Sunteți pe pagina 1din 2

STUDIU DE CAZ

SC TINADO SA avand ca obiect de activitate obtinerea de produse lactate prezinta urmatoarea situatie financiara
privind activitatea desfasurata :

I VENITURI DIN EXPLOATARE suma


1. Productia vanduta 3632
2. Productia stocata 34
3. Productia imobilizata 8
4. Subventii de exploatare 1
5. Reluari asupra provizioanelor 18
6. Alte venituri 7
TOTAL I : 3700
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

1. Cheltuieli cu materii prime si materiale pentru 1240


productie
2. Valoare stocuri materiale 19
3. Alte cheltuieli externe 4
4. Impozite, taxe, alte varsaminte asimilate 40
5. Cheltuieli cu salariile 232
6. Cheltuieli sociale 92
7. Amortizari calculate 100
8. Provizioane calculate asupra activului circulant 22
9. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli privind 50
activitatea de exploatare
10. Alte cheltuieli 5
TOTAL II: 1804
Rezultatul din exploatare (I-II): 1896
III. VENITURI FINANCIARE
1. Venituri din participatii 7
2. Alte dobanzi si venituri financiare 12
3. Reluari asupra provizioanelor financiare 2,5
4. Diferente de curs valutar favorabile 0,7
TOTAL III 22,2
IV. CHELTUIELI FINANCIARE
1. Amortizari si provizioane calculate 2
2. Dobanzi si cheltuieli asimilate 9
3. Diferente negative de curs valutar 2
TOTAL IV : 13
Rezultatul financiar(III-IV) : 9,2
Profitul curent al exercitiului 1905,2
V. VENITURI EXCEPTIONALE
1. Din operatii de gestiune 0,2
(penalitati, scutiri de impozite)
2. Din operatii de capital 1
3. Reluari asupra provizioanelor 9
TOTAL V: 10,2
VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE
1. Privind operatiile de gestiune 0,1
2. Privind operatiile de capital 0,2
3. Amortizari si provizioane exceptionale calculate 3
TOTAL VI : 3,3
Rezultat exceptional (V-VI) : 6,9
VII. Impozitul pe profit (16%) 305,9
TOTAL VENITURI (I+III+V): 3732,4 (mii lei)
TOTAL CHELTUIELI (II+IV+VI) : 1820,3
PROFITUL NET AL EXERCITIULUI 1606,2

Avand in vedere metodele de calcul ale capacitatii de autofinantare precum si informatiile preluate din contul de rezultate,
analizati nivelul capacitatii sale de autofinantare.

Deductiva:
CAF
I1+I2+I3 II1+II2+II3 I4 II5+II6 II4 III1 II10 TIII- III3+VI2 TIV- IV1+VI1 IP
(3632+34+8) (1240+19+4) +1 - 324 -40 +7 -5 + ( 22,2-2,5+0,2) - ( 13-2+0,1) 305,9 = 1752,9

Aditiva

Pr.net II7+II8+II9+IV1+VI3 -I5+III3+V3 + VI2- V2


1606,2+ ( 100+22+50+2+3) - ( 18+2.5+9) + ( 0,2-1) = 1752,9