Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA DE INGINERIE MECANIC

PLANIFICAREA SESIUNII DE REEXAMINARI

SESIUNE AMNATE MEDICAL 18.09.2017 20.09.2017

Cadru didactic DISCIPLINA Data / Sala / Ora

Adam Sorin Fizica (AE + IMEN) 18.09.2017 CI30 10,00


Andronic Luminita Chimie (IM+IT) 19.09.2017 Corp F 9,00
Antonya Csaba MSM 20.09.2017 - MA 11.00
Barote Luminita EME 19.09.2017 MA 14,00
Batog Ionel GD + DTI I 20.09.2017 BI3 11.00
Blan Titus ELA (II IMEN) 20.09.2017 KB 8 18,00
Benea Bogdan PAC 19.09.2017 NI 7 9,00
Bogatu Cristina Chimie (IM FR) 19.09.2017 Corp F 8,00
Bolfa Traian RM 20.09.2017 CP5 11.00
Budal Adrian Mecanisme (FR) 18.09.2017 corp N 9,00
Butila Eugen ATV (CAD/CAM/CAE) 20.09.2017 DI5 9.00
Butnariu Silviu OM I + II (IM+IT) 18.09.2017 LII10 8,30
Buzatu Constantin + CD 20.09.2017 VIII6 9,00
Lepadatescu Badea
Calefariu Emilia Management (FR) 19.09.2017 corp R 8,30
Cerbu Camelia MMC + DSM + RM 19.09.2017 V IV 4 - 8,00
(IMEN)
Cernea Nicoleta Franceza 19.09.2017 TP9 10,00
Chiru Anghel ATV + AM FR 18.09.2017 NP7 9,00
Ciolan Gheorghe DAI +II 20.09.2017 MA 8,00
Clinciu Ramona DTI I + II 20.09.2017 BI3 8,00
Cofaru Corneliu ILM, ECPC 19.09.2017 NP14 8.30
Costiuc Liviu TMT 19.09.2017 HI 36 10.00
Covaciu Dinu SIT 18.09.2017 NP14 9,00
Creu Nicolae Fizica (FR) + STIM 20.09.2017 CP 28 8,00
Deliu Gheorghe Mecanica (AE) 19.09.2017 CP5 11,00
Dimitriu tefan Elasticitate 18.09.2017 - SII1 12,00
Dugulean Mihai Economie 18.09.2017 GP2 11,00
Dumitracu Dorin Manag proiectelor + 19.09.2017 Corp N - 9,00
PCMAI (FR)
Eneca Alexandru Chimie (AE) 20.09.2017 FI4 8,00
Filip Natalia Comunicare, AET, 19.09.2017 NS2 9.00
Manag, MAC
Firstru Ioana Fizica 18.09.2017 MA 15.00
Florea Daniela ITT 18.09.2017 NP14 9,00
Florescu Monica Fizica 18.09.2017 CI 30 10,00
Grbacia Florin INFA (AR + IT) + 18.09.2017 LII10 9,00
PAC(AE)
Grbacia Florin MASTER IVPA 18.09.2017 LII10 17,00
Georgescu Marius EME 18.09.2017 NI 6 9,00
Huminic Angel Mec. Fluidelor (AR) 20.09.2017 HP13 8,30
Huminic Gabriela TMT, Fenomene de 20.09.2017 HI32 8,30
transfer, Metode de ef.
Energetica in ing. mec
Ilea Danut EME (FR) 19.09.2017 NP18 9,00
Isaia Florin MSSM (AE)
Ispas Nicolae BIA, PCMAI 18.09.2017 corp N 9,00
Lache Simona Mecanica I + II Teorie + 18.09.2017 - MA 8.00 9.30
ETF + SASD
Lache Simona Mecanica I + II - 18.09.2017 - MA 9.30 12.00
Probleme
Ladescu Constantin AM (IM + IT) 19.09.2017 CP5 8,00
Late II IVPA 19.09.2017 GI5 8,00
Leahu Cristian SHAM + MTREM 20.09.2017 NS10 10.00
Lihteschi Ioan GD (FR) 20.09.2017 BI1 9,00
Luca Mihai + Croitoru STM 19.09.2017 I I6 9,00
Catalin
Machedon Teodor STM (FR) 19.09.2017 I I6 9.00
Manciulea Ileana Chimie (AR) 19.09.2017 Corp F 8,00
Mihlcica Mircea Vibratii (FR) 19.09.2017 CP 11 16,00
Minculete Nicuor ALGAD
Moasa Costela EME (AE) 19.09.2017 NP18 9,00
Mogan Gheorghe OM (AR) 18.09.2017 LII10 8,30
Munteanu Rodica Vibratii (IM) 20.09.2017 CP5 11.00
Munteanu Violeta Comunicare (FR) 18.09.2017 MA 12.00
Nastasoiu Mircea CCMAI 20.09.2017 NS10 10.00
Neagoe Mircea OM (FR) 18.09.2017 GI16 9,00
Neagu Mircea ALGAD 18.09.2017 Corp P 8.00
Nepotu Gabriel AM (FR) 19.09.2017 Corp P 10,00
Nicoar Dumitru Mecanica I + II (IT+IM) + 18.09.2017 MA 12.00
AM (FR)
Nicolae George ELA (II IM) 18.09.2017 NII8 8,00
Olteanu Florin MUPA 20.09.2017 VPOb 12,00
Pascu Mihai AM (AE) 18.09.2017 corp P 8,00
Punescu Rodica DTI 18.09.2017 - A IV5 - 8,30
Perniu Dana Chimie (AR FR) 19.09.2017 Corp F 8,00
Postelnicu Cristian ELA + TIC 18.09.2017 LII10 11,00
Preda Ion CCA I + II 19.09.2017 NP5 9,00
Purcaru Monica ALGAD (FR) 18.09.2017 Corp P 14,00
Radu Gh. Nicolae RM I +II 20,09,2017 CP5 14,00
Roca Ioan Clin RM I +II + Vibratii 19.09.2017 MA - 8,00
Sandu Veneia IM DDIM + CAP + 19.09.2017 Corp H 17,00
Combustibili + TMT (AE)
Sava Rodica GD , DTI I 20.09.2017 BI2 9,00
Scutaru Luminia Mecanica (FR) 19.09.2017 CP11 13,00
Stan Gabriel AM (AR) 20.09.2017 Corp P 8,00
Stanciu Mariana Domnica Reologie 19.09.2017 NS 2 10,00
Stanescu Alexandru PCLP + FST 19.09.2017 MA 17.00
Szava Ioan Vibratii (FR) 18.09.2017 CP5 8,00
oica Adrian CSSP, EDA 18.09.2017 NS2 8.00
Tache Ileana Economie (IM FR) 18.09.2017 Colina 14.00
Tatomir Emil MSSM 19.09.2017 MA 11.00
Trnoveanu Mirela MSSM FR 18.09.2017 Corp P 14.00
Teodorescu Horaiu MEIM I + II 18.09.2017 BS3 10,00
Timar Janos AE 18.09.2017 NP14 9,00
Toganel George Caroserii
Tomelea Simona Sport
rulescu Radu BSA + MFMH + MIMM 20.09.2017 NP13 14,00
rulescu Stelian ICC 18.09.2017 NP5 11,00
ierean Mircea STM (AR) 19.09.2017 I I6 9.00
ierean Ovidiu Economie (IM) 20.09.2017 BP8 -9,00
Ungureanu Virgil MFMH (FR) 18.09.2017 HP13 8,00
Vlcea Cristina Englez 18.09.2017 CP5 12,00
Velea Marian PCLP (IM) 18.09.2017 HII5 8,00
Velicu Radu OM (AE) 19.09.2017 GI5 8.00
Via Ioan Mecanisme 18.09.2017 CP4 8,00
Vlase Sorin Mecanica (FR) 18.09.2017 CP11 9.00

Profesorii care nu se regasesc in tabelul de mai sus vor fi contactati de


catre studenti n vederea stabilirii datei de examen.