Sunteți pe pagina 1din 2

1

Sfntul Ierarh Iosif Mrturisitorul din Maramure, 24 aprilie


Tropar, glas 4 T grabnic
t S
M q!000os
a re slu ji to or 0
al 1" ! !ne!Azeuq!11'
lui Dum Sfin te P rin !te!I

0!!1a
e rar he Io {!
sifAb<?0
cu 1w!0!!0q!110a
cn tri cins tim i po me nim nu me le tu

m<0
? cci mr
!}1 tu 1O'
ri sind !
pe ! !Atos
Hris 00!+
i 1
n Ma ra q!1'
mu re dreap!ta! 1'
cre din

!!!+
a p1
rnd kb<?0o 005z
cro ! !f!A1'
ti tor te-ai ! !Ata!leK b<?0
cut tur mei pen 00
tru a

4z
ceas 0
ta "q
roa !
g @1O' ! !ne!Azeu|!+s1
pe Hris tos Dum mn11'
tu ia !
as!A
c1
su 0
fle

0! !A !Ktreb<?
te le noas SAU:

!!!os
te le noa as @
tre kb<?

Condac, glas 4 mV T negrabnic


S
!n001011'!!!A nC001M1q!
n drep t tor al cre di i in ei i n v torprea

w!0!100\!O@amV
blnd te-ai a r tat ps to ri i lor 0
i 000PS
cu sme re e ]

@N
ni 3e '!
e !!A
nC pe 1
slu jind1 M Hris1a
tos 0
ai 0\!O@amV
mr tu ri sit ! 01a
drep a ce ~

os
e 1e "!
eaA 0
cu !111'
ne n ce ta - !a !!w!0!_11
t cn ta re te l u dm zi

1a
cnd c<C/ e
Bu z!!!A
cu r teq
Sfin!!q!0_110`0ac<
Nz te P rin te I i e rar he Io o sif C/ !so

111'
cro ti to - !
or!00!1'
al drept cre din cio !
i!A!A c \0!K
lor cre ti inin nC

Alctuiri de Sabin psaltul i Cornel pctosul, 4 august 1999


Sfinii 7 Tineri Mucenici din Efes; Cuvioasa Muceni Evdochia - bis. Stavropoleos, Bucureti
www.stavropoleos.ro