Sunteți pe pagina 1din 7

1

Aezarea n racl a brului / vemntului Maicii Domnului


31 august i 2 iulie

Tropar, glas 8 T Virgil Nanu


HrC D S
NU
N 00q!0!11`10!!O@a
s c toa re de Dum ne ze eu pu ru rea Fe cioa r mV 0
a

000Qz
co pe r m _
n tu `O'
ul oa !
me!1anC
ni lor 0
ve 1@1q!1
mn tul i br ul prea

11'
cu ra !
tu !
lui !1000Q_11O!A
tu trup l-ai d ru i it ce t ii ta lemV 0
a

000Qz
co pe r m _
nt pu `O'
u te !
e !+
er1nic anC0
prin3'
na !
a!!O'
te rea ta !
cea!!
f r

1O!A
s mn 0
ne 0Qz
stri ca _
a t `O\!!+
r m 1
nndanC0
c 00!os
n tru ti i

01qz
ne i !!q!0US
fi rea i vre mea se ! _`O'
no o ie !
e !1a
e te nC 00
Pen tru

01'
a ceas !
ta!11a
te ru gm q
pa !1q!10!!O@a
ce ce t ii ta le d ru ie te mV 1
i

1'
su !
fle!01'
te lor noas !
treUS
ma !
a _`O'
a re e mi !i !+
i1l knC

www.stavropoleos.ro
1
Dreptcredinciosul voevod tefan - 2 iulie
Tropar, glas 1 T Virgil Nanu
QV S

A011100!1@1P00q!
p r tor ne n fri cat al cre din ei i pa tri

101'
ei str bu !
u !A
nem<C2
ma '!
re!0!_11P0a
cti tor de e l ca uri sfin te !
teo'
e s

!!0'
fa ne vo ! !Av4
e vod V Roa '!
g!11o' s ! !ne!A
pe Hris to os Dum zeum<C0
s 000
ne iz b

1'
veas !
c!!2'
de ne voi !
i !!O@k
de ne ca zuri vV

Aezarea vemntului Nsctoarei de Dumnezeu n Vlaherne


Tropar, glas 8 T Gerasimu, p.513 vezi Virgil

Hr3DN S 31 aug.

D !01100q!00011'!!A#
e Dum ne zeu Ns c toa re pu ru rea Fe cioa a r a

01110q!!0a
co pe r mn tul oa me ni lor nC0
ve 1@1100
mn tul i br ul prea

11'
cu ra !
tu!0q!A
lui tu tru upm1
V pu q!!000q!01
ter nic a co pe r mnt ai d ru

1'
it !
ce!A
t#i `1a
ii ta 0
le anC 10q!00|!
pen tru na te rea ta cea!01
f r s

10|001~0!!q!A
mn ne stri ca te r m n ndmV 0002'
c n tru ti !
ne!
i

q!000q!A#`1a
fi rea se n no ie te i i vre 0
mea anC0
Pen !110@
tru a ceas ta te

110q!0a
ru gm pe ti i ne q
pa !2'
ce lu !
u !0000qz
mii s se d ru ias !
cAmV

#30001'
i su fle te lor noas !
treUS
ma !a _`O\!!+
a re e mi i i1
l anC

www.stavropoleos.ro
2 iulie (de la 1 oct., de Virgil Nanu)
Aezarea vemntului Nsctoarei de Dumnezeu n Vlaherne 1

La Doamne strigat-am, Slav... i acum..., glas 2 T


Wt g

C qM
u! ge 0a
tul !
i `PS
i mi \0!S
i in\0!S
tea a O
a S]!
a !!0\1!S
a cu r i i

11a
in du 0
ne am<? 0x
cu 1
n '!
ge !n
rii0
s 1M
prz 1
nu PS
i 0
im @a
i 1
no oo !S
};
oi

PS
lu !u_1}
u mi i s!i 0a
nat m<? 01q
n ce pnd !q
cn ta z\!\0B
rea a lu !uS1
u OS
u ]

!S
u ui \0a
Da )a 1}
s a s!
a 0a
vid; b<? rM
pru !
u un0
S cii a!
Mi`PS
i re \0!S
e e0sei a0 !
m p

O'
ra !
tu !!A
lui tu1
tu `q
u ro z\!1a
o o or m<? 0x
a 0lui 02
Hris to '! !A \!S
os Dum ne en1
e

O'
ze B!
u !!
u lu !S
ui}; O
no S\0!S
o os0
tru: a b<? %'
Scoa M!
l A!
te!S
e}; Doa
w!S a am0
ne 00
n tru

0PS
o di \0_!S
i ih na a 1
a 1a
Ta m<? 111000PS
Tu i chi vo tul sfin i

!_!S
i i ri i 1
ii O'
Ta !a!\0!:
a le e m<?00!111'
cci n fru mu se !
n!A
du\!S
o o

1O'
o pe !
e !!A
e a OS
cea ~\0!S
a as0
ta a m<? F 1~000US
ca pe o po la !a os
a

1
a 0s
a [!
t!S}; \0!S
fru u 1
u PS
moa !
a a) 1}
s a s!a0a
s mV @ 0!11
o ai n so

100!11'
it ce t ii Ta a )a !!n
as le`ebP
St \
S 0!S
Pp S!
) 1}
s !
s 0a
ne b<?

1M
ca ~00!11O'
s o chi ver ni sea !
a!as!000Up
c prin ru g ciu u !S
u] u 0
ni a

OS
le !
e +1a
ei m<? 0!11O'
i s o a co !
pe!!A
e re m<? 01
de 0
vrj p1a
ma N2a '!a

\!\!1a
i ii p g 1
awM1
a OS
! 2
S 1'
): s\!1{a !m<
A ? 0!
p g ni cu st

112
p ni toa '!
a!a !Sa}; 0
re \
a !t!A
pu u te e U
e S\0!:
e e S!
reaA0
ta. km<?

www.stavropoleos.ro
2
La Stihoavn, Slav... i acum..., glas 2 T
Wt g

C 0M
a 0i 000@a
cu o co roa 1
a }s!aos
a 1a }s!
n00a
prea lu !
mi` i

PS
noa \0!S
a a0s a m<? 011'
Prea cu ra !
t !
Ns1O
c toa !
re A\!s
de e 1
e O
Dum

\!\0!:
ne e ze eum<?000q!1'
s-a m br cat Bi se a!
ri A!
caA1
lu aB1
u }s! !Du
u ui !!S
}; O
um ne S

\0!S
e e \1!:
ze eub<?1
i M~000PS
se lu mi nea !a _a
a z 0
a os
as 0
tzi am<?

001o
bu cu r !S
}; \0a
n du )u 1}
s u s!u 0a
se m<? 01q
de cin sti \
z !q@N
tu ul t u

0`b
a aPco S\0!S
o oPpe S!
e _1}
e r s!
0a
mnt;b<? 1j
i n1
cu 10
tai n

0a
dn !
u!Su}; w
ie !s
e e 0
te 60
St !o1@k
p n nM 1w
stri M3
g P
z S]!
ndP
s i S

!i )i 1}
s i s!i 0
e: a m<? O~'
Bu !cu!
r!
te !11O
m br c min !
teA !
ci !S
}; P
ins ti S\ 0!S
i i

0a
t m<? 01O
i cu nu ' !
u!u!
nA\!s
a a1
a O '! lui
sla vei ! Dum
! A OS
ne !e 1a
zeu; m<?

1~00a
Bu cu r !
te!S
e}; P
u S\ 0!S
u u0a am<?1
s 1OS
vr i !i _!S
i rea a 1
a

O
sla ' !
a !\0!:
a ve ei m<? 1~001'
i ve se li a)i !!n
is aoa @1B
a cea `
a q!s
a a a

PS
ve !
e _1}
e ni i s!
i 0a
c; b<? e
Bu M!
z cuA \!s
r 1
10PS
te a d !
_ po

2\0!S
os ti i 0
i ]1
i xP
i S\ 0!S
i i0rea, a m<? 00qn
iz b vi !
i iP
s i S

\ 0!S
i i0rea 0006
i mn tu O
i C '!
i !!1'
i rea a a) !3z
as noa N1
a awM1
a aq
a !s
a a

3A
a '!
a A\!1a
a as tr {!
A m<<? 0x
a Oce @00!11'
lor ce n zu i i i)im
!OO
s c tre

PS
ti !i i) 1}
s i s!i 0k
ne. m<?

www.stavropoleos.ro
SFNTUL VOIEVOD TEFAN CEL MARE
2 iulie
Slav... la Doamne strigat-am, glas 5 T
HqV g

B 1~V
u 0 cu 0!1O0a
r te ce ta te \!OPS
a a Su ce \0!S
e e0 vei a,<V

02 ' ! !stO'
c as tzi p !
nu!\0
ul t ) 1a
d u m<C 02
p rin ' ! !Mol
te le ! !dooOS
o o

@a
vei m<C 1x
i <0
al 11' !!
n tre gu lui1
nea o
a !S
}; P
am ro S!
o _1s
o m }! 0a
nesc ,<V

@ 1M
prin cn 1
t os
'_}
ri ;!
i S 00
le Bi 1'
se V!
ri US
ci !i _
ii se `
e1la 1
a

1s
a }!
a US
a \!A
u u) 1s
s u }!
u 0avV
d. O~'
Bu !
cu!1a
r te O
i S!
i 1a
tu `
u X1
sfn '! !
t M

0p!S
ns ti i i O
re 0=s
Pu u !
u !S
ut0na a,0
<V I !11q@2
e ru sa li mul nea ' !
a

!0PS
mu lui no !\!+
os tru u1a
ro Me
o <!
ood o \!A
m ) 1s
s }! 0a
nesc ,<V 0 Vq !cu
v znd

q
c !
z t!
iu 1'
bi !
re US
se \0_`P
e e ci in ste 000!q
te a p r to z!
o o) 1a
sru

os
ul 1
cre YS
ti \0!S
i i \0!S
n 1
PS
t !
) 1s
s }!0a
ii. vV u, !!
Bu z cu r

!0PS
te c tu @
ai 11P0a
fost a lea s P0
loc de 0Q z_a
o di ih n 3'
ve !e

!OS
e e \!A
ni )i 1s
s i }!i 0a
c ,<V 01M
a ce 0
lui !q@1OS
ce nu a + a vu !
utUS
o !o

O'
di !i !!S
i ih0
n am<C #V
n 0
tru 111
a p ra !S
}; a\0!S
a a3a }!
reaAp
dre !os
e e

os '_
e ep te !S
e ei\0!S
cre e 1
e PS
di !
i i) 1s
s i }!
in0a
e. vV 6<
Bu 0
cu 0!
r te

!q@111M
li man al mn tu i 1
i ')i !\
is 0
ri )i 1a
d ii m<C PV
su 0
fle a @a
te os
e

01a
lor noa _ a') !+ass 1
tre. km<C

www.stavropoleos.ro
2
Dreptcredinciosul voevod tefan - 2 iulie
Slav la Doamne strigat-am, glas 5 T Virgil Nanu
HqV g

B 1~00!1O0a\!!OPS\0!S0a,<V
u cu r te ce ta te a a Su ce e e vei

0w!
c as tzi !O'
st p !
nu!\0)D
ul t 1
u am<C0
p 2'
rin !
te! !!oOS
le Mol do o o @
vei a

m<C1
i x0
al 11'
n tre !
gu !1o!S
lui nea a amP
ro S!
o _1"
o m s!0a
nesc,@
<V prin

11os
cn t '_
ri !S
"; i 0
le 01'
Bi se !
riUS
ci !i _`111"
ii se e la a a !
sa

US
a \!A
u )us1
u s"!
u 0avV
d O
Bu '~!!1a
cu r te O
i S!i 1a
tu `
u X1
sfn '!
t!0p
m ns ti

!!S
i iOre 0=s
Pu u !
u !S
ut0na a,<V 0
I !111@2'
e ru sa li mul nea !
a !0
mu lui

PS
no !
os\!!+
tru u 1
ro ae
o !D
oo o \!A
m)s1
s"!0a,<
nesc V 0
v q!OS
znd cu c !!
t

!1'
iu bi !
re US\0_`P000!qz
se e e ci ins te te a p r to !o)so1
ru ao
ul s

1YS\0!S\0!S
cre ti i i n 1
PS
t !
)s1
s"!0a
ii vV uz
Bu !
cu!!
r te

0PS
c tu @
ai 11P0a
fost a lea s P
loc 00Qz
de o di _
ih n a3
ve '!
e!e

OS
e \!A
ni)is1
i s"!
i 0a,<
c V0
a 10!q@1OS
ce lui ce nu a + a vu !
utUS
o !o O'
di

!!!S
i i ih 0
n m
a <C #0111'
n tru a p ra !
a !3" !Ap
a a rea dre !os
e e o
e s'!
epW
te

!!S\0!S
e ei cre e 1
e PS
di !
i i)s1
i s"!
in0a
e vV 600!!q@
Bu cu r te li man al

1111'
mn tu i i )
i s!i \0)D
ri i 1
ii m
a <CP
su 0a
fle @
te ao
e s0
lor 1'
noa a_)
a s!
as

1k
tre m<C

www.stavropoleos.ro