Sunteți pe pagina 1din 12

Studiu de caz simplificat privind analiza unui credit bancar pe

termen scurt pentru persoane juridice


Studiu de caz simplificat privind analiza unui credit bancar pe termen scurt pentru
persoane juridice
In cele ce urmeaza vom prezenta modul de evaluare la BANCA X sucursala Slatina, a cererii de credit a
solicitantuluiSC AGOTERM SRL Slatina, societate cu capital privat.

Creditul este in suma de 1.400 mil. lei, pe 180 de zile, avand ca obiect achizitionarea de materii prime de la
furnizor intern.

Garantiile propuse de firma au fost:

- cesionarea cash-flow-ului pe perioada imprumutului in favoarea bancii X Slatina;

- ipoteca de rangul I asupra a unui teren situat in intravilan, proprietate a firmei, in suprafata totala de 1.998
mp., pozitionat in Slatina, str. Independentei, judetul Olt, evaluat la suma de 1.896.715.974 lei si acceptat
in garantie la valoarea de 1.717.000.000 lei. In prezent pe acest teren nu se afla nici o constructie.

- Bilete la ordin in valoare de 1.400 mil. lei.

Termenul de rambursare: octombrie 2005.

Dobanda cu care s-a acordat creditul este de 20% pe an, revizuibila in functie de rata inflatiei si de serviciul
datoriei.

Banca a perceput si urmatoarele comisioane:

- comision pentru analiza documentatie: 500.000 lei;

- comision de gestiune: 5.000.000 lei;

- comision de evaluare a proprietatii imobiliare propusa drept garantie: 4.000.000 lei + TVA.

In vederea obtinerii creditului, solicitantul SC AGOTERM SRL s-a prezentat la banca cu urmatoarele
documente:

- cererea de credit;

- situatia evolutiva a patrimoniului si a principalilor indicatori financiari;

- situatia stocurilor si a cheltuielilor curente;

- bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs;

- proiectia cursului de lichiditati prognozat (cash-flow);

- bilantul contabil si contul de profit si pierdere incheiate la 31.12.2004 si balanta de verificare pe


luna martie 2005;
- fundamentarea necesarului de credit;

- acordul privind consultarea bazei de date a Centralei de Risc Bancar (completat la sediul bancii).

Pentru acceptarea cererii de credit, rolul hotarator il au performantele economice si financiare ale SC
AGOTERM SRL in perioada precedenta si cele estimate pentru perioada de angajare a creditului. Aceasta analiza este
realizata de ofiterul de credit al bancii, economist Costea George, pe baza documentatiei complexe prezentate de
solicitant.

In urma analizei s-au evidentiat urmatoarele aspecte:

SC AGOTERM SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, integral privata. Firma detine
un capital social de la 428 mil. lei, reprezentand 4.280 parti sociale a 100.000 lei valoare nominala,
capital detinut in totalitate de d-l Popovici Sorin. Societatea are un numar de 12 salariati.
SC AGOTERM SRL are ca obiect principal de activitate fabricarea tamplariei din PVC, aluminiu
si geam termoizolant, usi metalice de siguranta, constructii civile si industriale, amenajari
interioare si exterioare.
Societatea s-a infiintat in anul 2001, raspunzand cererii masive de astfel de produse pe piata
interna. In cursul anilor 2001 si 2002 s-au efectuat toate demersurile necesare pentru obtinerea
avizelor si autorizatiilor necesare si s-a achizitionat tehnologia corespunzatoare, finalizandu-se
constructia primei hale. In cursul anului 2003 au inceput lucrarile la cea de-a doua hala, lucrarile
finalizandu-se anul trecut. Ultima achizitie este linia de fabricatie tamplarie aluminiu.
Principalii furnizori sunt: MENATWORK, GRAFOLUX, TREC, PARADOR, LUXALON, LAFARGESI
PROFILAN Italia, APALUMIN Grecia, SCHUCO Austria, GEALAN si GLAVELBEL Germania.

Dintre clientii importanti ai firmei se remarca urmatorii: RENEL Iasi, INSPET


SA, ASTRA SA, ROTARY Constructii Bucuresti, PETROBRAZI SA, PECO Olt,
CONSTIL SA, etc.

In ceea ce priveste politica de preturi, se remarca practicarea unor facilitati la vanzare sub forma
discount-urilor si a termenelor de plata a facturilor. In general, se poate spune ca societatea
practica preturi mai scazute fata de concurenta, care, corelate cu facilitatile la plata, fac ca
produsele comercializate sa fie atractive din punct de vedere al pretului, cu efecte benefice in
atragerea clientilor.

ANALIZA CERERII DE CREDIT SI A BONITATII CLIENTULUI

Firma AGOTERM solicita acordarea unui credit in suma de 1.400 mil. lei, pe o
perioada de 180 zile, pentru finantarea activitatii curente, credit destinat a acoperi o parte
din contravaloarea platilor catre furnizorul intern PROFILAN TIMISOARA,
reprezentand achizitii de materii prime, dupa cum urmeaza (conform facturii):
Broasca interior 500 buc.;

Maner galben tip Hamle 500 buc.;

Maner alb tip Alfa 200 buc.;

Broasca ALTIN 200 buc;

Broasca MONITA 800 buc.;

Broasca ITO 100 buc.;

Broasca GOLD 280 buc.;

Maner simplu 1.100 buc.;

Balamale 10.000 buc.;

Balamale mobila plastic 3.500 buc.;

Suruburi speciale 10.000 buc.

Conform listei de stocuri prezentata de solicitantul de credit, suma totala de plata


din factura este de 1.689.875.000 lei, iar diferenta va fi achitata de AGOTERM SRL din
surse proprii. Capacitatea de rambursare s-a calculat pe baza incasarilor pe ultimele 180
zile, aceasta fiind de 10.497 mil. lei. Capitalurile proprii la data de 29.03.2005 erau de
4.646 mil. lei, volumul creditului nedepasind de 12 ori capitalurile proprii.

Analiza indicatorilor de bonitate

Analiza indicatorilor de bonitate s-a efectuat pe baza situatiilor financiar-contabile (bilant, cont de profit si
pierdere, balanta de verificare, incheiate la data de 31.12.2003, 31.12.2004 si 29.03.2005).

Analiza structurii financiare la 29.03.2005 a evidentiat urmatoarele


aspecte:

- Fondul de rulment net inregistreaza o valoare pozitiva, activele imobilizate


sunt acoperite in totalitate de pasivele pe termen lung, situatie favorabila ce se reflecta si
in valoarea scazuta a gradului de indatorare a societatii.

- Necesarul de fond de rulment este pozitiv, datoriile de exploatare cu scadenta


sub un an sunt acoperite de activele circulante.

- Trezoreria neta este pozitiva (274 mil. lei), necesarul de fond de rulment fiind
inferior fondului de rulment.

Activul societatii este in valoare totala de 26.793 mil. lei, ceea ce semnifica o
majorare cu 325 % fata de 31.12.2003.

Structura activului la data de 29.03.2005 era urmatoarea:

active imobilizate 2.734 mil. lei, adica 10 % din totalul activului constand in:

* imobilizari corporale 2.734 mil. lei, din care:

- terenuri 845 mil. lei;

- mijloace de transport 386 mil. lei;

- mijloace fixe 1.498 mil. lei;

- alte active imobilizate 5 mil. lei.

active pe termen scurt 23.483 mil. lei, adica 87,6 % din totalul activului, constand in:

* stocuri 8.466 mil. lei (trend descrescator fata de anul trecut), ce


cuprind :

- materii prime 211 mil. lei;

- productie neterminata 8.255 mil. lei, trend


descrescator.

* creante comerciale cu scadenta sub un an 15.007 mil. lei trend


crescator, compuse din:

* clienti si conturi asimilate 14.311 mil. lei trend crescator;

* alte creante (TVA de recuperat) - 696 mil. lei;

* cheltuieli inregistrate in avans - 10 mil. lei.

trezoreria pozitiva 274 mil. lei, constand in:

- disponibil la banci 250 mil. lei;

- alte valori 24 mil. lei.


Structura pasivului la data de 29.03.2005 este urmatoarea:

pasive pe termen lung 4.646 mil. lei, reprezentand 17% din total pasiv, constand in:

* capitaluri proprii 4.646 mil. lei, din care:

- capital social 428 mil. lei;

- rezerve 3376 mil. lei;

- rezultatul reportat 802 mil. lei;

- rezultatul exercitiului 150 mil. lei.

datorii curente de exploatare 22.147 mil. lei, reprezentand 83 % din totalul pasivului, constand in:

* furnizori de materii prime si materiale 16.726 mil. lei, trend


descrescator;

* alte datorii (taxe, salarii) 5.421 mil. lei, cu trend crescator.

SC AGOTERM SRL Slatina nu inregistreaza datorii restante la bugetul de stat si


la bugetul asigurarilor sociale sau impozite pe salarii neachitate in termen.

In ceea ce priveste contul de profit si pierderi, din analiza acestuia se remarca


urmatoarele:

-mil lei-

Indicatorul 31.12.2003 31.12.2004 29.03.2005


Cifra de afaceri 37.786 63.865 7.286
Profit 1.376 981 150

Cifra de afaceri la data de 29.03.2005 este de 7.286 mil. lei, fata de cifra de afaceri pentru aceeasi perioada a
anului 2004 remarcandu-se o crestere cu aproape 60 %;

Profitul net realizat la 29.03.2005 este de 150 mil. lei. Acest indicator a inregistrat valoarea de 1.376 mil. lei
la 31.12.2003 si de 981 mil. lei la 31.12.2004, evolutia lui fiind sinuoasa de-a lungul celor 3 ani analizati;

Valoarea adaugata, indicator ce cuprinde atat marja comerciala, cat si marja industriala, a scazut de la 803
mil. lei in 2003, la 526 mil. lei in 2004, iar la 29.03.2005 inregistra valoarea de 145 mil. lei

Analiza indicatorilor economico-financiari reliefeaza urmatoarele aspecte:


Lichiditatea inregistreaza valoarea de 115,29%, iar solvabilitatea un nivel de 119,61%;

Gradul de indatorare generala este necorespunzator (476,69 %), aceasta datorita valorii mari a datoriilor pe
termen scurt;

Viteza de rotatie a activelor circulante este de 2,6 rotatii pe an, valoare explicabila tinand cont de preponderenta
activitatii de productie a firmei;

Rentabilitatea neta din exploatare inregistreaza o valoare pozitiva, dar extrem de scazuta pentru primele trei luni
ale anului 2005, iar rentabilitatea financiara inregistreaza valoarea de 2,05%.

Din interogarea la CRB a rezultat ca firma nu mai beneficiaza de credite la alte


banci. Nu se inregistreaza incidente de plati, firma nu figureaza la CIP.

Relatii cu banca X si alte banci


SC AGOTERM SRL Slatina este client al Bancii X, Sucursala Slatina inca de
la infiintare, din anul 2001. Firma a mai beneficiat de credite de la BANCA X
in anii 2001, 2002 si 2004, sub forma creditelor pe documente remise spre
incasare si sub formade facilitati de cont si nu s-au inregistrat intarzieri
in achitarea ratelor de credit si plata dobanzilor.

Societatea are cont curent deschis la Trezoreria judeteana Olt si la alte 3 banci din
Slatina, dar nu beneficiaza de credite. Incasarile prin BANCA X pe primele trei luni ale
anului 2005 au fost de 5.464 mil. lei.

ANALIZA ASPECTELOR NON-FINANCIARE CE


CARACTERIZEAZA ACTIVITATEA SC AGOTERM SRL

1.Denumire client : SC AGOTERM SRL

2.Ramura si sectorul din care face parte : Productie tamplarie aluminiu, PVC si geam
termoizolant, structuri si tamplarii metalice, usi anti-efractie, usi de siguranta, constructii
civile si industriale.

3.Sediul social: Slatina, Str. Zorelelor nr. 10, jud. Olt.

4.Forma juridica si data inregistrarii la Registrul Comertului: Societate cu raspundere limitata, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr J 29/1104/2001.

5. Capitalul social: 428.000.000 lei, integral privat.

6. Conducerea societatii este asigurata de d-l Popovici Sorin, asociat unic.

7.Aspecte privind conducerea societatii:

In ceea ce priveste conducerea societatii, aceasta este formata din persoane cu calitati morale si profesionale
deosebite, cu o reputatie manageriala recunoscuta de principalii parteneri de afaceri.

8. Personalul unitatii: calitatea fortei de munca este data de un personal cu experienta in


domeniu, societatea avand un numar de 12 salariati.

9. Imobile aflate in patrimoniul societatii:

- 2 hale productie industriala;

- teren in suprafata de 498 mp, situat in Slatina, Str. Independentei, jud. Olt;

- teren in suprafata de 1.500 mp, situat in Slatina, Str. Independentei, jud. Olt.

10. Echipamente de productie existente:

- linie de productie pereti cortina si tamplarie de aluminiu, achizitionata de la


fabrica TREC din Italia;

- linie EXAMA de productie tamplarie PVC, achizitionata de la firma


GEALAN Germania;

- linie de productie geam termoizolant, achizitionata de la GEALAN Germania;

- scule si consumabile BOSCH si WURTH;

- mijloace de transport (camioane, microbuze, dube, autoturisme etc).

11.Tehnologie: avansata 100%.

12. Gradul de utilizare a capacitatilor de productie - 96%: 2 hale de productie de


capacitate medie 930 respectiv 740 mp, dotate cu linii de productie, spatii de depozitare,
platforme betonate, terenuri etc.

13. Sfera de activitate: fabricarea tamplariei din PVC, aluminiu si geam termoizolant,
usi metalice de siguranta, constructii civile, industriale amenajari interioare si exterioare.

Societatea executa cu succes si amenajari interioare de genul: pereti despartitori,


tavane false, corpuri de iluminat etc.

14.Caracterul activitatii: permanent, nu se remarca sezonalitate.

15.Principalele produse: geam termoizolant, tamplarie PVC (usi, ferestre, panouri),


tamplarie aluminiu, usi metalice de siguranta.

16. Principalii furnizori:


- MENATWORK, GRAFOLUX, TREC, PARADOR, LUXALON, LAFARGESI
PROFILAN Italia, APALUMIN Grecia, SCHUCO Austria, GEALAN si
GLAVELBEL Germania.

17. Cererea:

a) exista posibilitati de crestere substantiala a cererii prin adaptare continua la


raportul pret - calitate de pe piata si atragerea de noi cumparatori;

b) ca principali clienti, persoane juridice (70% din clientela totala, restul fiind
reprezentat de persoane fizice): RENEL Iasi, INSPET SA, ASTRA SA,
ROTARY Constructii Bucuresti, PETROBRAZI SA, PECO Olt, CONSTIL
SA.

Piata tamplariei de aluminiu si PVC, a usilor metalice de siguranta prezinta in


momentul de fata o tendinta crescatoare, estimandu-se o crestere exponentiala a cererii
in urmatorii ani. Geamul termopan este un produs care reduce pierderile de caldura din
locuinte, birouri si hoteluri, fiind o solutie eficienta pentru toate categoriile sociale. In
conditiile contorizarii individuale a consumului agentului termic in locuinte, geamul
termopan va fi foarte solicitat de toti locuitorii apartamentelor de bloc.

18. Nu exista studii privind pozitia pe piata; la nivel local societatea estimeaza o cota de
piata de 25 %.

19. Strategia de dezvoltare - Patrunderea pe noi piete prin oferirea unui produs cu
coeficient mai ridicat de izolare termica si fonica, servicii auxiliare de montaj,
diversificarea gamei de produse, seriozitate in afaceri etc.

20. In ceea ce priveste politica de preturi, se remarca mentinerea unui pret redus fata de
concurenta si discount-urile acordate clientilor, precum si facilitati la plata, servicii
auxiliare de montaj etc.

21. Politica de marketing se realizeaza la nivel local si national prin publicitate audio,
video, presa.

22. In ceea ce priveste impactul factorilor non-financiari asupra activitatii clientului, se remarca in primul rand cadrul
legislativ de reglementare a conditiilor de achitare a datoriilor fata de buget (orice modificare se rasfrange imediat
asupra activitatii firmei) si factorul social care are o influenta semnificativa, in conditiile in care puterea de cumparare
a populatiei este in continua scadere.

***

Conform metodologiei bancii s-au centralizat valorile indicatorilor de bonitate si s-a stabilit ratingul de credit,
dupa cum se vede in tabelele urmatoare:

EVOLUTIA INDICATORILOR DE BONITATE A SOLICITANTULUI SC


AGOTERM SRL
Nr. INDICATORII DE u.m DATA
crt. BONITATE 31.12.2003 31.12.2004 29.03.2005
1 Cifra de afaceri Mil. lei 37.786 63.865 7.286
2 Capitaluri proprii in sens Mil. lei 3.299 4.578 4.646
strict
3 Rezultatul exercitiului Mil. lei 1.376 981 150
(profit)
4 Fondul de rulment Mil. lei 2.520 1.925 1.312
5 Necesarul de fond de Mil. lei 899 637 1.038
rulment
6 Trezorerie neta (FR-NFR) Mil. lei 1.621 1.288 274
7 Lichiditate % 61,09 67,30 70,36
% 152,98 114,23 115,29
a) lichiditate imediata

b) lichiditate curenta
8 Solvabilitate % 196,71 120,74 119,61
9 Gradul de indatorare % 149,89 482,09 476,68
generala
10 Viteza de rotatie a nr. rot. 4,11 3,28 2,6
activelor circulante
11 Rentabilitate % 3,64 1,53 0,11

a) rentabilitate de % 14,24 3,31 0,25


exploatare
% 41,07 21,42 2,05
b) rentabilitate economica

c) rentabilitate financiara
12 Acoperirea dobanzii % 21,17 --- ---
13 Rata valorii adaugate % 2,22 1,05 0,82
14 Politica de dividende % 5,65 6,44 75,83

Punctajul indicatorilor de bonitate

Indicatorul Interval de calcul Nr puncte


Lc 80% -2
Lichiditatea curenta Lc
80% < Lc 100% 1

100% < Lc 120% 1

120% < Lc 150% 2

150% < Lc 170% 3

Lc > 170% 4
S 80% 0
Solvabilitatea S
80% < S 100% 1

100% < S 120% 2

120% < S 140% 3

140% < S 160% 4

160% < S 180% 5

S > 180% 6
G >100% -1
Gradul de indatorare G
80% < G 100% 0

60% < G 80% 1

40% < G 60% 2

G 40% 3
V5 1
Viteza de rotatie a activelor
circulante V 5 < V 10 2

V >10 4
Rk 0 0
Rentabilitatea capitalurilor
proprii Rk 0 < Rk 10% 1

10% < Rk 30% 3

30% < Rk 50% 4

Rk > 50% 5
0 < Ad 20% 3
Acoperirea dobanzii Ad
20 < Ad 40% 2

40% < Ad 60 1

60% < Ad 80% 0

Ad > 80% -1
-garantii neconditionate primite de la Guvernul 4
Garantii Romaniei
4
-garantii bancare irevocabile primite de la banci
romane sau straine de prim rang
-depozite bancare 4

-ipoteca 3

-gaj cu deposedare 2

-gaj fara deposedare 2

-cesiune de creanta 1

-fidejusiune 1

-gaj general 0

FISA DE DETERMINARE A RATING-ULUI DE CREDIT PENTRU SC


AGOTERM SRL LA 31 decembrie 2004

Client : SC AGOTERM SRL

CAEN : 2523 - Productie tamplarie aluminiu, PVC si geam termoizolant, 2812 - structuri si tamplarii metalice

Rating : 2.19

Performanta: B

Greut. PCT
NR CARACTERISTICI DESCRIERE CARACTERISTICI
specif. CR
Trendul cifrei de Trend crescator al cifrei de afaceri fata de anul
1 afaceri precedent 0.10 3
(determinata in termeni reali)
2 Lichiditatea patrimoniala curentaLichiditate satisfacatoare 0.06 1
3 Solvabilitatea patrimoniala Solvabilitate buna 0.07 3
Profitabilitatea exprimata prin Rentabilitate financiara ridicata si situata peste medie
4 rentabilitatea capitalurilor 0.08 3
proprii
5 Gradul de indatorare Grad de indatorare foarte mare pe termen scurt 0.06 -1
Ponderea exportului in cifra de Sub 10% din cifra de afaceri la export, insa cu
6 afaceri posibilitati certe de penetrare piete externe pe sectorul 0.02 3
asamblari si productie
7 Conditiile de eligibilitate Eligibil numai pentru anumite categorii de credite 0.09 3
Sursa de rambursare Capacitate de rambursare partiala pe seama cash-flow-
ului din activitatea curenta, fiind necesare si surse
8 0.10 3
secundare de rambursare (garantie imobiliara + bilete
la ordin)
Calitatea actionariatului Recunoastere in mediul de afaceri local, notorietate pe
9 0.08 2
raza jud. Olt
10 Managementul Echipa de conducere cu abilitate si experienta medie 0.10 2
11 Strategia Obiective pe orizont mediu 0.08 2
Conditiile de piata in care isi Piata si cota de piata in crestere puternica, sustinuta de
12 0.09 1
desfasoara activitatea cresterea anticipata a cererii persoanelor fizice
13 Realitatea raportarilor contabile Rapoartele financiare sunt neauditate 0.03 4
14 Colaterale primite Garantii non-cash cu lichiditate si valoare de piata buna 0.04 2
Rating = (0.10 x 3) + (0.06 x 1) + (0.07 x 3) + (0.08 x 3)+ [0.06 x (-1)] + (0.02 x 3) + (0.09 x 3) + (0.10 x 3) + (0.08 x
2) + (0.10 x 2) + (0.08 x 2) + (0.09 x 1) + (0.03 x 4) + (0.04 x 2) = 2.19

Avand in vedere cele prezentate mai sus, s-a propus aprobarea acordarii unui credit pentru finantarea
stocurilor si a cheltuielilor temporare catre SC AGOTERM SRL, credit in suma de 1.400 mil. lei, pe termen de 180
zile, cu o dobanda curenta de 20 % pe an.

Garantia creditului este constituita din :

a) cesionarea cash- flow-ului in favoarea bancii X din Slatina;

b) ipoteca de rangul I asupra terenului situat in intravilan, in suprafata


cumulata de 1.998 mp, aflat in Slatina, str. Independentei, jud. Olt, evaluat
la 1.896.715.974 lei si acceptat in garantie la valoarea de 1.717.000.000 lei;

Suplimentar s-au emis bilete la ordin in suma de 1.400 mil lei.

S-a solicitat si asigurare de viata pentru asociatul unic, asigurare incheiata la Asigurari Y SA,
drepturile ce revin din contractul de asigurare fiind cesionate in favoarea bancii X din Slatina.