Sunteți pe pagina 1din 19

ELEMENTE DE

PROTECTIA MEDIULUI
• Problema mediului devine o provocare
strategica a timpurilor in care traim.

• Ocrotirea naturii si lupta impotriva poluarii


reprezinta o datorie de onoare.
FACTORI DE MEDIU

• Factorul de mediu sol


• Factorul de mediu apa
• Factorul de mediu aer
STAREA MEDIULUI
• ATMOSFERA
• APELE
• SOLURILE
• PADURILE
• FLORA, FAUNA
• ASEZARILE URBANE
• DESEURILE INDUSTRIALE
• RADIOACTIVITATEA
•Poluarea de fond

Poluarea de fond reprezinta poluarea


existenta in zonele in care nu se manifesta
direct influenta surselor de poluare.
•Statiile de supraveghere a poluarii de fond se
amplaseaza in zone conventional "curate", situate
la altitudini cuprinse intre 1000 - 1500 m si la
distante de minimum 20 km de centre populate,
drumuri, cai ferate, obiective industriale etc.

Concentratiile poluantilor din aer si precipitatii,


masurate in aceste zone constituie indicatori
pretiosi pentru evaluarea poluarii la nivel regional
si global.
•Dioxidul de carbon

Concentratiile de dioxid de carbon


determinate se incadreaza in limite normale,
mai mici vara si mai mari iarna. Cresterea
valorilor concentratiei de dioxid de carbon din
perioada rece se datoreaza proceselor de
combustie de la incalzirea casnica din zona
supravegheata..
supravegheata
Institutul National de Meteorologie si
Hidrologie a inceput supravegherea poluarii
de fond in luna iunie 2000. Numarul
parametrilor monitorizati la statia de poluare
de fond Fundata este redus, urmand ca
acesta sa fie extins in anul 2001.
2001.
• Precipitatii
• Probele de precipitatii
• se colectaeaza zilnic, cu un colector
deschis.
• Se masoara valoarea maxima si cea
minima a pH-ului si se compara cu pH-ul
apei pure
• In cazul depasirilor foarte mari, trebuie
identificata sursa de poluare si conditiile
care favorizeaza acest transport.
Poluarea de impact

• Poluarea de impact este poluarea


produsa in zonele aflate sub impactul
direct al surselor de poluare.
• Starea atmosferei este evidentiata prin
prezentarea urmatoarelor aspecte:
poluarea de impact cu diferite noxe,
calitatea precipitatiilor atmosferice, situatia
ozonului atmosferic, dinamica emisiilor de
gaze cu efect de sera si unele manifestari
ale schimbarilor climatice.
• In reteaua de supraveghere a poluarii de
impact se efectueaza masuratori privind
dioxidul de sulf, dioxidul de azot,
amoniacul, pulberile in suspensie,
pulberile sedimentabile si o serie de
poluanti specifici, stabilindu-se:
• concentratiile maxime si minime pe 24 ore;

• frecventa de depasire a concentratiei


maxime admisibile (CMA) pe 24 ore;

• concentratiile medii anuale.


• Poluari produse cu dioxid de sulf, oxizi ai
azotului, amoniac si alte noxe
• Poluari produse cu o serie de poluanti
specifici unor activitati industriale.
- Poluarea cu pulberi in suspensie si
sedimentabile.
- Natura pulberilor, cantitatile evacuate in
atmosfera, prejudiciile economice, sociale
si ecologice
• In general, pulberile din atmosfera se
clasifica, dupa dimensiuni, in doua mari
grupe:
• Pulberi in suspensie - cu diametre mai
mici de 20 µm, avand in atmosfera un
comportament asemanator gazelor;
• Pulberi sedimentabile - cu diametre mai
mari de 20 µm, care, dupa ce sunt emise
in atmosfera, se depun pe sol, vegetatie,
ape si constructii.

• Poluari cu pulberi in suspensie

• Poluarea atmosferei cu pulberi in


suspensie are multe surse. In primul rand,
industriile metalurgica si siderurgica care
elibereaza in atmosfera cantitati
insemnate de pulberi, apoi centralele
termice pe combustibili solizi, fabricile de
ciment, transporturile rutiere, haldele si
depozitele de steril, etc.Natura acestor
pulberi este foarte diversificata. Ele contin
fie oxizi de fier, in cazul pulberilor din jurul
combinatelor siderurgice, fie metale grele
(plumb, cadmiu, mangan, crom), in cazul
intreprinderilor de metale neferoase, sau
alte noxe.
Situatia ozonului atmosferic

• Implementarea prevederilor
Protocolului de la Montreal si ale
Conventiei de la Viena privind protectia
stratului de ozon