Sunteți pe pagina 1din 4

INSTITUTUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE BUCURESTI

Anun:

Avnd n vedere prevederile Hotrrii Guvernului Romniei nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice, cu
modificrile si completrile ulterioare

INSTITUTUL NATIONAL DE HEMATOLOGIE BUCURESTI


Organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale de director in reteaua de
transfuzie sanguina la urmatoarele centre de transfuzie: CTS Bucuresti, CTS Suceava, CTS Galati,
CTS Bistrita, CTS Alexandria, CTS Buzau, CTS Bacau, CTS Resita, CTS Sf. Gheorghe, CTS Alba,
CTS Tg. Jiu, CTS Miercurea-Ciuc, CTS Iasi, CTS Timisoara, CTS Ialomita, CTS Ramnicu Valcea,
CTS Craiova, CTS Giurgiu, CTS Zalau -Salaj, CTS Cluj, CTS Olt, CTS Calarasi.

1. 22 posturi vacante contractuale - director - CTS Bucuresti, CTS Suceava, CTS Galati, CTS
Bistrita, CTS Alexandria, CTS Buzau, CTS Bacau, CTS resita, CTS Sf. Gheorghe, CTS Alba, CTS
Tg. Jiu, CTS Miercurea-Ciuc, CTS Iasi, CTS Timisoara, CTS Ialomita, CTS Ramnicu Valcea, CTS
Craiova, CTS Giurgiu, CTS Zalau -Salaj, CTS Cluj, CTS Olt, CTS Calarasi.

(contract individual de munca durata nedeterminata): conditiile generale si specifice prevazute in fisa
de post: studii superioare in specialitate medico-sanitara, vechime in specialitate minim 5 ani

2.dosarul de concurs va conine n mod obligatoriu urmtoarele documente:


a) cerere de nscriere la concurs adresat Directorului ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii, dup caz;
c) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest efectuarea unor
specializri, precum i copiile documentelor care atest ndeplinirea condiiilor specifice ale postului
(diploma de licenta studii superioare in specialitate medico-sanitara)
d) carnetul de munc sau, dup caz, adeverinele care atest vechimea n munc sau n specialitatea
studiilor, n copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale care s-l fac
incompatibil cu funcia pentru care candideaz;
f) adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat cu cel mult 6 luni
anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre unitile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverina care atest starea de sntate conine, n clar, numrul, data, numele emitentului i
calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul Sntii.
n ceea ce privete cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecia dosarelor, care a depus
la nscriere o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale, are obligaia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai trziu pn la data desfurrii primei probe a
concursului.
Copiile de pe actele prevzute mai sus se prezint nsoite de documentele originale, care se
certific pentru conformitatea cu originalul de ctre secretariatul comisiei de concurs.
Dosarul de concurs se depune la registratura INHT Bucuresti - Str. Constantin Caracas nr. 2-8 in
perioada 26.04.2016 20.05.2016, ora. 15,00, de luni pana vineri ntre orele 08.00 -15.00
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 03140536600/int.253,
Persoana de contact ec. Delia Coman

3. conditiile generale si specifice prevazute in fisa de post: studii superioare in specialitate


medico-sanitara, vechime in specialitate minim 5 ani
4. condiiile necesare ocuparii postului vacant de natura contractuala in conformitate cu prevederile art. 3
din HGR nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetenia romn, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparinnd
Spaiului Economic European i domiciliul n Romnia;
b) cunoate limba romn, scris i vorbit;
c) are vrsta minim reglementat de prevederile legale;
d) are capacitate deplin de exerciiu;
e) are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestat pe baza
adeverinei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitile sanitare abilitate;
f) ndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte condiii specifice potrivit cerinelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra umanitii, contra statului ori
contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care mpiedic nfptuirea justiiei, de fals ori a
unor fapte de corupie sau a unei infraciuni svrite cu intenie, care ar face-o incompatibil cu
exercitarea funciei, cu excepia situaiei n care a intervenit reabilitarea.

5. concursul const ntr-o prob scris i interviu


Concursul se va desfasura dupa cum urmeaza
- 06. 06.2016, ora 10.00 - proba scrisa - Sediul Institutului National de Sanatate Publica -
Str.Dr.LeonteAnastasieviciNr.13,Sector5Bucuresti,
- 09. 06.2016, ora 10.00 - proba interviu - Sediul INHT - Str. C.Caracas nr. 2 Bucuresti

Dosarele se depun n perioada 26.04.2016 20.05.2016, ora. 15,00, ntre orele 08.00 -15.00
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 03140536600/int.253, persoana de contact ec. Delia Coman

6. bibliografia este conform anexei la prezentul anunt

7. concursul se va desfura dup urmtorul calendar :


- depunere dosare concurs: 26.04.2016 20.05.2016, ora. 15,00
- selecie dosare: 25.05.2016
- afiare rezultate selecie dosare: 26.05.2016
- proba scrisa: 06. 06. 2016, ora 10.00
- proba interviu: 09. 06. 2016, ora 10.00
- notare probe concurs: n termen de maximum o zi lucrtoare de la finalizarea fiecrei probe
- comunicare rezultate probe concurs: n termen de maximum o zi lucrtoare de la finalizarea
fiecrei probe
-depunere contestatii: n termen de cel mult o zi lucrtoare de la data afirii rezultatului seleciei
dosarelor, respectiv de la data afirii rezultatului probei scrise i/sau a probei practice i a interviului, sub
sanciunea decderii din acest drept.
- solutionare contestatii: n termen de maximum o zi lucrtoare de la expirarea termenului de
depunere a contestaiilor
- comunicare rezultate finale concurs: n termen de maximum o zi lucrtoare de la expirarea
termenului pentru solutionarea contestatiilor pentru ultima prob

DIRECTOR,
Dr. RUSEN LUMINITA

DIRECTOR ADJ. FIN. CONT, DIRECTOR RUNOS,


EC. BACIU ALINA EC. DELIA COMAN
BIBLIOGRAFIE - CONCURS DIRECTOR CTS

HOTRRE Nr. 294 din 2 mai 1995


referitoare la reorganizarea Institutului de Hematologie Bucureti i stabilirea
unor msuri n aplicarea Legii nr. 4/1995 privind donarea de snge, utilizarea
terapeutic a singelui uman i organizarea transfuzional n Romnia

ORDIN Nr. 441 din 12 martie 2007


pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 16 din Legea nr. 282/2005
privind organizarea activitii de transfuzie sanguin, donarea de snge i
componente sanguine de origine uman, precum i asigurarea calitii i
securitii sanitare, n vederea utilizrii lor terapeutice, cu modificrile i
completrile ulterioare

LEGE Nr. 282 din 5 octombrie 2005 *** Republicat


privind organizarea activitii de transfuzie sanguin, donarea de snge i
componente sanguine de origine uman, precum i asigurarea calitii i
securitii sanitare, n vederea utilizrii lor terapeutice

HOTRRE Nr. 1364 din 4 octombrie 2006


pentru aprobarea drepturilor i obligaiilor donatorilor de snge

ORDIN Nr. 1792 din 24 decembrie 2002


pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea,
evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale

ORDONAN DE URGEN Nr. 34 din 19 aprilie 2006


privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii

HOTRRE Nr. 925 din 19 iulie 2006


pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii
HOTRRE Nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor
contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din
fonduri publice

ORDIN Nr. 869 din 9 iulie 2015


pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea i desfurarea
concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist,
biolog, biochimist i chimist din unitile sanitare publice, precum i a funciilor
de ef de secie, ef de laborator i ef de compartiment din unitile sanitare
fr paturi, respectiv a funciei de farmacist-ef n unitile sanitare publice cu
paturi

DIRECTOR , DIRECTOR RUNOS,


DR. RUSEN LUMINITA EC. DELIA COMAN

S-ar putea să vă placă și