Sunteți pe pagina 1din 6

COALA ..

LISTA DOCUMENTELOR

1. LA NIVELUL DIRECTORULUI

Nr. crt. Tipul Numele documentului


documentului
1.1. Planul de dezvoltare instituional al unitii.
Documente 1.2. Oferta educaional a unitii.
1.
de proiectare 1.3. Planul managerial anual.
1.4. Programe manageriale semestriale.
2.1. Contract de management/ decizie/fia postului
2.2. Statul de funcii.
2.3. Organigrama unitii colare,
2.4. Cartea de onoare a unitii.
2.5. Regulament de ordine interioar.
2.6. Dosar cuprinznd ordine, instruciuni, regulamente etc.
2.7. Graficul de control al directorului (pe domenii de activitate).
2.8. Caietul de asistene la ore -numrul de asistene, distribuirea acestora pe discipline/ cadre didactice
2.9. Registrul de decizii, dispoziii i note de serviciu - legalitatea deciziilor (elaborare, fundamentare, oportunitate) i
legalitatea constituirii comisiilor i catedrelor (numr, reprezentai, durat)
2.10. Schema orar pe nivel de studiu
Documente
2. 2.11. Criterii de evaluare a activitii personalului didactic n vederea acordrii calificativelor anuale-existena fielor.
de eviden
2.12. Planul de colarizare aprobat cuprinderea i colarizarea copiilor/elevilor.
2.13. Dosar cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru ndrumare i control/programe operative sptmnale
2.14. Dosar privind sigurana n munc
2.15. Dosar privind protecia civil (cf. ghid I.S.J.), sigurana civic
2.16. Dosar cu rapoarte anuale privind starea nvmntului.
2.17. Programe de cooperare i parteneriat locale, naionale i internaionale, inclusiv Programul de granturi pentru
dezvoltarea colar, PIR, etc
2.18 Nivelul cantitativ i calitativ al bazei didactico-materiale; utilizarea raional a spaiilor de nvmnt- coal, cantin,
internat, ateliere, laboratoare, etc
2.19 Planificarea i evidena concediilor-pentru directorul adjunct i personalul nedidactic i
didactic auxiliar
2.20 Promovarea imaginii instituiei (site, pres scris, TV, elemente de identitate vizual, etc), activitatea de relaii publice
3.1. Tematica i graficul edinelor Consiliului Profesoral.

1
3.2. Registrul de procese verbale.
Documentele
3.3. Materiale prezentate (cf. tematicii):
3. Consiliului
- Rapoarte de analiz semestriale i anuale;
Profesoral
- Raportul directorului prezentat n Consiliul Profesoral.
4.1. Tematica i graficul edinelor Consiliului de Administraie.
4.2. Componena Consiliului de Administraie i repartizarea pe sarcini.
4.3. Registrul de procese verbale.
Documentele 4.4. Raportul directorului prezentat n Consiliul de Administraie.
4. Consiliului de 4.5. Existena i discutarea fielor de autoevaluare a cadrelor didactice i a personalului auxiliar, evidenierea calificativelor
Administraie anuale (prin punctaj i calificativ acordat)
4.6. Dosar cu procedura complet de acordare a salariului de merit conform metodologiei, pentru anul calendaristic n curs
4.7. Acordarea premiilor lunare 2% - fia cu criterii
4.8. Sancionarea membrilor colectivului (fundamentare, Statut, Codul Muncii)
5.1. Componena.
Documentele
5. 5.2. Rapoarte de analiz.
Consiliului colar
6. Documentele 6.1 Regulament, strategie
Comisiei pentru 6.2 Componena, decizie de constituire
evaluarea i 6.3 Raport anual de evaluare intern a calitii, plan de mbuntire
asigurarea
calitii n coal

7. Documentele 7.1. Bugetul de venituri i cheltuieli.


Compartimentului 7.2 Evidena fondurilor extrabugetare - nchirieri, servicii, donaii, sponsorizri de la prini sau de la alte persoane fizice
Contabilitate sau juridice.
7.3 Derularea programelor guvernamentale: investiii-reabilitare (HG), Lapte-corn, Bani de liceu, Euro 200, etc.
7.4 Modul de efectuare a inventarierii, casare, etc.
8. Documentele 8.1 Asigurarea combustibilului, aprovizionarea cu alimente pentru cantine
Compartimentului 8.2 Administrarea colii autorizare sanitar de funcionare, ap curent, starea localului,
Administrativ aspect exterior i interior, funcionalitate, predarea slilor de clas diriginilor
8.3 ntreinerea bazei materiale: mobilier, sli de clas, ui, ferestre, table, magazii alimente,
sal de sport, teren de sport, spaii verzi, lot colar, etc

2
2. LA NIVELUL DIRECTORULUI ADJUNCT (n unitatea noastr documentele sunt tot la directorul unitii de nvmnt)

Nr. Tipul Numele documentului


crt. documentului
1 Documente de 1. 1 Contract de management, fia postului, decizie
proiectare 1.2 Grafic de control al directorului adjunct
2 Documente de 2.1 Caiet de asistene la ore: numrul de asistene, distribuirea acestora pe discipline/cadre
eviden didactice
2.2. Organizarea unitii colare pe compartimente, catedre, comisii. Existena deciziilor de
constituire a catedrelor/comisiilor.
2.3 Orarul colii, comisia de ntocmire, decizia pentru comisia de orar
2.4 Graficul serviciului pe coal-cadre didactice i elevi
2.5 Planificarea i evidena concediilor pentru cadrele didactice
2.6 Procente de promovare-corigen, repeteni (n anul colar trecut)
2.7 Elevi cu note de 7 i sub 7 la purtare
2.8 Rapoarte privind analizarea periodic a rezultatelor colare (pe baza raportrilor efilor
de catedr)
2.9 Elevi crora li s-au aplicat sanciuni disciplinare
3) Documentele 3.1 Evidena membrilor comisiei/ catedrei, date personale, atribuii etc.
comisiilor/cated 3.2. Programe manageriale anuale i semestriale ale catedrelor/comisiilor metodice
relor 3.3. Graficul de utilizare a laboratoarelor, cabinetelor, sli de sport.
3.4. Graficul de interasisten.
3.5. Lista cu elevii capabili de performan.
3.6. Rezultate la concursuri i olimpiade colare
3.7 Rezultate la examene naionale, analize i plan de msuri n urma acestora dac este
cazul (numai la dosarele catedrelor unde sunt incluse discipline de examen)
3.8. Program de pregtire:
- pentru elevii performani;
- pentru recuperare;
- pentru examene naionale.
3.9 Materiale prezentate n edinele comisiei/catedrei.
3.10. Graficul activitilor metodice
3.11. Dosar cu propunerile pentru oferta educaional; programe colare avizate de I.S.J.
3.12. Instrumente de evaluare i notare; bareme minimale

3
3.13. Monitorizarea parcurgerii programei la fiecare clas i aprecieri asupra modului cum se
realizeaz evaluarea elevilor/ritmicitatea notrii.
3.14. Organizarea recapitulrilor finale.
3.15. Evaluarea membrilor catedrei/comisiei i propunerile pentru calificativele anuale, n
baza unui raport motivat.
3.16. Documente privind cercetarea pedagogic.
3.17. Informaii semestriale asupra activitii comisiei/catedrei.
3.18 Grafic de desfurare a tezelor semestriale
Documentele 4.1. Program de activitate semestrial.
4
laboranilor. 4.2. Raport anual.
5.1. Program de activitate anual.
5.2. Program de activitate semestrial.
5.3. Registrul de organizare a fondului de carte.
Documentele
5 5.4. Registrul de eviden a cititorului; fie de cititor.
bibliotecarei.
5.5. Evidena activitilor (organizarea sau participarea de / la aciuni specifice: lansare de
carte, ntlniri literare, simpozioane, vitrine i expoziii de cri, standuri de nouti sau de
colecii de cri, prezentri de manuale opionale)
Documentele 6.1. Programe de perfecionare.
privind 6.2. Evidena perfecionrii.
6 perfecionarea 6.3. Decizie de numire a unui responsabil cu perfecionarea.
cadre-lor
didactice.
Documentele 7.1. Proiectare anual.
7 cadrelor 7.2. Planificri calendaristice semestriale.
didactice. 7.3. Proiectarea unitilor de nvare.
Documentele 8.1 Proiectarea activitilor la nivelul comisiei diriginilor
Coordonatorului 8.2 Programul activitilor extracolare, inclusiv programe iniiate pentru elevi n timpul
8 de proiecte i vacanelor colare
programe
educative
9 Consiliul elevilor 9.1 Componen
-NUMAI LA 9.2 Procese-verbale ale activitilor i iniiativelor CE
UNITILE
LICEALE!
10 Comitetul 10.1 Componen
Reprezentativ al 10.2 Procese-verbale lectorate cu prinii
prinilor

4
3. SECRETARIAT

Nr. crt. Tipul Numele documentului


documentului
1. Documente de 1.1 Registrul de inspectii.
eviden 1.2 tatul de funcii al colii
1.3 Fisele posturilor
1.4 Cataloage (grupe, clase)
1.5 Condica de prezen a cadrelor didactice i a personalului auxiliar
1.6 Registre matricole
1.7 Registre de eviden i eliberare a actelor de studii (diplome, certificate, adeverine
provizorii, cotoare diplome, stoc acte studii).
1.8 Registrul de eviden cri de munc
1.9 Caietul de procese-verbale ale profesorilor de serviciu pe coal
1.10 Dosarele personale ale cadrelor didactice (copii ale actelor de studii; copii ale certificatelor
de grad didactic; copii ale certificatului de nastere, casatorie si BI/CI; decizia de ncadrare
titularizare, detaare, pretransfer, transfer prin restrngere sau prin desfiintarea unitii colare,
suplinire; fisa postului; contractul individual de munc; fia de evaluare anual a activitii)
1.11 Contracte de munc individuale ale personalului din unitate
1.12 Procesele-verbale pentru examenele de corigen, dosare complete
1.13 Documente privind nscrierea/examenele de absolvire ale elevilor
1.14 Documente privind miscarea elevilor (legalitatea transferrilor, examene de diferen,
confirmri foi matricole trimise - primite)
1.15 Registrul de coresponden (intrri ieiri)
1.16 Dosar cu bursele colare ale elevilor
1.17 Registru note telefonice
1.19 Dosare de coresponden cu I.S.J., M.Ed.C.T., alte institutii, actiuni, comunicari, note,
circulare etc).

5
1.20 Dosarul de eviden a adeverinelor, altele dect cele de absolvire i de studii, eliberate de
ctre unitate.
1.21 Arhiv.

DIRECTOR,