Sunteți pe pagina 1din 34

Clasa a V-a L2, 2 ore/sptmn

Manual: Limba francez, Editura Booklet


Semestrul I: 18 sptmni (36 de ore)
Semestrul al II-lea: 17 sptmni (34 de ore)

PLANIFICARE CALENDARISTIC LA LIMBA FRANCEZ


clasa a V-a, L2

SEMESTRUL I
NR. TITLUL COMPETENE SPECIFICE CONINUTURI NR. DE SPTMNA OBSERVAII
CRT. UNITII DE ORE
NVARE
1. Mise en route 1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE : Numrul de
Bienvenue en 1.1. Oferirea unei reacii non verbale adecvate, la salut/ o - a saluta ; ore alocat
France ntrebare/ instruciune simpl rostit clar i rar - a se prezenta ; fiecrei
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple - a comunica n clas. uniti poate
2. Exprimarea oral n situaii de comunicare uzual VOCABULAR : fi ajustat n
2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple i scurte, - cuvinte transparente ; 4 S1- S2 funcie de
respectnd pronunia i intonaia specifice - lecia de limba francez. sptmna n
2.2. Participarea la dialoguri simple n contexte de necesitate GRAMATIC : care se
imediat - prezentul verbelor tre i desfoar
2.4.Manifestarea disponibilitii pentru a explora noi modele sappeler la singular ; programul
articulatorii/ de intonaie i accent - numerele de la 1 la 10. coala
3. Receptarea de mesaje scrise simple FONETIC/ORTOGRAFIE : Altfel
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru - contact cu sonoritile specifice
viaa cotidian limbii franceze
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text simplu pe CULTUR I CIVILIZAIE :
teme familiare - Frana repere geografice,
4. Redactarea de mesaje simple n situaii de comunicare monumente i simboluri
uzual PROIECT
4.3. Participarea la proiecte de grup n care se elaboreaz, cu - crearea unui afi.
sprijin, mesaje scurte
2. Unitatea 1 1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE :
Bonjour, a 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple - a saluta i a-i lua rmas bun;
va? 2. Exprimarea oral n situaii de comunicare uzual - distincia tu/ vous ;
2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple i scurte, - a se prezenta i a-i spune 7 S3- S6
respectnd pronunia i intonaia specifice vrsta;
2.2. Participarea la dialoguri simple n contexte de necesitate - a-i spune numele pe litere.
imediat VOCABULAR :
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ unui personaj prin - copilul despre sine: nume,
identificare vrst.
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a explora noi modele GRAMATIC :
articulatorii/ de intonaie i accent - alfabetul ;
3. Receptarea de mesaje scrise simple - prezentul verbului avoir la
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru singular ;
viaa cotidian - numerele de la 10 la 30.
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text simplu pe FONETIC/ORTOGRAFIE :
teme familiare - sunetele [u] i [y].
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la CULTUR I CIVILIZAIE :
prieteni, colegi, profesor, n situaii uzuale - formule i gesturi de salut.
4. Redactarea de mesaje simple n situaii de comunicare PROIECT
uzual - realizarea unui mini-dicionar
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg / prieten ilustrat
4.3. Participarea la proiecte de grup n care se elaboreaz, cu - confecionarea unui cartona
sprijin, mesaje scurte cu prenumele preferat n limba
francez
3. Unitatea 2 1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE :
Voil mes 1.1. Oferirea unei reacii nonverbale adecvate, la salut/ o - a se prezenta menionnd
copains! intrebare/ instruciune simpl rostit clar i rar naionalitatea;
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple - a prezenta pe cineva ;
2. Exprimarea oral n situaii de comunicare uzual - a identifica o persoan. 7 S6- S9
2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple i scurte, VOCABULAR :
respectnd pronunia i intonaia specifice - nume de ri i orae ;
2.2. Participarea la dialoguri simple n contexte de necesitate - naionaliti ;
imediat - activiti recreative i pasiuni.
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ unui personaj prin GRAMATIC :
identificare - adjectivul de naionalitate ;
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a explora noi modele - prezentul verbului tre ;
articulatorii/ de intonaie i accent - pronumele personal subiect ;
3. Receptarea de mesaje scrise simple - structurile Cest/ Il est
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru FONETIC/ORTOGRAFIE :
viaa cotidian - literele finale.
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text simplu pe CULTUR I CIVILIZAIE :
teme familiare - pasiunile tinerilor francezi.
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la PROIECT
prieteni, colegi, profesor, n situaii uzuale - realizarea unui poster cu
4. Redactarea de mesaje simple n situaii de comunicare pasiunile elevilor clasei
uzual
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg / prieten
4.3. Participarea la proiecte de grup n care se elaboreaz, cu
sprijin, mesaje scurte
4. Unitatea 3 1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE :
Dans la salle 1.1. Oferirea unei reacii nonverbale adecvate, la salut / o - a identifica un obiect;
de classe ntrebare / instruciune simpl rostit clar i rar - a exprima data.
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple VOCABULAR :
2. Exprimarea oral n situaii de comunicare uzual - coala i sala de clas ;
2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple i scurte, - zilele sptmnii;
respectnd pronunia i intonaia specifice - lunile anului. 8 S10- S13
2.2. Participarea la dialoguri simple n contexte de necesitate GRAMATIC :
imediat - articolul nehotrt ;
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ unui personaj prin - pluralul substantivelor ;
identificare - prezentul verbului avoir;
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a explora noi modele - adverbele oui i non ;
articulatorii/ de intonaie i accent - expresia il y a + substantiv.
3. Receptarea de mesaje scrise simple FONETIC :
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru - sunetele [o] et [].
viaa cotidian CULTUR I CIVILIZAIE :
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text simplu pe - sistemul colar francez.
teme familiare PROIECT
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la - realizarea paginii de deschidere
prieteni, colegi, profesor, n situaii uzuale a blogului clasei
4. Redactarea de mesaje simple n situaii de comunicare
uzual
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg / prieten
4.3. Participarea la proiecte de grup n care se elaboreaz, cu
sprijin, mesaje scurte
5. Unitatea 4 1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE :
Mon sac dos 1.1. Oferirea unei reacii nonverbale adecvate, la salut / o - a descrie obiecte;
ntrebare / instruciune simpl rostit clar i rar - a formula politicos o cerere;
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple - a mulumi/ a rspunde la 8 S13- S16
2. Exprimarea oral n situaii de comunicare uzual mulumiri ;
2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple si scurte, - a exprima apartenena.
respectnd pronunia i intonaia specifice VOCABULAR :
2.2. Participarea la dialoguri simple n contexte de necesitate - obiectele colarului.
imediat GRAMATIC :
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ unui personaj prin - articolul hotrt ;
identificare - adjectivul de culoare ;
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a explora noi modele - prezentul verbelor de grupa I.
articulatorii/ de intonaie i accent FONETIC/ORTOGRAFIE :
3. Receptarea de mesaje scrise simple - eliziunea.
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze uzuale tipice pentru CULTUR I CIVILIZAIE :
viaa cotidian - vacana colar n Frana.
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text simplu pe PROIECT
teme familiare - realizarea paginii de deschidere
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la a blogului clasei.
prieteni, colegi, profesor, n situaii uzuale
4. Redactarea de mesaje simple n situaii de comunicare
uzual
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg / prieten
4.3. Participarea la proiecte de grup n care se elaboreaz, cu
sprijin, mesaje scurte
6. BILAN I 2. Exprimarea oral n situaii de comunicare uzual COMUNICARE :
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ unui personaj prin - a saluta ;
identificare - a se prezenta, a prezenta pe
3. Receptarea de mesaje scrise simple cineva ;
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text simplu pe - a identifica un obiect. 2 S17- S18
teme familiare VOCABULAR
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la - copilul despre sine
prieteni, colegi, profesor, n situaii uzuale GRAMATIC
3.4. Manifestarea curiozitii pentru decodarea unor mesaje - articolul hotrt/ nehotrt ;
scrise simple - numerele de la 1 la 30 ;
- prezentul verbelor avoir, tre i
al verbelor de grupa I.

SEMESTRUL AL II-LEA
NR. TITLUL COMPETENE SPECIFICE CONINUTURI NR. DE SPTMNA OBSERVAII
CRT. UNITII DE ORE
NVARE
1. Unitatea 5 1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE : Numrul de
Ma famille 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple - a descrie persoane; ore alocat
2. Exprimarea oral n situaii de comunicare uzual - a exprima posesia ; fiecrei
2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple i scurte, - a-i prezenta familia. 8 S19- S22 uniti poate
respectnd pronunia i intonaia specifice VOCABULAR : fi ajustat n
2.2. Participarea la dialoguri simple n contexte de necesitate - membrii familiei. funcie de
imediat GRAMATIC : sptmna n
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a explora noi modele - adjectivul posesiv ; care se
articulatorii/ de intonaie i accent - adjectivul calificativ. desfoar
3. Receptarea de mesaje scrise simple FONETIC/ORTOGRAFIE : programul
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text simplu pe - sunetele [s] et [z]. coala
teme familiare CULTUR I CIVILIZAIE : Altfel
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la - La Fte des mres.
prieteni, colegi, profesor, n situaii uzuale PROIECT
4. Redactarea de mesaje simple n situaii de comunicare - confecionarea unui mini-
uzual album de familie.
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg / prieten
4.3. Participarea la proiecte de grup n care se elaboreaz, cu
sprijin, mesaje scurte
2. Unitatea 6 1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE :
Chez moi 1.2. Recunoaterea unor repere spaiale - a localiza n spaiu (I);
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple - a-i descrie locuina.
2. Exprimarea oral n situaii de comunicare uzual VOCABULAR :
2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple i scurte, - Locuina: ncperile casei,
respectnd pronunia i intonaia specifice camera personal, mobila. 8 S22- S25
2.2. Participarea la dialoguri simple n contexte de necesitate GRAMATIC :
imediat - prepoziiile de loc ;
3. Receptarea de mesaje scrise simple - prezentul verbului aller ;
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text simplu pe - forma negativ a verbelor.
teme familiare FONETIC/ORTOGRAFIE :
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la - sunetele [e] i [].
prieteni, colegi, profesor, n situaii uzuale CULTUR I CIVILIZAIE :
4. Redactarea de mesaje simple n situaii de comunicare - La Fte des voisins.
uzual PROIECT
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg / prieten - prezentarea locuinei preferate.
4.3. Participarea la proiecte de grup n care se elaboreaz, cu
sprijin, mesaje scurte
3. Unitatea 7 1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE :
Ma chambre 1.1. Oferirea unei reacii non verbale adecvate, la salut/ o - a localiza n spaiu (II);
ntrebare/ instruciune simpl rostit clar i rar - a-i descrie camera.
1.2. Recunoaterea unor repere spaiale VOCABULAR :
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple - Locuina: camera personal, 8 S26- S29
2. Exprimarea oral n situaii de comunicare uzual mobil, accesorii.
2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple i scurte, GRAMATIC :
respectnd pronunia i intonaia specifice - prepoziia ;
2.2. Participarea la dialoguri simple n contexte de necesitate - conjuncia;
imediat - fraza interogativ (I).
3. Receptarea de mesaje scrise simple FONETIC/ORTOGRAFIE :
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text simplu pe - sunetele [] i [].
teme familiare CULTUR I CIVILIZAIE :
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la - Les vide-greniers.
prieteni, colegi, profesor, n situaii uzuale PROIECT
4. Redactarea de mesaje simple n situaii de comunicare - realizarea unui sondaj referitor
uzual la camera personal.
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg / prieten
4.3. Participarea la proiecte de grup n care se elaboreaz, cu
sprijin, mesaje scurte
4. Unitatea 8 1. Receptarea de mesaje orale simple COMUNICARE :
Ma saison 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple - a felicita;
prfre 2. Exprimarea oral n situaii de comunicare uzual - a solicita o informaie.
2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple i scurte, VOCABULAR :
respectnd pronunia i intonaia specifice - anotimpurile i lunile anului.
2.2. Participarea la dialoguri simple n contexte de necesitate GRAMATIC :
imediat - fraza interogativ (II) ; 8 S29- S32
3. Receptarea de mesaje scrise simple - cuvintele interogative ;
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text simplu pe - prezentul verbului faire.
teme familiare FONETIC/ORTOGRAFIE :
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la - sunetul [wa].
prieteni, colegi, profesor, n situaii uzuale CULTUR I CIVILIZAIE :
4. Redactarea de mesaje simple n situaii de comunicare - Ziua Naional a Franei.
uzual PROIECT
4.1. Scrierea unei felicitri de ziua cuiva sau pentru o srbtoare - confecionarea unui calendar al
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un coleg / prieten clasei.
4.3. Participarea la proiecte de grup n care se elaboreaz, cu
sprijin, mesaje scurte
5. Bilan II 2. Exprimarea oral n situaii de comunicare uzual COMUNICARE :
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ unui personaj prin - a descrie o persoan
identificare - a vorbi despre membrii familiei
3. Receptarea de mesaje scrise simple - a exprima posesia 2 S33- S35
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui text simplu pe - a localiza n spaiu obiecte
teme familiare VOCABULAR
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la - familia ;
prieteni, colegi, profesor, n situaii uzuale - locuina ;
3.4. Manifestarea curiozitii pentru decodarea unor mesaje - anotimpurile i lunile anului
scrise simple GRAMATIC
- adjectivul calificativ ;
- distincia masculin/ feminin,
singular/ plural ;
- prepoziia ;
- prezentul verbelor aller i
faire.
PROIECTAREA UNITII DE NVARE

Mise en route: Bienvenue en France


Nr. de ore alocate: 4 ore

CONINUTURI COMPETENE SPECIFICE ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE


DETALIATE VIZATE
1. Receptarea de mesaje orale simple - Exerciii de articulare corect a - Ex. 1, 2/p. 10
BIENVENUE EN 1.3. Identificarea unor aspecte culturale fonemelor i a modelelor intonatorii Le tour de classe -
FRANCE ! simple specifice p.10
A saluta - Lectura cu voce tare i intonaie - Ex. 2, 3, 4/
2. Exprimarea oral n situaii de
corect a unui scurt dialog - Manual p. 11
comunicare uzual
A-i spune numele 2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje - Identificarea formulelor de salut n - Hart - Ex. 5, 6/ p. 12
simple si scurte, respectnd pronunia i limba francez, a numelor i prenumelor - Mijloace
A repera denumiri intonaia specifice tipice, a oraelor importante audio-video
georgrafice pe hart 2.2. Participarea la dialoguri simple n - Recunoaterea semnificaiei unor 50
contexte de necesitate imediat cuvinte uzuale
A identifica 2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a - Identificarea unor repere geografice
prenume/ explora noi modele articulatorii/ de intonaie i pe hart, a unor monumente din Frana
monumente/ locuri accent -Deducerea sensului unor cuvinte prin
tipice din Frana analogie cu limba matern
3. Receptarea de mesaje scrise simple
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze - Activiti de exprimare oral: a saluta
uzuale tipice pentru viaa cotidian i se prezenta
LA CLASSE DE 1. Receptarea de mesaje orale simple - Exerciii de identificare a unor imagini - Manual - Ex. 1, 2, 3/ p. 13
FRANAIS 1.1. Oferirea unei reacii non verbale corespunztoare semnificaiei mesajului - Cntece
- A identifica adecvate, la salut/ o ntrebare/ instruciune audiat - Mijloace - Ex. 2, 3, 4, 5, 6/
obiecte/ persoane simpl rostit clar i rar - Exerciii de articulare corect a audio-video p. 14
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple
din sala de clas fonemelor i a modelelor intonatorii 100
- A comunica n 2. Exprimarea oral n situaii de specifice - Ex. 1, 2, 3, 4, 5/
clas comunicare uzual - Rspuns non-verbal la o comand p. 15
- A se prezenta 2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simpl, referitoare la activitatea din
(utilizarea verbelor: simple si scurte, respectnd pronunia i clas (ascult !, ncercuiete !,
tre, sappeler la intonaia specifice scrie !, etc.)
singular) 2.2. Participarea la dialoguri simple n - Recitarea, dup modelul audiat, a unor
Numerele de la 1 contexte de necesitate imediat scurte poezii
la 10 2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a - Identificarea numerelor de la 1 la 10
explora noi modele articulatorii/ de intonaie i
CIVILISATION accent ntr-o gril de cuvinte
Elemente de cultur
i civilizaie : 3. Receptarea de mesaje scrise simple
nume i prenume 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze
uzuale
tipice, orae i ri
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui
importante text simplu pe teme familiare

4. Redactarea de mesaje simple n situaii de - Crearea unui afi al clasei cu imagini - Coal de hrtie Prezentarea
PROJET comunicare uzual emblematice reprezentnd Frana format A3 produsului final
4.3. Participarea la proiecte de grup n care se - Imagini/ desene/
elaboreaz, cu sprijin, mesaje scurte tipice fotografii
pentru viaa cotidian
reprezentative
pentru Frana
- Carioca
- Foarfece
- Lipici
- Sfoar
50

PROIECTAREA UNITII DE NVARE

Unitatea 1: Bonjour, a va ?
Nr. de ore alocate: 7 ore

CONINUTURI COMPETENE SPECIFICE ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE


DETALIATE VIZATE
1. Receptarea de mesaje orale simple - Ascultarea activ a unui dialog - Manual - Ex. 1, 2/p. 18
JE REPRE 1.3. Identificarea unor aspecte culturale - Lectura cu voce tare i intonaie - Mijloace - Ex. 1, 2, 3, 4/
JE PRATIQUE simple corect a unui scurt dialog audio-video p. 19
2. Exprimarea oral n situaii de - Participarea la dialoguri simple n 50
comunicare uzual
A saluta i a-i lua contexte de necesitate imediat
2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje
rmas bun simple si scurte, respectnd pronunia i - Utilizarea formulelor tipice de salut
intonaia specifice - Adaptarea la o situaie de comunicare
Distincia 2.2. Participarea la dialoguri simple n prin utilizarea distinciei tu/ vous
tu / vous contexte de necesitate imediat - Recunoaterea semnificaiei unor fraze
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a uzuale prin ordonarea replicilor unui
A se prezenta i a- explora noi modele articulatorii/ de intonaie i dialog i reconstituirea unor scurte
i spune vrsta accent enunuri
3. Receptarea de mesaje scrise simple - Activiti de exprimare oral: a se
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze
prezenta i a-i spune vrsta
uzuale tipice pentru viaa cotidian

1. Receptarea de mesaje orale simple - Audierea unui cntec simplu - Manual - Ex. 1, 2, 3, 4, 5/
JE DCOUVRE 1.3. Identificarea unor aspecte culturale - Exerciii articulatorii: alfabetul - Cntec p. 20
LES MOTS simple - Identificarea corespondenei fonem- - Mijloace - Ex. 6,7/p. 21
Alfabetul 2. Exprimarea oral n situaii de grafem audio-video Mon premier
comunicare uzual
- Ordonarea cuvintelor n ordine 50 vocabulaire illustr/
2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje
A-i spune numele simple si scurte, respectnd pronunia i alfabetic p. 21
/ prenumele pe intonaia specifice - Activiti de interaciune oral Le jeu des prnoms/
litere 2.2. Participarea la dialoguri simple n referitoare la pronunarea pe litere a p. 21
contexte de necesitate imediat unui prenume, prin rspunsuri la
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a ntrebri de tipul Cum te cheam?,
explora noi modele articulatorii/ de intonaie i Cum se scrie?
accent
3. Receptarea de mesaje scrise simple
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze
uzuale tipice pentru viaa cotidian
1. Receptarea de mesaje orale simple - Utilizarea verbului avoir la -Manual Le prsent du verbe
JE MENTRANE 1.3. Identificarea unor aspecte culturale indicativ prezent, singular, prin exerciii -Mijloace avoir au singulier
EN GRAMMAIRE simple de completare, de asociere i cu alegere audio-video -Ex. 2, 4, 5/p.22
- A se prezenta i a- 2. Exprimarea oral n situaii de multipl 100 Les nombres de 10
i spune vrsta comunicare uzual
- Utilizarea numeralului de la 10 la 30 30
(utilizarea verbului 2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje
simple si scurte, respectnd pronunia i prin exerciii de discriminare auditiv, - Ex. 1/p.22
avoir la singular) de completare i efectuare de calcule - Ex. 2, 3/ p. 23
intonaia specifice
2.2. Participarea la dialoguri simple n simple Sons et lettres
- A numra de la 10 contexte de necesitate imediat - Exerciii de articulare corect a - Ex. 2, 3/ p.23
la 30 2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ fonemelor i a modelelor intonatorii -Tema pentru acas
unui personaj prin identificare specifice: sunetele [u] i [y] Les nombres de 10
- Elemente de 3. Receptarea de mesaje scrise simple 30
fonetic i ortografie 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze
- Ex. 4/ p. 23
uzuale tipice pentru viaa cotidian
(sunetele [u] i [y])
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui
text simplu pe teme familiare
2. Exprimarea oral n situaii de - Lectura pe roluri a unui dialog, cu -Manual - Ex. 2/ p.24
JE LIS comunicare uzual intonaie corect 50 Comprhension
JE COMPRENDS 2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje - Verificarea nelegerii globale a globale/ p. 25
Formule de salut simple si scurte, respectnd pronunia i textului prin exerciii cu alegere Comprhension
intonaia specifice
multipl dtaille
2.2. Participarea la dialoguri simple n
Nume i prenume contexte de necesitate imediat - nelegerea detaliat a unor informaii - Ex. 1, 2, 3/ p. 25
tipice 2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ punctuale din textul citit prin exerciii de Production crite
unui personaj prin identificare asociere, de selectare a enunurilor - Ex. 1/ p.25
Date personale 3. Receptarea de mesaje scrise simple pertinente i oferirea de rspunsuri -Tema pentru
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui strucurate la ntrebri acas :
text simplu pe teme familiare - Completarea unor adrese de Production crite -
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare coresponden Ex. 2/ p.25
primite de la prieteni, colegi, profesor, n - Redactarea unor scurte enunuri
situaii uzuale referitoare la informaii personale, dup
4. Redactarea de mesaje simple n situaii de
un ablon dat.
comunicare uzual
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un
coleg / prieten
JE JOUE 2. Exprimarea oral n situaii de - Exerciii de identificare a formulelor - Manual -Ex.1, 2, 3, 4 + joc/
- Recapitularea comunicare uzual de salut/ de rmas bun - Poezii p. 26
unor coninuturi ale 2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje - Recitarea, dup modelul audiat, a unor - Mijloace - Ex. 2, 3/ p. 27
unitii prin simple si scurte, respectnd pronunia i scurte poezii audio-video
intonaia specifice
activiti ludice - Exerciii de completare a unor 50
2.2. Participarea la dialoguri simple n
contexte de necesitate imediat enunuri lacunare
CIVILISATION - Participarea la un joc didactic
Elemente de cultur 3. Receptarea de mesaje scrise simple constnd n identificarea unui numr,
i civilizaie : 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze printr-o suit de ntrebri-rspunsuri
Nume i prenume uzuale tipice pentru viaa cotidian - nelegerea informaiilor din scurte
tipice 3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui mesaje scrise prin exerciii cu alegere
Formule i gesturi text simplu pe teme familiare multipl
de salut - Activiti de interaciune n pereche
(salutul, nsoit de gestul adecvat)
VALUATION 1. Receptarea de mesaje orale simple - Verificarea nelegerii unor scurte - Manual Itemii de la
Evaluarea celor 1.2. Recunoaterea unor repere spaiale mesaje orale prin itemi de identificare a - Mijloace audio p. 28-29
patru competene 1.3. Identificarea unor aspecte culturale unor imagini corespunztoare 50
de comunicare simple informaiilor din textul audiat, Tem pentru acas :
prevzute n 2. Exprimarea oral n situaii de completarea unor nume de familie tipice - Mic dicionar
comunicare uzual
programa 2.2. Participarea la dialoguri simple n i a unor numere de telefon ilustrat/ p.30
contexte de necesitate imediat -Verificarea nelegerii unor scurte - Confecionarea
3. Receptarea de mesaje scrise simple mesaje scrise prin exerciii cu alegere unui cartona pe
3.2. Identificarea semnificaiei globale a unui multipl i completarea unei fie care elevul i scrie
text simplu pe teme familiare personale prenumele preferat
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare - Activiti de interaciune pe teme n limba francez i
primite de la prieteni, colegi, profesor, n familiare (salut, nume, vrst) pe care l va folosi
situaii uzuale - Completarea unei fie de identitate pe pe parcursul orelor
PROJET 4. Redactarea de mesaje simple n situaii de baza informaiilor furnizate de textul de limba francez/
comunicare uzual
Prezentare proiect suport p.30
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un
coleg / prieten - Redactarea unui mail pentru a se Prezentarea
4.3. Participarea la proiecte de grup n care se prezenta, dup modelul propus produsului final
elaboreaz, cu sprijin, mesaje scurte - Efectuarea unor comenzi simple la
calculator (deschidere, nchidere,
copiere, lipire, imprimare etc.)

PROIECTAREA UNITII DE NVARE

Unitatea 2: Voil mes copains !


Nr. de ore alocate: 7 ore

CONINUTURI COMPETENE SPECIFICE ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE


DETALIATE VIZATE
1. Receptarea de mesaje orale simple - Ascultarea activ a unui dialog - Manual - Ex. 2, 3/
JE REPRE 1.3. Identificarea unor aspecte culturale - Verificarea nelegerii mesajului audiat - Mijloace p. 32
JE PRATIQUE simple prin exerciii cu alegere dual i de tip audio-video - Ex. 1, 2, 3, 4/
2. Exprimarea oral n situaii de adevrat/ fals 50 p. 33
comunicare uzual
A identifica - Lectura cu voce tare i intonaie corect a -Tema pentru
2.1. Reproducerea unor formule / unor
persoane mesaje simple si scurte, respectnd unui scurt dialog acas :
pronunia i intonaia specifice - Participarea la dialoguri simple n - Ex.5/ p. 33
A prezenta pe 2.2. Participarea la dialoguri simple n contexte de necesitate imediat
cineva contexte de necesitate imediat - Recunoaterea semnificaiei unor fraze
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ uzuale prin ordonarea replicilor unui
A exprima unui personaj prin identificare dialog i reconstituirea unor scurte
naionalitatea 2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a enunuri
explora noi modele articulatorii/ de intonaie - nelegerea unor scurte mesaje audiate
i accent
prin asocierea lor cu mici cri de vizit
3. Receptarea de mesaje scrise simple
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze - Reutilizarea unor informaii schematice
uzuale tipice pentru viaa cotidian sub form de fie personale pentru a
3.2. Identificarea semnificaiei globale a prezenta pe cineva
unui text simplu pe teme familiare
1. Receptarea de mesaje orale simple - Exerciii articulatorii: repetarea unor - Mijloace - Ex. 1, 2, 3/
JE DCOUVRE 1.3. Identificarea unor aspecte culturale structuri lexicale referitoare la sala de audio-video p. 34
LES MOTS simple clas 50 - Ex. 1, 2, 3/
Activiti preferate, 2. Exprimarea oral n situaii de - Completarea unor enunuri lacunare prin p. 35
comunicare uzual
pasiuni nlocuirea imaginilor cu structurile lexicale Jouez la scne/ p.
2.1. Reproducerea unor formule / unor
mesaje simple si scurte, respectnd corespunztoare 35
ri-naionaliti pronunia i intonaia specifice - Exerciii de asociere imagine-cuvnt
2.2. Participarea la dialoguri simple n - Recunoaterea semnificaiei unor fraze
contexte de necesitate imediat uzuale prin asocierea ar-ora-limb i
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ completarea de enunuri lacunare
unui personaj prin identificare - Activiti de exprimare oral referitoare
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a la prezentarea unui coleg, dup model.
explora noi modele articulatorii/ de intonaie
i accent
3. Receptarea de mesaje scrise simple
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze
uzuale tipice pentru viaa cotidian
JE MENTRANE 1. Receptarea de mesaje orale simple - Identificarea unei persoane prin exerciii -Manual Les adjectifs de
EN GRAMMAIRE 1.3. Identificarea unor aspecte culturale cu alegere dual i completare de enunuri -Mijloace nationalit
- A se prezenta simple lacunare viznd utilizarea adjectivelor de audio-video -Ex.2,3/ p.36
(utilizarea verbului 2. Exprimarea oral n situaii de naionalitate i distincia masculin-feminin 100 Le verbe tre
tre i a adjectivului comunicare uzual
- Utilizarea verbului tre la indicativ au prsent
de naionalitate) 2.1. Reproducerea unor formule / unor
mesaje simple si scurte, respectnd prezent prin exerciii cu alegere dual i -Ex. 2, 3/p.36
- A prezenta pe cineva pronunia i intonaia specifice completare de enunuri lacunare Cest/ Il est
(utilizarea pronumelui 2.2. Participarea la dialoguri simple n - Identificarea unei persoane utiliznd - Ex. 1/p.37
personal subiect) contexte de necesitate imediat structura cest i discriminnd ntre Sons et lettres
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ cest i il/ elle est - Ex. 2, 3/ p.37
- A identifica o unui personaj prin identificare - Exerciii de articulare corect a -Tema pentru
persoan (utilizarea 3. Receptarea de mesaje scrise simple fonemelor i a modelelor intonatorii acas :
structurilor Qui est- 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze
ce? Cest ) uzuale tipice pentru viaa cotidian specifice: literele finale - Ex. 2/ p. 37
3.2. Identificarea semnificaiei globale a
- Elemente de fonetic unui text simplu pe teme familiare
i ortografie (literele
finale)
JE LIS 2. Exprimarea oral n situaii de - Lectura pe roluri a unui dialog, cu -Manual -Ex. 2/ p. 38
JE COMPRENDS comunicare uzual intonaie corect 50 Comprhension
- coala 2.1. Reproducerea unor formule / unor - Verificarea nelegerii globale a textului globale/ p. 39
mesaje simple si scurte, respectnd prin exerciii cu alegere dual Comprhension
pronunia i intonaia specifice
- Disciplinele - nelegerea detaliat a unor informaii dtaille
2.2. Participarea la dialoguri simple n
colare contexte de necesitate imediat punctuale din textul citit prin exerciii de - Ex. 1, 2, 3, 4/
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ asociere a imaginilor cu semnificaia p. 39
- Zilele sptmnii unui personaj prin identificare textului, exerciii de tip adevrat/ fals i -Tema pentru
3. Receptarea de mesaje scrise simple completare de enunuri acas
3.2. Identificarea semnificaiei globale a - Redactarea unui scurt text de prezentare, Production
unui text simplu pe teme familiare dup un ablon dat. crite p. 39
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, n situaii uzuale
4. Redactarea de mesaje simple n situaii
de comunicare uzual
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un
coleg / prieten
JE JOUE 1. Receptarea de mesaje orale simple - Exerciii de identificare a unor cuvinte - Manual -Ex.1, 2 / p. 40
- Recapitularea unor 1.1. Oferirea unei reacii nonverbale referitoare la ri, pe baza unei grile de - Mijloace - Le jeu des
coninuturi ale adecvate, la salut / o ntrebare / instruciune cuvinte ncruciate audio-video clbrits/ p. 40
unitii prin simpl rostit clar i rar - Exerciii de discriminare ntre formele de 50 - Mime ton
activiti ludice masculin-feminin ale adjectivului de activit prfre/
2. Exprimarea oral n situaii de
comunicare uzual naionalitate p. 40
CIVILISATION 2.1. Reproducerea unor formule / unor - Participarea la un joc didactic constnd
Elemente de cultur mesaje simple si scurte, respectnd n completarea unor fie - Ex. 1, 2/p. 41
i civilizaie : pronunia i intonaia specifice lor personale
Pasiunile tinerilor 2.2. Participarea la dialoguri simple n - Participarea la un joc didactic constnd
francezi contexte de necesitate imediat n mimarea activitilor preferate i
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ verbalizarea acestora
unui personaj prin identificare
- nelegerea informaiilor din scurte mesaje
3. Receptarea de mesaje scrise simple
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze scrise i reutilizarea lor pentru a a selecta
uzuale tipice pentru viaa cotidian informaiile pertinente prin exerciii de tip
3.2. Identificarea semnificaiei globale a adevrat/ fals
unui text simplu pe teme familiare - Redactarea de mesaje simple prin
completarea unor enunuri cu informaii
personale referitoare la activitile
preferate
VALUATION 1. Receptarea de mesaje orale simple - Verificarea nelegerii unor scurte mesaje - Manual Itemii de la
Evaluarea celor 1.3. Identificarea unor aspecte culturale orale prin itemi de identificare a unor - Mijloace audio p. 42-43
patru competene de simple imagini corespunztoare informaiilor din - Fotografia unui
comunicare 2. Exprimarea oral n situaii de textul audiat i completare de fie prieten/ unei prietene Tem pentru
prevzute n comunicare uzual -Verificarea nelegerii unor scurte mesaje 50 acas :
2.2. Participarea la dialoguri simple n
programa contexte de necesitate imediat scrise prin exerciii de asociere, exerciii -Realizarea unui
3. Receptarea de mesaje scrise simple cu alegere multipl i completare de poster cu
3.2. Identificarea semnificaiei globale a enunuri lacunare pasiunile elevilor
unui text simplu pe teme familiare - Activiti de interaciune pe teme clasei (imagini,
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare (prezentarea unui prieten) desene)
familiare primite de la prieteni, colegi, - Redactarea unui mail referitor la Prezentarea
profesor, n situaii uzuale prezentarea unei persoane, pe baza unei produsului final
4. Redactarea de mesaje simple n situaii fie suport
PROJET de comunicare uzual - Efectuarea unor comenzi simple la
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un
Prezentare proiect calculator (deschidere, nchidere, copiere,
coleg / prieten
4.3. Participarea la proiecte de grup n care lipire, imprimare etc.)
se elaboreaz, cu sprijin, mesaje scurte

PROIECTAREA UNITII DE NVARE

Unitatea 3: Dans la salle de classe


Nr. de ore alocate: 8 ore

CONINUTURI COMPETENE SPECIFICE ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE


DETALIATE VIZATE
1. Receptarea de mesaje orale simple - Ascultarea activ a unui dialog - Manual - Ex. 2, 3/p. 46
JE REPRE 1.3. Identificarea unor aspecte culturale - Verificarea nelegerii mesajului audiat - Mijloace - Ex. 1, 2, 4, 5/
JE PRATIQUE simple prin exerciii cu alegere multipl i audio-video p. 47
2. Exprimarea oral n situaii de completare de enunuri lacunare 50 -Tema pentru
comunicare uzual
A identifica obiecte - Lectura cu voce tare i intonaie corect a acas :
2.1. Reproducerea unor formule / unor
mesaje simple si scurte, respectnd unui scurt dialog - Ex.3/ p. 47
A exprima data pronunia i intonaia specifice - Exerciii de discrimnare ntre cest i
ce sont, ntre cest i il y a
A localiza elementar 2.2. Participarea la dialoguri simple n - Recunoaterea semnificaiei unor fraze
(utilizarea structurii il contexte de necesitate imediat uzuale prin selectarea rspunsului
y a + substantiv) 2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ corespunztor situaiei de comunicare, prin
unui personaj prin identificare asocierea ntrebare-rspuns i ordonarea
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a
replicilor unui dialog
explora noi modele articulatorii/ de intonaie
i accent - Participarea la dialoguri simple n
3. Receptarea de mesaje scrise simple contexte de necesitate imediat
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze
uzuale tipice pentru viaa cotidian
3.2. Identificarea semnificaiei globale a
unui text simplu pe teme familiare
1. Receptarea de mesaje orale simple - Exerciii articulatorii: repetarea unor - Mijloace - Ex. 2, 3/p. 48
JE DCOUVRE LES 1.3. Identificarea unor aspecte culturale structuri lexicale referitoare la sala de audio-video -Jouez la scne/
MOTS simple clas 50 p. 48
Clasa 2. Exprimarea oral n situaii de - Recunoaterea semnificaiei unor fraze - Ex. 2, 3, 4/
comunicare uzual
uzuale prin exerciii cu alegere dual p. 49
2.1. Reproducerea unor formule / unor
Zilele sptmnii mesaje simple si scurte, respectnd - Activiti de interaciune n pereche
pronunia i intonaia specifice viznd identificarea unui obiect din sala de
Lunile anului 2.2. Participarea la dialoguri simple n clas, prin rspunsuri la ntrebarea Ce
contexte de necesitate imediat este acesta/ aceasta?
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ - Exerciii de completare de tabel
unui personaj prin identificare referitoare la zilele sptmnii
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a - Exprimarea datei prin exerciii de
explora noi modele articulatorii/ de intonaie completare de enunuri lacunare, pe baza
i accent unui suport iconic
3. Receptarea de mesaje scrise simple
- Activiti de exprimare oral prin oferirea
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze
uzuale tipice pentru viaa cotidian de rspunsuri structurate la ntrebri
3.2. Identificarea semnificaiei globale a privitoare la zilele i lunile anului, coal,
unui text simplu pe teme familiare materii preferate
JE MENTRANE 1. Receptarea de mesaje orale simple - Exerciii de completare de enunuri -Manual Le verbe avoir
EN GRAMMAIRE 1.3. Identificarea unor aspecte culturale lacunare viznd utilizarea verbului avoir -Mijloace au prsent
- A identifica un obiect simple la indicativ prezent audio-video -Ex. 2, 3/p.50
(distincia masculin/ 2. Exprimarea oral n situaii de - Exerciii de discriminare auditiv ntre 100 Larticle indfini
comunicare uzual
feminin, singular/ articolele un i une -Ex. 2/p.50
2.1. Reproducerea unor formule / unor
plural n utilizarea mesaje simple si scurte, respectnd - Completarea unor structuri prin Le pluriel des
articolului nehotrt) pronunia i intonaia specifice selectarea formei corespunztoare a noms
2.2. Participarea la dialoguri simple n articolului nehotrt (masculin-feminin) - Ex. 2, 3, 4/ p.51
- A descrie simplu o contexte de necesitate imediat - Identificarea unor obiecte utiliznd Sons et lettres
activitate (utilizarea 2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ formele de singular-plural ale - Ex. 2, 3/ p.51
verbului avoir la unui personaj prin identificare substantivului i articolului prin exerciii de -Tema pentru
indicativ prezent) 3. Receptarea de mesaje scrise simple asociere, completare de text lacunar i acas
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze transformarea unor structuri (singular- Le pluriel des
uzuale tipice pentru viaa cotidian
- Elemente de fonetic plural) noms
3.2. Identificarea semnificaiei globale a
i ortografie (sunetele unui text simplu pe teme familiare - Exerciii de articulare corect a - Ex. 5/ p. 51
[o] i []) fonemelor i a modelelor intonatorii
specifice: sunetele [o] i [])
JE LIS 2. Exprimarea oral n situaii de - Lectura pe roluri a unui dialog, cu -Manual -Ex. 2/ p. 52
JE COMPRENDS comunicare uzual intonaie corect 50 Comprhension
- coala 2.1. Reproducerea unor formule / unor - Verificarea nelegerii globale a textului globale/ p. 53
mesaje simple si scurte, respectnd prin exerciii cu alegere multipl Comprhension
pronunia i intonaia specifice
- Disciplinele colare - nelegerea detaliat a unor informaii dtaille
2.2. Participarea la dialoguri simple n
contexte de necesitate imediat punctuale din textul citit prin exerciii de - Ex. 1, 2, 3, 4, 5/
- Zilele sptmnii 2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ asociere a imaginilor cu semnificaia p. 53
unui personaj prin identificare textului, exerciii de tip adevrat/ fals, -Tema pentru
3. Receptarea de mesaje scrise simple completare de text lacunar acas
3.2. Identificarea semnificaiei globale a - Redactarea unui scurt text referitor la Production
unui text simplu pe teme familiare coal i clas prin completarea unor crite p.53
3.3. Descifrarea unor mesaje simple enunuri lacunare.
familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, n situaii uzuale
4. Redactarea de mesaje simple n situaii
de comunicare uzual
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un
coleg / prieten
JE JOUE 1. Receptarea de mesaje orale simple - nelegerea unui scurt mesaj scris prin - Manual -Ex.1, 2, 3/p. 54
- Recapitularea unor 1.1. Oferirea unei reacii nonverbale exerciii de reconstituire a unor cuvinte - Mijloace - Mime ton
coninuturi ale unitii adecvate, la salut / o ntrebare / instruciune referitoare la lunile anului, pe baza unor audio-video activit prfre
prin activiti ludice simpl rostit clar i rar indicii i de reconstituire a unor enunuri - Cntec en classe/ p. 54
1.3. Identificarea unor aspecte culturale
simple 50 - Ex. 2, 3/p. 55
simple
CIVILISATION 2. Exprimarea oral n situaii de - Identificarea zilelor sptmnii i
Elemente de cultur i comunicare uzual completarea unei grile de cuvinte
civilizaie : 2.1. Reproducerea unor formule / unor ncruciate
coala n Frana mesaje simple si scurte, respectnd - Participarea la un joc didactic prin
pronunia i intonaia specifice mimarea unor activiti preferate la coal
2.2. Participarea la dialoguri simple n i apoi verbalizarea acestora
contexte de necesitate imediat - nelegerea informaiilor prezentate ntr-
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/
unui personaj prin identificare un tabel i reutilizarea lor pentru a
3. Receptarea de mesaje scrise simple completa enunuri i a identifica
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze informaiile pertinente, prin exerciii cu
uzuale tipice pentru viaa cotidian alegere dual i de tip adevrat/ fals
3.2. Identificarea semnificaiei globale a
unui text simplu pe teme familiare
VALUATION 1. Receptarea de mesaje orale simple - Itemi de identificare a unor imagini - Manual Itemii de la
Evaluarea celor patru 1.2. Recunoaterea unor repere spaiale corespunztoare informaiilor din textul - Mijloace audio p. 56-57
competene de 1.3. Identificarea unor aspecte culturale audiat 50
comunicare prevzute simple - Verificarea nelegerii unor scurte mesaje
2. Exprimarea oral n situaii de
n programa colar scrise/orale prin exerciii de tip adevrat/
comunicare uzual
2.2. Participarea la dialoguri simple n fals i exerciii cu alegere dual/ multipl
contexte de necesitate imediat - Activiti de interaciune pe teme
3. Receptarea de mesaje scrise simple familiare (clasa, discipline colare)
3.2. Identificarea semnificaiei globale a - Redactarea unui mail pe teme familiare:
unui text simplu pe teme familiare coal, materia preferat, zilele sptmnii
3.3. Descifrarea unor mesaje simple - Efectuarea unor comenzi simple la
familiare primite de la prieteni, colegi, calculator (deschidere, nchidere, copiere,
profesor, n situaii uzuale lipire, imprimare etc.)
4. Redactarea de mesaje simple n situaii
de comunicare uzual
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un
coleg / prieten
PROJET 4.3. Participarea la proiecte de grup n care Realizarea paginii de deschidere a blogului - Coal de hrtie Prezentarea
Prezentare proiect se elaboreaz, cu sprijin, mesaje scurte clasei, cu scurte enunuri de prezentare, format A3 produsului final
conform modelului sugerat - Carioca
- Stilou
- Creioane colorate
50
PROIECTAREA UNITII DE NVARE

Unitatea 4: Mon sac dos


Nr. de ore alocate: 8 ore

CONINUTURI COMPETENE SPECIFICE ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE


DETALIATE VIZATE
1. Receptarea de mesaje orale simple - Ascultarea activ a unui dialog - Manual - Ex. 1, 2, 3/
JE REPRE 1.3. Identificarea unor aspecte culturale - Verificarea nelegerii mesajului audiat - Mijloace p. 60
JE PRATIQUE simple prin exerciii cu alegere multipl i audio-video - Ex. 2, 4/p. 61
A descrie obiecte 2. Exprimarea oral n situaii de completare de text lacunar 50 - Jouez la scne/
comunicare uzual
- Exerciii de transformare a unor enunuri p. 61
2.1. Reproducerea unor formule / unor
A mulumi/ a rspunde mesaje simple si scurte, respectnd viznd descrierea unui obiect -Tema pentru
la mulumiri pronunia i intonaia specifice - Lectura cu voce tare i intonaie corect a acas :
2.2. Participarea la dialoguri simple n unui scurt dialog - Ex.3/ p. 61
A formula politicos o contexte de necesitate imediat - Recunoaterea semnificaiei unor fraze
cerere 2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ uzuale prin asocierea ntrebare-rspuns
unui personaj prin identificare - Participarea la dialoguri simple n
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a contexte de necesitate imediat
explora noi modele articulatorii/ de intonaie -Activiti de interaciune n perechi, pe
i accent teme familiare: dialog la librrie
3. Receptarea de mesaje scrise simple
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze
uzuale tipice pentru viaa cotidian
3.2. Identificarea semnificaiei globale a
unui text simplu pe teme familiare
1. Receptarea de mesaje orale simple - Exerciii articulatorii: repetarea unor - Mijloace - Ex. 1, 2, 3/
JE DCOUVRE LES 1.3. Identificarea unor aspecte culturale structuri lexicale referitoare la rechizitele audio-video p. 62
MOTS simple colare 50 - Ex. 4, 5, 6/
coala : obiectele 2. Exprimarea oral n situaii de p. 63
- Participarea la dialoguri simple
comunicare uzual
colarului referitoare la identificarea i descrierea Ladjectif de
2.1. Reproducerea unor formule / unor
mesaje simple si scurte, respectnd unui obiect couleur
pronunia i intonaia specifice - Exerciii de discriminare - Ex.2/ p. 63
2.2. Participarea la dialoguri simple n - Completarea unui text lacunar prin -Tema pentru
contexte de necesitate imediat nlocuirea unor culori cu structurile acas :
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ lexicale corespunztoare Ladjectif de
unui personaj prin identificare - nelegerea unui mesaj audiat prin couleur
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a completarea unei poezii i recitarea - Ex. 3/p.63
explora noi modele articulatorii/ de intonaie acesteia, respectnd pronunia i intonaia
i accent
specifice
3. Receptarea de mesaje scrise simple
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze - Exerciii cu alegere dual referitoare la
uzuale tipice pentru viaa cotidian adjectivul de culoare (distincia masculin/
feminin, singular/ plural)
JE MENTRANE 1. Receptarea de mesaje orale simple - Identificarea unui obiect (distincia -Manual Larticle dfini -
1.3. Identificarea unor aspecte culturale
EN GRAMMAIRE simple masculin/ feminin, singular/ plural) prin -Mijloace Ex. 2, 3/p.64
- A identifica un obiect 2. Exprimarea oral n situaii de asocierea articolului hotrt cu audio-video Exprimer
(distincia masculin/ comunicare uzual substantivul corespunztor 100 lappartenance
feminin, singular/ 2.1. Reproducerea unor formule / unor - Exerciii de discriminare auditiv ntre -Ex. 2/p.96
mesaje simple si scurte, respectnd
plural n utilizarea diferitele forme ale articolului hotrt -Ex. 2, 3/p.64
pronunia i intonaia specifice
articolului hotrt) 2.2. Participarea la dialoguri simple n - Completarea unor enunuri lacunare Le prsent des
contexte de necesitate imediat referitoare la exprimarea apartenenei verbes en er
- A exprima 2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ - Exerciii cu alegere multipl constnd n - Ex. 2, 3/ p. 65
apartenena unui personaj prin identificare utilizarea corect a articolului hotrt/ Sons et lettres
3. Receptarea de mesaje scrise simple nehotrt - Ex. 2/p.65
- A descrie simplu o 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze - Descrierea unei activiti simple folosind -Tema pentru
activitate (utilizarea uzuale tipice pentru viaa cotidian verbele de grupa I la indicativ prezent, prin acas
verbelor uzuale de 3.2. Identificarea semnificaiei globale a exerciii de transformare, completare de Le prsent des
grupa I la indicativ unui text simplu pe teme familiare enunuri i oferirea de rspunsuri la verbes en er
prezent) ntrebri - Ex. 4/ p. 65
- Exerciii de completare a unor structuri
- Elemente de fonetic cu forma complet/ elidat a articolului/
i ortografie (elidarea) pronumelui
2. Exprimarea oral n situaii de - Lectura pe roluri a unui dialog, cu -Manual -Ex. 2/ p.66
JE LIS comunicare uzual intonaie corect 50 Comprhension
JE COMPRENDS 2.1. Reproducerea unor formule / unor - Verificarea nelegerii globale a textului globale/ p. 67
- Rechizitele colare mesaje simple si scurte, respectnd prin exerciii cu alegere multipl Comprhension
pronunia i intonaia specifice
- nelegerea detaliat a unor informaii dtaille
2.2. Participarea la dialoguri simple n
contexte de necesitate imediat punctuale din textul citit prin exerciii de tip - Ex. 1,2,3/ p. 67
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ adevrat/ fals, exerciii de asociere a unor Production crite
unui personaj prin identificare imagini cu semnificaia textului, completare Ex. 1/ p. 67
3. Receptarea de mesaje scrise simple de text lacunar i oferirea de rspunsuri -Tema pentru
3.2. Identificarea semnificaiei globale a structurate la ntrebri acas
unui text simplu pe teme familiare - Redactarea unui scurt text pentru a Production
3.3. Descifrarea unor mesaje simple enumera rechizitele colare din ghiozdan crite
familiare primite de la prieteni, colegi, Ex.2/ p.67
profesor, n situaii uzuale
4. Redactarea de mesaje simple n situaii
de comunicare uzual
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un
coleg / prieten
1. Receptarea de mesaje orale simple - Identificarea rechizitelor colare pe baza - Manual -Ex.1,2 /p. 68
JE JOUE 1.1. Oferirea unei reacii nonverbale unui suport iconic - Mijloace - Jeu de puzzle/
adecvate, la salut / o ntrebare / instruciune
- Recapitularea unor simpl rostit clar i rar - Desenarea dup instruciuni a unor forme audio-video p. 68
coninuturi ale unitii 1.3. Identificarea unor aspecte culturale geometrice de diferite culori 50 - Le jeu de cache-
prin activiti ludice simple - Exerciiu de asociere de tip puzzle cache/ p.68
2. Exprimarea oral n situaii de - Participarea la un joc didactic referitor la - Ex. 1, 2/p. 69
comunicare uzual
CIVILISATION identificarea i descrierea unor obeicte
2.1. Reproducerea unor formule / unor
Elemente de cultur i mesaje simple si scurte, respectnd colare
civilizaie : pronunia i intonaia specifice - nelegerea unui mesaj scris prin asociere
Vacana colar n 2.2. Participarea la dialoguri simple n cu anumite repere de pe hart
Frana contexte de necesitate imediat - Oferirea de rspunsuri structurate la
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ ntrebri referitoare la vacan
unui personaj prin identificare
3. Receptarea de mesaje scrise simple
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze
uzuale tipice pentru viaa cotidian
3.2. Identificarea semnificaiei globale a
unui text simplu pe teme familiare
VALUATION 1. Receptarea de mesaje orale simple - Itemi de identificare a unei imagini - Manual Itemii de la
Evaluarea celor patru 1.2. Recunoaterea unor repere spaiale corespunztoare semnificaiei globale a - Mijloace audio p. 70-71
competene de 1.3. Identificarea unor aspecte culturale unor mesaje audiate 50
comunicare prevzute simple - Verificarea nelegerii unor scurte mesaje
2. Exprimarea oral n situaii de
n programa colar scrise/orale prin exerciii cu alegere
comunicare uzual
2.2. Participarea la dialoguri simple n multipl
contexte de necesitate imediat - Activiti de interaciune pe teme
3. Receptarea de mesaje scrise simple familiare, prin jocuri de ntrebare-rspuns.
3.2. Identificarea semnificaiei globale a - Completarea unui formular, viznd
unui text simplu pe teme familiare anunul unui obiect pierdut
3.3. Descifrarea unor mesaje simple - Efectuarea unor comenzi simple la
familiare primite de la prieteni, colegi, calculator (deschidere, nchidere, copiere,
profesor, n situaii uzuale lipire, imprimare etc.)
4. Redactarea de mesaje simple n situaii
de comunicare uzual
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un
coleg / prieten
- Proiect n pereche: confecionarea unui - O cutie de Prezentarea
PROJET 4. Redactarea de mesaje simple n situaii suport pentru creioane conserv produsului final
Prezentare proiect de comunicare uzual - Hrtie colorat
- Hrtie alb
4.3. Participarea la proiecte de grup n care
- Foarfece
se elaboreaz, cu sprijin, mesaje scurte
- Rigl
- Lipici
- Carioca
50


PROIECTAREA UNITII DE NVARE
Unitatea 5: Ma famille
Nr. de ore alocate: 8 ore

CONINUTURI COMPETENE SPECIFICE ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE


DETALIATE VIZATE
1. Receptarea de mesaje orale simple - Ascultarea activ a unui dialog - Manual - Ex. 1, 2, 3/
JE REPRE 1.3. Identificarea unor aspecte culturale - Verificarea nelegerii mesajului audiat - Mijloace p. 78
JE PRATIQUE simple prin exerciii cu alegere dual i oferirea audio-video - Ex. 2, 3, 4, 6/
2. Exprimarea oral n situaii de de rspunsuri structurate la ntrebri 50 p. 79
comunicare uzual
A descrie persoane referitoare la descrierea de persoane -Tema pentru
2.1. Reproducerea unor formule / unor
mesaje simple si scurte, respectnd - Lectura cu voce tare i intonaie corect a acas :
pronunia i intonaia specifice unui scurt dialog - Ex.5/ p. 79
2.2. Participarea la dialoguri simple n - Verificarea nelegerii mesajului scris prin
contexte de necesitate imediat oferirea de rspunsuri structurate la
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ ntrebri referitoare la descrierea de
unui personaj prin identificare persoane
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a - Identificarea informaiilor pertinente i a
explora noi modele articulatorii/ de intonaie erorilor dintr-un text citit, cu suport iconic
i accent - Recunoaterea semnificaiei unor fraze
3. Receptarea de mesaje scrise simple
uzuale prin selectarea rspunsului
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze
uzuale tipice pentru viaa cotidian corespunztor situaiei de comunicare i
3.2. Identificarea semnificaiei globale a ordonarea replicilor unui dialog
unui text simplu pe teme familiare - Participarea la dialoguri simple n
contexte de necesitate imediat
-Activiti de exprimare oral constnd n
descrierea unui prieten
1. Receptarea de mesaje orale simple - Exerciii articulatorii: repetarea unor - Mijloace - Ex. 2, 3, 4/
JE DCOUVRE 1.3. Identificarea unor aspecte culturale structuri lexicale referitoare la membrii audio-video p. 80
LES MOTS simple familiei 50 - Ex. 5, 6, 7, 8/
Membrii familiei 2. Exprimarea oral n situaii de - Completarea unor enunuri lacunare cu p. 81
comunicare uzual
structuri lexicale referitoare la membrii -Tema pentru
2.1. Reproducerea unor formule / unor
familiei, pe baza unui suport iconic (arbore acas :
mesaje simple si scurte, respectnd genealogic) - Ex. 9, 10/p.81
pronunia i intonaia specifice - Recunoaterea semnificaiei unor fraze
2.2. Participarea la dialoguri simple n uzuale tipice pentru viaa cotidian prin
contexte de necesitate imediat asocierea ntrebare-rspuns
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/
-Activiti de exprimare oral constnd n
unui personaj prin identificare
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru a descrierea unui membru al familiei
explora noi modele articulatorii/ de intonaie - Exerciii cu alegere dual/ multipl, de
i accent asociere cu o imagine, completare de tabele
3. Receptarea de mesaje scrise simple i de enunuri lacunare, referitoare la
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze utilizarea adjectivului calificativ pentru a
uzuale tipice pentru viaa cotidian descrie persoane
JE MENTRANE 1. Receptarea de mesaje orale simple - Exprimarea posesiei prin asocierea -Manual Ladjectif
EN GRAMMAIRE 1.3. Identificarea unor aspecte culturale adjectivului posesiv cu substantivul -Mijloace possessif
- A exprima posesia simple corespunztor audio-video -Ex. 2, 3/p.82
(utilizarea 2. Exprimarea oral n situaii de - Completarea unui text lacunar cu forma 100 Le fminin et le
comunicare uzual
adjectivului posesiv) adecvat a adjectivului posesiv pluriel de
2.1. Reproducerea unor formule / unor
mesaje simple si scurte, respectnd - Identificarea adjectivelor calificative i ladjectif
- A descrie o pronunia i intonaia specifice clasarea acestora n rubricile potrivite qualificatif
persoan (distincia 2.2. Participarea la dialoguri simple n dintr-un tabel -Ex. 2/p.82
masculin/ feminin, contexte de necesitate imediat - Exerciii de transformare masculin- -Ex. 3, 4/p.83
singular/ plural n 2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ feminin i de completare de enunuri prin Sons et lettres
utilizarea unui personaj prin identificare realizarea acordului adjectivului cu - Ex. 2, 3/p.83
adjectivului 3. Receptarea de mesaje scrise simple substantivul determinat -Tema pentru
calificativ) 3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze - Oferirea de rspunsuri structurate la acas
uzuale tipice pentru viaa cotidian ntrebri Le fminin et le
3.2. Identificarea semnificaiei globale a
- Elemente de - Exerciii de articulare corect a pluriel de
unui text simplu pe teme familiare
fonetic i ortografie fonemelor i a modelelor intonatorii ladjectif
(sunetele [s] i [z]) specifice: sunetele [s] i [z] qualificatif
- Ex. 5/ p. 83
2. Exprimarea oral n situaii de - Lectura pe roluri a unui dialog, cu -Manual Lectura textului /
JE LIS comunicare uzual intonaie corect 50 p. 84
JE COMPRENDS 2.1. Reproducerea unor formule / unor - Verificarea nelegerii globale a textului Comprhension
- Membrii familiei mesaje simple si scurte, respectnd prin exerciii de tip adevrat/ fals globale/ p. 85
pronunia i intonaia specifice
- nelegerea detaliat a unor informaii Comprhension
2.2. Participarea la dialoguri simple n
contexte de necesitate imediat punctuale din textul citit prin exerciii cu dtaille
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/ alegere dual, exerciii de asociere, - Ex. 1,2,3, 4/
unui personaj prin identificare completare de text lacunar i oferirea de p. 85
3. Receptarea de mesaje scrise simple rspunsuri structurate la ntrebri -Tema pentru
3.2. Identificarea semnificaiei globale a - Redactarea unui scurt text pentru a acas
unui text simplu pe teme familiare descrie un personaj Production
3.3. Descifrarea unor mesaje simple crite
familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, n situaii uzuale
4. Redactarea de mesaje simple n situaii
de comunicare uzual
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un
coleg / prieten
1. Receptarea de mesaje orale simple - Identificarea membrilor familiei dintr-un - Manual -Ex.1/ p. 86
JE JOUE 1.1. Oferirea unei reacii nonverbale arbore genealogic prin completare de - Mijloace - Le jeu du
- Recapitularea unor adecvate, la salut / o ntrebare / instruciune enunuri lacunare i a unei grile de cuvinte audio-video dtective/ p. 86
coninuturi ale simpl rostit clar i rar ncruciate i prin exerciii de asociere 50 - Ex. 1, 2/p. 87
1.3. Identificarea unor aspecte culturale
unitii prin activiti - Participarea la un joc didactic referitor la
simple
ludice 2. Exprimarea oral n situaii de identificarea i descrierea unui coleg
comunicare uzual - nelegerea unui mesaj scris prin exerciii
CIVILISATION 2.1. Reproducerea unor formule / unor cu alegere dual i oferirea de rspunsuri
Elemente de cultur mesaje simple si scurte, respectnd structurate la ntrebri referitoare la Ziua
i civilizaie : pronunia i intonaia specifice Mamei
Ziua Mamei 2.2. Participarea la dialoguri simple n
contexte de necesitate imediat
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane/
unui personaj prin identificare
3. Receptarea de mesaje scrise simple
3.1. Recunoaterea semnificaiei unor fraze
uzuale tipice pentru viaa cotidian
3.2. Identificarea semnificaiei globale a
unui text simplu pe teme familiare
VALUATION 1. Receptarea de mesaje orale simple - Itemi de identificare a unui portret - Manual Itemii de la
Evaluarea celor patru 1.2. Recunoaterea unor repere spaiale corespunztor unei descrieri audiate - Mijloace audio p. 88-89
competene de 1.3. Identificarea unor aspecte culturale - Verificarea nelegerii unor scurte mesaje 50
comunicare simple scrise/orale prin exerciii cu alegere
2. Exprimarea oral n situaii de
prevzute n multipl, de tip adevrat/ fals i
comunicare uzual
programa colar 2.2. Participarea la dialoguri simple n completarea unui arbore genealogic
contexte de necesitate imediat - Activiti de interaciune pe teme
3. Receptarea de mesaje scrise simple familiare, prin jocuri de ntrebare-rspuns,
3.2. Identificarea semnificaiei globale a cu ajutorul unor cuvinte suport.
unui text simplu pe teme familiare - Redactarea unei scrisori dup model,
3.3. Descifrarea unor mesaje simple referitoare la prezentarea familiei
familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, n situaii uzuale - Efectuarea unor comenzi simple la
4. Redactarea de mesaje simple n situaii calculator (deschidere, nchidere, copiere,
de comunicare uzual lipire, imprimare etc.)
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un
coleg / prieten
4. Redactarea de mesaje simple n situaii - Proiect individual: realizarea unui mini- - Carton de diferite Prezentarea
PROJET de comunicare uzual album de familie culori produsului final
Prezentare proiect - Foarfece
4.3. Participarea la proiecte de grup n care - Lipici
se elaboreaz, cu sprijin, mesaje scurte
- Carioca
- Stilou
- Panglic
- Perforator
50


PROIECTAREA UNITII DE NVARE

Unitatea 6: Chez moi


Nr. de ore alocate: 8 ore

CONINUTURI COMPETENE SPECIFICE ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE


DETALIATE VIZATE
1. Receptarea de mesaje orale simple - Ascultarea activ a unui dialog - Manual - Ex. 2, 3/p. 92
JE REPRE 1.2. Recunoaterea unor repere spaiale - Exerciii cu alegere dual - Mijloace - Ex. 2, 3/p. 93
JE PRATIQUE 1.3. Identificarea unor aspecte culturale - Rspunsuri structurate la ntrebri audio-video -Jouez la scne/
simple referitoare la informaii explicite dintr-un 50 p. 93
2. Exprimarea oral n situaii de
A localiza n spaiu mesaj audiat
comunicare uzual
(I) 2.1. Reproducerea unor formule / unor - Lectura cu voce tare cu intonaie corect
mesaje simple i scurte, respectnd a unui scurt dialog
A-i descrie pronunia i intonaia specifice - Identificarea poziiei unui obiect dintr-un
locuina 2.2. Participarea la dialoguri simple n mesaj audiat referitor la localizarea n
contexte de necesitate imediat spaiu
3. Receptarea de mesaje scrise simple - Activiti de interaciune n perechi, pe
3.2. Identificarea semnificaiei globale a teme familiare: situarea obiectelor n
unui text simplu pe teme familiare spaiu, locuina personal
- Exerciii de completare de text lacunar pe
baza unui suport iconic
1. Receptarea de mesaje orale simple - Exerciii articulatorii: repetarea unor - Mijloace -Ex. 1, 2, 3/
JE DCOUVRE 1.2. Recunoaterea unor repere spaiale structuri lexicale referitoare la locuin audio-video p. 94
LES MOTS 1.3. Identificarea unor aspecte culturale - Exerciii de asociere 50 - Ex. 4, 5, 6/
Locuina : ncperi simple - Completarea unui text lacunar prin p. 95
2. Exprimarea oral n situaii de
nlocuirea unor imagini cu structurile -Tema pentru
comunicare uzual
2.1. Reproducerea unor formule / unor lexicale corespunztoare acas :
mesaje simple i scurte, respectnd - nelegerea unui mesaj scris referitor la Ex. 7/p.95
pronunia i intonaia specifice locuin prin completarea acestuia cu o
3. Receptarea de mesaje scrise simple list de cuvinte
3.2. Identificarea semnificaiei globale a - nelegerea unor anunuri imobiliare prin
unui text simplu pe teme familiare redactarea integral a coninutului
4. Redactarea de mesaje simple n situaii
de comunicare uzual
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un
coleg / prieten
JE MENTRANE 1. Receptarea de mesaje orale simple - Descrierea unei activiti simple folosind -Manual Le verbe faire
EN 1.3. Identificarea unor aspecte culturale verbul aller la indicativ prezent, prin -Mijloace au prsent
GRAMMAIRE simple exerciii cu alegere dual i completare de audio-video -Ex. 2, 3/p.96
- A descrie simplu o 2. Exprimarea oral n situaii de fraze 100 La forme
comunicare uzual
activitate : verbul - Oferirea de rspunsuri negative la ngative des
2.1. Reproducerea unor formule / unor
aller la indicativ mesaje simple i scurte, respectnd ntrebri verbes
prezent ; forma pronunia i intonaia specifice - Exerciii de transformare de la aspectul -Ex. 2/p.96
negativ a verbelor 2.2. Participarea la dialoguri simple n afirmativ la cel negativ -Ex. 3, 4, 5/p.97
contexte de necesitate imediat - Exerciii de articulare corect a Sons et lettres
- Elemente de 4. Redactarea de mesaje simple n situaii fonemelor i a modelelor intonatorii - Ex. 1, 2,3/p.97
fonetic i de comunicare uzual specifice: sunetele [ e ] i []) -Tema pentru
ortografie (sunetele 4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un acas
[e] i []) coleg / prieten Sons et lettres
Ex. 4/ p. 97
3. Receptarea de mesaje scrise - Lectura cu voce tare a unui mesaj scris -Manual Lectura textului/
JE LIS simple - Verificarea nelegerii globale a textului 50 p.98
JE COMPRENDS 3.2. Identificarea semnificaiei globale a prin exerciii cu alegere multipl Comprhension
- Descrierea unui text simplu pe teme familiare - nelegerea detaliat a unor informaii globale/ p. 99
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
locuinei punctuale din textul citit prin exerciii de tip Comprhension
familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, n situaii uzuale adevrat/ fals, exerciii de asociere, dtaille
4. Redactarea de mesaje simple n completare de text lacunar i oferirea de - Ex. 1,2,3/ p. 99
situaii de comunicare uzual rspunsuri structurate la ntrebri Production crite
4.2. Redactarea unui mesaj simplu - Redactarea unui scurt text pentru a-i Ex. 1/ p. 99
ctre un coleg / prieten descrie locuina -Tema pentru
acas
Production
crite
Ex.2/ p.99
1. Receptarea de mesaje orale simple - nelegerea unui mesaj audiat prin - Manual -Ex. 1, 2, 3/
JE JOUE 1.3. Identificarea unor aspecte culturale completarea unui plan al casei - Mijloace p. 100
- Recapitularea unor simple - Exerciii cu alegere dual audio-video - Ex. 1, 2/p. 101
coninuturi ale 2. Exprimarea oral n situaii de - nelegerea unui mesaj scris prin asociere 50
comunicare uzual
unitii prin cu imaginea corespunztoare
2.1. Reproducerea unor formule / unor
activiti ludice mesaje simple i scurte, respectnd - Exerciii de tip adevrat/ fals
pronunia i intonaia specifice - Oferirea de rspunsuri structurate la
CIVILISATION 3. Receptarea de mesaje scrise simple ntrebri referitoare la srbtoarea
Elemente de cultur 3.2. Identificarea semnificaiei globale a vecinilor
i civilizaie : unui text simplu pe teme familiare
La Fte des voisins
VALUATION 1. Receptarea de mesaje orale simple - Itemi de identificare a unei imagini - Manual Itemii de la
Evaluarea celor 1.2. Recunoaterea unor repere spaiale corespunztoare semnificaiei globale a - Mijloace audio p. 102-103
patru competene de 1.3. Identificarea unor aspecte culturale unor mesaje audiate 50
comunicare simple - Verificarea nelegerii unor scurte mesaje
2. Exprimarea oral n situaii de
prevzute n scrise/orale prin exerciii cu alegere
comunicare uzual
programa colar 2.2. Participarea la dialoguri simple n multipl/ dual/ de tip adevrat-fals,
contexte de necesitate imediat completare de tabele
3. Receptarea de mesaje scrise simple - Activiti de interaciune pe teme
3.2. Identificarea semnificaiei globale a familiare, prin jocuri de ntrebare-rspuns.
unui text simplu pe teme familiare - Redactarea unui mail adresat unui
3.3. Descifrarea unor mesaje simple prieten, n vederea descrierii locuinei
familiare primite de la prieteni, colegi, personale
profesor, n situaii uzuale - Efectuarea unor comenzi simple la
4. Redactarea de mesaje simple n situaii calculator (deschidere, nchidere, copiere,
de comunicare uzual
lipire, imprimare etc.)
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un
coleg / prieten
PROJET 4. Redactarea de mesaje simple n situaii - Prezentarea locuinei preferate, prin - Hrtie pentru Prezentarea
Prezentare proiect de comunicare uzual desenarea acesteia i redactarea unui scurt desen produsului final
text descriptiv - Stilou
4.3. Participarea la proiecte de grup n care - Carioca sau
se elaboreaz, cu sprijin, mesaje scurte
creioane colorate
50


PROIECTAREA UNITII DE NVARE

Unitatea 7: Ma chambre
Nr. de ore alocate: 8 ore

CONINUTURI COMPETENE SPECIFICE ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE


DETALIATE VIZATE
1. Receptarea de mesaje orale simple - Ascultarea activ a unui dialog - Manual - Ex. 2, 3/p. 106
JE REPRE 1.1. Oferirea unei reacii non verbale - Rspunsuri la ntrebri cu alegere - Mijloace - Ex. 1, 2, 4/
JE PRATIQUE adecvate, la salut/ o ntrebare/ instruciune multipl referitoare la informaii explicite audio-video p. 107
simpl rostit clar i rar dintr-un mesaj audiat 50 - Jouez la scne/
1.2. Recunoaterea unor repere spaiale
A localiza n spaiu (II) - Lectura cu voce tare cu intonaie corect p.107
1.3. Identificarea unor aspecte culturale
simple a unui scurt dialog -Tema pentru
A-i descrie camera 2. Exprimarea oral n situaii de - Participarea la jocuri de rol simple dup acas :
comunicare uzual un scenariu dat Ex. 3/p.107
2.1. Reproducerea unor formule / unor - Exerciii de identificare a unor imagini
mesaje simple i scurte, respectnd corespunztoare semnificaiei globale a
pronunia i intonaia specifice unui mesaj audiat
2.2. Participarea la dialoguri simple n - Rspuns non-verbal la o comand simpl :
contexte de necesitate imediat realizarea unui desen pentru a situa n
spaiu (ex. o pisic ntr-o cutie, un creion pe
un caiet etc.)
1. Receptarea de mesaje orale simple - Exerciii articulatorii: repetarea unor - Comptine -Ex. 1, 2, 3/
JE DCOUVRE LES 1.2. Recunoaterea unor repere spaiale structuri lexicale referitoare la camera - Mijloace p. 108
MOTS 1.3. Identificarea unor aspecte culturale personal audio-video - Ex. 4, 6, 7/
Locuina : camera simple - Exerciii de tip adevrat / fals 50 p. 109
2. Exprimarea oral n situaii de
personal, mobilier - Exerciii cu alegere dual -Tema pentru
comunicare uzual
2.1. Reproducerea unor formule / unor - Exerciii de asociere acas :
mesaje simple i scurte, respectnd - Completarea unui text lacunar prin Ex. 5/p.109
pronunia i intonaia specifice nlocuirea unor imagini cu structurile
2.2. Participarea la dialoguri simple n lexicale corespunztoare
contexte de necesitate imediat - Identificarea informaiilor pertinente i a
3. Receptarea de mesaje scrise simple erorilor dintr-un text citit, cu suport iconic
3.2. Identificarea semnificaiei globale a - nelegerea unui mesaj audiat prin
unui text simplu pe teme familiare completarea unei poezii i recitarea
acesteia, respectnd pronunia i intonaia
specifice
- Participarea la un dialog simplu prin
oferirea de rspunsuri la ntrebri
referitoare la camera personal
JE MENTRANE EN 1. Receptarea de mesaje orale simple - Localizare n spaiu prin folosirea -Manual La prposition
GRAMMAIRE 1.2. Recunoaterea unor repere spaiale prepoziiilor -Mijloace - Ex. 2, 3/p. 110
- A solicita o informaie 2. Exprimarea oral n situaii de - Formularea de ntrebri simple cu audio-video La conjonction
(folosirea interogaiei - comunicare uzual ajutorul intonaiei i a perifrazei Est-ce 100 - Ex. 2/p. 110
2.1. Reproducerea unor formule / unor
I) que ? Linterrogation
mesaje simple i scurte, respectnd
pronunia i intonaia specifice - Descifrarea unor enunuri scurte prin - Ex. 2,3, 4/
- A localiza elementar 2.2. Participarea la dialoguri simple n rearanjarea elementelor n fraze p.111
(prepoziia) contexte de necesitate imediat - Exerciii de discriminare auditiv ntre Sons et lettres
3. Receptarea de mesaje scrise simple propoziia enuniativ i cea interogativ - Ex. 1, 2/p. 110
- Folosirea conjunciilor 3.2. Identificarea semnificaiei globale a - Completare de fraze lacunare, folosind -Tema pentru
et i ou unui text simplu pe teme familiare conjunciile et/ o acas
- Exerciii de articulare corect a Sons et lettres
- Elemente de fonetic i fonemelor i a modelelor intonatorii Ex. 3/ p.110
ortografie (sunetele [] i specifice: sunetele [ ] i [ ])
[])
2. Exprimarea oral n situaii de - Lectura cu voce tare a unui mesaj scris -Manual Lectura textului /
JE LIS comunicare uzual - Verificarea nelegerii globale a textului 50 p. 112
JE COMPRENDS 2.1. Reproducerea unor formule / unor prin exerciii cu alegere multipl Comprhension
- Descrierea camerei mesaje simple i scurte, respectnd - nelegerea detaliat a unor informaii globale/ p. 113
pronunia i intonaia specifice
personale punctuale din textul citit prin exerciii de tip Comprhension
3. Receptarea de mesaje scrise simple
3.2. Identificarea semnificaiei globale a adevrat/ fals, exerciii de asociere, de dtaille
unui text simplu pe teme familiare identificare a unor imagini -Ex. 1,2,3,4/
3.3. Descifrarea unor mesaje simple corespunztoare semnificaiei mesajului, p. 113
familiare primite de la prieteni, colegi, completarea unui text lacunar i oferirea de -Tema pentru
profesor, n situaii uzuale rspunsuri la ntrebri acas
4. Redactarea de mesaje simple n situaii - Redactarea unui scurt text n vederea Production
de comunicare uzual descrierii unei camere, pe baza unui suport crite
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un iconic Ex.1,2/ p.113
coleg / prieten
JE JOUE 1. Receptarea de mesaje orale simple - Completarea de fraze lacunare avnd un - Manual -Ex. 1, 2, 3, 4/
- Recapitularea unor 1.1. Oferirea unei reacii non verbale suport iconic, viznd localizarea unor - Mijloace p. 114
coninuturi ale unitii adecvate, la salut/ o ntrebare/ instruciune obiecte n spaiu audio-video - Ex. 1, 2, 3/
prin activiti ludice simpl rostit clar i rar - nelegerea unui mesaj audiat prin 50 p. 115
1.2. Recunoaterea unor repere spaiale desenarea ncperii descrise
CIVILISATION 1.3. Identificarea unor aspecte culturale - Identificarea unor structuri lexicale prin
simple
Elemente de cultur i reordonarea literelor (anagrame)
3. Receptarea de mesaje scrise simple
civilizaie : 3.2. Identificarea semnificaiei globale a - Exerciii cu alegere dual referitoare la
Les vide-greniers unui text simplu pe teme familiare informaii explicite dintr-un mesaj scris
- Exerciii de tip adevrat / fals
VALUATION 1. Receptarea de mesaje orale simple - Itemi de identificare a unor imagini - Manual Itemii de la
Evaluarea celor patru 1.2. Recunoaterea unor repere spaiale corespunztoare semnificaiei globale a - Mijloace audio p. 116-117
competene de 1.3. Identificarea unor aspecte culturale unor mesaje audiate 50
comunicare prevzute n simple - Verificarea nelegerii unor scurte mesaje
2. Exprimarea oral n situaii de
programa colar scrise/orale prin exerciii cu alegere
comunicare uzual
2.2. Participarea la dialoguri simple n multipl/ dual
contexte de necesitate imediat - Activiti de interaciune pe teme
3. Receptarea de mesaje scrise simple familiare, prin jocuri de ntrebare-rspuns,
3.2. Identificarea semnificaiei globale a cu ajutorul unor cuvinte suport.
unui text simplu pe teme familiare - Redactarea unei scrisori adresate
3.3. Descifrarea unor mesaje simple redaciei unei reviste, pe baza unor
familiare primite de la prieteni, colegi, ntrebri de sprijin
profesor, n situaii uzuale - Efectuarea unor comenzi simple la
4. Redactarea de mesaje simple n situaii calculator (deschidere, nchidere, copiere,
de comunicare uzual
lipire, imprimare etc.)
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un
coleg / prieten
PROJET 4. Redactarea de mesaje simple n situaii - Realizarea unui sondaj referitor la - Coli de hrtie Prezentarea
Prezentare proiect de comunicare uzual camera personal i redactarea unui scurt - Fotocopiator produsului final
text de prezentare a rezultatelor, dup - Stilou
4.3. Participarea la proiecte de grup n care model. - Carioca
se elaboreaz, cu sprijin, mesaje scurte
50

PROIECTAREA UNITII DE NVARE

Unitatea 8: Ma saison prfre


Nr. de ore alocate: 8 ore
CONINUTURI COMPETENE SPECIFICE ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE
DETALIATE VIZATE
1. Receptarea de mesaje orale simple -Ascultarea activ a unui dialog - Manual -Ex. 2, 3, 4/
JE REPRE 1.3. Identificarea unor aspecte culturale - Rspunsuri la ntrebri cu alegere - Mijloace p. 121
JE PRATIQUE simple multipl referitoare la informaii explicite audio-video -Tema pentru
2. Exprimarea oral n situaii de dintr-un mesaj audiat 50 acas :
comunicare uzual
A felicita - Lectura cu voce tare cu intonaie corect Ex. 5/p.121
2.1. Reproducerea unor formule / unor
pe cineva mesaje simple i scurte, respectnd a unui scurt dialog
pronunia i intonaia specifice - Participarea la jocuri de rol simple dup
2.2. Participarea la dialoguri simple n un scenariu dat
contexte de necesitate imediat - Reconstituirea unui dialog
4. Redactarea de mesaje simple n situaii - Identificarea unor aspecte culturale, prin
de comunicare uzual asocierea unor elemente uzuale ntr-o
4.1. Scrierea unei felicitri de ziua cuiva sau situaie de comunicare simpl : formule de
pentru o srbtoare felicitare corespunztoare unor situaii
date, date de natere cu anotimpul
corespunztor
- Redactarea unui mesaj de felicitare
pentru ziua unui coleg
1. Receptarea de mesaje orale simple - Recapitularea lunilor anului i asocierea - Comptine -Ex. 1, 2, 3, 4, 5,
JE DCOUVRE LES 1.3. Identificarea unor aspecte culturale lor cu anotimpul corespunztor - Mijloace 6/ p. 122
MOTS simple - Asocierea unor scurte mesaje audiate cu audio-video - Travail deux/
Anotimpurile 2. Exprimarea oral n situaii de imaginea corespunztoare 50 p. 122
comunicare uzual
- Identificarea anotimpurilor dup o scurt -Ex. 7/ p. 123
2.1. Reproducerea unor formule / unor
mesaje simple i scurte, respectnd descriere a caracteristicilor fiecruia -Tema pentru
pronunia i intonaia specifice - nelegerea unui mesaj audiat prin acas :
2.2. Participarea la dialoguri simple n completarea unei poezii i recitarea Ex. 8/p.123
contexte de necesitate imediat acesteia, respectnd pronunia i intonaia
3. Receptarea de mesaje scrise simple specifice
3.2. Identificarea semnificaiei globale a - Exerciii articulatorii: repetarea unor
unui text simplu pe teme familiare structuri lexicale referitoare la anotimpuri
4. Redactarea de mesaje simple n situaii - Completarea unor texte lacunare (cri
de comunicare uzual potale)
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un
- Participarea la un dialog simplu despre
coleg / prieten
vreme i anotimpuri
- Oferirea de rspunsuri la ntrebri
precum: Care este anotimpul tu
preferat?, De ce i place acest
anotimp?
JE MENTRANE EN 2. Exprimarea oral n situaii de - Descrierea unei activiti simple folosind -Manual Linterrogation
GRAMMAIRE comunicare uzual verbul faire la indicativ prezent -Mijloace -Ex. 2, 3/ p. 124
- A solicita o informaie 2.1. Reproducerea unor formule / unor - Formularea de ntrebri simple cu audio-video - Jouez la scne/
(folosirea interogaiei - mesaje simple i scurte, respectnd ajutorul pronumelor i adverbelor 100 p. 124
pronunia i intonaia specifice
II) interogative Le verbe faire
2.2. Participarea la dialoguri simple n
contexte de necesitate imediat - Participarea la dialoguri simple despre au prsent
- A descrie simplu o 4. Redactarea de mesaje simple n situaii activitile preferate - Ex. 2,3/p. 125
activitate (verbul faire de comunicare uzual - Exerciii de articulare corect a Sons et lettres
la indicativ prezent) 4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un fonemelor i a modelelor intonatorii - Ex. 1,2/ p.125
coleg / prieten specifice: sunetul [wa] -Tema pentru
- Elemente de fonetic acas :
i ortografie (sunetul Ex. 4/p.124
[wa]) Sons et lettres
Ex. 3/p.125
JE LIS 2. Exprimarea oral n situaii de - Lectura cu voce tare a unor scurte mesaje -Manual Lectura textului /
JE COMPRENDS comunicare uzual postate pe un forum 50 p.126
- Anotimpurile i 2.1. Reproducerea unor formule / unor - Verificarea nelegerii globale a textului Comprhension
caracteristicile lor ; mesaje simple i scurte, respectnd prin exerciii cu alegere multipl globale/ p. 127
pronunia i intonaia specifice
lunile anului - nelegerea detaliat a unor informaii Comprhension
2.2. Participarea la dialoguri simple n
contexte de necesitate imediat punctuale din textul citit prin completare de dtaille
3. Receptarea de mesaje scrise simple table, exerciii de tip adevrat/ fals i -Ex. 1,2,3,4/
3.2. Identificarea semnificaiei globale a oferirea de rspunsuri la ntrebri p. 127
unui text simplu pe teme familiare - Activiti de redactare de mesaje scurte Production crite
4. Redactarea de mesaje simple n situaii referitoare la viaa personal (anotimpuri - Ex. 1/ p. 127
de comunicare uzual i activiti preferate, srbtori) Tema pentru
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un acas :
coleg / prieten Production crite
- Ex. 2/p.127
2. Exprimarea oral n situaii de - Asocierea lunilor anului cu imagini - Manual -Ex. 1,2,3/p.128
JE JOUE comunicare uzual - Descifrarea unor enunuri scurte prin - Mijloace - Jouez la scne/
- Recapitularea unor 2.2. Participarea la dialoguri simple n rearanjarea elementelor n fraze audio-video p. 124
coninuturi ale unitii contexte de necesitate imediat - Identificarea semnificaiei unui SMS i 50 - Ex. 1, 2/p. 129
3. Receptarea de mesaje scrise simple
prin activiti ludice asocierea mesajului cu formula de felicitare
3.2. Identificarea semnificaiei globale a
unui text simplu pe teme familiare adecvat
CIVILISATION 3.3. Descifrarea unor mesaje simple - Joc didactic constnd ntr-o suit de
Elemente de cultur i familiare primite de la prieteni, colegi, ntrebri - rspunsuri care vizeaz
civilizaie : profesor, n situaii uzuale recapitularea lunilor anului i numeralul de
Ziua National a 4. Redactarea de mesaje simple n situaii la 1 la 30.
Franei de comunicare uzual - Exerciii de tip adevrat / fals
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un - Oferirea de rspunsuri structurate la
coleg / prieten
ntrebri referitoare la Ziua Naional.

VALUATION 1. Receptarea de mesaje orale simple - Itemi de identificare a unor imagini - Manual Itemii de la
Evaluarea celor patru 1.3. Identificarea unor aspecte culturale corespunztoare semnificaiei globale a - Mijloace audio p. 130-131
competene de simple unor mesaje audiate 50
comunicare prevzute 2. Exprimarea oral n situaii de - Verificarea nelegerii unor scurte mesaje
comunicare uzual
n programa colar scrise prin exerciii cu alegere multipl i
2.2. Participarea la dialoguri simple n
contexte de necesitate imediat completare de tabele
3. Receptarea de mesaje scrise simple - Activiti de interaciune pe teme
3.2. Identificarea semnificaiei globale a familiare, prin jocuri de ntrebare-rspuns,
unui text simplu pe teme familiare cu ajutorul unor cuvinte suport.
3.3. Descifrarea unor mesaje simple Redactarea unei cri potale, dup model.
familiare primite de la prieteni, colegi, - Efectuarea unor comenzi simple la
profesor, n situaii uzuale calculator (deschidere, nchidere, copiere,
4. Redactarea de mesaje simple n situaii lipire, imprimare etc.)
de comunicare uzual
4.2. Redactarea unui mesaj simplu ctre un
coleg / prieten
PROJET 4. Redactarea de mesaje simple n situaii
- Realizarea unui calendar al aniversrilor - Coli de hrtie Prezentarea
Prezentare proiect de comunicare uzual elevilor clasei, cu o scurt descriere a - Fotografii ale produsului final
4.3. Participarea la proiecte de grup n fiecruia: nume i prenume, data naterii, elevilor
care se elaboreaz, cu sprijin, mesaje semn astrologic, trsturi de caracter. - Lipici
scurte - Stilou
- Carioca
- Perforator
- Sfoar
50