Sunteți pe pagina 1din 1

DEVIZ GENERAL

De avizare a lucrrilor de construcii la obiectivul de investiii:

Modernizare Strzi com. Tunari, jud. Ilfov

Valoare
(fara
TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
1.1. Obinerea terenului 0 0 0
1.2. Amenajarea terenului 0 0 0
1.3. Amenajri pentru protecia mediului i aducerea terenului la starea iniial 5,000 950 5,950
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecia utilitilor 0 0 0
TOTAL CAPITOL 1 5,000 950 5,950

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului de investiii
TOTAL CAPITOL 2 30,000 5,700 35,700

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1. Studii 38,850 7,382 46,232
3.1.1. Studii de teren 16,650 3,164 19,814
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3. Alte studii specifice 22,200 4,218 26,418

3.2. Documentaii-suport i cheltuieli pentru obinerea de aviz, acorduri i autorizaii 5,000 950 5,950
3.3. Expertiz tehnic 0 0 0
3.4. Certificarea performanei energetice i auditul energetic al cldirilor 0 0 0
3.5. Proiectare 111,000 21,090 132,090
3.5.1. Tema de proiectare 1,000 190 1,190
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentaia de avizare a lucrrilor de intervenie i devizul general 15,000 2,850 17,850

3.5.4. Documentaiile tehnice necesare n vederea obinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaiilor 15,000 2,850 17,850
3.5.5. Verificarea tehnic de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execuie 50,000 9,500 59,500
3.5.6. Proiect tehnic i detalii de execuie 30,000 5,700 35,700
3.6. Organizarea procedurilor de achiziie 1,000 190 1,190
3.7. Consultan 35,000 6,650 41,650
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiii 30,000 5,700 35,700
3.7.2. Auditul financiar 5,000 950 5,950
3.8. Asisten tehnic 40,000 7,600 47,600
3.8.1. Asisten tehnic din partea proiectantului 10,000 1,900 11,900
3.8.1.1. pe perioada de execuie a lucrrilor 5,000 950 5,950
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse n programul de control al lucrrilor de
execuie, avizat de Inspectoratul de Stat n Construcii 5,000 950 5,950
3.8.2. Dirigenie de antier 30,000 5,700 35,700
TOTAL CAPITOL 3 230,850 43,862 274,712

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1. Construcii i instalaii 1,000,000 190,000 1,190,000
4.2. Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice i funcionale 0 0 0

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care necesit montaj 0 0 0


Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care nu necesit montaj i echipamente de
4.4. transport 0 0 0
4.5. Dotri 0 0 0
4.6. Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 1,000,000 190,000 1,190,000

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de antier 10,000 1,900 11,900
5.1.1. Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier 10,000 1,900 11,900
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului 0 0 0

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 26,000 0 26,000

5.2.1. comisioanele i dobnzile aferente creditului bncii finanatoare 0 0 0

5.2.2. cota aferent I.S.C. pentru controlul calitii lucrrilor de construcii 1,000 0 1,000
5.2.3. cota aferent I.S.C. pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i pentru
autorizarea lucrrilor de construcii 5,000 0 5,000
5.2.4. cota aferent Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 0 0 0

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizaia de construire/ desfiinare 20,000 0 20,000
5.3. Cheltuieli diverse i neprevzute 100,000 19,000 119,000
5.4. Cheltuieli pentru informare i publicitate 1,000 190 1,190
TOTAL CAPITOL 5 137,000 21,090 158,090
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste
6.1. Pregtirea personalului de exploatare 1,000 190 1,190
6.2. Probe tehnologice i teste 1,000 190 1,190
TOTAL CAPITOL 6 2,000 380 2,380
TOTAL GENERAL 1,404,850 261,982 1,666,832
Din care C+M 1,045,000 198,550 1,243,550

1) n preuri la data de: 09.02.2017 ; 1 euro= 4.5070 lei


2) La un T.V.A. de: 19 %

Data ntocmit,
09.02.2017 ing. Marius Dorin LULEA
Beneficiar/Investitor ef proiect,
Primria com. Tunari

S-ar putea să vă placă și