Sunteți pe pagina 1din 4

Cuprins:

1.dategeneraleprivindasezare,suprafata,vecinatati
2.caracterizareageneralaacadruluinaturalal
judetului(relief,reteahidrografica,resursenaturale)
3.functiunieconomicealeteritoriului(industrie,
agricultura,turism)
laagricultursevorprezentadatenevoluie(20052010)
pentru:
fondulfunciaraljudeului

suprafeecultivate

produciimedii/totaleobinute

efectivedeanimale

produciimedii/totale
4.datedemograficeprivindpopulatia,reteauade
localitatisidistributialorinteritoriu
pentrupopulaiesevorprezentadatenevoluie(2005
2010)pentru:
numrtotallocuitori

repartizareapemediiisexe

grupedevrst

5.infrastructurajudetului:cailedecomunicatie,
lucrarilehidrotehnice,reteledealimentarecuapa,
canalizare,gospodarireaapelor(irigatii,desecari,
indiguiri) sireteleledeenergieelectrica.
Sursededate:
AnuareleStatisticealeRomniei
http://www.insse.ro/cms/ro/content/anuarul
statistic2011
http://www.insse.ro/cms/ro/content/arhivaanuare
statistice
BazdedateTEMPOOnline seriidetimp
https://statistici.insse.ro/shop/
Siteulprefecturilorfiecruijude
altesurse:www.madr.ro,www.apdrp.ro,www.apia.ro

S-ar putea să vă placă și