Sunteți pe pagina 1din 44

Lucrare de absolvire curs Cadrul tehnic cu

atributii in prevenirea si stingerea incendiilor

Sesiunea: Cursant:

Iulie 2011 Gogea Ciprian Adrian


"TEMA LUCRARII DE ABSOLVIRE"

Identificarea conformitatilor si discordantelor


privind normele de aparare impotriva incendiilor
Datele problemei:
Hala de depozitare pentru materiale de constructii
1.Caracteristici constructive:
> fundatii, stalpi, pereti portanti din zidarie avand limita de rezistenta la
foe de minimum 2 ore
> Acoperis tip terasa din chesoane de beton armat de 45 minute
rezistente la foc cu luminatoare din sticla pe ferme metalice a caror
suprafata in proiectie orizontala nu depaseste 20% din aria construita.
2. Dimensiuni:
> lungime (L) = 33,66 m; > latime(l) = 12,87m > inaltime (h) = 5,78
m
3. Cantitatea si natura materialelor combustibile depozitate:
> lemn pentru constructii sub forma de grinzi, scanduri (dulapi) de esenta
tare si alt material lemnos din PFL, PAL, PAL melaminat, placaj etc. in
cantitati maxime de 200 me; > baloti de hartie compacta max. 100 t; >
polietilena in sul max. 1 vagon(10t).
4. La receptia lucrarii au fost constatate deficiente care nu au fost
remediate pana la punerea in functiune a depozitului:
> lipsa dotarii cu stingatoare;
> improvizatii la instalatiile electrice ;
> acumulari de deseuri combustibile si incombustibile lasate de
constructor
5. Numar total de persoane in incinta 32 (3 persoane de conducere, 2 sefi
sectoare de activitate, 2 persoane tehnic - administrativ, 25 personal
muncitor)
6. Directorul general al firmei a solicitat cadrului tehnic pentru
coordonarea activitatii de aparare impotriva incendiilor sa prezinte referate
privind:
a./ Conditiile de amenajare in hala de depozitare a unui birou, vestiar si
grup social precum si alipirea de hala a unei constructii similare cu
destinatia productie de binale din lemn si mase plastice.
b./ Documente necesare privind organizarea apararii impotriva incendiilor.

II. Se cere:
Privitor la constructia din tema:
1. Stabilirea gradului de rezistenta la foc;
2. Stabilirea categoriei de pericolului de incendiu;
3. Stabilire densitatii sarcinii termice;
4. Stabilirea dotarilor: cu stingatoare si cu hidranti de incendiu
5. Referatul de analiza cerut de director privitor la extindere;
Pentru un obiectiv ales:
6. Deciziile pentru contracararea unorfactori specific! de rise (5);
7. Decizia privitor la instruirea personalului in domeniul situatiilor de urgenta la
care se va anexa (sau se va releva in cuprins):
a/. Tematica instructajului introductiv general (nr.crt.; tema; bibliografia)
b/. Tematica instructajului la locul de munca (nr.crt.; tema; bibliografia);
c/. Tematica si graficul instructajului periodic lunar (luna; tema sau temele;
bibliografia; durata pe teme);
d/. Test din 10 intrebari (cu cate 3 raspunsuri) privind: Variante:
d.1./instructajul general introductiv; d.2./ instructajul la locul de munca; d.3./
instructajul periodic.
8. O fisa individuala de instructaj completata in care sa se opereze cele trei
tipuri de instructaj (corespunzator deciziei de reglementare si/sau anexe)
9. Fisa obiectivului ;
10. Calculul fondului de timp pentru cadrul tehnic ;
11. Incadrarea juridica a incalcarilor prevederilor legale: Variante:
11 .a Reliefate in tema (a se vedea I/4);
11 .b Neindeplinirii obligatiilor legale de catre cadrul tehnic pentru
coordonarea activitatii de aparare impotriva incendiilor (art. 27 din .nr.307/2006)
Bibliografie

Legea 307/2006 cap. 1,2 sect.1 - 2, 6 - 8; cap.5


Legea 481/2004 privind apararea civila
HG nr.537/2007 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la
normele de p.s.i.;
P. 118/1999 Normativ privind siguranta la foc;
Norme generate de aparare impotriva incendiilor aprobate prin
Ord.MAl nr. 163/2007 - cap.2 sect. 1,2,3. cap.3 sect.1; cap.4 sect.1...3;
cap.5 - 7 si anexe
"Normativ pentru proiectarea.executarea si exploatarea instalatiilor de
stingere a incendiilor", indicativ NP 086:05 cap.4 si 6
Dispozitiile privind instruirea personalului in domeniul situatiilor de
urgenta (ord MAI nr.712 si 786/2005)
Ord MAI nr. 1474/2006 anexele 3 - 6;
STAS 10963/2 - 79 (pentru determinarea sarcinii termice)
Agenda pompierului ( Marimi si unitati de masura).
Temele predate la curs (Suportul de curs)
REZOLVARE

II.1. Stabilirea gradului de rezistenta la foc

Rezistenta la foc - aptitudinea unor pri sau elemente de constructie de a-


i pstra, pe timp determinat, unul sau mai multe criterii: capacitatea portant,
izolarea termic sau/i etaneitatea la foc, etc., stabilite prin ncercri
standardizate sau prin calcul efectuat conform Eurocodurilor.

Cldirile industriale i de depozitare se clasific n grade de rezisten la


foc, risc de incediu i categorii de pericol de incendiu.

Gradul de rezistenta la foc al constructiei sau al unui compartiment de


incendiu este determinat de elementul ss u cu cea mai defavorabila incadrare si
se precizeaza obligatoriu in documentatia tehnico-economica.

Sunt 5 grade de rezisten la foc:


I , II , III, IV , V
In datele problemei avem urmtoarele caracteristici constructive:

fundatii, stalpi, pereti portanti din zidarie avand limita de rezistenta la foc de
minimum 2 ore

acoperis tip terasa din chesoane de beton armat de 45 minute rezistente la


foc cu luminatoare din sticla pe ferme metalice a caror suprafata in proiectie
orizontala nu depaseste 20% din aria construita.

Datorita acestor caracteristici gradul de rezistenta in cazul de fata este gradul


II.

II. 2. Stabilirea categoriei de pericolului de incendiu

Sunt 5 categorii de pericol de incendiu:


A (BE3a), B (BE3b), C (BE2) , D (BE1a) , E (BE1b)
In situatia de fata in depozit se gasesc:

- lemn pentru constructii sub forma de grinzi, scanduri (dulapi) de esenta


tare si alt material lemnos din PFL, PAL, PAL melaminat, placaj etc. in
cantitati maxime de 200 m3;

- baloti de hartie compacta max. 100 t;

- polietilena in sul max. 1 vagon(10t).

Datorita acestor materiale categoria de pericol in care se incadreaza


cladirea este categoria C (BE2)- posibiliti de incendiu / ardere (risc mare
de incendiu);

II.3. Stabilire densitatii sarcinii termice


Datorita sarcinii termice se detrmina prin raportarea sarcinii
termice la suprafata sectiunii orizontale a spatiului afectat de
incendiu si reprezinta un parametru principal de determinare a
pericolului de incendiu.
Sarcina termica reprezinta cantitatea de caldura pe care o poate
degaja prin combustie completa totalitatea materialelor
combustibile, fixe si mobile, existente in spatiul afectat de incediu.
Pentru determinarea densitatii sarcinii termice se detrmina mai
intai sarcina termica (SQ) cu ajutorul urmatoarei relatii:

unde:
- Qi puterea calorifica inferioara a unui material [MJ/kg]
- Mi masa materialelor combustibile de acelasi fel, aflate in spatiul
luat in considerare [kg]
- n numarul materialelor de acelasi fel aflate in spatiul luat in
considerare
-
Puterea calorifica inferioara (Qi) se determina conform STAS 8790- 71.
Pentru cazul de fata valorile puterii calorifice sunt urmatoarele:

- Lemn de esenta tare Qi= 19,250 MJ/kg


- Hartie Qi= 16,3 MJ/kg
- Polietilena Qi= 46 MJ/kg
Masele materialelor sunt urmatoarele:

- Lemn de esenta tare volumul V=200 m3, =800 kg/m3


-

M= 160000 kg
Hartie M= 100000 kg

Polietilena
- M= 10000 kg

SQ =5170000 MJ
Densitatea sarcinii termice (qs) se determina cu relatia:

Unde:
-SQ- sarcina termica [MJ]

-As- suma ariilor pardoselilor incaperilor ce alcatuiesc spatiul luat in considerare


[m2]
Aria suprafetei se detrmina cu relatia:
As [m2] =L [m]*l [m]
Unde:
-L- lungimea [m]
-l - latimea [m]

As= 33,66*12,87 m2
As=433,2042 m2

qs =11934,32 [MJ/m2]
II.4 Stabilirea dotarilor:

2 stingatoare-1 stingator/300m2
1 hidrant

II.5. Referatul de analiza cerut de director privitor la extindere

n ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007-referitor la extindere


n -1 perete antifoc
n -4 zona extinsa, cu materialele plastice, de productie
n - zona separata reprezinta zona cu birouri si grupul social
n - dotarile pentru interventie in caz de incendiu se suplimenteaza
n - pentru evitarea propagarii incendiului separam incaperile prin
pereti rezistenti la foc, planseu rezistent la
n foc.
Pentru un obiectiv ales

Obiectivul ales va fi: Hala de depozitare pentru materiale de constructii

II.6. Deciziile pentru contracararea unor factori specifici de risc


- Contactarea unei firme autorizate pentru montarea sistemelor de
alarmare
- Mentinerea libera a cailor de acces si evacuare
- La amplasarea depozitelor se are in vedere limitarea posibilitatilor
ca un incendiu produs in depozit sa puna in pericol constructii
sau instalatii invecinate importante sau centre populate, precum
si aprinderea depozitului datorita unui incendiu produs de un
obiect invecinat.
- Constructiile inchise in care sunt depozitate materiale, substante,
produse, cu risc mare de incendiu sau obiecte de valoare se
recomanda sa fie compartimentate cu elemente rezistente la foc
in arii construite de max. 750 mp si echipate cu instalatii de
semnalizare si stingere a incendiilor.
- Refacerea tuturor inscriptionarilor la instalatia electrica cu valoarea
tensiunii si a schemelor instalatiei electrice din tablourile electrice
-
II.7. Decizia privitor la instruirea personalului in domeniul situatiilor de
urgenta la care se va anexa
a) Tematica instructajului introductiv general durata: min. 8 ore

Acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor


si a situatiilor de urgenta:

-LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind aprarea mpotriva incendiilor
-Ordinnr. 163 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare mpotriva incendiilor

-ORDIN Nr. 712 din 23/06/2005, modificat si completat de ORDIN 786 din 02/09/2005

pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor n domeniul situatiilor de urgenta

-ORDIN Nr. 108 din 1 august 2001pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor

de incendiu generate de ncarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004


Hotrre nr. 537/2007 din 06/06/2007 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele de

prevenire i stingere a incendiilor


-Legea 481 din 08.11.2004 privind Protectia Civila, modificata, completata si aprobata prin Legea 212

din 2006.
-O.M.A.I nr 712 din 2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea salariailor n

domeniul situaiilor de urgen


-Ordin nr 1995/1160 din 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea i gestionarea

situaiilor de urgen specifice riscului la cutremure i/sau alunecri de teren


-O.M.A.I nr 1259 din 18.09.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i asigurarea

activitii de ntiinare, avertizare, prealarmare i alarmare n situaii de protecie civil


-ORDIN Nr. 638/12.05.2005 - 420 /11.05. 2005 al M.A.I/M.M.G.A. pentru aprobarea Regulamentului

privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase,


accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale

-ORDIN Nr. 638/12.05.2005 - 420 /11.05. 2005 al M.A.I/M.M.G.A. pentru aprobarea


Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale
-ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
asigurarea activitatii de evacuare n situatii de urgenta
-ORDIN Nr. 1995/1160 din 18,11,2005 al M.T.C.T. i M.A.I. pentru aprobarea Regulamentului
privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen specifice riscului la cutremure i/sau
alunecri de teren.

b). Regulisi dispozitii specifice de aparare impotriva incendiilor.


c) mijloacele tehnice de psi cu care sunt echipate constructiile si instalatiile proprii si modul de
utilizare a acestora.
d) modul de actiune in cazul observarii si anuntatii unui incendiu;
e)actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmei in caz de incendiu.

b. Tematica instructajului la locul de munca durata: min. 8 ore


caracteristici fizico-chimice si clase de periculozitate ale substantelor si materialelor utilizate;
cauze potentiale si riscurile de incendiu specifice locului de munca;
descrierea , functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile existente la locul de
munca;
descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a mijloacelor de stingere din dotare;
sarcini specifice care revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea
persoanelor si a bunurilor materiale si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.
c.Tematica si graficul instructajului periodic lunar-durata: minim 2 ore
-lunar-pentru personalul muncitor cu funcii de execuie sau operative
-la trei luni - personalul cu lucreaz direct i nemijlocit la aparate, maini, utilaje i instalaii tehnologice
i avnd pregtirea: tehnicieni, maitri, subingineri, ingineri, cercettori, specialiti, personal din
laboratoare, etc.c)
-la 6 luni - restul personalului (directori, personal TESA, funcionari, personal muncitor fr funcii de
execuie sau operative).
1.TEST introductiv general

1. Ce durat are instructajul specific locului de munc ce se execut


de eful locului de munc :
a) 2h
b) 3h
c) 8h
2. Instructajul periodic efectuat de seful locului de munca pentru
personalul muncitor si cu functii de executie se executa :
a) lunar
b) trimestrial
c) semestrial
3. Instructajul periodic se execut pe baza tematicii anuale aprobata
de conducerea societatii comerciale , cu toate categoriile de salariati si are o
durata minima de :
a) 1h
b) 2h
c) 3h
4. Fumatul in incinta societatii comerciale este permis numai :
a) cu aprobarea sefului locului de munca
b) la locurile speciale amenajate i nominalizate prin Dispozitia scrisa
a conducatorului unitatii.
c) cu aprobarea cadrului tehnic cu atributii in domeniul apararii
impotriva incendiilor
5. Manuirea stingatoarelor i a hidranilor interiori din dotarea locului
de munca , n caz de incendiu, se face de ctre :
a) seful locului de munca
b) personalul desemnat de seful locului de munc
c) pompierii militari
6. Intervenia in caz de incendiu pe fiecare loc de munc , se face de catre:
a) conducerea punctului de lucru
b) salariatii anume desemnai de seful locului de munc
c) locuitorii din vecintatea fabricii
7. Numarul de telefon pentru situatii de urgenta este :
a) 961
b) 955
c) 112
8. Colectarea deseurilor, rezidurilor combustibile si ambalajelor se colecteaza i se
evacueaz.
a) Zilnic, la terminarea schimbului de lucru
b) saptamanal
c) lunar
9. Pentru stingerea inceputurilor de incendii la locul de munca n care v desfutai
activitatea, se actioneaza cu:
a) Instalaie de stingere cu aerosoli
b) Stingtoare cu praf si CO2
c) Stingtoare transportabile cu pulbere P 50
10. Evacuarea persoanelor aflate in pericol se face de catre:
a) personalul de pe fiecare loc de munca anume desemnat
b) seful de tura
c) compartimentul de protecie civil al primriei
2.TEST la locul de munca

1. Instruirea
in domeniul situatiilor de
si Ordinului MAI Nr. 7
ministrului administraiei
instruirea salariailor n d
septembrie2005;
6. n cazul
i menin stabilitatea
a) securitatea utiliz
n cldire, prec um
b) evitarea prbui
c) ndeplinirea func
3.TEST periodic

1.Tipurile de risc trat


a) incend
b) caderi
c) toate c
2. Care este actul nor
6. Ce intelegeti prin ris
a. Riscul de in
existente i
pot fi: re
mare (pe
II.8. Fisa individualade instructaj
n
n Pagina 1
n Date personale
n Data si locul nasterii
12.05.1975 in Cluj-Napoca
n
n Studii
n Economice
n
n Locul de munc
n S.C. MATCONSTRUCT SRL
n Functia
n Contabil

1. Instructajul introductiv general
Instructajul a fost efectuat la data de 03.01.2011, timp de 8 ore de
ctre Gogea Ciprian, avnd functia de ing. mecanic cu atributii PSI.

Continutul instructajului
Legea 307/2006, Ord.MAI Nr.163/2007, INSTR. PSI, Legea 481/2004.

Semntura salariatului (persoanei care a verificat nsusirea


cunostintelor)
Gogea

Semntura persoanei instruite


Pop
2. Instructajul la locul de munc
Instructajul a fost efectuat la data de 04.01.2011 pentru locul de munc
S.C. MATCONSTRUCT SRL,
specialitatea (meseria) contabil., timp de 8 ore de ctre Gogea Ciprian,
avnd functia de ing. mecanic cu atributii PSI.

Continutul instructajului
Instructiuni PSI, Prev. situatiilor de urgenta.

Semntura salariatului (persoanei care a verificat nsusirea


cunostintelor)
Gogea

Semntura persoanei instruite


Pop
3. Admis la lucru
Data: 05.01.2011
Numele si prenumele: Gogea Ciprian
Functia: Ing. mecanic
4.Instructaj Periodic

Nr. Data D Materialul predat Semnatu Semnatura


crt instrucaajului ur ra Pers. care a
at Pers. instruit
a instruite
(o
1. 06.01.2011 2re) Legea 307/2006, Ord.MAI Pop Gogea
Nr.163/2007- cap.2 sect. 1,2,3,
Legea Nr. 481,Ordin Nr. 1184, Ord.
Nr. 786/2005.
II.9. Fisa obiectivului
DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC/INSTITUIE S.C. MATCONSTRUCT SRL

ADMINISTRTATOR / CONDUCTOR Date de identificare J .12/4260/24.10.2008


CIF .24650825
Administrator: POPESCU IOAN
Director tehnic: POPESCU IOAN
Telefon serviciu 0364 887634
Fax 0364 887634

COORDONATE OPERATOR ECONOMIC / Adresa sediului unde se afl operatorul economic STR. IRISULUI , NR. 46 /
INSTITUIE 19
Telefon 0364 887634, fax 0364 887635,
E-mail ioan.popescu@matconstruct.ro

COORDONATELE FILIALELOR/ PUNCT DE LUCRU:


SUCURSALELOR/ PUNCTELOR DE LUCRU PLATFORMA CLUJANA
Telefon 0364 887634, fax 0364 887635,
E-mail ioan.popescu@matconstruct.ro

NUMR DE NREGISTRARE DIN REGISTRUL J .12/4260/24.10.2008


COMERULUI

CADRU TEHNIC CU ATRIBUII N DOMENIUL Nume i prenume: GOGEA CIPRIAN


APRRI MPOTRIVA INCENDIILOR Telefon serviciu: 0745608043
Telefon domiciliu 0745608043
Certificat de competen CADRU TEHNIC PSI
1. Date generale privind aprarea mpotriva incendiilor i protecia civil

1.1 Aspecte generale

Domeniul de activitate Depozit materiale de constructii

Anul de construire (punere n funciune) 2008

Suprafaa construit / desfurat Ac= 434[m2] ;


Ad= 434[m2]

Numr de niveluri (regim de nlime) 1

Clasificarea construciei (civil, de producie, de depozitare, - Cladire de depozitare


cu funcii mixte)

Structura de rezisten a construciei (structur metalic, - zidarie pe structura de beton armat


beton armat, zidrie, lemn, mixt etc.)

Personal angajat (numr estimativ) 32

Utilizarea cldirii (prezena oamenilor n cldire 8- 10 ore pe zi


permanent/temporar)
1.2. Date referitoare la construcie/instalaie/amenajare
1.2.1. Cldirea X1n

Date constructive Constructia se incadreaza in categoria C de importanta


importanta normala.
Stabilitatea la foc * Conform Scenariului de Siguranta la foc, constructia se
*din proiect sau alte documente tehnice incadreaza in gradul II de rezistenta la foc (in conformitate
cu Tabelul 2.1.9. din Normativul de siguranta la foc a
constructiilor, indicativ P118-99).
Compartimente de incendiu -6
Ci de acces, intervenie, i evacuare* Usa in doua canate din termopan, semnalizata
*numr, gabarit, marcare/semnalizare
Case de scri (nchise/deschise)* 1- inchisa
*numr, gabarit, alctuire constructiv
Ascensoare de intervenie Nu este cazul
* potrivit reglementrii
Date tehnice

Sisteme de ventilaie/climatizare natural


Sisteme de nclzire Centrala termica pe gaze naturale 24 kw
Instalaii electrice 220v (exista si 380v deconectata)
Instalaie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. Gaze naturale
Iluminat, de siguran nu
Sisteme i instalaii tehnologice nu
Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului i nu
Sisteme de detectare a. incendiilor
gazelor fierbini nu
Sisteme de alarmare/avertizare nu
Sisteme de limitare a propagrii incendiilor* - usa de la intrare rezistenta la foc
*(ui rezistente la foc, elapete antifoc sisteme de obturare, oprirea
automat a sistemului de ventilare, protecii ale structurilor
metalice/de beton/lemn etc.)

Sisteme de detectare a gazelor nu


Instalaii speciale de stingere cu ap* nu
* tip (sprinklere, ap pulverizat etc.), zone protejate, numr de
capete de refulare etc.
Alte instalaii de stingere (pulbere, spum etc.) Pulbere
Instalaie de protecie mpotriva trsnetului da
Stingtoare* P6
*pe tipo-dimensiuni
Hidrani interiori/coloane uscate nu
Hidrani exteriori da
Alimentarea cu ap pentru stingerea incendiilor Hidrant platforma industriala
(rezerva de ap, pompe )
Utilaje i autospeciale de intervenie din dotarea serviciului privat nu
pentru situaii de urgen
Stocuri de produse de stingere/neutra!izatori nu
Echipament de protecie al personalului de - echipamente de protectie pentru pompierii voluntari;
intervenie n funcie de riscurile existente i de - casti cu vizor protectie;
efectele negative ale inccndiilor specifice aparat de respiratie cu aer comprimat.
2. Date privind substanele periculoase folosite (sursa de risc)
Denumirea substanelor periculoase folosite, clasificare* Nu este cazul
*n conformitate cu Sistemul Internaional de clasificare al
substanelor periculoase,
Cantitatea existent faze de risc asociate
n unitate* Nu este cazul
*pentru fiecare substan n parte
Loc de depozitare* Nu este cazul
*instalaie, echipament de proces, sistem de stocare, sistem
de
Modcompresie,
de operare conducte etc. Nu este cazul

3. Organizarea aprri mpotriva incendiilor/activitii de protecie civil


Organizarea alarmrii documentatie
Instruirea personalului* Se execut de ctre:
*dac este executat periodic, de ctre cine, dac este persoan 1. GOGEA CIPRIAN - responsabil SSM. si P.S.I. la
atestat personalul tesa;
2. conducatorulul locului de munca la personalul lucrator;

Control intern de prevenire* Se execut de ctre :


*dac se execut, de ctre cine 1. POPESCU IOAN-director tehnic
2. GOGEA CIPRIAN-responsabil SSM si P.S.I.
3. Conducatorul locului de munca

Serviciu privat pentru situaii de urgen* Este constituit n cadrul operatorului economic serviciu
*dac exist sau este ncheiat contract privat pentru situaii de urgen din voluntari (personal de
pe locul de munca), dar care nu sunt atestati.
Planuri/exerciii de evacuare din cldire* Primul exercitiu de evacuare la sfarsitul lunii iulie 2011
*cnd s-a executat ultima oar. ce probleme deosebite au fost cu personalul depoztiului.
constatate pe timpul exerciiului
Afiare instruciuni specifice Sunt afisate
Obligaiile administratorului/conducerii Conform Legii 307/2006
Obligaiile cadrului tehnic/inspectorului/ personalului din Conform Legii 307/2006 si a deciziilor de ordine
structura cu atribuii de aprare mpotriva incendiilor/ de interioara.
protecie civil
Ordinea interioar* Este reglementat prin decizii de ordine interioara
*reglementri pentru lucrul cu foc deschis, fumatul, conform actelor normative n vigoare.
depozitarea i evacuarea deeurilor i reziduurilor
combustibile, lucrrile
premergtoare i pe timpul sezonului rece, perioadelor
caniculare i secetoase, sunt asigurate ci de acces, de
evacuare i de intervenie)

Documente specifice de aprare mpotriva incendiilor* Sunt intocmite.


*potrivit reglementrilor n domeniu

Documente specifice de protecie civil* Sunt intocmite partial.


Reglementarea modului de ntreinere, verificare, reparare Exista proceduri interne privind verificarile instalatiilor
a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor* de aparare impotriva incendiilor.
*persoana juridic atestat

Evidena incendiilor de la punerea n funciune a operatorului - exista documentatie dar nu este cazul
economic/instituiei* (pe fiecare cldire n parte)
*sc vor preciza cauzele de incendiu
II.10. Calculul fondului de timp pentru cadrul tehnic

S.C. MATCONSTRUCT SRL


APROBAT
POPESCU IOAN
CALCULUL FONDULUI DE TIMP PENTRU ANUL 2011

NUMELE SI PRENUMELE:

Nr.crt. Activitati I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total

1 Zile calendaristice 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

2 Concedii (odihna, medicale, 3 11 7 21


studii)
3 Zile libere si sarbatori legale 11 8 8 9 9 9 10 9 8 10 8 10 109

Total zile ramase pentru 17 20 23 21 22 21 10 22 22 21 22 14 235


activitati
4 Cursuri de pregatire - - - 10 10 5 - - - - - - 25

5 Pregatire de specialitate la locul 5 6 11


de munca
6 Serviciu de zi
7 Timp destinat indeplinirii altor 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
atributiuni ce deriva din fisa
postului
Nr.crt. Activitati I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total

Total zile ramase pentru 7 9 18 6 7 11 5 17 17 16 17 9 139


activitati de prevenire
8 Planificarea si pregatirea - 1 - - - 1 - - - 1 - - 3
controalelor
9 Activitati specifice (instruiri, 2 3 13 1 2 5 0 12 12 10 12 4 76
intocmire de materiale documente
de aparare impotriva incendiilor,
rapoarte semestriale de evaluare a
capacitatii de aparare impotriva
incendiilor, programe de masuri,
evaluarea costurilor si propuneri
pentru bugetul institutiei/agent
economic, indrumare si control pentru
serviciul de pompieri, instruirea
serviciului de pompieri si participarea
la concursurile profesionale)

10 Control de fond pe ansamblul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


obiectivului
11 Control tematic la: chiriasi, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
activitati de prestari in incinta;
instalatii electrice, organizare pe
locul de munca

12 Control colectiv cu inspector 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24


SSM, resp. RSVTI
11. Incadrarea juridica a incalcarilor prevederilor legale
LEGEA Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecia civil

a) neincluderea msurilor de protecie civil n


1.art. 76 lit. a) programele de dezvoltare economico-social sau n
proiectele de buget;-Contraventie

c) nentocmirea planurilor de intervenie sau a altor


2.art. 76 lit. c) documente operative de rspuns n situaii de urgen
ori neasigurarea punerii acestora n aplicare la
declanarea situaiilor de urgen;-Contraventie

3.art. 76 lit. f) f) neasigurarea nzestrrii, a dotrii i a echiprii cu


mijloace tehnice de protecie civil, precum i
nemeninerea n stare de operativitate a acestora;
-Contraventie