Sunteți pe pagina 1din 17

REGLEMENTARI TEHNICE PENTRU DOMENIUL RUTIER

ADMINISTRARE

Nr.
Indicativ Titlu Act de aprobare Data aprobarii Publicat Observatii
crt

Instructiuni si conditii tehnice pentru masurarea


Ordin MTTC
1 CD 153-1985 denivelarilor din profil longitudinal al drumurilor 10/8/1985 BC 12/1985
1776
cu ajutorul aparatului Viagraf

2 AND 504-2007 Normativ pentru revizia drumurilor publice Decizia 209 4/24/2007 BTR 11/2006 inlocuieste DD504-93
Regulament de functionare DN 7C
3 AND 524-1995 Ordin AND 91 9/7/1995 Brosura
Transfagarasan
Manual pentru identificarea defectelor aparente
4 AND 534-1998 la podurile rutiere si indicarea metodelor de Ordin AND 56 4/9/1998
remediere

Metodologie de evaluare a prioritatii de executie


5 AND 544-1998 a pasajelor denivelate in punctele de intersectie Ordin AND 155 11/27/1998
dintre drumurile nationale si caile ferate

Instructiuni pentru efectuarea inregistrarilor


6 AND 557-1999 Ordin AND 77 9/6/1999 Brosura
circulatiei rutiere pe drumurile publice
Metodologie pentru executarea lucrarilor de Ordin MT 496 si
7 AND 558-1999 9/28/1998 M.O. 232 bis/99
cadastru al drumurilor publice ONCGC

inlocuieste
Metodologie privind efectuarea receptiei
Decizia CNADNR AND 514-2000;
8 AND 514-2007 lucrarilor de intretinere si reparare curenta 4/24/2007 BTR 12/2006
210 Ordin MTCT
drumuri poduri
616/10.23.2003

inlocuieste
M.O.
Normativ privind determinarea starii tehnice a CD 155-85;
9 CD 155-2001 Ordin MTCT 625 10/23/2003 786/07.11.2003B
drumurilor moderne Ordin AND
TR 2/2001
17/26.01.2001

Normativ privind activitatea districtului de


10 AND 505-2007 Decizia AND 212 4/24/2007 BTR 12/2006 inlocuieste DD 505-
drumuri
2001

Normativ privind organizarea si efectuarea inlocuieste


M.O.
anchetelor de circulatie, origine-destinatie, DD 506-88;
11 DD 506-2001 Ordin MTCT 615 10/23/2003 779/6.11.2003
pregatirea datelor de ancheta in vederea Ordin AND
BTR 4/2001
prelucrarii 20/26.01.2001
Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui
12 AND 522-2006 BTR 16/2002
pod
Normativ privind lucrarile de intretinere si
13 AND 554-2002 Decizia CNADNR 13 1/9/2002 BTR 13/2002
reparare a drumurilor publice
Normativ privind lucrarile de intretinere pentru
remedierea degradarilor la imbracamintile Decizia CNADNR Inlocuieste AND 576-
14 AND 576-2010 8/31/2010 BTR 3/2010
rutiere bituminoase pe drumurile publice 480 2002
reabilitate

Matrice O-D si curentii de circulatie determinati


pe reteaua de drumuri nationale pe baza
15 AND 579-2002 Decizia AND 363 10/21/2002 BTR 21/2002
rezultatelor anchetelor O-D si a
recensamantului de circulatie din anul 2000

Recensamantul general de circulatie din anul


16 AND 580-2002 Decizia AND 362 10/21/2002 BTR 21/2002
2000
Normativ privind criteriile de determinare a starii
de viabilitate a podurilor de sosea din beton, Decizia CANDNR inlocuieste
17 CD 138-2010 11/24/2010 BTR 5/2011
beton armat si beton precomprimat metal si 938 CD 138-2002
compozite
Normativ pentru determinarea prin inlocuieste
deflectografie si deflectometrie a capacitatii CD 31-94;
18 CD 31-2002 Ordin MTCT 619 10/23/2003 BTR 2/2004
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si Decizia AND
semirigide 496/10.12.2002
Normativ pentru evaluarea starii de degradare a M.O. 397 bis/
Decizia AND
19 AND 540-2003 imbracamintii pentru structuri rutiere suple si Ordin MTCT 907 5/11/2004 11.05.2003;
35/25.01.2004
semirigide BTR 7/2005
Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de M.O.
20 NE 021-2003 calitate ale drumurilor legate de cerintele Ordin MTCT 480 10/8/2003 160/24.02.2004
utilizatorilor BTR 4/2004
Normativ privind evaluarea starii de degradare
M.O. 416 BIS.
21 NP 085-2004 a imbracamintilor din beton de ciment ale Ordin MTCT 471 3/15/2004
10.05.2004
suprafetelor aeroportuare

M.O.
Normativ privind conditiile si metodologia de
22 NE 029-2004 Ordin MTCT 1032 5/26/2004 511/07.06.2004
testare a aditivilor pentru bitumuri rutiere
BTR 6/2005

Normativ privind conditiile tehnice si


M.O.
metodologia de testare a materilalelor
23 NE 030-2004 Ordin MTCT 1031 5/26/2004 511/7.06.2004
antiderapante si a fondantilor chimici utilizati
BTR 6/2005
pentru intretinerea drumurilor pe timp de iarna
Instructiuni tehnice departamentale pentru
24 DD 500-1986 determinarea in situ a permeabilitatii Ordin DD 327 12/31/1985 Brosura
imbracamintilor rutiere cu permeametru AP 400

Instructiuni tehnice departamentale pentru


25 DD 501-1986 determinarea in situ a densitatii straturilor Ordin DD 327 12/31/1985 Brosura
rutiere bituminoase cu densimetru AP 425
Instructiuni tehnice departamentale privind
metodologia de interpretare statistica a
26 AND 519-1993 rezultatelor masuratorilor de laborator si de Ordin MT 239 6/15/1993
teren pentru determinarea calitatii complexului
rutier
Instructiuni tehnice privind determinarea
27 AND 521-1993 compozitiei chimice a bitumului rutier pe patru Ordin MT 380 10/12/1993
fractiuni
Instructiuni privind controlul calitatii inlocuieste
28 AND 530-2012 Decizia 786 28/06/2012 BTR 6-7/2012
terasamentelor rutiere AND 530/97
Instructiuni tehnice pentru determinarea
inlocuieste
29 AND 535-1997 stabilitatii in strat subtire a bitumului pentru Ordin AND 146 10/15/1997 BTR 5/2001
AND 520-93
drumuri - incercarea TFOT
Instructiuni tehnice pentru determinarea
30 AND 536-1997 stabilitatii in strat subtire a bitumului pentru Ordin AND 146 10/15/1997 BTR 5/2001
drumuri - incercarea RTFOT
Instructiuni tehnice privind confectionarea
31 AND 541-1998 epruvetelor din mixturi asfaltice utilizand presa Ordin AND 147 11/6/1998 BTR 19/2002
de compactare giratorie
Instructiuni tehnice privind determinarea
32 AND 542-1998 modului de elasticitate dinamic al mixturilor Ordin AND 148 11/6/1998 BTR 19/2002
asfaltice

Instructiuni tehnice privind determinarea


33 AND 543-1998 Ordin AND 146 11/6/1998 BTR 19/2002
fluajului static si dinamic al mixturilor asfaltice

Instructiuni tehnice privind determinarea


inlocuieste
34 AND 548-1999 comportarii la oboseala a mixturilor asfaltice cu Ordin AND 79 6/9/1999 BTR 9/2001
AND 548-99
echipamentul ELLE-MATTA

Metodologie de determinare a caracteristicilor


35 AND 551-1999 emulsiilor bituminoase cationice utilizate la Ordin AND 91 7/12/1999 BTR 6/2001
lucrarile de drumuri
Normativ privind conditiile tehnice de calitate
36 AND 552-1999 ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la Ordin AND 93 7/12/1999 BTR 6/2001
lucrarile de drumuri

Specificatie tehnica privind cerintele de calitate Ordin publicat


Ordin MLPAT
37 ST 032-2000 pentru executarea si finisarea lucrarilor de 7/6/2000 in
154/N
terasamente pentru drumuri si cai ferate BC 13/2001

Specificatie tehnica privind cerintele de calitate Ordin publicat


Ordin MLPAT
38 ST 033-2000 pentru prepararea, transportul si punerea in 7/6/2000 in
155/N
opera a mixturilor asfaltice BC 13/2001
Ordin publicat
Specificatie tehnica privind cerintele de calitate Ordin MLPAT
39 ST 034-2000 7/6/2000 in
pentru compactarea structurilor rutiere 153/N
BC 13/2001
Normativ privind determinarea compozitiei
chimice a bitumurilor prin cromatografie in start
40 AND 574-2002 Decizia AND 190 5/8/2002 BTR 19/2002
subtire cu detector de ionizare in flacara
Metoda IATROSCAN
Normativ privind executia si controlul calitatii
41 AND 577-2002 Decizia AND 242 6/27/2002 BTR 17/2002
hidroizolatiei la poduri
Normativ privind conditiile tehnice si M.O. inlocuieste
Decizia MTCT
42 AND 581-2002 metodologia de testare a emulsiilor bituminoase 10/23/2003 779/6.11.2003 Decizia AND
614
cationice suprastabilizate BTR 6/2005 492/09.12.2002

Normativ privind proiectarea si executia pietruirii M.O.


Decizia AND
43 AND 582-2002 drumurilor de pamant. Conditii tehnice de Ordin MTCT 603 10/23/2003 782/6.11.2003
495/10.12.2002
calitate BTR 4/2004
M.O.
Normativ privind determinarea adezivitatii
44 NE 022-2003 Ordin MTCT 482 10/8/2003 165/25.02.2004
bitumurilor rutiere fata de agregate
BTR 4/2004
Normativ privind Sistemul National de
Decizia CNADNR Inlocuieste AND 576-
45 AND 567-2008 Management pentru situatii de urgenta la 3/10/2008 BTR 2/2010
960 2002
drumurile publice
Instructiuni privind organizarea si activitatea Decizia CNADNR
46 24/4/2007 BTR 11/2006
AND 597-2007 sectiei de drumuri 212

Metodologia de efectuare a analizei riscurilor


privind cerintele minime de circulatie pentru Decizia CNADNR
47 AND 601-2010 11/24/2010 BTR 6/2011
tunelurile situate pe sectiunile nationale ale 939
retelei rutiere Trans-Europene TEN-T

48 AND 602-2012 Metode de investigare a traficului rutier Decizia CNADNR 95 1/23/2012 BTR 4-5/2012
Ghidul privind conditiile de iluminat la drumurile Decizia CNADNR
49 AND 603-2012 2/13/2012 BTR 2-3/2012
nationale si autostrazi 175
EXECUTIE

Nr.
Indicativ Titlu Act de aprobare Data aprobarii Publicat Observatii
crt
Instructiuni tehnice pentru executarea
50 C 178-1976 Ordin IGSC 132 6/29/1976 BC 11-12/1976
drenurilor orizontale prin vibroforare
Instructiuni tehnice departamentale pentru
proiectarea si executarea fundatiilor pentru
51 CD 29-1979 Ordin MTTC 311 2/17/1979 BC 11/1979
lucrarile de drumuri din pamanturi stabilizate
cu ciment
Instructiuni tehnice pentru consolidarea
pamanturilor sensibile la umezire si a inlocuieste
52 C 168-1980 Ordin ICCPDC 91 11/17/1980 BC 12/1980
nisipurilor prin silicatizare si C 168-1974
electrosilicatizare
Normativ privind imbunatatirea terenurilor de
inlocuieste
53 C 29-1985 fundare slabe prin procedee mecanice Ordin TCCPDC 20 4/11/1985 BC
partial C 29-77
(caiete I-IV)
Normativ departamental pentru folosirea
directa a nisipurilor bituminoase cu si fara Ordin MTTC
54 CD 42-1985 6/17/1985 BC 9/1985
adaos de bitum dur la executarea la cald a 1126
straturilor bituminoase rutiere
Instructiuni tehnice departamentale privind Ordin MTTC
55 CD 72-1985 10/8/1985 BC 12/1985
executia fundatiilor pe coloane vibrante 1779
Normativ privind executarea mecanizata a Ordin MTTC
56 C 182-1987 9/28/1987 BC 6/1987
terasamentelor de drum 1613
M.O.
Normativ privind reciclarea la rece a
57 AND 532-1997 Ordin MT 52 1/27/1998 127/26.03.1998
imbracamintilor rutiere
BTR 12/2001

Normativ privind imbunatatirea terenurilor de


Ordin MLPAT inlocuieste
58 NE 008-1997 fundare slabe, prin procedee mecanice si 3/11/1997 BC 15-1998
60/N P7-92
compactare cu maiul foarte greu - caiet VIII

Ordin publicat
NE 010-1999 Normativ pentru executia tratamentelor Ordin MLPAT
59 9/27/2000 in BC 31/2001
AND556/1999 bituminoase cu bitum aditivat (2) 221/N
BTR6/2001

Normativ pentru executia tratamentelor Ordin publicat


NE 011-1999 Ordin MLPAT
60 bituminoase cu emulsii pe baza de bitum 9/27/2000 in BC 31/2001
AND555/1999 221/N
modificat cu polimeri (2) BTR1/2001
Normativ pentru producerea betonului si
NE 012/1-2007 Ordin MDRT inlocuieste NE
61 executarea lucrarilor din beton, beton armat 22/09/2010
NE 012/2-2010 2514/2010 012/1999
si beton precomprimat

Normativ privind fundarea constructiilor pe


Ordin MDRT inlocuieste P7-
62 NP 125/2010 pamanturi sensibile la umezire (proiectare, 29/12/2010
2688/2010 2000
executie, exploatare)
Instructiuni tehnice pentru executarea
inlocuieste CD
63 CD 169-2001 imbracamintilor din beton de ciment cu Ordin AND 45 2/6/2001 BTR 20/2002
169-87
polimeri pentru calea pe poduri si pasaje
inlocuieste
Normativ privind realizarea mixturilor
AND 539-98;
64 AND 539-2002 bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza Ordin MTCT 447 10/2/2003 BTR 18/2002
Ordin AND
destinate executarii imbracamintilor asfaltice
93/22.04.2002
Normativ privind executia la cald a inlocuieste
Decizie CNADNR BTR 11-12 /
65 AND 546-2013 imbracamintilor bituminoase pentru calea de 11.09.2013 AND 546-2002;
1278 2013
pod
Normativ pentru executia mixturilor asfaltice
66 AND 566-2002 Decizie AND 12 1/9/2002 BTR 14/2002
drenante
Instructiuni tehnice pentru utilizarea
67 AND 569-2002 mixturilor asfaltice modificate cu CAPS la Decizia AND 18 1/17/2002 BTR 19/2002
calea de pod si la imbracamintile rutiere
Normativ pentru executia placilor de
68 AND 578-2002 Decizia AND 249 7/9/2002 BTR 24/2002
suprabetonare a podurilor sub trafic
Instructiuni tehnice de executie a straturilor
inlocuieste CD
69 CD 127-2002 rutiere din agregate naturale stabilizate cu Decizia AND 7 1/9/2002 BTR 18/2002
127-85
lianti puzzolanici
inlocuieste CD
Normativ pentru executia terasamentelor Decizia CNADNR
70 CD 129-2013 11/09/2013 BTR 10/2013 129-2004;
rutiere cu cenusa de termocentrala 1279

inlocuieste CD
Normativ pentru executia betoanelor rutiere Decizia CNADNR
71 CD 147-2013 12/09/2013 BTR 10/2013 147-2004;
cu adaos de cenusa de termocentrala 1282

inlocuieste CD
Normativ privind realizarea imbracamintilor M.O.
151-85;
72 CD 151-2002 rutiere din beton de ciment cu granulozitate Ordin MTCT 623 10/23/2003 786/7.11.2003
decizia AND
discontinua BTR 17/2002
8/09.12.2002

Normativ pentru executarea imbracamintilor inlocuieste C22-


73 NE 014-2002 Ordin MT 1718 10/17/2002 B.C. 8/2004
din beton de ciment in sistem cofraje fixe 92
M.O.
Normativ privind reciclarea la cald a 323/14.04.2004
74 NE 026-2004 MTCT 507 3/16/2004
imbracamintilor rutiere bituminoase BTR 18/2002;
BTR 7/2005

Normativ pentru executia rosturilor din asfalt


M.O. 659 bis/
turnat armat in vederea asigurarii inlocuieste CD
75 CD 118-2003 Ordin MTCT 904 5/11/2004 22.08.2004;
continuizarii caii la podurile de sosea din 118-79
BTR 1/2005
beton armat si beton precomprimat

Ghid privind tehnologia de executie a revizuieste CD


76 CD148-2003 Ordin MTCT 478 10/8/2003 BTR 2/2004
straturilor de fundatie din balast 148-85

M.O.
Ghid pentru realizarea imbracamintilor
160/24.02.2004 revizuieste CD
77 CD 170-2003 rutiere din beton de ciment cu cribluri de Ordin MTTC 479 10/8/2003
BC 5/1988; 170-1998
natura calcaroasa
BTR 8/2005
M.O. 659 bis/
Normativ priivind reciclarea mixturilor inlocuieste DD
78 DD 509-2003 Ordin MTCT 906 5/11/2004 22.07.2004;
asfaltice la cald in statii fixe 509-89
BTR 1/2005
M.O.
Normativ privind executarea straturilor de
79 NE 023-2003 Ordin MTCT 483 103/8/2003 165/25.02.2004
baza din beton slab la autostrazi
BTR 3/2004
Normativ privind executarea straturilor de M.O.
80 NE 024-2003 beton poros la benzile de stationare si de Ordin MTCT 481 10/7/2003 165/25,02,2004
urgenta la autostrazi BTR 3/2004
inlocuieste AND
M.O. 659 bis/
Normativ privind executia straturilor 523-98
81 AND 523-2003 Ordin MTCT 905 5/11/2004 22.07.2004;
bituminoase foarte subtiri la rece M.O. 127 bis/
BTR 1/2005
26.03.1998
Normativ pentru executia tratamentelor
Decizia CNADNR inlocuieste
82 PD 216-2008 bituminoase duble inverse pe imbracaminti 13/1/2009 BTR 2/2010
21 PD 216-2001
din beton de ciment
Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii
Decizia CNADNR inlocuieste AND
83 AND 605 - 2014 tehnice privind proiectarea, prepararea si 5/7/2014
437 605/2013
punerea in opera
EXPLOATARE

Nr.
Indicativ Titlu Act de aprobare Data aprobarii Publicat Observatii
crt

84

Norme privind circulatia autovehiculelor de


transport marfa cu masa totala maxima Ordin DPIIS nr. MO nr. 845 /
85 24/12/2013
autorizata mai mare sau egala de 7,5 t pe DN 485/2013 30.12.2013
1 (E60) sectorul Bucuresti - Ploiesti - Brasov

Norme privind autorizarea si desfasurarea


circulatiei vehiculelor rutiere cu masei si/sau
cu dimensiuni ce depasesc masele si/sau Ordin MT 356/2010 - MO nr. 337 /
86 04.05.2010
dimensiunile maxime admise prevazute in MI 107/2010 20.05.2010
Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor

Instructiuni Tehnice privind metodologia de


87 determinare a planeitatii, rugozitatii si adancimii Decizia 535 5/15/2012 BTR 10/2012
fagaselor drumurilor cu ajutorul echipamentului
HAWKEYE 1000 si 2000
Catalog de masuri pentru circulatia in localitati document de avizare
88 BTR 10-11/2011
liniare 192/198/28.11.2008
INTRETINERE

Nr.
Indicativ Titlu Act de aprobare Data aprobarii Publicat Observatii
crt
M.O. 1156BIS
Normativ pentru intretinerea si Ordin MTCT inlocuieste NE 033-
89 NE 033-2005 30.11.2005 20.12.2005 BTR 2-
repararea strazilor 198/2005 2004
3/2005
Instructie privind organizarea formatiei Buletinul
90 normate de munca pentru lucrarile de Ordin MTTC 1605 12.04.1981 Transporturilor
intretinere si reparatii poduri 2/1982

Normativ privind executia tratamentelor M.O.


91 AND 545-98 bituminoase cu agregate de balastiera Ordin MT 194 14.04.1999 327/09.07.1999
neconcasate pe drumuri cu trafic redus BTR 1/2006

Normativ pentru prevenirea si


Decizia CNADNR anuleaza
92 AND 547-2013 remedierea defectiunilor la 11.09.2013 BTR 8-9/2013
1277 AND 547-99
imbracaminti rutiere moderne
Normativ privind aplicarea solutiei
93 AND 559-99 Ordin AND 112 26.08.1999 BTR 7/2001
antifisura din mortar asfaltic
Normativ privind aplicarea solutiei
94 AND 560-99 antifisura din mixturi asfaltice cu volum Ordin AND 113 26.08.1999 BTR 16/2002
ridicat de goluri

Normativ pentru executia tratamentelor anuleaza


95 NE 010-99 Ordin MLPAT 221 27.09.2000 BTR 6/2001
bituminoase cu bitum aditivat CD 164-87

Normativ pentru executia tratamentelor


96 NE 011-99 bituminoase cu emulsii pe baza de Ordin MLPAT 221 27.09.2000 BTR 1/2001
bitum modificat cu polimeri

Norme metodologice privind conditiile


de inchidere a circulatiei si de instituire
Ordin MT/MI nr.
97 a restrictiilor de circulatie in vederea Brosura
1112/411/2000
executarii de lucrari in zona drumului
public si/sau pentru protejarea drumului

Normativ privind folosirea, intretinerea


inlocuieste CD
98 CD 75-2000 si repararea cladirilor din ramura Ordin AND 18 1/26/2001 BTR 6/2001
75-73
drumuri
99 AND 561-2001 Instructie privind plantatiile rutiere Ordin AND 21 1/26/2001 BTR 10-11/2001
Instructie privind activitatea
100 AND 562-2001 Ordin AND 19 1/26/2001 BTR 11-12/2005
pepinierelor rutiere

Instructiuni tehnice privind metodologia


de determinare a planeitatii suprafetei
101 AND 563-2001 Ordin AND 76 3/20/2001 BTR 8/2001
drumurilor cu ajutorul analizorului de
profil longitudinal APL 72

Instructiuni tehnice privind metodologia


de determinare a capacitatii portante a
102 AND 564-2001 Ordin AND 77 3/26/2001 BTR 7/2001
drumurilor cu deflectometrul MLY
10.000
Instructiuni tehnice privind metodologia
de determinare a planeitatii
103 AND 565-2001 Ordin AND 78 3/26/2001 BTR 8/2001
suprafetelor drumurilor cu ajutorul
BUMP Integratorului BI
Normativ privind repararea si
M.O. inlocuieste CD 99-77;
intretinerea podurilor si podetelor de
104 CD 99-2001 Ordin AND 608 10/23/2003 782/6.11.2003 Ordin AND
sosea din beton, beton armat, beton
BTR 3/2001 23/26.01.2001
precomprimat si zidarie de piatra
inlocuieste
Normativ pentru executia tratamentelor M.O. DD 502-87;
105 DD 502-2001 din anrobate bituminoase cu Ordin MTCT 621 10/23/2003 779/6.11.2003 Ordin AND
granulozitate discontinua BTR 4/2001 25/26.01.2001

Normativ pentru evaluarea starii


tehnice a lucrarilor de consolodare Decizia CNADNR inlocuieste AND
106 AND 586-2010 02.06.2010 BTR 7/2011
aferente drumurilor publice( in 271 586/2002
revizuire)
Normativ pentru protectia anticoroziva
a elementelor din beton ale
suprastructurilor podurilor expuse
107 CD 139-2002 Decizia AND 240 6/27/2002 BTR 20/2002 inlocuieste CD 139-82
factorilor climatici, noxelor si actiunii
fondantilor chimici utilizati pe timp de
iarna

Instructiuni tehnice pentru executia


inlocuieste CD
108 NE 015-2002 lucrarilor de reparare a drumurilor cu Ordin MT 1719 10/17/2002 BC8/2004
146-84
beton rutier fluidizat cu aditiv FLUBET
Normativ departamental pentru
Buletinul inlocuieste
109 CD 76-03 intretinerea si repararea podurilor Decizia AND 90
Transporturilor CD 76-73
metalice de sosea
Normativ privind interventii de urgenta M.O.
Ordin MTCT
110 NE 025-2003 la imbracaminti bituminoase pe timp 02.09.2004 100/31.01.2005
1608/2004
friguros BTR 11/2004

Normativ privind prevenirea si


combaterea inzapezirii drumurilor
M.O. inlocuieste
111 publice. Ghid privind revenirea si Ordin 289 17/06/2013
BTR 6/2013 AND 525-2011
AND 525-2013 combaterea inzapezirii drumurilor
publice

Ghid pentru prevenirea lunecusului si a Decizia CNADNR


112 7/1/2009 Brosura
inzapezirii drumurilor publice 9

Normativ privind utilizarea materialelor


Decizia CNADNR BTR inlocuieste AND
113 AND 592-2013 geosintetice la ranforsarea structurilor 29/08/2013
1222 BTR 2-3/2006 592/2006
rutiere cu straturi asfaltice

Decizia CNADNR Inlocuieste AND


114 Normativ pentru intretinerea 06/05/2010 BTR 1/2010
215 569/2007
AND 596-2009 autostrazilor pe criterii de performanta
Normativ pentru revizia drumurilor Decizia CNADNR
115 AND 504-2007 24/4/2007 BTR 11/2006
publice 209

Decizia CNADNR
116 AND 599-2010 Normativ pentru intretinerea drumurilor 8/31/2010 BTR 3/2010
481
nationale pe criterii de performanta
Ghid pentru planificarea si proiectarea
semnalizarii rutiere de orientare si
Decizia CNADNR
117 AND 604-2012 informare pentru asigurarea 7/10/2012 BTR 8-9/2012
853/10.07.2012
continuitatii, uniformitatii si
cogniscibilitatii acesteia
Normativ pentru sisteme de protectie
Decizia CNADNR Inlocuieste AND
118 AND 593-2012 pentru siguranta circulatiei pe drumuri, 15/11/2012 BTR 11/2012
1441 593/2006
poduri si autostrazi
Ghid privind evaluarea riscului
Decizia CNADNR
119 AND 594 - 2013 producerii alunecarilor de teren in zona 29/08/2013 BTR 7/2013
1220
drumului
NORME DE APLICARE A O.G. 43/1997

Nr.
Indicativ Titlu Act de aprobare Data aprobarii Publicat Observatii
crt
Norme tehnice privind proiectarea si
amplasarea constructiilor, instalatiilor si
Ordin MT 571/1997
120 panourilor publicitare in zona drumurilor 1/19/1998 M.O. 15/1998
118/2002
pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri
rutiere
Norme tehnice privind proiectarea, M.O. 138
121 Ordin MT 45 4/6/1998
construirea si modernizarea drumurilor bis/1998
Norme tehnice privind proiectarea si M.O. 138
122 Ordin MT 49 1/27/1998
realizarea strazilor in localitatile urbane bis/1998
Norme tehnice privind amplasarea
lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru M.O. 138
123 Ordin MT 47 1/27/1998
instalatii si a pomilor in localitatile urbane bis/1998
si rurale
Norme tehnice privin stabilirea clasei M.O. 138
124 Ordin MT 46 1/27/1998
tehnice a drumurilor publice bis/1998
Norme privind incadrarea in categorii a M.O. 138
125 Ordin MT 43 1/27/1998
drumurilor nationale bis/1998
Norme privind protectia mediului ca
M.O. 138
126 urmare a impactului drum - mediu Ordin MT 44 1/27/1998
bis/1998
inconjurator
Norme tehnice privin proiectarea si M.O. 138
127 Ordin MT 50 1/27/1998
realizarea strazilor in localitatile rurale bis/1998
Lista drumurilor publice cu limitele de
Ordin MLPTL M.O. 318/
128 tonaj admise pentru vehiculele de 14/05/2010
355/2010 2010
transport marfa
Norme privind amplasarea si exploatarea
M.O. 138
129 balastierelor din zona drumurilor si a Ordin MT 48 1/27/1998
bis/1998
podurilor
Norma pentru aprobarea unor tarife
aplicate de Compania Naional de Ordin DPIIS nr.
130 6/17/2013 M.O.484/2013
Autostrzi i Drumuri Naionale din 290
Romnia - S.A.
PROIECTARE

Nr.
Indicativ Titlu Act de aprobare Data aprobarii Publicat Observatii
crt

M.O.
Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere
131 NP 116-2004 Ordin MTCT 196 2/15/2005 438BIS/24.5.200
rigide si suple pentru strazi
5 BTR 2-3/2005

Normativ departamental privind conditiile de


Buletinul
proiectare si executie a lucrarilor de executie si
132 S 4-1971 Ordin MT 273 3/29/1971 Transporturilor
instalatii care afecteaza traseul sau zona
8/1971
drumurilor publice si lucrarile anexe aferente

Normativ departamental pentru proiectarea


133 PD 197-1978 antiseismica a constructiilor din domeniul Ordin MTTC 174 1/22/1979
transporturilor si telecomunicatiilor

Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si


134 AND 515-1993 intretinerea terasamentelor si a caii in zona pod- Ordin MT 80 3/3/1993 BC 1/1994
rampa acces

Normativ pentru dimensionarea straturilor


anuleaza
135 AND 550-1999 bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere Ordin AND 84 6/23/1999 BTR 1/2001
AND 518-93
suple si semirigide

Specificatie tehnica privind proiectarea, executia


Ordin MLPAT
136 ST 022-1999 si exploatarea drumurilor comunale si vicinale cu 9/7/1999 BC 7/2000
66/N
o singura banda de circulatie din mediul rural

inlocuieste
Normativ privind conditiile de proiectare si
CD 16-78;
137 CD 16-2000 tehnologia de executie a lucrarilor de Ordin MTCT 605 10/23/2000 BTR 2/2001
Ordin AND
imbracaminti asfaltice usoare
214/18.12.2000
inlocuieste
Normativ pentru proiectarea si folosirea M.O.
CD 63-84;
138 CD 63-2000 aparatelor de reazem din neopren pentru podurile Ordin MTCT 612 10/23/2003 783/6.11.2003
Ordin AND
de cale ferata si sosea BTR 12/2001
180/06.11.2000
Ordin publicat
Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri ORDIN MLPAT
139 NP 043-2000 11/2/2000 in
cu grinzi inglobate in beton 260/N
BC 7/2001
Normativ pentru proiectarea aparatelor de inlocuieste
140 P 15-2000 Ordin AM 179 11/6/2000 BTR 21/2002
reazem la podurile de sosea din beton armat P 15-78
inlocuieste
Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor
BTR 3-4/2013 PD 165-83;
141 PD 165-2013 de poduri si podete de sosea cu suprastructuri Decizia213/ 20/02/2013
BTR 5/2013 Ordin AND
monolit si prefabricate
611/23.10.2003
inlocuieste
Normativ pentru determinarea capacitatii de Decizia CNADNR
142 PD 189-2012 13.09.2012 BTR 1/2013 PD 189-2001;
circulatie a drumurilor publice 1127

Normativ departamental pentru amenajarea la


inlocuieste
143 CD 173-2001 acelasi nivel a intersectiilor drumurilor publice din Ordin AND 144 7/12/2001 BTR 9/2001
CD 173-79
afara localitatilor
inlocuieste
M.O.
Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere PD 177-77;
144 PD 177-2001 Ordin MTCT 609 10/23/2003 782/6.11.2003
suple si semirigide (metoda analitica) Ordin AND
BTR 1/2001
9/17.01.2001
inlocuieste
M.O.
Normativ pentru calculul placilor armate pe doua PD 46-79;
145 PD 46-2001 Ordin MTCT 624 10/23/2003 786/07.11.2003
directii la podurile din beton armat Ordin AND
BTR 9/2001
24/26.01.2001
Instructiuni tehnice departamentale privind
inlocuieste
146 AND 513-2002 proiectarea, executia, revizia si intretinerea Decizie AND 09 1/9/2002 BTR 15/2002
AND 513-91
drenurilor pentru drumurile publice
Catalog de solutii de ranforsare a structurilor
147 AND 571-2002 rutiere suple si semirigide pentru sarcina de Decizia AND 494 12/10/2002 BTR 1/2012
115kN pe osia simpla
Normativ pentru determinarea conditiilor de relief
inlocuieste AND
148 AND 583-2009 pentru proiectarea drumurilor si stabilirea Decizia AND 165 03/03/2009 BTR 12/2011
583/2009
capacitatii de circulatie a acestora
Normativ pentru determinarea traficului de calcul
pentru proiectarea drumurilor din punctul de Decizia
149 AND 584-2012 02/07/2012 BTR 12/2012
vedere al capacitatii portante si al capacitatii de 798/02,07.2012
circulatie
Normativ privind proiectarea si executia
150 AND 585-2002 imbracamintilor rutiere din beton de ciment armat Decizia AND 519 12/23/2002 BTR 1/2012
continuu
Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor cu
strat din agregate naturale stabilizate cu lianti inlocuieste
151 CD 152-2002 Decizia AND 160 3/21/2002 BTR 17/2002
puzzolanici ale sistemelor rutiere suple si CD 152-85
semirigide
Normativ pentru lucrarile de aparare a drumurilor,
Ordin MLPTL inlocuieste
152 NP 067-02 cailor ferate si podurilor, impotriva actiunii apelor 7/29/2002 BC 15/2002
1059 PD 161-85
curgatoare si lacurilor
Normativ de dimensionare a structurilor rutiere Ordin MTCT
153 NP 081-2002 10/17/2002 BTR 8/2005
rigide 1717
Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor din
inlocuieste
154 PD 124-2002 beton de ciment ale sistemelor rutiere rigide, Decizia AND 159 3/21/2002 BTR 16/2002
PD 124-84
suple si semirigide
inlocuieste
M.O.
Normativ departamental privind proiectarea PD 162-83;
155 PD 162-2002 Ordin MTCT 622 10/23/2003 786/7.11.2003
autostrazilor extraurbane Decizia AND
BTR 1/2004
520/23.12/2002
Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor inlocuieste
156 PD 95-2002 Decizia AND 10 1/9/2002 BTR 13/2002
si podetelor PD 95-77
Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor revizuire
157 P 19-2003 Ordin MTCT 310 9/16/2003 BTR 8/2005
tip de podete pentru drumuri P 19-86
BTR
Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de Decizia CNADNR
158 AND 589-2004 5/12/2004 7,8,9,10,11,12/2
drum 237
004
Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de Decizia CNADNR
159 AND 590-2004 5/20/2004 BTR 6/2004
arta 243
M.O. 431 bis/
Normativ pentru dimensionarea straturilor de 23.05.2005
160 NP 111-2004 Ordin MTCT 197 2/1/2005
baza din beton de ciment ale structurilor rutiere BTR
9-10/2005
Ghid pentru prognozarea posibilitatilor
compactarii pamanturilor si materialelor granulate Decizia CNADNR perioada de
161 AND 595-2007 2007
in conditii optime la lucrarile de drumuri si 32 valabilitate 2 ani
autostrazi
Normativ pentru amenajarea intersectiilor la Decizia CNADNR perioada de
162 AND 600 -2010 11/11/2010 BTR 4/2010
nivel pe drumuri publice 898 valabilitate 2 ani

Normativ privind proiectarea drumurilor expres pe Decizia CNADNR


163 AND 598/2013 8/29/2013 BTR 11-12/2013
reteaua rapida de comunicatii 1221