Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA NR. 1.

26 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR HUNEDOARA


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .

Nr. de nregistrare ................/....../...... 201.. (data: ZZ/LL/AA)

CERTIFICAT
privind identificarea numrului topografic/cadastral i de carte funciar
dup numele/denumirea proprietarului

Subsemnatul (a) ................. , asistent registrator/referent, avnd n vedere


informaiile puse la dispoziie de ........................... cu domiciliul/sediul n localitatea
..............., str. ......................., nr. , bl. ....., sc. ..., et. .., ap. . .., jude/sector ., conform
cererii i a actelor anexate acesteia, verificnd evidenele Biroului de Cadastru i Publicitate Imobiliar
..................., dup numele, prenumele/denumirea ...................., nu am identificat nregistrri referitoare la bunuri
imobile/am identificat urmtoarele:
Nr. crt. Adresa/nr. tarla/parcel Nr. carte funciar Nr. cadastral / topografic
1.
2.
3.
4.

Not: Spaiile libere se vor bara

Certificatul privind identificarea numrului topografic/cadastral i de carte funciar dup numele/denumirea


proprietarului nu ine loc de extras de carte funciar pentru informare sau de certificat de sarcini.
Prezentul certificat nu constituie o dovad a dreptului de proprietate i cuprinde nregistrrile active
existente n evidenele Biroului de Cadastru i Publicitate Imobiliar . . . . . . . . . ., la data ntocmirii
acestuia.

S-a achitat tariful de ........ lei, prin documentul de plat nr. ...................., din data de ...../...../...../201..,
pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. ........... .

Data ntocmirii Asistent registrator


(parafa i semntura)