Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA NR. 1.

21 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR HUNEDOARA


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................
_____________________________________________________________________________________________________

CENTRALIZATOR
DATA: ..../..../.......

Nr. curent Dosar/Cerere nr. Semntur primire