Sunteți pe pagina 1din 173

ELECTROMAGNETICA SA

RAPORTUL ANUAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016


CUPRINS PAGINA

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI DECLARATIA DE GUVERNANTA CORPORATIVA 1 29

SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL 30

SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE 31

SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE TREZORERIE 32

SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 33 - 34

NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE INDIVIDUALE 35 84

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 85 88

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE 89


Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2016

Data raportului: 21.03.2017

Denumire Societate: Electromagnetica SA

Sediul Social: Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, Bucuresti, cod postal 64021

Tel/ Fax: 021 404 2102/ 021 404 2195

CUI 414118

Nr Inreg la ORCTB: J40/19/1991

Piata reglementata: BVB, Sector titluri de capital, Actiuni, Categoria Premium

Simbol de piata: ELMA

Numar de actiuni: 676.038.704

Valoarea nominala: 0,1000 lei

Capital social: 67.603.870,40 lei


1. Prezentarea generala a societatii

Electromagnetica SA este o societate comerciala pe actiuni, cu personalitate juridica romana, cu


durata de viata nelimitata, care este organizata si functioneaza conform statutului si pe baza Legii nr.
31/1991 republicata in 2004 si modificata prin Legea nr.441/2006, OUG nr.82/2007 si OUG nr.52/2008
precum si a Legii privind piata de capital nr.297/2004.
Capitalul social al societatii este de 67.603.870,40 lei impartit in 676.038.704 actiuni comune,
nominative si dematerializate, inscrise in cont electronic in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central
SA. Conform statutului societatii, obiectul principal de activitate il reprezinta fabricarea de instrumente si
dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie (cod CAEN 2651).
Electromagnetica SA, in calitate de societate comerciala ale carei actiuni sunt admise pe o piata
reglementata, a adoptat IFRS (Standardul International de Raportare Financiara) incepand cu exercitiul
financiar al anului 2012. Situatiile financiare pe 2016 au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMFP
2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare
Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana.

1.1. Descrierea activitatii de baza

Compania desfasoara o serie de activitati de productie si servicii, dupa cum urmeaza:

Productie

Corpuri, sisteme si solutii de iluminat cu LED


Echipamente de distributie si masurare a energiei electrice
Statii de ncrcare acumulatori pentru maini electrice i redresoare pentru aplicaii industriale
Elemente pentru siguranta traficului feroviar
Subansamble din mase plastice injectate, electrice, electronice si metalice pentru piata interna si externa
Scule si matrite
Aparataj de joasa tensiune (sigurane exportate la ABB Italia)
Energie electrica obtinuta din surse regenerabile hidro
Diverse prelucrari mecanice si asamblari

Servicii

Furnizarea de energie electrica


Inchirierea de spatii si furnizarea de utilitati pentru birouri, activitati industriale, etc.

Toate activitatile desfasurate de societate beneficiaza de suportul sustinut al echipei de cercetare


dezvoltare gratie careia Electromagnetica produce o gama larga de produse de conceptie proprie. Activitatea
de productie, inclusiv activitatea de cercetare dezvoltare, utilizeaza peste 80% din resursele umane ale
societatii, diferenta activand in zona serviciilor (furnizare de energie si inchirieri) si de administratie.
Societatea deine laborator de metrologie, laborator de compatibilitate electromagnetica i laborator de
luminotehnica.
Electromagnetica a dezvoltat in conceptie proprie corpuri si sisteme de iluminat cu LED incepand cu
anul 2010, ajungand in prezent la o larga gama de produse destinate iluminatului public, industrial, comercial
si rezidential. Produsele de iluminat cu LED ocupa cea mai mare pondere in productia Electromagnetica,
societatea fiind principalul producator autohton.
Productia de contoare electrice are o indelungata traditie si a fost dezvoltata in directia productiei de
sisteme de masura si telegestiune a energiei electrice, acestea fiind proiectate sa satisfaca cele mai exigente
standarde in domeniu. De asemenea, elementele de sigurana a traficului feroviar sunt produse aflate de
mult timp n portofoliul societii.
Inzestrarea cu o gama diversa de tehnologii a permis companiei sa produca pentru piata interna cat
si sa exporte aparataj electric, subansamble metalice si din mase plastice injectate, scule si matrite. In
paralel s-a urmarit valorificarea potentialului imobiliar al societatii prin amenajarea si inchirierea spatiilor
excedentare la care s-au facut cu timpul modernizari esentiale. Productia de energie electrica se desfasoara
in cele 10 microhidrocentrale (dintre care doua nou construite) situate in judetul Suceava.

1.2. Fuziuni si reorganizari ale societatilor controlate de Electromagnetica in anul 2016

Grupul de firme in cadrul careia Electromagnetica SA este societate mama este format din Procetel
SA, Electromagnetica Goldstar SRL, Electromagnetica Fire SRL si Electromagnetica Prestserv SRL, acestea

2
reprezentand in principal externalizari ale unor servicii. Pe parcursul anului 2016 nu au survenit modificari in
structura de actionariat a societatilor controlate. Cu exceptia Electromagnetica Goldstar SRL, celelate
societati isi desfasoara activitatea in relatie directa cu firma mama.

1.3. Principalele achizitii si/sau instrainari de active

Societatea nu a achizitionat sau instrainat active independente in anul 2016.


Fiind finantate din surse proprii, investitiile din 2016 au fost mai restranse ca n ali ani, de
aproximativ 3,85 milioane lei. Principalele achizitii au vizat modernizarea proceselor tehnologice, respectiv
doua prese cu excentric, strung CNC cu turela i alte utilaje i instalaii precum i plata avansului pentru o
maina de injectie de mase plastice de 800 t. La acestea se adauga realizarea de matrite pentru injectia de
mase plastice, achiziia de mijloace de transport, achiziia de aparate i instalatii de msura i control,
destinate n mare parte cercetarii stiintifice. O alta prioritate a reprezentat-o modernizarea unor corpuri de
cldiri, retele electrice i conducte.
Activele necorporale achizitionate au constat in mai multe licente de programe informatice.
In perioada de raportare nu au fost instrainate active corporale importante, fiind efectuate numai
unele casari si vanzari de valoare redusa, ca urmare a scoaterii din functiune a unor mijloace de transport ori
echipamente vechi.

1.4. Principalele evenimente cu impact semnificativ

In cursul anului 2016, principalele elemente care au avut un impact semnificativ asupra activitatii
societatii au fost urmatoarele:
- Cresterea ponderii activitatii de productie in totalul cifrei de afaceri prin majorarea volumului productiei si
ajustarea activitatii de furnizare de energie.
- Restructurarea portofoliului de clienti pentru care societatea este furnizor de energie electrica, in vederea
adaptarii la conditiile actuale de piata si pentru un control mai bun al riscurilor.
- Creterea numarului de proiecte de iluminat cu LED predate la cheie care integreaza mai multe produse i
servicii oferite de societate (corpuri de iluminat, proiectare, instalare, intretinere).
- Revitalizarea produciei de elemente de sigurana a traficului feroviar pe fondul demararii unor proiecte de
modernizare a infrastructurii nationale de cai ferate.
- Introducerea in fabricatie a unor noi corpuri de iluminat cu LED de eficiena ridicat, care sa sustina
orientarea vanzarilor pe segmentele de piata cele mai dinamice (iluminatul stradal i comercial)
- Mentinerea veniturilor din chirii ca urmare a stabilizarii preturilor de piata si influentei cursului de schimb.
- Regimul hidrologic normal care a condus la o productie de energie din surse regenerabile la nivelul mediei
ultimilor ani.

1.5. Elemente de evaluare generala

Nr Crt Specificatie 2016 2015* retratat 2016 vs 2015


1 Venituri totale (lei) 273.435.067 403.616.184 (32,25%)
2 Cheltuieli totale (lei) 268.200.854 424.525.647 (37,09%)
3 Profit brut (lei) 5.234.213 (20.909.463) -
4 Marja EBITDA 6,15% 1,39% 4,76%
5 Marja EBIT 1,43% (5,61%) 7,32%
6 Rata profitului net 1,58% (5,63%) 7,19%
7 Lichiditate curenta 197,3% 174,49% 22,81%
8 Solvabilitate patrimoniala 84,12% 81,44% 2,68%
9 ROE 1,31% (8,1%) 9,41%
10 Durata de incasare a creantelor (zile) 76 52 24
11 Durata de plata a furnizorilor (zile) 62 35 27
12 Numar mediu scriptic de salariati 583 615 (5,2%)

Societatea a revenit pe profit n conditiile n care veniturile au sczut ntr-un ritm mai mic dect
cheltuielile. Marja EBITDA s-a imbunatatit iar indicatorii de lichiditate curenta si de solvabilitate s-au pastrat,
ca si in anii precedenti, la un nivel bun, in timp ce liniile de credit au fost utilizate mai putin . Durata de
incasare a creantelor i durata de plata a furnizorilor s-au modificat sub influena diminuarii ponderii
activitatii de furnizare de energie. Structura cifrei de afaceri n 2016 indica o balansare intre producie i
servicii .

3
Veniturile din producie au crescut cu aproximativ 6% n timp ce serviciile de furnizare de energie s-
au injumatatit fata de anul anterior. Principalele cresteri valorice ale produciei s-au nregistrat la corpurile de
iluminat cu LED, elementele de sigurana ale traficului CFR i la injectia de mase plastice. Scderi ale
produciei s-au nregistrat la contoare i sisteme de telegestiune precum i la matrite.

2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

2.1. Principalele produse si structura productiei

Societatea beneficiaza de o diversitate de tehnologii si echipamente care a permis obtinerea unui


nomenclator diversificat de produse. Ponderea principalelor grupe de produse in cifra de afaceri aferenta
productiei industriale (excluzand serviciile), este urmatoarea:

4
2.1.1. Corpuri, sisteme si solutii de iluminat cu LED

Productia de corpuri de iluminat cu LED ocupa cea mai mare pondere in productia societatii (47,8%
din vanzari). In 2016 s-a nregistrat o sporire a vanzarilor cu 18,7% fata de anul anterior. Tendinta de
crestere se manifesta in special pe sectoarele iluminatului public i iluminatului comercial. Vanzarile la export
au deocamdata o pondere mai putin insemnata. Gama de produse acoper urmatoarele domenii:

iluminat stradal;
Spatii comerciale (supermarket-uri, galerii comerciale, benzinarii, depozite, standuri, parcari, vitrine,
panouri publicitare);
Spatiile industriale (hale, depozite, etc);
birouri;
cladiri publice (instiitutii, spitale, scoli);
rezidential.

Avantajul competitiv al echipamentelor de iluminat cu LED este datorat eficientei ridicate (de la 100
pana la 130 lm/w), duratei de functionare indelungata si cheltuielilor reduse de intretinere. n plus, corpurile
de iluminat cu LED ofera o lumina de calitate, sunt ecologice si permit integrarea n sisteme de
telemanagement.

2.1.2. Echipamente de distributie si masurare a energiei electrice

Intreaga productie de contoare si de sisteme este destinata pietei interne. Contoarele de energie
electric se vnd ca atare sau integrate n sistemele EnergSys de msura i telegestiune a energiei electrice.
n anul 2016, vanzarile de contoare i sisteme de telegestiune a energiei au reprezentat 3,8% din totalul
cifrei de afaceri al companiei, cumuland circa 9 milioane lei. La fel ca n ultimii ani, productia de profil a
nregistrat fluctuatii n funcie de dinamica achizitiilor derulate de societatile de distributie a energiei electrice.
Fata de anul anterior, anul 2016 a adus vanzari cu 44,9% mai mici. Sistemul EnergSys este un produs
consacrat pe piaa, ajuns la a treia versiune. Ultima versiune a sistemului tine cont de tendintele la nivel
international in materie de retele inteligente si de cerintele impuse de reglementatorul pietei de energie
(ANRE). Noul sistem permite cresterea calitatii serviciilor prestate, a sigurantei in functionare dar si
informarea operativa a consumatorilor prin capacitatea sa de a monitoriza, de a masura si de a transmite
distribuitorului de energie o serie de informatii complexe.

2.1.3. Subansamble din mase plastice injectate

Ca urmare a largirii bazei de clienti atat interni cat si externi, productia de subansamble din mase
plastice injectate a sporit cu 18% fata de anul anterior. Aceasta grupa de produse ocupa cea mai mare
pondere n exporturile societii, cu 46% din total. Productia de subansamble din mase plastice injectate
beneficiaza de investitiile in utilaje realizate in ultimii ani si de fabricarea interna a matritelor.

2.1.4. Aparataj electric de joasa tensiune

Productia de aparataj electric de joasa tensiune (pentru ABB Italia) reprezinta un element de
continuitate in cadrul productiei pentru export. Aceasta grupa de produse reprezinta 9% din cifra de afaceri
aferenta productiei inregistrand o scadere usoara a vanzarilor fata de anul 2015, de 6%.
2.1.5. Matrite

Executia de scule si matrite vizeaza atat comenzile primite de la terti cat mai ales asigurarea
necesarului intern pentru productia de subansamble din mase plastice injectate. Modernizarea i extinderea
capacitatii de producie de scule este esentiala pentru sustinerea diversificarii productiei de corpuri de
iluminat cu LED si introducerea de noi tehnologii de fabricatie. Comenzile externe de mase plastice injectate
vin adesea insotite de comenzi ce privesc proiectarea si executia unor matrite cu complexitate ridicata
necesare productiei.

2.1.6. Productia de energie electrica din surse regenerabile

Productia de energie este un domeniu reglementat de ANRE, societatea detinand licenta de


producator inca din 2007. In anul 2016 nu au fost necesare investitii in cele 10 microhidrocentrale din
bazinul raului Suceava, acestea fiind modernizate recent, printr-un program de investitii finalizat in 2014. In
anul 2016 productia de energie electric a fost de 11.512 MWh, situandu-se la media ultimilor 5 ani.

7
Veniturile pe anul 2016 au inregistrat o cretere de 8,7% fata de anul anterior, corelata cu creterea
produciei fizice de energie.

Certificatele verzi amanate de la intrarea in vigoare a OUG 57/2013 insumeaza aproximativ 1,54
milioane lei. Pentru anul 2017 estimam o productie de 12.000 MWh si un numar de 21.862 certificate verzi.

2.1.7. Elemente de siguranta a traficului feroviar

Vanzarile de elemente de sigurana a traficului feroviar au beneficiat de pe urma lansrii unor


proiecte de modernizare a infrastructurii de cai ferate. Cu aceasta ocazie, ponderea acestora s-a apropiat n
mod exceptional de 10% din cifra de afaceri aferenta produciei. Evolutia viitoare a acestei categorii de
produse depinde n mare msura de continuarea proiectelor de modernizare a infrastructurii feroviare.

2.1.8. Alte produse industrial

Aceasta categorie cuprinde productia de subansamble auto, subansamble electrice si electronice,


confectii metalice, etc, a caror pondere cumulata a fost in 2016 de 1,9% din vanzarile aferente productie.

2.2. Principalele servicii oferite

2.2.1. Serviciul de furnizare de energie electrica

Activitatea de furnizare de energie este reglementata de ANRE. Societatea detine licenta de furnizor
din anul 2001, aceasta fiind reinnoita in 2013 pe baza reglementarilor noii legi a energiei (L123/2012) pentru
inca 10 ani. n 2016, cifra de afaceri din activitatea de furnizare de energie s-a redus cu 54% fata de anul
anterior, ca urmare a unui proces treptat de restructurare a portofoliului de clieni derulat n scopul unei
gestiuni mai eficiente a riscului. Aceasta msura a fost necesara datorit conditiilor dificile de pe piaa de
energie unde comportamentul producatorilor si furnizorilor de a contracta energie preponderent de pe Piaa
pentru Ziua Urmtoare a favorizat manifestarea acut a riscului de pre.
Necesarul de certificate verzi pentru intreg portofoliul de clienti de furnizare a fost acoperit in 2016 in
proportie de aproximativ 23% de certificatele obtinute pentru productia de energie realizata de catre propriile
microhidrocentrale.

2.2.2. Serviciile de inchiriere si furnizare de utilitati

Electromagnetica administreaza aproximativ 28.700 mp de spatii de inchiriat in Bucuresti si 3.500


mp in localitatea Varteju, S.A.Ilfov. La sfarsitul anului 2016, pentru sediul din Calea Rahovei 266-268, gradul
mediu de ocupare era de 95,64 % iar pretul mediu de inchiriere de 6,59 euro/mp. Pentru spatiile din comuna
Varteju (Magurele), gradul de ocupare era de 81,68% iar tariful mediu de inchiriere este de 1,93 euro/mp, cu
tendinta de scdere, avnd n vedere oferta mare a spatiilor industriale moderne din zona i cererea mica de
inchiriere. Structura dupa destinatii a spatiilor de inchiriat la 31 dec 2016 este urmatoarea:

8
Destinatia spatiilor de inchiriat Pondere Destinatia spatiilor de inchiriat laPondere
Nr.crt. la sediu % Varteju %
1 Birouri 42,78 Birouri 0
2 Depozite 26,9 Depozite 26,64
3 Productie 12,07 Productie 42,98
4 Prestari servicii 18,25 Prestari servicii 30,38

Activitatea de inchiriere si furnizare utilitati a fost stabil, inregistrand o uoar crestere de 2% fata
de anul precedent, in conditiile in care tariful mediu de inchiriere in euro i gradul de ocupare au scazut usor
iar cursul euro/leu a evoluat favorabil. Presiunea pe veniturile din inchiriere se va manifesta si in perioada
urmatoare ca efect al renegocierii contractelor de inchiriere ajunse la scadenta si restrangerii activitatii unor
chiriasi sau a migrarii acestora catre spatii cu un pret mediu/mp mai mic in conditiile cresterii ofertei de
inchirieri din piata. Piaa de birouri va deveni tot mai competitiv, nivelul ridicat al livrrilor pe piaa de
birouri va duce la depirea cererii de birouri n Bucureti, astfel antrennd o posibil scdere a gradului de
ocupare, n special pentru cldirile mai vechi sau situate n zone greu accesibile. Acestea vor fi nevoite s
investeasc n reamenajri sau s scad costurile de ocupare pentru a rmne in curs alturi de noua
generaie de cldiri, n marea lor majoritate verzi, cu dotri de ultim generaie i conexiuni excelente la
transportul public, n special la metrou.

2.3. Produse noi pentru care se vor aloca resurse suplimentare. Stadiul de dezvoltare al noilor
produse.

In anul 2016, peste 40% din veniturile inregistrate din vanzarea corpurilor de iluminat cu LED (CIL)
au provenit din vanzarea de produse noi, realizate in perioada ianuarie 2015 - decembrie 2016. In anul 2017
va continua procesul de introducere in fabricatie a produselor si a tehnologiilor noi, avand urmatoarele
obiective de cercetare: 14 obiective ce au ca subiect produse si sisteme noi, 9 obiective de modernizare, 4
obiective cu privire la tehnologii si 3 obiective de cercetare stiintifica aplicata. Apreciem ca dotarea
tehnologica actuala acopera in mare parte realizarea acestor obiective si este necesara alocarea de active
suplimentare numai pentru constructia de scule si dispozitive. Imbunatatirea solutiilor tehnice pentru
cresterea robustetei surselor de alimentare la impulsuri electromagnetice determinate de fenomene meteo
extreme necesita achizitia unui generator de impuls pentru verificarea imunitatii la unde de soc in acord cu
SR EN 61000 4-5. O alta categorie de produse noi sunt statiile de ncrcare acumulatori pentru maini
electrice i redresoare pentru aplicaii industriale.

3. Evaluarea activitatii de aprovizionare

Preturile de aprovizionare a materiilor prime si materialelor au inregistrat o crestere usoara fiind


influentate in principal de cresterea cursului de schimb i de preul mai ridicat al componentelor performane,
de ultima generaie, utilizate la corpurile de iluminat cu LED. In absenta furnizorilor interni, societatea a fost
nevoita sa faca achizitii preponderent din import sau de la dealeri locali. Datorita termenelor de livrare din ce
in ce mai lungi a devenit mai dificila optimizarea valorii loturilor si stocurilor, cu influenta negativa asupra
preturilor de productie.
In general sursele de aprovizionare cu materiale pentru productie sunt sigure, urmarandu-se
mentinerea unui numar minim de 2 furnizori/sortiment.
Asigurarea resurselor de energie necesare activitatii de furnizare de energie s-a confruntat cu o
predictibilitate redusa a preturilor, in conditiile in care att producatorii din surse regenerabile ct i cei din
surse conventionale i-au vndut mare parte din productie prin contracte pe termen scurt, deci la preturi
volatile, in defavoarea contractelor pe termen lung. In aceste conditii, compania a adoptat o politica de
achizitii echilibrata, combinand achizitiile prin contracte pe termen lung cu achizitiile de pe PZU.

4. Evaluarea activitatii de vanzare

4.1. Evolutia vanzarilor pe piata interna si externa si perspectivele vanzarilor pe termen mediu si
lung

Activitatile licentiate, de productie si de furnizare de energie electrica, se desfasoara exclusiv pe piata


interna. De asemenea, productia de contoare si cea de sisteme de telegestiune a energiei electrice, productia
de elemente pentru siguranta traficului feroviar si serviciile de inchiriere, au desfacere exclusiva pe piata
interna. Creterea cumulata a veniturilor aferente produciei pentru piaa interna a fost una importanta, de
14,6% fata de 2015.
Exportul este sustinut de aparatajul electric de joasa tensiune, de o mare parte din productia de
injectie de mase plastice si partial de corpurile de iluminat cu LED. Alte produse exportate sunt matritele.

9
Exporturile societatii se indreapta cu precadere catre zona euro, in tari precum Italia, Germania, Franta,
Bulgaria dar si ctre Serbia si Moldova.
Pe grupe de produse, evolutia exportului a fost mixta. Cele mai mari cresteri la export s-au
inregistrat la mase plastice n timp ce matritele au avut scderi. Raportat la anul precedent, exporturile au
inregistrat o scdere n 2016 de 15,6%.
Evolutia descendenta a vanzarilor in cadrul activitatii de furnizare de energie a fost n stransa
legtura cu restrangerea numarului de clieni consumatori din portofoliu. n urma unui proces de
restructurare, au fost pstrai numai acei clieni consumatori care au aderat la politica mai prudenta i mai
echilibrata practicata de ctre societate. Chiar dac, n anumite perioade, aceasta politica nu a asigurat cele
mai mici preturi din piata, ea are avantajul unei stabilitati benefice continuarii activitatii i bunei administrari
a riscurilor.
Distributia pe piata a corpurilor si sistemelor de iluminat cu LED se face in principal direct de catre
societate prin divizia de profil din cadrul directiei comerciale. Sistemele de iluminat cu LED de dimensiuni
mari precum cele destinate municipalitatilor pentru iluminatul stradal sunt promovate prin facilitati de tip
credit furnizor destinate in special municipalitatilor. Derularea unui numar sporit de proiecte la cheie a
asigurat vanzarea unui numar mai mare de produse i servicii.
In ce priveste asigurarea desfacerii pe termen mediu si lung, precizam ca durata medie a contractelor
de inchiriere este de aproximativ 2 ani, cea a contractelor de furnizare de energie este de 1 an, in timp ce
productia se executa in general pe baza comenzilor pe termen scurt, cu exceptia contoarelor si sistemelor de
telegestiune care sunt contractate anual.

4.2. Cote de piata si competitori

Tehnologia de iluminat cu LED reprezinta in acest moment principala solutie de iluminat, castigand
mult in notorietate. Electromagnetica este principalul producator intern, intrand in competitie cu produsele de
import. Produsele Electromagnetica cu cea mai buna prezenta pe piata sunt cele pentru iluminatul spatiilor
comerciale si industriale, precum si cele pentru iluminatul public. Societatea are o gama diversificata de
produse LED cu care concureaz pe mai multe segmente de pre. Principalii competitori ai societii sunt:
Philips i Schreder (segmentul de pre ridicat); Elba, Amiras, Electromax, Greentek (pre mediu); Spot
Vision, Urbio, Urban Lighting (pre sczut).
Contoarele si echipamentele de masurare si distributie a energiei sunt destinate societatilor de
distributie a energiei electrice. Acestea au cuprins in planurile lor de modernizare a retelelor si investitii in
contorizarea inteligenta. Principalii producatori locali, concurenti ai Electromagnetica, sunt AEM Timisoara si
Elster.
Pe piata serviciilor de furnizare a energiei electrice se produc insemnate modificari ale cotelor de
piata, favorizate de aparitia unor noi furnizori i migrarea consumatorilor de la un furnizor la altul Cota
Electromagnetica in primele 11 luni ale anului 2016 pe piata concurentiala a scazut sub 1%, dupa cum reiese
din raportul ANRE de monitorizare a pietei de energie pentru luna noiembrie 2016.
Pe piata locala a sistemelor de siguranta a traficului feroviar, comenzile depinde de mersul
programelor de modernizare a infrastructurii.

4.3. Dependente semnificative ale societatii fata de un client sau un grup de clienti

Produsele cu pondere mare in acest moment, precum corpurile de iluminat cu LED si injectia de mase
plastice, abordeaza o gama diversa de clienti si nu sunt dependente de un anumit client sau grup de clienti.
In ce priveste sistemele de telegestiune si contoarele, societatea este dependenta de beneficiarii traditionali
care sunt societatile de distributie a energiei. In aceeasi situatie se afla si elementele pentru siguranta
traficului feroviar care au ca beneficiar final CFR Infrastructura. Eventualele dificultati ale acestor clienti de a-
si finanta programele de modernizare, pot afecta productia de profil a societatii.

5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii

Nivelul de pregatire ridicat al angajatilor a permis societatii sa intreprinda activitati sustinute de


cercetare dezvoltare. In 2016 numarul mediu de salariati a fost de 583, n scdere cu 5,2 % fata de anul
precedent, din care 35% sunt cu studii superioare si 35% au studii medii. Personalul societatii urmeaza un
program de pregatire profesionala continua, fiecare angajat beneficiind n medie de 50 h/an de formare
profesional ori instruire interna i externa pe teme de calitate, sntate i sigurana ocupationala, mediu,
etc. n 2016 nu au fost inregistrate noi cazuri de imbolnaviri profesionale ori evenimente cu impact major
asupra sntii i seuritatii persoanelor. Cele 3 accidente nu s-au soldat cu invaliditati permanente sau
pierderi de viei omeneti. Relatiile dintre management si angajati se desfasoara in conditii normale. Gradul
de sindicalizare este de aproximativ 72% si nu au fost inregistrate conflicte de munca intre patronat si
sindicat. Mai multe informaii privind politica sociala i de personal, politica de sntate i securitate
ocupationala, politica de respectare a drepturilor omului precum i riscurile i indicatorii cheie de performana

10
aferenti sunt disponibile n Declaraia Nefinanciara a consiliului de administratie pentru anul 2016 publicata
mpreuna cu prezentul raport pe site-ul societii www.electromagnetica.ro .

6. Impactul activitatii societatii asupra mediului

Compania dispune de toate autorizatiile de mediu legale, necesare desfasurarii activitatii. Sistemul de
management al mediului este integrat cu cel de calitate. n urma auditurilor desfurate, societatea a
mentinut certificarile Sistemului Integrat de Management valabile pentru perioada 2016-2018. Emitentul nu
desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului si nu are litigii cu privire la incalcarea legislatiei
privind protectia mediului inconjurator.
Activitatea de productie a energiei electrice din surse regenerabile in centrale de mica putere este
considerata nepoluanta.
Compania realizeza un control eficient al riscurilor de mediu prin: implementarea i respectarea
procedurilor de gestionare a deseurilor, implementarea i respectarea procedurilor pentru situaii de urgena,
retehnologizarea productiei, proiectarea i testarea de produse noi prietenoase cu mediul, standardizarea i
optimizarea acestora. Printre obiectivele activitatii de cercetare dezvoltare se afla introducerea de tehnologii
de fabricatie eficiente energetic i mai puin poluante, precum i lansarea de noi produse cu impact redus
asupra mediului pe durata de utilizare. Societatea a desfasurat activitati de responsabilizare a personalului
referitor la cunoasterea si prevenirea impactului semnificativ asupra mediului, inclusiv in ceea ce ii priveste
pe chiriasi.
Informaii suplimentare referitoare la politica societii privind mediul, factorii de risc i indicatorii
cheie de performana sunt disponibile n Declaraia Nefinanciara a Administratorilor pentru anul 2016,
publicata mpreuna cu prezentul raport pe site-ul societii www.electromagnetica.ro .

7. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare

Activitatea de cercetare-proiectare-dezvoltare se desfasoara in cadrul a trei compartimente:


Departamentul de Cercetare Proiectare care include si Laboratorul Fotometrie si Compatibilitate
Electromagnetica, Departamentul Proiectare Echipamente Electrice si Comunicatii precum si Atelierul
Proiectare Autoutilare. Tinand cont ca produsele Electromagnetica sunt integral de conceptie proprie, in
activitatea de cercetare-proiectare-dezvoltare isi desfasoara activitatea aproximativ 12% din personalul
companiei.

7.1. Departamentul de Cercetare Proiectare

Activitatea acestui departament este dedicata in cea mai mare parte domeniului de iluminare cu
LED .
Principalul obiectiv a fost cercetarea materialelor plastice termoconductive din familia polimeri cu
adaos din grafit in scopul inlocuirii actualelor radiatoare din aluminiu necesare pentru evacuarea caldurii din
corpurile de iluminat cu LED (CIL). Aceasta tehnologie va permite realizarea de astfel de radiatoare utilizand
masinile de injectie masa plastica existente deja in societate. Prin implementarea acestei tehnologii urmrim
cresterea valorii adaugate i imbunatatirea designului. n aceasta etapa de cercetare au fost realizate matrite
de cercetare pentru injectia de epruvete de testare i s-a testat injectia unor radiatoare pentru corpul de
iluminat CETUS 2M si pentru becul cu LED.
In anul 2016 a continuat implementarea sistemelor inteligente de management al iluminatului. Mai
multe sisteme de variatie a iluminarii comandate de ctre senzori de lumina au fost integrate n solutiile de
automatizare generala a patru supermarketuri de bricolaj Dedeman, utilizand protocolul de comunicatie
DALI. De asemenea a fost integrat un sistem de iluminat de urgenta cu rezerva de alimentare centralizata. In
Republica Moldova s-a instalat un proiect pilot in care s-a experimentat cu succes managementul iluminatului
in tehnologie radio bluetooth.
In domeniul Antiex s-au certificat in conformitate cu noile standarde SR EN 60079 produsele CETEX
si GEMMA cu 2 si 4 module pentru iluminat in zona 2 gaz si zona 22 praf in atmosfera exploziva.
In iluminatul de interior s-a introdus in fabricatie CIL ARGO cu lentile simetrice si asimetrice
proiectate si realizate integral in Electromagnetica, generatia a 2-a, in 44 de variante constructive cu
eficienta luminoasa mai mare de 100lm/w. Pentru cresterea performantelor luminotehnice au fost
modernizate 10 familii CIL ( 100 de variante) toate avand eficienta luminoasa mai mare de 100lm/w la
temperaturi de culoare calda, neutra si rece.
Managementul de proiecte si tehnologii s-a imbunatatit prin realizarea a trei aplicatii software pentru
gestionarea documentatiei si codificarea unitara a CIL. Acestea permit accesul controlat al pesonalului
implicat in activitatea de cercetare, proiectare, productie, calitate si vanzare CIL.
In perioada urmatoare, principalul obiectiv de cercetare stiintifica aplicata va fi determinarea
compozitiei si obtinerera unei mase de turnare bituminoase pentru incapsularea surselor electrice cu efecte
in scaderea costurilor si cresterea fiabilitatii surselor de alimentare. Va continua cercetarea in realizarea de
radiatoare si sisteme de racire pasiva din materiale plastice termoconductive care sa inlocuiasca radiatoarele

11
actuale realizate din aliaje de aluminiu. De asemenea se vor diversifica o serie de produse de nisa avand
cerinte specifice, cum ar fi cele pentru iluminat pietonal, arhitectural, stadioane , aeroporturi si iluminat
festiv, la performante tehnice si costuri competitive. O atentie deosebita va fi acordata proiectarii si
omologarii statiei de incarcat acumulatori pentru automobile electrice cu putere de 22kW in conformitate cu
standardul european in vigoare SR EN 61851 cat si realizarea de statii pilot pe teritoriul Romaniei.

7.2. Departamentul Cercetare Proiectare Echipamente Electrice si Comunicatii

In cursul anului 2016 a fost continuat programul de dezvoltare a sistemului de telecitire si


telegestiune ENERGSys, marca inregistrata Electromagnetica SA, vizand in special definirea de functii noi,
care sa conduca la implicarea activa si constientizarea consumatorilor casnici inclusi in sistem cu privire la
masurile de crestere a eficientei energetice cat si pentru asigurarea noilor cerinte ANRE referitoare la modul
de raportare a intreruperilor in alimentarea cu energie electrica (Ordinul nr.11/2016 ANRE-Standardul de
performanta al serviciului de distributie).
Dezvoltarea sistemului EnergSys 3 (varianta lansata in cursul anului 2015) a avut in vedere
reglementarile de ultima ora ale ANRE privind cerintele functionale si modul de evaluare a proiectelor pilot de
sisteme de masurare inteligenta, intocmirea analizei cost-beneficiu pentru fiecare din proiectele pilot
aprobate spre a fi instalate si prevederile privind instalarea de astfel de proiecte pilot in zone care necesita
realizarea de lucrari de reabilitare a retelei electrice de distributie de joasa tensiune (Ordinul 145/2014 ANRE,
cu modificarile ulterioare). Totodata a fost avuta in vedere necesitatea extinderii interfetei de comunicatie
bidirectionala a sistemului. In acest context este oportuna si esentiala continuarea programului de dezvoltare
a sistemului ENERGSys pentru valorificarea potentialului pe piata.

7.3. Atelierul Proiectare Autoutilare

Atelierul de Autoutilare si Mentenanta realizeaza in regim de unicat mijloace de productie destinate


mecanizarii si automatizarii productiei de serie, a sustinerii programului tehnic pentru noi tehnologii si
produse cat si asigurarii conditiilor de mediu si organizare la locurile de munca. Au fost realizate dispozitive
pentru sudare cu ultrasunete blistere pentru becuri cu led, dispozitiv mecanizat cu recircularea apei pentru
testarea produselor la etanseitate, manipulator X-Y cu magazii intermediare pentru deservirea postului de
inscriptionat cu laser pe metal. S-a realizat nisa pentru lacuire placi care a permis introducerea procedeului
tehnologic de lacuire, in procesul de fabricatie al surselor de alimentare, in scopul imbunatatitii fiabilitatii la
actiunea mediului exterior.

8. Obiectivele si politicile de gestiune a riscului

Politicile societatii de gestionare a riscului sunt definite astfel incat sa asigure identificarea,
monitorizarea si analiza riscurilor cu care se confrunta societatea, stabilind totodata limitele de expunere.
Politica de gestionare a riscului asigura mijloace de control eficiente si un mediu propice, in care toti angajatii
isi inteleg rolurile si obligatiile.

Riscul de pret

Riscul de pret cuprinde riscul modificarii pretului de achizitie a marfurilor, a cursului de schimb si a
ratelor de dobanda. Dintre pietele pe care actioneaza societatea, piaa de energie este aceea cu cel mai
ridicat risc de pret, lund n considerare volatilitatea preturilor pe Piaa pentru Ziua Urmtoare si Piaa de
Echilibrare, precum i inexistenta mecanismelor de acoperire a riscului pe termen lung. Comportamentul
producatorilor de energie de a vinde o parte ct mai mare din energie pe piaa spot este de natura sa
amplifice riscul de pre pe aceasta piata. Pentru controlul riscului de pre pe piaa energiei s-au luat msuri
de reducere a expunerii societatii prin redimensionarea portofoliului de clienti i au fost externalizate
serviciile de echilibrare.
Riscul cu privire la modificarea ratelor de dobanda este tinut sub control prin adoptarea unei politicii
de investitii exclusiv din surse proprii de finantare, ceea ce conduce la utilizarea liniilor de credit numai
pentru capitalul de lucru.
Societatea este expusa riscului valutar datorita faptului ca aprovizionarea cu materiale se face in
mare parte din import. Pentru a limita efectul schimburilor valutare s-a corelat calendarul platilor cu cel al
incasarilor in valuta, societatea realizand, de regula, excedent de cash-flow. Modificarea preturilor la
materii prime si materiale a impus reanalizarea continua a preturilor de cost. Pentru a mentine unele produse
in stare de profitabilitate s-a actionat la furnizori pentru controlul preturilor si s-au imbunatatit procesele
tehnologice aferente.

Riscul de sanctiuni

12
La nceputul anului 2016 societatea a fost notificata de Consiliul Concurentei cu privire la Decizia de
sanctionare nr 82/24.12.2015 pentru presupuse fapte anticoncurentiale pe piaa de energie cu o amenda n
valoare de 9.021.308 lei. Plata amenzii a fost suspendata de ctre ANAF pana la finalizarea n instana a
dosarului cu nr 3778/2/2016 aflat pe rolul Curii de Apel Bucuresti, secia a VIII-a Contencios Administrativ i
Fiscal, prin care Electromagnetica a solicitat anularea deciziei. Mentionam ca societatea a depus la ANAF o
scrisoare de garantie bancara ce acoper integral valoarea amenzii. Aceasta amenda nu afecteaza rezultatul
financiar pe anul 2016 deoarece influena acesteia a fost luata n considerare de rezultatul financiar pe anul
2015.

Riscul aferent litigiilor

Litigiile in care este implicata societatea sunt de valori mici, care nu sunt de natura sa afecteze
stabilitatea financiara a societatii. Singura exceptie, judecand dupa valoarea pretentiilor reclamantului
Hidroelectrica este dosarul cu numarul 13259/3/2015 aflat pe rolul instantei de fond, la Tribunalului
Bucuresti.

Riscul de credit

Riscul de credit consta in eventualitatea ca partile contractante sa-si incalce obligatiile contractuale
conducand la pierderi financiare pentru societate. Atunci cand este posibil si practica pietei o permite
societatea solicita garantii. Creantele comerciale provin de la o gama larga de clienti care activeaza in diverse
domenii de activitate si in diferite zone geografice. Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a
aplicat politici restrictive de livrare a produselor catre clientii incerti. S-au contractat polite de asigurare a
creantelor de pe piata externa. Datorita incidentei crescute in economie a cazurilor de insolventa, exista
riscul concret privind recuperarea contravalorii produselor si/sau serviciilor prestate anterior declararii starii
de insolventa. Societatea acorda atentie sporita bonitatii si disciplinei financiare a partenerilor contractuali.
De reinut ca n perioada scursa de la incheierea anului financiar 2016 pana la data raportului, mai muli
furnizori de energie au intrat n sau i-au cerut insolventa. Constatam aadar o deteriorare a climatului de
afaceri i o manifestare directa a riscului de credit.

Riscul privind capitalul

Gestionarea riscului privind capitalul urmareste asigurarea capacitatii societatii de a-si desfasura activitatea
in conditii bune printr-o optimizare a structurii de capital (capitaluri proprii si datorii). In analiza structurii de
capital se urmareste costul capitalului si riscul asociat fiecarei clase. Pentru a mentine o structura optima de
capital si un grad de indatorare corespunzator, societatea a propus actionarilor in ultimii ani o politica de
dividend adecvata, care sa asigure sursele proprii de finantare. Absenta surselor de finantare poate limita
extinderea societatii pe segmentele de piata unde desfacerea este sustinuta prin oferirea de facilitati
comerciale.

Riscul de lichiditate si cash-flow


Functia de trezorerie a societatii intocmeste prognoze privind rezerva de lichiditati si mentine un nivel
adecvat al facilitatilor de credit astfel incat sa poata gestiona prudent riscurile de lichiditate si de cash-flow.
In acest scop, prin hotararea AGEA din 21 apr 2016 au fost prelungite contractele de garantie cu ipoteca in
favoarea bancilor cu care societatea are deschise linii de credit si scrisori de garantie bancara, in limita a
40% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, astfel incat societatea sa poata onora obligatiile in
cazul unor deficite de numerar pe termen scurt. Totodata, investitiile s-au limitat la sursele proprii de
finantare si la cele care au o contributie directa la cifra de afaceri. Politica de gestionare a riscului de
lichiditate si cash-flow trebuie sa se adapteze la redimensionarea activitatii de furnizare de energie i la noile
practici comerciale, mai exigente. Acest risc se afla in stransa legatura cu riscurile prezentate anterior.

Riscul de calamitati

Activitatea de producere de energie electrica in centrale de mica putere, deci fara lacuri de
acumulare, este supusa unor riscuri de distrugere provocate de inundatii. In aceste conditii societatea a
actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva dezastrelor care sa protejeze MHC-urile precum
si cladirile de la sediul central. n anul 2016, societatea a beneficiat n baza contractului de asigurare de plata
unor daune produse de o alunecare de teren la microhidrocentrala Brodina 2.

Riscul politic si legislative

Activitatea societatii pe piete reglementate precum cea de furnizare si productie de energie supune
societatea la riscul legislativ. De exemplu, piata de energie a fost influentata de scutirea marilor consumatori
de la obligativitatea platii unei parti importante de certificate verzi si de modificarile de tarife care au stimulat
exportul de energie.

13
Implementarea la nivel national a directivelor europene cu privire la eficienta energetica poate
stimula vanzarea solutiilor de iluminat cu LED, dupa cum reglementarea lor cu intarziere sau inadecvata
poate perturba piata de profil.

9. Elemente de perspectiva a activitatii societatii

9.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de


incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatiii comerciale comparativ cu
aceeasi perioada a anului anterior.

Tendinte de piata

Tehnologia de iluminat cu LED este preferata in toate marile proiecte de modernizare a sistemelor de
iluminat astfel incat potentialul de crestere ramane ridicat. Pentru creterea competivitatii este necesara
creterea calitatii produselor la un nivel care sa permita extinderea perioadei de garantie i scaderea
costurilor cu inlocuirile. O alta tendinta de piaa este creterea veniturilor din activiti conexe produciei de
corpuri de iluminat cu LED, de exemplu prin servicii de proiectare de instalaii si montaj.
Piata energiei este influentata de mai multi factori. n primul rnd s-a mentinut practica nefireasca a
producatorilor i furnizorilor de a tranzactiona excesiv energia prin contracte pe termen scurt n detrimentul
celor pe termen lung. n al doilea rand, sub presiunea unei concurente amplificate de intrarea pe piaa a unor
noi jucatori, unii furnizori au acceptat riscuri tot mai mari pe partea de achizitii de energie. Acest mod de
lucru i-a artat limitele la nceputul anului 2017 cnd, n contextul unei volatilitati accentuate a preturilor pe
PZU, mai muli furnizori au intrat n insolventa. Un numar mai mare de insolvente n sistem ar putea afecta
lichiditatile companiei prin creterea perioadei de recuperare a creantelor. Conectarea pietei de energie cu
cea regionala a favorizat alinierea preturilor la energie, fara sa tempereze caracterul sau volatil. Exista semne
de reorientare a pietei ctre un model de afaceri mai predictibil, tendinta concretizata prin aparitia unor
oferte de furnizare a energiei la pre fix i pe durata de 2 ani, destinate consumatorilor casnici.

Tendinte ale politicii comerciale

Politica comerciala a companiei urmareste tinerea sub control a numarului de zile stabilit prin contract pentru
plata creantelor de catre clienti. Societatea va continua sa desfasoare contracte de vanzare prin credit
furnizor a sistemelor de iluminat cu LED, in cazul proiectelor de dimensiune medie si mare. Practicarea
acestei politici comerciale presupune un nivel suficient al numerarului drept pentru care se urmareste
identificarea unor surse suplimentare de finanare.

Factori de incertitudine

Dinamica accelerata a inovatiilor la nivel global in domeniul tehnologiei iluminatului cu LED reprezinta
un factor de incertitudine in ce priveste pretul noilor materiale si componente.
In cazul veniturilor aferente productiei de energie, principalul factor de incertitudine este nivelul de
precipitatii, care influenteaza productia fizica de energie electrica in microhidrocentrale.
Volumul comenzilor la export este, prin natura lor, mai puin predictibil pe termen mediu i lung.
Activitatea de furnizare de energie se confrunta cu volatilitatea preturilor la energie. Cresterea
capacitatilor de productie in centrale eoliene si solare introduce un factor de incertitudine in ce priveste oferta
cantitativa pe PZU, inducand o volatilitate crescuta a preturilor la energie.
Durata de incasare a creantelor devine incerta n contextul n care crete frecventa cazurilor de
insolventa printre consumatorii sau furnizorii de energie.

9.2. Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra
situatiei financiare a societii

Urmarind mentinerea unui nivel tehnic ridicat, cresterea capacitatii de productie si a productivitatii
muncii, in 2016 au fost realizate achizitii de echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masura si
control care au cumulat 2,1 milioane lei. In 2017 se va menine orientarea investitiilor ctre reutilarea i
modernizarea capacitatilor de producie la care se adauga modernizarea unor posturi de transformare i
instalaii electrice precum i obtinerea unui spor de putere de 5,2 MW. n urma investitiilor estimam o
cretere a capacitatii de producie de mase plastice injectate prin construcia unei unei noi hale de producie,
o extindere a capacitatilor laboratorului de metrologie i compatibilitate electromagnetica i modernizarea
unor corpuri de cldire. Programul de investitii este estimat la cca 5 milioane euro dar va fi condiionat, ca i
pana acum, de existena surselor proprii de finantare.

14
10. Activele corporale ale societatii

10.1. Capacitatile de productie ale societatii sunt amplasate, in principal, la sediul central, pe Calea Rahovei
266-268, sector 5, Bucuresti, exceptand capacitatile de productie energie electrica din SRE, care sunt
amplasate in bazinul raului Suceava, zona Radauti, pe o lungime de circa 70 km. Capacitatile de productie ale
societatii se refera la tehnologii de: prelucrari prin aschiere, procesari de tabla (stantari, indoiri, debitari,
frezari), injectie mase plastice, operatii tehnologice de asamblare, etc. Acestea se caracterizeaza prin
complexitate, precizie, flexibilitate, automatizare, etc.

10.2. Societatea nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor de la sediul central din
Bucuresti, str Calea Rahovei nr 266 - 268 sau ale terenurilor aferente microhidrocentralelor din zona Radauti.
n urma finalizarii dosarului 1029/2/2014* (222/2016), instana a admis chemarea n garantie a AAAS i a
obigat parata la plata ctre Electromagnetica a sumei de 50.084 lei reprezentnd cheltuieli de judecat i
suma de 1,252,394 lei reprezentnd despagubiri pentru pierderea terenului de 1.248 mp din Str. Petre
Ispirescu nr 23-24 sector 5 Bucuresti care a fcut parte din aportul statului la capitalul social al societii i
care a fost ulterior restituit fostului proprietar.

11. Piata valorilor mobiliare

Electromagnetica este listata la categoria Premium a BVB, unde se tranzactioneaza cu urmatoarele


caracteristici:

Simbol piata: ELMA


Actiuni ordinare, nominative, dematerializate
Numarul actiunilor emise: 676.038.704
Valoarea nominala: 0,1000 lei
Capital social: 67.603.870,40 lei
Codul ISIN ROELMAACNOR2
Bloomberg ID: BBG000CMQBR5
Simbol Reuters: ROELMA.BX

Actiunile ELMA fac parte din indicele BET Plus avand o pondere de 0,32%. Datorit lichiditatii reduse,
la ajustarea trimestriala din septembrie 2016 operata de Comitetul Indicilor, aciunile ELMA au fost excluse
din indicii BET-BK i BET-XT.

In cursul anului 2016 s-au tranzactionat actiuni cumuland 4,68% din capitalul societatii, la un pret
mediu de 0,1474 lei/actiune (calculat pentru toate segmentele de piata). Pretul de referinta a oscilat intre un

15
minim de 0,1330 lei si un maxim de 0.19 lei/actiune. Pretul de inchidere la sfarsitul anului 2016 a fost de
0,1710 lei/actiune, mai mic cu 14,5% dect la sfritul anului precedent si corespunde unei capitalizari
bursiere de 115,6 milioane lei.

12. Situatia financiar contabila individuala la 31 decembrie 2016


(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se specifica altfel)

12.1. Pozitia financiara

31 decembrie 31 decembrie
2016 2015
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizari corporale 292.544.407 223.148.468
Investitii imobiliare 4.631.885 947.183
Imobilizari necorporale 1.635.414 1.378.057
Investitii in entitati afiliate 3.967.606 3.967.606
Alte active imobilizate pe termen lung 16.994.518 5.687.074
Total active imobilizate 319.773.830 235.128.388

Active circulante
Stocuri 17.407.304 13.497.381
Creante comerciale 33.977.526 51.013.493
Numerar si echivalente de numerar 17.822.290 13.890.488
Active financiare evaluate la valoarea justa prin profit sau
- 467.080
pierdere
Alte active circulante 3.173.001 2.086.192
Creana privind impozitul curent - 780.927
Total active circulante 72.380.121 81.735.561
Total active 392.153.952 316.863.949

CAPITALURI PROPRII SI DATORII


Capitaluri proprii
Capital social 67.603.870 67.603.870
Rezerve si alte elemete de capitaluri proprii 180.407.837 135.410.376
Rezultat reportat 82.540.235 55.046.581
Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor
330.551.942 258.060.827
societatii

Datorii pe termen lung


Datorii comerciale si alte datorii 2.783.769 2.956.025
Subvenii pentru investiii 4.899.962 5.063.180
Datorii privind impozitul amanat 17.242.351 3.941.339
Total datorii pe termen lung 24.926.082 11.960.544

Datorii curente
Datorii comerciale si alte datorii 34.424.384 34.508.314
Subvenii pentru investiii 163.219 163.219
Provizioane 1.833.135 12.171.045
Total datorii curente 36.675.928 46.842.578
Total datorii 61.602.009 58.803.122
Total capitaluri proprii si datorii 392.153.952 316.863.949

Din analiza comparativa a elementelor de bilant s-au observat urmatoarele:

Capitalurile proprii au nregistrat o cretere semnificativa de 28,09% ca urmare a rezultatului net


pozitiv al reevaluarii terenurilor i cladirilor i ntr-o mai mica msura ca urmare a profitului perioadei.
Rezultatul net pozitiv al reevaluarii terenurilor i cladirilor societii a contribuit la creterea
semnificativa a imobilizarilor corporale, respectiv a investitiilor imobiliare. Achizitiile de echipamente
tehnologice necesare productiei, modernizarea celor existente cat si executia de SDV-uri au avut i ele o
influenta pozitiva asupra imobilizarilor corporale, acestea din urma inregistrand o crestere de 31%.

16
Creterea activelor totale cu 23,8% se datoreaz exclusiv creterii activelor imobilizate n timp ce
activele circulante s-au mentinut la acelai nivel.
Durata medie de incasare a creantelor a crescut ntr-o msura mai mica dect durata medie de plata
a furnizorilor, ceea ce a influenat pozitiv nivelul disponibilitatilor banesti.
Creantele au inregistrat o scadere corelata cu diminuarea activitatii de furnizare de energie.
Ponderea datoriilor in total active a scazut usor de la 17,9% in 2015, la 14% in 2016.

12.2. Rezultatul de profit si pierdere individual se prezinta dupa cum urmeaza:

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Venituri 234.188.009 383.043.940


Venituri din investitii 4.379.247 578.619
Alte venituri nete 4.906.997 3.689.649
Variatia stocului de produse finite si
productia in curs de executie 15.924.804 10.608.484
Activitatea realizata de entitate si
capitalizata 1.246.195 1.742.457
Materiile prime si consumabile utilizate (169.435.104) (313.927.054)
Cheltuieli cu angajatii (34.094.959) (32.562.136)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea (16.631.162) (16.332.565)
Alte cheltuieli (34.250.873) (57.949.011)

Cheltuieli financiare (638.941) (916.105)

Profit/(Pierdere) inainte de impozitare 5.234.213 (22.023.724)

Impozit pe profit (906.366) 1.114.261

Profitul perioadei 4.327.847 (20.909.463)

Veniturile totale au scazut fata de anul 2015 cu 32,25% iar cheltuielile totale au scazut intr-o masura
mai mare, respectiv cu 37,09%, ceea ce a dus la obtinere de profit.
Cresteri de venituri s-au inregistrat la productia de corpuri si sisteme de iluminat, la injectia de mase
plastice, la componentele de siguranta a traficului feroviar, chiriile si productia de energie, in timp ce scaderi
au inregistrat contoarele si sistemele de telegestiune, matritele, aparatajul electric si, in mod accentuat,
furnizarea de energie.
Toate activitatile de producie (cu excepia produciei de energie n microhidrocentrale) precum si
activitatea de inchiriere au fost profitabile.
Activitatea de productie de energie a inregistrat pierdere ca urmare a reevaluarii activelor de la
microhidrocentrale, cu impact negativ asupra rezultatului financiar, iar activitatea de furnizare de energie nu
a mai avut pierdere ca in anul anterior, situandu-se la limita de profitabilitate.
Nivelul amortizarilor s-a mentinut la un nivel comparabil anului anterior.

12.3. Cash Flow Anul 2016 Anul 2015


Numerar net utilizat in activitatile deexploatare 5.775.858 (9.658.475)
Numerar net utilizat in activitatile de investitii (1.804.959) (1.719.197)
Numerar net utilizat in activitati de finantare (39.098) (2.958.128)
Cresterea/ (Descresterea) neta de numerar si echivalente de
numerar 3.931.802 (14.335.800)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei 13.890.488 28.226.288
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei 17.822.290 13.890.488

La sfarsitul perioadei, numerarul a inregistrat o crestere de 28,3% fata de inceputul perioadei de


raportare. Nivelul mai ridicat al numerarului se explica prin imobilizarea in prima jumatate a anului a unor
disponibilitati de numerar destinate platii amenzii de 9.021.308 lei catre Consiliu Concurentei, fapt care a
limitat indeplinirea programului de investitii.
Activitatea de investitii s-a situat la un nivel comparabil anului 2015. Cea mai mare pondere au avut-
o investitiile in echipamente tehnologice.

17
Liniile de credit au fost utilizate intr-o masura mai mica decat in anul anterior dar nu au influentat
numerarul net deoarece au fost utilizate pe termen scurt si au fost rambursate integral.

13. Evenimente importante aparute dupa inchiderea exercitiului financiar

n primele doua luni i jumtate ale anului, pentru mai muli furnizori de energie s-au depus n
instana cereri de intrare n insolventa. Expunerea societii la aceti furnizori reprezint mai puin de 1% din
cifra de afaceri a companiei n 2016.
La data intocmirii raportului, conducerea societatii nu are cunostinte de evenimente, schimbari
economice sau alti factori de incertitudine care ar putea afecta semnificativ veniturile sau lichiditatile
societatii, altele decat cele mentionate.

14. Declaraia de Guvernanta corporativa

14.1 Codul de guvernanta corporativa relevant

Managementul societatii considera ca un nivel ridicat de transparenta impreuna cu protectia


investitorilor reprezinta cheia sustinerii pe termen lung a strategiei de dezvoltare a Companiei de ctre
actionari si maximizarea valorii actiunilor.
Aplicarea stricta a cadrului legal incident (L.31/1990 legea societatilor comerciale, republicata;
L.297/2004 legea pietei de capital cu modificarile si completarile ulterioare; Reg. 6/2009 privind drepturile
actionarilor; Reg. 1/2006 privind emitentii) precum si a statutului societatii, ofera premisele de conformare
cu cerintele de Guvernanta Corporativa consacrate la nivel internaional.
Consiliul de administratie a decis sa aplice voluntar Codul de Guvernanta Corporativa al BVB, cu
mentiunea ca, dup specificul societii, unele prevederi vor fi respectate partial. Stadiul actual de
conformare la CGC al BVB, motivele aplicarii partiale i msurile adoptate pentru atingerea obiectivelor de
guvernanta corporativa sunt prezentate n Anexa la Declaraia de Guvernanta Corporativa publicata mpreuna
cu prezentul raport.

14.2. Adunarile generale si drepturile actionarilor

Drepturile actionarilor si procedura de participare la adunarile generale ale actionarilor sunt


mentionate in convocatorul adunarilor generale si au fost sintetizate intr-un regulament, disponibil in
sectiunea de Guvernanta Corporativa pe site-ul societatii la adresa www.electromagnetica.ro/companie/info.

14.3. Sistemul de administare

In prezent, sistemul de administrare este unul unitar, Compania fiind condusa de un Consiliu de
Administratie compus din 9 membrii. Acest sistem raspunde nevoilor actuale de administrare, nefiind
necesara implementarea sistemului dualist.

14.4. Structuri de guvernanta corporativa

Principalele structuri de administrare, conducere si supraveghere ale Companiei sunt Consiliul de


Administratie, Directorii, Auditorul extern si Auditorul intern. Experienta manageriala si pregatirea
profesionala a membrilor consiliului de administratie le permite acestora sa evalueze periodic aspectele
legate de evaluarea activitatii directorilor, nominalizare, remunerare sau audit intern. Nu au fost infiintate
distinct comitete consultative permanente precum cele de audit, de remunerare sau de nominalizare
deoarece nici un administrator nu s-a declarat independent i nu sunt intrunite conditiile legale ca
majoritatea membrilor comitetelor ori conducatorii acestor comitete consultative s fie administratori
independeni. Membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere au obligatia colectiva de a se
asigura ca situatiile financiare anuale si raportul administratorilor este intocmit si publicat in conformitate cu
legislatia nationala.

14.4.1. Consiliul de administratie si directorii

Alegerea membrilor consiliului s-a facut prin vot majoritar in cadrul AGOA din 25 septembrie 2015,
candidatii fiind propusi de actionari. Nici un administrator nu a candidat ca independent. Nu exista legaturi de
familie intre administratorii sau membrii conducerii executive cu terte persoane datorita carora acestia au
fost alesi/numiti in functie. Consiliul de administratie este format din 9 membrii ce au fost alesi pe o durata
de 4 ani. Mandatul acestora expira la 18 oct 2019 in timp ce mandatele directorilor dureaza pana la revocare.
In urma demisiei d-lui Preda Cristinel Laurentiu, incepand cu data de 15 martie 2016, a fost numita ca
administrator provizoriu d-na Hodea Cristina Ioana Rodica. Ulterior, d-na Hodea a fost confirmat ca

18
administrator de ctre AGOA din data de 21.04.2016. Componenta consiliului de administratie reflecta fidel
participarea la capital (peste 70% din capital este reprezentat n CA).

Detineri de
Vrsta, profesie, aciuni Funcii detinute n alte
Nume Funcie Durata mandat experiena ELMA societati listate
Presedinte 18 oct 2015 18 63 ani, inginer,
1 Scheusan Eugen C.A. oct 2019 Electromagnetica SA 0.2428% -
Membru 18 oct 2015 18 69 ani, economist,
2 Vlad Florea C.A. oct 2019 Electromagnetica SA 1.1640% -
Membru 18 oct 2015 18 64 ani, inginer,
3 Stancu Traian C.A. oct 2019 Electromagnetica SA 0.0462% -
Membru 18 oct 2015 18 67 ani, tehnician,
4 Stancu Ioan C.A. oct 2019 Electromagnetica SA 0.0027% -
Macovei Membru 18 oct 2015 18 67 ani, inginer,
5 Octavian C.A. oct 2019 Electromagnetica SA 0% -
SIF Oltenia director
directia plasamente si
managementul riscului;
Membru 18 oct 2015 18 54 ani, inginer, SIF Antibiotice Iasi -
6 Calitoiu Elena C.A. oct 2019 Oltenia 0% administrator
Membru 18 oct 2015 18 59 ani, jurist, SIF Sif Oltenia director
7 Bucur Vasilica C.A. oct 2019 Oltenia 0% directia juridica
Membru 18 oct 2015 18 62 ani, economist, Sif Oltenia director
8 Sichigea Elena C.A. oct 2019 SIF Oltenia 0% departament economic
Hodea Cristina Membru 15 mar 2016 - 53 ani,CFA, MBA,
9 Ioana Rodica C.A. 18 oct 2019 inginer, auditor 0% -
15 oct 2015 - 15
Preda Cristinel Membru mar 2016 Flaros SA Bucuresti -
10 Laurentiu C.A. (demisie) 37 ani, avocat, 0.000015% administrator

Diversitatea membrilor consiliului de administratie permite valorificarea aptitudinilor, experientei si


cunostintelor profesionale complementare din diferite domenii. Majoritatea membrilor consiliului de
administratie sunt administratori neexecutivi, astfel incat se asigura un echilibru al autoritatii. In 2016
consiliul de administratie s-a intalnit cu o frecventa lunara, toti membrii fiind prezenti personal sau
reprezentati. Nivelul indemnizatiilor membrilor CA se stabileste prin hotararea actionarilor in adunarea
generala.

14.4.2. Directorii

Conform prevederilor statutare, presedintele consiliului de administratie indeplineste si functia de


director general si reprezinta legal societatea. Consiliul de administratie deleaga o parte din puterile sale
unuia sau mai multor directori, in baza unor contracte de mandat, fixandu-le totodata sarcinile. Conducerea
executiva este asigurata in prezent de 5 directori, dupa cum urmeaz:

Nr. Actiuni detinute la 31 dec Alte functii detinute


Crt Nume/ Prenume Calitate 2016 in societati cotate
1 Scheusan Eugen Director General 0.2428% -
2 Frasineanu Ilie Director Economic 0.0486% -
3 Stancu Traian Director Productie 0.0462% -
4 Macovei Octavian Director Tehnic 0% -
5 Balmus Dumitru Director Comercial 0.0001% -

Remuneratiile directorilor sunt stabilite prin hotararea CA. Remuneratia bruta anuala si alte avantaje,
inclusiv cea aprobata de AGA prin BVC cuvenita conducerii nu poate depasi 5% din valoarea capitalului
propriu, stabilit prin bilantul anual.

14.4.3. Auditorul extern independent

19
In baza imputernicirii acordate de AGOA Electromagnetica prin punctul 9 al hotararii din data de
21.04.2016, Consiliul de Administratie al Electromagnetica SA, intrunit in data de 31.05.2016 a hotarat
incheierea cu Deloitte Audit SRL a contractului de auditare a situatiilor financiare individuale si consolidate
pentru anii incheiati la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2017.
Societatea de audit este reprezentata de dl Farrukh Khan partener si administrator iar misiunea de
audit este condusa de dl Zeno Caprariu, director audit.
Datele de identificare ale Deloitte Audit SRL sunt urmatoarele:
CIF RO 7756924
Nr. inregistrare la Registrul Comertului 40/6775/1995
Autorizatie camera Auditorilor Financiari din Romania nr 25/25.06.2001
Sediul societatii - Strada Nicolea Titulescu nr. 4-8, et.2, zona Deloitte i et. 3, sector 1, Bucuresti
Tel 021/222.16.61
Fax 021/319.51.00

14.4.4. Controlul intern

Consiliul de Administratie colaboreaza strans cu auditorul intern si controlul financiar in chestiuni


legate de raportarea financiara, controlul intern si administrarea riscului. Experienta manageriala si
pregatirea profesionala a membrilor consiliului de administratie le permite acestora sa aprecieze eficacitatea
sistemului de control intern.
Societatea dispune de un sistem de control intern/managerial, a carui concepere si aplicare permit
conducerii executive si consiliului de administratie sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile societatii,
alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice, au fost utilizate in conditii de legalitate,
regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate. Sistemul de control intern/managerial cuprinde atat
mecanisme de autocontrol cat si control ulterior efectuat prin Biroul de Urmarire si Executie Bugetara si
Compartimentul de Control si Audit Intern, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia au la
baza evaluarea riscurilor.
Controlul intern contabil si financiar este un element de baza al controlului intern. Controlul intern
contabil si financiar al societatii s-a aplicat in vederea asigurarii unei gestiuni contabile si a unei urmariri din
punct de vedere financiar a activitatii Societatii.

Activitatea de Controlul intern a vizat:

asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare;


aplicarea deciziilor luate de conducerea societatii;
buna functionare a activitatii interne a societatii;
fiabilitatea informatiilor financiare;
utilizarea eficienta a resurselor;
prevenirea si controlul riscurilor.

Activitatea de control s-a desfasurat dupa un program aprobat de conducerea societatii. Au fost
constatate nereguli nesemnificative, pentru remedierea carora s-au trasat masuri punctuale.

14.5. Structura capitalului si actionarii semnificativi

Nu sunt emise actiuni care sa confere drepturi speciale de control sau de alta natura. Pe perioada
anului 2016 nu au fost inregistrate suspendari ale drepturilor de vot si nici un fel de restrictii legate de
detinerea actiunilor. Membrii conducerii executive sunt si membrii ai Asociatiei PAS Electromagnetica, fara ca
o persoana sa detina controlul acesteia. La 31.12.2016 societatea avea un numar de 6.143 actionari.
Conform evidentelor Depozitarului Central, structura sintetica la 31.12.2016 este urmatoarea:

Actionar Detinere Nr actiuni


PAS Electromagnetica 29,6288% 200.302.763
SIF Oltenia SA 25,3939% 171.672.301
Persoane fizice 28,6638% 193.778.348
Persoane juridice 16,3135% 110.285.292
TOTAL 100,00% 676.038.704

20
14.6. Administrarea conflictelor de interese, tranzactiile cu partile implicate si regimul
informatiilor confidentiale

Administratorii aflati intr-un potential conflict de interese informeaza consiliul si se abtin de la


dezbateri privind aspectele in cauza si de la vot. Tranzactiile cu partile implicate sunt incheiate in conditii
nepreferentiale si sunt negociate de membrii ai conducerii care nu au legatura cu partile implicate. Auditorul
extern va semnala si va analiza in mod corespunzator in raportul sau aceste tranzactii. Compania intocmeste
si publica pe site-ul sau lista persoanelor care se prezuma a avea acces la informatii privilegiate. Anual,
administratorii si directorii societatii si ai celorlalte parti afiliate dau declaratii pe propria raspundere
referitoare la conflictele de interese si la nedesfasurarea unor activitati concurentiale.

14.7. Achizitia propriilor actiuni

Nu exista aprobat nici un program de rascumparare de actiuni sau de stabilizare a pretului si nu


exista nici o schema de acordare de actiuni salariatilor sau conducerii. Precizam ca, in adunarea generala
extraordinara din 30 aprilie 2015, a fost aprobata de principiu dobandirea de societate a propriilor actiuni in
vederea implementarii unui sistem de remunerare si fidelizare a angajatilor, urmand ca ulterior sa fie
convocata o noua AGEA care sa stabileasca numarul de actiuni, pretul minim si maxim precum si durata
rascumpararilor.

14.8. Raportarea tranzactiilor administratorilor si a altor persoane implicate cu actiunile societatii

Societatea nu aplica reguli suplimentare, altele decat cele prevazute de normele legale, cu privire la
tranzactiile cu actiunile societatii efectuate de catre administratori sau alte persoane implicate. Pe durata
anului 2016, n temeiul art.150 din reg CNVM nr 1/2006, au raportat tranzactii cu aciunile societii
urmtorii actionari aflati pe lista de persoane ce au acces la informaii privilegiate: SIF Oltenia (acionar
semnificativ), Vlad Florea (administrator), Stanila Antoaneta Monica (fiica domnului Vlad Florea i membru n
conducerea PAS Electromagnetica, acionar semnificativ).

14.9. Modificari ale actului constitutiv

Actul constitutiv a fost actualizat la data de 21 aprilie 2016 n ce privete administratorii (art 16.1),
n urma hotararii AGOA din 21 aprilie 2016 de alegere a doamnei Hodea Cristina Ioana Rodica n functia de
administrator i de radiere a domnului Preda Cristinel Laurentiu, n urma demisiei acestuia.

14.10. Diseminarea informatiilor corporative

Compania stabileste si publica anual un calendar de raportare financiara. Compania pregateste si


disemineaza informatii periodice si continue relevante deciziei investitionale. Personalul dedicat acestei
activitati este permanent pregatit, instruit si format profesional asupra aspectelor ce privesc relatia unei
companii cu actionarii sai si principiile de guvernanta corporativa. In cursul anului 2016 diseminarea
informatiilor s-a facut in limba romana si in limba engleza, pentru acele categorii de documente prevazute de
cadrul legal aplicabil. Compania incurajeaza comunicarea cu actionarii prin intermediul sectiunii Investitori
din pagina sa de web disponibila la http://www.electromagnetica.ro/companie/info.php?ik_comp=4 iar
pentru informatii suplimentare investitorii se pot adresa la tel 021.404.2132, fax: 021.404.2195 si email:
juridic@electromagnetica.ro .

Presedinte CA/Director General Director Economic


Eugen Scheusan Ilie Frasineanu

21
Anexa la Declaraia de Guvernanta Corporativa

Prevederile CGC al BVB Societatea Societatea Motivul pentru neconformitate / masurile


respecta nu respecta adoptate / atingerea obiectivului
sau respecta
partial
A.1. Toate societile trebuie s aib un Societatea nu a adoptat un regulament de
regulament intern al Consiliului care Respecta functionare pentru CA, tinand cont ca n
include termenii de partial actul constitutiv sunt clar delimitate
referin/responsabilitile Consiliului i puterile i atribuiile CA de cele ale AGA i
funciile cheie de ale directorilor. Responsabilitatile CA,
conducere ale societii, i care aplic, functiile cheie si modul sau de functionare
printre altele, Principiile Generale din sunt suficient detaliate in actul constitutiv
Seciunea A. si respecta principiile generale ale CGC al
BVB din sectiunea A cu privire la
responsabiliti. Rezultatele de pana acum
arata ca acest mod de lucru este
functional.
A.2. Prevederi pentru gestionarea Societatea nu a adoptat un regulament de
conflictelor de interese trebuie incluse n Respecta functionare pentru CA care sa contina
regulamentul Consiliului. n orice caz, partial prevederi privind gestionarea conflictelor
membrii Consiliului trebuie s notifice de interese. Cu toate acestea, consiliul de
Consiliul cu privire la orice conflicte de administratie ia masuri de respectare a
interese care au survenit sau pot surveni prevederilor legale aplicabile iar
i s se abin de la participarea la administratorii si directorii societii
discuii (inclusiv prin neprezentare, cu precum i cei ai filialelor dau periodic
excepia cazului n care neprezentarea declaratii pe proprie raspundere privind
ar mpiedica formarea cvorumului) i de neconcurenta si conflictele de interese.
la votul pentru adoptarea unei hotrri Msurile adoptate s-au dovedit eficiente
privind chestiunea care d natere pentru gestionarea conflictelor de
conflictului de interese respectiv. interese.
A.3. Consiliul de Administraie sau
Consiliul de Supraveghere trebuie s Respecta
fie format din cel puin cinci membri.
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Dintre cei 9 membrii ai CA, 4 sunt
Administraie trebuie s nu aib funcie Respecta administratori executivi si 5 neexecutivi
executiv. Cel puin un membru partial dar nici unul dintre acestia nu s-a declarat
al Consiliului de Administraie sau al la nceputul mandatului ca fiind
Consiliului de Supraveghere trebuie s administrator independent dupa criteriile
fie independent n cazul societilor din precizate de CGC al BVB la punctele
Categoria Standard. n cazul societilor A.4.1- A.4.9.
din Categoria Premium, nu mai puin de
doi membri neexecutivi ai Consiliului de
Administraie sau ai Consiliului de
Supraveghere trebuie s fie
independeni. Fiecare membru
independent al Consiliului de
Administraie sau al Consiliului de
Supraveghere, dup caz, trebuie s
depun o declaraie la momentul
nominalizrii sale n vederea alegerii sau
realegerii, precum i atunci cnd survine
orice schimbare a statutului su,
indicnd elementele n baza crora se
consider c este independent din punct
de vedere al caracterului i judecii sale
i dup urmtoarele criterii:

A.4.1. nu este Director General/director


executiv al societii sau al unei societi
controlate de aceasta i nu a deinut o
astfel de funcie n ultimii cinci (5) ani;
A.4.2. nu este angajat al societii sau al
unei societi controlate de aceasta i nu
a deinut o astfel de funcie n ultimii
cinci (5) ani;

22
Anexa la Declaraia de Guvernanta Corporativa

Prevederile CGC al BVB Societatea Societatea Motivul pentru neconformitate / masurile


respecta nu respecta adoptate / atingerea obiectivului
sau respecta
partial
A.4.3. nu primete i nu a primit
remuneraie suplimentar sau alte
avantaje din partea societii sau a unei
societi controlate de aceasta, n afar
de cele corespunztoare calitii de
administrator neexecutiv;
A.4.4. nu este sau nu a fost angajatul
sau nu are sau nu a avut in cursul anului
precedent o relaie contractual cu un
acionar semnificativ al societii,
acionar care controleaz peste 10% din
drepturile de vot, sau cu o companie
controlat de acesta;
A.4.5. nu are i nu a avut n anul
anterior un raport de afaceri sau
profesional cu societatea sau cu o
societate controlat de aceasta, fie n
mod direct fie n calitate de client,
partener, acionar, membru al
Consiliului/Administrator, director
general/director executiv sau angajat al
unei societi dac, prin caracterul su
substanial, acest raport i poate afecta
obiectivitatea;
A.4.6. nu este i nu a fost n ultimii trei
ani auditorul extern sau intern ori
partener sau asociat salariat al
auditorului financiar extern actual sau al
auditorului intern al societii sau al unei
societi controlate de aceasta;
A.4.7. nu este director general/director
executiv al altei societi unde un alt
director general/director executiv al
societii este administrator neexecutiv;
A.4.8. nu a fost administrator neexecutiv
al societii pe o perioad mai mare de
doisprezece ani;
A.4.9. nu are legturi de familie cu o
persoan n situaiile menionate la
punctele A.4.1. si A.4.4.
A.5. Alte angajamente i obligaii
profesionale relativ permanente ale unui Respecta
membru al Consiliului, inclusiv poziii
executive i neexecutive n Consiliul unor
societi i instituii non-profit, trebuie
dezvluite acionarilor i investitorilor
poteniali nainte de nominalizare
i n cursul mandatului su.
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie
s prezinte Consiliului informaii privind Respecta
orice raport cu un acionar care deine
direct sau indirect aciuni reprezentnd
peste 5% din toate drepturile de vot.
Aceast obligaie se refer la orice fel de
raport care poate afecta poziia
membrului cu privire la chestiuni decise
de Consiliu.

A.7. Societatea trebuie s desemneze un


secretar al Consiliului responsabil de Respecta

23
Anexa la Declaraia de Guvernanta Corporativa

Prevederile CGC al BVB Societatea Societatea Motivul pentru neconformitate / masurile


respecta nu respecta adoptate / atingerea obiectivului
sau respecta
partial
sprijinirea activitii Consiliului.
A.8. Declaraia privind guvernana Consiliul de administratie nu a adoptat o
corporativ va informa dac a avut loc o Respecta politica/ghid privind evaluarea Consiliului.
evaluare a Consiliului sub conducerea partial Anual, in cadrul adunarii generale de
Preedintelui sau a comitetului de bilant, se supune aprobarii AGOA
nominalizare i, n caz afirmativ, va acordarea de stimulente in functie de
rezuma msurile cheie i schimbrile indeplinirea indicatorilor de performanta si
rezultate n urma acesteia. Societatea in conformitate cu prevederile actului
trebuie s aib o politic/ghid privind constitutiv.
evaluarea Consiliului cuprinznd scopul,
criteriile i frecvena procesului de
evaluare.
A.9. Declaraia privind guvernana
corporativ trebuie s conin informaii Respecta
privind numrul de ntlniri ale
Consiliului i comitetelor n cursul
ultimului an, participarea
administratorilor (n persoan i n
absen) i un raport al Consiliului i
comitetelor cu privire la activitile
acestora.
A.10. Declaraia privind guvernana
corporativ trebuie s cuprind Respecta
informaii referitoare la numrul exact
de membri independeni din Consiliul de
Administraie sau din Consiliul de
Supraveghere.
A.11. Consiliul societilor din Categoria In lipsa administratorilor independenti, nu
Premium trebuie s nfiineze un comitet Respecta a fost constituit un comitet de
de nominalizare format din membri partial nominalizare format din administratori
neexecutivi, care va conduce procedura neexecutivi care s fie, in majoritatea lor,
nominalizrilor de noi membri n Consiliu administratori independenti. Consiliul de
i va face recomandri Consiliului. administratie in ansamblul sau este cel
Majoritatea membrilor comitetului de care nominalizeaza membrii provizorii si
nominalizare trebuie s fie face recomandari AGOA pentru alegerea
independent. unor noi membrii in CA.

B.1. Consiliul trebuie s nfiineze un In lipsa unui administrator neexecutiv


comitet de audit n care cel puin un Respecta independent, respectiv datorita
membru trebuie s fie administrator partial imposibilitatii de a asigura o majoritate de
neexecutiv independent. Majoritatea administratori independenti in comitetul
membrilor, incluznd preedintele, de audit, Consiliul de administratie nu a
trebuie s fi dovedit ca au calificare constituit un astfel de comitet.
adecvat relevant pentru funciile i In cadrul Consiliului de administratie
responsabilitile comitetului. Cel puin exista administratori cu experienta de
un membru al comitetului de audit audit sau contabilitate corespunzatoare.
trebuie s aib experien de audit sau Acestia au capacitatea de a asigura
contabilitate dovedit i integritatea raportrii financiare i a
corespunztoare. n cazul societilor din sistemului de control intern.
Categoria Premium, comitetul de audit
trebuie s fie format din cel puin trei
membri i majoritatea membrilor
comitetului de audit trebuie s fie
independeni.
B.2. Preedintele comitetului de audit Cerinta nu poate fi respectata datorit
trebuie s fie un membru neexecutiv Respecta inexistentei n CA a administratorilor
independent. partial independeni, respectiv neconstituirii unui

24
Anexa la Declaraia de Guvernanta Corporativa

Prevederile CGC al BVB Societatea Societatea Motivul pentru neconformitate / masurile


respecta nu respecta adoptate / atingerea obiectivului
sau respecta
partial
comitet de audit.
B.3. n cadrul responsabilitilor sale, In absenta unui comitet de audit, consiliul
comitetul de audit trebuie s efectueze o Respecta de administratie este cel care primeste
evaluare anual a sistemului de control partial rapoartele de control ale auditorului intern
intern. si care are ca responsabilitate evaluarea
periodica a sistemului de control intern.
B.4. Evaluarea trebuie s aib n vedere In conditiile in care nu a fost constituit un
eficacitatea i cuprinderea funciei de Respecta comitet de audit, Consiliul de administratie
audit intern, gradul de adecvare al partial este cel care are ca responsabilitate
rapoartelor de gestiune a riscului i de evaluarea activitatii de audit intern in ce
control intern prezentate ctre comitetul priveste eficacitatea, gradul de adecvare
de audit al Consiliului, promptitudinea i al rapoartelor de gestiune a riscului si de
eficacitatea cu care conducerea control intern intocmite de auditul intern,
executiv soluioneaz deficienele sau promptitudinea si eficacitatea masurilor de
slbiciunile identificate n urma remediere a slabiciunilor relevate de
controlului acesta.
intern i prezentarea de rapoarte
relevante n atenia Consiliului.
B.5. Comitetul de audit trebuie s Atat timp cat nu este format un comitet
evalueze conflictele de interese n Respecta de audit, evaluarea conflictelor de interese
legtur cu tranzaciile societii i ale partial in legatura cu tranzactiile societatii si ale
filialelor filialelor cu partile afiliate cade in sarcina
acesteia cu prile afiliate. consiliului de administratie. Evaluarea
tranzactiilor cu prile afiliate se face
odat cu validarea n CA a contractelor,
cum sunt de exemplu cele de inchiriere.

B.6. Comitetul de audit trebuie s Analiza eficientei sistemului de control


evalueze eficiena sistemului de control Respecta intern si a sistemului de gestiune a riscului
intern i a sistemului de gestiune a partial se desfasoara tot in cadrul Consiliului de
riscului. administratie, cat timp nu este constituit
un comitet de audit. Obiectivele trasate
auditorului intern contin i aspecte legate
de eficiena masurilor de control intern i
gestiune a riscului.
B.7. Comitetul de audit trebuie s Consiliul de administratie primeste si
monitorizeze aplicarea standardelor Respecta evalueaza rapoartele de audit intern si
legale i a standardelor de audit intern partial monitorizeaza aplicarea si respectarea
general acceptate. Comitetul de audit standardelor general acceptate.
trebuie s primeasc i s evalueze
rapoartele echipei de audit intern.
B.8. Ori de cte ori Codul menioneaz In absenta unui comitet de audit, nu
rapoarte sau analize iniiate de Respecta exista o etapa de raportare periodica a
Comitetul de Audit, acestea trebuie partial comitetului de audit catre consiliul de
urmate de raportri periodice (cel puin administratie. Dezbaterile se desfoar
anual) sau adhoc care trebuie naintate direct n plenul consiliului de administratie.
ulterior Consiliului.
B.9. Niciunui acionar nu i se poate
acorda tratament preferenial fata de ali Respecta
acionari in legtur cu tranzacii i
acorduri ncheiate de societate cu
acionari i afiliaii acestora.

B.10. Consiliul trebuie s adopte o Societatea nu a adoptat o astfel de politica


politic prin care s se asigure c orice Respecta i nici un prag de 5% dar aplica att

25
Anexa la Declaraia de Guvernanta Corporativa

Prevederile CGC al BVB Societatea Societatea Motivul pentru neconformitate / masurile


respecta nu respecta adoptate / atingerea obiectivului
sau respecta
partial
tranzacie a societii cu oricare dintre partial prevederile legale de raportare a
societile cu care are relaii strnse a tranzactiilor de peste 50.000 euro
carei valoare este egal cu sau mai mare incheiate cu persoanele aflate in relatii
de 5% din activele nete ale societii stranse cu societatea ct i prevederile
(conform ultimului raport financiar) este statutare conform crora contractele de
aprobat de Consiliu n urma unei opinii inchiriere sunt analizate i aprobate de
obligatorii a comitetului de audit al ctre CA. Absenta comitetului de audit nu
Consiliului i dezvluit n mod corect mpiedica conslilui de administratie sa isi
acionarilor i potenialilor investitori, n formeze propria opinie i sa decida n
msura n care aceste tranzacii se consecinta. Nu este necesara o politica
ncadreaz n categoria evenimentelor distincta de dezvaluire a tranzactiilor
care fac obiectul cerinelor de raportare. mentionate mai sus deoarece pragul legal
de 50000 euro este mai strict decat
criteriul din CGC de 5% din activele nete
ale societatii.
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate Respecta
de ctre o divizie separat structural
(departamentul de audit intern) din
cadrul societii sau prin angajarea unei
entiti tere independente.
B.12. n scopul asigurrii ndeplinirii
funciilor principale ale departamentului Respecta
de audit intern, acesta trebuie s
raporteze din punct de vedere funcional
ctre Consiliu prin intermediul
comitetului de audit. n scopuri
administrative i n cadrul obligaiilor
conducerii de a monitoriza i reduce
riscurile, acesta trebuie s raporteze
direct directorului general.
C.1. Societatea trebuie s publice pe Societatea nu a adoptat i nu a publicat
pagina sa de internet politica de Respecta pe pagina sa de internet o Politica de
remunerare i s includ n raportul partial remunerare dar notele la situatiile
anual o declaraie privind implementarea financiare anuale contin informatii privind
politicii de remunerare n cursul remunerarea administratorilor si
perioadei anuale care face obiectul directorilor pentru perioada analizata.
analizei. Politica de remunerare trebuie Actul constitutiv al societii prevede
formulat astfel nct s permit limite generale pentru participarea
acionarilor nelegerea principiilor i a salariatilor i administratorilor la profit ori
argumentelor care stau la baza a administratorilor i directorilor, lund n
remuneraiei membrilor Consiliului i a considerare criteriul profitului realizat,
Directorului General, precum i a respectiv n funcie de depasirea profitului
membrilor Directoratului n sistemul bugetat.
dualist. Aceasta trebuie s descrie modul
de conducere a procesului i de luare a
deciziilor privind remunerarea, sa
detalieze componentele remuneraiei
conducerii executive (precum salarii,
prime anuale, stimulente pe termen lung
legate de valoarea aciunilor, beneficii n
natura, pensii i altele) i s descrie
scopul, principiile i prezumiile ce stau
la baza fiecrei componente (inclusiv
criteriile generale de performan
aferente oricrei forme de remunerare
variabil). n plus, politica de
remunerare trebuie s specifice durata
contractului directorului executiv i a
perioadei de preaviz prevzut n
contract, precum i eventuala
compensare pentru revocare fr justa

26
Anexa la Declaraia de Guvernanta Corporativa

Prevederile CGC al BVB Societatea Societatea Motivul pentru neconformitate / masurile


respecta nu respecta adoptate / atingerea obiectivului
sau respecta
partial
cauz. Raportul privind remunerarea
trebuie s prezinte implementarea
politicii de remunerare pentru
persoanele identificate n politica de
remunerare n cursul perioadei anuale
care face obiectul analizei. Orice
schimbare esenial intervenit n
politica de remunerare trebuie publicat
n timp util pe pagina de internet a
societii.
D.1. Societatea trebuie s organizeze un
serviciu de Relaii cu Investitorii Respecta
indicndu-se publicului larg
persoana/persoanele responsabile sau
unitatea organizatoric. n afar de
informaiile impuse de prevederile
legale, societatea trebuie s includ pe
pagina sa de internet o seciune
dedicat Relaiilor cu Investitorii, n
limbile romn i englez, cu toate
informaiile relevante de interes pentru
investitori, inclusiv: D.1.1. Principalele
reglementari corporative: actul
constitutiv, procedurile privind adunrile
generale ale acionarilor;
D.1.2. CV-urile profesionale ale
membrilor organelor de conducere ale
societii, alte angajamente profesionale
ale membrilor Consiliului, inclusiv poziii
executive i neexecutive n consilii de
administraie din societi sau din
instituii non-profit;

D.1.3. Rapoartele curente i rapoartele


periodice (trimestriale, semestriale i
anuale) cel puin cele prevzute la
punctul D.8 inclusiv rapoartele curente
cu informaii detaliate referitoare la
neconformitatea cu prezentul Cod;
D.1.4. Informaii referitoare la adunrile
generale ale acionarilor: ordinea de zi i
materialele informative; procedura de
alegere a membrilor Consiliului;
argumentele care susin propunerile de
candidai pentru alegerea n Consiliu,
mpreun cu CV-urile profesionale ale
acestora; ntrebrile acionarilor cu
privire la punctele de pe ordinea de zi i
rspunsurile societii, inclusiv hotrrile
adoptate;
D.1.5. Informaii privind evenimentele
corporative, cum ar fi plata dividendelor
i a altor distribuiri ctre acionari, sau
alte evenimente care conduc la
dobndirea sau limitarea drepturilor unui
acionar, inclusiv termenele limit i
principiile aplicate acestor operaiuni.
Informaiile respective vor fi publicate
ntr-un termen care s le permit
investitorilor s adopte decizii de

27
Anexa la Declaraia de Guvernanta Corporativa

Prevederile CGC al BVB Societatea Societatea Motivul pentru neconformitate / masurile


respecta nu respecta adoptate / atingerea obiectivului
sau respecta
partial
investiii;
D.1.6. Numele i datele de contact ale
unei persoane care va putea s
furnizeze, la cerere, informaii relevante;
D.1.7. Prezentrile societii (de ex.,
prezentrile pentru investitori,
prezentrile privind rezultatele
trimestriale etc.), situaiile financiare
(trimestriale, semestriale, anuale),
rapoartele de audit i rapoartele anuale.
D.2. Societatea va avea o politic privind Societatea nu a adoptat si nu a publicat
distribuia anual de dividende sau alte Respecta pe site-ul propriu o politica privind
beneficii ctre acionari, propus de partial distributia anuala a dividendelor. Totusi,
Directorul General sau de Directorat i prin hotararile adoptate in ultimii ani,
adoptat de Consiliu, sub forma unui set societatea a dat dovada de consecventa si
de linii directoare pe care societatea predictibilitate in alocarea de dividende
intenioneaz s le urmeze cu privire la atunci cand profitul societatii a permis
distribuirea profitului net. Principiile acest lucru.
politicii anuale de distribuie ctre
acionari vor fi publicate pe pagina de
internet a societii.
D.3. Societatea va adopta o politic n Respecta Societatea nu a adoptat o politica privind
legtur cu previziunile, fie c acestea partial previziunile care sa stabileasca frecventa,
sunt fcute publice sau nu. Previziunile perioada si continutul acestora, daca sa fie
se refer la concluzii cuantificate ale facute publice sau nu.
unor studii ce vizeaz stabilirea Previziuni cu un anumit nivel de
impactului global al unui numr de incertitudine sunt cuprinse de fiecare data
factori privind o perioad viitoare (aa in rapoartele anuale ale administratorilor.
numitele ipoteze): prin natura sa,
aceasta proiecie are un nivel ridicat de
incertitudine, rezultatele efective putnd
diferi n mod semnificativ de previziunile
prezentate iniial. Politica privind
previziunile va stabili frecvena, perioada
avut n vedere i coninutul
previziunilor. Daca sunt publicate,
previziunile pot fi incluse numai n
rapoartele anuale, semestriale sau
trimestriale. Politica privind previziunile
va fi publicat pe pagina de internet a
societii.
D.4. Regulile adunrilor generale ale
acionarilor nu trebuie s limiteze Respecta
participarea acionarilor la adunrile
generale i exercitarea drepturilor
acestora. Modificrile regulilor vor intra
n vigoare, cel mai devreme, ncepnd
cu urmtoarea adunare a acionarilor.
D.5. Auditorii externi vor fi prezeni la
adunarea general a acionarilor atunci Respecta
cnd rapoartele lor sunt prezentate n
cadrul acestor adunri.
D.6. Consiliul va prezenta adunrii
generale anuale a acionarilor o scurt Respecta
apreciere asupra sistemelor de control
intern i de gestiune a riscurilor
semnificative, precum i opinii asupra
unor chestiuni supuse deciziei adunrii
generale.
D.7. Orice specialist, consultant, expert Nu respecta Statutul societatii nu prevede participarea
sau analist financiar poate participa la la AGA ca invitati a analistilor, jurnalistilor

28
Anexa la Declaraia de Guvernanta Corporativa

Prevederile CGC al BVB Societatea Societatea Motivul pentru neconformitate / masurile


respecta nu respecta adoptate / atingerea obiectivului
sau respecta
partial
adunarea acionarilor n baza unei acreditati, expertilor, consultantilor,
invitaii prealabile din partea Consiliului. specialistilor. In mod curent, in afara
Jurnalitii acreditai pot, de asemenea, actionarilor, participa la AGA
s participe la adunarea general a administratorii, directorii, auditorii si alti
acionarilor, cu excepia cazului n care invitati atunci cand prezenta acestora se
Preedintele Consiliului hotrte n alt justifica prin existenta pe ordinea de zi a
sens. unor rapoarte sau analize intocmite de
acestia.

D.8. Rapoartele financiare trimestriale i Cerintele sunt indeplinite cu mentiunea ca


semestriale vor include informaii att n Respecta informaiile sunt prezentate numai
limba romn, ct i n limba englez partial comparativ cu perioada similara a anului
referitoare la factorii cheie care anterior, nu i de la un trimestru la altul.
influeneaz modificri n nivelul
vnzrilor, al profitului operaional,
profitului net i al altor indicatori
financiari relevani, att de la un
trimestru la altul, ct i de la un an la
altul.
D.9. O societate va organiza cel puin
dou edine/teleconferine cu analitii i Respecta
investitorii n fiecare an. Informaiile
prezentate cu aceste ocazii vor fi
publicate n seciunea relaii cu
investitorii a paginii de internet a
societii la data edinelor/
teleconferinelor.
D.10. n cazul n care o societate susine Societatea nu a adoptat si nu a publicat o
diferite forme de expresie artistic i Respecta politica de sprijinire a formelor de expresie
cultural, activiti sportive, activiti partial artistica si culturala, a activitatilor
educative sau tiinifice i consider c sportive, educationale sau stiintifice.
impactul acestora asupra caracterului Totusi, numeroasele actiuni de sprijinire a
inovator i competitivitii societii fac domeniilor de mai sus au fost insotite de
parte din misiunea i strategia sa de comunicate de presa si promovate pe site-
dezvoltare, va publica politica cu privire ul societatii.
la activitatea sa n acest domeniu.

29
ELECTROMAGNETICA SA
SITUATIA INDIVIDUALA DE PROFIT SAU PIERDERE
SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU PERIOADA DE 12 LUNI INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n Lei, dac nu se specifica altfel)
Perioada de Perioada de
12 luni ncheiat 12 luni ncheiat la
la 31 decembrie 31 decembrie
Nota 2016 2015
Retratat

Venituri 20 234.188.009 383.043.940

Venituri din investiii 20 4.019.247 578.619


Alte venituri nete 20 4.906.997 3.689.649
Variaia stocului de produse finite i
producia n curs de execuie 20 15.924.804 10.608.484
Activitatea realizat de entitate i
capitalizat 20 1.246.195 1.742.457
Materiile prime i consumabile utilizate 21 (169.435.104) (313.927.054)
Cheltuieli cu angajaii 21 (34.094.959) (32.562.136)
Cheltuieli cu amortizarea i deprecierea 21 (16.631.162) (16.332.565)
Alte cheltuieli 21 (34.250.873) (57.949.011)
Cheltuieli financiare 22 (638.941) (916.105)

Profit/(Pierdere) nainte de impozitare 5.234.213 (22.023.724)

Impozit pe profit 23 (906.366) 1.114.261

Profitul/(Pierderea) perioadei 4.327.847 (20.909.463)

Alte elemente ale rezultatului global


din care:
alte elemente de rezultat global care nu pot
fi reclasificate n contul de profit i pierdere,
din care:
- Surplus din reevaluarea imobilizrilor
corporale 81.594.328 21.095.837
-Impozit amnat recunoscut in capitaluri
proprii 23 (13.501.713) (3.375.334)
- Transfer ajustare de inflatie in rezultat
reportat 22.716.628 -
- Utilizare ajustare de inflatie la acoperirea
pierderilor (22.716.628) -
Reluarea impozitului amanat aferent
reevaluare pentru activele scoase din
gestiune 70.951 84.709

Rezultat global al perioadei 72.491.413 (3.104.251)

Rezultatul de baz/diluat pe aciune 0,0064 (0,0309)

Aceste situaii financiare individuale au fost aprobate pentru a fi emise de ctre conducere la
21 martie 2017.

Eugen Scheuan Ilie Frsineanu


Director General Director Economic

30
ELECTROMAGNETICA SA
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n Lei, dac nu se specifica altfel)
Nota 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015
ACTIVE Retratat
Active imobilizate
Imobilizri corporale 4 292.544.407 223.148.468
Investiii imobiliare 5 4.631.885 947.183
Imobilizri necorporale 6 1.635.414 1.378.057
Investiii in entitti afiliate 7 3.967.606 3.967.606
Alte active imobilizate pe termen lung 8 16.994.518 5.687.074

Total active imobilizate 319.773.830 235.128.388

Active circulante
Stocuri 9 17.407.304 13.497.381
Creane comerciale 10 33.977.526 51.013.493
Numerar si echivalente de numerar 13 17.822.290 13.890.488
Active financiare evaluate la valoarea
just prin profit sau pierdere 12 - 467.080
Alte active circulante 11 3.173.001 2.086.192
Creana privind impozitul curent 23 - 780.927

Total active circulante 72.380.121 81.735.561

Total active 392.153.952 316.863.949

CAPITALURI PROPRII SI DATORII


Capitaluri proprii
Capital social 14 67.603.870 67.603.870
Rezerve si alte elemente de capitaluri
proprii 15 180.407.837 135.410.376
Rezultat reportat 16 82.540.235 55.046.581
Total capitaluri proprii atribuibile
acionarilor societii 330.551.942 258.060.827

Datorii pe termen lung


Datorii comerciale i alte datorii 19 2.783.769 2.956.025
Subvenii pentru investiii 17 4.899.962 5.063.180
Datorii privind impozitul amnat 23 17.242.351 3.941.339

Total datorii pe termen lung 24.926.082 11.960.544

Datorii curente
Datorii comerciale i alte datorii 19 34.424.384 34.508.314
Subvenii pentru investiii 17 163.219 163.219
Provizioane 18 1.833.135 12.171.045
Datorii privind impozitul pe profit curent 255.189 -

Total datorii curente 36.675.928 46.842.578

Total datorii 61.602.009 58.803.122

Total capitaluri proprii i datorii 392.153.952 316.863.949

Aceste situaii financiare individuale au fost aprobate pentru a fi emise de ctre conducere la
21 martie 2017.

Eugen Scheuan Ilie Frsineanu


Director General Director Economic

31
ELECTROMAGNETICA SA
SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU PERIOADA DE 12 LUNI INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n Lei, dac nu se specifica altfel)

Perioada de Perioada de 12 luni


12 luni ncheiat la ncheiat la 31
Nota 31 decembrie 2016 decembrie 2015
Fluxuri de trezorerie din activitile de
exploatare
ncasri de numerar de la clieni 264.847.021 442.520.423
Pli ctre furnizori (201.377.106) (365.328.037)
Pli ctre angajai (32.364.619) (31.032.168)
Alte operaiuni de exploatare (25.256.681) (55.720.114)

Numerar generat de/ (utilizat n)


activitatea de exploatare 5.848.615 (9.559.896)

Dobnzi pltite (72.757) (98.579)

Numerar net utilizat n activitile de


exploatare 5.775.858 (9.658.475)

Fluxuri de trezorerie din activitile de


investiii
Cumprare de imobilizri corporale (2.232.295) (2.322.774)
ncasri din vnzare de imobilizri 33.155 83.807
Dobnzi ncasate 18.206 54.277
Dividende primite 375.975 465.493

Numerar net utilizat n activitile de


investiii (1.804.959) (1.719.197)

Fluxuri de trezorerie din activitile de


finanare
ncasri in numerar din credite 68.918.650 123.804.974
Rambursri n numerar ale sumelor
mprumutate (68.918.650) (123.804.974)
Dividende pltite (39.098) (2.958.128)

Numerar net utilizat n activiti de


finanare (39.098) (2.958.128)

Creterea/Descreterea net de numerar


i echivalente de numerar 3.931.802 (14.335.800)

Numerar i echivalente de numerar la


nceputul perioadei 13 13.890.488 28.226.288

Numerar i echivalente de numerar la


sfritul perioadei 13 17.822.290 13.890.488

Aceste situaii financiare individuale au fost aprobate pentru a fi emise de ctre conducere la
21 martie 2017.

Eugen Scheuan Ilie Frsineanu


Director General Director Economic

32
ELECTROMAGNETICA SA
SITUAIA INDIVIDUAL A MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU PERIOADA DE 12 LUNI NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

Capital Rezultatul Rezerve Alte Rezerva Alte capitaluri


social reportat reevaluare rezerve legal elemente proprii
67.603.87 52.809.45 56.849.08
Sold la 01 ianuarie 2015 0 10.457.093 77.333.251 8 1 (1.126.674) 263.926.079
Transfer rezerva de reevaluare la
rezultat reportat urmare a tranzitiei la
IFRS in 2012 - 72.040.578 (72.040.578) - - - -

67.603.87 82.497.671 5.292.673 52.809.45 56.849.08


Sold la 01 ianuarie 2015 - Retratat 0 8 1 (1.126.674) 263.926.079
Rezultat global aferent perioadei
(20.909.463
Rezultatul exerciiului - ) - - - - (20.909.463)
Alte elemente ale rezultatului global
Transferul rezervei din reevaluare la
rezultatul reportat ca urmare a scoaterii
din eviden a activelor corporale
reevaluate - 1.093.881 (1.093.881) - - - -
Reevaluare imobilizrilor corporale - - 21.095.837 - - 84.709 21.180.546
Impozit amanat recunoscut in rezerve - - - - - (3.375.334) (3.375.334)
(19.815.582
Total rezultat global aferent perioadei - ) 20.001.956 - - (3.290.625) (3.104.251)

Tranzacii cu acionarii, nregistrate


direct in capitaluri proprii
Transferul rezultatului reportat la rezerve - (4.874.506) - 4.503.383 - 371.123 -
Dividende distribuite acionarilor - (2.704.155) - - - - (2.704.155)
Alte elemente - (56.847) - - - - (56.847)
67.603.87 57.312.84 56.849.08
Sold la 31 decembrie 2015 (retratat) 0 55.046.581 25.294.629 1 1 (4.046.176) 258.060.827

Aceste situaii financiare individuale au fost aprobate pentru a fi emise de ctre conducere la 21 martie 2017.

Eugen Scheuan Ilie Frsineanu


Director General Director Economic

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare individuale
33
ELECTROMAGNETICA SA
SITUAIA INDIVIDUAL A MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU PERIOADA DE 12 LUNI NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

Capital Rezultatul Rezerve Alte Rezerva Impozit capitaluri


Sold la 01 ianuarie 2016 social reportat reevaluare elemente legal amanat proprii
retratat 67.603.870 55.046.581 25.294.629 57.312.841 56.849.081 (4.046.176) 258.060.827
Rezultat global aferent perioadei - - - -
Rezultatul exerciiului - 4.327.847 - - - - 4.327.847
Alte elemente ale rezultatului
global
Surplus net din reevaluare mijloace fixe - - 81.594.328 - - - 81.594.328
Constituire rezerva legala - - - (268.198) 268.198 - -
Impozit amanat rezultat aferent
reevaluarii - - - - - (13.501.713) (13.501.713)
Transferul rezervei din reevaluare la
rezultatul reportat ca urmare a scoaterii
din eviden a activelor corporale
reevaluate - 449.478 (449.478) - - - -
Reluarea impozitului amanat aferent
reevaluare pentru activele scoase din
gestiune - - - - - 70.951 70.951
Transferul ajustarii de inflatie la la
rezultat reportat - 22.716.628 - - (22.716.628) - -
Total rezultat global aferent
perioadei - 27.493.953 81.144.850 (268.198) (22.448.430) (13.430.762) 72.491.413
Tranzacii cu acionarii, nregistrate
direct in capitaluri proprii
Alte elemente - (299) - - - - (299)

Sold la 31 decembrie 2016 67.603.870 82.540.235 106.439.479 57.044.643 34.400.651 (17.476.938) 330.551.942

Rezerva legala s-a diminuat ca urmare a acoperirii pierderii anului 2015 din ajustarea rezervei legale calculata conform IAS 29 odata cu trecerea la IFRS (nota 15)

Aceste situaii financiare individuale au fost aprobate pentru a fi emise de ctre conducere la 21 martie 2017.

Eugen Scheuan Ilie Frsineanu


Director General Director Economic

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare individuale
34
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

1. INFORMAII GENERALE

ELECTROMAGNETICA SA este o societate organizat conform legislaiei romneti care a fost nfiinat n
anul 1930 i i desfoar activitatea n mai multe domenii, cele mai importante fiind:

activitatea de producie de energie electric din surse regenerabile (produs n centrale hidroelectrice
de mic putere);
activitatea de furnizare energie electric;
producerea de sisteme de iluminat cu led, scule i matrie;
nchiriere de spaii pentru birouri, spaii industriale, terenuri i furnizare de utiliti.

Procesele de producie i produsele Electromagnetica au fost certificate n conformitate cu standardele


internaionale pentru asigurarea calitii. Principalele produse sunt urmtoarele:

echipamente de distribuie i msurare a energiei electrice


energie electric din surse regenerabile (produs n centrale hidroelectrice de mic putere)
subansambluri electrice i electronice, auto, etc
scule i matrie
subansambluri metalice i din mase plastice
echipamente de sigurana a traficului feroviar
sisteme de iluminat cu LED

Sediul central al Companiei se afl n Calea Rahovei nr.266-268 sector 5 Bucureti.


Electromagnetica este listat la Bursa de Valori Bucureti (simbol ELMA).Preurile pe aciune pot fi
analizate dup cum urmeaz:

ian - dec ian - dec


2016 2016
- pre minim 0,1330 0,1850
- pre maxim 0,1900 0,2599
- pre mediu 0,1474 0,2118

Evoluia numrului mediu de angajai ai Electromagnetica a fost urmtoarea:

ian - dec ian - dec


2016 2015

Numr mediu de angajai 583 615

Prezentele Situatii financiare individuale sunt pregtite n conformitate cu IAS 27 - Situaii financiare
individuale la data de 31 decembrie 2016 si pentru anul incheiat la acea data. Societatea ntocmete i
situaii financiare consolidate, ntruct aceasta deine investiii n filiale.

Detaliile investiiilor Societii n filiale la 31 decembrie 2016 sunt urmtoarele:

Procent deinere
i drept de vot
Numele filialei Nr. titluri (%) Valoare

Electromagnetica Golstar SRL 2.650 100% 3.126.197


Electromagnetica Prestserv SRL 295 98.333% 29.500
Electromagnetica Fire SRL 799 99.875% 79.900
Procetel SA 42.483 96.548% 732.008

TOTAL 3.967.606

Informatiile referitoare la obiectul de activitate si prezentarea generala a filialelor se regasesc in Nota 25.

35
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

2 APLICAREA STANDARDELOR INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR NOI I


REVIZUITE

Aplicarea iniial a noilor modificri la standardele existente n vigoare pentru perioada de raportare
curent:

Urmtoarele amendamente i interpretri ale standardele existente emise de IASB i adoptate de


Uniunea Europeana se aplic pentru perioada curent de raportare:

Amendamente la IFRS 10 "Situaiile financiare consolidate", IFRS 12 "Prezentarea


intereselor existente n alte entiti" i IAS 28 "Investiii n entiti asociate i asocieri n
participaie" - Entitile de investiii: Aplicarea excepiei de consolidare - adoptat de UE la 22
septembrie 2016 ( n vigoare pentru perioadele anuale care ncepnd cu sau dupa ianuarie 2016.

Amendamente la IFRS 11 "Angajamente comune" - Contabilitatea pentru Achiziii de interese n


operaiuni comune - adoptat de UE la 24 noiembrie n anul 2015 (n vigoare pentru perioadele
anuale care ncep cu sau dup 1 ianuarie 2016),

Amendamente la IAS 1 "Prezentarea situaiilor financiare" - Iniiativa de prezentare -


adoptat de UE la 18 decembrie 2015 (n vigoare pentru perioadele anuale care ncepnd cu sau
dup 1 ianuarie 2016),

Amendamente la IAS 16 "Imobilizri corporale" i IAS 38 "Active necorporale" Clarificari


aduse metodelor acceptabile de Depreciere i Amortizare - adoptat de UE la 02 decembrie 2015 (n
vigoare pentru perioadele anuale care ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2016) .

Amendamente la IAS 16 "Imobilizri corporale" i IAS 41 "Agricultura" Active biologice -


adoptat de UE la 23 noiembrie 2015 (n vigoare pentru perioadele anuale care ncepnd cu sau
dup 1 ianuarie 2016),

Amendamente la IAS 19 "Beneficiile angajailor" definirea planurilor de beneficii: Contribuii


ale angajailor - adoptat de UE la 17 decembrie 2014 (n vigoare pentru perioadele anuale care
ncep la sau dup 1 februarie 2015),

Amendamente la IAS 27 "Situaii financiare individuale" metoda capitalului n situaiile


financiare individuale adoptate de ctre UE pe 18 decembrie 2015 (n vigoare pentru perioadele
anuale ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2016),

Amendamente la diferite standarde "mbuntiri aduse IFRS (ciclul 2010 2012)" rezultate
din proiectul anual de mbuntire a IFRS (IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 si IAS
38) avnd ca scop principal eliminarea inconsistenelor i alte clarificri; adoptate de UE pe 17
decembrie 2014 (amendamentele intr n vigoare pentru perioadele ncepnd cu sau dup 1
februarie 2015,

Amendamente la diferite standarde "mbuntiri aduse IFRS (ciclul 2012 2014)" rezultate
din proiectul anual de mbuntire a IFRS (IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 si IAS 34) avnd ca scop
principal eliminarea inconsistenelor i alte clarificri; adoptate de UE pe 15 decembrie 2015
(amendamentele intr n vigoare pentru perioadele ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2016),

Adoptarea acestor amendamente i interpretri ale standardelor nu a dus la nicio modificare semnificativ
a situaiilor financiare ale societii.

Amendamente la standardele existente emise de IASB i adoptate de Uniunea European, care


nu sunt nc n vigoare

La data aprobrii prezentelor situaii financiare nu exist amendamente ale standardelor existente care
au fost emise de ctre IASB i adoptate de catre UE, care nu sunt nc n vigoare.

IFRS 9 "Instrumente financiare" - adoptat de UE la 22 noiembrie in 2016 (in vigoare pentru


perioadele anuale care ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2018)

IFRS 15 "Venituri din contracte cu clienii" i modificrile la IFRS 15 "Data intrrii n vigoare
a IFRS 15" - adoptat de UE la 22 septembrie 2016 (n vigoare pentru perioadele anuale care
ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2018).

36
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

2 APLICAREA STANDARDELOR INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR NOI I


REVIZUITE (continuare)

Noi standarde i amendamente la standardele existente emise de ctre IASB, dar care nu sunt
nc adoptate de ctre UE

n prezent IFRS, aa cum sunt adoptate de ctre UE, nu difer semnificativ de regulamentele adoptate de
ctre IASB, excepie fcnd urmtoarele standarde noi i amendamente la standardele existente, care nu
au fost adoptate pentru a fi utilizate n UE:

IFRS 14 "Conturi de amnare aferente activitilor reglementate" (n vigoare pentru


perioadele anuale care ncep la sau dup 1 ianuarie 2016) - Comisia European a decis s nu
lanseze procesul de adoptare a acestui standard interimar i s atepte standardul final

IFRS 16 "Contracte de leasing" (in vigoare pentru perioadele anuale care ncepnd cu sau dup
1 ianuarie 2019),

Amendamente la IFRS 2 "Plata pe baz de aciuni" - Clasificarea i msurarea tranzaciilor cu


plata pe baz de aciuni (n vigoare pentru perioadele anuale care ncepnd cu sau dup 1
ianuarie 2018),

Amendamente la IFRS 4 "Contracte de asigurare" - Aplicarea IFRS 9 Instrumente financiare


cu IFRS 4 Contracte de asigurare (n vigoare pentru perioadele anuale care ncepnd cu sau dup
1 ianuarie 2018 sau cnd IFRS 9 "Instrumente financiare" este aplicat pentru prima dat),

Amendamente la IFRS 10 "Situaiile financiare consolidate" i IAS 28 "Investiii n entiti


asociate i n asocierile n participaie" - Vnzarea sau aporturi de active ntre un investitor i
asociat sau Joint Venture i modificrile ulterioare (data intrrii n vigoare amnat pe o perioada
nedeterminat pn cnd proiectul de cercetare privind metoda punerii n echivalen va fi
finalizat),

Amendamente la IFRS 15 "Venituri din contractele cu clienii" - Clarificri la IFRS 15 Venituri


din contracte cu clienii (intr in vigoare pentru perioadele anuale care ncep cu sau dup
ianuarie 2018),

Amendamente la IAS 7 "Situaia fluxurilor de numerar" - Iniiativa de prezentare (n vigoare


pentru perioadele anuale care ncep cu sau dup1 ianuarie 2017),

Amendamente la IAS 12 "Impozitul pe profit" - Recunoaterea activelor privind impozitul


amnat pentru pierderile nerealizate (intr n vigoare pentru perioadele anuale care ncep cu sau
dup 1 ianuarie 2017),

Amendamente la IAS 40 "Investiii imobiliare" - Transferuri de investiii imobiliare (n vigoare


pentru perioadele anuale care ncep cu sau dup 1 ianuarie 2018),

Amendamente la diverse standarde "mbuntirile aduse IFRS-urilor (ciclul 2014-2016)"


care rezult din proiectul de mbuntire anual a IFRS (IFRS 1, IFRS 12 i IAS 28), n primul
rnd, n vederea eliminrii neconcordanelor i a clarificrii formulrilor (amendamente la IFRS
12 urmeaz s fie aplicate pentru perioadele anuale care ncep cu 1 ianuarie 2017 i modificri
la IFRS 1 i IAS 28 care urmeaz s fie aplicate pentru perioadele anuale care ncep cu sau dup
1 ianuarie 2018),

IFRIC 22 "Tranzaciile valutare i Analiza prealabila" (n vigoare pentru perioadele anuale


care ncep cu sau dup 1 ianuarie 2018).

Compania anticipeaz c adoptarea acestor noi standarde i amendamente la standardele existente nu


vor avea niciun impact semnificativ asupra situaiilor financiare ale Societii n perioada aplicrii iniiale.

Contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor pentru un portofoliu de active i pasive financiare ale cror
principii nu au fost adoptate de UE rmne nereglementat.

37
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

2 APLICAREA STANDARDELOR INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR NOI I


REVIZUITE (continuare)

Conform estimrilor companiei, aplicarea contabilitii de acoperire mpotriva riscurilor a unui portofoliu
de active sau pasive financiare n conformitate cu IAS 39: "Instrumente financiare: recunoatere i
evaluare" nu ar avea un impact semnificativ situaiile financiare, dac sunt aplicate la data bilanului.

Mai multe detalii cu privire la standardele individuale, amendamente i interpretri la standardele


existente, care pot fi utilizate, dup caz:

IFRS 9 " Instrumente financiare"; emis pe 24 iulie 2014 prin care IASB nlocuiete IAS 39
Instrumente financiare: recunoatere i evaluare. IFRS 9 include cerine pentru recunoatere,
evaluare, depreciere, derecunotere, noiuni generale ale contabilitii de acoperire mpotriva
riscurilor.

Clasificare i evaluare IFRS 9 introduce o nou abordare n ceea ce privete clasificarea activelor
financiare, abordare care are n vedere caracteristicile cash flow-ului i ale modelului afacerii n care
activul este deinut. Aceast abordare pe baza unui principiu unic nlocuiete cerinele din regulile de baz
ale IAS 39. Noul model presupune de asemenea un singur model de depreciere care este aplicat tuturor
instrumentelor financiare.

Depreciere IFRS 9 a introdus un nou model de depreciere, cel al pierderii ateptate, care va impune o
recunoatere n timp util a pierderilor ateptate din credit. Practic, noul standard impune societilor s
nregistreze pierderile ateptate din credit concomitent cu recunoaterea instrumentului financiar i s
recunoasc pierderile ateptate pe toat durata de via a instrumentului.

Contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor IFRS 9 introduce un model schimbat total pentru
contabilitatea de acoperire, cu prezentri mbuntite n ceea ce privete activitatea de management al
riscului. Noul model reprezint o revizuire semnificativ a contabilitii de acoperire mpotriva riscurilor
care aliniaz tratamentul contabil cu cel al activitii de management al riscului.

Contabilitatea expunerii la riscul de credit IFRS 9 elimin volatilitatea din profit sau pierdere care
era cauzat de schimbrile riscului aferent creditelor din datoriile pentru care s-a optat prezentarea la
valoare just. Aceast schimbare a contabilizrii presupune ca, ctigurile determinate de diminuarea
unui risc de credit aferent acestor datorii nu mai sunt recunoscute n profit sau pierdere.
IFRS 15 "Venituri din contractele cu clienii" i alte amendamente viitoare (n vigoare
pentru perioade ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2018) a fost emis de ctre IASB pe 28 mai 2014
(pe 11 septembrie 2015 IASB a amnat data intrrii n vigoare pn la 1 ianuarie 2018). IFRS 15
specific n ce mod i cnd se vor recunoate veniturile, dar i impune ca entitile s furnizeze
utilizatorilor situaiilor financiare mai multe informaii. Standardul nlocuiete IAS 18 Venituri,
IAS 11 Contracte de construcie i o serie de interpretri legate de venituri. Aplicarea acestui
standard este obligatorie pentru toate societile care aplic IFRS i pentru aproape toate
contractele cu clienii; principalele excepii sunt contractele de leasing, instrumentele financiare i
contractele de asigurare. Principiul de baz al acestui standard este ca entitile s recunoasc
veniturile astfel nct acestea s indice exact contravaloarea transferului de bunuri sau servicii
ctre clieni (adic plata) pe care se ateapt entitatea s o primeasc. Noul standard presupune
de asemenea prezentri mbuntite ale veniturilor, ofer ndrumri pentru tranzacii care
anterior nu erau abordate exhaustiv (de exemplu, veniturile din servicii i modificrile
contractelor) i pentru contracte cu obiecte multiple.
IFRS 16 "Contracte de leasing" (n vigoare pentru perioade ncepnd cu sau dup 1 ianuarie
2019) a fost emis de ctre IASB pe 13 ianuarie 2016. Sub IFRS 16 locatarul recunoate un drept
de folosin i o datorie din leasing. Dreptul de folosin este tratt similar cu alte active
nefinanciare i depreciat n consecin. Datoria din leasing este iniial evaluat la valoarea plilor
de leasing datorate conform termenelor din contractul de leasing, reduse la rata implicit din
contract, dac aceasta poate fi uor determinat. Dac acea dobnd nu poate fi determinat,
locatarul va utiliza dobnda lui pentru mprumut. Ca i n cazul predecesorului IFRS 16, IAS 17,
prile clasific contractele de leasing ca operaional sau financiar. Un contract de leasing este
clasificat ca fiind un leasing financiar dac prin acesta se transfer toate riscurile i recompensele
aferente dreptului de proprietate. Altfel, un contract de leasing este clasificat ca leasing
operaional. Pentru contractele de leasing financiar locatorul recunoate veniturile pe perioada
contractului bazndu-se pe un model care reflect o rat periodic constant de ntoarcere la
investiia net. Un locator recunoate plile aferente contractului de leasing operaional ca venit
liniar sau, dac se consider mai reprezentativ, funcie de modul n care beneficiile din utilizarea
activului se diminueaz.

38
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

2 APLICAREA STANDARDELOR INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR NOI I


REVIZUITE (continuare)

Amendamente la IFRS 2 " Plat pe baz de aciuni " clasificare si evaluare pentru tranzaciile
referitoare la plata pe baz de aciuni (emise de ctre IASB pe 20 iunie 2016; n vigoare pentru
perioadele ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2018). Amendamentele conin cerine pentru
contabilizarea: (a) efectului ncadrrii sau nu n condiiile evalurii plilor pe baz de aciuni cu
decontare n numerar; (b) tranzaciilor cu decontare net pentru obligaiile reprezentnd taxe
reinute la surs; i (c) modificrii termenilor i condiiilor care schimb clasificarea tranzaciei cu
plat pe baz de aciuni din decontare n numerar n decontare prin instrumente de capitaluri
proprii.

Amendamente la IFRS 4 "Contracte de asigurare" - Aplicarea IFRS 9 Instrumente


financiare cu IFRS 4 Contracte de asigurare emise de IASB la 12 septembrie 2016.
Modificrile abordeaz preocuprile legate de punerea n aplicare a noului standard de
instrumente financiare, IFRS 9, nainte de punerea n aplicare a pe care Consiliul o dezvolta
pentru IFRS 4.

Amendamente la IFRS 10 "Situaii financiare consolidate" i IAS 28 Investiii n


entiti asociate i n asocierile n participaiune vnzarea sau aportul de active ntre
investitor i un asociat sau o asociere n participaie a fost emis de IASB in data de 11 septembrie
2014 (pe 17 decembrie 2015 IASB a amnat data intrrii n vigoare pe durat nedeterminat.
Amendamentele arat existena unui conflict ntre cerinele IAS 28 si IFRS 10 i clarific situaia
unei tranzacii cu un asociat, respectiv recunoaterea ctigurilor sau pierderilor recunoscute
depinde dac activul este vndut sau adus ca aport.

Amendamente la IFRS 10 "Situaii financiare consolidate", IFRS 12 "Prezentarea


intereselor existente n alte entiti" i IAS 28 "Investiii n entitile asociate i n
asocierile n participaiune" societile de investiii: aplicarea excepiei de la consolidare.
Amendamente au fost emise de IASB pe 18 decembrie 2014. Aceste amendamente ale IFRS 10,
IFRS 12 si IAS 28, au o destinatie precis i introduc clarificri pentru cerinele de contabilizare a
investiiilor in entiti. Amendamentele prevd de asemenea scutiri n anumite circumstane.

Amendamente la IFRS 11 "Dispoziii comune" - Contabilitate pentru achiziii de interese n


operaiuni comune emise de IASB la data de 6 mai 2014. Modificrile se adaug noi orientri
privind modul de contabilizare pentru achiziionarea unui interes ntr-o operaiune comun, care
constituie o afacere. Modificrile specific tratamentul contabil adecvat pentru astfel de achiziii.

Amendamente la IAS 1 "Prezentarea situaiilor financiare" - Iniiativa de prezentare emis


de IASB la 18 decembrie 2014. Amendamentele la IAS 1 sunt destinate n continuare s
ncurajeze companiile s aplice raionamentul profesional pentru a determina ce informaii s
prezinte n situaiile lor financiare. De exemplu, modificrile clarific faptul c pragul de
semnificaie se aplic ntregii situaii financiare i c includerea informaiilor nemateriale poate
inhiba utilitatea informaiilor financiare prezentate. n plus, modificrile clarifica faptul c
societile ar trebui s utilizeze raionamentul profesional pentru a determina unde i n ce ordine
sunt prezentate informaiile n situaiile financiare prezentate.

Amendamente la IAS 7 " Situaia fluxurilor de trezorerie" iniiativa de prezentare emise de


ctre IASB pe 29 ianuarie 2016. Amendamentele au ca scop mbuntirea informaiilor oferite
utilizatorilor situaiilor financiare despre activitile financiare ale entitii. Amendamentele
impun unei entiti s prezinte informaii care s-i ajute pe utilizatorii situaiilor financiare s
evalueze schimbrile n datoriile provenite din activitile financiare, incluznd i pe cele din cash
flow i pe cele din activitile nemonetare.

Amendamente la IAS 12 "Impozitul pe profit" recunoaterea creanelor de impozit amnat


pentru pierderi nerealizate au fost emise de ctre IASB pe 19 ianuarie 2016. Amendamentele la
IAS 12 clarific modul de contabilizare pentru impozitul amnat aferent creanelor evaluate la
valoare just.

39
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

2 APLICAREA STANDARDELOR INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR NOI I


REVIZUITE (continuare)

Amendamente la IAS 16 "Imobilizri corporale" i IAS 38 "Active necorporale" -


Clarificarea metodelor acceptabile de depreciere i amortizare emise de IASB la data de 12 mai
2014. Modificrile clarific faptul c utilizarea unor metode bazate pe venituri pentru a calcula
deprecierea unui activ nu este adecvat, deoarece veniturile generate de o activitate care
include utilizarea unui activ, reflect n general ali factori dect consumul de beneficii economice
ncorporat n active. Amendamentele de asemenea clarifica c veniturile , n general, nu sunt o
baz adecvat pentru msurarea consumului beneficiilor economice ncorporate ntr-o imobilizare
necorporal. Aceasta prezumie oricum poate fi rsturnat n anumite circumstane limitate.

Amendamente la IAS 16 "Imobilizri corporale" i IAS 41 "Agricultura" - Agricultura:


Plante productive emise de IASB purttor la data de 30 iunie 2014. Modificrile aduc plantelor
productive, care sunt utilizate exclusiv pentru a cultiva produse, n domeniul de aplicare al IAS
16, acestea sunt contabilizate n acelai mod ca imobilizri corporale.

Amendamente la IAS 19 "Beneficiile angajailor" - Planuri de beneficii determinate:


contribuiile angajailor emise de IASB la 21 noiembrie 2013. Scopul limitat al modificarilor se
aplic contribuiilor din partea angajailor sau unor tere pri la determinarea planurile de
beneficii. Obiectivul modificrilor este de a simplifica contabilizarea contribuiilor, care sunt
independente de numrul de ani de serviciu ai angajatului, de exemplu, contribuiile angajailor,
care sunt calculate n conformitate cu un procent fix din salariu.

Amendamente la IAS 27 "Situaii financiare individuale" - Metoda capitalului propriu n


situaiile financiare individuale emise de IASB la 12 august 2014. Modificrile reinstaureaz
metoda punerii n echivalen ca opiune contabil pentru investiii n filiale, asocieri n
participaie i entiti asociate cu situaii financiare separate.

Amendamente la IAS 40 "Investiii imobiliare" - Transferuri de investiii imobiliare, emise de


IASB la 8 decembrie 2016. Modificrile precizeaz c o entitate va transfera o proprietate n sau
de la investiii imobiliare atunci cnd, i numai atunci cnd, exist dovezi ale unei schimbari n
utilizare. O schimbare de utilizare are loc n cazul n care proprietatea ndeplinete, sau nceteaz
s ndeplineasc, definiia investiiei imobiliare. O schimbare n inteniile conducerii pentru
utilizarea unei proprieti n sine nu constituie o dovad a unei modificri a utilizrii. De
asemenea, amendamentele precizeaz c lista probelor la punctul 57 a fost desemnat ca list
neexhaustiv de exemple n loc de list exhaustiv anterioar.

Amendamente la diverse standarde "mbuntirile aduse IFRS-urilor (ciclul 2010-2012)",


emis de IASB la 12 decembrie 2013. Modificrile la diverse standarde care rezult din proiectul de
mbuntire anual a IFRS (IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 i IAS 38), n
principal, n vederea eliminrii neconcordanelor i a clarifica formularea. Cele mai importante
modificri includ cerine noi sau revizuite cu privire la: (i) definirea "condiie pentru intrarea n
drepturi"; (ii) contabilizarea contingent ntr-o combinare de ntreprinderi; (iii) agregarea
segmentelor operaionale i reconcilierea din totalul activelor segmentelor raportabile la activele
entitii; (iv) msurarea creanelor i datoriilor pe termen scurt; (v) retratarea proporional a
aplicrii amortizrii cumulate n metoda de reevaluare i (vi) clarificarea privind personalul cheie
de conducere.

Amendamente la diverse standarde "mbuntirile aduse IFRS-urilor (ciclul 2012-2014)",


emis de IASB la 25 septembrie 2014. Amendamente la diverse standarde care rezult din
proiectul de mbuntire anual a IFRS (IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 i IAS 34), n primul rnd n
vederea eliminrii neconcordanelor i pentru exprimare mai clara. Modificrile includ cerine noi
sau revizuite cu privire la: (i) modificrile survenite n metodele de eliminare; (ii) contracte de
service; (iii) aplicabilitatea modificrilor la IFRS 7 la situaiile financiare interimare condensate;
(iv) rata de actualizare: Problema legat de piaa regional; (v) prezentarea de informaii "n alt
parte n raportul financiar interimar".

40
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

2 APLICAREA STANDARDELOR INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR NOI I


REVIZUITE (continuare)

Amendamente la diverse standarde "mbuntirile aduse IFRS-urilor (ciclul 2014-2016)",


emis de IASB la 8 decembrie 2016. Amendamente la diverse standarde care rezult din proiectul
de mbuntire anual a IFRS (IFRS 1, IFRS 12 i IAS 28), n primul rnd, n vederea eliminrii
neconcordanelor i pentru clarificarea formulrii. Modificrile includ: (i) eliminarea derogrilor pe
termen scurt la punctele E3-E7 din IFRS 1, pentru c i-au atins scopul, (ii) clarificarea
domeniului de aplicare al IFRS 12, specificnd c cerinele de preyentare din IFRS 12, cu excepia
celor de la punctele B10-B16, se aplic intereselor unei entiti enumerate la punctul 5, care sunt
clasificate ca fiind deinute n vederea vnzrii, ca fiind deinute n vederea distribuirii sau ca
activiti ntrerupte n conformitate cu IFRS 5 "Active imobilizate deinute n vederea vnzrii i
Operaiuni ntrerupte ", (iii) clarificarea alegerilor pentru a msura la valoarea just prin profit sau
pierdere o investiie ntr-o entitate asociat sau o asociere n participaie, care este deinut de o
entitate care este o organizaie cu capital de risc, sau o alt entitate calificat, este disponibil
pentru fiecare investiie ntr-o entitate asociat sau asociere n participaie pe baz de investiii de
investiii, la recunoaterea iniial.

IFRIC 22 "Tranzaciile valutare i Advance Examinarea" emise de IASB la 8 decembrie


2016. Interpretarea precizeaz c data tranzaciei, n scopul stabilirii ratei de schimb, este data
recunoaterii iniiale a activului de plat anticipat non-monetare sau datorie de impozit
amnat.. n cazul n care exist mai multe pli sau ncasri n avans, o data tranzaciei este
stabilit pentru fiecare plat sau ncasare.

3 POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

Declaraie de conformitate

Situaiile financiare individuale ale Societii au fost ntocmite n conformitate cu Standardele


Internaionale de Raportare Financiar adoptate de Uniunea Europeana (,,IFRS") n vigoare la data de
raportare a Societii, respectiv 31 decembrie 2016 i n conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Finanelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele
Internaionale de Raportare Financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt
admise la tranzacionare pe o pia reglementat, cu modificrile i clarificrile ulterioare. Aceste
prevederi corespund cerinelor Standardelor Internaionale de Raportare Financiar, adoptate de ctre
Uniunea European.

Moneda funcional i de prezentare

Aceste situatii financiare individuale sunt prezentate n RON, care este moneda funcional a Societii.

Bazele ntocmirii

Situaiile financiare individuale au fost pregtite pe baza costului istoric, cu excepia anumitor
instrumente financiare care sunt evaluate la valoarea just aa cum este explicat n politicile contabile.
Costul istoric este n general bazat pe valoarea just a contraprestaiei efectuat n schimbul activelor.
Imobilizrile corporale sunt prezentate la valori reevaluate conform IAS 16 i investiiile imobiliare la
valori juste conform IAS 40.

Pentru stocurile fr micare sau cu micare lent se constituie ajustri pe baza estimrilor
managementului. Constituirea i reluarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor se efectueaz de regula
la sfritul anului pe seama contului de profit i pierdere astfel: pentru stocurile fr micare 50% din
valoarea total iar pentru cele fr micare 25%.

n primul set de situaii financiare ntocmite conform IFRS, societatea a aplicat IAS 29 Raportarea
financiar n economii hiperinflaioniste, corectnd costul istoric al capitalului social, rezervelor legale i al
altor rezerve constituite din profitul net, cu efectul inflaiei, pn la data de 31 decembrie 2003. Aceste
ajustri au fost nregistrate n conturi de rezerve (vezi Nota 15).

Societatea ntocmete i situaii financiare consolidate conform IFRS adoptate de ctre UE, care sunt
disponibile pe website-ul societii. Acestea se public odat cu situaiile financiare individuale.

41
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3 POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Situaii comparative

Anumite sume din situaia pozitiei financiare, situaia de profit i pierdere i alte elemente ale
rezultatului global, situaia modificrii capitalurilor proprii i situaia fluxurilor de trezorerie au fost
reclasificate pentru a se conforma cu prezentarea anului curent.

Moneda strin

Operaiunile exprimate n moned strin sunt nregistrate n lei la cursul oficial de schimb de la data
decontrii tranzaciei. Activele i datoriile monetare nregistrate n devize la data ntocmirii situaiei a
poziiei financiare sunt exprimate n lei la cursul din ziua respectiv. Ctigurile sau pierderile din
decontarea acestora i din conversia activelor i datoriilor monetare denominate n moned strin
folosind cursul de schimb de la sfritul perioadei analizate sunt recunoscute n rezultatul exerciiului.
Activele i datoriile nemonetare care sunt evaluate la cost istoric n moned strin sunt nregistrate n lei
la cursul de schimb de la data tranzaciei. Activele i datoriile nemonetare exprimate n moned strin
care sunt evaluate la valoarea just sunt nregistrate n lei la cursul din data la care a fost determinat
valoarea just.

Diferenele de conversie sunt prezentate n contul de profit sau pierdere.

Ratele de schimb ale principalelor valute au fost urmtoarele:

Curs 31 decembrie Curs 31


2016 decembrie 2015
EUR 4,5411 4,5245
USD 4,3033 4,1477

Utilizarea estimrilor i raionamentelor profesionale

Pregtirea situaiilor financiare n conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea European presupune din
partea conducerii utilizarea unor estimri i ipoteze care afecteaz aplicarea politicilor contabile, precum
i valoarea raportat a activelor, datoriilor, veniturilor i cheltuielilor. Estimrile i judecile asociate
acestora se bazeaz pe date istorice i pe ali factori considerai a fi elocveni n circumstanele date, iar
rezultatul acestor factori formeaz baza judecilor folosite n determinarea valorii contabile a activelor i
pasivelor pentru care nu exist alte surse de evaluare disponibile. Rezultatele efective pot fi diferite de
valorile estimate.

Estimrile i judecile sunt revizuite n mod periodic. Revizuirile estimrilor contabile sunt recunoscute n
perioada n care estimarea este revizuit, dac revizuirea afecteaz doar acea perioad sau n perioada
curent i n perioadele viitoare, dac revizuirea afecteaz att perioada curent, ct i perioadele
viitoare. Efectul modificrii aferente perioadei curente este recunoscut ca venit sau cheltuial n perioada
curent. Dac exist, efectul asupra perioadelor viitoare este recunoscut ca venit sau cheltuial n acele
perioade viitoare.

Managementul companiei consider c eventuale diferene fa de aceste estimri nu vor avea o influen
semnificativ asupra situaiilor financiare n viitorul apropiat, pentru fiecare estimare fiind aplicat
principiul prudenei.

Estimrile i ipotezele sunt utilizate n special pentru ajustri de depreciere ale mijloacelor fixe, estimarea
duratei de via util a unui activ amortizabil, pentru ajustarea de depreciere a creanelor, pentru
provizioane, pentru recunoaterea activelor privind impozitul amnat.

42
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3 POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

n conformitate cu IAS 36, imobilizrile necorporale sunt analizate pentru a identifica dac prezint
indicii de depreciere la data bilanului. Dac valoarea contabil net a unui activ este mai mare dect
valoarea lui recuperabil, o pierdere din depreciere este recunoscut pentru a reduce valoarea net
contabil a activului respectiv la nivelul valorii recuperabile. Dac motivele recunoaterii pierderii din
depreciere dispar n perioadele urmtoare, valoarea contabil net a activului este majorat pn la
nivelul valorii contabile nete, care ar fi fost determinat dac nicio pierdere din depreciere nu ar fi fost
recunoscut.

Evaluarea pentru deprecierea creanelor este efectuat individual i se bazeaz pe cea mai bun
estimare a conducerii privind valoarea prezent a fluxurilor de numerar care se ateapt a fi primite.
Societatea i revizuiete creanele comerciale i de alt natur la fiecare dat a poziiei financiare, pentru
a evalua dac trebuie s nregistreze n contul de profit i pierdere o depreciere de valoare.
Raionamentul profesional al conducerii este necesar n special pentru estimarea valorii i pentru
coordonarea fluxurilor de trezorerie viitoare atunci cnd se determin pierderea din depreciere. Aceste
estimri se bazeaz pe ipoteze privind mai muli factori, iar rezultatele reale pot fi diferite, ducnd la
modificri viitoare ale ajustrilor.

Prin natura lor, contingenele vor fi clarificate doar atunci cnd unul sau mai multe evenimente viitoare se
vor petrece sau nu. Evaluarea contingenelor implic n mod inerent utilizarea de ipoteze i estimri
semnificative ale rezultatului unor evenimente viitoare.

Activele privind impozitul amnat sunt recunoscute pentru pierderi fiscale, n msura n care e probabil c
va exista un profit impozabil din care s poat fi acoperite pierderile. Este necesar exercitarea
raionamentului profesional pentru a determina valoarea activelor privind impozitul amnat care poate fi
recunoscut, pe baza probabilitii n ceea ce privete perioada i nivelului viitorului profit impozabil, ct i
strategiile viitoare de planificare fiscal.

Principii, politici i metode contabile

Conform IAS 8 Politici contabile, modificri ale estimrilor contabile i erori, politicile contabile
reprezint principiile, bazele, conveniile, regulile i practicile specifice aplicate de entitate la ntocmirea i
prezentarea situaiilor financiare.

Societatea i-a selectat i aplic politicile contabile n mod consecvent pentru tranzacii, alte evenimente
i condiii similare, cu excepia cazului n care un standard sau o interpretare prevede sau permite, n
mod specific, clasificarea elementelor pentru care ar putea fi adecvat aplicarea unor politici contabile
diferite. Dac un standard sau o interpretare prevede sau permite o astfel de clasificare, trebuie s fie
selectat i aplicat fiecrei categorii, n mod consecvent, o politic contabil adecvat.

Societatea modific o politic contabil doar dac modificarea:

- este impus de un standard sau de o interpretare; sau

- are drept rezultat situaii financiare care ofer informaii fiabile i mai relevante cu privire la
efectele tranzaciilor, ale altor evenimente sau condiii asupra poziiei financiare, performanei financiare
sau fluxurilor de trezorerie ale entitii.

Prezentm un sumar al politicilor contabile semnificative care au fost aplicate pentru toate perioadele
prezentate n situaiile financiare, cu excepia modificrilor care deriv din standarde noi i amendamente
la standarde cu data aplicrii iniiale la 1 ianuarie 2016 i prezentate la punctul 2.

43
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3 POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Valoare just

IFRS 13 Evaluarea la valoare just stabilete o ierarhie a valorii juste care clasific pe trei niveluri
datele de intrare pentru tehnicile de evaluare utilizate pentru evaluarea valorii juste:

- Date de intrare de nivel 1 sunt preuri cotate (neajustate) pe piee active pentru active i
datorii identice la care entitatea are acces la data de evaluare. Aceste date ofer cea mai fiabil
dovad a valorii juste i trebuie utilizat ori de cte ori este disponibil

- Date de intrare de nivel 2 sunt date de intrare diferite de preurile cotate incluse la nivelul 1
care sunt observabile direct sau indirect pentru activ sau datorie (exemplu preuri cotate pentru
active sau datorii identice sau similare pe piee care nu sunt active)

- Date de intrare de nivelul 3 sunt date de intrare neobservabile pentru activ sau datorie.
Societatea trebuie s elaboreze date de intrare neobservabile pe baza celor mai bune informaii
disponibile n circumstanele date care pot cuprinde date proprii ale societii.

Imobilizri necorporale

Evaluarea iniial

Societatea a ales sa fie evaluate la cost de achiziie sau de producie conform IAS 38 Imobilizri
necorporale.

Evaluarea dup recunoaterea iniial

Societatea a ales drept politic contabil pentru evaluarea imobilizrilor necorporale dup recunoaterea
iniial, modelul bazat pe cost.

Societatea a optat s utilizeze pentru amortizarea imobilizrilor necorporale metoda liniar de amortizare.
Durata de via util pentru aceast grup de imobilizri este ntre 3 i 5 ani.

Pentru a stabili dac o imobilizare necorporal evaluat la cost este depreciat, societatea aplic IAS 36.
La sfritul fiecrei perioade de raportare societatea estimeaz dac sunt indicii ale deprecierii acestor
active i n cazul n care sunt identificate, se estimeaz valoarea recuperabil a activului i nregistreaz
deprecierea aferent. O pierdere din depreciere trebuie recunoscut imediat n profit sau pierdere.

n scopul prezentrii n contul de profit i pierdere, ctigurile sau pierderile care apar odat cu ncetarea
utilizrii sau ieirea unei imobilizri necorporale se determin ca diferen ntre veniturile generate de
ieirea activului i valoarea sa neamortizat, inclusiv cheltuielile ocazionate de scoaterea acestuia din
eviden i trebuie prezentate ca valoare net n contul de profit i pierdere, potrivit IAS 38.

Imobilizrile corporale

Evaluarea iniial

Imobilizrile corporale sunt recunoscute iniial la costul de achiziie sau de producie.

Costul imobilizrilor corporale cumprate este reprezentat de valoarea contraprestaiilor efectuate pentru
achiziionarea activelor respective precum i valoarea altor costuri direct atribuibile aducerii activelor la
locaia i condiia necesare pentru ca acestea s poat opera n modul dorit de conducere. Costul
activelor construite n regie proprie include costurile salariale, materiale, costuri indirecte de producie i
alte costuri direct atribuibile aducerii activelor la locaia i condiia curent.

Societatea are stabilit un plafon valoric de recunoatere al unui element de natura imobilizrii corporale.

44
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3 POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Evaluarea dup recunoaterea iniial

Societatea a optat s foloseasc pentru evaluarea dup recunoaterea iniial a imobilizrilor corporale
modelul reevalurii. Conform modelului reevalurii, un element de imobilizare corporal a crui valoare
just poate fi evaluat n mod fiabil trebuie contabilizat la o valoare reevaluat, aceasta fiind valoarea sa
just la data reevalurii minus orice amortizare cumulat ulterior i orice pierderi cumulate din
depreciere.

Reevalurile trebuie s se fac cu suficient regularitate pentru a se asigura c valoarea contabil nu se


deosebete semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la finalul perioadei de
raportare.

Valoarea just a terenurilor i cldirilor este determinat n general pe baza probelor de pia, printr-o
evaluare efectuat de evaluatori profesioniti calificai.

Valoarea just a elementelor de imobilizri corporale este n general valoarea lor pe pia determinat
prin evaluare.

Frecvena reevalurilor depinde de modificrile valorii juste ale imobilizrilor corporale reevaluate. n
cazul n care valoarea just a unui activ se deosebete semnificativ de valoarea contabil, se impune o
nou reevaluare.

Cnd un element de imobilizri este reevaluat orice amortizare cumulat la data reevaluarii este eliminat
din valoarea contabil brut a activului i suma net este retratt la valoarea reevaluat a activului.

Prin urmare, frecvena reevalurilor depinde de modificrile n valoarea just a imobilizrilor corporale. n
cazul n care valoarea just a unui element reevaluat de imobilizri corporale la data bilanului difer
semnificativ de valoarea sa contabil, o nou reevaluare este necesar. n cazul n care valorile juste sunt
volatile, cum poate fi n cazul terenurilor i cldirilor, reevaluri frecvente pot fi necesare. n cazul n care
valorile juste sunt stabile pe o perioad lung de timp, cum poate fi cazul cu instalaii i utilaje, evalurile
pot fi necesare mai rar. IAS 16 sugereaz c reevalurile anuale pot fi necesare n cazul n care exist
modificri semnificative i volatile n valori.

Dac un element de imobilizri corporale este reevaluat atunci ntreaga clas de imobilizri corporale din
care face parte acel element este reevaluat.

Valoarea rezidual a activului i durata de via util a activului se revizuiesc cel puin la sfritul
exerciiului financiar.

Amortizarea unui activ ncepe cnd acesta este disponibil pentru utilizare, adic atunci cnd se afl n
amplasamentul i starea necesare pentru a putea funciona n maniera dorit de conducere.

Amortizarea unui activ nceteaz la prima dat dintre data cnd activul este clasificat drept deinut n
vederea vnzrii (sau inclus ntr-un grup destinat cedrii care este clasificat drept deinut n vederea
vnzrii n conformitate cu IFRS 5) i data la care activul este derecunoscut. Prin urmare, amortizarea nu
nceteaz atunci cnd activul nu este utilizat cu excepia cazului n care acesta este complet amortizat.
Terenurile i cldirile sunt active separabile i sunt contabilizate separat chiar i atunci cnd sunt
dobndite impreun.

Terenurile deinute nu se amortizeaz.

Dac costul terenului include costuri de dezafectare, nlturare, restaurare, aceste costuri sunt amortizate
pe perioada cnd se obin beneficii ca urmare a efecturii acestor costuri.

Pentru toate activele achiziionate ncepand cu 1 ianuarie 2015, Societatea a optat s utilizeze ca metod
de amortizare, metoda liniar care presupune alocarea sistematic a valorii amortizrii pe ntreaga durat
de via economic a activelor.

45
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3 POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Valoarea rezidual, durata de via i metoda de amortizare se revizuiesc la data situaiilor financiare.
Conducerea societii a estimat ca fiind adecvate urmtoarele durate de via util pentru diferite
categorii de imobilizri corporale dup cum urmeaz:

Imobilizri corporale Durata (ani)

Construcii 20 - 60
Echipamente tehnologice 5 - 12
Aparate i instalaii de msurare, control i reglare 3- 8
Mijloace de transport 4- 8
Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie valori umane i materiale 8 - 15

Politica de depreciere aplicat de societate

Surplusul din reevaluare inclus n capitalurile proprii aferent unui element de imobilizri corporale se
transfer lunar, direct n rezultatul reportat atunci cnd activul este utilizat pe msura amortizrii sale
precum i atunci cnd este derecunoscut, la cedare sau casare.

n cazul unui activ reevaluat, o pierdere din depreciere este recunoscut direct prin diminuarea
eventualului surplus rezultat din reevaluarea activului, cu condiia ca pierderea din depreciere s nu
depeasca surplusul din reevaluarea acestuia.

Ctigul sau pierderea care rezult din derecunoaterea unui element de imobilizri corporale este inclus
n profit sau pierdere cnd elementul este derecunoscut.

Valoarea contabil a unui element de imobilizri corporale este derecunoscut la cedare sau cnd nu se
mai ateapt beneficii viitoare din utilizarea sau cedarea sa.

Dac se vnd n mod repetat elemente ale imobilizrilor corporale care au fost deinute pentru nchiriere
ctre alii, aceste active vor fi transferate n stocuri la valoarea contabil la data cnd acestea nceteaz
s fie nchiriate i sunt deinute n vederea vnzrii. ncasrile n urma vnzrii acestor active sunt
recunoscute ca venituri, n conformitate cu IAS 18 Venituri.

ntreinere i reparaii majore

Costurile capitalizate cu activitile de inspecii i reparaii capitale reprezint componente separate ale
activelor corespunztoare sau ale grupurilor corespunztoare de active. Costurile capitalizate cu
reparaiile capitale sunt amortizate utiliznd metoda de amortizare pentru activul de baz pna la
urmtoarea reparaie. Cheltuielile cu activitile majore de reparaii cuprind costul nlocuirii activelor sau
a unor pri din active, costurile de inspecie i costurile de reparaii capitale. Aceste cheltuieli sunt
capitalizate dac un activ sau o parte a unui activ care a fost amortizat separat este nlocuit i este
probabil c va aduce beneficii economice viitoare. Dac o parte a activului nlocuit nu a fost considerat o
component separat i, prin urmare, nu a fost amortizat separat, se utilizeaz valoarea de nlocuire
pentru a estima valoarea contabil net a activului nlocuit care este casat imediat. Toate celelalte costuri
cu reparaiile curente i ntreinerea uzual sunt recunoscute direct n cheltuieli.

Investiii imobiliare

Evaluarea iniial

Evaluarea investiiei imobiliare la recunoaterea iniial se face la cost conform IAS 40 Investiii
imobiliare. Costul unei investiii imobiliare este format din preul de cumprare plus orice cheltuieli direct
atribuibile (onorarii profesionale pentru servicii juridice, taxele pentru transferul dreptului de proprietate,
etc.).

Evaluarea dup recunoatere

Societatea a ales modelul bazat pe valoarea just pentru prezentarea investiiilor imobiliare n situaiile
financiare. Investiiile imobiliare nu se amortizeaz, ctigurile sau pierderile decurgnd din modificrile
de valoare just ale acestora sunt incluse in profitul sau pierderea perioadei in care apar.

46
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3 POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Active financiare

Imobilizrile financiare cuprind aciunile deinute la filiale, entiti asociate i entiti controlate n comun,
mprumuturile acordate acestor entiti, alte investiii deinute ca imobilizri i alte mprumuturi.

Conform IAS 27 Situaii financiare individuale atunci cnd societatea ntocmete Situatii financiare
individuale, investiiile n filiale, asocierile n participaie i entitile asociate, sunt contabilizate fie:

a) la cost

b) n conformitate cu IAS 39 Instrumente financiare: recunoatere i evaluare (deoarece IFRS


9 Instrumente financiare dei a fost publicat nc nu se aplic)

Entitatea trebuie s aplice aceeai metoda contabil pentru fiecare categorie de investiii.

Societatea prezint investiiile in filiale la cost. De asemenea societatea nu are investiii in societi in
partipaie sau entiti asociate.

Conform IAS 39, activele financiare se clasific n patru categorii:

instrumente financiare la valoare just prin profit sau pierdere - sunt active financiare deinute
pentru tranzacionare;

credite i creane - sunt active financiare nederivate cu pli fixe sau determinabile care nu sunt
cotate pe o pia activ, altele dect:

- cele pe care entitatea intenioneaz s le vnd imediat sau n scurt timp (care
trebuie clasificate ca fiind deinute n vederea tranzacionrii) i cele pe care entitatea
la recunoaterea iniial, le desemneaz ca fiind la valoarea just prin profit sau
pierdere;

- cele pe care entitatea, la recunoaterea iniial, le desemneaz ca fiind disponibile n


vederea vnzrii; sau

- cele pentru care deintorul s-ar putea s nu recupereze n mod substanial toat
investiia iniial, din alt cauz dect deteriorarea creditului (care trebuie clasificate
ca fiind disponibile n vederea vnzrii).

investiii deinute pn la scaden - sunt active financiare nederivate cu pli fixe sau
determinabile i scaden fix pe care entitatea are intenia ferm i capacitatea de a le pstra
pn la scaden

active financiare disponibile n vederea vnzrii - sunt toate activele financiare care nu sunt
clasificate n alt categorie din cele de mai sus.

n conformitate cu IAS 39 Instrumente financiare, Societatea clasific activele financiare deinute


n active financiare evaluate la valoarea just prin profit i pierdere i nregistreaz n aceast categorie
aciunile achiziionate n vederea tranzacionrii, portofoliu BVB. Titlurile pe termen scurt (aciuni i alte
investiii financiare) admise la tranzacionare pe o pia reglementat se evalueaz la valoarea de cotaie
din ultima zi de tranzacionare.

47
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3 POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Investiii n entiti afiliate

Filialele sunt entiti aflate sub controlul societii. n IFRS 10 Situaii financiare consolidate se
definete principiul de control i se stabilete controlul drept baz pentru consolidare. IFRS 10 stabilete
modul de aplicare a principiului controlului pentru a identifica dac un investitor controleaz o entitate n
care s-a investit i prin urmare, trebuie s consolideze entitatea n care s-a investit.

Un investitor controleaz o entitate n care s-a investit dac i numai dac investitorul deine n totalitate
urmtoarele:

a) autoritatea asupra entitii n care s-a investit;


b) expunere sau drepturi de venituri variabile pe baza participrii sale n entitile n care s-a
investit;
c) capacitatea de a-i utiliza autoritatea asupra entitii n care s-a investit pentru a influena
valoarea veniturilor investitorului

Dobnzi aferente mprumuturilor

Dobnzile aferente mprumuturilor care sunt direct atribuibile achiziiei, construciei sau produciei unui
activ cu ciclu lung de producie se capitalizeaz pn n momentul n care activul este pregtit n vederea
utilizrii prestabilite sau vnzrii. Toate celelalte costuri aferente mprumuturilor sunt recunoscute drept
cheltuieli n contul de profit i pierdere al perioadei n care apar. Cheltuielile cu dobnzile se nregistreaz
folosind metoda dobnzii efective. In cursul anului incheiat la 31 decembrie 2016 si respectiv 31
decembrie 2015 nu au fost capitalizate cheltuieli cu dobanda in valoarea activelor.

Subvenii guvernamentale

n conformitate cu IAS 20, subveniile guvernamentale sunt recunoscute doar atunci cnd exist
suficient siguran c toate condiiile ataate acordrii lor vor fi ndeplinite i c subveniile vor fi
primite. Subveniile care ndeplinesc aceste criterii sunt prezentate drept datorii i sunt recunoscute n
mod sistematic n contul de profit i pierdere pe durata de via util a activelor la care se refer.

n aceasta categorie intr i contravaloarea certificatelor verzi primite, n calitatea de productor de


energie electric, de la operatorul de transport i distribuie energie electric, n conformitate cu legislaia
n vigoare. Acestea sunt evaluate iniial la preul de tranzacionare de la data primirii, publicat de
operatorul pieei de energie electric. La ncheierea exerciiului financiar certificatele verzi existente n
sold se evalueaz la valoarea de tranzacionare publicat de operatorul pieei de energie electric pentru
ultima tranzacie, cu reflectarea n rezultatul perioadei a diferenelor.

Stocuri

n conformitate cu IAS 2 Stocuri , acestea sunt active care sunt:

deinute n vederea revnzrii pe parcursul desfurrii normale a activitii


n curs de producie pentru o astfel de vnzare sau
sub forma de materiale i alte consumabile care urmeaz a fi folosite n procesul de
producie sau pentru prestarea de servicii

Stocurile sunt prezentate la valoarea cea mai mic dintre cost i valoarea realizabil net. Valoarea
realizabil net este estimat pe baza preului de vnzare aferent activitii normale, mai puin costurile
estimate pentru finalizare i vnzare. Pentru stocurile de materii prime si materiale fr micare sau cu
micare lent, precum i pentru cele de produse finite nevandabile se constituie ajustri pe baza
estimrilor managementului.

Constituirea i reluarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor se efectueaz pe seama contului de profit
i pierdere.

48
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3 POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Stocuri (continuare)

Societatea utilizeaz pentru determinarea costului la ieirea din gestiune a materialelor aprovizionate
metoda primul intrat primul ieit (FIFO). La produsele finite se utilizeaz pentru intrarea i ieirea din
gestiune costul standard. La sfritul fiecrei luni pe baza contabilitii de gestiune se determin costul
efectiv al produselor obinute.

Creane i alte active similare

Creanele i alte active similare sunt prezentate la cost amortizat diminuat cu ajustrile de valoare.

Atunci cnd se estimeaz c o crean nu se va ncasa integral, n contabilitate se nregistreaz ajustri


pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera. Scoaterea din eviden a creanelor
are loc ca urmare a ncasrii lor sau a cedrii ctre o ter parte. Creanele curente pot fi sczute din
eviden i prin compensarea reciproc ntre teri a creanelor i datoriilor, cu respectarea prevederilor
legale. Scderea din eviden a creanelor ale cror termene de ncasare sunt prescrise se efectueaz
dup ce societatea obine documente care demonstreaz ca au fost ntreprinse toate demersurile legale
pentru recuperarea acestora. Creanele scoase din eviden se urmresc n continuare extracontabil.

Numerar i echivalente de numerar

Pentru ntocmirea situaiei fluxurilor de trezorerie, se consider c numerarul este numerarul existent n
casierie i n conturile bancare curente. Echivalentele de numerar reprezint depozite i investiii cu un
grad de lichiditate ridicat, cu scadene iniiale mai mici de trei luni.

Datorii

O datorie reprezint o obligaie actual a societii ce decurge din evenimente trecute i prin decontarea
creia se ateapt s rezulte o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice.

O datorie este recunoscut n contabilitate i prezentat n situaiile financiare atunci cnd este probabil
c o ieire de resurse purttoare de beneficii economice va rezulta din lichidarea unei obligaii prezente
i cnd valoarea la care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluat n mod credibil.

Datoriile curente sunt acele datorii care trebuie pltite ntr-o perioada de pn la un an.

O datorie trebuie clasificat ca datorie pe termen scurt, denumit i datorie curent, atunci cnd:

a) se ateapt s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al societii comerciale;


b) deinuta n primul rnd n scopul tranzacionrii;
c) este exigibil n termen de 12 luni de la data bilanului; sau
d) societatea nu are dreptul necondiionat de a amna achitarea datoriei pentru cel puin 12 luni
de la data bilanului.

Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

Datoriile sunt prezentate la cost amortizat. Veniturile nregistate n avans ncadrate ca datorii pe termen
lung sunt actualizate utiliznd metoda dobnzii efective. Rata de actualizare utilizat n acest sens este
rata determinat conform propriilor proceduri elaborate de ctre conducerea societii.

Societatea derecunoate o datorie atunci cnd obligaiile contractuale sunt achitate, anulate sau expir.
Dac bunurile i serviciile furnizate n legtur cu activitile curente nu au fost facturate, dar dac
livrarea a fost efectuat i valoarea acestora este disponibil, obligaia respectiv este nregistrat ca
datorie.

Sumele reprezentnd dividende repartizate din profitul net al perioadei de raportare sunt evideniate n
anul urmtor n rezultatul reportat urmnd ca, dup aprobarea de ctre adunarea general a acionarilor
a acestei destinaii, s fie nregistrate ca dividende de pltit acionarilor.

49
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3 POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Impozitul pe profit curent

Taxa curent de plat se determin pe baza profitului impozabil al anului. Profitul fiscal este diferit de
profitul raportat n contul de profit i pierdere deoarece exclude elemente de venit sau cheltuial care
sunt impozabile sau deductibile n ali ani i mai exclude elemente care nu vor deveni niciodat
impozabile sau deductibile. Datoria societii aferent impozitului pe profit curent este calculat utiliznd
procente de taxare care au fost prevzute de lege sau ntr-un proiect de lege la sfritul anului. n
prezent cota de impozitare este de 16%.

Impozitul amnat

Impozitul amnat se constituie analiznd diferenele temporare ale activelor i datoriilor. Pierderea fiscal
reportat este inclus n calculaia creanei privind impozitul pe profit amnat. Creana privind impozitul
amnat este recunoscut numai n msura n care este probabil s se obin profit impozabil n viitor,
dup compensarea cu pierderea fiscal a anilor anteriori i cu impozitul pe profit de recuperat.

Creanele i datoriile privind impozitul pe profit amnat sunt compensate atunci cnd exist acest drept i
cnd sunt aferente impozitelor pe profit percepute de aceeai autoritate fiscal.

Recunoaterea veniturilor

Veniturile sunt evaluate conform IAS 18 Venituri la valoarea just a contraprestaiei primite sau de
primit. Veniturile sunt reduse corespunztor cu valoarea estimat a bunurilor napoiate de clieni, rabaturi
i alte elemente similare.

Vnzarea de bunuri

Veniturile din vnzarea de bunuri sunt recunoscute atunci cnd toate condiiile de mai jos sunt
ndeplinite:

Societatea a transferat cumprtorilor riscurile i avantajele semnificative ce decurg din


proprietatea asupra bunurilor;

Societatea nu mai gestioneaz bunurile vndute la nivelul la care ar fi fcut-o n cazul


deinerii n proprietate a acestora i nici nu mai deine controlul efectiv asupra lor;

mrimea veniturilor poate fi evaluat n mod credibil;

este probabil ca beneficiile economice asociate tranzaciei s fie generate ctre


societate; i

costurile tranzaciei pot fi evaluate n mod credibil.

Venitul din activitile curente este recunoscut atunci cnd exist probabilitatea ca societii s ii revin n
viitor anumite beneficii economice i cnd aceste beneficii pot fi evaluate n mod fiabil.

Valoarea veniturilor rezultate dintr-o tranzacie este determinat de obicei printr-un acord dintre entitate
i cumprtorul sau utilizatorul activului. Veniturile se evalueaz la valoarea just a contraprestaiei
primite sau de primit, innd cont de valoarea oricror reduceri comerciale i rabaturi cantitative
acordate.

Contraprestaia este sub form de numerar sau de echivalente de numerar, iar valoarea veniturilor este
suma numerarului sau echivalentelor de numerar primit sau care urmeaz a fi primit. Cu toate acestea, n
momentul n care intrarea de numerar sau de echivalente de numerar este amnat, valoarea just a
contraprestaiei poate fi mai mic dect valoarea nominal a numerarului primit sau de primit.
Aceasta este situaia care se aplic i n cazul contractelor de livrare cu condiia credit furnizor, dac
societatea poate oferi cumprtorului un credit fr dobnd sau poate accepta de la acesta efecte
comerciale cu o rat a dobnzii mai mic dect cea de pe pia drept contraprestaie pentru vnzarea
bunurilor.

50
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3 POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Vnzarea de bunuri (continuare)

Pentru contractele comerciale ncheiate n calitate de furnizor cu plata amnat diferena dintre valoarea
just i valoarea nominal a contraprestaiei este recunoscut drept venit din dobnzi. Valoarea just a
contraprestaiei este determinat prin actualizarea tuturor sumelor de primit n viitor, utiliznd o rat a
dobnzii implicit.

Pentru actualizarea sumelor de primit n viitor societatea a ales s utilizeze rata dobnzii determinat prin
procedura intern care are in vedere ratele dobnzilor utilizate in sistemul bancar romanesc.

Prestarea de servicii

Atunci cnd rezultatul unei tranzacii care implic prestarea de servicii poate fi estimat n mod fiabil,
venitul asociat tranzaciei trebuie s fie recunoscut n funcie de stadiul de execuie a tranzaciei la data
nchiderii perioadei de raportare. Rezultatul unei tranzacii poate fi estimat n mod fiabil atunci cnd sunt
ndeplinite toate condiiile urmtoare:

valoarea veniturilor poate fi evaluat n mod fiabil;

este probabil ca beneficiile economice asociate tranzaciei s fie generate pentru entitate;

stadiul de execuie a tranzaciei la data nchiderii bilanului poate fi evaluat n mod fiabil;

costurile suportate pentru tranzacie i costurile de finalizare a tranzaciei pot fi evaluate


n mod fiabil.

Pentru recunoaterea veniturilor n funcie de stadiul de execuie a tranzaciei societatea utilizeaz


metoda procentului de finalizare. Conform acestei metode, veniturile sunt recunoscute n perioadele
contabile n care sunt prestate serviciile. Recunoaterea veniturilor pe aceast baz ofer informaii utile
referitoare la proporiile activitii de prestare a serviciilor i ale rezultatelor acesteia pe parcursul unei
perioade.

Veniturile sunt recunoscute numai atunci cnd este probabil ca beneficiile economice asociate tranzaciei
s fie generate pentru entitate. Atunci cnd apare o incertitudine legat de colectabilitatea unei sume
deja incluse n venituri, suma care nu poate fi colectat sau suma a crei colectare a ncetat a mai fi
probabil este recunoscut mai degrab ca o cheltuial, dect ca o ajustare a valorii veniturilor
recunoscute iniial.

Cnd rezultatul unei tranzacii care implic prestarea de servicii nu poate fi estimat n mod fiabil, venitul
trebuie recunoscut doar n limita cheltuielilor recunoscute care pot fi recuperate.

Veniturile din chirii sunt recunoscute n contul de profit i pierdere liniar, pe durata contractului de
nchiriere.

Dividende i dobnzi

Veniturile din dividende sunt recunoscute atunci cnd este stabilit dreptul acionarului de a primi plata.
Veniturile din dividende sunt nregistrate la valoarea brut ce include impozitul pe dividende, care este
recunoscut ca o cheltuial curent n perioada n care s-a aprobat distribuirea.

Veniturile din dobnzi sunt recunoscute pe baza contabilitii de angajamente, prin referin la principalul
nerambursat i rata efectiv a dobnzii, acea rat care actualizeaz exact fluxurile viitoare preconizate
ale sumelor de primit.

51
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3 POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Provizioane

Provizioanele sunt prezentate separat de alte datoriicum sunt cele comerciale sau estimate deoarece
exist o incertitudine in ceea ce priveste momentul si valoarea la care se va efectua decontarea in viitor.
Provizioanele se constituie pentru obligaiile curente fa de teri atunci cnd este probabil ca obligaiile
respective s fie onorate, iar suma necesar pentru stingerea obligaiilor poate fi estimat n mod
credibil. Provizioanele pentru obligaii individuale sunt constituite la o valoare egal cu cea mai bun
estimare a sumei necesare pentru stingerea obligaiei.

Provizioanele sunt grupate n contabilitate pe categorii i se constituie pentru:

a) litigii;
b) garanii acordate clienilor;
c) dezafectarea imobilizrilor corporale i alte aciuni similare legate de acestea;
d) restructurare;
e) beneficiile angajailor;
f) alte provizioane

Atunci cnd, pe baza analizei efectuate de conducere mpreun cu avocaii asupra anselor de pierdere a
procesului de ctre societate, se ajunge la concluzia ca ansele de pierdere estimate sunt mai mari de
50% se constituie provizion la valoarea estimat credibil.

Provizioane pentru garanii acordate clienilor se constituie n funcie de estimrile fcute de conducere i
compartimentele vnzri, tehnic i calitate cu privire la nivelul cheltuielilor cu reparaiile n termen de
garanie. Nivelul cheltuielilor cu reparaiile pe perioada de garanie se determin ca procent din cifra de
afaceri a anului de raportare.

Provizioane de restructurare

Obligaia implicit de restructurare apare n cazul n care o societate:

- dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare n care s fie evideniate: activitatea sau
parte de activitate la care se refer, principalele locaii afectate, locaia, funcia i numrul aproximativ de
angajai care vor primi compensaii pentru ncetarea activitii lor, cheltuieli implicite, data la care se va
implementa planul de restructurare

- a generat o ateptare justificat celor afectai c restructurarea va fi realizat prin demararea


implementrii respectivului plan de restructurare sau prin comunicarea principalelor caracteristici ale
acestuia celor care vor fi afectai de procesul de restructurare.

Provizionul de restructurare include numai cheltuieli directe legate de restructurare.

Provizioane pentru beneficiile angajailor

Sunt nregistrate n cursul exerciiului financiar provizioane pentru concedii de odihn rmase
neefectuate. n momentul recunoaterii acestora ca datorii fa de angajai, valoarea provizioanelor va fi
reluat prin conturile de venituri corespunztoare.

Alte provizioane

n situaia n care sunt identificate datorii cu plasare n timp sau valoare incert care ndeplinesc condiiile
de recunoatere a provizioanelor conform IAS 37 dar nu se regsesc n niciuna din categoriile identificate
mai sus se nregistreaz alte provizioane.

La sfritul fiecrei perioade de raporare provizionul se reanalizeaz i este ajustat astfel inct s
reprezinte cea mai bun estimare curent. Atunci cnd se constat n urma analizei c nu mai este
probabil s fie necesare ieiri de resurse care ncorporeaz beneficii economice pentru stingerea
obligaiei, provizionul trebuie anulat.

Societatea nu recunoate provizion pentru pierderile din exploatarea activelor. Previzionarea unor pierderi
din exploatare indic faptul ca anumite active de exploatare pot fi depreciate i n acest caz se testeaz
aceste active n conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor.

52
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3 POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Beneficiile angajailor

Obligaiile cu beneficiile pe termen scurt acordate angajailor nu se actualizeaz i sunt recunoscute n de


profit i pierdere pe masur ce serviciul aferent este prestat.

Beneficiile pe termen scurt acordate angajailor includ salariile, primele i contribuiile la asigurri sociale.
Beneficiile pe termen scurt sunt recunoscute ca i cheltuial atunci cnd serviciile sunt prestate.

Societatea efectueaz pli n numele salariailor proprii ctre sistemul de pensii al statului romn,
asigurrile de sntate i fondul de omaj, n decursul derulrii activitii normale.

Toi angajaii societii sunt membrii i au obligaia de a contribui la sistemul de pensii al statului romn.
Toate contribuiile aferente sunt recunoscute n contul de profit i pierdere al perioadei atunci cnd sunt
efectuate. Societatea nu are altfel de obligaii suplimentare.

Societatea nu este angajat n nici un sistem de pensii independent i n consecin nu are niciun fel de
obligaii n acest sens. Societatea nu este angajat n niciun alt sistem de beneficii post angajare.
Societatea nu are obligaii de a presta servicii ulterioare fotilor sau actualilor salariai.

Societatea nu acord n prezent beneficii sub forma participrii salariailor la profit.

n prezent nu exist niciun plan n care s fie prevzut obligaia Societii de a acorda beneficii sub
forma aciunilor proprii ale entitii (sau alte instrumente de capitaluri proprii).

Rezultatul exerciiului

n contabilitate, profitul sau pierderea se stabilete cumulat de la nceputul exerciiului financiar.

Rezultatul exerciiului se determin ca diferen ntre veniturile i cheltuielile exerciiului.

Rezultatul definitiv al exerciiului financiar se stabilete la nchiderea acestuia i reprezint soldul final al
contului de profit i pierdere.

Repartizarea profitului se efectueaz n conformitate cu prevederile legale n vigoare. Sumele


reprezentnd rezerve constituite din profitul exerciiului financiar curent, n baza unor prevederi legale, de
exemplu rezerva legal constituit n baza prevederilor Legii 31/1990 se nregistreaz la finele exerciiului
curent. Profitul contabil rmas dup aceast repartizare se preia la nceputul exerciiului financiar urmtor
celui pentru care se ntocmesc situaiile financiare anuale n contul de rezultatul reportat reprezentnd
profitul nerepartizat sau pierderea neacoperit, de unde se repartizeaz pe celelalte destinaii hotrte de
adunarea general a acionarilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidenierea n contabilitate a
destinaiilor profitului contabil se efectueaz dup ce adunarea general a acionarilor a aprobat
repartizarea profitului, prin nregistrarea sumelor reprezentnd dividende cuvenite acionarilor, rezerve i
alte destinaii, potrivit legii.

Rezultatul pe aciune

IAS 33 Rezultatul pe aciune prevede ca dac o entitate prezint situaii financiare consolidate ct i
situaii financiare separate, prezentarea rezultatului pe aciune se realizeaz doar pe baza informaiilor
consolidate. Dac alege s prezinte rezultatul pe aciune pe baza situaiei sale financiare separate,
trebuie s prezinte astfel de informaii referitoare la rezultatul pe aciune doar n situaia rezultatului
global.

Societatea a ales s prezinte rezultatul pe aciune n aceste Situatii financiare individuale.

Societatea prezint rezultatul pe aciune de baz pentru aciunile sale ordinare. Rezultatul pe aciune de
baz este calculat mprind ctigul sau pierderea atribuibil deintorilor de aciuni ordinare ale societii
la media ponderat a aciunilor ordinare n circulaie pe parcursul perioadei.

53
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3 POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Rezultatul pe aciune (continuare)

Media ponderat a aciunilor ordinare n circulaie n timpul perioadei reprezint numrul de aciuni n
circulaie la nceputul perioadei ajustat cu numrul de aciuni rscumprate sau emise n perioada
respectiv nmulit cu un factor de ponderare a timpului.

Factorul de ponderare a timpului este numrul de zile n care aciunile respective s-au aflat n circulaie,
ca proporie din numrul total de zile ale perioadei.

Raportare pe segmente

Un segment operaional este o component distinct a societii care se angajeaz n activiti n urma
crora ar putea obine venituri i nregistra cheltuieli, inclusiv venituri i cheltuieli aferente tranzaciilor cu
oricare dintre celelalte componente ale societii i care este supus la riscuri i beneficii diferite de cele
ale celorlalte segmente. Formatul principal de raportare pe segmente a Societii este reprezentat de
segmentarea pe activiti.

Avnd n vedere ca aciunile Societii sunt tranzacionate la Bursa de Valori Bucureti i c aceasta aplic
IFRS, se prezint n situaiile financiare anuale precum i n raportrile interimare realizate conform IAS
34 Raportarea financiar interimar, informaii despre segmentele de activitate, despre produsele i
serviciile acestora, despre zonele geografice n care i desfoar activitatea i despre principalii clieni.

n conformitate cu IFRS 8 - Segmente de activitate, un segment de activitate este o component a unei


entiti:

care se angajeaz n activiti de afaceri din care poate obine venituri i de pe urma crora
poate suporta cheltuieli (inclusiv venituri aferente tranzaciilor cu alte componente ale
aceleiai entiti);

ale crei rezultate din activitate sunt examinate n mod periodic de ctre principalul factor
decizional operaional al entitii n vederea lurii de decizii cu privire la alocarea resurselor
pe segmente i a evalurii performanei acestuia, i

pentru care sunt disponibile informaii financiare distincte.

Lund n considerare criteriile de identificare a segmentelor de activitate ct i pragurile cantitative


descrise n IFRS 8, Societatea a identificat urmtoarele segmente de activitate pentru care prezint
informaiile n mod separat:

activitatea liceniat furnizarea i producerea energiei electrice.

activitatea neliceniat;

54
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

4. IMOBILIZRI CORPORALE

Terenuri i Echipamente Alte Imobilizri


amenajare de tehnologice i imobilizri corporale n
Cost terenuri Construcii vehicule corporale curs de execuie Total

La 31 decembrie 2015 118.365.248 77.728.446 35.380.852 4.809.678 1.694.592 237.978.816

Intrri din care: 25.866.238 57.215.602 4.658.322 1.059.528 1.580.504 90.380.194


din reevaluare 25.866.238 56.828.512 1.307.002 40.061 - 84.041.813
Ieiri din care: (591.758) (14.058.969) (12.329.553) (3.398.939) (1.833.935) (32.312.153)
urmare a stabilirii valorii nete (2.847.0
pentru reevaluare (591.758) (6.415.490) (10.779.298) 02) - (20.633.548)
diminuarea valorii ca urmare a
reevalurii - (7.643.616) (1.042.862) - - (8.686.478)

La 31 decembrie 2016 143.639.728 120.885.080 27.709.621 2.470.267 1.441.161 296.145.856

Terenuri i Echipamente Alte Imobilizri


amenajare de tehnologice i imobilizri corporale n
Amortizare cumulat terenuri Construcii vehicule corporale curs de execuie Total

La 31 decembrie 2015 251.379 3.198.018 8.987.374 2.295.210 - 14.731.981

Amortizarea anului 25.834 3.217.472 4.980.372 687.581 - 8.911.258


Amortizare cumulat aferent
ieirilor din care: - (6.415.490) (10.779.298) (2.847.002) - (20.041.790)
urmare a stabilirii valorii nete
pentru reevaluare - (6.415.490) - - - (6.415.490)

La 31 decembrie 2016 277.213 - 3.188.448 135.789 - 3.601.449

55
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

4. IMOBILIZRI CORPORALE (continuare)

Imobilizri
Terenuri i Echipamente Alte corporale n
amenajare de tehnologice i imobilizri curs de
Ajustri pentru depreciere terenuri Construcii vehicule corporale execuie Total

La 31 decembrie 2015 - - - - 98.367 98.367

Ajustri de depreciere recunoscute n


profit sau pierdere - - - - - -
Reluri ale ajustrilor de depreciere
recunoscute n profit sau pierdere - - - - (98.367) (98.367)

La 31 decembrie 2016 - - - - - -

Valoare contabil net

223.148.46
La 31 decembrie 2015 118.113.869 74.530.428 26.258.419 2.649.527 1.596.225 8
292.544.40
La 31 decembrie 2016 143.362.515 120.885.080 24.521.173 2.334.478 1.441.161 7

56
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

4 IMOBILIZRI CORPORALE (continuare)

Imobilizri
Terenuri i Echipamente Alte corporale n
amenajare de tehnologice i imobilizri curs de
Cost terenuri Construcii vehicule corporale execuie Total
La 31 decembrie 2014 102.739.779 77.152.467 31.586.690 4.073.154 1.848.439 217.400.529

Intrri din care: 21.709.106 587.084 4.084.935 920.009 2.293.976 29.595.110


din reevaluare 21.709.106 - - - - 21.709.106
Ieiri din care: (6.083.637) (11.105) (425.832) (48.426) (2.447.823) (9.016.823)
urmare a stabilirii valorii nete
pentru reevaluare - - - - - -
diminuarea valorii ca urmare a
reevalurii (5.490.996) - - - - (5.490.996)

La 31 decembrie 2015 118.365.248 77.728.446 35.245.793 4.944.737 1.694.592 237.978.816

Imobilizri
Terenuri i Echipamente Alte corporale n
amenajare de tehnologice i imobilizri curs de
Amortizare cumulat terenuri Construcii vehicule corporale execuie Total
La 31 decembrie 2014 225.545 - 4.521.326 1.277.621 - 6.024.492

Amortizarea anului 25.834 3.200.597 4.516.302 1.023.964 - 8.766.697


Amortizare cumulat aferent
ieirilor din care: - (2.579) (50.254) (6.375) - (59.208)
urmare a stabilirii valorii nete
pentru reevaluare - - - - - -

La 31 decembrie 2015 251.379 3.198.018 8.987.374 2.295.210 - 14.731.981

57
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

4 IMOBILIZRI CORPORALE (continuare)

Terenuri i Echipamente Alte Imobilizri


amenajare de tehnologice i imobilizri corporale n curs
Ajustri pentru depreciere terenuri Construcii vehicule corporale de execuie Total
La 31 decembrie 2014 1.077.197 - - - - 1.077.197

Ajustri de depreciere
recunoscute n profit sau pierdere - - - - 98.367 98.367
Reluri ale ajustrilor de
depreciere recunoscute n profit
sau pierdere (1.077.197) - - - - (1.077.197)

La 31 decembrie 2015 - - - - 98.367 98.367

Valoare contabil net

77.152.46
La 31 decembrie 2014 101.437.037 7 27.065.364 2.795.533 1.848.439 210.298.840
74.530.42
La 31 decembrie 2015 118.113.868 8 26.258.419 2.649.528 1.596.225 223.148.468

La 31 decembrie 2016 imobilizrile corporale au crescut fa de 31 decembrie 2015 cu 31% n principal datorit reevalurii activelor din grupa 1 Construcii i
grupele 2- 3 masini, utilaje, echipamente mai puin SDV-uri. Reevaluarea imobilizarilor corporale la 31 decembrie 2016 a rezultat intr-o crestere de valoare
recunoscuta prin rezerve, in valoare de 81.571.124 RON si o descrestere recunoscuta in situatia individuala a rezultatulu global in valoare de 6.676.511 RON.

Evalurile s-au efectuat cu societai autorizate ANEVAR.

Intrrile de imobilizri corporale sunt reprezentate de modernizri ale sediilor societii precum i de achiziii de echipamente tehnologice.

Imobilizrile corporale ieite reprezint diminuri de valoare ca urmare a reevalurii i casri.

58
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

4 IMOBILIZRI CORPORALE

Pentru garantarea acordurilor de garanie i contractelor de credit semnate cu bncile finanatoare,


societatea a ipotecat urmtoarele active n favoarea bncilor respective, astfel:

Valoare Valoare
contabil net contabil net
31 decembrie 31 decembrie
Denumire active 2016 2015

-Teren com. Domnesti jud.Ilfov = 67.713.56 mp 12.299.569 13.491.154


-Teren com. Moara Vlsiei jud.Ilfov = 70.469 mp 7.680.362 8.608.599
-Teren str. Mitropolit Filaret 35-37 sect.4 Bucureti =
1.595 mp 3.621.527 2.388.687
-Teren str.Veseliei nr.19 sect.5 Bucureti =16.095 mp 11.694.241 11.797.136
-Imobile (loturi cadastrale nr.13,15,16)
Calea Rahovei 266-268 sector 5 Bucureti 40.004.085 14.919.711

n cadrul imobilizrilor corporale sunt cuprinse active achiziionate prin subvenie guvernamental i utilizate
in activitatea liceniat la una dintre microhidrocentralele situate in comuna Brodina judeul Suceava.
Valoarea rmas a investiiei la data de 31 decembrie 2016 este de 14.050.717 lei din care valoarea
subvenionat 5.063.181 lei. Valoarea rmas a investiiei la 31 decembrie 2015 a fost de 16.427.078 lei din
care valoarea subvenionat 5.226.399 lei.

5 INVESTIII IMOBILIARE

Societatea deine imobile utilizate n totalitate pentru nchiriere. Toate contractele de nchiriere prevd o
perioad iniial de minim un an. Prelungirile ulterioare sunt negociate cu locatarii. Obligaiile prilor
referitoare la reparaii, ntreinere i mbuntiri sunt prevzute n contractele ncheiate.

Aceste imobile sunt recunoscute n conformitate cu IAS 40 drept investiie imobiliar. Pentru prezentarea
investiiilor imobiliare n situaiile financiare Societatea a ales modelul bazat pe valoarea just. Evaluarea de
la data de 31.12.2016 s-a efectuat de ctre un evaluator autorizat ANEVAR care a utilizat abordarea prin
venit (metoda fluxului de numerar actualizat).

La data de 31 decembrie 2016 investiiile imobiliare se prezint dup cum urmeaz:

2016 2015

Sold initial 947.183 907.248

Intrri din care: 3.739.958 39.935


din evaluare la valoare just 3.739.958 -
Ieiri din care: (55.256) -
din evaluare la valoare just (55.256) -

Sold final 4.631.885 947.183

Veniturile aferente investiiilor imobiliare obinute n anul 2016 sunt n valoare de 1.359.581 lei i acoper
cheltuielile suportate de proprietar (2015: 1.381.075 lei).

Societatea deine i alte spaii nchiriate n cadrul unor imobile utilizate n comun cu alte activiti. Acestea nu
sunt clasificate ca fiind investiii imobiliare deoarece ponderea veniturilor din chirii in total venituri este
nesemnificativ. De asemenea, n majoritatea situaiilor aceste spaii nu pot fi administrate separat.

59
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

Precizm c nu exist restricii impuse asupra gradului de realizare a investiiilor imobiliare sau asupra
transferului de venituri i ncasri din cedare.

60
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

6 IMOBILIZRI NECORPORALE

Imobilizrile necorporale cuprind programe informatice, licene i diverse softuri. Sunt amortizate prin
metoda liniar.

n situaia poziiei financiare sunt prezentate la cost istoric, mai puin amortizarea i eventualele ajustri de
valoare.

Imobilizrile necorporale au crescut n principal datorit rennoirii unor licene.

Pentru majoritatea activelor necorporale, duratele de via util au fost estimate la 3 ani. Sistemul informatic
ERP se va amortiza n 5 ani.

Situaia imobilizrilor necorporale la data de 31 decembrie 2016 se prezint astfel:

Imobilizri
Concesiuni Alte necorporale
brevete imobilizri n curs de
Cost licene necorporale execuie Total
La 31 decembrie 2015 312.132 2.207.292 12.701 2.532.125
Intrri 316.754 121.618 584.633 1.023.005
Ieiri (29.816) (9.672) (131.346) (170.834)
Transferuri - - - -

La 31 decembrie 2016 599.070 2.319.238 465.988 3.384.296

Imobilizri
Concesiuni Alte necorporale
brevete imobilizri n curs de
Amortizare cumulat licene necorporale execuie Total
La 31 decembrie 2015 188.241 965.827 - 1.154.068
Amortizarea anului 82.973 511.840 - 594.813
Amortizare cumulat aferent
ieirilor - - - -

La 31 decembrie 2016 271.214 1.477.667 - 1.748.881

Valoare contabil net


La 31 decembrie 2015 123.891 1.241.465 12.701 1.378.057

La 31 decembrie 2016 327.856 841.571 465.988 1.635.414

61
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

6 IMOBILIZRI NECORPORALE (continuare)

Imobilizri
Concesiuni Alte necorporale
brevete imobilizri n curs de
Cost licene necorporale execuie Total
La 31 decembrie 2014 324.025 2.035.832 128.228 2.488.085
Intrri 73.654 171.460 431.625 676.739
Ieiri (85.547) - (547.152) (632.699)
Transferuri - - - -

La 31 decembrie 2015 312.132 2.207.292 12.701 2.532.125

Imobilizri
Concesiuni Alte necorporale
brevete imobilizri n curs de
Amortizare cumulat licene necorporale execuie Total
La 31 decembrie 2014 224.928 444.360 - 669.288
Amortizarea anului 48.860 521.467 - 570.327
Amortizare cumulat aferent
ieirilor (85.547) - - (85.547)

La 31 decembrie 2015 188.241 965.827 - 1.154.068

Imobilizri
Concesiuni Alte necorporale
brevete imobilizri n curs de
Ajustri pentru depreciere licene necorporale execuie Total
La 31 decembrie 2014 - 90.000 - 90.000
Ajustri de depreciere recunoscute
n profit sau pierdere - - - -
Reluri ale ajustrilor de depreciere
recunoscute n profit sau pierdere - (90.000) - (90.000)

La 31 decembrie 2015 - - - -
Valoare contabil net
La 31 decembrie 2014 99.097 1.501.472 128.228 1.728.797

La 31 decembrie 2015 123.891 1.241.465 12.701 1.378.057

62
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

7 INVESTIII N ENTITI AFILIATE

La data de 31 decembrie 2016, investiiile deinute n entitile afiliate n suma de 3.967.606 lei sunt
prezentate la cost.

Niciuna dintre societile la care sunt detinute aceste investiii nu este cotat pe piaa de valori mobiliare.
Deinerile sunt evaluate la cost i sunt testate pentru depreciere anual. Pentru a stabili acest lucru,
conducerea utilizeaz o serie de raionamente i are n vedere, pe lng ali factori, durata i msura n care
valoarea la data de raportare a investiiei este mai mic dect costul acesteia; sntatea financiar i
perspectiva pe termen scurt a entitii afiliate, schimbrile tehnologice i fluxurile de numerar operaionale i
de finanare.

Investiiile societii n filiale au rmas nemodificate n perioada de raportare, la 31 decembrie 2016 fiind:

Procent de
deinere i drept
Numele filialei Nr. titluri de vot (%) Valoare

Electromagnetica Golstar SRL 2.650 100% 3.126.198


Electromagnetica Prestserv SRL 295 98.333% 29.500
Electromagnetica Fire SRL 799 99.875% 79.900
Procetel SA 42.483 96.548% 732.008

TOTAL 3.967.606

Aceste societi vor fi cuprinse n situaiile financiare consolidate.

8 ALTE ACTIVE IMOBILIZATE

n aceast categorie sunt nregistrate garaniile de bun execuie acordate clienilor care au fost clasificate pe
termen lung conform contractelor ncheiate i certificatele verzi amnate conform OUG 57/2013.

Evaluarea se face la cost i se testeaz anual pentru depreciere.

31 decembrie
31 decembrie 2016 2015

Garanii de bun execuie acordate clienilor 1.146.339 1.111.417


Certificate verzi amnate 1.547.641 1.133.486
Creante comerciale esalonate pe termen lung 14.300.538 3.442.171

Total 16.994.518 5.687.074

Suma de 1.547.641 lei, reprezinta contravaloarea a 11.047 certificate verzi amanate, din care 3.132 sunt
aferente anului 2016. Aceste certificate vor putea fi tranzactionate incepand cu anul 2018, iar Societatea
estimeaza ca le va putea valorifica integral.

Creante esalonate pe termen lung in valoare neta de 14.300.538 lei la 31 decembrie 2016 au fost actualizate
la valoarea prezent, iar efectul discountarii a fost in valoare de 855.275 lei. Portiunea curenta este
recunoscuta in creante comerciale (Nota 10).

63
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

9 STOCURI

31 decembrie 31 decembrie
2016 2015

Materii prime 8.173.484 6.003.020


Materiale consumabile 2.193.526 1.200.689
Produse finite 4.069.542 3.303.782
Produse n curs de execuie 2.095.608 2.537.295
Alte stocuri 2.091.371 1.622.675
Ajustri pentru deprecierea stocurilor (1.216.227) (1.170.080)

Total 17.407.304 13.497.381

n Alte stocuri se regsesc obiecte de inventar, produse finite sau materiale aflate n custodie la teri i
avansuri achitate furnizorilor de bunuri.

Micarea n cadrul ajustrilor pentru deprecierea stocurilor este urmtoarea:

2016 2015

Sold la inceputul perioadei 1.170.080 796.636

nregistrare ajustare de depreciere 234.823 1.436.080


Diminuare ajustare de depreciere (188.676) (1.062.636)

Sold la sfritul perioadei 1.216.227 1.170.080

Ajustrile nregistrate n cursul perioadei de raportare se refer la materii prime si materiale fr micare
sau cu micare lent.

Societatea nu are stocuri gajate n contul datoriilor.

10 CREANE COMERCIALE

Creanele sunt nregistrate la valoarea nominal i sunt evideniate n contabilitatea analitic pe fiecare
persoan fizic sau juridic. Creanele n valut au fost evaluate pe baza cursului de schimb valutar n
vigoare la sfritul exerciiului, iar diferenele de curs au fost recunoscute ca venituri sau cheltuieli ale
perioadei.

31 decembrie 31 decembrie
2016 2015

Creane comerciale intern* 26.388.329 43.017.039


Creane comerciale extern 8.038.254 4.542.562
Creane comerciale estimate 1.635.687 4.951.790
Ajustare creante interne valoare prezenta (479.967) -
Ajustri pentru deprecierea creanelor comerciale (1.604.777) (1.497.898)

Creane comerciale net 33.977.526 51.013.493

*Creane comerciale intern includ si garaniile de bun execuie cu scaden sub 1 an acordate clienilor. La
31 decembrie 2016 acestea sunt n valoare de 1.168.053 lei (31 decembrie 2015: 1.013.604 lei).

64
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

10 CREANE COMERCIALE (continuare)

Contractele de vnzare sau de prestare de servicii ncheiate cu clienii n condiii credit furnizor au fost
actualizate la valoarea prezent. Efectul total al discountarii a fost de 1.335.242 lei, din care 479.967 lei pe
termen sub un an si 855.275 lei peste un an (Nota 8).

n anul 2016 vanzrile pe credit furnizor au crescut foarte mult, creanele cu termen de ncasare peste un an
ajungnd la o valoare de 4 ori mai mari dect la nceputul anului.

Soldul efectelor de ncasat de la clieni la 31 decembrie 2016 era de 3.126.627 lei (31 decembrie 2015:
6.642.971 lei) i reprezint bilete la ordin emise de clieni n favoarea Societii conform contractelor
ncheiate.

Micarea n cadrul ajustrilor pentru deprecierea creanelor comerciale este urmtoarea:

2016 2015

Sold la nceputul perioadei 1.497.898 1.451.287

nregistrare ajustare de depreciere 158.651 59.096


Diminuri ajustri de depreciere (51.773) (12.485)

Sold la sfritul perioadei 1.604.777 1.497.898

Clienii inceri sau n litigiu sunt la data de 31 decembrie 2016 n valoare de 1.646.498 lei (la 31 decembrie
2015 sunt 1.501.900 lei).

Deprecierile de valoare nregistrate se refer la sume nencasate de la clieni inceri sau n litigiu i pentru
care s-a estimat ca exist un risc de nencasare, corespunztor politicii adoptate de ctre societate.

Perioada de recuperare a creanelor a crescut n 2016 la 76 zile fa de anul 2015 cnd se inregistrau 52 zile,
datorit creterii volumului vnzrilor pe credit furnizor.

11 ALTE ACTIVE CIRCULANTE

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Debitori 173.045 348.635


Cheltuieli n avans 2.599.624 1.385.572
Furnizori debitori 21.175 41.923
Alte active 379.157 310.062

Total 3.173.001 2.086.192

Cheltuieli n avans n suma de 2.599.624 lei reprezint n principal, chirii pltite n avans, prime de asigurare
pentru asigurri de rspundere civil administratori i diverse abonamente.

n Alte active este cuprins TVA neexigibil n valoare de 340.480 lei (la 31 decembrie 2015: 135.936 lei).

65
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

12 ACTIVE FINANCIARE EVALUATE LA VALOARE JUST PRIN PROFIT SAU PIERDERE

n cadrul activelor financiare evaluate la valoare just prin profit sau pierdere Societatea include aciunile
tranzacionate la burs (date de intrare de nivel 1 - la determinarea valorii juste).

2016 2015

Sold iniial perioad 467.080 44.800

Intrri aciuni cotate 57.186 1.931.628


Ieiri aciuni cotate 524.266 1.509.348

Sold final perioad - 467.080

13 NUMERAR I ECHIVALENTE DE NUMERAR

31 decembrie
31 decembrie 2016 2016

Numerar n casierie 6.901 14.963


Conturi curente la bnci 17.813.048 13.868.974
Echivalente de numerar 2.341 6.551

Total 17.822.290 13.890.488

14 CAPITAL SOCIAL

Capitalul social subscris i vrsat este n valoare de 67.603.870 lei, compus din 676.038.704 aciuni cu
valoare nominal de 0,10 lei/aciune, vrsate integral.

Structura acionarilor ce dein peste 10% din capitalul social la data de 31 decembrie 2016 este urmtoarea,
conform Registru Depozitar Central:

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015


ACIONAR Nr. Aciuni % Nr. Aciuni %

Asociaia PAS 200.302.763 29,6288 200.302.763 29,6289


SIF Oltenia SA 171.672.301 25,3939 170.646.321 25,2421
Persoane fizice 193.778.348 28,6638 195.457.639 28,9122
Persoane juridice 110.285.292 16,3135 109.631.981 16,2168

Total 676.038.704 100 676.038.704 100

Nici unul dintre actionari nu detine controlul in relatia cu Societatea.

Societatea nu deine obligaiuni, aciuni rscumprabile sau alte titluri de portofoliu.

66
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

15 REZERVE

Rezerva legal

2016 2015

Sold la inceputul perioadei 56.849.081 56.849.081

Creteri 268.198 -
Diminuri (22.716.628) -

Sold la sfritul perioadei* 34.400.651 56.849.081

n conformitate cu legislaia din Romania, societile trebuie s repartizeze o valoare egal cu cel puin 5%
din profitul nainte de impozitare, n rezerve legale, pn cnd acestea ating 20% din capitalul social. n
momentul n care a fost atins acest nivel, societatea poate efectua alocri suplimentare numai din profitul
net. Rezerva legal este deductibil n limita unei cote de 5% aplicat asupra profitului contabil, nainte de
determinarea impozitului pe profit.

Rezervele legale au sczut n perioada de raportare cu 22.716.628 lei ca urmare a acoperirii pierderii
contabile a anului 2015 din ajustarea la inflaie calculat conform IAS 29 la momentul aplicrii pentru prima
dat a IFRS. n aceeai perioad a fost constituit rezerv legale aferent profitului obtinut (5% din profitul
contabil stabilit conform legii).

*Din valoarea rezervei legale la data de 31 decembrie 2016, suma de 24.020.209 lei reprezinta soldul
ajustrii la inflaie calculat din aplicarea IAS 29 (31 decembrie 2015: 46.736.837 lei).

Rezervele din reevaluare sunt n sum de 106.439.479 lei la data de 31 decembrie 2016. Raportat la
soldul inceputului perioadei acestea au crescut datorit reevalurii.

2016 2015

Sold la inceputul perioadei 25.294.629 5.292.673

Creteri 81.594.328 21.095.837


Diminuri (449.478) (1.093.881)

Sold la sfritul perioadei 106.439.479 25.294.629

Societatea nregistreaz la 31 decembrie 2016 alte rezerve n valoare de 57.312.841 lei din care sursele
proprii de finanare reprezint 98%.

2016 2015

Sold la nceputul perioadei 57.312.841 52.809.458

Creteri - 4.503.383
Diminuri 268.198 -

Sold la sfritul perioadei 57.044.643 57.312.841

67
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

16 REZULTAT REPORTAT

La 31 decembrie 2016 rezultatul reportat provenit din transferul rezervelor din reevaluare aferente activelor
amortizate sau scoase din funciune a fost de 449.478 lei.

Pierderea anului 2015 n suma de 20.909.463 lei, s-a acoperit n anul 2016 conform Hotrrii AGA din 21
aprilie 2016 din ajustarea la inflaie a rezervei legale calculat conform IAS 29 la data trecerii la IFRS.

17 SUBVENII PENTRU INVESTIII

Total sub un an peste un an

Subvenii pentru investiii la 31 dec.2016 5.063.181 163.219 4.899.962

Total sub un an peste un an

Subvenii pentru investiii la 31 dec.2015 5.226.399 163.219 5.063.181

In anul 2012 Societatea a beneficiat de o subvenie pentru investiie n valoare de 5.997.788 lei acordat
pentru modernizarea microhidrocentralei de la Brodina de jos (Suceava), care se transfer la venituri
concomitent cu nregistrarea amortizrii imobilizrilor achiziionate n cadrul acestui proiect. Valoarea neta
contabila a mijloacelor fixe achizitionate prin aceasta subventie sunt prezentate in Nota 4.

18 PROVIZIOANE

Sold Intrri Sold


01.01.201 (constituire Ieiri 31.12.201
Denumire 6 ) (anulare) 6

Provizioane pentru litigii 955.808 - (955.808) -


Provizioane pentru garanii de bun
execuie acordate clienilor 1.628.030 - (165.280) 1.462.750
Provizioane pt. riscuri i cheltuieli 9.025.808 - (9.021.308) 4.500
Provizion pentru beneficiile angajailor 561.399 365.885 (561.399) 365.885
12.171.04 (10.703.795
TOTAL 5 365.885 ) 1.833.135

Societatea are ncheiate contracte pentru livrarea corpurilor de iluminat cu clauz de garanie pentru
perioade mari, respectiv 2 - 4 ani. Contractele nu prevd un procent sau o sum pentru garania de bun
execuie, provizionul pentru acestea calculndu-se pe baza analizei cu privire la istoricul costurilor efectuate
cu produsele in termen de garanie.

n cursul perioadei de raportare a fost anulat provizionul constituit la sfritul anului anterior pentru amenda
comunicat de ctre Consiliul Concurenei i ca urmare a primirii deciziei, aceasta a fost nregistrat pe
costurile perioadei.

Provizionul pentru beneficiile angajailor se refer la valoarea concediilor de odihn neefectuate n anul
anterior; diminuarea acestuia s-a nregistrat concomitent cu efectuarea acestor concedii n perioada de
raportare.

68
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

19 DATORII COMERCIALE I ALTE DATORII

31 decembrie 31 decembrie
Datorii comerciale 2016 2015

Datorii comerciale interne 13.226.467 10.881.570


Datorii comerciale externe 2.690.979 4.471.777
Datorii comerciale estimate 1.856.736 5.688.284

Total datorii comerciale 17.774.182 21.041.631

Alte datorii curente 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Avansuri primite de la clieni 645.602 1.589.679


Salarii i asigurri sociale 3.525.884 2.903.503
Venituri in avans 1.548.133 2.787.366
Alte datorii 10.930.581 6.186.135

Total datorii comerciale si alte datorii 34.424.384 34.508.314

Datoriile sunt nregistrate la valoarea nominal i sunt evideniate n contabilitatea analitic pe fiecare
persoan fizic sau juridic. Datoriile n valut au fost evaluate pe baza cursului de schimb valutar n vigoare
la sfritul exerciiului, iar diferenele de curs au fost recunoscute ca venituri sau cheltuieli ale perioadei.

Perioada de rambursare a datoriilor a crescut la 62 zile n 2016 fa de 35 zile n 2015.

Societatea nu nregistreaz datorii comerciale restante semnificative.

Societatea nu nregistreaz pli restante ctre salariai i la bugetul statului, sumele prezentate reprezint
datorii aferente lunii decembrie 2016 i achitate la termenul scadent din ianuarie 2017.

Societatea nu are contractate mprumuturi pe termen lung la data de data de 31 decembrie 2016.

Societatea are aprobate mai multe acorduri de credit la data de 31 decembrie 2016. Situaia acestora este
prezentat n nota 29 a prezentelor situaii financiare. Nu au existat datorii privind credite de rambursat la
data 31 decembrie 2016 si respectiv la 31 decembrie 2015.

Alte datorii au n componena garanii primite de la chiriai, TVA de plata, alte taxe si impozite i amenda
primit pentru activitatea de furnizare a energiei electrice ca urmare a deciziei Consiliului Concurentei in
valoare de 9.021.308 lei. Pentru aceasta suma Societatea a solicitat la ANAF suspendarea conform art.235
din Codul de Procedura Fiscala.

Garaniile primite la data de 31 decembrie 2016 sunt n valoare de 2.610.606 lei i vor fi regularizate
conform clauzelor contractuale.

Total Sub un an Peste un an

Garanii primite 2.610.606 1.374.478 1.236.128

69
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

20 VENITURI

2016 2015

Venituri 234.188.009 383.043.940

- Venituri din producia vndut 91.102.036 86.123.022


- Venituri chirii 13.916.065 13.749.488
- Venituri din vnzarea mrfurilor 129.169.908 283.171.430

Venituri din investiii 4.019.247 578.619

- Venituri din dobnzi 15.909 53.674


- Venituri din dividende 375.975 465.493
- Venituri nete din evaluare la valoare just investiii imobiliare 3.668.940 -
- Alte venituri nete din investiii (41.577) 59.452

Variaia stocului de produse finite


i producia n curs de execuie 15.924.803 10.608.483
Activitatea realizat de entitate i capitalizat 1.246.195 1.742.457

Alte venituri/cheltuieli 4.906.997 3.689.649

- Venituri din subvenii 2.805.486 2.496.527


- Provizioane nete 1.066.172 212.080
- Diferen net de curs valutar (6.200) 247.050
- Alte venituri 1.041.539 733.992

Venituri nete 260.285.252 399.663.148

Veniturile din vnzarea mrfurilor au sczut in anul 2016 cu 54,3% in principal datorit reducerii activitii
liceniate.

Veniturile din chirii pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 includ 1.359.581 RON reprezentand chirii
aferente investitiilor imobiliare (2015: 1.381.075 RON).

Provizioane nete reprezinta venituri din ajustari pentru deprecierea stocurilor si creantelor precum si
venituri/cheltuieli cu provizioane pentru garantii de buna executie acordate clientilor.

70
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

21 CHELTUIELI

2016 2015
313.92
Cheltuieli materiale 169.435.104 7.054

- Cheltuieli cu materii prime i materiale consumabile 51.564.316 47.949.330


- Cheltuieli privind mrfurile 115.447.129 263.514.578
- Cheltuieli cu energie,apa,gaz 2.423.659 2.463.146

Cheltuieli cu angajaii 34.094.959 32.562.136

- Cheltuieli cu salariile 27.919.696 26.633.903


- Alte cheltuieli cu personalul 6.175.263 5.928.233

Alte cheltuieli 34.250.873 58.562.281

- Cheltuieli potale 282.074 377.097


- Cheltuieli cu ntreinerea si reparaiile 450.299 504.277
- Cheltuieli cu chiriile 1.485.730 1.463.614
- Cheltuieli de publicitate i protocol 348.830 955.887
- Cheltuieli cu asigurrile 521.002 539.663
- Cheltuieli cu transportul i deplasrile 1.626.482 1.950.197
- Cheltuieli lucrri subcontractate 8.320.030 8.249.132
- Cheltuieli alte impozite i taxe 1.243.720 1.104.616
- Cheltuieli cu consultanii i colaboratorii 1.142.752 852.118
- Cheltuieli cu certificatele verzi 10.641.189 24.994.610
Alte cheltuieli de exploatare 8.188.765 17.571.070

Cheltuieli cu amortizarea i deprecierea 16.631.162 16.332.565

- Cheltuieli cu amortizarea 9.505.129 9.338.026


- Deprecierea net 7.126.033 6.994.539

Total cheltuieli 254.412.098 421.384.036

Cheltuielile cu materiile prime i materialele au crescut datorit creterii vnzrilor CIL. Cheltuielile cu
mrfurile au sczut deoarece s-a redus activitatea de furnizare energie electric.

22 CHELTUIELI FINANCIARE

2016 2015

- Cheltuieli cu dobnzile 72.757 97.678


- Comisioane bancare 566.184 818.427

Total cheltuieli financiare 638.941 916.105

71
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

23 IMPOZIT PE PROFIT

Impozit pe profit recunoscut n profit sau pierdere:

31 decembrie
31 decembrie 2016 2015
Retratat
Impozit pe profit curent
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 1.036.116 -

Impozit pe profit amnat

Cheltuieli / (Venituri) cu impozitul amnat (129.750) 1.114.261

906.366 1.114.261

Reconcilierea profitului nainte de impozitare cu cheltuiala cu impozitul pe profit n contul de profit i


pierdere:
Anul incheiat la 31 Anul incheiat la 31
Indicator decembrie 2016 decembrie 2015
Retratat

Profit/(Pierdere) contabil Net 4.327.847 (20.909.463)

Deduceri (8.519.337) (8.795.149)


Venituri neimpozabile (13.661.695) (1.680.032)
Cheltuieli nedeductibile 29.975.025 1.099.229
Profit/(Pierdere) impozabil 12.121.841 (32.483.872)
Pierderea fiscal din anii precedeni (5.634.850) (5.634.850)
Impozit pe profit curent 1.037.919 -
Reducere impozit pe profit (1.803) -

Impozit pe profit datorat la sfritul perioadei 1.036.116 -

Rata de impozitare utilizat pentru reconcilierile de mai sus este 16%.

La 31 decembrie 2016 total datorie privind impozitul pe profit curent este n valoare de 255.189 lei (31
decembrie 2015: 780.927 lei).

Analiza impozitului pe profit amnat pentru perioada de raportare este prezentat mai jos:

Recunoscut n Recunoscut n alte


Sold iniial contul de profit elemente ale Sold final
Retratat sau pierdere rezultatului global Retratat

Imobilizari corporale (5.359.615) 564.984 (13.501.713) (17.965.892)


Creante - 213.639 - 213.639
Ajustari de valoare creante 239.664 17.101 - 256.764
Ajustari valoare stocuri 187.213 7.384 - 194.596
Beneficiile angajatilor 89.824 (31.282) - 58.542
Pierdere fiscala 901.576 (901.576) - -

TOTAL (3.941.339) (129.750) (13.501.713) (17.242.351)

Impozitul pe profit amnat pentru imobilizri corporale a rezultat din metode diferite de amortizare contabila
i fiscal, iar cel din rezervele din reevaluare a rezultat din reevaluarea imobilizrilor corporale nregistrat
dup 1 ianuarie 2004 care se impoziteaz concomitent cu deducerea amortizrii fiscale.

72
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

24 NUMRUL MEDIU DE SALARIAI

Numrul mediu al salariailor a evoluat dup cum urmeaz:

31 decembrie
2016 31 decembrie 2015

Personal conducere 53 56
Personal administrativ 236 264
Personal producie 294 295

Total 583 615

Nivelul de pregtire ridicat al angajailor a permis societii sa intreprind activiti susinute de cercetare
dezvoltare. Evoluia structurii angajailor dup nivelul de pregtire este prezentat mai jos:

31 decembrie
2016 31 decembrie 2015

Personal cu studii superioare 35% 37%


Personal cu studii medii 35% 36%
Personal cu studii tehnice 4% 3%
Personal cu studii profesionale i de calificare 26% 24%
Numr mediu de salariai 583 615

Cheltuielile cu salariile i taxele aferente nregistrate n primul semestru pentru anii 2016 i 2015 sunt
urmtoarele:
2016 2015

Cheltuieli cu salariile 27.919.696 26.633.903


Cheltuieli cu asigurrile sociale 6.175.263 5.928.233

Total 34.094.959 32.562.136

Societatea nu are un program de pensii pentru personal n mod special contribuind la programul naional de
pensii conform legislaiei n vigoare.

25 TRANZACII CU PRILE AFILIATE

2016 2015
Vnzare de bunuri i servicii ctre filiale
Electromagnetica Goldstar 79.435 71.354
Electromagnetica Fire 15.466 12.874
Electromagnetica Prestserv 22.122 18.546
Procetel 34.994 26.103

Total 152.017 128.877

2016 2015
Achiziii de bunuri i servicii de la filiale
Electromagnetica Goldstar 225.777 202.345
Electromagnetica Fire 700.270 659.170
Electromagnetica Prestserv 674.245 620.225
Procetel 1.033.815 972.286

Total 2.634.107 2.454.026

73
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

25 TRANZACII CU PRILE AFILIATE (continuare)

31 decembrie
31 decembrie 2016 2015
Datorii comerciale i alte datorii ctre filiale
Electromagnetica Goldstar 15.282 14.545
Electromagnetica Fire 65.020 82.342
Electromagnetica Prestserv 71.752 61.130
Procetel - 1.182

Total 152.054 142.710

Indemnizaia membrilor Consiliului de Administraie n cursul anului 2016 a fost de 270.000 lei (2015:
423.261 lei).

Societatea nu deine obligaii contractuale ctre fotii directori i administratori i nu a acordat avansuri sau
credite actualilor directori i administratori.

Societatea nu are asumate obligaii viitoare de natura garaniilor n numele administratorilor.

Vnzrile ctre societile afiliate cuprind: livrri materiale diverse, chirii, utiliti.

Cumprrile de la societile afiliate cuprind: chirii, utiliti, servicii de curenie i transport, servicii de
prevenire i stingere a incendiilor.

Procetel SA este o societate comercial pe aciuni cu sediul n Calea Rahovei 266-268, Bucureti, sector 5,
Numr de ordine la registrul comerului J40/10437/1991, CUI 406212, tel: 031.700.2614, fax:
031.700.2616, avnd ca obiect de activitate principal Cercetare dezvoltare n alte tiine naturale i
inginerie (cod CAEN 7219). n relaia cu Electromagnetica desfoar activiti de nchiriere spaii.

Electromagnetica Goldstar SRL este o societate cu rspundere limitata cu sediul n Bucureti, Calea Rahovei
nr 266-268, sector 5, numr de inregistrare la Registrul Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti cu nr
J40/12829/1991, CUI 400570, avnd ca obiect de activitate principal fabricarea echipamentelor de
comunicaii (cod CAEN 2630). n relaia cu Electromagnetica desfoar activiti de nchiriere spaii.

Electromagnetica Prestserv SRL este o societate cu rspundere limitata cu sediul n Calea Rahovei 266-268,
sector 5, corp 1, etaj 2, axele A-B, stlpii 1-2, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul Bucureti cu nr J40/1528/2003, CUI 15182750. n relaia cu Electromagnetica presteaz servicii de
curenie (cod CAEN 4311).

Electromagnetica Fire SRL este o societate cu rspundere limitata cu sediul n Calea Rahovei nr 266-268,
sect. 5, corp 2, parter, axele C-D, stlpii 6 - 7, inregistrata la Oficiul Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul Bucureti cu nr J40/15634/2006, CUI 19070708. n relaia cu Electromagnetica desfoar
activiti n domeniul aprrii impotriva incendiilor, asisten tehnic de prevenire i stingere a incendiilor,
servicii de urgen private privind protecia civil, amenajri interioare, lucrri electrice i servicii de
curenie.

Electromagnetica presteaz ctre societile afiliate Procetel, Electromagnetica Prestserv si Electromagnetica


Fire servicii de nchiriere.

74
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

26 REZULTATUL PE ACIUNE

Rezultatul pe aciune de baz

n cursul perioadei de raportare nu au intervenit modificri n structura capitalului social. Rezultatul pe


aciune de baz este cel prezentat n situaia de profit sau pierdere i alte elemente ale rezultatului global. S-
a calculat ca raport ntre profitul net aferent aciunilor ordinare i media ponderat a aciunilor ordinare aflate
n circulaie.
2016 2015
Retratat

Profitul net/(Pierderea net) atribuibil acionarilor 4.327.847 (20.909.463)


Numrul mediu ponderat de aciuni ordinare 676.038.704 676.038.704
Rezultat pe aciune 0,0064 (0,0309)

Rezultatul pe aciune diluat

Pentru calculul rezultatului pe aciune diluat, societatea ajusteaz rezultatul atribuibil acionarilor ordinari ai
societii-mama i media ponderat a aciunilor n circulaie cu efectele tuturor aciunilor ordinare potenial
diluate. Pentru anii 2016 si 2015 Societatea nregistreaz rezultatul pe aciune de baza egal cu rezultatul pe
aciune diluat ntruct nu exist anumite titluri care dau posibilitatea s fie convertite n aciuni ordinare la un
moment dat n viitor.

27 INFORMAII PE SEGMENTE DE ACTIVITATE

Societatea a utilizat drept criteriu de agregare pentru raportarea pe segmente de activitate natura mediului
de reglementare i a identificat urmtoarele segmente de activitate pentru care prezint informaiile n mod
separat:
Activitatea liceniat furnizarea i producerea energiei electrice
Activitatea neliceniat

Criteriul de agregare are la baz licena necesar desfurrii unor activiti precum i condiiile impuse de
aceasta printre care prezentarea de situaii financiare separate. S-au agregat activitile de producere i
furnizare energie electric avndu-se in vedere faptul c acestea reprezint un proces integrat pentru o parte
din operaiunile acestora.

Informaiile pe segmente sunt raportate n funcie de activitile Societii. Activele i datoriile pe segmente
includ att elemente direct atribuibile respectivelor segmente ct i elemente care pot fi alocate folosind o
baz rezonabil.

Activitatea % Total Activitatea % Total Total


Anul 2016 neliceniat societate liceniat societate societate

Profit net 10.800.730 100,0 (6.472.883) n/a 4.327.847


392.153.95
Active totale 315.543.609 80,46 76.610.343 19,54 2
Datorii totale 30.552.460 49,60 31.049.549 50,40 61.602.009
232.828.42
Venituri clieni 101.934.763 43,78 130.893.665 56,22 8
Venituri din
dobnzi 16.691 100 - n/a 16.691
Depreciere i
amortizare 7.326.866 44,06 9.304.296 55,94 16.631.162

75
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

27 INFORMAII PE SEGMENTE DE ACTIVITATE (continuare)

Activitatea % Total Activitatea % Total Total


Anul 2015 neliceniat societate liceniat societate societate
(20.909.463
Profit net 6.379.349 100,0 (27.288.812) - )
Active totale 224.792.644 70,9 92.071.305 29,0 316.863.949
Datorii totale 20.294.196 35,8 36.327.488 64,2 56.621.684
Venituri clieni 98.188.623 25,6 284.855.316 74,4 383.043.939
Venituri din dobnzi 54.277 100 - n/a 54.277
Depreciere i
amortizare 7.770.293 47,6 8.562.272 52,4 16.332.565

Principalele produse si structura productiei

Societatea beneficiaz de o diversitate de tehnologii i echipamente care a permis obinerea unui


nomenclator diversificat de produse. Ponderea principalelor grupe de produse n cifra de afaceri aferent
produciei industriale (excluznd serviciile), este urmtoarea:

Corpuri, sisteme i soluii de iluminat cu LED

Producia de corpuri de iluminat cu LED ocup cea mai mare pondere n producia societii (47,8% din
vnzri). n 2016 s-a nregistrat o sporire a vnzrilor cu 18,7% fa de anul anterior. Tendina de cretere
se manifest n special pe sectoarele iluminatului public i iluminatului comercial. Vnzrile la export au
deocamdat o pondere mai puin nsemnat. Gama de produse acoper urmatoarele domenii:

iluminat stradal;
spaii comerciale (supermarket-uri, galerii comerciale, benzinrii, depozite, standuri, parcri,
vitrine, panouri publicitare);
spaiile industriale (hale, depozite, etc);
birouri;
cldiri publice (instiituii, spitale, coli);
rezidenial.

Echipamente de distributie si masurare a energiei electrice

Contoarele de energie electric se vnd ca atare sau integrate n sistemele EnergSys de msura i
telegestiune a energiei electrice. ntreaga producie de contoare i de sisteme este destinat pieei interne.
n anul 2016, vnzrile de contoare i sisteme de telegestiune a energiei au reprezentat 3,8% din totalul
cifrei de afaceri al companiei, cumulnd circa 9 milioane lei. La fel ca n ultimii ani, producia de profil a
nregistrat fluctuaii n funcie de dinamica achiziiilor derulate de societile de distribuie a energiei electrice.
Fa de anul anterior, anul 2016 a adus vnzri cu 44,9% mai mici.

Subansamble din mase plastice injectate

Ca urmare a lrgirii bazei de clieni att interni ct i externi, producia de subansamble din mase plastice
injectate a sporit cu 18% fa de anul anterior. Aceast grup de produse ocup cea mai mare pondere n
exporturile societii, cu 46% din total. Producia de subansamble din mase plastice injectate beneficiaz de
investiiile n utilaje realizate n ultimii ani i de fabricarea intern a matrielor.

Aparataj electric de joasa tensiune

Producia de aparataj electric de joas tensiune (pentru ABB Italia) reprezinta un element de continuitate in
cadrul productiei pentru export. Aceast grup de produse reprezint 9% din cifra de afaceri aferent
produciei nregistrnd o scdere uoar a vnzrilor fa de anul 2015, de 6%.

76
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

27 INFORMAII PE SEGMENTE DE ACTIVITATE (continuare)

Matrie

Execuia de scule si matrie vizeaz att comenzile primite de la teri ct mai ales asigurarea necesarului
intern pentru producia de subansamble din mase plastice injectate. Modernizarea i extinderea capacitatii
de producie de scule este esentiala pentru sustinerea diversificrii produciei de corpuri de iluminat cu LED i
introducerea de noi tehnologii de fabricatie.

Producia de energie electrica din surse regenerabile

Producia de energie este un domeniu reglementat de ANRE, societatea deinnd licena de producator nc
din 2007.

n anul 2016 nu au fost necesare investiii in cele 10 microhidrocentrale din bazinul rului Suceava, acestea
fiind modernizate recent, printr-un program de investiii finalizat in 2014.

Veniturile pe anul 2016 au inregistrat o cretere de 8,7%, corelat cu creterea produciei fizice de energie
fa de anul anterior. Menionm c i n 2016 i-a produs efectele OUG 57/2013 care prevede amnarea de
la tranzacionare a unui certificat verde pentru fiecare MWh produs in microhidrocentralele noi.

Elemente de siguranta a traficului feroviar

Vnzrile de elemente de sigurana a traficului feroviar au beneficiat de pe urma lansrii unor proiecte de
modernizare a infrastructurii de cai ferate. Cu aceast ocazie, ponderea acestora s-a apropiat n mod
excepional de 10% din cifra de afaceri aferent produciei. Evolutia viitoare a acestei categorii de produse
depinde n mare msur de continuarea proiectelor de modernizare a infrastructurii feroviare.

Alte produse industriale

Aceast categorie cuprinde producia de subansamble auto, subansamble electrice i electronice, confecii
metalice, etc, a cror pondere cumulat a fost n 2016 de 1,9% din vnzrile aferente producie.

Principalele servicii oferite

Serviciul de furnizare de energie electrica

Activitatea de furnizare de energie este reglementata de ANRE. Societatea detine licenta de furnizor din anul
2001, aceasta fiind reinnoita in 2013 pe baza reglementarilor noii legi a energiei (L123/2012) pentru inca 10
ani. n 2016, cifra de afaceri din activitatea de furnizare de energie s-a redus cu 54% fa de anul anterior,
ca urmare a unei aciuni de restructurare a portofoliului de clieni derulata n scopul unei gestiuni mai
eficiente a riscului. Aceasta msura a fost necesara datorit conditiilor dificile de pe piaa de energie unde
comportamentul producatorilor si furnizorilor de a contracta energie preponderent de pe Piaa pentru Ziua
Urmtoare a favorizat manifestarea acut a riscului de pre.

Necesarul de certificate verzi pentru intreg portofoliul de clieni de furnizare a fost acoperit in 2016 in
proportie de aproximativ 23% de certificatele obtinute pentru producia de energie realizata de catre propriile
microhidrocentrale.

Serviciile de inchiriere i furnizare de utiliti

Electromagnetica administreaz aproximativ 31.000 mp de spaii de nchiriat n Bucureti i 3.500 mp n


localitatea Vrteju, Ilfov. La sfritul anului 2016, pentru sediul din Calea Rahovei 266-268, gradul mediu de
ocupare era de 95,64 % iar preul mediu de nchiriere de 6,59 euro/mp. Pentru spaiile din comuna Vrteju
(Magurele), gradul de ocupare era de 81,68% iar tariful mediu de nchiriere este de 1,93 euro/mp.

77
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

Activitatea de nchiriere i furnizare utiliti a realizat meninerea cifrei de afaceri la nivelul anului trecut; in
fapt a avut o cretere nesemnificativ de 2% fa de anul precedent, in condiiile n care tariful mediu de
nchiriere n euro i gradul de ocupare au sczut uor iar cursul euro/leu a evoluat favorabil.

78
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

28 MANAGEMENTUL RISCULUI

Societatea este expus urmtoarelor riscuri:

Riscul privind capitalul

Gestionarea riscului privind capitalul urmrete asigurarea capacittii societtii de a-i desfura activitatea
n condiii bune printr-o optimizare a structurii de capital (capitaluri proprii i datorii). n analiza structurii de
capital se urmarete costul capitalului i riscul asociat fiecarei clase. Pentru a menine o structur optim de
capital i un grad de ndatorare corespunzator, societatea a propus acionarilor in ultimii ani o politic de
dividend adecvat, care s asigure sursele proprii de finanare. Absena surselor de finanare poate limita
extinderea societii pe segmentele de piaa unde desfacerea este susinut prin oferirea de faciliti
comerciale.

Societatea monitorizeaz capitalul pe baza gradului de ndatorare. Acest indicator este calculat ca raport intre
datoria net i capitalul total angajat. Datoria net se calculeaz ca sum dintre total mprumuturi i total
furnizori i alte datorii (aa cum sunt prezentate n situaia poziiei financiare) minus numerar i echivalente
de numerar. Capitalul total angajat este determinat ca sum intre datoria net i capitalurile proprii (aa cum
sunt prezentate n poziia financiar).

Gradul de ndatorare la 31 decembrie 2016 a fost dup cum urmeaz:

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Total mprumuturi - -
Furnizori i alte datorii 34.424.384 34.508.314
Fr: Numerar i echivalente de numerar (17.822.290) (13.890.488)

Datorii/(Active) nete 16.602.094 20.617.826

Capitaluri proprii 330.551.942 258.060.827

TOTAL CAPITAL ANGAJAT 347.154.036 278.678.653

Rata ndatorrii 4,78% 7,39%

Riscul de credit

Riscul de credit const n eventualitatea ca prile contractante s-i ncalce obligaiile contractuale
conducnd la pierderi financiare pentru societate. Atunci cnd este posibil i practica pieei o permite
societatea solicit garanii. Creanele comerciale provin de la o gama larg de clieni care activeaz in diverse
domenii de activitate i in diferite zone geografice. Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a
aplicat politici restrictive de livrare a produselor ctre clienii inceri. S-au contractat polie de asigurare a
creanelor de pe piaa extern. Datorit incidenei crescute n economie a cazurilor de insolvent, exist
riscul concret privind recuperarea contravalorii produselor i/sau serviciilor prestate anterior declarrii strii
de insolven. Societatea acord atenie sporit bonittii i disciplinei financiare a partenerilor contractuali.
De reinut c n perioada scurs de la ncheierea anului financiar 2016 pan la data raportului, mai muli
furnizori de energie au intrat sau i-au cerut insolventa. Constatm aadar o deteriorare a climatului de
afaceri i o manifestare direct a riscului de credit.
2016 2015

Creane comerciale 48.278.064 54.455.664


Alte creante 3.173.001 3.334.199
Active financiare evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere - 467.080
Numerar i echivalente de numerar 17.822.290 13.890,488

69.273.355 71.680.351

79
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

28 MANAGEMENTUL RISCULUI (continuare)

Riscul de pia

Riscul de pia cuprinde: riscul modificrii ratelor de dobnd, a cursului de schimb, a preului de achiziie a
mrfurilor.

Riscul cu privire la modificarea ratelor de dobnd este inut sub control datorita politicii de investiii a
societii din surse proprii de finanare, ceea ce conduce la utilizarea liniilor de credit numai pe perioade
scurte.

Societatea este expusa riscului valutar datorita faptului c aprovizionarea cu materiale se face n mare
parte din import i c ponderea exportului a crescut. Pentru a limita efectul schimburilor valutare s-a corelat
calendarul plilor cu cel al ncasrilor n valut, societatea realiznd, de regul, excedent de cash-flow.
Societatea monitorizeaz i gestioneaz n permanen expunerea la variaia de curs valutar.

Monedele strine cel mai des utilizate n tranzacii sunt EUR i USD. Activele n valut sunt reprezentate de
clieni i disponibil n valut. Datoriile n valut sunt reprezentate de furnizori. La data de 31 decembrie 2016
situaia acestora este urmtoarea:

Active Datorii Expunere net

EUR 2.491.850 411.010 2.080.840

USD 570.895 124.219 446.676

Din analiza senzitivitii riscului valutar la o variaie de +/- 10% a cursului de schimb, impactul asupra
rezultatului brut al exerciiului este de +/- 1.137.148 lei.

Aceast analiz arat expunerea la riscul de translatare la sfritul anului; cu toate acestea, expunerea din
cursul anului este n permanen monitorizat i gestionat de ctre societate.

Riscul de pre cuprinde riscul modificrii preului de achiziie a mrfurilor, a cursului de schimb i a ratelor de
dobnd. Dintre pieele pe care actioneaz societatea, piaa de energie este aceea cu cel mai ridicat risc de
pre, lund n considerare volatilitatea preurilor pe Piaa pentru Ziua Urmtoare si Piaa de Echilibrare,
precum i inexistenta mecanismelor de acoperire a riscului pe termen lung. Comportamentul productorilor
de energie de a vinde o parte ct mai mare din energie pe piaa spot este de natura s amplifice riscul de
pre pe aceasta piaa. Pentru controlul riscului de pre pe piaa energiei s-au luat msuri de reducere a
expunerii societii prin redimensionarea portofoliului de clieni i au fost externalizate serviciile de
echilibrare.

Riscul cu privire la modificarea ratelor de doband este inut sub control prin adoptarea unei politicii de
investiii exclusiv din surse proprii de finanare, ceea ce conduce la utilizarea liniilor de credit numai pentru
capitalul de lucru.

Societatea este expus riscului valutar datorit faptului c aprovizionarea cu materiale se face in mare parte
din import. Pentru a limita efectul schimburilor valutare s-a corelat calendarul plilor cu cel al incasrilor n
valut, societatea realiznd, de regula, excedent de cash-flow. Modificarea preurilor la materii prime i
materiale a impus reanalizarea continu a preurilor de cost. Pentru a menine unele produse n stare de
profitabilitate s-a acionat la furnizori pentru controlul preurilor i s-au imbuntit procesele tehnologice
aferente.

80
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

28 MANAGEMENTUL RISCULUI (continuare)

Riscul de lichiditate i cash-flow

Funcia de trezorerie a societii ntocmete prognoze privind rezerva de lichiditi i menine un nivel
adecvat al facilitatilor de credit astfel incat s poat gestiona prudent riscurile de lichiditate i de cash-flow.
n acest scop, prin hotararea AGEA din 21 apr 2016 au fost prelungite contractele de garanie cu ipotec n
favoarea bncilor cu care societatea are deschise linii de credit i scrisori de garanie bancar, n limita a
40% din totalul activelor imobilizate, mai putin creanele, astfel inct societatea s poat onora obligaiile n
cazul unor deficite de numerar pe termen scurt. Totodat, investiiile s-au limitat la sursele proprii de
finanare i la cele care au o contribuie direct la cifra de afaceri. Politica de gestionare a riscului de
lichiditate i cash-flow trebuie s se adapteze la redimensionarea activittii de furnizare de energie i la noile
practici comerciale, mai exigente. Acest risc se afl n strans legatur cu riscurile prezentate anterior.

Mai jos este prezentat situaia creanelor i datoriilor comerciale n funcie de scaden:

31
decembrie peste
2016 depit 0 - 1 an 1 - 2 ani 2 - 5 ani 5 ani
Creane
comerciale 48.278.064 5.373.409 27.748.842 4.686.755 10.469.058 -
Datorii
comerciale 17.774.182 902.034 16.787.544 65.290 19.315 -

Riscul politic i legislativ

Activitatea societii pe piee reglementate precum cea de furnizare i producie de energie supune
societatea la riscul legislativ. De exemplu, piata de energie a fost influenat de scutirea marilor consumatori
de la obligativitatea plii unei pri importante de certificate verzi i de modificrile de tarife care au stimulat
exportul de energie.

Implementarea la nivel naional a directivelor europene cu privire la eficiena energetic poate stimula
vnzarea soluiilor de iluminat cu LED, dup cum reglementarea lor cu ntarziere sau inadecvat poate
perturba piaa de profil.

Riscul de calamiti

Activitatea de producere de energie electric n centrale de mic putere, deci fr lacuri de acumulare, este
supus unor riscuri de distrugere provocate de inundaii. n aceste condiii societatea a acionat n sensul
ncheierii de polie de asigurare mpotriva dezastrelor care s protejeze MHC-urile.

Aceast not prezint informaii referitoare la expunerea societii fa de fiecare risc menionat mai sus,
obiectivele societii, politicile i procesele de evaluare i gestionare a riscului i procedurile pentru
gestionarea capitalului.

Cadrul general privind gestionarea riscurilor

Consiliul de Administraie al societii are responsabilitatea general pentru stabilirea i supravegherea


cadrului de gestionare a riscului la nivelul societii.

Activitatea este guvernat de urmtoarele principii:

a) principiul delegrii de competene;


b) principiul autonomiei decizionale;
c) principiul obiectivitii;
d) principiul proteciei investitorilor;
e) principiul promovrii dezvoltrii pieei bursiere;
f) principiul rolului activ.

81
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

28 MANAGEMENTUL RISCULUI (continuare)

Consiliul de Administraie este totodat responsabil cu examinarea i aprobarea planului strategic,


operaional i financiar al societii, precum i a structurii corporative a societii.

Politicile societii de gestionare a riscului sunt definite astfel nct sa asigure identificarea i analiza riscurilor
cu care se confrunta Societatea, stabilirea limitelor i controalelor adecvate, precum i monitorizarea
riscurilor i a respectrii limitelor stabilite. Politicile i sistemele de gestionare a riscului sunt revizuite n mod
regulat pentru a reflecta modificrile survenite n condiiile de pia i n activitile societii. Societatea, prin
standardele i procedurile sale de instruire i conducere, urmrete s dezvolte un mediu de control ordonat
i constructiv, n cadrul cruia toi angajaii i neleg rolurile i obligaiile.

Auditul intern al entitilor societii supravegheaz modul n care conducerea monitorizeaz respectarea
politicilor i procedurilor de gestionare a riscului i revizuiete adecvarea cadrului de gestionare a riscului n
relaie cu riscurile cu care se confrunt.

29 ANGAJAMENTE I DATORII POTENIALE

Angajamente

La data de 31 decembrie 2016 Societatea avea urmtoarele angajamente acordate pentru credite bancare
i acorduri de garantare/contracte de credit ncheiate cu bncile finanatoare (BCR, BRD):

linie de credit revocabila BCR n valoare de 9.000.000 lei, neangajat la 31 decembrie 2016.
Garanii: contract de ipotec rang I,II,III teren intravilan i ipotec imobiliar de rang I pe conturile deschise
la BCR.

acord de garantare non-cash la BCR n valoare de 30.000.000 lei din care angajat la 31
decembrie 2016 n valoare de 17.324.227 lei.

Garanii: ipotec mobiliar de rang III pe conturile deschise la BCR, ipoteci de rang I i IV asupra unor
imobile.

facilitate de credit multiprodus la BRD (cash i non cash) n valoare de 20.000.000 lei din
careangajat non-cash la data 31 decembrie 2016 n valoare de 4.907.640 lei.

Garanii: contract de ipotec de rang I asupra unor imobile (teren, construcie i ci de acces)

acord de garantare descoperit autorizat de cont n valoare de 15.000 lei.

Garanii: depozit de cash colateral 15.000 lei

acord de garantare descoperit autorizat de cont n valoare de 75.000 lei.

Garanii: depozit de cash colateral 75.000 lei

Angajamentele primite de la clieni i chiriai sub forma de scrisori de garanie la data de 31 decembrie 2016
sunt n valoare de 1.130.508 lei conform clauzelor contractuale.

82
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

29 ANGAJAMENTE I DATORII POTENIALE (continuare)

Datorii poteniale

Litigii

Societatea este obiectul unui numr de aciuni n instan rezultate n cursul normal al desfurrii activitii.
Conducerea societii consider, c n afara sumelor deja nregistrate n prezentele situaii financiare ca
provizioane sau ajustri pentru deprecierea activelor i descrise n notele la aceste situaii financiare, alte
aciuni n instan nu vor avea efecte adverse semnificative asupra rezultatelor economice i asupra poziiei
financiare a societii.

n perioada de raportare, Electromagnetica a depus n instant o cerere de anulare a deciziei Consiliului


Concurenei nr 82/24.12.2015 i a Ordinului Preedintelui Consiliului Concurenei nr 297/23.03.2012, ce fac
obiectul dosarelor cu nr 3778/2/2016 i 3809/2/2016 la Curtea de Apel Bucureti, dosarul 3809/2/2016 fiind
conexat la 3778/2/2016, precum i o cerere de suspendare a executrii deciziei Consiliul Concurenei nr
82/24.12.2015, ce face obiectul dosarului 3779/2/2016 la Curtea de Apel Bucureti. mpotriva sentinei Curii
de Apel de respingere a cererii de suspendare a executrii deciziei de sancionare, Electromagnetica a
formulat recurs.

De asemenea, Societatea are deschis o aciune n instan cu privire la contractul pentru aprovizionare cu
energie electric ncheiat cu Hidroelectrica (dosarul cu nr.13259/3/2015) pentru perioada ianuarie 2011-iunie
2012, avnd ca obiect pretenii, n care Hidroelectrica are calitate de reclamant iar Electromagnetica are
calitate de prt. La cererea reclamantei s- a administrat probatoriul cu expertiza contabila, raport ce ii este
favorabil Societii.

Conducerea societii consider c nu este posibil estimarea adecvat a rezultatului acesteia, prin urmare n
situaiile financiare nu s-a nregistrat niciun provizion cu privire la acest caz.

30. SITUATII COMPARATIVE

In cursul anului incheiat la 31 decembrie 2016, Societatea a retratat situatiile financiare pentru anul incheiat
la 31 decembre 2015.

Retratarile aferente pozitiei financiare individuale si respectiv situatii individuale a rezultatului global se refera
la:

1) Inregistrare impozit amanat suplimentar in suma de 2.181.438 RON, prin rezerve (3,375,334 RON) si
respectiv prin contul de profit si pierdere (1.193.896 RON)
2) Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a tranzitiei la IFRS in 2012 in suma
de 72.653.847 RON
3) Reclsificarea castig din reevaluare din rezerve in contul de profit si pierdere 613.269 RON

Retratarile aferente pozitiei financiare individuale si respectiv situatii individuale a rezultatului global sunt
prezentate mai jos.

83
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

30. SITUATII COMPARATIVE (continuare)

Situatia individuala a pozitiei financiare la 31 decembrie 2015 retratata este dupa cum urmeaza:

31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie


2015 2015 2015
Corectii si
Raportat initial reclasificari Retratat

Capital social 67.603.870 67.603.870


Rezerve si alte elemente de capitaluri proprii 211.439.457 (76.029.181) 135.410.376
Rezultat reportat (18.801.162) 73.847.743 55.046.581

Total capitaluri proprii atribuibile


acionarilor societii 260.242.265 (2.181.438) 258.060.827

Datorii pe termen lung

Datorii comerciale i alte datorii 2.956.025 2.956.025


Subvenii pentru investiii 5.063.180 5.063.180
Datorii privind impozitul amnat 1.759.901 2.181.438 3.941.339

Total datorii pe termen lung 9.779.106 2.181.438 11.960.544

Total capitaluri proprii i datorii 316.863.949 - 316.863.949

Situatia individuala a rezultatului global pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015 retratata este dupa cum
urmeaza:

Anul incheiat la Anul incheiat la Anul incheiat la


31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie
2015 2015 2015
Corectii si
Raportat initial reclasificari Retratat

Alte cheltuieli (58.562.280) 613.269 (57.949.011)

Pierdere nainte de impozitare (22.636.993) 613.269 (22.023.724)

Impozit pe profit (79.635) 1.193.896 1.114.261

Pierderea perioadei (22.716.628) 1.807.165 (20.909.463)

31 EVENIMENTE ULTERIOARE

n primele dou luni i jumtate ale anului, pentru mai muli furnizori de energie s-au depus n instana
cereri de intrare n insolven. Expunerea societii la aceti furnizori reprezint mai puin de 1% din cifra de
afaceri a companiei n 2016.

La data ntocmirii situaiilor financiare, conducerea societii nu are cunotine de evenimente, schimbri
economice sau ali factori de incertitudine care ar putea afecta semnificativ veniturile sau lichiditile
societii, altele dect cele menionate.

84
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Acionarilor Societii Electromagnetica S.A.

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situaiile financiare individuale ale Electromagnetica S.A. (Societatea), care


cuprind situaia individuala a poziiei financiare la data de 31 decembrie 2016 i situaia
individuala a rezultatului global, situaia individuala a modificrilor capitalurilor proprii i
situaia individuala a fluxurilor de trezorerie aferente exerciiului ncheiat la data respectiv, i
note la situaiile financiare individuale, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

2. n opinia noastr, cu excepia posibilelor efecte ale aspectului descris n seciunea Baza
pentru opinia cu rezerve din raportul nostru, paragraful 3, situaiile financiare individuale
anexate prezint fidel, sub toate aspectele semnificative poziia financiar individuala a
Societii la data de 31 decembrie 2016, i performana sa financiar individuala i fluxurile
sale individuale de trezorerie aferente exerciiului ncheiat la data respectiv, n conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile
conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar adoptate de Uniunea
European cu modificrile ulterioare.

Baza pentru opinia cu rezerve

3. La 31 decembrie 2015 si respectiv 31 decembrie 2014, terenurile si respectiv cladirile


Societatii au fost reevaluate de catre un evaluator independent, iar rapoartele de evaluare
aferente nu includ detaliile necesare prevazute de Stadardele Internationale de Evaluare care
sa justifice valorile juste ale terenurilor si, respectiv, ale cladirilor asa cum au fost prezentate in
aceste rapoarte. Asa cum este prezentat in Nota 4, in urma reevaluarii terenurilor si cladirilor
Societatii la 31 decembrie 2016 de catre un evaluator independent au rezultat diferente
semnificative de reevaluare inregistrate atat in rezervele de evaluare, cat si in situatia
individuala a rezultatului global. Noi nu am fost in masura sa determinam in cursul auditului
nostru eventualele corectii care ar fi putut fi necesare asupra rezulatelor evaluarii terenurilor si
cladirilor la 31 decembrie 2016, si prin urmare, asupra pozitiei financiare individuala la 31
decembrie 2016, respectiv a performantei financiare individuala a Societatii pentru anul
incheiat la aceasta data, in cazul in care rapoartele de evaluare pentru terenurile si, respectiv,
cladirile Societatii, la 31 decembrie 2015 si, respectiv, 31 decembrie 2014, ar fi inclus detaliile
necesare prevazute de Stadardele Internationale de Evaluare care sa justifice valorile acestora,
asa cum au fost prezentate in respectivele rapoarte.

85
4. Am desfurat auditul nostru n conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera
Auditorilor Financiari din Romnia, care sunt Standardele Internaionale de Audit.
Responsabilitile noastre n baza acestor standarde sunt descrise detaliat n seciunea
Responsabilitile auditorului ntr-un audit al situaiilor financiare din raportul nostru. Suntem
independeni fa de Societate, conform Codului Etic al Profesionitilor Contabili (Codul IESBA)
emis de Consiliul pentru Standarde Internaionale de Etic pentru Contabili i ne-am ndeplinit
celelalte responsabiliti etice, conform Codului IESBA. Credem c probele de audit pe care le-
am obinut sunt suficiente i adecvate pentru a furniza o baz pentru opinia noastr cu rezerve.

Aspectele cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, n baza raionamentului nostru profesional,
au avut cea mai mare importan pentru auditul situaiilor financiare din perioada curent.
Aceste aspecte au fost abordate n contextul auditului situaiilor financiare n ansamblu i n
formarea opiniei noastre asupra acestora i nu oferim o opinie separat cu privire la aceste
aspecte. In afara de aspectul descris in seciunea Baza pentru opinia cu rezerve, am
determinat ca nu exista alte aspecte cheie de audit ce trebuie comunicate in raportul nostru.

Alte aspecte

6. Situatiile financiare individuale ale Societatii pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015 au
fost auditate de catre un alt auditor independent, al carui raport emis in data de 1 aprilie 2016
a exprimat o opinie fara rezerve.

Raport asupra raportului administratorilor

7. Administratorii sunt responsabili pentru ntocmirea i prezentarea raportului administratorilor


n conformitate cu cerinele Ordinul Ministrului Finanelor publice nr. 2844/2016 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare
Financiar adoptate de Uniunea European cu modificrile ulterioare, articolul nr. 20, care s
nu conin denaturri semnificative i pentru acel control intern pe care conducerea l consider
necesar pentru a permite ntocmirea raportului administratorilor care s nu conin denaturri
semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situaiile financiare individuale.

Opinia noastr asupra situaiilor financiare individuale nu acoper raportul administratorilor.

n legtur cu auditul nostru privind situaiile financiare individuale, noi am citit raportul
administratorilor anexat situaiilor financiare individuale i raportm c:

a) n raportul administratorilor nu am identificat informaii care s nu fie consecvente, n toate


aspectele semnificative, cu informaiile prezentate n situaiile financiare individuale
anexate;

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, n toate aspectele semnificative,


informaiile cerute de Ordinul Ministrului Finanelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar
adoptate de Uniunea European cu modificrile ulterioare, articolul nr. 20.

c) n baza cunotinelor i nelegerii noastre dobndite n cursul auditului situaiilor financiare


individuale pentru exerciiul financiar ncheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la
Societate i la mediul acesteia, cu excepia posibilelor efecte ale aspectului descris n
seciunea Baza pentru opinia cu rezerve din raportul nostru, nu am identificat informaii
incluse n raportul administratorilor care s fie eronate semnificativ.

86
Responsabilitile conducerii i ale persoanelor responsabile cu guvernana pentru
situaiile financiare individuale

8. Conducerea este responsabil pentru ntocmirea i prezentarea fidel a situaiilor financiare


individuale n conformitate cu Ordinul Ministrului Finanelor publice nr. 2844/2016 pentru
aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare
Financiar adoptate de Uniunea Europeana cu modificrile ulterioare i pentru acel control
intern pe care conducerea l consider necesar pentru a permite ntocmirea de situaii financiare
lipsite de denaturri semnificative, cauzate fie de fraud, fie de eroare.

9. n ntocmirea situaiilor financiare individuale, conducerea este responsabil pentru


aprecierea capacitii Societii de a-i continua activitatea, prezentnd, dac este cazul,
aspectele referitoare la continuitatea activitii i utiliznd contabilitatea pe baza continuitii
activitii, cu excepia cazului n care conducerea fie intenioneaz s lichideze Societatea sau
s opreasc operaiunile, fie nu are nicio alt alternativ realist n afara acestora.

10. Persoanele responsabile cu guvernana sunt responsabile pentru supravegherea procesului


de raportare financiar al Societii.

Responsabilitile auditorului ntr-un audit al situaiilor financiare individuale

11. Obiectivele noastre constau n obinerea unei asigurri rezonabile privind msura n care
situaiile financiare individuale, n ansamblu, sunt lipsite de denaturri semnificative, cauzate
fie de fraud, fie de eroare, precum i n emiterea unui raport al auditorului care include opinia
noastr. Asigurarea rezonabil reprezint un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanie a
faptului c un audit desfurat n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit va
detecta ntotdeauna o denaturare semnificativ, dac aceasta exist. Denaturrile pot fi
cauzate fie de fraud, fie de eroare i sunt considerate semnificative dac se poate preconiza,
n mod rezonabil, c acestea, individual sau cumulat, vor influena deciziile economice ale
utilizatorilor, luate n baza acestor situaii financiare individuale.

12. Ca parte a unui audit n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit, exercitm


raionamentul profesional i meninem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De
asemenea:

Identificm i evalum riscurile de denaturare semnificativ a situaiilor financiare


individuale, cauzat fie de fraud, fie de eroare, proiectm i executm proceduri de audit
ca rspuns la respectivele riscuri i obinem probe de audit suficiente i adecvate pentru a
furniza o baz pentru opinia noastr. Riscul de nedetectare a unei denaturri semnificative
cauzate de fraud este mai ridicat dect cel de nedetectare a unei denaturri semnificative
cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune nelegeri secrete, fals, omisiuni
intenionate, declaraii false i evitarea controlului intern.

nelegem controlul intern relevant pentru audit, n vederea proiectrii de proceduri de


audit adecvate circumstanelor, dar fr a avea scopul de a exprima o opinie asupra
eficacitii controlului intern al Societii.

Evalum gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate i caracterul rezonabil al


estimrilor contabile i al prezentrilor aferente de informaii realizate de ctre conducere.

Formulm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizrii de ctre conducere a


contabilitii pe baza continuitii activitii i determinm, pe baza probelor de audit
obinute, dac exist o incertitudine semnificativ cu privire la evenimente sau condiii care
ar putea genera ndoieli semnificative privind capacitatea Societii de a-i continua
activitatea. n cazul n care concluzionm c exist o incertitudine semnificativ, trebuie s
atragem atenia n raportul auditorului asupra prezentrilor aferente din situaiile financiare
individuale sau, n cazul n care aceste prezentri sunt neadecvate, s ne modificm opinia.
Concluziile noastre se bazeaz pe probele de audit obinute pn la data raportului
auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiii viitoare pot determina Societatea s
nu i mai desfoare activitatea n baza principiului continuitii activitii.

87
Evalum prezentarea, structura i coninutul general al situaiilor financiare individuale,
inclusiv al prezentrilor de informaii, i msura n care situaiile financiare individuale
reflect tranzaciile i evenimentele de baz ntr-o manier care realizeaz prezentarea
fidel.

13. Comunicm persoanelor responsabile cu guvernana, printre alte aspecte, aria planificat i
programarea n timp a auditului, precum i principalele constatri ale auditului, inclusiv orice
deficiene semnificative ale controlului intern, pe care le identificm pe parcursul auditului.

14. De asemenea, furnizm persoanelor responsabile cu guvernana o declaraie c am respectat


cerinele etice relevante privind independena i c le-am comunicat toate relaiile i alte
aspecte despre care s-ar putea presupune, n mod rezonabil, c ne afecteaz independena i,
acolo unde este cazul, msurile de protecie aferente.

15. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernana, stabilim care sunt
aspectele cele mai importante pentru auditul situaiilor financiare individuale din perioada
curent i care reprezint, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte n
raportul auditorului, cu excepia cazului n care legile sau reglementrile interzic prezentarea
public a aspectului sau a cazului n care, n circumstane extrem de rare, determinam c un
aspect nu ar trebui comunicat n raportul nostru deoarece se preconizeaz n mod rezonabil ca
beneficiile interesului public s fie depite de consecinele negative ale acestei comunicri.

Partenerul de misiune al auditului pentru care s-a ntocmit acest raport al auditorului independent
este Zeno Caprariu.

Zeno Caprariu, Director de audit

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania


cu certificatul nr. 2693/ 18.11.2008

In numele:

DELOITTE AUDIT S.R.L.

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania


cu nr. 25/25.06.2001

Bucuresti, Romania
22 martie 2017

88
Declaratia persoanelor responsabile

In conformitate cu prevederile articolului nr 30 din Legea Contabilitatii nr 82/1991 republicata,


subsemnatul Eugen Scheusan - Director General, in calitate de reprezentant legal i Ilie
Frasineanu n calitate de director economic al Electromagnetica SA, cu sediul in Calea Rahovei
nr 266-268, Sector 5, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului cu nr J40/19/1991, Cod
de identificare fiscala 414118, declar ca imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor
financiare anuale pentru 2016 individuale si consolidate si confirm ca, dupa cunostintele mele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale individuale si


consolidate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile
b) Situatia financiar contabila la 31.12.2016, intocmita in conformitate cu OMFP nr 2844/2016
pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor,
pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale Electromagnetica SA si ale societatilor
incluse in procesul de consolidare.

c) Raportul anual al administratorilor pentru anul 2016 a fost intocmit in conformitate cu


prevederile Regulamentului CNVM nr 1/2006 si prezinta in mod corect si complet informatiile
despre societate
d) Electromagnetica SA isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

Director General Director Economic

Eugen Scheusan Ilie Frasineanu

89
ELECTROMAGNETICA S.A.

RAPORT CONSOLIDAT
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
CUPRINS PAGINA

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI 1 22

SITUATIA CONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL 23

SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE 24

SITUATIA CONSOLIDATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE 25

SITUATIA CONSOLIDATA A MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 26 27

NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE 28 76

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 77 80

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE 81

79
Raportul consolidat administratorilor pentru exercitiul financiar 2016

Data raportului: 21.03.2017

Denumire Societate: Electromagnetica SA

Sediul Social: Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, Bucuresti, cod postal 64021

Tel/ Fax: 021 404 2102/ 021 404 2195

CUI 414118

Nr Inreg la ORCTB: J40/19/1991

Piata reglementata: BVB, Sector titluri de capital, Actiuni, Categoria Premium

Simbol de piata: ELMA

Numar de actiuni: 676.038.704

Valoarea nominala: 0,1000 lei

Capital social: 67.603.870,40 lei

78
1. Prezentarea grupului
Istoricul Grupului

Societatea mama a luat nastere n anul 1930, sub denumirea iniial de Standard Electrica Roman. n
ceea ce privete celelalte entiti din cadrul Grupului, acestea au fost nfiinate dup cum urmeaz:
ELMA Goldstar a fost nfiinat n anul 1991 i a funcionat ca societate mixt cu capital romno-
coreean pn n anul 2011, cnd ELMA a preluat toate aciunile acesteia, devenind asociat unic;
Procetel a fost nfiinat n anul 1991, avnd ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea
n alte tiinte naturale i inginerie. n prezent, aceast activitate a fost redus drastic, principalele
rezultate financiare ale Companiei au provenit din activitatea de nchiriere spaii;
ELMA Prestserv a fost nfiinat n anul 2003 la Bucureti, prin externalizarea unor servicii de
curenie din cadrul ELMA;
ELMA Fire a fost nfiinat n anul 2006 la Bucureti, prin externalizarea unor servicii de asisten
tehnic de prevenire i stingere a incendiilor i a serviciilor private de urgen privind protecia civil.

2. Structura grupului

99,875%

96,54%

100% 98,335%

3. Prezentarea generala a activitatii grupului


3.1. Prezentarea generala a societatii mama

Electromagnetica SA este o societate comerciala pe actiuni, cu personalitate juridica romana, cu


durata de viata nelimitata, care este organizata si functioneaza conform statutului si pe baza Legii nr.
31/1991 republicata in 2004 si modificata prin Legea nr.441/2006, OUG nr.82/2007 si OUG nr.52/2008
precum si a Legii privind piata de capital nr.297/2004.

Capitalul social al societatii este de 67.603.870,40 lei impartit in 676.038.704 actiuni comune,
nominative si dematerializate, inscrise in cont electronic in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central
SA. Conform statutului societatii, obiectul principal de activitate il reprezinta fabricarea de instrumente si
dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie (cod CAEN 2651).

Electromagnetica SA, in calitate de societate comerciala ale carei actiuni sunt admise pe o piata
reglementata, a adoptat IFRS (Standardul International de Raportare Financiara) incepand cu exercitiul
financiar al anului 2012. Situatiile financiare pe 2016 au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMFP
2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare
Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana.

Societatea intocmeste situatii financiare consolidate in calitate de societate mama a unui grup de
firme. Lund n considerare influena redusa a filialelor asupra rezultatului operational consolidat, aspectele
descrise pe larg se refera la societatea mama.

1
3.2. Prezentarea generala a filialelor

Procetel SA este o societate comerciala pe actiuni cu sediul in Calea Rahovei 266-268, Bucuresti,
sector 5, Numar de ordine la registrul comertului J40/10437/1991, CUI 406212, tel: 031.700.2614, fax:
031.700.2616, avand ca obiect de activitate principala Cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si
inginerie (cod CAEN 7219). In prezent, veniturile provin din activitatea de inchiriere spatii. Detinerea
Electromagnetica SA la Procetel SA este de 96,54% din capital. Societatea este administrata de un
administrator unic, in persoana domnului Vlad Florea, cu mandat de 4 ani incepand cu data de 29.04.2014.

- Electromagnetica Goldstar SRL este o societate cu raspundere limitata cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei
nr 266-268, sector 5, Numar de inregistrare la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr
J40/12829/1991, CUI 400570, avand ca obiect de activitate principal fabricarea echipamentelor de
comunicatii (cod CAEN 2630). Societatea desfasoara activitati de service si garantie pentru echipamente de
comunicatii precum si inchiriere de spatii. Electromagnetica detine 100% din capitalul Electromagnetica
Goldstar SRL. Societatea este administrata de un administrator unic, in persoana domnului Vlad Florea, cu
mandat de 4 ani incepand cu data de 01.08.2015.

- Electromagnetica Prestserv SRL este o societate cu raspundere limitata cu sediul in Calea Rahovei 266-268,
sector 5, corp 1, etaj 2, axele A-B, stalpii 1-2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti cu nr J40/1528/2003, CUI 15182750, care presteaza servicii de curatenie.
Electromagnetica detine 98,335% din capitalul societatii. Societatea este administrata de un administrator
unic, in persoana domnului Ciobanu Gheorghe, cu mandat pana la data de 03.11.2018.

- Electromagnetica Fire SRL este o societate cu raspundere limitata cu sediul in Calea Rahovei nr 266-268,
sect 5, corp 2, parter, axele C-D, stalpii 6 - 7, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti cu nr J40/15634/2006, CUI 19070708, care desfasoara activitati in domeniul apararii
impotriva incendiilor, asistenta tehnica de prevenire si stingere a incendiilor si servicii de urgenta private
privind protectia civila. Electromagnetica detine 99,875% din capitalul social. Societatea este administrata de
un administrator unic, in persoana doamnei Rogoz Maria, cu mandat pe 4 ani incepand cu data de
26.03.2014.

4. Fuziuni si reorganizari ale filialelor in anul 2016

Pe parcursul anului 2016 nu au survenit modificari in structura de actionariat a societatilor controlate.


Cu exceptia Electromagnetica Goldstar SRL, celelate societati isi desfasoara activitatea in relatie directa cu
firma mama. Pe ordinea de zi a AGEA convocata pentru 26/27 aprilie 2017, se afla dizolvarea anticipata a
Electromagnetica Goldstar SRL si a Procetel SA. De asemenea, pe ordinea de zi a AGEA se afla
dezmembrarea unor loturi detinute de societatea mama si a unui lot de teren detinut de Electromagnetica
Goldstar SRL si apoi alipirea acestora in vederea extinderii unei hale de productie injectie mase plastice.
Deoarece extinderea halei are caracter urgent iar dizolvarea Electromagnetica Goldstar SRL este un proces
de durata, consiliul de administratie a propus cumpararea de catre Electromagnetica SA de la
Electromagnetica Goldstar SRL a unui lot cu suprafata de 182 mp.

5. Tranzactiile societatii mama cu partile afiliate

Vanzarile de bunuri si servicii catre filiale, in total de 152 mii lei, cuprind livrari de materiale diverse, chirii si
utilitati. Cumpararile de la filiale, in valoare totala de 2.634 mii lei, cuprind chirii, utilitati, servicii de
curatenie si transport, servicii de prevenire si stingere a incendiilor. Procetel SA si Electromagnetica Goldstar
SRL desfasoara in relatia cu societatea mama activitati de inchiriere spatii. Electromagnetica Prestserv SRL
presteaza in relatie cu societatea mama servicii de curatenie. Electromagnetica Fire SRL desfasoara in relatie
cu societatea mama activitati indomeniul apararii impotriva incendiilor, asistenta tehnica de prevenire si
stingere a incendiilor, servicii de urgenta private privind protectia civila, amenajari interioare, lucrari electrice
si servicii de curatenie. Serviciile de inchiriere primite de societatea mama de la Procetel SA si
Electromegnetica Goldstar SRL se desfasoara cu drept de inchiriere catre entitati independente deoarece
filialele nu au personal suficient si specializat pentru gestionarea acestor contracte de inchiriere.
Subinchirierea spatiilor se face fara a aplica o marja de profit si fara perceperea unui comision pentru aceste
servicii prestate afiliatilor.

Electromagnetica SA presteaza catre filiale servicii de inchiriere si furnizare utilitati.

6. Contributia societatii mama la rezultatul grupului

2
Din analiza situatiilor financiare individuale si consolidate rezulta ca societatile controlate de
Electromagnetica au o foarte mica influenta asupra rezultatului operaional consolidat (EBITDA), dupa cum
urmeaza:

- lei-
31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 Retratat
Societatea - Societatea
Grup % Grup %
mama - mama
Active
324.419.304 319.773.830 98,57% 238.133.232 235.128.388 98,74%
imobilizate
Active circulante 77.233.226 72.380.121 93,72% 86.301.404 81.735.561 94,71%
Capitaluri proprii
atribuibile
338.883.343 330.551.942 97,54% 264.406.703 258.060.827 97,60%
actionarilor
societatii
Datorii pe
25.470.228 24.926.082 97,86% 10.432.123 11.960.544 114,65%
termen lung
Datorii curente 37.083.898 36.675.928 98,90% 47.267.622 46.842.578 99,10%
Profit inainte de (22.023.724
7.390.550 5.234.213 70,82% (21.792.941) 101,06%
impozitare )
(20.909.463
Profitul perioadei 6.379.995 4.327.847 67,83% (20.775.641) 100,64%
)
EBITDA 19.081.973 16.813.327 88,11% 3.441.262 3.287.313 95,53%

Contributia redusa a celor patru societati controlate de societatea mama la rezultatul operaional consolidat
se explica prin faptul ca trei dintre acestea isi desfasoara activitatea in stransa legatura cu societatea mama.
Ponderea profitului societii mama n profitul grupului a sczut n 2016 la 67,83%. Explicatia consta n faptul
ca cea mai mare parte a contributiei filialelor la profitul grupului provine din evaluarea la valoare justa a
cladirilor filialelor. Precizam ca o parte importanta din cladirile filialelor au fost reclasificate ca fiind investitii
imobiliare iar creterea de valoare s-a reflectat pozitiv n rezultatul financiar consolidat. Prin urmare, cea mai
mare parte a profitului filialelor nu este operaional.

7. Descrierea activitatii grupului

Cu exceptia Electromagnetica Goldstar SRL, filialele desfasoara activitati preponderent in relatie cu


Electromagnetica SA, completand activitatile desfasurate de compania mama cu servicii ce au fost
externalizate (curatenie, aparare impotriva incendiilor, asistenta tehnica de prevenire si stingere a incendiilor
si servicii de urgenta private privind protectia civila) precum si servicii de inchiriere.
Electromagnetica Goldstar SRL desfasoara activitati in afara grupului in domeniul echipamentelor de
comunicatiii, oferind service si garantie.
Compania mama este singura care desfasoara activitati de productie. Intrucat activitatea grupului
este determinata in cea mai mare parte de activitatea companiei mama, aspectele tratate in acest capitol se
refera exclusiv la Electromagnetica SA.

7.1. Descrierea activitatii de baza a societatii mama

Compania desfasoara o serie de activitati de productie si servicii, dupa cum urmeaza:

Productie

Corpuri, sisteme si solutii de iluminat cu LED


Echipamente de distributie si masurare a energiei electrice
Statii de ncrcare acumulatori pentru maini electrice i redresoare pentru aplicaii industriale
Elemente pentru siguranta traficului feroviar
Subansamble din mase plastice injectate, electrice, electronice si metalice pentru piata interna si externa
Scule si matrite
Aparataj de joasa tensiune (sigurane exportate la ABB Italia)
Energie electrica obtinuta din surse regenerabile hidro
Diverse prelucrari mecanice si asamblari

3
Servicii

Furnizarea de energie electrica


Inchirierea de spatii si furnizarea de utilitati pentru birouri, activitati industriale, etc.

Toate activitatile desfasurate de societate beneficiaza de suportul sustinut al echipei de cercetare


dezvoltare gratie careia Electromagnetica produce o gama larga de produse de conceptie proprie. Activitatea
de productie, inclusiv activitatea de cercetare dezvoltare, utilizeaza peste 80% din resursele umane ale
societatii, diferenta activand in zona serviciilor (furnizare de energie si inchirieri) si de administratie.
Societatea deine laborator de metrologie, laborator de compatibilitate electromagnetica i laborator de
luminotehnica.

Electromagnetica a dezvoltat in conceptie proprie corpuri si sisteme de iluminat cu LED incepand cu


anul 2010, ajungand in prezent la o larga gama de produse destinate iluminatului public, industrial, comercial
si rezidential. Produsele de iluminat cu LED ocupa cea mai mare pondere in productia Electromagnetica,
societatea fiind principalul producator autohton.

Productia de contoare electrice are o indelungata traditie si a fost dezvoltata in directia productiei de
sisteme de masura si telegestiune a energiei electrice, acestea fiind proiectate sa satisfaca cele mai exigente
standarde in domeniu. De asemenea, elementele de sigurana a traficului feroviar sunt produse aflate de
mult timp n portofoliul societii.

Inzestrarea cu o gama diversa de tehnologii a permis companiei sa produca pentru piata interna cat
si sa exporte aparataj electric, subansamble metalice si din mase plastice injectate, scule si matrite. In
paralel s-a urmarit valorificarea potentialului imobiliar al societatii prin amenajarea si inchirierea spatiilor
excedentare la care s-au facut cu timpul modernizari esentiale. Productia de energie electrica se desfasoara
in cele 10 microhidrocentrale (dintre care doua nou construite) situate in judetul Suceava.

7.2. Principalele achizitii si/sau instrainari de active

Societatea nu a achizitionat sau instrainat active independente in anul 2016.

Fiind finantate din surse proprii, investitiile din 2016 au fost mai restranse ca n ali ani, de
aproximativ 3,85 milioane lei. Principalele achizitii au vizat modernizarea proceselor tehnologice, respectiv
doua prese cu excentric, strung CNC cu turela i alte utilaje i instalaii precum i plata avansului pentru o
maina de injectie de mase plastice de 800 t. La acestea se adauga realizarea de matrite pentru injectia de
mase plastice, achiziia de mijloace de transport, achiziia de aparate i instalatii de msura i control,
destinate n mare parte cercetarii stiintifice. O alta prioritate a reprezentat-o modernizarea unor corpuri de
cldiri, retele electrice i conducte.

Activele necorporale achizitionate au constat in mai multe licente de programe informatice.

In perioada de raportare nu au fost instrainate active corporale importante, fiind efectuate numai
unele casari si vanzari de valoare redusa, ca urmare a scoaterii din functiune a unor mijloace de transport ori
echipamente vechi.

7.3. Principalele evenimente cu impact semnificativ

In cursul anului 2016, principalele elemente care au avut un impact semnificativ asupra activitatii
societatii au fost urmatoarele:

Cresterea ponderii activitatii de productie in totalul cifrei de afaceri prin majorarea volumului productiei si
ajustarea activitatii de furnizare de energie.

Restructurarea portofoliului de clienti pentru care societatea este furnizor de energie electrica, in vederea
adaptarii la conditiile actuale de piata si pentru un control mai bun al riscurilor.

Creterea numarului de proiecte de iluminat cu LED predate la cheie care integreaza mai multe produse i
servicii oferite de societate (corpuri de iluminat, proiectare, instalare, intretinere).

Revitalizarea produciei de elemente de sigurana a traficului feroviar pe fondul demararii unor proiecte de
modernizare a infrastructurii nationale de cai ferate.

4
Introducerea in fabricatie a unor noi corpuri de iluminat cu LED de eficiena ridicat, care sa sustina
orientarea vanzarilor pe segmentele de piata cele mai dinamice (iluminatul stradal i comercial)
Mentinerea veniturilor din chirii ca urmare a stabilizarii preturilor de piata si influentei cursului de schimb.
Regimul hidrologic normal care a condus la o productie de energie din surse regenerabile la nivelul mediei
ultimilor ani.

7.4. Structura cifrei de afaceri

Veniturile din producie au crescut cu aproximativ 6% n timp ce serviciile de furnizare de


energie s-au injumatatit fata de anul anterior. Principalele cresteri valorice ale produciei s-au nregistrat la
corpurile de iluminat cu LED, elementele de sigurana ale traficului CFR i la injectia de mase plastice.
Scderi ale produciei s-au nregistrat la contoare i sisteme de telegestiune precum i la matrite.

7.5. Evaluarea nivelului tehnic al societatii


7.5.1. Principalele produse si structura productiei

Societatea beneficiaza de o diversitate de tehnologii si echipamente care a permis obtinerea unui


nomenclator diversificat de produse. Ponderea principalelor grupe de produse in cifra de afaceri aferenta
productiei industriale (excluzand serviciile), este urmatoarea:

5
7.5.2. Corpuri, sisteme si solutii de iluminat cu LED

Productia de corpuri de iluminat cu LED ocupa cea mai mare pondere in productia societatii (47,8%
din vanzari). In 2016 s-a nregistrat o sporire a vanzarilor cu 18,7% fata de anul anterior. Tendinta de
crestere se manifesta in special pe sectoarele iluminatului public i iluminatului comercial. Vanzarile la export
au deocamdata o pondere mai putin insemnata. Gama de produse acoper urmatoarele domenii:

iluminat stradal;

Spatii comerciale (supermarket-uri, galerii comerciale, benzinarii, depozite, standuri, parcari, vitrine,
panouri publicitare);

Spatiile industriale (hale, depozite, etc);

birouri;

cladiri publice (instiitutii, spitale, scoli);

rezidential.

Avantajul competitiv al echipamentelor de iluminat cu LED este datorat eficientei ridicate (de la 100
pana la 130 lm/w), duratei de functionare indelungata si cheltuielilor reduse de intretinere. n plus, corpurile
de iluminat cu LED ofera o lumina de calitate, sunt ecologice si permit integrarea n sisteme de
telemanagement.

7.5.3. Echipamente de distributie si masurare a energiei electrice

Intreaga productie de contoare si de sisteme este destinata pietei interne. Contoarele de energie
electric se vnd ca atare sau integrate n sistemele EnergSys de msura i telegestiune a energiei electrice.
n anul 2016, vanzarile de contoare i sisteme de telegestiune a energiei au reprezentat 3,8% din totalul
cifrei de afaceri al companiei, cumuland circa 9 milioane lei. La fel ca n ultimii ani, productia de profil a
nregistrat fluctuatii n funcie de dinamica achizitiilor derulate de societatile de distributie a energiei electrice.
Fata de anul anterior, anul 2016 a adus vanzari cu 44,9% mai mici. Sistemul EnergSys este un produs
consacrat pe piaa, ajuns la a treia versiune. Ultima versiune a sistemului tine cont de tendintele la nivel
international in materie de retele inteligente si de cerintele impuse de reglementatorul pietei de energie
(ANRE). Noul sistem permite cresterea calitatii serviciilor prestate, a sigurantei in functionare dar si
informarea operativa a consumatorilor prin capacitatea sa de a monitoriza, de a masura si de a transmite
distribuitorului de energie o serie de informatii complexe.

7.5.4. Subansamble din mase plastice injectate

Ca urmare a largirii bazei de clienti atat interni cat si externi, productia de subansamble din mase
plastice injectate a sporit cu 18% fata de anul anterior. Aceasta grupa de produse ocupa cea mai mare
pondere n exporturile societii, cu 46% din total. Productia de subansamble din mase plastice injectate
beneficiaza de investitiile in utilaje realizate in ultimii ani si de fabricarea interna a matritelor.

7.5.5. Aparataj electric de joasa tensiune

Productia de aparataj electric de joasa tensiune (pentru ABB Italia) reprezinta un element de
continuitate in cadrul productiei pentru export. Aceasta grupa de produse reprezinta 9% din cifra de afaceri
aferenta productiei inregistrand o scadere usoara a vanzarilor fata de anul 2015, de 6%.

7.5.6. Matrite

Executia de scule si matrite vizeaza atat comenzile primite de la terti cat mai ales asigurarea
necesarului intern pentru productia de subansamble din mase plastice injectate. Modernizarea i extinderea
capacitatii de producie de scule este esentiala pentru sustinerea diversificarii productiei de corpuri de
iluminat cu LED si introducerea de noi tehnologii de fabricatie. Comenzile externe de mase plastice injectate
vin adesea insotite de comenzi ce privesc proiectarea si executia unor matrite cu complexitate ridicata
necesare productiei.

6
7.5.7. Productia de energie electrica din surse regenerabile

Productia de energie este un domeniu reglementat de ANRE, societatea detinand licenta de


producator inca din 2007. In anul 2016 nu au fost necesare investitii in cele 10 microhidrocentrale din
bazinul raului Suceava, acestea fiind modernizate recent, printr-un program de investitii finalizat in 2014. In
anul 2016 productia de energie electric a fost de 11.512 MWh, situandu-se la media ultimilor 5 ani.

Veniturile pe anul 2016 au inregistrat o cretere de 8,7% fata de anul anterior, corelata cu creterea
produciei fizice de energie.

Certificatele verzi amanate de la intrarea in vigoare a OUG 57/2013 insumeaza aproximativ 1,54 milioane lei.
Pentru anul 2017 estimam o productie de 12.000 MWh si un numar de 21.862 certificate verzi.

7.5.8. Elemente de siguranta a traficului feroviar

Vanzarile de elemente de sigurana a traficului feroviar au beneficiat de pe urma lansrii unor


proiecte de modernizare a infrastructurii de cai ferate. Cu aceasta ocazie, ponderea acestora s-a apropiat n
mod exceptional de 10% din cifra de afaceri aferenta produciei. Evolutia viitoare a acestei categorii de
produse depinde n mare msura de continuarea proiectelor de modernizare a infrastructurii feroviare.

7.5.9. Alte produse industrial

Aceasta categorie cuprinde productia de subansamble auto, subansamble electrice si electronice,


confectii metalice, etc, a caror pondere cumulata a fost in 2016 de 1,9% din vanzarile aferente productie.

7.6. Principalele servicii oferite

7.6.1. Serviciul de furnizare de energie electrica

Activitatea de furnizare de energie este reglementata de ANRE. Societatea detine licenta de furnizor
din anul 2001, aceasta fiind reinnoita in 2013 pe baza reglementarilor noii legi a energiei (L123/2012) pentru
inca 10 ani. n 2016, cifra de afaceri din activitatea de furnizare de energie s-a redus cu 54% fata de anul
anterior, ca urmare a unui proces treptat de restructurare a portofoliului de clieni derulat n scopul unei
gestiuni mai eficiente a riscului. Aceasta msura a fost necesara datorit conditiilor dificile de pe piaa de
energie unde comportamentul producatorilor si furnizorilor de a contracta energie preponderent de pe Piaa
pentru Ziua Urmtoare a favorizat manifestarea acut a riscului de pre.

Necesarul de certificate verzi pentru intreg portofoliul de clienti de furnizare a fost acoperit in 2016 in
proportie de aproximativ 23% de certificatele obtinute pentru productia de energie realizata de catre propriile
microhidrocentrale.

7
7.6.2. Serviciile de inchiriere si furnizare de utilitati

Electromagnetica administreaza aproximativ 28.700 mp de spatii de inchiriat in Bucuresti si 3.500


mp in localitatea Varteju, S.A.Ilfov. La sfarsitul anului 2016, pentru sediul din Calea Rahovei 266-268, gradul
mediu de ocupare era de 95,64 % iar pretul mediu de inchiriere de 6,59 euro/mp. Pentru spatiile din comuna
Varteju (Magurele), gradul de ocupare era de 81,68% iar tariful mediu de inchiriere este de 1,93 euro/mp, cu
tendinta de scdere, avnd n vedere oferta mare a spatiilor industriale moderne din zona i cererea mica de
inchiriere. Structura dupa destinatii a spatiilor de inchiriat la 31 dec 2016 este urmatoarea:

Destinatia spatiilor de inchiriat Pondere Destinatia spatiilor de inchiriat la Pondere


Nr.crt. la sediu % Varteju %
1 Birouri 42,78 Birouri 0
2 Depozite 26,9 Depozite 26,64
3 Productie 12,07 Productie 42,98
4 Prestari servicii 18,25 Prestari servicii 30,38

Activitatea de inchiriere si furnizare utilitati a fost stabil, inregistrand o uoar crestere de 2% fata
de anul precedent, in conditiile in care tariful mediu de inchiriere in euro i gradul de ocupare au scazut usor
iar cursul euro/leu a evoluat favorabil. Presiunea pe veniturile din inchiriere se va manifesta si in perioada
urmatoare ca efect al renegocierii contractelor de inchiriere ajunse la scadenta si restrangerii activitatii unor
chiriasi sau a migrarii acestora catre spatii cu un pret mediu/mp mai mic in conditiile cresterii ofertei de
inchirieri din piata. Piaa de birouri va deveni tot mai competitiv, nivelul ridicat al livrrilor pe piaa de
birouri va duce la depirea cererii de birouri n Bucureti, astfel antrennd o posibil scdere a gradului de
ocupare, n special pentru cldirile mai vechi sau situate n zone greu accesibile. Acestea vor fi nevoite s
investeasc n reamenajri sau s scad costurile de ocupare pentru a rmne in curs alturi de noua
generaie de cldiri, n marea lor majoritate verzi, cu dotri de ultim generaie i conexiuni excelente la
transportul public, n special la metrou.

7.7. Produse noi pentru care se vor aloca resurse suplimentare. Stadiul de dezvoltare al noilor
produse.

In anul 2016, peste 40% din veniturile inregistrate din vanzarea corpurilor de iluminat cu LED (CIL)
au provenit din vanzarea de produse noi, realizate in perioada ianuarie 2015 - decembrie 2016. In anul 2017
va continua procesul de introducere in fabricatie a produselor si a tehnologiilor noi, avand urmatoarele
obiective de cercetare: 14 obiective ce au ca subiect produse si sisteme noi, 9 obiective de modernizare, 4
obiective cu privire la tehnologii si 3 obiective de cercetare stiintifica aplicata. Apreciem ca dotarea
tehnologica actuala acopera in mare parte realizarea acestor obiective si este necesara alocarea de active
suplimentare numai pentru constructia de scule si dispozitive. Imbunatatirea solutiilor tehnice pentru
cresterea robustetei surselor de alimentare la impulsuri electromagnetice determinate de fenomene meteo
extreme necesita achizitia unui generator de impuls pentru verificarea imunitatii la unde de soc in acord cu
SR EN 61000 4-5. O alta categorie de produse noi sunt statiile de ncrcare acumulatori pentru maini
electrice i redresoare pentru aplicaii industriale.

7.8. Evaluarea activitatii de aprovizionare

Preturile de aprovizionare a materiilor prime si materialelor au inregistrat o crestere usoara fiind


influentate in principal de cresterea cursului de schimb i de preul mai ridicat al componentelor performane,
de ultima generaie, utilizate la corpurile de iluminat cu LED. In absenta furnizorilor interni, societatea a fost
nevoita sa faca achizitii preponderent din import sau de la dealeri locali. Datorita termenelor de livrare din ce
in ce mai lungi a devenit mai dificila optimizarea valorii loturilor si stocurilor, cu influenta negativa asupra
preturilor de productie.

In general sursele de aprovizionare cu materiale pentru productie sunt sigure, urmarandu-se


mentinerea unui numar minim de 2 furnizori/sortiment.

Asigurarea resurselor de energie necesare activitatii de furnizare de energie s-a confruntat cu o


predictibilitate redusa a preturilor, in conditiile in care att producatorii din surse regenerabile ct i cei din
8
surse conventionale i-au vndut mare parte din productie prin contracte pe termen scurt, deci la preturi
volatile, in defavoarea contractelor pe termen lung. In aceste conditii, compania a adoptat o politica de
achizitii echilibrata, combinand achizitiile prin contracte pe termen lung cu achizitiile de pe PZU.

7.9. Evaluarea activitatii de vanzare

7.9.1. Evolutia vanzarilor pe piata interna si externa si perspectivele vanzarilor pe termen mediu
si lung

Activitatile licentiate, de productie si de furnizare de energie electrica, se desfasoara exclusiv pe piata


interna. De asemenea, productia de contoare si cea de sisteme de telegestiune a energiei electrice, productia
de elemente pentru siguranta traficului feroviar si serviciile de inchiriere, au desfacere exclusiva pe piata
interna. Creterea cumulata a veniturilor aferente produciei pentru piaa interna a fost una importanta, de
14,6% fata de 2015.

Exportul este sustinut de aparatajul electric de joasa tensiune, de o mare parte din productia de
injectie de mase plastice si partial de corpurile de iluminat cu LED. Alte produse exportate sunt matritele.
Exporturile societatii se indreapta cu precadere catre zona euro, in tari precum Italia, Germania, Franta,
Bulgaria dar si ctre Serbia si Moldova.

Pe grupe de produse, evolutia exportului a fost mixta. Cele mai mari cresteri la export s-au
inregistrat la mase plastice n timp ce matritele au avut scderi. Raportat la anul precedent, exporturile au
inregistrat o scdere n 2016 de 15,6%.

Evolutia descendenta a vanzarilor in cadrul activitatii de furnizare de energie a fost n stransa


legtura cu restrangerea numarului de clieni consumatori din portofoliu. n urma unui proces de
restructurare, au fost pstrai numai acei clieni consumatori care au aderat la politica mai prudenta i mai
echilibrata practicata de ctre societate. Chiar dac, n anumite perioade, aceasta politica nu a asigurat cele
mai mici preturi din piata, ea are avantajul unei stabilitati benefice continuarii activitatii i bunei administrari
a riscurilor.

Distributia pe piata a corpurilor si sistemelor de iluminat cu LED se face in principal direct de catre
societate prin divizia de profil din cadrul directiei comerciale. Sistemele de iluminat cu LED de dimensiuni
mari precum cele destinate municipalitatilor pentru iluminatul stradal sunt promovate prin facilitati de tip
credit furnizor destinate in special municipalitatilor. Derularea unui numar sporit de proiecte la cheie a
asigurat vanzarea unui numar mai mare de produse i servicii.

In ce priveste asigurarea desfacerii pe termen mediu si lung, precizam ca durata medie a contractelor
de inchiriere este de aproximativ 2 ani, cea a contractelor de furnizare de energie este de 1 an, in timp ce
productia se executa in general pe baza comenzilor pe termen scurt, cu exceptia contoarelor si sistemelor de
telegestiune care sunt contractate anual.

7.9.2. Cote de piata si competitori

Tehnologia de iluminat cu LED reprezinta in acest moment principala solutie de iluminat, castigand
mult in notorietate. Electromagnetica este principalul producator intern, intrand in competitie cu produsele de
import. Produsele Electromagnetica cu cea mai buna prezenta pe piata sunt cele pentru iluminatul spatiilor
comerciale si industriale, precum si cele pentru iluminatul public. Societatea are o gama diversificata de
produse LED cu care concureaz pe mai multe segmente de pre. Principalii competitori ai societii sunt:
Philips i Schreder (segmentul de pre ridicat); Elba, Amiras, Electromax, Greentek (pre mediu); Spot
Vision, Urbio, Urban Lighting (pre sczut).

Contoarele si echipamentele de masurare si distributie a energiei sunt destinate societatilor de


distributie a energiei electrice. Acestea au cuprins in planurile lor de modernizare a retelelor si investitii in
contorizarea inteligenta. Principalii producatori locali, concurenti ai Electromagnetica, sunt AEM Timisoara si
Elster.

Pe piata serviciilor de furnizare a energiei electrice se produc insemnate modificari ale cotelor de
piata, favorizate de aparitia unor noi furnizori i migrarea consumatorilor de la un furnizor la altul Cota
9
Electromagnetica in primele 11 luni ale anului 2016 pe piata concurentiala a scazut sub 1%, dupa cum reiese
din raportul ANRE de monitorizare a pietei de energie pentru luna noiembrie 2016.

Pe piata locala a sistemelor de siguranta a traficului feroviar, comenzile depinde de mersul


programelor de modernizare a infrastructurii.

7.9.3. Dependente semnificative ale societatii fata de un client sau un grup de clienti

Produsele cu pondere mare in acest moment, precum corpurile de iluminat cu LED si injectia de mase
plastice, abordeaza o gama diversa de clienti si nu sunt dependente de un anumit client sau grup de clienti.
In ce priveste sistemele de telegestiune si contoarele, societatea este dependenta de beneficiarii traditionali
care sunt societatile de distributie a energiei. In aceeasi situatie se afla si elementele pentru siguranta
traficului feroviar care au ca beneficiar final CFR Infrastructura. Eventualele dificultati ale acestor clienti de a-
si finanta programele de modernizare, pot afecta productia de profil a societatii.

7.10. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii

Nivelul de pregatire ridicat al angajatilor a permis societatii sa intreprinda activitati sustinute de


cercetare dezvoltare. In 2016 numarul mediu de salariati a fost de 583, n scdere cu 5,2 % fata de anul
precedent, din care 35% sunt cu studii superioare si 35% au studii medii. Personalul societatii urmeaza un
program de pregatire profesionala continua, fiecare angajat beneficiind n medie de 50 h/an de formare
profesional ori instruire interna i externa pe teme de calitate, sntate i sigurana ocupationala, mediu,
etc. n 2016 nu au fost inregistrate noi cazuri de imbolnaviri profesionale ori evenimente cu impact major
asupra sntii i seuritatii persoanelor. Cele 3 accidente nu s-au soldat cu invaliditati permanente sau
pierderi de viei omeneti. Relatiile dintre management si angajati se desfasoara in conditii normale. Gradul
de sindicalizare este de aproximativ 72% si nu au fost inregistrate conflicte de munca intre patronat si
sindicat. Mai multe informaii privind politica sociala i de personal, politica de sntate i securitate
ocupationala, politica de respectare a drepturilor omului precum i riscurile i indicatorii cheie de performana
aferenti sunt disponibile n Declaraia Nefinanciara a consiliului de administratie pentru anul 2016 publicata
mpreuna cu prezentul raport pe site-ul societii www.electromagnetica.ro .

7.11. Impactul activitatii societatii asupra mediului

Compania dispune de toate autorizatiile de mediu legale, necesare desfasurarii activitatii. Sistemul de
management al mediului este integrat cu cel de calitate. n urma auditurilor desfurate, societatea a
mentinut certificarile Sistemului Integrat de Management valabile pentru perioada 2016-2018. Emitentul nu
desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului si nu are litigii cu privire la incalcarea legislatiei
privind protectia mediului inconjurator.

Activitatea de productie a energiei electrice din surse regenerabile in centrale de mica putere este
considerata nepoluanta.

Compania realizeza un control eficient al riscurilor de mediu prin: implementarea i respectarea


procedurilor de gestionare a deseurilor, implementarea i respectarea procedurilor pentru situaii de urgena,
retehnologizarea productiei, proiectarea i testarea de produse noi prietenoase cu mediul, standardizarea i
optimizarea acestora. Printre obiectivele activitatii de cercetare dezvoltare se afla introducerea de tehnologii
de fabricatie eficiente energetic i mai puin poluante, precum i lansarea de noi produse cu impact redus
asupra mediului pe durata de utilizare. Societatea a desfasurat activitati de responsabilizare a personalului
referitor la cunoasterea si prevenirea impactului semnificativ asupra mediului, inclusiv in ceea ce ii priveste
pe chiriasi.

Informaii suplimentare referitoare la politica societii privind mediul, factorii de risc i indicatorii cheie de
performana sunt disponibile n Declaraia Nefinanciara a Administratorilor pentru anul 2016, publicata
mpreuna cu prezentul raport pe site-ul societii www.electromagnetica.ro .

7.12. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare

10
Activitatea de cercetare-proiectare-dezvoltare se desfasoara in cadrul a trei compartimente:
Departamentul de Cercetare Proiectare care include si Laboratorul Fotometrie si Compatibilitate
Electromagnetica, Departamentul Proiectare Echipamente Electrice si Comunicatii precum si Atelierul
Proiectare Autoutilare. Tinand cont ca produsele Electromagnetica sunt integral de conceptie proprie, in
activitatea de cercetare-proiectare-dezvoltare isi desfasoara activitatea aproximativ 12% din personalul
companiei.

7.12.1.Departamentul de Cercetare Proiectare

Activitatea acestui departament este dedicata in cea mai mare parte domeniului de iluminare cu
LED .
Principalul obiectiv a fost cercetarea materialelor plastice termoconductive din familia polimeri cu
adaos din grafit in scopul inlocuirii actualelor radiatoare din aluminiu necesare pentru evacuarea caldurii din
corpurile de iluminat cu LED (CIL). Aceasta tehnologie va permite realizarea de astfel de radiatoare utilizand
masinile de injectie masa plastica existente deja in societate. Prin implementarea acestei tehnologii urmrim
cresterea valorii adaugate i imbunatatirea designului. n aceasta etapa de cercetare au fost realizate matrite
de cercetare pentru injectia de epruvete de testare i s-a testat injectia unor radiatoare pentru corpul de
iluminat CETUS 2M si pentru becul cu LED.

In anul 2016 a continuat implementarea sistemelor inteligente de management al iluminatului. Mai


multe sisteme de variatie a iluminarii comandate de ctre senzori de lumina au fost integrate n solutiile de
automatizare generala a patru supermarketuri de bricolaj Dedeman, utilizand protocolul de comunicatie
DALI. De asemenea a fost integrat un sistem de iluminat de urgenta cu rezerva de alimentare centralizata. In
Republica Moldova s-a instalat un proiect pilot in care s-a experimentat cu succes managementul iluminatului
in tehnologie radio bluetooth.

In domeniul Antiex s-au certificat in conformitate cu noile standarde SR EN 60079 produsele CETEX
si GEMMA cu 2 si 4 module pentru iluminat in zona 2 gaz si zona 22 praf in atmosfera exploziva.

In iluminatul de interior s-a introdus in fabricatie CIL ARGO cu lentile simetrice si asimetrice
proiectate si realizate integral in Electromagnetica, generatia a 2-a, in 44 de variante constructive cu
eficienta luminoasa mai mare de 100lm/w. Pentru cresterea performantelor luminotehnice au fost
modernizate 10 familii CIL ( 100 de variante) toate avand eficienta luminoasa mai mare de 100lm/w la
temperaturi de culoare calda, neutra si rece.

Managementul de proiecte si tehnologii s-a imbunatatit prin realizarea a trei aplicatii software pentru
gestionarea documentatiei si codificarea unitara a CIL. Acestea permit accesul controlat al pesonalului
implicat in activitatea de cercetare, proiectare, productie, calitate si vanzare CIL.

In perioada urmatoare, principalul obiectiv de cercetare stiintifica aplicata va fi determinarea


compozitiei si obtinerera unei mase de turnare bituminoase pentru incapsularea surselor electrice cu efecte
in scaderea costurilor si cresterea fiabilitatii surselor de alimentare. Va continua cercetarea in realizarea de
radiatoare si sisteme de racire pasiva din materiale plastice termoconductive care sa inlocuiasca radiatoarele
actuale realizate din aliaje de aluminiu. De asemenea se vor diversifica o serie de produse de nisa avand
cerinte specifice, cum ar fi cele pentru iluminat pietonal, arhitectural, stadioane , aeroporturi si iluminat
festiv, la performante tehnice si costuri competitive. O atentie deosebita va fi acordata proiectarii si
omologarii statiei de incarcat acumulatori pentru automobile electrice cu putere de 22kW in conformitate cu
standardul european in vigoare SR EN 61851 cat si realizarea de statii pilot pe teritoriul Romaniei.

7.12.2. Departamentul Cercetare Proiectare Echipamente Electrice si Comunicatii

In cursul anului 2016 a fost continuat programul de dezvoltare a sistemului de telecitire si


telegestiune ENERGSys, marca inregistrata Electromagnetica SA, vizand in special definirea de functii noi,
care sa conduca la implicarea activa si constientizarea consumatorilor casnici inclusi in sistem cu privire la
masurile de crestere a eficientei energetice cat si pentru asigurarea noilor cerinte ANRE referitoare la modul
de raportare a intreruperilor in alimentarea cu energie electrica (Ordinul nr.11/2016 ANRE-Standardul de
performanta al serviciului de distributie).

11
Dezvoltarea sistemului EnergSys 3 (varianta lansata in cursul anului 2015) a avut in vedere
reglementarile de ultima ora ale ANRE privind cerintele functionale si modul de evaluare a proiectelor pilot de
sisteme de masurare inteligenta, intocmirea analizei cost-beneficiu pentru fiecare din proiectele pilot
aprobate spre a fi instalate si prevederile privind instalarea de astfel de proiecte pilot in zone care necesita
realizarea de lucrari de reabilitare a retelei electrice de distributie de joasa tensiune (Ordinul 145/2014 ANRE,
cu modificarile ulterioare). Totodata a fost avuta in vedere necesitatea extinderii interfetei de comunicatie
bidirectionala a sistemului. In acest context este oportuna si esentiala continuarea programului de dezvoltare
a sistemului ENERGSys pentru valorificarea potentialului pe piata.

7.12.3.Atelierul Proiectare Autoutilare

Atelierul de Autoutilare si Mentenanta realizeaza in regim de unicat mijloace de productie destinate


mecanizarii si automatizarii productiei de serie, a sustinerii programului tehnic pentru noi tehnologii si
produse cat si asigurarii conditiilor de mediu si organizare la locurile de munca. Au fost realizate dispozitive
pentru sudare cu ultrasunete blistere pentru becuri cu led, dispozitiv mecanizat cu recircularea apei pentru
testarea produselor la etanseitate, manipulator X-Y cu magazii intermediare pentru deservirea postului de
inscriptionat cu laser pe metal. S-a realizat nisa pentru lacuire placi care a permis introducerea procedeului
tehnologic de lacuire, in procesul de fabricatie al surselor de alimentare, in scopul imbunatatitii fiabilitatii la
actiunea mediului exterior.

7.13. Obiectivele si politicile de gestiune a riscului

Politicile societatii de gestionare a riscului sunt definite astfel incat sa asigure identificarea,
monitorizarea si analiza riscurilor cu care se confrunta societatea, stabilind totodata limitele de expunere.
Politica de gestionare a riscului asigura mijloace de control eficiente si un mediu propice, in care toti angajatii
isi inteleg rolurile si obligatiile.

Riscul de pret

Riscul de pret cuprinde riscul modificarii pretului de achizitie a marfurilor, a cursului de schimb si a
ratelor de dobanda. Dintre pietele pe care actioneaza societatea, piaa de energie este aceea cu cel mai
ridicat risc de pret, lund n considerare volatilitatea preturilor pe Piaa pentru Ziua Urmtoare si Piaa de
Echilibrare, precum i inexistenta mecanismelor de acoperire a riscului pe termen lung. Comportamentul
producatorilor de energie de a vinde o parte ct mai mare din energie pe piaa spot este de natura sa
amplifice riscul de pre pe aceasta piata. Pentru controlul riscului de pre pe piaa energiei s-au luat msuri
de reducere a expunerii societatii prin redimensionarea portofoliului de clienti i au fost externalizate
serviciile de echilibrare.

Riscul cu privire la modificarea ratelor de dobanda este tinut sub control prin adoptarea unei politicii
de investitii exclusiv din surse proprii de finantare, ceea ce conduce la utilizarea liniilor de credit numai
pentru capitalul de lucru.

Societatea este expusa riscului valutar datorita faptului ca aprovizionarea cu materiale se face in
mare parte din import. Pentru a limita efectul schimburilor valutare s-a corelat calendarul platilor cu cel al
incasarilor in valuta, societatea realizand, de regula, excedent de cash-flow. Modificarea preturilor la
materii prime si materiale a impus reanalizarea continua a preturilor de cost. Pentru a mentine unele produse
in stare de profitabilitate s-a actionat la furnizori pentru controlul preturilor si s-au imbunatatit procesele
tehnologice aferente.

Riscul de sanctiuni

La nceputul anului 2016 societatea a fost notificata de Consiliul Concurentei cu privire la Decizia de
sanctionare nr 82/24.12.2015 pentru presupuse fapte anticoncurentiale pe piaa de energie cu o amenda n
valoare de 9.021.308 lei. Plata amenzii a fost suspendata de ctre ANAF pana la finalizarea n instana a
dosarului cu nr 3778/2/2016 aflat pe rolul Curii de Apel Bucuresti, secia a VIII-a Contencios Administrativ i
Fiscal, prin care Electromagnetica a solicitat anularea deciziei. Mentionam ca societatea a depus la ANAF o
scrisoare de garantie bancara ce acoper integral valoarea amenzii. Aceasta amenda nu afecteaza rezultatul
12
financiar pe anul 2016 deoarece influena acesteia a fost luata n considerare de rezultatul financiar pe anul
2015.

Riscul aferent litigiilor

Litigiile in care este implicata societatea sunt de valori mici, care nu sunt de natura sa afecteze
stabilitatea financiara a societatii. Singura exceptie, judecand dupa valoarea pretentiilor reclamantului
Hidroelectrica este dosarul cu numarul 13259/3/2015 aflat pe rolul instantei de fond, la Tribunalului
Bucuresti.

Riscul de credit

Riscul de credit consta in eventualitatea ca partile contractante sa-si incalce obligatiile contractuale
conducand la pierderi financiare pentru societate. Atunci cand este posibil si practica pietei o permite
societatea solicita garantii. Creantele comerciale provin de la o gama larga de clienti care activeaza in diverse
domenii de activitate si in diferite zone geografice. Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a
aplicat politici restrictive de livrare a produselor catre clientii incerti. S-au contractat polite de asigurare a
creantelor de pe piata externa. Datorita incidentei crescute in economie a cazurilor de insolventa, exista
riscul concret privind recuperarea contravalorii produselor si/sau serviciilor prestate anterior declararii starii
de insolventa. Societatea acorda atentie sporita bonitatii si disciplinei financiare a partenerilor contractuali.
De reinut ca n perioada scursa de la incheierea anului financiar 2016 pana la data raportului, mai muli
furnizori de energie au intrat n sau i-au cerut insolventa. Constatam aadar o deteriorare a climatului de
afaceri i o manifestare directa a riscului de credit.

Riscul privind capitalul

Gestionarea riscului privind capitalul urmareste asigurarea capacitatii societatii de a-si desfasura activitatea
in conditii bune printr-o optimizare a structurii de capital (capitaluri proprii si datorii). In analiza structurii de
capital se urmareste costul capitalului si riscul asociat fiecarei clase. Pentru a mentine o structura optima de
capital si un grad de indatorare corespunzator, societatea a propus actionarilor in ultimii ani o politica de
dividend adecvata, care sa asigure sursele proprii de finantare. Absenta surselor de finantare poate limita
extinderea societatii pe segmentele de piata unde desfacerea este sustinuta prin oferirea de facilitati
comerciale.

Riscul de lichiditate si cash-flow


Functia de trezorerie a societatii intocmeste prognoze privind rezerva de lichiditati si mentine un nivel
adecvat al facilitatilor de credit astfel incat sa poata gestiona prudent riscurile de lichiditate si de cash-flow.
In acest scop, prin hotararea AGEA din 21 apr 2016 au fost prelungite contractele de garantie cu ipoteca in
favoarea bancilor cu care societatea are deschise linii de credit si scrisori de garantie bancara, in limita a
40% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, astfel incat societatea sa poata onora obligatiile in
cazul unor deficite de numerar pe termen scurt. Totodata, investitiile s-au limitat la sursele proprii de
finantare si la cele care au o contributie directa la cifra de afaceri. Politica de gestionare a riscului de
lichiditate si cash-flow trebuie sa se adapteze la redimensionarea activitatii de furnizare de energie i la noile
practici comerciale, mai exigente. Acest risc se afla in stransa legatura cu riscurile prezentate anterior.

Riscul de calamitati

Activitatea de producere de energie electrica in centrale de mica putere, deci fara lacuri de
acumulare, este supusa unor riscuri de distrugere provocate de inundatii. In aceste conditii societatea a
actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva dezastrelor care sa protejeze MHC-urile precum
si cladirile de la sediul central. n anul 2016, societatea a beneficiat n baza contractului de asigurare de plata
unor daune produse de o alunecare de teren la microhidrocentrala Brodina 2.

Riscul politic si legislative

Activitatea societatii pe piete reglementate precum cea de furnizare si productie de energie supune
societatea la riscul legislativ. De exemplu, piata de energie a fost influentata de scutirea marilor consumatori

13
de la obligativitatea platii unei parti importante de certificate verzi si de modificarile de tarife care au stimulat
exportul de energie.

Implementarea la nivel national a directivelor europene cu privire la eficienta energetica poate


stimula vanzarea solutiilor de iluminat cu LED, dupa cum reglementarea lor cu intarziere sau inadecvata
poate perturba piata de profil.

7.14. Elemente de perspectiva a activitatii societatii

7.14.1.Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de


incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatiii comerciale comparativ
cu aceeasi perioada a anului anterior.

Tendinte de piata

Tehnologia de iluminat cu LED este preferata in toate marile proiecte de modernizare a sistemelor de
iluminat astfel incat potentialul de crestere ramane ridicat. Pentru creterea competivitatii este necesara
creterea calitatii produselor la un nivel care sa permita extinderea perioadei de garantie i scaderea
costurilor cu inlocuirile. O alta tendinta de piaa este creterea veniturilor din activiti conexe produciei de
corpuri de iluminat cu LED, de exemplu prin servicii de proiectare de instalaii si montaj.

Piata energiei este influentata de mai multi factori. n primul rnd s-a mentinut practica nefireasca a
producatorilor i furnizorilor de a tranzactiona excesiv energia prin contracte pe termen scurt n detrimentul
celor pe termen lung. n al doilea rand, sub presiunea unei concurente amplificate de intrarea pe piaa a unor
noi jucatori, unii furnizori au acceptat riscuri tot mai mari pe partea de achizitii de energie. Acest mod de
lucru i-a artat limitele la nceputul anului 2017 cnd, n contextul unei volatilitati accentuate a preturilor pe
PZU, mai muli furnizori au intrat n insolventa. Un numar mai mare de insolvente n sistem ar putea afecta
lichiditatile companiei prin creterea perioadei de recuperare a creantelor. Conectarea pietei de energie cu
cea regionala a favorizat alinierea preturilor la energie, fara sa tempereze caracterul sau volatil. Exista semne
de reorientare a pietei ctre un model de afaceri mai predictibil, tendinta concretizata prin aparitia unor
oferte de furnizare a energiei la pre fix i pe durata de 2 ani, destinate consumatorilor casnici.

Tendinte ale politicii comerciale

Politica comerciala a companiei urmareste tinerea sub control a numarului de zile stabilit prin contract pentru
plata creantelor de catre clienti. Societatea va continua sa desfasoare contracte de vanzare prin credit
furnizor a sistemelor de iluminat cu LED, in cazul proiectelor de dimensiune medie si mare. Practicarea
acestei politici comerciale presupune un nivel suficient al numerarului drept pentru care se urmareste
identificarea unor surse suplimentare de finanare.

Factori de incertitudine

Dinamica accelerata a inovatiilor la nivel global in domeniul tehnologiei iluminatului cu LED reprezinta un
factor de incertitudine in ce priveste pretul noilor materiale si componente.

In cazul veniturilor aferente productiei de energie, principalul factor de incertitudine este nivelul de
precipitatii, care influenteaza productia fizica de energie electrica in microhidrocentrale.

Volumul comenzilor la export este, prin natura lor, mai puin predictibil pe termen mediu i lung.

Activitatea de furnizare de energie se confrunta cu volatilitatea preturilor la energie. Cresterea capacitatilor


de productie in centrale eoliene si solare introduce un factor de incertitudine in ce priveste oferta cantitativa
pe PZU, inducand o volatilitate crescuta a preturilor la energie.

Durata de incasare a creantelor devine incerta n contextul n care crete frecventa cazurilor de insolventa
printre consumatorii sau furnizorii de energie.

14
7.14.2.Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra
situatiei financiare a societii

Urmarind mentinerea unui nivel tehnic ridicat, cresterea capacitatii de productie si a productivitatii
muncii, in 2016 au fost realizate achizitii de echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masura si
control care au cumulat 2,1 milioane lei. In 2017 se va menine orientarea investitiilor ctre reutilarea i
modernizarea capacitatilor de producie la care se adauga modernizarea unor posturi de transformare i
instalaii electrice precum i obtinerea unui spor de putere de 5,2 MW. n urma investitiilor estimam o
cretere a capacitatii de producie de mase plastice injectate prin construcia unei unei noi hale de producie,
o extindere a capacitatilor laboratorului de metrologie i compatibilitate electromagnetica i modernizarea
unor corpuri de cldire. Programul de investitii este estimat la cca 5 milioane euro dar va fi condiionat, ca i
pana acum, de existena surselor proprii de finantare.

7.15. Activele corporale ale societatii

7.15.1.Capacitatile de productie ale societatii sunt amplasate, in principal, la sediul central, pe Calea
Rahovei 266-268, sector 5, Bucuresti, exceptand capacitatile de productie energie electrica din SRE,
care sunt amplasate in bazinul raului Suceava, zona Radauti, pe o lungime de circa 70 km.
Capacitatile de productie ale societatii se refera la tehnologii de: prelucrari prin aschiere, procesari de
tabla (stantari, indoiri, debitari, frezari), injectie mase plastice, operatii tehnologice de asamblare,
etc. Acestea se caracterizeaza prin complexitate, precizie, flexibilitate, automatizare, etc.

7.15.2.Societatea nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor de la sediul central
din Bucuresti, str Calea Rahovei nr 266 - 268 sau ale terenurilor aferente microhidrocentralelor din
zona Radauti. n urma finalizarii dosarului 1029/2/2014* (222/2016), instana a admis chemarea n
garantie a AAAS i a obigat parata la plata ctre Electromagnetica a sumei de 50.084 lei
reprezentnd cheltuieli de judecat i suma de 1,252,394 lei reprezentnd despagubiri pentru
pierderea terenului de 1.248 mp din Str. Petre Ispirescu nr 23-24 sector 5 Bucuresti care a fcut
parte din aportul statului la capitalul social al societii i care a fost ulterior restituit fostului
proprietar.

7.16. Piata valorilor mobiliare

Filialele nu sunt societati listate. Actiunile Electromagnetica sunt listate la categoria Premium a BVB, unde se
tranzactioneaza cu urmatoarele caracteristici:

Simbol piata: ELMA


Actiuni ordinare, nominative, dematerializate
Numarul actiunilor emise: 676.038.704
Valoarea nominala: 0,1000 lei
Capital social: 67.603.870,40 lei
Codul ISIN ROELMAACNOR2
Bloomberg ID: BBG000CMQBR5
Simbol Reuters: ROELMA.BX

Actiunile ELMA fac parte din indicele BET Plus avand o pondere de 0,32%. Datorit lichiditatii reduse,
la ajustarea trimestriala din septembrie 2016 operata de Comitetul Indicilor, aciunile ELMA au fost excluse
din indicii BET-BK i BET-XT.

15
In cursul anului 2016 s-au tranzactionat actiuni cumuland 4,68% din capitalul societatii, la un pret
mediu de 0,1474 lei/actiune (calculat pentru toate segmentele de piata). Pretul de referinta a oscilat intre un
minim de 0,1330 lei si un maxim de 0.19 lei/actiune. Pretul de inchidere la sfarsitul anului 2016 a fost de
0,1710 lei/actiune, mai mic cu 14,5% dect la sfritul anului precedent si corespunde unei capitalizari
bursiere de 115,6 milioane lei.

8. Situatia financiar contabila consolidata la 31 decembrie 2016


(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se specifica altfel)

8.1. Pozitia financiara


31 decembrie
2015
31 decembrie 2016 Retratat
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizri corporale 298.078.444 228.873.139
Investiii imobiliare 7.664.546 2.194.374
Imobilizri necorporale 1.637.684 1.378.645
Alte active imobilizate pe termen lung 17.038.631 5.687.074

Total active imobilizate 324.419.304 238.133.232

Active circulante
Stocuri 18.029.921 13.975.583
Creane comerciale 34.516.350 51.343.760
Numerar si echivalente de numerar 21.521.428 17.009.936
Active financiare evaluate la valoarea just
prin profit sau pierdere - 1.100.280
Alte active circulante 3.165.527 2.100.890
Creana privind impozitul curent - 770.955

Total active circulante 77.233.226 86.301.404

Total active 401.652.531 324.434.636

16
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social 67.603.870 67.603.870
Rezerve si alte componente ale capitalurilor
proprii 181.225.908 136.205.544
Rezultat reportat 90.053.565 60.597.289
Total capitaluri proprii atribuibile
acionarilor societii mam 338.883.343 264.406.703

Interese care nu controleaz 215.061 146.750

Datorii pe termen lung


Datorii comerciale i alte datorii 2.784.610 2.956.025
Subvenii pentru investiii 4.899.962 5.063.180
Datorii privind impozitul amnat 17.785.656 4.594.356

Total datorii pe termen lung 25.470.228 10.432.123

Datorii curente
Datorii comerciale i alte datorii 34.811.611 34.933.358
Subvenii pentru investiii 163.219 163.219
Provizioane 1.833.135 12.171.045
Datorii privind impozitul pe profit curent 275.933 -

Total datorii curente 37.083.898 47.267.622

Total datorii 62.554.126 59.881.182

Total capitaluri proprii i datorii 401.652.531 324.434.636

Din analiza comparativa a elementelor de bilant s-au observat urmatoarele:

Capitalurile proprii au nregistrat o cretere semnificativa de 28,16% ca urmare a rezultatului net pozitiv al
reevaluarii terenurilor i cladirilor i ntr-o mai mica msura ca urmare a profitului perioadei.

Rezultatul net pozitiv al reevaluarii terenurilor i cladirilor a contribuit la creterea semnificativa a


imobilizarilor corporale, respectiv a investitiilor imobiliare. Achizitiile de echipamente tehnologice necesare
productiei, modernizarea celor existente cat si executia de SDV-uri au avut i ele o influenta pozitiva asupra
imobilizarilor corporale, acestea din urma inregistrand o crestere de 30,2%.

Creterea activelor totale cu 23,8% se datoreaz exclusiv creterii activelor imobilizate n timp ce activele
circulante s-au mentinut la acelai nivel.

Creantele au inregistrat o scadere corelata cu diminuarea activitatii de furnizare de energie.

Ponderea datoriilor in total active a scazut usor de la 18,4% in 2015, la 15,5% in 2016.

8.2. Rezultatul de profit si pierdere consolidat se prezinta dupa cum urmeaza:

Veniturile totale au scazut fata de anul 2015 cu 32,25% iar cheltuielile totale au scazut intr-o masura mai
mare, respectiv cu 37,09%, ceea ce a dus la obtinere de profit.

Perioada de 12 luni Perioada de 6 luni


ncheiat la ncheiat la
31 decembrie 2016 31 decembrie 2015
Retratat

Venituri 236.253.958 385.483.375

Venituri din investitii 5.545.363 173.120


Alte venituri nete 4.890.167 3.717.420
17
Variaia stocului de produse finite i
producia n curs de execuie 15.924.804 10.608.436
Activitatea realizat de entitate i
capitalizat 1.246.195 1.742.457
Materiile prime i consumabile utilizate (170.169.019) (315.091.428)
Cheltuieli cu angajaii (36.459.838) (34.862.468)
Cheltuieli cu amortizarea i deprecierea (16.930.717) (15.956.520)
Alte cheltuieli nete (32.255.671) (56.670.923)
Cheltuieli financiare (654.692) (936.411)

Profit/(Pierdere) nainte de
impozitare 7.390.550 (21.792.941)

Impozit pe profit (1.010.554) 1.017.300

Profitul/(Pierderea) perioadei 6.379.995 (20.775.641)

repartizabil societii-mam 6.298.733 (20.790.501)


repartizabil intereselor care nu 14.860
controleaz 81.262

Cresteri de venituri s-au inregistrat la productia de corpuri si sisteme de iluminat, la injectia de mase
plastice, la componentele de siguranta a traficului feroviar, chiriile si productia de energie, in timp ce scaderi
au inregistrat contoarele si sistemele de telegestiune, matritele, aparatajul electric si, in mod accentuat,
furnizarea de energie.

Toate activitatile de producie (cu excepia produciei de energie n microhidrocentrale) precum si activitatea
de inchiriere au fost profitabile.

Activitatea de productie de energie a inregistrat pierdere ca urmare a reevaluarii activelor de la


microhidrocentrale, cu impact negativ asupra rezultatului financiar, iar activitatea de furnizare de energie nu
a mai avut pierdere ca in anul anterior, situandu-se la limita de profitabilitate.

Nivelul amortizarilor s-a mentinut la un nivel comparabil anului anterior.

8.3. Cash Flow consolidat


Perioada de Perioada de
12 luni 12 luni
ncheiat la ncheiat la
31 decembrie 31 decembrie
2016 2015

Numerar net generat de/ (utilizat in)


activitile de exploatare 6.750.364 (9.807.435)

Numerar net utilizat n activiti de investiii (2.199.774) (2.121.994)

Numerar net utilizat n activitile de finanare (39.098) (2.510.384)

Creterea/ (Descreterea) net de numerar i


echivalente de numerar 4.511.492 (14.439.813)

Numerar i echivalente de numerar la


nceputul perioadei 17.009.936 31.449.749

Numerar i echivalente de numerar la sfritul


perioadei 21.521.428 17.009.936

- La sfarsitul perioadei, numerarul a inregistrat o crestere de 26,52% fata de inceputul perioadei de


raportare. Nivelul mai ridicat al numerarului se explica prin imobilizarea in prima jumatate a anului a unor

18
disponibilitati de numerar destinate platii amenzii de 9.021.308 lei catre Consiliu Concurentei, fapt care a
limitat indeplinirea programului de investitii.

- Activitatea de investitii s-a situat la un nivel comparabil anului 2015. Cea mai mare pondere au avut-o
investitiile in echipamente tehnologice.

- Liniile de credit au fost utilizate intr-o masura mai mica decat in anul anterior dar nu au influentat
numerarul net deoarece au fost utilizate pe termen scurt si au fost rambursate integral.

9. Evenimente importante aparute dupa inchiderea exercitiului financiar

n primele doua luni i jumtate ale anului, pentru mai muli furnizori de energie s-au depus n
instana cereri de intrare n insolventa. Expunerea societii mama la aceti furnizori reprezint mai puin de
1% din cifra de afaceri a companiei n 2016.

La data intocmirii raportului, conducerea societatii nu are cunostinte de evenimente, schimbari


economice sau alti factori de incertitudine care ar putea afecta semnificativ veniturile sau lichiditatile
grupului, altele decat cele mentionate.

10. Declaraia de Guvernanta corporativa a societatii mama

10.1 Codul de guvernanta corporativa relevant

Managementul societatii considera ca un nivel ridicat de transparenta impreuna cu protectia


investitorilor reprezinta cheia sustinerii pe termen lung a strategiei de dezvoltare a Companiei de ctre
actionari si maximizarea valorii actiunilor.

Aplicarea stricta a cadrului legal incident (L.31/1990 legea societatilor comerciale, republicata;
L.297/2004 legea pietei de capital cu modificarile si completarile ulterioare; Reg. 6/2009 privind drepturile
actionarilor; Reg. 1/2006 privind emitentii) precum si a statutului societatii, ofera premisele de conformare
cu cerintele de Guvernanta Corporativa consacrate la nivel internaional.

Consiliul de administratie a decis sa aplice voluntar Codul de Guvernanta Corporativa al BVB, cu


mentiunea ca, dup specificul societii, unele prevederi vor fi respectate partial. Stadiul actual de
conformare la CGC al BVB, motivele aplicarii partiale i msurile adoptate pentru atingerea obiectivelor de
guvernanta corporativa sunt prezentate n Anexa la Declaraia de Guvernanta Corporativa publicata mpreuna
cu prezentul raport.

10.2. Adunarile generale si drepturile actionarilor

Drepturile actionarilor si procedura de participare la adunarile generale ale actionarilor sunt


mentionate in convocatorul adunarilor generale si au fost sintetizate intr-un regulament, disponibil in
sectiunea de Guvernanta Corporativa pe site-ul societatii la adresa www.electromagnetica.ro/companie/info.

10.3. Sistemul de administare

In prezent, sistemul de administrare este unul unitar, Compania fiind condusa de un Consiliu de
Administratie compus din 9 membrii. Acest sistem raspunde nevoilor actuale de administrare, nefiind
necesara implementarea sistemului dualist.

10.4. Structuri de guvernanta corporativa

Principalele structuri de administrare, conducere si supraveghere ale Companiei sunt Consiliul de


Administratie, Directorii, Auditorul extern si Auditorul intern. Experienta manageriala si pregatirea
profesionala a membrilor consiliului de administratie le permite acestora sa evalueze periodic aspectele
legate de evaluarea activitatii directorilor, nominalizare, remunerare sau audit intern. Nu au fost infiintate
distinct comitete consultative permanente precum cele de audit, de remunerare sau de nominalizare
deoarece nici un administrator nu s-a declarat independent i nu sunt intrunite conditiile legale ca
majoritatea membrilor comitetelor ori conducatorii acestor comitete consultative s fie administratori
independeni. Membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere au obligatia colectiva de a se
asigura ca situatiile financiare anuale si raportul administratorilor este intocmit si publicat in conformitate cu
legislatia nationala.

19
10.4.1. Consiliul de administratie si directorii

Alegerea membrilor consiliului s-a facut prin vot majoritar in cadrul AGOA din 25 septembrie 2015,
candidatii fiind propusi de actionari. Nici un administrator nu a candidat ca independent. Nu exista legaturi de
familie intre administratorii sau membrii conducerii executive cu terte persoane datorita carora acestia au
fost alesi/numiti in functie. Consiliul de administratie este format din 9 membrii ce au fost alesi pe o durata
de 4 ani. Mandatul acestora expira la 18 oct 2019 in timp ce mandatele directorilor dureaza pana la revocare.
In urma demisiei d-lui Preda Cristinel Laurentiu, incepand cu data de 15 martie 2016, a fost numita ca
administrator provizoriu d-na Hodea Cristina Ioana Rodica. Ulterior, d-na Hodea a fost confirmat ca
administrator de ctre AGOA din data de 21.04.2016. Componenta consiliului de administratie reflecta fidel
participarea la capital (peste 70% din capital este reprezentat n CA).

Detineri de
Vrsta, profesie, aciuni Funcii detinute n alte
Nume Funcie Durata mandat experiena ELMA societati listate
Presedinte 18 oct 2015 18 63 ani, inginer,
1 Scheusan Eugen C.A. oct 2019 Electromagnetica SA 0.2428% -
Membru 18 oct 2015 18 69 ani, economist,
2 Vlad Florea C.A. oct 2019 Electromagnetica SA 1.1640% -
Membru 18 oct 2015 18 64 ani, inginer,
3 Stancu Traian C.A. oct 2019 Electromagnetica SA 0.0462% -
Membru 18 oct 2015 18 67 ani, tehnician,
4 Stancu Ioan C.A. oct 2019 Electromagnetica SA 0.0027% -
Macovei Membru 18 oct 2015 18 67 ani, inginer,
5 Octavian C.A. oct 2019 Electromagnetica SA 0% -
SIF Oltenia director
directia plasamente si
managementul riscului;
Membru 18 oct 2015 18 54 ani, inginer, SIF Antibiotice Iasi -
6 Calitoiu Elena C.A. oct 2019 Oltenia 0% administrator
Membru 18 oct 2015 18 59 ani, jurist, SIF Sif Oltenia director
7 Bucur Vasilica C.A. oct 2019 Oltenia 0% directia juridica
Membru 18 oct 2015 18 62 ani, economist, SIF Sif Oltenia director
8 Sichigea Elena C.A. oct 2019 Oltenia 0% departament economic
Hodea Cristina Membru 15 mar 2016 - 18 53 ani,CFA, MBA,
9 Ioana Rodica C.A. oct 2019 inginer, auditor 0% -
15 oct 2015 - 15
Preda Cristinel Membru mar 2016 Flaros SA Bucuresti -
10 Laurentiu C.A. (demisie) 37 ani, avocat, 0.000015% administrator

Diversitatea membrilor consiliului de administratie permite valorificarea aptitudinilor, experientei si


cunostintelor profesionale complementare din diferite domenii. Majoritatea membrilor consiliului de
administratie sunt administratori neexecutivi, astfel incat se asigura un echilibru al autoritatii. In 2016
consiliul de administratie s-a intalnit cu o frecventa lunara, toti membrii fiind prezenti personal sau
reprezentati. Nivelul indemnizatiilor membrilor CA se stabileste prin hotararea actionarilor in adunarea
generala.

10.4.2. Directorii

Conform prevederilor statutare, presedintele consiliului de administratie indeplineste si functia de


director general si reprezinta legal societatea. Consiliul de administratie deleaga o parte din puterile sale
unuia sau mai multor directori, in baza unor contracte de mandat, fixandu-le totodata sarcinile. Conducerea
executiva este asigurata in prezent de 5 directori, dupa cum urmeaz:

Nr. Actiuni detinute la 31 Alte functii detinute


Crt Nume/ Prenume Calitate dec 2016 in societati cotate
1 Scheusan Eugen Director General 0.2428% -
2 Frasineanu Ilie Director Economic 0.0486% -
3 Stancu Traian Director Productie 0.0462% -
4 Macovei Octavian Director Tehnic 0% -
5 Balmus Dumitru Director Comercial 0.0001% -
20
Remuneratiile directorilor sunt stabilite prin hotararea CA. Remuneratia bruta anuala si alte avantaje,
inclusiv cea aprobata de AGA prin BVC cuvenita conducerii nu poate depasi 5% din valoarea capitalului
propriu, stabilit prin bilantul anual.

10.4.3. Auditorul extern independent

In baza imputernicirii acordate de AGOA Electromagnetica prin punctul 9 al hotararii din data de
21.04.2016, Consiliul de Administratie al Electromagnetica SA, intrunit in data de 31.05.2016 a hotarat
incheierea cu Deloitte Audit SRL a contractului de auditare a situatiilor financiare individuale si consolidate
pentru anii incheiati la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2017.

Societatea de audit este reprezentata de dl Farrukh Khan partener si administrator iar misiunea de audit
este condusa de dl Zeno Caprariu, director audit.

Datele de identificare ale Deloitte Audit SRL sunt urmatoarele:

CIF RO 7756924
Nr. inregistrare la Registrul Comertului 40/6775/1995
Autorizatie camera Auditorilor Financiari din Romania nr 25/25.06.2001
Sediul societatii - Strada Nicolea Titulescu nr. 4-8, et.2, zona Deloitte i et. 3, sector 1, Bucuresti
Tel 021/222.16.61
Fax 021/319.51.00

10.4.4. Controlul intern

Consiliul de Administratie colaboreaza strans cu auditorul intern si controlul financiar in chestiuni


legate de raportarea financiara, controlul intern si administrarea riscului. Experienta manageriala si
pregatirea profesionala a membrilor consiliului de administratie le permite acestora sa aprecieze eficacitatea
sistemului de control intern.

Societatea dispune de un sistem de control intern/managerial, a carui concepere si aplicare permit


conducerii executive si consiliului de administratie sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile societatii,
alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice, au fost utilizate in conditii de legalitate,
regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate. Sistemul de control intern/managerial cuprinde atat
mecanisme de autocontrol cat si control ulterior efectuat prin Biroul de Urmarire si Executie Bugetara si
Compartimentul de Control si Audit Intern, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia au la
baza evaluarea riscurilor.

Controlul intern contabil si financiar este un element de baza al controlului intern. Controlul intern
contabil si financiar al societatii s-a aplicat in vederea asigurarii unei gestiuni contabile si a unei urmariri din
punct de vedere financiar a activitatii Societatii.

Activitatea de Controlul intern a vizat:

asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare;


aplicarea deciziilor luate de conducerea societatii;
buna functionare a activitatii interne a societatii;
fiabilitatea informatiilor financiare;
utilizarea eficienta a resurselor;
prevenirea si controlul riscurilor.

Activitatea de control s-a desfasurat dupa un program aprobat de conducerea societatii. Au fost
constatate nereguli nesemnificative, pentru remedierea carora s-au trasat masuri punctuale.

10.5. Structura capitalului si actionarii semnificativi

Nu sunt emise actiuni care sa confere drepturi speciale de control sau de alta natura. Pe perioada
anului 2016 nu au fost inregistrate suspendari ale drepturilor de vot si nici un fel de restrictii legate de
detinerea actiunilor. Membrii conducerii executive sunt si membrii ai Asociatiei PAS Electromagnetica, fara ca
o persoana sa detina controlul acesteia. La 31.12.2016 societatea avea un numar de 6.143 actionari.
Conform evidentelor Depozitarului Central, structura sintetica la 31.12.2016 este urmatoarea:

21
Actionar Detinere Nr actiuni
PAS Electromagnetica 29,6288% 200.302.763
SIF Oltenia SA 25,3939% 171.672.301
Persoane fizice 28,6638% 193.778.348
Persoane juridice 16,3135% 110.285.292
TOTAL 100,00% 676.038.704

10.6. Administrarea conflictelor de interese, tranzactiile cu partile implicate si regimul


informatiilor confidentiale

Administratorii aflati intr-un potential conflict de interese informeaza consiliul si se abtin de la


dezbateri privind aspectele in cauza si de la vot. Tranzactiile cu partile implicate sunt incheiate in conditii
nepreferentiale si sunt negociate de membrii ai conducerii care nu au legatura cu partile implicate. Auditorul
extern va semnala si va analiza in mod corespunzator in raportul sau aceste tranzactii. Compania intocmeste
si publica pe site-ul sau lista persoanelor care se prezuma a avea acces la informatii privilegiate. Anual,
administratorii si directorii societatii si ai celorlalte parti afiliate dau declaratii pe propria raspundere
referitoare la conflictele de interese si la nedesfasurarea unor activitati concurentiale.

10.7. Achizitia propriilor actiuni

Nu exista aprobat nici un program de rascumparare de actiuni sau de stabilizare a pretului si nu


exista nici o schema de acordare de actiuni salariatilor sau conducerii. Precizam ca, in adunarea generala
extraordinara din 30 aprilie 2015, a fost aprobata de principiu dobandirea de societate a propriilor actiuni in
vederea implementarii unui sistem de remunerare si fidelizare a angajatilor, urmand ca ulterior sa fie
convocata o noua AGEA care sa stabileasca numarul de actiuni, pretul minim si maxim precum si durata
rascumpararilor.

10.8. Raportarea tranzactiilor administratorilor si a altor persoane implicate cu actiunile societatii

Societatea nu aplica reguli suplimentare, altele decat cele prevazute de normele legale, cu privire la
tranzactiile cu actiunile societatii efectuate de catre administratori sau alte persoane implicate. Pe durata
anului 2016, n temeiul art.150 din reg CNVM nr 1/2006, au raportat tranzactii cu aciunile societii
urmtorii actionari aflati pe lista de persoane ce au acces la informaii privilegiate: SIF Oltenia (acionar
semnificativ), Vlad Florea (administrator), Stanila Antoaneta Monica (fiica domnului Vlad Florea i membru n
conducerea PAS Electromagnetica, acionar semnificativ).

10.9. Modificari ale actului constitutiv

Actul constitutiv a fost actualizat la data de 21 aprilie 2016 n ce privete administratorii (art 16.1),
n urma hotararii AGOA din 21 aprilie 2016 de alegere a doamnei Hodea Cristina Ioana Rodica n functia de
administrator i de radiere a domnului Preda Cristinel Laurentiu, n urma demisiei acestuia.

10.10. Diseminarea informatiilor corporative

Compania stabileste si publica anual un calendar de raportare financiara. Compania pregateste si


disemineaza informatii periodice si continue relevante deciziei investitionale. Personalul dedicat acestei
activitati este permanent pregatit, instruit si format profesional asupra aspectelor ce privesc relatia unei
companii cu actionarii sai si principiile de guvernanta corporativa. In cursul anului 2016 diseminarea
informatiilor s-a facut in limba romana si in limba engleza, pentru acele categorii de documente prevazute de
cadrul legal aplicabil. Compania incurajeaza comunicarea cu actionarii prin intermediul sectiunii Investitori
din pagina sa de web disponibila la http://www.electromagnetica.ro/companie/info.php?ik_comp=4 iar
pentru informatii suplimentare investitorii se pot adresa la tel 021.404.2132, fax: 021.404.2195 si email:
juridic@electromagnetica.ro .

Presedinte CA/Director General Director Economic


Eugen Scheusan Ilie Frasineanu

22
ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUAIA CONSOLIDAT DE PROFIT SAU PIERDERE
I ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU PERIOADA DE 12 LUNI NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

Perioada de
12 luni Perioada de
ncheiat la 6 luni
31 ncheiat la
decembrie 31 decembrie
Nota 2016 2015
(Retratat)

Venituri 19 236.253.958 385.483.375

Venituri din investitii 19 5.545.363 173.120


Alte venituri nete 19 4.890.167 3.717.420
Variaia stocului de produse finite i producia n curs
de execuie 19 15.924.804 10.608.436
Activitatea realizat de entitate i capitalizat 19 1.246.195 1.742.457
Materiile prime i consumabile utilizate 20 (170.169.019) (315.091.428)
Cheltuieli cu angajaii 20 (36.459.838) (34.862.468)
Cheltuieli cu amortizarea i deprecierea 20 (16.930.717) (15.956.520)
Alte cheltuieli nete 20 (32.255.671) (56.670.923)
Cheltuieli financiare 21 (654.692) (936.411)

Profit/(Pierdere) nainte de impozitare 7.390.550 (21.792.941)

Impozit pe profit 22 (1.010.554) 1.017.300

Profitul/(Pierderea) perioadei 6.379.995 (20.775.641)

Repartizabil societii-mam 6.298.733 (20.790.501)


Repartizabil intereselor care nu controleaz 81.262 14.860

Alte elemente ale rezultatului global:


din care:
Alte elemente de rezultat global care nu pot fi
reclasificate n contul de profit i pierdere, din care:
- Surplus din reevaluarea imobilizrilor corporale 81.594.328 21.095.837
- Impozit amnat recunoscut in capitaluri proprii 22 (13.698.750) (3.290.625)

Rezultat global al perioadei 74.275.573 (2.970.429)

Aceste situaii financiare consolidate au fost aprobate pentru a fi emise de ctre conducere la
21 martie 2017.

Eugen Scheuan, Ilie Frsineanu,


Director General Director Economic

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare consolidate
23
ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUAIA CONSOLIDAT A POZIIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

31 decembrie 31 decembrie
Nota 2016 2015
(Retratat)
ACTIVE

Active imobilizate
Imobilizri corporale 4 298.078.444 228.873.139
Investiii imobiliare 5 7.664.546 2.194.374
Imobilizri necorporale 6 1.637.684 1.378.645
Alte active imobilizate pe termen lung 7 17.038.631 5.687.074

Total active imobilizate 324.419.304 238.133.232

Active circulante
Stocuri 8 18.029.921 13.975.583
Creane comerciale 9 34.516.350 51.343.760
Numerar si echivalente de numerar 12 21.521.428 17.009.936
Active financiare evaluate la valoarea just prin
profit sau pierdere 11 - 1.100.280
Alte active circulante 10 3.165.527 2.100.890
Creana privind impozitul curent 22 - 770.955

Total active circulante 77.233.226 86.301.404

Total active 401.652.531 324.434.636

CAPITALURI PROPRII SI DATORII

Capitaluri proprii
Capital social 13 67.603.870 67.603.870
Rezerve si alte componente ale capitalurilor proprii 14 181.225.908 136.205.544
Rezultat reportat 15 90.053.565 60.597.289

Total capitaluri proprii atribuibile acionarilor


societii mam 338.883.343 264.406.703

Interese care nu controleaz 215.061 146.750

Datorii pe termen lung


Datorii comerciale i alte datorii 18 2.784.610 2.956.025
Subvenii pentru investiii 16 4.899.962 5.063.180
Datorii privind impozitul amnat 22 17.785.656 4.594.356

Total datorii pe termen lung 25.470.228 10.432.123

Datorii curente
Datorii comerciale i alte datorii 18 34.811.611 34.933.358
Subvenii pentru investiii 16 163.219 163.219
Provizioane 17 1.833.135 12.171.045
Datorii privind impozitul pe profit curent 22 275.933 -

Total datorii curente 37.083.898 47.267.622

Total datorii 62.554.126 59.881.182

Total capitaluri proprii i datorii 401.652.531 324.434.636

Aceste situaii financiare consolidate au fost aprobate pentru a fi emise de ctre conducere la
21 martie 2017.

Eugen Scheuan, Ilie Frsineanu,


Director General Director Economic

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare consolidate
24
ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUAIA CONSOLIDAT A FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

Perioada de Perioada de
12 luni 12 luni
ncheiat la ncheiat la
31 decembrie 31 decembrie
Nota 2016 2015
Fluxuri de trezorerie din activitile de
exploatare:
ncasri de numerar de la clieni 270.415.479 451.549.590
Pli ctre furnizori (204.055.209) (367.590.655)
Pli ctre angajai (35.254.088) (33.883.003)
Alte operaiuni de exploatare (24.184.527) (59.690.534)

Numerar utilizat n exploatare 6.921.656 (9.614.602)

Dobnzi pltite (72.757) (98.579)


Impozit pe profit pltit (98.535) (94.254)

Numerar net generat de/(utilizat in) activitile


de exploatare 6.750.364 (9.807.435)

Fluxuri de trezorerie din activitile de investiii:


Cumprare de imobilizri corporale (2.263.613) (2.322.774)
ncasri din vnzare de imobilizri 33.155 83.807
Dobnzi ncasate 30.684 77.307
Dividende primite - 39.666

Numerar net utilizat n activiti de investiii (2.199.774) (2.121.994)

Fluxuri de trezorerie din activitile de finanare:


ncasri in numerar din credite 68.918.650 123.807.974
Rambursri n numerar ale sumelor mprumutate (68.918.650) (123.804.974)
Dividende pltite (39.098) (2.510.384)

Numerar net utilizat n activitile de finanare (39.098) (2.510.384)

Creterea/(Descreterea) net de numerar i


echivalente de numerar 4.511.492 (14.439.813)

Numerar i echivalente de numerar la nceputul


perioadei 12 17.009.936 31.449.749

Numerar i echivalente de numerar la sfritul


perioadei 12 21.521.428 17.009.936

Aceste situaii financiare consolidate au fost aprobate pentru a fi emise de ctre conducere la
21 martie 2017.

Eugen Scheuan, Ilie Frsineanu,


Director General Director Economic

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare consolidate
25
ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUAIA CONSOLIDAT A MODIFICRII CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

Rezerve
reevaluare Interese Total
Capital Rezultatul active Alte Rezerva care nu capitaluri
social reportat corporale rezerve legal controleaz proprii

Sold la 01 ianuarie 2015 67.603.870 16.491.195 77.337.185 53.673.554 56.862.531 151.215 270.992.247
Transfer rezerva de reevaluare la rezultat
reportat urmare a tranzitiei la IFRS in
2012*) - 72.040.578 (72.040.578) - - - -
67.603.87 56.862.53 270.992.24
Sold la 01 ianuarie 2015 - Retratat 0 88.531.773 4.169.304 53.673.554 1 151.215 7

Rezultat global aferent perioadei


Rezultatul exerciiului - pierdere - (20.790.501) - - - 14.860 (20.775.641)

Alte elemente ale rezultatului global


Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul
reportat ca urmare a scoaterii din eviden a
activelor corporale reevaluate - 1.095.192 (1.095.192) - - - -
Reevaluare imobilizrilor corporale - - 21.095.837 - - - 21.095.837
Impozit amanat recunoscut in rezerve - - (3.290.625) - - - (3.290.625)

Total rezultat global aferent perioadei - (19.695.310) 16.710.020 - - 14.860 (2.970.429)

Tranzacii cu acionarii, nregistrate direct


in capitaluri proprii
Transferul rezultatului reportat la rezerve - (5.010.458) 371.123 4.415.497 3.515 (19.325) (239.648)
Dividende distribuite acionarilor - (3.170.576) - - - - (3.170.576)
Alte elemente - (58.140) - - - - (58.140)
67.603.87 56.866.04 264.553.45
Sold la 31 decembrie 2015 - retratat 0 60.597.289 21.250.447 58.089.051 6 146.750 3

Retratarile aferente exercitiilor anterioare sunt prezentare in Nota 29.

Aceste situaii financiare consolidate au fost aprobate pentru a fi emise de ctre conducere la 21 martie 2017.

Eugen Scheuan, Ilie Frsineanu,


Director General Director Economic

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare consolidate
26
ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUAIA CONSOLIDAT A MODIFICRII CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

Rezerve
reevaluare Interese Total
Capital Rezultatul active Alte Rezerva care nu capitaluri
social reportat corporale rezerve legal controleaz proprii

Sold la 01 ianuarie 2016 - retratat 67.603.870 60.597.289 21.250.447 58.089.051 56.866.046 146.750 264.553.453

Rezultat global aferent perioadei


Rezultatul exerciiului profit - 6.298.733 - - - 81.262 6.379.995

Alte elemente ale rezultatului global


Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul
reportat ca urmare a scoaterii din eviden a
activelor corporale reevaluate - 449.478 (449.478) - - - -
Reevaluare imobilizrilor corporale - - 81.594.328 - - - 81.594.328
Impozit amanat recunoscut in rezerve - - (13.698.750) - - - (13.698.750)

Total rezultat global aferent perioadei - 6.748.211 67.446.100 - - 81.262 74.275.573

Tranzacii cu acionarii, nregistrate direct


in capitaluri proprii
Constituire rezerva legala - - - (273.331) 273.331 - -
Transferul rezultatului reportat la rezerve - 22.716.628 - 18.878 (22.716.628) - 18.878
Dividende distribuite acionarilor - - - - - - -
Alte elemente - (8.563) 56.960 - (7) (12.951) 35.439
57.834.59
Sold la 31 decembrie 2016 67.603.870 90.053.566 88.753.507 8 34.422.742 215.061 338.883.343

Rezerva legala s-a diminuat ca urmare a acoperirii pierderii anului 2015 din ajustarea rezervei legale calculata conform IAS 29 odata cu trecerea la
IFRS (nota 14)

Aceste situaii financiare consolidate au fost aprobate pentru a fi emise de ctre conducere la 21 martie 2017.

Eugen Scheuan, Ilie Frsineanu,


Director General Director Economic

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare consolidate
27
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

1. INFORMAII GENERALE DESPRE GRUP

SC Electromagnetica SA grupul-mam este o societate comercial pe aciuni, cu personalitate


juridic romn, cu durat de viat nelimitat, care este organizat i funcioneaz conform statutului i
pe baza Legii nr. 31/1991 republicat n 2004 i modificat prin Legea nr. 441/2006, OUG nr. 82/2007 i
OUG nr. 52/2008 precum i a Legii privind piaa de capital nr.297/2004. Grupul are sediul social n
Bucureti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucureti, Romnia, cod potal 64021, telefon
021.404.21.31, 021.404.21.02, fax 021.404.21.95, site web www.electromagnetica.ro, cod unic de
nregistrare RO 414118, numr de nregistrare la Registrul Comerului J40/19/1991. Capitalul social al
grupului este de 67.603.870,40 lei mprit n 676.038.704 aciuni comune, nominative i
dematerializate, nscrise n cont electronic n registrul acionarilor inut de Depozitarul Central SA.
Conform statutului grupului, obiectul principal de activitate l reprezint fabricarea de instrumente i
dispozitive pentru msur, verificare, control, navigaie (cod CAEN 2651).

SC Electromagnetica Goldstar SRL a funcionat ca societate mixt cu capital romno-coreean pn n


anul 2011 cnd SC Electromagnetica SA a preluat prin cesiune de la asociaii coreeni toate titlurile
deinute de acetia, devenind asociat unic la aceast societate. Este o societate cu rspundere limitat cu
sediul n Bucureti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Numr de nregistrare la Registrul Comerului
J40/12829/1991, CUI 400570, avnd ca obiect de activitate principal fabricarea echipamentelor de
comunicaii (cod CAEN 2630). Mai desfoar activitai de service i garanie pentru echipamente de
comunicaii i nchiriere spaii.

SC Electromagnetica Fire SRL este o societate cu rspundere limitat cu sediul n Bucureti, Calea
Rahovei nr 266-268, sect 5, corp 2, parter, axele C-D, stlpii 6 - 7, nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti cu nr J40/15634/2006, CUI 19070708, care desfoar
activiti n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, asisten tehnic de prevenire i stingere a incendiilor
i servicii de urgen private privind protecia civil (cod CAEN 8299).

SC Electromagnetica Prestserv SRL este o societate cu rspundere limitat cu sediul n Bucureti,


Calea Rahovei 266-268, sector 5, corp 1, etaj 2, axele A-B, stlpii 1-2, nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti cu nr J40/1528/2003, CUI 15182750, care presteaz servicii
de curenie (cod CAEN 4311).

SC Electromagnetica Prestserv SRL i SC Electromagnetica Fire SRL au fost constituite prin externalizarea
unor servicii din cadrul SC Electromagnetica SA, respectiv servicii de curenie, asisten tehnic de
prevenire i stingere a incendiilor i servicii de urgen private privind protecia civil.

SC Procetel SA este o societate comercial pe aciuni cu sediul n Bucureti, Calea Rahovei 266-268,
numr de ordine la registrul comerului J40/10437/1991, CUI 406212, tel: 031.700.26.14, fax:
031.700.26.16. SC Procetel SA este o societate comercial pe aciuni nchis (aciunile nu sunt
tranzacionate pe pia) care are ca obiect principal de activitate cercetarea dezvoltarea n alte tiine
naturale i inginerie (cod CAEN 7219). n prezent activitatea de cercetare s-a redus drastic, rezultatele
obinute provenind n principal din activitatea de nchiriere spaii.

Situaia deinerilor n filiale

Capital social total Din care grupul-mam


Nr. Procent
Valoare Nr. titluri Valoare titluri deinere

Procetel 110.005 44.002 732.008*) 42.483 96,548


Electromagnetica Goldstar 295.080 2.650 3.126.197*) 2.650 100
Electromagnetica Prestserv 30.000 300 29.500 295 98,333
Electromagnetica FIRE 80.000 800 79.782 799 99,875

*) Valoarea de cumprare negociat

n perioada de raportare nu au survenit modificri n structura de acionariat a filialelor.

28
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

1. INFORMAII GENERALE DESPRE GRUP (continuare)

Componena conducerii administrative i executive a filialelor este urmtoarea:

a) Electromagnetica Goldstar SRL

Conducerea administrativ: Florea Vlad administrator unic, cu mandat de 4 ani valabil pn la 1 august
2019

Conducerea executiv: Viorel Stroic director executiv

b) Electromagnetica Fire SRL

Conducerea administrativ: Maria Rogoz administrator unic, cu mandat de 4 ani valabil pn n 26


martie 2018

Conducerea executiv: Maria Rogoz director general

c) Electromagnetica Prestserv SRL

Conducerea administrativ: Gheorghe Ciobanu administrator unic, cu mandat de 4 ani valabil pn la 3


noiembrie 2018

Conducerea executiv: Gheorghe Ciobanu director general

d) Procetel SA

Conducerea administrativ: Florea Vlad administrator unic, cu mandat de 4 ani valabil pn n 29 aprilie
2018

Conducerea executiv: Mihai Sanda contabil ef

2. APLICAREA STANDARDELOR INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR NOI I


REVIZUITE

Aplicarea iniial a noilor modificri la standardele existente n vigoare pentru perioada de raportare
curent:

Urmtoarele amendamente i interpretri ale standardele existente emise de IASB i adoptate de


Uniunea Europeana se aplic pentru perioada curent de raportare:

Amendamente la IFRS 10 "Situaiile financiare consolidate", IFRS 12 "Prezentarea


intereselor existente n alte entiti" i IAS 28 "Investiii n entiti asociate i asocieri n
participaie" - Entitile de investiii: Aplicarea excepiei de consolidare - adoptat de UE la 22
septembrie 2016 (n vigoare pentru perioadele anuale care ncepnd cu sau dupa ianuarie 2016.

Amendamente la IFRS 11 "Angajamente comune" - Contabilitatea pentru Achiziii de interese n


operaiuni comune - adoptat de UE la 24 noiembrie n anul 2015 (n vigoare pentru perioadele
anuale care ncep cu sau dup 1 ianuarie 2016),

Amendamente la IAS 1 "Prezentarea situaiilor financiare" - Iniiativa de prezentare -


adoptat de UE la 18 decembrie 2015 (n vigoare pentru perioadele anuale care ncepnd cu sau
dup 1 ianuarie 2016),

Amendamente la IAS 16 "Imobilizri corporale" i IAS 38 "Active necorporale" Clarificari


aduse metodelor acceptabile de Depreciere i Amortizare - adoptat de UE la 02 decembrie 2015 (n
vigoare pentru perioadele anuale care ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2016) .

Amendamente la IAS 16 "Imobilizri corporale" i IAS 41 "Agricultura" Active biologice -


adoptat de UE la 23 noiembrie 2015 (n vigoare pentru perioadele anuale care ncepnd cu sau
dup 1 ianuarie 2016),

29
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

2. APLICAREA STANDARDELOR INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR NOI I


REVIZUITE (continuare)

Amendamente la IAS 19 "Beneficiile angajailor" definirea planurilor de beneficii: Contribuii


ale angajailor - adoptat de UE la 17 decembrie 2014 (n vigoare pentru perioadele anuale care
ncep la sau dup 1 februarie 2015),

Amendamente la IAS 27 "Situaii financiare consolidate" metoda capitalului n situaiile


financiare consolidate adoptate de ctre UE pe 18 decembrie 2015 (n vigoare pentru perioadele
anuale ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2016),

Amendamente la diferite standarde "mbuntiri aduse IFRS (ciclul 2010 2012)" rezultate
din proiectul anual de mbuntire a IFRS (IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 si IAS
38) avnd ca scop principal eliminarea inconsistenelor i alte clarificri; adoptate de UE pe 17
decembrie 2014 (amendamentele intr n vigoare pentru perioadele ncepnd cu sau dup 1
februarie 2015,

Amendamente la diferite standarde "mbuntiri aduse IFRS (ciclul 2012 2014)" rezultate
din proiectul anual de mbuntire a IFRS (IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 si IAS 34) avnd ca scop
principal eliminarea inconsistenelor i alte clarificri; adoptate de UE pe 15 decembrie 2015
(amendamentele intr n vigoare pentru perioadele ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2016),

Adoptarea acestor amendamente i interpretri ale standardelor nu a dus la nicio modificare semnificativ
a situaiilor financiare ale grupului.

Amendamente la standardele existente emise de IASB i adoptate de Uniunea European, care


nu sunt nc n vigoare

La data aprobrii prezentelor situaii financiare nu exist amendamente ale standardelor existente care
au fost emise de ctre IASB i adoptate de catre UE, care nu sunt nc n vigoare.

IFRS 9 "Instrumente financiare" - adoptat de UE la 22 noiembrie in 2016 (in vigoare pentru


perioadele anuale care ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2018)

IFRS 15 "Venituri din contracte cu clienii" i modificrile la IFRS 15 "Data intrrii n vigoare a
IFRS 15" - adoptat de UE la 22 septembrie 2016 (n vigoare pentru perioadele anuale care
ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2018).

Noi standarde i amendamente la standardele existente emise de ctre IASB, dar care nu sunt
nc adoptate de ctre UE

n prezent IFRS, aa cum sunt adoptate de ctre UE, nu difer semnificativ de regulamentele adoptate de
ctre IASB, excepie fcnd urmtoarele standarde noi i amendamente la standardele existente, care nu
au fost adoptate pentru a fi utilizate n UE:

IFRS 14 "Conturi de amnare aferente activitilor reglementate" (n vigoare pentru


perioadele anuale care ncep la sau dup 1 ianuarie 2016) - Comisia European a decis s nu
lanseze procesul de adoptare a acestui standard interimar i s atepte standardul final

IFRS 16 "Contracte de leasing" (in vigoare pentru perioadele anuale care ncepnd cu sau dup
1 ianuarie 2019),

Amendamente la IFRS 2 "Plata pe baz de aciuni" - Clasificarea i msurarea tranzaciilor cu


plata pe baz de aciuni (n vigoare pentru perioadele anuale care ncepnd cu sau dup 1 ianuarie
2018),

Amendamente la IFRS 4 "Contracte de asigurare" - Aplicarea IFRS 9 Instrumente financiare cu


IFRS 4 Contracte de asigurare (n vigoare pentru perioadele anuale care ncepnd cu sau dup 1
ianuarie 2018 sau cnd IFRS 9 "Instrumente financiare" este aplicat pentru prima dat),

30
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

2. APLICAREA STANDARDELOR INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR NOI I


REVIZUITE (continuare)

Amendamente la IFRS 10 "Situaiile financiare consolidate" i IAS 28 "Investiii n entiti


asociate i n asocierile n participaie" - Vnzarea sau aporturi de active ntre un investitor i
asociat sau Joint Venture i modificrile ulterioare (data intrrii n vigoare amnat pe o perioada
nedeterminat pn cnd proiectul de cercetare privind metoda punerii n echivalen va fi
finalizat),

Amendamente la IFRS 15 "Venituri din contractele cu clienii" - Clarificri la IFRS 15 Venituri


din contracte cu clienii (intr in vigoare pentru perioadele anuale care ncep cu sau dup ianuarie
2018),

Amendamente la IAS 7 "Situaia fluxurilor de numerar" - Iniiativa de prezentare (n vigoare


pentru perioadele anuale care ncep cu sau dup1 ianuarie 2017),

Amendamente la IAS 12 "Impozitul pe profit" - Recunoaterea activelor privind impozitul


amnat pentru pierderile nerealizate (intr n vigoare pentru perioadele anuale care ncep cu sau
dup 1 ianuarie 2017),

Amendamente la IAS 40 "Investiii imobiliare" - Transferuri de investiii imobiliare (n vigoare


pentru perioadele anuale care ncep cu sau dup 1 ianuarie 2018),

Amendamente la diverse standarde "mbuntirile aduse IFRS-urilor (ciclul 2014-2016)"


care rezult din proiectul de mbuntire anual a IFRS (IFRS 1, IFRS 12 i IAS 28), n primul
rnd, n vederea eliminrii neconcordanelor i a clarificrii formulrilor (amendamente la IFRS 12
urmeaz s fie aplicate pentru perioadele anuale care ncep cu 1 ianuarie 2017 i modificri la IFRS
1 i IAS 28 care urmeaz s fie aplicate pentru perioadele anuale care ncep cu sau dup 1
ianuarie 2018),

IFRIC 22 "Tranzaciile valutare i Analiza prealabila" (n vigoare pentru perioadele anuale


care ncep cu sau dup 1 ianuarie 2018).

Compania anticipeaz c adoptarea acestor noi standarde i amendamente la standardele existente nu


vor avea niciun impact semnificativ asupra situaiilor financiare ale Grupului n perioada aplicrii iniiale.
La data publicarii acestor situatii financiare consolidate Grupul nu a estimat impactul aplicarii noilor
standarde.

Contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor pentru un portofoliu de active i pasive financiare ale cror
principii nu au fost adoptate de UE rmne nereglementat.

Conform estimrilor companiei, aplicarea contabilitii de acoperire mpotriva riscurilor a unui portofoliu
de active sau pasive financiare n conformitate cu IAS 39: "Instrumente financiare: recunoatere i
evaluare" nu ar avea un impact semnificativ situaiile financiare, dac sunt aplicate la data bilanului.

Mai multe detalii cu privire la standardele consolidate, amendamente i interpretri la standardele


existente:

IFRS 9 " Instrumente financiare"; emis pe 24 iulie 2014 prin care IASB nlocuiete IAS 39
Instrumente financiare: recunoatere i evaluare. IFRS 9 include cerine pentru recunoatere,
evaluare, depreciere, derecunotere, noiuni generale ale contabilitii de acoperire mpotriva
riscurilor.

Clasificare i evaluare IFRS 9 introduce o nou abordare n ceea ce privete clasificarea activelor
financiare, abordare care are n vedere caracteristicile cash flow-ului i ale modelului afacerii n care
activul este deinut. Aceast abordare pe baza unui principiu unic nlocuiete cerinele din regulile de baz
ale IAS 39. Noul model presupune de asemenea un singur model de depreciere care este aplicat
instrumentelor financiare care intra in scopul IFRS 9 Depreciere.

Depreciere IFRS 9 a introdus un nou model de depreciere, cel al pierderii ateptate, care va impune o
recunoatere n timp util a pierderilor ateptate din credit. Practic, noul standard impune societilor s
nregistreze pierderile ateptate din credit concomitent cu recunoaterea instrumentului financiar i s
recunoasc pierderile ateptate pe toat durata de via a instrumentului.

31
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

2. APLICAREA STANDARDELOR INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR NOI I


REVIZUITE (continuare)

Contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor IFRS 9 introduce un model schimbat total pentru
contabilitatea de acoperire, cu prezentri mbuntite n ceea ce privete activitatea de management al
riscului. Noul model reprezint o revizuire semnificativ a contabilitii de acoperire mpotriva riscurilor
care aliniaz tratamentul contabil cu cel al activitii de management al riscului.

Contabilitatea expunerii la riscul de credit IFRS 9 elimin volatilitatea din profit sau pierdere care
era cauzat de schimbrile riscului aferent creditelor din datoriile pentru care s-a optat prezentarea la
valoare just. Aceast schimbare a contabilizrii presupune ca, ctigurile determinate de diminuarea
unui risc de credit aferent acestor datorii nu mai sunt recunoscute n profit sau pierdere.

IFRS 15 "Venituri din contractele cu clienii" i alte amendamente viitoare (n vigoare pentru
perioade ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2018) a fost emis de ctre IASB pe 28 mai 2014 (pe 11
septembrie 2015 IASB a amnat data intrrii n vigoare pn la 1 ianuarie 2018). IFRS 15 specific
n ce mod i cnd se vor recunoate veniturile, dar i impune ca entitile s furnizeze utilizatorilor
situaiilor financiare mai multe informaii. Standardul nlocuiete IAS 18 Venituri, IAS 11
Contracte de construcie i o serie de interpretri legate de venituri. Aplicarea acestui standard este
obligatorie pentru toate societile care aplic IFRS i pentru aproape toate contractele cu clienii;
principalele excepii sunt contractele de leasing, instrumentele financiare i contractele de
asigurare. Principiul de baz al acestui standard este ca entitile s recunoasc veniturile astfel
nct acestea s indice exact contravaloarea transferului de bunuri sau servicii ctre clieni (adic
plata) pe care se ateapt entitatea s o primeasc. Noul standard presupune de asemenea
prezentri mbuntite ale veniturilor, ofer ndrumri pentru tranzacii care anterior nu erau
abordate exhaustiv (de exemplu, veniturile din servicii i modificrile contractelor) i pentru
contracte cu obiecte multiple.

IFRS 16 "Contracte de leasing" (n vigoare pentru perioade ncepnd cu sau dup 1 ianuarie
2019) a fost emis de ctre IASB pe 13 ianuarie 2016. Sub IFRS 16 locatarul recunoate un drept
de folosin i o datorie din leasing. Dreptul de folosin este tratt similar cu alte active
nefinanciare i depreciat n consecin. Datoria din leasing este iniial evaluat la valoarea plilor
de leasing datorate conform termenelor din contractul de leasing, reduse la rata implicit din
contract, dac aceasta poate fi uor determinat. Dac acea dobnd nu poate fi determinat,
locatarul va utiliza dobnda lui pentru mprumut. Ca i n cazul predecesorului IFRS 16, IAS 17,
prile clasific contractele de leasing ca operaional sau financiar. Un contract de leasing este
clasificat ca fiind un leasing financiar dac prin acesta se transfer toate riscurile i recompensele
aferente dreptului de proprietate. Altfel, un contract de leasing este clasificat ca leasing
operaional. Pentru contractele de leasing financiar locatorul recunoate veniturile pe perioada
contractului bazndu-se pe un model care reflect o rat periodic constant de ntoarcere la
investiia net. Un locator recunoate plile aferente contractului de leasing operaional ca venit
liniar sau, dac se consider mai reprezentativ, funcie de modul n care beneficiile din utilizarea
activului se diminueaz.

Amendamente la IFRS 2 "Plat pe baz de aciuni" clasificare si evaluare pentru tranzaciile


referitoare la plata pe baz de aciuni (emise de ctre IASB pe 20 iunie 2016; n vigoare pentru
perioadele ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2018). Amendamentele conin cerine pentru
contabilizarea: (a) efectului ncadrrii sau nu n condiiile evalurii plilor pe baz de aciuni cu
decontare n numerar; (b) tranzaciilor cu decontare net pentru obligaiile reprezentnd taxe
reinute la surs; i (c) modificrii termenilor i condiiilor care schimb clasificarea tranzaciei cu
plat pe baz de aciuni din decontare n numerar n decontare prin instrumente de capitaluri
proprii.

Amendamente la IFRS 4 "Contracte de asigurare" - Aplicarea IFRS 9 Instrumente


financiare cu IFRS 4 Contracte de asigurare emise de IASB la 12 septembrie 2016. Modificrile
abordeaz preocuprile legate de punerea n aplicare a noului standard de instrumente financiare,
IFRS 9, nainte de punerea n aplicare a pe care Consiliul o dezvolta pentru IFRS 4.

Amendamente la IFRS 10 "Situaii financiare consolidate" i IAS 28 - Investiii n entiti


asociate i n asocierile n participaiune vnzarea sau aportul de active ntre investitor i un
asociat sau o asociere n participaie a fost emis de IASB in data de 11 septembrie 2014 (pe 17
decembrie 2015 IASB a amnat data intrrii n vigoare pe durat nedeterminat.

32
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

2. APLICAREA STANDARDELOR INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR NOI I


REVIZUITE (continuare)

Amendamentele arat existena unui conflict ntre cerinele IAS 28 si IFRS 10 i clarific situaia
unei tranzacii cu un asociat, respectiv recunoaterea ctigurilor sau pierderilor recunoscute
depinde dac activul este vndut sau adus ca aport.

Amendamente la IFRS 10 "Situaii financiare consolidate", IFRS 12 "Prezentarea


intereselor existente n alte entiti" i IAS 28 "Investiii n entitile asociate i n
asocierile n participaiune" societile de investiii: aplicarea excepiei de la consolidare.
Amendamente au fost emise de IASB pe 18 decembrie 2014. Aceste amendamente ale IFRS 10,
IFRS 12 si IAS 28, au o destinatie precis i introduc clarificri pentru cerinele de contabilizare a
investiiilor in entiti. Amendamentele prevd de asemenea scutiri n anumite circumstane.

Amendamente la IFRS 11 "Dispoziii comune" - Contabilitate pentru achiziii de interese n


operaiuni comune emise de IASB la data de 6 mai 2014. Modificrile se adaug noi orientri
privind modul de contabilizare pentru achiziionarea unui interes ntr-o operaiune comun, care
constituie o afacere. Modificrile specific tratamentul contabil adecvat pentru astfel de achiziii.

Amendamente la IAS 1 "Prezentarea situaiilor financiare" - Iniiativa de prezentare emis de


IASB la 18 decembrie 2014. Amendamentele la IAS 1 sunt destinate n continuare s ncurajeze
companiile s aplice raionamentul profesional pentru a determina ce informaii s prezinte n
situaiile lor financiare. De exemplu, modificrile clarific faptul c pragul de semnificaie se aplic
ntregii situaii financiare i c includerea informaiilor nemateriale poate inhiba utilitatea
informaiilor financiare prezentate. n plus, modificrile clarifica faptul c societile ar trebui s
utilizeze raionamentul profesional pentru a determina unde i n ce ordine sunt prezentate
informaiile n situaiile financiare prezentate.

Amendamente la IAS 7 "Situaia fluxurilor de trezorerie" - iniiativa de prezentare emise de


ctre IASB pe 29 ianuarie 2016. Amendamentele au ca scop mbuntirea informaiilor oferite
utilizatorilor situaiilor financiare despre activitile financiare ale entitii. Amendamentele impun
unei entiti s prezinte informaii care s-i ajute pe utilizatorii situaiilor financiare s evalueze
schimbrile n datoriile provenite din activitile financiare, incluznd i pe cele din cash flow i pe
cele din activitile nemonetare.

Amendamente la IAS 12 "Impozitul pe profit" recunoaterea creanelor de impozit amnat pentru


pierderi nerealizate au fost emise de ctre IASB pe 19 ianuarie 2016. Amendamentele la IAS 12
clarific modul de contabilizare pentru impozitul amnat aferent creanelor evaluate la valoare
just.

Amendamente la IAS 16 "Imobilizri corporale" i IAS 38 "Active necorporale" - Clarificarea


metodelor acceptabile de depreciere i amortizare emise de IASB la data de 12 mai 2014.
Modificrile clarific faptul c utilizarea unor metode bazate pe venituri pentru a calcula deprecierea
unui activ nu este adecvat, deoarece veniturile generate de o activitate care include utilizarea
unui activ, reflect n general ali factori dect consumul de beneficii economice ncorporat n
active. Amendamentele de asemenea clarifica c veniturile , n general, nu sunt o baz adecvat
pentru msurarea consumului beneficiilor economice ncorporate ntr-o imobilizare necorporal.
Aceasta prezumie oricum poate fi rsturnat n anumite circumstane limitate.

Amendamente la IAS 16 "Imobilizri corporale" i IAS 41 "Agricultura" - Agricultura: Plante


productive emise de IASB purttor la data de 30 iunie 2014. Modificrile aduc plantelor productive,
care sunt utilizate exclusiv pentru a cultiva produse, n domeniul de aplicare al IAS 16, acestea
sunt contabilizate n acelai mod ca imobilizri corporale.

Amendamente la IAS 19 "Beneficiile angajailor" - Planuri de beneficii determinate: contribuiile


angajailor emise de IASB la 21 noiembrie 2013. Scopul limitat al modificarilor se aplic
contribuiilor din partea angajailor sau unor tere pri la determinarea planurile de beneficii.
Obiectivul modificrilor este de a simplifica contabilizarea contribuiilor, care sunt independente de
numrul de ani de serviciu ai angajatului, de exemplu, contribuiile angajailor, care sunt calculate
n conformitate cu un procent fix din salariu.

33
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

2. APLICAREA STANDARDELOR INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR NOI I


REVIZUITE (continuare)

Amendamente la IAS 27 "Situaii financiare consolidate" - Metoda capitalului propriu n


situaiile financiare consolidate emise de IASB la 12 august 2014. Modificrile reinstaureaz
metoda punerii n echivalen ca opiune contabil pentru investiii n filiale, asocieri n participaie
i entiti asociate cu situaii financiare separate.

Amendamente la IAS 40 "Investiii imobiliare" - Transferuri de investiii imobiliare, emise de


IASB la 8 decembrie 2016. Modificrile precizeaz c o entitate va transfera o proprietate n sau de
la investiii imobiliare atunci cnd, i numai atunci cnd, exist dovezi ale unei schimbari n
utilizare. O schimbare de utilizare are loc n cazul n care proprietatea ndeplinete, sau nceteaz
s ndeplineasc, definiia investiiei imobiliare. O schimbare n inteniile conducerii pentru
utilizarea unei proprieti n sine nu constituie o dovad a unei modificri a utilizrii. De asemenea,
amendamentele precizeaz c lista probelor la punctul 57 a fost desemnat ca list neexhaustiv
de exemple n loc de list exhaustiv anterioar.

Amendamente la diverse standarde "mbuntirile aduse IFRS-urilor (ciclul 2010-2012)",


emis de IASB la 12 decembrie 2013. Modificrile la diverse standarde care rezult din proiectul de
mbuntire anual a IFRS (IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 i IAS 38), n
principal, n vederea eliminrii neconcordanelor i a clarifica formularea. Cele mai importante
modificri includ cerine noi sau revizuite cu privire la: (i) definirea "condiie pentru intrarea n
drepturi"; (ii) contabilizarea contingent ntr-o combinare de ntreprinderi; (iii) agregarea
segmentelor operaionale i reconcilierea din totalul activelor segmentelor raportabile la activele
entitii; (iv) msurarea creanelor i datoriilor pe termen scurt; (v) retratarea proporional a
aplicrii amortizrii cumulate n metoda de reevaluare i (vi) clarificarea privind personalul cheie de
conducere.

Amendamente la diverse standarde "mbuntirile aduse IFRS-urilor (ciclul 2012-2014)",


emis de IASB la 25 septembrie 2014. Amendamente la diverse standarde care rezult din proiectul
de mbuntire anual a IFRS (IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 i IAS 34), n primul rnd n vederea
eliminrii neconcordanelor i pentru exprimare mai clara. Modificrile includ cerine noi sau
revizuite cu privire la: (i) modificrile survenite n metodele de eliminare; (ii) contracte de service;
(iii) aplicabilitatea modificrilor la IFRS 7 la situaiile financiare interimare condensate; (iv) rata de
actualizare: Problema legat de piaa regional; (v) prezentarea de informaii "n alt parte n
raportul financiar interimar".

Amendamente la diverse standarde "mbuntirile aduse IFRS-urilor (ciclul 2014-2016)",


emis de IASB la 8 decembrie 2016. Amendamente la diverse standarde care rezult din proiectul
de mbuntire anual a IFRS (IFRS 1, IFRS 12 i IAS 28), n primul rnd, n vederea eliminrii
neconcordanelor i pentru clarificarea formulrii. Modificrile includ: (i) eliminarea derogrilor pe
termen scurt la punctele E3-E7 din IFRS 1, pentru c i-au atins scopul, (ii) clarificarea domeniului
de aplicare al IFRS 12, specificnd c cerinele de preyentare din IFRS 12, cu excepia celor de la
punctele B10-B16, se aplic intereselor unei entiti enumerate la punctul 5, care sunt clasificate ca
fiind deinute n vederea vnzrii, ca fiind deinute n vederea distribuirii sau ca activiti ntrerupte
n conformitate cu IFRS 5 "Active imobilizate deinute n vederea vnzrii i Operaiuni ntrerupte ",
(iii) clarificarea alegerilor pentru a msura la valoarea just prin profit sau pierdere o investiie ntr-
o entitate asociat sau o asociere n participaie, care este deinut de o entitate care este o
organizaie cu capital de risc, sau o alt entitate calificat, este disponibil pentru fiecare investiie
ntr-o entitate asociat sau asociere n participaie pe baz de investiii de investiii, la
recunoaterea iniial.

IFRIC 22 "Tranzaciile valutare i Advance Examinarea" emise de IASB la 8 decembrie 2016.


Interpretarea precizeaz c data tranzaciei, n scopul stabilirii ratei de schimb, este data
recunoaterii iniiale a activului de plat anticipat non-monetare sau datorie de impozit amnat..
n cazul n care exist mai multe pli sau ncasri n avans, o data tranzaciei este stabilit pentru
fiecare plat sau ncasare.

34
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

Declaraie de conformitate

Situaiile financiare consolidate ale Grupului au fost ntocmite n conformitate cu Standardele


Internaionale de Raportare Financiar adoptate de Uniunea Europeana (,,IFRS") n vigoare la data de
raportare a Grupului, respectiv 31 decembrie 2016 i n conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Finanelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele
Internaionale de Raportare Financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt
admise la tranzacionare pe o pia reglementat, cu modificrile i clarificrile ulterioare. Aceste
prevederi corespund cerinelor Standardelor Internaionale de Raportare Financiar, adoptate de ctre
Uniunea European

Moneda funcional i de prezentare

Aceste situatii financiare consolidate sunt prezentate n RON, care este moneda funcional a Grupului.

Bazele ntocmirii

Situaiile financiare consolidate au fost pregtite pe baza costului istoric, cu excepia anumitor
instrumente financiare care sunt evaluate la valoarea just aa cum este explicat n politicile contabile.
Costul istoric este n general bazat pe valoarea just a contraprestaiei efectuat n schimbul activelor.
Imobilizrile corporale sunt prezentate la valori reevaluate conform IAS 16 i investiiile imobiliare la
valori juste conform IAS 40.

Pentru stocurile fr micare sau cu micare lent se constituie ajustri pe baza estimrilor
managementului. Constituirea i reluarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor se efectueaz de regula
la sfritul anului pe seama contului de profit i pierdere astfel: pentru stocurile fr micare 50% din
valoarea total iar pentru cele fr micare 25%.

n primul set de situaii financiare ntocmite conform IFRS, grupul a aplicat IAS 29 Raportarea financiar
n economii hiperinflaioniste, corectnd costul istoric al capitalului social, rezervelor legale i al altor
rezerve constituite din profitul net, cu efectul inflaiei, pn la data de 31 decembrie 2003. Aceste
ajustri au fost nregistrate n conturi de rezerve.

Situaiile financiare consolidate cuprind situaiile financiare individuale ale SC Electromagnetica SA


(grupul-mam) i ale filialelor sale, (Grupul) la 31 decembrie 2016, ntocmite pe baz de principii
contabile i de evaluare uniforme. Situaiile financiare ale filialelor sunt ntocmite la 31 decembrie 2016,
aceeai dat de raportare ca cea a grupului-mam.

Consolidarea filialelor

Evaluarea activelor i datoriilor filialelor are la baz valoarea just la data achiziiei. Dac interesul
deinut de Grup n valoarea just net a activelor, datoriilor i datoriilor contingente identificabile
recunoscute depete costul aferent combinrii de ntreprinderi, surplusul este recunoscut n contul de
profit i pierdere. Interesele minoritare, care dau dreptul deintorilor la o parte proporional din activul
net n cazul lichidrii grupului, pot fi msurate iniial fie la valoarea just, fie la o valoare ce reflect
ponderea ce revine minoritii din valoarea just a activelor nete identificabile recunoscute. Alegerea
metodei de recunoatere se face separat pentru fiecare tranzacie. Fondul comercial este recunoscut ca
activ i este testat pentru depreciere cel puin anual. Pierderile din depreciere ale fondului comercial sunt
imediat recunoscute n profitul sau pierderea perioadei i nu sunt reluate n perioadele ulterioare.
Interesul minoritar reprezint acea parte din profitul sau pierderea i din activele nete ale unei filiale care
nu este deinut de grupul-mam i este prezentat n situaia consolidat a rezultatului global i n cadrul
capitalurilor proprii din situaia consolidat a poziiei financiare separat de capitalurile proprii ale
acionarilor grupului-mam.

Rezultatele filialelor achiziionate sau cedate n cursul anului sunt incluse n situaia consolidat a
profitului sau pierderii i a altor elemente ale rezultatului global de la data efectiv a achiziiei, respectiv
pn la data efectiv a cedrii. Unde este cazul, situaiile financiare ale filialelor sunt ajustate pentru a
alinia politicile contabile ale acestora cu cele ale societaii-mam. Toate tranzaciile, soldurile, veniturile i
cheltuielile n cadrul Grupului sunt eliminate integral la consolidare.

Grupul nu deine titluri n entiti asociate i nici interese n asociaii n participaie.

35
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Situaii comparative

Anumite sume din situaia pozitiei financiare, situaia de profit i pierdere i alte elemente ale rezultatului
global, situaia modificrii capitalurilor proprii i situaia fluxurilor de trezorerie au fost reclasificate pentru
a se conforma cu prezentarea anului curent (nota 4, nota 9, nota 10, nota 20, nota 21, nota 22, nota
27).

Moneda strin

Operaiunile exprimate n moned strin sunt nregistrate n lei la cursul oficial de schimb de la data
decontrii tranzaciei. Activele i datoriile monetare nregistrate n devize la data ntocmirii situaiei a
poziiei financiare sunt exprimate n lei la cursul din ziua respectiv. Ctigurile sau pierderile din
decontarea acestora i din conversia activelor i datoriilor monetare denominate n moned strin
folosind cursul de schimb de la sfritul perioadei analizate sunt recunoscute n rezultatul exerciiului.
Activele i datoriile nemonetare care sunt evaluate la cost istoric n moned strin sunt nregistrate n lei
la cursul de schimb de la data tranzaciei. Activele i datoriile nemonetare exprimate n moned strin
care sunt evaluate la valoarea just sunt nregistrate n lei la cursul din data la care a fost determinat
valoarea just.

Diferenele de conversie sunt prezentate n contul de profit sau pierdere.

Ratele de schimb ale principalelor valute au fost urmtoarele:

Curs Curs
31 decembrie 31 decembrie
2016 2015

EUR 4,5411 4,5245


USD 4,3033 4,1477

Utilizarea estimrilor i raionamentelor profesionale

Pregtirea situaiilor financiare n conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea European presupune din
partea conducerii utilizarea unor estimri i ipoteze care afecteaz aplicarea politicilor contabile, precum
i valoarea raportat a activelor, datoriilor, veniturilor i cheltuielilor. Estimrile i judecile asociate
acestora se bazeaz pe date istorice i pe ali factori considerai a fi elocveni n circumstanele date, iar
rezultatul acestor factori formeaz baza judecilor folosite n determinarea valorii contabile a activelor i
pasivelor pentru care nu exist alte surse de evaluare disponibile. Rezultatele efective pot fi diferite de
valorile estimate.

Estimrile i judecile sunt revizuite n mod periodic. Revizuirile estimrilor contabile sunt recunoscute n
perioada n care estimarea este revizuit, dac revizuirea afecteaz doar acea perioad sau n perioada
curent i n perioadele viitoare, dac revizuirea afecteaz att perioada curent, ct i perioadele
viitoare. Efectul modificrii aferente perioadei curente este recunoscut ca venit sau cheltuial n perioada
curent. Dac exist, efectul asupra perioadelor viitoare este recunoscut ca venit sau cheltuial n acele
perioade viitoare.

Managementul companiei consider c eventuale diferene fa de aceste estimri nu vor avea o influen
semnificativ asupra situaiilor financiare n viitorul apropiat, pentru fiecare estimare fiind aplicat
principiul prudenei.

Estimrile i ipotezele sunt utilizate n special pentru ajustri de depreciere ale mijloacelor fixe, estimarea
duratei de via util a unui activ amortizabil, pentru ajustarea de depreciere a creanelor, pentru
provizioane, pentru recunoaterea activelor privind impozitul amnat.

36
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Utilizarea estimrilor i raionamentelor profesionale (continuare)

n conformitate cu IAS 36, imobilizrile necorporale sunt analizate pentru a identifica dac prezint
indicii de depreciere la data bilanului. Dac valoarea contabil net a unui activ este mai mare dect
valoarea lui recuperabil, o pierdere din depreciere este recunoscut pentru a reduce valoarea net
contabil a activului respectiv la nivelul valorii recuperabile. Dac motivele recunoaterii pierderii din
depreciere dispar n perioadele urmtoare, valoarea contabil net a activului este majorat pn la
nivelul valorii contabile nete, care ar fi fost determinat dac nicio pierdere din depreciere nu ar fi fost
recunoscut.

Evaluarea pentru deprecierea creanelor este efectuat individual i se bazeaz pe cea mai bun estimare
a conducerii privind valoarea prezent a fluxurilor de numerar care se ateapt a fi primite. Grupul i
revizuiete creanele comerciale i de alt natur la fiecare dat a poziiei financiare, pentru a evalua
dac trebuie s nregistreze n contul de profit i pierdere o depreciere de valoare. Raionamentul
profesional al conducerii este necesar n special pentru estimarea valorii i pentru coordonarea fluxurilor
de trezorerie viitoare atunci cnd se determin pierderea din depreciere. Aceste estimri se bazeaz pe
ipoteze privind mai muli factori, iar rezultatele reale pot fi diferite, ducnd la modificri viitoare ale
ajustrilor.

Prin natura lor, contingenele vor fi clarificate doar atunci cnd unul sau mai multe evenimente viitoare se
vor petrece sau nu. Evaluarea contingenelor implic n mod inerent utilizarea de ipoteze i estimri
semnificative ale rezultatului unor evenimente viitoare.

Activele privind impozitul amnat sunt recunoscute pentru pierderi fiscale, n msura n care e probabil c
va exista un profit impozabil din care s poat fi acoperite pierderile. Este necesar exercitarea
raionamentului profesional pentru a determina valoarea activelor privind impozitul amnat care poate fi
recunoscut, pe baza probabilitii n ceea ce privete perioada i nivelului viitorului profit impozabil, ct i
strategiile viitoare de planificare fiscal.

Principii, politici i metode contabile

Conform IAS 8 Politici contabile, modificri ale estimrilor contabile i erori, politicile contabile
reprezint principiile, bazele, conveniile, regulile i practicile specifice aplicate de entitate la ntocmirea i
prezentarea situaiilor financiare.

Grupul i-a selectat i aplic politicile contabile n mod consecvent pentru tranzacii, alte evenimente i
condiii similare, cu excepia cazului n care un standard sau o interpretare prevede sau permite, n mod
specific, clasificarea elementelor pentru care ar putea fi adecvat aplicarea unor politici contabile diferite.
Dac un standard sau o interpretare prevede sau permite o astfel de clasificare, trebuie s fie selectat i
aplicat fiecrei categorii, n mod consecvent, o politic contabil adecvat.

Grupul modific o politic contabil doar dac modificarea:

- este impus de un standard sau de o interpretare; sau


- are drept rezultat situaii financiare care ofer informaii fiabile i mai relevante cu privire la
efectele tranzaciilor, ale altor evenimente sau condiii asupra poziiei financiare, performanei
financiare sau fluxurilor de trezorerie ale entitii.

Prezentm un sumar al politicilor contabile semnificative care au fost aplicate pentru toate perioadele
prezentate n situaiile financiare, cu excepia modificrilor care deriv din standarde noi i amendamente
la standarde cu data aplicrii iniiale la 1 ianuarie 2016 i prezentate la punctul 2.

37
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Valoare just

IFRS 13 Evaluarea la valoare just stabilete o ierarhie a valorii juste care clasific pe trei niveluri
datele de intrare pentru tehnicile de evaluare utilizate pentru evaluarea valorii juste:

- Date de intrare de nivel 1 sunt preuri cotate (neajustate) pe piee active pentru active i datorii
identice la care entitatea are acces la data de evaluare. Aceste date ofer cea mai fiabil dovad a
valorii juste i trebuie utilizat ori de cte ori este disponibil
- Date de intrare de nivel 2 sunt date de intrare diferite de preurile cotate incluse la nivelul 1 care
sunt observabile direct sau indirect pentru activ sau datorie (exemplu preuri cotate pentru active
sau datorii identice sau similare pe piee care nu sunt active)
- Date de intrare de nivelul 3 sunt date de intrare neobservabile pentru activ sau datorie. Grupul
trebuie s elaboreze date de intrare neobservabile pe baza celor mai bune informaii disponibile n
circumstanele date care pot cuprinde date proprii ale grupului.

Imobilizri necorporale

Evaluarea iniial

Grupul a ales sa fie evaluate la cost de achiziie sau de producie conform IAS 38 Imobilizri
necorporale.

Evaluarea dup recunoaterea iniial

Grupul a ales drept politic contabil pentru evaluarea imobilizrilor necorporale dup recunoaterea
iniial, modelul bazat pe cost.

Grupul a optat s utilizeze pentru amortizarea imobilizrilor necorporale metoda liniar de amortizare.
Durata de via util pentru aceast grup de imobilizri este ntre 3 i 5 ani.

Pentru a stabili dac o imobilizare necorporal evaluat la cost este depreciat, grupul aplic IAS 36. La
sfritul fiecrei perioade de raportare grupul estimeaz dac sunt indicii ale deprecierii acestor active i
n cazul n care sunt identificate, se estimeaz valoarea recuperabil a activului i nregistreaz
deprecierea aferent. O pierdere din depreciere trebuie recunoscut imediat n profit sau pierdere.

n scopul prezentrii n contul de profit i pierdere, ctigurile sau pierderile care apar odat cu ncetarea
utilizrii sau ieirea unei imobilizri necorporale se determin ca diferen ntre veniturile generate de
ieirea activului i valoarea sa neamortizat, inclusiv cheltuielile ocazionate de scoaterea acestuia din
eviden i trebuie prezentate ca valoare net n contul de profit i pierdere, potrivit IAS 38.

Imobilizrile corporale

Evaluarea iniial

Imobilizrile corporale sunt recunoscute iniial la costul de achiziie sau de producie.

Costul imobilizrilor corporale cumprate este reprezentat de valoarea contraprestaiilor efectuate pentru
achiziionarea activelor respective precum i valoarea altor costuri direct atribuibile aducerii activelor la
locaia i condiia necesare pentru ca acestea s poat opera n modul dorit de conducere. Costul
activelor construite n regie proprie include costurile salariale, materiale, costuri indirecte de producie i
alte costuri direct atribuibile aducerii activelor la locaia i condiia curent.

Grupul are stabilit un plafon valoric de recunoatere al unui element de natura imobilizrii corporale.

38
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Evaluarea dup recunoaterea iniial

Grupul a optat s foloseasc pentru evaluarea dup recunoaterea iniial a imobilizrilor corporale
modelul reevalurii. Conform modelului reevalurii, un element de imobilizare corporal a crui valoare
just poate fi evaluat n mod fiabil trebuie contabilizat la o valoare reevaluat, aceasta fiind valoarea sa
just la data reevalurii minus orice amortizare cumulat ulterior i orice pierderi cumulate din
depreciere.

Reevalurile trebuie s se fac cu suficient regularitate pentru a se asigura c valoarea contabil nu se


deosebete semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la finalul perioadei de
raportare.

Valoarea just a terenurilor i cldirilor este determinat n general pe baza probelor de pia, printr-o
evaluare efectuat de evaluatori profesioniti calificai.

Valoarea just a elementelor de imobilizri corporale este n general valoarea lor pe pia determinat
prin evaluare.

Frecvena reevalurilor depinde de modificrile valorii juste ale imobilizrilor corporale reevaluate. n
cazul n care valoarea just a unui activ se deosebete semnificativ de valoarea contabil, se impune o

Cnd un element de imobilizri este reevaluat orice amortizare cumulat la data reevaluarii este eliminat
din valoarea contabil brut a activului i suma net este retratt la valoarea reevaluat a activului.

Prin urmare, frecvena reevalurilor depinde de modificrile n valoarea just a imobilizrilor corporale. n
cazul n care valoarea just a unui element reevaluat de imobilizri corporale la data bilanului difer
semnificativ de valoarea sa contabil, o nou reevaluare este necesar. n cazul n care valorile juste sunt
volatile, cum poate fi n cazul terenurilor i cldirilor, reevaluri frecvente pot fi necesare. n cazul n care
valorile juste sunt stabile pe o perioad lung de timp, cum poate fi cazul cu instalaii i utilaje, evalurile
pot fi necesare mai rar. IAS 16 sugereaz c reevalurile anuale pot fi necesare n cazul n care exist
modificri semnificative i volatile n valori.

Dac un element de imobilizri corporale este reevaluat atunci ntreaga clas de imobilizri corporale din
care face parte acel element este reevaluat.

Valoarea rezidual a activului i durata de via util a activului se revizuiesc cel puin la sfritul
exerciiului financiar.

Amortizarea unui activ ncepe cnd acesta este disponibil pentru utilizare, adic atunci cnd se afl n
amplasamentul i starea necesare pentru a putea funciona n maniera dorit de conducere.
Amortizarea unui activ nceteaz la prima dat dintre data cnd activul este clasificat drept deinut n
vederea vnzrii (sau inclus ntr-un grup destinat cedrii care este clasificat drept deinut n vederea
vnzrii n conformitate cu IFRS 5) i data la care activul este derecunoscut. Prin urmare, amortizarea nu
nceteaz atunci cnd activul nu este utilizat cu excepia cazului n care acesta este complet amortizat.
Terenurile i cldirile sunt active separabile i sunt contabilizate separat chiar i atunci cnd sunt
dobndite impreun.

Terenurile deinute nu se amortizeaz.

Dac costul terenului include costuri de dezafectare, nlturare, restaurare, aceste costuri sunt amortizate
pe perioada cnd se obin beneficii ca urmare a efecturii acestor costuri.

Pentru toate activele achiziionate ncepand cu 1 ianuarie 2015, Grupul a optat s utilizeze ca metod de
amortizare, metoda liniar care presupune alocarea sistematic a valorii amortizrii pe ntreaga durat de
via economic a activelor.

39
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Evaluarea dup recunoaterea iniial (continuare)

Valoarea rezidual, durata de via i metoda de amortizare se revizuiesc la data situaiilor financiare.

Conducerea grupului a estimat ca fiind adecvate urmtoarele durate de via util pentru diferite categorii
de imobilizri corporale dup cum urmeaz:

Imobilizri corporale Durata (ani)

Construcii 20 - 60
Echipamente tehnologice 5 - 12
Aparate i instalaii de msurare, control i reglare 3- 8
Mijloace de transport 4- 8
Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie valori umane i materiale 8 - 15

Politica de depreciere aplicat de societate

Surplusul din reevaluare inclus n capitalurile proprii aferent unui element de imobilizri corporale se
transfer lunar, direct n rezultatul reportat atunci cnd activul este utilizat pe msura amortizrii sale
precum i atunci cnd este derecunoscut, la cedare sau casare.

n cazul unui activ reevaluat, o pierdere din depreciere este recunoscut direct prin diminuarea
eventualului surplus rezultat din reevaluarea activului, cu condiia ca pierderea din depreciere s nu
depeasca surplusul din reevaluarea acestuia.

Ctigul sau pierderea care rezult din derecunoaterea unui element de imobilizri corporale este inclus
n profit sau pierdere cnd elementul este derecunoscut.

Valoarea contabil a unui element de imobilizri corporale este derecunoscut la cedare sau cnd nu se
mai ateapt beneficii viitoare din utilizarea sau cedarea sa.

Dac se vnd n mod repetat elemente ale imobilizrilor corporale care au fost deinute pentru nchiriere
ctre alii, aceste active vor fi transferate n stocuri la valoarea contabil la data cnd acestea nceteaz
s fie nchiriate i sunt deinute n vederea vnzrii. ncasrile n urma vnzrii acestor active sunt
recunoscute ca venituri, n conformitate cu IAS 18 Venituri.

ntreinere i reparaii majore

Costurile capitalizate cu activitile de inspecii i reparaii capitale reprezint componente separate ale
activelor corespunztoare sau ale grupurilor corespunztoare de active. Costurile capitalizate cu
reparaiile capitale sunt amortizate utiliznd metoda de amortizare pentru activul de baz pna la
urmtoarea reparaie. Cheltuielile cu activitile majore de reparaii cuprind costul nlocuirii activelor sau
a unor pri din active, costurile de inspecie i costurile de reparaii capitale. Aceste cheltuieli sunt
capitalizate dac un activ sau o parte a unui activ care a fost amortizat separat este nlocuit i este
probabil c va aduce beneficii economice viitoare. Dac o parte a activului nlocuit nu a fost considerat o
component separat i, prin urmare, nu a fost amortizat separat, se utilizeaz valoarea de nlocuire
pentru a estima valoarea contabil net a activului nlocuit care este casat imediat. Toate celelalte costuri
cu reparaiile curente i ntreinerea uzual sunt recunoscute direct n cheltuieli.

Investiii imobiliare

Evaluarea iniial

Evaluarea investiiei imobiliare la recunoaterea iniial se face la cost conform IAS 40 Investiii
imobiliare. Costul unei investiii imobiliare este format din preul de cumprare plus orice cheltuieli direct
atribuibile (onorarii profesionale pentru servicii juridice, taxele pentru transferul dreptului de proprietate,
etc.).

40
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Evaluarea dup recunoatere

Grupul a ales modelul bazat pe valoarea just pentru prezentarea investiiilor imobiliare n situaiile
financiare. Investiiile imobiliare nu se amortizeaz, ctigurile sau pierderile decurgnd din modificrile
de valoare just ale acestora sunt incluse in profitul sau pierderea perioadei in care apar.

Active financiare

Imobilizrile financiare cuprind, mprumuturile acordate, alte investiii deinute ca imobilizri i alte
mprumuturi.

Conform IAS 39, activele financiare se clasific n patru categorii:

instrumente financiare la valoare just prin profit sau pierdere - sunt active financiare deinute
pentru tranzacionare;

credite i creane - sunt active financiare nederivate cu pli fixe sau determinabile care nu sunt
cotate pe o pia activ, altele dect:

- cele pe care entitatea intenioneaz s le vnd imediat sau n scurt timp (care trebuie
clasificate ca fiind deinute n vederea tranzacionrii) i cele pe care entitatea la
recunoaterea iniial, le desemneaz ca fiind la valoarea just prin profit sau pierdere;
- cele pe care entitatea, la recunoaterea iniial, le desemneaz ca fiind disponibile n vederea
vnzrii; sau
- cele pentru care deintorul s-ar putea s nu recupereze n mod substanial toat investiia
iniial, din alt cauz dect deteriorarea creditului (care trebuie clasificate ca fiind
disponibile n vederea vnzrii).

investiii deinute pn la scaden - sunt active financiare nederivate cu pli fixe sau
determinabile i scaden fix pe care entitatea are intenia ferm i capacitatea de a le pstra
pn la scaden

active financiare disponibile n vederea vnzrii - sunt toate activele financiare care nu sunt
clasificate n alt categorie din cele de mai sus.

n conformitate cu IAS 39 Instrumente financiare, Grupul clasific activele financiare deinute n


active financiare evaluate la valoarea just prin profit i pierdere i nregistreaz n aceast categorie
aciunile achiziionate n vederea tranzacionrii, portofoliu BVB. Titlurile pe termen scurt (aciuni i alte
investiii financiare) admise la tranzacionare pe o pia reglementat se evalueaz la valoarea de cotaie
din ultima zi de tranzacionare.

41
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Investiii n entiti afiliate

Filialele sunt entiti aflate sub controlul grupului. n IFRS 10 Situaii financiare consolidate se
definete principiul de control i se stabilete controlul drept baz pentru consolidare. IFRS 10 stabilete
modul de aplicare a principiului controlului pentru a identifica dac un investitor controleaz o entitate n
care s-a investit i prin urmare, trebuie s consolideze entitatea n care s-a investit.
Un investitor controleaz o entitate n care s-a investit dac i numai dac investitorul deine n totalitate
urmtoarele:

a) autoritatea asupra entitii n care s-a investit;


b) expunere sau drepturi de venituri variabile pe baza participrii sale n entitile n care s-a investit;
c) capacitatea de a-i utiliza autoritatea asupra entitii n care s-a investit pentru a influena valoarea
veniturilor investitorului

Societile la care Electromagnetica deine participaii nu sunt cotate pe o pia de valori mobiliare.
Activele respective sunt evaluate la costul de achiziie, sunt testate anual pentru depreciere i eventuala
depreciere este recunoscut n profit i pierdere la data constatrii.

Proceduri de consolidare utilizate

Pentru consolidarea situaiilor financiare, grupul Electromagnetica

a) combin elementele similare de active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli i fluxuri de
trezorerie ale societtii mam cu cele ale filialelor
b) compenseaz (elimin) valoarea contabil a investiiei fcute de societatea mam n fiecare filial
i partea grupului mam din capitalul propriu al fiecrei filiale
c) elimin n totalitate activele i datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile i fluxurile de
trezorerie din interiorul grupului care sunt aferente tranzaciilor ntre entitile grupului (profitul sau
pierderile rezultate din tranzaciile n interiorul grupului care sunt recunoscute ca active, precum
stocurile i activele imobilizate, sau eliminate n totalitate). Pierderile n interiorul grupului pot
indica o depreciere care impune recunoaterea n situaiile financiare consolidate. Se aplic IAS 12
Impozitul pe profit diferenelor temporare care apar din eliminarea profiturilor si pierderilor
rezultate din tranzacii n interiorul grupului.

Interesele care nu controleaz n filiale se prezint ntr-o situaie consolidat a poziiei financiare n
capitaluri proprii, separat de capitalurile proprii ale proprietarilor grupului mam.

Politici contabile uniforme

Grupul Electromagnetica ntocmete situaii financiare consolidate utiliznd politici contabile uniforme
pentru tranzacii i evenimente asemntoare n circumstane similare.

Dac o filial, membr a grupului Electromagnetica utilizeaz alte politici contabile dect cele adoptate n
situaiile financiare consolidate, pentru tranzacii i evenimente asemntoare n circumstane similare
(metode de amortizare diferite, metode de evaluare diferite, etc.) se procedeaz la ajustarea situaiilor
financiare pentru ca situaiile financiare ale respectivei filiale, s poata fi folosite la ntocmirea
situaiilor financiare consolidate i pentru a asigura conformitatea cu politicile contabile ale grupului.
Grupul Electromagnetica, include n situaiile financiare consolidate veniturile i cheltuielile unei filiale
ncepnd de la data la care a obinut controlul i pn la data la care entitatea nceteaz s mai
controloze.

Interese care nu controleaz rezultatul (profitul sau pierderea) precum i fiecare component a
capitalului propriu, se atribuie propietarilor grupului mam i intereselor care nu controleaz.

42
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Data de raportare

Situaiile financiare ale grupului mam i ale filialelor sale utilizeaz la ntocmirea situaiilor financiare
consolidate aceeai dat de raportare, respectiv la data de 30 iunie 2016 pentru prezentele situaii
financiare.

Electromagnetica nu deine angajamente comune reglementate de IFRS 11 Angajamente comune, nici


interese n alte entitii, n filiale care s nu fie consolidate i nici n uniti structurate neconsolidate.
Conducerea a evaluat autoritatea deinut asupra entitilor n care a investit, derivat din drepturile de
vot atribuite pe baza instrumentelor de capital propriu (aciuni, pri sociale). Societatea mam are
drepturi la venituri variabile pe baza participrii sale n filialele n care a investit, drepturi care sunt n
concordan cu performana entitilor n care a investit. Conducerea a concluzionat c nu are numai
autoritatea asupra entitilor din grup, ci i capacitatea de a-i utiliza autoritatea pentru a influena
veniturile ca urmare a participrii sale n entitile n care a investit.

Conducerea Electromagnetica a revizuit gradul de control deinut asupra investiiilor n alte entiti n
conformitate cu IFRS 10 i a concluzionat c nu exist niciun efect asupra clasificrilor niciuneia din
investitiile detinue n perioada de raportare sau n perioadele comparative acoperite de aceste situaii
financiare.

Costul indatorarii

Dobnzile aferente mprumuturilor care sunt direct atribuibile achiziiei, construciei sau produciei unui
activ cu ciclu lung de producie se capitalizeaz pn n momentul n care activul este pregtit n vederea
utilizrii prestabilite sau vnzrii. Toate celelalte costuri aferente mprumuturilor sunt recunoscute drept
cheltuieli n contul de profit i pierdere al perioadei n care apar. Cheltuielile cu dobnzile se nregistreaz
folosind metoda dobnzii efective.

n cursul anului ncheiat la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015, Grupul nu a capitalizat cheltuieli cu
dobanda in costul imobilizarilor.

Subvenii guvernamentale

n conformitate cu IAS 20, subveniile guvernamentale sunt recunoscute doar atunci cnd exist
suficient siguran c toate condiiile ataate acordrii lor vor fi ndeplinite i c subveniile vor fi
primite. Subveniile care ndeplinesc aceste criterii sunt prezentate drept datorii i sunt recunoscute n
mod sistematic n contul de profit i pierdere pe durata de via util a activelor la care se refer.
n aceasta categorie intr i contravaloarea certificatelor verzi primite, n calitatea de productor de
energie electric, de la operatorul de transport i distribuie energie electric, n conformitate cu legislaia
n vigoare. Acestea sunt evaluate iniial la preul de tranzacionare de la data primirii, publicat de
operatorul pieei de energie electric. La ncheierea exerciiului financiar certificatele verzi existente n
sold se evalueaz la valoarea de tranzacionare publicat de operatorul pieei de energie electric pentru
ultima tranzacie, cu reflectarea n rezultatul perioadei a diferenelor.

Stocuri

n conformitate cu IAS 2 Stocuri , acestea sunt active care sunt:

deinute n vederea revnzrii pe parcursul desfurrii normale a activitii


n curs de producie pentru o astfel de vnzare sau
sub forma de materiale i alte consumabile care urmeaz a fi folosite n procesul de producie sau
pentru prestarea de servicii

Stocurile sunt prezentate la valoarea cea mai mic dintre cost i valoarea realizabil net. Valoarea
realizabil net este estimat pe baza preului de vnzare aferent activitii normale, mai puin costurile
estimate pentru finalizare i vnzare. Pentru stocurile de materii prime si materiale fr micare sau cu
micare lent, precum i pentru cele de produse finite nevandabile se constituie ajustri pe baza
estimrilor managementului.

Constituirea i reluarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor se efectueaz pe seama contului de profit
i pierdere.

43
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Stocuri (continuare)

Grupul utilizeaz pentru determinarea costului la ieirea din gestiune a materialelor aprovizionate metoda
primul intrat primul ieit (FIFO). La produsele finite se utilizeaz pentru intrarea i ieirea din gestiune
costul standard. La sfritul fiecrei luni pe baza contabilitii de gestiune se determin costul efectiv al
produselor obinute.

Creane i alte active similare

Creanele i alte active similare sunt prezentate la cost amortizat diminuat cu ajustrile de valoare.
Atunci cnd se estimeaz c o crean nu se va ncasa integral, n contabilitate se nregistreaz ajustri
pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera. Analiza recuperabilitatii se face pe
baza de zile trecute de la scadenta, coroborat cu analiza situatiei litigiilor, acolo unde este cazul.
Scoaterea din eviden a creanelor are loc ca urmare a ncasrii lor sau a cedrii ctre o ter parte.
Creanele curente pot fi sczute din eviden i prin compensarea reciproc ntre teri a creanelor i
datoriilor, cu respectarea prevederilor legale. Scderea din eviden a creanelor ale cror termene de
ncasare sunt prescrise se efectueaz dup ce grupul obine documente care demonstreaz ca au fost
ntreprinse toate demersurile legale pentru recuperarea acestora. Creanele scoase din eviden se
urmresc n continuare extracontabil.

Numerar i echivalente de numerar

Numerarul este numerarul existent n casierie i n conturile bancare curente. Echivalentele de numerar
reprezint depozite i investiii cu un grad de lichiditate ridicat, cu scadene iniiale mai mici de trei luni.

Datorii

O datorie reprezint o obligaie actual a grupului ce decurge din evenimente trecute i prin decontarea
creia se ateapt s rezulte o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice.

O datorie este recunoscut n contabilitate i prezentat n situaiile financiare atunci cnd este probabil
c o ieire de resurse purttoare de beneficii economice va rezulta din lichidarea unei obligaii prezente
i cnd valoarea la care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluat n mod credibil.

Datoriile curente sunt acele datorii care trebuie pltite ntr-o perioada de pn la un an.

O datorie trebuie clasificat ca datorie pe termen scurt, denumit i datorie curent, atunci cnd:

a) se ateapt s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al grupului comerciale;


b) deinuta n primul rnd n scopul tranzacionrii;
c) este exigibil n termen de 12 luni de la data bilanului; sau
d) grupul nu are dreptul necondiionat de a amna achitarea datoriei pentru cel puin 12 luni de la
data bilanului.

Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

Datoriile sunt prezentate la cost amortizat. Veniturile nregistate n avans ncadrate ca datorii pe termen
lung sunt actualizate utiliznd metoda dobnzii efective. Rata de actualizare utilizat n acest sens este
rata determinat conform propriilor proceduri elaborate de ctre conducerea grupului.

Grupul derecunoate o datorie atunci cnd obligaiile contractuale sunt achitate, anulate sau expir.

Dac bunurile i serviciile furnizate n legtur cu activitile curente nu au fost facturate, dar dac
livrarea a fost efectuat i valoarea acestora este disponibil, obligaia respectiv este nregistrat ca
datorie.

Sumele reprezentnd dividende repartizate din profitul net al perioadei de raportare sunt evideniate n
anul urmtor n rezultatul reportat urmnd ca, dup aprobarea de ctre adunarea general a acionarilor
a acestei destinaii, s fie nregistrate ca dividende de pltit acionarilor.

44
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Impozitul pe profit curent

Taxa curent de plat se determin pe baza profitului impozabil al anului. Profitul fiscal este diferit de
profitul raportat n contul de profit i pierdere deoarece exclude elemente de venit sau cheltuial care
sunt impozabile sau deductibile n ali ani i mai exclude elemente care nu vor deveni niciodat
impozabile sau deductibile. Datoria grupului aferent impozitului pe profit curent este calculat utiliznd
procente de taxare care au fost prevzute de lege sau ntr-un proiect de lege la sfritul anului. n
prezent cota de impozitare este de 16%.

Impozitul amnat

Impozitul amnat se constituie analiznd diferenele temporare ale activelor i datoriilor. Pierderea fiscal
reportat este inclus n calculaia creanei privind impozitul pe profit amnat. Creana privind impozitul
amnat este recunoscut numai n msura n care este probabil s se obin profit impozabil n viitor,
dup compensarea cu pierderea fiscal a anilor anteriori i cu impozitul pe profit de recuperat.

Creanele i datoriile privind impozitul pe profit amnat sunt compensate atunci cnd exist acest drept i
cnd sunt aferente impozitelor pe profit percepute de aceeai autoritate fiscal.

Recunoaterea veniturilor

Veniturile sunt evaluate conform IAS 18 Venituri la valoarea just a contraprestaiei primite sau de
primit. Veniturile sunt reduse corespunztor cu valoarea estimat a bunurilor napoiate de clieni, rabaturi
i alte elemente similare.

Vnzarea de bunuri

Veniturile din vnzarea de bunuri sunt recunoscute atunci cnd toate condiiile de mai jos sunt
ndeplinite:

Grupul a transferat cumprtorilor riscurile i avantajele semnificative ce decurg din proprietatea


asupra bunurilor;
Grupul nu mai gestioneaz bunurile vndute la nivelul la care ar fi fcut-o n cazul deinerii n
proprietate a acestora i nici nu mai deine controlul efectiv asupra lor;
mrimea veniturilor poate fi evaluat n mod credibil;
este probabil ca beneficiile economice asociate tranzaciei s fie generate ctre societate; i
costurile tranzaciei pot fi evaluate n mod credibil.

Venitul din activitile curente este recunoscut atunci cnd exist probabilitatea ca grupului s ii revin n
viitor anumite beneficii economice i cnd aceste beneficii pot fi evaluate n mod fiabil.

Valoarea veniturilor rezultate dintr-o tranzacie este determinat de obicei printr-un acord dintre entitate
i cumprtorul sau utilizatorul activului. Veniturile se evalueaz la valoarea just a contraprestaiei
primite sau de primit, innd cont de valoarea oricror reduceri comerciale i rabaturi cantitative
acordate.

Contraprestaia este sub form de numerar sau de echivalente de numerar, iar valoarea veniturilor este
suma numerarului sau echivalentelor de numerar primit sau care urmeaz a fi primit. Cu toate acestea, n
momentul n care intrarea de numerar sau de echivalente de numerar este amnat, valoarea just a
contraprestaiei poate fi mai mic dect valoarea nominal a numerarului primit sau de primit.

Aceasta este situaia care se aplic i n cazul contractelor de livrare cu condiia credit furnizor, dac
grupul poate oferi cumprtorului un credit fr dobnd sau poate accepta de la acesta efecte
comerciale cu o rat a dobnzii mai mic dect cea de pe pia drept contraprestaie pentru vnzarea
bunurilor.

45
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Vnzarea de bunuri (continuare)

Pentru contractele comerciale ncheiate n calitate de furnizor cu plata amnat diferena dintre valoarea
just i valoarea nominal a contraprestaiei este recunoscut drept venit din dobnzi. Valoarea just a
contraprestaiei este determinat prin actualizarea tuturor sumelor de primit n viitor, utiliznd o rat a
dobnzii implicit.

Pentru actualizarea sumelor de primit n viitor grupul a ales s utilizeze rata dobnzii determinat prin
procedura intern care are in vedere ratele dobnzilor utilizate in sistemul bancar romanesc.

Prestarea de servicii

Atunci cnd rezultatul unei tranzacii care implic prestarea de servicii poate fi estimat n mod fiabil,
venitul asociat tranzaciei trebuie s fie recunoscut n funcie de stadiul de execuie a tranzaciei la data
nchiderii perioadei de raportare. Rezultatul unei tranzacii poate fi estimat n mod fiabil atunci cnd sunt
ndeplinite toate condiiile urmtoare:

valoarea veniturilor poate fi evaluat n mod fiabil;


este probabil ca beneficiile economice asociate tranzaciei s fie generate pentru entitate;
stadiul de execuie a tranzaciei la data nchiderii bilanului poate fi evaluat n mod fiabil;
costurile suportate pentru tranzacie i costurile de finalizare a tranzaciei pot fi evaluate n mod
fiabil.

Pentru recunoaterea veniturilor n funcie de stadiul de execuie a tranzaciei grupul utilizeaz metoda
procentului de finalizare. Conform acestei metode, veniturile sunt recunoscute n perioadele contabile n
care sunt prestate serviciile. Recunoaterea veniturilor pe aceast baz ofer informaii utile referitoare la
proporiile activitii de prestare a serviciilor i ale rezultatelor acesteia pe parcursul unei perioade.

Veniturile sunt recunoscute numai atunci cnd este probabil ca beneficiile economice asociate tranzaciei
s fie generate pentru entitate. Atunci cnd apare o incertitudine legat de colectabilitatea unei sume
deja incluse n venituri, suma care nu poate fi colectat sau suma a crei colectare a ncetat a mai fi
probabil este recunoscut mai degrab ca o cheltuial, dect ca o ajustare a valorii veniturilor
recunoscute iniial.

Cnd rezultatul unei tranzacii care implic prestarea de servicii nu poate fi estimat n mod fiabil, venitul
trebuie recunoscut doar n limita cheltuielilor recunoscute care pot fi recuperate.

Veniturile din chirii sunt recunoscute n contul de profit i pierdere liniar, pe durata contractului de
nchiriere.

Dividende i dobnzi

Veniturile din dividende sunt recunoscute atunci cnd este stabilit dreptul acionarului de a primi plata.
Veniturile din dividende sunt nregistrate la valoarea brut ce include impozitul pe dividende, care este
recunoscut ca o cheltuial curent n perioada n care s-a aprobat distribuirea.

Veniturile din dobnzi sunt recunoscute pe baza contabilitii de angajamente, prin referin la principalul
nerambursat i rata efectiv a dobnzii, acea rat care actualizeaz exact fluxurile viitoare preconizate
ale sumelor de primit.

Provizioane

Provizioanele sunt prezentate separat de alte datoriicum sunt cele comerciale sau estimate deoarece
exist o incertitudine in ceea ce priveste momentul si valoarea la care se va efectua decontarea in viitor.
Provizioanele se constituie pentru obligaiile curente fa de teri atunci cnd este probabil ca obligaiile
respective s fie onorate, iar suma necesar pentru stingerea obligaiilor poate fi estimat n mod
credibil. Provizioanele pentru obligaii consolidate sunt constituite la o valoare egal cu cea mai bun
estimare a sumei necesare pentru stingerea obligaiei.

46
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Provizioane (continuare)

Provizioanele sunt grupate n contabilitate pe categorii i se constituie pentru:

a. litigii;
b. garanii acordate clienilor;
c. dezafectarea imobilizrilor corporale i alte aciuni similare legate de acestea;
d. restructurare;
e. beneficiile angajailor;
f. alte provizioane

Atunci cnd, pe baza analizei efectuate de conducere mpreun cu avocaii asupra anselor de pierdere a
procesului de ctre societate, se ajunge la concluzia ca ansele de pierdere estimate sunt mai mari de
50% se constituie provizion la valoarea estimat credibil.

Provizioane pentru garanii acordate clienilor se constituie n funcie de estimrile fcute de conducere i
compartimentele vnzri, tehnic i calitate cu privire la nivelul cheltuielilor cu reparaiile n termen de
garanie. Nivelul cheltuielilor cu reparaiile pe perioada de garanie se determin ca procent din cifra de
afaceri a anului de raportare.

Provizioane de restructurare

Obligaia implicit de restructurare apare n cazul n care o societate:

dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare n care s fie evideniate: activitatea sau
parte de activitate la care se refer, principalele locaii afectate, locaia, funcia i numrul
aproximativ de angajai care vor primi compensaii pentru ncetarea activitii lor, cheltuieli
implicite, data la care se va implementa planul de restructurare
a generat o ateptare justificat celor afectai c restructurarea va fi realizat prin demararea
implementrii respectivului plan de restructurare sau prin comunicarea principalelor caracteristici
ale acestuia celor care vor fi afectai de procesul de restructurare.

Provizionul de restructurare include numai cheltuieli directe legate de restructurare.

Provizioane pentru beneficiile angajailor

Sunt nregistrate n cursul exerciiului financiar provizioane pentru concedii de odihn rmase
neefectuate. n momentul recunoaterii acestora ca datorii fa de angajai, valoarea provizioanelor va fi
reluat prin conturile de venituri corespunztoare.

Alte provizioane

n situaia n care sunt identificate datorii cu plasare n timp sau valoare incert care ndeplinesc condiiile
de recunoatere a provizioanelor conform IAS 37 dar nu se regsesc n niciuna din categoriile identificate
mai sus se nregistreaz alte provizioane.

La sfritul fiecrei perioade de raporare provizionul se reanalizeaz i este ajustat astfel inct s
reprezinte cea mai bun estimare curent. Atunci cnd se constat n urma analizei c nu mai este
probabil s fie necesare ieiri de resurse care ncorporeaz beneficii economice pentru stingerea
obligaiei, provizionul trebuie anulat.

Grupul nu recunoate provizion pentru pierderile din exploatarea activelor. Previzionarea unor pierderi din
exploatare indic faptul ca anumite active de exploatare pot fi depreciate i n acest caz se testeaz
aceste active n conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor.

47
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Beneficiile angajailor

Obligaiile cu beneficiile pe termen scurt acordate angajailor nu se actualizeaz i sunt recunoscute n de


profit i pierdere pe masur ce serviciul aferent este prestat.

Beneficiile pe termen scurt acordate angajailor includ salariile, primele i contribuiile la asigurri sociale.
Beneficiile pe termen scurt sunt recunoscute ca i cheltuial atunci cnd serviciile sunt prestate.

Grupul efectueaz pli n numele salariailor proprii ctre sistemul de pensii al statului romn, asigurrile
de sntate i fondul de omaj, n decursul derulrii activitii normale.

Toi angajaii grupului sunt membrii i au obligaia de a contribui la sistemul de pensii al statului romn.
Toate contribuiile aferente sunt recunoscute n contul de profit i pierdere al perioadei atunci cnd sunt
efectuate. Grupul nu are altfel de obligaii suplimentare.

Grupul nu este angajat n nici un sistem de pensii independent i n consecin nu are niciun fel de
obligaii n acest sens. Grupul nu este angajat n niciun alt sistem de beneficii post angajare. Grupul nu
are obligaii de a presta servicii ulterioare fotilor sau actualilor salariai.

Grupul nu acord n prezent beneficii sub forma participrii salariailor la profit.

n prezent nu exist niciun plan n care s fie prevzut obligaia Grupului de a acorda beneficii sub
forma aciunilor proprii ale entitii (sau alte instrumente de capitaluri proprii).

Rezultatul exerciiului

n contabilitate, profitul sau pierderea se stabilete cumulat de la nceputul exerciiului financiar.

Rezultatul exerciiului se determin ca diferen ntre veniturile i cheltuielile exerciiului.

Rezultatul definitiv al exerciiului financiar se stabilete la nchiderea acestuia i reprezint soldul final al
contului de profit i pierdere.

Repartizarea profitului se efectueaz n conformitate cu prevederile legale n vigoare. Sumele


reprezentnd rezerve constituite din profitul exerciiului financiar curent, n baza unor prevederi legale, de
exemplu rezerva legal constituit n baza prevederilor Legii 31/1990 se nregistreaz la finele exerciiului
curent. Profitul contabil rmas dup aceast repartizare se preia la nceputul exerciiului financiar urmtor
celui pentru care se ntocmesc situaiile financiare anuale n contul de rezultatul reportat reprezentnd
profitul nerepartizat sau pierderea neacoperit, de unde se repartizeaz pe celelalte destinaii hotrte de
adunarea general a acionarilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidenierea n contabilitate a
destinaiilor profitului contabil se efectueaz dup ce adunarea general a acionarilor a aprobat
repartizarea profitului, prin nregistrarea sumelor reprezentnd dividende cuvenite acionarilor, rezerve i
alte destinaii, potrivit legii.

Rezultatul pe aciune

IAS 33 Rezultatul pe aciune prevede ca dac o entitate prezint situaii financiare consolidate ct i
situaii financiare separate, prezentarea rezultatului pe aciune se realizeaz doar pe baza informaiilor
consolidate. Dac alege s prezinte rezultatul pe aciune pe baza situaiei sale financiare separate,
trebuie s prezinte astfel de informaii referitoare la rezultatul pe aciune doar n situaia rezultatului
global. n acest caz grupul va prezinta rezultatul pe aciune n situaiile financiare consolidate.

Grupul a ales s prezinte rezultatul pe aciune n aceste Situatii financiare consolidate.

Grupul prezint rezultatul pe aciune de baz pentru aciunile sale ordinare. Rezultatul pe aciune de baz
este calculat mprind ctigul sau pierderea atribuibil deintorilor de aciuni ordinare ale grupului la
media ponderat a aciunilor ordinare n circulaie pe parcursul perioadei.

48
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Rezultatul pe aciune (continuare)

Media ponderat a aciunilor ordinare n circulaie n timpul perioadei reprezint numrul de aciuni n
circulaie la nceputul perioadei ajustat cu numrul de aciuni rscumprate sau emise n perioada
respectiv nmulit cu un factor de ponderare a timpului.

Factorul de ponderare a timpului este numrul de zile n care aciunile respective s-au aflat n circulaie,
ca proporie din numrul total de zile ale perioadei.

Raportare pe segmente

Un segment operaional este o component distinct a grupului care se angajeaz n activiti n urma
crora ar putea obine venituri i nregistra cheltuieli, inclusiv venituri i cheltuieli aferente tranzaciilor cu
oricare dintre celelalte componente ale grupului i care este supus la riscuri i beneficii diferite de cele ale
celorlalte segmente. Formatul principal de raportare pe segmente a Grupului este reprezentat de
segmentarea pe activiti.

Avnd n vedere ca aciunile Grupului sunt tranzacionate la Bursa de Valori Bucureti i c aceasta aplic
IFRS, se prezint n situaiile financiare anuale precum i n raportrile interimare realizate conform IAS
34 Raportarea financiar interimar, informaii despre segmentele de activitate, despre produsele i
serviciile acestora, despre zonele geografice n care i desfoar activitatea i despre principalii clieni.
n conformitate cu IFRS 8 - Segmente de activitate, un segment de activitate este o component a unei
entiti:

care se angajeaz n activiti de afaceri din care poate obine venituri i de pe urma crora poate
suporta cheltuieli (inclusiv venituri aferente tranzaciilor cu alte componente ale aceleiai entiti);
ale crei rezultate din activitate sunt examinate n mod periodic de ctre principalul factor
decizional operaional al entitii n vederea lurii de decizii cu privire la alocarea resurselor pe
segmente i a evalurii performanei acestuia, i
pentru care sunt disponibile informaii financiare distincte.

Lund n considerare criteriile de identificare a segmentelor de activitate ct i pragurile cantitative


descrise n IFRS 8, Grupul a identificat urmtoarele segmente de activitate pentru care prezint
informaiile n mod separat:

activitatea liceniat furnizarea i producerea energiei electrice.


activitatea neliceniat;

49
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

4. IMOBILIZRI CORPORALE

Imobilizri
Terenuri i Echipamente Alte corporale n
amenajare de tehnologice imobilizri curs de
Cost terenuri Construcii i vehicule corporale execuie Total
La 31 decembrie 2015 119.797.935 81.528.447 36.574.839 5.479.880 1.694.592 245.075.693

Intrri din care: 25.866.238 57.215.602 4.700.778 1.086.602 1.580.505 90.449.725


din reevaluare 25.866.238 56.828.512 1.307.002 40.061 - 84.041.813
Ieiri din care: (591.758) (14.058.969) (12.329.553) (3.398.939) (1.833.935) (32.213.153)
urmare a stabilirii valorii nete pentru reevaluare (591.758) (6.415.490) (10.779.298) (2.847.002) - (20.633.548)
diminuarea valorii ca urmare a reevalurii - (7.643.616) (1.042.862) - - (8.686.478)

La 31 decembrie 2016 145.072.415 124.685.081 28.946.064 3.167.543 1.441.162 303.312.264

Imobilizri
Terenuri i Echipamente Alte corporale n
amenajare de tehnologice imobilizri curs de
Amortizare cumulat terenuri Construcii i vehicule corporale execuie Total
La 31 decembrie 2015 251.379 3.421.548 9.979.271 2.451.989 - 16.104.187
-
Amortizarea anului 25.834 3.329.237 5.087.547 728.806 - 9.171.424
Amortizare cumulat aferent ieirilor din care: - (6.415.490) (10.779.298) (2.847.002) - (20.041.790)
urmare a stabilirii valorii nete pentru reevaluare - - - - - -

La 31 decembrie 2016 277.213 335.295 4.287.520 333.793 - 5.233.821

50
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

4. IMOBILIZRI CORPORALE (continuare)

Imobilizri
Terenuri i Echipamente Alte corporale n
amenajare de tehnologice imobilizri curs de
Ajustri pentru depreciere terenuri Construcii i vehicule corporale execuie Total
La 31 decembrie 2015 - - - - 98.367 98.367

Ajustri de depreciere recunoscute n profit sau


pierdere - - - - - -
Reluri ale ajustrilor de depreciere recunoscute
n profit sau pierdere - - - - (98.367) (98.367)

La 31 decembrie 2016 - - - - - -

Valoare contabil net

La 31 decembrie 2015 119.546.556 78.106.899 26.595.568 2.892.832 1.596.225 228.873.139

La 31 decembrie 2016 144.795.202 124.349.786 24.658.544 2.833.750 1.441.162 298.078.444

51
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

4. IMOBILIZRI CORPORALE (continuare)

Imobilizri
Terenuri i Echipamente Alte corporale n
amenajare de tehnologice imobilizri curs de
Cost terenuri Construcii i vehicule corporale execuie Total
La 31 decembrie 2014 104.172.467 80.952.468 32.920.204 4.538.021 1.848.438 224.431.598

Intrri din care: 21.709.106 587.084 4.084.935 855.226 2.293.977 29.530.328


din reevaluare 21.709.106 - - - - 21.709.106
Ieiri din care: (6.083.638) (11.105) (430.300) (48.426) (2.447.823) (9.021.292)
urmare a stabilirii valorii nete pentru reevaluare - - - - - -
diminuarea valorii ca urmare a reevalurii (5.490.996) - - - - (5.490.996)

La 31 decembrie 2015 119.797.935 81.528.447 36.574.839 5.344.821 1.694.592 244.940.634

Imobilizri
Terenuri i Echipamente Alte corporale n
amenajare de tehnologice imobilizri curs de
Amortizare cumulat terenuri Construcii i vehicule corporale execuie Total
La 31 decembrie 2014 225.545 111.766 5.400.540 1.415.491 - 7.153.342

Amortizarea anului 25.834 3.312.361 4.628.985 1.042.873 - 9.010.053


Amortizare cumulat aferent ieirilor din care: - (2.579) (50.254) (6.375) - (59.208)
urmare a stabilirii valorii nete pentru reevaluare - - - - - -

La 31 decembrie 2015 251.379 3.421.548 9.979.271 2.451.989 - 16.104.187

52
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

4. IMOBILIZRI CORPORALE (continuare)

Imobilizri
Terenuri i Echipamente Alte corporale n
amenajare de tehnologice imobilizri curs de
Ajustri pentru depreciere terenuri Construcii i vehicule corporale execuie Total
La 31 decembrie 2014 1.077.197 - - - - 1.077.197

Ajustri de depreciere recunoscute n profit sau


pierdere - - - - 98.367 98.367
Reluri ale ajustrilor de depreciere recunoscute
n profit sau pierdere (1.077.197) - - - - 1.077.197

La 31 decembrie 2015 - - - - 98.367 98.367

Valoare contabil net

La 31 decembrie 2014 102.869.725 80.840.702 27.519.664 3.122.530 1.848.438 216.201.059

La 31 decembrie 2015 119.546.556 78.106.899 26.595.568 2.892.832 1.596.225 228.873.139

53
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

4. IMOBILIZRI CORPORALE (continuare)

La 31 decembrie 2016 imobilizrile corporale au crescut fa de 31 decembrie 2015 cu 30% n principal


datorit reevalurii la societatea mama a activelor din grupa 1 Construcii i grupele 2- 3 masini, utilaje,
echipamente mai puin SDV-uri. Reevaluarea imobilizarilor corporale la 31 decembrie 2016 a rezultat intr-
o crestere de valoare recunoscuta prin rezerve, in valoare de 81.571.124 RON si o descrestere
recunoscuta in situatia consolidata a rezultatului global in valoare de 6.676.511 RON.

Evalurile s-au efectuat cu societai autorizate ANEVAR.

Intrrile de imobilizri corporale sunt reprezentate de modernizri ale sediilor grupului precum i de
achiziii de echipamente tehnologice.

Imobilizrile corporale ieite reprezint diminuri de valoare ca urmare a reevalurii i casri.

Pentru garantarea acordurilor de garanie i contractelor de credit semnate cu bncile finanatoare,


grupul a ipotecat urmtoarele active n favoarea bncilor respective, astfel:

Valoare
contabil Valoare
net contabil net
31 decembrie 31 decembrie
Denumire active 2016 2015

-Teren com. Domnesti jud.Ilfov = 67.713.56 mp 12.299.569 13.491.154


-Teren com. Moara Vlsiei jud.Ilfov = 70.469 mp 7.680.362 8.608.599
-Teren str. Mitropolit Filaret 35-37 sect.4 Bucureti = 1.595
mp 3.621.527 2.388.687
-Teren str.Veseliei nr.19 sect.5 Bucureti =16.095 mp 11.694.241 11.797.136
-Imobile (loturi cadastrale nr.13,15,16)
Calea Rahovei 266-268 sector 5 Bucureti 40.004.085 14.919.711

n cadrul imobilizrilor corporale sunt cuprinse active achiziionate prin subvenie guvernamental i
utilizate in activitatea liceniat la una dintre microhidrocentralele situate in comuna Brodina judeul
Suceava. Valoarea rmas a investiiei la data de 31 decembrie 2016 este de 14.050.717 lei din care
valoarea subvenionat 5.063.181 lei. Valoarea rmas a investiiei la 31 decembrie 2015 a fost de
16.427.078 lei din care valoarea subvenionat 5.226.399 lei.

La 31 decembrie 2016 ponderea imobilizrilor corporale ale societii-mam in total imobilizri corporale
ale grupului a fost de 98,5%.

Valoarea justa a imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale ale Grupului, altele decat imobilizarile corporale in curs, sunt prezentate in
situatiile financiare la valoarea reevaluata, aceasta reprezentand valoarea justa la data evaluarii, mai
putin amortizarea acumulata si ajustarile de depreciere.

Valoarea justa a terenurilor Grupului a fost determinate folosind metodat comparatiei directe.

Aceasta metoda se recomanda pentru proprietati, cand exista date suficiente si sigure privind tranzactii
sau oferete de vanzare cu proprietati similare in zona. Analiza preturilor la care s-au efectuat tranzactiile
sau a preturilor cerute sau oferite pentru proprietatile comparabile este urmata de efectuarea unor
corectii ale preturilor acestora, pentru a cuantifica diferentele dintre preturile platite, cerute sau oferite,
cauzate de diferentele intre caracteristicile specifice ale fiecarei proprietati in parte, numite elemente de
comparatie.

Valoarea justa a cladirilor a fost determinate folosind abordarea prin cost si abordarea prin venit.

Abordarea prin cost presupune ca valoarea maxima a unui activ pentru un cumparator informat este
suma care este necesara pentru a cumpara ori a construi un activ nou cu utilitate echivalenta. Cand
activul nu este nou, din costul curent brut trebuie scazute toate formele de depreciere care i se pot
atribui acestuia, pana la data evaluarii.

54
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

4. IMOBILIZRI CORPORALE (continuare)

Valoarea justa a imobilizarilor corporale (continuare)

Abordarea prin venit ofer o indicatie asupra valorii prin convertirea fluxurilor de venit viitoare in valoarea
activului (valoarea de pia sau valoarea de investiie).

Informatii referitoare la ierarhia valorii juste la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015:

Valoarea justa la
31 decembrie
Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 2016
144.795.20
Terenuri si amenajari de terenuri - - 2 144.795.202
124.349.78
Constructii - - 6 124.349.786

Valoarea justa la
31 decembrie
Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 2015
Terenuri si amenajari de terenuri - - 119.546.556 119.546.556
Constructii - - 78.106.899 78.106.899

Atat in cursul anului 2016 cat si in cursul anului 2015 nu au existat transferuri intre nivelele aferente
valorii juste.

5. INVESTIII IMOBILIARE

Grupul deine imobile utilizate n totalitate pentru nchiriere. Toate contractele de nchiriere prevd o
perioad iniial de minim un an. Prelungirile ulterioare sunt negociate cu locatarii. Obligaiile prilor
referitoare la reparaii, ntreinere i mbuntiri sunt prevzute n contractele ncheiate.

Aceste imobile sunt recunoscute n conformitate cu IAS 40 drept investiie imobiliar. Pentru prezentarea
investiiilor imobiliare n situaiile financiare Grupul a ales modelul bazat pe valoarea just. Evaluarea de
la data de 31 decembrie 2016 s-a efectuat de ctre un evaluator autorizat ANEVAR care a utilizat
abordarea prin venit (metoda fluxului de numerar actualizat).

La data de 31 decembrie 2016 investiiile imobiliare se prezint dup cum urmeaz:

2016 2015

Sold initial 2.194.374 2.154.439

Intrri din care: 5.525.428 39.935


din evaluare la valoare just 5.525.428 -
Ieiri din care: (55.256) -
din evaluare la valoare just (55.256) -

Sold final 7.664.546 2.194.374

55
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

5. INVESTIII IMOBILIARE (continuare)

Veniturile aferente investiiilor imobiliare obinute n anul 2016 sunt n valoare de 2.485.235 lei i acoper
cheltuielile suportate de proprietar (2015: 2.416.423 lei).

Grupul deine i alte spaii nchiriate n cadrul unor imobile utilizate n comun cu alte activiti. Acestea nu
sunt clasificate ca fiind investiii imobiliare deoarece ponderea veniturilor din chirii in total venituri este
nesemnificativ. De asemenea, n majoritatea situaiilor aceste spaii nu pot fi administrate separat.

Precizm c nu exist restricii impuse asupra gradului de realizare a investiiilor imobiliare sau asupra
transferului de venituri i ncasri din cedare.

6. IMOBILIZRI NECORPORALE

Imobilizrile necorporale cuprind programe informatice, licene i diverse softuri. Sunt amortizate prin
metoda liniar.

n situaia poziiei financiare sunt prezentate la cost istoric, mai puin amortizarea i eventualele ajustri
de valoare.

Imobilizrile necorporale au crescut n principal datorit rennoirii unor licene.

Pentru majoritatea activelor necorporale, duratele de via util au fost estimate la 3 ani. Sistemul
informatic ERP se va amortiza n 5 ani.

Situaia imobilizrilor necorporale la data de 31 decembrie 2016 se prezint astfel:

Imobilizri
Concesiuni Alte necorporale
brevete imobilizri n curs de
Cost licene necorporale execuie Total
La 31 decembrie 2015 356.826 2.302.492 12.701 2.672.019
Intrri 318.334 122.236 584.633 1.025.203
Ieiri (29.816) (9.672) (131.346) (170.834)
Transferuri - - - -

La 31 decembrie 2016 645.344 2.415.056 465.988 3.526.388

Imobilizri
Concesiuni Alte necorporale
brevete imobilizri n curs de
Amortizare cumulat licene necorporale execuie Total
La 31 decembrie 2015 232.347 1.061.027 - 1.293.374
Amortizarea anului 83.387 511.943 - 595.330
Amortizare cumulat aferent
ieirilor - - - -

La 31 decembrie 2016 315.734 1.572.970 - 1.888.704

Valoare contabil net


La 31 decembrie 2015 124.479 1.241.465 12.701 1.378.645

La 31 decembrie 2016 329.610 842.086 465.988 1.637.684

6. IMOBILIZRI NECORPORALE (continuare)

Concesiuni Alte Imobilizri


Cost brevete imobilizri necorporale Total

57
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

n curs de
licene necorporale execuie
La 31 decembrie 2014 367.872 2.131.032 128.228 2.627.132
Intrri 74.501 171.460 431.625 677.586
Ieiri 85.547 - (547.152) (632.699)
Transferuri - - - -

La 31 decembrie 2015 356.826 2.302.492 12.701 2.672.019

Imobilizri
Concesiuni Alte necorporale
brevete imobilizri n curs de
Amortizare cumulat licene necorporale execuie Total
La 31 decembrie 2014 268.775 539.560 - 808.335
Amortizarea anului 49.119 521.467 - 570.327
Amortizare cumulat aferent
ieirilor (85.547) - - (85.547)

La 31 decembrie 2015 232.347 1.061.027 - 1.293.374

Imobilizri
Concesiuni Alte necorporale
brevete imobilizri n curs de
Ajustri pentru depreciere licene necorporale execuie Total
La 31 decembrie 2014 - 90.000 - 90.000
Ajustri de depreciere
recunoscute n profit sau
pierdere - - - -
Reluri ale ajustrilor de
depreciere recunoscute n
profit sau pierdere - (90.000) - (90.000)

La 31 decembrie 2015 - - - -

Valoare contabil net


La 31 decembrie 2014 99.097 1.501.472 128.228 1.728.797
124.47 1.241.4 12. 1.378.
La 31 decembrie 2015 9 65 701 645

57
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

7. ALTE ACTIVE IMOBILIZATE

n aceast categorie sunt nregistrate garaniile de bun execuie acordate clienilor care au fost
clasificate pe termen lung conform contractelor ncheiate i certificatele verzi amnate conform OUG
57/2013.

Suma de 1.547.641 lei, reprezinta contravaloarea a 11.047 certificate verzi amanate, din care 3.132 sunt
aferente anului 2016. Aceste certificate vor putea fi tranzactionate incepand cu anul 2018, iar Grupul
estimeaza ca le va putea valorifica integral.

Evaluarea se face la cost i se testeaz anual pentru depreciere.

31 decembrie 31 decembrie
2016 2015
(Retratat)

Garanii de bun execuie acordate clienilor 1.190.452 1.111.417


Certificate verzi amnate 1.547.641 1.133.486
Creante comerciale esalonate pe termen lung 14.300.538 3.442.171

Total 17.038.631 5.687.074

Creante esalonate pe termen lung in valoare neta de 14.300.538 lei la 31 decembrie 2016 au fost
actualizate la valoarea prezent, iar efectul discountarii a fost in valoare de 855.275 lei. Portiunea
curenta este recunoscuta in creante comerciale (Nota 9).

8. STOCURI

31 decembrie 31 decembrie
2016 2015

Materii prime 8.835.518 7.341.734


Materiale consumabile 2.193.526 985.965
Produse finite 4.072.140 4.131.739
Produse n curs de execuie 2.095.608 2.537.295
Alte stocuri 2.145.191 244.766
Ajustri pentru deprecierea stocurilor (1.312.063) (1.265.916)

Total 18.029.921 13.975.583

n Alte stocuri se regsesc obiecte de inventar, produse finite sau materiale aflate n custodie la teri i
avansuri achitate furnizorilor de bunuri.

Micarea n cadrul ajustrilor pentru deprecierea stocurilor este urmtoarea:

2016 2015

Sold la inceputul perioadei 1.265.916 892.472

nregistrare ajustare de depreciere 234.823 1.436.080


Diminuare ajustare de depreciere (188.676) (1.062.636)

Sold la sfritul perioadei 1.312.063 1.265.916

Ajustrile nregistrate n cursul perioadei de raportare se refer la materii prime si materiale fr micare
sau cu micare lent.

Grupul nu are stocuri gajate n contul datoriilor. Din totalul stocurilor nregistrate la 31 decembrie 2016
96,55 % aparin societii-mam

58
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

9. CREANE COMERCIALE

Creanele sunt nregistrate la cost amortizat i sunt evideniate n contabilitatea analitic pe fiecare
persoan fizic sau juridic. Creanele n valut au fost evaluate pe baza cursului de schimb valutar n
vigoare la sfritul exerciiului, iar diferenele de curs au fost recunoscute ca venituri sau cheltuieli ale
perioadei.

31 decembrie 31 decembrie
2016 2015
(Retratat)

Creane comerciale intern* 26.927.153 43.381.824


Creane comerciale extern 8.038.254 4.542.562
Creane comerciale estimate 1.654.838 4.953.257
Ajustare creante interne valoare prezenta (479.967) -
Ajustri pentru deprecierea creanelor comerciale (1.623.928) (1.533.883)

Creane comerciale net 34.516.350 51.343.760

* Creane comerciale intern includ si garaniile de bun execuie cu scaden sub 1 an acordate
clienilor. La 31 decembrie 2016 acestea sunt n valoare de 1.627.928 lei (31 decembrie 2015:
1.013.604 lei).

Contractele de vnzare sau de prestare de servicii ncheiate cu clienii n condiii credit furnizor au fost
actualizate la valoarea prezent. Efectul total al actualizarii la valoarea prezenta a fost de 1.335.242 lei,
din care 479.967 lei pe termen sub un an si 855.275 lei peste un an (Nota 7).

n anul 2016 vanzrile pe credit furnizor au crescut foarte mult, creanele cu termen de ncasare peste
un an ajungnd la o valoare de 4 ori mai mari dect la nceputul anului.

Soldul efectelor de ncasat de la clieni la 31 decembrie 2016 era de 3.126.627 lei (31 decembrie 2015:
6.642.971 lei) i reprezint bilete la ordin emise de clieni n favoarea Grupului conform contractelor
ncheiate.

Micarea n cadrul ajustrilor pentru deprecierea creanelor comerciale este urmtoarea:

2016 2015

Sold la nceputul perioadei 1.533.883 1.467.579

nregistrare ajustare de depreciere 158.651 78.789


Diminuri ajustri de depreciere (68.606) (12.485)

Sold la sfritul perioadei 1.623.928 1.533.883

Clienii inceri sau n litigiu sunt la data de 31 decembrie 2016 n valoare de 1.646.498 lei (la 31
decembrie 2015 sunt 1.501.900 lei).

Deprecierile de valoare nregistrate se refer la sume nencasate de la clieni inceri sau n litigiu i pentru
care s-a estimat ca exist un risc de nencasare, corespunztor politicii adoptate de ctre societate.

Perioada de recuperare a creanelor a crescut n 2016 la 76 zile fa de anul 2015 cnd se inregistrau 52
zile, datorit creterii volumului vnzrilor pe credit furnizor.

59
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

9. CREANE COMERCIALE (continuare)

Situatia vechimii creantelor la data intocmirii situatiei pozitiei financiare a fost:

Valoarea Valoarea
bruta Provizion bruta Provizion
31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie
2016 2016 2015 2015
(Retratat)

Neajunse la scadenta 29.138.179 - 42.541.558 -


Scadenta depasita intre
1 30 zile 3.035.113 - 4.194.362 -
Scadenta depasita intre
31 90 zile 378.656 - 3.742.724 -
Scadenta depasita intre
90 180 zile 506.012 - 794.703 -
Scadenta depasita intre
180 365 zile 354.436 - 1.583.797 -
Mai mult de un an 2.727.885 (1.623.928) 1.522.398 (1.533.883)

Total 36.140.278 (1.623.928) 52.877.643 (1.533.883)

10. ALTE ACTIVE CIRCULANTE

31 decembrie 31 decembrie
2016 2015

Debitori 179.553 359.659


Cheltuieli n avans 2.642.925 1.395.374
Furnizori debitori 21.175 43.502
Alte active 321.873 302.355

Total 3.165.527 2.100.890

Cheltuieli n avans n suma de 2.642.925 lei reprezint n principal, chirii pltite n avans, prime de
asigurare pentru asigurri de rspundere civil administratori i diverse abonamente.

n Alte active este cuprins TVA neexigibil n valoare de 315.550 lei (la 31 decembrie 2015: 135.936
lei).

11. ACTIVE FINANCIARE EVALUATE LA VALOARE JUST PRIN PROFIT SAU PIERDERE

n cadrul activelor financiare evaluate la valoare just prin profit sau pierdere Grupul include aciunile
tranzacionate la burs (date de intrare de nivel 1 - la determinarea valorii juste).

2016 2015

Sold iniial perioad 1.100.280 224.000

Intrri aciuni cotate - 5.004.292


Ieiri aciuni cotate (1.100.280) (4.128.012)

Sold final perioad - 1.100.280

60
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

12. NUMERAR I ECHIVALENTE DE NUMERAR

31 decembrie 31 decembrie
2016 2016

Numerar n casierie 16.421 21.882


Conturi curente la bnci 21.502.666 16.981.503
Echivalente de numerar 2.341 6.551

Total 21.521.428 17.009.936

13. CAPITAL SOCIAL

Capitalul social subscris i vrsat al Grupului este n valoare de 67.603.870 lei, compus din
676.038.704 aciuni cu valoare nominal de 0,10 lei/aciune, vrsate integral i aparine societii mam.
Structura acionarilor ce dein peste 10% din capitalul social la data de 31 decembrie 2016 este
urmtoarea, conform Registru Depozitar Central:

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015


Acionar Nr. Aciuni % Nr. Aciuni %

Asociaia PAS 200.302.763 29,6288 200.302.763 29,6289


SIF Oltenia SA 171.672.301 25,3939 170.646.321 25,2421
Persoane fizice 193.778.348 28,6638 195.457.639 28,9122
Persoane juridice 110.285.292 16,3135 109.631.981 16,2168

Total 676.038.704 100 676.038.704 100

Grupul nu deine obligaiuni, aciuni rscumprabile sau alte titluri de portofoliu.

14. REZERVE

Rezerva legal

2016 2015

Sold la inceputul perioadei 56.866.046 56.862.531

Creteri 273.331 3.515


Diminuri (22.716.635) -

Sold la sfritul perioadei* 34.422.742 56.866.046

n conformitate cu legislaia din Romania, societile trebuie s repartizeze o valoare egal cu cel puin
5% din profitul nainte de impozitare, n rezerve legale, pn cnd acestea ating 20% din capitalul social.
n momentul n care a fost atins acest nivel, grupul poate efectua alocri suplimentare numai din profitul
net. Rezerva legal este deductibil n limita unei cote de 5% aplicat asupra profitului contabil, nainte
de determinarea impozitului pe profit.

Rezervele legale au sczut n perioada de raportare ca urmare a acoperirii pierderii contabile a anului
2015 din ajustarea la inflaie calculat conform IAS 29 la momentul aplicrii pentru prima dat a IFRS.
n aceeai perioad a fost constituit rezerv legale aferent profitului obtinut (5% din profitul contabil
stabilit conform legii).

* Din valoarea rezervei legale la data de 31 decembrie 2016, suma de 24.020.209 lei reprezinta soldul
ajustrii la inflaie calculat din aplicarea IAS 29 (31 decembrie 2015: 46.736.837 lei).

61
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

14. REZERVE (continuare)

Rezervele din reevaluare sunt n sum de 88.753.507 lei la data de 31 decembrie 2016. Raportat la
soldul inceputului perioadei acestea au crescut datorit reevalurii.

2016 2015
(Retratat)

Sold la inceputul perioadei 21.250.447 4.169.304

Creteri 81.651.288 21.466.960


Diminuri (14.148.228) (4.385.817)

Sold la sfritul perioadei 88.753.507 21.250.447

Grupul nregistreaz la 31 decembrie 2016 alte rezerve n valoare de 57.834.598 lei din care sursele
proprii de finanare reprezint 98%.

2016 2015

Sold la nceputul perioadei 58.089.051 53.673.554

Creteri 18.878 4.415.497


Diminuri (273.331) -

Sold la sfritul perioadei 57.834.598 58.089.051

15. REZULTAT REPORTAT

La 31 decembrie 2016 rezultatul reportat provenit din transferul rezervelor din reevaluare aferente
activelor amortizate sau scoase din funciune a fost de 449.478 lei.

Pierderea societii mam aferent anului 2015, s-a acoperit n anul 2016 conform Hotrrii AGA din
21.04.2016 din ajustarea la inflaie a rezervei legale calculat conform IAS 29 la data trecerii la IFRS.

16. SUBVENII PENTRU INVESTIII

Total sub un an peste un an

Subvenii pentru investiii la 31 dec 2016 5.063.180 163.219 4.899.962

Total sub un an peste un an

Subvenii pentru investiii la 31 dec 2015 5.226.399 163.219 5.063.180

In anul 2012 Grupul a beneficiat de o subvenie pentru investiie n valoare de 5.997.788 lei acordat
pentru modernizarea microhidrocentralei de la Brodina de jos (Suceava), care se transfer la venituri
concomitent cu nregistrarea amortizrii imobilizrilor achiziionate n cadrul acestui proiect. Valoarea
neta contabila a mijloacelor fixe achizitionate prin aceasta subventie sunt prezentate in Nota 4.

62
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

17. PROVIZIOANE

Sold Intrri Sold


01.01.201 (constituire Ieiri 31.12.201
Denumire 6 ) (anulare) 6

Provizioane pentru litigii 955.808 - (955.808) -


Provizioane pentru garanii de bun
execuie acordate clienilor 1.628.030 1.201.409 (1.366.689) 1.462.750
Provizioane pt. riscuri i cheltuieli 9.025.808 - (9.021.308) 4.500
Provizion pentru beneficiile
angajailor 561.399 365.885 (561.399) 365.885
12.171.04 (11.905.204
TOTAL 5 1.567.294 ) 1.833.135

Societatea mam are ncheiate contracte pentru livrarea corpurilor de iluminat cu clauz de garanie
pentru perioade mari, respectiv 2 - 4 ani. Contractele nu prevd un procent sau o sum pentru garania
de bun execuie, provizionul pentru acestea calculndu-se pe baza analizei cu privire la istoricul
costurilor efectuate cu produsele in termen de garanie.

n cursul perioadei de raportare a fost anulat provizionul constituit la sfritul anului anterior pentru
amenda comunicat de ctre Consiliul Concurenei i ca urmare a primirii deciziei, aceasta a fost
nregistrat pe costurile perioadei.

Provizionul pentru beneficiile angajailor se refer la valoarea concediilor de odihn neefectuate n anul
anterior; diminuarea acestuia s-a nregistrat concomitent cu efectuarea acestor concedii n perioada de
raportare.

18. DATORII COMERCIALE I ALTE DATORII

31 decembrie 31 decembrie
2016 2015

Datorii comerciale interne 16.067.057 11.114.695


Datorii comerciale externe 2.857.934 4.471.777
Datorii comerciale estimate 1.859.924 8.644.309

Total 20.784.915 24.230.781

31 decembrie 31 decembrie
2016 2015

Avansuri primite de la clieni 645.602 1.589.689


Salarii i asigurri sociale 3.636.730 3.041.098
Venituri in avans 1.548.974 2.787.366
Alte datorii 10.980.000 6.240.449

Total 16.811.306 13.658.602

Datoriile sunt nregistrate la valoarea nominal i sunt evideniate n contabilitatea analitic pe fiecare
persoan fizic sau juridic. Datoriile n valut au fost evaluate pe baza cursului de schimb valutar n
vigoare la sfritul exerciiului, iar diferenele de curs au fost recunoscute ca venituri sau cheltuieli ale
perioadei.

Perioada de rambursare a datoriilor a crescut la 62 zile n 2016 fa de 35 zile n 2015.

Grupul nu nregistreaz datorii comerciale restante semnificative.

63
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

18. DATORII COMERCIALE I ALTE DATORII (continuare)

Grupul nu nregistreaz pli restante ctre salariai i la bugetul statului, sumele prezentate reprezint
datorii aferente lunii decembrie 2016 i achitate la termenul scadent din ianuarie 2017.

Grupul nu are contractate mprumuturi pe termen lung la data de data de 31 decembrie 2016. Grupul
are aprobate mai multe acorduri de credit la data de 31 decembrie 2016. Situaia acestora este
prezentat n nota 27 a prezentelor situaii financiare. Nu au existat datorii privind credite de rambursat
la data 31 decembrie 2016.

Alte datorii au n componena garanii primite de la chiriai, TVA de plata, alte taxe si impozite i amenda
primit pentru activitatea de furnizare a energiei electrice ca urmare a deciziei Consiliului Concurentei in
valoare de 9.021.308 lei. Pentru aceasta suma Grupul a solicitat la ANAF suspendarea conform art.235
din Codul de Procedura Fiscala.

Garaniile primite la data de 31 decembrie 2016 sunt n valoare de 2.671.804 lei i vor fi regularizate
conform clauzelor contractuale.

Total Sub un an Peste un an

Garanii primite 2.671.804 1.435.676 1.236.128

19. VENITURI

2016 2015

Venituri 236.253.958 385.483.375

- Venituri din producia vndut 93.346.773 88.093.211


- Venituri chirii 13.066.586 12.816.244
- Venituri din vnzarea mrfurilor 129.840.599 284.573.921

Venituri din investiii 5.545.363 173.120

- Venituri din dobnzi 15.909 53.674


- Venituri nete din evaluare la valoare just investiii imobiliare 5.571.031 -
- Alte venituri nete din investiii (41.577) 119.446

Variaia stocului de produse finite i producia n curs de


execuie 15.924.803 10.608.483
Activitatea realizat de entitate i capitalizat 1.246.195 1.742.457

Alte venituri nete 4.890.167 3.717.420

- Venituri din subvenii 2.805.486 2.496.527


- Provizioane nete 1.573.885 212.081
- Diferen net de curs valutar (2.671) 263.247
- Alte venituri 811.467 745.565

Venituri nete 263.860.487 401.724.808

Veniturile din vnzarea mrfurilor au sczut in anul 2016 cu 54,3% in principal datorit reducerii
activitii liceniate.

Veniturile din chirii pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 includ 2.485.235 RON reprezentand chirii
aferente investitiilor imobiliare.

64
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

20. CHELTUIELI

2016 2015
(Retratat)

Cheltuieli materiale 170.169.019 315.091.428

- Cheltuieli cu materii prime i materiale consumabile 51.806.832 48.235.312


- Cheltuieli privind mrfurile 115.897.480 264.379.663
- Cheltuieli cu energie,apa,gaz 2.464.707 2.476.453

Cheltuieli cu angajaii 36.459.838 34.862.468

- Cheltuieli cu salariile 29.840.447 28.508.585


- Alte cheltuieli cu personalul 6.619.391 6.353.883

Alte cheltuieli 32.255.671 56.670.923

- Cheltuieli potale 306.227 404.256


- Cheltuieli cu ntreinerea si reparaiile 508.967 541.853
- Cheltuieli cu chiriile 273.723 338.913
- Cheltuieli de publicitate i protocol 369.102 977.911
- Cheltuieli cu asigurrile 542.993 558.006
- Cheltuieli cu transportul i deplasrile 1.659.303 1.959.661
- Cheltuieli lucrri subcontractate 8.279.692 8.249.132
- Cheltuieli alte impozite i taxe 1.331.265 1.195.023
- Cheltuieli cu consultanii i colaboratorii 1.809.617 1.814.036
- Cheltuieli cu certificatele verzi 10.641.189 24.994.610
Alte cheltuieli de exploatare 6.533.593 15.637.522

Cheltuieli cu amortizarea i deprecierea 16.930.717 15.956.520

- Cheltuieli cu amortizarea 9.804.683 9.555.556


- Deprecierea net 7.C034 6.400.965
- Ajustari de depreciere active curente 627.070 439.749

Total cheltuieli 255.815.245 422.581.339

Cheltuielile cu materiile prime i materialele au crescut datorit creterii vnzrilor CIL. Cheltuielile cu
mrfurile au sczut deoarece s-a redus activitatea de furnizare energie electric.

21. CHELTUIELI FINANCIARE

2016 2015

- Cheltuieli cu dobnzile 72.757 97.678


- Comisioane bancare 581.935 838.733

Total cheltuieli financiare 654.692 936.411

65
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

22. IMPOZIT PE PROFIT

Impozit pe profit recunoscut n profit sau pierdere:

31 decembrie 31 decembrie
2016 2015
(Retratat)
Impozit pe profit curent
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 1.140.304 96.961

Impozit pe profit amnat


Cheltuieli / (Venituri) cu impozitul amnat (129.750) (1.114.261)

1.010.554 (1.017.300)

Reconcilierea profitului nainte de impozitare cu cheltuiala cu impozitul pe profit n contul de profit i


pierdere:

Indicator 2016 2015


(Retratat)

Profit/(Pierdere) contabil Net 6.379.995 (20.775.641)

Deduceri (8.839.506) (9.561.474)


Venituri neimpozabile (14.412.875) (3.535.013)
Cheltuieli nedeductibile 29.975.025 27.986.447
Profit/(Pierdere) impozabil 13.021.377 (5.885.681)
Pierderea fiscal din anii precedeni (5.630.827) 75.591
Impozit pe profit curent 1.012.357 (1.017.300)
Reducere impozit pe profit (1.803) -

Impozit pe profit datorat la sfritul perioadei 1.010.554 (1.017.300)

Rata de impozitare utilizat pentru reconcilierile de mai sus este 16%.

La 31 decembrie 2016 total datorie privind impozitul pe profit curent este n valoare de 275.933 lei (31
decembrie 2015: creanta in valoare de 770.955 lei).

Analiza impozitului pe profit amnat pentru perioada de raportare este prezentat mai jos:

Recunoscut n Recunoscut n
Sold contul de alte elemente
iniial profit sau ale rezultatului Sold
Retratat pierdere global final

Imobilizari corporale 6.033.723 781,318 13,698,750 18.313.956


Ajustari de valoare
creante (245.421) 14.407 - (259.828)
Ajustari valoare stocuri (202.547) 7.383 - (209.930)
Beneficiile angajatilor (89.824) (31.282) - (58.542)
Pierdere fiscala (901.576) (901.576) - -
4.594.35 17.785.65
TOTAL 6 (129.750) 13.698.750 6

Impozitul pe profit amnat pentru imobilizri corporale a rezultat din metode diferite de amortizare
contabila i fiscal, iar cel din rezervele din reevaluare a rezultat din reevaluarea imobilizrilor corporale
nregistrat dup 1 ianuarie 2004 care se impoziteaz concomitent cu deducerea amortizrii fiscale.

66
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

23. NUMRUL MEDIU DE SALARIAI

Numrul mediu al salariailor a evoluat dup cum urmeaz:

31 decembrie 31 decembrie
2016 2015

Grup 652 686


Societatea mam 583 615

Cheltuielile cu salariile i taxele aferente nregistrate n anii 2016 i 2015 sunt urmtoarele:

2016 2015

Cheltuieli cu salariile 29.840.447 28.508.585


Cheltuieli cu asigurrile sociale 6.619.391 6.353.883

Total 36.459.838 34.862.468

Grupul nu are un program de pensii pentru personal n mod special contribuind la programul naional de
pensii conform legislaiei n vigoare.

24. TRANZACII CU PRILE AFILIATE

La 31 decembrie 2016 si respectiv 31 decembrie 2015, Grupul nu avea parti afiliate in afara filialelor
incluse in consolidare. Soldurile si tranzactiile cu acestea au fost eliminare in scopul intocmirii situatiilor
financiare consolidate.

Grupul nu deine obligaii contractuale ctre fotii directori i administratori i nu a acordat avansuri sau
credite actualilor directori i administratori.

Grupul nu are asumate obligaii viitoare de natura garaniilor n numele administratorilor.

25. INFORMAII PE SEGMENTE DE ACTIVITATE

Grupul a utilizat drept criteriu de agregare pentru raportarea pe segmente de activitate natura mediului
de reglementare i a identificat urmtoarele segmente de activitate pentru care prezint informaiile n
mod separat:

Activitatea liceniat furnizarea i producerea energiei electrice


Activitatea neliceniat

Criteriul de agregare are la baz licena necesar desfurrii unor activiti precum i condiiile impuse
de aceasta printre care prezentarea de situaii financiare separate. S-au agregat activitile de producere
i furnizare energie electric avndu-se in vedere faptul c acestea reprezint un proces integrat pentru o
parte din operaiunile.

Informaiile pe segmente sunt raportate n funcie de activitile Grupului. Activele i datoriile pe


segmente includ att elemente direct atribuibile respectivelor segmente ct i elemente care pot fi
alocate folosind o baz rezonabil.

67
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

25. INFORMAII PE SEGMENTE DE ACTIVITATE (continuare)

Activitatea % Total Activitatea % Total


Anul 2016 neliceniat grup liceniat grup Total grup

Profit net 12.852.878 100,0 (6.472.883) n/a 6.379.995


Active totale 325.042.188 80,92 76.610.343 19,08 401.652.531
Datorii totale 31.504.577 50,36 31.049.549 49,64 62.554.126
Venituri clieni 105.360.293 44,59 130.893.665 55,41 236.253.958
Venituri din dobnzi 75.089 100 - n/a 75.089
Depreciere i
amortizare 7.626.421 45,05 9.304.296 54,95 16.930.717

Activitatea
neliceniat % Total Activitatea % Total Total grup
Anul 2015 Retratat grup liceniat grup Retratat
(20.775.641
Profit net 6.513.171 100,0 (27.288.812) n/a )
Active totale 232.363.331 71,62 92.071.305 28,38 324.434.636
Datorii totale 23.553.694 39,33 36.327.488 60,67 59.881.182
Venituri clieni 100.628.060 26,10 284.855.315 73,90 385.483.375
Venituri din dobnzi 77.307 100 - - 77.307
Depreciere i
amortizare 7.246.329 46,46 8.350.191 53,54 15.596.520

Principalele produse si structura productiei

Grupul beneficiaz de o diversitate de tehnologii i echipamente care a permis obinerea unui


nomenclator diversificat de produse. Ponderea principalelor grupe de produse n cifra de afaceri aferent
produciei industriale (excluznd serviciile), este urmtoarea:

Corpuri, sisteme i soluii de iluminat cu LED

Producia de corpuri de iluminat cu LED ocup cea mai mare pondere n producia grupului (47,8% din
vnzri). n 2016 s-a nregistrat o sporire a vnzrilor cu 18,7% fa de anul anterior. Tendina de
cretere se manifest n special pe sectoarele iluminatului public i iluminatului comercial. Vnzrile la
export au deocamdat o pondere mai puin nsemnat. Gama de produse acoper urmatoarele domenii:

iluminat stradal;
spaii comerciale (supermarket-uri, galerii comerciale, benzinrii, depozite, standuri, parcri,
vitrine, panouri publicitare);
spaiile industriale (hale, depozite, etc);
birouri;
cldiri publice (instiituii, spitale, coli);
rezidenial.

Echipamente de distributie si masurare a energiei electrice

Contoarele de energie electric se vnd ca atare sau integrate n sistemele EnergSys de msura i
telegestiune a energiei electrice. ntreaga producie de contoare i de sisteme este destinat pieei
interne. n anul 2016, vnzrile de contoare i sisteme de telegestiune a energiei au reprezentat 3,8%
din totalul cifrei de afaceri al companiei, cumulnd circa 9 milioane lei. La fel ca n ultimii ani, producia
de profil a nregistrat fluctuaii n funcie de dinamica achiziiilor derulate de societile de distribuie a
energiei electrice. Fa de anul anterior, anul 2016 a adus vnzri cu 44,9% mai mici.

68
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

25. INFORMAII PE SEGMENTE DE ACTIVITATE (continuare)

Subansamble din mase plastice injectate

Ca urmare a lrgirii bazei de clieni att interni ct i externi, producia de subansamble din mase plastice
injectate a sporit cu 18% fa de anul anterior. Aceast grup de produse ocup cea mai mare pondere n
exporturile grupului, cu 46% din total. Producia de subansamble din mase plastice injectate beneficiaz
de investiiile n utilaje realizate n ultimii ani i de fabricarea intern a matrielor.

Aparataj electric de joasa tensiune

Producia de aparataj electric de joas tensiune (pentru ABB Italia) reprezinta un element de continuitate
in cadrul productiei pentru export. Aceast grup de produse reprezint 9% din cifra de afaceri aferent
produciei nregistrnd o scdere uoar a vnzrilor fa de anul 2015, de 6%.

Matrie

Execuia de scule si matrie vizeaz att comenzile primite de la teri ct mai ales asigurarea necesarului
intern pentru producia de subansamble din mase plastice injectate. Modernizarea i extinderea
capacitatii de producie de scule este esentiala pentru sustinerea diversificrii produciei de corpuri de
iluminat cu LED i introducerea de noi tehnologii de fabricatie.

Producia de energie electrica din surse regenerabile

Producia de energie este un domeniu reglementat de ANRE, grupul deinnd licena de producator nc
din 2007.

n anul 2016 nu au fost necesare investiii in cele 10 microhidrocentrale din bazinul rului Suceava,
acestea fiind modernizate recent, printr-un program de investiii finalizat in 2014.

Veniturile pe anul 2016 au inregistrat o cretere de 8,7%, corelat cu creterea produciei fizice de
energie fa de anul anterior. Menionm c i n 2016 i-a produs efectele OUG 57/2013 care prevede
amnarea de la tranzacionare a unui certificat verde pentru fiecare MWh produs in microhidrocentralele
noi.

Elemente de siguranta a traficului feroviar

Vnzrile de elemente de sigurana a traficului feroviar au beneficiat de pe urma lansrii unor proiecte de
modernizare a infrastructurii de cai ferate. Cu aceast ocazie, ponderea acestora s-a apropiat n mod
excepional de 10% din cifra de afaceri aferent produciei. Evolutia viitoare a acestei categorii de
produse depinde n mare msur de continuarea proiectelor de modernizare a infrastructurii feroviare.

Alte produse industriale

Aceast categorie cuprinde producia de subansamble auto, subansamble electrice i electronice, confecii
metalice, etc, a cror pondere cumulat a fost n 2016 de 1,9% din vnzrile aferente producie.

Principalele servicii oferite

Serviciul de furnizare de energie electrica

Activitatea de furnizare de energie este reglementata de ANRE. Grupul detine licenta de furnizor din anul
2001, aceasta fiind reinnoita in 2013 pe baza reglementarilor noii legi a energiei (L123/2012) pentru inca
10 ani. n 2016, cifra de afaceri din activitatea de furnizare de energie s-a redus cu 54% fa de anul
anterior, ca urmare a unei aciuni de restructurare a portofoliului de clieni derulata n scopul unei gestiuni
mai eficiente a riscului. Aceasta msura a fost necesara datorit conditiilor dificile de pe piaa de energie
unde comportamentul producatorilor si furnizorilor de a contracta energie preponderent de pe Piaa
pentru Ziua Urmtoare a favorizat manifestarea acut a riscului de pre.

Necesarul de certificate verzi pentru intreg portofoliul de clieni de furnizare a fost acoperit in 2016 in
proportie de aproximativ 23% de certificatele obtinute pentru producia de energie realizata de catre
propriile microhidrocentrale.

69
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

25. INFORMAII PE SEGMENTE DE ACTIVITATE (continuare)

Serviciile de inchiriere i furnizare de utiliti

Electromagnetica administreaz aproximativ 31.000 mp de spaii de nchiriat n Bucureti i 3.500 mp n


localitatea Vrteju, Ilfov. La sfritul anului 2016, pentru sediul din Calea Rahovei 266-268, gradul mediu
de ocupare era de 95,64 % iar preul mediu de nchiriere de 6,59 euro/mp. Pentru spaiile din comuna
Vrteju (Magurele), gradul de ocupare era de 81,68% iar tariful mediu de nchiriere este de 1,93
euro/mp.

Activitatea de nchiriere i furnizare utiliti a realizat meninerea cifrei de afaceri la nivelul anului trecut;
in fapt a avut o cretere nesemnificativ de 2% fa de anul precedent, in condiiile n care tariful mediu
de nchiriere n euro i gradul de ocupare au sczut uor iar cursul euro/leu a evoluat favorabil.

26. MANAGEMENTUL RISCULUI

Grupul este expus urmtoarelor riscuri:

Riscul privind capitalul

Gestionarea riscului privind capitalul urmrete asigurarea capacittii fiecrei societii de a-i desfura
activitatea n condiii bune printr-o optimizare a structurii de capital (capitaluri proprii i datorii). n
analiza structurii de capital se urmarete costul capitalului i riscul asociat fiecarei clase. Pentru a
menine o structur optim de capital i un grad de ndatorare corespunzator, grupul a propus
acionarilor in ultimii ani o politic de dividend adecvat, care s asigure sursele proprii de finanare.
Absena surselor de finanare poate limita extinderea grupului pe segmentele de piaa unde desfacerea
este susinut prin oferirea de faciliti comerciale.

Grupul monitorizeaz capitalul pe baza gradului de ndatorare. Intrcat la 31 decembrie 2016 si respectiv
31 decembrie 2015, Grupul nu avea imprumuturi pe termen lung, Gradul de indatorare este zero.

Riscul de credit

Riscul de credit const n eventualitatea ca prile contractante s-i ncalce obligaiile contractuale
conducnd la pierderi financiare pentru societate. Atunci cnd este posibil i practica pieei o permite
grupul solicit garanii. Creanele comerciale provin de la o gama larg de clieni care activeaz in diverse
domenii de activitate i in diferite zone geografice. Pentru contracararea acestui factor de risc, grupul a
aplicat politici restrictive de livrare a produselor ctre clienii inceri. S-au contractat polie de asigurare a
creanelor de pe piaa extern. Datorit incidenei crescute n economie a cazurilor de insolvent, exist
riscul concret privind recuperarea contravalorii produselor i/sau serviciilor prestate anterior declarrii
strii de insolven. Grupul acord atenie sporit bonittii i disciplinei financiare a partenerilor
contractuali. De reinut c n perioada scurs de la ncheierea anului financiar 2016 pan la data
raportului, mai muli furnizori de energie au intrat sau i-au cerut insolventa. Constatm aadar o
deteriorare a climatului de afaceri i o manifestare direct a riscului de credit.

2016 2015
(Retratat)

Creane comerciale 34.516.350 51.343.760


Alte creante 3.165.527 2.871.845
Active financiare evaluate la valoarea just prin profit sau
pierdere - 1.100.280
Numerar i echivalente de numerar 21.521.428 17.009.936

77.233.226 86.301.404

70
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

26. MANAGEMENTUL RISCULUI (continuare)

Riscul de pia

Riscul de pia cuprinde: riscul modificrii ratelor de dobnd, a cursului de schimb, a preului de achiziie
a mrfurilor.

Riscul cu privire la modificarea ratelor de dobnd este inut sub control datorita politicii de investiii a
grupului din surse proprii de finanare, ceea ce conduce la utilizarea liniilor de credit numai pe perioade
scurte.

Grupul este expusa riscului valutar datorita faptului c aprovizionarea cu materiale se face n mare
parte din import i c ponderea exportului a crescut. Pentru a limita efectul schimburilor valutare s-a
corelat calendarul plilor cu cel al ncasrilor n valut, grupul realiznd, de regul, excedent de cash-
flow. Grupul monitorizeaz i gestioneaz n permanen expunerea la variaia de curs valutar.

Monedele strine cel mai des utilizate n tranzacii sunt EUR i USD. Activele n valut sunt reprezentate
de clieni i disponibil n valut. Datoriile n valut sunt reprezentate de furnizori. La data de 31
decembrie 2016 situaia acestora este urmtoarea:

Active Datorii Expunere net

EUR 2.491.850 447.775 2.247.795


USD 570.895 124.219 446.676

Din analiza senzitivitii riscului valutar la o variaie de +/- 10% a cursului de schimb, impactul asupra
rezultatului brut al exerciiului este de +/- 1.120.453 lei.

Aceast analiz arat expunerea la riscul de translatare la sfritul anului; cu toate acestea, expunerea
din cursul anului este n permanen monitorizat i gestionat de ctre societate.

Riscul de pre cuprinde riscul modificrii preului de achiziie a mrfurilor, a cursului de schimb i a ratelor
de dobnd. Dintre pieele pe care actioneaz grupul, piaa de energie este aceea cu cel mai ridicat risc
de pre, lund n considerare volatilitatea preurilor pe Piaa pentru Ziua Urmtoare si Piaa de
Echilibrare, precum i inexistenta mecanismelor de acoperire a riscului pe termen lung. Comportamentul
productorilor de energie de a vinde o parte ct mai mare din energie pe piaa spot este de natura s
amplifice riscul de pre pe aceasta piaa. Pentru controlul riscului de pre pe piaa energiei s-au luat
msuri de reducere a expunerii grupului prin redimensionarea portofoliului de clieni i au fost
externalizate serviciile de echilibrare.

Riscul cu privire la modificarea ratelor de doband este inut sub control prin adoptarea unei politicii de
investiii exclusiv din surse proprii de finanare, ceea ce conduce la utilizarea liniilor de credit numai
pentru capitalul de lucru.

Grupul este expus riscului valutar datorit faptului c aprovizionarea cu materiale se face in mare parte
din import. Pentru a limita efectul schimburilor valutare s-a corelat calendarul plilor cu cel al incasrilor
n valut, grupul realiznd, de regula, excedent de cash-flow. Modificarea preurilor la materii prime i
materiale a impus reanalizarea continu a preurilor de cost. Pentru a menine unele produse n stare de
profitabilitate s-a acionat la furnizori pentru controlul preurilor i s-au imbuntit procesele tehnologice
aferente.

71
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

26. MANAGEMENTUL RISCULUI (continuare)

Riscul de lichiditate i cash-flow

Funcia de trezorerie a grupului ntocmete prognoze privind rezerva de lichiditi i menine un nivel
adecvat al facilitatilor de credit astfel incat s poat gestiona prudent riscurile de lichiditate i de cash-
flow. n acest scop, prin hotararea AGEA din 21 apr 2016 au fost prelungite contractele de garanie cu
ipotec n favoarea bncilor cu care grupul are deschise linii de credit i scrisori de garanie bancar, n
limita a 40% din totalul activelor imobilizate, mai putin creanele, astfel inct grupul s poat onora
obligaiile n cazul unor deficite de numerar pe termen scurt. Totodat, investiiile s-au limitat la sursele
proprii de finanare i la cele care au o contribuie direct la cifra de afaceri. Politica de gestionare a
riscului de lichiditate i cash-flow trebuie s se adapteze la redimensionarea activittii de furnizare de
energie i la noile practici comerciale, mai exigente. Acest risc se afl n strans legatur cu riscurile
prezentate anterior.

Mai jos este prezentat situaia creanelor i datoriilor comerciale n funcie de scaden:

31 decembrie 0-1 1-2 2-5 peste


2016 depit an ani ani 5 ani
Creane
comerciale 48.816.888 5.373.409 28.287.666 4.686.755 10.469.058 -
Datorii
comerciale 20.784.915 902.034 19.798.277 65.290 19.315 -

Riscul politic i legislativ

Activitatea grupului pe piee reglementate precum cea de furnizare i producie de energie supune grupul
la riscul legislativ. De exemplu, piata de energie a fost influenat de scutirea marilor consumatori de la
obligativitatea plii unei pri importante de certificate verzi i de modificrile de tarife care au stimulat
exportul de energie.

Implementarea la nivel naional a directivelor europene cu privire la eficiena energetic poate stimula
vnzarea soluiilor de iluminat cu LED, dup cum reglementarea lor cu ntarziere sau inadecvat poate
perturba piaa de profil.

Riscul de calamiti

Activitatea de producere de energie electric n centrale de mic putere, deci fr lacuri de acumulare,
este supus unor riscuri de distrugere provocate de inundaii. n aceste condiii grupul a acionat n
sensul ncheierii de polie de asigurare mpotriva dezastrelor care s protejeze MHC-urile.

Aceast not prezint informaii referitoare la expunerea grupului fa de fiecare risc menionat mai sus,
obiectivele grupului, politicile i procesele de evaluare i gestionare a riscului i procedurile pentru
gestionarea capitalului.

Valoarea justa a instrumentelor financiare

Valoarea justa este valoarea la care instrumentul financiar se poate schimba in tranzactiile obisnuite
desfasurate in conditii obiective intre parti interesate si in cunostinta de cauza, altele decat cele
determinate de lichidare sau vanzare silita. Valorile juste se obtin din preturile de piata cotate sau
modelele de fluxuri de numerar, dupa caz. La 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015, managementul
considera ca valorile juste ale numerarului si echivalentelor de numerar, creantelor comerciale si altor
creante, datoriilor comerciale, precum si ale altor datorii pe termen scurt aproximeaza valoarea lor
contabila.

72
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

26. MANAGEMENTUL RISCULUI (continuare)

Valoare
31 decembrie 2016 contabila Valoare justa Nivel

Active financiare
Creante comerciale 34.516.350 34.516.350 Nivel 1
Numerar si echivalente de numerar 21.521.428 21.521.428 Nivel 1
Alte active curente 3.165.527 3.165.527 Nivel 1

59.203.305 59.203.305

31 decembrie 2016 Valoare contabila Valoare justa Nivel

Datorii financiare pe termen lung


Datorii comerciale si alte datorii 2.784.610 2.784.610 Nivel 1

2.784.610 2.784.610

Datorii financiare pe termen scurt


Datorii comerciale 34.811.611 34.811.611 Nivel 1

34.811.611 34.811.611

Valoare
31 decembrie 2015 contabila Valoare justa Nivel

Active financiare
Creante comerciale 51.343.760 51.343.760 Nivel 1
Active la valoarea justa 1.100.280 1.100.280 Nivel 1
Numerar si echivalente de numerar 17.009.936 17.009.936 Nivel 1
Alte active curente 2.100.890 2.100.890 Nivel 1

71.554.866 71.554.866

31 decembrie 2015 Valoare contabila Valoare justa Nivel

Datorii financiare pe termen lung


Datorii comerciale si alte datorii 2.956.025 2.956.025 Nivel 1

2.956.025 2.956.025

Datorii financiare pe termen scurt


Datorii comerciale si alte datorii 34.811.611 34.811.611 Nivel 1

34.811.611 34.811.611

73
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

26. MANAGEMENTUL RISCULUI (continuare)

Cadrul general privind gestionarea riscurilor

Consiliul de Administraie al Grupului are responsabilitatea general pentru stabilirea i supravegherea


cadrului de gestionare a riscului la nivelul Grupului.

Activitatea este guvernat de urmtoarele principii:

a. principiul delegrii de competene;


b. principiul autonomiei decizionale;
c. principiul obiectivitii;
d. principiul proteciei investitorilor;
e. principiul promovrii dezvoltrii pieei bursiere;
f. principiul rolului activ.

Consiliul de Administraie este totodat responsabil cu examinarea i aprobarea planului strategic,


operaional i financiar al Grupului, precum i a structurii corporative a grupului.

Politicile grupului de gestionare a riscului sunt definite astfel nct sa asigure identificarea i analiza
riscurilor cu care se confrunta Grupul, stabilirea limitelor i controalelor adecvate, precum i
monitorizarea riscurilor i a respectrii limitelor stabilite. Politicile i sistemele de gestionare a riscului
sunt revizuite n mod regulat pentru a reflecta modificrile survenite n condiiile de pia i n activitile
grupului. Grupul, prin standardele i procedurile sale de instruire i conducere, urmrete s dezvolte un
mediu de control ordonat i constructiv, n cadrul cruia toi angajaii i neleg rolurile i obligaiile.

Auditul intern al entitilor grupului supravegheaz modul n care conducerea monitorizeaz respectarea
politicilor i procedurilor de gestionare a riscului i revizuiete adecvarea cadrului de gestionare a riscului
n relaie cu riscurile cu care se confrunt.

27. ANGAJAMENTE I DATORII POTENIALE

Angajamente

La data de 31 decembrie 2016 Grupul avea urmtoarele angajamente acordate pentru credite bancare
i acorduri de garantare/contracte de credit ncheiate cu bncile finanatoare (BCR, BRD):

linie de credit revocabila BCR n valoare de 9.000.000 lei, neangajat la 31 decembrie 2016.
Garanii: contract de ipotec rang I,II,III teren intravilan i ipotec imobiliar de rang I pe conturile
deschise la BCR.
acord de garantare non-cash la BCR n valoare de 30.000.000 lei din care angajat la 31 decembrie
2016 n valoare de 17.324.227 lei.
Garanii: ipotec mobiliar de rang III pe conturile deschise la BCR, ipoteci de rang I i IV asupra
unor imobile.
facilitate de credit multiprodus la BRD (cash i non cash) n valoare de 20.000.000 lei din
careangajat non-cash la data 31 decembrie 2016 n valoare de 4.907.640 lei.
Garanii: contract de ipotec de rang I asupra unor imobile (teren, construcie i ci de acces)
acord de garantare descoperit autorizat de cont n valoare de 15.000 lei.
Garanii: depozit de cash colateral 15.000 lei
acord de garantare descoperit autorizat de cont n valoare de 75.000 lei.
Garanii: depozit de cash colateral 75.000 lei

Angajamentele primite de la clieni i chiriai sub forma de scrisori de garanie la data de 31 decembrie
2016 sunt n valoare de 1.130.508 lei conform clauzelor contractuale.

74
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

27. ANGAJAMENTE I DATORII POTENIALE (continuare)

Datorii poteniale

Litigii

Societatea mam este obiectul unui numr de aciuni n instan rezultate n cursul normal al desfurrii
activitii. Conducerea grupului consider, c n afara sumelor deja nregistrate n prezentele situaii
financiare ca provizioane sau ajustri pentru deprecierea activelor i descrise n notele la aceste situaii
financiare, alte aciuni n instan nu vor avea efecte adverse semnificative asupra rezultatelor economice
i asupra poziiei financiare a societii.

n perioada de raportare, Electromagnetica a depus n instant o cerere de anulare a deciziei Consiliului


Concurenei nr 82/24.12.2015 i a Ordinului Preedintelui Consiliului Concurenei nr 297/23.03.2012, ce
fac obiectul dosarelor cu nr 3778/2/2016 i 3809/2/2016 la Curtea de Apel Bucureti, dosarul
3809/2/2016 fiind conexat la 3778/2/2016, precum i o cerere de suspendare a executrii deciziei
Consiliul Concurenei nr 82/24.12.2015, ce face obiectul dosarului 3779/2/2016 la Curtea de Apel
Bucureti. mpotriva sentinei Curii de Apel de respingere a cererii de suspendare a executrii deciziei de
sancionare, Electromagnetica a formulat recurs.

De asemenea, societatea mam are deschis o aciune n instan cu privire la contractul pentru
aprovizionare cu energie electric ncheiat cu Hidroelectrica (dosarul cu nr.13259/3/2015) pentru
perioada ianuarie 2011-iunie 2012, avnd ca obiect pretenii, n care Hidroelectrica are calitate de
reclamant iar Electromagnetica are calitate de prt. La cererea reclamantei s- a administrat probatoriul
cu expertiza contabila, raport ce ii este favorabil societii mam.

Conducerea consider c nu este posibil estimarea adecvat a rezultatului acesteia, prin urmare n
situaiile financiare nu s-a nregistrat niciun provizion cu privire la acest caz.

n ceea ce privete celelalte societi din cadrul Grupului, acestea nu au deschise aciuni in instan care
s le afecteze poziia financiar.

28. SITUATII COMPARATIVE

In cursul anului incheiat la 31 decembrie 2016, Societatea a retratat situatiile financiare pentru anul
incheiat la 31 decembre 2015.

Retratarile aferente pozitiei financiare individuale si respectiv situatii individuale a rezultatului global se
refera la:

1) Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a tranzitiei la IFRS in 2012 in suma
de 72.653.847 RON
2) Reclasificarea castig din reevaluare din rezerve in contul de profit si pierdere 613.269 RON
3) Inregistrare impozit amanat suplimentar pentru rezerva din reevaluare aferenta terenurilor.

Retratarile aferente pozitiei financiare individuale si respectiv situatii individuale a rezultatului global sunt
prezentate mai jos.

75
ELECTROMAGNETICA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu se specific altfel)

28. SITUATII COMPARATIVE (continuare)

Situatia individuala a pozitiei financiare la 31 decembrie 2015 retratata este dupa cum urmeaza:

31 31
31 decembrie decembrie decembrie
2015 2015 2015
(Raportat (Corectii si (Retratat)
initial) reclasificari)

Capital social 67.603.870 - 67.603.870


Rezerve si alte elemente de capitaluri proprii 212.234.725 (76.029.181) 136.205.544
Rezultat reportat (13.250.454) 73.847.743 60.597.289

Total capitaluri proprii atribuibile


acionarilor societii 266.588.141 (2.181.438) 264.406.703

Datorii pe termen lung

Datorii comerciale i alte datorii 2.956.025 - 2.956.025


Subvenii pentru investiii 5.063.180 - 5.063.180
Datorii privind impozitul amnat 2.412.918 2.181.438 4.594.356

Total datorii pe termen lung 10.432.123 2.181.438 12.613.561

Total capitaluri proprii i datorii 324.434.636 - 324.434.636

Situatia individuala a rezultatului global pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015 retratata este dupa
cum urmeaza:

31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie


2015 2015 2015
(Raportat (Corectii si
initial) reclasificari) (Retratat)

Depreciere si amortizare (16.569.789) 613.269 (15.956.520)

Pierdere nainte de impozitare (22.406.210) 613.269 -21.792.941

Impozit pe profit (176.596) 1.193.896 1.017.300

Pierderea perioadei (22.582.806) 1.807.165 (20.775.641)

29. EVENIMENTE ULTERIOARE

n primele dou luni i jumtate ale anului, pentru mai muli furnizori de energie s-au depus n instana
cereri de intrare n insolven. Expunerea societii mam la aceti furnizori reprezint mai puin de 1%
din cifra de afaceri a companiei n 2016.

La data ntocmirii situaiilor financiare, conducerea grupului nu are cunotine de evenimente, schimbri
economice sau ali factori de incertitudine care ar putea afecta semnificativ veniturile sau lichiditile
grupului, altele dect cele menionate.

76
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Acionarilor Societii Electromagnetica S.A.

Opinia cu rezerve

Am auditat situaiile financiare consolidate ale Electromagnetica S.A. si filialele (Grupul),


care cuprind situaia consolidat a poziiei financiare la data de 31 decembrie 2016 i
situaia consolidat a rezultatului global, situaia consolidat a modificrilor capitalurilor
proprii i situaia consolidat a fluxurilor de trezorerie aferente exerciiului ncheiat la data
respectiv, i note la situaiile financiare consolidate, inclusiv un sumar al politicilor
contabile semnificative.

n opinia noastr, cu excepia posibilelor efecte ale aspectului descris n seciunea Baza
pentru opinia cu rezerve din raportul nostru, paragraful 3, situaiile financiare consolidate
anexate prezint fidel, sub toate aspectele semnificative poziia financiar consolidat a
Societii la data de 31 decembrie 2016, i performana sa financiar consolidat i
fluxurile sale consolidate de trezorerie aferente exerciiului ncheiat la data respectiv, n
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar
adoptate de Uniunea European cu modificrile ulterioare.

Baza pentru opinia cu rezerve

n anii precedeni terenurile i respectiv cldirile Grupului au fost reevaluate de ctre un


evaluator independent, iar rapoartele de evaluare aferente nu includ detaliile necesare
prevzute de Standardele Internaionale de Evaluare care s justifice valorile juste ale
terenurilor i, respectiv, ale cldirilor aa cum au fost prezentate n aceste rapoarte. Aa
cum este prezentat n Nota 4, n urma reevalurii terenurilor i cldirilor Grupului la 31
decembrie 2016 de ctre un evaluator independent au rezultat diferene semnificative de
reevaluare nregistrate att n rezervele de evaluare, cat i n situaia consolidat a
rezultatului global. Noi nu am fost n msura s determinm n cursul auditului nostru
eventualele corecii care ar fi putut fi necesare asupra rezultatelor evalurii terenurilor i
cldirilor la 31 decembrie 2016, i prin urmare, asupra poziiei financiare consolidate la 31
decembrie 2016, respectiv a performanei financiare consolidate a Societii pentru anul
ncheiat la aceast dat, n cazul n care rapoartele de evaluare pentru terenurile i,
respectiv, cldirile Grupului din anii precedeni ar fi inclus detaliile necesare prevzute de
Standardele Internaionale de Evaluare care s justifice valorile acestora, aa cum au fost
prezentate n respectivele rapoarte.

Am desfurat auditul nostru n conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera


Auditorilor Financiari din Romnia, care sunt Standardele Internaionale de Audit.
Responsabilitile noastre n baza acestor standarde sunt descrise detaliat n seciunea
Responsabilitile auditorului ntr-un audit al situaiilor financiare din raportul nostru.
Suntem independeni fa de Grup, conform Codului Etic al Profesionitilor Contabili (Codul
IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaionale de Etic pentru Contabili i ne-
am ndeplinit celelalte responsabiliti etice, conform Codului IESBA. Credem c probele de
audit pe care le-am obinut sunt suficiente i adecvate pentru a furniza o baz pentru
opinia noastr cu rezerve.

77
Aspectele cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, n baza raionamentului nostru
profesional, au avut cea mai mare importan pentru auditul situaiilor financiare din
perioada curent. Aceste aspecte au fost abordate n contextul auditului situaiilor
financiare consolidate n ansamblu i n formarea opiniei noastre asupra acestora i nu
oferim o opinie separat cu privire la aceste aspecte. In afara de aspectul descris in
seciunea Baza pentru opinia cu rezerve, am determinat ca nu exista alte aspecte cheie
de audit ce trebuie comunicate in raportul nostru.

Alte aspecte

Situaiile financiare consolidate ale Grupului pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2015 au
fost auditate de ctre un alt auditor independent, al crui raport emis n data de 1 aprilie
2016 a exprimat o opinie fr rezerve.

Raport asupra raportului consolidat al administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru ntocmirea i prezentarea raportului consolidat al


administratorilor n conformitate cu cerinele Ordinul Ministrului Finanelor publice nr.
2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele
Internaionale de Raportare Financiar adoptate de Uniunea European cu modificrile
ulterioare, care s nu conin denaturri semnificative i pentru acel control intern pe care
conducerea l consider necesar pentru a permite ntocmirea raportului consolidat al
administratorilor care s nu conin denaturri semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul consolidat al administratorilor nu face parte din situaiile financiare consolidate.

Opinia noastr asupra situaiilor financiare consolidate nu acoper raportul consolidat al


administratorilor.

n legtur cu auditul nostru privind situaiile financiare consolidate, noi am citit raportul
consolidat al administratorilor anexat situaiilor financiare consolidate i raportm c:

n raportul consolidat al administratorilor nu am identificat informaii care s nu fie


consecvente, n toate aspectele semnificative, cu informaiile prezentate n situaiile
financiare consolidate anexate;

raportul consolidat al administratorilor identificat mai sus include, n toate aspectele


semnificative, informaiile cerute de Ordinul Ministrului Finanelor publice nr.
2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele
Internaionale de Raportare Financiar adoptate de Uniunea European cu modificrile
ulterioare.

n baza cunotinelor i nelegerii noastre dobndite n cursul auditului situaiilor


financiare consolidate pentru exerciiul financiar ncheiat la data de 31 decembrie 2016
cu privire la Grup i la mediul acestuia, cu excepia posibilelor efecte ale aspectului
descris n seciunea Baza pentru opinia cu rezerve din raportul nostru, nu am
identificat informaii incluse n raportul administratorilor care s fie eronate
semnificativ.

78
Responsabilitile conducerii i ale persoanelor responsabile cu guvernana pentru
situaiile financiare consolidate

Conducerea este responsabil pentru ntocmirea i prezentarea fidel a situaiilor


financiare consolidate n conformitate cu Ordinul Ministrului Finanelor publice nr.
2844/2016 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele
Internaionale de Raportare Financiar adoptate de Uniunea Europeana cu modificrile
ulterioare i pentru acel control intern pe care conducerea l consider necesar pentru a
permite ntocmirea de situaii financiare consolidate lipsite de denaturri semnificative,
cauzate fie de fraud, fie de eroare.

n ntocmirea situaiilor financiare consolidate, conducerea este responsabil pentru


aprecierea capacitii Grupului de a-i continua activitatea, prezentnd, dac este cazul,
aspectele referitoare la continuitatea activitii i utiliznd contabilitatea pe baza
continuitii activitii, cu excepia cazului n care conducerea fie intenioneaz s lichideze
Grupul sau s opreasc operaiunile, fie nu are nicio alt alternativ realist n afara
acestora.

Persoanele responsabile cu guvernana sunt responsabile pentru supravegherea procesului


de raportare financiar al Grupului.

Responsabilitile auditorului ntr-un audit al situaiilor financiare consolidate

Obiectivele noastre constau n obinerea unei asigurri rezonabile privind msura n care
situaiile financiare consolidate, n ansamblu, sunt lipsite de denaturri semnificative,
cauzate fie de fraud, fie de eroare, precum i n emiterea unui raport al auditorului care
include opinia noastr. Asigurarea rezonabil reprezint un nivel ridicat de asigurare, dar
nu este o garanie a faptului c un audit desfurat n conformitate cu Standardele
Internaionale de Audit va detecta ntotdeauna o denaturare semnificativ, dac aceasta
exist. Denaturrile pot fi cauzate fie de fraud, fie de eroare i sunt considerate
semnificative dac se poate preconiza, n mod rezonabil, c acestea, individual sau
cumulat, vor influena deciziile economice ale utilizatorilor, luate n baza acestor situaii
financiare consolidate.

Ca parte a unui audit n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit, exercitm


raionamentul profesional i meninem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De
asemenea:

3 Identificm i evalum riscurile de denaturare semnificativ a situaiilor financiare


consolidate, cauzat fie de fraud, fie de eroare, proiectm i executm proceduri de
audit ca rspuns la respectivele riscuri i obinem probe de audit suficiente i adecvate
pentru a furniza o baz pentru opinia noastr. Riscul de nedetectare a unei denaturri
semnificative cauzate de fraud este mai ridicat dect cel de nedetectare a unei
denaturri semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune
nelegeri secrete, fals, omisiuni intenionate, declaraii false i evitarea controlului
intern.
4 nelegem controlul intern relevant pentru audit, n vederea proiectrii de proceduri de
audit adecvate circumstanelor, dar fr a avea scopul de a exprima o opinie asupra
eficacitii controlului intern al Grupului.
5 Evalum gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate i caracterul rezonabil al
estimrilor contabile i al prezentrilor aferente de informaii realizate de ctre
conducere.

79
6 Formulm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizrii de ctre conducere a
contabilitii pe baza continuitii activitii i determinm, pe baza probelor de audit
obinute, dac exist o incertitudine semnificativ cu privire la evenimente sau condiii
care ar putea genera ndoieli semnificative privind capacitatea Grupului de a-i continua
activitatea. n cazul n care concluzionm c exist o incertitudine semnificativ, trebuie
s atragem atenia n raportul auditorului asupra prezentrilor aferente din situaiile
financiare consolidate sau, n cazul n care aceste prezentri sunt neadecvate, s ne
modificm opinia. Concluziile noastre se bazeaz pe probele de audit obinute pn la
data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiii viitoare pot
determina Grupul s nu i mai desfoare activitatea n baza principiului continuitii
activitii.
7 Evalum prezentarea, structura i coninutul general al situaiilor financiare consolidate,
inclusiv al prezentrilor de informaii, i msura n care situaiile financiare consolidate
reflect tranzaciile i evenimentele de baz ntr-o manier care realizeaz prezentarea
fidel.
8 Obinem, probe de audit suficiente i adecvate cu privire la informaiile financiare ale
entitilor sau activitilor de afaceri din cadrul Grupului, pentru a exprima o opinie cu
privire la situaiile financiare consolidate. Suntem responsabili pentru coordonarea,
supravegherea i executarea auditului grupului. Suntem singurii responsabili pentru
opinia noastr de audit.

Comunicm persoanelor responsabile cu guvernana, printre alte aspecte, aria planificat i


programarea n timp a auditului, precum i principalele constatri ale auditului, inclusiv orice
deficiene semnificative ale controlului intern, pe care le identificm pe parcursul auditului.
De asemenea, furnizm persoanelor responsabile cu guvernana o declaraie c am
respectat cerinele etice relevante privind independena i c le-am comunicat toate relaiile
i alte aspecte despre care s-ar putea presupune, n mod rezonabil, c ne afecteaz
independena i, acolo unde este cazul, msurile de protecie aferente.
Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernana, stabilim care sunt
aspectele cele mai importante pentru auditul situaiilor financiare consolidate din perioada
curent i care reprezint, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte n
raportul auditorului, cu excepia cazului n care legile sau reglementrile interzic prezentarea
public a aspectului sau a cazului n care, n circumstane extrem de rare, determinam c
un aspect nu ar trebui comunicat n raportul nostru deoarece se preconizeaz n mod
rezonabil ca beneficiile interesului public s fie depite de consecinele negative ale acestei
comunicri.
Partenerul de misiune al auditului pentru care s-a ntocmit acest raport al auditorului
independent este Zeno Cprariu.

Zeno Cprariu, Director de audit

nregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romnia


cu certificatul nr. 2693/18.11.2008

n numele:

DELOITTE AUDIT S.R.L.

nregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romnia


cu certificatul nr. 25/25.06.2001
Bucureti, Romnia
29 martie 2017

80
Declaratia persoanelor responsabile

In conformitate cu prevederile articolului nr 30 din Legea Contabilitatii nr 82/1991 republicata,


subsemnatul Eugen Scheusan - Director General, in calitate de reprezentant legal i Ilie
Frasineanu n calitate de director economic al Electromagnetica SA, cu sediul in Calea Rahovei
nr 266-268, Sector 5, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului cu nr J40/19/1991, Cod
de identificare fiscala 414118, declar ca imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor
financiare anuale pentru 2016 individuale si consolidate si confirm ca, dupa cunostintele mele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale individuale si


consolidate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile
b) Situatia financiar contabila la 31.12.2016, intocmita in conformitate cu OMFP nr 2844/2016
pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor,
pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale Electromagnetica SA si ale societatilor
incluse in procesul de consolidare.
c) Raportul anual al administratorilor pentru anul 2016 a fost intocmit in conformitate cu
prevederile Regulamentului CNVM nr 1/2006 si prezinta in mod corect si complet informatiile
despre societate
d) Electromagnetica SA isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

Director General Director Economic

Eugen Scheusan Ilie Frasineanu

81