Sunteți pe pagina 1din 2

RECAPITULARE ABECEDAR

A M N E R U I O
eu am nume Ioana are un orar nou.
ei iau nimeni Nimeni nu are arme.
ea meu ramura Eu iau un ram maro.
om rar minereu Arama e maronie.
Miruna are renume mare.
Ioa-ni-na Ea ia mure moi.
A-u- ro-ra Ei iau rar un ou.
Mi-oa-ra Marama Arinei e nou.
U-ra-ni-a Oriana are marame noi.
No-ri-na Un morar are moara mare.
Iu-ni-a
A-ri-a-na -Nenea Miron e miner ori oier?
Ma-ri-oa-ra -Nu!E marinar.
No-e-mi
Mo-na -Nona, ai un ou?
Ra-mo-na -Am un ou mare.

RECAPITULARE ABECEDAR

A M N E R U I O
eu am nume Ioana are un orar nou.
ei iau nimeni Nimeni nu are arme.
ea meu ramura Eu iau un ram maro.
om rar minereu Arama e maronie.
Miruna are renume mare.
Ioa-ni-na Ea ia mure moi.
A-u- ro-ra Ei iau rar un ou.
Mi-oa-ra Marama Arinei e nou.
U-ra-ni-a Oriana are marame noi.
No-ri-na Un morar are moara mare.
Iu-ni-a
A-ri-a-na -Nenea Miron e miner ori oier?
Ma-ri-oa-ra -Nu!E marinar.
No-e-mi
Mo-na -Nona, ai un ou?
Ra-mo-na -Am un ou mare.