Sunteți pe pagina 1din 217
ANDREI VOCHIN “1m sos acasthcart x inl ‘ado oament Pri est unis ‘meu, Gos Pena, col care ra ‘epodt ‘nc vista de poate auc mina Pato tol unde cule ane 3p do ant A dota et on ‘one am, sa papa ei St ‘Dace maroco card ft coe smal bun in aoeasia oar, (au au doar asupa on Aton ———— sPensTEN Coperta: Marian Toador Foto: Emil Tanase, Peter Clement, colon personal Prolucrare imagini: Stela Tanase ‘Tehnoredactare: Laurengiu Apetn Lectori: Anz-Maria Georgescu, Claudia Cakn, Marian Busuioe, Mara Lodeoman Istorie fra fard ‘Acoastd carte vorbeste despre lore int-un fel care va va {ulbura, Pind la Andrei Voctin, cistigarea Cupel Campionior se catre Steaua era un pri] de log tocite, de fate arhi- ‘eunoscute gi de fraze transtormete iniozine! "SuperSieaua’ pune punct gabloancior. E o carte inco- ‘mod, chiar 9i pentru stelisti. Dar ea trebuie citta au doar de suporieri mari echipe de la Sevilla, cl de tf acela care vor 54 initega itor actalttea fall romanese. Pentru 3, pina la urmé, asia este remareabl in carte, Personaje de prin-plan sn zlele noasire, Pédureand, le Lucescu, Dragomir, Pure, lordanescu, Dinu sav Boloni se iniersecteazd, igi dsputa inflotatea, sint cemni sau shugar nic, curajosi seu las, fac bine, fac rau, cad, so rdio8, aran- jeez meciur si cumpara arbi, totul tno formidabila na- ino nofardat® a fotbalulu Veti fi uit) s& vadot ci au rémas acoiagl. Voy tres la fiarea unorinformati pe care nu le stat} decit cin fletrul Stacioanelor sau despre care ral} auztt niciodalé. Ve fi curogi, ame, s&tui, Bucurogis indignati. lar spre zo1,cind ‘efi adormi stor, deasupra petulsl vor pti mindria si ‘mirarea c& victor Stole a fot alavea, miracol int-o ard un fotbal unde, dupa 18 ani, pared nimic nu s-a schimbat, Catalin Tolontan