Sunteți pe pagina 1din 3

SERVICII DE PROIECTARE

GENERALITI
Serviciile de proiectare cuprind:
1. Elaborare Proiect tehnic(PT), Caiete de sarcini
2. Detalii de execuie(DE)
3. Documentaii necesare pentru obinerea acordurilor,avizelor i autorizaiilor n faza P.T.
4. Asistena tehnic pe perioada execuiei din partea proiectantului.
Soluiile propuse sunt n conformitate cu documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru obiectivul de
investiie, propus i au la baz urmtoarele considerente de ordin general:
Cheltuieli de investiie i exploatare minime, concomitent cu asigurarea unor condiii de siguran n
exploatare sporite;
Soluiile alese se bazeaz pe utilizarea de materiale i echipamente fiabile i agrementate n ar;
Corelarea soluiilor propuse cu prioritile de protecie a mediului ambiant;
Respectarea condiiilor de mediu;
Realizarea raportului cost/beneficiu cel mai avantajos;
Respectarea tuturor specificaiilor tehnice pentru lucrri de drumui, conform normelor i normativelor n
vigoare.

STRATEGIE
Etapele de proiectare i ordinea de desfurare a acestora este urmtoarea:
Investigarea amplasamentului
Dup atribuirea contractului, echipa de proiectare va investiga amplasamentul viitoarelor lucrri. Observaiile vor fi
comunicate beneficiarului.

Realizarea studiilor de teren (geo, topo)


Pentru realizarea proiectului tehnic sunt necesare o serie de studii de specilitate, cum ar fi studiul geotehnic, studiul
topografic, se vor analiza cele existente si eventual se va realiza completarea lor.

Elaborare proiecte tehnice


In conformitate cu prevederile Ordinului 863/2008 Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezinta
documentatia ce contine parti scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investitii: executia lucrarilor,
montajul echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor tehnologice, actiunile de asigurare si certificare a calitatii,
actiunile de punere in functiune si teste, precum si actiunile de predare a obiectivului de investitii catre beneficiar.
Proiectul tehnic va fi astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare
si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.
Proiectul tehnic se va intocmi conform Legii nr.10/1995 Legea calitatii, cu modificarile ulterioare si a
regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calitatii n constructii si n functie de categoria de importanta a
constructiei, masurile necesare pentru realizarea urmatoarelor cerinte: rezistenta, stabilitate, siguranta n
exploatare, refacerea si protectia mediului, Legea nr.50/1991, modificata si completata cu Legea nr. 453/2001-
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Norme si instructiuni tehnice n vigoare.
Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de
executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea
cantitatilor de lucrari si fara a se depasi costul lucrarii stabilit in faza de studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare.
Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate, cu respectarea intocmai a acestuia, fara a se face
modificari, etapa in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile principale ale lucrarii si in
care au fost obtinute toate avizele si acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale.
Proiectul tehnic se verifica pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Locuintelor in conditiile legii.

DESCRIEREA LUCRRILOR
n cadrul descrierii lucrrilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmtoarelor elemente:
amplasamentul, topografia, clima i fenomenele naturale specifice zonei, geologia, seismicitatea, prezentarea
proiectului pe volume, brouri, capitole; organizarea de antier, descriere sumar, demolri, devieri de reele etc.;
cile de acces provizorii; sursele de ap, energie electric, gaze, telefon etc., pentru organizarea de antier i
definitive; cile de acces, cile de comunicaii etc.; programul de execuie a lucrrilor, graficele de lucru, programul
de recepie; trasarea lucrrilor; protejarea lucrrilor executate i a materialelor din antier; msurarea lucrrilor;
laboratoarele contractantului (ofertantului) i testele care cad n sarcina sa; curenia n antier; serviciile sanitare;
relaiile dintre contractant (ofertant), consultant i persoana juridic achizitoare (investitor); memoriile tehnice, pe
specialiti.
Caietele de sarcini pe specialiti: se vor intocmi caiete de sarcini speciale care se refer la lucrri specifice.
Vor fi folosite pentru executia lucrarii, recepii, teste, probe, verificri i puneri n funciune, urmrirea comportrii n
timp a construciilor i coninutul crii tehnice a construciei, furnizori de materiale, utilaje, echipamente i confecii
diverse.
Caietele de sarcini vor dezvolta n scris elementele tehnice menionate n plane i prezint informaii, precizri i
prescripii complementare planelor. Aceste caiete de sarcini se elaboreaz de ctre proiectant pe baza planelor
deja terminate i se organizeaz, n brouri distincte, pe specialiti. Rolul si scopul Caietelor de sarcini:
-descrierea scris a lucrrilor a cror execuie va face obiect al achiziiei; n plane se face prezentarea lor
grafic, iar n breviarele de calcul se justific dimensionarea elementelor constituente.
-planele, breviarele de calcul i caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative nscrise n plane vor
fi scurte i cu caracter general, viznd n special explicitarea desenelor.
-nivelul de performan al lucrrilor, descrierea soluiilor tehnice i tehnologice folosite, care s asigure exigenele
de performan calitative.
-detalierea aceste note i caracteristicile i calitile materialelor folosite, testele i probele acestora, descriu
lucrrile care se execut, calitatea, modul de realizare, testele, verificrile i probele acestor lucrri, ordinea de
execuie i de montaj i aspectul final.
- impreun cu planele, vor fi astfel concepute nct pe baza lor s se poat determina cantitile de lucrri,
costurile lucrrilor i utilajelor, fora de munc i dotarea necesar n vederea execuiei lucrrilor.
- elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul i a planelor de ctre ingineri specialiti, pentru
fiecare categorie de lucrare.
- forma de prezentare va fi ampl, clar, va conine i clarifica precizrile din plane, va defini calitile
materialelor, cu trimitere la standarde, va defini calitatea execuiei, normativele i prescripiile tehnice n vigoare.
- stabilesc responsabilitile pentru calitile materialelor i ale lucrrilor i responsabilitile pentru teste, verificri
i probe.
- Orice neclaritate n execuia lucrrilor trebuie s i gseasc precizri n caietele de sarcini.
- Nu vor fi restrictive.
- Redactarea acestora va fi concis, sistematizat i exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.
-se va prevede modul de urmrire a comportrii n timp a lucrrii.
-se vor prevede msurile i aciunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea n mediul natural al
deeurilor), dup expirarea perioadei de via (postutilizarea).
Coninutul caietelor de sarcini:
Dat fiind c fiecare lucrare n construcii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare
lucrare, folosindu-se pri, seciuni, capitole etc., elaborate anterior, verificate i adaptate la noile condiii tehnice
ale lucrrii i puse de acord cu prescripiile tehnice n vigoare.
Astfel, coninutul unui capitol de lucrri din caietul de sarcini va cuprinde: breviarele de calcul pentru
dimensionarea elementelor de construcii i de instalaii; nominalizarea planelor care guverneaz lucrarea;
proprietile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerane, probe, teste etc. pentru materialele componente ale
lucrrii, cu indicarea standardelor; dimensiunea, forma, aspectul i descrierea execuiei lucrrii; ordinea de
execuie, probe, teste i verificri ale lucrrii; standardele, normativele i alte prescripii care trebuie respectate la
materiale, utilaje, confecii, execuie, montaj, probe, teste i verificri; condiiile de recepie, msurtori, aspect,
culori, tolerane etc..
Listele cantitilor de lucrri:
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare n vederea cuantificrii valorice i a duratei de execuie a
lucrrilor, i anume:
- centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;
- centralizatorul categoriilor de lucrri, pe obiecte;
- listele cuprinznd cantitile de lucrri pe capitole de lucrri, aferente categoriilor de lucrri, cu descrierea n
detaliu a acestora;
- listele cuprinznd cantitile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotrile (dup caz);
specificaiile tehnice.
Graficul general de realizare a lucrrii: va cuprinde succesiunea si durata de realizare a segmentelor principale
caracteristice lucrarii.
Prile desenate
Planurile generale:
- planurile topografice principale;
- planurile de amplasare a profilurilor geotehnice, inclusiv cu nscrierea n acestea a condiiilor i a
recomandrilor privind lucrrile de pmnt i de fundare;
- planurile de amplasare a reperelor fixe i mobile de trasare.
- plan de incadrare in zona scara: 1:5000, 1:10.000, sau 1:100.000
-planuri de situatie: toate se vor preda la scara 1:500 pentru faza PT
-profile longitudinale: scara 1:1000/100
- profile transversale tip scara 1:50
-detalii: scara 1:50, 1:20, 1:10

Ofertantul va sustine proiectul tehnic in fata verificatorilor de proiecte atestati conform legii. Plata verificatorilor de
proiecte cade in sarcina beneficiarului. Verificarea tehnica a Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini si Detaliilor de
executie si intocmirea unui Referat privind verificarea de calitate, se va efectua de catre verificatori tehnici de
proiecte atestati MLPAT/MLPTL pentru specialitatea si cerintele in cauza. Verificarea tehnica este o cerinta
obligatorie pentru eliberarea Autorizatiei de Construire.
Vom intocmi proiectul tehnic numai cu ingineri calificati/licentiati pentru domeniile/specialitatile pentru care
semneaza.
In cazul unor neconcordante intre parametrii tehnici indicati in studiul de fazabilitate in comparatie cu cele
prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza indicatorii din cadrul caietului de sarcini.

CONTINUTUL DOCUMENTATIEI

Documentatia tehnica se va elabora cu respectarea urmatoarelor cerinte obligatorii:


- limba de redactare: romna cu respectarea ORD. 913/2005
- parti scrise: redactate cu programe Word, Excell, etc. sau similare
- parti desenate: toate partile desenate vor fi elaborate cu progam Autocad sau similar,
- partile desenate vor cuprinde in mod obligatoriu:
-plan de incadrare in zona scara: 1:5000, 1:10.000, sau 1:100.000
-planuri de situatie: toate se vor preda la scara 1:500 pentru faza PT
-profile longitudinale: scara 1:1000/100
- profile transversale tip scara 1:50
-detalii: scara 1:50, 1:20, 1:10
Documentatia nsotita de documente de predare-primire va contine urmatoarele volume:
- Documentatii pentru obtinere de Avize, acorduri si autorizatii cate 4 exemplare;
- Proiect tehnic si detalii de executie [parti scrise+parti desenate] 6 exemplare +CD;
Documentaiile tehnico economice pe faze de proiectare se supun analizei i avizri unei Comisii tehnico-
economice instituit n acest sens de Achizitor. Observaiile, completrile i condiiile Comisiei tehnico-economice
rezultate n urma analizei documentaiilor sunt obligatorii pentru Executant, inclusiv refacerea corespunztoare a
documentaiilor supuse avizrii.
Perioada de refacere a documentaiei nu confer Executantului dreptul la prelungirea perioadei de
execuie.Rspunderea pentru modul in care este elaborat documentaia tehnico-economic va aparine in
exclusivitate Executantului. Dup semnarea contractului, Executantul va supune aprobrii Beneficiarului orice
modificare pe care intenioneaz sa o promoveze.
Executantul va elabora i documentaiile pentru obinerea avizelor i acordurilor, Proiectul Tehnic, Proiectul
pentru obinerea autorizaiei de construire, Caietele de sarcini, Detaliile de Execuie, Instruciunile de ntreinere i
exploatare i Cartea tehnic a construciei in limba romana, conform graficului fizic i valoric ofertat.

Asisten tehnic
Proiectatul va acorda Autoritii contractante consultan i asisten n faza de execuie a lucrrilor de construcii
montaj, n faza de recepie i punere n funciune.
Acordarea de asisten tehnic pe perioada implementrii proiectului const din:
realizare detalii de execuie pentru obiectivul proiectat (construcii, montaj echipamente, reele tehnologice,
racorduri, etc.)
verificarea conformitii lucrrilor executate de firma de construcii cu proiectul tehnic la fiecare solicitare a
Autoritii contractante. Expertul delegat va rspunde solicitrii scrise a responsabilului tehnic de proiect n
maxim 24 de ore de la data primirii acesteia.
asisten tehnic dup caz, cu privire la: modificarea oricrei pri a lucrrii pentru o completare
corespunztoare i/sau funcionare corespunztoare a acesteia. Astfel de modificri pot include adugiri,
omisiuni, substituiri, schimbri n calitate, cantitate, form, fel, poziie, dimensiuni, nivel, caracteristici,
schimbri n secvena specific (ordinea lucrrilor), metoda i timpul afectat fiecrei lucrri.
asisten tehnic pentru lucrri neprevzute
asisten tehnic la recepiile pariale i la recepia final a obiectivului de investiie
revizuirea i aprobarea modificrilor aprute n timpul lucrrilor
participarea la toate fazele determinante de verificare

Rapoarte
Proiectatul va informa Autoritatea contractant despre derularea contractului, la orice solicitare n scris a acesteia.

Elaborarea documentaii pentru obinerea avizelor i acordurilor la faza de proiect tehnic


Se vor elabora documentaiile necesare pentru obinerea de avize i acorduri, n conformitate cu legislaia n
vigoare. Documentaiile pentru obinerea Autorizaiilor de construire se vor ntocmi n conformitate cu Legea
50/1991 modificat i completat ulterior privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii.
Proiectantul va nmna aceste documentaii Autoritii contractante pentru ca aceasta s le depun la forurile abilitate.
Proiectantul nu are obligaia de a obine acordurile i avizele necesare, ci doar s predea beneficiarului documentaiile
elaborate n acest sens i s rspund n scris la toate solicitrile venite de la autoritile avizatoare.

S-ar putea să vă placă și