Sunteți pe pagina 1din 5

EVALUARE FINALA

FIZICA CL. a VIII-a


Numele si prenumele elevului:_____________________________Data ______________
1. Calculati :
50cm + 250mm + 15 dm = .m
300 g + 5000 mg + 10 hg = .kg
5m/s =.................................km/h
2700kg/m3 = ......................................g/cm3 16 puncte

2. Unii cu sgei mrimile fizice, unitile de msur i instrumentele de msur corespunztoare. 14 puncte
Unitatea de Mrimea fizic Instrumentul de
msur msur
K (kelvinul) Masa cronometrul
A(amperul) tensiunea electric termometrul
s (secunda) Fora ampermetrul
V(voltul) intensitatea curentului balana
electric
kg (kilogramul) Lungimea dinamometrul
m (metrul) Timpul rigla
N (newtonul) temperatura voltmetrul

3. Alegeti variantele corecte:


I) Care din relaiile de mai jos exprim corect capacitatea calorica unui sistem?
a. C= Q/ T b. C= Q/mT c. C = m:c d. C = Q .m e. C = Q/mT

II) Care din relaiile de mai jos exprim corect cldura specific a unei substane?
a. c= Q/ T b. c= Q/mT c. c = mC d. c = Q .m e. c = Q/mT

III) O bucat de ghea se nclzete de la -150C la 100C. diferena de temperatur exprimat n Kelvini, este:
a.) 298,15 K b.) 248,15 K c.) 25 K d.) 278,15 K e.) 268,15 K 15 puncte

4. Calculai masa ( kg ) de ap ce poate fi adus la fierbere de la 300C utiliznd cldura de 8936 kJ/kg
( cap = 4,18 kJ/kgK ). 20 puncte

5. Temperaturile a doua corpuri sunt t1 = 27C si T2 = 423,15 K. Care este diferenta de temperatura dintre cele
doua corpuri? a) 23C; b) 177C; c) 123C; d) 150C. 10 puncte

6. Ce caldura este necesara pentru a transforma 5 grame de gheata la 15C, in vapori la 100C? Se dau gheata
topire = 3,3 x 10 J/Kg; cgheata = 2090 J/kg K; apa vaporizare = 28 x 10 J/Kg; capa = 4180 J/KgK.
5 5

10 puncte

7. Un corp, cu masa de 15 kg, absoarbe cantitatea de cldur de 18750 J i i mrete temperatura cu 10C.
Care este cldura specific a corpului? 10 puncte

8. Ce caldur este necesara pentru a transforma 1g de gheata la -10C in vapori la 100C?


10 puncte

9. Un corp cu masa m=800g absoarbe caldura Q=21480J pentru a-si modifica temperatura de la t =10 C la T
=303,15 K. Sa se determine caldura specific a corpului. 10 puncte

Succes
BAREM DE EVALUARE SI NOTARE
FIZIC VI
NR. PUNCTAJ
SOLUIE, REZOLVARE PUNCTAJ
ITEM TOTAL
a) 2,25m
b) 1,305kg 4 p. pentru fiecare rspuns
1. 16 p
c) 18km/h corect
d) 2,7g/cm3
K (kelvinul) temperatura termometrul;
A(amperul) intensitatea curentului ampermetrul
s (secunda) timpul cronometrul
2 p pentru fiecare
2. V(voltul) tensiunea electric voltmetrul 14 p
coresponden corect
kg (kilogramul) masa balana
m (metrul) lungimea rigla
N (newtonul) fora dinamometrul
I)- a
5 p. pentru fiecare rspuns
3. II)- b 15 p
corect
III)- a
2 p. pentru fiecare rspuns
4. 16 p
corect
5. c) ; t2=423,15 -273,15= 150 C; t= t2 t1 10 p rspuns corect 10 p
mrime fizic
nchis 1 p pentru fiecare rspuns
6. 4p
masa corect
temperature
7. 10 p
8. 20 p
9. 20 p
Oficiu 10 p
Total 118 p
REZULTATE OBINUTE
FIZIC VIII
NR.TOTAL NR.ELEVI NOTE OBINUTE
CLASA OBS.
ELEVI TESTAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VI A 12

REZULTATE ABSOLUTE SI PROCENTUALE (PE ITEMI)


FIZIC VIII
Punctaj realizat
NR.ELEVI
ITEMI Punctaj acordat Punctaj maxim Punctaj OBS.
TESTAI %
(pe item) (total elevi testai) realizat
1. 16
2. 14
3. 15
4. 5
5. 20

6. 10

7. 10

8. 10

9. 10
10. 10

Concluzii:...

Msuri de remediere:

TEST DE EVALUARE FINAL


Anul colar 2011-2012
Disciplina Fizic
Clasa a VIII-a
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

Se puncteaz oricare alte formulri/ modalitti de rezolvare corect a cerintelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fractiuni de
punct
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprtirea punctajului total acordat pentru test
la 10.

Nr. Item Solutii Punctaj

1. a) 2,25m 4 puncte
b) 1,305kg 4 puncte
c) 18km/h 4 puncte
d) 2,7g/cm3 4 puncte
Total = 16 puncte

2. Pentru fiecare corespondenta corecta se acorda 2 puncte.


Total = 2x 7 = 14 puncte

3. I)- a 5 puncte
II)- b 5 puncte
III)- a 5 puncte
Total = 15 puncte

4. a) 5 puncte
PUNCTAJ TOTAL PARTEA I__________50 PUNCTE

PARTEA A II-A (40 de puncte)


5. a) serie 5 puncte
b) niciunul 5 puncte
Total = 10 puncte

6. 1- c 10 puncte
2- c 5 puncte
Total = 15 puncte

7. a) R= 20N 5 puncte
b) R= 0N 5 puncte
c) R= 14,14N Total = 10 puncte

PUNCTAJ TOTAL PARTEA A II-A _______40 PUNCTE


TEST DE EVALUARE FINAL
FIZIC VI
Disciplina: fizic
Clasa: a VI-a
An colar 2011-2012
Data susinerii testului: 23 mai 2012
Coninuturi evaluate:
Fenomene optice
Fenomene electrice
Fenomene mecanice
Mrimi fizice.
Uniti de msur.
Instrumente de msur
Competene corespunztoare nivelurilor taxonomice:
C1: identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor definitorii ale unor fenomene, mrimi
caracteristice, proprieti ale unor corpuri i dispozitive
C2: clasificarea i compararea diferitelor fenomene fizice, instrumente de msur i mrimi fizice
studiate
C3: rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic sau aplicativ
C4: analizarea/generalizarea/interpretarea relaiilor cauzale prezente n desfurarea fenomenelor fizice
din cadrul domeniilor studiate
C5: aprecierea/evaluarea/transferul proceselor, fenomenelor, situaiilor n contexte diferite
Relaia competene specifice urmrite - coninuturi de evaluat:
Competene de
evaluat C1 C2 C3 C4 C5
Coninuturi
Fenomene optice x x
Fenomene electrice x
Fenomene mecanice x x
Mrimi fizice x x x x
Uniti de msur x x
Instrumente de msur x
Relaia competene specifice urmrite itemi:
Competene de
evaluat C1 C2 C3 C4 C5
Itemi
1. x x
2. x x
3. x x x x
4. x x
5. x x x
6. x x
7. x x x
8. x x x