Sunteți pe pagina 1din 2

Cerere de despgubire pentru ntrziere

Claim for compensation for delay

Stimai clieni , V rugm s ne scuzai pentru ntrziere i pentru inconvenienele suferite. W e ap olog is e f or th e d el ay an d f or any in con ve n i enc e it m ay h a ve c au sed y ou .
n conformitate cu Condiiile generale de transport (GCC-CIV/PRR) transportatorii din Uniunea C arr i er s in th e Eur op e an Un ion , N or way and Sw itz erl and off er comp en sati on f or
European, Norvegia i Elveia v acord despgubiri n caz de ntrziere, exceptnd cazurile de d el ay s un d er th e G en eral C on d it i on s of C arri ag e (GC C- CIV/PRR ), e xc ept in th e c ase
for major. of un avoid ab l e c ircum st an c es.

Care este suma despgubirii (compensaiei) dumneavoastr ? How much compensation will I receive ?
25% din preul de transport pentru ntrziere de 60 de minute sau mai mult 25% of the fare for delays of 60 minutes or more
50% din preul de transport pentru ntrziere de 120 de minute sau mai mult 50% of the fare for delays of 120 minutes or more
(inclusiv rezervri i suplimente, dar excluznd taxele de servicii), cu condiia ca preul biletului s fie de cel (including reservation and supplementary charges but excluding service charges), provided the fare is
puin 16 Euro (ntrziere de 60 minute) sau de cel puin 8 Euro (ntrziere de 120 minute). Criteriile pentru at least EUR 16 (60 minutes delay) or EUR 8 (120 minutes delay). The criteria for the minimum fare
tariful minim i despgubire se bazeaz pe tariful pentru o singur cltorie cu trenul (trenurile) n cauz and the compensation are based on the fare for a single journey on the train(s) in question.

Cum se obine despgubirea (compensaia) ? How w ill I r ec ei v e thi s comp en satio n ?


1. Completai prezentul formular i anexai originalul legitimaiei de cltorie valabil i obliterat precum St ep 1 F il l out th is fo rm an d encl os e th e or igin al tic k et( s) an d th e res er vat i on
i rezervarea. tic ket.
2. Dac nu suntei n posesia unei rezervri, informai-v dac personalul de tren, de la punctele de St ep 2 If you d id n ot h a ve a r es ervati on, as k tr ain , s al es p oin t or cu st om er
vnzare sau de la Relaii s ervi ce st aff t o p ro vid e y ou with a c onf irm at i on of d el a y.
cu clienii din gar v poate oferi o confirmare de ntrziere. St ep 3 S end th e f orm t o th e issu in g p oin t o r, if ap p r opr i at e, t o a c a rr i er s wh o
3. Predai (Trimitei) formularul n termen de dou luni de la calatorie la emitent sau, dac este cazul, la to ok p art in p r ovid in g tran sp ort w ith in t wo m onth of y ou r jou rn ey. Th e i ssu in g
unul din transportatorii care au participat la transport. ntreprinderea emitent i transportatorii care particip u n derta kin g and th e c arr i er s t akin g p art in pr ovid in g tr an sp ort ar e sh own in c od e on
la transport sunt prezentate codificat pe bilet. Numele i adresele transportatorilor pot fi identificate din y our tic ket. Th e n am e s and ad r esse s of th e c arr i er s m ay b e d e cod ed fr om th e d et a il s
detaliile prezentate la adresa www.cit-rail.org i www.railpassenger.info sh own ww w. cit-r ail .org an d ww w. r ail p as seng er. inf o
Dup verificarea cererii de despgubire (compensaie) pentru ntrziere, ntreprinderea emitent v va After ch e ckin g th e d et ail s of y ou r cl aim , the i ssu in g u nd ert aking wil l th en
trimite un voucher pe care l vei putea valorifica n momentul cumprrii altor legitimaii de cltorie de la s end you a vo uch e r wi ch you c an u s e t o b uy fu rth er t ick ets fr om th e same
aceeai ntreprindere de transport sau, la cerere, va plti despgubirea (compensaia) n bani (numerar). u n derta kin g or on r eq u est w ill pa y th e c om p en s ati on a s m on ey.

Unde pot obine informaii suplimentare ? Where can I get more information ?
n acest caz avei posibilitatea de a v adresa personalului de tren, serviciului Relaii cu clienii la Further question s may b e addressed to the train staff or to our cu stomer service centre
adresa: SNTFC CFR Calatori, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureti, cod potal 010873 sau la at SNTFC CFR Cal atori, 38 Dinicu Gol escu B-vd, sector 1, cod e 010873, Bu ch arest or e-
adresa de e-mail: RelPublic.CALATORI@cfrcalatori.ro mail: Rel Public.CAL ATORI@cfrcal atori.ro Addresses of the transp ort un dertaking s may be
Adresele ntreprinderilor de transport se gsesc de asemenea pe www.cit-rail.org sau acestea v vor fi found on www.cit-rail.org or www.railp asseng er.info web sites. The cu stomer sevice centre
comunicate de serviciile Relaii cu clienii will al so be abl e to provide th em.

V rugm s anexai (introducei) legitimaiile de cltorie, rezervrile i suplimentele originale i completai formularul n clar cu majuscule. Dac nu (suntei n msur) putei prezenta o rezervare sau o confirmare de
ntrziere trebuie s v susinei cererea ntr-un alt mod adecvat. Datele dumneavoastr personale vor fi pstrate n baza de date de ctre ntreprinderea emitent i vor fi utilizate numai pentru procesarea i verificarea
reclamaiei n relaia cu clienii. Avei dreptul s verificai i s corectai aceste date.
Please enclose the original ticket(s), reservation and supplementary ticket(s) and fill out the relevant parts of the form clearly in block letters. If you are unable to present a reservation ticket or confirmation of delay, you
must support your application in another suitable way. Your personal data will be held in electronic data files by the issuing undertaking but used solely for the purposes of processing and checking your claim and for the
customer relations. You have a right to inspect and correct this data.

Data cltoriei / Date of journey Trenul / Train no.


Doamna / Ms. Domnul / Mr.
Nume / Family name Prenume / First name Anul / Luna / Ziua /
Year Month Day
Sosit ntrziat / Arrived late
CNP* / Customer number *
La ora / at time

Adresa / Adress Sosit ntrziat / Arrived late


in staia / in station

ara /
Country Cod postal / Postal code Ora / Town

Semntura clientului / Customer signature


Telefon / Telephone Data naterii* / Date of birth* / Nu utilizai datele mele personale pentru serviciul Relaii cu
Year
clienii /
*Opional / Optional Anul / Luna / Ziua / Do not use my personal data for customer relaions
Year Month Day purposes
Anexe / Solicitare plat n bani /
Attachement(s) Payment in money requested

Fata formular
Confirmare de ntrziere / Confirmation of delay
Se completeaz d e personalul fero vi ar / To b e co mpleted by rail staff

Trenul / De la / n st aia /
Train .............................. F rom ................................................ In .................................................

nt rzier e de/ minute /


Delayed by ................. minutes
Staia de plecare / Passengers depart ure station

Staia de d estinaie / A cltorului /


destination station ................................................................. of t he p assenger

Tren de zi / Day service

ntrziere de ............... minute sau mai mult / Delay of.....................minutes or more

Tren / Train no. .................

Semntura i tampila staiei cu dat /


Signature and ticket punch or date stamp

Verso formular