Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA a XII-a - TEHNICA MATEMATICA

I. (i) Se verifica ca G este parte stabila relativ la , adica x y G, pentru


orice x, y G.
Se verifica axiomele grupului abelian:
(1) Asociativitatea (x y) z = x (y z), pentru orice x, y, z G
(2) Elementul neutru e = 0 G
(3) Inversul elementului x G este x0 = x G
(4) Comutativitatea x y = y x, pentru orice x, y G
(ii) Verificarea bijectivitatii:
(1) injectivitatea:
4a2 e2ax
f 0 (x) = > 0, x (a, a),
(e2ax + 1)2
de unde rezulta ca f este strict crescatoare si, prin urmare, injectiva.
(2) surjectivitatea: evident f este continua si, prin urmare, are propri-
etatea lui Darboux. Cum
lim f (x) = a
x

1

ae2ax 1 e2ax
lim f (x) = 2ax 1
 = a,
x e 1 + e2ax
obtinem ca f este surjectiva.
Verificarea relatiei f (x + y) = f (x) f (y), pentru orice x, y G:
(1)  
a e2a(x+y) 1
f (x + y) =
e2a(x+y) + 1
(2)
 
2 a(e ) a(e2ay 1)
2ax 1
a + e2ay +1  
e2ax +1 a e2a(x+y) 1
f (x) f (y) = 2 2ax 1)(e2ay 1) = .
a2 + a(e(e2ax +1)(e2ay +1)
e2a(x+y) + 1

II. (i)
Z Z Z
2 1 3 x 16 1
F1 (x) = dx + dx + dx =
5 x+3 5 x2 + 1 5 x2 + 1

1
2 3 16
= ln(x + 3) + ln(x2 + 1) + arctg x.
5 10 5
(ii)
Z Z
0 sin x
F2 (x) = x(tg x) dx = xtg x dx = xtg x + ln cos x.
cos x

III. Exista un polinom g cu grad g = 2 astfel ca f (x) = (x 2)g(x) + 16.


Rezulta f (3) = g(3) + 16, de unde rezulta g(3) = 2.
Atunci exista un polinom h cu grad h = 1 astfel ca g(x) = (x3)h(x)2.
Cum f (5) = 3g(5) + 16, rezulta g(5) = 2. Dar g(5) = 2h(5) 2, de unde
h(5) = 0.
Deci h(x) = a(x 5), cu a R . In continuare g(x) = a(x 3)(x 5) 2.
Prin urmare f (x) = a(x 2)(x 3)(x 5) 2x + 20, a R .
IV. (i)
1
2
Z
1 2p
I= (1 + x) 2 dx = 3
(1 + x)2 |10 = (2 2 1).
0 3 3
(ii)
1 2
Z
L= 1 + xdx = (2 2 1).
0 3