Sunteți pe pagina 1din 2

Aritmetica, algebra si geometrie clasa a V-a

Tabla de materii
1. Numere naturale
1. sirul numerelor naturale
2. adunarea, scaderea, inmultirea
3. ridicarea la putere cu exponent natural, compararea puterilor cu aceeasi baza sau
exponent
4. impartirea exacta si cu rest
5. divizor si multiplu
6. media aritmetica

7. ecuatii si inecuatii
2. Multimi
1. descriere si notatii; element, relatia dintre element si multime
2. relatia intre doua multimi
3. multimile N si N*
4. operatii cu multimi: intersectie, reuniune, diferenta
5. multimi finite, multimi infinite
6. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetica

1. Metoda figurativa
2. Metoda falsei ipoteze
3. Metoda comparatiei
4. Metoda drumului invers (metoda retrograda)
5. Probleme de miscare
6. Probleme de perspicacitate
3. Numere rationale mai mari sau egale cu zero
1. Fractii ordinare
1. fractii echiunitare, subunitare, supraunitare
2. aflarea fractiei dintr-un numar natural; procent
3. fractii echivalente; amplificarea si simplificarea fractiilor
4. adunarea si scaderea unor fractii ordinare cu acelasi numitor
5. reprezentarea pe axa numerelor a unei fractii ordinare
2. Fractii zecimale
1. scrierea fractiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10
2. aproximari la ordinul zecimilor; compararea, ordonarea si reprezentarea pe
axa numerelor a fractiilor zecimale
3. adunarea si scaderea fractiilor
4. inmultirea fractiilor
5. ridicarea la putere cu exponent natural a unei fractii zecimale
6. ordinea efecturarii operatiilor
7. media aritmetica a doua fractii zecimale finite

8. ecuatii si inecuatii
4. Elemente de geometrie si unitati de masura
1. dreapta, segmentul de dreapta, masurarea unui segment de dreapta
2. unghiul, triunghiul, patrulaterul, cercul
3. simetria, axa de simetrie si translatia
4. cubul, paralelipipedul dreptunghic
5. unitati de masura pentru lungime; perimetre, transformari
6. unitati de masura pentru arie;
7. unitati de masura pentru volum
8. unitati de masura pentru capacitate
9. unitati de masura pentru masa
10. unitati de masura pentru timp
11. unitati monetare