Sunteți pe pagina 1din 333

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

AGENIA PENTRU FINANAREA INVESTIIILOR RURALE

PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL


2014-2020

MANUAL DE PROCEDUR PENTRU IMPLEMENTAREA MSURII 19 SPRIJIN PENTRU


DEZVOLTAREA LOCAL LEADER - SUB-MSURA 19.2 SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA
ACIUNILOR N CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCAL

Cod manual M 01 10

Versiunea 02
CUPRINS

SECTIUNEA I PROCEDURA.................................................................................................6
1. DEFINIII I PRESCURTRI.............................................................................................6
2. REFERINE LEGISLATIVE................................................................................................8
2.1. Legislaie comunitar................................................................................................9
2.2. Legislaie naional.................................................................................................11
3. SCOP..........................................................................................................................12
4. DOMENIUL DE APLICARE............................................................................................12
5. DEMARCAREA SARCINILOR CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA SUB-MSURII 19.2 LA
NIVELUL AFIR....................................................................................................................14
6. DERULAREA PROCESULUI DE SELECIE LA NIVELUL GRUPURILOR DE ACIUNE LOCAL
15
7. PRIMIREA I NREGISTRAREA PROIECTELOR LA AFIR. VERIFICAREA NCADRRII
PROIECTULUI I A ELIGIBILITII........................................................................................18
7.1 Lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanare de ctre AFIR. Depunerea
proiectelor la AFIR.............................................................................................................18
7.2 Verificarea ncadrrii proiectelor..................................................................................21
7.3 Verificarea eligibilitii.................................................................................................25
7.4 ntocmirea Listei Cererilor de finanare eligibile, neeligibile i retrase la nivel OJFIR/
CRFIR i a Raportului de evaluare la nivel CRFIR.................................................................30
7.5 Notificarea Cererilor de finanare eligibile/ neeligibile.................................................31
7.6 Soluionarea contestaiilor...........................................................................................31
8. CONTRACTAREA.........................................................................................................33
8.1 Prevederi comune pentru toate proiectele aferente Sub-msurii 19.2..........................33
8.2 Prevederi specifice pentru proiectele de servicii aferente Sub-msurii 19.2.................35
9. RECONCILIEREA PRIVIND SITUAIA ANGAJAMENTELOR BUGETARE, A CONTRACTELOR
DE FINANARE I A NOTELOR DE NCETARE A CONTRACTELOR DE FINANARE AFERENTE
PROIECTELOR DE SERVICII..................................................................................................49
10. IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE SERVICII.......................................................49
10.1 Verificarea pe teren a activitilor proiectelor de servicii........................................50
10.2 Verificarea Raportului de activitate (intermediar sau final) 52
11. ASPECTE GENERALE PRIVIND AVIZAREA ACHIZIIILOR I RAMBURSAREA PLILOR.54
12. DESCOPERIREA UNEI NEREGULI/ FRAUDE...............................................................55
SECIUNEA II - FORMULARE...............................................................................................56
Formular 1 Not de transmitere........................................................................................56
E0.1L PISTA DE AUDIT PENTRU CEREREA DE FINANARE...................................................57
E1.1L - Cerere de Finanare pentru proiecte de servicii......................................................60
E1.2.1L FIA DE VERIFICARE A NCADRRII PROIECTULUI..................................................76
E2.2L REGISTRUL ELECTRONIC AL CERERILOR DE FINANARE............................................94
E6.0L- RAPORTUL DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANARE..........................................102
E6.1L LISTA CERERILOR DE FINANARE ELIGIBILE.............................................................105
E 6.2L LISTA CERERILOR DE FINANARE NEELIGIBILE........................................................107
CRFIR/OJFIR....................................................................................................................109
E6.8.1L NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANARE ELIGIBILE/NEELIGIBILE.........................111
E6.8.2L NOTIFICAREA SOLICITANTULUI PRIVIND CONTESTAIA DEPUS.........................112
E6.8.3L NOTIFICAREA SOLICITANTULUI PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANARE
........................................................................................................................................113
E7.5L RAPORTARE CONTESTAII.....................................................................................115
C1.1L CONTRACT DE FINANARE....................................................................................116
ANEXA I LA CONTRACTUL DE FINANARE PENTRU PROIECTE DE SERVICII......................121
C1.4L FIA DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE FINANARE..........................................137
C1.4B FIA DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE FINANARE..........................................140
C1.14L PISTA DE AUDIT PENTRU CONTRACTARE...............................................................141
C3.2.2L NOT DE APROBARE/ NEAPROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE
FINANARE......................................................................................................................143
C3.2.2.1L NOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANARE................145
C3.3.4L ACT ADIIONAL LA CONTRACTUL DE FINANARE..............................................146
D0.1L PISTA DE AUDIT PENTRU ETAPA DE DERULARE A PROIECTULUI DE SERVICII............148
D 1.1L FIA DE VERIFICARE PE TEREN N ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI............149
D 1.2L RAPORT INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE......................................................151
D 1.3L FIA DE VERIFICARE PENTRU AVIZAREA RAPORTULUI INTERMEDIAR/FINAL DE
ACTIVITATE......................................................................................................................156
D 1.4L NOTIFICAREA DE AVIZARE/ NEAVIZARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE
(INTEMEDIAR/FINAL).......................................................................................................158

SECIUNEA III FIE DE VERIFICARE E 1.2L SPECIFICE SUB-MSURII 19.2.........................159


E1.2L FIA DE EVALUARE GENERAL A PROIECTULUI (art. 14, art. 16, art. 20 alin. (1) lit. a),
f) din Reg. (UE) nr. 1305/2013).........................................................................................159
E1.2L FIA DE EVALUARE GENERAL A PROIECTULUI (art. 17, alin. (1), lit. c), d) art. 20, alin.
(1), lit. b), c), d), e), f) i g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013)...................................................177
E1.2L FIA DE EVALUARE GENERAL A PROIECTULUI (art. 17, alin. (1), lit. (a), (b), art. 19,
alin. (1), lit. (b), art. 21, alin (1), lit.(e) din Reg. (UE) nr. 1305/2013).................................221
E1.2L FIA DE EVALUARE GENERAL A PROIECTULUI - tip de sprijin Sum Forfetar........293
E1.2L FIA DE EVALUARE GENERAL A PROIECTULUI (art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013)
........................................................................................................................................348
SECTIUNEA I PROCEDURA

1. DEFINIII I PRESCURTRI

1.1. Definiii

Abordare bottom up (de jos n sus) - Participarea activ a populaiei locale n procesul
de planificare, luare a deciziilor i implementare a strategiilor de dezvoltare a zonei;
Beneficiar organizaie public sau privat care preia responsabilitatea realizrii unui
proiect si care pentru care a fost emis o Decizie de finanare de ctre AFIR/ care a
ncheiat un Contract de finanare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin
FEADR;
Cerere de finanare - document depus de ctre un solicitant n vederea obinerii
sprijinului financiar nerambursabil;
Cofinanare public reprezint fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin
FEADR - aceasta este asigurata prin contribuia Uniunii Europene i a Guvernului
Romniei;
Contract/ Decizie de Finanare reprezint documentul juridic ncheiat n condiiile legii
ntre Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, n calitate de Autoritate Contractant
i beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile i obligaiile prilor, durata de
valabilitate, valoarea, plata, precum i alte dispoziii i condiii specifice, prin care se
acord asisten financiar nerambursabil din FEADR i de la bugetul de stat, n scopul
atingerii obiectivelor msurilor cuprinse n PNDR 2014-2020;
Eligibilitate suma criteriilor pe care un solicitant trebuie s le ndeplineasc n vederea
obinerii finanrii prin Msurile/ Sub-msurile din FEADR;
Eantion stabilirea unui segment de subieci/beneficiari, n urma unor criterii
prestabilite cu un scop bine definit;
Fia msurii/sub-msurii reprezint documentul care descrie motivaia sprijinului
financiar nerambursabil oferit, obiectivele msurii, aria de aplicare i aciunile prevzute,
tipul de investiii/ servicii, menioneaz categoriile de beneficiari i tipul sprijinului;
Fonduri nerambursabile reprezint fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice
n baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiii/ servicii ncadrate n
aria de finanare a Msurii i care nu trebuie returnate singurele excepii sunt
nerespectarea condiiilor contractuale i nerealizarea investiiei/serviciului conform
proiectului aprobat de AFIR;
Grup de Aciune Local (GAL) reprezint un parteneriat local, alctuit din
reprezentani ai instituiilor i autoritilor publice locale, ai sectorului privat i ai
societii civile dintr-un teritoriu omogen, constituit potrivit prevederilor Ordonanei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, cu modificrile i completrile
ulterioare, care elaboreaz i implementeaz o Strategie de Dezvoltare Local (SDL)
selectat de ctre DGDR AM PNDR;
LEADER Msur din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunitilor rurale ca
urmare a implementrii strategiilor elaborate de ctre GAL. Provine din limba francez
Liaisons Entre Actions de Developpement de lEconomie Rurale Legturi ntre
Aciuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale;
Msur definete aria de finanare prin care se poate realiza cofinanarea proiectelor
(reprezint o sum de activiti cofinanate prin fonduri nerambursabile);
Pist de audit formular care ofer posibilitatea unei persoane s urmreasc o etap
procedural din momentul iniierii pn n momentul n care se raporteaz rezultatele
finale reprezint trasabilitatea operaiunilor;
Potenial beneficiar (solicitant) reprezint o persoan juridic/persoan fizic
autorizat care este eligibil (care ndeplinete toate condiiile impuse) pentru accesarea
fondurilor europene, dar care nu a ncheiat nc un Contract de finanare/Decizie de
finanare cu AFIR;
Reprezentant legal reprezentant al beneficiarului, conform actelor constitutive ale
entitii juridice, care semneaz Contractul/Decizia de finanare (n cazul n care
proiectul este selectat);
Strategie de Dezvoltare Local - Document ce trebuie transmis de potenialele GAL-uri
ctre Autoritatea de Management i care va sta la baza seleciei acestora. Prin acest
document se stabilesc activitile i resursele necesare pentru dezvoltarea comunitilor
rurale i msurile specifice zonei LEADER;
Zi zi lucrtoare.

1.2. Prescurtri

PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural;


FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural;
MADR Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale;
DGDR-AM PNDR Direcia General Dezvoltare Rural - Autoritatea de Management
pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural;
AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
DATLIN Direcia Asisten Tehnic, LEADER i Investiii Non-agricole din cadrul AFIR;
SIN Serviciul Investiii Non-agricole din cadrul Direciei Asisten Tehnic, LEADER i
Investiii Non-agricole - AFIR;
SL Serviciul LEADER din cadrul Direciei Asisten Tehnic, LEADER i Investiii Non-
agricole - AFIR;
DIBA Direcia Infrastructur de Baz i de Acces din cadrul AFIR;
SIB Serviciul Infrastructur de Baz din cadrul Direciei Infrastructur de Baz i de
Acces AFIR;
SIA - Serviciul Infrastructur de Acces din cadrul Direciei Infrastructur de Baz i de
Acces AFIR;
DAF Direcia Active Fizice din cadrul AFIR;
SP Serviciul Pomicultur din cadrul Direciei Active Fizice - AFIR;
SAF - Serviciul Active Fizice din cadrul Direciei Active Fizice - AFIR;
DPDIF Direcia Pli Directe i Instrumente Financiare din cadrul AFIR;
SPD - Serviciul Pli Directe din cadrul Direciei Directe i Instrumente Financiare AFIR;
SIFFM - Serviciul Instrumente Financiare i Fond Mutual din cadrul Direciei Directe i
Instrumente Financiare AFIR;
CRFIR Centrul Regional pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
OJFIR Oficiul Judeean pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
SLIN CRFIR Serviciul LEADER i Investiii Non-agricole din cadrul Centrului Regional
pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
SLIN OJFIR Serviciul LEADER i Investiii Non-agricole din cadrul Oficiului Judeean
pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
CE SLIN OJFIR/CRFIR Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER i
Investiii Non-agricole - Oficiul Judeean pentru Finanarea Investiiilor Rurale /Centrul
Regional pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
CI SLIN CRFIR/OJFIR - Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER
i Investiii Non-agricole - Oficiul Judeean pentru Finanarea Investiiilor Rurale/ Centrul
Regional pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
CJC CRFIR Compartimentul Juridic i Contencios din cadrul Centrului Regional pentru
Finanarea Investiiilor Rurale;
CMIT CRFIR - Compartiment Monitorizare i IT din cadrul Centrului Regional pentru
Finanarea Investiiilor Rurale;
SAFPD CRFIR Serviciul Active Fizice i Pli Directe din cadrul Centrului Regional
pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
SAFPD OJFIR Serviciul Active Fizice i Pli Directe din cadrul Oficiului Judeean
pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
CE SAFPD OJFIR/CRFIR Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active
Fizice i Pli Directe - Oficiul Judeean pentru Finanarea Investiiilor Rurale/Centrul
Regional pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
SIBA CRFIR - Serviciul Infrastructur de Baz i de Acces din cadrul Centrului Regional
pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
CE SIBA CRFIR - Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructur de
Baz i de Acces - Centrul Regional pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
SCP Serviciul Contabilizare Pli din cadrul Direciei Efectuare i Contabilizare Pli
Fonduri Europene AFIR;
DCA Direcia Control i Antifraud din cadrul AFIR;
DGA AFPD Director General Adjunct Active Fizice i Pli Directe;
DGA ILINA Director General Adjunct Infrastructur, LEADER i Investiii Non-agricole;
DCP - Direcia Coordonare Programe - AFIR;
SM Serviciul Metodologie - AFIR;
SMER - Serviciul Monitorizare, Evaluare, Raportare AFIR.
2. REFERINE LEGISLATIVE

IMPORTANT! Reglementrile legislaiei naionale i europene primeaz reglementrilor


prezentului Manual de procedur. n situaia n care survin modificri n cadrul unor acte
normative n vigoare sau completrilor i modificrilor aduse acestora, personalul AFIR i al
celorlalte organisme implicate n derularea Sub-msurii 19.2 vor aplica prevederile legislaiei n
vigoare, pn n momentul modificrii Manualului de procedur n conformitate cu acestea.

2.1. Legislaie comunitar

Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria i a Romniei la Uniunea European ratificat


prin Legea nr. 157/2005;
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de
stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul
social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i
de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului i completrile ulterioare;
Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a
unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul
european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale
privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de
coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de
stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul
social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime,
n ceea ce privete metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbrile
climatice, stabilirea obiectivelor de etap i a intelor n cadrul de performan i
nomenclatura categoriilor de intervenie pentru fondurile structurale i de investiii
europene;
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European si al
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rural (FEADR) i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al
Consiliului, cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al Consiliului privind
sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
rural (FEADR) si de introducere a unor dispoziii tranzitorii, cu modificrile ulterioare;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR), cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al Consilului i a anexelor II i III la Reg. (UE) nr.
1307/2013 al Parlamentului European i al Consilului;
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind finanarea, gestionarea i monitorizarea politicii agricole comune i
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr.
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 i (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 640/2013 al Comisiei Europene de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce privete Sistemul
Integrat de Administrare i Control i condiiile pentru refuzarea sau retragerea plilor i
pentru sanciunile administrative aplicabile n cazul plilor directe, al sprijinului pentru
dezvoltare rural i al ecocondiionalitii, cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 834/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de
stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului comun de monitorizare i evaluare a PAC;
Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce
privete ageniile de pli ;i alte organisme, gestiunea financiar, verificarea i nchiderea
conturilor, garaniile i utilizarea monedei euro, cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului n ceea ce privete ageniile de pli i alte organisme, gestiunea
financiar, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare i
transparena, cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consilului din 16 decembrie 2013 privind msuri pentru
stabilirea anumitor ajutoare i restituii n legtur cu organizarea comun a pieelor
produselor agricole, cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea
articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene ajutoarelor de
minimis;
Regulamentul (UE) nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare n sectoarele
agricol i forestier i n zonele rurale ca fiind compatibile cu piaa intern, n aplicarea
articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene;
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu piaa intern n aplicarea articolelor 107 i 108 din
Tratat;
Programul Naional de Dezvoltare Rural 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere n
aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificrile ulterioare;
(Decizia de punere n aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 09.02.2016 de
aprobare a modificrii programului de dezvoltare rural a Romniei pentru sprijin acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i de modificare a Deciziei de punere n
aplicare C(2015) 3508).

2.2. Legislaie naional

Hotrrea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea i funcionarea Ministerului


Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i pentru modificarea art. 6 alin. (6) din
Hotrrea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea i funcionarea Autoritii
pentru Administrarea Sistemului Naional Antigrindin i de Cretere a Precipitaiilor;
Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea msurilor din Programul
Naional de Dezvoltare Rural 2014 2020 susinute prin Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rural i Bugetul de stat, ncheiat ntre AM-PNDR i AFIR
nr.78061/6960/2015-P99/26.02.2015, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 41/2014 privind nfiinarea, organizarea i
funcionarea Ageniei pentru Finanarea Investiiilor Rurale, prin reorganizarea Ageniei
de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, aprobat cu modificri prin Legea nr.
43/2015;
Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 862/2016 privind aprobarea
structurii organizatorice i a Regulamentului de organizare i funcionare pentru Agenia
pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
Ordonana Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr.246/2000, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare
a msurilor programului naional de dezvoltare rural cofinanate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rural i de la bugetul de stat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiar a
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune
de pescuit i politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum i a
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 i
pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul garantrii;
Hotrrea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2015 privind
gestionarea financiar a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole
comune, politicii comune de pescuit i politicii maritime integrate la nivelul Uniunii
Europene, precum i a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de
programare 2014-2020 i pentru modificarea i completarea unor acte normative din
domeniul garantrii, precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative
din domeniul garantrii
Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea
Bazei de date cu preuri de referin pentru maini, utilaje i echipamente agricole
specializate ce va fi utilizat n cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea
manualelor de proceduri consolidate ale Ageniei pentru Finanarea Investiiilor Rurale
aferente Programului Naional de Dezvoltare Rural 2014-2020, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 794/2016 privind aprobarea
ghidurilor solicitantului aferente msurilor, submsurilor i schemelor de ajutor de stat
sau de minimis din cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural 2014-2020, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 16/2017 privind aprobarea
ghidurilor solicitantului pentru accesarea msurilor din cadrul Programului Naional de
Dezvoltare Rural 2014-2020, cu arie de aplicabilitate ITI, aplicabile n sesiunile de
depunere proiecte organizate pentru anul 2017, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i
sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a
fondurilor publice naionale aferente acestora, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea
fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, cu modificrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziie
public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice.

3. SCOP

Scopul Manualului de procedur este de a furniza personalului AFIR cu atribuii specifice n


gestionarea proiectelor finanate n cadrul Sub-msurii 19.2 Sprijin pentru implementarea
aciunilor n cadrul strategiei de dezvoltare local, de la nivel naional, regional i judeean,
mijloacele necesare pentru implementarea eficient a acestei Sub-msuri.

4. DOMENIUL DE APLICARE

n cadrul Manualului se descrie procedura de lucru a AFIR privind repartizarea atribuiilor i


responsabilitilor ntre structurile i organismele implicate, formularele i documentele
utilizate, precum i termenele care trebuie respectate. n cadrul procedurii se delimiteaz
activitile desfurate de serviciile implicate de la nivelul OJFIR, CRFIR i AFIR.

Manualul a fost elaborat de ctre Direcia Asisten Tehnic, LEADER i Investiii Non-agricole
Serviciul LEADER din cadrul AFIR. Capitolele/ sub-capitolele generale, dedicate implementrii
tuturor tipurilor de proiecte (servicii, investiii i sprijin forfetar), au fost definitivate ca urmare a
consultrii i integrrii observaiilor i propunerilor formulate de un grup de lucru format din
reprezentani ai direciilor tehnice i ai Serviciului Metodologie Direcia Coordonare Programe
din cadrul AFIR.

Manualul de procedur va fi urmat i respectat de ctre personalul AFIR cu atribuii specifice de


la toate nivelele (central, regional i judeean), conform Regulamentului de Organizare i
Funcionare a AFIR i a fielor de post.

Procedura stabilete paii procedurali afereni etapelor de verificare (evaluare), contractare i


implementare a angajamentelor legale aferente proiectelor de servicii finanate n cadrul Sub-
msurii 19.2. n cazul proiectelor de servicii, se aplic toate prevederile menionate n capitolele
prezentei proceduri.

Totodat, procedura stabilete paii procedurali generali aplicabili n cazul tuturor proiectelor
depuse n cadrul Sub msurii 19.2, inclusiv a celor de investiii i cu sprijin forfetar, n ceea ce
privete atribuiile de evaluare i selecie la nivel GAL, precum i paii de urmat n vederea
depunerii acestora la AFIR, repartizarea ctre Serviciile responsabile i evaluarea eligibilitii
acestora la nivelul structurilor Ageniei. n cazul proiectelor de investiii i a celor cu sprijin
forfetar, se aplic prevederile menionate n capitolele 1 8.1, 11-12 ale prezentei proceduri. n
ceea ce privete contractarea i implementarea proiectelor de investiii i a celor cu sprijin
forfetar, se vor aplica prevederile i paii procedurali specifici msurilor PNDR 2014 2020 ale
cror obiective sunt atinse prin proiectele finanate.

n etapele de contractare, modificare contracte, implementare sau autorizare a plilor, dac


anumite cerine specifice sub-msurilor naionale nu corespund cu cerinele msurii din SDL,
formularele din cadrul manualelor de procedur generale vor fi adaptate pentru a nu fi solicitate
cerine/obligaii care s nu corespund cu msura aprobat prin SDL.

NOT
Toat corespondena purtat cu beneficiarii se ntocmete n dou exemplare originale, care vor
fi tampilate (dup caz, conform legislaiei n vigoare) i vor avea acelai numr de nregistrare.
Exemplarul transmis ctre beneficiar va avea numai semntura Directorului General AFIR/
Directorului General Adjunct ILINA/ Directorului General Adjunct AFPD/ Directorului DATLIN/
DAF/ DIBA/ DPDIF/ Directorului General Adjunct CRFIR/ Directorului CRFIR/ Directorului OJFIR.
Cel de-al doilea exemplar va avea i semnturile persoanelor care l-au ntocmit, verificat i
aprobat/avizat.
La toate formularele utilizate n fluxul procedural de ctre AFIR, pentru proiectele finanate prin
Msura 19 Sprijin pentru dezvoltarea local LEADER, se va aduga i litera L, pentru a putea,
n procesul de monitorizare, s fie evideniat Msura 19 LEADER.

Pentru etapa de evaluare (att pentru proiectele de investiii i cu sprijin forfetar, ct i pentru
proiectele de servicii), se va completa Pista de audit E0.1L din cadrul prezentului Manual de
procedur. Pentru fiecare etap de implementare a proiectelor, se vor completa Pistele de audit
aferente etapei procedurale specifice proiectului finanat prin Sub-msura 19.2.

Pentru etapele de contractare, implementare i modificare contracte se vor utiliza:


- pentru proiectele de servicii formularele specifice din cadrul prezentului Manual/
formularele generale utilizate conform Manualelor de procedur de contractare,
respectiv modificare contracte, dup caz;
- pentru proiectele de investiii i cu sprijin forfetar - formularele generale utilizate
conform Manualelor de procedur de contractare, respectiv modificare contracte.

5. DEMARCAREA SARCINILOR CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA SUB-MSURII 19.2 LA


NIVELUL AFIR

Sprijinul n cadrul Sub-msurii 19.2 se acord pentru implementarea msurilor din cadrul
strategiilor de dezvoltare local (SDL) ale Grupurilor de Aciune Local (GAL) selectate i
autorizate de ctre DGDR AM PNDR.

GAL are obligaia de a realiza selecia proiectelor aferente tuturor msurilor propuse n SDL
selectat de ctre DGDR AM PNDR. Selecia proiectelor aferente msurilor din SDL se va realiza
de ctre GAL-uri, pe baza unei evaluri documentate care va demonstra temeinicia i
imparialitatea deciziei privind selecia proiectelor, aplicnd criterii de selecie n conformitate
cu prevederile fielor msurilor din SDL, adecvate specificului local, prin intermediul Comitetului
de Selecie, alctuit din membri ai parteneriatului local. Pentru asigurarea principiilor de
transparen a procesului de selecie, GAL are obligaia de a respecta condiiile minime
obligatorii de publicitate.

Proiectele selectate de ctre GAL-uri se pot ncadra n una dintre urmtoarele categorii:
a. proiecte de investiii, respectiv investiii n infrastructur, investiii n sectoarele agricol i
forestier, investiii non-agricole;
b. proiecte cu sprijin forfetar (domeniul agricol i non-agricol), n cadrul crora sprijinul se
acord n trane cu o valoare prestabilit (nominal sau procentual), n funcie de
specificul fiecrei msuri;
c. proiecte de servicii, respectiv proiecte care vizeaz operaiuni necorporale precum
organizarea de evenimente, instruiri, formare profesional, informare etc.;
d. proiecte mixte (investiii i servicii), care vor fi gestionate ca proiecte de investiii,
ntruct existena unei componente de investiii conduce la obligaia meninerii
obiectivelor investiiei pentru o perioad minim, stabilit n cadrul de implementare
naional (ex.: proiecte de cooperare).

Pentru determinarea tipului de proiect, se vor analiza:


- fia tehnic a msurii din cadrul SDL;
- cererea de finanare utilizat pentru depunerea proiectului.
Atenie!
Cererile de finanare utilizate de solicitani vor fi cele disponibile pe site-ul GAL la momentul
lansrii apelului de selecie (format editabil). n cazul proiectelor de investiii i a proiectelor cu
sprijin forfetar, cererile de finanare vor fi adaptate pe baza modelelor cererilor de finanare
aferente msurilor clasice finanate prin PNDR 2014-2020, prin selectarea modelului de cerere
de finanare corespunztor msurii ale crei obiective/ prioriti corespund/ sunt similare
informaiilor prezentate n fia tehnic a msurii din SDL selectat de ctre DGDR AM PNDR.
n cazul proiectelor de servicii, se va utiliza formularul-cadru de cerere de finanare prevzut n
prezentul Manual de procedur, n Seciunea Formulare.
n cazul proiectelor mixte pentru care se utilizeaz formularul cadru de cerere de finanare
corespunztor msurii de investiii cu obiective similare, se va aduga o anex care va conine
detalii tehnice i financiare cu privire la componenta de servicii. Bugetul indicativ al
componentei de investiii va fi suplimentat cu totalul bugetului indicativ al componentei de
servicii preluat din documentul anex, decontarea cheltuielilor realizndu-se n baza unui buget
totalizator al proiectului.

Pentru a stabili Serviciul responsabil (OJFIR/CRFIR) la nivelul cruia se va realiza verificarea, se va


avea n vedere formularul-cadru de cerere de finanare depus, aferent msurii ale crei
obiective sunt atinse prin proiect, conform Regulamentului de Organizare i Funcionare al AFIR.

6. DERULAREA PROCESULUI DE SELECIE LA NIVELUL GRUPURILOR DE ACIUNE LOCAL

Procedura de selecie nediscriminatorie i transparent a proiectelor va fi stabilit n SDL de


ctre GAL i va fi aprobat de AM, prin selecia strategiei. Procedura de selecie detaliat va fi
publicat, n vederea asigurrii transparenei, pe pagina web a GAL i va fi inclus n Ghidurile
solicitantului pentru msurile din SDL elaborate de GAL.

GAL va avea n vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate i de selecie specifice fiecrei msuri
din SDL, prevzute n fiele tehnice ale msurilor din cadrul strategiilor, aa cum au fost
aprobate de ctre DGDR AM PNDR. n documentele de accesare elaborate de GAL (ghiduri,
proceduri de evaluare etc.), criteriile de eligibilitate din fiele msurilor din SDL trebuie
completate cu condiiile generale specifice tipurilor de operaiuni prevzute n legislaia
european, cap. 8.1 din PNDR 2014 2020, Hotrrea Guvernului nr. 226/2015 i legislaia
naional specific cu inciden n domeniile de interes. Fiele tehnice ale msurilor din SDL nu
trebuie modificate n sensul adugrii tuturor condiiilor minime generale pentru acordarea
sprijinului. Punctajele acordate fiecrui criteriu de selecie, punctajul minim pentru selectarea
unui proiect i metodologia de punctare se stabilesc de ctre GAL.

n vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lanseaz pe plan local apeluri de
selecie a proiectelor, conform prioritilor descrise n strategie. Acestea vor fi publicate/ afiate:
pe site-ul propriu (varianta detaliat);
la sediul GAL (varianta detaliat, pe suport tiprit);
la sediile primriilor partenere GAL (varianta simplificat);
prin mijloacele de informare mass-media locale/ regionale/ naionale (varianta
simplificat), dup caz.
Apelurile se adreseaz solicitanilor eligibili stabilii prin fiele de msuri din SDL, care sunt
interesai de elaborarea i implementarea unor proiecte care rspund obiectivelor i prioritilor
din SDL.

Atenie!
n contextul fiei tehnice a Sub-msurii 19.2, solicitanii/ beneficiarii eligibili ai operaiunilor
implementate prin LEADER sunt entiti publice/ private, stabilite prin fia msurii din SDL,
autorizate/ constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanare. Sunt acceptate ca
solicitani/ beneficiari eligibili formele de asociere neconstituite juridic (parteneriate informale)
doar n cazul msurilor din SDL elaborate n baza art. 35 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

Pentru anumite operaiuni de interes public (ce vizeaz minoriti, infrastructur social i
broadband) pentru comunitate i teritoriu, identificate n SDL, pentru care niciun alt solicitant
nu i-a manifestat interesul n cadrul primului apel lansat, GAL trebuie s depun proiecte
ncepnd cu al doilea apel de selecie lansat pentru cele trei tipuri de msuri precizate mai sus,
sub rezerva aplicrii msurilor de evitare a conflictului de interese i cu condiia ca eligibilitatea
GAL, ca beneficiar al msurii respective, s fie menionat n fia tehnic din SDL. n acest caz,
GAL va externaliza evaluarea ctre o entitate independent. n situaia n care o parte dintre
membrii Comitetului de selecie au participat la elaborarea proiectului, acetia nu vor lua parte
la procesul de selecie i nu vor semna Raportul de selecie. Pentru aceste proiecte, n etapa de
verificare a eligibilitii, AFIR va realiza verificri suplimentare i se va asigura de faptul c s-au
aplicat corespunztor criteriile de eligibilitate i selecie stabilite n cadrul SDL.

Varianta detaliat a apelului de selecie trebuie s conin minimum informaiile precizate n


Ghidul de implementare a Sub-msurii 19.2.

Apelurile de selecie care au expirat se vor menine pe site, n seciunea "arhiv", pe toat
perioada de implementare i monitorizare a SDL.

GAL are obligaia de a asigura msurile minime obligatorii de publicitate a apelurilor de selecie
i eventuala prelungire a acestora aa cum sunt menionate n Ghidul de implementare a Sub-
msurii 19.2. n cazul nerespectrii acestor msuri, precum i n cazul nerespectrii principiilor
de selecie, reprezentantul CDRJ nu va aviza apelul de selecie. AFIR va verifica dac apelul de
selecie este avizat de reprezentantul CDRJ.

n cazul n care GAL-urile solicit modificarea SDL, acestea pot lansa apelurile de selecie
conform noii forme a strategiei doar dup aprobarea de ctre DGDR AM PNDR a modificrilor
solicitate. Modificarea strategiei se realizeaz conform indicaiilor DGDR AM PNDR. Dup
primirea aprobrii de la DGDR AM PNDR, GAL-urile solicit modificarea Acordului cadru de
finanare aferent Sub-msurii 19.4, ce vizeaz revizuirea SDL Anexa nr. III la Acordul cadru de
finanare. Este obligatoriu ca proiectele selectate n urma apelului lansat conform strategiei
modificate s fie depuse la OJFIR la o dat ulterioar datei de modificare a Acordului cadru de
finanare.

n procesul de elaborare i lansare a apelului de selecie, GAL va avea n vedere versiunea n


vigoare a Ghidului de implementare a Sub-msurii 19.2, disponibil pe pagina de internet a AFIR
(www.afir.info) la momentul publicrii apelului de selecie. n situaia n care, pe parcursul
derulrii apelului de selecie intervin modificri ale legislaiei, perioada aferent sesiunii de
depunere va fi prelungit cu cel puin 10 zile pentru a permite solicitanilor depunerea
proiectelor n conformitate cu cerinele apelului de selecie adaptate noilor prevederi
legislative.

Potenialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL/ on-line (n situaia existenei unui
sistem informatic de gestiune a cererilor de finanare aferente acestei sub-msuri la nivelul
AFIR), sub forma cererii de finanare i a documentelor anex, ataate cererii de finanare.
Responsabilitatea completrii cererii de finanare n conformitate cu Ghidul de implementare
aparine solicitantului.

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabilii cu respectarea prevederilor
SDL, vor verifica eligibilitatea proiectelor i vor acorda punctajele aferente fiecrei cereri de
finanare. Toate verificrile se realizeaz pe evaluri documentate, n baza unor fie de verificare
elaborate la nivelul GAL, datate i semnate de experii evaluatori.

Pentru proiectele de investiii/ sprijin forfetar, n etapa de evaluare a proiectului, experii GAL
pot realiza vizite pe teren, dac se consider necesar. Concluzia privind respectarea condiiilor
de eligibilitate pentru cererile de finanare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va
formula numai dup verificarea pe teren.

Pentru toate proiectele depuse n cadrul Sub-msurii 19.2 se vor respecta prevederile aplicabile
(n funcie de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificrile i completrile
ulterioare, privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor PNDR, inclusiv, dup
caz, prevederile Schemei de ajutor de minimis - Sprijin pentru implementarea aciunilor n
cadrul strategiei de dezvoltare local care se aprob prin ordin al ministrului agriculturii i
dezvoltrii rurale.

GAL poate s solicite beneficiarului clarificri referitoare la ndeplinirea condiiilor de eligibilitate


i selecie, dac este cazul. Nu se vor lua n considerare clarificrile de natur s modifice datele
iniiale ale proiectului depus. Clarificrile admise de GAL vor face parte integrant din Cererea
de finanare i vor fi luate n considerare i de experii AFIR, n cazul n care proiectul va fi
selectat.

Selecia proiectelor se efectueaz de ctre GAL i parcurge, n mod obligatoriu, toate etapele
prevzute n Cap. XI al SDL Procedura de evaluare i selecie a proiectelor depuse n cadrul
SDL aprobat de ctre DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluionare a contestaiilor.

Selecia proiectelor se face aplicnd regula de dublu cvorum, respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca n momentul seleciei s fie prezeni cel puin 50% din membrii
Comitetului de Selecie, din care peste 50% s fie din mediul privat i societatea civil,
organizaiile din mediul urban reprezentnd mai puin de 25%. Pentru transparena procesului
de selecie a proiectelor, la aceste selecii va lua parte i un reprezentant al Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rural Judeean.

Toate verificrile efectuate de ctre evaluatori (experi AFIR sau experi GAL) vor respecta
principiul de verificare 4 ochi, respectiv vor fi semnate de ctre doi experi angajai n cadrul
GAL. n situaia n care GAL este beneficiar (al unor operaiuni ce vizeaz minoriti,
infrastructur social i broadband), verificarea se va realiza de ctre experii entitii ctre care
au fost externalizate serviciile de evaluare, cu respectarea principiului 4 ochi.
Fiecare persoan implicat n procesul de evaluare i selecie a proiectelor de la nivelul GAL
(evaluatori, membrii Comitetului de Selecie i membrii Comisiei de soluionare a contestaiilor)
are obligaia de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare, privind evitarea conflictului de interese i prevederile Cap. XII al SDL Descrierea
mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislaiei naionale. n
acest sens, premergtor procesului de evaluare i selecie, persoanele implicate de la nivelul
GAL (inclusiv experii cooptai, n cazul externalizrii serviciilor de evaluare) vor completa o
declaraie pe proprie rspundere privind evitarea conflictului de interese, care s conin minim
aspectele precizate n cadrul Ghidului de implementare. n cazul n care experii OJFIR/ CRFIR
care verific ncadrarea proiectului constat c n Declaraiile pe propria rspundere nu sunt
menionate toate aspectele solicitate, proiectul va fi declarat neconform.

Dac, n urma verificrilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/ DGDR AM PNDR/


MADR se constat c nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, aa cum
sunt definite n legislaia n vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dac a fost finanat se
va proceda la recuperarea sumelor conform legislaiei n vigoare.

n momentul depunerii la structurile teritoriale ale AFIR (SLIN OJFIR), proiectele selectate vor
avea ataate obligatoriu toate fiele de verificare (eligibilitate, criterii de selecie, verificare pe
teren dac este cazul), Raportul de selecie i Raportul de contestaii (dac este cazul), emise
de GAL i avizate de CDRJ, nsoite de copiile declaraiilor privind evitarea conflictului de
interese.

7. PRIMIREA I NREGISTRAREA PROIECTELOR LA AFIR. VERIFICAREA NCADRRII


PROIECTULUI I A ELIGIBILITII

7.1 Lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanare de ctre AFIR. Depunerea proiectelor
la AFIR

AFIR lanseaz un anun de deschidere a sesiunii continue de primire de cereri de finanare,


finanate prin Sub-msura 19.2, care va fi publicat pe site-ul AFIR (www.afir.info). Lansarea
sesiunii de depunere a cererilor de finanare a proiectelor se stabilete n corelare cu
respectarea unui termen de cel puin 7 (apte) zile calendaristice de la publicarea pe site-ul AFIR
a Ghidului de implementare i a documentelor de procedur aferente, aprobate prin OMADR.

Acesta trebuie s cuprind urmtoarele informaii:


Perioada i locul unde pot fi depuse cererile de finanare;
Fondurile disponibile n cadrul alocrii Sub-msurii 19.2;
Suma maxim nerambursabil ce poate fi acordat pentru finanarea unui proiect
(conform fiei tehnice a Sub-msurii 19.2, valoarea maxim a sprijinului public
nerambursabil nu poate depi 200.000 de euro/proiect);
Solicitantul trebuie s ndeplineasc cerinele generale de eligibilitate menionate n fia
tehnic a Sub-msurii 19.2, precum i criteriile de eligibilitate prevzute n fia tehnic a
msurii din SDL, preluate obligatoriu n Ghidul solicitantului elaborat de GAL, n vigoare
la momentul lansrii apelului de selecie de ctre GAL;
Solicitantul trebuie s fie selectat de ctre GAL n cadrul unui apel de selecie lansat
conform prevederilor din cadrul SDL.
n cadrul Sub-msurii 19.2, structurile teritoriale ale AFIR pot primi cereri de finanare selectate
de GAL numai dac GAL are, la momentul depunerii proiectului/ proiectelor, un Contract de
finanare ncheiat cu AFIR n cadrul Sub-msurii 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcionare i
animare, aflat n perioada de valabilitate.

Reprezentanii GAL sau solicitanii pot depune la AFIR proiectele selectate de ctre GAL nu mai
trziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la Raportul de selecie ntocmit de GAL, astfel
nct s se poat realiza evaluarea i contractarea acestora n termenul limit prevzut de
legislaia n vigoare.

MADR i instituiile subordonate nu i asum responsabilitatea contractrii unor proiecte n


afara termenelor prevzute de regulamentele europene i legislaia naional.

Cererile de finanare vor fi depuse la OJFIR pe raza cruia se implementeaz proiectul. n cazul
n care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judee, acesta va fi depus la structura
judeean pe raza creia investiia proiectului este predominant din punct de vedere valoric. n
cazul proiectelor care vizeaz exploataii agricole (cu obiective similare celor finanate prin sub-
msurile 6.1, 6.3 i 6.5) amplasate pe teritoriul mai multor judee, acestea vor fi depuse la OJFIR
pe raza cruia exploataia agricol are ponderea cea mai mare (suprafaa agricol/ numrul de
animale).

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie s fie prezent solicitantul sau un mputernicit al


acestuia. n cazul n care solicitantul dorete, l poate mputernici pe reprezentantul GAL s
depun proiectul, printr-o procur notarial.

Cererea de finanare se depune n format letric n original 1 exemplar i n format electronic


(CD 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finanare) la expertul Compartimentului
Evaluare (CE) al Serviciului LEADER i Investiii Non-agricole de la nivelul OJFIR.

Pentru a determina Serviciul responsabil la nivelul OJFIR/CRFIR, expertul SLIN OJFIR va avea n
vedere formularul-cadru de cerere de finanare depus, aferent msurii ale crei obiective sunt
atinse prin proiect, consultnd Anexa I - Corelarea tipurilor de aciuni eligibile n cadrul Sub-
msurii 19.2 cu modelul-cadru de cerere de finanare specific msurilor clasice finanate prin
PNDR 2014-2020 n funcie de obiectivul proiectului i tipul de beneficiar la Ghidul de
implementare. Dup determinarea structurii responsabile de verificarea proiectului, expertul CE
SLIN OJFIR transmite documentaia depus, cu Not de transmitere (Formular nr. 1 din
Seciunea II), n aceeai zi. n cazul n care structura responsabil de verificare este n cadrul
CRFIR, transmiterea se realizeaz n maximum 2 (dou) zile de la primirea la nivelul SLIN-OJFIR.
eful SLIN-OJFIR este direct responsabil de respectarea termenelor procedurale.

Proiectele de servicii, pentru care se utilizeaz modelul Cererii de finanate aferente proiectelor
de servicii (formular E1.1L) din cadrul capitolului Formulare al prezentului Manual de procedur,
vor fi verificate de ctre CE SLIN - OJFIR.

Dosarul cererii de finanare conine Cererea de finanare nsoit de anexele administrative,


conform listei documentelor (punctul E din cadrul Cererii de finanare), legate ntr-un singur
dosar, astfel nct s nu permit detaarea i/ sau nlocuirea documentelor. Pentru acele
documente care rmn n posesia solicitantului, copiile depuse n Dosarul cererii de finanare
trebuie s conin meniunea Conform cu originalul.
Pentru proiectele de servicii care vizeaz aciuni pentru transferul de cunotine (formare) i
aciuni de informare, solicitantul este obligat s prezinte ca document suplimentar la Seciunea
C a Cererii de finanare, procesul verbal de recepie sau un alt document similar pentru
serviciile realizate (de ex. contracte, raport final de activitate etc.) i nscrise n seciunea C,
finanate prin alte programe/ msuri din PNDR. Aceste documente trebuie s conin date
concrete privind obiectivul proiectului, locaia i perioada de desfurare, numrul de aciuni,
numr de participani, listele de prezen etc., n funcie de tipul serviciului.

Toate cererile de finanare depuse n cadrul Sub-msurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR
trebuie s fie nsoite n mod obligatoriu de:
Fia de verificare a eligibilitii, ntocmit de GAL (formular propriu)* i avizat de CDRJ prin
completarea Formularului 3;
Fia de verificare a criteriilor de selecie, ntocmit de GAL (formular propriu)* i avizat de
CDRJ prin completarea Formularului 3;
Fia de verificare pe teren, ntocmit de GAL (formular propriu)* dac este cazul;
Raportul de selecie, ntocmit de GAL (formular propriu) i avizat de CDRJ;
Raportul de contestaii, ntocmit de GAL (formular propriu) - dac este cazul;
Copii ale declaraiilor persoanelor implicate n procesul de evaluare i selecie de la nivelul
GAL privind evitarea conflictului de interese (formular propriu);
Formularul 2 - Formular de verificare a apelului de selecie emis de CDRJ;
Formularul 3 - Formular de verificare a procesului de selecie emis de CDRJ.

* Fia de verificare a eligibilitii, Fia de verificare a criteriilor de selecie i Fia de verificare pe


teren (dac este cazul) sunt elaborate de ctre GAL i pot fi realizate att ca formulare distincte
(dou sau trei, n funcie de opiunea GAL), ct i ca un singur formular, care s cuprind toate
punctele aferente celor trei etape de verificare.
Not! Formularele de verificare elaborate de GAL nu vor avea viza reprezentantului CDRJ pe ele.
Avizarea acestora de ctre CDRL se face prin completarea Formularelor 2, respectiv 3.
Atenie! Fia de verificare a eligibilitii ntocmit de GAL va cuprinde att verificarea criteriilor
generale de eligibilitate conform regulamentelor europene, cadrului naional de implementare
i capitolului 8.1 din PNDR, ct i verificarea criteriilor de eligibilitate specifice ale GAL.

Not
GAL va putea utiliza ca model fiele de verificare privind criteriile de eligibilitate ntocmite la
nivelul Ageniei, care pot fi completate cu criteriile de eligibilitate suplimentare precizate n fia
msurii din SDL.

Pe durata procesului de evaluare, solicitanii, personalul GAL i personalul AFIR vor respecta
legislaia incident, precum i versiunea Ghidului de implementare i a Manualului de procedur
pentru Sub-msura 19.2, n vigoare la momentul publicrii apelului de selecie de ctre GAL. n
situaia n care, pe parcursul derulrii apelului de selecie, au intervenit modificri ale legislaiei,
evaluarea proiectelor se va realiza n conformitate cu cerinele apelului de selecie modificat,
adaptate noilor prevederi legislative.

7.2 Verificarea ncadrrii proiectelor


Verificarea ncadrrii proiectului se realizeaz la nivelul serviciului de specialitate responsabil din
cadrul OJFIR/CRFIR, utiliznd formularul E1.2.1L Fi de verificare a ncadrrii proiectului
disponibil n Seciunea II-,,Formulare din cadrul prezentului Manual de procedur, astfel:
la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcii montaj (indiferent de tipul de
beneficiar), precum i proiectele de investiii aferente beneficiarilor publici;
la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziii simple (fr construcii montaj),
proiectele cu sprijin forfetar i proiectele de servicii.

n ziua primirii dosarului cererii de finanare la OJFIR/CRFIR, eful SAFPD/SLIN


OJFIR/CRFIR/SIBA CRIFR repartizeaz dosarul unui expert din cadrul Compartimentului
Evaluare pe baza criteriului de repartizare uniform din punct de vedere al numrului de cereri.
Expertul Compartimentului Evaluare cruia i-a fost repartizat cererea de finanare nfiineaz
dosarul administrativ. Dosarul va avea acelai numr cu numrul de nregistrare al cererii de
finanare, o copert i un opis.
Proiectele se vor nregistra n Registrul electronic al cererilor de finanare E2.2L din cadrul
prezentului Manual de procedur, Seciunea II - Formulare.

Termenul de emitere a formularului E1.2.1L este de maximum 3 (trei) zile de la primirea cererii
de finanare.

n cazul n care constat erori de form (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete -
inclusiv din cererea de finanare, semnrii anumitor pagini, atarii unor documente obligatorii
specifice proiectului propus sau prezentarea unor documente neconforme, care nu respect
formatul standard), expertul OJFIR/CRFIR poate solicita documente sau informaii suplimentare
(formular E3.4L), ctre GAL sau solicitant, n funcie de natura informaiilor solicitate. Termenul
de rspuns este de maximum cinci zile de la momentul lurii la cunotin de ctre
solicitant/GAL, n acest caz termenul de emitere a fiei E1.2.1L prelungindu-se cu termenul de
rspuns. Dac n urma solicitrii informaiilor suplimentare, solicitantul trebuie s prezinte
documente emise de alte instituii, aceste documente trebuie s fie emise la o dat anterioar
depunerii cererii de finanare la GAL/AFIR.
Pentru solicitarea de informaii suplimentare se va utiliza modelul de formular E 3.4 (la care se
va aduga codificarea specific L) existent n cadrul Manualului de procedur pentru
evaluarea, selectarea i contractarea cererilor de finanare pentru proiecte de investiii, cod
manual M01 - 01.
Expertul CE SAFPD/ SLIN-OJFIR/ CRFIR/ SIBA-CRFIR va completa Fia de verificare a ncadrrii
proiectelor (E1.2.1L), care va cuprinde dou pri:

Partea I Verificarea conformitii documentelor

Expertul CE SAFPD/ SLIN-OJFIR/ CRFIR/ SIBA-CRFIR, care primete cererea de finanare, trebuie
s se asigure de prezena fielor de verificare (eligibilitate, criterii de selecie, verificare pe teren
dac este cazul), a Raportului de selecie i a Raportului de contestaii, dac este cazul,
ntocmite de GAL i avizate de CDRJ i de copiile declaraiilor privind evitarea conflictului de
interese. Raportul de Selecie va fi semnat de ctre toi membrii prezeni ai Comitetului de
Selecie (reprezentani legali sau alte persoane mandatate n acest sens de ctre respectivele
entiti juridice, n conformitate cu prevederile statutare), specificndu-se apartenena la
mediul privat sau public. De asemenea, Raportul de selecie va prezenta semntura
reprezentantului CDRJ care supervizeaz procesul de selecie. Reprezentantul CDRJ va meniona
pe Raportul de selecie faptul c GAL a respectat principiile de selecie din fia msurii din SDL,
precum i dispoziiile minime obligatorii privind asigurarea transparenei Apelului de selecie
respectiv, aa cum sunt menionate n Ghidul de implementare aferent Sub-msurii 19.2.
Semntura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecie valideaz conformitatea procesului de
selecie fa de prevederile din SDL. Raportul de selecie va fi datat, avizat de ctre Preedintele
GAL/ Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat
n acest sens. Dac unul dintre parteneri - persoan juridic membr n Comitetul de selecie
i schimb reprezentantul legal, noul reprezentant legal va nlocui persoana desemnat iniial s
reprezinte partenerul respectiv n Comitetul de selecie, fr a fi necesare alte aprobri. n cazul
n care, conform prevederilor statutare, este mandatat o alt persoan (diferit de
reprezentantul legal) din partea oricrei entiti juridice participante la procesul de selecie
(inclusiv GAL) s avizeze Raportul de selecie, la dosarul administrativ al GAL trebuie ataat
documentul prin care aceast persoan este mandatat n acest sens.

n cazul n care Raportul de selecie este aferent unui Apel lansat n baza strategiei modificate,
data depunerii proiectelor la OJFIR trebuie s fie ulterioar datei aprobrii Notei de aprobare
privind modificarea Acordului-cadru de finanare, de ctre OJFIR ca urmare a modificrii
Strategiei de Dezvoltare Local. Lansarea Apelului de ctre GAL, n baza strategiei modificate, nu
este condiionat de modificarea angajamentului legal ntre GAL i AFIR.

Cererile de finanare pentru care concluzia verificrii a fost neconform, ca urmare a verificrii
punctelor specificate n Partea I, se returneaz reprezentantului GAL/ solicitantului (dup caz)
cu adres de naintare. n acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentaia pentru care a
fost declarat neconform, refcut. Redepunerea se poate face n baza aceluiai Raport de
selecie.

Aceeai cerere de finanare poate fi depus de maximum dou ori, n baza aceluiai Raport de
selecie. n cazul n care concluzia verificrii conformitii (Partea I) este de dou ori
neconform, Cererea de finanare se returneaz solicitantului, iar acesta poate redepune
proiectul la urmtorul Apel de selecie lansat de GAL, pe aceeai msur. n cazul apelurilor cu
depunere continu i selecie periodic (ex.: lunar) se accept redepunerea aceleiai cereri de
finanare n baza unuia dintre Rapoartele de selecie urmtoare, emise ca urmare a seleciei
periodice.

Partea a II-a Verificarea ncadrrii proiectului

Pentru toate proiectele, se va verifica ncadrarea corect a proiectului, respectiv utilizarea


corect a cererii de finanare folosit pentru depunere. Se va utiliza ca baz de verificare
descrierea msurii aferente, existent n SDL a GAL care a selectat proiectul, respectiv
ncadrarea corect n Domeniul de intervenie principal al msurii (conform Regulamentului
(UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunztori domeniului de intervenie.

Cererile de finanare pentru care concluzia verificrii a fost c proiectul nu este ncadrat corect,
n baza unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi napoiate solicitanilor.
Acetia pot reface proiectul i l pot redepune la GAL n cadrul urmtorului Apel de selecie
lansat de GAL pentru aceeai msur, urmnd s fie depus la OJFIR n baza unui alt Raport de
selecie.

O Cerere de finanare pentru care concluzia a fost c proiectul nu este ncadrat corect de dou
ori, pentru puncte de verificare specifice Formularului E 1.2.1L Partea a II-a, nu va mai fi
acceptat pentru verificare. De asemenea, o cerere de finanare declarat conform i retras
de ctre solicitant (de dou ori) nu va mai fi acceptat pentru verificare.

Pentru proiectele depuse n cadrul Sub-msurii 19.2, indiferent de specific, retragerea cererii de
finanare se realizeaz n baza prevederilor Manualului de procedur pentru evaluarea i
selectarea cererilor de finanare pentru proiecte de investiii, cod manual M01 - 01.

Verificarea n Registrul electronic al cererilor de finanare (E2.2L), aferent sub-msurii 19.2, se


realizeaz astfel:
La momentul realizrii conformitii, expertul verific n ,,Registrul electronic al cererilor
de finanare statutul cererii de finanare. Se verific n coloana 72 ,,Status proiect dac
cererea de finanare figureaz ca respins sau neadmis pentru verificare sau dac s-a
nregistrat o renunare sau retragere a acesteia. n situaia n care se regsesc dou
retrageri sau renunri ale aceleiai cereri de finanare n Registrul E2.2L, expertul
verificator va opri verificarea conformitii la acest stadiu. Dac solicitantul se regsete
n Registrul electronic al cererilor de finanare cu o singur nregistrare de renunare sau
retragere a cererii de finanare, expertul verificator va continua verificarea conformitii.

n cazul proiectelor de investiii, pentru a urmri ncadrarea n termenele maxime de depunere


a documentelor obligatorii specifice fiecrei msuri din cadrul strategiei, n vederea verificrii
conformitii, expertul va completa n Registrul electronic al cererilor de finanare, CF pentru
care solicitanii trebuie s prezinte documente referitoare la cofinanare sau acord de mediu
(sau certificat de urbanism), preciznd datele limit pentru prezentarea acestora.

Selecia proiectelor se efectueaz fr obligativitatea prezentrii proiectului tehnic, a


documentului care atest evaluarea impactului preconizat asupra mediului i/ sau de evaluare
adecvat, respectiv a acordului de mediu/ avizului Natura 2000. Aceste documente se vor
prezenta cu respectarea prevederilor HG nr. 226/2015, cu completrile i modificrile ulterioare.

Dup verificarea conformitii, expertul OJFIR/CRFIR completeaz formularul E2.2L -Registrul


electronic al cererilor de finanare. Acest document va fi transmis sptmnal ctre expertul
responsabil cu monitorizarea din cadrul compartimentului Monitorizare i IT de la nivelul CRFIR.

Informaii privind codificarea cererilor de finanare

Numrul de nregistrare al cererii de finanare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR i nu


la nivelul GAL. nregistrarea cererii de finanare n Registrul electronic al cererilor de finanare se
va face n etapa de depunere a cererii de finanare.

Numrul de nregistrare al cererii este compus din urmtoarele caractere:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
F/N 19 2 ___ ____ 11 _ _ __ ____

Tip Codificar Codific Cod Nr. de Codul Codul Numrul


cerere ea area Decizie Codificarea referin Regiun Judeu de
de msurii sub- Autoriza aferent al ii lui ordine
finana msuri re GAL Sub- licitaiei de
re i msurii de nregistr
PNDR a proiecte are n
crei registru
cerere de
finanare a
fost
utilizat n
procesul de
evaluare

1. Tip cerere de finanare 1 caracter - cmp text (F pentru cereri conforme, N pentru
cereri neconforme);
2. Codificarea msurii - 2 caractere - cmp numeric - 19;
3. Codificarea sub - msurii - 1 caracter cmp numeric - 2:
4. Cod Decizie Autorizare GAL 3 caractere cmp numeric;
5. Codificarea aferent Sub-msurii PNDR a crei cerere de finanare a fost utilizat n
procesul de evaluare - 4 caractere:
3 caractere cmp numeric (ex. 041 pentru Sub-msura 4.1, 161 pentru sub-msura
16.1, 001 pentru servicii);
1 caracter cmp alfanumeric (ex. A pentru Sub-msurile PNDR ale cror codificri includ
litera A sector pomicol, 0 pentru msurile ale cror codificri nu conin text, "I"
pentru proiectele aferente arealului ITI Delta Dunrii, conform avizului GAL din partea
ADI-ITI DD, "P"pentru proiectele aferente sectorului pomicol avnd ca arie de
aplicabilitate zona ITI Delta Dunrii, conform avizului GAL din partea ADI-ITI DD, G
pentru proiectele care se ncadreaz n obiectivele schemei de ajutor de stat GBER,
inclusiv pentru proiectele aferente sectorului pomicol care se ncadreaz n obiectivele
schemei de ajutor de stat GBER, M pentru proiectele care se ncadreaz n obiectivele
schemei de minimis, inclusiv pentru proiectele aferente sectorului pomicol care se
ncadreaz n obiectivele schemei de minimis);
6. Nr. de referin al apelului de proiecte - 3 caractere - cmp numeric reprezentnd:
1 caracter numr licitaie 1 (sesiune continu);
2 caractere ultimele dou cifre ale anului lansrii apelului (ex. 17).
7. Codul Regiunii 1 caracter cmp numeric conform Manualului de procedur pentru
evaluarea i selectarea cererilor de finanare pentru proiecte de investiiiM 01-01.
8. Codul Judeului 2 caractere cmp numeric - conform Manualului de procedur
pentru evaluare i selectarea cererilor de finanare pentru proiecte de investiii M 01-01.
9. Numrul de ordine de nregistrare n registru - 4 caractere cmp numeric.

Pe parcursul verificrii ncadrrii proiectului se va completa inclusiv Pista de Audit pentru


cererea de finanare, formular E0.1L.

7.3 Verificarea eligibilitii

Conform prevederilor PNDR 2014 2020, operaiunile implementate prin LEADER trebuie s
ndeplineasc cel puin condiiile generale de eligibilitate prevzute n Regulamentul (UE) nr.
1305/2013 i n Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, precum i cele prevzute n cap. 8.1 din PNDR
i s contribuie la atingerea obiectivelor stabilite n SDL.
n conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili
beneficiarii care au creat n mod artificial condiiile necesare pentru a beneficia de finanare n
cadrul msurilor PNDR 2014-2020. n cazul constatrii unor astfel de situaii, n orice etap de
derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil i se procedeaz la recuperarea sprijinului
financiar, dac s-au efectuat pli.

n ceea ce privete proiectele de servicii, pentru a evita crearea de condiii artificiale, un


solicitant (inclusiv acionarii/ asociaii majoritari) poate depune mai multe proiecte simultan la
dou sau mai multe GAL-uri din acelai jude, judee diferite sau la acelai GAL, n cadrul unor
apeluri de selecie diferite, respectnd, pe lng condiiile minime menionate mai sus,
urmtoarele condiii:
aciunile proiectului s nu vizeze aceiai participani din cadrul GAL, care au mai
beneficiat de aciuni de formare i informare n cadrul altui proiect similar (cu aceeai
tematic), inclusiv proiecte finanate n perioada de programare 2007 - 2013;
aciunile propuse prin noul proiect s nu fie identice cu aciunile unui proiect anterior
depus de ctre acelai solicitant n cadrul aceluiai GAL i finanat.

Valoarea proiectului trebuie s fie fundamentat n raport cu durata, aciunile i rezultatele


proiectului i categoriile de cheltuieli s fie ncadrate corect n bugetul indicativ. Costurile
prevzute n proiect trebuie s fie rezonabile, justificate i s corespund principiilor unei bune
gestionri financiare, n special din punct de vedere al raportului pre-calitate i al rentabilitii.

Solicitantul trebuie s se regseasc n categoria de beneficiari eligibili menionai n fia msurii


din SDL.

Localizarea proiectului/ investiia, respectiv toate cheltuielile aferente implementrii proiectelor


trebuie s fie efectuate pe teritoriul GAL.

Pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare profesional i informare, organizare


evenimente etc.), cheltuielile pot fi eligibile i pentru aciuni realizate n afara teritoriului GAL
(numai pe teritoriul Romniei), dac beneficiul sprijinului se adreseaz teritoriului GAL. Serviciile
de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul judeului/ judeelor de care aparine GAL sau n
judeele limitrofe acestuia/ acestora.

Pentru proiectele de investiii/ cu sprijin forfetar, n cazul n care proiectul este amplasat att pe
teritoriul GAL, ct i n zona adiacent acestuia, finanarea proiectului este eligibil cu
respectarea urmtoarelor condiii: solicitantul s aib sediu sau punct de lucru pe teritoriul
acoperit de GAL, investiia s se realizeze pe teritoriul GAL i ponderea cea mai mare a
exploataiei agricole (suprafaa agricol/numrul de animale) s se afle pe teritoriul GAL.

Not
Nu exist restricii privind amplasarea proiectului/ exploataiei n arealul de implementare al
Investiiei Teritoriale Integrate Delta Dunrii (ITI Delta Dunrii) sau zona montan, deoarece nu
exist apel distinct lansat de ctre AFIR.

n cazul sectorului pomicol, vor fi luate n considerare pentru sprijin speciile eligibile i
suprafeele incluse n Anexa aferent Subprogramului Tematic Pomicol (Anexa STP). Nu se supun
zonrii din Anexa STP culturile de cpuni n sere i solarii i pepenierele. Se accept finanarea
altor specii, care nu sunt cuprinse n Anexa STP, n baza unei analize locale a unui institut
certificat, care s ateste potenialul speciei respective ntr-o anumit zon.

Verificarea eligibilitii cererilor de finanare se realizeaz la nivelul OJFIR sau CRFIR, n funcie
de tipul de proiect. Pentru verificarea eligibilitii, expertul OJFIR/CRFIR va utiliza ,,Fia de
evaluare general a proiectului formular E 1.2L, din cadrul Seciunii III Fie de verificare E1.2
specifice Sub-msurii 19.2 a prezentului Manual de procedur, care corespunde modelului de
cerere de finanare utilizat de solicitant. Pentru verificarea eligibilitii cererilor de finanare
aferente proiectelor de servicii, experii SLIN OJFIR vor utiliza formularul E 1.2L Fia de
evaluare general a proiectului pentru proiecte de servicii, din cadrul Manualului.
n cazul proiectelor mixte (investiii i servicii), verificarea bugetului indicativ aferent
componentei de servicii se va realiza n baza seciunii 3 Verificarea bugetului indicativ a fiei
de verificare E1.2L servicii i prin preluarea metodologiei de verificare prezentat n cadrul
Fiei de evaluare general a proiectului de servicii.

Not
Procesul de evaluare a fiecrei cereri de finanare presupune obligatoriu verificarea tuturor
criteriilor de eligibilitate, chiar dac, pe parcurs, experii verificatori constat nendeplinirea
unuia sau mai multor criterii.

Instrumentarea verificrii eligibilitii se va realiza la nivelul aceluiai serviciu care a realizat


verificarea ncadrrii proiectului. Experii CE SAFPD/SLIN-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR vor completa
Fia de evaluare general a proiectului (E1.2L). Verificarea concordanei cu originalul
documentelor ataate, conform punctului E din cererea de finanare, se va realiza nainte de
ncheierea contractului de finanare, cnd solicitantul declarat eligibil va prezenta originalele
documentelor ataate n copie la cererea de finanare, odat cu documentele solicitate n
vederea contractrii.

Pentru toate proiectele finanate prin Sub-msura 19.2, expertul va analiza, la punctul de
verificare din Declaraia pe propria rspundere a solicitantului din cadrul cererii de finanare,
dac exist riscul dublei finanri, prin compararea documentelor depuse referitoare la
elementele de identificare ale serviciilor/ investiiei finanate prin alte programe sau msuri din
PNDR, cu elementele descrise n cererea de finanare.

n vederea verificrii eligibilitii, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv fiele msurilor din
SDL - anex la Acordul cadru de finanare ncheiat ntre GAL i AFIR pentru Sub-msura 19.4 -
Sprijin pentru cheltuieli de funcionare i animare.

Pentru proiectele de investiii/ cu sprijin forfetar, n etapa de evaluare a proiectului, exceptnd


situaia n care n urma verificrii documentare a condiiilor de eligibilitate este evident
neeligibilitatea cererii de finanare, experii Compartimentului Evaluare (care au verificat
condiiile de eligibilitate) vor realiza vizita pe teren la amplasamentul proiectului (ntiinnd, n
prealabil i reprezentanii GAL, care pot asista la verificare, n calitate de observatori) pentru
toate proiectele care vizeaz modernizri (inclusiv dotri), extinderi, renovri, n scopul
asigurrii c datele i informaiile cuprinse n anexele tehnice i administrative corespund cu
elementele existente pe amplasamentul propus, n sensul corelrii acestora.
Verificarea pe teren se va face n conformitate cu prevederile procedurale aferente acestei
etape din cadrul Manualului de procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare,
cod manual M01-01, n vigoare.

Concluzia privind respectarea condiiilor de eligibilitate pentru cererile de finanare pentru care
s-a decis verificarea pe teren se va da numai dup verificarea pe teren.

Rezultatul i concluziile verificrii pe teren sunt finalizate prin completarea ,,Fiei de verificare n
teren (E3.8L) i ntr-un Raport asupra verificrii pe teren (E4.1L). Formularele E3.8L i E4.1L vor
fi preluate din Manualul de procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare
pentru proiecte de investiii, cod manual M01 - 01. Se vor folosi formularele aferente msurii/
sub-msurii din PNDR cu investiii similare, care se preteaz cel mai bine pentru tipul de
beneficiar i cu investiiile prevzute n proiectele ce vor fi finanate prin sub-msura 19.2. La
,,Raportul asupra verificrii pe teren se vor anexa obligatoriu fotografiile reprezentative din
teren. Codificarea suplimentar L se va folosi pentru a identifica specificul proiectului finanat
prin Msura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea local LEADER.
Verificarea eligibilitii se realizeaz n termen de 3 (trei) zile pentru cererile de finanare care nu
implic vizit pe teren i maximum 6 (ase) zile pentru proiectele care includ vizit pe teren. n
cazul n care este necesar solicitarea de informaii suplimentare n etapa de verificare a
eligibilitii, aceste termene se pot prelungi cu termenul maxim necesar pentru primirea
rspunsului din partea solicitantului/GAL. Pentru situaiile n care termenele de verificare nu pot
fi respectate, depirea acestora va fi permis pe baza unei motivaii ntemeiate, aprobate de
Directorul OJFIR/CRFIR.

Expertul verificator poate s solicite informaii suplimentare n etapa de verificare a eligibilitii,


dac este cazul, n urmtoarele situaii :
- informaiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;
- prezentarea unor informaii contradictorii n cadrul documentelor aferente cererii de
finanare;
- necesitatea prezentrii unor documente suplimentare fr nlocuirea documentelor
obligatorii la depunerea cererii de finanare;
- necesitatea corectrii bugetului indicativ.

n situaia n care sunt necesare clarificri privind fia msurii din SDL, n etapa de verificare a
eligibilitii, expertul verificator poate s solicite informaii suplimentare de la DGDR AM PNDR.

Solicitrile de informaii suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regul general, o


singur dat de ctre entitatea la care se afl n evaluare cererea de finanare solicitantului sau
GAL-ului, n funcie de natura informaiilor solicitate. Termenul de rspuns la solicitarea de
informaii suplimentare nu poate depi 5 (cinci) zile ncepnd cu ziua urmtoare de la primirea
formularului E3.4L de ctre solicitant/ GAL. n situaii excepionale, se pot solicita i alte
clarificri, a cror necesitate a aprut ulterior transmiterii rspunsului la informaiile
suplimentare solicitate iniial.

Dup finalizarea verificrilor de ctre experi pot aprea diferene de rezultat al verificrii ntre
experi. n cazul n care se constat diferene ntre evaluarea fcut de expertul 1 (2 ochi) i cea
fcut de expertul 2 (4 ochi), acestea se mediaz de ctre eful serviciului, decizia sa fiind final.
n cazul n care ntre opinia comun a experilor i opinia efului de serviciu exist divergene,
medierea este fcut de ctre eful ierarhic superior, decizia acestuia din urm fiind cea final.
Decizia final luat n procesul de mediere va fi justificat prin menionarea argumentelor
relevante n cadrul rubricii Observaii a formularului E1.2L.

n cazul n care Directorul OJFIR/CRFIR are o alt opinie dect a experilor i a efului ierarhic al
experilor privind decizia referitoare la condiiile de eligibilitate, acesta are opiunea de a alege
decizia expertului cu care este de acord din punct de vedere tehnic sau, dac consider necesar,
poate dispune reverificarea cererii de finanare de ctre alt echip de experi. Pentru
justificarea deciziei sale, Directorul va completa argumentele relevante n rubrica Observaii a
formularului E1.2L.

Un exemplar al Cererilor de finanare (copie n format electronic - CD), care au fost declarate
neeligibile de ctre OJFIR/CRFIR, se restituite solicitanilor (la cerere), pe baza unui proces-
verbal de restituire, ncheiat n 2 exemplare, semnat de ambele pri. Acestea pot fi corectate/
completate i redepuse de ctre solicitani la GAL, n cadrul urmtorului Apel de selecie lansat
de GAL pentru aceeai msur. Cererile de finanare refcute vor intra din nou ntr-un proces de
evaluare i selecie la GAL i vor fi redepuse la OJFIR n baza Raportului de selecie aferent
noului Apel de selecie lansat de ctre GAL pentru aceeai msur. Exemplarul original al Cererii
de finanare declarat neeligibil va rmne la entitatea la care a fost verificat (structura
responsabil din cadrul AFIR), pentru eventuale verificri ulterioare (Audit, DCA, Curtea de
Conturi, comisari europeni, eventuale contestaii etc.).

Pentru proiectele depuse n cadrul Sub-msurii 19.2, indiferent de specific, retragerea cererii de
finanare se realizeaz n baza prevederilor Manualului de procedur pentru evaluarea i
selectarea cererilor de finanare pentru proiecte de investiii, cod manual M01 - 01.

La nivelul tuturor entitilor implicate n verificarea cererilor de finanare de la nivelul Oficiilor


Judeene/Centrelor Regionale, arhivarea temporar a documentelor de lucru se realizeaz
conform Manualului de proceduri pentru arhivare M02-06.

Atenie! n etapa de evaluare derulat la nivelul AFIR, experii structurilor teritoriale ale Ageniei
nu vor completa Fia de evaluare a criteriilor de selecie, aceasta fiind ntocmit de GAL i
depus odat cu cererea de finanare.

Not
Dup evaluarea cererii de finanare, inclusiv dup semnarea angajamentului legal, AFIR poate
dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizri externe sau ca urmare a unei
autosesizri cu privire la existena unor posibile erori de verificare a cerinelor de conformitate
i a criteriilor de eligibilitate. Dac n urma reverificrii se constat nerespectarea acestor
cerine, proiectele respective vor fi declarate neconforme/ neeligibile.

7.4 ntocmirea Listei Cererilor de finanare eligibile, neeligibile i retrase la nivel OJFIR/ CRFIR
i a Raportului de evaluare la nivel CRFIR

Raportul de evaluare E 6.0L aferent Sub-msurii 19.2 conine:


E 6.1L- Lista cererilor de finanare eligibile;
E 6.2L- Lista cererilor de finanare neeligibile;
E 6.3L- Lista cererilor de finanare retrase.

La nivelul OJFIR
eful CE SLIN/SAFPD - OJFIR ntocmete bilunar (n zilele de 15 i 30 ale fiecrei luni sau ziua
lucrtoare imediat urmtoare, n cazul n care una sau ambele date sunt nelucrtoare) lista
cererilor de finanare eligibile, neeligibile i retrase att n format electronic ct i tiprit,
semnat de Directorul OJFIR. Listele se scaneaz i se transmit la CE SLIN/SAFPD - CRFIR n
vederea ntocmirii listelor E6.1L, E6.2L, E6.3L i a Raportului de evaluare E6.0L la nivel regional.
Cele trei liste se vor ntocmi pentru proiectele selectate de fiecare GAL n parte. Ex: Dac pe
teritoriul unui OJFIR activeaz trei Grupuri de Aciune Local, se vor ntocmi cte trei liste, n
care se vor nscrie datele proiectelor ce se finaneaz prin Sub-msura 19.2.

La nivelul CRFIR - SLIN/SAFPD


Pentru proiectele evaluate la nivelul OJFIR, eful SLIN/SAFPD - CRFIR cumuleaz i verific listele
transmise de CE SLIN/SAFPD - OJFIR (ntocmite pentru fiecare GAL n parte), adaug n list
proiectele evaluate la nivelul SLIN/SAFPD - CRFIR i ntocmete bilunar Lista cererilor de
finanare eligibile (ordonate n ordinea nregistrarii), neeligibile i retrase (E6.1L, E6.2L, E6.3L)
mpreun cu Raportul de evaluare (E6.0L), care va fi aprobat de Directorul General Adjunct
CRFIR. n Listele cererilor de finanare cumulate la nivel CRFIR se vor nscrie toate proiectele
preluate din listele ntocmite la nivelul SLIN/SAFPD - OJFIR i toate proiectele evaluate la nivelul
SLIN/SAFPD - CRFIR.
eful SLIN/SAFPD - CRFIR va transmite o copie a Raportului de evaluare aprobat, nsoit de cele
trei liste ctre expertul responsabil cu monitorizarea de la nivelul CRFIR.
O copie a Raportului de evaluare va fi transmis de ctre CE - SLIN/SAFPD CRFIR ctre CE
SLIN/SAFPD OJFIR n ziua aprobrii Raportului.
La nivelul CRFIR - SIBA

Pentru proiectele evaluate la nivelul CE SIBA - CRFIR, eful SIBA CRFIR ntocmete bilunar Lista
cererilor de finanare eligibile (ordonate n ordinea nregistrrii), neeligibile i retrase (E6.1L,
E6.2L, E6.3L) mpreun cu Raportul de evaluare (E6.0L), care va fi aprobat de Directorul General
Adjunct CRFIR. Cele trei liste se vor ntocmi pentru proiectele selectate de fiecare GAL n parte.

La nivelul fiecrui serviciu, se ntocmete Raportul de evaluare pentru proiectele care se


ncadreaz n obiectul de activitate al serviciului.

Raportul de evaluare (E6.0L) se nregistreaz de ctre referent n Registrul de nregistrare a


documentelor E2.3L.

Termenul de ntocmire, avizare i aprobare a Raportului de evaluare la nivelul CRFIR este de 2


(dou) zile dup ziua de 15, respectiv 30 a fiecrei luni (sau ziua lucrtoare imediat urmtoare,
n cazul n care una sau ambele date sunt nelucrtoare).

7.5 Notificarea Cererilor de finanare eligibile/ neeligibile

Solicitanii ale cror cereri de finanare au fost declarate eligibile/neeligibile, precum i GAL-
urile care au realizat selecia proiectelor, vor fi notificai de ctre CE SLIN/SAFPD -OJFIR/CRFIR/
CE SIBA - CRFIR privind rezultatul verificrii cererilor de finanare, n termen de dou zile de la
aprobarea Raportului de evaluare de ctre CRFIR, prin fax/ pot/ e-mail cu confirmare de
primire. n acest scop, expertul CE SLIN/SAFPD - OJFIR/CRFIR/CE SIBA - CRFIR va completa
Formularul E6.8.1L i l va nainta spre semnare ctre Directorul OJFIR/Directorul CRFIR.

Notificarea se ataeaz la dosarul administrativ al cererii de finanare.


7.6 Soluionarea contestaiilor

Contestaia privind decizia de finanare a proiectului, rezultat ca urmare a verificrii eligibilitii


de ctre OJFIR/ CRFIR, va fi transmis de ctre solicitant, n termen de maximum 5 (cinci) zile de
la primirea notificrii (data lurii la cunotin de ctre solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a
analizat proiectul, de unde va fi redirecionat spre soluionare ctre o structur AFIR
superioar/ diferit de cea care a verificat iniial proiectul.

Un solicitant poate transmite o singur contestaie aferent unui proiect. Vor fi considerate
contestaii i analizate doar acele solicitri care contest elemente tehnice sau legale legate de
eligibilitatea proiectului depus i/ sau valoarea proiectului declarat eligibil/ valoarea sau
intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus.

Analiza contestaiilor se va realiza:


- La CRFIR, la Serviciul tehnic de specialitate care coordoneaz structura care a analizat
proiectul (SAFPD/ SLIN), pentru proiectele a cror neeligibilitate a fost constatat de
OJFIR.
- La AFIR, la Direcia de specialitate de la nivel central corespondent structurii care a
analizat proiectul (DAF, DIBA, DPDIF sau DATLIN), n cazul proiectelor a cror
neeligibilitate a fost constatat de CRFIR.

OJFIR/ CRFIR va transmite contestaia la entitatea care o verific, mpreun cu dosarul


administrativ al cererii de finanare care face obiectul contestaiei.

n situaia n care activitatea de la nivel central nu permite verificarea contestaiei n timp util, n
baza unei Note aprobate de Directorul General al AFIR, aceasta poate fi redirecionat ctre
CRFIR, altul dect cel care a analizat proiectul iniial.

Termenul maxim pentru a rspunde contestaiilor adresate este de 30 (treizeci) de zile


calendaristice de la data nregistrrii la structura care o soluioneaz.

n urma analizei, pentru fiecare contestaie se ntocmete un Raport asupra contestaiei


(Formular E4.2L). Raportul asupra contestaiei, care propune admiterea sau respingerea
contestaiei, este ntocmit de un expert din cadrul serviciului responsabil, verificat de eful de
serviciu, vizat de Directorul Direciei/Directorul CRFIR i avizat de DGA ILINA/ DGA AFPD/ DGA
CRFIR.

n cazul unor divergene de opinie ntre expert i eful de serviciu, medierea se va realiza la
nivelul Directorului Direciei/ Directorului CRFIR, raportul de contestaie avnd o singur
rezoluie: admis sau respins. Dac soluia propus n urma reevalurii proiectului contestat
difer de cea din Raportul de evaluare, se va ntocmi fia E1.2LR (refcut).

n cazul redirecionrii contestaiilor spre soluionare la CRFIR, Rapoartele ntocmite de Centrul


Regional se transmit la DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN, mpreun cu documentele justificative, dac
este cazul.

Solicitanii vor fi notificai n termen de 2 (dou) zile de la aprobarea Raportului de contestaie.


Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestaia va transmite prin fax/pot/e-
mail solicitantului i GAL (spre tiin) formularul E6.8.2L Notificarea solicitantului privind
contestaia depus mpreun cu o copie a Raportului de contestaii. O copie a Raportului de
contestaii se va transmite i la OJFIR/CRFIR care a realizat evaluarea cererii de finanare.

Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestaia returneaz cererile de finanare
i dosarul administrativ (n care vor fi incluse Raportul de contestaie i fia de evaluare general
a proiectului refcut E1.2LR dac este cazul) ctre OJFIR/CRFIR de la care a fost primit.

Dac pe parcursul desfurrii procesului de evaluare, precum i de soluionare a contestaiilor,


se constat greeli de orice natur, AFIR are obligaia de a cerceta cauzele producerii acestora,
de a identifica persoanele culpabile i motivele obiective care au condus la aceste abateri
pentru a putea analiza i eventual dispune msurile administrative corespunztoare, dac se
impun.

Pentru evidena contestaiilor depuse, lunar, experii CE SLIN/SAFPD OJFIR ntocmesc


documentul Raportare Contestaii n format Excel, prin completarea coloanelor de la 1 la 8, pe
care l transmit la CRFIR. CE SLIN/SAFPD CRFIR cumuleaz documentele, le completeaz cu
contestaiile depuse la CE SLIN/SAFPD CRFIR i constituie documentul Raportare Contestaii
LEADER. Experii CE SIBA CRFIR ntocmesc documentul Raportare Contestaii LEADER
formular E7.5L pentru proiectele depuse la CRFIR.

La nivelul fiecrui serviciu din cadrul DAF/DIBA/DPDIF/DATLIN se constituie documentul


Raportare Contestaii formular E7.5L. Acest document se pstreaz pentru evidena
contestaiilor depuse.

8. CONTRACTAREA

8.1 Prevederi comune pentru toate proiectele aferente Sub-msurii 19.2

Contractarea se realizeaz la nivelul CRFIR. Dup semnarea Contractelor/Deciziilor de finanare,


expertul SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR va transmite ctre GAL o adres de ntiinare privind
ncheierea angajamentului legal.

Pentru Contractele/ Deciziile aferente proiectelor de investiii/ sprijin forfetar se vor respecta
paii procedurali i se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de procedur
pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare pentru proiecte aferente sub-msurilor,
msurilor i schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naional de
Dezvoltare Rural 2014 2020 (Cod manual: M 01 01)/ modificare contracte - Manual de
procedur pentru implementare Seciunea I: Contractarea i modificarea Contractelor de
finanare/Deciziilor de finanare (Cod manual: M 01-02), n funcie de msura ale crei
obiective sunt atinse prin proiect i n funcie de cererea de finanare utilizat. Dac anumite
cerine specifice Sub-msurilor naionale nu corespund cu cerinele msurii din SDL,
formularele din cadrul manualelor de procedur generale vor fi adaptate pentru a nu fi
introduse cerine/ obligaii care s nu corespund cu msura aprobat prin SDL. La codificarea
tuturor formularelor preluate se va aduga i litera L, pentru a putea, n procesul de
monitorizare, s fie evideniat Msura 19 LEADER.

Verificarea conformitii documentelor solicitate n vederea ncheierii Contractului/ Deciziei de


finanare, n cazul proiectelor de investiii/sprijin forfetar, se va realiza n baza prevederilor
Manualului de procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare pentru proiecte
de investiii, cod manual M01- 01, n funcie de specificul fiecrui proiect.

n termen de maximum 3 (trei) zile de la data aprobrii Raportului de evaluare i primirea


dosarelor administrative de la OJFIR (dac este cazul), eful SLIN/ SAFPD/ SIBA CRFIR
repartizeaz experilor CE SLIN/ SAFPD/ SIBA - CRFIR dosarele administrative n vederea iniierii
procedurii de contractare.

n vederea ncheierii contractului de finanare, solicitanii declarai eligibili vor trebui s prezinte
obligatoriu documentele specifice pentru care au ataat copii la cererea de finanare, n original,
n vederea verificrii conformitii.

n termen de maximum 2 (dou) zile de la repartizarea dosarelor, expertul CE SLIN/ SAFPD/SIBA


CRFIR ntocmete i transmite ctre beneficiarii din lista E6.1L Cereri de finanare eligibile
(ataat Raportului de evaluare - formular E6.0L) formularul de Notificare a beneficiarului
privind semnarea Contractului/ Deciziei de finanare (formular E6.8.3L), n funcie de tipul
msurii n care se ncadreaz proiectul eligibil, cu meniunea c nu se vor nscrie informaii
referitoare la Raportul de selecie. O copie a formularului va fi transmis, spre tiin, GAL.
Pentru proiectele de investiii, formularul se va prelua din Manualul de procedur pentru
evaluarea i selectarea cererilor de finanare pentru proiecte aferente sub-msurilor, msurilor
i schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naional de Dezvoltare
Rural 2014 2020 (Cod manual: M 01 01).

Cursul de schimb utilizat se stabilete astfel:


- pentru msurile pentru care regulamentele europene nu prevd pli anuale de sprijin,
cursul de schimb euro-leu aplicabil va fi cel valabil la data de 1 ianuarie a anului n care a
fost luat decizia de acordare a finanrii, respectiv anul semnrii contractului/deciziei
de finanare, publicat pe pagina web a Bncii Central Europene
http://www.ecb.int/index.html;
- pentru msurile n cadrul crora sprijinul se acord n pli anuale, cursul de schimb
aplicabil fiecrei pli va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a
anului pentru care se efectueaz plata respectiv.

Expertul CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR poate solicita informaii suplimentare beneficiarului, n


vederea ncheierii Contractului/Deciziei de finanare, prin intermediul formularului C3.4L.

n cazul nencheierii sau ncetrii Contractelor/Deciziilor finanate prin Sub-msura 19.2,


SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR are obligaia de a transmite i ctre GAL o copie a deciziei de
nencheiere/ncetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor nencheiate/ncetate se realoc
GAL, n vederea finanrii unui alt proiect din cadrul aceleai msuri SDL n care era ncadrat
proiectul nencheiat/ncetat.

Pe tot parcusul derulrii Contractelor/Deciziilor de finanare, AFIR poate dispune reverificarea


proiectului dac este semnalat o neregul asupra aplicrii procedurii de evaluare, contractare
i implementare ce ridic suspiciuni de fraud. n cazul n care se constat c s-a produs o
neregul n aceste etape de evaluare i derulare a Contractului/ Deciziei de finanare, AFIR
poate dispune ncetarea valabilitii angajamentului legal printr-o notificare scris din partea
AFIR, adresat beneficiarului, fr nicio alt formalitate i fr intervenia instanei
judectoreti.
8.2 Prevederi specifice pentru proiectele de servicii aferente Sub-msurii 19.2

Pentru cererile de finanare pentru servicii, n termen de maximum 3 (trei) zile de la data
aprobrii Raportului de evaluare i primirea dosarelor administrative de la OJFIR, eful SLIN
CRFIR repartizeaz experilor CE SLIN CRFIR dosarele administrative n vederea iniierii
procedurii de contractare.

n termen de maximum 2 (dou) zile de la repartizarea dosarelor, experii CE SLIN CRFIR vor
ntocmi formularul E6.8.3L Notificarea solicitantului privind semnarea Contractului de
finanare din Seciunea II a prezentului Manual i vor notifica solicitanii inclui n Lista
proiectelor eligibile cu privire la semnarea angajamentelor legale. O copie a formularului va fi
transmis, spre tiin, i ctre GAL.

Pentru proiectele de servicii finanate prin Sub-msura 19.2 se va utiliza formularul cadru de
Contract de Finanare (C1.1L) (postat pe site-ul www.afir.info), precum i formularele specifice
proiectelor de servicii din seciunea II Formulare, anex la Manualul de procedur pentru
implementarea Sub-msurii 19.2. Pentru proiectele de servicii nu se va realiza monitorizarea ex-
post.

Pentru semnarea Contractului de finanare, solicitanii trebuie s prezinte n mod obligatoriu, n


termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea Notificrii E6.8.3L urmtoarele
documente:
- Document de la instituia financiar cu datele de identificare ale acesteia i ale contului
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituiei financiare, codul IBAN al
contului n care se deruleaz operaiunile cu AFIR) - pentru solicitanii publici
documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie;
- Cazierul judiciar al responsabilului legal, n original, care s ateste lipsa nscrierilor care
privesc sanciuni penale n domeniul economico-financiar;
- Documentul/documentele care dovedesc capacitatea i sursa de cofinanare privat a
proiectului, prin extras de cont (n original) i/sau contract de credit (n copie), acordat n
vederea implementrii proiectului. n cazul n care dovada co-finanrii se prezint prin
extras de cont, acesta va fi nsoit de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului
(model afiat pe site-ul www.afir.info) (pentru solicitanii care s-au angajat prin
declaraie pe proprie rspundere, la depunerea cererii de finanare, c vor prezenta
dovada cofinanrii private la data semnrii contractului). Nu se depun n cazul finanrii
publice de 100%;
- Alte documente (se vor preciza, dup caz, n Notificarea E6.8.3L).

Dup primirea documentelor obligatorii menionate mai sus, expertul CE SLIN CRFIR, desemnat
de eful SLIN CRFIR, procedeaz la ntocmirea:
Contractului de finanare (formular C1.1L);
Propunerii de angajare a unei cheltuieli;
Angajamentului bugetar individual.

Dac beneficiarul nu prezint documentele prevzute n Notificare sau nu se prezint spre


semnare la termenul stabilit i nici nu solicit, n scris, Autoritii Contractante alte termene,
atunci se consider c a renunat la ajutorul financiar. n cazul n care beneficiarul solicit
prelungirea termenului de prezentare a clarificrilor solicitate, noul termen nu poate depi
termenul iniial stabilit cu mai mult de 10 (zece) zile.
n termen de 2 (dou) zile de la expirarea perioadei de depunere a documentelor necesare
semnrii Contractului de finanare, expertul cu atribuii de contractare din cadrul CE SLIN CRFIR
declar contractul nencheiat i va completa ,,Nota de constatare a nencheierii contractului -
Formularul C1.16.1L, care va fi aprobat de ctre Directorul CRFIR.

n termen de dou zile de la clasarea contractului ca nencheiat de ctre expertul din cadrul
CE SLIN CRFIR, n situaia n care au fost deja angajate valori prin nregistrarea contabil a
Propunerii de angajare a unei cheltuieli i a Angajamentului bugetar individual se va repeta
completarea acestor documente cu semnul minus i vor fi vizate de ctre CCFPP printr-o Adres
de transmitere intern semnat de ctre Directorul CRFIR. n maximum 2 (dou) zile de la
expirarea termenului/noului termen de prezentare a solicitantului, expertul din cadrul CE SLIN
CRFIR va anuna serviciile i direciile operaionale de faptul c acesta a renunat la ajutorul
financiar, respectiv:
Expertul cu atribuii de monitorizare din cadrul CMIT de la nivelul CRFIR;
SLIN - OJFIR;
Direcia Asisten Tehnic, LEADER si Investitii Non agricole Serviciul LEADER.

Experii responsabili cu monitorizarea din cadrul CMIT vor primi de la experii cu atribuii de
contractare de la nivel regional notele de aprobare a ncetrii contractelor, precum i notele de
nencheiere a contractelor de finanare. Dup primirea acestora, n aceeai zi, expertul
responsabil cu monitorizarea le va scana i le va transmite electronic ctre Serviciul
Monitorizare, Evaluare i Raportare, de la nivel central, la adresa de e-mail:
monitorizare@afir.info.

ntocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli i a angajamentului bugetar individual/


ntocmirea dezangajrilor bugetare

Pentru realizarea acestor activiti, expertul din cadrul CE SLIN CRFIR va respecta formularele i
metodologia privind ntocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli i a angajamentului
bugetar individual sau, dup caz, de ntocmire a dezangajrilor bugetare n conformitate cu
prevederile Manualului de procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare
pentru proiecte aferente sub-msurilor, msurilor i schemelor de ajutor de stat sau de minimis
aferente Programului Naional de Dezvoltare Rural 2014 2020 (Cod manual: M 01 01).

Elaborarea Contractului de finanare


Anterior demarrii procesului de ntocmire, avizare i aprobare a Contractului de finanare,
expertul SLIN - CRFIR verific confirmarea de primire de ctre beneficiar a Notificrii E 6.8.3L
emis de CRFIR i se asigur c toate documentele obligatorii menionate n formularul E6.8.3L
au fost depuse de beneficiar la Autoritatea Contractant n termenele menionate n cuprinsul
acesteia i sunt conforme.

n cazul n care solicitantul nu depune documentele obligatorii solicitate prin intermediul


E6.8.3L, se ntocmete Nota de constatare a nencheierii Contractului de finanare - C1.16.1L
i se ntiinteaz expertul cu atribuii de monitorizare de la nivelul CMIT - CRFIR. Aceste
informaii sunt evideniate i n Registrul C1.13L privind situaia contractului de finanare care se
regsete completat n fileserver la nivelul fiecrui CRFIR.
Registrul C1.13L se va completa pe baza formularului cadru disponibil n Manualul de
procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare pentru proiecte de investiii M
01-01. De asemenea, formularul C 1.16.1L se va prelua din acelai Manual de procedur.

nainte de ntocmirea angajamentelor financiare i ncheierea angajamentului legal, experii din


cadrul CE SLIN CRFIR consult Registrul Debitorilor - IRD 3.2 care reprezint o baz de date
unic, permanent actualizat care ofer o eviden clar a tuturor debitelor nregistrate, precum
i a tuturor operaiunilor efectuate n legatur cu fiecare debit n parte (recuperare, modificare,
anulare). Registrul Debitorilor este inut n format electronic i poate fi accesat de ctre experii
de la nivel judeean/regional/central, autorizai n acest sens.

Expertul CE SLIN CRFIR procedeaz la listarea dovezii privind consultarea registrului IRD 3.2
(printscreen) i consemneaz concluzia consultrii registrului n Formularul C1.4L - ,,Fia de
verificare a Contractului de finanare.

Expertul CE SLIN CRFIR completeaz Contractul de finanare, n baza urmtoarelor documente:


Cererea de finanare;
Dosarul administrativ al cererii de finanare;
Raportul de evaluare aprobat de ctre Directorul General Adjunct CRFIR;
Lista Cererilor de finanare eligibile;
Documentele solicitate prin Notificarea E6.8.3L.

Expertul din cadrul CE SLIN CRFIR pregtete pentru fiecare proiect eligibil, conform Raportului
de evaluare, dou exemplare ale Contractului de finanare n limba romn i dou exemplare
din anexele acestuia. Expertul Compartimentului Evaluare atribuie Contractului de finanare
acelai numr cu cel din Cererea de finanare, cu excepia primului cmp, unde se va scrie codul
C n locul codului nscris n Raportul de evaluare (codul reprezint etapa n care se afl cererea
de finanare).

Pentru alocarea Codului Unic de nregistrare, expertul CE SLIN CRFIR acceseaz programul
informatic specific, care poate genera electronic codul RO. Urmare alocrii Codului Unic de
nregistrare n Registrul Unic de Identificare, se listeaz documentul care atest codul RO alocat
noului solicitant nscris i ulterior informaia se va transcrie n cadrul Contractului de Finanare.

Pentru completarea datelor referitoare la responsabilul legal, expertul verific dac acesta are
calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea i funcionarea
entitii/persoanei juridice respective i conform statutului/actului constitutiv al persoanei
juridice al solicitantului. n acest sens, expertul va verifica datele nscrise n cererea de finanare
coroborat cu actul constitutiv/statutul entitii/persoanei juridice (Hotrrii de schimbare a
reprezentantului legal).

Contractul de finanare, va avea ataate urmtoarele anexe, documente care vor fi parte
integrant a acestuia, avnd aceeai putere juridic:

Anexa I Prevederi generale


Anexa II Bugetul indicativ
Anexa III Cererea de finanare
Anexa IV Instruciuni de plat pentru proiectele de servicii finanate n cadrul Sub-
msurii 19.2
Anexa V Instruciuni privind achiziiile pentru beneficiarii publici/privai FEADR
Anexa VI Materiale i activiti de informare de tip publicitar

Pentru Anexele IV Instruciuni de plat pentru proiectele de servicii finanate n cadrul Sub-
msurii 19.2 i V Instruciuni privind achiziiile pentru beneficiarii publici/privai FEADR vor fi
preluate ultimele variante aprobate ale acestor Instruciuni elaborate la nivelul AFIR.

Expertul CE SLIN CRFIR verific calculele aritmetice ale Bugetului, realizate n etapa de evaluare,
i completeaz Anexa II ,,Bugetul Indicativ a Contractului de finanare.

Totodat, expertul CE SLIN CRFIR se asigur c valorile din angajamentul legal i din
angajamentele financiare (Propunerea de angajare a unei cheltuieli i Angajamentul bugetar
individual) sunt transcrise corect.

Pentru proiectele de servicii, cursul de schimb EURO - RON utilizat la Contractul de finanare
este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului n care a fost luat decizia de acordare a
finanrii, respectiv anul semnrii Contractului de finanare, publicat pe pagina web a Bncii
Central Europene http://www.ecb.int/index.html, conform prevederilor de la art.34, alin.(1) din
Regulamentul Delegat UE nr. 907/2014 al CE.

n formularul C 1.1L ,,Contractul de finanare, la valorile n EURO, toate cifrele de dup virgul
indiferent de valoarea lor se rotunjesc la valoare ntreag prin scdere. Calculele matematice
referitoare la conversia valorii EURO-LEU se fac prin diminuare pn la valoare ntreag. Aadar,
n Contractul de finanare, n cazul n care transformarea din EURO n LEI conduce la valori cu
zecimale, se vor regsi rotunjiri n minus.

n aceast etap expertul CE SLIN CRFIR compleaz Formularul C1.1L - ,,Contractul de finanare
i Formularul C1.4L - ,,Fia de verificare a Contractului de finanare, utilizat pentru a verifica
dac a fost realizat corect fiecare etap procedural. De asemenea, expertul CE SLIN CRFIR
completeaz i semneaz formularul C1.14L - ,,Pista de audit pentru contractare, care reflect
etapa procedural n care se afl Contractul de finanare i pe care semneaz fiecare dintre
reprezentanii compartimentelor care avizeaz angajamentul legal.

Simultan se instrumenteaz i formularul C1.4BL - ,,Fia de avizare a Contractului de finanare,


care va fi avizat de Consilierul juridic de la nivelul CJC - CRFIR n urma efecturii verificrilor
specifice. Acest formular se va ataa la dosarul administrativ al Contractului de finanare.

Avizarea i aprobarea Contractului de finanare

Angajamentele legale (Contractele de finanare) se avizeaz de ctre Director CRFIR, CJC-CRFIR,


CCFPP i sunt aprobate ulterior de ctre Directorul General Adjunct CRFIR.

Avizarea i aprobarea Contractului de finanare, inclusiv solicitarea de informaii suplimentare,


se realizeaz cu respectarea pailor procedurali i a termenelor prevzute n Manualul de
procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare pentru proiecte aferente sub-
msurilor, msurilor i schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului
Naional de Dezvoltare Rural 2014 2020 (Cod manual: M 01 01).

Ulterior aprobrii contractelor de finanare, expertul CE SLIN CRFIR:


verific existena tuturor vizelor/semnturilor pe Contractul de finanare;
verific existena tampilei CRFIR pe fiecare pagin a Contractului de finanare i a
anexelor acestuia;
nregistreaz contractele (C1.1L) n Registrul privind situaia Contractului de finanare
(C1.13L), completnd cmpurile cu toate informaiile pn la acel moment, dnd
Contractului acelai numr cu cel din cererea de finanare, cu excepia primului
cmp unde se va scrie codul C (codul reprezint etapa n care se afl cererea de
finanare).

Pentru contractele care nu au fost aprobate, expertul CE SLIN CRFIR transmite o adres ctre
solicitant i ctre GAL (spre tiin) prin care i informeaz asupra motivelor de nencheiere a
Contractului de finanare, utiliznd formularul C1.16.1 din Manualul de procedur pentru
evaluarea, selectarea i contractarea cererilor de finanare pentru proiecte aferente sub-
msurilor, msurilor i schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului
Naional de Dezvoltare Rural 2014 2020, Anexa B Formulare. Adresa va avea tampil i
numr de nregistrare de la secretariatul CRFIR i va fi transmis n 2 (dou) zile de la data
refuzului Autoritii Contractante de a ncheia Contractul de finanare.

Semnarea Contractelor de finanare de ctre beneficiar

Toate Contractele de finanare se ntocmesc i se aprob la nivel CRFIR i se semneaz de ctre


beneficiar cu respectarea prevederilor i a termenelor prevzute de Manualul de procedur
pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare pentru proiecte aferente sub-msurilor,
msurilor i schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naional de
Dezvoltare Rural 2014 2020 (Cod manual: M 01 01).

Dup semnarea Contractului de finanare, se va realiza opisul Dosarului administrativ.

Expertul CE SLIN CRFIR transmite, scanat, Contractele de finanare ctre expertul cu atribuii de
monitorizare de la nivelul CRFIR/AFIR i ctre CCFE-CRFIR/SCP-DECPFE i ctre CE SLIN OJFIR.

Att Contractele de finanare (ncheiate/nencheiate), ct i dosarele administrative care conin


documentele prezentate de ctre beneficiar nainte de ncheierea Contractului vor fi arhivate
temporar de ctre expertul din cadrul Compartimentului Evaluare de la SLIN CRFIR n arhive
temporare, conform Manualului de procedur pentru arhivare al AFIR.

n cazul proiectelor pentru care nu s-au ncheiat Contracte de finanare, precum i n cazul
Contractelor de finanare ncetate, beneficiarii pot solicita restituirea exemplarului original al
cererii de finanare. n acest caz se va completa Procesul verbal de restituire a exemplarului
original al cererii de finanare (formular E0.3L din Manualul de procedur pentru evaluarea si
selectarea cererilor de finanare pentru proiecte aferente sub-msurilor, msurilor i schemelor
de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naional de Dezvoltare Rural 2014
2020, Anexa B Formulare, Cod manual: M 01 01).

Completarea registrului electronic C1.13L i transmiterea ctre alte compartimente din cadrul
AFIR

Registrul electronic privind situaia Contractului de finanare (C1.13L) va fi completat la nivelul


CE SLIN CRFIR conform prevederilor Manualului de procedur pentru evaluarea i selectarea
cererilor de finanare pentru proiecte aferente sub-msurilor, msurilor i schemelor de ajutor
de stat sau de minimis aferente Programului Naional de Dezvoltare Rural 2014 2020 (Cod
manual: M 01 01).

Dup ncheierea contractelor de finanare, concomitent cu predarea Dosarelor administrative


ale cererilor de finanare contractate, CE SLIN CRFIR pred n format electronic i Registrul unic
privind situaia Contractului de finanare. Acesta va fi preluat, spre completare, de experii CI
SLIN CRFIR. Registrul C 1.13L se va transmite electronic (e-mail, cu confirmare de primire) n
format excel.

Pentru proiectele de servicii, compartimentul implementare SLIN CRFIR transmite Registrul


C1.13L la SLIN OJFIR, spre a fi completat de ctre un expert desemnat de eful de serviciu.

Transmiterea primirea registrelor ntre OJFIR i CRFIR se face prin efii de serviciu, prin email,
cu confirmare de primire.

Experii CI SLIN CRFIR/OJFIR vor avea obligaia de a completa n timp real Registrul unic cu date
privind situaia Contractului de finanare (C1.13L) pentru orice tip de modificare adus acestuia.

Expertul de la nivel OJFIR, care a preluat proiectele de servicii contractate, are obligaia de a
verifica dac Registrul este completat cu toate informaiile pn la data predrii acestuia. n
cazul n care se constat date lips/ incomplete, expertul de la nivel OJFIR ntiineaz eful de
serviciu, n vederea completrii documentului de ctre experii din cadrul CE/CI CRFIR.

Experii de la nivel OJFIR actualizeaz zilnic, dac este cazul, registrele (C1.13L). Registrele se
aprob de ctre directorul OJFIR nainte de transmitere. Transmiterea se realizeaz, prin email
cu confirmare de primire, ctre compartimentele implementare CRFIR, prin eful de serviciu
SLIN CRFIR.

Sptmnal (n ultima zi lucrtoare), expertul CI SLIN CRFIR, responsabil de completarea


registrului (C1.13L) l transmite electronic (e-mail) n format excel i, la cererea
managementului, scanat (cu nume/semnturi), spre informare, ctre AFIR - SL DATLIN.

Expertul CI SLIN CRFIR, responsabil cu completarea Registrului privind situaia Contractului de


finanare - formularul C1.13L l va transmite electronic (e-mail cu confirmare de primire) n
format excel, conform prevederilor Manualului de procedur pentru implementare Seciunea I
Contractarea i modificarea Contractelor de finanare/ Deciziilor de finanare, Cod manual
M01 02, i ctre:
Compartimentului Contabilizare Fonduri Europene - CRFIR/SCP-DECPFE;
Expertul responsabil cu monitorizarea din cadrul CMIT-CRFIR/SMER-DCP;
OJFIR pe raza cruia se implementeaz proiectul.

Managementul Ageniei poate solicita situaii i raportri pe baza informaiilor din Registrul C
1.13L de la nivel AFIR/ CRFIR/ OJFIR. Situaiile sunt avizate de ctre eful SLIN CRFIR/ SL DATLIN
i aprobate de ctre Directorul General Adjunct CRFIR/ Directorul DATLIN. efii SLIN CRFIR sunt
direct responsabili pentru completitudinea i realitatea informaiilor din cadrul situaiilor,
raportrilor transmise la nivel central.

Modificarea Contractelor de finanare aferente proiectelor de servicii


Contractul de finanare semnat de ctre Autoritatea Contractant i de ctre beneficiar poate fi
modificat, n conformitate cu dispoziiile Articolului 9 din Anexa I Prevederi generale, numai
dac circumstanele executrii proiectului s-au schimbat ncepnd de la data iniial a semnrii
Contractului.

Orice modificare a Contractului de finanare se va face n baza unor motive justificate i


ntemeiate i doar cu acordul ambelor pri, cu excepia situaiei n care intervin modificri ale
legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile i a situaiei n care intervin modificri
procedurale, cnd Autoritatea Contractant va notifica n scris beneficiarul cu privire la aceste
modificri, iar beneficiarul se oblig a le respecta ntocmai.

Beneficiarul sau Autoritatea Contractant pot solicita modificarea Contractului de finanare


numai n cursul duratei de valabilitate a acestuia, iar modificrile nu pot avea efect retroactiv.
Nu sunt acceptate modificrile care afecteaz criteriile de eligibilitate i selecie n baza crora
proiectul a fost selectat. Valoarea total eligibil nerambursabil aprobat i prevzut n
Contract nu poate fi depit.

Beneficiarul trebuie s solicite n scris Autoritii Contractante orice modificare a Contractului de


finanare, inclusiv a anexelor acestuia, completnd Formularul C 3.1L - ,,Not explicativ pentru
modificarea Contractului de finanare. Formularul C 3.1L se va prelua din Manualul de
procedur pentru implementare Seciunea I Contractarea i modificarea Contractelor de
finanare/Deciziilor de finanare (cod manual: M 01 02).

Modificrile Contractului de finanare (C1.1L) se pot realiza prin:


Act adiional (formular C 3.3.4L) aprobat la nivelul CRFIR;
Not de aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanare (formular C
3.2.2L) ncheiat la nivelul OJFIR;
Notificare privind modificarea Contractului de finanare (formular C 3.2.2.1L) elaborat
i transmis de CRFIR.

Scopul modificrii Contractului trebuie s fie strns legat de natura proiectului definit prin
Contractul de finanare. Aceste documente devin parte integrant a Contractului de finanare.

Documentele pentru modificarea Contractelor de finanare aferente proiectelor de servicii se


vor depune de ctre beneficiari la OJFIR. Analiza i instrumentarea modificrilor se va realiza la
nivelul SLIN OJFIR, documentele fiind avizate de ctre eful de serviciu i aprobate de ctre
Directorul General Adjunct CRFIR.

Expertul SLIN OJFIR, care a instrumentat modificarea Contractului de finanare n baza


documentelor prezentate de beneficiar, va transmite aceste documente, spre aprobare, ctre
CRFIR, prin adresa de transmitere. Ulterior aprobrii, SLIN CRFIR va retransmite documentele
ctre SLIN OJFIR, pentru a fi semnate de ctre beneficiar. Expertul care a instrumentat
modificarea Contractului de finanare va avea obligaia de a transmite documentaia, n original,
semnat de beneficiar (documentaia de solicitare a modificrii depus de beneficiar - fie de
verificare, nota de aprobare/ neaprobare, informaii suplimentare etc.) ctre CI SLIN CRFIR,
pentru a fi ataat la Dosarul administrativ. Expertul CI SLIN CRFIR verific dac a primit
documentaia complet, pe care o ataeaz Dosarului administrativ al Cererii de finanare.
Modificrile Contractului de finanare se opereaz n Registrul C1.13L la nivelul OJFIR/CRFIR
unde au fost instrumentate.

I. CAZURI CARE FAC OBIECTUL UNUI ACT ADIIONAL

Urmtoarele cazuri fac obiectul modificrii Contractului de finanare prin Act adiional, care se
aprob de ctre Direcorul General Adjunct CRFIR:
Modificrile financiare de peste 10% din valoarea total eligibil nscris iniial n cadrul
fiecruia dintre capitolele Bugetului indicativ, ntre capitolele bugetare de cheltuieli
eligibile;
Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibil nerambursabil ca urmare a
efecturii de realocri financiare/neavizrii/avizrii procedurilor de achiziie/alte situaii
temeinic justificate;
Prelungirea termenului de depunere a primei trane de plat n cadrul Contractului de
finanare, peste termenul maxim de 6 (ase) luni, cu maximum 6 (ase) luni, conform
art. 24 alin.(10) din HG nr.226/2015 cu modificrile i completrile ulterioare, n baza
unui memoriu justificativ aprobat de AFIR, fr aplicarea de penaliti;
Prelungirea duratei de implementare, cu respectarea prevederilor privind durata
maxim de valabilitate prevzut n Contractul de finanare;
Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricrui element de identificare a acestuia;
Cazul n care beneficiarul devine pe parcursul derulrii proiectului pltitor de TVA i
depune la Autoritatea Contractant n termen de 10 (zece) zile documentul care atest
c este nregistrat ca pltitor de TVA, document eliberat n conformitate cu legislaia n
vigoare;
Decontarea TVA aferent cheltuielilor eligibile, conform prevederilor legale n vigoare
(OUG nr. 49/2015, cu completrile ulterioare), situaie n care, se completeaz articolul 3
din Contractul de finanare prin adugarea Alineatului (4) care va avea urmtorul
coninut:
Art. 3(4): Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, n calitate de Autoritate
Contractant va efectua plata TVA aferent cheltuielilor eligibile prevzute n bugetul
indicativ - Anexa II la Contractul de finanare, pn la valoarea maxim de
RON () cu respectarea cumulativ a urmtoarelor condiii:
a) Beneficiarul va depune Dosarul Cererii de Plat completat conform Instruciunilor
de plat, anex la Contractul de finanare, la Centrul Regional pentru Finanarea
Investiiilor Rurale de care aparine, n termenele prevzute n Declaraia de ealonare a
depunerii dosarelor cererilor de plat.
b) Contravaloarea TVA va fi rambursat numai pentru cheltuielile efectiv realizate i
declarate eligibile prin PNDR de ctre Autoritatea Contractant.
Alte cazuri justificate i fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul
implementrii Contractului de finanare (ex. schimbarea cerinelor pentru experi, aa
cum sunt acestea menionate n cererea de finanare).

n toate situaiile menionate mai sus, expertul desemnat din cadrul SLIN OJFIR verific dac
beneficiarul demonstreaz prin documente justificative oportunitatea i viabilitatea
modificrilor, urmrindu-se inclusiv respectarea ncadrrii n valoarea angajat prin Contractul
de finanare.

Documente care trebuie depuse de beneficiar n cazul modificrii Contractului de finanare sunt:
Nota explicativ completat, nregistrat, semnat i tampilat (dup caz, conform
legislaiei n vigoare) de ctre beneficiar;
Bugetul indicativ actualizat propus;
Alte documente care fundamenteaz soluia propus (dup caz);
n situaia n care beneficiarul PNDR notific AFIR c a devenit, pe parcursul derulrii
proiectului, pltitor de TVA i va depune Bugetul refcut prin diminuarea acestuia cu
valoarea TVA calculat de la data cnd devine pltitor de TVA.

II. CAZURI CARE NU NECESIT NTOCMIREA DE ACT ADIIONAL LA CONTRACTUL DE


FINANARE

Urmtoarele modificri ale Contractului de finanare se ntocmesc prin intermediul Notei de


aprobare/ neaprobare privind modificarea Contractului de finanare:

Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului.


n cazul solicitrii de nlocuire a reprezentantului legal al beneficiarului, expertul CI SLIN -OJFIR
verific, dac:
- noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare conferit n condiiile legii (potrivit
actului normativ privind organizarea i funcionarea entitii/persoanei juridice
respective i conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective);
- noul Reprezentant legal al proiectului a depus cazierul judiciar care s ateste lipsa
nscrierilor care privesc sanciuni penale n domeniul economico-financiar. Dac se
regsesc nscrisuri cu caracter penal n domeniul economico-financiar solicitarea nu se
aprob;
- a fost prezentat specimenul de semntur al noului reprezentant legal;
- a fost prezentat copie dup actul de identitate (se accept inclusiv transmiterea de
ctre beneficiar a actului de identitate n form scanat, conform prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor msuri de
simplificare la nivelul administraiei publice centrale i pentru modificarea i
completarea unor acte normative).

Schimbarea sediului social al beneficiarului.


n cazul solicitrii de schimbare a adresei sediului social menionat n Contractul de finanare,
expertul CI SLIN - OJFIR verific dac beneficiarul a depus documentul/ documentele care atest
i fundamentez modificarea (Nota explicativ).

Schimbarea contului bancar/ de trezorerie i/ sau a instituiei financiare bancare pentru


proiectul PNDR.
n cazul solicitrii de modificare a contului bancar/ de trezorerie i/sau a instituiei financiare
nscrise n Contractul de finanare/ nota de schimbare a contului bancar/ trezorerie aprobat
anterior, expertul SLIN OJFIR verific dac la Nota explicativ beneficiarul a ataat n original,
acordul scris al instituiei financiare nscrise n Contractul de finanare/ Nota de aprobare i
adresa de confirmare a noului cont i a instituiei financiare aferente.
n cazul n care instituia financiar bancar/ Trezoreria rmne aceeai i se modific doar codul
IBAN al contului (care reprezint un ir de 24 de caractere ce identific n mod unic la nivel
internaional contul unui client la o instituia financiar bancar/Trezorerie, cod utilizat pentru
procesarea plilor n lei sau valut), expertul SLIN OJFIR verific dac beneficiarul a depus
adresa de la instituia financiar n original, n care se specific modificarea codului IBAN al
contului.
Modificrile financiare care nu depesc 10% din valoarea total eligibil nscris iniial
n cadrul fiecruia dintre capitolele din Bugetului indicativ, ntre capitolele bugetare de
cheltuieli eligibile.
Totalitatea rectificrilor bugetare aplicate unui capitol nu trebuie s depeasc 10% din suma
nscris iniial n Contractul de finanare la capitolul respectiv. n situaia depirii acestui plafon,
modificarea se va realiza prin Act adiional. n cazul realocrilor i rectificrilor bugetare expertul
CI SLIN OJFIR verific valorile din bugetul rectificat de ctre beneficiar, prin raportare la
documentele care fundamenteaz propunerea de modificare.

Schimbarea calendarului de desfurare a activitilor ca ncadrare n timpul de execuie,


precum:
- modificri ale tipurilor de activiti i ale numrului acestora;
- modificarea numrului i a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/ final;
- modificarea numrului de participani la evenimente (cu ncadrarea n limita minim
de 10/20 participani la aciunile de formare/informare);
- schimbarea etapelor din cadrul unei activiti care nu afecteaz ns realizarea
acesteia;
- modificarea perioadelor de organizare a activitilor proiectului, cu ncadrarea n
durata iniial a contractului.
n cazul modificrii calendarului de implementare, beneficiarul va anexa la Nota explicativ i
graficul calendaristic de implementare refcut.

Alte situaii temeinic justificate i fundamentate documentar care pot surveni pe


parcursul implementrii Contractului de finanare (ex: schimbarea crii de identitate,
nlocuirea experilor propui n cererea de finanare cu alte persoane care ndeplinesc
aceleai cerine etc.).

Aceste modificri, care nu fac obiectul unui Act adiional, vor fi instrumentate la nivelul OJFIR
prin intermediul ,,Notei de aprobare/neaprobare prvind modificarea Contractului de finanare,
cu aprobarea Directorului OJFIR.

Documente care trebuie depuse de beneficiar n cazul modificrii Contractului de finanare prin
Not de aprobare:
Nota explicativ completat, nregistrat i semnat de ctre beneficiar;
Bugetul indicativ actualizat propus (fr a se depi cu mai mult de 10% valoarea nscris
iniial n cadrul Capitolului bugetar respectiv);
Alte documente care fundamenteaz soluia propus (dup caz).

Procesarea documentelor n vederea ntocmirii Actelor adiionale/ Notelor de aprobare se va


realiza n conformitate cu prevederile Manualului de procedur pentru implementare
Seciunea I Contractarea i modificarea Contractelor de finanare/ Deciziilor de finanare (cod
manual: M 01 02).

Formularele generale utilizate de ctre experii CRFIR/OJFIR pe parcursul derulrii procesului de


amendare a Contractului de finanare vor fi preluate din Manualul de procedur pentru
implementare Seciunea I Contractarea i modificarea Contractelor de finanare/Deciziilor de
finanare (cod manual: M 01 02) i adaptate, dup caz.
III. Urmtoarele cazuri fac obiectul modificrii contractului de finanare prin Notificare
privind modificarea Contractului de finanare:

modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile care impun modificarea


Contractului de finanare i/sau a anexelor;
modificri sau corelri procedurale, inclusiv actualizarea instruciunilor de plat i de
achiziii/ prevederilor generale ale Contractului de finanare, urmare modificrii/
actualizrii manualului de procedur aprobat prin ordin al ministrului agriculturii i
dezvoltrii rurale.

n cazul n care pe durata derulrii Contractului de finanare intervin modificri procedurale


(inclusiv corelri procedurale) sau modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile
incidente Contractului de finanare, Autoritatea Contractant va iniia procesul de modificare a
Contractului, prin transmiterea unei Notificri privind modificarea Contractului de finanare
(formular C 3.2.2.1L).

n termen de maximum 3 (trei) zile de la sesizarea situaiei care impune modificarea


Contractului la iniiativa Autoritii Contractante, un expert CI SLIN CRFIR va ntocmi
formularul Notificare privind modificarea Contractului de finanare (formular C 3.2.2.1L) i l va
prezenta spre verificare efului SLIN CRFIR i spre aprobare Directorului General Adjunct CRFIR.
Fluxul de verificare i aprobare se va realiza n maximum 2 (dou) zile, pentru obinerea tuturor
semnturilor. Exemplarul transmis ctre beneficiar va purta numai semntura Directorului
CRFIR.

Beneficiarul are obligaia de a se conforma modificrilor comunicate de CRFIR, data intrrii n


vigoare a modificrilor fiind data confirmrii lurii la cunotin de ctre beneficiar (inclusiv prin
confirmare de primire pe fax, confirmare de citire pe e-mail).

O copie a Notificrii C 3.2.2.1L se va transmite i ctre SLIN OJFIR pentru anexarea la dosarul
administrativ, n aceeai zi n care se transmite ctre beneficiar.

Procesul de avizare i aprobare a modificrii Contractului se realizeaz cu respectarea pailor


procedurali prevzui n cadrul Manualului de procedur pentru implementare Seciunea I
Contractarea i modificarea Contractelor de finanare/Deciziilor de finanare.

Documentul de modificare a Contractului de finanare (act adiional/not de


aprobare/notificare) devine parte integrant a Contractului de finanare. Dup aprobarea
modificrii Contractului de finanare, expertul CI SLIN CRFIR actualizeaz Registrul electronic
C1.13L. Expertul CI SLIN CRFIR centralizeaz toate documentele referitoare la modificrile
Contractului de finanare n Dosarul administrativ.

Not
n cazul fiecrei modificri de contract, prin Act adiional/Not de aprobare privind modificarea
Contractului de finanare/Notificare privind modificarea Contractului de finanare, beneficiarul
va transmite i ctre GAL o copie a acestora.

Instrumentarea contestaiilor privind modificarea Contractelor de finanare


Beneficiarul poate depune contestaie cu privire la decizia privind Actul adiional/Nota de
aprobare. Contestaia va fi depus la structurile teritoriale ale AFIR/AFIR central cu ncadrarea n
termenul de 10 (zece) zile de la data primirii de ctre beneficiar a deciziei privind Actul
adiional/Nota de aprobare. Soluionarea contestaiilor depuse de beneficiari se va realiza n
conformitate cu prevederile Manualului de procedur pentru implementare - Sectiunea I:
Contractarea i modificarea Contractelor de finanare/Deciziilor de finanare (Cod manual
M01-02).

ncetarea contractului de finanare

n cazuri excepionale i temeinic dovedite, inclusiv cazurile de for major invocate i


comunicate ntre pri n condiiile legii, Autoritatea Contractant poate decide ncetarea
Contractului de finanare printr-o notificare scris.

Prile pot decide ncetarea Contractului de finanare ca urmare a solicitrii scrise din partea
beneficiarului, aprobat de Autoritatea Contractant, caz n care beneficiarul va restitui integral
sumele primite ca finanare nerambursabil pn la data ncetrii Contractului.

n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea Contractului de finanare, ori


executarea proiectului, n urma reverificrii acestuia, efectuat n oricare din etapele de
implementare, inclusiv n cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat
sau a fost declanat procedura insolvenei, precum i n situaia n care Autoritatea
Contractant constat c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii
si, nu corespund realitii sau documentele depuse n vederea obinerii finanrii
nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu
corespund realitii, Autoritatea Contractant poate nceta valabilitatea Contractului de
finanare, de plin drept, printr-o notificare scris adresat beneficiarului, fr punere n
ntrziere, fr nicio alt formalitate i fr intervenia instanei judectoreti.

n cazul n care ncetarea Contractului este unilateral, procedura de ncetare a Contractului de


finanare este demarat de ctre expertul CI SLIN CRFIR, dup ce acesta analizeaz motivele
rezilierii invocate n formularul IRD 0.1/ Raportul de verificare a etapelor parcurse de beneficiar
pn la momentul constatrii neregularitii (dac este cazul).

Formularul IRD 0.1 reprezint Nota de descoperire a unei neregulariti, iar CI SLIN CRFIR, care
a descoperit neregula, urmeaz paii procedurali n conformitate cu Manualul de Constatare
Nereguli i Recuperare datorii, Etapa IRD0: ,,Semnalarea neregulii. Controlul preliminar.

n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil,


mpreun cu dobnzi i penaliti n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare, n
conformitate cu prevederile art. 17 din ,,Prevederi Generale - Anexa I la Contractul de
finanare.

Anterior ncetrii Contractului de finanare, Autoritatea Contractant poate suspenda


implementarea proiectului i/sau plile, ca o msur de precauie, fr o avertizare prealabil.

Nota de aprobare a ncetrii Contractului de finanare (formularul C6.2.1L), coninnd toate


semnturile i aprobat de ctre Directorul General Adjunct CRFIR este anexat de ctre
expertul CI SLIN CRFIR la Dosarul Administrativ. Dup aprobarea Notei de ctre Directorul
General Adjunct CRFIR, beneficiarul va fi ntiinat prin intermediul formularului C6.2.2L -
Notificarea beneficiarului privind ncetarea Contractului de finanare, ntocmit de ctre
expertul CI SLIN CRFIR, n termen de maximum 3 (trei) zile de la data semnrii de ctre
Directorul General Adjunct CRFIR, respectnd aceleai principii de semnare i transmitere.

Decizia de ncetare a Contractului de finanare va fi comunicat i GAL.

Formularul C6.2.2L va fi nregistrat n registrul C1.13L, n care va fi precizat i motivul ncetrii.

O copie a Notei de aprobare a ncetrii Contractului de finantare, se transmite de ctre


expertul CI SLIN CRFIR, cu adres de naintare, la: DCA, CJC, CCFE/DECPFE-SCP-CRFIR, CMIT-
CRFIR i SLIN - OJFIR, n termen de 2 (dou) zile de la semnarea acesteia de ctre Directorul
General Adjunct CRFIR.

Pentru Contractele ncetate, dosarele de finanare sunt arhivate la nivel regional de ctre
expertul care a instrumentat rezilierea/ ncetarea Contractului, prin numerotarea Dosarului
administrativ i a cererii de finanare i predarea acestora n arhiva permanent (pe baza unui
Proces Verbal de Predare Primire), conform Manualului de procedur pentru arhivare al AFIR.

Modelele formularelor C.6.2.1L - Nota de aprobare a ncetrii Contractului de finanare i


C6.2.2L - Notificarea beneficiarului privind ncetarea Contractului de finanare se vor prelua
din Manualul de procedur pentru implementare Seciunea I Contractarea i modificarea
Contractelor de finanare/ Deciziilor de finanare (cod manual: M 01 02).

9. RECONCILIEREA PRIVIND SITUAIA ANGAJAMENTELOR BUGETARE, A CONTRACTELOR


DE FINANARE I A NOTELOR DE NCETARE A CONTRACTELOR DE FINANARE
AFERENTE PROIECTELOR DE SERVICII

Scopul reconcilierii este de verificare a datelor operate (nregistrate) n evidena Serviciului


LEADER - DATLIN/ CI SLIN CRFIR cu datele operate n evidena contabil ca urmare a ncheierii
angajamentelor legale (Contractelor de finanare), cu propunerile de angajare a unei cheltuieli,
precum i cu datele existente n evidenele expertului cu atribuii de monitorizare de la CRFIR i
cu evidenele SMER-AFIR.

Reconcilierea privind situaia angajamentelor bugetare, a contractelor de finanare i a notelor


de ncetare a contractelor de finanare se realizeaz de ctre CI SLIN CRFIR i SL DATLIN conform
Manualului de procedur pentru implementare Sectiunea I: Contractarea i modificarea
Contractelor de finanare/Deciziilor de finanare (Cod manual M01-02).

10. IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE SERVICII

Beneficiarul are obligaia s implementeze proiectul n conformitate cu descrierea acestuia


cuprins n Cererea de finanare aa cum a fost aprobat, mpreun cu toate documentele
anexate i n baza modificrilor i completrilor aprobate pe parcursul implementrii. Acesta
trebuie s respecte prevederile Contractului de finanare, legislaia n vigoare aplicabil i
regulile emise de Autoritatea Contractant, inclusiv prevederile Ghidului de implementare a
Sub-msurii 19.2, n vigoare la momentul realizrii activitii specifice proiectului.
n cazul n care Autoritatea Contractant constat c beneficiarul nu respect regulile de
implementare, aceasta poate proceda la retragerea total sau parial a sprijinului financiar.

Pe durata de valabilitate a Contractului de finanare, beneficiarul trebuie s pun la dispoziia


Autoritii Contractante toate informaiile solicitate pentru realizarea monitorizrii i verificrii
proiectului. Principalele documente pe care trebuie s le transmit beneficiarul n conformitate
cu prevederile Contractului de finanare sunt:
Raportul de activitate intermediar i/ sau final, care se verific conform prevederilor
prezentei proceduri;
Documentaia pentru avizarea achiziiilor (pentru beneficiari publici sau privai, n
funcie de tipul de beneficiar), care se verific la nivel OJFIR (n cazul beneficiarilor
privai)/ CRFIR (n cazul beneficiarilor publici);
Dosarul cererii de plat, care se verific la nivelul OJFIR conform procedurii de autorizare
pli.

Autoritatea Contractant verific activitile derulate de beneficiar pe baza Graficului


calendaristic de implementare prezentat n cadrul cererii de finanare i pe baza rapoartelor de
activitate transmise de beneficiar.

10.1 Verificarea pe teren a activitilor proiectelor de servicii

Beneficiarul a prezentat n Cererea de finanare activitile pe care le va desfura, precum i un


grafic calendaristic de implementare. Deoarece intervalul de timp necesar de la momentul
depunerii cererii de finanare pn la momentul semnrii contractului poate fi diferit fa de
anticiparea iniial, poate fi necesar o actualizare a acestuia ulterior semnrii contractului.

Dup semnarea Contractului de finanare, cu minimum 10 (zece) zile nainte de desfurarea


primului eveniment/ primei activiti din cadrul proiectului, beneficiarul va depune la OJFIR
graficul calendaristic de implementare actualizat, care s includ locul de desfurare a
activitilor, precum i agenda activitilor ce urmeaz a fi susinute.

Acest document va fi adugat la dosarul administrativ al Contractului de finanare. Dac


beneficiarul nu depune graficul actualizat n termenul menionat, se va considera c graficul de
realizare iniial ataat cererii de finanare este cel n vigoare.

n vederea efecturii verificrilor pe teren, necesare n perioada de derulare a contractului,


beneficiarul va preciza n cadrul Graficului calendaristic de realizare a proiectului i numrul de
rapoarte de activitate pe care le va depune, precum i data depunerii acestora (sptmna i
luna).

Verificrile pe teren vor fi realizate anterior depunerii la OJFIR a rapoartelor de activitate de


ctre beneficiar, fiind obligatorie cel puin o vizit pe teren pentru fiecare raport de activitate. n
situaia n care perioada/ numrul de activiti vizate de un raport de activitate este mai mare,
se recomand ca, n funcie de volumul de munc de la nivelul OJFIR, s se realizeze un numr
mai mare de vizite pe teren, la un numr mai mare de activiti.

Pentru proiectele care vizeaz aciuni de formare profesional/ dobndirea de competene/


activiti demonstrative/ informare i pentru pentru proiectele care vizeaz servicii pentru
populaie, vizitele pe teren se realizeaz la locul de desfurare a evenimentelor, respectiv la
locul de colectare a datelor necesare n vederea stabilirii segmentului de populaie deservit de
serviciu. Beneficiarul va avea n vedere faptul c este obligat s prezinte la vizita pe teren toate
documentele care vizeaz proiectul n cauz.

Pentru proiectele de servicii care vizeaz alte tipuri de seciuni fa de cele menionate (de ex.
scheme de calitate, studii etc.), verificarea pe teren se va realiza la sediul beneficiarilor i se vor
verifica documentele care vizeaz implementarea proiectelor.

Experii din cadrul SL DATLIN sau CE SLIN CRFIR pot, de asemenea, s ntreprind vizite pe teren,
fr a fi necesar ntiinarea prealabil a beneficiarilor. Experii DATLIN sau CE SLIN CRFIR pot
realiza inclusiv vizite pe teren la sediul beneficiarilor, fr ntiinare prealabil, pentru
verificarea documentelor care vizeaz implementarea proiectelor.

Pe baza graficului de implementare prezentat de beneficiar, expertul Compartimentului Evaluare


SLIN OJFIR va propune un Grafic calendaristic de desfurare a verificrilor pe teren n perioada
de implementare a activitilor.

Verificarea pe teren se realizeaz de ctre doi experi din cadrul Compartimentului Evaluare
SLIN OJFIR. Cei 2 experi desemnai de ctre eful SLIN OJFIR efectueaz o vizit pe teren cel
puin o dat naintea depunerii Raportului de activitate. Acetia pot notifica beneficiarul privind
data i ora verificrii pe teren, cu cel mult 24 de ore nainte de efectuarea acesteia.

Un reprezentant al beneficiarului va participa la verificarea pe teren. Reprezentantul


beneficiarului va avea obligatoriu o calitate oficial n cadrul entitii juridice reprezentat de
beneficiar/ n cadrul proiectului (manager sau expert n cadrul proiectului, angajat, preedinte,
administrator etc.).

Scopul vizitei pe teren este de a verifica modul de desfurare a activitilor i respectarea


Contractului de finanare.

n cadrul vizitei pe teren, cei 2 experi din cadrul CE SLIN OJFIR (sau, dup caz, CE SLIN CRFIR/SL
DATLIN) completeaz Fia de verificare pe teren (formular D1.1L). Dup verificarea pe teren
consemnat n Fia de verificare pe teren (formular D1.1L), experii vor completa Seciunea
Concluzii din acest formular. Aici se precizeaz dac modalitatea de desfurare a activitii a
fost corespunztoare sau nu, iar rezultatul verificrii poate fi:
avizat (dac toate csuele sunt bifate DA);
neavizat (dac o parte din csue/toate csuele au bifa NU).

n cazul n care, n urma verificrii pe teren, experii CE SLIN OJFIR acord viza neavizat,
acetia vor detalia motivele pentru care au acordat aceast viz. Dac o parte dintre activiti
au fost neavizate, acestea pot fi refcute i cuprinse n Raportul de activitate revizuit sau n
cadrul urmtorului Raport de activitate intermediar/ Raportului final.

n situaia n care experii Compartimentului Evaluare SLIN OJFIR efectueaz vizita pe teren la
ultima activitate inclus n graficul calendaristic de implementare depus de beneficiar i
constat c modalitatea de desfurare a activitii (cursului/ aciunii de informare etc.) nu a
fost corespunztoare, ntreaga activitate va fi considerat neavizat. Aceast activitate poate fi
refcut pn la depunerea Raportului final sau a Raportului final revizuit.
Fia de verificare pe teren va fi ntocmit n dublu exemplar, unul pentru reprezentanii OJFIR/
CRFIR/ DATLIN i unul pentru beneficiar. Fiecare exemplar va fi semnat de ctre experii care au
ntocmit-o i de ctre reprezentantul beneficiarului, care ia la cunotin concluziile verificrilor.
Reprezentantul beneficiarului poate s formuleze observaii la concluziile verificatorilor din Fia
de verificare pe teren.

Dup semnare, un exemplar va rmne la beneficiar, iar cel de-al doilea exemplar la experii
verificatori.

10.2 Verificarea Raportului de activitate (intermediar sau final)

n termen de 10 (zece) zile de la finalizarea ultimei activiti aferent perioadei de raportare/ de


la ncheierea ultimei activiti din cadrul proiectului, Raportul intermediar/ final de activitate
(Formular D1.2L) va fi depus la SLIN OJFIR n vederea verificrii n format electronic (CD), cu
excepia eventualelor anexe care nu pot fi scanate i care se pot depune letric.

Beneficiarul depune Rapoarte de activitate intermediare numai n situaia n care solicit trane
de plat intermediare, acestea reprezentnd documente obligatorii pentru depunerea tranelor
intermediare de plat. Acestea se depun la OJFIR n format electronic (CD), nsoite de adres de
naintare n termen de maximum 10 (zece) zile de la finalizarea ultimei activiti prevzut n
Raportul de activitate. Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune letric. Beneficiarii
proiectelor de servicii finanate n cadrul submsurilor 19.2 prezint cererea pentru prima
tran de plat i documentele justificative n termen de 6 luni de la data semnrii
angajamentului legal cu AFIR, sub sanciunea rezilierii acestuia. Acest termen poate fi prelungit
cu maximum 6 luni, fr aplicarea de penaliti, pe baza unui memoriu justificativ aprobat de
AFIR.

n baza fiecrui Raport de activitate poate fi depus o singur tran de plat.

Raportul de activitate final va fi depus n format electronic (CD), nsoit de adres de naintare,
la OJFIR n termen de maximum 10 (zece) zile de la ncheierea activitilor aferente proiectului.
Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune letric.

Rapoartele de activitate intermediare/ final vor conine perioada de referin, descrierea


activitilor care urmeaz a fi solicitate la plat, persoanele implicate n derularea acestora,
gradul de implicare a fiecrui expert n cadrul proiectului, inclusiv numrul de ore necesar
derulrii activitii respective, numrul participanilor i rezultatele obinute, precum i
documente justificative pentru activitile desfurate i tipurile de materiale relevante,
elaborate prin proiect (materiale didactice, chestionare de evaluare, liste de prezen,
comunicate de pres etc.).

Listele de prezen se realizeaz pentru fiecare zi a evenimentului i trebuie s includ rubrici


privind numele i prenumele participanilor, datele de contact ale acestora (adres, telefon, e-
mail) i semnturi. De asemenea, se va indica durata evenimentelor i locul de desfurare.
Experii responsabili de realizarea evenimentelor au obligaia de a asigura pstrarea
confidenialitii asupra datelor cu caracter personal ale participanilor nscrii n listele de
prezen, conform prevederilor art. 5 din cadrul Anexei I a Contractului de finanare ncheiat
ntre beneficiar i AFIR.
Atenie!
Nu este permis participarea aceleiai persoane din grupul int, stabilit n cadrul
proiectului, la alte evenimente care vizeaz aceeai tematic. Verificarea respectrii
acestei prevederi se va realiza n baza declaraiei pe propria rspundere, semnat de
ctre fiecare participant la evenimentele organizate n cadrul proiectului, care va fi
ataat la Raportul de activitate.
Nu este permis realizarea unor monografii, care vizeaz aceleai teritorii ce au facut
obiectul elaborrii unor monografii, finanate n cadrul altor proiecte, inclusiv a
proiectelor depuse n cadrul altor programe de finanare nerambursabil.
Nu este permis deservirea acelorai persoane, care au beneficiat de aceleai servicii, n
cadrul altor proiecte similare, finanate n cadrul altor programe de finanare
nerambursabil (inclusiv finanate printr-un proiect derulat n perioada de programare
2007 - 2013).

Pentru rapoartele care conin aciuni de formare profesional/ dobndirea de competene/


informare, expertul CE SLIN OJFIR va verifica dac persoanele nscrise pe listele de prezen la
aceste activiti au completat i chestionarele de evaluare. Dac numrul chestionarelor
reprezint mai puin de 70% din numrul persoanelor participante, activitatea respectiv nu va
fi avizat. De asemenea, dac mai mult de 50% din chestionare au fost punctate cu note mai
mici de 3, activitatea nu va fi avizat. n cazurile de mai sus, Raportul va fi neavizat, expertul va
nscrie n rubrica ,,Observaii care dintre activitile raportate nu au fost avizate i prin urmare,
cheltuielile aferente acestora nu vor fi decontate.

Dac beneficiarul nu a depus Raport de activitate intermediar, atunci Raportul de activitate


final va cuprinde toate activitile din Cererea de finanare i se va putea depune o singur
cerere de plat.

Experii CE SLIN OJFIR vor urmri ca activitile care nu au fost avizate la verificarea pe teren
(prezint bifa NU n cadrul Fiei de verificare pe teren) s nu fie incluse n Raportul de
activitate (intermediar sau final) ca realizate, fiind n acest fel excluse de la plat.

Expertul CE SLIN OJFIR analizeaz Raportul de activitate n maximum 5 (cinci) zile de la


depunerea acestuia, n timp ce eful SLIN OJFIR l verific n termen de o zi de la primirea din
partea expertului CE SLIN OJFIR responsabil. n cazul n care pe parcursul verificrii, eful SLIN
OJFIR identific inadvertene n ceea ce privete concluzia expertului CE SLIN OJFIR, eful SLIN
OJFIR solicit remedierea acestora n cadrul aceleiai zile.

Expertul CE SLIN OJFIR verific Raportul de activitate prin completarea Fiei de verificare a
Raportului de activitate (intermediar/ final) (Formular D1.3L), iar eful SLIN OJFIR verific
modul de completare prin contra-bifarea fiecrei rubrici. La rubrica OBSERVAII din acest
formular vor fi menionate aspectele care trebuie refcute n cuprinsul Raportului de activitate.
n acest caz, Raportul va fi neavizat.

Dup semnarea Formularului D1.3L - ,,Fia de verificare a Raportului de activitate


(intermediar/final) de ctre expert CE SLIN OJFIR i eful SLIN OJFIR, acesta va fi semnat de
ctre Directorul OJFIR n termen de o zi de la primirea din partea efului SLIN OJFIR.

Concluzia verificrii (avizat/neavizat) menionat n Raportul de activitate (intermediar/final)


este comunicat beneficiarului de ctre expertul CE SLIN OJFIR n termen de maximum 6 (ase)
zile de la primirea Raportului, prin intermediul formularului D1.4L - Notificarea de avizare/
neavizare a Raportului de activitate (intermediar/final).

n cazul neavizrii, beneficiarul are posibilitatea de a reface Raportul de activitate intermediar/


final (innd cont de observaiile menionate n adresa de ntiinare preluate din ,,Fia de
verificare a Raportului de activitate (intermediar/final) Formular D1.3L, n termen de 5 (cinci)
zile de la primirea ntiinrii. n cazul neavizrii Raportului final de activitate, pentru situaii
temeinic justificate, termenul de depunere a Raportului final revizuit poate fi prelungit cu
maximum 10 (zece) zile. Fluxul procedural aplicabil dup redepunerea acestuia este acelai cu
cel aferent depunerii iniiale.

Raportul de activitate (intermediar/final) poate fi redepus o singur dat. n situaia n care,


dup redepunerea Raportului de activitate, se constat c beneficiarul i-a nsuit observaiile
OJFIR, Raportul de activitate va fi avizat. n situaia n care se constat c beneficiarul nu i-a
nsuit observaiile OJFIR sau nu a exclus din Raport activitile neavizate, Raportul de activitate
nu va fi avizat.

Expertul CE SLIN OJFIR pstreaz un exemplar original al Raportului de activitate la Dosarul


administrativ al proiectului. Raportul de activitate aprobat reprezint document obligatoriu de
plat.
Pentru etapa de derulare a proiectului, experii responsabili de paii procedurali vor completa i
semna Pista de Audit (D0.1L) pentru implementarea proiectului.

11. ASPECTE GENERALE PRIVIND AVIZAREA ACHIZIIILOR I RAMBURSAREA PLILOR

Verificarea i aprobarea achiziiilor efectuate de beneficiari se va desfura n conformitate cu


prevederile Manualului de achiziii publice/ Manualului operaional de achiziii pentru
beneficiarii privai ai PNDR 2014-2020, respectiv Instruciunile privind achiziiile publice/private
- anex la Contractul de finanare, n funcie de tipul de beneficiar (public/privat), conform fiei
msurii n care se ncadreaz proiectul.
n etapa de autorizare a plilor, toate cererile de plat trebuie s fie depuse la GAL pentru
efectuarea conformitii. n urma realizrii verificrii, n situaia n care cererea de plat a fost
declarat conform, beneficiarul depune Dosarul cererii de plat, nsoit de Fia de verificare a
conformitii emis de GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabile de
derularea contractului de finanare.
n vederea verificrii realizrii acestui pas procedural la nivelul OJFIR/CRFIR, n toate formularele
de plat dedicate verificrii conformitii DCP, se va aduga un rnd cu urmtorul punct de
verificare: Fia de verificare a conformitii Dosarului Cerere de Plat este completat, datat
i semnat de ctre experii GAL, iar concluzia verificrii este "conform".

n situaia n care DCP este declarat neconform, beneficiarul poate s redepun la GAL Dosarul
cererii de plat complet, cu respectarea termenelor prevzute n Contractul de finanare/ Actul
adiional/ Declaraiile de ealonare a depunerii DCP. Un DCP declarat neconform poate fi
redepus o singur dat la GAL.
n cazul n care cererea de plat este declarat neconform de dou ori de ctre GAL,
beneficiarul are dreptul de a depune contestaie cu ncadrarea n termenul maxim de depunere
a dosarului cererii de plat la AFIR. n acest caz, contestaia va fi analizat de ctre doi experi
din cadrul GAL, alii dect cei care au verificat iniial conformitatea dosarului cerere de plat.
Dac n urma analizrii contestaiei, viza GAL rmne neconform, atunci beneficiarul poate
adresa contestaia ctre AFIR. Depunerea contestaiei se va realiza la structura teritorial a AFIR
(OJFIR/CRFIR) responsabil de derularea contractului de finanare. Soluionarea contestaiei de
ctre experii OJFIR/CRFIR i comunicarea deciziei ctre beneficiar se va realiza cu ncadrarea n
termenul maxim de depunere a DCP la AFIR.

Pentru proiectele aferente Sub-msurii 19.2, pentru toate etapele, verificrile se realizeaz n
baza prevederilor procedurale i formularelor aferente sub-msurii din cadrul PNDR, n care se
ncadreaz scopul proiectului finanat, conform codului contractului/deciziei de finanare.

12. DESCOPERIREA UNEI NEREGULI/ FRAUDE

n cazul descoperirii unei nereguli/ fraude, asa cum este definit n Contractul de finanare i
legislaia aplicabil n vigoare, personalul implicat n realizarea activitilor prevzute de
prezenta procedur vor respecta prevederile Manualului de procedur pentru Nereguli si
Recuperare Datorii, cod manual M01-06.
Pe parcursul implementrii Contractului de Finanare, AFIR poate dispune sistarea derulrii
activitilor sau efectuarea plilor, dac exist suspiciuni privind nereguli cu privire la ncheierea
ori executarea Contractului i dispune analiza acestor aspecte.
SECIUNEA II - FORMULARE

Formular 1 Not de transmitere

NOT DE TRANSMITERE

Ctre: SAFPD-OJFIR/CRFIR
SLIN/SIBA-CRFIR
n atenia: ef serviciu SAFPD-OJFIR/CRFIR
SLIN/SIBA-CRFIR

Urmare apelului de selecie nr. ..../data ...., lansat de GAL ...................., v transmitem, ataat, n
baza Raportului de selecie nr. ....../data ....... ntocmit de GAL, Cererea de finanare aferent
proiectului cu titlul ............., depus de ctre (numele solicitantului)..........., selectat de GAL,
nregistrat la OJFIR ............. sub nr. ......../data........, nsoit de documentele administrative
obligatorii anexate de solicitant i de fia/ele de verificare a eligibilitii, a criteriilor de selecie i
pe teren (dac este cazul), copiile declaraiilor persoanelor implicate n procesul de evaluare i
selecie de la nivelul GAL privind evitarea conflictului de interese, Raportul de selecie i
Raportul de contestaii (dac este cazul) elaborate de GAL, n vederea verificrii.

Director OJFIR,

Nume/prenume.. Semntura..Data

VERIFICAT,
ef serviciu CE SLIN OJFIR
Nume/prenume..
Semntura..Data

NTOCMIT,
Expert CE SLIN OJFIR
Nume/prenume..
Semntura..Data
E0.1L PISTA DE AUDIT PENTRU CEREREA DE FINANARE

OJFIR/CRFIR

Sub-msura 19.2 ...

Numr de nregistrare a cererii de finanare:


Proiect:
Denumire solicitant:
Cine a
Cine a Statut
verificat
efectuat cerere Documente
Nume i
Activitatea Instituia Nume i de completate/
semntur
semntur finanar ntocmite
a
a Data e
Data
1 2 3 4 5 6
EVALUARE
E 1.2.1 L
1. Verificarea SAFPD/SLIN- conform Partea I
conformitii OJFIR/ / ,,Verificarea
documentelor - Partea SAFPD/SLIN/SIB neconfo conformitii
I A-CRFIR rm documentelo
r
proiectu
2. Finalizarea verificrii l este E 1.2.1 L
conformitii, SAFPD/SLIN- ncadrat Partea a II-
nregistrarea cererii de OJFIR/ corect/ a ,,Verificarea
finanare si nfiinarea SAFPD/SLIN/SIB proiectu ncadrrii
Dosarului A-CRFIR l nu este proiectului
Administrativ ncadrat E 3.4L
corect
Eligibil
/
SAFPD/SLIN- Solicitar
E1.2L
3. Verificarea OJFIR/ e de
E3.4L
eligibilitii SAFPD/SLIN/SIB informa
A-CRFIR ii/
Neeligibi
l
SAFPD/SLIN- Eligibil/
4. Finalizarea verificrii OJFIR/ Neeligibi E1.2L
eligibilitii SAFPD/SLIN/SIB l
A-CRFIR
5. ntocmirea i
transmiterea listei
cererilor de finanare
Eligibil
eligibile, a listei SAFPD/SLIN- E6.0L
/
cererilor de finanare OJFIR/ E6.1L
Neeligibi
neeligibile, a listei SAFPD/SLIN/SIB E6.2L
l/Retra
cererilor de finanare A-CRFIR E6.3L
s
retrase i a Raportului
de evaluare (numai la
nivelul CRFIR)
SAFPD/SLIN-
6. Notificarea cererilor Eligibil/
OJFIR/ E6.8.1L
de finanare Neeligibi
SAFPD/SLIN/SIB
eligibile/neeligibile l
A-CRFIR
7. Primirea,
nregistrarea
contestaiilor pentru
Contestaii
proiectele depuse i
SAFPD/SLIN-
verificate la nivel
OJFIR/ Borderou de
judeean/regional i
SAFPD/SLIN/SIB transmitere a
transmiterea la CRFIR
A-CRFIR documentelo
(SAFPD/SLIN) sau AFIR
r E3.3L
(DAF/DIBA/DPDIF/DAT
E1.1L - Cerere de Finanare pentru proiecte de servicii

DATE de NREGISTRARE Semntura


Se completeaz de ctre Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale Director
Oficiul Judeean pentru Finanarea Investiiilor Rurale pentru cererile de OJFIR i
finanare conforme tampila
OJFIR______________________________________________________
Numr
nregistrare ___________________________________________

Data nregistrrii______________________________________________
Numele i prenumele persoanei care nregistreaz Semntura
________________________ __________

Se completeaz de ctre solicitant:

A. PREZENTARE GENERAL

A1. Submsura 19.2 Sprijin pentru implementarea aciunilor n cadrul strategiei de dezvoltare
local

A2. Denumire solicitant


_________________________

A3. Titlu proiect


_________________________

A4. Prezentarea proiectului

4.1 Programul de finanare, obiectivul, prioritatea i domeniul de intervenie


Programul Naional de Dezvoltare Rural 2014 2020
____________________________________________
____________________________________________

4.2 Obiectivul proiectului.


Instruciuni de completare:
Se va completa cu obiectivul specific al proiectului.
____________________________________________

4.3 Oportunitatea i necesitatea socio-economic a proiectului.


Instruciuni de completare:
Se va prezenta oportunitatea realizrii proiectului i necesitatea acestuia, n contextul socio-
economic al teritoriului acoperit prin proiect, precum i modalitatea prin care obiectivul
proiectului contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Local a GAL.
____________________________________________
4.4 Prezentarea activitilor care se vor desfura n cadrul proiectului n vederea realizrii obiectivelor
propuse.
Luna Activiti planificate Modul n care activitatea conduce la atingerea
obiectivului proiectului
Instruciuni de completare:
Se va prezenta fiecare activitate, cu descrierea modului n care activitatea respectiv conduce la
atingerea obiectivului proiectului.
n cazul proiectelor ce prevd aciuni de formare profesional/ activiti demonstrative/ aciuni
de informare numrul minim admis de participani/ aciune de formare este de 10, durata unei
aciuni de formare trebuie s fie de minimum 5 zile, iar numrul minim admis de participani/
aciune de informare este de 20 i durata unei aciuni de informare de minimum 2 zile. Numrul
maxim de de participani pe o grup de formare profesional este de 28 de persoane, pentru
pregtirea teoretic.
____________________________________________

4.5 Prezentarea resurselor umane disponibile i a expertizei acestora


Instruciuni de completare:
Se vor prezenta resursele umane de care dispune beneficiarul n vederea implementrii
proiectului i expertiza pe care acestea o dein n implementarea proiectelor de dezvoltare
rural (n funcie de cerinele prezentate n anunul de selecie publicat de GAL). n aceast
seciune vor fi nominalizai toi experii implicai n derularea activitilor proiectului att
experii specializai n domeniile acoperite de obiectivul proiectului, ct i experii n atribuiile
crora intr activitile de organizare. La cererea de finanare se vor ataa copii ale
documentelor care atest expertiza experilor i Declaraiile de disponibilitate ale experilor
(semnate i datate) pentru ntreaga perioad de derulare a activitilor proiectului.

____________________________________________

4.6 Descrierea rezultatelor anticipate n urma implementrii proiectului


Activiti planificate Rezultate planificate

Instruciuni de completare:
Se vor specifica principalele rezultate anticipate pentru fiecare activitate prezentat mai sus.
Pentru proiectele care vizeaz realizarea de studii/ monografii, se vor preciza aspectele
principale care vor fi abordate n cadrul studiului/ monografiei.
n cazul proiectelor care vizeaz servicii pentru populaie (lucrri de cadastru, lucrri de
topografie etc.), se vor prezenta tipurile de servicii i segmentul de populaie care va fi deservit.
____________________________________________

4.7 Bugetul Indicativ


Instruciuni de completare:
Se va completa valoarea eligibil a proiectului fr TVA, valoarea TVA i valoarea total a
proiectului, prelund informaiile din Anexa 1.
____________________________________________

4.8 Durata proiectului


Instruciuni de completare:
Se va preciza durata implementrii proiectului, exprimat n luni, exclusiv perioada de ntocmire,
depunere i avizare a Raportului final de activitate.
____________________________________________

A5. Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect.


5.1 Localitate (Ora/Comun/Sat) ______________________
Jude/e____________________________________________
Regiunea/i de dezvoltare______________________________
Instruciuni de completare:
- Se vor prezenta localitile din teritoriul GAL, din care vor fi selectai participanii la
activitile menionate n proiect.
- Pentru proiectele care vizeaz aciuni de elaborare de studii, monografii etc., se vor
prezenta localitile de pe teritoriul GAL, care vor face obiectul studiului propus prin
proiect.
- Pentru proiectele care vizeaz servicii pentru populaie (lucrri de cadastru, lucrri de
topografie etc.), se vor prezenta localitile de pe teritoriul GAL din care vor fi selectate
persoanele care vor beneficia de serviciile menionate n proiect.
- Pentru proiectele care vizeaz participarea la scheme de calitate/activiti de informare
i promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de caliate, se vor preciza
localitile din teritoriul GAL pe care sunt situate exploataiile agricole/din care provin
produsele tradiionale (alimentare/agricole) care vor face obiectul unui sistem de
calitate.

5.2 Prezentarea locaiei


Instruciuni de completare:
Se vor descrie locaia/locaiile i logistica stabilit prin proiect pentru desfurarea activitilor,
cu precizarea localitilor n care se vor desfura. n funcie de cerinele privind asigurarea
spaiului de desfurare i a logisticii necesare, prevzute n anunul de selecie publicat de GAL,
locaiile pot fi stabilite pe teritoriul GAL i/sau n afara acestuia. Cheltuielile pot fi eligibile i
pentru aciuni realizate n afara teritoriului GAL, dac beneficiul sprijinului se adreseaz
teritoriului GAL.
Cheltuielile aferente serviciilor de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul judeului/
judeelor de care aparine GAL sau n judeele limitrofe acestuia/acestora.
______________________________

A6. Date despre tipul de proiect i beneficiar:

6.1 Proiect de servicii

6.2 Beneficiar public


Beneficiar privat

B. INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului


B1.1 Data de nfiinare:
Codul de nregistrare fiscal: ________________________
Statutul juridic al solicitantului: ______________________
Codul unic de nregistrare APIA: _____________________(n cazul n care beneficiarul nu are
alocat un cod APIA, acesta va completa Formularul de nscriere n Registrul unic de identificare
pentru solicitanii de finanare prin msurile Programului Naional de Dezvoltare Rural 2014-
2020)
Anul atribuirii codului: _____________________________
B1.2 Sediul social al solicitantului
Jude: ........ Localitate: ............ Cod Potal: ............... Strada: ................. Nr.: .......
Bloc: ..... Scara: ...... Telefon fix/mobil: .................... Fax: ................ E-mail: .............
B1.3 Numele i prenumele reprezentantului legal i funcia acestuia n cadrul organizaiei care
solicit finanare, precum i specimenul de semntur:

Nume Prenume Funcie Reprezentant legal Specimen de


semntur

B2. Informaii referitoare la reprezentantul legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect


Data naterii_________ Cod numeric personal______________
Act de identitate ...... Seria..... Nr. .... Eliberat la data de: ....... De:.........
Valabil pn la: ...............
B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect
Jude: ........ Localitate: ............ Cod Potal: ............... Strada: ................. Nr.: .......
Bloc:.....Scara:......Telefon fix/mobil:....................Fax:................E-mail:.............

B3. Informaii privind contul pentru proiect F.E.A.D.R.

B3.1 Denumirea Bncii/Trezoreriei................................


Denumirea Sucursalei/Filialei:...............
B3.2 Adresa Bncii/Trezoreriei:............................
B3.3 Cod IBAN:..............
B3.4 Titularul contului:...............................

C. FINANRI NERAMBURSABILE solicitate i/sau obinute


Solicitantul a mai obinut finanri nerambursabile pentru acelai tip de servicii?
DA NU

Dac DA, detaliai cu datele solicitate n tabelul de mai jos:


DA NU
Numr Titlul proiectelor Data Valoarea
proiecte i Numrul finalizrii sprijinului
contractelor de (Euro)
finanare
Program naional*
Program naional*
SAPARD
SAPARD
FEADR 2007-2013
Alte programe
europene*
Alte programe
europene*
Alte programe
europene*
Alte programe
internaionale*
Alte programe
internaionale*
Alte programe
internaionale*
*se completeaz de ctre solicitant cu denumirea programului

D. ANEXELE CERERII DE FINANARE CE VOR FI COMPLETATE DE SOLICITANT

Anexa 1- Buget Indicativ i Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelate


cu activitile i rezultatele proiectului;
Anexa 2 Declaraie pe proprie rspundere a solicitantului;
Anexa 3 Grafic calendaristic de implementare.

ANEXA 1
BUGET INDICATIV1
Cheltuieli Cheltuieli
Total
Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile
(Euro)
(Euro) (Euro)
CAP. I CHELTUIELI CU PERSONALUL
CAP. II CHELTUIELILE PENTRU DERULAREA
PROIECTULUI
TOTAL Valoare eligibil proiect (fr TVA)
Valoare TVA
TOTAL valoare proiect, inclusiv TVA
PLANUL FINANCIAR
Ajutor public nerambursabil (contribuie UE i
cofinanare naional)
Cofinanare privat din care:
-autofinanare
-mprumuturi
Total proiect
Procent contribuie public

Cursul de schimb EURO - RON utilizat la Contractul de finanare este cursul euro-leu stabilit de
ctre Banca Central European, publicat pe pagina web http://www.ecb.int/index.html, valabil

1
Se va ataa la Bugetul Indicativ o fundamentare pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitile i rezultatele
proiectului.
la data de 01 ianuarie a anului n cursul cruia este luat decizia de acordare a ajutorului
financiar nerambursabil, respectiv anul ncheierii Contractului de finanare.

Cheltuielile eligibile:

Pentru Cap I:
- cheltuieli cu salariile i onorariile experilor implicai n organizarea i realizarea
proiectului (lectori, experi cheie, manager de proiect, personal administrativ etc.).
Aceste cheltuieli vor fi decontate experilor, de ctre beneficiar, prin documentele de
plat (ordin de plat), n baza contractelor ncheiate cu acetia, conform legislaiei n
vigoare;
cheltuieli privind transportul angajailor implicai n derularea proiectului;
cheltuieli privind cazarea angajailor implicai n derularea proiectului;
cheltuieli privind masa angajailor implicai n derularea proiectului.

Exist dou variante posibile pentru asigurarea personalului implicat n proiect:


1. Experii implicai n derularea proiectelor pot fi angajai cu contract individual de
munc, n conformitate cu prevederile Codului Muncii, caz n care este eligibil plata salariilor
acestora. n acest caz, aceti experi sunt exclusiv persoane fizice. Sunt eligibile pentru ajutor
financiar inclusiv costurile cu toate taxele i impozitele aferente salariilor personalului angajat
de prestator cu contract de munc, sub condiia ca acestea s fie pltite doar pentru zilele
efectiv lucrate de expert pentru proiect.
2. Beneficiarul poate contracta serviciile de specialitate n baza unor contracte de prestri
servicii cu PFA/II, situaie n care plata se va realiza pe baz de factur. n acest caz, modalitatea
de plat a contribuiilor ctre bugetul de stat este n responsabilitatea expertului care a prestat
serviciul respectiv (PFA sau II).

Cheltuielile reprezentnd taxe i impozite aferente onorariilor sunt eligibile. Plafoanele


prevzute n Baza de date cu preuri maximale pentru proiectele finanate prin LEADER cuprind
salariile brute ale personalului implicat n proiect. Acestea nu includ taxele angajatorului, ci
numai ale angajatului. Taxele aferente angajatorului sunt, de asemenea, eligibile.
Onorariile experilor (pltite n baza contractelor de prestri de servicii) implicai n realizarea
proiectului includ i cheltuielile de transport, cazare i mas.

Toate cheltuielile de mai sus necesit procedur de achiziii, cu excepia:


- cheltuielilor cu plata personalului propriu angajat, dac este cazul;
- cheltuielilor de cazare, atunci cnd nu se externalizeaz. Pentru cazare nu se va depi
preul maximal din Baza de date cu preuri de referin pentru proiectele de servicii
finanate prin Msura 19 LEADER, indiferent dac aceasta este sau nu externalizat;
- cheltuielilor de transport, atunci cnd nu se externalizeaz. n acest caz, decontarea
acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind
drepturile i obligaiile personalului autoritilor i instituiilor publice pe perioada
delegrii i detarii n alt localitate, precum i n cazul deplasrii, n cadrul localitii, n
interesul serviciului.

Pentru Cap II:

- cheltuieli privind transportul participanilor la aciunile proiectului;


- cheltuieli privind cazarea participanilor la aciunile proiectului;
- cheltuieli privind masa participanilor la aciunile proiectului;
- cheltuieli pentru nchirierea de spaii adecvate pentru derularea activitilor proiectului;
- cheltuieli pentru nchirierea de echipamente i logistic pentru derularea aciunilor n
cadrul proiectului;
- cheltuieli pentru achiziia de materiale didactice i/ sau consumabile pentru derularea
activitilor proiectului;
- cheltuieli cu materiale de informare i promovare utilizate n aciunile proiectului (mape,
bloc-notes, pix, pliante, brouri, banner, editarea i tiprirea de materiale - geant umr,
map de prezentare);
- cheltuieli cu materiale publicitare cu informaii privind finanarea proiectelor prin PNDR
(autocolante, afie conform Anexei VI la Contractul de finanare);
- cheltuieli cu plata auditorului;
- cheltuielile aferente aderrii la schema de calitate:
- cheltuieli pentru participarea pentru prima dat la o schem de calitate (art. 16 alin. (1)
din Reg. 1305/2013): cheltuieli aferente aderrii la schema de calitate, cheltuieli cu
cotizaia anual de participare la schema de calitate/ schema de certificare a exploataiei
agricole, cheltuieli aferente controalelor necesare pentru verificarea respectrii
specificaiilor schemei de calitate, dac este cazul;
cheltuieli privind informarea i promovarea, prin diverse canale de comunicare, a
produselor agricole/alimentare care fac obiectul unei scheme de calitate (n
conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Reg. 1305/2013), cu respectarea
specificaiilor prezentate n cadrul Anexei VI la Contractul de finanare;
- alte cheltuieli pentru derularea proiectului (cheltuieli potale, de telefonie, servicii de
traducere i interpretare).

Toate cheltuielile de mai sus necesit procedur de achiziii, cu excepia:


- cheltuielilor pentru nchirierea de spaii adecvate pentru derularea activitilor
proiectului (se realizeaz n baza unui Contract de nchiriere, care nu necesit procedur
de achiziii);
- cheltuielilor de cazare, atunci cnd nu se externalizeaz. Pentru cazare nu se va depi
preul maximal din Baza de date cu preuri de referin pentru proiectele de servicii
finanate prin Msura 19 LEADER, indiferent dac aceasta este sau nu externalizat;
- cheltuielilor de transport, atunci cnd nu se externalizeaz. n acest caz, decontarea
acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind
drepturile i obligaiile personalului autoritilor i instituiilor publice pe perioada
delegrii i detarii n alt localitate, precum i n cazul deplasrii, n cadrul localitii, n
interesul serviciului;
- cheltuielilor de telefonie, potale;
- cheltuielilor cu taxele/cotizaiile/controalele (dac este cazul) aferente aderrii la o
schem de calitate.

La realizarea Fundamentrii bugetare pentru Cap. I, salariul/ onorariul experilor formatori/


lectori se va calcula exclusiv pe durata efectiv prestat de experi n cadrul activitilor de
formare profesional/ activiti demonstrative/ aciuni de informare (zile/curs, zile/seminar)/
activitilor specifice proiectului de servicii (zile lucrate pentru elaborare monografie, studiu
etc.)/aciunilor de informare (difuzarea cunotinelor tiinifice i tehnice) i promovare a
produselor care fac obiectul unui sistem de calitate (zile derulare eveniment: seminar, trg,
expoziie etc.). Salariul/ onorariul va include toate activitile experilor n vederea desfurrii
aciunilor de formare profesional/activiti demonstrative/aciuni de informare/promovare
elaborare, prezentare suport de curs/seminar, materiale prezentate.

La realizarea Fundamentrii bugetare, solicitantul va consulta Tabelul centralizator al preurilor


maximale utilizate n cadrul proiectelor de servicii finanate prin Msura 19 LEADER a PNDR
2014-2020, disponibil pe site-ul www.afir.madr.ro. n cadrul acestei liste se regsesc limitele de
pre ntre care se accept alocarea financiar pentru diferite categorii de servicii. Astfel, pentru
stabilirea onorariului expertului cu atribuii organizatorice/expertului non-cheie (asistent
manager, experi cu atribuii organizatorice/organizare evenimente/financiar-contabile) se va
consulta poziia ,,personal auxiliar. Pentru stabilirea onorariului expertului formator/
experilor-cheie se va consulta poziia ,,expert formator.

n cazul n care categoriile de bunuri/servicii bugetate nu se regsesc n Baza de date (Tabelul


centralizator al preurilor maximale utilizate n cadrul proiectelor de servicii finanate prin
Msura 19 LEADER a PNDR 2014-2020) solicitantul are obligaia s ataeze la Cererea de
Finanare o ofert conform pentru fiecare bun/ serviciu bugetat a crui valoare nu depete
15.000 Euro i cte 2 oferte conforme pentru fiecare bun/ serviciu a crui valoare depete
aceast valoare. Toate cheltuielile realizate trebuie s fie rezonabile, justificate i s corespund
principiilor unei bune gestionri financiare, n special din punct de vedere al raportului pre-
calitate i al rentabilitii.

Cheltuieli neeligibile:
Nu sunt eligibile pentru finanare activitile de informare/ promovare a vinurilor de calitate
finanate din fonduri F.E.G.A.
Nu se acord sprijin pentru aciunile de informare i de promovare referitoare la mrci
comerciale.

ANEXA 2

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE A SOLICITANTULUI

Prin aceast declaraie solicitantul............., care solicit asisten financiar nerambursabil prin
programul FEADR pentru proiectul ".............................................", prin reprezentantul
legal.............................., cunoscnd prevederile legii penale cu privire la falsul in declaraii:
1. Declar c proiectul propus asistenei financiare nerambursabile FEADR nu a beneficiat
i nu beneficiaz de alt finanare din programe de finanare nerambursabil;
De asemenea m angajez ca n cazul n care proiectul va fi selectat pentru finanare FEADR, nu
voi depune acest proiect la niciun alt program de finanare nerambursabil la care proiectul
poate fi n ntregime sau parial eligibil pentru asisten;
2. Declar c ndeplinesc condiiile de eligibilitate din apelul de selectie publicat de
GAL..................... (cuprinse n Strategia de Dezvoltare Local elaborat de Grupul de Aciune
Local) i m angajez s le respect pe perioada de valabilitate a contractului de finanare,
inclusiv criteriile de selecie pentru care am fost punctat;
3. Declar c toate informaiile din prezenta cerere de finanare i din documentele
anexate sunt corecte i m angajez s respect condiiile cerute n reglementrile referitoare la
prezentul program i pe cele legate de proiectul anexat i s furnizez periodic, la cerere,
documente justificative necesare;
4. Declar pe propria rspundere c orice modificri aduse dreptului de proprietate sau de
folosin vor fi notificate AFIR n termen de trei zile de la data ncheierii lor.
5. Declar c eu i organizaia mea nu suntem ntr-unul din urmtoarele cazuri:
- Acuzat din cauza unei greeli privind conduita profesional avnd ca soluie final res
judicata (mpotriva creia nici un apel nu este posibil);
- Vinovat de grave deficiene de conduit profesional dovedite prin orice mijloace pe
care Agenia le poate justifica;
- Vinovat de faptul c nu am prezentat informaiile cerute de autoritatea contractant ca
o condiie de participare la licitaie sau contractare;
- nclcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am ndeplinit obligaiile
contractuale n legtur cu un alt contract cu Agenia sau alte contracte finanate din fonduri
comunitare;
- ncercarea de a obine informaii confideniale sau de influenare a Ageniei n timpul
procesului de evaluare a proiectului i nu voi face presiuni la adresa evaluatorului.
6. Declar c organizaia pe care o reprezint :
ARE datorii ctre instituii de credit i/sau instituii financiare nebancare pentru care
prezint graficul de rambursare;
sau
NU are datorii ctre instituii de credit i/sau instituii financiare nebancare;
7. Declar pe propria rspundere c n cazul n care nu respect oricare din punctele prevzute n
aceast declaraie proiectul s devin neeligibil n baza criteriului Eligibilitatea solicitantului
sau contractul s fie reziliat;
8. Declar pe propria rspundere c:
Nu sunt nregistrat n scopuri de TVA i c m angajez s notific Ageniei orice
modificare a situaiei privind nregistrarea ca pltitor de TVA, n maxim 10 (zece) zile de
la data nregistrrii n scopuri de TVA;
sau
Sunt nregistrat n scopuri de TVA (certificat de nregistrare fiscal n scopuri de TVA);
9. Declar pe propria rspundere c nu am nscrieri care privesc sanciuni economico-financiare
n cazierul judiciar pe care m oblig s-l depun la ncheierea contractului de finanare;
10. Declar pe propria rspundere c nu am fapte nscrise n cazierul fiscal;
11. Declar pe propria rspundere c:
Nu am datorii ctre bnci.
sau
Am datorii ctre bnci. n acest sens, ataez Graficul de rambursarea datoriilor ctre
bnci i document de la banc pentru certificarea respectrii graficului de rambursare;
12. Declar pe propria rspundere c dispun de capacitatea tehnic i financiar necesare
derulrii activitilor proiectului;
13. Declar pe propria rspundere c:
m angajez s prezint documentul privind cofinanarea proiectului i Angajamentul c nu
voi utiliza n alte scopuri 50% din cofinanarea privat (n cazul prezentrii cofinanrii
prin extras de cont), pn la data semnrii contractului de finanare.
proiectul se ncadreaz n categoria proiectelor cu finanare public de 100%.
14. Declar pe propria rspundere c toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de solicitant
i c acestea vor fi realizate pn la finalizarea proiectului;
15. Declar pe propria rspundere c:
voi achita integral datoria fa de AFIR, inclusiv dobnzile i majorrile de ntrziere pn
la data semnrii contractului de finanare (pentru solicitanii nregistrai n registrul
debitorilor AFIR att pentru programul SAPARD ct i pentru FEADR);
sau
nu am datorii fa de AFIR.
16. Declar pe propria rspundere c:
respect/ voi respecta ncadrarea finanrii n regula de minimis, conform prevederilor
legislaiei Europene i naionale n vigoare, pentru proiectele care intr sub incidena
normelor privind ajutoarele de stat (n afara sectorului agricol);
sau
proiectul nu se supune regulii de minimis.
17. Declar pe propria rspundere c nu am mai participat la scheme de calitate/ scheme de
certificare a exploataiilor agricole/ scheme voluntare de certificare a produselor agricole
recunoscute de statele membre:
DA
NU
NU ESTE CAZUL

18. Declar pe propria rspundere c voi respecta specificaiile schemei de calitate i toate
cerinele n vigoare referitoare la schem:
DA
NU
NU ESTE CAZUL

19. Sunt de acord ca AFIR s consulte i s prelucreze, prin operaiunile prevzute de legislaia n
vigoare n vederea desfurrii activitii specifice, datele mele cu caracter personal, furnizate
AFIR.
DA
NU

Semntura reprezentantului legal i tampila (obligatorie numai pentru beneficiarii publici)


Data:

ANEXA 3 GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE

1 2 3
Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .. .. .. ..
Sptmna

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

Activitatea n

E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR DE SERVICII


A se anexa documentele n ordinea de mai jos:
NU Pagina
Lista documentelor DA NU ESTE de la-
CAZUL pn la
Raportul asupra utilizrii altor programe de finanare
nerambursabil (obiective, tip de serviciu, elemente clare de
identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul i
stadiul proiectului, perioada derulrii proiectului) ntocmit de
solicitant, pentru solicitanii care au mai beneficiat de alte
programe de finanare nerambursabil n perioada de programare
anterioar, pentru aceleai tipuri de servicii.
Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate
incluse n Raportul asupra utilizrii altor programe de finanare
nerambursabil2
Documente care s ateste expertiza experilor de a implementa
activitiile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referine,
atestare ca formator emise conform legislaiei naionale n vigoare
etc.)
Documente constitutive/ Documente care s ateste forma de
organizare* n funcie de tipul solicitantului (Statut juridic, Act
Constitutiv, Cod Unic de nregistrare, Cod de nregistrare Fiscal,
nscrierea n Registrul asociaiilor i fundaiilor etc.).

*
n acest caz, dac n timpul evalurii se constat c documentul
prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin
informaii suplimentare documentul necesar cu elementele pe care
trebuie s le conin.
Certificat/certificate care s ateste lipsa datoriilor fiscale i sociale
emise de Direcia General a Finanelor Publice

Certificate de atestare fiscal, emise n conformitate cu art. 112 i


113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedur Fiscal,
republicat, de ctre:
a) Organul fiscal competent din subordinea Direciilor Generale ale
Finanelor Publice, pentru obligaiile fiscale i sociale de plat ctre
bugetul general consolidat al statului;
b) Autoritile administraiei publice locale, n raza crora i au
sediul social i puncte de lucru (dup caz), pentru obligaiile de
plat ctre bugetul local (numai n cazul n care solicitantul este
proprietar asupra imobilelor).
Aceste certificate trebuie s menioneze clar lipsa datoriilor (prin
meniunea nu are datorii fiscale, sociale sau locale sau bararea
rubricii n care ar trebui s fie menionate).

Decizia de rambursare aprobat a sumelor negative solicitate la


rambursare prin deconturile de TVA i/sau alte documente
aprobate pentru soluionarea cererilor de restituire.
2
Aceste documente trebuie s conin date concrete privind obiectivul proiectului, locaia i perioada de
desfurare, numrul de aciuni, numr de participani etc, n funcie de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte
de activitate etc.).
Graficul de ealonare a datoriilor, n cazul n care aceast ealonare
a fost acordat.
Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute n
vedere la stabilirea rezonabilitii preurilor. Acestea trebuie s
aib cel puin urmtoarele caracteristici:
- S fie datate, personalizate i semnate;
- S conin detalierea unor specificaii tehnice minimale;
- S conin preul de achiziie, defalcat pe categorii de
bunuri/servicii.
Ofertele conforme reprezint oferte comparabile, care rspund
cerinelor din punct de vedere al performanelor i parametrilor
din cererea de oferte, al obiectului acestora i din punct de vedere
financiar i sunt transmise de ctre operatori economici reali i
care ndeplinesc condiiile de calificare, verificabile de ctre
experii evaluatori.
Certificat constatator emis conform legislaiei naionale n vigoare,
din care s rezulte faptul c solicitantul nu se afl n proces de
lichidare sau faliment.
Nu se depune n cazul solicitanilor nfiinai n baza OG nr.26/2000
cu privire la asociaii i fundaii.
Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.
*Se accept inclusiv versiunea scanat, conform prevederilor
Ordonanei de Urgen nr. 41/2016.
Contract/angajament cu primria, coala, cminul cultural,
muzeul/muzeele din localitatea respectiv privind promovarea
motenirii culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru
proiectele prin care se finaneaz studii/ monografii).
Program de promovare (care include planul de informare defalcat
pe aciuni, mijloace, perioade i activiti de promovare cu
rezultate scontate pentru proiectul depus) (este obligatoriu pentru
proiectele care prevd activiti de informare i promovare a unor
produse care fac obiectul unei scheme de caliate)
Document din care s reias c solicitantul (fermierul/ grupul de
fermieri care n anul anterior de plat a/ au beneficiat de pli
directe care depesc cuantumul de 5.000 euro) este nregistrat la
Oficiul Naional al Registrului Comerului (prezint cod CAEN din
care rezult activitatea agricol) sau Actul normativ de
nfiinare/actul constitutiv/statutul, din care s reias activitatea
agricol. (este obligatoriu pentru proiectele realizate conform
art.16 din Reg. 1305/2013)
Documente care atest dreptul de proprietate/ folosin (contract
de concesionare/ comodat/ nchiriere/ administraie) pentru
exploataia agricol*
*n situaia n care primriile nu pot elibera copia Registrului
agricol cu situaia curent, se va depune copia ultimei nregistrari a
registrului agricol nsoit de adeverin emis de primrie privind
situaia curent.
(este obligatoriu pentru proiectele realizate conform art.16 din
Reg. 1305/2013)
Alte documente justificative, dup caz

F. INDICATORI DE MONITORIZARE

Domeniul de Indicatori de monitorizare Domeniul/ile Indicatori de monitorizare


intervenie de
principal intervenie
(conform secundar/e
fiei msurii (dac este
din SDL) cazul)
Cheltuial public .............. 1B Numrul total de ...............
total (obligatoriu) . operaiuni de
cooperare sprijinite n
cadrul msurii de
cooperare (art.35 din
Reg. (UE) nr.
1305/2013)
Numrul de brba .............. 1C Numrul total al ...............
locuri de i . participanilor instruii
munc
...
create
(obligatoriu femei
)
1B Numrul total de .............. 3A, 3B Numrul de ...............
operaiuni de . exploataii agricole
cooperare sprijinite n care primesc sprijin
cadrul msurii de pentru participarea la
cooperare (art.35 din sistemele de calitate,
Reg. (UE) nr. la pieele locale i la
1305/2013) circuitele de
aprovizionare scurte,
precum i la
grupuri/organizaii de
productori
1C Numrul total al .............. Se va corela Ali indicatori specifici ...............
participanilor . cu fia teritoriului (dac este
instruii msurii din cazul)
SDL ...............
...............
...............
3A, 3B Numrul de ..............
exploataii agricole .
care primesc sprijin
pentru participarea la
sistemele de calitate,
la pieele locale i la
circuitele de
aprovizionare scurte,
precum i la
grupuri/organizaii de
productori
Se va corela Ali indicatori specifici ..............
cu fia teritoriului (dac este .
msurii din cazul)
SDL ...............

Codul unic de nregistrare APIA

n cazul n care nu avei un cod unic de nregistrare APIA, completai acest formular.
Se preiau informaiile care exist n seciunea "B. INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL"

FORMULAR
de nscriere n Registrul unic de identificare pentru solicitanii de finanare prin msurile
Programului Naional de Dezvoltare Rural 2014- 2020

Persoan juridic/ Persoan fizic / Alt categorie de solicitant PNDR:

Sediul/Adresa:
ara: Romnia Judeul: Ora:
Comuna: satul:
Strada: nr. , bl. et. ap.
Sectorul:_ _, codul potal:
Numr de telefon: , Fax:

Numr de nregistrare n registrul comerului / Registrul asociaiilor i fundaiilor


CUI:
Cod CAEN pentru activitatea principal:

Cod CAEN pentru activitatea secundar pentru care se solicit nregistrarea n Registrul unic
de Identificare
Cod IBAN:
deschis la Banca/Trezoreria (obligatoriu pentru beneficiarii publici):
Sucursala / Agenia:
Prin reprezentant legal, doamna/domnul:.................................
cu CNP..............................: solicit nscrierea n Registrul unic de identificare - Agenia de Pli
i Intervenie pentru Agricultur.
Am luat la cunotin c orice modificare a informaiilor de mai sus trebuie furnizat ctre
APIA n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la producerea acestora.
Declar pe propria rspundere c cele de mai sus sunt conforme cu realitatea.
Sunt de acord ca datele din cerere s fie introduse n baza de date a Sistemului integrat de
Administrare i Control, procesate i verificate n vederea nscrierii n Registrul unic de
identificare i transmise autoritilor responsabile n vederea elaborrii de studii statistice i
de evaluri economice, n condiiile Legii nr. 677/2001 actualizat pentru protecia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor
date, cu modificrile i completrile ulterioare.

Reprezentant legal
Numele i prenumele:
Semntura................
Data........................
E1.2.1L FIA DE VERIFICARE A NCADRRII PROIECTULUI

Sub-msura 19.2 - Sprijin pentru implementarea aciunilor n cadrul strategiei de dezvoltare


local

Denumire solicitant: ..........................................................


Statutul juridic: ..

Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului


Nume:........
Prenume:.........
Funcie:.......................................................

Titlul proiectului:
Data lansrii apelului de selecie de ctre GAL: .......................
Data nregistrrii proiectului la GAL: ..................................
Data depunerii proiectului de ctre GAL la SLIN-OJFIR: ..............
Structura responsabil de verificarea proiectului: ..............
Data transmiterii proiectului de ctre SLIN-OJFIR la structura responsabil:..............

Obiectivul i tipul proiectului: ...............................................................


Amplasarea proiectului* .......................(localitate/localiti)
*se va specifica inclusiv dac localizarea proiectului vizeaz arealul de implementare al
Investiiei Teritoriale Integrate Delta Dunrii (ITI Delta Dunrii)

Numrul de nregistrare a cererii de finanare** :

1 2 3 5 4 6 7 8 9
F/N 19 2 _______ 11_ _ _ __ ____
Tip Codificarea Codificarea Cod
Codificar Nr. de Codul Codul Numrul
cerere msurii submsurii ea Decizie referin Regiunii Judeului de ordine
de Autorizar
aferent al de
finantar Sub-e GAL licitaiei nregistra
e msurii de re n
PNDR a proiect registru
crei e
cereri de
finanare
a fost
utilizat
n
procesul
de
evaluare
**Se completeaz numai la nivelul OJFIR/CRFIR
Partea I VERIFICAREA CONFORMITII DOCUMENTELOR

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare aceast cerere de finanare n baza aceluiai
Raport de Selecie <nr.../data> al GAL<denumire GAL> (se va completa de ctre expertul
verificator nr. i data Raportului de Selecie care nsoete Cererea de finanare i
denumirea GAL)?
DA NU

Dac DA, de cte ori ?


O dat De dou ori Nu este cazul

Prezenta cerere de finanare este acceptat pentru verificare ?


DA NU
deoarece aceasta a mai fost depus de dou ori, n baza aceluiai Raport de
Selecie, conform fielor de verificare:
Nr...... din data .... / .... /....
Nr...... din data ... / ... /......

2. Dosarul Cererii de finanare este legat, iar documentele pe care le conine sunt numerotate
de ctre solicitant?
DA NU

3. Referinele din Cererea de finanare corespund cu numrul paginii la care se afl


documentele din Dosarul Cererii de finanare?
DA NU

4. Cererea de finanare este completat i semnat de solicitant?


DA NU

5. Solicitantul a completat lista documentelor anex obligatorii i cele impuse de tipul


msurii?
DA NU

6. Solicitantul a ataat la Cererea de finanare toate documentele anex obligatorii din list?
DA NU

7. Copia electronic a Cererii de finanare corespunde cu dosarul original pe suport de


hrtie?
DA NU

8. Copia scanat a documentelor ataate Cererii de finanare este prezentat alturi de forma
electronic a Cererii de finanare?
DA NU

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?


DA NU
10. Fia de verificare a eligibilitii emis de GAL este ataat la Cererea de finanare, este
semnat de cel puin doi experi evaluatori i avizat de reprezentantul CDRJ? 3
DA NU

11. Fia de verificare a criteriilor de selecie emis de GAL este ataat la Cererea de finanare,
este semnat de cel puin doi experi evaluatori i avizat de reprezentantul CDRJ?
DA NU

12. Fia de verificare pe teren emis de GAL este ataat la Cererea de finanare i este
semnat de cel puin doi experi evaluatori?
DA NU NU ESTE CAZUL

13. Raportul de Selecie emis de GAL este ataat la Cererea de finanare i este datat cu cel
mult 15 zile calendaristice nainte de depunerea Cererii de finanare la OJFIR; este semnat
de toi membrii Comitetului de Selecie i de ctre Preedintele/ Reprezentantul legal al
GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat n acest sens; prezint
numele i semntura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de selecie?
DA NU

14. Raportul de Selecie emis de GAL este nsoit de copii ale Declaraiilor privind evitarea
conflictului de interese ale persoanelor implicate la nivelul GAL n evaluarea i selecia
proiectelor care conin informaiile minime necesare?
DA NU

15. Raportul de Contestaii emis de GAL este ataat la Cererea de finanare i este semnat de
membrii Comisiei de Soluionare a Contestaiilor constituit la nivelul GAL?
DA NU NU ESTE CAZUL

Concluzia verificrii:
Cererea de finanare este :
CONFORM
NECONFORM

Observaii:
_____________________________________________________________________________
tampila
Aprobat,
Director OJFIR/CRFIR___________________
Nume/Prenume _______________________
Semntura __________
Data_____/_____/_______

Avizat: ef SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR /SIBA - CRFIR


Nume/Prenume _______________________
Semntura __________
Data_____/_____/________

Verificat: Expert 2 CE SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR /CE SIBA - CRIFR

3
Viza reprezentantului CDRJ nu se face pe documentele efective, ci n baza Formularelor specifice ale CDRJ.
Nume/Prenume ______________________
Semntura __________
Data_____/_____/________

ntocmit: Expert 1 CE SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR /CE SIBA - CRIFR


Nume/Prenume ______________________
Semntura __________
Data_____/_____/________

Partea a II a - VERIFICAREA NCADRRII PROIECTULUI

1. I) Modelul de Cerere de finanare utilizat de solicitant este n concordan cu ultima variant


de pe site-ul AFIR (seciunea LEADER) a Cererii de finanare pentru proiecte de servicii, n
vigoare la momentul lansrii Apelului de selecie de ctre GAL?
DA NU NU ESTE CAZUL

II) Modelul de Cerere de finanare utilizat de solicitant este n concordan cu ultima variant
de pe site-ul AFIR (seciunea LEADER) a Cererii de finanare aferent sub-msurii din PNDR cu
investiii similare, care se preteaz cel mai bine pentru tipul de beneficiar i cu investiiile
prevzute n proiectele ce vor fi finanate prin submsura 19.2, n vigoare la momentul lansrii
Apelului de selecie de ctre GAL?
DA NU NU ESTE CAZUL

2. Proiectul respect cerinele menionate n Apelul de selecie?


DA NU

3. Valoarea finanrii nerambursabile este de maximum 200.000 euro?


DA NU

4. I) Localizarea proiectului de servicii respect condiiile specificate n Ghidul de


implementare?
DA NU NU ESTE CAZUL

II) Localizarea proiectului de investiii este n spaiul LEADER acoperit de Grupul de Aciune
Local care a selectat proiectul, aa cum este definit n fia msurii 19 din cadrul PNDR 2014
2020 i n Cap. 8.1 al PNDR 2014 2020?
DA NU NU ESTE CAZUL

5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanare este ncadrat corect n msura n care se regsesc
obiectivele proiectului?
DA NU

6. Obiectivele i tipul de serviciu/ investiie prezentate n Cererea de finanare se ncadreaz n


fia msurii din SDL?
DA NU

7. Domeniul de intervenie n care a fost ncadrat proiectul, prezentat n Cererea de finanare,


corespunde Domeniului de intervenie prezentat n SDL, n cadrul msurii respective?
DA NU

8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenie pe care este ncadrat proiectul,


inclusiv cei specifici teritoriului (dac este cazul), prevzui n fia tehnic a msurii din SDL, sunt
completai de ctre solicitant?
DA NU DA cu diferene

Tipul de beneficiar promotor al proiectului ONG


GAL
Sector public
IMM
Alii
Indicatori de monitorizare Domeniul de Domeniul/i de
intervenie principal intervenie secundar/e
Total cheltuial public realizat (obligatoriu pentru .. ..
toate proiectele) 1A
Numrul de locuri de munc create brbai .. ..
(obligatoriu pentru toate proiectele) 6A femei .. ..
Numrul total de operaiuni de cooperare sprijinite .. ..
n cadrul msurii de cooperare (art.35 din
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) - 1B
Numrul total al participanilor instruii - 1C .. ..
Numrul de exploataii agricole/beneficiari sprijinii
2A .. ..
2B .. ..
2C .. ..
Numrul de exploataii agricole care primesc sprijin
pentru participarea la sistemele de calitate, la pieele
locale i la circuitele de aprovizionare scurte, precum
i la grupuri/organizaii de productori
3A .. ..
3B .. ..
Suprafa total agricol (ha)
4A .. ..
4B .. ..
4C .. ..
Suprafa total forestier (ha)
4A .. ..
4B .. ..
4C .. ..
Suprafa total (ha) - 5A .. ..
Investiii Totale (publice+private)
5B .. ..
5C .. ..
Suprafaa total sau UVM n cauz 5D .. ..
Suprafa total 5E .. ..
Populaie net care beneficiaz de .. ..
servicii/infrastructuri mbuntite 6B
Populaie net care beneficiaz de servicii TIC 6C .. ..
Ali indicatori specifici teritoriului, n conformitate cu
obiectivele stabilite n fia msurii din SDL
.. ..
.. ..

Concluzia verificrii:

Proiectul este ncadrat corect:


DA
NU

Observaii:
______________________________________________________________________________

Aprobat,
tampila
Director OJFIR/CRFIR
Nume/Prenume ________________________________________
Semntura _______________________
Data_____/_____/___________

Avizat: ef SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR/SIBA - CRFIR


Nume/Prenume ________________________
Semntura __________________________
Data_____/_____/___________

Verificat: Expert 2 CE SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR /CE SIBA - CRIFR


Nume/Prenume ______________________
Semntura __________
Data_____/_____/________
ntocmit:Expert 1 CE SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR/SIBA - CRFIR
Nume/Prenume ________________________
Semntura __________________________
Data_____/_____/___________

Am luat la cunotin, tampila


Reprezentant legal al solicitantului:
Nume/Prenume ________________________ (numai pentru
Semntura ________________________ beneficiari publici)
Data_____/_____/___________
METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU COMPLETAREA E1.2.1L FIA DE VERIFICARE A
NCADRRII PROIECTULUI

Atenie!
n cazul n care, n oricare din etapele de verificare a ncadrrii proiectului, se constat erori de
form (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanare,
semnarea anumitor pagini, ataarea unor documente obligatorii), expertul OJFIR/CRFIR poate
solicita documente sau informaii suplimentare ctre GAL sau solicitant (n funcie de natura
informaiilor solicitate). Dac n urma solicitrii informaiilor suplimentare trebuie prezentate
documente, acestea trebuie s fie emise la o dat anterioar depunerii cererii de finanare la
GAL/AFIR (dup caz).

Denumire solicitant
Se preia denumirea din Cererea de finanare
Statutul juridic
Se preia statutul juridic din Cererea de finanare
Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului
Nume
Prenume
Funcie
Se preiau informaiile din Cererea de finanare
Titlul proiectului
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanare.
Data lansrii apelului de selecie de ctre GAL
Se completeaz cu data lansrii apelului de selecie de ctre GAL. Data lansrii apelului de ctre
GAL va determina versiunea procedural aplicabil verificrilor privind ncadrarea proiectului i
a eligibilitii, realizate n cadrul tuturor proiectelor.
Data nregistrrii proiectului la GAL
Se completeaz cu data nregistrrii proiectului la GAL, conform documentaiei depuse de GAL
la OJFIR/ CRFIR.
Data depunerii proiectului de ctre GAL la SLIN-OJFIR
Se completeaz cu data nregistrrii proiectului la SLIN-OJFIR de ctre GAL.
Structura responsabil de verificarea proiectului
Se va completa doar n cazul n care structura responsabil este alta n afar de SLIN-OJFIR.
Data transmiterii proiectului de ctre SLIN-OJFIR la structura responsabil
Dac este cazul, Se va completa cu data nregistrrii Notei de naintare transmis ctre Serviciul
de specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR.
Obiectivul i tipul proiectului
Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menionat n Cererea de finanare.
Se stabilete tipul proiectului:
de servicii;
de investiii: - investiie nou
- modernizare
cu sprijin forfetar.
Not! Proiectele mixte (investiii i servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiii, ntruct
existena unei componente de investiii conduce la obligaia meninerii obiectivelor investiiei
pentru o perioad minim, stabilit n cadrul de implementare naional (de ex. proiecte de
cooperare).

Amplasarea proiectului
Se preia amplasarea menionat n Cererea de finanare.
Se va specifica totodat dac localizarea proiectului vizeaz arealul de implementare al
Investiiei Teritoriale Integrate Delta Dunrii (ITI Delta Dunrii), respectiv cel puin una din
urmtoarele uniti administrativ-teritoriale:

Jude/localitate Comun/ Ora


Judeul Constana
1 Corbu comun
2 Mihai Viteazu comun
3 Istria comun
4 Scele comun
Judeul Tulcea
5 Tulcea ora
6 Babadag ora
7 Isaccea ora
8 Mcin ora Metodologie de aplicat pentru Partea I
9 Sulina ora VERIFICAREA CONFORMITII DOCUMENTELOR
10 Baia comun
11 Betepe comun 1. Solicitantul a mai depus pentru verificare
12 C.A. Roset comun aceast cerere de finanare n baza aceluiai
13 Ceamurlia de Jos comun Raport de Selecie <nr.../data> al GAL<denumire
GAL>?
14 Ceatalchioi comun
Expertul verific dac Cererea de finanare a mai
15 Chilia Veche comun
fost depus i dac da, de cte ori a fost depus
16 Crian comun
fiind nsoit de acelai Raport de selecie. Dac a
17 Frecei comun
mai fost depus de dou ori n baza aceluiai
18 Greci comun
Raport de selecie, Cererea de finanare nu va fi
19 Grindu comun acceptat pentru verificare i va fi declarat
20 I.C. Brtianu comun neconform.
21 Jijila comun
22 Jurilovca comun 2. Dosarul Cererii de finanare este legat, iar
23 Luncavia comun documentele pe care le conine sunt numerotate
24 Mihail Koglniceanu comun de ctre solicitant?
25 Mahmudia comun Se verific dac Dosarul Cererii de finanare este
26 Maliuc comun legat, iar documentele pe care le conine sunt
27 Mihai Bravu comun numerotate de ctre solicitant.
28 Murighiol comun
29 Niculiei comun 3. Referinele din Cererea de finanare
30 Nufru comun corespund cu numrul paginii la care se afl
31 Pardina comun documentele din Dosarul Cererii de finanare?
32 Sarichioi comun Se verific dac referinele din Cererea de finanare
33 Sfntu Gheorghe comun corespund cu numrul paginii la care se afl
34 Slava Cerchez comun documentele din Lista documentelor din cererea
35 Smrdan comun de finanare i din Dosarul Cererii de finanare.
36 Somova comun
37 Vcreni comun
38 Valea Nucarilor comun
4. Cererea de finanare este completat i semnat de solicitant?
Se verific dac Cererea de finanare este completat de solicitant astfel:
A - PREZENTARE GENERAL
A1. Msura: se verific dac este precizat sub-msura 19.2 ...... pentru care se solicit finanare
nerambursabil.
A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verific dac numele solicitantului corespunde celui
menionat n documentele anexate, dup caz.
A3. Titlu proiect: se verific dac este completat titlul proiectului.
A4. Descrierea succint a proiectului: Expertul verific dac solicitantul a completat acest punct.
Pentru proiectele de servicii:
Se verific dac solicitantul a completat informaii la subpunctele:
4.1 Programul de finanare, obiectivul, prioritatea i domeniul de intervenie.
Expertul va verifica dac sunt menionate aceste informaii conform fiei msurii din SDL.
4.2 Obiectivul proiectului
4.3 Oportunitatea i necesitatea socio-economic a proiectului
4.4 Prezentarea activitilor care se vor desfura n cadrul proiectului n vederea realizrii
obiectivelor propuse.
4.5 Prezentarea resurselor umane disponibile i a expertizei acestora.
4.6 Descrierea rezultatelor anticipate n urma implementrii proiectului.
4.7 Bugetul indicativ
Expertul verific dac sumele indicate sunt aceleai cu cele din Anexa 1 Bugetul indicativ.
4.8 Durata proiectului
A5. Amplasarea proiectului: Expertul verific dac sunt completate csuele corespunztoare
obiectivelor investiiei i sunt selectate regiunea, judeul, comuna, satul i dac acestea
corespund cu cele menionate n documentele justificative corespunztoare.
Pentru proiectele de servicii, expertul verific n afara existenei informaiilor privind localitatea,
judeul i regiunea (subpunctul 5.1) i prezentarea locaiei unde se vor desfura activitiile din
proiect (expertul verific locaia/locaiile i logistica pentru desfurarea activitiilor descrise
de solicitant, dac ndeplinesc cerinele privind asigurarea spaiului de desfurare i a logisticii
necesare prevzute n anunul de selecie publicat de GAL) (subpunctul 5.2).
A6. Date despre tipul de proiect i beneficiar:
A6.1
n cazul proiectelor de investiii, expertul verific dac solicitantul a bifat csuele
corespunztoare privind categoria proiectului - cu construcii montaj sau fr construcii
montaj.
Expertul verific dac proiectele fr lucrri de construcii montaj au prevzute cheltuieli la
cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 i 5.1.1 din devizul general (realizat pe baza
HG28/2008) sau la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 i 5.1.1 din devizul general (realizat
pe baza HG907/2016). Dac nu sunt prevzute cheltuieli la aceste capitole/ subcapitole,
nseamn c proiectul este fr lucrri de construcii montaj, iar solicitantul a bifat n csua
corespunztoare din dreptul punctului A6.1. n caz contrar proiectul este cu construcii montaj,
solicitantul bifnd n csua corespunztoare din dreptul punctului A6.1. Dac bifa nu este
corespunztoare, expertul corecteaz bifa, nscriind acest lucru la rubrica Observaii.
Pentru proiectele de servicii, expertul verific dac solicitantul a bifat csua corespunztoare
proiect de servicii.
A6.2 - n cazul proiectelor de investiii, expertul verific dac solicitantul a bifat csuele
corespunztoare privind tipul proiectului de modernizare i/sau extindere sau investiie nou.
Expertul verific corectitudinea rspunsului din titlul proiectului (A3) i descrierea proiectului
(A4). Dac bifa nu este corespunztoare, expertul corecteaz bifa, nscriind acest lucru la rubrica
Observaii.
Pentru proiectele de servicii, expertul verific dac solicitantul a bifat csua corespunztoare
categoriei de beneficiar (public sau privat) n care se ncadreaz. Expertul verific documentele
constitutive ale solicitantului.
A6.3 Pentru proiectele de investiii, expertul verific dac solicitantul a bifat csua
corspunztoare categoriei de beneficiar (public sau privat) n care se ncadreaz. Expertul
verific documentele constitutive ale solicitantului.

B - INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL


B1. Descrierea solicitantului
B1.1 Informaii privind solicitantul:
Expertul verific dac data de nfiinare corespunde celei menionate n documentele de
nfiinare, anexate la Cererea de finanare.
Cod de nregistrare fiscal: expertul verific dac acesta corespunde celui menionat n
documentele anexate la cererea de finanare.
Statutul juridic al solicitantului: expertul verific dac acesta corespunde celui menionat n
documentele anexate la cererea de finanare.
Pentru societi comerciale se verific numrul de nregistrare n Registrul Comerului, pe baza
documentelor anexate la cererea de finanare.
Pentru ONG-uri se verific numrul de nregistrare n Registrul asociaiilor i fundaiilor, pe baza
documentelor anexate la cererea de finanare.
Pentru proiectele de investiii, se verific codul CAEN al activitii/ activitilor finanate prin
proiect pe baza documentelor de nregistrare anexate cererii de finanare, cu excepia
proiectelor depuse de comune, ADI-uri, ONG-uri, unit[i de cult i proprietarii obiectivelor de
patrimoniu.
Codul unic de nregistrare APIA - exist dou situaii:
1. solicitantul este nregistrat la APIA i a nscris codul RO. n acest caz expertul verific
codul RO nscris de solicitant n Registrul unic de identificare.
2. solicitantul nu este nregistrat la APIA. n acest caz expertul verific completarea cererii
de atribuire din Cererea de finanare i prin intermediul aplicaiei se va atribui automat
un numr de nregistrare (cod RO).
B1.2 Sediul social: expertul verific dac adresa sediului social corespunde celei menionate n
documentele justificative corespunztoare.
B1.3 Numele reprezentantului legal, funcia acestuia n cadrul organizatiei, precum i
specimenul de semntur: Se verific concordana cu specificaiile din documentele anexate i
dac este completat specimenul de semntur.

B2. Informaii referitoare la reprezentantul legal de proiect


B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verific dac informaiile
din cererea de finanare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.
B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verific dac toate informaiile
menionate n aceast seciune corespund celor care figureaz n actul de identitate al
reprezentantului legal.

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR


B3.1 Denumirea bncii/trezoreriei
B3.2 Adresa bncii/trezoreriei
B3.3 Cod IBAN
B3.4 Titularul contului
Expertul verific dac toate cmpurile sunt completate i dac coordonatele furnizate
corespund solicitantului, a crei descriere a fost fcut la punctul B1, precedent. Contul se
exprim n moneda: LEI.

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii i cele impuse de tipul


msurii?
Expertul verific dac sunt bifate csuele.

6. Solicitantul a ataat la Cererea de finanare toate documentele anex obligatorii din


list?
Expertul verific dac solicitantul a ataat toate documentele obligatorii menionate n cadrul
listei documentelor anexate corespunztoare modelului de Cerere de finanare utilizat de GAL.

7. Copia electronic a Cererii de finanare corespunde cu dosarul original pe suport de


hrtie?
Expertul verific concordana copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin
sondaj.

8. Copia scanat a documentelor ataate Cererii de finanare este prezentat alturi de


forma electronic a Cererii de finanare?
Se verific dac pe CD exist fiierele scanate conform listei documentelor, precum i
exemplarul editabil al cererii de finanare.

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?


Expertul verific dac este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunztoare
cheltuielilor eligibile i neeligibile i c operaiunile previzionate sunt menionate n coloanele
prevzute n acest scop. Dac informaiile nu sunt precizate, Cererea de finanare este declarat
neconform.

10. Fia de verificare a eligibilitii emis de GAL este ataat la Cererea de finanare, este
semnat de cel puin doi experi evaluatori i avizat de reprezentantul CDRJ?
Expertul verific existena Fiei de verificare a eligibilitii emis de GAL i dac este semnat de
cel puin doi experi evaluatori din cadrul GAL, pentru a se asigura principiul de verificare 4
ochi.
n cazul n care GAL este beneficiar, se va verifica dac fia de verificare a eligibilitii este
semnat de ctre experii entitii ctre care au fost externalizate serviciile de evaluare.
Se verific dac fia este avizat de reprezentantul CDRJ care supervizeaz procesul de selecie,
n baza Formularului 3 - Formular de verificare a procesului de selecie emis de CDRJ.

11. Fia de verificare a criteriilor de selecie emis de GAL este ataat la Cererea de
finanare, este semnat de cel puin doi experi evaluatori i avizat de reprezentantul CDRJ?
Expertul verific existena Fiei de verificare a criteriilor de selecie emis de GAL i dac este
semnat de cel puin doi experi evaluatori din cadrul GAL, pentru a se asigura principiul de
verificare 4 ochi.
n cazul n care GAL este beneficiar, se va verifica dac fia de verificare a criteriilor de selecie
este semnat de ctre experii entitii ctre care au fost externalizate serviciile de evaluare.
Se verific dac fia este avizat de reprezentantul CDRJ care supervizeaz procesul de selecie,
n baza Formularului 3 - Formular de verificare a procesului de selecie emis de CDRJ.
12. Fia de verificare pe teren emis de GAL este ataat la Cererea de finanare i este
semnat de cel puin doi experi evaluatori?
Expertul verific existena Fiei de verificare, dac este cazul, emis de GAL i dac este semnat
de cel puin doi experi evaluatori din cadrul GAL, pentru a se asigura principiul de verificare 4
ochi.
n cazul n care GAL este beneficiar, se va verifica dac fia de verificare pe teren este semnat
de ctre experii entitii ctre care au fost externalizate serviciile de evaluare.
Pentru proiectele de servicii, se va bifa Nu este cazul.

13. Raportul de Selecie emis de GAL este ataat la Cererea de finanare i este datat cu cel
mult 15 zile calendaristice nainte de depunerea Cererii de finanare la OJFIR; este semnat de
toi membrii Comitetului de Selecie i de ctre Preedintele/Reprezentantul legal al GAL sau
de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat n acest sens; prezint numele i
semntura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de selecie?
Expertul verific existena Raportului de selecie emis de GAL cu cel mult 15 zile calendaristice
nainte de depunerea Cererii de finanare la OJFIR i dac acesta conine informaii cu privire la
numrul de proiecte retrase, neeligibile, eligibile neselectate i eligibile selectate, valoarea
acestora i numele solicitanilor. Cererea de finanare care este verificat trebuie s se
regseasc n lista proiectelor selectate. Se verific dac Raportul este datat, dac prezint
numele i semntura membrilor Comitetului de selecie (reprezentani legali sau alte persoane
mandatate n acest sens de ctre respectivele entiti juridice) i apartenena acestora la mediul
public, privat sau societate civil. De asemenea, se verific dac selecia proiectelor s-a realizat
aplicnd regula de dublu cvorum, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca n
momentul seleciei s fie prezeni cel puin 50% din membrii Comitetului de selecie, din care
peste 50% s fie din mediul privat i societate civil, organizaiile din mediul urban reprezentnd
mai puin de 25%.
Expertul verific dac Raportul de Selecie prezint numele i semntura reprezentantului CDRJ
i dac acesta a menionat faptul c s-au respectat principiile de selecie din fia msurii din
SDL, respectiv msurile minime obligatorii privind publicitatea Apelului de selecie. Expertul
verific dac Raportul de selecie prezint numele i semntura preedintelui GAL/
Reprezentantului legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat n
acest sens. n cazul n care semneaz o alt persoan din partea entitii juridice participante la
procesul de selecie, trebuie verificat existena documentului de mandatare. Dac Raportul de
selecie este aferent unui Apel lansat n baza strategiei modificate, expertul verific dac data
de depunere a proiectelor la OJFIR este ulterioar datei de modificare a Acordului-cadru
ncheiat ntre GAL i AFIR n cadrul Sub-msurii 19.4 (prin Not de aprobare) ca urmare a
revizuirii Anexei III la Acordul cadru (Strategia de Dezvoltare Local).

14. Raportul de Selecie emis de GAL este nsoit de copii ale Declaraiilor privind evitarea
conflictului de interese, ale persoanelor implicate la nivelul GAL n evaluarea i selecia
proiectelor?
Expertul verific prezena copiilor Declaraiilor privind evitarea conflictului de interese semnate
de persoanele implicate n procesul de evaluare i selecie (membri n Comitetul de Selecie, n
Comisia de Soluionare a Contestaiilor, dac este cazul i experii evaluatori implicai n
procesul de evaluare - inclusiv experi cooptai, n cazul externalizrii) i datate anterior
completrii fielor de verificare a eligibilitii, respectiv criteriilor de selecie.
n coninutul Declaraiei pe propria rspundere se va verifica menionarea a cel puin
urmtoarelor aspecte:
- Numele i prenumele declarantului;
- Funcia deinut la nivel GAL (nu se aplic n cazul externalizrii);
- Rolul n cadrul procesului de evaluare;
- Luarea la cunotin a prevederilor privind conflictul de interese, aa cum este acesta
prevzut la art. 10 i 11 din OG nr. 66/2011, Seciunea II Reguli n materia conflictului
de interes;
- Asumarea faptului c n situatia n care se constat c aceast declaraie nu este
conform cu realitatea, persoana semnatar este pasibil de nclcarea prevederilor
legislaiei penale privind falsul n declaraii.
n cazul n care expertul constat c n Declaraiile pe propria rspundere nu sunt menionate
toate aspectele menionate mai sus, sunt datate ulterior completrii fielor sau sunt completate
de ctre alte persoane n afara celor care au participat la procesul de selecie, Cererea de
finanare este declarat neconform.

15. Raportul de Contestaii emis de GAL este ataat la Cererea de finanare i este semnat
de membrii Comisiei de Soluionare a Contestaiilor constituit la nivelul GAL?
Expertul verific existena, dac este cazul, a Raportului de Contestaii emis de GAL i dac este
semnat de ctre toi membrii Comisiei de Soluionare a Contestaiilor constituit la nivelul GAL.
n cazul n care nu au fost depuse contestaii i, prin urmare, nu a fost elaborat un Raport de
Contestaii, se bifeaz Nu este cazul.

Cererea de finanare va fi declarat neconform dac cel puin un punct de verificare va


prezenta bifa NU. n acest caz, se menioneaz la rubrica Observaii, dar se continu
verificarea ncadrrii proiectului pentru ca la final solicitantul s fie ntiinat de toate
condiiile nendeplinite (dac este cazul).

Metodologie de aplicat pentru Partea a II a - VERIFICAREA NCADRRII PROIECTULUI

1. I) Modelul de Cerere de finanare utilizat de solicitant este n concordan cu ultima


variant de pe site-ul AFIR (seciunea LEADER) a Cererii de finanare pentru proiecte de
servicii, n vigoare la momentul lansrii Apelului de selecie de ctre GAL?
Se verific dac versiunea cererii de finanare de pe site-ul AFIR, n vigoare la momentul lansrii
Apelului de selecie de ctre GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanare utilizat de
solicitant. Avnd n vedere faptul c GAL are dreptul de a adapta modelele puse la dispoziie de
ctre AFIR n conformitate cu precizrile fiei de msuri din SDL, se verific dac exist cel puin
capitolele/ seciunile existente n modelul de pe site-ul AFIR. Dac a utilizat alt variant (care
nu conine cel puin capitolele sau seciunile existente n cea existent pe site-ul Ageniei),
cererea de finanare este respins.

II) Modelul de Cerere de finanare utilizat de solicitant este n concordan cu ultima


variant de pe site-ul AFIR (seciunea LEADER) a Cererii de finanare aferent submsurii din
PNDR cu investiii similare, care se preteaz cel mai bine pentru tipul de beneficiar i cu
investiiile prevzute n proiectele ce vor fi finanate prin Sub-msura 19.2, n vigoare la
momentul lansrii Apelului de selecie de ctre GAL?
Se verific dac versiunea cererii de finanare de pe site-ul AFIR aferent sub-msurii din PNDR
cu investiii similare, care se preteaz cel mai bine pentru tipul de beneficiar i cu investiiile
prevzute n proiect, n vigoare la momentul lansrii Apelului de selecie de ctre GAL,
corespunde cu modelul de cerere de finanare utilizat de solicitant. Avnd n vedere faptul c
GAL are dreptul de a adapta modelele puse la dispoziie de ctre AFIR n conformitate cu
precizrile fiei de msuri din SDL, se verific dac exist cel puin capitolele/ seciunile
existente n modelul de pe site-ul AFIR. Dac a utilizat alt variant (care nu conine cel puin
capitolele sau seciunile existente n cea existent pe site-ul Ageniei), cererea de finanare este
respins.

2. Proiectul respect cerinele menionate n Apelul de selecie?


Expertul verific dac proiectul depus se ncadreaz n cerinele prevzute n Apelul de selecie,
n ceea ce privete valoarea maxim nerambursabil pe proiect, obiectivele eligibile i alte
elemente specificate de GAL.

3. Valoarea finanrii nerambursabile este de maximum 200.000 euro?


Expertul verific dac valoarea finanrii nerambursabile a proiectului depete suma de
200.000 euro. n cazul depirii valorii, cererea de finanare este respins.

4. I) Localizarea proiectului de servicii respect condiiile stabilite prin Ghidul de


implementare?
Pentru proiectele de servicii, locaiile de implementare a proiectului pot fi stabilite pe teritoriul
GAL i/sau n afara acestuia. Cheltuielile pot fi eligibile i pentru aciuni realizate n afara
teritoriului GAL (numai pe teritoriul Romniei), dac beneficiul sprijinului se adreseaz
teritoriului GAL. Cheltuielile aferente serviciilor de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul
judeului/ judeelor de care aparine GAL sau n judeele limitrofe acestuia/ acestora.

Expertul verific dac datele privind amplasarea proiectului, din seciunea A5 - 5.1 din Cererea
de finanare, sunt cuprinse n teritoriul acoperit de GAL. n acest sens expertul verific Strategia
de Dezvoltare Local a GAL care a selectat proiectul. Astfel se verific:
- pentru proiectele ce se regsesc n obiectivele msurii de formare/informare, dac localitile
din care vor fi selectai participanii la activitile menionate n proiect fac parte din teritoriul
GAL;
- pentru proiectele care vizeaz aciuni de elaborare de studii, monografii etc., dac localitile
care fac obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL;
- pentru proiectele care vizeaz servicii pentru populaie, dac localitile din care vor fi
selectate persoanele care vor beneficia de serviciile menionate n proiect fac parte din
teritoriul GAL.

Din seciunea A5 5.2 a Cererii de finanare, se verific (numai n cazul proiectelor ce se


regsesc n obiectivele msurii de formare profesional/informare i n cazul proiectelor care
vizeaz activiti de informare i promovare a produselor agricole sau alimentare care fac
obiectul unei scheme de calitate/scheme de certificare a exploataiilor agricole) dac locaiile
descrise corespund cerinelor din Apelul de selecie al GAL pentru aciunile de acest tip, iar
pentru aciunile demonstrative/de informare, se verific dac solicitantul a menionat
localitile n care se vor desfura aceste aciuni.

Dac examinarea documentelor confirm amplasarea proiectului n spatiul LEADER i respect


cerinele, expertul bifeaz ptratul cu DA din fia de verificare a ncadrrii proiectului.
n caz contrar, expertul bifeaz NU i motiveaz poziia lui n rubrica Observaii de la sfritul
seciunii II a fiei de verificare a ncadrrii proiectului.
n cazul n care proiectul vizeaz obiective de investiii, se va bifa NU ESTE CAZUL.
II) Localizarea proiectului de investiii este n spaiul LEADER acoperit de Grupul de
Aciune Local care a selectat proiectul, aa cum este definit n fia msurii 19 din cadrul
PNDR 2014 2020 i n Cap. 8.1 al PNDR 2014 2020?
Expertul verific dac localitatea/localitile pe care se va realiza investiia (aa cum se
menioneaz n Cererea de finanare) se regsete/regsesc pe teritoriul acoperit de GAL -
conform Strategiei de Dezvoltare Local a GAL care a selectat proiectul. Proiectul poate fi
amplasat att pe teritoriul GAL, ct i n zona adiacent acestuia, cu condiia ca solicitantul s
aib sediul sau punctul de lucru pe teritoriul GAL, investiia s se realizeze pe teritoriul GAL i
ponderea cea mai mare a exploataiei agricole (suprafaa agricol/numrul de animale) s se
afle pe teritoriul GAL.
n cazul n care proiectul vizeaz obiective de servicii, se va bifa NU ESTE CAZUL.

5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanare este ncadrat corect n msura n care se
regsesc obiectivele proiectului?
Expertul va verifica ncadrarea corect a proiectului pentru care s-a solicitat finanare n fia
msurii din SDL. Se verific dac obiectivele, tipul de beneficiar prezentate n proiect se regsesc
n fia msurii din SDL. Dac informaiile nu se regsesc, cererea de finanare este respins.

6. Obiectivele i tipul de investiie/ serviciu prezentate n Cererea de finanare se


ncadreaz n fia msurii din SDL?
Expertul verific dac obiectivele proiectului i tipul de serviciu/ investiie menionate n
Cererea de finanare se regsesc n Fia msurii parte integrant n Strategia de Dezvoltare
Local a GAL ce a selectat proiectul. Dac informaiile respective nu se regsesc, Cererea de
finanare este respins.

7. Domeniul de intervenie n care a fost ncadrat proiectul, prezentat n Cererea de


finanare, corespunde Domeniului de intervenie prezentat n SDL n cadrul msurii
respective?
Expertul verific dac proiectul a fost ncadrat corect n Domeniul de intervenie, conform Fiei
msurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Local.
Expertul va verifica ncadrarea proiectului ntr-un anumit Domeniu de intervenie din cadrul
msurii din SDL, corelnd obiectivul specific al proiectului prezentat n Cererea de finanare cu
informaiile din Fia msurii. Dac Domeniul de intervenie nu este selectat corect, conform
Fiei msurii din SDL, proiectul este respins.

8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenie pe care este ncadrat


proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dac este cazul), prevzui n fia tehnic a msurii
din SDL, sunt completai de ctre solicitant?
Expertul verific dac beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunztori
domeniului de intervenie principal, respectiv secundar/e (dac este cazul), pe care este
ncadrat proiectul, precum i indicatorii specifici teritoriului (dac este cazul), conform fiei
msurii din SDL. Dac indicatorii au fost completai corect, expertul bifeaz DA i completeaz
tabelul cu informaiile din cererea de finanare. n cazul n care solicitantul nu a completat
seciunea corespunztoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifeaz NU i cererea de
finanare este respins. n cazul n care indicatorii din cererea de finanare nu au fost completai
corect/ au fost completai parial de ctre solicitant, expertul bifeaz "DA cu diferene" i
completeaz tabelul cu informaia corect.
Se va considera c proiectul nu este ncadrat corect i Cererea de finanare este respins dac
cel puin un punct de verificare va prezenta bifa NU.
n acest caz, concluzia verificrii este comunicat solicitantului i verificarea cererii de
finanare se oprete n aceast etap.
E2.2L REGISTRUL ELECTRONIC AL CERERILOR DE FINANARE

Soli
Adres solicitant (sediu
Cod proiect Data nregistrrii cita
social)
nt

Nr Codificarea
.cr aferent Sub-
Su
t Cod msurii PNDR Nr. de Numrul de
Tip b-
Ms decizie a crei cerere referin al Regiu ordine de Adr Nr. Nr.
CF(F m Jude Zi Luna An CUI
ura autorizar de finanare a apelului de ne nregistrare n esa Tel Fax
/N) sur
e GAL fost utilizat n selecie registru
a
procesul de
evaluare

1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29
6 2
Tipul
proiectulu
Amplasare proiect Tipul beneficiarului Tipul investiiei
i - Ms. 19
Sub-
Co Cod Titlu msura
Zon ITI Brba Feme
d CAE proiec 19.2 Zon Zon
Delta i sub i sub Zona
RO N t Public (servicii/ AI Nou/ Montan constrngeri
Jude Adres Dunrii 40 40 constrngeri
/ investiii/ / Modernizar semnificativ
ani? ani? sprijin specifice
(DA/NU Privat AC e (DA / e
(DA / (DA / forfetar/ (DA / NU)
) NU) (DA / NU)
NU) NU) mixt)

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Plat n avans
Dimensiun Valoare Valoare Valoare Valoare
Tip Procent Valoare Valoare
ea a a ajutor ajutor Cur
producie ul de a total a total
economic eligibil eligibil public public Procentul s
(ecologic/ finanar declarat declarat
a declarat declarat nerambursa nerambursa (50% din Eur
convenion e n CF n CF Solicitar
exploataie n CF n CF bil bil Suma valoarea o
al solicitat (EURO) (LEI) e avans
i (EURO) (LEI) (EURO) (LEI) solicitat ajutorului
(DA/
public
NU)
nerambursa
bil)

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Reprezentant legal Titular cont bancar
Denumir
Durata
e
Seri de
CNP proiectan Adres
Studii i e si execuie
Num Func CN so/ t Nr.cont
coordo nr. Nume
e ie P soie bancar trezor
nate BI/C
5 erie
I

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Status
proiect Valoarea
Expertul Numrul Status
Valoare (conform/ Cu/ fr Acord de eligibil
care Expertul i data final dup Cofinanare
eligibil neconform/ PT mediu dup
verific verificare raportului contestaii Data limit
n urma ncadrat Data Data verificarea
cererea principiul de de
evalurii incorect/ limit de limit de PT-ului
de 4 ochi selecie depunere
(Euro) eligibil/ depunere depunere (dac este
finanare GAL
neeligibil/ cazul)
retras)

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Coloana nr. 72 "Status proiect"


C = conform, dupa ntocmirea Fiei de verificare a ncadrrii proiectului (formular E1.2.1L)
NC I = neconform, dupa ntocmirea Fiei de verificare a ncadrrii proiectului (formular E1.2.1L), Partea I ,,Verificarea conformitii documentelor
NC II = proiectul nu este ncadrat corect, dup ntocmirea Fiei de verificare a ncadrrii proiectului (formular E1.2.1L), Partea a II - a ,,Verificarea
ncadrrii proiectului
E = eligibil, admis pentru finanare, dup ntocmirea Fiei de evaluare general a proiectului (formular E1.2L)
NE = neeligibil, dup ntocmirea Fiei de evaluare general a proiectului (formular E1.2L)
Rt = retras
Coloanele .......pot fi completate cu Nu este cazul i se va face meniunea N/A, n funcie de tipul proiectului.
E 4.2L Raport de analiz a contestaiei

Denumire solicitant

Numrul cererii de finanare

Data primirii notificrii de ctre solicitant

Data transmiterii i nregistrrii contestaiei la


OJFIR/CRFIR

Valoarea total a proiectului (euro), conform


Cererii de finanare

Valoarea eligibil a proiectului (euro)

Valoarea cofinanrii publice (euro)

Obiectul contestaiei: (se vor meniona criteriile de eligibilitate contestate i se vor enuna,
succint, motivele pentru care acestea au fost considerate nendeplinite)

.....

Condiiile de eligibilitate contestate .....

.......

Valoare public, contestat

Valoare eligibil, contestat

Vizit pe teren (dup caz)

II. Analiza contestaiei:

Criterii de eligibilitate/valoarea proiectului pentru care a fost depus contestaia:


1. Ex.: EG1
Modul de evaluare conform procedurii: se va preciza numai versiunea de procedura folosit,
fr citate din metodologia de verificare

Justificarea analizei pentru propunerea de admitere/respingere a contestaiei, cu


menionarea paginilor sau a documentelor relevante din proiect.

Nu vor fi luate n considerare la analizarea contestaiei dect documentele existente n proiect


la data depunerii dosarului Cererii de finanare.
2. .......
Rezultatul propus: admis/parial admis/respins - cu menionarea criteriilor propuse a fi
admise sau respinse

III. OBSERVAII
Eventualele comentarii referitoare la alte aspecte se vor meniona la acest punct.
..........................................................................................................................................................

IV. CONCLUZIE FINAL


Urmare analizei contestaiei realizate la SAFPD/SLIN-CRFIR/DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN,
contestaia depus de ___________ este propus a fi admis/parial admis sau respins (fiind
nominalizate elementele admise, parial admise sau respinse) proiectul fiind eligibil (cu condiia
revizuirii fundamentrii bugetare, n sensul diminurii bugetului cu suma de ... , rezultnd
valoarea total eligibil de ... euro)/neeligibil.
Prezentul raport de analiz a contestaiei a fost realizat pe baza Manualului de procedur pentru
implementarea Sub-msurii 19.2, a dosarului cererii de finanare i contestaiei depuse de solicitant.

Nume i prenume Semntura Data


Avizat, DGA ILINA/ DGA AFPD/ DGA
CRFIR
Vizat, Director CRFIR/Director
DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN
Verificat, ef SAFPD/SLIN - CRFIR/
DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN
ntocmit, Expert CE SAFPD/SLIN
CRFIR/ DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN
E6.0L- RAPORTUL DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANARE

Numr de nregistrare:
Data: zz/ll/aaaa
Numr nregistrare la CRFIR:
Cererea de proiecte: SM 19.2
Perioada alocaiei financiare: 2014-2020

1. Coninut:
- Planul Financiar al Grupurilor de Aciune Local din regiune - extrase din Strategiile de
Dezvoltare Local.
Alocarea financiar nerambursabil (euro) pentru Sub-msura 19.2 a GAL-urilor din regiune
(extras din Planul Financiar din Strategiile de Dezvoltare Local) pentru anii de alocare 2014-
2020 este prezentat mai jos.

Fonduri publice (2014-2020) - Euro


din care:
Submsura
Total Contribuie Contribuie
comunitar national
19.2

1. Anunt de deschidere a sesiunii de primire a Cererilor de finantare


Anuntul de deschidere a sesiunii de primire a Cererilor de finantare a fost organizat n sistemul
sesiunilor permanente de depunere a cererilor de finanare, ncepnd cu ............. (data de
ncepere a sesiunii de depunere).

Prezentul raport a fost ntocmit pentru cererile de finanare verificate n perioada 01-
15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul>

2. Evaluarea cererilor de finanare

Situaia Procesului de Evaluare a Cererilor de Finanare:


a) Nivel judeean

Proiecte Verificare condiii de


selectate eligibilitate
Nr. Proiecte
Nivel judeean pentru
Retrase
verificare Eligibile Neeligibile
(conforme)
Jude 1
..
..
..
Jude n
TOTAL
b) Nivel regional

Proiecte Verificare condiii de


selectate eligibilitate
Nr. Proiecte
Nivel regional pentru
Retrase
verificare Eligibile Neeligibile
(conforme)
Regiunea 1
..
..
..
..
Regiunea n
TOTAL

3. Situaia fondurilor disponibile

4. Propunem pentru aprobare Raportul de evaluare aferent perioadei 01-


15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul> E6.0L, precum i urmtoarele liste:
E6.1L-Lista cererilor de finanare eligibile din perioada 01-15/<luna>/<anul> sau 16-
30(31)/<luna>/<anul>
E6.2L-Lista cererilor de finanare neeligibile din perioada 01-15/<luna>/<anul> sau 16-
30(31)/<luna>/<anul>
E6.3L-Lista cererilor de finanare retrase din perioada 01-15/<luna>/<anul> sau 16-
30(31)/<luna>/<anul>

Aprobat Director General Adjunct CRFIR.....................


Semntura i tampila
DATA...

Avizat: Director CRFIR................................................


Semntura
DATA...

Verificat, ef SLIN/SAFPD-CRFIR/CE SIBA-CRFIR...............................................


Semntura
DATA

ntocmit: Expert CE-SLIN/SAFPD-CRFIR/CE SIBA-CRFIR.....................................


Semntura
DATA..
CRFIR/OJFIR
E6.1L LISTA CERERILOR DE FINANARE ELIGIBILE

Licitaia de proiecte: SM 19.2


Anii alocaiei financiare: 2014-2020
Numrul proiectelor depuse:
Numrul proiectelor selectate:
Denumire GAL: <se completeaz cu denumirea GAL care a selectat proiectele>

Contribuia Bugetului Naional


Contribuia Comunitii Europene Total aferent alocrii financiare
aferent alocrii financiare pe Sub-
aferent alocrii financiare pe Sub- pe Sub-msura 19.2 din Planul
msura 19.2 din Planul Financiar al
msura 19.2 din Planul Financiar al GAL Financiar al GAL
GAL
Euro Euro
Euro
Nr.crt

Data de Locali

Solicitant
Titlul Valoare eligibil
nregistrare zarea
Cod proiect proie Euro
la proiec
ctului
OJFIR/CRFIR tului

Valoare public
Jude
Msura

Valoare total

Contribuia
Localitate
Din
Codul judeului

privat
Codul regiunii

car
Sub-msura

e
Lun
An

Zi
Cod Decizie autorizare GAL

Codificarea aferent Sub-msurii PNDR a crei cerere de finanare a fost utilizat n procesul de evaluare

Nr. de referin al licitaiei de proiecte

Nr. de ordine n registru

Contribuia UE

Buget Naional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 1 1 1 17 1 19 20
0 2 4 5 6 8

TOTAL MSURA

Nume i prenume Funcia Semntura


Avizat DIRECTOR OJFIR/CRFIR
EF SLIN/SAFPD-
Verificat OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR
EXPERT CE SLIN/SAFPD-
ntocmit OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR
CRFIR/OJFIR

E 6.2L LISTA CERERILOR DE FINANARE NEELIGIBILE

Licitaia de proiecte - SM 19.2

Anul alocaiei financiare: 2014-2020


Numrul proiectelor depuse:
Numrul proiectelor selectate:
Denumire GAL: <se completeaz cu denumirea GAL care a selectat proiectele>

Contribuia Comunitii Total aferent alocrii


Contribuia Bugetului Naional
Europene aferent alocrii financiare pe Sub-
aferent alocrii financiare pe
financiare pe Sub-msura msura 19.2 din
Sub-msura 19.2 din Planul
19.2 din Planul Financiar Planul Financiar al
Financiar al GAL
al GAL GAL
Euro
Euro Euro
Nr.crt

Solicitant
Cod proiect Data de Titlul Localiz Valoare eligibil Criterii
nregistrare proie area Euro de
la ctulu proiect eligibil
OJFIR/CRFIR i ului itate
nend
eplinit
e
1
2
Msura

Avizat
Sub-msura

Verificat

ntocmit
4
Cod Decizie autorizare GAL

TOTAL MSURA
5
fCodificarea aferent Sub-msurii
PNDR a crei cerere de finanare a
fost utilizat n procesul de evaluare

Nume i prenume
6
7 proiecteNr. De referin al licitaiei de

Codul regiunii
8

Codul judeului
9

Nr. de ordine n registru

EF
Funcia

EXPERT
10

An
11

CE
Lun
12

Zi
DIRECTOR OJFIR/CRFIR

OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR
OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR
13
14

SLIN/SAFPD-
SLIN/SAFPD-
5
1

Jude
16

Localitate
Semntura
17

Valoare total
18

Valoare public
19
UE
Contr
ibuia
Din care

nal

20
naio
Buget
ia

21
Cont
ribu

priva

22
CRFIR/OJFIR
E6.3L LISTA CERERILOR DE FINANARE RETRASE

Licitaia de proiecte: SM 19.2


Anii alocaiei financiare: 2014-2020
Numrul proiectelor depuse:
Numrul proiectelor selectate:
Denumire GAL: <se completeaz cu denumirea GAL care a selectat proiectele>
Contribuia Comunitii Total aferent alocrii
Contribuia Bugetului Naional
Europene aferent alocrii financiare pe
aferent alocrii financiare pe
financiare pe Submsura Submsura 19.2 din
Submsura 19.2 din Planul
19.2 din Planul Financiar Planul Financiar al
Financiar al GAL
al GAL GAL
Euro
Euro Euro
1
Nr.crt

2
Msura

3
Sub-msura

4
GAL Cod Decizie Autorizare

Avizat
Verificat
TOTAL MSUR
Cod proiect

5
Codificarea aferent Sub-
msurii PNDR a crei
cerere de finanare a fost
utilizat n procesul de
evaluare

Nume i prenume
6
Nr. de referin al licitaiei
de proiecte

7
Codul regiunii

8
Codrul judeului

9 Nr. de ordine n registru


la

An
Data

10 11

Lun
Funcia
nregistrare

OJFIR/CRFIR

12
de

Zi
ui

13
proi
ectul
Titlul

DIRECTOR OJFIR/CRFIR
14

Solicitant
ui
ea

15

Jude
16
Localizar

proiectul

Localitate
EF SLIN/SAFPD-OJFIR/CRFIR/SIBA-
17

Valoare total
Euro

18

Valoare public
Semntura
19
UE
Valoare eligibil

Contr
ibuia
Din care

l
20
Buget
naiona

21
buia
privat
Contri
CRFIR
EXPERT CE SLIN/SAFPD-
ntocmit OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR
E6.8.1L NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANARE ELIGIBILE/NEELIGIBILE

Nr. de nregistrare OJFIR/CRFIR


Data: ..

Numele solicitantului: ..............


Adresa solicitantului : .......................

Stimat Doamn/Stimate Domnule, (nume reprezentant legal)

Ca rspuns la licitaia de proiecte derulat n cadrul sM 19.2, a fost depus la OJFIR .........,
cererea de finanare cu titlul ................................................ i nregistrat sub nr.
F..........................
V informm c n urma verificrii cererii de finanare la nivelul OJFIR/CRFIR i dup aprobarea
de ctre Directorul General Adjunct CRFIR.. a Raportului de evaluare din data de
, proiectul dumneavoastr este:

Eligibil, cu o valoare public nerambursabil de


sau
Neeligibil, nu ndeplinete criteriile de eligibilitate menionate mai jos:
(precizai criteriile de eligibilitate care nu sunt ndeplinite precum i cauzele care au condus la
neeligibilitatea proiectului)
V comunicm c, dup data primirii prezentei notificri, avei posibilitatea de a contesta decizia
n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea notificrii. Contestaia va fi transmis la sediul
OJFIR/CRFIR care a analizat cererea de finanare.

Cu stim,
Director OJFIR/CRFIR
Nume prenume.......
Semntura
Data

Documentul va avea i un exemplar cu:


ntocmit: expert CE SLIN/SAFPD - OJFIR/CRFIR/CE SIBA - CRFIR
Verificat : ef serviciu SLIN/SAFPD - OJFIR/CRFIR/ SIBA - CRFIR
E6.8.2L NOTIFICAREA SOLICITANTULUI PRIVIND CONTESTAIA DEPUS

Nr. de nregistrare CRFIR/AFIR


Data: ..

Numele solicitantului: ..............


Adresa solicitantului : .......................

Stimat Doamn/Stimate Domnule, (nume reprezentant legal)

Ca urmare a contestaiei depus de dumneavoastr la OJFIR/CRFIR ........, i nregistrat n


data......cu nr. ..... referitoare la cererea de finanare nr. ..... cu titlul ,,....................., v
informm c n urma analizei, contestaia dumneavoastr a fost admis/parial
admis/respins (se vor detalia n text motivele/rezultatul deciziei) iar cererea de finanare este
declarat eligibil (se va meniona valoarea eligibil)/neeligibil.
Va informm c putei decide asupra redepunerii proiectului n sesiunile urmtoare.

V mulumim pentru interesul pe care l manifestai n legtur cu Programul Naional de


Dezvoltare Rural.

Cu stim,
Director CRFIR/DGAAFPD/DGAILINA
Nume prenume.......
Semntura
Data ...................
tampila

Documentul va avea i un exemplar cu :


ntocmit : expert
Aprobat : ef Serviciu
Avizat : Director Direcie
E6.8.3L NOTIFICAREA SOLICITANTULUI PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANARE

(pentru proiecte de servicii)


(se va completa de ctre CRFIR)

Numele beneficiarului:
Adresa beneficiarului:

Stimat Doamn .............../Stimate Domnule ............,

V informm c n urma verificrii Cererii de finanare depus de dvs. n sesiunea de depunere


derulat n cadrul sM 19.2, nregistrat sub nr. F i dup aprobarea de ctre
Directorul General Adjunct CRFIR.. a Raportului de evaluare din data de ,
proiectul dumneavoastr a fost acceptat pentru a primi finanare din Sub-msura 19.2.
Prin urmare v informm c va fi semnat de Autoritatea Contractant, Contractul de finanare,
avnd nr. de nregistrare C......................., nsoit de urmtoarele anexe:

Anexa I Prevederi generale


Anexa II Bugetul indicativ
Anexa III Cererea de finanare
Anexa IV Instruciuni de plat pentru proiectele de servicii finanate n cadrul Sub-msurii
19.2
Anexa V Instruciuni privind achiziiile pentru beneficiarii publici/privai FEADR
Anexa VI Materiale i activiti de informare de tip publicitar

Valoarea finanrii acordate este compus din:


EURO
Valoare total eligibil proiect:
Valoare eligibil nerambursabil, din care:
Valoare eligibil nerambursabil FEADR TOTAL, din care:
- pn la maxim .............%
- pn la maxim ...............%

Pentru stabilirea valorii n lei, la ncheierea contractului de finanare, se va utiliza cursul euro-leu
stabilit de Banca Central European, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html,
valabil la data de 01 ianuarie a anului n care se ncheie contractul de finanare.

Astfel, n vederea ncheierii Contractului de finanare, v invitm, ca n termen de 15 zile de la


primirea prezentei notificri, s depunei la sediul Centrului Regional de care aparinei,
urmtoarele documente:
- Cazierul judiciar al reprezentantului legal, n original, care s ateste lipsa nscrierilor care
privesc sanciuni penale n domeniul economico-financiar;
- Document de la banc/Trezorerie cu datele de identificare ale acesteia i ale contului aferent
proiectului FEADR (denumirea, adresa bncii/Trezoreriei, codul IBAN al contului n care se
deruleaz operatiunile cu AFIR);
- Documentul/documentele care dovedesc capacitatea i sursa de cofinanare privat a
proiectului, prin extras de cont (n original) i/sau contract de credit (n copie), acordat n
vederea implementrii proiectului. n cazul n care dovada co-finanrii se prezint prin extras
de cont, acesta va fi nsoit de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afiat
pe site-ul www.afir.info) (pentru solicitanii care s-au angajat prin declaraie pe proprie
rspundere, la depunerea cererii de finanare, c vor prezenta dovada cofinanrii private la
data semnrii contractului). Nu se depun n cazul finanrii publice de 100%.
- Alte documente, dup caz.

V informm c, n cazul n care suntei nregistrat n registrul debitorilor AFIR att pentru
programul SAPARD, ct i pentru FEADR, suntei obligat s achitai integral datoria fa de
AFIR inclusiv dobnzile i majorrile de ntrziere pn la semnarea contractului de finanare.

n situaia n care nu acceptai finanarea nerambursabil sau exist posibilitatea s nu v


prezentai n termenul sus-menionat din motive obiective, v rugm s notificai AFIR. n caz
contrar se consider c renunai la ajutorul financiar. V informm c o eventual prelungire a
termenului de prezentare a clarificrilor solicitate nu poate conduce la depirea termenului
iniial stabilit cu mai mult de 10 zile.

Finanarea proiectului dumneavoastr se realizeaz din PNDR 2014-2020, Program cofinanat de


Uniunea European prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i Guvernul
Romniei. V mulumim pentru interesul manifestat Programului Naional pentru Dezvoltare
Rural i v rugm s analizai cu atenie Contractul i anexele acestuia, disponibile pe site-ul
oficial al Ageniei pentru Finanarea Investiiilor Rurale (www.afir.info).
Cu stim,
Director CRFIR
Nume / prenume.........SemnturaData
tampila CRFIR

Am luat la cunotin de prezenta notificare i Bugetul ataat (dup caz)


Beneficiar
Reprezentant legal
tampila (dup caz)
Avizat, ef SLIN - CRFIR
Nume/prenume......................SemnturaData

ntocmit, Expert CE SLIN - CRFIR


Nume/prenume.......................SemnturaData

*Numai pe al doilea exemplar al formularului vor fi menionate i persoanele care au ntocmit


i avizat Notificarea i care se ataeaz la dosarul administrativ.
Nr. Crt.

Avizat
Cod proiect

Verificat

ntocmit
Titlu proiect 1 2 3
4

Director OJFIR
Director CRFIR
Solicitant
5

eligibilitateaData notificrii solicitantului privind


6

Expert SLIN/ SAFPD - OJFIR


Data lurii la cunotiin de ctre solicitant

ef Serviciu SLIN/ SAFPD - OJFIR

Expert DAF/DIBA/DPDIF/DATLIN

Expert SLIN/ SAFPD/SIBA - CRFIR


E7.5L RAPORTARE CONTESTAII

Director DAF/DIBA/DPDIF/DATLIN
7

Jude

ef Serviciu SLIN/ SAFPD/ SIBA - CRFIR


Localizar
e proiect

Localitate
8

Data depunerii contestaiei la OJFIR/CRFIR


9

Motivul contestaiei (Neeligibilitate, valoare)


10

Contestaie parial admis


11

Contestaie admis/respins
12

nainte de contestaie

Dup instrumentarea contestaiei de


Eligibilitate

ctre AFIR
3
1

Valoare public euro


C1.1L CONTRACT DE FINANARE

CONTRACT DE FINANARE
pentru proiecte de servicii
Nr. C............................... /...................................
PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDIIILE PROGRAMULUI
NAIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURAL 2014-2020

ntre:

AGENIA PENTRU FINANAREA INVESTIIILOR RURALE - Romnia, cu sediul n str. tirbei Vod
nr 43, sector 1, Bucureti, Tel. +40-21.402.27.50/Fax +40-21.315.67.79; e m a i l :
c a b i n e t @ a fi r. i n f o, reprezentat legal de ................................................., n funcia de
Director General, prin mandatar ...................................................... Director General Adjunct
al Centrului Regional pentru Finanarea Investiiilor Rurale ...................................... n calitate
de Autoritate Contractant, pe de o parte,

. (PERSOAN JURIDIC)
nfiinat/autorizat la data de .................. , Cod Unic de
nregistrare/Autorizaie ...................................., cu sediul n str.............................,
localitatea ................, judeul ................, cod potal .................... , Tel. .....................,
Fax ......................., Cod RO (Cod Unic de nregistrare n Registrul Fermierilor alocat de
APIA) ............., reprezentat prin (nume i prenume) ..... ..................................(calitatea de
reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea i funcionarea entitii juridice
respective i/sau conform statutului/actului constitutiv al entitii juridice respective), identificat
prin C.I./PASS Seria .......... Nr. ............................... CNP ................... n calitate de beneficiar
n cadrul Strategiei de Dezvoltare Local a Grupului de Aciune Local ...................... pe de
alt parte,

au convenit ncheierea prezentului Contract de finanare pentru acordarea ajutorului financiar


nerambursabil pe baza Cererii de finanare nr. F .. n urmtoarele condiii:

Articolul 1 Obiectul Contractului

1(1) Obiectul acestui Contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre


Autoritatea Contractant, pentru punerea n aplicare a Cererii de finanare nr. F ....
pentru Proiectul: <titlul>

1(2) Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite


n acest Contract, care este constituit din Contractul de finanare i anexele acestuia, pe care
beneficiarul declar c le cunoate i le accept.
Cererea de finanare depus de beneficiar, mpreun cu toate documentele anexate acesteia,
rezultat n urma verificrilor, modificrilor i completrilor efectuate pe parcursul procedurii de
evaluare selectare, face parte integrant din contract i este obligatorie pentru beneficiar pe
ntreaga perioad de valabilitate a contractului prevzut la art.2.

Bugetul indicativ al proiectului pe categorii de cheltuieli, prezentat n Anexa I a Cererii de


finanare, incluznd eventualele modificri ale acestuia, survenite pe parcursul evalurii
proiectului devine Anexa II la prezentul contract.

1(3) Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze


proiectul pe propria rspundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul Contract i
cu legislaia naional i comunitar n vigoare. Pe perioada de valabilitate a contractului
beneficiarul trebuie s-i respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse n
vederea obinerii ajutorului financiar nerambursabil.

Articolul 2 Durata de valabilitate a contractului

2(1) Durata de valabilitate a Contractului ncepe la data semnrii acestuia de ctre prile
contractante i cuprinde durata de implementare la care se adaug termenul de maximum 90
de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei pli, fr a depi data de 31 decembrie 2023.

2(2) Durata de implementare a proiectului este de ......................... luni, fiind prevzut n


Cererea de finanare i reprezint termenul limit pn la care beneficiarul poate depune ultima
cerere de plat.

2(3) n cazuri temeinic justificate, prile pot conveni prin Act Adiional, prelungirea duratei de
implementare i valabilitate a contractului de finanare, cu respectarea termenului limit de
efectuare a ultimei pli, prevzut la art. 2(1).

Articolul 3 Valoarea Contractului

3(1) Valoarea total eligibil a Proiectului care face obiectul finanrii nerambursabile de
ctre Autoritatea Contractant este de maximum .<suma n cifre><litere> lei
echivalentul a maximum <suma n cifre><litere> euro.

Autoritatea Contractant se angajeaz s acorde o finanare nerambursabil de maximum


.......... <cifre> < litere> lei echivalentul a maximum .
<suma n cifre> < litere> euro, reprezentnd maximum ...... % din valoarea total
eligibil a proiectului, specificat mai sus.

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu al Bncii Central Europene utilizat la data de 1
ianuarie a anului semnrii Contractului de finanare.

3(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plat n conformitate cu Instruciunile de plat,


Anexa IV la Contractul de finanare. Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu stabilit de
ctre Banca Central European, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil
pentru data de 1 ianuarie a anului n cursul cruia este luat decizia de acordare a ajutorului
financiar nerambursabil (respectiv anul ncheierii Contractului de finanare).

3(3) Suma final acordat beneficiarului se va stabili n conformitate cu prevederile


Articolului 15 din Anexa I la prezentul contract.
Articolul 4 Modalitatea de plat

4(1) Beneficiarul va ntocmi rapoarte de activitate (intermediar/final) cu privire la activitile


prestate, pe care le va nainta OJFIR, n vederea aprobrii. Numai dup aprobarea acestor
rapoarte de ctre OJFIR, beneficiarul poate depune Dosarul Cererii de Plat aferent fiecrei
trane de plat, nsoit de documentele justificative, la OJFIR, n conformitate cu Instruciunile
de plat, Anexa IV la prezentul contract.

4(2) Plile se vor efectua pe baza cererilor de plat depuse de beneficiari i autorizate de
Autoritatea Contractant. Autorizarea cererilor de plat se face n urma verificrilor
documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerinelor Autoritii Contractante
prezentate n Instruciuni de plat, Anexa IV la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plat
poate fi invalidat ulterior prin constatarea de nereguli.

4(3) Beneficiarul poate opta pentru plata finanrii nerambursabile n mai multe trane.
Fiecare cerere de plat va fi nsoit de Raportul de Asigurare emis de ctre un auditor financiar
autorizat.

Articolul 5 Dispoziii de plat

5 (1) Plata se va efectua pe baza declaraiilor de cheltuieli i a Rapoartelor de activitate


(avizate de OJFIR) depuse de beneficiar, n conformitate cu Anexa IV la Contract Instruciuni de
plat.

5 (2) Plile se vor efectua n lei n urmtorul cont:


numr cont IBAN:
titular cont :
denumire i adresa Bncii sau Trezoreriei de Stat:

5 (3) Pentru rambursarea fiecrei trane de plat, termenul limit de efectuare a acesteia este
de maxim 90 de zile calendaristice de la data nregistrrii cererii de plat.

Articolul 6 Anexe

6(1) Urmtoarele documente sunt anexate la prezentul Contract i sunt parte integrant a
acestuia, avnd aceeai for juridic:

Anexa I Prevederi generale


Anexa II Bugetul indicativ
Anexa III Cererea de finanare
Anexa IV Instruciuni de plat pentru proiectele de servicii finanate n cadrul Sub-msurii
19.2
Anexa V Instruciuni privind achiziiile pentru beneficiarii publici/privai FEADR
Anexa VI Materiale i activiti de informare de tip publicitar

6(2) Anexele nr. IV, V i VI vor fi ataate la momentul semnrii Contractului de finanare, fiind
utilizate variantele n vigoare la data respectiv, conform Manualelor de procedur aprobate.
Articolul 7 Dispoziii legale

7(1) Prezentul contract oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin fiecare
dispoziie a acestuia n conformitate cu principiul obligativitii contractului ntre prile
contractante n temeiul articolului 1270 din Codul civil i al reglementrilor n vigoare.

7(2) Prezentul contract are natur administrativ n condiiile dispoziiilor legale aplicabile n
materie de contencios administrativ, fiind ncheiat n dou exemplare originale, n limba
romn, un original fiind pentru Autoritatea Contractant i un original pentru beneficiar.

7(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.

7(4) Acest contract intr n vigoare la data ultimei semnturi menionate n contract.

7(5) Datele beneficiarului vor fi fcute publice n conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
1306/2013 din 17 decembrie 2013 privind finanarea, gestionarea i monitorizarea politicii
agricole comune i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr.
2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 i (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului i pot fi
prelucrate de ctre organisme de audit i de investigare ale Comunitilor sau ale statelor
membre, n vederea protejrii intereselor financiare ale Comunitilor.

Articolul 8. Notificri i comunicri

8 (1) Orice comunicare sau notificare adresat de una din pri celeilalte va fi socotit ca valabil
ndeplinit dac este transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului
contract.

8 (2) n cazul n care notificarea/comunicarea se face pe cale potal, se va transmite prin


intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire i se consider primit de
destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.

8 (3) Dac notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consider primit n prima zi


lucrtoare dup cea n care a fost expediat.

8 (4) Dac notificarea/comunicarea se trimite prin e-mail, ea se consider primit n momentul


n care beneficiarul a luat la cunotin prin confirmarea de primire transmis prin acelai canal
de comunicare.

8 (5) Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una din pri dac nu sunt confirmate
prin intermediul uneia din modalitile prevzute la alin.(1) (4).

8 (6) n cazul n care notificarea/comunicarea prin e-mail, fax sau pe cale potal nu este
posibil, din motive neimputabile Autoritii Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza
prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afiarea,
concomitent, la sediul Autoritii Contractante i pe pagina de internet a Autoritii
Contractante, a unui anun n care se menioneaz c a fost emis un act administrativ pe numele
beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data
afirii anunului. Autoritatea Contractant va menine afiarea anunului timp de 15 zile de la
data la care actul este considerat comunicat.
Pentru beneficiar Pentru Autoritatea Contractant
Reprezentant legal Director General Adjunct CRFIR
Nume/prenume................................. Nume/prenume..............................................
Data :................................................ Data :..............................................................
Semntura................................... Semntura...................................................
Director Economic/Contabil ef Vizat Control Financiar Preventiv Propriu
Nume/prenume Nume/prenume..............................................
Semntura Data :................................
Data Semntura......................................................

Compartiment Juridic si Contencios CRFIR


Nume/prenume........................................
Data :..............................................................
Semntura......................................................
Director CRFIR
Nume/prenume..............................................
Data :..............................................................
Semntura...................................................
ANEXA I LA CONTRACTUL DE FINANARE PENTRU PROIECTE DE SERVICII

PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 - Obligaii generale


1(1) Beneficiarul se oblig s execute Proiectul n conformitate cu descrierea acestuia
cuprins n Cererea de finanare astfel cum a fost aprobat, mpreun cu toate documentele
anexate i n baza modificrilor i completrilor aprobate i efectuate pe parcursul
implementrii.

1(2) Beneficiarul finanrii nerambursabile este obligat s respecte legislaia n vigoare i


regulile emise de Autoritatea Contractant.

1(3) Beneficiarul va fi singurul rspunztor n fata Autoritii Contractante pentru


implementarea proiectului.

1(4) Beneficiarul trebuie s implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficien


i vigilen n conformitate cu cele mai bune practici n domeniul vizat i n concordan cu acest
contract.

1(5) Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a nu ncheia un nou contract cu


Beneficiarul care nu i-a respectat obligaiile contractuale stipulate ntr-un contract de finanare,
ncheiat anterior cu AFIR, n situaiile prevzute n legislaia naional aplicabil n vigoare.

Articolul 2 Obligaii privind informarea i raportarea

2(1) Beneficiarul are obligaia de a depune la Autoritatea Contractant - OJFIR Rapoarte de


activitate intermediare/final corespunztoar(e) etapei de derulare a proiectului.
Raportul/Rapoartele de activitate intermediare vor fi depuse numai n situaia n care
beneficiarul opteaz pentru depunerea de trane de plat intermediare. Acestea se depun n
termen de maximum 10 zile lucrtoare de la finalizarea ultimei activiti la care Raportul de
activitate face referire.
Rapoartele de Activitate Finale vor fi depuse la OJFIR n termen de maximum 10 zile lucrtoare
de la ncheierea activitilor proiectului.

2(2) Beneficiarul este obligat s ntocmeasc i s ataeze la fiecare cerere de plat declaraia
de cheltuieli i raport de activitate intermediar/final avizatde ctre OJFIR, respectnd
Instruciunile de Plat - Anexa IV la prezentul contract.

2(3) Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice alte informaii de natur tehnic sau
financiar solicitate de Autoritatea Contractant.

n cazul nerespectrii de ctre beneficiar a termenelor stipulate n prezentul Contract,


Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a nceta Contractul de finanare n condiiile art.
10(3).

Articolul 3 Obligaii
3(1) Beneficiarul se oblig s respecte, pe toat durata contractului, criteriile de eligibilitate i
de selecie n baza crora a fost selectat cererea de finanare.

3(2) Dac Autoritatea Contractant constat c activitile finanate nu sunt folosite conform
scopului destinat sau primesc alt destinaie pe durata de valabilitate a Contractului de
finanare, i rezerv dreptul de a recupera prejudiciul.

3(3) Beneficiarul i va asuma integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din
culpa sa pe parcursul derulrii proiectului. Autoritatea Contractant va fi degrevat de orice
responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa beneficiarului.

3(4) Beneficiarul care aplic legislaia de achiziii publice este obligat s depun la OJFIR
documentaia de achiziii n conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziiile
publice, respectiv, n conformitate cu cerinele Autoritii Contractante prevzute n
Instruciunile de achiziii pentru beneficiarii publici Anexa nr. V la prezentul contract.

3(5) Beneficiarul privat va respecta Manualul operaional de achiziii pentru beneficiarii


privai ai PNDR 2014-2020 i Instruciunile de achiziii pentru beneficiarii privai prevzute n
Anexa nr. V la prezentul contract, n conformitate cu cerinele Autoritii Contractante.

3(6) Beneficiarul va prezenta cererea pentru prima tran de plat i documentele


justificative n termen de 6 luni de la data semnrii prezentului contract de finanare cu AFIR,
sub sanciunea rezilierii de drept a acestuia.

3(7) Beneficiarul poate solicita prelungirea termenului prevzut la alin. 3(6) pentru o perioad
de maximum 6 luni, fr aplicarea de penaliti, pe baza unui memoriu justificativ, depus la
AFIR cu 10 zile lucrtoare anterior termenului menionat la alin. 3(6), aprobat de AFIR.

Articolul 4 - Conflict de interese

Beneficiarul va adopta o asemenea conduit care va evita conflictul de interese, definit conform
legislaiei n vigoare.

Articolul 5 - Transparen, confidenialitate, protecia datelor cu caracter personal i


publicarea datelor

(1) Contractul de finanare, inclusiv anexele sale, precum i informaiile i documentele viznd
executarea acestora constituie informaii de interes public n condiiile prevederilor Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile
ulterioare, cu respectarea excepiilor prevzute de aceasta i a celor stabilite prin prezentul
contract.

(2) Urmtoarele elemente, aa cum rezult acestea din contractul de finanare i anexele
acestuia, inclusiv, dac e cazul, din actele adiionale prin care se aduc modificri contractului sau
anexelor sale, nu pot avea caracter confidenial i vor fi puse la dispoziia solicitanilor, la cerere,
de ctre beneficiar:
a. Denumirea proiectului, denumirea complet a beneficiarului i, dac acetia exist, a
partenerilor, data de ncepere i cea de finalizare ale proiectului, date de contact
minimum o adres de e mail i numr de telefon funcionale pentru echipa
proiectului; locul de implementare a proiectului localitate, jude, regiune i, dac
proiectul include activiti care se adreseaz publicului, adresa exact i datele de
contact pentru spaiile dedicate acestor activiti n cadrul proiectului;
b. Valoarea total a finanrii nerambursabile acordate, i intensitatea sprijinului
exprimate att ca sum concret, ct i ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectului, precum i valoarea plilor efectuate.
c. Dimensiunea i caracteristicile grupului int i, dup caz, beneficiarii finali ai
proiectului;
d. Informaii privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului,
timpul de lucru;
e. Rezultatele estimate i cele realizate ale proiectului, att cele corespunztoare
obiectivelor, ct i cele corespunztoare activitilor, cu referire la indicatorii stabilii;
f. Denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii i executanilor de lucrri
contractai n cadrul proiectului, precum i obiectul contractului, valoarea acestuia i
plile efectuate;
g. Elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului respectiv de durabilitate a
investiiilor n infrastructur sau producie informaii conform contractului de
finanare, respectiv conform condiiilor prevzute n art. 71 din Regulamentul CE
1303/2013.

(3) Autoritatea Contractant, beneficiarul i, dup caz, partenerii sunt exonerai de rspunderea
pentru dezvluirea de documente sau informaii considerate ca fiind confideniale dac:
a. Informaia a fost dezvluit dup ce a fost obinut acordul scris al celeilalte pri
contractante pentru asemenea dezvluire, sau
b. Partea a fost obligat n mod legal s dezvluie informaia.

(4) a. Datele cu caracter personal, aa cum sunt acestea definite n Legea nr. 677/2001 pentru
protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a
acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare, colectate n cadrul proiectului sunt
folosite n scopul ndeplinirii obiectivelor proiectului, n scop statistic, cu respectarea
prevederilor legale n vigoare.
b. Beneficiarul este de acord ca datele sale cu caracter personal s fie prelucrate n
conformitate cu prevederile Directivei 95/46/CE.
c. Datele cu caracter personal ale grupului int i, dup caz, ale beneficiarilor finali ai
proiectului nu pot fi prelucrate i publicate, pentru informarea publicului, dect cu
informarea prealabil a acestora asupra scopului prelucrrii sau publicrii i obinerea
consimmntului acestora, n condiiile legii.

(5) Beneficiarul este de acord ca datele sale s fie fcute publice n conformitate cu articolul 111
din Regulamentul nr. 1306/2013, cu modificrile i completrile ulterioare i c datele pot fi
prelucrate de ctre organisme de audit i de investigare ale Uniunii i ale statelor membre n
vederea protejrii intereselor financiare ale Uniunii.
Articolul 6 - Publicitate

6(1) Autoritatea Contractant cere ca, prin orice not sau publicare fcut de beneficiar
privind proiectul, incluznd o conferin, un seminar sau studiu, s se specifice c proiectul a
primit fonduri de la Uniunea European. Beneficiarul trebuie s fac referiri la proiect i la
contribuia financiar a Comunitii Europene n informaia oferit, n rapoartele interne i
anuale i n orice relaie cu mass-media.

6(2) Toate materialele publicitare vor fi realizate de ctre beneficiar n conformitate cu


prevederile Anexei VI la prezentul contract.

Articolul 7 - Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor

7(1) Drepturile de proprietate intelectual rezultate din aplicarea proiectului, sunt drepturi
exclusive ale beneficiarului, beneficiarul fiind singurul rspunztor pentru drepturile de
proprietate intelectual revendicate de tere persoane.

7(2) Prin derogare de la prevederile primului paragraf, beneficiarul poate acorda Autoritii
Contractante dreptul de a utiliza n mod liber aa cum crede de cuviin, toate documentele
care deriv din proiect, n orice form a lor.

7(3) Beneficiarul se oblig s despgubeasc Autoritatea Contractant mpotriva oricror:


i. reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de
proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, studiile etc., folosite pentru sau n legtur cu
serviciile achiziionate;
ii. daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia
situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea Ghidului de
implementare aferent msurii, ntocmit de ctre Autoritatea Contractant.

Articolul 8 - Monitorizarea i Evaluarea Proiectului

8(1) Pe durata de valabilitate a prezentului contract, beneficiarul va furniza Autoritii


Contractante, Comisiei Europene i/sau agenilor lor autorizai, orice document sau informaie
n msur s ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare i evaluare ale proiectului i s
admit drepturile lor de acces descrise n art.14.

8(2) Pe durata de valabilitate a contractului de finanare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice


document sau informaie n msur s ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de
monitorizare afereni proiectului.

8(3) Pentru toate cererile de plat, dup primirea de la AFIR a Notificrii cu privire la
confirmarea plii, n termen de maximum 5 zile lucrtoare, beneficiarul are obligaia de a
informa GAL cu privire la sumele autorizate i rambursate n cadrul proiectului.
8(4) n cazul fiecrei modificri de contract, prin Act adiional/Not de aprobare privind
modificarea Contractului de finanare/Notificare privind modificarea Contractului de finanare,
beneficiarul va transmite i ctre GAL o copie a acestora.
8(5) Rezultatul oricrei evaluri va fi pus la dispoziia prilor contractante.

8(6) n cazul n care, pe parcursul perioadei de valabilitate a Contractului, se constat c


beneficiarul nu mai respect condiiile de implementare sau nu mai sunt ndeplinite obiectivele
proiectului, Autoritatea Contractant va proceda dup caz (n funcie de gradul de afectare,
gravitatea faptelor etc.):
a) fie la recuperarea integral a ajutorului financiar nerambursabil pltit cu ncetarea
contractului de finanare, n cazul n care pn la finalizarea proiectului:
- nu au fost nregistrai minim 70% din numrul de participani stabilit pentru proiectul
propus, pentru proiectele care vizeaz un grup int;
- nu a fost realizat livrabilul propus, pentru proiectele care nu vizeaz un grup int;
b) fie la recuperarea parial, respectiv aferent componentei/componentelor sau
aciunii/aciunilor afectate de neregul, care nu mai ndeplinesc condiiile menionate,
nefiind influenat integral eligibilitatea general a proiectului, respectiv utilitatea n
considerarea creia s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil.

Articolul 9 - Modificarea Contractului de finanare

9(1) Beneficiarul sau Autoritatea Contractant pot solicita modificarea Contractului de


finanare numai n cursul duratei de valabilitate a acestuia stabilit prin contract i nu poate
avea efect retroactiv.

9(2) Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor pri contractante, cu


excepia situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile,
respectiv modificri sau corelri procedurale inclusiv actualizarea instruciunilor de plat i de
achiziii, cnd Autoritatea Contractant va notifica n scris beneficiarul cu privire la aceste
modificri, iar beneficiarul se oblig a le respecta ntocmai.

9(3) Orice amendament al Contractului sau al anexelor sale trebuie fcut n scris printr-un act
adiional/not de aprobare privind modificarea contractului/notificare privind modificarea
contractului. Toate actele adiionale/notele de aprobare/notificrile privind modificarea
contractului vor fi ncheiate n aceleai condiii ca i Contractul de finanare.

9(4) Scopul actului adiional/notei de aprobare/notificrii trebuie s fie strns legat de natura
proiectului acoperit prin contractul iniial.

9(5) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobat i prevzut n contract nu poate fi


majorat.

9(6) Urmtoarele cazuri fac obiectul modificrii Contractului de finanare prin act adiional:
Modificrile financiare de peste 10% din valoarea total eligibil nscris iniial n cadrul
fiecruia dintre capitolele Bugetului indicativ, ntre capitolele bugetare de cheltuieli
eligibile;
Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibil nerambursabil ca urmare a
efecturii de realocri financiare/neavizrii/avizrii procedurilor de achiziie/alte situaii
temeinic justificate;
Prelungirea termenului de depunere a primei trane de plat n cadrul Contractului de
finanare, peste termenul maxim de ase luni, cu maximum ase luni, fr aplicarea de
penaliti;
Prelungirea duratei de implementare, cu respectarea prevederilor privind durata
maxim de valabilitate prevzut n Contractul de finanare;
Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricrui element de identificare a
beneficiarului;
Cazul n care beneficiarul devine pe parcursul derulrii proiectului pltitor de TVA i
depune la Autoritatea Contractant n termen de 10 zile documentul care atest c este
nregistrat ca i pltitor de TVA, document eliberat n conformitate cu legislaia n
vigoare;
Decontarea TVA aferent cheltuielilor eligibile, conform prevederilor legale in vigoare
(OUG nr. 49/2015, cu modificrile i completrile ulterioare);
Alte cazuri justificate i fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul
implementrii Contractului de finanare (ex. schimbarea experilor propui n cererea de
finanare).

9(7) Urmtoarele cazuri fac obiectul modificrii Contractului de finanare prin Not de
aprobare privind modificarea Contractului de finanare:

Schimbarea sediului social al beneficiarului;


Schimbarea contului bancar/de trezorerie i/sau al instituiei financiare bancare pentru
proiectul PNDR;
Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;
Modificrile financiare care nu depesc 10% din valoarea total eligibil nscris iniial n
cadrul fiecruia dintre capitolele Bugetului indicativ, ntre capitolele bugetare de
cheltuieli eligibile;
Schimbarea calendarului de desfurare a activitilor ca ncadrare n timpul de execuie,
precum:
- modificri ale tipurilor de activiti i a numrului acestora;
- modificarea numrului i a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/final;
- numrul de participani la evenimente (cu ncadrarea n intervalul de minimum 10/20
de persoane/grup, n cazul aciunilor de formare/informare, repectiv maximum 28 de
persoane/grup, n cazul aciunilor de formare);
- schimbarea etapelor din cadrul unei activiti care nu afecteaz ns realizarea acesteia;
- modificarea perioadelor de organizare a activitilor proiectului, cu ncadrarea n durata
iniial a contractului;
Alte situaii temeinic justificate i fundamentate documentar care pot surveni pe
parcursul implementrii Contractului de finanare (ex: schimbarea crii de identitate
etc.).

9(8) Urmtoarele cazuri fac obiectul modificrii contractului de finanare prin Notificare emis
de ctre AFIR privind modificarea Contractului de finanare:

modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile care impun modificarea


Contractului de finanare i/sau a anexelor;
modificri sau corelri procedurale, inclusiv actualizarea instruciunilor de plat i de
achiziii/prevederilor generale ale Contractului de finanare, urmare
modificrii/actualizrii manualelor de procedur aprobate prin ordin al ministrului
agriculturii i dezvoltrii rurale.

Articolul 10 ncetarea contractului


10(1) n cazuri excepionale i temeinic dovedite, inclusiv cazurile de for major invocate i
comunicate ntre pri n condiiile legii, Autoritatea Contractant poate decide ncetarea
Contractului printr-o notificare scris, fr a fi cerut plata finanrii nerambursabile.

10(2) Prile pot decide ncetarea Contractului, ca urmare a solicitrii scrise din partea
beneficiarului, aprobat de Autoritatea Contractant, n cazul n care benficiarului nu i-a fost
efectuat nicio plat. n situaia n care exist trane de plat decontate, dac nendeplinirea
obligaiilor contractuale afecteaz eligibilitatea proiectului sau condiiile de selectare, care ar fi
determinat neselectarea acestuia, sprijinul financiar va fi recuperat integral.

10(3) n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea ori executarea Contractului, n
urma reverificrii proiectului efectuat n oricare dintre etapele de implementare, inclusiv n
cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat sau a fost declanat
procedura insolvenei, precum i n situaia n care Autoritatea Contractant constat c cele
declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si, nu corespund realitii
sau documentele depuse n vederea obinerii finanrii nerambursabile sunt constatate ca fiind
neadevrate/false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realitii, Autoritatea
Contractant poate nceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scris
adresat beneficiarului, fr punere n ntrziere, fr nicio alt formalitate i fr intervenia
instanei judectoreti.

n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil,


mpreun cu dobnzi i penaliti n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare, n
conformitate cu prevederile art. 17 din prezenta Anex.

Prin excepie, n situaia n care nendeplinirea obligaiilor contractuale nu este de natur a


afecta condiiile de eligibilitate i selecie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se
realizeaz n mod proporional cu gradul de nendeplinire.

10(4) Anterior ncetrii Contractului de finanare, Autoritatea Contractant poate suspenda


contractul i/sau plile ca o msur de precauie, fr o avertizare prealabil. Decizia de
ncetare a Contractului de finanare va fi comunicat i GAL-ului.

Articolul 11 Modificarea duratei de valabilitate a Contractului de finanare

11(1) Beneficiarul trebuie s implementeze activitile finanate n termenul convenit la art.


2(2) din Contract.

11(2) Beneficiarul trebuie s informeze Autoritatea Contractant fr ntrziere despre orice


circumstan probabil s mpiedice sau s ntrzie executarea contractului, ce nu se datoreaz
beneficiarului. Beneficiarul poate cere, nainte de sfritul duratei de implementare, prelungirea
duratei de implementare a contractului, cu condiia ca modificarea solicitat s nu conduc la
nerespectarea criteriilor de eligibilitate sau de selecie care au stat la baza selectrii Proiectului.
Toate dovezile de susinere necesare pentru aprobare trebuie s nsoeasc cererea.
Nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a duratei de implementare a
contractului sau stadiul financiar sczut confer Autoritii Contractante dreptul de a nu
prelungi durata de implementare i valabilitate i de a proceda la ncetarea contractului n
condiiile art. 10.
11(3) Dup aprobarea modificrii duratei de valabilitate, beneficiarul va depune la OJFIR
declaraia de ealonare a depunerii dosarelor cererilor de plat - rectificat.

Articolul 12 - Cesiunea contractului

12(1) Contractul n integralitatea sa, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din
acesta nu pot face obiectul cesiunii.

PREVEDERILE FINANCIARE

Articolul 13 Eligibilitatea cheltuielilor

13(1) Cheltuielile eligibile pentru finanare, precum i categoriile de cheltuieli neeligibile sunt
prevzute n Strategia de Dezvoltare Local, n cadrul fiei msurii n care este ncadrat proiectul
de servicii, n fia tehnic a Sub-msurii 19.2 i se completeaz cu prevederile Ghidului de
implementare specific proiectelor de servicii finanate prin Sub-msura 19.2.

Articolul 14 - Contabilitate i controale tehnice i financiare

14(1) Beneficiarul trebuie s in nregistrri contabile sistematice i precise referitoare la


executarea contractului, conform prevederilor legale n vigoare. Pentru proiect trebuie inut o
evideniere separat, cu toate veniturile i cheltuielile pe perioada de valabilitate a contractului.

14(2) Pe toat perioada de valabilitate a Contractului de finanare, AFIR poate dispune


reverificarea proiectului, dac este semnalat o neregul cu privire la respectarea condiiilor de
conformitate i a criteriilor de evaluare i selecie.

14(3) Beneficiarul trebuie s consimt la inspeciile pe baz de documente sau la faa locului
efectuate de Autoritatea Contractant, Comisia European i orice alt organism cu atribuii n
domeniu asupra modului de utilizare a finanrii nerambursabile pe durata de valabilitate a
contractului. n acest scop, beneficiarul se angajeaz s acorde personalului Autoritii
Contractante, Comisiei Europene sau al oricrui organism cu atribuii n domeniu ori altor
persoane mandatate de aceste instituii, dreptul de acces la locurile i spaiile unde se
implementeaz proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate
documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a proiectului.
Documentele trebuie s fie uor accesibile i arhivate, astfel nct s permit verificarea lor.
Beneficiarul este obligat s informeze Autoritatea Contractant de locul unde sunt arhivate
documentele.

14(4) Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a face public, la cerere sau din proprie
iniiativ, informaii privind atribuirea fondurilor acordate pentru proiectele finanate, n
vederea asigurrii transparenei implementrii FEADR.

Articolul 15 - Suma final a finanrii Comunitare

15(1) Valoarea total a ajutorului financiar care urmeaz a fi pltit de Autoritatea


Contractant nu va depi suma finanrii nerambursabile prevzut n lei i n euro la Articolul
3(1) din Contract.
15(2) n cazul n care la ultima tran de plat, costurile eligibile sunt mai mici dect costul total
estimat menionat la Articolul 3(1) al Contractului, valoarea contribuiei financiare acordat de
Autoritatea Contractant se va limita la valoarea corespunztoare cheltuielilor eligibile efectiv
realizate de ctre beneficiar.

Articolul 16 - Reduceri i excluderi

16(1) n conformitate cu art. 63 alin (1) din Regulamentul CE nr. 809/2014 AL COMISIEI din 17
iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce privete sistemul integrat de administrare i
control, msurile de dezvoltare rural i ecocondiionalitatea, valoarea total a ajutorului
financiar care urmeaz a fi pltit de Autoritatea Contractant se calculeaz n funcie de
cheltuielile eligibile.

1.1) Autoritatea Contractant, urmare a verificrii cererilor de plat declarate conforme de ctre
GAL, stabilete:
a) suma care trebuie pltit beneficiarului pe baza cererii de plat i a deciziei de acordare a
sprijinului;
b) suma care trebuie pltit beneficiarului dup examinarea eligibilitii cheltuielilor incluse n
cererea de plat.
Dac suma stabilit n conformitate cu paragraful 1.1 litera (a) depete cu mai mult de 10 %
suma stabilit n conformitate cu litera (b) din respectivul paragraf, se aplic o sanciune
administrativ pentru suma stabilit n conformitate cu respectiva liter (b). Cuantumul
sanciunii este diferena dintre cele dou sume, ns sanciunea nu trebuie s implice mai mult
dect retragerea total a sprijinului.
Totui, nu se aplic niciun fel de sanciune dac beneficiarul poate demonstra, spre satisfacia
autoritii competente, c nu este responsabil pentru includerea sumei neeligibile sau dac
autoritatea competent este convins, din alte motive, c beneficiarul n cauz nu este vinovat.

1.2) Sanciunea administrativ menionat la paragraful 1.1 se aplic mutatis mutandis


cheltuielilor neeligibile identificate n urma controalelor efectuate de ctre Autoritatea
Contractant.

16(2) n cazul n care Autoritatea Contractant constat c un beneficiar a fcut n mod deliberat
o declaraie fals, operaiunea n cauz se exclude de la acordarea sprijinului FEADR, iar orice
sum deja pltit pentru operaiunea respectiv se recupereaz i beneficiarul este exclus de la
acordarea ajutorului n conformitate cu aceeai msur.

16(3) Sanciunile prevzute la alineatele (1) i (2) se aplic fr a aduce atingere sanciunilor
suplimentare prevzute n prezentul contract.

Articolul 17 - Neregulariti, sume necuvenite i restituirea finanrii

17(1a) Prin neregul n accepiunea prezentului contract, se nelege orice abatere de la


legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor
memorandumurilor de finanare, acordurilor de finanare, reglementarilor n vigoare privind
asistena financiar nerambursabil acordat Romniei de Comunitatea European, precum i a
prevederilor contractului de finanare, caz n care cheltuiala este neeligibil i are ca efect
prejudicierea bugetului general al Comunitilor Europene sau a bugetelor administrate de
acestea ori n numele lor i a bugetului naional.

17(1b) Prin fraud n accepiunea legii speciale, se nelege infraciunea svrit n legtur
cu obinerea ori utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente
acestora, ncriminat de Codul penal ori de alte legi speciale.

17(2) Orice plat excedentar, efectuat de ctre Autoritatea Contractant, constituie plat
necuvenit, iar beneficiarul are obligaia de a restitui sumele necuvenite n termen de 5 zile
calendaristice de la data confirmrii de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea
unei pli n exces din partea Autoritii Contractante. ncepnd cu a 6 a zi calendaristic se vor
calcula penaliti, n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare, la data respectiv,
pentru fiecare zi de ntrziere.

17(3) n cazul nregistrrii unei nereguli sau fraude, definite la alin. (1a) i (1b), beneficiarul va
restitui integral sau parial valoarea finanrii necuvenite primite din partea Autoritii
Contractante, n conformitate cu prevederile art. 8(3), n termenele prevzute n cuprinsul
actelor de notificare transmise de Autoritatea Contractant.
Dac beneficiarul nu se conformeaz acestei obligaii, Autoritatea Contractant va stabili
penaliti pentru ntrziere i va proceda la recuperarea sumei n conformitate cu dispoziiile
legale n vigoare.

17(4) n cazul n care neregula, frauda sau plata excedentar, dup caz, este depistat nainte
de efectuarea ultimei pli conform prezentului contract sau conform oricrui alt contract de
finanare ncheiat pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul PNDR
2014-2020, Autoritatea Contractant va proceda la diminuarea sumei rambursate ncepnd cu
trana urmtoare aferent oricrui contract de finanare, pn la stingerea integral a debitului
la care se adaug valoarea penalitilor.

n cazul n care neregula, frauda sau plata excedentar, dup caz, este depistat dup efectuarea
ultimei trane de plat aferent prezentului contract i debitul nu poate fi recuperat n totalitate
prin diminuarea sumei aferent contractului de finanare ncheiat de beneficiar pentru
acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin PNDR 2014-2020, Autoritatea Contractant va
sesiza instituia competent n domeniu, n vederea declanrii executrii silite, conform
prevederilor legislaiei naionale n vigoare.

17(5) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autoritii


Contractante cad n sarcina exclusiv a beneficiarului.

17(6) n cazul constatrii unor indicii de fraud sau de tentativ de fraud, Autoritatea
Contractant va sesiza de ndat DLAF i organele de urmrire penal.

17(7) n cazul n care, ca urmare a sesizrii menionate la alin. (6), organul de urmrire penal
transmite cazul spre soluionare instanelor de judecat, Autoritatea Contractant va lua
urmtoarele msuri pn la pronunarea deciziei definitive a instanei privind caracterul penal
sau nepenal al faptei ncriminate:
i. pentru beneficiarii privai suspend aplicarea prevederilor contractului de finanare
i n mod subsecvent suspend plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de
beneficiar;
ii. pentru beneficiarii publici suspend plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de
beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulat sesizarea.

Articolul 18 - For major

18(1) Prin for major se nelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i imposibil de
nlturat, independent de voina prilor contractante, intervenit dup data semnrii
contractului, care mpiedic executarea contractului i care exonereaz de rspundere partea
care o invoc. Pot constitui cauze de for major calamitile naturale cum ar fi: cutremure,
inundaii, alunecri de teren, rzboi, revoluie, embargou etc.

Nu constituie for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia dintre
pri.

18(2) Partea contractant care invoc For Major are obligaia de a notifica celeilalte pri, n
termen de 5 zile de la data apariiei respectivului caz de for major, s transmit acte
doveditoare emise de autoritile competente n termen de cel mult 15 zile de la data
producerii acesteia i este obligat s-i comunice data ncetrii cazului de for major, n
termen de 5 zile, i de a lua orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii
consecinelor.

18(3) Dac prile nu procedeaz la anunare, n condiiile i termenele prevzute, a nceperii i


ncetrii cazului de for major, partea care o invoc va suporta toate daunele provocate
celeilalte pri prin lipsa de notificare.

18(4) Fiecare caz de for major trebuie dovedit i va constitui obiectul verificrilor ce vor fi
efectuate cu aceasta ocazie de ctre Autoritatea Contractant.

18(5) ndeplinirea contractului va fi suspendat pe perioada de aciune a Forei Majore, fr a


prejudicia drepturile ce se cuvin prilor, pn la apariia acesteia.

18(6) n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii
prezentului Contract pe o perioad mai mare de 6 luni, prile se vor ntlni ntr-un termen de
cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de executare a
Contractului, fie asupra desfiinrii acestuia.

18(7) n cazuri de for major i n circumstane excepionale, astfel cum sunt menionate la
articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, autoritatea contractant poate decide ca
ajutorul primit s nu se ramburseze.

Articolul 19 - Legea aplicabil i dispoziii finale

19(1) Prezentul contract de finanare este guvernat de legea romn.

19(2) n eventualitatea apariiei unui diferend ntre Autoritatea Contractant i beneficiar,


survenit din ncheierea ori executarea acestui Contract, se va ncerca soluionarea acestuia pe
cale amiabil. n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere pe cale amiabil, partea
interesat se va adresa instanelor de contencios administrativ competente potrivit legii, pentru
soluionare potrivit dispoziiilor legale aplicabile n materia contenciosului administrativ.
ANEXA II LA CONTRACTUL DE FINANARE BUGETUL PROIECTULUI

Cheltuieli Cheltuieli
Total
Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile
(Euro) (Lei) (Euro) (Lei) (Euro) (Lei)
Cap. I Cheltuieli cu personalul
Cap. II Cheltuieli pentru derularea
proiectului
TOTAL valoare eligibil proiect (fr TVA)
Valoare TVA
TOTAL valoare proiect, inclusiv TVA

PLANUL FINANCIAR
Ajutor public nerambursabil (contribuie
UE i cofinanare naional)
Contribuie privat, din care:
-autofinanare
-mprumuturi
Total proiect
Procent contribuie public

Cursul de schimb utilizat pentru completarea Bugetului Proiectului Anexa nr. II la Contractul de
Finanare este cursul euro-leu al Bncii Central Europene www.ecb.int utilizat la data de 1
ianuarie a anului semnrii contractului de finanare.

Cheltuielile eligibile:

Pentru Cap I:
- cheltuieli cu salariile i onorariile experilor implicai n organizarea i realizarea
proiectului (lectori, experi cheie, manager de proiect, personal administrativ etc.).
Aceste cheltuieli vor fi decontate experilor, de ctre beneficiar, prin documentele de
plat (ordin de plat), n baza contractelor ncheiate cu acetia, conform legislaiei n
vigoare;
cheltuieli privind transportul angajailor implicai n derularea proiectului;
cheltuieli privind cazarea angajailor implicai n derularea proiectului;
cheltuieli privind masa angajailor implicai n derularea proiectului.

Exist dou variante posibile pentru asigurarea personalului implicat n proiect:


1. Experii implicai n derularea proiectelor pot fi angajai cu contract individual de
munc, n conformitate cu prevederile Codului Muncii, caz n care este eligibil plata salariilor
acestora. n acest caz, aceti experi sunt exclusiv persoane fizice. Sunt eligibile pentru ajutor
financiar inclusiv costurile cu toate taxele i impozitele aferente salariilor personalului angajat
de prestator cu contract de munc, sub condiia ca acestea s fie pltite doar pentru zilele
efectiv lucrate de expert pentru proiect.
2. Beneficiarul poate contracta serviciile de specialitate n baza unor contracte de prestri
servicii cu PFA/II, situaie n care plata se va realiza pe baz de factur. n acest caz, modalitatea
de plat a contribuiilor ctre bugetul de stat este n responsabilitatea expertului care a prestat
serviciul respectiv (PFA sau II).

Cheltuielile reprezentnd taxe i impozite aferente onorariilor sunt eligibile. Plafoanele


prevzute n Baza de date cu preuri maximale pentru priectele finanate prin LEADER cuprind
salariile brute ale personalului implicat n proiect. Acestea nu includ taxele angajatorului, ci
numai ale angajatului. Taxele aferente angajatorului sunt, de asemenea, eligibile.
Onorariile experilor (pltite n baza contractelor de prestri de servicii) implicai n realizarea
proiectului includ i cheltuielile de transport, cazare i mas.

Toate cheltuielile de mai sus necesit procedur de achiziii, cu excepia:


- cheltuielilor cu plata personalului propriu angajat;
- cheltuielilor de cazare, atunci cnd nu se externalizeaz. Pentru cazare nu se va depi
preul maximal din Baza de date cu preuri de referin pentru proiectele de servicii
finanate prin Msura 19 LEADER, indiferent dac aceasta este sau nu externalizat;
- cheltuielilor de transport, atunci cnd nu se externalizeaz. n acest caz, decontarea
acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind
drepturile i obligaiile personalului autoritilor i instituiilor publice pe perioada
delegrii i detarii n alt localitate, precum i n cazul deplasrii, n cadrul localitii, n
interesul serviciului.

Pentru Cap II:

- cheltuieli privind transportul participanilor la aciunile proiectului;


- cheltuieli privind cazarea participanilor la aciunile proiectului;
- cheltuieli privind masa participanilor la aciunile proiectului;
- cheltuieli pentru nchirierea de spaii adecvate pentru derularea activitilor proiectului;
- cheltuieli pentru nchirierea de echipamente i logistic pentru derularea aciunilor n
cadrul proiectului;
- cheltuieli pentru achiziia de materiale didactice i/ sau consumabile pentru derularea
activitilor proiectului;
- cheltuieli cu materiale de informare i promovare utilizate n aciunile proiectului (mape,
bloc-notes, pix, pliante, brouri, banner, editarea i tiprirea de materiale - geant umr,
map de prezentare);
- cheltuieli cu materiale publicitare cu informaii privind finanarea proiectelor prin PNDR
(autocolante, afie conform Anexei VI la Contractul de finanare);
- cheltuieli cu plata auditorului;
- cheltuieli pentru participarea pentru prima dat la o schem de calitate (art. 16 alin. (1)
din Reg. 1305/2013): cheltuieli aferente aderrii la schema de calitate, cheltuieli cu
cotizaia anual de participare la schema de calitate/schema de certificare a exploataiei
agricole, cheltuieli aferente controalelor necesare pentru verificarea respectrii
specificaiilor schemei de calitate, dac este cazul;
- cheltuieli privind informarea i promovarea, prin diverse canale de comunicare, a
produselor agricole/alimentare care fac obiectul unei scheme de calitate (n
conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Reg. 1305/2013), cu respectarea
specificaiilor prezentate n cadrul Anexei VI la Contractul de finanare;
- alte cheltuieli pentru derularea proiectului (cheltuieli potale, de telefonie, servicii de
traducere i interpretare).

Toate cheltuielile de mai sus necesit procedur de achiziii, cu excepia:


- cheltuielilor pentru nchirierea de spaii adecvate pentru derularea activitilor
proiectului (se realizeaz n baza unui Contract de nchiriere, care nu necesit procedur
de achiziii);
- cheltuielilor de cazare, atunci cnd nu se externalizeaz. Pentru cazare nu se va depi
preul maximal din Baza de date cu preuri de referin pentru proiectele de servicii
finanate prin Msura 19 LEADER, indiferent dac aceasta este sau nu externalizat;
- cheltuielilor de transport, atunci cnd nu se externalizeaz. n acest caz, decontarea
acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind
drepturile i obligaiile personalului autoritilor i instituiilor publice pe perioada
delegrii i detarii n alt localitate, precum i n cazul deplasrii, n cadrul localitii, n
interesul serviciului;
- cheltuielilor de telefonie, potale;
- cheltuielilor cu taxele/cotizaiile/controalele (dac este cazul) aferente aderrii la o
schem de calitate.
C1.4L FIA DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE FINANARE

Numr de nregistrare al Contractului: 0


Localitate:
Judeul:
Denumire solicitant:

Nr. DENUMIRE ACTIVITATE Verificat ef


crt. VERIFICAT / MONITORIZAT Expert serviciu
DA NU NU ESTE DA NU NU ESTE
CAZUL CAZUL
1. Contractul de finanare are toate anexele?
2. Beneficiarul figureaz n Registrul
Debitorilor IRD 3.2 naintea ntocmirii
Contractului de finanare? (dac figureaz
cu debit nepltit nu se contracteaz i se
ntocmete not de constatare a
nencheierii contractului)
3. Notificarea E6.8.3L a fost transmis
beneficiarului?
4. Beneficiarul a transmis toate documentele
solicitate, iar acestea sunt conforme
cerinelor i conin toate informaiile
necesare ncheierii Contractului de
finanare?
5. Beneficiarul a depus documentul care
dovedete capacitatea i sursa de
cofinanare privat a investiiei ?
(extras de cont i/sau contract de credit)
Nu se depun n cazul proiectelor cu
finanare nerambursabil de 100%.
6. Beneficiarul care a depus extras de cont ca
dovad a cofinanrii private, a depus i
angajament c disponibilul din cont este
destinat plilor efectuate de beneficiar n
vederea implementrii proiectului? (se
depune doar n cazul prezentrii de catre
beneficiar a extrasului de cont ca i
document de cofinanare a investiiei din
surse proprii nu din credit) dac este cazul
7. Valoarea nscris n documentul care
certific dovada de cofinanare a
proiectului este cel puin egal cu 50% din
valoarea cofinanrii private a proiectului n
lei i euro din bugetul ataat la contractul
de finanare?
8. S-a alocat codul RO privind nregistrarea
solicitantului n Registrul Fermierului la
APIA?
9. Datele de identificare ale beneficiarului din
Contractul de finanare corespund cu cele
din documentele oficiale depuse de
acesta?
10. Calculele aritmetice din Formularul de
Buget (Anexa II la Contractul de finanare)
sunt corecte ?
11. Cursul de schimb utilizat pentru
transformarea din euro n lei este cel din
data de 1 ianuarie a anului semnrii
Contractului de finanare?
12. Contractul are viza Directorului CRFIR ?

13. Contractul are viza consilierului juridic ?

14. n situaia neacordrii vizei de ctre


Consilierul Juridic-CRFIR, este ataat
documentul justificativ/au fost solicitate
informaii suplimentare?
15. Contractul are viza CFPP-CRFIR?

16. n situaia neacordrii vizei de ctre CFPP-


CRFIR, este ataat documentul
justificativ/au fost solicitate informaii
suplimentare?
17. Contractul de finantare a fost semnat de
ctre Directorul General Adjunct CRFIR?
18. Contractul de finanare a fost nregistrat n
Registrul Unic (C1.13L)?
19. Contractul de finanare a fost semnat de
ctre beneficiar ?
20. Beneficiarul a depus Cazierul judiciar al
responsabilului legal, n original?
21. Sunt inscrise n cazierul judiciar fapte
economico-financiare? Dac da, nu se
continu la ncheierea contractului de
finantare
22. O copie a Contractului de finanare a fost
transmis la OJFIR?

Verificat, ef SLI CRFIR


Nume ......... prenume.........
Semntura....................Data...............

ntocmit, Expert CE SLI CRFIR


Nume ..........prenume ..........
Semntura...................Data..............
C1.4B FIA DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE FINANARE
nsoete Contractul de finanare i se completeaz la nivel CRFIR la momentul acordrii vizei
de ctre consilierul juridic din cadrul Compartimentului Juridic i Contencios.

Nr. DENUMIRE ACTIVITATE


crt. VERIFICATA / MONITORIZATA
DA NU
Contractul de finanare are ataate toate anexele conform versiunii
1
procedurale n vigoare aprobate prin Ordin?
Beneficiarul figureaz n Buletinul Procedurilor de Insolven la momentul
2
avizrii Contractului de finanare?
Contractul de finanare i anexele acestuia sunt conform versiunii
3
procedurale n vigoare aprobate prin Ordin?
Reprezentantul legal are calitatea s reprezinte beneficiarul n relaia
4
contractual cu AFIR, conform legislaiei n vigoare?

Termenul privind avizare este de 2 zile (la care se adaug 1 zi dup primirea informaiilor
suplimentare C 1.3 de la beneficiar, n cazul solicitrii acestora).

Verificat Consilier juridic


Compartiment Juridic i Contencios,
Nume/Prenume..............................
Semntura.......................................
Dat..................................................

Formularul C1.4B se instrumenteaza de ctre expertul care ntocmete Contractul de finanare


la nivelul CRFIR i se transmite spre avizare consilierului juridic din cadrul Compartimentului
juridic.
C1.14L PISTA DE AUDIT PENTRU CONTRACTARE

Numr Contract de finanare:

Titlu proiect :

Nume beneficiar:

1 ntocmirea Contractului CE SLIN CRFIR Contractul de finanare C


de finanare (C 1.1L) + 1.1L
anexe (verificare buget)
2 ntocmire PAC i ABI CE SLIN CRFIR PAC
ABI
3 Transmiterea CE SLIN CRFIR Contractul de finanare C
Contractului de finanare 1.1L
la Directorul CRFIR

data transmiterii
4 data vizrii/neavizrii Director Contractul de finanare C
CRFIR 1.1L

5 Transmiterea la CE SLIN CRFIR Contractul de finanare C


Consilierul juridic n 1.1L
vederea avizrii
Contractului de finanare

data transmiterii
6 data vizrii/neavizrii CJC CRFIR Contractul de finanare C
1.1L
Fia de verificare a
contractului de finanare
C1.4B
7 Transmiterea CJC CRFIR Contractul de finanare C
Contractului de finanare 1.1L
la CFPP

data transmiterii
8 data vizrii/neavizrii CFPP Contractul de finanare C
1.1L

9 Transmiterea CE SLIN CRFIR Contractul de finanare C


Contractului de finanare 1.1L
la Directorul General
Adjunct CRFIR
data transmiterii

10 data vizrii/neavizrii Director Contractul de finanare C


Semntura General 1.1L
secretariatului CRFIR Adjunct
CRFIR
11 Semnarea Contractului CE SLIN CRFIR Contractul de finanare C
de ctre beneficiar 1.1L
data semnrii /data
solicitrii de ctre
beneficiar a prelungirii
termenului de la
primirea Notificrii
E6.8.3L/ data expirrii
termenului de semnare a
Contractului
12 Transmiterea scanat a CE SLIN CRFIR Contractul de finanare C
contractelor de finanare 1.1L
ctre expertul cu atribuii
de monitorizare de la
nivel CRFIR/ AFIR i ctre
CCFE-CRFIR/SCP-DECPFE
i ctre CE SLIN OJFIR
13 Completarea Registrului CE SLIN Registrul privind situaia
privind situaia CRFIR/ SLIN Contractului de finanare
Contractului de finanare OJFIR (pentru C 1.13L
C 1.13L proiectele de
servicii)
14 Transmiterea Registrului CE SLIN CRFIR Registrul privind situaia
privind situaia Contractului de finanare
Contractului de finanare C 1.13L
C 1.13L ctre CCFE
CRFIR/SCP-DECPFE,

C3.2.2L NOT DE APROBARE/ NEAPROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE


FINANARE

Aprobat,
Director OJFIR
Nume/Prenume/tampila
NOT DE APROBARE/ NEAPROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANARE

Contractul de Finanare nr. C /


Denumirea beneficiarului
Titlul proiectului
Adresa beneficiarului .................................

Cazuri care fac obiectul modificrii Contractului de finanare prin Not de aprobare:

Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;


Schimbarea sediului social al beneficiarului;
Schimbarea contului bancar/ de trezorerie i/ sau a instituiei financiare bancare pentru
proiectul PNDR;
Modificrile financiare care nu depesc 10% din valoarea total eligibil nscris iniial n
cadrul fiecruia dintre capitolele din Bugetului indicativ, ntre capitolele bugetare de
cheltuieli eligibile;
Schimbarea calendarului de desfurare a activitilor ca ncadrare n timpul de execuie,
precum:
- modificri ale tipurilor de activiti i a numrului acestora;
- modificarea numrului i a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/final;
- numrul de participani la evenimente (cu ncadrarea n intervalul de minimum
10/20 de persoane/grup, n cazul aciunilor de formare/informare, repectiv
maximum 28 de persoane/grup, n cazul aciunilor de formare);
- schimbarea etapelor din cadrul unei activiti care nu afecteaz ns realizarea
acesteia;
- modificarea perioadelor de organizare a activitilor proiectului, cu ncadrarea n
durata iniial a contractului;
Alte situaii temeinic justificate i fundamentate documentar care pot surveni pe
parcursul implementtii Contractului de finanare (ex: schimbarea crii de identitate
etc.).

n urma analizrii Notei explicative i a documentelor justificative ataate privind modificarea


Contractului de finanare nr. / data nregistrat la OJFIR cu nr........../ data......, prin care se
solicit ..............., propunem spre aprobare/ neaprobare modificarea
solicitat, pentru urmtoarele considerente:
.................................
.......................

Acordul Ageniei pentru Finanarea Investiiilor Rurale reprezentat prin OJFIR ........, nsoit de
documentaia menionat anterior, devin parte integrant din Contractul de finanare.

n cazul n care nu suntei de acord cu decizia de neaprobare a modificrilor, putei depune


contestaie la sediul CRFIR ..... n termen de maxim 10 zile calendaristice de la data primirii
prezentului document.

Avizat, ef SLIN OJFIR


Nume/prenume...................
Semntura......
Data

ntocmit, Expert SLIN OJFIR


Nume/prenume.................
Semntura.......
Data
C3.2.2.1L NOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANARE

Nr. ......./Data..............

*
Se va notifica beneficiarul de ctre SLIN CRFIR

Beneficiar:...........................................................
Nr. Contract de finanare:....................................
Titlu proiect:........................................................
Adresa beneficiar

Stimat doamn ..... /Stimate domnule (nume reprezentant legal al beneficiarului),

Avnd n vedere ................................................................................................(se vor detalia


motivele care conduc la modificarea Contractului de finanare: modificri/ corelri procedurale,
modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile etc.), se impune modificarea
modificarea Contractului de finanare, astfel:
...................................................................................................................................... (se vor
detalia modificrile necesare ca urmare a situaiei identificate).
V ntiinm c avei obligaia de v conforma modificrilor comunicate prin prezenta. Data
intrrii n vigoare a modificrilor este data confirmrii lurii la cunotin de ctre beneficiar.

Cu stim,
Director CRFIR
Nume/prenumeSemntura.Data (tampila CRFIR)

Verificat, ef SLIN CRFIR


Nume/prenume..Semntura..Data

ntocmit, Expert SLIN CRFIR


Nume/prenume..Semntura..Data
C3.3.4L ACT ADIIONAL LA CONTRACTUL DE FINANARE

ACT ADIIONAL NR./

LA CONTRACTUL Nr./

pentru
acordarea de sprijin financiar nerambursabil
n condiiile Programului Naional pentru Dezvoltare Rural

ntre

AGENIA PENTRU FINANAREA INVESTIIILOR RURALE- Romnia, cu sediul n str. tirbei Vod
nr. 43, sector 1, Bucureti, Tel. 021.402.27.50/Fax 021.315.67.79; e - m a i l : cabinet@afir.info
reprezentat legal de ................................................., n funcia de Director General, prin
mandatar ...................................................... Director General Adjunct al Centrului Regional
pentru Finanarea Investiiilor Rurale ...................................... n calitate de Autoritate
Contractant, pe de o parte,
i
PERSOAN JURIDIC/PERSOANA FIZICA AUTORIZATA .............................. nfiinat/ autorizat la
data de.................. Cod Unic de nregistrare/Autorizaie ....................................,cu sediul n
Str............................, Judeul................, cod potal...................., Tel......................,
Fax ......................., Reprezentat prin .....(nume).................................. calitatea de reprezentare
potrivit actului normativ privind organizarea i funcionarea entitii juridice respective i
conform statutului/actului constitutiv al entitii juridice respective ), Identificat prin C.I / PASS
Seria .......... Nr................................CNP ................... n calitate de beneficiar n cadrul Strategiei
de Dezvoltare Local a Grupului de Aciune Local ..........., pe de alt parte, au convenit
ncheierea prezentului Act adiional, conform reglementrilor legale n vigoare,
i au convenit urmtoarele:

Urmtoarele prevederi ale Contractului <numrul de identificare> ncheiat ntre Autoritatea


Contractant i beneficiar la data de <data Contractului > sunt nlocuite / completate prin
prezenta dup cum urmeaz:

Articolul <numrul>: <titlul> (exemplu: articolul Durata de implementare)

<textul noului articol dup modificare> (exemplu: durata implementrii Proiectului, dup cum a
fost stabilit n Anexa I, este de xxx luni)
Anexa <numrul>: <titlul>

[Noua versiune a Anexei <numrul>: <titlul> este ataat la acest act adiional]
Toate celelalte condiii i termeni ai Contractului (i actul adiional anterior) rmn
neschimbate.
Acest act adiional va intra n vigoare la data la care este semnat de ultima dintre cele dou
pri.
Pentru beneficiar Pentru Autoritatea Contractant

Reprezentant legal Director General Adjunct CRFIR


Nume/prenume.................. Nume/prenume..................................................
Semntura......................... Data :.................................................................
Data................................... Semntura...................................................
Responsabil Economic Vizat Control Financiar Preventiv Propriu
Nume/prenume ........................ Nume/prenume..................................................
Semntura................................ Data :......
Data.......................................... Semntura......................................................
.........................................................

Compartiment Juridic i Contencios


Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura
Director CRFIR
Nume/prenume..................................................
Data :.................................................................
Semntura
D0.1L PISTA DE AUDIT PENTRU ETAPA DE DERULARE A PROIECTULUI DE SERVICII

Cine a Cine a
efectuat verificat Documente
Statut
Activitatea Instituia Nume i Nume i completate/nt
document
semntura1 semntura ocmite
Data2 Data3
1 2 3 4 5 6
1. Verificarea pe
teren n etapa de
OJFIR D1.1L
derulare a
proiectului
2.Verificarea
Raportului Avizat D1.2 L, D1.3L,
OJFIR
Intermediar de /Neavizat D 1.4L
Activitate
3. Verificarea
Avizat/ D1.2 L, D1.3L,
Raportului Final OJFIR
Neavizat D 1.4L
de Activitate

1
expertul/experii care au completat ntocmit documentele din coloana 6
2
data de completare/ntocmire a documentelor din coloana 6
3
seful de serviciu care a verificat documentele din coloana 6 si data de verificare
D 1.1L FIA DE VERIFICARE PE TEREN N ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI

Nr. Contract de finanare:


Titlu Proiect:
Activitate:
Locaie:
Informaii de verificat DA NU NU
ESTE
CAZUL
1. Activitatea derulat respect programarea din Graficul calendaristic
de implementare a proiectului
2. Activitatea derulat respect locaia prevazut n Cererea de finanare
3. Activitatile derulate se ncadreaz n tipurile de activiti eligibile
prezentate n Cererea de finanare
4.Conditiile logistice de desfurare a activitii sunt asigurate n
conformitate cu descrierea din Cererea de finanare
5. Numrul de participani (n cazul proiectelor care vizeaz activiti de
formare/informare) se ncadreaz n estimarea din Cererea de
finanare/estimrile ulterioare aprobate de ctre OJFIR prin Not de
aprobare a modificrii Contractului de finanare
6. Materialele elaborate se ncadreaz n scopul activitii i au respectat
elementele de identitate vizual prevzute n Ghidul de
implementare/Contractul de finanare
7. n cazul componentelor externalizate, sunt respectate
cerinele/condiiile contractuale? (ex. nr. de echipamente, nr. de experi,
nr. mese/pauze de mas etc.)

n cazul proiectelor care vizeaz aciuni de elaborare de studii, monografii etc., vizita pe teren se
realizeaz la sediul beneficiarului, nainte de depunerea Raportului final de activitate.

n cazul proiectelor care vizeaz servicii pentru populatie, vizita pe teren se realizeaz la
momentul colectrii datelor n vederea stabilirii segmentului de populaie care beneficiaz de
serviciile finanate prin proiect/ la sediul beneficiarului/ sediul GAL (n cazul n care beneficiarul
nu are sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de OJFIR), nainte de depunerea
Raportului final de activitate.

Concluzii n urma verificrii pe teren:


AVIZAT
NEAVIZAT

Observaii beneficiar:
Verificat: Expert 1 CE SLIN OJFIR Semntura Data
Nume..........................
Prenume.....................
Verificat: Expert 2 CE SLIN OJFIR Semntura Data
Nume..........................
Prenume.....................
Luat la cunotin: Reprezentant Semntura Data
beneficiar
Nume..........................
Prenume.....................
D 1.2L RAPORT INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE

AVIZAT/ NEAVIZAT Semntura Data


Director OJFIR
Nume............................
Prenume.......................

RAPORT INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE


aferent perioadei:..........

Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele) - Beneficiarul va face o descriere succint a


obiectivelor propuse, activitilor desfurate n perioada de implementare i a rezultatelor
obinute.

Descrierea activitilor - Beneficiarul va completa fiecare coloan a tabelului din formular cu


datele aferente activitilor desfurate n perioada de raportare. n cazul n care nu au fost
depuse Rapoarte intermediare de activitate, perioada respectiv va viza ntreaga perioad de
implementare a proiectului.

Luna Activiti Activiti Abateri de la Evaluare6 Observaii


(conform planificate realizate5 activitile
Cererii de (conform planificate i
finanare Cererii de Justificri
i finanare)4
graficului
actualizat)

Descrierea rezultatelor - Beneficiarul va completa fiecare coloan a tabelului din formular cu


datele rezultatelor activitilor proiectului.

Rezultate planificate Rezultate obinute Justificarea diferenelor


(conform Cererii de finanare)

Pentru aciunile de formare profesional/ dobndirea de competene/ activiti demonstrative/


informare se menioneaz numrul planificat i obinut al participanilor la aceste aciuni.
Numrul planificat trebuie s fie preluat din Cererea de finantare, iar n coloana cu rezultate
obinute se va trece nr. de participai conform listelor de prezen.

Anexai (dup caz):


- materiale redactate n cadrul proiectului, cu atasarea de imagini foto de la aciunile de
formare profesional/ dobndirea de competene/ activiti demonstrative/ informare;

4
Activiti planificate precizai activitile planificate aa cum au fost acestea formulate in Cererea de Finantare
5
Precizai locul de desfurare, numrul de participani, teritoriul acoperit, durata planificat pentru fiecare
activitate realizat. Va fi descris legtura dintre activitile realizate i costurile efectuate, care urmeaz s fie
solicitate la plat (ex: realizarea evenimentului a implicat plata a n formatori/experi-cheie/animatori/experi non-
cheie, cu precizarea gradului de implicare a fiecrui expert, inclusiv numrul de ore necesar derulrii activitii
respective, inchirierea a n calculatoare, imprimante, realizarea a n afie .).
6
Evaluai rezultatele activitilor desfurate
- liste de prezen ale participanilor pentru fiecare zi a aciunilor desfurate (acestea vor
cuprinde obligatoriu minimum urmtoarele informaii: numele i prenumele
participanilor, datele de contact ale acestora (adres, telefon, e-mail) i semnturi);
- declaraia pe propria rspundere a participanilor c nu au participat la alte cursuri de
formare profesional, care vizeaz aceeai tematic;
- comunicate de pres referitoare la activitile din cadrul proiectului;
- chestionare de evaluare a aciunii de ctre cursani, completate de ctre toi participanii
la aciunile de formare profesional/ dobndirea de competene/ informare;
- suportul de curs prezentat n cadrul sesiunilor de formare profesional/dobndirea de
competene/informare (inclusiv materialele de prezentare/ alte materiale utilizate n
cadrul evenimentelor de formare. Acestea trebuie s respecte descrierea din cererea de
finanare i cerinele de identitate vizuale prevzute de Anexa IV la contractul de
finanare) copie electornic (CD);
- lista participanilor la cursuri (n format Excel centralizat) pentru toate activitile
proiectului, care va cuprinde: nume i prenume cursant, date de contact, denumirea
cursului la care a luat parte, perioada de desfurare, localitatea;
- orice alt material relevant pentru modul de desfurare a proiectului.

n cazul proiectelor care vizeaz studii/monografii, se va anexa studiul/monografia n format


electronic (CD) versiune final pentru Raportul final. Pentru Raportul Intermediar, se vor anexa
versiunea n lucru a studiului/ monografiei sau alte documente de lucru care vor sta la baza
studiului/ monografiei finale.

n cazul proiectelor care vizeaz servicii pentru populaie, se va ataa lista persoanelor care au
beneficiat de serviciile finanate prin proiect (n format Excel centralizat, structurat pe categorii
de servicii).

La depunerea Raportului final de activitate, anexele menionate mai sus vor viza numai
activitile care nu au fcut obiectul altor Rapoarte de activitate anterioare.

Completat de: Reprezentant legal beneficiar

Nume ..
Semnatura
tampila..Data:..
ANEXA I Model de chestionar de evaluare

Acest chestionar evalueaz diferite aspecte ale cursului. n ce msur suntei de acord cu
urmtoarele afirmaii, pe o scal de la 1 la 5, unde 1 reprezint Total dezacord, iar 5 Acord
total?

Total Nici acord,


Modul de curs ............ dezacor Dezacor Acord Acord
nici
Expert formator .......... d d parial parial total
dezacord
Locaia de instruire a fost
1
adecvat desfurrii activitilor.
Organizarea si pregtirea cursului

Expertul formator a formulat cu


2 claritate responsabilitile 1 2 3 4 5
cursanilor

Expertul formator a precizat care


3 sunt obiectivele fiecrui modul de 1 2 3 4 5
curs susinut

Expertul formator a subliniat


legturile care exist ntre
4 1 2 3 4 5
diferitele tematici abordate n
cadrul cursului

Expertul formator a subliniat


5 ideile importante ale coninutului 1 2 3 4 5
predat
Claritatea prezentrii

Expertul formator a utilizat


6 exemple apropiate de situaiile 1 2 3 4 5
reale

Expertul formator a folosit


materiale care uureaz
7 nelegerea coninutului predat 1 2 3 4 5
(prezentri ppt, prezentri video
i altele)

Expertul formator a utilizat sarcini


Calitatea evalurii

8 de evaluare care ajut la 1 2 3 4 5


nelegerea cunotinelor

Expertul formator a oferit un


9 feedback util cu privire la 1 2 3 4 5
prestaia cursantului
Am dobndit o bun nelegere
10 asupra conceptelor/ principiilor 1 2 3 4 5
Dezvoltarea cursanilor

acestui curs.

Am dobndit experien n
11 aplicarea cunotinelor acestui 1 2 3 4 5
modul de curs.

Mi-am dezvoltat abilitatea de a


12 rezolva probleme practice din 1 2 3 4 5
acest domeniu.

Foarte Foarte
Slab Medie Bun
slab bun

n ansamblu, structura i
Itemi globali

13 1 2 3 4 5
organizarea acestui curs a fost:

n ansamblu, prestaia
14 1 2 3 4 5
formatorului a fost:

Acest spaiu v este oferit pentru a scrie orice comentariu despre ceea ce credei c ar putea mbunti
acest curs pentru data viitoare. V rugm s includei orice considerai a fi relevant sau util. Includei att
comentariile negative, ct i cele pozitive despre curs.

Comentarii:

Nume i prenume cursant


Date de contact (telefon fix/mobil i E-mail)
Semntura
D 1.3L FIA DE VERIFICARE PENTRU AVIZAREA RAPORTULUI INTERMEDIAR/FINAL DE
ACTIVITATE

Nr. Contract de Finanare


Titlu Proiect:

Informaii de verificat DA NU NU
ESTE
CAZUL
1. Raportul de activitate este n concordan cu structura prevzut
n formularul standard?
2. Activitile realizate n timpul perioadei de raportare sunt cele
menionate n Cererea de finanare?
3. Exist o puternic justificare pentru ntrzierea sau anularea
activitilor?
4. Activitile derulate se ncadreaz n tipurile de activiti eligibile?
5. Rezultatele corespund cu cele menionate n Cererea de finantare
sau justificrile pentru nerespectare sunt acceptate?
6. Materialele realizate pentru scopul proiectului sunt incluse n
raportul de activitate i rspund obiectivelor proiectului?
7. Materialele ntocmite pentru scopul proiectului, comunicatele de
pres referitoare la proiect sau orice alt material relevant
desfurrii proiectului prezint elementele de identitate vizual
prevzute?
8. Suportul de curs prezentat este corect structurat (se verific dac
tematicile prezentate nu sunt fracionate n mod artificial, n vederea
desfurrii unei perioade mai ndelungate/ aciune i sunt corelate
cu nivelul de pregtire al participanilor la aciunile de formare)
9. Chestionarele respect modelul prezentat (Anexa I la Raportul de
activitate), prezint numele i datele de contact ale participanilor
din listele de prezent? (se verific n cazul proiectelor care vizeaz
aciuni de formare profesional/dobndirea de
competene/activiti demonstrative/informare)
10. Minimum 50% din chestionare au fost notate cu note egale sau
mai mari de 3? (se verific n cazul proiectelor care vizeaz aciuni de
formare profesional/dobndirea de competene/activiti
demonstrative/informare)
11. Studiul/monografia realizat/ n cadrul proiectului respect
cerinele din Cererea de finanare?
12. A fost realizata verificarea pe teren si a fost completat Formularul
D1.1 L Fia de verificare pe teren?
13. Concluziile din Fia de verificare pe teren privind activitatea
verificat sunt n concordan cu meniunile din Raportul final al
beneficiarului n legtur cu activitatea respectiv?

OBSERVAII:..............................................................................................................
CONCLUZIA VERIFICRII
AVIZAT
NEAVIZAT

Completat: Expert CE SLIN OJFIR Semntura Data


Nume:.......................
Prenume:..................
Verificat: ef Serviciu SLIN-OJFIR Semntura Data
Nume:.......................
Prenume:..................
Avizat: Director OJFIR Semntura Data
Nume:.......................
Prenume:..................
D 1.4L NOTIFICAREA DE AVIZARE/ NEAVIZARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE
(INTEMEDIAR/FINAL)

Ctre: Beneficiar .................................................................

Referitor la: Contractul de Finanare nr. ........../ data...............

n atenia: Reprezentant legal beneficiar

Analiznd RAPORTUL INTERMEDIAR/FINAL transmis de dumneavoastr cu nr. ............. / data


.......... nregistrat la OJFIR cu nr............./ data .........., v ntiinm c acesta a fost avizat/
neavizat.

n cazul neavizrii, se completeaz urmtoarea seciune:

Observaii cu privire la motivele neavizrii:

V rugm ca, n termen de 5 zile lucrtoare s remediai aspectele menionate n cadrul seciunii
Observaii i s redepunei Raportul Intermediar/Final * la sediul OJFIR, n vederea analizrii.
Menionm c un Raport de activitate poate fi redepus o singur dat, iar n cazul n care nu
sunt remediate toate aspectele menionate, concluzia verificrii acestuia va fi definitiv.
*
n cazul neavizrii Raportului final de activitate, pentru situaii temeinic justificate, termenul de
depunere a Raportului final revizuit poate fi prelungit cu maximum 10 zile lucrtoare.

Cu stim,
Director OJFIR
tampil

ntocmit: Expert CE SLIN-OJFIR


Nume i prenume: .................
Semntura: .................
Data: .................

Verificat: ef Serviciu SLIN -OJFIR


Nume i prenume: .................
Semntura: .................
SECIUNEA III FIE DE VERIFICARE E 1.2L SPECIFICE SUB-MSURII 19.2

E1.2L FIA DE EVALUARE GENERAL A PROIECTULUI (art. 14, art. 16, art. 20 alin. (1) lit. a), f)
din Reg. (UE) nr. 1305/2013)

Fia de evaluare general a proiectului


cu obiective care se ncadreaz n prevederile art. 14, art. 16, art. 20 alin. (1) lit. a), f) 7 din Reg.
(UE) nr. 1305/2013

Sub-msura 19.2 Sprijin pentru implementarea aciunilor n cadrul strategiei de dezvoltare


local

Numrul de nregistrare al Cererii de finanare* (CF):


..................................................
*se va prelua din Fia de verificare a ncadrrii proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant: ..........................................................


Statutul juridic: ..
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:........
Prenume:.........
Funcie:.......................................................

Titlul proiectului:
Data lansrii apelului de selecie de ctre GAL: .......................
Data nregistrrii proiectului la GAL: ..................................
Data depunerii proiectului de ctre GAL la SLIN-OJFIR: ..............
Structura responsabil de verificarea proiectului: ..............
Data transmiterii proiectului de ctre SLIN-OJFIR la structura responsabil:..............
Obiectivul proiectului: ...............................................................
Amplasarea proiectului .......................(localitate/localiti)

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

1. VERIFICAREA ELIGIBILITII SOLICITANTULUI

1.1 Solicitantul aparine categoriei solicitanilor eligibili pentru msura prevzut n Strategia de
Dezvoltare Local a GAL?
DA NU

7
Aceast fi se aplic proiectelor cu obiective care se ncadreaz n prevederile art. 20 alin. (1), lit. f), doar dac
acestea conin doar servicii. n cazul n care proiectul conine i servicii i investiii, acesta va fi tratat ca un proiect
de investiii i se va aplica Fia de evaluare general aplicabil art. 20 alin (1), lit. b), d), e), g).
1.2 Solicitantul respect criteriile de eligibilitate prevzute n Apelul de selecie publicat de GAL,
preluate din Fia msurii din SDL?
DA NU

1.3 Solicitantul nu este nregistrat n Registrul debitorilor AFIR att pentru Programul SAPARD,
ct i pentru FEADR?
DA NU

1.4 Solicitantul i-a nsuit n totalitate angajamentele luate n Declaraia pe proprie rspundere,
anex la Cererea de finanare?
DA NU

1.5 Solicitantul nu este n stare de faliment ori lichidare?


DA NU

1.6 Solicitantul se angajeaz c asigur cofinanarea serviciului (doar n cazul proiectelor pentru
care este prevzut n Fia tehnic a msurii din SDL cofinanare privat)?
DA NU NU ESTE CAZUL

1.7 Solicitantul nu se regsete n Bazele de date privind dubla finanare?


DA NU

2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

2.1 Solicitantul are prevzut n obiectul de activitate activiti specifice domeniului?


DA NU

2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnic i financiar necesare derulrii activitilor


specifice?
DA NU

2.3 n Cererea de finanare solicitantul demonstreaz prin activitile propuse i cerinele


formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea i necesitatea proiectului?
DA NU

2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat n domeniu?


DA NU

2.5 a) Grupul int (dac este cazul) este format din persoane care i desfoar activitatea sau
au domiciliul pe teritoriul GAL?
DA NU NU ESTE CAZUL

b) Pentru proiectele ale cror obiective vizeaz studii privind patrimoniul cultural i natural,
localitile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul
GAL?
DA NU NU ESTE CAZUL

Pentru proiecte cu obiective care se ncadreaz n art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013:
2.1 Solicitantul este un fermier activ (sau un grup de fermieri) care deine o exploataie agricol
sau solicitantul este un grup de productori (n cazul n care proiectul vizeaz activiti de
informare i promovare)?
DA NU

2.2 Solicitantul nu a mai participat la o schem de calitate, stabilit pe baza legislaiei naionale/
europeane n vigoare sau la o schem voluntar care respect cerinele UE?
DA NU NU ESTE CAZUL

2.3 Solicitantul se angajeaz s respecte specificaiile schemei de calitate i toate cerinele n


vigoare referitoare la schem?
DA NU NU ESTE CAZUL

2.4 Solicitantul aplic pentru o schem certificat n conformitate cu legislaia naional/


european n vigoare?
DA NU NU ESTE CAZUL

2.5 Activitile de informare i promovare propuse vizeaz produse care fac obiectul unei
scheme de calitate care beneficiaz de sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr.
1305/2013?
DA NU NU ESTE CAZUL

2.6 Solicitantul a prezentat n cadrul Cererii de finanare un program de promovare adecvat?


DA NU NU ESTE CAZUL

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

3.1 Informaiile furnizate n cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanare sunt corecte i/
sau sunt n conformitate cu Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?
DA NU DA cu diferene

3.2 Sunt eligibile cheltuielile aferente activitilor eligibile din proiect, n conformitate cu cele
specificate n cadrul Fiei msurii din SDL n care se ncadreaz proiectul?
DA NU

3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect ncadrat n coloana cheltuielilor
neeligibile/eligibile?
DA NU DA cu diferene
4. VERIFICAREA REZONABILITII PREURILOR

4.1. Categoria de servicii/ bunuri se regsete n Baza de date?


servicii DA NU NU ESTE CAZUL
bunuri DA NU NU ESTE CAZUL

4.2. Dac la pct. 4.1. rspunsul este DA, preurile utilizate se ncadreaz n limitele prevzute n
Baza de date*?
servicii DA NU NU ESTE CAZUL
bunuri DA NU NU ESTE CAZUL
4.3. Pentru categoriile de bunuri/ servicii care nu se regsesc n Baza de date, solicitantul a
prezentat cte o ofert conform pentru fiecare bun sau serviciu a crui valoare nu depete
15.000 Euro i cte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depete aceast
valoare?
DA NU NU ESTE CAZUL

4.4 Preurile prevzute n ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile?


servicii DA NU NU ESTE CAZUL
bunuri DA NU NU ESTE CAZUL

*Se va verifica dac onorariile experilor menionai n Cererea de finanare se ncadreaz n


plafoanele stabilite n Baza de date cu preuri de referin pentru proiecte de servicii LEADER,
disponibil pe site-ul www.afir.info. De asemenea, cheltuielile de mas i cazare se vor verifica
raportat la aceast Baz de date.

5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR

5.1 Planul financiar este corect completat i respect gradul de intervenie public aa cum este
prevzut n Fia msurii din Strategia de Dezvoltare Local?
DA NU DA cu diferene*
*Se completeaz n cazul n care se constat diferene fa de planul financiar prezentat de
solicitant n Cererea de finanare.

6. VERIFICAREA CONDIIILOR ARTIFICIALE

6.1 Solicitantul a creat condiii artificiale necesare pentru a beneficia de pli (sprijin) i a obine
astfel un avantaj care contravine obiectivelor msurii?
DA NU

Exemple de condiii create artificial pentru a beneficia de pli:


Aciunile propuse prin proiect sunt identice cu aciunile unui proiect anterior depus de
ctre acelai solicitant n cadrul aceluiai GAL i finanat;
Aciunile propuse prin proiect vizeaz aceiai participani din cadrul GAL, care au mai
beneficiat de aciuni de formare i informare n cadrul altui proiect similar (cu aceeai tematic),
inclusiv proiecte finanate n perioada de programare 2007-2013;
Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinct a unor aciuni i activiti
comune, astfel:
- cheltuieli pentru aciuni de pregtire a aciunilor de formare i informare bugetate
separat pentru aciunile de formare i pentru cele de informare i difuzare de cunotine;
- cheltuieli pentru managerul i experii care se ocup de organizare, bugetate separat
pentru activitile de formare i cele de informare i difuzare de cunotine;
- achiziionarea de servicii comune componentelor de formare i informare i difuzare de
cunotine din proiect n cadrul unor proceduri de achiziii distincte;
Alocare bugetar nejustificat la capitolul I din Bugetul indicativ n raport cu numrul
participanilor la aciunile proiectului i cu durata activitilor principale din proiect etc.
Durata total de implementare a proiectului nejustificat de mare fa de durata
activitilor principale din proiect cursuri, seminarii etc.

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI


PROIECTUL ESTE:
ELIGIBIL
NEELIGIBIL

Observaii:
Se detaliaz:
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate, care nu a fost ndeplinit, motivul neeligibilitii, dac este
cazul,
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitii sprijinului, dac este cazul,
- motivul pentru care expertul a bifat Nu este cazul, dac este cazul,
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...

Aprobat,
Director OJFIR tampila
Nume/Prenume _______________________
Semntura __________
Data_____/_____/_______

Avizat: ef Serviciu SLIN OJFIR


Nume/Prenume _______________________
Semntura __________
Data_____/_____/_______

Verificat: Expert 2 CE SLIN OJFIR


Nume/Prenume _______________________
Semntura __________
Data_____/_____/_______

ntocmit: Expert 1 CE SLIN OJFIR


Nume/Prenume _______________________
Semntura __________
Data_____/_____/_______

METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONDIIILOR DE ELIGIBILITATE

Atenie!
Expertul verificator este obligat s solicite informaii suplimentare n etapa de verificare a
eligibilitii, dac este cazul, n urmtoarele situaii :
- informaiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;
- prezentarea unor informaii contradictorii n cadrul documentelor aferente cererii de
finanare;
- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respect formatul
standard (nu sunt conforme);
- necesitatea prezentrii unor documente suplimentare fr nlocuirea documentelor
obligatorii la depunerea cererii de finanare;
- necesitatea corectrii bugetului indicativ;
- n cazul n care expertul are o suspiciune legat de crearea unor condiii artificiale.
Dac n urma solicitrii informaiilor suplimentare, solicitantul trebuie s prezinte documente
emise de alte instituii, aceste documente trebuie s fac dovada ndeplinirii condiiilor de
eligibilitate la momentul depunerii cererii de finanare.

Denumire solicitant
Se preia denumirea din Cererea de finanare
Statutul juridic
Se preia statutul juridic din Cererea de finanare
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume
Prenume
Funcie
Se preiau informaiile din Cererea de finanare
Titlul proiectului
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanare.
Data lansrii apelului de selecie de ctre GAL
Se completeaz cu data lansrii apelului de selecie de ctre GAL. Data lansrii apelului de ctre
GAL va determina versiunea procedural aplicabil verificrilor privind ncadrarea proiectului i
a eligibilitii, realizate n cadrul tuturor proiectelor.
Data nregistrrii proiectului la GAL
Se completeaz cu data nregistrrii proiectului la GAL, conform documentaiei depuse de GAL
la OJFIR/ CRFIR.
Data depunerii proiectului de ctre GAL la SLIN-OJFIR
Se completeaz cu data nregistrrii proiectului la SLIN-OJFIR.
Structura responsabil de verificarea proiectului
Se va completa doar n cazul n care structura responsabil este alta n afar de SLIN-OJFIR.
Data transmiterii proiectului de ctre SLIN-OJFIR la structura responsabil
Dac este cazul, se va completa cu data nregistrrii Notei de naintare transmis ctre Serviciul
de specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR.
Obiectivul
Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menionat n Cererea de finanare.

Not!
Proiectele mixte (investiii i servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiii, ntruct existena
unei componente de investiii conduce la obligaia meninerii obiectivelor investiiei pentru o
perioad minim, stabilit n cadrul de implementare naional (de ex. proiecte de cooperare).

Amplasarea proiectului
Se preia amplasarea menionat n Cererea de finanare. Se va specifica totodat dac
localizarea proiectului vizeaz arealul de implementare al Investiiei Teritoriale Integrate Delta
Dunrii (ITI Delta Dunrii).

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

1. VERIFICAREA ELIGIBILITII SOLICITANTULUI


1.1 Solicitantul aparine categoriei solicitantilor eligibili pentru msura prevzut n Strategia
de Dezvoltare Local a GAL?
Solicitantul trebuie s se regseasc n categoria de beneficiari eligibili menionai n Fia
msurii de servicii din Strategia de Dezvoltare Local a GAL care a selectat proiectul.
Verificarea este bazat pe informaiile menionate n formularul de Cerere de finanare i din
documentele anexate din care s reias statutul juridic i obiectul de activitate al solicitantului.
Se verific documentele de nfiinare/ certificare ale solicitantului, n funcie de ncadrarea
juridic a acestuia.
n situaia n care GAL depune proiect n cadrul apelului de selecie lansat pentru o msur de
interes public (ce vizeaz minoriti) pentru comunitate i teritorul respectiv, expertul verific
dac GAL se ncadreaz n categoria de beneficiari eligibili pentru msura lansat n cadrul
apelului de selecie, pentru care niciun alt solicitant nu i-a manifestat interesul n cadrul
apelurilor de selecie anterioare.
Dac, n urma verificrii documentelor, reiese c solicitantul se ncadreaz ntr-una din
categoriile de solicitani eligibili pentru msur, expertul bifeaz csua DA. n cazul n care
solicitantul nu se ncadreaz ntr-una din categoriile eligibile pentru msur, expertul bifeaz
csua NU, motiveaz poziia lui n liniile prevzute n acest scop la rubrica Observaii, iar
Cererea de finanare va fi declarat neeligibil.

1.2 Solicitantul respect criteriile de eligibilitate prevzute n Apelul de selecie publicat de


GAL, preluate din Fia msurii din SDL?
Expertul verific dac n Apelul de selecie publicat de GAL au fost preluate criteriile de
eligibilitate din Fia msurii din cadrul SDL. Dac n urma verificrii se constat respectarea
condiiilor de eligibilitate conform regulamentelor europene, cadrului naional de implementare
i capitolului 8.1 din PNDR prevzute n Apelul de selecie, expertul bifeaz ptratul cu DA. n caz
contrar, expertul bifeaz NU, motiveaz poziia lui n liniile prevzute n acest scop la rubrica
Observaii, iar cererea de finanare va fi declarat neeligibil.
n situaia n care GAL depune proiect n cadrul apelului de selecie lansat pentru o msur de
interes public (ce vizeaz minoriti) pentru comunitate i teritorul respectiv, expertul verific
dac au fost aplicate corespunztor criteriile de eligibilitate stabilite n cadrul SDL. La momentul
verificrii cererii de finanare se va avea n vedere evitarea conflictului de interese, prin
desemnarea unor experi evaluatori externi, angajai n baza unei proceduri de achiziii. Dac n
urma verificrii se constat respectarea condiiilor de eligibilitate stabilite n cadrul SDL, expertul
bifeaz DA. n caz contrar, expertul bifeaz NU, motiveaz poziia lui n rubrica Observaii, iar
cererea de finanare va fi declarat neeligibil.

1.3 Solicitantul nu este nregistrat n Registrul debitorilor AFIR att pentru Programul SAPARD,
ct i pentru FEADR?
Expertul verific dac solicitantul este nscris cu debite n Registrul debitorilor pentru SAPARD i
FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite. Dac solicitantul este nscris n Registrul debitorilor,
expertul va tipri i anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobnzilor i a majorrilor de
ntarziere ale solicitantului, va bifa caseta NU, va meniona n caseta de observaii, i, dac
este cazul selectrii pentru finanare a proiectului, va relua aceast verificare n etapa de
evaluare a documentelor n vederea semnrii contractului. n caz contrar se va bifa DA, iar
aceast condiie de eligibilitate este ndeplinit.
1.4 Solicitantul i-a nsuit n totalitate angajamentele luate n Declaraia pe proprie
rspundere, anex la Cererea de finanare?
Expertul verific n Cererea de finanare dac sunt bifate csuele corespunztoare, aferente
tuturor punctelor existente n Declaraia pe proprie rspundere i dac aceasta este datat i
semnat, iar dac pe parcursul verificrii proiectului expertul constat c sunt respectate
punctele nsuite prin Declaraie, acesta bifeaz casu DA. n caz contrar, expertul bifeaz NU,
motiveaz poziia lui n liniile prevzute n acest scop la rubrica Observaii, iar Cererea de
finanare va fi declarat neeligibil. Dac expertul constat bifarea eronat de ctre solicitant a
unor csue n baza documentelor depuse (aferente punctelor 8, 15, 16), solicit beneficiarului
modificarea acestora; n urma rspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifeaz casu DA; n caz
contrar, expertul bifeaz NU.

1.5 Solicitantul nu este n stare de faliment sau lichidare?


Expertul verific documentul ataat la Cererea de finanare, respectiv certificatul constatator
emis pe numele solicitantului n conformitate cu prevederile legislaiei naionale n vigoare,
semnat i tampilat de ctre autoritatea emitent, emis cu cel mult o lun naintea depunerii
Cererii de finanare, din care rezult c acesta nu se afl n proces de lichidare sau faliment.
Nu se verific n cazul solicitanilor nfiinai n baza OG nr. 26/2000 i al entitilor publice.
1.6 Solicitantul se angajeaz c asigur cofinanarea serviciului (doar n cazul proiectelor
pentru care este prevzut n Fia tehnic a msurii din SDL cofinanare privat)?
Expertul verific nsuirea de ctre solicitant n cadrul Declaraiei pe propria rspundere, a
punctului referitor la angajamentul privind asigurarea cofinanrii, cu obligativitatea ca, nainte
de semnarea contractului, s aduc dovada capacitii de cofinanare (doar n cazul proiectelor
pentru care n Fia msurii din SDL este prevzut cofinanare privat).

1.7 Solicitantul nu se regsete n Bazele de date privind dubla finanare?


Verificarea evitrii dublei finanri se efectueaz prin urmtoarele corelri:
- existena bifelor n seciunea C i a datelor din Raportul asupra utilizrii altor programe de
finanare nerambursabil;
- din Declaraia pe propria rspundere a solicitantului reiese c proiectul propus asistenei
financiare nerambursabile FEADR nu beneficiaz de alt finanare din programe de finanare
nerambursabil;
- verificarea n Baza de date (se ataaz print screen cu rezultatul verificrii) FEADR sau alte
programe de finanare pentru care AFIR, prin protocoale cu ali finanatori, deine Baze de Date,
astfel:
n cazul n care se constat faptul c, solicitantul a beneficiat de alt program de finanare
nerambursabil, dar nu a consemnat acest lucru n Cererea de finanare, Cererea de
finanare va fi declarat neeligibil;
n cazul n care se constat, din analiza proceselor verbale de recepie sau documentelor
similare pentru proiectele de servicii care vizeaz aciuni privind transferul de cunotine
(formare) i aciuni de informare nscrise n seciunea C a Cererii de finanare, c exist
posibilitatea unor suprapuneri cu propunerile din Cererea de finanare, se vor solicita
clarificri. Dac n urma clarificrilor se confirm suprapunere total, Cererea de
finanare va fi declarat neeligibil. Dac n urma clarificrilor se confirm c exist
suprapunere parial cu propunerile din Cererea de finanare, cheltuielile aferente
suprapunerii devin neeligibile dac nu sunt afectate criteriile de eligibilitate, n caz
contrar ntreaga cerere devine neeligibil.
n cazul n care solicitantul a declarat c proiectul actual prin care se solicit finanare
FEADR mai face obiectul altei finanri nerambursabile, atunci Cererea de finanare va fi
declarat neeligibil.
Dac, dup verificarea documentelor, expertul constat c nu exist riscul dublei finanri
pentru acelai serviciu, bifeaz csua DA. n caz contrar, expertul bifeaz NU, motiveaz poziia
lui n liniile prevzute n acest scop la rubrica Observaii, iar Cererea de finanare va fi declarat
neeligibil.

2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

2.1 Solicitantul are prevzut n obiectul de activitate activiti specifice domeniului?


Se verific dac solicitantul are dreptul de a desfura activitile specifice menionate n
Cererea de finanare, conform Certificatului constatator ORC, actului constitutiv, statutului sau
al oricrui document legal din care rezult domeniul de activitate anexate la Cererea de
finanare.

2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnic i financiar necesare derulrii activitilor


specifice?
Se verific dac din Declaraia pe propria rspundere reiese c solicitantul se angajeaz s
asigure capacitatea tehnic i financiar.
Pentru verificarea capacitii financiare vor fi analizate situaiile financiare pentru solicitant
nregistrate la Administraia Financiar - bilan formularele 10 i 20 pentru anii ultimii trei ani
fiscali. Se verific faptul ca media cifrei de afaceri/ veniturilor pentru anii n, n-1 i n-2 (unde este
cazul) este cel puin 50% din valoarea finanrii n cazul n care aplic individual sau 50% din
valoarea activitilor asumate de acesta prin Acordul de parteneriat n cazul n care aplic n
parteneriat.
n situaia n care o entitate juridic, n calitate de solicitant sau partener n mai multe proiecte
este selectat pentru implementarea mai multor proiecte, la nivelul AFIR va fi realizat o
verificare a capacitii financiare necesare implementrii tuturor proiectelor.
Astfel, pentru ncheierea contractelor de finanare, media cifrei de afaceri/ veniturile pentru anii
n, n-1, n-2 trebuie s fie cel puin egal cu cel puin 50% din valoarea cumulat a activitilor
asumate de acesta prin toate acordurile de parteneriat semnate, n cazul n care aplic n
parteneriat. Verificarea va lua n calcul inclusiv toate proiectele contractate, aflate n derulare la
momentul contractrii.
Verificarea aferent capacitii financiare nu se aplic n cazul n care solicitantul este o
persoan juridic de drept public. n cazul acestora, capacitatea financiar va fi dovedit ulterior
semnrii contractului, respectiv pn la prima cerere de plat care conine cheltuieli aferente
persoanei juridice de drept public, n conformitate cu prevederile specifice planificrii bugetare
aplicabile entitilor publice.

2.3 n Cererea de finanare solicitantul demonstreaz prin activitile propuse i cerinele


formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea i necesitatea proiectului?

DOCUMENTE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE


PREZENTATE
Pentru proiectele Se verific dac serviciul propus este n concordan cu obiectivele
ncadrate n msurii din SDL, cu cerinele din Ghidul solicitantului elaborat pentru
prevederile art. 14 din msura respectiv i apelul de selecie publicate de GAL.
R.1305/2013 Se verific dac beneficiarul a indicat tipul de servicii/ aciuni sprijinite
Cererea de finanare, prin proiect, a definit obiectivele i a specificat perioada de referin.
punctul A4 Se verific alocarea de resurse umane n baza prevederilor Ghidului
Prezentarea solicitantului elaborat de GAL i apelului de selecie, corelat cu
proiectului activitile propuse prin proiect.
Se verific dac din descrierea din Seciunea A4 din Cererea de finanare
reiese oportunitatea i necesitatea proiectului, astfel:
- Pentru activitile propuse prin proiect este justificat
necesitatea i eficiena lor legate de realizarea obiectivelor
proiectului;
- nr. de participani: minimum 10 persoane, respectiv maximum
28 persoane la activitile de formare a fost respectat;
- nr. de participani: minimum 20 persoane la activitile de
informare a fost respectat;
- durata minim a activitilor de formare/ informare a fost
respectat (5 zile, respectiv 2 zile);
- tematica propus este n acord cu nevoile de formare
profesional, informare sau activiti demonstrative identificate
n teritoriul GAL;
- calificarea profesional a experilor din proiect, n baza descrierii
de la punctul 4.5, corespunde tipului de activiti propuse;
- numrul de experi prevzui n proiect este corelat cu gradul de
complexitate al activitilor;
- alocarea de timp pentru activiti este corelat cu gradul de
complexitate i cu alocarea de resurse umane;
- activitile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate a
se obine.

Pentru proiectele n cazul proiectelor de servicii prin care se finaneaz planuri de


ncadrate n dezvoltare/ studii/ monografii, expertul verific dac:
prevederile art. 20, - activitile propuse prin proiect sunt corelate cu realizarea
alin. (1), lit. a i f din obiectivelor proiectului;
R.1305/2013 - alocarea de timp pentru activiti este corelat cu gradul de
prin care se complexitate al activitilor i cu alocarea de resurse umane;
finaneaz planuri de - activitile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate;
dezvoltare/ studii/ - dac n contractul dintre solicitant i una din instituiile publice
monografii, punctul locale menionate se regsete necesitatea i oportunitatea
A4 Prezentarea realizrii studiului/ monografiei ce va fi finanat/ i faptul c
proiectului i valorificarea i promovarea studiilor/ monografiei intr n
Contract/ angajament atribuia instituiei publice.
cu primria, coala,
cminul cultural,
muzeul/muzeele din
localitatea respectiv.

Pentru proiectele n cazul proiectelor de servicii care vizeaz schemele de calitate,


ncadrate n expertul verific dac:
prevederile art. 16 - activitile propuse prin proiect sunt corelate cu realizarea
care vizeaz schemele obiectivelor proiectului;
de calitate, punctul - alocarea de timp pentru activiti este corelat cu gradul de
A4 Prezentarea complexitate al activitilor i cu alocarea de resurse umane;
proiectului - activitile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate.

Dac verificarea confirm oportunitatea i necesitatea proiectului, expertul bifeaz ptratul


cu ,,DA din fia de verificare. n caz contrar, expertul bifeaz NU i motiveaz poziia lui n
rubrica Observaii din fia de verificare a criteriilor de eligibilitate, iar proiectul va fi declarat
neeligibil.

2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat n domeniu?


Se verific punctul 4.5 din cererea de finanare n care sunt descrise resursele umane implicate
n proiect, cu precizarea activitilor ce urmeaz a fi desfurate de fiecare expert propus. De
asemenea, se verific n anexele cererii de finanare acordul scris al fiecrui expert pentru
participarea la activitile proiectului pe toat durata de desfurare a proiectului i
documentele care s ateste expertiza experilor de a implementa activitile respective (cv-uri,
diplome, certificate, referine, atestare ca formator emis conform legislaiei n vigoare etc.).
Cerina se verific n funcie de activitile ce vor fi realizate conform Cererii de finanare.

2.5 a) Grupul int (dac este cazul) este format din persoane care i desfoar activitatea
sau au domiciliul pe teritoriul GAL?
Se verific dac localitile din care vor fi selectai participanii care vor beneficia de serviciile
menionate n proiect fac parte din teritoriul GAL.
b) Pentru proiectele ale cror obiective vizeaz planuri de dezvoltare/ studii/ monografii,
localitile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL?
Se verific dac localitile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din
teritoriul GAL.
n cazul proiectelor care se ncadreaz n art. 16 din R.1305/2013, se bifeaz NU ESTE CAZUL.

Pentru proiecte cu obiective care se ncadreaz n art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013:
2.1 Solicitantul este un fermier activ (sau un grup de fermieri) care deine o exploataie
agricol sau solicitantul este un grup de productori (n cazul proiectul vizeaz activiti de
informare i promovare)?
Expertul verific documentele constitutive ale solicitantului din care reiese c desfoar
activitate agricol (certificatul de nregistrare sau actul de nfiinare/ actul constitutiv/ statutul
etc.), informaiile n baza de date online RECOM a Oficiului Registrului Comerului, codul CAEN
din care rezult c activitatea agricol este activitatea principal, documentul privind nscrierea
n Registrul unic de identificare al solicitantului i documentele care atest dreptul de
proprietate pentru exploataia agricol.
Expertul va face Print-screen, va tipri i anexa la formularul de verificare, extrasul din baza de
date.

2.2 Solicitantul nu a mai participat la o schem de calitate, stabilit pe baza legislaiei


naionale/ europene n vigoare sau la o schem voluntar care respect cerinele UE?
Se verific dac solicitantul a bifat n Declaraia pe proprie rspundere c nu a mai participat la o
schem de calitate, certificat n conformitate cu legislaia specific naional/ european n
vigoare sau la o schem voluntar care respect cerinele UE. Dac solicitantul a bifat DA n
declaraie, expertul bifeaz DA i condiia este ndeplinit. Dac solicitantul a bifat NU n
declaraie, expertul bifeaz NU i condiia este nendeplinit.
n cazul n care proiectul vizeaz numai activiti de informare i promovare a unor produse care
fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL.
2.3 Solicitantul se angajeaz s respecte specificaiile schemei de calitate i toate cerinele n
vigoare referitoare la schem?
Se verific dac solicitantul a bifat n Declaraia pe proprie rspundere c se angajeaz s
respecte specificaiile schemei de calitate i toate cerinele n vigoare referitoare la schem.
Dac solicitantul a bifat Da n declaraie, expertul bifeaz DA i condiia este ndeplinit. Dac
solicitantul a bifat NU n declaraie, expertul bifeaz NU i condiia este nendeplinit.
n cazul n care proiectul vizeaz numai activiti de informare i promovare a unor produse care
fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL.

2.4 Solicitantul aplic pentru o schem certificat n conformitate cu legislaia naional/


european n vigoare?
Expetul verific ca schema de calitate prevzut n Cererea de finanare s corespund unei
scheme de calitate eligibil conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, respectiv:
- schem de calitate instituit n cadrul urmtoarelor regulamente i dispoziii europene:
Reg. (UE) nr. 1151/2012, Reg. (CE) nr. 834/2007, Reg. (CE) nr. 110/2008, Reg. (CEE) nr. 1601/91,
(v) partea II titlul II capitolul I seciunea 2 din Reg. (UE) nr. 1308/2013;
- schem de calitate, inclusiv schem de certificare a exploataiilor agricole, pentru
produse agricole i alimentare sau pentru bumbac, recunoscut la nivel naional (MADR), care
ndeplinete condiiile prevzute de art. 16(1b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
- schem voluntar de certificare a produselor agricole, recunoscut de MADR ca aplicnd
orientrile UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntar a
produselor agricole i alimentare.
Schemele de calitate pentru care se poate acorda finanare sunt urmtoarele:
1. scheme de calitate i meniuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislaiei europene:
Denumire de Origine Protejat (DOP);
Indicaie Geografic Protejat (IGP);
Specialitate Tradiional Garantat (STG);
Denumire de origine controlata (DOC), pentru vinuri de calitate;
Indicatie Geografica (IG), pentru vinuri de calitate;
Meniunea de calitate facultativ "produs montan";
Produse ecologice;
Buturi spirtoase cu Indicaie Geografic.
2. scheme de calitate stabilite pe baza legislaiei naionale:
Produse tradiionale;
Produse alimentare obinute conform reetelor consacrate romneti.

Nu se acord finanare pentru:


Producia i comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naional de sprijin al
Romniei n sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificrile i completrile ulterioare;
Implementarea sistemelor de management a calitii si de siguran alimentar i a
marketingului produselor agricole i alimentare, sprijinite prin Submasura 4.2 Sprijin pentru
investiii n procesarea/marketingul produselor agricole;
Implementarea schemei Produse ecologice", inclusiv perioada de conversie, dac se solicit
aceleai costuri prevzute la articolul 29: "Agricultura ecologic" din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013/UE.

n cazul n care schema de calitate la care particip pentru prima dat solicitantul se ncadreaz
n una din cele 3 categorii de mai sus, expertul bifeaz csua DA, condiia fiind ndeplinit.
n caz contrar, expertul bifeaz NU, condiia nefiind ndeplinit.
n cazul n care proiectul vizeaz numai activiti de informare i promovare a unor produse care
fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL.

2.5 Activitile de informare i promovare propuse vizeaz produse care fac obiectul unei
scheme de calitate care beneficiaz de sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr.
1305/2013?
Expertul verific dac activitile de informare i promovare prevzute n cadrul Cererii de
finanare vizeaz produse care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiaz de sprijin
conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. n acest caz, expertul bifeaz DA,
condiia fiind ndeplinit. n caz contrar, expertul bifeaz NU, condiia nefiind ndeplinit.
n cazul n care proiectul nu vizeaz activiti de informare i promovare a unor produse care fac
obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,NU ESTE CAZUL.

2.6 Solicitantul a prezentat n cadrul Cererii de finanare un program de promovare adecvat?


Expertul verific dac n cadrul Cererii de finanare solicitantul a prezentat un program de
promovare care include un plan de informare defalcat pe aciuni, mijloace i perioade, precum
i activiti de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul propus. n acest caz expertul
bifeaz csua DA, condiia fiind ndeplinit. n caz contrar, expertul bifeaz NU, condiia
nefiind ndeplinit.
n cazul n care proiectul nu vizeaz activiti de informare i promovare a unor produse care fac
obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,Nu este cazul.

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV


Verificarea const n:
- Asigurarea c toate costurile de servicii propuse pentru finanare sunt eligibile i calculele sunt
corecte. Bugetul indicativ este structurat pe dou capitole cheltuieli cu personalul i cheltuieli
pentru derularea proiectelor.
- Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informaiilor furnizate, analiznd i
fundamentarea bugetar, care privete corelarea dintre activitile i resursele umane alocate
acestora prin proiect cu sumele prevzute n capitolele din buget pentru aceste activiti.

3.1 Informaiile furnizate n cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanare sunt corecte i/
sau sunt n conformitate cu Fundamentarea Bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR


PREZENTATE
- Cererea de finanare Se verific n Cererea de finanare activitile
- Bugetul indicativ propuse prin proiect i resursele alocate acestora.
- Fundamentarea bugetului pe Se verific bugetul indicativ privind corectitudinea
categorii de cheltuieli eligibile, informaiilor furnizate, corelat cu fundamentarea
corelat cu activitile i bugetului fa de activitile i resursele alocate
rezultatele proiectului acestora prin proiect.
Se verific ncadrarea categoriilor de cheltuieli
eligibile pe cele dou capitole bugetare; suma
cheltuielilor aferente fiecrui capitol din
fundamentare trebuie s fie egal cu suma
prevazut pentru fiecare capitol bugetar.
a) Dac exist diferene de ncadrare, n sensul c unele cheltuieli neeligibile sunt trecute n
categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifeaz csua corespunztoare NU i i motiveaz
poziia n linia prevzut n acest scop.
n acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fia de solicitare a
informaiilor suplimentare E3.4L, expertul va modifica bugetul prin micorarea valorii
cheltuielilor eligibile cu valoarea identificat de expert ca fiind neeligibil. Expertul va motiva
poziia cu explicaii n linia prevzut n acest scop la rubrica Observaii. Se vor face meniuni la
eventualele greeli de ncadrare sau alte cauze care au generat diferenele. Cererea de finanare
este declarat eligibil prin bifarea csuei corespunztoare DA cu diferene.
b) Dac exist mici diferene de calcul n cererea de finanare i Fundamentarea bugetului
indicativ corelat cu activitile i rezultatele proiectului, pe categorii de cheltuieli eligibile,
expertul efectueaz modificrile n buget i, n matricea de verificare a Bugetului indicativ,
bifeaz csua corespunztoare DA cu diferene. n acest caz se vor oferi explicaii n rubrica
Observaii. Se vor face meniuni la eventualele greeli de calcul, costuri care includ impozite i
taxe deductibile sau alte cauze care au generat diferenele.
i n acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la
cunotin de modificrile efectuate, prin Fia de solicitare a informaiilor suplimentare E3.4L.
Cererea de finanare este declarat eligibil prin bifarea csuei corespunztoare DA cu
diferene.
Pentru punctele a i b, n cazul n care solicitantul nu este de acord cu coreciile efectuate i
aduse la cunotin prin Fia de solicitare a informaiilor suplimentare E3.4L, expertul va bifa NU
i va oferi explicaii n rubrica Observaii.
c) Dac valoarea proiectului menionat n Buget nu este fundamentat prin activitile i
resursele alocate i s-ar putea aprecia ca bugetul este supradimensionat n raport cu rezultatele
preconizate a se realiza, expertul solicit informaii suplimentare. Dac informaiile
suplimentare primite nu fundamenteaz valoarea bugetului, atunci se bifeaz csua NU i
criteriul de eligibilitate nu este ndeplinit.

3.2 Sunt eligibile cheltuielile aferente activitilor eligibile din proiect, n conformitate cu cele
specificate n cadrul Fiei msurii din SDL n care se ncadreaz proiectul?
Se verific dac cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli aferente aciunilor eligibile
prevzute n Fia msurii de servicii din SDL i preluate n Ghidul solicitantului elaborat de GAL.
Dac n urma verificrii se constat c cheltuielile eligibile i neeligibile sunt trecute n coloanele
corespunztoare acestora, expertul bifeaz DA n csua corespunztoare, n caz contrar bifeaz
NU i i motiveaz poziia n linia prevzut n acest scop la rubrica Observaii, aceste cheltuieli
devenind neeligibile.

3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect ncadrat n coloana cheltuielilor
neeligibile/ eligibile?

Solicitantul poate ncadra valoarea TVA pe coloana cheltuielilor eligibile dac acesta nu poate fi
recuperat de la bugetul de stat conform legislaiei n vigoare sau dac nu este pltitor de TVA (se
va verifica bifa din cererea de finanare).

Dac solicitantul este pltitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanare),
contravaloarea TVA trebuie ncadrat pe coloana cheltuielilor neeligibile.
Expertul bifeaz DA n cazul n care TVA a fost ncadrat corect, conform precizrilor de mai sus.
n caz contrar, se bifeaz NU i se modific bugetul, trecnd valoarea TVA pe coloana
cheltuielilor neeligibile.
n cazul n care solicitantul nu menioneaz dac este sau nu pltitor de TVA, se consider TVA-
ul neeligibil i se bifeaz DA, menionndu-se la rubrica Observaii situaia identificat.

n cazul identificrii unor diferene fa de valoarea cheltuielilor eligibile purttoare de TVA,


expertul verific corectitudinea valorii TVA, bifeaz "DA cu diferene" i va opera modificrile n
bugetul indicativ, motivndu-i decizia la rubrica Observaii.

4. VERIFICAREA REZONABILITII PREURILOR

4.1. Categoria de servicii/bunuri se regasete n Baza de Date?


Expertul verific dac categoria de servicii/bunuri din fundamentarea bugetar se regsete n
Baza de date cu preuri de referin pentru proiecte de servicii LEADER, de pe site-ul AFIR. Dac
se regsete, expertul bifeaz n csua corespunztoare DA, i ataeaz un extras din baza de
date.
Dac categoria de servicii nu se regsete n Baza de date cu preuri de referin pentru proiecte
de servicii LEADER, expertul bifeaz n csua corespunztoare NU.

4.2. Dac la pct. 4.1. rspunsul este DA, preurile utilizate sunt n limitele prevzute n Baza
de Date?
Dac preurile sunt n limitele prevzute n Baza de Date cu preuri maximale pentru proiectele
finanate prin LEADER, expertul bifeaz n csua corespunztoare DA, suma acceptat de
evaluator fiind cea din fundamentarea bugetar. Dac preurile nu sunt n limitele prevzute n
Baza de Date, expertul bifeaz n csua corespunztoare NU.
n vederea stabilirii onorariilor experilor menionai n cererea de finanare, solicitantul va
consulta baza de date cu preuri de referin pentru servicii de formare profesional, aferent
Msurii 19 LEADER, disponibil pe site-ul www.afir.info. n cadrul acestei liste se regsesc
limitele de pre pn la care se accept alocarea financiar pentru diferite categorii de servicii.
Astfel, pentru stabilirea onorariului expertului cu atribuii organizatorice/expertului non-cheie
(asistent manager, experi cu atribuii organizatorice/organizare evenimente/financiar-
contabile) se va consulta poziia ,,personal auxiliar. Pentru stabilirea onorariului expertului
formator/experilor-cheie se va consulta poziia ,,expert formator.

4.3. Dac la pct. 4.1 sau 4.2. rspunsul este NU (valorile nu se ncadreaz n limitele admise n
baza de date), solicitantul a prezentat cte o ofert conform fiecare bun sau serviciu a crui
valoare nu depete 15.000 Euro i cte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu
care depete aceast valoare ?
Expertul verific dac solicitantul a prezentat cte dou oferte conforme pentru servicii/bunuri
a cror valoare este mai mare de 15.000 euro i o ofert conform pentru servicii/bunuri care
nu depesc aceast valoare.

n cazul n care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme nici n urma solicitrii de


informaii suplimentare, cheltuielile corespunztoare devin neeligibile; expertul bifeaz n
csua corespunztoare ,,NU, modific bugetul indicativ n sensul micorrii acestuia cu
costurile corespunzatoare i ntiineaz solicitantul, prin formularul E3.4L - Partea a III-a, asupra
modificrilor facute.
Pentru categoriile de bunuri/servicii care se regsesc n baza de date i a cror valori se
ncadreaz n limitele prevzute, expertul bifeaz csua ,,NU ESTE CAZUL.
Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute n vedere la stabilirea
rezonabilitii preurilor i trebuie s aib cel puin urmtoarele caracteristici:
- S fie datate, personalizate i semnate;
- S conin detalierea unor cerinte minimale;
- S conin preul de achiziie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.
n faza de evaluare a cererii de finanare, baza de date are un rol consultativ. n urma analizei
ofertelor, dac acestea corespund cerinelor din proiect, iar preul ofertei incluse n buget se
regsete n preurile ofertate, cu justificri n cazul ofertei cu un pre mai mare, expertul
accept preurile.

4.4. Preurile prevzute n ofertele anexate sunt rezonabile?


Se va realiza verificarea rezonabilitii preurilor pentru fiecare ofert n parte, utilizndu-se
diferite metode de verificare (ex. verificarea de oferte similare pe internet sau compararea cu
preurile din alte proiecte similare). Dac n urma verificrilor expertul apreciaz c preurile
propuse prin oferte nu sunt rezonabile, expertul bifeaz n csua corespunztoare NU.

Atenie! Expertul evaluator este responsabil pentru decizia luat asupra rezonabilitii
preurilor indiferent de metodele folosite pentru verificare.

5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR

5.1 Planul financiar este corect completat i respect gradul de intervenie public aa cum
este prevzut n Fia msurii din Strategia de Dezvoltare Local?
Se va verifica respectarea intensitii sprijinului i a valorii maxime nerambursabile a proiectului,
conform prevederilor fiei tehnice a msurii din SDL.
n cazul proiectelor care vizeaz aciuni de formare profesional i de dobndire de competene,
activiti demonstrative i aciuni de informare (art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013),
intensitatea sprijinului poate fi de pn la 100%, cu o valoare maxim nerambursabil de
200.000 euro/proiect.
n cazul proiectelor care vizeaz scheme de calitate pentru produse agricole i alimentare (art.
16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013), valoarea sprijinului nerambursabil este de maxim 3.000
euro/exploataie/an. Intensitatea sprijinului pentru activitile de informare i promovare este
de maximum 70% din totalul costurilor eligibile.
a) Dac Planul Financiar este corect completat, expertul bifeaz csua DA.
b) Dac Planul financiar nu este corect completat, expertul completeaz corect Planul financiar,
bifeaz csu NU i motiveaz poziia n linia prevzut n acest scop la rubrica Observaii.
Expertul va informa solicitantul de aceste modificri prin intermediul formularului E3.4L.
6. VERIFICAREA CONDIIILOR ARTIFICIALE
6.1 Solicitantul a creat condiii artificiale necesare pentru a beneficia de pli (sprijin) i a
obine astfel un avantaj care contravine obiectivelor msurii?
Expertul verific n cadrul proiectului dac solicitantul a ncercat crearea unor condiii artificiale
necesare pentru a beneficia de pli i a obine astfel un avantaj care contravine obiectivelor
msurii.
Dac din verificarea proiectului rezult acest lucru pe baza unor aspecte justificate, atunci
expertul bifeaz n csua corespunztoare DA, iar proiectul va fi declarat neeligibil.
Dac nu exist suspiciuni privind crearea unor condiii artificiale pentru obinerea de pli i
avantaje care s contravin obiectivelor msurii, atunci expertul bifeaz n csua
corespunzatoare NU.
E1.2L FIA DE EVALUARE GENERAL A PROIECTULUI (art. 17, alin. (1), lit. c), d) art. 20, alin.
(1), lit. b), c), d), e), f) i g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013)

Fia de evaluare general a proiectului


cu obiective care se ncadreaz n prevederile art. 17, alin. (1), lit. c), d) art. 20, alin. (1), lit. b),
c), d), e), f)8 i g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013

Numrul de nregistrare al Cererii de Finanare* (CF):


......................................................................................
*se va prelua din Fia de verificare a ncadrrii proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________
Titlu proiect: ___________________________________________________________
Data lansrii apelului de selecie de ctre GAL: ________________________________
Data nregistrrii proiectului la GAL: _________________________________________
Data depunerii proiectului de ctre GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________
Structura responsabil de verificarea proiectului: ..............
Data transmiterii proiectului de ctre SLIN-OJFIR la structura responsabil:..............
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal


Nume: _______________________________Prenume:____________________________
Funcie reprezentant legal:___________________________________________________

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI


Rezultat
verificare
A. Verificarea eligibilitii solicitantului NU
DA NU ESTE
CAZUL
1. Cererea de finanare se afl n sistem (solicitantul a mai depus acelai proiect n cadrul

altei msuri din PNDR)?
2. Solicitantul este nregistrat n Registrul debitorilor AFIR att pentru Programul SAPARD,

ct i pentru FEADR?
3. Solicitantul se regsete n Bazele de date privind dubla finanare?
4. Solicitantul i-a nsuit n totalitate angajamentele asumate n Declaraia pe proprie

rspundere, seciunea (F) din CF?
5. Solicitantul respect prevederile art. 61, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului
general de implementare a msurilor programului naional de dezvoltare rural
cofinanate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i de la bugetul de stat
cu modificarile si completarile ulterioare?

8
Aceast fi se aplic proiectelor cu obiective care se ncadreaz n prevederile art. 20 alin. (1), lit. f), dac acestea
conin i investiii. n cazul n care proiectul conine doar servicii, acesta va fi tratat ca un proiect de servicii i se va
aplica Fia de evaluare general aplicabil art. 14, art. 16, art. 20 alin. (1) lit. a), f)) din Reg. (UE) nr. 1305/2013
(solicitantul care se ncadreaz n prevederile art. 61 poate depune/ redepune doar n
sesiunile urmtoare celei n care a fost depus proiectul selectat pentru finanare, lansate
de GAL - dac este cazul)
6. Solicitantul este n insolven sau incapacitate de plat?
Seciune aplicabil doar beneficiarilor persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial
7. Solicitantul se ncadreaz n categoria ntreprinderilor aflate n dificultate, aa cum

acestea sunt definite n Regulamantul (UE) nr. 702/ 2014?
8. Solicitantul respect regula privind cumulul ajutoarelor de stat?

B.Verificarea condiiilor de eligibilitate ale proiectului

EG1 Solicitantul trebuie s se ncadreze n categoria beneficiarilor eligibili


EG2 Investiia se ncadreaz n cel puin una dintre aciunile eligibile din fia msurii din

SDL?
EG3 Solicitantul trebuie s se angajeze c va asigura mentenana investiiei pe o perioad

de minimum 5 ani de la data ultimei plai
EG4 Investiia trebuie s demonstreze necesitatea, oportunitatea i potenialul economic

al acesteia
Seciuni specifice
EG5 Investiia trebuie s respecte Planul Urbanistic General n vigoare
(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura rutier)
EG6 Proiectul de investiii n infrastructura de ap/ ap uzat trebuie s dein avizul
Operatorului Regional/ Local ce atest funcionalitatea sistemului i conformitatea pentru

soluia de funcionare
(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura de ap/ ap uzat)
EG7 Investiia n sistemul de alimentare cu ap trebuie s se realizeze n mod obligatoriu
mpreun cu reeaua de ap uzat, dac aceasta nu exist
(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura de ap/ ap uzat)
EG8 Solicitantul investiiilor trebuie s fac dovada proprietii terenului/ administrrii n
cazul domeniului public al statului

(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura agricol, silvic, de irigaii i
rutier)
EG9 Investiia va fi precedat de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dac
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, n conformitate cu legislaia n

vigoare, menionat n cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.
(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura agricol, silvic i de irigaii)
EG10 Investiia trebuie s fie racordat la un drum existent

(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura agricol)
EG11 Solicitantul trebuie s fac dovada faptului c investiia se regsete n
amenajamentul silvic, iar n cazul modernizrii drumului forestier, acesta s se regseasc

n inventarul deintorului
(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura silvic)
EG12 Solicitantul trebuie s fac dovada c prin investiia n drumuri forestiere, acestea
vor fi deschise publicului n mod gratuit
(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura silvic)
EG13 Investiia este n conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor
hidrografice aferente Directivei Cadru Ap pentru suprafeele vizate i cu programul

relevant de msuri, dac este cazul
(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura de irigaii)
EG14 Investiia prevede contorizarea apei.

(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura de irigaii)
EG15 Investiia vizeaz o suprafa identificat ca viabil n Programul Naional de
Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaii din Romnia.
(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura de irigaii)
EG16 Sistemul de irigaii prevzut prin proiect trebuie s fie racordat la o
infrastructur principal funcional.
(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura de irigaii)
EG17 Introducerea investiiei din patrimoniul cultural n circuitul turistic, la finalizarea
acesteia
(doar pentru proiectele care prevd investiii privind obiective de patrimoniu)

Atenie!
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ i a Planului Financiar din formularul aferent sub-
msurii din PNDR cu investiii similare, n vigoare la momentul lansrii apelului de selecie de ctre GAL.

DA NU Nu
C. Verificarea bugetului indicativ este
cazul
1 Informaiile furnizate n cadrul bugetului indicativ din cererea de finanare sunt
corecte i sunt n conformitate cu devizul general i devizele pe obiect precizate n
Studiul de Fezabilitate/ Documentaia de Avizare a Lucrrilor de Intervenii/
Memoriul Justificativ?

Da cu diferene*

* Se completeaz n cazul n care expertul constat diferene fa de bugetul


prezentat de solicitant n cererea de finanare fa de bugetule anexate proiectelor.
2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie ntre Euro i moneda
naional pentru Romnia este cea publicat de Banca Central European pe
Internet la adresa : http://www.ecb.int/index.html (se anexeaz pagina coninnd
cursul BCE din data ntocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentaia de Avizare a
Lucrrilor de Intervenii):
3. Sunt investiiile eligibile n conformitate cu specificaiile sub-msurii?
4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregtirea i
implementarea proiectului, constnd n cheltuieli pentru consultan, proiectare,
monitorizare i management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind
durabilitatea economic i de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum
i cele privind obinerea avizelor i autorizaiilor necesare implementrii proiectelor,
prevzute n legislaia naional), direct legate de realizarea investiiei, nu depesc
10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care
nu includ construcii?
Da cu diferente*
5. Cheltuielile diverse i neprevzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt ncadrate

n rubrica neeligibil ?
6. TVA-ul este corect ncadrat n coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?.
D. Verificarea rezonabilitii preurilor
1 Categoria de bunuri se regsete n Baza de Date?
2 Dac la pct. 4.1 rspunsul este DA, sunt ataate extrasele tiprite din baza de date?
3 Dac la pct. 4.1. rspunsul este DA, preurile utilizate pentru bunuri se

ncadreaz n maximul prevzut n Baza de Date?
4 Pentru lucrri, exist n Studiul de Fezabilitate/ Documentaia de Avizare a
Lucrrilor de Intervenii declaraia proiectantului semnat i tampilat privind
sursa de preuri?
5 La fundamentarea costului investiiei de baz s-a inut cont de standardul de cost
stabilit prin HG nr.363/2010, cu modificrile i completrile ulterioare , sau Ordinului
Ministerului Culturii i Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind precizarea
indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare i decontarea situaiilor de lucrri
de consolidare i restaurare-conservare a monumentelor istorice?
E. Verificarea Planului Financiar
1 Planul financiar este corect completat i respect gradul de intervenie public
stabilit de GAL prin fia msurii din SDL, fr a depi:
pentru operaiunile generatoare de venit: 90%
pentru operaiunile generatoare de venit cu utilitate public 100%
pentru operaiunile negeneratoare de venit: 100%
2 Proiectul se ncadreaz n plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil
stabilit de GAL prin fia msurii din SDL, fr a depi valoarea maxim eligibil
nerambursabil de 200.000 euro?
3 Avansul solicitat se ncadreaz ntr-un cuantum de pn la 50% din valoarea total
a ajutorului public nerambursabil?
Da cu diferente
VERIFICAREA PE TEREN Verificare efectuat

DA NU


Verificare la SIBA-CRFIR

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI


PROIECTUL ESTE:
ELIGIBIL
NEELIGIBIL

Dac toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost ndeplinite, proiectul este eligibil.
n cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaii cu toate motivele de
neeligibilitate ale proiectului.
Expertul care ntocmete Fia de verificare i concretizeaz verificarea prin nscrierea unei bife
() n csuele/cmpurile respective. Persoana care verific munca expertului certific acest
lucru prin nscrierea unei linii oblice (\) de la stnga sus spre dreapta jos, suprapus peste bifa
expertului.

Observatii:
Se detaliaz:
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost ndeplinit, motivul neeligibilitii, dac este
cazul,
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitii sprijinului, dac este cazul,
- motivul neeligibilitii din punct de vedere al verificrii pe teren, dac este cazul.
..........................................................................................................................................................
.
Aprobat: Director CRFIR Nume/Prenume ......
Nume/Prenume ....... Semntura....................................
Semntura i tampila ...................
Data...................................... Data........................................

Avizat: ef Serviciu SIBA-CRFIR ntocmit: Expert 1 SIBA-CRFIR


Nume/Prenume ....... Nume/Prenume ......
Semntura..................................... Semntura....................................

Data.................................... Data......................................
Verificat: Expert 2 SIBA-CRFIR
METODOLOGIA DE VERIFICARE SPECIFIC PENTRU PROIECTELE CU OBIECTIVE CARE SE
NCADREAZ N PREVEDERILE ART. 17 ALIN. (1) LIT. c), ART. 20 ALIN. (1) LIT. B), c), d), e) i g)
DIN REG. (UE) NR. 1305/2013

SECIUNEA I -
A. Verificarea criteriilor de eligibilitate a solicitantului i proiectului.
1. Verificarea eligibilitii solicitantului

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE

1. Cererea de finanare se afl Verificarea se face n Registrul electronic al cererilor de


n sistem (solicitantul a mai finanare, pe cmpul CUI.
depus acelai proiect n cadrul se va bifa NU - pentru cerere de finanare care nu
altei msuri din PNDR)? figureaz cu statut completat n Registrul electronic
se va bifa DA cererea a mai fost depus, dac
solicitantul figureaz cu cod CF/ status proiect. Dac n
registru acelai proiect este nregistrat n cadrul altei
msuri din PNDR, dar statutul este retras/ neconform/
neeligibil, acesta poate fi depus la GAL. Dac
solicitantul are mai mult de o cerere de finantare (mai
exist o cerere neretras), atunci cererea este respins
de la verificare.

Statutul unei cereri de finanare n Registrul electronic poate


fi:
Rt = retras, solicitantul poate redepune cererea de
finantare;
Ne = neeligibil, solicitantul poate redepune cererea de
finantare;
Nc = neconforma , solicitantul poate redepune cererea
de finantare;
Dac n Registrul electronic statutul nu este completat, atunci
este o cerere de finanare al crei proces de evaluare nu este
finalizat.
2. Solicitantul este nregistrat n Expertul verific dac solicitantul este nscris cu debite n
Registrul debitorilor AFIR att Registrul debitorilor pentru SAPARD i FEADR, aflat pe link-ul
pentru Programul SAPARD, ct \\alpaca\Debite
i pentru FEADR? n situaia n care solicitantul este nscris n Registrul
debitorilor, expertul va tipri i anexa pagina privind debitul,
inclusiv a dobnzilor i a majorrilor de ntarziere ale
Documente verificate : solicitantului. Dac solicitantul nu a bifat n declaraie acest
punct, expertul solicit acest lucru prin E3.4L i doar n cazul
Declaraia pe propria n care solicitantul refuz s i asume angajamentele
rspundere a solicitantului din corespunztoare proiectului, expertul bifeaz NU, motiveaz
seciunea F din cererea de poziia sa n liniile prevzute n acest scop la rubrica
finanare. Observatii i cererea va fi declarat neeligibil.
n cazul n care solicitantul i asum acest angajament n
urma solicitrii, semneaz i tampileaz, dup caz,
declaraia, expertul va bifa DA, cererea fiind declarat
eligibil.
n cazul n care solicitantul nu a semnat i dup caz tampilat
declaraia pe propria rspundere din seciunea F, expertul
solicit acest lucru prin E3.4L i doar n cazul n care
solicitantul refuz s i asume angajamentele
corespunztoare proiectului, expertul bifeaz NU, motiveaz
poziia sa n liniile prevzute n acest scop la rubrica
Observatii i cererea va fi declarat neeligibil.
n etapa prevzut la SECIUNEA II punctul D: Verificarea
conformitii i eligibilitii documentelor solicitate n vederea
contractrii expertul va verifica dac beneficiarul a depus
Dovada achitrii integrale a datoriei fa de AFIR, inclusiv
dobnzile i majorrile de ntziere (dac este cazul) n
termenul precizat n notificarea AFIR privind selectarea cererii
de finanare i semnarea contractului de finanare.
3. Solicitantul se regsete n Verificarea evitrii dublei finanri se efectueaz prin
Bazele de date privind dubla urmtoarele verificri:
finanare? existena bifelor n seciunea C din Cererea de finanare;
prin existena semnturii i dup caz a tampilei n dreptul
Documente verificate : rubricii Semntur reprezentant legal i tampila (dup
caz) din declaraia pe propria rspundere din seciunea F
Seciunea C din cererea de din Cererea de finanare solicitantul i asum toate
finanare. punctele din declaraia menionat mai sus, inclusiv
punctul prin care solicitantul declar c proiectul propus
Declaraia pe propria asistenei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiaz
rspundere a solicitantului din de alt finanare din programe de finanare
seciunea F din Cererea de nerambursabil. n cazul n care solicitantul nu a semnat
Finanare i dup caz tampilat declaraia pe propria rspundere din
seciunea F, expertul solicit acest lucru prin E3.4L i doar
Baza de date FEADR n cazul n care solicitantul refuz s i asume
Baza de Date pus la dispoziia angajamentele corespunztoare proiectului, expertul
AFIR de ctre MADR prin AM- bifeaz NU, motiveaz poziia sa n liniile prevzute n
PNDR: lista proiectelor acest scop la rubrica Observatii i cererea va fi declarat
finanate din alte surse externe neeligibil.
aflate n perioada de verificarea n Baza de Date cu proiecte FEADR;
valabilitate a contractului verificarea n Baza de Date pus la dispoziia AFIR de ctre
(inclusiv perioada de MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor finanate din alte
monitorizare); surse aflat pe fileserver\ metodologienou\ Lista
proiectelor finanate din alte surse.
Verificarea n Baza de Date cu proiecte FEADR sau n Baza de
Raport asupra utilizrii date pus la dispoziie de AM-PNDR se face att prin
programelor de finanare verificarea numelui solicitantului, ct i a Codului de
nerambursabil ntocmit de nregistrare Fiscal.
solicitant (va cuprinde
obiective, tip de investiie, lista n cazul n care se constat faptul c solicitantul a beneficiat
cheltuielilor eligibile, costuri i de alt program de finanare nerambursabil pentru acelai tip
stadiul proiectului, perioada de investiie, dar nu a consemnat acest lucru n Cererea de
derulrii proiectului), pentru finanare i/ sau nu a prezentat documentul din care s
solicitanii care au mai reias c nu este finanat aceeai investiie, expertul solicit
beneficiat de finanare aceste lucruri prin E3.4L i doar n cazul n care solicitantul
nerambursabil ncepnd cu refuz s i asume angajamentele corespunztoare
anul 2007 pentru aceleai tipuri proiectului, se consider c punctul din declaraia din
de investiii. seciunea F din cererea de finanare privind faptul c toate
informaiile din prezenta cerere de finanare i din
documentele anexate sunt corecte nu este respectat i
cererea de finanare este neeligibil.

n cazul n care solicitantul a mai beneficiat de finanare


nerambursabil pentru acelai tip de investiie, expertul
verific n Raport asupra utilizrii programelor de finanare
nerambursabil:
- dac amplasamentul proiectului actual se suprapune (total
sau parial) cu cele ale proiectelor anterioare
-dac cheltuielile rambursate se regsesc n lista cheltuielilor
eligibile pentru care solicit finanare
Expertul precizeaz concluzia asupra verificrii la rubrica
Observaii.
Dac se confirm cel puin una din aceste condiii, expertul
bifeaz casua DA i cererea de finanare este neeligibil.
4. Solicitantul i-a nsuit n Expertul verific n Declaraia pe proprie rspundere din
totalitate angajamentele seciunea F din Cererea de finanare dac aceasta este
asumate n Declaraia pe proprie datat, semnat i, dup caz, tampilat.
rspundere, seciunea (F) din CF? Dac declaraia de la seciunea F din cererea de finanare nu
este semnat i dup caz tampilat de ctre solicitant,
Documente verificate : expertul solicit acest lucru prin E3.4l i doar n cazul n care
Cerere de finanare completat, solicitantul refuz s i asume angajamentele
semnat i, dup caz, corespunztoare proiectului, expertul bifeaz NU, motiveaz
tampilat de reprezentantul poziia sa n liniile prevzute n acest scop la rubrica
legal al solicitantului. Observatii i cererea va fi declarat neeligibil.
n situaia n care solicitantul i-a nsuit declaraia pe propria
rspundere de la seciunea F din cererea de finanare i dac,
pe parcursul verificrii proiectului, expertul constat c sunt
respectate punctele nsuite prin declaraia menionat mai
sus, atunci acesta bifeaz DA n casua corespunztoare,
cererea fiind declarat eligibil.
De asemenea, n situaia n care expertul constat pe
parcursul verificrii c nu sunt respectate punctele asumate
de solicitant n declaraia de la seciunea F din CF atunci se
bifeaz NU iar cererea de finanare este declarat neeligibil.
Dac expertul constat bifarea eronat de ctre solicitant a
unor csue n baza documentelor depuse (aferente punctelor
privind registrarea ca pltitor/ nepltitor de TVA,
nregistrarea n Registrul debitorilor AFIR), solicit
beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; n urma
rspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifeaz casu DA; n
caz contrar, expertul bifeaz NU.
5. Solicitantul respect n cazul n care, solicitantul are selectate pentru finanare
prevederile art. 61, din H.G. unul sau mai multe proiecte, indiferent pe ce submasur din
Nr.226/2015 privind stabilirea cadrul PNDR, expertul verific dac la data depunerii cererii
cadrului general de de finanare supus evalurii, solicitantul a depus pentru
implementare a msurilor proiectele selectate anterior, proiectul tehnic pn la data
programului naional de prevazut n notificare. Dac solicitantul a depus documentul
dezvoltare rural cofinanate astfel cum este prevzut n notificare sau, dup caz, n
din Fondul European Agricol conformitate cu HG 226/2015 cu modificrile i completrile
pentru Dezvoltare Rural i de ulterioare n vigoare n momentul evalurii, expertul va bifa
la bugetul de stat cu DA cererea de finanare fiind declarat eligibil i se
modificarile si completarile continu evaluarea.
ulterioare? n caz contrar expertul va bifa NU, se menioneaz n
rubrica Observaii, dar se continu evaluarea tuturor
criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul s fie
ntiinat de toate condiiile nendeplinite (dac este cazul).
n acest caz solicitantul va putea depune proiect numai n
cadrul sesiunii urmtoare.
6. Solicitantul este n insolven Expertul va verifica n Buletinul procedurilor de insolven
sau incapacitate de plat? publicat pe site-ul Ministerului Justiiei dac solicitantul este
n situaia deschiderii procedurii de insolven. Dac se
confirm cel puin una din aceste condiii, expertul bifeaz
csua DA i cererea de finanare este neeligibil.
7. Solicitantul se ncadreaz n Aceast ntrebare se verific doar n cazul beneficiarilor
categoria ntreprinderilor persoane juridice de drept privat fr scop patrimonial. n
aflate n dificultate , aa cum cazul celorlalte categorii de beneficari, se va bifa NU ESTE
acestea sunt definite n CAZUL.
Regulamantul (UE) nr. 702/
2014 ?. Plecnd de la Declaraia pe proprie rspundere a
solicitantului c nu se ncadreaz n categoria ntreprinderilor
Documente verificate: aflate n dificultate aa cum acestea sunt definite la Articolul 4
Declaraia pe propria
punctul 3 din Anexa la Ordinul nr. 877/02.08.2016 al
rspundere c beneficiarii nu se
ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale, experii AFIR vor
ncadreaz n definiia
prevzut la art. 4, pct. 3 din verifica corectitudinea datelor din aceast declaraie, n
Anexa la Ordinul nr. funcie de tipul de ntreprindere i innd cont de datele
877/02.08.2016 al MADR cuprinse n Situaiile financiare anuale care au fost anexate
ntocmit conform modelului Cererii de finanare.
din Ghidul Solicitantului;
Situaiile financiare aferente Dac din verificarea efectuat expertul constat c solicitantul
ultimului i penultimului se ncadreaz n categoria ntreprinderilor n dificultate,
exerciiu financiar anual atunci bifeaz casua DA i cererea de finanare este
ncheiat, depuse la organele neeligibil.
financiare competente, cu
excepia ntreprinderilor
ncadrate n categoria start-up;
Extrasul de informaii de la
registrul comerului, emis la
data cererii de finanare i dac
este cazul, declaraia tip pe
propria rspundere depus la
registrul comerului referitoare
la demararea operaiunilor;
Certificatul de atestare fiscal la
data acordrii finanrii,
completat n cazul
ntreprinderilor care au obligaii
fiscale restante/ exigibile, la
seciunea D punctul III.
Meniuni relevante pentru
situaia fiscal a
contribuabilului cu informaii
solicitate de ntreprindere prin
cerere referitoare la starea
obligaiilor fiscale, cum ar fi:
aflate n executare silit,
suspendate la executare silit;
n cazurile n care certificatul de
atestare fiscal cuprinde
informaii fiscale restante, dar
starea acestora nu este
detaliat la seciunea D punctul
III, ci n adrese ale ANAF,
eligibilitatea se stabilete lund
n considerare i aceste adrese.
8. Solicitantul respect regula Aceast ntrebare se verific doar n cazul beneficiarilor
privind cumulul ajutoarelor de persoane juridice de drept privat fr scop patrimonial. n
stat? cazul celorlalte categorii de beneficari, se va bifa NU ESTE
CAZUL.
Documente verificate:
Declaraie pe propria Expertul verific informaiile furnizate de solicitant n
rspundere a solicitantului cu Declaraia pe propria rspundere cu privire la respectarea
privire la respectarea regulii regulii privind cumulul ajutoarelor, n baza celor enunate la
privind cumulul ajutoarelor, n art. 12 din Ordinul nr. 877/02.08.2016 al ministrului
baza celor enunate la art. 12 agriculturii i dezvoltrii rurale privind aprobarea schemei de
din Anexa la Ordinul nr. ajutor de stat aferent submsurii 4.3-infrastructura de acces
877/02.08.2016 al ministrului silvic.
agriculturii i dezvoltrii rurale. De asemenea, expertul va verifica n Registrul ajutoarelor de
stat/ de minimis acordate din fonduri naionale i/ sau
comunitare de ctre enitile care acord ajutoare n Romnia
(din momentul n care acesta este operaional), dac
solicitantul figureaz c a beneficiat de ajutoare de minimis n
ultimii 3 ani acordate pentru aceleai costuri eligibile.
Datele din ReGAS vor fi comparate cu cele din Declaraie. n
cazul n care se constat c solicitantul nu a mai beneficiat de
plile menionate la art. 81, alin. (2) i la art. 82 din
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 i/ sau de ajutor de minimis
n ultimii 3 ani, atunci se consider c regula de cumul privind
ajutoarele de stat este ndeplinit.
n cazul n care din verificarea Declaraiei rezult c
solicitantul a beneficiat de pli, respectiv de ajutor de
minimis n ultimii 3 ani (n cursul exerciiului financiar
respectiv i n ultimele 2 exerciii financiare precedente)
pentru aceleai costuri eligibile, atunci expertul va verifica ca
suma dintre aceste pli i valorile din devizul general al
proiectului pentru aceleai costuri eligibile s nu depeasc
intensitatea sprijinului pentru prezenta schem de ajutor de
stat. n cazul n care suma menionat mai sus nu conduce la
depirea intensitatea sprijinului, atunci se consider c
regula privind cumulul ajutoarelor de este ndeplinit.
n caz contrar, solicitantul nu respect regula privind cumulul
ajutoarelor de stat i nu se ncadreaz n categoria
beneficiarilor eligibili.

2.Verificarea condiiilor de eligibilitate ale proiectului

EG1 Solicitantul trebuie s se ncadreze n categoria beneficiarilor eligibili


DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Fia msurii din SDL Se verific dac informaiile menionate n paragraful A2.
B1.1 si B1.2 al Cererii de finanare corespund cu cele
Documente comune: Certificat menionate n documente: numele solicitantului, statutul i
de nregistrare fiscal, Punctul/ CIF/ CUI.
punctele de lucru, dup caz ale Se verific conformitatea informatiilor mentionate la punctul
solicitantului, trebuie s fie A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanare cu informaiile din
situate n teritoriul GAL, documentele prezentate.
investiia realizndu-se n Pentru proiectele de infrastructur social:
teritoriul GAL; Declaraia pe Furnizori de servicii sociale pot fi:
proprie rspundere a 1. Furnizori publici de servicii sociale:
solicitantului privind datoriile - structurile specializate din cadrul/ subordinea autoritilor
fiscale restante; administraiei publice locale i autoritile executive din
unitile administrativ-teritoriale organizate la nivel de
Documente de nfiinare comun, ora, municipiu;
specifice categoriei de - autoritile administraiei publice centrale ori alte instituii
beneficiari: aflate n subordinea sau coordonarea acestora, care au
n cazul comunelor, nu se verific stabilite prin lege atribuii privind acordarea de servicii
niciun document sociale pentru anumite categorii de beneficiari;
n cazul ONG/ ADI: actul de - unitile sanitare, unitile de nvmnt i alte instituii
nfiinare i statutul, ncheiere publice care dezvolt, la nivel comunitar, servicii sociale
privind nscrierea n registrul integrate.
asociaiilor i fundaiilor, rmas
definitiv/ Certificat de 2. Furnizorii privati de servicii sociale:
nregistrare n registrul - organizaiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si
asociaiilor i fundaiilor, actele fundatiile, inclusiv GAL;
doveditoare ale sediului - cultele recunoscute de lege;
n cazul persoanelor juridice de - persoanele fizice autorizate n conditiile legii;
drept privat cu scop patrimonial: - filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale
Extrasul de informaii de la recunoscute n conformitate cu legislatia n vigoare;
registrul comerului emis la data - operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate
cererii de finanare, Certificatul categoriile de servicii sociale organizate n condiiile legii, cu
de nregistrare fiscal excepia celor prevzute n Legea nr. 292/2011 a asistenei
sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) i c), la art. 77 i 78, precum i
n cazul formelor asociative: a celor prevzute la art. 83.
Hotrre judectoreasc privind
nregistrarea persoanei juridice 3. Parteneriat ntre autoritatea public local (APL) i un
pentru forme asociative furnizor de servicii sociale:
constituite conform Legii 1/2000;
Certificatul de nregistrare n Documente Verificate:
registrul comerului/ Statutul - Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si
asociaiei (formei asociative) n Justiiei Sociale al furnizorului de servicii sociale
cazul n care aceasta nu este - Dovada existenei n teritoriul GAL a sediului/ filialei/
nregistrat la ONRC, sucursalei/ punct de lucru al furnizorului de servicii
sociale.
-Declaratia pe propria - Actele juridice de nfiinare i funcionare specifice
rspundere de la seciunea F a fiecrei categorii de solicitani
cererii de finanare. - Contract de parteneriat ntre APL i furnizorul de
servicii sociale
Documente specifice tipului de
proiect i categoriei de Pentru proiectele care vizeaz investiii n infrastructura de
beneficiari broadband, beneficiarii eligibili sunt:
1. operatori economici care se ncadreaz n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii (IMM) conform
legislaiei n vigoare Legea 346/2004 i care activeaz
sau urmeaz s activeze n domeniul TIC;
Documente Verificate:
- Fia tehnic a msurii (cu menionarea paginaiei)
document extras din ultima versiune a SDL aprobat
de AM PNDR (inclusiv prima pagin a SDL n care se
regsesc informaii referitoare la versiunea SDL, data
la care aceasta a fost aprobat)
- documente de nfiinare
- declaraiile pe proprie rspundere menionate n
cererea de finanare (ncadrarea n IMM, firm n
dificultate, minimis, asumare sustenabilitate proiect,
inclusiv declaraia prin care i asum obligaia de a
comunica cu ANCOM, n ceea ce privete dezvoltarea
i localizarea geografic a reelelor publice de
comunicaii electronice i a elementelor de
infrastructur fizic necesare susinerii acestora, pe
care le dein n proprietate sau n concesiune.

2. GAL9: n situaia n care n urma lansrii primului apel


de selecie nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate
fi beneficiarul msurii, cu respectarea legislaiei

9
Pentru procedura de notificare a se vedea:
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/clarificari_procedura_notificare_a_ANCOM.pdf sau
www.ancom.org.ro Seciunea Consultare/observaii i precizri
specifice.
Documente Verificate
- Autorizaia GAL
- Statutul GAL din care s rezulte faptul c
parteneriatul poate depune proiect n cadrul msurii
propuse prin Strategia de Dezvoltare Local, prin care
sunt sprijinite investiii n infrastructura de broadband
- Precontract privind promisiunea de concesionare a
serviciilor/ reelei de comunicaii (a se vedea
procedura ANCOM din adresa 1065/13.01.2017,
postat pe site-ul MADR seciunea LEADER 2014-
2020), sub condiia selectrii cererii de finanare
pentru acordarea sprijinului
- Fia tehnic a msurii (cu menionarea paginaiei)
document extras din ultima versiune a SDL aprobat
de AM PNDR (inclusiv prima pagin a SDL n care se
regsesc informaii referitoare la versiunea SDL, data
la care aceasta a fost aprobat)

3. entiti publice, ADI, APL cu respectarea legislaiei


specifice2
Documente Verificate
- Precontract privind promisiunea de concesionare a
serviciilor/ reelei de comunicaii (a se vedea
procedura ANCOM din adresa 1065/13.01.2017,
postat pe site-ul MADR seciunea LEADER 2014-
2020), sub condiia selectrii cererii de finanare
pentru acordarea sprijinului
- Fia tehnic a msurii (cu menionarea paginaiei)
document extras din ultima versiune a SDL aprobat
de AM PNDR (inclusiv prima pagin a SDL n care se
regsesc informaii referitoare la versiunea SDL, data
la care aceasta a fost aprobat)
Indiferent de tipul de solicitant, se prezint obligatoriu:
- Avizul INSCC privind documentaia tehnic ataat
cererii de finanare
- Dovada notificrii ANCOM copie a formularului
1.3 din Decizia preedintelui ANCOM nr. 987/2012
pentru situaia n care solicitantul are intenia de
a furniza reele i servicii de comunicaii
electronice +/- infrastructura fizic aferent,
respectiv a Autorizaiei generale emise de ANCOM
pentru licenierea solicitantului n domeniul
comunicaiilor electronice, pentru situaiia n care
solicitantul FEADR este deja autorizat

Pentru proiectele care vizeaz investiii n infrastructura


silvic, beneficiarii eligibili sunt:
a. Persoane juridice de drept privat/ alte forme de organizare
proprietari de pdure i/ sau asociaiile acestora, constituite
conform legislaiei n vigoare;
b. Uniti administrativ teritoriale i/ sau asociaii ale
acestora, proprietari de pdure, constituite conform
legislaiei n vigoare;
c. Administratorul fondului forestier proprietate public a
statului, constituit conform legislaiei n vigoare.
Documente Verificate:
- Fia tehnic a msurii (cu menionarea paginaiei)
document extras din ultima versiune a SDL aprobat
de AM PNDR (inclusiv prima pagin a SDL n care se
regsesc informaii referitoare la versiunea SDL, data
la care aceasta a fost aprobat)
- documente de nfiinare
- Documente din care s reias c solicitantul este
proprietar de pduri

Pentru ADI, Expertul verific dac n Certificatul de


nregistrare n Registrul asociaiilor i fundaiilor, Actul
constitutiv i Statut sunt menionate urmtoarele: denumirea
asociaiei, asociaii, sediul, durata, scopul nfiinrii i
membrii Consiliului Director.
Se verific dac a fost desemnat un reprezentantul legal,
pentru colaborare cu AFIR, n vederea realizrii proiectului
propus i corespunde informaiilor din B1.3 din Cererea de
Finanare.

Pentru beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructura


silvic, expertul verific dac n certificatul de nregistrare
fiscal este specificat codul activitii finanate prin proiect.
n cazul asociaiilor (formelor asociative) care nu sunt
nregistrate la O.N.R.C. (nu au cod CAEN), expertul va verifica
c acestea i desfoar activitatea n domeniul forestier pe
baza prevederilor din Statut referitoare la scopul i
obiectivele nfiinrii lor. De asemenea, acestea vor trebui s
demonstreze c au venituri din activiti economice directe.
Pentru toi solicitanii proiectelor de investiii n
infrastructura silvic, expertul verific documentele depuse
din care s reias c solicitantul este proprietar de pduri
(titlu de proprietate/contract de vnzare-cumprare/proces
verbal de punere n posesie).

Pentru beneficiarii din categoria unitilor de cult, se va


verifica depunerea Actului de nfiinare i statutului
Aezmntului Monahal (Mnstire , Schit sau Metoc).
Se verific Declaraia F a cererii de finanare - declaraie pe
proprie rspundere a solicitantului privind datoriile fiscale
restante.
Dac n urma verificrii documentelor reiese c solicitantul se ncadreaz n categoria
solicitanilor eligibili, expertul bifeaz csua corespunztoare solicitantului i csua DA.
n cazul n care solicitantul nu se ncadreaz n categoria solicitanilor eligibili, expertul bifeaz
csua NU, motiveaz poziia lui n liniile prevzute n acest scop la rubrica Observaii, iar
Cererea de Finanare va fi declarat neeligibil. Cu toate acestea, se continu evaluarea tuturor
criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul s fie ntiinat de toate condiiile
nendeplinite (dac este cazul).

EG2 Investiia se ncadreaz n cel puin una dintre aciunile eligibile din fia msurii din SDL?
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL

DOCUMENTELOR PREZENTATE

Fia msurii din SDL Pentru proiectele de infrastructur social:


- Tipul de infrastructur: nu se finaneaz
Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de infrastructuri de tip rezidenial (cu
Avizare a Lucrarilor de Intervenii/ Memoriu cazare).
Justificativ (doar n cazul achiziiilor simple i
dotrilor care nu presupun montaj) Pentru proiectele care vizeaz investiii n
ntocmite conform legislaiei n vigoare infrastructura de broadband
Certificatul de Urbanism, dup caz
(1) Aciunile eligibile
Avizul tehnic al INSCC, n cazul proiectelor a. Crearea sau modernizarea buclelor
care vizeaz investiii n infrastructura de locale la punct fix care presupune:
broadband i. crearea unei infrastructuri de acces
broadband la punct fix (bucl local sau last
n cazul proiectelor care vizeaz investiii mile) n zonele fr acces la internet n band
asupra obiectivelor de patrimoniu: larg;
Avizul emis de ctre Ministerul Culturii sau, ii. modernizarea infrastructurii existente
dup caz, de ctre serviciile publice de telecomunicaii, n ntregime sau parial,
deconcentrate ale Ministerului Culturii inadecvat (care prezint calitate sczut,
respectiv Direciile Judeene pentru Cultur capacitate sczut, siguran sczut sau
sau de ctre Primrii (pentru obiectivele de acoperire insuficient) sau incapabil s ofere o
patrimoniu neclasificate) pe raza crora sunt calitate minim a serviciilor broadband.
amplasate obiectivele, conform Legii nr. iii. investiiile eferente racordrii la o reea
422/2001 privind protejarea monumentelor de distribuie (backhaul network) n vederea
istorice, republicat, cu modificrile i asigurrii unei conexiuni adecvate la reeaua
completrile ulterioare, care s confirme magistral (backbone network).
faptul c obiectivul propus spre finanare face b. Crearea reelei de distribuie i
parte din patrimoniul cultural de interes local crearea sau modernizarea buclelor locale, care,
i c se poate interveni asupra lui
pe lng aciunile de la pct. a. i) i ii) presupune
(documentaia este adecvat)
Lista monumentelor istorice 2015, conform i:
Anexei nr.1 la Ordinul ministerului culturii i i. crearea unei infrastructuri de distribuie
cultelor nr. 2314/2004, cu modificrile broadband (backhaul network), n zonele n care
ulterioare, astfel cum a fost modificat i aceasta nu exist, de la punctul de inserie n
completat prin Ordinul ministerului culturii reeaua magistral de mare capacitate
nr.2.828/2015. (doar pentru obiectivele de (backbone network) pn la punctul local de
patrimoniu din clasa/ grupa B)
acces n band larg (PLABL), pentru a conecta
reeaua de acces local la reeaua backbone;
ii. investiiile aferente crerii unei
infrastructuri de distribuie (backhaul-network)
n vederea asigurrii unei conexiuni adecvate la
reeaua magistral (backbone network) i
realizrii punctelor de inserie i a lucrrilor de
racordare la reelele backbone.
Pentru ambele tipuri de aciuni pot fi eligibile:
- lucrrile de realizare sau modernizare a
buclelor locale la punct fix (last-mile network),
de la punctele locale de acces n band larg
(PLABL) la utilizatorul final;
- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv
lucrrile aferente necesare;
- finanarea echipamentelor tehnice i toate
lucrrile civile aferente instalrii i punerii n
funciune a acestora (ca de exemplu canalizaii,
conducte, piloni, staii la sol etc.);
- finanarea sistemelor de software necesare;
- instalarea elementelor de reea i a
facilitilor asociate acestora e.g.: switch local
digital i routere, puncte de prezen etc.

Pentru proiectele care vizeaz investiii n


infrastructura silvic
Expertul verific dac SF/DALI este ntocmit/ de
ctre persoane fizice/juridice atestate n baza
Ordinului nr. 576/2009 a ministrului agriculturii,
pdurilor i dezvoltrii rurale. Anexat la SF/DALI
trebuie s existe atestatul proiectantului,
eliberat n conformitate cu ordinul menionat
mai sus.
Expertul verific n baza informaiilor din Cererea
de Finanare i SF/ DALI dac investiia se
ncadreaz n cel puin unul din tipurile de
sprijin prevzute prin fia msurii din SDL.
Se verific dac certificatul de urbanism este
eliberat pentru investiia propus prin proiect,
dac este valabil la data depunerii Cererii de
finanare, dac sunt completate elementele
privind tipul i numrul documentului de
urbanism n baza cruia s-a eliberat.

n cazul proiectelor care vizeaz investiii


asupra obiectivelor de patrimoniu:
Se va verifica faptul c se poate interveni asupra
obiectivului propus spre finanare care face
parte din patrimoniul cultural de interes local
(conform Avizului).
Cldirile/monumentele din patrimoniul cultural
imobil de interes local de clas (grup) B trebuie
s se regseasc n Lista monumentelor istorice
2015 prevzut n Anexa nr.1 la Ordinul MCCnr.
2.314/2004 privind aprobarea Listei
monumentelor istorice, actualizat i a Listei
monumentelor istorice disprute, astfel cum a
fost modificat i completat prin Ordinul
Ministerului Culturii nr. 2.828/2015.
n cazul proiectelor prin care se prevede
construcia, extinderea i/sau modernizarea
drumurilor de acces ale aezmintelor
monahale, expertul verific dac investiia se
realizeaz n cadrul proiectului care prevede i
restaurarea, conservarea i/ sau dotarea
aezmintelor monahale i dac drumurile
aparin aezmintelor monahale (mnstire,
schit sau metoc).
Dac verificarea documentelor confirm faptul c investiia se ncadreaz n cel puin unul din
tipurile de sprijin prevzute prin sub-msur, se va bifa caseta DA pentru verificare. n caz
contrar, expertul bifeaz casua din coloana NU i motiveaz poziia n rubrica Observaii,
criteriul de eligibilitate nefiind ndeplinit.
Dac verificarea documentului confirm faptul c Proiectul se ncadreaz n prioritile propuse
prin documentaia de urbanism (PUG/PUZ/PUD/PATJ), adic este completat corect, expertul
bifeaz csua din coloana DA din fia de verificare. n caz contrar, expertul bifeaz csua din
coloana NU i motiveaz poziia lui n rubrica Observaii, criteriul de eligibilitate nefiind
ndeplinit.

EG3 Solicitantul trebuie s se angajeze c va asigura mentenana investiiei pe o perioad de


minimum 5 ani de la data ultimei plai.
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Documente verificate Expertul verific Hotrrile, cu referire la


Hotrrea Consiliului Local (Hotrrile urmtoarele puncte (obligatorii):
Consiliilor locale n cazul ADI) i/ sau necesitatea, oportunitatea i potenialul
Hotrrea Adunrii Generale a ONG/ economic al investiiei;
document echivalent specific fiecrei lucrrile vor fi prevzute n bugetul/ ele
categorii de solicitant local/ e sau proprii pentru perioada de
realizare a investiiei;
Actul/ Hotrrea organului de decizie al angajamentul de a asigura mentenana
persoanei juridice proprietare/ administrator investitiei, pe o perioad de minimum 5 ani,
de pduri privind implementarea de la data ultimei pli;
proiectului, caracteristici tehnice ale
investiiei/investiiilor propuse (lungimi,
Declaraia pe propria rspundere a arii, volume, capaciti etc.);
solicitantului privind asigurarea nominalizarea i delegarea reprezentantului
sustenabilitii investiiei (pentru proiectele legal al solicitantului pentru relaia cu AFIR
de infrastructur social) n derularea proiectului.
Pentru proiectele care vizeaz investiii n
infrastructura silvic:
suprafeele forestiere deservite de
investiie;
angajamentul de a asigura c prin investiia
n drumuri forestiere, acestea vor fi
deschise publicului n mod gratuit.
Pentru proiectele care vizeaz investiii n
infrastructura agricol:
suprafeele deservite de investiie;
agenii economici (agricoli i non-agricoli),
obiective turistice i agroturistice, deservii
direct de investiie (numr i denumire).
angajamentul privind asigurarea accesului
public (fr taxe) la investiia realizat prin
proiect

Pentru proiectele de infrastructur social,


Solicitantul trebuie s demonstreze asigurarea
sustenabilitii investiiei. Beneficiarii msurilor de
finanare a infrastructurii sociale trebuie s asigure
sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau
prin obinerea finanrii n cadrul Axei 5 POCU, prin
depunerea unui proiect distinct cu respectarea
condiiilor specifice POCU.

Dac verificarea documentelor confirm faptul c proiectul are Hotrrea Consiliului Local/
Hotrrile Consiliilor Locale sau Actul/ Hotrrea organului de decizie sau Declaraia pe propria
rspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilitii investiiei, cu punctele obligatorii
menionate pentru realizarea investiiei, expertul bifeaz csua din coloana DA din fia de
verificare. n caz contrar, expertul bifeaz csua din coloana NU i motiveaz poziia lui n
rubrica Observaii din fia de evaluare general a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind
ndeplinit.

EG4 Investiia trebuie s demonstreze necesitatea, oportunitatea i potenialul economic al acesteia


DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Documente verificate Expertul verific Hotrrile, cu referire la


Hotrrea Consiliului Local (Hotrrile urmtoarele puncte (obligatorii):
Consiliilor locale n cazul ADI) i/ sau necesitatea, oportunitatea i potenialul
Hotrrea Adunrii Generale a ONG/ economic al investiiei;
document echivalent specific fiecrei lucrrile vor fi prevzute n bugetul/ ele
categorii de solicitant local/ e sau proprii pentru perioada de
realizare a investiiei;
Actul/ Hotrrea organului de decizie al angajamentul de a asigura mentenana
persoanei juridice proprietare/ administrator investitiei, pe o perioad de minimum 5 ani,
de pduri privind implementarea proiectului de la data ultimei pli;
caracteristici tehnice ale
Avizul tehnic al INSCC (pentru proiectele investiiei/investiiilor propuse (lungimi,
care vizeaz investiii n infrastructura de arii, volume, capaciti etc.);
broadband) nominalizarea i delegarea reprezentantului
legal al solicitantului pentru relaia cu AFIR
n derularea proiectului.
Pentru proiectele care vizeaz investiii n
infrastructura silvic:
suprafeele forestiere deservite de
investiie;
angajamentul de a asigura c prin investiia
n drumuri forestiere, acestea vor fi
deschise publicului n mod gratuit.
Pentru proiectele care vizeaz investiii n
infrastructura agricol:
suprafeele deservite de investiie;
agenii economici (agricoli i non-agricoli),
obiective turistice i agroturistice, deservii
direct de investiie (numr i denumire).
angajamentul privind asigurarea accesului
public (fr taxe) la investiia realizat prin
proiect
Pentru proiectele care vizeaz investiii n
infrastructura de broadband:
Expertul verific seciunea referitoare la
identificarea n LZA a localitilor pentru care se
propune proiectul de investiii.
n situaia n care unele localiti nu sunt
identificate n LZA, se verific dac exist
corespondena cu ANCOM n vederea solicitrii
acordului de oportunitate pentru includerea
localitii respective n proiect

Seciuni specifice:
NOT!
Criteriile de eligibilitate de mai jos se vor verifica doar pentru tipurile de investiii indicate.
Pentru celelalte tipuri de proiecte se va bifa NU ESTE CAZUL.

EG5 Investiia trebuie s respecte Planul Urbanistic General n vigoare


(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura rutier)

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL


DOCUMENTELOR PREZENTATE

Certificatul de Urbanism Expertul verific n baza informaiilor din


Certificatului de Urbanism, valabil la data
depunerii Cererii de finantare, dac investiia
respect Planul Urbanistic General
Expertul verifica dac:
investiia respect toate specificaiile
din Certificatul de Urbanism eliberat n
temeiul reglementrilor Documentaiei
de urbanism faza PUG:
sau
n situaia n care investiia propus prin
proiect nu se regsete n PUG,
solicitantul va depune Certificatul de
Urbanism eliberat n temeiul
reglementrilor Documentaiei de
urbanism faza PUZ.
Dac verificarea documentelor confirm faptul ca investiia respecta Planul Urbanistic General,
expertul bifeaz csua din coloana DA din fia de verificare. n caz contrar, expertul bifeaz
csua din coloana NU i motiveaz poziia lui n rubrica Observaii din fia de evaluare
general a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

EG6 Proiectul de investiii n infrastructura de ap/ ap uzat trebuie s dein avizul


Operatorului Regional/ Local ce atest funcionalitatea sistemului i conformitatea pentru
soluia de funcionare
(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura de ap/ ap uzat)
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Avizul de conformitate al Operatorului Expertul verific daca Avizul de conformitate al


Regional/ Local Operatorului Regional/ Local atest
funcionalitatea sistemului i conformitatea
pentru soluia de funcionare
Dac verificarea documentelor confirm faptul c Operatorului Regional/ Local atest
funcionalitatea sistemului i conformitatea pentru soluia de funcionare expertul bifeaz
csua din coloana DA din fia de verificare. n caz contrar, expertul bifeaz csua din coloana
NU i motiveaz poziia lui n rubrica Observaii din fia de evaluare general a proiectului,
proiectul fiind neeligibil.

EG7 Investiia n sistemul de alimentare cu ap trebuie s se realizeze n mod obligatoriu


mpreun cu reeaua de ap uzat, dac aceasta nu exist
(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura de ap/ ap uzat)
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Studiul de Fezabilitate/ Documentaia de Expertul verific n baza informaiilor din Studiul


Avizare pentru Lucrri de Intervenii de Fezabilitate/ Documentaia de Avizare pentru
Lucrri de Intervenii dac investiia n sistemul
de alimentare cu apa se realizeza mpreun cu
reeaua de ap uzat, dac aceasta nu exist.

2.
A. a) Studiul de Fezabilitate / Documentaia A. n cazul proiectelor care vizeaz nfiinarea
de Avizare pentru Lucrri de Intervenii infrastructurii de ap
i
b) Autorizaia de funcionare pentru Expertul verific:
infrastructura de ap uzat (corespunztoare a) existena Autorizaiei de funcionare
pentru cel puin lungimea tronsonului de ap pentru infrastructura de ap uzat
propus a se realiza prin proiect) (corespunztoare pentru cel puin lungimea
tronsonului de ap propus a se realiza prin
proiect)
sau
b) n situaia n care tronsonul de ap uzat
existent nu acoper ntregul tronson de ap
propus a se realiza prin proiect, se va verifica:
dac toi consumatorii deserviti de reteaua
de alimentare cu apa sunt sau pot fi racordati la
reteau de colectare ape uzate, caz in care
criteriul de eligibilitate este indeplinit.

- dac n cadrul proiectului depus pentru


finanare este tratat i extinderea
infrastructurii de ap uzat n vederea
acoperirii diferenei tronsonului de ap
neacoperit de infrastructura de ap uzat
existent.
n situaia n care pentru infrastructura de ap
uzat existent, autoritile competente n
domeniul gospodririi apelor, mediu, au stabilit
programe de msuri n vederea ndeplinirii
normelor de calitate stabilite de legislaia n
vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se
afl n perioada de monitorizare, n vederea
emiterii/ prelungirii autorizaiei de funcionare,
se va verifica dac proiectul depus pentru
finanare trateaz i modernizarea infrastructura
de ap uzat ce vizeaz realizarea lucrrilor
necesare ndeplinirii condiiilor impuse de ctre
autoritile competente n programele de msuri
n vederea respectrii normelor de calitate
stabilite de legislaia n vigoare privind calitatea
apei epurate (constnd n extinderea
capacitilor staiei de epurare, inclusiv realizarea
racordurilor la reeaua de colectare ape uzate,
etc), inclusiv extinderea infrastructurii de ap
uzat n vederea acoperirii diferenei tronsonului
de ap neacoperit de infrastructura de ap uzat
existent, dac este cazul.
La finalul investiiei este obligatoriu s rezulte un
sistem de ap i ap uzat de aceiai lungime,
funcional i autorizat.
B.
a) Studiul de Fezabilitate/ Documentaia de B. n cazul extinderii/ modernizrii unui tronson a
Avizare pentru Lucrri de Intervenii infrastructurii de ap:
i
b) Autorizaia de funcionare pentru Expertul verific:
infrastructura de ap uzat (corespunztoare a) existenta:
pentru cel puin lungimea tronsonului de ap -Autorizaiei de funcionare pentru infrastructura
propus a se realiza prin proiect de ap uzat (corespunztoare pentru cel puin
i lungimea tronsonului de ap propus a se realiza
c) Autorizaia de funcionare a infrastructurii prin proiect;
existente de ap (pentru infrastructura de i a
ap, de care se va lega tronsonul propus a se - Autorizaiei de funcionare a infrastructurii
realiza prin proiect) existente de ap (pentru infrastructura de ap,
de care se va lega tronsonul propus a se realiza
prin proiect)
b)
n situaia n care lungimea tronsonului de ap
uzat nu acoper ntregul tronson de ap propus
a se realiza prin proiect, se va verifica dac, n
cadrul proiectului depus pentru finanare este
tratat i extinderea infrastructurii de ap uzat
n vederea acoperirii diferenei tronsonului de
ap neacoperit de infrastructura de ap uzat
existent.
n situaia n care pentru infrastructura de ap
uzat existent, autoritile competente n
domeniul gospodririi apelor, mediu, au stabilit
programe de msuri n vederea ndeplinirii
normelor de calitate stabilite de legislaia n
vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se
afl n perioada de monitorizare, n vederea
emiterii/ prelungirii autorizaiei de funcionare,
se va verifica dac, n cadrul proiectului depus
pentru finanare este tratat i modernizarea
infrastructurii de ap uzat ce vizeaz realizarea
lucrrilor necesare ndeplinirii condiiilor impuse
de ctre autoritile competente n programele
de msuri n vederea respectrii normelor de
calitate stabilite de legislaia n vigoare privind
calitatea apei epurate (constnd n extinderea
capacitilor staiei de epurare, inclusiv realizarea
racordurilor la reeaua de colectare ape uzate,
etc), inclusiv extinderea infrastructurii de ap
uzat n vederea acoperirii diferenei tronsonului
de ap neacoperit de infrastructura de ap uzat
existent, dac este cazul.
n situaia n care pentru infrastructura de ap
existent, autoritile competente n domeniul
gospodririi apelor, sntate public, mediu, au
stabilit programe de msuri n vederea
ndeplinirii normelor de calitate stabilite de
legislaia n vigoare sau care se afl n perioada
de monitorizare, n vederea emiterii/prelungirii
autorizaiei de funcionare, proiectul trebuie s
prevad realizarea lucrrilor necesare ndeplinirii
condiiilor impuse de ctre autoritile
competente n programele de msuri n vederea
respectrii normelor de calitate stabilite de
legislaia n vigoare privind calitatea apei
destinat consumului uman (constnd n
extinderea capacitilor pentru sursele de ap,
staiile de tratare ap brut, etc). n acest caz,
prevederile menionate anterior referitoare la
infrastructura de ap uzat rmn obligatorii a fi
ndeplinite.
La finalul investiiei este obligatoriu s rezulte un
sistem de ap i ap uzat de aceiai lungime,
C. funcional i autorizat.
a) Studiul de Fezabilitate/ Documentaia de
Avizare pentru Lucrri de Intervenii C. n cazul extinderii sau modernizrii
i infrastructurii de ap i ap uzat
b) Autorizaia de funcionare a infrastructurii Expertul verific:
existente de apa uzat (pentru infrastructura a) existenta:
de ap uzat de care se va lega tronsonul - Autorizaiei de funcionare a infrastructurii
propus a se realiza prin proiect); existente de apa uzat (pentru infrastructura de
i ap uzat de care se va lega tronsonul propus a
c) Autorizaia de funcionare (AF) a se realiza prin proiect);
infrastructurii existente de apa (pentru i a
infrastructura de ap de care se va lega - Autorizaiei de funcionare (AF) a infrastructurii
tronsonul propus a se realiza prin proiect). existente de apa (pentru infrastructura de ap
de care se va lega tronsonul propus a se realiza
prin proiect).
b) n situaia n care infrastructura de ap/ap
uzat existent a fost pus n funciune i se afl
n perioada de monitorizare n vederea emiterii
autorizaiilor de funcionare de ctre organele
competente n domeniul gospodririi apelor,
mediului i sntii publice, expertul verific:
Procesul verbal de recepie la terminarea
lucrrilor;
Documentele care atest c beneficiarul a
solicitat organelor competente n domeniu
emiterea autorizaiilor de funcionare;
n situaia n care pentru infrastructura de ap
uzat existent, autoritile competente n
domeniul gospodririi apelor, mediu, au stabilit
programe de msuri n vederea ndeplinirii
normelor de calitate stabilite de legislaia n
vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se
afl n perioada de monitorizare, n vederea
emiterii/prelungirii autorizaiei de funcionare,
proiectul va viza inclusiv realizarea lucrrilor
necesare ndeplinirii condiiilor impuse de ctre
autoritile competente n programele de msuri
n vederea respectrii normelor de calitate
stabilite de legislaia n vigoare privind calitatea
apei epurate (constnd n extinderea
capacitilor staiei de epurare, inclusiv realizarea
racordurilor la reeaua de colectare ape uzate,
etc).
n situaia n care pentru infrastructura de ap
existent, autoritile competente n domeniul
gospodririi apelor, sntate public, mediu, au
stabilit programe de msuri n vederea
ndeplinirii normelor de calitate stabilite de
legislaia n vigoare sau care se afl n perioada
de monitorizare, n vederea emiterii/prelungirii
autorizaiei de funcionare, proiectul trebuie s
prevad realizarea lucrrilor necesare ndeplinirii
condiiilor impuse de ctre autoritile
competente n programele de msuri n vederea
respectrii normelor de calitate stabilite de
legislaia n vigoare privind calitatea apei
destinat consumului uman (constnd n
extinderea capacitilor pentru sursele de ap,
staiile de tratare ap brut, etc). n acest caz,
prevederile menionate anterior referitoare la
infrastructura de ap uzat rmn obligatorii a fi
ndeplinite.
La finalul investiiei este obligatoriu s rezulte un
D. sistem de ap i ap uzat de aceiai lungime,
a) Studiul de Fezabilitate / Documentaia de funcional i autorizat.
Avizare pentru Lucrri de Intervenii
i D. n cazul extinderii/modernizrii infrastructurii
b) Autorizaia de funcionare (AF) a de ap uzat
infrastructurii existente de apa uzat (pentru
infrastructura de ap uzat de care se va lega Expertul verific:
tronsonul propus a se realiza prin proiect). Autorizaia de funcionare (AF) a infrastructurii
existente de apa uzat (pentru infrastructura de
sau ap uzat de care se va lega tronsonul propus a
se realiza prin proiect.
Programul de msuri dispus de autoritile n situaia n care pentru infrastructura de ap
competente n domeniul gospodririi apelor, uzat existent, autoritile competente n
sntate public, mediu n vederea domeniul gospodririi apelor, mediu, au stabilit
ndeplinirii normelor de calitate stabilite de programe de msuri n vederea ndeplinirii
legislaia n vigoare privind calitatea normelor de calitate stabilite de legislaia n
apei/apei epurate n cazul n care autorizaia vigoare privind epurarea apelor uzate sau care se
de exploatare este suspendat afl n perioada de monitorizare, n vederea
emiterii/prelungirii autorizaiei de funcionare,
sau proiectul trebuie s vizeze inclusiv realizarea
lucrrilor necesare ndeplinirii condiiilor impuse
Procesul-verbal de recepie la terminarea de ctre autoritile competente n programele
lucrrilor de msuri n vederea respectrii normelor de
nsoit de calitate stabilite de legislaia n vigoare privind
Documentele care atest c beneficiarul a calitatea apei epurate (constnd n extinderea
solicitat organelor competente n domeniu capacitilor staiei de epurare, inclusiv realizarea
emiterea autorizaiilor de funcionare. racordurilor la reeaua de colectare ape uzate,
etc).
Expertul poate folosi aplicaii software cu ajutorul crora poate verifica pri ale proiectului din
satelit.
Dac verificarea documentelor confirm faptul ca investiia n sistemul de alimentare cu ap se
realizez mpreun cu reeaua de ap uzat, dac aceasta nu exist sau dac se respect
particularitile acesteia, expertul bifeaz csua din coloana DA din fia de verificare.
n caz contrar, expertul bifeaz csua din coloana NU i motiveaz poziia lui n rubrica
Observaii din fia de evaluare general a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

EG8 Solicitantul investiiilor trebuie s fac dovada proprietii terenului/ administrrii n


cazul domeniului public al statului
(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura agricol, silvic, de irigaii i
rutier)
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Pentru infrastructura agricol: Pentru infrastructura agricol:


Inventarul bunurilor care aparin Expertul verific n Inventarul bunurilor domeniului
domeniului public al UAT/ UAT-uri ntocmit public daca terenul pe care se amplaseaz proiectul
conform legislaiei n vigoare atestat prin sau drumul de exploatare agricol care se
Hotrrea Guvernului i publicat n modernizeaz este nregistrat n inventarul
Monitorul Oficial al Romniei (copie bunurilor care apain domeniului public. n situaia
Monitor Oficial) i, dac este cazul, n care n inventarul publicat n Monitorul Oficial al
Romniei drumurile de exploatare agricol care fac
Hotrrea Consiliului Local privind obiectul proiectului nu sunt incluse n domeniul
aprobarea modificrilor i/ sau public, sunt incluse ntr-o poziie global sau nu
completrilor la inventarul domeniului sunt clasificate, expertul verific n documentul HCL
public, n sensul includerii n domeniul legalitatea modificrilor/ completrilor efectuate i
public sau detalierii unei/unor poziii dac prin acestea se dovedete c terenul sau
globale, cu respectarea prevederilor Art. drumurile care fac obiectul proiectului aparin
115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, domeniului public.
republicat, cu modificrile i completrile Dac HCL include alte modificri dect cele
ulterioare, a administraiei publice locale, acceptate, criteriul de eligibilitate nu este
adic s fi fost supus controlului de ndeplinit.
legalitate al Prefectului, n condiiile legii Pentru HCL este suficient prezentarea adresei de
(numai n situaia n care n Inventarul naintare ctre instituia Prefectului pentru
bunurilor care aparin domeniului public, controlul de legalitate.
atestat prin hotrre a Guvernului i Drumurile de exploatare agricol care au fost
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, reclasificate din drumuri publice (comunale,
drumurile de exploatare agricol care fac vicinale, strzi) nu sunt eligibile dac inventarul
obiectul proiectului nu sunt incluse n bunurilor ce aparin domeniului public astfel
domeniul public sau sunt incluse ntr-o modificat nu este aprobat prin Hotrre a
poziie global sau nu sunt clasificate). Guvernului.

Pentru infrastructura silvic: Pentru infrastructura silvic:


Documente care atest dreptul de Pentru beneficiarii prezentei scheme expertul
proprietate/ administrare asupra: verific dac documentele de proprietate/
Fondului forestier n care se amplaseaz administrare (n cazul RNP) asupra terenului din
un drum forestier nou, din proprietatea fond forestier sunt emise pe numele
solicitantului, incluse n amenajamentul proprietarului/solicitantului i dac terenul pe care
silvic: titlu de proprietate/contract de este amplasat investiia aparine acestora (sau
vnzare-cumprare/proces verbal de este n administrarea acestuia n cazul RNP).
punere n posesie; pentru RNP dovada Pentru persoanele juridice proprietari privai de
detinerii in administrare a terenurilor pdure, asociaii de proprietari de pdure
forestiere proprietate public de ctre constituite conform legii expertul verific dac
administrator se face conform legii si pe bunul care face obiectul modernizrii este cuprins
baza amenajamentelor silvice n vigoare, n proprietatea acestora.
n conditiile regimului silvic ; Pentru UAT/ UAT-uri care prin proiectul depus
Drumurilor care fac obiectul modernizrii modernizeaz drumuri forestiere expertul verific
(n cazul modernizrilor drumurilor documentul din care reiese c bunul aparine
forestiere existente): solicitantului, cu drept de proprietate.
Inventarul bunurilor care aparin Pentru unittile si filialele din structura RNP-
domeniului public, n cazul ROMSILVA se verific dac terenul forestier pe care
administratorului pdurilor statului se va efectua investitia este n administrarea
sau acestuia, conform prevederilor extraselor de
3.2.2. Procesul verbal/Protocolul de amenajamentul silvic n vigoare .
predare-primire a drumului n cazul
proprietarilor publici (UAT-uri) i privai Expertul verific dac exist concordan ntre
care au primit n proprietate drumul documentele prezentate de solicitant privind
urmare a aplicrii legilor de reconstituire a instalatiile de transport din amenajamentul silvic, a
dreptului de proprietate Planurilor privind instalaiile de transport i harta
Hotrre a Guvernului de trecere din amenajistic a fondului forestier n care este/va fi
domeniul public al statului n domeniul amplasat investiia.
public al unitilor administrativ teritoriale,
n cazul drumurilor preluate n baza OG n cazul n care nu exist concordane ntre
96/1998 completat prin Legea 120/2004 documentele care atest dreptul de
sau n baza Legii 192/2010 cu modificrile proprietate/administrare asupra bunurilor care fac
i completrile aduse la aceasta de legea obiectul modernizrii, condiia nu este ndeplinit.
99/2015. Solicitanii (UAT-uri i/sau
asociaiile acestora) vor depune i Pentru toi solicitanii menionai la punctele a. i b.
Protocolul de predare-primire a drumului de la paragraful 2.1 din ghidul solicitantului,
i a terenului aferent acestuia ncheiat expertul verific orice alt document care atest
urmare a Hotrrii de Guvern ; dreptul de proprietate asupra terenului fond
sau forestier.
Protocolul de transmitere a drumurilor
forestiere ncheiat ca urmare a unei
hotrri judectoreti De asemenea n cazul n care drumul forestier
sau pentru care n proiect sunt prevzute lucrri de
Actul de proprietate asupra drumului. modernizare/extindere a fost preluat (cumprat) de
la un alt proprietar expertul va verifica dac a fost
Autorizaia de functionare valabil a operat intrarea suprafeei aferente acestuia n Fia
ocolului silvic care administreaz fondul de eviden a fondului forestier din amenajamentul
forestier deservit de drumurile din proiect. silvic.
Dac este cazul : Expertul verific dac autorizaiei de funcionare a
Actele de proprietate asupra ocolului silvic care administreaz fondul forestier
terenului din afara fondului accesibilizat de drumurile din proiect este valabil.
forestier pe care se va amplasa n situaia n care o parte din drumul nou, propus
tronsonul de drum nou aflat n prin proiect, este n afara fondului forestier,
afara perimetrului fondului solicitantul trebuie s depun la dosarul cererii de
forestier ; finanare:
Angajamentul solicitantului c Actele de proprietate asupra terenului din
aceste suprafee pe care se va afara fondului forestier pe care se va
amplasa tronsonul de drum nou amplasa tronsonul de drum nou aflat n
aflate n afara perimetrului afara perimetrului fondului forestier;
fondului forestier vor fi incluse n Angajamentul solicitantului c aceste
fondul forestier, prin schimbarea suprafee pe care se va amplasa tronsonul
destinaiei, conform legii, pn la de drum nou aflate n afara fondului
emiterea ordinului de ncepere a forestier vor fi incluse n fondul forestier,
lucrrilor. prin schimbarea destinaiei, conform legii,
pn la emiterea ordinului de ncepere a
lucrrilor.
n cazul n care solicitantul nu a depus actele de
proprietate pentru suprafeele de teren din afara
fondului forestier i/sau anagajamentul menionat
mai sus atunci expertul solicit acest/e document/e
prin E3.4 iar n cazul n care acestea nu sunt
prezentate de ctre solicitant atunci tronsoanele de
drum nou situate n afara perimetrului fondului
forestier devin neeligibile

Pentru infrastructura de irigaii:


Expertul verific dac documentul 3 este eliberat pe
numele solicitantului i include infrastructura de
irigaii care face obiectul modernizrii prin lucrrile
prevzute n proiect . Infrastructura de irigaii
eligibilInfrastructura aflat n proprietatea /
folosina OUAI/FOUAI.

n situaia n care doc. 3 este ncheiat pe o perioad


mai scurt, expertul va verifica declaraia pe
proprie rspundere a solicitantului prin care se
angajeaz ca va prelungi protocolul/procesul verbal
cu diferena de perioad care s acopere cei 10 ani
de la semnarea contractului de finanare.

Pentru infrastructura de irigaii: Expertul verific dac din doc. 3.1 reiese c
3. Protocol / proces verbal de transmitere solicitantul are drept de proprietate/folosin
a dreptului de proprietate/ folosin asupra terenului/activului fizic aferent investiiei.
gratuit (pe o durat de minim 10 ani de la Acordul pentru realizarea investiiei pentru membrii
semnarea contractului de finanare, i OUAI/FOUAI este asigurat prin Hotrrea Adunrii
dup caz, declaraie pe proprie rspundere Generale a Membrilor. Adunarea General a
prin care se angajeaz ca va prelungi Membrilor va depune ntreaga diligen pentru a
protocolul/procesul verbal cu diferena de obtine acordurile (declaraii) de la deintorii de
perioad care s acopere perioada de 10 teren care nu sunt membrii, precum i pentru
ani) asupra infrastructurii de mbuntiri rezolvarea oricror divergene/conflicte cu acetia,
funciare pe care o administreaz i ii va asuma orice impediment/prejudiciu cauzat
organizaia/federaia pentru agricultorii de acestora (terilor).
pe teritoriul acesteia (OUAI/FOUAI). Expertul verific ca documentele prezentate la pct.
3.1 s fie emise pe numele solicitantului.
Documente ce atest dreptul de Se verific dac documentul 5 este eliberat pe
proprietate/ folosin asupra terenului/ numele solicitantului i dac datele de identificare
activului fizic aferent investitiei. prezentate corespund cu cele menionate n
cererea de finanare. Acest document trebuie s fie
Hotrrea Adunrii generale a n vigoare la data depunerii cererii de finanare i s
organizaiei/ reprezentanilor fie certificat de OROIF.
organizaiilor membre ale federaiei
utilizatorilor de ap pentru irigaii pentru Pentru infrastructura social, educaional,
investiia solicitat obiective de patrimoniu:
Expertul verific dac terenul pe care se
Document privind nregistrarea amplaseaz proiectul este nregistrat n domeniul
solicitantului n Registrul Naional al public. n situaia n care n inventarul publicat n
Organizaiilor de mbunatiri Funciare. Monitorul Oficial al Romniei drumurile sau
terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt
incluse n domeniul public, sunt incluse ntr-o
poziie global sau nu sunt clasificate, expertul
verific legalitatea modificrilor/completrilor
efectuate i dac prin acestea se dovedete c
terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului
aparin domeniului public.

Pentru infrastructura social, n cazul proiectelor privind infrastructura


educaional, obiective de patrimoniu: educaional/social, expertul verific dac terenul
Studiul de Fezabilitate/Documentatia de pe care se amplaseaz proiectul este nregistrat n
avizare pentru Lucrari de Interventii domeniul public i este n afara incintei colilor din
si mediul rural. Dac n inventarul bunurilor ce aparin
Inventarul bunurilor ce aparin domeniului domeniului public al comunei, publicat n Monitorul
public al comunei/comunelor, ntocmit oficial al Romniei, terenurile care fac obiectul
conform legislaiei n vigoare privind proiectului nu sunt incluse n domeniul public, sau
proprietatea public i regimul juridic al sunt incluse ntr-o poziie global, expertul va ine
acesteia, atestat prin Hotrre a cont de Hotrrea Consiliului Local privind
Guvernului i publicat n Monitorul Oficial
aprobarea modificrilor i/sau completrilor la
al Romniei (copie dup Monitorul Oficial)
inventar n sensul includerii n domeniul public sau
i detalierii poziiei globale existente, Nu este
n situaia n care n Inventarul bunurilor
necesar prezentarea extrasului de carte funciar
care alctuiesc domeniul public drumurileprivind intabularea terenului n faza de
care fac obiectul proiectului nu sunt evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de
incluse n domeniul public sau sunt incluse
prezentat la ultima cerere de plat.
ntr-o poziie global sau nu sunt n cazul solicitanilor publici care realizeaza investiii
clasificate, solicitantul trebuie s prezinte
de infrastructur i pe alte terenuri publice ce nu
Hotrrea/hotararile consiliului local
aparin solicitantului, ci altei uniti administrativ
privind aprobarea modificrilor i / sau teritoriale, se verific n plus, dac acesta i-a dat
completrilor la inventar n sensul acordul pentru realizarea investiiei.
includerii n domeniul public sau detalierii
.
poziiei globale existente sau clasificrii
Pentru ONG expertul verific actul de proprietate
unor drumuri neclasificate, cu respectarea
iar n cazul Contractului de concesiune/delegare a
prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.
administrrii bunului imobil perioada de delegare a
215/ 2001, republicat, cu modificrile i
administrarii bunului imobil (minim 10 ani).
completrile ulterioare, a administraieiPentru ONG-uri, se verifica dac actul de
publice locale, n privina supunerii proprietate sau contractul de concesiune asupra
acesteia controlului de legalitate al
cldirii/terenului care face/fac obiectul cererii de
Prefectului, n condiiile legii (este finanare, certific dreptul de proprietate/folosin
suficient prezentarea adresei de naintare
asupra acestora (minim10 ani).
ctre instituia prefectului pentru controlul
n cazul contractelor de concesiune se verific
de legalitate). adresa emis de concendent din care s reias
sau situaia privind respectarea clauzelor contractuale,
avizul administratorului terenului
realizarea investiiilor prevzute n contract i alte
aparinnd domeniului public, altul decatclauze. n cazul n care solicitantul nu i-a respectat
cel administrat de primarie (dac este obligaiile contractuale sau nu deine drept de
cazul) folosin asupra imobilului concesionat inclusiv pe
perioada de monitorizare, criteriul nu este
Pentru ONG-uri indeplinit.
Documente doveditoare de ctre ONG-uri De asemenea expertul verific dac investiia se
privind dreptul de proprietate / dreptul realizez la nivel de comun, respectiv n satele
de uz, uzufruct, superficie, servitute componente.
/administrare pe o perioad de 10 ani,
asupra bunurilor imobile la care se vor
efectua lucrri, conform cererii de
finanare.

Dac verificarea documentelor confirm apartenena la domeniul public, expertul bifeaz


csua din coloana DA din fia de verificare. n caz contrar, expertul bifeaz csua din coloana
NU i motiveaz poziia lui n rubrica Observaii din fia de evaluare general a proiectului,
proiectul fiind neeligibil.

EG9 Investiia va fi precedat de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dac


aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, n conformitate cu legislaia n vigoare,
menionat n cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR


PREZENTATE

-Declaratia pe propria rspundere Condiia se consider ndeplinit prin asumarea de ctre


de la seciunea F a cererii de solicitant a declaraiei pe propria rspundere din Seciunea
finanare. F din Cerere de finanare prin care se angajeaz c va
prezenta documentul emis de ANPM, pn la contractare,
n termenul precizat n notificarea AFIR de selecie a cererii
de finanare. n etapa de contractare verificarea ndeplinirii
condiiei de eligibilitate se va realiza n baza corelrii
informaiilor din SF/ DALI, cu cele din Certificatul de
Urbanism i cu cele din documentul emis de ANPM.

Dac prin verificarea declaraiei pe proprie rspundere din seciunea F din cererea de finanare
se confirm faptul c solicitantul i-a asumat prin propria semntur c va obine i va depune la
contractare documentul ce atest impactul investiiei asupra mediului, emis de ANPM, expertul
bifeaz csua cu DA din fia de verificare. n cazul n care solicitantul nu a semnat i dup caz
tampilat declaraia pe propria rspundere din seciunea F, expertul solicit acest lucru prin
E3.4L i doar n cazul n care solicitantul refuz s i asume angajamentele corespunztoare
proiectului, expertul bifeaz NU, motiveaz poziia sa n liniile prevzute n acest scop la rubrica
Observatii i cererea va fi declarat neeligibil.

EG10 Investiia trebuie s fie racordat la un drum existent


(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura agricol)
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

1. Studiul de Fezabilitate/ Expertul verific n baza informaiilor din Studiul


Documentaia de Avizare a Lucrrilor de de Fezabilitate/ Documentaia de Avizare a
Intervenii, ntocmite conform legislaiei n Lucrrilor de Intervenii, precum i n baza
vigoare privind aprobarea coninutului cadru Planelor ataate, dac investiia este racordat
al documentaiei tehnico-economice aferente la un drum public existent, indiferent de
investiiilor publice, precum i a structurii i clasificarea i stadiul de modernizare a
metodologiei de elaborare a devizului general acestuia/acestora, conform OG 43/1997,
pentru obiective de investiii i lucrri de republicat, cu completrile i modficrile
intervenii. ulterioare
Expertul poate folosi aplicaii software care folosesc imagini din satelit cu ajutorul crora poate
verifica anumite date din proiect (ex.: amplasamentul obiectivului de investiii, racordarea la un
drum public existent, etc).
Dac n urma verificrii documentelor reiese faptul c Investiia nu este racordat la un drum
public existent, indiferent de clasificarea i stadiul de modernizare a acestuia/acestora, expertul
bifeaz csua NU, motiveaz poziia lui n liniile prevzute n acest scop la rubrica Observaii iar
Cererea de Finanare va fi declarat neeligibil.

EG11 Solicitantul trebuie s fac dovada faptului c investiia se regsete n


amenajamentul silvic, iar n cazul modernizrii drumului forestier, acesta s se regseasc n
inventarul deintorului.
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Studiul de Fezabilitate/ Documentaia de Drumurile propuse prin proiect (noi, extinderi


Avizare a Lucrrilor de Intervenii, ntocmit/ i/ sau modernizri) trebuie s fie prevzute n
conform legislaiei n vigoare privind amenajamentul silvic.
aprobarea coninutului cadru al documentaiei Pentru drumuri forestiere noi, investiia este
tehnico-economice aferente investiiilor eligibil dac n amenajamentul silvic este
publice, precum i a structurii i metodologiei meniont necesitatea construirii unui drum
de elaborare a devizului general pentru forestier nou, pe amplasamentul propus prin
obiective de investiii i lucrri de intervenii. proiect i care aparine solicitantului. Se vor
ataa copii dupa hrile amenajistice i
Extras din Amenajamentul silvic planurile privind instalaiile de transport ale
amenajamentelor silvice n vigoare pentru
Inventarul bunurilor care aparin domeniului pdurile tuturor proprietarilor fondului
public al UAT/ UAT-urilor, ntocmit conform forestier deservit de drumul care face obiectul
legislaiei n vigoare privind proprietatea proiectului.
public i regimul juridic al acesteia/acestora, Proiectele pentru drumuri forestiere noi,
atestat prin Hotrre a Guvernului i publicat n amplasate n pdurile mai multor proprietari,
Monitorul Oficial al Romniei (copie dup pot fi depuse numai de asociaiile
Monitorul Oficial)-pentru solicitanii UAT-uri; proprietarilor acestor terenuri, constituite
conform legii.
Hotrrea Consiliului Local privind aprobarea Pentru modernizri de drumuri forestiere
modificrilor i/ sau completrilor la inventarul acestea trebuie s se regseasc n :
domeniului public n sensul includerii n - Inventarul bunurilor care aparin
domeniul public sau detalierii unei/unor poziii domeniului public, n cazul administratorului
globale existente, cu respectarea prevederilor pdurilor statului ;
art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a - Inventarul bunurilor care aparin
administraiei publice locale, republicat, cu domeniului public al UAT/UAT-urilor, ntocmit
modificrile i completrile ulterioare, adic s conform legislaiei n vigoare privind
fi fost supus controlului de legalitate al proprietatea public i regimul juridic al
Prefectului, n condiiile legii (este suficient acesteia/acestora, atestat prin Hotrre a
prezentarea adresei de naintare ctre Instituia Guvernului i publicat n Monitorul Oficial al
Prefectului pentru controlul de legalitate). Romniei (copie dup Monitorul Oficial) n
cazul beneficiarilor UAT-uri ;
Inventarul bunurilor care aparin deintorului n situaia n care n Inventarul bunurilor care
(pentru beneficiarii privai sau forme alctuiesc domeniul public drumurile forestiere
asociative); care fac obiectul proiectului nu sunt incluse n
domeniul public sau sunt incluse ntr-o poziie
Inventarul domeniului public, n cazul global, solicitantul trebuie s anexeze la
administratorului pdurilor statului. inventarul aprobat i documentul
Inventarul bunurilor care aparin deintorului,
pentru beneficiarii privai.

Dac n urma verificrii documentelor reiese faptul c Investiia nu se regseste n


amenajamentul silvic/inventarul deintorului, expertul bifeaz csua NU, motiveaz poziia lui
n liniile prevzute n acest scop la rubrica Observaii iar Cererea de Finanare va fi declarat
neeligibil.

EG12 Solicitantul trebuie s fac dovada c prin investiia n drumuri forestiere, acestea vor fi
deschise publicului n mod gratuit.
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Hotrrea Consiliului Local/ Hotrrile Expertul verific Hotrrile, cu referire la


Consiliilor Locale pentru implementarea urmtoarele puncte (obligatorii):
proiectului necesitatea, oportunitatea i potenialul
economic al investiiei;
sau lucrrile vor fi prevzute n bugetul/ele local/e
pentru perioada de realizare a investiiei;
Actul/ Hotrrea organului de decizie al angajamentul de a asigura funcionarea la
persoanei juridice proprietare/ administrator parametri proiectai i ntretinerea investitiei, pe o
de pduri privind implementarea perioad de minim 5 ani, de la ultima tran de
proiectului, plat;
suprafeele forestiere deservite de investiie;
angajamentul de a asigura c prin investiia n
drumuri forestiere, acestea vor fi deschise
publicului n mod gratuit.
Dac verificarea documentelor confirm faptul c proiectul are Hotrrea Consiliului Local/
Hotrrile Consiliilor Locale sau Actul/ Hotrrea organului de decizie, cu punctele obligatorii
mentionate pentru realizarea investiiei, expertul bifeaz csua din coloana DA din fia de
verificare. n caz contrar, expertul bifeaz csua din coloana NU i motiveaz poziia lui n
rubrica Observaii din fia de evaluare general a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind
ndeplinit.

EG13 Investiia este n conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice


aferente Directivei Cadru Ap pentru suprafeele vizate i cu programul relevant de msuri,
dac este cazul
(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura de irigaii)

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR


PREZENTATE

Autorizaia de gospodrire a Expertul verific dac n Autorizaia de gospodrire a apelor


apelor pentru amenajri pentru pentru amenajri pentru irigaii emis pentru ANIF-ul
irigaii emis pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI/ OUAI de ctre ANAR sunt specificate
teritorial sau FOUAI/OUAI de ctre att asigurarea apei pentru irigaii ct i bazinul hidrografic
ANAR (copie). i dac aceasta este n teremenul de valabilitate. De
asemenea expertul verific dac Autorizaia ANAR
menionat mai sus este eliberat pentru amenajri pentru
irigaii (nu sunt valabile autorizaiile ANAR din care rezult
dreptul ANIF/FOUAI s foloseasc receptori pentru
evacuarea apelor n exces nu i dreptul s foloseasc surse
pentru alimentarea cu ap pentru irigaii).
Pentru OUAI/FOUAI cu alimentarea direct din surs se va
prezenta Autorizarea de gospodrire a apelor pentru
amenajri pentru irigaii emis de ctre ANAR filiala
Gospodrirea Apelor Romne, n vigoare la data depunerii
Cererii de Finanare.
Dac n autorizaia de gospodrire a apelor pentru amenajri pentru irigaii emis pentru ANIF-
ul teritorial sau FOUAI/OUAI de ctre ANAR nu sunt menionate elementele de mai sus sau
dac autorizaia nu este eliberat pentru amenajri pentru irigaii sau dac autorizaia nu este
n termenul de valabilitate, proiectul este neeligibil.

EG14 Investiia prevede contorizarea apei.


(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura de irigaii)

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR


PREZENTATE

Studiul de Fezabilitate/ Documentaia de Expertul verific n baza informaiilor din Studiul de


Avizare a Lucrrilor de Intervenii, Fezabilitate/ Documentaia de Avizare a Lucrrilor de
ntocmit/ conform legislaiei n vigoare Intervenii dac investiia prevede contorizarea apei.
privind aprobarea coninutului cadru al
documentaiei tehnico - economice
aferente investiiilor publice, precum i a
structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de
investiii i lucrri de intervenii).
Dac n urma verificrii documentelor reiese faptul c investiia nu prevede contorizarea apei
atunci, expertul bifeaz csua NU, motiveaz poziia lui n liniile prevzute n acest scop la
rubrica Observaii iar Cererea de Finanare va fi declarat neeligibil. n cazul n care la vizita pe
teren se constat c staia de pompare care alimenteaz cu ap plotul de irigaii din proiect
este deja dotat cu debitmetre (de ex. staia a fost modernizat pe baza unui proiect pe M125
din PNDR 2007-2013) pentru contorizarea apei atunci condiia de eligibilitate se consider
implicit ndeplinit.

EG15 Investiia vizeaz o suprafa identificat ca viabil n Programul Naional de


Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaii din Romnia.
(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura de irigaii)
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE

Anexa 3 - Lista amenajarilor viabile in Expertul verific dac investiia propus a fi realizat
care se regsesc cele 619.916 ha pe care de OUAI/FOUAI este situat n amenajarea pentru
a fost aplicata cel putin o udare. irigaii menionat n SF/DALI respectiv n Adeverina
emis pentru solicitant de ANIF.
Adeverina emis de ANIF n acest sens expertul verific existena n piesele
desenate din SF/DALI a planului de ansamblu al
Planul de ansamblu al amenajrii pentru amenajrii pentru irigaii pe care trebuie s fie
irigaii pe care este materializat materializat suprafaa deservit de OUAI/FOUAI.
suprafaa deservit de OUAI/FOUAI, plan Condiia de eligibilitate se va considera ndeplinit
prezentat n cadrul pieselor desenate din dac investiia propus a fi realizat de OUAI/FOUAI
SF/DALI. este situat n suprafaa viabil a amenajrii pentru
irigaii din care face parte i care se regsete n
tabelul din Anexa 12 - Analiza viabilitii economice a
sistemelor de irigaii din H.G. nr. 793/2016 pentru
aprobarea Programului Naional de Reabilitare a
Infrastructurii Principale de Irigaii din Romnia.
Acest lucru se va stabili n baza informaiilor din
Adeverina emis de ANIF pentru solicitant.
Expertul verific ca n Adeverina ANIF s fie precizat
c ploturile propuse prin proiect se regsesc n
suprafaa viabil din amenajarea din care acestea fac
parte, conform tabelului Analiza viabilitii
economice a sistemelor de irigaii din Anexa 1 2 la
H.G. nr. 793/ 26.10.2016 pentru aprobarea
Programul Naional de Reabilitare a Infrastructurii
Principale de Irigaii din Romnia.
Expertul verific dac amenajarea din care face parte
plotul de irigaii din proiect precizat n Adeverin se
regsete printre amenjrile avnd suprafee viabile.
Nu sunt eligibile proiectele din afara suprafeelor
viabile din aceste amenajri.

EG16 Sistemul de irigaii prevzut prin proiect trebuie s fie racordat la o infrastructur
principal funcional.
(doar pentru proiectele care prevd investiii n infrastructura de irigaii)

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL


DOCUMENTELOR PREZENTATE

Adeverina ANIF completat; Verificarea ndeplinirii condiiei de eligibilitate


Autorizaia de gospodrire a apelor pentru se va face n baza informaiilor din adeverina
amenajri pentru irigaii emis pentru ANIF-ul emis de ANIF pentru solicitant .
teritorial sau FOUAI/OUAI de ctre ANAR Condiia se consider ndeplinit dac n
(copie). Adeverina ANIF menionat mai sus este
specificat c sistemul de irigaii prevzut prin
proiect este racordat la o infrastructur
principal funcional.
Pentru OUAI/FOUAI cu alimentarea direct din
surs se va prezenta Autorizaia. .
Dac n Adeverina ANIF nu este menionat c sistemul de irigaii din proiect este racordat la o
infrastructur principal funcional expertul bifeaz casua din coloana NU i motiveaz
poziia lui n rubrica Observaii, condiia de eligibilitate nefiind ndeplinit. n caz contrar,
expertul bifeaz csua din coloana DA, condiia de eligibilitate fiind ndeplinit. De asemenea,
pentru OUAI/FOUAI alimentate direct de la surs Autorizaia emis de ANAR-filiala
Gospodrirea Apelor Romne nu este n vigoare atunci condiia de eligibilitate se consider c
nu este ndeplinit, proiectul fiind neeligibil.

EG17 Introducerea investiiei din patrimoniul cultural n circuitul turistic, la finalizarea


acesteia
(doar pentru proiectele care prevd investiii privind obiective de patrimoniu)

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL

DOCUMENTELOR PREZENTATE

Declaraia pe propria rspundere dat Expertul verific n Declaraia pe propria


de solicitant din care s reias c rspundere dac solicitantul s-a angajat c dup
dup realizarea investiiei din realizarea investiiei din patrimoniul cultural,
patrimoniul cultural, aceasta va fi aceasta s fie nscris ntr-o reea de promovare
nscris ntr-o reea de promovare turistic.
turistic

Dac n urma verificrii documentului reiese faptul c solicitantul s-a angajat c dup realizarea
investiiei din patrimoniul cultural, aceasta s fie nscris ntr-o reea de promovare turistic
expertul bifeaz csua DA. n caz contrar, expertul bifeaz csua din coloana NU i motiveaz
poziia lui n rubrica Observaii din fia de evaluare general a proiectului, proiectul fiind
neeligibil.
Se va bifa NU ESTE CAZUL pentru investiiile de modernizare i dotare a cminelor culturale.

C. Verificarea bugetului indicativ.


Verificarea const n asigurarea c toate costurile de investiii propuse pentru finanare sunt
eligibile i calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole i subcapitole.
Expertul verific n Cererea de finanare care este actul normativ care a stat la baza ntocmirii
SF/DALI: H.G. nr. 28/2008 pentru obiectivele/proiectele de investiii menionate la art.15 din
HG nr.907/2016 sau H.G. nr. 907/2016.
n cazul n care solicitantul a depus cererea de finanare conform H.G. nr. 28/2008 se verific
dac a fost ataat la dosarul cererii de finanare documentul n baza creia obiectivul de
investiie este exceptat de la prevederile H.G. nr. 907/2016 n conformitate cu Art. 15 din
aceast hotrre.
Dac SF/ DALI a fost elaborat conform H.G. nr. 28/2008 fr ca obiectivul de investiie s se
nscrie n prevederile Art. 15 din H.G. nr. 907/2016, atunci proiectul este neeligibil.
Bugetul indicativ respectiv anexele A1, A2 i A3 la acesta completat de solicitant n cererea de
finanare trebuie s fie n corelare cu SF/DALI n ceea ce privete structura devizului general i a
devizelor pe obiect prevzut actului normativ care a stat la baza ntocmirii lor.
DOCUMENTE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
PREZENTATE

1.Studiul de Se verific Bugetul indicativ din cererea de finanare prin corelarea


Fezabilitate / informaiilor menionate de solicitant n liniile bugetare cu prevederile
Documentaia de din fia tehnic a sub-msurii.
Avizare a Lucrrilor de Se va verifica dac tipurile de cheltuieli i sumele nscrise sunt corecte i
Intervenii/ Memoriul corespund devizului general al investiiei.
Justificativ (doar pentru Bugetul indicativ se verific astfel:
achiziii simple i dotri - valoarea eligibil pentru fiecare capitol s fie egal cu valoarea
fr montaj), ntocmite eligibil din devize;
conform legislaiei n - valoarea pentru fiecare capitol sa fie egal cu valoarea din devizul
vigoare privind general, fr TVA;
aprobarea coninutului - n matricea de verificare a bugetului indicativ se completeaz
cadru al documentaiei Actualizarea din bugetul indicativ al CF, care nu se regsete n devizul
tehnico-economice general;
aferente investiiilor - n bugetul indicativ valoarea TVA este egal cu valoarea TVA din
publice, precum i a devizul general.
structurii i
metodologiei de Cheile de verificare sunt urmtoarele:
elaborare a devizului - valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din (cheltuieli
general pentru obiective eligibile de la subCap 1.2 + subCap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4 );
de investiii i lucrri de - cheltuieli diverse i neprevzute (Pct. 5.3) trebuie s fie trecute n
intervenii. rubrica neeligibil;

Cererea de finanare. - actualizarea nu poate depi 5% din totalul cheltuielilor eligibile.


Bugetul indicativ i Se verific corectitudinea calculului.
anexele A1, A2 i A3 la Se verific corelarea datelor prezentate n Devizul general cu cele
acesta. prezentate n studiul de fezabilitate.
Verificarea const n asigurarea c toate costurile de investiii propuse pentru finanare sunt
eligibile i calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole i subcapitole.
Se completeaz matricea de verificare a Bugetului indicativ n format electronic, se tiprete i
se ataseaz la E 1.2L FIA DE EVALUARE GENERAL A PROIECTULUI.

1. Informaiile furnizate n cadrul bugetului indicativ din cererea de finanare sunt corecte i
sunt n conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate n Studiul de fezabilitate/
Documentaia de Avizare a Lucrrilor de Intervenii/ Memoriul Justificativ?.

Dup completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, dac cheltuielile din cererea de
finanare corespund cu cele din devizul general i devizele pe obiect, neexistnd diferene,
expertul bifeaz caseta corespunztoare DA.
Observaie:
a) Dac exist diferene de ncadrare, n sensul c unele cheltuieli neeligibile sunt trecute
ncategoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin
Fia de solicitare a informaiilor suplimentare E3.4L.
Prin transmiterea formularului E3.4L de ctre solicitant cu bugetul corectat , expertul va
modifica bugetul n Fia E1.2L i bifeaz DA cu diferene , motivandu-i poziia n linia prevzut
n acest scop la rubrica Observaii.
n cazul n care nu se efectueaz corectura de ctre solicitant prin formularul E3.4L, expertul
bifeaza NU i i motiveaz poziia n linia prevzut n acest scop la rubrica Observaii.
b) Dac exist mici diferene de calcul n cererea de finanare fa de devizul general i devizele
pe obiect, expertul efectueaz modificarile n buget i n matricea de verificare a Bugetului
indicativ din fia E1.2L (n baza informaiilor din formularul E3.4L trimis de ctre solicitant
referitoare la diferenele de calcul , i bifeaz caseta corespunzatoare DA cu diferene. n acest
caz se vor oferi explicaii n rubrica Observaii.
n cazul n care nu se efectueaz corectura de ctre solicitant prin formularul E3.4L, expertul
bifeaz NU i i motiveaz poziia n linia prevzut n acest scop la rubrica Observaii.
Cererea de finanare este declarat eligibil prin bifarea casuei corespunzatoare DA/DA cu
diferente.
c) n cazul n care o parte din investiie nu respect criteriile de eligibilitate se va solicita prin
Fia de solicitare a informaiilor suplimentare E3.4L corectarea bugetului. Dac solicitantul
renun la acea parte de investiie i funcionalitatea nu este asigurat, atunci proiectul este
neeligibil n ntregul lui.
d) Pentru tronsoanele de drum forestier care la verificarea pe teren nu s-au identificat ca
eligibile, se va solicita, prin Fia de solicitare a informaiilor suplimentare E3.4L, corectarea
bugetului indicativ cu trecerea cheltuielilor aferente acestora n coloana cheltuielilor neeligibile.
Dac nu se poate recalcula din informaiile prezentate n proiect i respectiv n amenajamentul
silvic , odat cu solicitarea corectrii bugetului, se solicit i clarificri privind suprafaa de fond
forestier deservit de tronsonul/tronsoanele neeligibil/e.
Dac solicitantul renun la acea parte de investiie i funcionalitatea nu este asigurat, atunci
proiectul este neeligibil n ntregul lui.

2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie ntre Euro i moneda naional
pentru Romnia este cea publicat de Banca Central European pe Internet la adresa:
<http://www.ecb.int/index.html> (se anexeaz pagina coninnd cursul BCE din data
ntocmirii Studiului de fezabilitate/Documentaia de Avizare a Lucrrilor de Intervenii):
Expertul verific dac data i rata de schimb din cererea de finanare i cea utilizat n devizul
general din studiul de fezabilitate/ Documentaia de Avizare a Lucrrilor de Intervenii/
Memoriul Justificativ. corespund cu cea publicat de Banca Central European pe Internet la
adresa: <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va ataa pagina coninnd cursul BCE din
data ntocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentaia de Avizare a Lucrrilor de Intervenii/
Memoriului Justificativ.
Dac n urma verificrii se constat c aceasta corespunde, expertul bifeaz caseta
corespunztoare DA. Dac aceasta nu corespunde, expertul bifeaz caseta corespunztoare NU
i ntiineaz solicitantul n vederea clarificrii prin Fia de solicitare a informaiilor
suplimentare E3.4L.

3. Sunt investiiile eligibile n conformitate cu specificatiile sub-msurii ?.


Se verific dac cheltuielile neeligibile din fia msurii din SDL sunt incluse n devizele pe obiecte
i bugetul indicativ.
Se verific lista investiiilor i costurilor neeligibile i cu prevederile Hotrrii de Guvern nr.
226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural prin Programul Naional de Dezvoltare Rural
2014 2020, cu modificrile i completrile ulterioare.
Se verific lista investiiilor i costurilor neeligibile i cu prevederile cap. 8.1 din Programul
Naional de Dezvoltare Rural 2014 2020.
4. Costurile generale ale proiectului (acele costuri necesare pentru pregtirea i implementarea
proiectului, constnd n cheltuieli pentru consultan, proiectare, monitorizare i management,
inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economic i de mediu, taxele pentru
eliberarea certificatelor, precum i cele privind obinerea avizelor i autorizaiilor necesare
implementrii proiectelor, prevzute n legislaia naional) direct legate de realizarea
investiiei, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele
proiecte care nu includ constructii?
Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifeaz DA in caseta
corespunzatoare, in caz contrar bifeaz NU i i motiveaz poziia n linia prevzut n acest
scop la rubrica Observaii Prin transmiterea formularului E3.4L de ctre solicitant cu bugetul
corectat, expertul completeaz bugetul din fia E1.2L i bifeaz DA cu diferene i i motiveaz
poziia n linia prevzut n acest scop la rubrica Observaii.
n cazul n care nu se efectueaz corectura de ctre solicitant, expertul bifeaz NU i i
motiveaz poziia n linia prevzut n acest scop la rubrica Observaii.
Cererea de finanare este declarat eligibil prin bifarea csuei corespunztoare DA/DA cu
diferene.

3.5. Cheltuielile diverse i neprevzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt ncadrate n
rubrica neeligibil ?.

Expertul verific n bugetul indicativ dac valoarea cheltuielilor diverse i neprevzute este
trecut la rubrica cheltuieli neeligibile.
Dac aceste costuri se ncadreaz la rubrica neeligibile, expertul bifeaz DA n caseta
corespunztoare, n caz contrar solicit corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4L.
Prin transmiterea formularului E3.4L de ctre solicitant cu bugetul corectat, expertul
completeaz bugetul din fia E1.2L i bifeaz DA cu diferene i i motiveaz poziia n linia
prevzut n acest scop la rubrica Observaii.
n cazul n care solicitantul nu transmite formularul E3.4L cu bugetul corectat, expertul bifeaz
NU i i motiveaz poziia n linia prevzut n acest scop la rubrica Observaii.
Cererea de finanare este declarat eligibil prin bifarea csuei corespunztoare DA/DA cu
diferene.

3.6. TVA-ul este corect ncadrat n coloana cheltuielilor neeligibile/ eligibile?


Taxa pe valoarea adugat este cheltuial neeligibil, cu excepia cazului n care aceasta nu se
poate recupera n temeiul legislaiei naionale privind TVA-ul i a prevederilor specifice pentru
instrumente financiare.
Expertul verific dac solicitantul a bifat csua corespunztoare n declaraia pe propria
rspundere de la seciunea F din cererea de finanare.
Dac solicitantul este pltitor de TVA, valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile purttoare de
TVA, este trecut n coloana cheltuielilor neeligibile?
Expertul verific dac valoare TVA este trecut n coloana cheltuielilor neeligibile, n cazul n care
solicitantul a declarat c este pltitor de TVA, i bifeaz DA n csua corespunztoare.
Expertul va bifa csua NU n cazul n care solicitantul este pltitor de TVA i valoarea TVA este
trecut n coloana cheltuielilor eligibile i va opera modificrile n bugetul indicativ, motivndu-i
decizia la rubrica Observaii.
Dac solicitantul este nepltitor de TVA, valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile purttoare
de TVA, poate fi trecut n coloana cheltuielilor eligibile sau neeligibile.
Expertul va bifa DA n csua corespunztoare dac TVA este trecut n coloana cheltuielilor
eligibile si verific dac valoarea TVA se refer numai la valoarea cheltuielilor eligibile purttoare
de TVA.
n cazul identificrii unor diferene, expertul verific corectitudinea valorii TVA i bifeaz DA cu
diferene i va opera modificrile n bugetul indicativ, motivndu-i decizia la rubrica Observaii.

D. Verificarea rezonabilitii preurilor.


1. Preurile utilizate la ntocmirea devizelor se ncadreaz n prevederile
H.G. nr. 363/2010 cu completrile i modificrile ulterioare ?.
Expertul compar costul total al investiiei (fr TVA) din Devizul Genral, cu valoarea costurilor
stabilite de AFIR pentru lucrri de investiii. n situaia n care valoarea unitar din cererea de
finanare este mai mare dect cea stabilita de AFIR pentru acelai tip de investiie, se solicit
justificri privind fundamentarea costurilor adoptate i, dup caz, elaborarea de devize pe
obiect distincte pentru categoriile de lucrri incluse n calculul costului, dup cum urmeaz :
n cazul n care expertul constat c valoarea total (fr TVA) din bugetul propus n
cererea de finanare prezint o abatere cuprins ntre 0 i 10% n plus fa de costul de
referin, l va considera eligibil fr a ncepe o aprofundare a rezultatului;
n cazul n care expertul constat c valoarea total (fr TVA) din bugetul propus n
cererea de finanare prezint o abatere ntre 10.01% i 30% n plus fa de costul de
referin, va efectua o analiz aprofundat a proiectului pentru verificarea valorii
menionate mai sus pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia. Totodat acesta
va solicita informaii suplimentare beneficiarului din care s reias foarte clar
modalitatea de calcul a valorii totale (fr TVA). Expertul va decide, n funcie de
documentele primite, eligibilitatea proiectului i va justifica detaliat n fia de evaluare la
rubrica observatii decizia luat;
n cazul n care expertul constat c valoarea total (fr TVA) din bugetul propus n
cererea de finanare prezint o abatere peste 30.01% n plus fa de costul de referin,
va efectua aceeai analiz aprofundata a proiectului ca n cazul de mai sus i va
transmite proiectul mpreun cu analiza efectuat, cu punctul sau de vedere, la sediul
central. Experii de la sediul central vor evalua, din punct de vedere al rezonabilitii
preturilor, valoarea total (fr TVA) din bugetul propus n cererea de finanare, iar n
cazul n care consider necesar vor solicita informaii suplimentare. n urma acestei
verificri experii vor decide dac proiectul verificat respect rezonabilitatea preurilor.
n plus, n cazul n care se constat costuri aferente investiiei de baz, cap. 4.1 din Devizul
General, mai mari dect cele similare stabilite prin HG nr. 363/2010, expertul va analiza situaia
i va solicita clarificrile necesare, dup caz.
n funcie de rspuns i de analiza efectuat, expertul ajusteaz, dac este cazul, bugetul
indicativ i notific solicitantul despre aceste modificri. Motivele care au condus la modificri
ale bugetului sunt menionate la rubrica Observaii.

4.2 Pentru lucrri, exist n SF/DALI declaraia proiectantului semnat i tampilat privind
sursa de preuri ?.

Expertul verific existena precizrilor proiectantului privind sursa de preuri din Studiul de
fezabilitate/DALI, dac declaraia este semnat i tampilat i bifeaz n caseta
corespunztoare DA sau NU.
Dac proiectantul nu a indicat sursa de preuri pentru lucrari, expertul ntiineaz solicitantul
prin formularul E3.4L pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preuri,
menionnd c dac aceasta nu este transmis, cheltuielile devin neeligibile. Dup primirea
declaraiei proiectantului privind sursa de preuri, expertul bifeaz DA. Dac n urma solicitrii
de informaii, solicitantul nu furnizeaz declaraia proiectantului privind sursa de preuri,
cheltuielile corespunztoare devin neeligibile i expertul modific bugetul indicativ respectiv
valoarea total eligibil proiectului, n sensul diminurii acestuia cu costurile corespunztoare.

E. Verificarea Planului Financiar

Plan Financiar Totalizator


Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total proiect
0 1 2 3
Euro Euro Euro
1. Ajutor public nerambursabil
2. Cofinanare privat, din care:
2.1 - autofinanare
2.2 - mprumuturi
3.Buget Local
4. TOTAL PROIECT
Procent contribuie public
Avans solicitat
Procent avans

Formule de calcul: Restricii


Col.3 = col.1 + col.2 R.1, col.1= grad de interventie% x R.4, col.1
R.4 = R.1 + R.2 + R.3
R.2 = R.2.1 + R.2.2 Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil*100
X %=procent contribuie public

1 Planul financiar este corect completat i respect gradul de intervenie public ?.


Expertul verific dac gradul de intervenie este de max. 100 % pentru investiiile de utilitate
public care deservesc ntreaga comunitate i nu va depi:
Expertul verific dac gradul de intervenie public este de maxim:
90% pentru pentru operaiunile generatoare de venit
100% pentru operaiunile generatoare de venit cu utilitate public
100% pentru operaiunile negeneratoare de venit

2 Proiectul se ncadreaz n plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL


prin fia msurii din SDL, fr a depi valoarea maxim eligibil nerambursabil de 200.000
euro?

Expertul verific n Planul financiar, rndul Ajutor public nerambursabil, coloana 1, dac
cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat n fia tehnic a msurii din SDL i
sunt n conformitate cu condiiile precizate.
Dac valoarea eligibila a proiectului se ncadreaz n plafonul maxim al sprijinului public
nerambursabil, expertul bifeaz n caseta corespunztoare DA.
Dac valoarea eligibil a proiectului depeste plafonul maxim al sprijinului public
nerambursabil, expertul bifeaz n caseta corespunztoare NU i i motiveaz poziia n linia
prevzut n acest scop la rubrica Observaii.
5.3 Avansul solicitat se ncadreaz ntr-un cuantum de pn la 50% din ajutorul public aferent
proiectului ?
Expertul verific dac avansul cerut de ctre solicitant reprezint cel mult 50% din ajutorul
public pentru investiii. Dac da, expertul nscrie valoarea n Planul financiar i bifeaz caseta
DA, n caz contrar solicit corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4L.
Prin transmiterea formularului E3.4L de ctre solicitant cu bugetul corectat, expertul nscrie
valoarea n Planul financiar i bifeaz DA cu diferene i i motiveaz poziia n linia prevzut n
acest scop la rubrica Observatii.
n cazul n care nu se efectueaz corectura de ctre solicitant, expertul bifeaz NU i i
motiveaz poziia n linia prevzut n acest scop la rubrica Observatii.
n cazul in care potenialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifeaz caseta Nu este cazul.
E1.2L FIA DE EVALUARE GENERAL A PROIECTULUI (art. 17, alin. (1), lit. (a), (b), art. 19, alin.
(1), lit. (b), art. 21, alin (1), lit.(e) din Reg. (UE) nr. 1305/2013)

Fia de evaluare general a proiectului


cu obiective care se ncadreaz n prevederile art. 17, alin. (1), lit. (a), (b), art. 19, alin. (1), lit. (b),
art. 21, alin (1), lit.(e) din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Numrul de nregistrare al Cererii de Finanare* (CF):
......................................................................................
*se va prelua din Fia de verificare a ncadrrii proiectului E1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________
Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansrii apelului de selecie de ctre GAL: ________________________________


Data nregistrrii proiectului la GAL: _________________________________________
Data depunerii proiectului de ctre GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________
Structura responsabil de verificarea proiectului: ..............
Data transmiterii proiectului de ctre SLIN-OJFIR la structura responsabil:..............

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________


Statut juridic solicitant:_____________________________________________________
Date personale reprezentant legal
Nume: _______________________________
Prenume:____________________________
Funcie reprezentant legal:___________________________________________________

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI


A. Verificarea eligibilittii solicitantului Verificare efectuat
DA NU NU
ESTE
CAZUL
1. Cererea de finanare se afl n sistem (solicitantul a mai depus acelai

proiect n cadrul altei msuri din PNDR)?
2 Solicitantul este nregistrat n Registrul debitorilor AFIR, att pentru

Programul SAPARD, ct i pentru FEADR?
3 Solicitantul are un proiect selectat pentru finanare n aceeai sesiune
continu, dar nu a ncheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat

n termen dovada cofinanrii solicitat prin Notificarea privind
selectarea cererii de finanare i semnarea contractului de finanare?
4 Solicitantul i-a nsuit n totalitate angajamentele luate n Declaraia

pe proprie raspundere F, aplicabile proiectului?
5 Solicitantul are n implementare proiecte n cadrul uneia dintre
msurile 141, 112, 411-141, 411-112, aferente PNDR 2007 2013 sau
are proiect depus pe submsura 6.1 sau 6.3 i nu i s-a acordat nc cea

de-a doua tran de plat?
(doar pentru proiectele cu obiective care se ncadreaz n prevederile
art. 17, alin (1), lit. a i b)
6 Solicitantul nu trebuie s fie n dificultate, n conformitate cu
legislaia n vigoare

7. Solicitantul indeplineste conditia sa nu se afl n procedur de


executare silit, reorganizare judiciar, faliment, nchidere
operaional, dizolvare, lichidare sau administrare special, nu au

activitatea suspendat sau alte situaii similare reglementate de lege ?
(doar pentru proiectele cu obiective care se ncadreaz n prevederile
art. 17, alin (1), lit. b) (schema GBER)
8. La data depunerii cererii de finanare solicitantul indeplineste
conditia sa nu nregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele
locale sau debite provenind din neplata contribuiilor de asigurri
sociale, a contribuiilor de asigurri pentru omaj, a contribuiei de

asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, precum i a
contribuiilor pentru asigurrile sociale de sntate.
(doar pentru proiectele cu obiective care se ncadreaz n prevederile
art. 17, alin (1), lit. b) (schema GBER)
9. Intreprinderea face subiectul unui ordin de recuperare nc neexecutat
n urma unei decizii anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de
ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal
i incompatibil cu piaa comun ?.
sau

in cazul n care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja
executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de
recuperare aferenta?
(doar pentru proiectele cu obiective care se ncadreaz n prevederile
art. 17, alin (1), lit. b) (schema GBER)
10.1 Solicitantul a nchis aceeai activitate sau o activitate similar n
Spaiul Economic European n cei doi ani care au precedat depunerea
cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiii
sau
10.2.Solicitantul, n momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri

concrete de a nchide o astfel de activitate ntr-o perioad de doi ani
dup finalizarea investiiei iniiale pentru care solicit ajutoare, n zona in
cauza.?
(doar pentru proiectele cu obiective care se ncadreaz n prevederile art.
17, alin (1), lit. b) (schema GBER)

B.Verificarea conditiilor de eligibilitate Verificare efectuat


DA NU Nu este
cazul
EG1 Solicitantul trebuie s se ncadreze n categoria beneficiarilor eligibili
EG2 Investiia trebuie s se ncadreze n cel puin una din aciunile

eligibile prevzute prin fia msurii din SDL
EG3 Investiia va fi precedat de o evaluare a impactului preconizat
asupra mediului dac aceasta poate avea efecte negative asupra

mediului, n conformitate cu legislaia n vigoare, menionat n cap.
8.1 din PNDR 2014-2020.
EG4 Viabilitatea economic a investiiei trebuie s fie demonstrat n

baza documentatiei tehnico-economice
EG5 Solicitantul trebuie s demonstreze asigurarea cofinanrii investiiei
EG6 Investiia va respecta legislaia n vigoare din domeniul: sntii

publice, sanitar-veterinar i de siguran alimentar;
Seciuni specifice
(doar pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. a)
EG7 Investiia trebuie s se realizeze n cadrul unei ferme cu o
dimensiune economic de minim 4.000 SO* (valoarea produciei
standard);
EG8 Investiiile necesare adaptrii la standardele UE, aplicabile
produciei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaz pentru
prima dat ntr-o exploataie agricol se vor realiza n termen de maxim
24 de luni de la data instalrii (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr.
1305/2013)
EG9 Investiiile necesare adaptrii la noi cerine impuse fermierilor de
legislaia european se vor realiza n termen de 12 luni de la data la care

aceste cerine au devenit obligatorii pentru exploataia agricol (conform
art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013)
EG10 Investiiile n instalaii al cror scop principal este producerea de
energie electric, prin utilizarea biomasei, trebuie s respecte

prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizrii unui
procent minim de energie termic de 10%,
EG 11 n cazul procesrii la nivel de ferm, materia prim procesat va fi
produs agricol (conform Anexei I la Tratat) i produsul rezultat va fi doar
produs Anexa I la Tratat
(doar pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. b)
EG12 Sprijinul va fi limitat la investiii n procesarea produselor agricole
incluse n lista cuprins n Anexa I la Tratatul privind Funcionarea
Uniunii Europene n scopul obinerii de produse Anexa I
(doar pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. b) (schema GBER)
EG13 Sprijinul pentru procesare va fi limitat la investitii n sectoarele de
activitate economica precizate n fia msurii din SDL, n scopul

procesarii produselor agricole incluse n lista cuprins n Anexa I la
TFUE n scopul obinerii de produse non-Anexa I
EG14 Prin investitia propusa solicitantul demonstreaza c sunt

indeplinite conditiile privind efectul stimulativ

Atenie!
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ i a Planului Financiar (inclusiv a viabilitii
economico-financiare) din formularul aferent sub-msurii din PNDR cu investiii similare, n vigoare la
momentul lansrii apelului de selecie de ctre GAL.

C. Verificarea bugetului indicativ Verificare efectuat


DA NU NU ESTE
CAZUL
3.1 Informaiile furnizate n cadrul bugetului indicativ din cererea de
finanare sunt corecte i sunt n conformitate cu devizul general i
devizele pe obiect precizate n Studiul de fezabilitate/ Memoriul
Justificativ?
Da cu diferene*
* Se completeaz n cazul cnd expertul constat diferene fa de
bugetul prezentat de solicitant n cererea de finanare
3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb.
Rata de conversie ntre Euro i moneda naional pentru Romnia este
cea publicat de Banca Central European pe Internet la adresa :
http://www.ecb.int/index.html (se anexeaz pagina coninnd cursul
BCE din data ntocmirii Studiului de fezabilitate):
3.3. Sunt eligibile cheltuielile aferente investiiilor eligibile din proiect, n
conformitate cu cele specificate n cadrul Fiei msurii din SDL n care se
ncadreaz proiectul i cap. 8.1 din PNDR?
3.4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru
pregtirea i implementarea proiectului, constnd n cheltuieli pentru
consultan, proiectare, monitorizare i management, inclusiv onorariile
pentru consiliere privind durabilitatea economic i de mediu, taxele
pentru eliberarea certificatelor, precum i cele privind obinerea avizelor
i autorizaiilor necesare implementrii proiectelor, prevzute n
legislaia naional), direct legate de realizarea investiiei, nu depesc
10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele
proiecte care nu includ construcii?
3.5. Cheltuielile diverse i neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se
ncadreaz, n cazul SF-ului ntocmit pe HG907/2016, n procentul de
maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3,
1.4, 2, 3.5, 3.8 i 4A din devizul general, conform legislaiei n vigoare,
sau, n cazul SF-ului ntocmit pe HG 28/2008 n procentul de maxim
10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 i
4A din devizul general, conform legislaiei n vigoare ?
3.6 Actualizarea respect procentul de max. 5% din valoarea total
eligibil?
3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut n coloana
cheltuielilor eligibile?

Subpuncte specifice proiectelor aferent art. 17, alin. (1), lit. b (schema GBER):

3.8. Costurile activelor necorporale amortizabile sunt eligibile numai


pn la un plafon de 20 % din costurile totale eligibile ale investiiei
iniiale?
3.9.Cheltuielile de marketing respecta plafonul max pe proiect si sunt

de natura celor mentionate in procedura ?
3.10 Valoarea eligibila a componentei investionale majoritare ( euro)
precizata in cererea de finantare in A5 in urma verificarii de expert a

cheltuielilor eligibile din buget, ramane majoritara**in judetul
mentionat in CF?
3.11. In denumirea Devizelor pe obiecte este identificata zona de
dezvoltare regionala (judet) aferenta amplasarii obiectului de

investitie iar in SF sunt identificate tabelar fizic si valoric
utilajele/echipamentele si dotarile aferente fiecarui deviz pe obiect?
3.12 In cazul investitiei combinate extinderea capacitatii
sidiversificarea productiei din denumirea devizelor pe obiect se pot
identifica valoric cele 2 tipuri de investitii iar in SF sunt prezentate
tabelar fizic si valoric utilajele si dotarile aferente fiecarui tip de
investitie?

D. Verificarea rezonabilitii preurilor Verificare efectuat


NU ESTE
DA NU
CAZUL
4.1. Categoria de bunuri se regsete n Baza de Date cu preuri de
Referin?
4.2 Dac la punctul 4.1 rspunsul este DA, sunt ataate extrasele tiprite
din baza de date cu preuri de Referin?
4.3 Dac la pct. 4.1. rspunsul este DA, preurile utilizate pentru bunuri

se ncadreaz n maximul prevzut n Baza de Date cu preuri de
Referin?
4.4 Dac la pct. 4.1 este NU solicitantul a prezentat dou oferte pentru

bunuri a cror valoare este mai mare de 15 000 Euro i o ofert pentru
bunuri a caror valoare este mai mica sau egal cu 15 000 Euro?
4.5 Solicitantul a prezentat dou oferte pentru servicii a cror valoare
este mai mare de 15 000 Euro i o ofert pentru servicii a cror valoare
este mai mica sau egal cu 15 000 Euro?
4.6. Pentru lucrri, exist n studiul de fezabilitate declaraia
proiectantului semnat i tampilat privind sursa de preuri?

E. Verificarea Planului Financiar Verificare efectuat

DA NU NU ESTE CAZUL

5.1 Planul financiar este corect completat i respect


gradul de intervenie public stabilit de GAL prin fia
msurii din SDL?
5.2 Proiectul se ncadreaz n plafonul maxim al

sprijinului public nerambursabil?
5.3 Avansul solicitat se ncadreaz ntr-un cuantum

de pn la 50% din ajutorul public nerambursabil?
5.4 Investitia initiala propusa indeplineste cumulativ
conditiile proiectului unic de investitii?

(se verific doar pentru proiectele aferente schemei
GBER)

F.1. Verificarea condiiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 17, alin. (1), lit. a i b
Seciunea A Indicatori de avertizare
Nr Verificare
Obiectul verificarii Da Nu
crt Documentar Pe teren
Reprezentanii legali/ asociaii/
actionarii administratorii/
solicitantului sunt asociai/
Nu este
1 administratori/ acionari ai altor Verificare n RECOM
cazul
societi care au acelai tip de
activitate* cu cel al proiectului
analizat?
Studiul de Fezabilitate,
Exist utiliti, spaii de producie/
documentele care atest Verificare i
procesare/ depozitare, aferente
2 dreptul de la locul
proiectului analizat, folosite n
proprietate/folosin atasate investiiei
comun cu alte entiti juridice?
cererii de finantare
Exist legturi ntre vnztorul/
arendatorul/ locatorul cldirii/
terenului destinat realizrii
Acte de proprietate/
proiectului sau al terenurilor/ Nu este
3 folosin cldiri/ terenuri/
efectivelor de animale/ cazul
infrastructur de producie
infrastructurii de producie luate n
considerare pentru calcularea SO-
ului i solicitant?
Activitatea propus prin proiect
Studiu de Fezabilitate/
este dependent de activitatea Verificare i
Memoriu Justificativ/
4 unui ter (persoana juridic) i/ sau la locul
documente din Dosarul
creaz avantaje unui ter (persoan investiiei
cererii de finanare
juridic) ?
*acelasi tip de activitate reprezint acea situaie n care dou sau mai multe entiti
economice desfoar activiti autorizate identificate prin aceeai clas CAEN (nivel 4 cifre) i
realizeaz produse/ servicii/ lucrari similare
Observaii : ......................................................................................................................................
....................
..........................................................................................................................................................
Seciunea B ncadrarea ntr-o situaie de creare de condiii artificiale. (se completeaz n
cazul n care exist minim o bif pe coloana DA n Seciunea A sau n situaia n care
expertul evaluator descoper indicii care conduc la suspiciunea existenei de condiii artificiale,
altele dect cele enumerate n seciunea A i pe care le detaliaz la rubrica observaii).
Nr Premis de creare Condiii Criteriu/ avantaj vizat de crearea
Da Nu
crt artificiale condiiei artificiale
Crearea unei entiti juridice Criteriu de eligibilitate:
1 noi (solicitant de fonduri) de Verificarea criteriilor de eligibilitate ale
catre asociati/ actionari proiectului
majoritari, administrator/i, ai -Solicitantul nu se ncadreaza n categoria
altor entiti economice cu solicitanilor eligibili pentru finanare.
acelasi tip de activitate ca cel - Solicitantul este nregistrat n Registrul
propus a fi finanabil prin debitorilor AFIR (pna la contractare
proiect. acesta trebuie s achite debitul catre
AFIR).

Observaii : ......................................................................................................................................
....................
.......................................................................................................................................................
F.2. Verificarea condiiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 19, alin. (1), lit. b
6. Verificarea condiiilor artificiale Verificare efectuat
DA NU
Au fost identificate n proiect urmtoarele elemente comune care pot conduce la verificri
suplimentare viznd crearea unor condiii artificiale?
1. Acelai sediu social se regsete la dou sau mai multe
proiecte?

2. Mai muli solicitanti/beneficiari independeni din punct de


vedere legal au aceeai adres si/sau beneficiaz de

infrastructura comun (acelai amplasament, aceleai
faciliti de depozitare etc.);
3. Acionariat comun care conduce catre aceeasi entitate
economic cu sau fara personalitate juridic;

4. Posibile legaturi intre solicitanti si/sau beneficiari FEADR in


baza legaturilor intre - entitati economice cu sau fara
personalitate juridica, prin intermediul actionarilor,

asociatilor sau reprezentantilor legali (de ex: acelai
reprezentant legal/asociat/actionar se regsete la dou sau
mai multe proiecte)
5. Sediul social si/sau punctul (punctele) de
lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu
cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR
6. Sunt identificate n cadrul proiectului alte legturi ntre
solicitant i persoana fizic/juridic de la care a fost
nchiriat/cumprat terenul/cldirea?
7. Solicitantii care depun Cerere de Finantare au asociati comuni
cu cei ai altor beneficiari cu care formeaz mpreun un flux
tehnologic.
8. Alti indicatori (ex: acelasi consultant, posibile legaturi de

afaceri cu furnizori/clienti prin actionariat s.a. )
Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC
Baza de date proiecte FEADR
Declaratii partea F a Cererii de finantare
Registrul Cererilor de Finantare
Studiul de Fezabilitate si documentele depuse la Cererea de
Finantare

Solicitantul a creat condiii artificiale necesare pentru a beneficia de pli (sprijin) i a obine
astfel un avantaj care contravine obiectivelor msurii?
DA NU

VERIFICAREA PE TEREN Verificare efectuat


DA NU
Verificare la SLINA

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI


PROIECTUL ESTE:
ELIGIBIL
NEELIGIBIL

Dac toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost ndeplinite, proiectul este eligibil.
n cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaii cu toate motivele de
neeligibilitate ale proiectului.

Expertul care ntocmete Fia de verificare i concretizeaz verificarea prin nscrierea unei bife
() n csuele/cmpurile respective. Persoana care verific munca expertului certific acest
lucru prin nscrierea unei linii oblice (\) de la stnga sus spre dreapta jos, suprapus peste bifa
expertului.

Observatii:
Se detaliaz:
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost ndeplinit, motivul neeligibilitii, dac este
cazul,
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitii sprijinului, dac este cazul,
- motivul neeligibilitii din punct de vedere al verificrii pe teren, dac este cazul.
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Aprobat de: Director OJFIR/ CRFIR


Nume/Prenume
Semntura i tampila
DATA..

Avizat/Verificat: ef Serviciu SLINA OJFIR/CRFIR


Nume/Prenume

Semntura
DATA..
Verificat de: Expert 2 SLINA OJFIR/CRFIR
Nume/Prenume
Semntura
DATA..

ntocmit de: Expert 1 SLINA OJFIR/CRFIR


Nume/Prenume
Semntura
DATA

Not
Lista tipurilor de investiii eligibile se completeaz cu prevederile fiei msurii din SDL,
respectiv cele aplicabile msurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiii eligibile aferente msurii.
Pentru proiectele cu achiziii simple, se accept depunerea unui Memoriu Justificativ.
SECTIUNEA A. METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONDIIILOR DE
ELIGIBILITATE
A.Verificarea eligibilitatii solicitantului
DOCUMENTE DE PREZENTAT
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE

1. Cererea de Finanare se afl n sistem Verificarea se face n Registrul electronic al


(solicitantul a mai depus aceeai cerere de cererilor de finanare, pe cmpul CUI.
finanare n cadrul aceleai sesiuni continue)? se va bifa NU - pentru cerere de
finanare care nu figureaz cu statut
completat n Registrul electronic
se va bifa DA cererea a mai fost
depus, dac solicitantul figureaz cu cod
CF/ status proiect. Dac n registru acelai
proiect este nregistrat n cadrul altei
msuri din PNDR, dar statutul este retras/
neconform/ neeligibil, acesta poate fi
depus la GAL. Dac solicitantul are mai
mult de o cerere de finantare (mai exist
o cerere neretras), atunci cererea este
respins de la verificare.

Statutul unei cereri de finanare n Registrul


electronic poate fi:
Rt = retras, solicitantul poate redepune
cererea de finantare;
Ne = neeligibil, solicitantul poate redepune
cererea de finantare;
Nc = neconforma , solicitantul poate
redepune cererea de finantare;
Dac n Registrul electronic statutul nu este
completat, atunci este o cerere de finanare al
crei proces de evaluare nu este finalizat.
2. Solicitantul este nregistrat n Registrul Expertul verific dac solicitantul este nscris cu
debitorilor AFIR att pentru Programul debite n Registrul debitorilor pentru SAPARD i
SAPARD, ct i pentru FEADR? FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite

Dac solicitantul este nscris cu debite n Registrul


Documente verificate : debitorilor, expertul va tipri i anexa pagina
privind debitul, inclusiv a dobnzilor i a
Declaraia pe propria rspundere a majorarilor de ntarziere ale solicitantului, va bifa
solicitantului din seciunea F din cererea de caseta DA, va meniona n caseta de observaii,
finanare. i, dac este cazul selectrii pentru finanare a
proiectului, va relua aceast verificare n etapa de
evaluare a documentelor n vederea semnrii
contractului.
n cazul n care solicitantul nu este nscris cu
debite n Registrul debitorilor, expertul bifeaz
NU.
3. Solicitantul are un proiect selectat pentru Expertul verific n bazele de date ale AFIR, dac
finanare n aceeai sesiune continu, dar nu a solicitantul a fost selectat pentru finanare n
ncheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a aceeai sesiune continu, dar nu a ncheiat
prezentat n termen dovada cofinanrii contractul din cauza neprezentrii n termen a
solicitat prin Notificarea privind selectarea documentului.
cererii de finanare i semnarea contractului de Dac DA, aceasta este condiie de neeligibilitate
finanare? n cadrul sesiunii continue respective, se
menioneaz n rubrica Observaii, dar se
continu evaluarea tuturor criteriilor de
eligibilitate pentru ca la final solicitantul s fie
ntiinat de toate condiiile nendeplinite (dac
este cazul).
Dac solicitantul nu se regsete n situaia de
mai sus se bifeaz csua NU i se continu
evaluarea proiectului.
4. Solicitantul i-a nsuit n totalitate Expertul verific n Declaraia pe proprie
angajamentele asumate n Declaraia pe proprie rspundere din seciunea F din Cererea de
rspundere, seciunea (F) din CF? finanare dac aceasta este datat, semnat i,
dup caz, tampilat.
Documente verificate : Dac declaraia de la seciunea F din cererea de
Cerere de finanare completat, semnat i, finanare nu este semnat i dup caz tampilat
dup caz, tampilat de reprezentantul legal al de ctre solicitant, expertul solicit acest lucru
solicitantului. prin E3.4L i doar n cazul n care solicitantul
refuz s i asume angajamentele
corespunztoare proiectului, expertul bifeaz NU,
motiveaz poziia sa n liniile prevzute n acest
scop la rubrica Observatii i cererea va fi
declarat neeligibil.
n situaia n care solicitantul i-a nsuit
declaraia pe propria rspundere de la seciunea
F din cererea de finanare i dac, pe parcursul
verificrii proiectului, expertul constat c sunt
respectate punctele nsuite prin declaraia
menionat mai sus, atunci acesta bifeaz DA n
casua corespunztoare, cererea fiind declarat
eligibil.
De asemenea, n situaia n care expertul
constat pe parcursul verificrii c nu sunt
respectate punctele asumate de solicitant n
declaraia de la seciunea F din CF atunci se
bifeaz NU, iar cererea de finanare este
declarat neeligibil.
Dac expertul constat bifarea eronat de ctre
solicitant a unor csue n baza documentelor
depuse (aferente punctelor privind registrarea ca
pltitor/ nepltitor de TVA, nregistrarea n
Registrul debitorilor AFIR), solicit beneficiarului
modificarea acestora prin E3.4L; n urma
rspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifeaz
casu DA; n caz contrar, expertul bifeaz NU.
5 Solicitantul are n implementare proiecte n Expertul verific n baza de date AFIR/
cadrul uneia dintre msurile 141, 112, 411- \\fs\Monitorizare-comun\RegistreDCP-FEADR
141, 411-112 aferente PNDR 2007 2013 sau dac solicitantul submsurii 4.1 are proiect n
are proiect depus submsura 6.1 sau 6.3 i nu i implementare pe msurile 141, 112, 411141,
s-a acordat nc cea de-a doua tran de plat? 411112, i n Registrul electronic al aplicaiilor
dac solicitantul submsurii 4.1 are proiect n
implementare (n sensul c nu a primit ce-a de-a
doua tran de plat din suma forfetar) pe
submsura 6.1 sau 6.3.
Dac DA, aceasta este condiie de neeligibilitate,
se menioneaz n rubrica Observaii, dar se
continu evaluarea tuturor criteriilor de
eligibilitate pentru ca la final solicitantul s fie
ntiinat de toate condiiile nendeplinite (dac
este cazul).

Dac NU, cererea de finanare se consider


eligibil din acest punct de vedere i se continu
verificarea eligibilitii.
6 Solicitantul nu trebuie s fie n dificultate, n Expertul verific Situaiile financiare (bilant
conformitate cu legislaia n vigoare formularul 10, cont de profit i pierderi
formularul 20, formularele 30 i 40) i Declaraia
cu privire la nencadrarea n categoria firme n
dificultate
Declaratia referitoare la nencadrarea in
intreprindere in dificultate va fi data de toti
solicitantii cu exceptia PFA, intreprinderilor
individuale, intreprinderilor familiale si
societatilor IMM cu o vechime mai mica de 3 ani
fiscali**,
**Daca intreprinderea are o vechime mai mic
de 3 ani dar aceasta face obiectul unei proceduri
colective de insolven sau ndeplinete criteriile
prevzute de legislaia naional pentru iniierea
unei proceduri colective de insolven la cererea
creditorilor si ea este intreprindere in dificultate
si se verific bifarea Declaratiei F . Verificarea
este identica cu metodologia de la pct c) si d) din
formularul firma in dificultate, expertul
mentioneaza si la observatii constatarile
verificate pe site si anexeaza pagina printata in
urma verificarii daca sunt mentiuni.
Pentru toate tipurile de ntreprinderi se verific
Certificatul constatator din ONRC pentru a se
identifica eventuale decizii de insolven i se
verific Buletinul procedurilor de insolven pe
site-ul Ministerului justiiei Oficiul Naional al
Registrului Comerului
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPor
tal.portal
Expertul verific Declaratia referitoare la firma in
dificultate, daca este semnat datat, stampilat
de persoana autorizata sa reprezinte
intreprinderea. (se verifica datele de identificare
ale solicitantului si ale intreprinderii cu
informatiile din Certificatul Constatator de la ORC
si informatiile din CF)
In situatia in care in Certificatul din Oficiul
Registrului Comertului se mentioneaza ca firma
este in proces de reorganizare judiciara sau
faliment, atunci solicitantul este incadrat in
categoria firmelor in dificultate.
Se consult pagina web a Consiliului Concurentei
http://www.renascc.eu pentru a se identifica
eventuale decizii de autorizare a unor ajutoare de
salvare restructurare (ajutoare individuale sau
scheme de ajutor de salvare restructurare) i
aplicaia informatic Registrul Ajutoarelor de Stat
din Romnia (din momentul n care aceasta
devine funcional).
Daca expertul constata ca datele (sau calculul)
din declaratia prezentata au fost preluate de
solicitant eronat din Situatiile financiare, expertul
reglementeaza erorile de preluare prin solicitarea
de informaii suplimentare E3.4L.
In urma verificarilor aferente, (verificarea este
identica cu metodologia de la pct c) si d) din
formularul firma in dificultate) expertul
mentioneaza si la observatii constatarile
verificate pe site si anexeaza pagina printata in
urma verificarii daca sunt mentiuni
consult pagina web a Consiliului Concurentei
http://www.renascc.eu pentru a se identifica
eventuale decizii de autorizare a unor ajutoare de
salvare restructurare (ajutoare individuale sau
scheme de ajutor de salvare restructurare) i
aplicaia informatic Registrul Ajutoarelor de Stat
din Romnia .
Dac n urma verificrii efectuate n conformitate
cu precizrile din coloana puncte de verificat,
expertul constat c solicitantul nu se regsete
n situaia de intreprindere n dificultate bifeaz
coloana nu.
n caz contrar se va bifa da, iar cererea de
finanare va fi declarat neeligibil.
Daca bifeaza cu da, expertul va fundamenta
decizia sa la observatii pentru punctul din
declaratie in baza caruia intreprinderea este in
dificultate prin aplicarea explicita a algoritmului
la datele solicitantului. si va aduce la cunostiinta
solicitantului decizia sa prin E3.4L.
Atentie! Expertul verifica atat datele cat si
calculul folosind situaiile financiare conform
algoritmului de verificare.
Expertul verifica dac intreprinderea se afla
conform definitiei intreprindere in dificultate n
cel putin una din situatiile din Metodologia de
Verificare numerotate de la a) la e).
Metodologia este conforma cu prevederile din
Orientrile privind ajutoarele de stat pentru
salvarea i restructurarea ntreprinderilor
nefinanciare aflate n dificultate
C249/31.07.2014, precum si cu regulamentul
(UE) 651 /2014.
n toate cazurile prezentate, N reprezint anul
anterior depunerii cererii de finantare, cu
exercitiu financiar complet, (conform cu Normele
de nchidere a exerciiului financiar), aprobate i
depuse la administraiile fiscale din raza
teritorial unde ntreprinderea are domiciliul
fiscal.
Pierderi de capital (rezultatul negativ obtinut in
urma deducerii pierderilor) = ( Prime de capital +
Rezerve din reevaluare + Rezerve )+ (Rezultatul
reportat + Rezultatul exerciiului financiar)
Rezultatul acumulat = (+/ ) Rezultatul reportat
(Profit* sau Pierdere** reportat) + (+/-)
Rezultatul exerciiului financiar (Profit* sau
Pierdere** exerciiu financiar)

Intreprinderea care nu inregistreaza pierderi


acumulate, nu este in dificultate, respectiv cand,
Pierderea de capital (rezultatul obtinut in urma
deducerii pierderilor) > 0.

Intreprinderea NU este n dificultate daca


Pierderile de capital (rezultatul negativ obtinut in
urma deducerii pierderilor) in valoare absoluta
50% x Capital social subscris i vrsat 7
Intreprinderea este n dificultate daca
Pierderile de capital (rezultatul negativ obtinut in
urma deducerii pierderilor) in valoare absoluta >
50% x Capital social subscris i vrsat
7 Solicitantul indeplineste conditia sa nu se afl Se verifica bifele aferente acestui pct din
n procedur de executare silit, reorganizare Declaratia F cu informatia din Certificatului
judiciar, faliment, nchidere operaional, constatator in urma accesarii ONRC (privind
dizolvare, lichidare sau administrare special, reorganizare judiciar, faliment conform Legii
nu au activitatea suspendat sau alte situaii 85/2006 republicata sau nchidere operaional,
similare reglementate de lege ? dizolvare, lichidare sau administrare special, nu
Doc. verificat: Declaraia F, Certificatului au activitatea suspendat sau alte situaii similare
constatator prin accesarea ONRC reglementate de lege)
8 La data depunerii cererii de finanare La evaluare se verifica pct. aferent din Declaratia
solicitantul indeplineste conditia sa nu F si la semnarea contractului cu AFIR se verifica
nregistreze debite la bugetul de stat, respectiv Certificatele de atestare fiscala valabile la
bugetele locale sau debite provenind din
momentul contractarii care sa ateste ca
neplata contribuiilor de asigurri sociale, a
solicitantul nu are datorii restante fiscale si
contribuiilor de asigurri pentru omaj, a
contribuiei de asigurare pentru accidente de sociale, emise de Directia Generala a Finantelor
munc i boli profesionale, precum i a Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul
contribuiilor pentru asigurrile sociale de social si pentru punctele de lucru (numai in cazul
sntate. in care solicitantul este proprietar asupra
Doc. verificat: Declaraia F imobilelor) si graficul de reesalonare a datoriilor
catre bugetul consolidat, daca este cazul.

Verificarea se reia in etapa de contractare


9 Intreprinderea face subiectul unui ordin de La evaluare se verifica pct. aferent din Declaratia
recuperare nc neexecutat n urma unei decizii F si informatiile din Registrul RegAS *( la
anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de momentul disponibilitatii informatiei si se va
ajutor de stat sau de minimis privind anexa pag. printata in cazul in care sunt mentiuni
declararea unui ajutor ca fiind ilegal i in acest sens)
incompatibil cu piaa comun ?. In cazul n care a facut obiectul unei astfel de
sau decizii se verifica copiile conforme cu originalul
in cazul n care a facut obiectul unei astfel de anexate la cererea de finantare privind decizia de
decizii, aceasta a fost deja executata si ajutorul recuperare a ajutoarelor de stat si dovezi ale
a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de efectuarii platilor (recuperarea ajutorului inclusiv
recuperare aferenta? dobanda de recuperare aferenta)
Doc. verificat: Declaraia F Registrul REGAS In cazul n care a facut obiectul unei astfel de
(la momentul disponibilitii informaiilor) ; decizii si nu face dovada efectuarii platilor
copiile conforme cu originalul anexate la (recuperarea ajutorului inclusiv dobanda de
cererea de finantare privind decizia de recuperare aferenta) solicitantul este neeligibil
recuperare a ajutoarelor de stat si dovezi ale pentru finantare .
efectuarii platilor
10.1 Solicitantul a nchis aceeai activitate sau Expertul verific bifele de la punctele.din
o activitate similar n Spaiul Economic Declaratia F
European n cei doi ani care au precedat Nu se acord ajutor pentru investiii unui
depunerea cererii sale pentru acordarea de beneficiar care a nchis aceeai activitate sau o
ajutoare regionale de investiii activitate similar n Spaiul Economic European
sau n cei doi ani care au precedat depunerea cererii
10.2 Solicitantul, n momentul depunerii cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de
de ajutor, are planuri concrete de a nchide o investiii sau care, n momentul depunerii cererii
astfel de activitate ntr-o perioad de doi ani de ajutor, are planuri concrete de a nchide o
dup finalizarea investiiei iniiale pentru care astfel de activitate ntr-o perioad de doi ani
solicit ajutoare, n zona in cauza.? dup finalizarea investiiei iniiale pentru care
solicit ajutoare, n zona in cauza.
Verificarea se va face si pe site Consiliul
Concurentei .

B.Verificarea conditiilor de eligibilitate


EG1 - Solicitantul trebuie s se ncadreze n categoria beneficiarilor eligibili
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Fia msurii din SDL Se verific tipurile de beneficiari eligibili confom
Fiei msurii din SDL.
Hotrre judectoreasc definitiv pronunat n funcie de tipul de beneficiar eligibil, expertul
pe baza actului de constituire i a statutului
face urmtoarele verificri:
propriu n cazul Societilor agricole, nsoit de
Statutul Societii agricole
Se va verifica n RECOM concordana
STATUT pentru Societatea cooperativ agricol informailor menionate n paragraful B1 din
(nfiinat n baza Legii nr. 1/ 2005) i cererea de finanare cu cele menionate n
Cooperativa agricol (nfiinat n baza Legii nr. Certificatul constatator: numele solicitantului,
566/ 2004,) cu modificrile i completrile adresa, cod unic de nregistrare/nr. de
ulterioare i Composesoratele, obtile i alte
nmatriculare.
forme asociative de proprietate asupra
terenurilor (menionate n Legea nr. 1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate Se verific dac Certificatul constatator emis de
asupra terenurilor agricole i celor forestiere, cu Oficiul Registrului Comerului precizeaz codul
modificrile i completrile ulterioare), din care CAEN conform activitii pentru care solicit
sa reiasa ca acestea se ncadreaza n categoria: finanare i existena punctului de lucru (dac
societate cooperativa agricola , cooperativ este cazul), iar prin interogarea serviciului
agricol sau fermier n conformitate cu art 7,
RECOM on-line se verific starea firmei
alin (21) din OUG 3/2015, cu completrile i
modificrile ulterioare; (solicitantului) dac acesta este n funciune sau
se afl n proces de lichidare, fuziune, divizare
Document de nfiinare a Institutelor de (Legea 31/1990, republicat), reorganizare
Cercetare, dezvoltare, precum i a centrelor, judiciar sau insolven, conform Legii 85/2014.
staiunilor i unitilor de cercetare-dezvoltare n situaia n care punctul de lucru aferent
i didactice din domeniul agricol. investiiei vizate de proiect nu este constituit la
momentul depunerii Cererii de Finanare, se
verifica dac solicitantul a semnat i datat
Pentru proiectele cu investiii conform art. 19, Declaraia pe propria rspundere - Seciunea F a
alin. (1), lit. b): Cererii de Finanare. n cazul n care solicitantul
Declaratie ncadrare n IMM-uri nu a semnat Declaraia pe propria rspundere F
Situatiile financiare se vor solicita informatii suplimentare.
Declaratie pe propria raspundere privind
ajutoarele minimis
Pentru Societatea cooperativ agricol
Registrele electronice al cererilor de finantare,
(nfiinat n baza Legii nr. 1/2005), Cooperativa
Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe
agricol (nfiinat n baza Legii nr. 566/ 2004)
schema de minimis (M312, M313, M413.312,
cu modificrile i completrile ulterioare i
M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6) Registrul C
1.13 Composesoratele, obtile i alte forme
Baza de date REGAS a Consiliului Concurentei asociative de proprietate asupra terenurilor
(menionate n Legea nr. 1/2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole i celor forestiere, cu
modificrile i completrile ulterioare), se va
verifica dac solicitantul are prevazut n
Hotrrea judectoreasc i/sau Statut, gradul
si tipul/ forma de: cooperativa agricola/
societate cooperativa agricol, respectiv se
ncadreaz n categoria de fermier, conform
OUG 3/2015.

n cazul solicitanilor Grupuri de productori se


verific pe site-ul www.madr.ro, n seciunea
Dezvoltare Rurala>>Grupurile de producatori
recunoscute, dac acesta are Aviz de
recunoatere pentru grupurile de productori
emis de MADR i se tiprete pagina cu
rezultatul verificrii).

n cazul institutelor de cercetare-dezvoltare


precum i a centrelor, staiunilor i unitilor
de cercetare-dezvoltare i didactice din
domeniul agricol, inclusiv universiti avnd n
subordine staiuni de cercetare-dezvoltare si
didactice se verific concordana cu informaiile
menionate n seciunea B1 din cererea de
finanare.

Pentru proiectele cu investiii conform art. 19,


alin. (1), lit. b):
Se verific n serviciu RECOM online dac
solicitantul se incadreaza in categoria
solicitantilor eligibili:
1.Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF
conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau
persoana juridica conform Legii nr. 31/1990;
Legii 15/1990; Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005;
Legii nr. 566/2004., Legea nr. 160/1998 cu
modificrile i completrile ulterioare aferente
actelor normative menionate.
Pentru Societatea cooperativ agricol se va
verifica daca din coninutul Actului constitutiv /
Hotararii judecatoresti rezult c scopul i
obiectivele societii cooperative sunt n
conformitate cu activitile propuse prin proiect
2. Capitalul social sa fie 100% privat;
3. La seciunea Domenii de activitate din
Certificatul constatator emis de Oficiul
Registrului Comerului este precizat codul
CAEN conform activitii pentru care se solicit
finanare. Sunt eligibile proiectele care propun
activiti aferente unuia sau mai multor coduri
CAEN incluse in Anexa7/8 maximum 5 coduri,
n situaia n care aceste activiti se
completeaz, dezvolt sau se optimizeaz
reciproc.
Atenie! In cazul in care prin proiect sunt
propuse activitati aferente mai multor coduri
CAEN, cu intensiti diferite (conform fiei
msurii), proiectul va primi intensitatea cea mai
mica.

4 Solicitantul nu se afl n proces de lichidare,


fuziune, divizare, reorganizare judiciar sau
faliment, conform Legii 31/1990, republicat i
Legii 85/2006, republicat.
5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul
Procedurilor de Insolventa.
6.Incadrarea solicitantului in statutul de
microntreprindere i ntreprindere mic, cf.
Legii nr. 346/2004.
Situatiile financiare:
1. Rezultatul din exploatare din situatiile
financiare (bilanul - formularul 10, contul de
profit i pierdere - formularul 20), precedent
anului depunerii proiectului s fie pozitiv
(inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel puin egale
cu cheltuielile (inclusiv 0) n cazul persoanelor
fizice autorizate, ntreprinderilor individuale i
ntreprinderilor familiale, din Declaraia privind
veniturile realizate (formularul 200 insotit de
Anexele la Formular).

Nu se va lua in calcul anul infiintarii in care


rezultatul poate fi negativ, situatie in care
conditia pentru verificarea rezultatului financiar
se va considera indeplinita.

In cazul in care solicitantii au depus formularul


221, fiind o activitate impozitata, se considera
ca aceasta este generatoare de venit. Nu este
cazul sa se verifice pierderile.
Declaraia de inactivitate nregistrat la
Administraia Financiar, n cazul solicitanilor
care nu au desfurat activitate anterior
depunerii proiectului.
Declaratie incadrare IMM
Expertul verifica Doc. 10 Declaratie incadrare in
categoria microintreprindere-intreprindere mica
cf. Legii nr. 346/2004, daca:
a) Declaraia este semnata de persoana
autorizata sa reprezinte intreprinderea conform
actului constitutiv / de persoana din cadrul
ntreprinderii mputernicit prin procur
notarial de ctre persoana autorizat legal
conform actului constitutiv.
n situaia n care reprezentantul legal al
intreprinderii este alt persoan dect cea
stabilit prin Actul Constitutiv s reprezinte
ntreprinderea, expertul va verifica existena
procurii notariale nsoite de copia CI a
persoanei mandatate. n procur va fi
specificat funcia/calitatea persoanei
mandatate n cadrul ntreprinderii

Not: n situaia n care aceste documente nu


au fost depuse conform Cererii de Finanare la
Seciunea Alte documente, expertul le va
solicita prin formularul E3.4

b) solicitantul se incadreaza in categoria


microintreprinderilor/intreprinderilor mici
(pn la 9 salariati, o cifra de afaceri anual net
sau active totale de pn la 2 milioane euro
pentru microintreprindere si ntre 10 i 49 de
salariai, cifr de afaceri anual net sau active
totale de pn la 10 milioane euro, echivalent n
lei, pentru intreprindere mic).
Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de
profit i pierdere conversia se face la cursul BNR
din data de 31 decembrie, anul pentru care a
fost ntocmit bilanul
Pentru ntreprinderile autonome:
- se verific n aplicaia RECOM online structura
acionariatului n amonte i aval, pentru
verificarea tipului de ntreprindere autonom
conform informaiilor prezentate n Doc. 10
- se verific dac datele din Doc. 10 corespund
cu datele din Doc. 2 Situaiile financiare / bilan
formularul 10 si formularul 30 informatii
referitoare la numarul mediu de salariati, cifra
de afaceri i active totale
Pentru verificarea cifrei de afaceri i a activelor
totale din contul de profit si pierdere, conversia
se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul
pentru care s-a intocmit bilantul.
Pentru ntreprinderile autonome nou nfiinate
verificarea se face doar pe baza informaiilor
prezentate de solicitant n Doc. 10

Pentru intreprinderile partenere i/sau legate:


- se verific n aplicaia RECOM online structura
acionariatului n amonte i aval pentru
verificarea tipului de ntreprindere conform
informaiilor prezentate n Doc. 10 (partenere
i/sau legate)
- se verifica numarul mediu de salariati i cifra
de afaceri/active totale n Doc 10 - Cap I. i daca
persoana imputernicita sa reprezinte
intreprinderea, a completat si semnat Cap II-
Calculul pentru intreprinderi partenere sau
legate.
Verificarea precizarilor din Doc.10 cu privire la
societatea partenera i/sau legata, se va face
prin verificarea solicitantului si actionarilor /
asociatilor n baza de date a serviciului online
RECOM.
Aceast verificare se realizeaz n amonte i
aval, dac solicitantul are in structura capitalului
alte persoane juridice sau asociati / actionari
sau dac se regasete ca asociat/acionar n
structura capitalului social al altor persoane
juridice.
Partenere:
Se verific dac n structura lui exist entiti
persoane juridice care dein mai mult de 25 %
sau solicitantul deine mai mult de 25% din
capitalul altei/altor persoane juridice.
Dac DA, se verific calculul efectuat n Doc. 10,
pe baza situaiilor financiare ( informaii care se
regsesc pe portalul m.finante.ro , Seciunea
Informaii fiscale i bilanuri).
Legate:
Dac se constat c sunt ndeplinite condiiile
de ntreprindere legat prin intermediul altor
persoane juridice atfel cum sunt definite n art.
4 4, din Legea nr. 346/2004, expertul verific
datele menionate n Doc. 10 n baza
informaiilor care se regsesc pe portalul
m.finante.ro, Seciunea Informaii fiscale i
bilanuri.
n situaia n care n urma verificrilor expertul
constat c informaiile din Doc.10 nu sunt
conforme cu informaiile furnizate prin RECOM
i pe m.finane.ro, va solicita prin formularul E
3.4, redepunerea Doc. 10 cu rectificarea
informaiilor.
Persoane fizice
n cazul n care solicitantul se ncadreaz n tipul
de ntreprindere legat prin intermediul unor
persoane fizice conform art. 44 din Legea
346/2004, expertul verific corectitudinea
informaiilor completate n Doc 10 pe baza
datelor RECOM online pentru persoanele fizice
romne.
Atenie! Conform art. 44 alin (4) din Legea
346/2004, ntreprinderile ntre care exist
oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3)
prin intermediul unei persoane fizice sau al unui
grup de persoane fizice care acioneaz de
comun acord sunt de asemenea considerate
ntreprinderi legate, dac i desfoar
activitatea pe aceeai pia relevant ori pe
piee adiacente.
Conform alin (5) al aceluiai articol, o pia
adiacent este acea pia a unui produs sau a
unui serviciu situat direct n amonte sau n aval
pe piaa n cauz.
Pentru persoanele fizice strine verificarea se va
face doar pe baza informaiilor din Doc 10.
Se verific n RECOM online dac reprezentantul
legal deine calitatea de asociat si administrator
cu puteri depline i dac acesta se regsete n
structura altor forme de organizare conform
OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.
Verificari calcul intreprinderi legate:
Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul
persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor
juridice detin impreuna actiuni/parti
sociale/drepturi de vot in proportie de cel puin
50% plus 1 din totalul aciunilor/ prilor sociale
/drepturilor de vot n dou sau mai multe
intreprinderi, se realizeaza calculul de
intreprinderi legate pentru toate intreprinderile
in care acestia detin impreuna in diferite
proportii cel puin 50% plus 1 din totalul
aciunilor/ prilor sociale /drepturilor de vot,
conform prevederilor legii 346 si
Recomandarilor CE pentru calculul
intreprinderilor legate.
Exemple:
1. Dac persoana fizic sau juridic (X)
detine cel puin 50% plus 1 din totalul
aciunilor/ prilor sociale /drepturile de vot ale
intreprindeii A si cel puin 50% plus 1 din totalul
aciunilor/ prilor sociale /drepturile de vot ale
intreprindeii B, cele dou ntreprinderi (A si B)
vor fi considerate intreprinderi legate.
2. Dac persoanele fizice sau juridice (X si
Y) detin cel puin 50% plus 1 din totalul
aciunilor/ prilor sociale /drepturile de vot ale
intreprinderii A, in oricare dintre proportii si
totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X
si Y) detin de cel puin 50% plus 1 din totalul
aciunilor/ prilor sociale /drepturilor de vot
ale intreprindeii B, cele dou ntreprinderi (A si
B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele
dou persoane fizice sau juridice, mpreun, vor
fi considerate actionari majoritari in ambele
intreprinderi si se vor cumula datele celor doua
intreprinderi.
Pentru exemplificare:
intreprinderea/persoana fizica (X) detine
30% plus 1 actiuni/parti sociale si
intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20%
actiuni/parti sociale in intreprinderea A,
totodata,
intreprinderea/persoana fizica (X) detine
20% plus 1 actiuni/parti sociale si
intreprinderea/persoana fizica (Y) detine
30% actiuni/parti sociale in
intreprinderea B,
In urma calculului se vor cumula datele pentru
intreprinderi legate astfel: (A) 100% + (B) 100%.
Observatie!
In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice,
ntreprinderile implicate n una dintre relaiile
n cauz prin intermediul unei persoane fizice
sau al unui grup de persoane fizice care
acioneaz n comun sunt de asemenea
considerate ntreprinderi legate dac se
angajeaz n activitatea lor sau ntr-o parte a
activitii lor pe aceeai pia relevant sau pe
piee adiacente.
O pia adiacent este considerat a fi piaa
unui produs sau a unui serviciu situat direct n
amonte sau n aval de piaa relevant.
Dupa caz, modalitatea de calculul pentru
intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai
mult de doua intreprinderi in care se regasesc
aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Yn) si
detin impreuna cel puin 50% plus 1 din totalul
aciunilor/ prilor sociale /drepturilor de vot in
oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia
sa intruneasca impreuna cel puin 50% plus 1
din totalul aciunilor/ prilor sociale
/drepturilor de vot in cadrul intreprinderilor
identificate, in care detin calitatea de
asociati/actionari.

Atentionare!
Prin intermediul persoanelor fizice care detin
calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua
sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza
calculul pentru intreprinderi partenere si nu se
va intocmi fisa de parteneriat conform
prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor
CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru
IMM-uri, pentru persoane juridice.

Prin intermediul persoanelor fizice


(asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai
legate numai in situatiile in care
intreprinderile respective activeaza pe piata
relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente
(amonte si/sau aval).
Daca o microintreprindere A, este legata cu o
alta intreprindere mijolocie, B, pentru
incadrarea in categoria de ntreprindere mic,
mijlocie sau microntreprindere se vor analiza
situatiile financiare ale firmei legate, aferente
anilor anteriori depunerii proiectului. In urma
calculului se va verifica daca aceste plafoane au
fost depasite de firma legat (B) in dou exerciii
financiare consecutive, iar dac au fost depasite
firma A va fi incadrata in aceeasi categorie cu
firma B.
Verificri generale:
Pentru veirificrile ce vizeaz firme nfiinate
nainte de anul 2000 se vor lua n considerare
Numele i Data Naterii persoanei verificate iar
pentru perioada ulterioar anului 2000, CNP
ul.
n situaia n care n urma verificrilor expertul
constat diferene referitoare la valoarea cifrei
de afaceri anuale/activelor totale, completate n
Doc.10, care modific ncadrarea n categoria
microntreprinderii sau ntreprinderii mici, va
solicita prin formularul E 3,4, refacerea Doc. 10
cu completarea valorii n euro calculat
utiliznd cursul BNR din 31 decembrie din anul
pentru care s-a intocmit bilantul.

n funcie de cota de participare se realizeaza


calculul numarului mediu de salariati si a cifrei
de afaceri ai solicitantului conform precizarilor
din Legea nr. 346/2004, art. 4 i Ghidul IMM
respectiv ncadrarea n categoria de
microntreprindere, ntreprindere mic la
momentul depunerii cererii de finanare.
Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul
de salariati este cel declarat in Declaratia privind
incadrarea intreprinderii in categoria
intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit
de numarul de salariati prevazut in proiect.
Expertul va atasa print-screenurile i
Cerificatele Constatatoare din RECOM
identificate pentru solicitant, acionarii/
asociaii acestuia, pentru a incheia verificarea
realizat.

Not: Solicitantul poate depi categoria de


microintreprindere/intreprindere mica pe
perioada de implementare a proiectului.
Daca exista neconcordante intre verificarile
realizate prin intermediul ONRC, Declaraia
privind ncadrarea ntreprinderii n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii i Calculul pentru
ntreprinderile partenere sau legate, se vor
solicita informatii suplimentare pentru
corectarea acestora.
n cazul n care, n procesul de verificare a
documentelor din dosarul Cererii de Finanare,
se constat omisiuni privind bifarea anumitor
casete (inclusiv din Cererea de Finanare sau
Declaratiile pe propria raspundere) sau
omiterea semnrii anumitor pagini de ctre
solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza
proiectului expertul constat c aceste carene
sunt cauzate de anumite erori de form sau
erori materiale, expertul solicita informatii
suplimentare.
Se verifica in doc 11, bazele de date AFIR,
respectiv registrul C 1.13 si Registrele
electronice al cererilor de finantare, precum si
in baza de date REGAS (cand va fi functionala)
dac solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de
minimis si daca da, se verifica daca prin
acordarea ajutorului de minimis solicitat prin
cererea de finantare depusa pe sM 6.4, se
respecta plafonul de 200.000
euro/beneficiar(intreprindere unica).

ntreprindere unic include toate


ntreprinderile ntre care exist cel puin una
dintre relaiile urmtoare:
(a) o ntreprindere deine majoritatea
drepturilor de vot ale acionarilor sau ale
asociailor unei alte ntreprinderi;
(b) o ntreprindere are dreptul de a numi sau
revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de
supraveghere ale unei alte ntreprinderi;
(c) o ntreprindere are dreptul de a exercita o
influen dominant asupra altei ntreprinderi n
temeiul unui contract ncheiat cu ntreprinderea
n cauz sau n temeiul unei prevederi din
contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o ntreprindere care este acionar sau
asociat al unei alte ntreprinderi i care
controleaz singur, n baza unui acord cu ali
acionari sau asociai ai acelei ntreprinderi,
majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor
sau ale asociailor ntreprinderii respective.
ntreprinderile care ntrein, cu una sau mai
multe ntreprinderi, relaiile la care se face
referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt
considerate ntreprinderi unice.
Cumulul ajutorului de minimis pentru
ntreprinderea unic se determina luand in
considerare numai legaturile ntre persoanele
juridice/persoanele fizice autorizate, nu si prin
intermediul persoanelor fizice.
Astfel dou sau mai multe ntreprinderi pot fi
legate prin intermediul persoanelor fizice
conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate
intreprindere unica.

n cazul n care, prin acordarea ajutorului de


minimis solicitat prin Cererea de Finanare
depus pe sub-msura 6.4, se depeste
plafonul de 200.000 euro/beneficiar
(ntreprindere unic), proiectul va fi declarat
neeligibil.
Data acordrii ajutorului de minimis se
considera data la care dreptul legal de a primi
ajutorul este conferit beneficiarului n
conformitate cu regimul juridic naional
aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de
minimis se pltesc ntreprinderii respective
n cazul n care, n procesul de verificare a
documentelor din dosarul Cererii de Finanare,
se constat omisiuni privind bifarea anumitor
casete (inclusiv din Cererea de Finanare sau
Declaratiile pe propria raspundere) sau
omiterea semnrii anumitor pagini de ctre
solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza
proiectului expertul constat c aceste carene
sunt cauzate de anumite erori de form sau
erori materiale, expertul solicita informatii
suplimentare.
Dac n urma verificrii efectuate n conformitate cu precizrile din coloana puncte de verificat,
expertul constat c solicitantul se ncadreaz n categoria beneficiarilor eligibili conform Fiei
msurii din SDL, bifeaz csua corespunzatoare categoriei reprezentat de solicitant i caseta DA
pentru verificare. n caz contrar se va bifa NU, criteriul fiind declarat nendeplinit
Verificarea ndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnrii contractului, cnd se completeaz
aceste verificri cu analiza Certificatelor care atest lipsa datoriilor restante fiscale i sociale.

EG2 Investiia trebuie s se ncadreze n cel puin una din aciunile eligibile prevzute prin fia
msurii din SDL:
Pentru proiectele care vizeaz investiii conform art. 17, alin. (1), lit. a:
Investiii n nfiinarea, extinderea i/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv
tehnologii eficiente de reducere a polurii i respectarea standardelor Uniunii care vor
deveni obligatorii pentru exploataii n viitorul apropiat, i cele pentru depozitarea/
gestionarea adecvat a gunoiului de grajd n zonele unde aceast cerin este n curs de
aplicare;
Investiii n nfiinarea, extinderea i/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv
capaciti de stocare, condiionare, sortare, ambalare a produciei vegetale pentru
creterea valorii adugate a produselor;
Investiii n nfiinarea/ nlocuirea plantaiilor pentru strugurii de mas i alte culturi
perene;
Investiii n scopul ndeplinirii standardelor comunitare n cazul tinerilor fermieri n
conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 n care sprijinul poate fi acordat pe o
perioad maxim de 24 luni de la momentul instalrii i investiii de conformare cu noi
standarde, n cazul modernizrii exploataiilor agricole conform art. 17 (6) n care
sprijinul poate fi acordat pe o perioad maxim de 12 luni de la data la care noiul
standard a devenit obligatoriu pentru exploataie;
nfiinare i/sau modernizarea cilor de acces n cadrul fermei, inclusiv utiliti i
racordri;
Investiii n procesarea produselor agricole la nivel de ferm, precum i investiii n
vederea comercializrii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare
inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse
agricole);
investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar mpreun cu investitiile n
nfiinarea/ modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizeaz
un lan alimentar integrat i adugarea de plus valoare la nivel de ferm).
Investiii n nfiinarea i/ sau modernizarea instalaiilor pentru irigaii n cadrul fermei,
inclusiv faciliti de stocare a apei la nivel de ferm;
Investiii n producerea i utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepia biomasei
(solar, eolian, cea produs cu ajutorul pompelor de cldur, geotermal) n cadrul
fermei, iar energia obinut va fi destinat exclusiv consumului propriu;
Investiii n instalaii pentru producerea de energie electric i/sau termic, prin
utilizarea biomasei (din deeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricol
i/sau forestier att din ferma proprie ct i din afara fermei), iar energia obinut va fi
destinat exclusiv consumului propriu;
investiii necorporale: achiziionarea sau dezvoltarea de software i achiziionarea de
brevete, licene, drepturi de autor, mrci n conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg.
1305/2013;
alte tipuri de investiii similare prevzute n fia msurii din cadrul SDL privind investiiile
n ferme.

Pentru proiectele care vizeaz investiii conform art. 17, alin. (1), lit. b:
nfiinarea, extinderea i/sau modernizarea i dotarea unitilor de procesare, inclusiv
investiii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
nfiinarea, extinderea i/sau modernizarea de reele locale de colectare, recepie,
depozitare, condiionare, sortare i capaciti de ambalare;
mbuntirea controlului intern al calitii i conformarea cu noile standarde impuse de
legislaia european pentru prelucrarea i comercializarea produselor agro-alimentare;
Producerea i utilizarea energiei din surse regenerabile (solar, eolian, geotermal), a
energiei produs cu ajutorul pompelor de cldur, n cadrul unitii procesatoare
exclusiv pentru consumul propriu i investiii pentru mbuntirea eficienei energetice,
ca i operaiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiii;
alte tipuri de investiii similare prevzute n fia msurii din cadrul SDL.

Pentru proiectele care vizeaz investiii conform art. 19, alin. (1), lit. b, se vor verifica investiiile
non-agricole prevzute n fia msurii din SDL. NU sunt eligibile investiiile care vizeaz activiti
agricole sau de procesare a produselor din Anexa I a TFUE, care se ncadreaz n prevederile art.
art. 17, alin. (1), lit. a i b.
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiul de fezabilitate/ DALI Se verific dac in cadrul SF/ DALI, este
Proiectul de plantare avizat de Statiunea descrisa conformitatea proiectului cu cel
Viticola (daca este cazul) putin una din aciunile eligibile prevzute
(pentru achiziiile simple se vor completa doar n fia msurii din SDL i dac investiiile
punctele care vizeaz acest tip de investiie sau respect condiiile prevzute n cadrul
se poate depune Memoriu Justificativ) msurii.
Expertiz tehnic de specialitate asupra
construciei existente Expertul va verifica daca SF/ DALI este
Raportul privind stadiul fizic al lucrrilor. prezentat i completat in conformitate cu
prevederile legale n vigoare:
Documente solicitate pentru imobilul (cldirile - n cazul proiectelor care prevd
i/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate construcii montaj se verific
investiiile: Studiul de Fezabilitate/ DALI
Actul de proprietate asupra cldirii, contract elaborat conform HG 28/2008 sau
de concesionare sau alt document ncheiat conform HG 907/2016
la notariat, care s certifice dreptul de - n cazul proiectelor fr
folosin asupra cldirii pe o perioad de cel construcii-montaj, se poate
puin 10 ani ncepnd cu anul depunerii depune Memoriu Justificativ sau
cererii de finanare, care s confere Studiu de Fezabilitate n care vor
titularului dreptul de execuie a lucrrilor de fi completate doar punctele care
construcii, n conformitate cu prevederile vizeaz acest tip de investiie.
Legii nr.50/1991, republicat, cu modificrile Se va verifica:
i completrile ulterioare, avnd n vedere - mentionarea codului CAEN al firmei de
tipul de investiie propus prin proiect; consultanta in Studiul de fezabilitate/
Documentul care atest dreptul de DALI/ Memoriul Justificativ.
proprietate asupra terenului, contract de Numai n cazul n care este mentionat
concesionare sau alt document ncheiat la codul CAEN i datele de identificare ale
notariat, care s certifice dreptul de firmei de consultanta in Studiul de
folosin al terenului , pe o perioad de cel fezabilitate/ Memoriul Justificativ
puin 10 ani ncepnd cu anul depunerii cheltuielile privind consultanta realizat
cererii de finanare care s confere pn la depunerea cererii de finanare
titularului dreptul de execuie a lucrrilor de sunt eligibile.
construcii, n conformitate cu prevederile - daca devizul general i devizele pe
Legii 50/1991 republicat, cu modificrile i obiect sunt semnate de persoan care le-
completrile ulterioare, avnd n vedere a ntocmit i poart tampila
tipul de investiie propus prin proiect. . elaboratorului documentaiei.
Contractul de concesiune va fi nsoit de - daca s-a atasat aa-numita foaie de
adresa emis de concedent i trebuie s capat, care contine semnaturile
conin: colectivului format din specialisti condus
- situaia privind respectarea clauzelor de un sef de proiect care a participat la
contractuale i dac este n graficul de realizare elaborarea documentaiei si tampila
a investiiilor prevzute n contract i alte clauze; elaboratorului documentaiei in
- suprafaa concesionat la zi (dac pentru integralitatea ei.
suprafaa concesionat exist solicitri privind - daca in cadrul sectiunii Partile
retrocedarea sau diminuarea, i dac da, s se desenate sunt atasate planuri de
menioneze care este suprafaa supus acestui amplasare in zona 1:25.000 1:5.000,
proces) pentru terenul pe care este amplasat planul general 1:5.000 1:500, relevee,
cldirea. sectiuni etc., Planul de amplasare a
utilajelor pe fluxul tehnologic, se verifica
Extras de carte funciar sau Document care s daca acestea sunt semnate, tampilate
certifice c nu au fost finalizate lucrrile de de catre elaborator in cartusul indicator.
cadastru, pentru proiectele care vizeaz - dac cheltuielile cu realizarea
investiii de lucrri privind construciile noi sau constructiei sunt trecute in coloana
modernizri ale acestora cheltuieli neeligibile i sunt menionate
n studiul de fezabilitate, n cazul n care
CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care solicitantul realizeaza n regie proprie
prevd construcii (noi, extinderi sau constructiile in care va amplasa utilajele
modernizri). Certificatul de urbanism nu achizitionate prin investiia FEADR,
trebuie nsoit de avizele mentionate ca
In cazul in care investiia prevede utilaje
necesare fazei urmatoare de autorizare
cu montaj, solicitantul este obligat sa
evidentieze montajul acestora n
capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din
Bugetul indicativ al Proiectului, chiar
daca montajul este inclus in oferta
utilajului cu valoare distinct pentru a fi
considerat cheltuial eligibil sau se
AUTORIZAIE SANITAR/ NOTIFICARE de
constatare a conformitii cu legislaia sanitar realizeaza in regie proprie (caz in care se
emise cu cel mult un an naintea depunerii va evidentia in coloana cheltuieli
Cererii de finanare pentru unitile care se neeligibile).
modernizeaz i se autorizeaz/ avizeaz
conform legislaiei n vigoare. Pentru servicii se vor prezenta devize
defalcate cu estimarea costurilor (nr.
experti, ore/ expert, costuri/ ora). Pentru
situaiile n care valorile sunt nejustificate
Acordul de principiu privind includerea prin numarul de experti, prin numarul de
generatoarelor terestre antigrindina n Sistemul ore prognozate sau prin natura
National de Antigrindina si Crestere a investitiei, la verificarea proiectului,
Precipitatiilor, emis de Autoritatea pentru acestea pot fi reduse, cu informarea
Administrarea Sistemului National de solicitantului.
Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor.
n cazul n care investiia cuprinde
cheltuieli cu construcii noi sau
modernizari, se va prezenta calcul pentru
investiia specific n care suma tuturor
cheltuielilor cu construcii i instalaii se
raporteaz la mp de construcie.

n cazul proiectelor care prevd


modernizarea/ finalizarea construciilor
existente/ achiziii de utilaje cu montaj
care schimb regimul de exploatare a
construciei existente, se ataeaz la
Studiul de fezabilitate, obligatoriu,
Expertiza tehnic de specialitate asupra
construciei existente i Raportul privind
stadiul fizic al lucrrilor.

n cazul proiectelor care vizeaz


nfiinarea unei plantaii viticole se
verific existena Proiectului de Plantare
avizat de Staiunea Viticol.
In aceasta situatie se verifica ncadrarea
cheltuielilor cuprinse in cap. 3 cheltuieli
pentru proiectare in valorile pentru
costuri standard/ contributia in natura.

n cazul nfiinrii/ modernizrii unitilor


de producie zootehnice se verific
existenta obligatorie in devizul general al
proiectului a investitiilor pentru
realizarea platformelor de dejectii/
sistemelor individuale de depozitare,
precum si descrierea modului de
gestionare a gunoiului de grajd. (daca
ferma nu detine o astfel de gestiune a
dejectiilor).
Se verifica respectarea condiiilor de
bune practici agricole pentru gestionarea
gunoiului de grajd/ dejeciilor de origine
animal, respectiv, calculul si prevederea
prin proiect, a capacitatii de stocare
aferenta a gunoiului de grajd, precum i
cantitatea maxim de ngraminte cu
azot care pot fi aplicate pe terenul
agricol.
Acest calcul trebuie prezentat de
solicitant i se realizeaz prin
introducerea datelor specifice in
calculatorul de capacitate a platformei de
gunoi fila producie de gunoi din
documentul numit Calculator_Cod Bune
Practici Agricole.

Gestionarea corect a gunoiului de grajd


i a altor dejectii de origine animala se
poate face fie prin amenajarea unor
sisteme de stocare individuale, fie prin
utilizarea unor sisteme de stocare
comunale fie prin utilizarea combinat a
celor dou sisteme, in conformitate cu
prevederile codului de bune practici.

n ceea ce privete standardele privind


cantitatile maxime de ingrasaminte de
azot care pot fi aplicate pe terenul
agricol, acestea se vor calcula prin
introducerea datelor specifice in
calculatorul privind cantitatea maxima de
ingrasaminte care pot fi aplicate pe teren
agricol din fila PMN
Nota: Zonele in care pot fi introduse
datele specifice sunt marcate cu gri din
documentul numit Calculator Cod Bune
Practici Agricole.

n cazul achiziiei de utilaje agricole se va


consulta Tabelul privind corelarea puterii
mainilor agricole cu suprafaa fermelor,
postat pe pagina de internet a AFIR.
Corelarea se realizeaz cu suprafeele
regsite n APIA i cu culturile
previzionate. n situaia n care exist
neconcordane se solicit clarificarea
acestora prin intermediul formularului
E3.4L.

n cazul investiiilor de obinere de


produse vinicole (vin, must i alte
produse obinute prin prelucrarea
strugurilor de vin) la nivelul
exploataiilor agricole cu profil viticol, se
verific n Registrul Plantaiilor Viticole
dac solicitantul figureaz cu Declaraia
de recolt. n caz contrar, expertul
verific n Registrul Plantaiilor Viticole
(RPV) dac solicitantul deine Autorizaie
de plantare. Dac nici una din cele dou
condiii nu este ndeplinit, criteriul este
declarat neeligibil, deoarece investiiile
de procesare i de comercializare sunt
neeligibile prin FEADR, (acestea fiind
eligibile prin PNS, conform demarcrii
dintre programe).

Dac se regsete Declaraia de recolt


sau Autorizaia de plantare/ replantare,
cheltuielile generate de investiiile n
obinere i comercializare de produse
vinicole (vin, must i alte produse
obinute prin prelucrarea strugurilor de
vin) propuse de ctre solicitant prin
proiect, la nivel de exploataie agricol
proprie sunt eligibile i expertul verific
amplasarea i suprafaa pe care se afl
exploataia.
Cheltuielile generate de achizitiile de
maini i utilaje agricole, echipamente,
faciliti de stocare i conditionare,
sisteme de irigatii la nivel de exploataii
viticole sunt eligibile cu condiia ca
solicitantul s fac dovada Autorizaiei
de plantare/ Declaraiei de recolt
(verificabile n RPV), chiar dac acesta
figureaz n RPV i cu Declaraia de
produse vinicole i/ sau Declaraia de
stocuri produse vinicole, deoarece
aceste tipuri de cheltuieli sunt
finanabile exclusiv prin PNDR (nu fac
obiectul finanrii PNS).

Se verific dac se confirm dreptul


solicitantului de a amplasa investiia/
realiza lucrrile de construcii i/ sau
montaj propuse prin proiect n
conformitate cu prevederile Legii
50/1991 republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare i dac, n cazul n
care nu a prezentat act de proprietate,
documentul ncheiat la notariat certific
dreptul de folosin asupra imobilului pe
o perioad de cel puin 10 ani ncepnd
cu anul depunerii cererii de finanare.
n cazul prezentrii unui contract de
concesiune, se verific suplimentar dac
acesta este nsoit de adresa emis de
concendent prin care se precizeaz
situaia privind respectarea clauzelor
contractuale i dac solicitantul este n
graficul de realizare a investiiilor
prevzute n contract i alte clauze,
precum i suprafaa concesionat la zi
(dac pentru suprafaa concesionat
exist solicitri privind retrocedarea sau
diminuarea, i dac da, care este
suprafaa supus acestui proces).

Se verific dac extrasul de carte funciara


este emis pe numele solicitantului si
vizeaza imobilul prevzut la punctul b),
dac este cazul, si amplasamentul
mentionat n proiect. n situatia n care
imobilul pe care se execut investiia nu
este liber de sarcini (gajat pentru un
credit), se verific acordul creditorului
privind executia investiiei, precum i
respectarea de cte solicitant a graficul
de rambursare a creditului. Dac
solicitantul nu a atasat aceste documente
expertul le va solicita prin informatii
suplimentare. Dac n cadrul Extrasului
de Carte Funciar exist meniunea
imobil nregistrat n planul cadastral fr
localizare cert datorit lipsei planului
parcelar, nu se va considera
nendeplinit conditia, avnd n vedere c
prin prezentarea autorizaiei de
construire n etapa de verificare a plailor
este asigurat implicit localizarea cert a
planului parcelar, respectiv a investiiei.

Daca proiectul necesita certificat de


urbanism se verifica daca localizarea
proiectului, regimul juridic, investiia
propusa s.a.m.d corespund cu descrierea
din studiul de fezabilitate i cu extrasul
de carte funciar.

n cazul modernizrilor, se verific dac


Autorizaia sanitar este eliberat/
vizat cu cel mult un an n urma fa de
data depunerii Cererii de Finanare.
Verificarea autorizaiei sanitare se va
face doar pentru investiiile prevzute n
Ordinul nr. 1030/20.08.2009 privind
aprobarea procedurilor de reglementare
sanitar pentru proiectele de
amplasare, amenajare, construire i
pentru funcionarea obiectivelor ce
desfoar activiti cu risc pentru
starea de sntate a populaiei.
Verificarea Autorizaiei/ nregistrrii
exploataiei din punct de vedere sanitar-
veterinar se realizeaz prin accesarea
link-ului: http://www.ansvsa.ro/?
pag=523; pentru unitile autorizate, iar
pentru cele nregistrate se verific link-ul
aferent fiecrui DSVSA Judeean n parte,
dup cum urmeaz:
http://www.ansvsa.ro/?pag=8 se alege
judeul uniti nregistrate.

Pentru cererile de finanare care vizeaz


i achiziionarea de generatoare terestre
antigrindina, se verific existena
Acordului de principiu i dac este emis
pentru solicitant
Proiectele care vizeaz i investiii de
procesare/ comercializare produse
agricole vor conine se vor ncadra n
prevederile art. 17, alin. (1), astfel:
- la lit. a):
investiia n producia agricol primar
>50% din valoarea eligibil a proiectului.
Peste 70% din produsele agricole primare
supuse procesrii (ca material prim de
baz) trebuie s provin din exploataia
agricol proprie. Astfel, ntr-o proporie
de pn la 30% pot fi procesate
(prelucrate) i produse agricole care nu
provin din propria exploataie agricol
(ferm), vegetala, zootehnic sau mixt.
- la lit. b): restul investiiilor aferente
art. 17.

Investitiile n depozitarea i/ sau


condiionarea produselor agricole
primare reprezint parte/ component a
produciei agricole primare.
Investitiile n depozitarea i/ sau
conditionarea produselor agricole
procesate (rezultate din procesul de
procesare) reprezint parte componenta
a investitiei n procesarea produselor
agricole.

n cazul fermelor vegetale care produc i


nutreuri/ furaje combinate n vederea
comercializrii, obinerea furajelor
reprezint procesare. n cazul fermelor
mixte/ zootehnice care obin nutreuri/
furaje combinate n vederea furajrii
animalelor din cadrul exploatatiei,
investiia care prevede tehnologia de
obinere a furajelor face parte din fluxul
tehnologic de cretere a animalelor i
este asimilat produciei agricole
primare.
n cazul n care prin proiect se prevede
achiziia de instalaii pentru producerea
de energie electric i/ sau termic, prin
utilizarea biomasei, n aceast categorie
vor fi ncadrate i instalaiile de obinere
a biogazului, cu condiia ca acesta s fie
destinat exclusiv consumului propriu.
Dac n urma verificrii efectuate n conformitate cu precizrile din coloana puncte de verificat,
expertul consider c investiia se ncadreaz n cel puin una din aciunile eligibile prevzute prin
fia msurii din SDL, va bifa acele aciuni propuse a fi atinse in cadrul proiectului. n caz contrar va
bifa NU, iar cererea de finanare va fi declarat neeligibil.
Verificarea ndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnrii contractului, cnd se completeaz
aceste verificri cu analiza Document emis de ANPM pentru proiect i, dac este cazul, Nota de
constatare privind condiiile de mediu (pentru toate unitile n funciune care se modernizeaz
prin proiect)

EG3 Investiia va fi precedat de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dac


aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, n conformitate cu legislaia n vigoare,
menionat n cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR


PREZENTATE
-Declaratia pe propria rspundere Condiia se consider ndeplinit prin asumarea de ctre
de la seciunea F a cererii de solicitant a declaraiei pe propria rspundere din Seciunea
finanare. F din Cerere de finanare prin care se angajeaz c va
prezenta documentul emis de ANPM, pn la contractare,
n termenul precizat n notificarea AFIR de selecie a cererii
de finanare. n etapa de contractare verificarea ndeplinirii
condiiei de eligibilitate se va realiza n baza corelrii
informaiilor din SF/ DALI, cu cele din Certificatul de
Urbanism i cu cele din documentul emis de ANPM.

Dac prin verificarea declaraiei pe proprie rspundere din seciunea F din cererea de finanare
se confirm faptul c solicitantul i-a asumat prin propria semntur c va obine i va depune la
contractare documentul ce atest impactul investiiei asupra mediului, emis de ANPM, expertul
bifeaz csua cu DA din fia de verificare. n cazul n care solicitantul nu a semnat i dup caz
tampilat declaraia pe propria rspundere din seciunea F, expertul solicit acest lucru prin
E3.4L i doar n cazul n care solicitantul refuz s i asume angajamentele corespunztoare
proiectului, expertul bifeaz NU, motiveaz poziia sa n liniile prevzute n acest scop la rubrica
Observatii i cererea va fi declarat neeligibil.

EG4 Viabilitatea economic a investiiei trebuie s fie demonstrat n baza documentatiei


tehnico-economice

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL


DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiu de fezabilitate. Expertul verific dac
Anexa B sau C - rezultatul din exploatare din bilanul
sau Memoriu Justificativ precedent anului depunerii proiectului este
Situaiile financiare (bilant formularul 10, pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile sunt cel putin
cont de profit i pierderi formularul 20, egale cu cheltuielile, n cazul PFA, intreprinderi
formularele 30 i 40)
individuale i intreprinderi familiale. n cazul n
care solicitanii au depus formularul 221, se
Sau
consider c activitatea desfurat este o
Declaraia de inactivitate nregistrat la activitate impozitat, fiind generatoare de
Administraia Financiar, n cazul venit i nu este cazul s se verifice pierderile.
solicitanilor care nu au desfurat activitate
anterior depunerii proiectului Excepie fac solicitanii a cror activitate a fost
afectat de calamiti naturale i cei care nu au
Pentru persoane fizice autorizate, nregistrat venituri din exploatare.
intreprinderi familiale i intreprinderi
individuale: Declaraie special privind
n cazul solicitanilor care se ncadreaz n
veniturile realizate n anul precedent
depunerii proiectului inregistrata la prevederile art. 105 din Legea 227/2015, (cod
Administratia Financiara (formularul 200 fiscal), respectiv, nu au obligaia depunerii
insotit de Anexele la Formular) n care formularului 221, Norma de venit, nu se va
rezultatul brut obinut anual sa fie pozitiv depune nici un document n acest sens.(a se
(inclusiv 0) si/ sau Declaratia privind veniturile vedea tabelul de mai jos)
din activitati agricole impuse pe norme de
venit (formularul 221);
Nu se analizeaz situaiile financiare aferente
Pentru solicitantii a cror activitate a fost anului nfiinrii solicitantului.
afectat de calamiti naturale (inundaii,
seceta excesiv etc) se vor prezenta: Pentru solicitanii a cror activitate a fost
Situaiile financiare (bilan afectat de calamiti naturale se verific
formularul 10, cont de profit i documentele justificative.
pierderi formularul 20, - indicatorii economico-financiari din cadrul
formularele 30 i 40) din unul din seciunii economice care trebuie s se
ultimii trei ani precedeni anului ncadreze n limitele menionate, ncepnd cu
depunerii proiectului, n care al doilea an de la data finalizrii investiiei.
producia nu a fost calamitat, iar
Pentru aceasta, expertul completeaz Matricea
rezultatul operaional (rezultatul de de evaluare a viabilittii economice a
exploatare din bilan) s fie pozitiv proiectului pentru Anexa B (persoane juridice)
(inclusiv 0), nregistrate la sau Anexa C (persoane fizice autorizate,
Administratia Financiara . ntreprinderi individuale i ntreprinderi
familiale).
n cazul persoanelor fizice autorizate,
ntreprinderilor individuale i n cazul proiectelor aferente art. 17, alin (1), lit.
ntreprinderilor familiale se va prezenta: a i b, n cazul n care solicitantul are
Declaraie special privind veniturile contractate unul sau mai multe proiecte n
cadrul submsurii 4.1, respectiv 4.2 din PNDR
realizate nregistrata la Administratia
2014-2020, indiferent de etapa sau de sesiune,
Financiar (formularul 200 nsoit de
expertul verific dac n prognozele economice
Anexele la Formular) n care sunt menionate valorile aferente
rezultatul brut obinut anual s nu implementrii/ desfurrii activitii dup
fie negativ si/ sau Declaraia privind implementarea proiectului (funcie de etapa n
veniturile din activiti agricole care se gsesc celelalte proiecte). n caz contrar
impuse pe norme de venit se va solicita prin intermediul E3.4L refacerea
prognozelor economice.
(formularul 221)
Formularul 221 se va depune de ctre Matricea de evaluare a viabilitii economice a
solicitanii care au optat conform
proiectului pentru Anexa B (persoane juridice)
prevederilor legale, la impozitarea pe baz Verificarea indicatorilor economico-financiari
de norma de venit.
const n verificarea ncadrrii acestora n
limitele menionate n coloana 3 a matricei de
Pentru anii calamitai solicitantul va
mai jos. Limitele impuse se refer la urmatorii
prezenta un document (ex.: Proces verbal de indicatori:
constatare i evaluare a pagubelor) emis de
- Rata rezultatului din exploatare,
organismele abilitate (ex.: Comitetul local - Durata de recuperare a investiiei,
pentru situaii de urgen) prin care se
- Rata rentabilittii capitalului investit,
certific: - Rata acoperirii prin fluxul de numerar,
- data producerii pagubelor;
- Rata ndatorrii,
- cauzele calamitii; - Valoarea actualizat net (VAN),
- obiectul pierderilor datorate calamitilor
- Disponibil de numerar curent.
(suprafaa agricol cultivat, animale); Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite
- gradul de afectare pentru suprafee agricole
limite maxime sau minime de variaie au
cultivate, animale pierite. meniunea N/A.

Respectarea ncadrrii indicatorilor n limitele


admisibile prin program se face n mod
automat n coloana 11 a matricei de verificare
prin apariia mesajului Respect criteriul
pentru fiecare din indicatorii mentionai mai
sus.

Proiectul respect obiectivul de viabilitate


economic dac, pentru perioada de proiecie
cuprins ntre anii 2-5 (de la finalizarea
investiiei i darea acesteia n exploatare)
coloanele 6-9 din matrice - toi indicatorii
pentru care s-au stabilit limite n coloana 3 se
ncadreaz n limitele admisibile, respectiv dac
pentru toi aceti indicatori n coloana 11 apare
mesajul Respect criteriul.
Excepie fac proiectele a caror investiie vizeaz
nfiinarea de plantaii, unde nivelul
indicatorilor se consider c este
ndeplinit/respectat ncepand cu anul n care se
obine producie/venituri conform
tehnologiilor de producie i a specificului
proiectului.

Dac indicatorii se ncadreaz n limitele


menionate i rezultatul operaional din bilan
este pozitiv, expertul bifeaz caseta DA
corespunzatoare acestui criteriu de eligibilitate.

Matricea de evaluare a viabilitii economice a


proiectului pentru Anexa C (persoane fizice
autorizate, ntreprinderi individuale,
ntreprinderi familiale)
Verificarea indicatorilor economico-financiari
const n verificarea ncadrrii acestora n
limitele menionate n coloana 3 a matricei de
verificare. Limitele impuse se refer la
urmtorii indicatori:
- Durata de recuperare a investiiei
- Rata acoperirii prin fluxul de numerar
- Valoarea actualizat neta (VAN)
- Excedent/Deficit
Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite
limite maxime sau minime de variaie au
meniunea N/A.
Respectarea ncadrrii indicatorilor n limitele
admisibile prin program se face n mod
automat n coloana 11 a matricei de verificare
prin apariia mesajului Respect criteriul
pentru fiecare din indicatorii mentionai mai
sus.

Proiectul respect acest criteriu dac pentru


perioada de proiecie cuprins ntre anul 2-
anul 5 inclusiv (anul 2 de la finalizarea investiei
i darea acesteia n exploatare) coloanele 6-9
din matrice - toi indicatorii pentru care s-au
stabilit limite n coloana 3 se ncadreaz n
limitele admisibile, respectiv dac pentru toi
aceti indicatori n coloana 11 apare mesajul
Respect criteriul.
De asemenea, se verific indicatorul
Disponibil de numerar la sfritul perioadei
s nu fie negativ n nici una din lunile de
implementare.

Excepie fac proiectele a caror investiie vizeaz


nfiinarea de plantaii, unde nivelul
indicatorilor se consider c este
ndeplinit/respectat ncepnd cu anul n care se
obine producie/venituri conform
tehnologiilor de producie i a specificului
proiectului.

Se coreleaz informaiile din previziuni cu cele


din SF/ MJ referitoare la tipul i capacitatea de
producie.
Veniturile definite la art. 105 alin. (1) sunt venituri neimpozabile n limitele stabilite potrivit
tabelului urmtor:
Nr.
Produse vegetale Suprafa
crt.
1. Cereale pn la 2 ha
2. Plante oleaginoase pn la 2 ha
3. Cartof pn la 2 ha
4. Sfecl de zahr pn la 2 ha
5. Tutun pn la 1 ha
6. Hamei pe rod pn la 2 ha
7. Legume n cmp pn la 0,5 ha
8. Legume n spaii protejate pn la 0,2 ha
9. Leguminoase pentru boabe pn la 1,5 ha
10. Pomi pe rod pn la 1,5 ha
11. Vie pe rod pn la 1 ha
12. Arbuti fructiferi pn la 1 ha
13. Flori i plante ornamentale pn la 0,3 ha

Animale Nr. capete/Nr. de familii de albine


1. Vaci pn la 2
2. Bivolie pn la 2
3. Oi pn la 50
4. Capre pn la 25
5. Porci pentru ngrat pn la 6
6. Albine pn la 75 de familii
7. Psri de curte pn la 100
Dac n urma verificrii efectuate n conformitate cu precizrile din coloana puncte de
verificat, expertul constat c Indicatorii economico-financiari se ncadreaz n limitele
menionate n cadrul sectiunii economice se bifeaz coloana DA. n caz contrar se va bifa NU,
iar cererea de finanare va fi declarat neeligibil.

EG5 Solicitantul trebuie s demonstreze asigurarea cofinanrii investiiei


DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Declaratia pe propria raspundere a Expertul verific dac solicitantul, prin
solicitantului ca n urma primirii Notificrii reprezentantul legal, a semnat Declaraia F i s-
beneficiarului privind selectarea Cererii de a angajat ca n urma primirii Notificrii
Finanare va prezenta dovada cofinanrii, beneficiarului privind selectarea Cererii de
din Sectiunea F a Cererii de Finanare : Finanare va prezenta documentul privind
cofinantarea proiectului si Angajamentul
responsabilului legal al proiectului ca nu va
utiliza in alte scopuri 50% din cofinantarea
privata, in cazul prezentarii cofinantarii prin
extras de cont.

EG6 Investiia va respecta legislaia n vigoare din domeniul: sntii publice, sanitar-
veterinar i de siguran alimentar;

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL


DOCUMENTELOR PREZENTATE
Doc.1 Studiu de fezabilitate/ Memoriu n cazul proiectelor care prevd doar achiziii
Justificativ. de utilaje agricole nu este necesar avizarea
sanitara si sanitar-veterinara.

Totodat, pentru stabilirea situaiilor n care


trebuie urmrit aceast cerint, se va ine
cont de prevederile Ordinului
1030/20.08.2009 care stipuleaz activitile
supuse avizrii sanitare, precum i de
prevederile Protocolului ncheiat ntre AFIR i
ANSVSA care stipuleaz tipurile de avize
emise funcie de tipul investiiei.
Dac n urma verificrilor se constat c proiectul nu face obiectul avizrii sanitare si sanitar-
veterinare, expertul bifeaz csua NU ESTE CAZUL. n caz contrar se bifeaz csua DA.
Verificarea ndeplinirii acestui criteriu, n cazul n care expertul a bifat DA, se reia la etapa
semnrii contractului, cnd se completeaz aceste verificri cu analiza Document emis de
DSVSA pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR i ANSVSA publicat pe
pagina de internet www.afir.info. i a Document emis de DSP Judetean, conform Protocolului
de colaborare dintre AFIR i DSP publicat pe pagina de internet www.afir.info

Seciuni specifice:
NOT!
Criteriile de eligibilitate de mai jos se vor verifica doar pentru tipurile de investiii indicate.
Pentru celelalte tipuri de proiecte se va bifa NU ESTE CAZUL.

Criterii de eligibilitate specifice proiectelor aferente art. 17, alin. (1), lit. a:

EG 7 Investiia trebuie s se realizeze n cadrul unei ferme cu o dimensiune economic de minim


4.000 SO (valoarea produciei standard);
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiul de fezabilitate nsotit de Proiectul de Expertul verific corelarea informaiilor din SF/
plantare avizat de Staiunea Viticola (daca DALI cu cele din documentul aferente terenurilor
este cazul) sau Memoriul Justificativ (pentru agricole pentru proiectele referitoare la plantaiile
proiectele cu achiziii simple)
de vi de vie pentru struguri de mas sau alte
Documente solicitate pentru terenul agricol plantaii i/ sau IACS pentru celelalte culturi i/
aferent plantaiilor de vi de vie pentru sau pentru investiii de modernizare a
struguri de mas existente/ nou nfiinate i a
exploataiilor zootehnice, referitoare la tipul i
altor plantaii:
dimensiunea exploataiei agricole
Copie dup documentul autentificat la notar
care atest dreptul de proprietate asupra (suprafa/numr de animale) vizate de proiect i
terenului i/ sau tabel centralizator emis de cele specificate n sheet-ul Stabilirea categoriei de
Primrie semnat de persoanele autorizate ferm.
conform legii, coninnd sumarul contractelor
de arendare cu suprafeele luate n arend pe Dimensiunea economic a exploataiei agricole
categorii de folosin, perioada de arendare se calculeaz conform, punctului din cadrul
care trebuie s fie de cel puin 10 ani ncepnd Cererii de Finanare Stabilirea categoriei de
cu anul depunerii cererii de finanare i/ sau ferm dup cum urmeaz:
contractul de concesiune care s certifice (1) n cazul exploataiilor agricole care prevd n
dreptul de folosin al terenului cel puin 10 cadrul proiectului modernizarea acesteia,
ani ncepnd cu anul depunerii cererii de respectiv, investiii n unitatea/ unitile de
finanare. producie existente care mpreun alctuiesc
exploataia, extinderea/ diversificare activitii
Pentru cooperative agricole, societi agricole desfurate anterior depunerii
cooperative agricole, grupuri de producatori, proiectului cu un alt cod CAEN de agricultur
se vor prezenta documentele care atest (adic extinderea profilului agricol), extinderea/
dreptul de proprietate pentru toi membrii diversificarea exploataiei agricole prin
fermieri deservii de investiia respectiv ai nfiinarea unei noi uniti de producie,
acestor solicitani. dimensiunea se va calcula pe baza nregistrrilor
din perioada (campania) de depunere a cererii
unice de plat pe suprafa n Registrul unic de
n cazul Societilor agricole se ataeaz tabelul identificare de la APIA din perioada de depunere
centralizator emis de catre Societatea agricol stabilita conform legislatiei nationale din anul
care va cuprinde suprafeele aduse n folosina depunerii Cererii de Finanare sau din anul
societii, numele membrilor fermieri care le anterior (n cazul n care solicitantul nu a reuit
dein n proprietate i perioada pe care terenul s depun la APIA cererea unic de plat pentru
a fost adus in folosinta societtii, care trebuie campania anului n curs) i/sau a ultimei
sa fie de minim 10 ani. nregistrri/ actualizri n Registrul Exploataiei
de la ANSVSA/ DSVSA efectuat nainte cu cel
Document pentru efectivul de animale mult 30 de zile fa de data depunerii cererii de
deinut n proprietate: finanare, innd cont dup caz, de Nota
- Extras din Registrul Exploatatiei emis de explicativ a RICA din subsolul tabelului SO din
ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile nainte CF. n cazul n care expertul nu regseste n IACS
de data depunerii CF, din care s rezulte suprafaa de teren menionat de solicitant n
efectivul de animale deinut, nsoit de tabelul cu SO sau exist diferene ntre suprafaa
formular de micare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 de teren declarat n proiect i cea din IACS,
din Normele sanitare veterinare ale Ordinului expertul va solicita APIA s certifice c
ANSVSA nr. 40/2010); Formularul de miscare se solicitantul s-a nscris n sistem/ evidenele APIA
depune daca exist diferene dintre meniunile cu suprafaa declarat n cererea de finanare.
din SF, cererea de finanare i extrasul din (2) n cazul proiectelor care prevd desfurarea
Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA. pentru prima dat a unei activiti agricole
(solicitantul este nscris cu exploataia agricol la
Pentru exploataiile agricole care dein psari si APIA/ANSVSA de mai puin de 12 luni sau nu a
albine - Adeverin eliberat de medicul depus nici o cerere de plata la APIA pna la data
veterinar de circumscripie, emis cu cel mult
depunerii cererii de finantare) dimensiunea
30 de zile nainte de data depunerii CF, din care
economic va fi calculat n baza suprafeei
rezulta numarul psarilor i al familiilor de
identificate n APIA i a previziunilor, din punct
albine i data inscrierii solicitantului in
de vedere a culturii/numr de animale , din
Registrul Exploatatiei documentaia tehnico-economic a proiectului,
la sfarsitul primului an de monitorizare, ca
PAAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele urmare a realizarii investiiilor propuse prin
(cabalinele) cu ras i origine proiect (indiferent dac solicitantul figureaz cu
terenuri cultivate sau necultivate/ animale n
Cererea de finanare Sheet: Stabilirea posesie, la momentul depunerii CF).
categoriei de ferm n cazul n care expertul nu regseste n IACS
suprafaa de teren menionat de solicitant n
tabelul cu SO sau exist diferene ntre suprafaa
de teren declarat n proiect i cea din IACS,
expertul va solicita APIA un document prin care
s certifice c solicitantul s-a nscris n sistem cu
suprafaa declarat n cererea de finanare.
n acest caz (punctul 2) se ncadreaz i PFA-urile,
IF-urile i II-urile care au preluat exploataia
agricol gestionat anterior de persoana fizic
(actualul titular de PFA, II sau IF).

n cazul proiectelor care vizeaz plantaiile de vi


de vie pentru struguri de mas sau alte plantaii:
- pentru care s-a prezentat contract de
concesiune a terenului agricol, se verific, n
plus, dac contractul este nsoit de adresa
emis de concendent prin care se precizeaz
situaia privind respectarea clauzelor
contractuale i dac solicitantul este n graficul
de realizare a investiiilor prevzute n contract
i alte clauze, precum i suprafaa concesionat
la zi (dac pentru suprafaa concesionat exist
solicitri privind retrocedarea sau diminuarea,
i dac da, care este suprafaa supus acestui
proces) i dac contractul de concesiune
certific dreptul de folosin al terenului cel
puin 10 ani ncepnd cu anul depunerii cererii
de finanare. Dac a fost prezentat Tabel
centralizator emis de Primrie se verific dac
acesta este semnat de persoanele autorizate
conform legii i dac perioada de arendare este
de cel puin 10 ani ncepnd cu anul depunerii
cererii de finanare.
- n cazul proiectelor depuse de formele
asociative se vor nsuma dimensiunile
economice ale exploataiilor membrilor
fermieri verificate n IACS. Conform
prevederilor fiei msurii, anex la ghid, prin
intermediul formelor asociative (cooperative
agricole si grupuri de productori), sprijinul
poate fi accesat de toate exploataiile agricole,
chiar dac acestea au o dimensiune economic
sub 4.000 SO, cu condiia ca dimensiunile
economice nsumate ale exploataiilor
membrilor formei asociative n cauz, s fie
peste 4.000 SO.

-n cazul Societilor agricole se verific n IACS


dac suprafaa exploataiei corespunde cu
suprafaa precizat n tabelul centralizator emis
de ctre solicitant, dac perioada de folosin a
terenului este de minim 10 ani i dac calculul
dimensiunii economice a fcut n conformitate
cu precizrile de mai sus. n cazul n care
expertul nu poate vizualiza n IACS exploataia
vizat de investiie, acesta va solicita APIA
prezentarea nregistrrilor din ultima perioad
(campanie) de depunere (nregistrare) a cererii
unice de plat pe suprafa ale solicitantului.
n cazul in care n urma verificarilor efectuate de
catre evaluator rezulta o diferenta de suprafata
ca urmare a incheierii controalelor
administrative ale APIA, se va solicita prin
intermediul formularului E3.4L refacerea
prognozei economico-financiar si tabelul cu
dimensionarea exploatatiei.

Calculul dimensiunii economice a exploataiei se


va face innd cont de toate activele acesteia
(terenuri agricole i animale), chiar dac proiectul
vizeaz nfiinarea unei noi uniti de producie,
independent functional de celelalte uniti de
producie care alctuiesc exploataia.

n cazul investiiilor care vizeaz modernizarea


unor exploataii zootehnice, expertul va verifica
dac Extrasul din Registrul Exploatatiei
menioneaz efectivul de animale deinut de
solicitant cu cel mult 30 zile nainte de data
depunerii CF.
Se verific n formularul de micare ANSVSA/
DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare
ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010) datele de
identificare ale proprietarului i crotalia
animalului detinut. Se verific dac exist
diferene dintre meniunile din SF, cele din
cererea de finanare- Tabel cu Coeficieni produie
standard i extrasul din Registrul Exploatatiilor de
la ANSVSA cu Formularul de micare.

n cazul modernizrii fermelor de cabaline


de ras i origine se verific dac
solicitantul a prezentat documentul 3c)2)
pentru toate cabalinele menionate n
tabelul cu SO i n doc. 1.

n cazul solicitanilor care dein exploataii


zootehnice/ mixte i care fac parte dintr-o
asociaie/ cooperativ care are concesionate/
nchiriate suprafee agricole reprezentnd pajiti
i puni, n conformitate cu Ordinul MADR nr.
619/06.04.2015, se verific n cadrul Studiului de
Fezabilitate codurile ANSVSA (al solicitantului i
asociaiei/cooperativei) n vederea verificrii
transferului animalelor pentru calculul adecvat al
dimensiunii economice a exploataiei.

n cazul proiectelor care vizeaz lucrri de


construcii (sere, ciupercrii, cldiri din
componena fermei zootehnice), nu se verific n
IACS terenul aferent acestor obiective.
Dac n urma verificrii efectuate n conformitate cu precizrile din coloana puncte de
verificat, expertul consider c exploatatia agricola vizata de proiect are o dimensiune de
minim 4.000 SO, se va bifa caseta DA pentru verificare. n caz contrar va bifa NU, iar cererea
de finanare va fi declarat neeligibil

EG8 Investiiile necesare adaptrii la standardele UE, aplicabile produciei agricole realizate de
tinerii fermieri care se instaleaz pentru prima dat ntr-o exploataie agricol se vor realiza n
termen de maxim 24 de luni de la data instalrii (conform art 17, alin. 5 din R(UE)
nr.1305/2013)
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Doc.1 Studiu de fezabilitate/ Memoriu Expertul verific:
Justificativ 1. dac solicitantul se ncadreaz n una
din urmtoarele categorii
Persoan fizic autorizat (PFA) nfiintata
conform OUG nr.44/2008 cu vrsta pn la 40
de ani la data depunerii cererii de finanare a
proiectului si care deine competenele i
calificrile profesionale adecvate
Intreprindere individual nfiinat n baza
OUG nr.44/2008 al crei titular are varsta pn
la 40 de ani la data depunerii cererii de
finanare a proiectului i deine competenele
i calificrile profesionale adecvate;
ntreprinderea familial, nfiinat n baza
OUG nr.44/2008 cu condiia ca tnrul fermier,
solicitant al sprijinului, s fie reprezentant
desemnat prin acordul de constituire, s aib
vrsta pn la 40 de ani la data depunerii
cererii de finanare, s dein competenele i
calificrile profesionale adecvate i s exercite
controlul efectiv asupra exploataiei prin
deinere cota majoritar din patrimoniul de
afectaiune
Societate cu rspundere limitat cu asociat
unic persoan fizic, care este si
administratorul societii, cu vrsta pn la 40
ani la data depunerii cererii de finanare i care
deine competenele i calificrile profesionale
adecvate.
Societate cu rspundere limitat cu mai
muli asociai, cu condiia ca tnrul fermier,
solicitant al sprijinului, cu vrsta pn la 40 de
ani la data depunerii cererii de finanare s
exercite controlul efectiv asupra exploataiei
prin deinerea pachetului majoritar al prilor
sociale i deinerea funciei de administrator
unic al societii comerciale respective i s
aib competenele i calificrile profesionale
adecvate.
Prin competenele i calificrile profesionale
adecvate se nelege calificare n domeniul
agricol/ agroalimentar/ veterinar/ economie
agrar/ mecanic agricol, dup caz, n
conformitate cu obiectivele vizate prin proiect
demonstrat prin diploma/ certificat de
calificare ce atest formarea profesional/
certificat de competene emis de un centru de
evaluare si certificare a competentelor
profesionale obtinute pe alte ci dect cele
formale, care trebuie s fie autorizat de
Autoritatea Nationala pentru Calificari care
confer un nivel minim de calificare n domeniu
agricol.

2. Dac solicitantul care respect condiiile de


la punctul 1 s-a stabilit pentru prima dat ntr-o
exploataie agricol ca ef al respectivei
exploataii, respectiv,
- se verific n ONRC dac persoana fizic tnr
fermier a mai condus o forma de organizare
juridica cu activitate agricola (fapt dovedit
prin deinerea pachetului majoritar al prilor
sociale n cadrul altei entiti juridice i a
poziiei de unic administrator al exploataiei)
si
Se verific data la care acesta a devenit eful
exploataiei agricole vizat de proiect i
nregistrat la APIA i dac au trecut mai mult
de 24 luni de la data instalrii.
Data instalrii pentru prima dat ca ef de
exploataie este data la care tnrul fermier
figureaz n ONRC c a preluat controlul
efectiv asupra exploataiei nregistrat la
APIA, respectiv este asociat unic/ majoritar i
administrator unic al solicitantului (oricare ar
fi statutul juridic).
Calitile de asociat unic/ majoritar i
administrator privind instalarea ca tnr
fermier, trebuie s fie ndeplinite cumulativ.
n cazul n care solicitantul nu s-a instalat pentru prima dat ntr-o exploataie agricol ca tnr
fermier sau au trecut mai mult de 24 luni de la data instalrii sau n SF/ MJ nu se menioneaz
ndeplinirea nici unui standard UE, expertul bifeaz NU ESTE CAZUL.
Dac solicitantul s-a instalat pentru prima data ntr-o exploataie agricol ca tnr fermier i n
SF/ MJ se menioneaz ndeplinirea unui standard UE, iar data finalizrii investiiei este mai mic
de 24 luni fa de data instalrii, atunci expertul bifeaz DA.
Verificarea ndeplinirii acestui criteriu, n cazul n care expertul a bifat DA, se reia la etapa
semnrii contractului, cnd se completeaz aceste verificri cu analiza Documentului emis de
ANPM i, dac este cazul, Nota de constatare privind condiiile de mediu (pentru toate unitile
n funciune) i a Documentului emis de DSVSA/ DSP.

EG9 Investiiile necesare adaptrii la noi cerine impuse fermierilor de legislaia european se
vor realiza n termen de 12 luni de la data la care aceste cerine au devenit obligatorii pentru
exploataia agricol (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013)

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL


DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ Se verific dac n SF/ MJ este precizat
ndeplinirea a noi prevederi legislative impuse
fermierilor si daca solicitantul si-a prevazut in
graficul de esalonare a investitiei realizarea
actiunilor n termenul de 12 luni.
n cazul n care n SF/ MJ nu se menioneaz ndeplinirea expres a nici unei cerine legislative,
expertul bifeaz NU ESTE CAZUL. Dac n urma verificrii efectuate n conformitate cu precizrile
din coloana puncte de verificat, expertul constat c se ndeplinete criteriul, bifeaz csua
DA.
Verificarea ndeplinirii acestui criteriu, n cazul n care expertul a bifat DA, se reia la etapa
semnrii contractului, cnd se completeaz aceste verificri cu analiza Documentului emis de
ANPM i, dac este cazul, Nota de constatare privind condiiile de mediu (pentru toate unitile
n funciune) i a Documentului emis de DSVSA/ DSP.

EG10 Investiiile n instalaii al cror scop principal este producerea de energie electric, prin
utilizarea biomasei, trebuie s respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin
demonstrarea utilizrii unui procent minim de energie termic de 10%,
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Doc.1Studiu de fezabilitate/ Memoriu Se verifica dac instalaia vizat prin proiect
Justificativ este una de cogenerare care produce n
principal energie electric din biomas, iar
procentul minim de energie termic produs
de aceast instalaie (min 10%) este utilizat la
nivelul fermei.
Se verific totodat dac energia electric
produs de instalaie se va utiliza exclusiv la
nivelul fermei.
n cazul n care proiectul nu prevede investiii n instalaii de producere a energiei electrice
expertul bifeaz NU ESTE CAZUL.
Dac proiectul prevede o astfel de investiie i n urma verificrii efectuate n conformitate cu
precizrile din coloana puncte de verificat, expertul constat c se ndeplinete criteriul,
bifeaz csua DA. n caz contrar bifeaz csua NU i cheltuiala este declarat neeligibil.

EG11 n cazul procesrii la nivel de ferm materia prim procesat va fi produs agricol
(conform Anexei I la Tratat) i produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL


DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiu de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ Se verific n SF i n Anexa I la Tratat dac
produsul obinut n urma procesrii materiei
Anexa I la Tratat prime obinute n cadrul exploataiei agricole,
este tot un produs agricol din Anexa I la Tratat.
Dac se constat, n urma verificrii efectuate n conformitate cu precizrile din coloana puncte
de verificat, c se ndeplinete criteriul, expertul bifeaz csua DA. n caz contrar bifeaz
csua NU, iar cererea de finanare va fi declarat neeligibil.

Criterii de eligibilitate specifice proiectelor aferente art. 17, alin. (1), lit.b:
EG12 Sprijinul va fi limitat la investiii n procesarea produselor agricole incluse n lista
cuprins n Anexa I la Tratatul privind Funcionarea Uniunii Europene n scopul obinerii de
produse Anexa I
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiul de fezabilitate Expertul verific dac proiectul propus vizeaz
prelucrarea materiei prime care face parte din
Anexa I la Tratat Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat este tot
un produs inclus n Anexa I i toate aceste
detalii sunt justificate n Studiul de Fezabilitate
i sunt conforme cu prevederile acestei anexe
Anexa 4 la ghidul solicitantului Pentru o
ncadrare corect a materiilor prime i a
produselor finite se vor corela informaiile din
Anexa I la TFUE cu informaiile de la adresa
web a Autoritatii Naionale a Vmilor
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni
.htm
Dac n urma verificrii efectuate n conformitate cu precizrile din coloana puncte de verificat,
expertul consider c att produsul agricol procesat ct i produsul rezultat sunt incluse n Anexa I la
Tratat, va bifa csua DA. n caz contrar va bifa nu, iar cererea de finanare va fi declarat
neeligibil.
Criterii de eligibilitate specifice proiectelor aferente art. 17, alin. (1), lit.b (schem GBER):
EG13 Sprijinul pentru procesare va fi limitat la investitii n sectoarele de activitate economica
precizate n fia msurii din SDL, n scopul procesarii produselor agricole incluse n lista cuprins
n Anexa I la TFUE n scopul obinerii de produse non-Anexa I
Documente justificative Puncte de verificat n cadrul documentelor
CF Expertul verific dac proiectul propus vizeaz
prelucrarea materiei prime care face parte din
Certificatul constatator ONRC, Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat este un
produs neagricol adica neinclus n Anexa I i
Anexa I la Tratat toate aceste detalii sunt justificate n Studiul de
Fezabilitate. In obtinerea produsului finit
TARIC ,materia prim de baz (majoritar) trebuie s
informatiile de la adresa de web a provina din sectorul agricol. (de ex. faina, etc).
Autoritatii Naionale a Vmilor Pentru o ncadrare corect a materiilor prime i a
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/s produselor finite se vor corela informaiile din
ectiuni.htm Anexa I la TFUE cu informaiile de la adresa web a
Autoritatii Naionale a Vmilor
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.ht
Ordinul MADR3433/31.12.2015 m
pentru Sectoarele economice excluse de la Avnd n vedere c o societate poate presta una
sau mai multe activiti care aparin uneia sau
ajutor si pentru cazurile cand nu se aplica
mai multor poziii din CAEN Rev 2, trebuie ca
schema GBER
societatea s fie nregistrat sau autorizat cu
activitatea( cod CAEN) pentru care dorete sprijin
financiar prin schema GBER la Oficiul Naional al
Adresa emisa de INS Registrului i Comerului, indiferent dac acestea
privind mentionarea explicita a incadrarii constituie sau nu activitatea principal a
produsului finit nonagricol in codul CAEN societii.
respectiv detaliat la nivel de Vor fi finanate acele proiecte care solicit, de
subclasa/subclasa elementara, dup caz regul, sprijin financiar pentru o singur activitate
economic identificat printr-un singur cod CAEN.
Document care dovedete c produsele
obinute prin tehnologia i compoziia Excepie fac proiectele care implic n mod
aplicate se ncadreaz n categoria justificat achiziionarea de echipamente/utilaje
produselor alimentare pentru utilizri incluse ntr-un singur flux tehnologic, coninnd
nutriionale speciale (daca este cazul) subansamble/elemente care pot corespunde mai
multor coduri CAEN.
Declaratia contabilului n cazul n care se solicit finanare
insotita de documente i evidene nerambursabil pentru echipamente/utilaje
financiar-contabile n care s fie grupate ntr-un flux tehnologic, toate codurile
CAEN corespunztoare trebuie s fie
evideniata separarea activitilor sau o
nregistrate/autorizate in Certificatul
distincie ntre costuri. (in cazul n care o constatatator si sa fie eligibile ( ex. fabricarea
ntreprindere i desfoar activitatea aluaturilor pentru pine CAEN 1061 i fabricarea
att n sectoarele excluse, menionate, ct pinii-CAEN 1071).
i n sectoarele care intr n domeniul de Se verifica daca Codul CAEN pentru produsul si
aplicare al schemei GBER) activitatea desfasurata prin proiect corespunde
sectoarelor finantate prin schema de ajutor de
stat.
Expertul verifica daca codul CAEN din cererea de
finantare si ONRC este cel corespunzator activitatii
finantata prin proiect, daca activitatea este
prezentata in studiul de fezabilitate si corespunde
codului CAEN (indiferent daca este principal sau
secundar) din Certificatul constatator de la ORC.
Daca codul CAEN pentru produsul si activitatea
finantata nu se regasesc in Certificatul de la ORC,
proiectul este neeligibil.
In studiul de fezabilitate, in descrierea investitiei si
a tehnologiei de obtinere a produsului finit
trebuie sa se faca referire explicit la incadrarea
activitatii si produsului in activitatile eligibile
mentionate in fia msurii din SDL.
Indiferent de tipul investitiei propuse expertul
identifica activitatea si produsul si verifica numele
clasei si codul Cod CAEN.
Daca pentru activitatea noua/ produsul nou
pentru care solicita finantare solicitantul nu are
codul CAEN inregistrat, expertul inscrie aceasta
constatare la rubrica Observatii solicitantul fiind
declarat neeligibil.
Expertul verific dac se solicit sprijin pentru o
singur activitate economic identificat printr-un
singur cod CAEN.
Daca DA, bifeaz csua corespunztoare,
proiectul devenind eligibil.
Dac NU, se verific dac proiectul implic n mod
justificat achiziionarea de echipamente/utilaje
incluse ntr-un singur flux tehnologic, care conine
subansamble/elemente care pot corespunde mai
multor coduri CAEN. n aceast situaie se verific
dac codurile CAEN pentru care se solicit
finanare sunt nregistrate/autorizate in
Certificatul constatatator. Se va verifica dac
exist cod CAEN distinct doar n cazul n care cel
puin o parte din produsul rezultat n urma
procesrii constituie produs care se va
comercializa ca atare, nu i n cazul n care tot
produsul este un produs intermediar care se va
utiliza n fluxul tehnologic vizat de proiect. (ex. se
solicit cod CAEN 1061 dac cel puin o parte din
aluatul pentru prajituri va fi comercializat ca i
aluat congelat, dac tot aluatul produs este
utilizat pentru obinerea prajiturilor atunci codul
CAEN solicitat va fi doar 1071 i/sau 1072).

Daca Codul CAEN pentru produsul/ activitatea


desfasurata prin proiect corespunde sectoarelor
finantate prin schema de ajutor de stat, expertul
bifeaza casuta corespunzatoare proiectul fiind
declarat eligibil
Daca Codul CAEN pentru produsul/ activitatea
desfasurata prin proiect nu corespunde
sectoarelor finantate prin schema de ajutor de
stat, expertul bifeaza casuta corespunzatoare
proiectul fiind declarat neeligibil.
In cazul Fabricarii produselor alimentare pentru
utilizri nutriionale speciale, se verifica
documentul care certific c produsele obinute
prin tehnologia i compoziia aplicate se
ncadreaz n categoria produselor alimentare
pentru utilizri nutriionale speciale.

In cazul n care o ntreprindere i desfoar


activitatea att n sectoarele excluse, menionate
mai jos , ct i n sectoarele care intr n domeniul
de aplicare al schemei GBER ajutorul va fi acordat
pe schema, cu condiia ca ntreprinderea s
demonstreze, prin documente i evidene
financiar-contabile, separarea activitilor sau o
distincie ntre costuri.
Expertul verifica Declaratia contabilului insotita
de documente i evidene financiar-contabile n
care s fie evideniata separarea activitilor sau
o distincie ntre costuri.
Investitiile propuse prin proiect GBER nu trebuie
sa deserveasca activitatea exclusa. Activitile
desfurate n sectoarele excluse nu beneficiaz
de ajutoarele acordate n conformitate cu
prezenta schem, conform Ordinului
MADR3433/31.12.2015.

De asemenea, expertul verifica in SF ca activitatile


/investitiile propuse prin proiect sa nu se
incadreze in situatia:
a) ajutoarelor destinate activitilor legate de
exportul ctre ri tere sau ctre alte state
membre, respectiv ajutoarelor legate direct de
cantitile exportate, de nfiinarea i funcionarea
unei reele de distribuie sau de alte costuri
curente legate de activitatea de export;

EG14 Prin investitia propusa solicitantul demonstreaza c sunt indeplinite conditiile privind
efectul stimulativ
ndeplinirea acestui criteriu se va demonstra de toti solicitantii prin respectarea condiiilor :
1. Intreprinderea a depus nainte de demararea lucrrilor de executare a proiectului de
investiii, o cerere de finantare pentru acordarea ajutorului de stat conform modelului
prevazut in Anexa aferenta la Ghidul GBER si investitia nu demareaza inaintea primirii
acordului pentru finantare (semnarea contractului cu AFIR
2. Cererea de finanare conine cel puin urmtoarele informaii:
a) denumirea ntreprinderii i dimensiunea acesteia;
b) descrierea proiectului, inclusiv data nceperii i a ncheierii acestuia (perioada de
implementare)
c) amplasamentul investitiei propuse prin proiect;
d) bugetul, devizul general, devizele pe obiecte privind toate cheltuielile eligibile/neeligibile
prevazute in studiul de fezabilitate
e) tipul de ajutor (grant) i valoarea finanrii publice necesare pentru realizarea investitiei
n cazul n care nu sunt ndeplinite condiiile prevzute la pct.(1) si (2), se consider c acest
criteriu nu este ndeplinit, prin urmare proiectul este neeligibil.

C. Verificarea bugetului indicativ

Verificarea const n asigurarea c toate costurile de investiii propuse pentru finanare sunt
eligibile i calculele sunt corecte i Bugetul indicativ este structurat pe capitole i subcapitole.

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR


PREZENTATE
- Se verifica Bugetul indicativ prin corelarea
1 Studiul de fezabilitate/ informaiilor mentionate de solicitant in liniile bugetare
Memoriu Justificativ cu prevederile fisei msurii din SDL
- Se va verifica dac tipurile de cheltuieli i sumele
nscrise sunt corecte i corespund devizului general al
investiiei.
- Bugetul indicativ se verifica astfel:
- valoarea eligibil pentru fiecare capitol s fie
egal cu valoarea eligibil din devize;
- valoarea pentru fiecare capitol sa fie egala cu
valoarea din devizul general, fara TVA;
- in bugetul indicativ se completeaza
Actualizarea care nu se regaseste in devizul
general;
- in bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu
valoarea TVA din devizul general.

Cheile de verificare sunt urmatoarele i sunt aplicabile


Bugetului Indicativ Totalizator:
- valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 5% din
(cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 +
Cap.2+Cap.4) in cazul in care proiectul nu prevede
constructii, i < 10% daca proiectul prevede constructii;
- cheltuieli diverse i neprevzute (Pct.5.3) trebuie sa
fie:
max. 10% din subtotal cheltuieli eligibile (subcap. 1.2
+subcap.1.3+ subcap.1.4+ Cap.2 + Cap.3.5 +Cap. 3.8+
Cap.4A) n cazul SF-ului ntocmit pe HG 907/2016 sau,
max 10% din subtotal cheltuieli eligibile (subcap. 1.2
+subcap.1.3+ Cap.2 + Cap.3+Cap.4A) n cazul SF-ului
ntocmit pe HG 28/2008 ;
- actualizarea nu poate depi 5% din totalul
cheltuielilor eligibile
Se verific corectitudinea calculului.
Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul
general cu cele prezentate n studiul de fezabilitate/
Memoriul justificativ.

3.1. Informaiile furnizate n cadrul bugetului indicativ din cererea de finanare sunt corecte i
sunt n conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate n Studiul de fezabilitate/
Memoriul Justificativ?
Dup completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, daca cheltuielile din cererea de
finanare corespund cu cele din devizul general i devizele pe obiect, neexistand diferente,
expertul bifeaz caseta corespunzatoare DA.

Observatie:
Avnd n vedere c la subcap.4.3 i 4.4 se cuprind cheltuieli pentru achizitionarea utilajelor i
echipamentelor, toate utilajele i echipamentele se pot prezenta intr-un singur deviz pe obiect.

Nu este necesar ca solicitantul s prezinte pentru fiecare utilaj i echipament cte un deviz pe
obiect!
a) Daca exista diferente de incadrare, in sensul ca unele cheltuieli neeligibile sunt trecute in
categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifeaz caseta corespunzatoare NU i i
motiveaz poziia n linia prevzut n acest scop.
In acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fisa de solicitare a
informaiilor suplimentare E3.4L. Expertul va modifica bugetul prin micsorarea valorii totale
eligibile a proiectului cu valoarea identificata ca fiind neeligibila. Expertul va motiva poziia cu
explicatii n linia prevzut n acest scop la rubrica Observaii. Se vor face meniuni la
eventualele greeli de incadrare sau alte cauze care au generat diferenele, cererea de
finanare este declarat eligibil prin bifarea casutei corespunzatoare DA cu diferente.

b) Daca exista mici diferente de calcul in cererea de finanare fata de devizul general i
devizele pe obiect, expertul efectueaza modificarile in buget i in matricea de
verificare a Bugetului indicativ, bifeaz caseta corespunzatoare DA cu diferente. n
acest caz se vor oferi explicaii n rubrica Observaii.
i in acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la
cunostinta de modificarile efectuate, prin Fisa de solicitare a informaiilor suplimentare E3.4L.
Cererea de finanare este declarat eligibil prin bifarea casutei corespunzatoare DA cu
diferente.

3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb.


Rata de conversie intre Euro i moneda naional pentru Romania este cea publicat de Banca
Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (se anexeaz pagina
coninnd cursul BCE din data ntocmirii Studiului de fezabilitate/ Memoriului Justificativ):

Expertul verifica daca data i rata de schimb din cererea de finanare i cea utilizata in devizul
general din studiul de fezabilitate/ Memoriul Justificativ (shett-ul ) corespund cu cea publicat
de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul
va atasa pagina coninnd cursul BCE din data ntocmirii Studiului de fezabilitate/ Memoriului
Justificativ.
Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifeaz caseta
corespunzatoare DA. Daca aceasta nu corespunde, expertul bifeaz caseta corespunzatoare NU
i ntiineaz solicitantul in vederea clarificarii prin Fisa de solicitare a iinformaiilor
suplimentare E3.4L.

3.3. Sunt eligibile cheltuielile aferente investiiilor eligibile din proiect, n conformitate cu cele
specificate n cadrul Fiei msurii din SDL n care se ncadreaz proiectul i cap. 8.1 din PNDR?
Pentru investiiile aferente art. 17, alin (1), lit. a) se consider neeligibile investiiile care conduc
la o diminuare a Total SO exploataie, prevzut la depunerea cererii de finanare, pe toat
perioada de execuie a proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea
economic a exploataiei agricole nu va scdea, n nicio situaie, sub pragul minim de 4.000 SO
stabilit prin condiiile de eligibilitate.
3.4. Costurile generale ale proiectului (acele costuri necesare pentru pregtirea i
implementarea proiectului, constnd n cheltuieli pentru consultan, proiectare, monitorizare
i management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economic i de
mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum i cele privind obinerea avizelor i
autorizaiilor necesare implementrii proiectelor, prevzute n legislaia naional) direct legate
de realizarea investiiei, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5%
pentru acele proiecte care nu includ constructii?
Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifeaz DA in
caseta corespunzatoare, in caz contrar bifeaz NU i i motiveaz poziia n linia prevzut n
acest scop la rubrica Observaii.

3.5. Cheltuielile diverse i neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se ncadreaz, n cazul
SF-ului ntocmit pe HG907/2016, n procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor
prevazute la cap./ subcap.1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 i 4A din devizul general, conform legislaiei n
vigoare, au n cazul SF-ului ntocmit pe HG 28/2008 n procentul de maxim 10% din valoarea
cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2,3.5 i 4 A din devizul general, conform
legislaiei n vigoare ?
Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor diverse i neprevazute se
incadreaza in procentul de 10% din totalul subcap. 1.2 +subcap.1.3+ subcap.1.4 + Cap.2 +
Cap.3.5 + Cap.3.8 + Cap.4 A pentru SF-urile ntocmite pe HG907/2016 sau in procentul de 10%
din totalul subcap. 1.2 +subcap.1.3+ Cap.2 + Cap.3 + Cap.4 A pentru SF-urile ntocmite pe HG
28 .

Daca aceste costuri se incadreaza in procentul specificat mai sus, expertul bifeaz DA in caseta
corespunzatoare, in caz contrar bifeaz NU i i motiveaz poziia n linia prevzut n acest
scop la rubrica Observaii,

3.6 Actualizarea respect procentul de max. 5% din valoarea total eligibil?

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea actualizrii se ncadreaza n procentul de 5%


din totalul valoare eligibil..
Daca aceste costuri se incadreaza in procentul specificat mai sus, expertul bifeaz DA in caseta
corespunzatoare, in caz contrar bifeaz NU i i motiveaz poziia n linia prevzut n acest
scop la rubrica Observaii,

3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut in coloana cheltuielilor eligibile?
n cazul in care solicitantul a bifat in caseta corespunzatoare din Declaraia pe propria
rspundere F ca este platitor de TVA ,TVA-ul este neeligibil .
n cazul in care solicitantul bifeaz n caseta corespunzatoare din Declaraia pe propria
rspundere F ca nu este platitor de TVA, atunci TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este eligibil.
n cazul in care solicitantul nu bifeaz niciuna din csue, se solicit informaii suplimentare
considerndu-se o eroare de form. n cazul n care solicitantul bifeaz una dintre csue, se
analizeaz ncadrarea corect a TVA. n caz contrar, TVA este neeligibil.

Subpuncte specifice proiectelor aferent art. 17, alin. (1), lit. b (schema GBER):
3.8. Costurile activelor necorporale amortizabile sunt eligibile numai pn la un plafon de 20 %
din costurile totale eligibile ale investiiei iniiale?
Se verifica in buget respectarea acestei conditii.

3.9.Cheltuielile de marketing respecta plafonul max pe proiect si sunt de natura celor


mentionate in procedura ?
Expertul verifica respectarea naturii si valorii in euro a acestor cheltuieli
- Cheltuielile aferente marketing-ului produselor obinute, sunt eligibile n limita a
max. 5% din valoarea eligibil a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro i
includ:
nfiintarea unui site pentru promovarea i comercializarea propriilor produse
neagricole;
etichetarea (crearea conceptului)
creare marc nregistrat/brand
Se verifica daca cheltuielile neeligibile sunt incluse n devizele pe obiecte i bugetul indicativ.
Pentru proiectele care vizeaz investiii amplasate n regiuni de dezvoltare (judete) n care se
aplic intensiti diferite se verifica pct.3.11 a si 3.11.b

3.10 Valoarea eligibila a componentei investionale majoritare ( euro) precizata in cererea de


finantare in A5 in urma verificarii de expert a cheltuielilor eligibile din buget, ramane
majoritara**in judetul mentionat in CF?
**In Valoarea eligibila a componentei investionale majoritare ( euro)nu se include si valoarea
eligibila a cap.3 in cazul solicitantilor care au optat pentru accesarea schemei de minimis ; se
include si valoarea TVA numai in cazul in care TVA este eligibil,pentru neplatitorii de TVA
Expertul verifica si bifeaza cu DA daca conditia este indeplinita. In cazul in care nu ramane
majoritara**in judetul mentionat in CF ,expertul evidentiaza modificarea valorii majoritare in
mod explicit la observatii si informeaza solicitantul prin E3.4 cu privire la aceasta, inclusiv
influentele privind corelarea cu intensitatea sprijinului in judetul cu valoarea majoritara
rezultata in urma evaluarii.

3.11. In denumirea Devizelor pe obiecte este identificata zona de dezvoltare regionala (judet)
aferenta amplasarii obiectului de investitie iar in SF sunt identificate tabelar fizic si valoric
utilajele/echipamentele si dotarile aferente fiecarui deviz pe obiect?
Expertul verifica indeplinirea conditiei si in cazul in care in denumirea devizelor nu este
identificata cerinta, solicita prin E3.4 informatii care sa conduca la identificarea valorii investitiei
aferenta fiecarui judet. In caz de refuz cererea este declarat neeligibila.

3.12 In cazul investitiei combinate extinderea capacitatii sidiversificarea productiei din


denumirea devizelor pe obiect se pot identifica valoric cele 2 tipuri de investitii iar in SF sunt
prezentate tabelar fizic si valoric utilajele si dotarile aferente fiecarui tip de investitie?
Expertul verifica indeplinirea conditiei si in cazul in care in denumirea devizelor nu este
identificata cerinta, solicita prin E3.4 informatii care sa conduca la identificarea valorii investitiei
aferenta extinderea capacitatii sidiversificarea productiei . In caz de refuz cererea este
declarat neeligibila.

D. Verificarea rezonabilitii preurilor


4.1. Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date cu preuri de Referin?
Expertul verific dac bunurile cu caracteristicile prevzute n SF/ MJ i regsite ca investiie n
devizele pe obiecte sunt incluse n Baza de date cu preuri de Referin aplicabil PNDR 2014-
2020 postat pe pagina de internet AFIR. Dac se regsesc, expertul bifeaz n caseta
corespunzatoare DA.
Daca categoria de bunuri nu se regaseste in Baza de date preuri, expertul bifeaz in caseta
corespunzatoare NU.

4.2. Daca la pct.4.1. raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date cu
preuri de Referin?
Daca sunt atasate extrasele tiparite din Baza de date cu preuri de Referin, expertul bifeaz in
caseta corespunzatoare DA, iar daca nu sunt atasate expertul bifeaz NU i printeaza din baza de
date extrasele relevante.
4.3. Dac la pct. 4.1. raspunsul este DA, preurile utilizate pentru bunuri se incadreaza in
maximul prevazut n Baza de Date cu preuri de Referin?
Expertul verifica daca preurile se incadreaza in maximul prevazut n Baza de Date cu preuri de
Referin pentru bunul respectiv, bifeaz in caseta corespunzatoare DA, suma acceptata de
evaluator fiind cea din devize.
Daca preurile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute n Baza de Date cu preuri de
Referin pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin E3.4L de diferenta dintre
cele doua valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoarea
superioar din baza de date pentru bunul/ bunurile respective, iar diferena dintre cele dou
valori se trece pe neeligibil.

4.4 Dac la pct. 4.1 raspunsul este NU, solicitantul a prezentat dou oferte pentru bunuri a
caror valoare este mai mare de 15 000 Euro si o oferta pentru bunuri a cror valoare este mai
mica sau egal cu 15 000 Euro?
Expertul verifica daca solicitantul a prezentat dou oferte pentru bunuri a caror valoare este mai
mare de 15 000 Euro i o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egal cu 15
000 Euro.
Totodat, expertul va compara valorile din bugetul indicativ pentru bunurile care nu se regsesc
n baza de date cu preturile unor bunuri de acelasi tip i avnd aceleai caracteristici tehnice,
disponibile pe Internet, cu ofertele prezentate.

Daca valorile ofertelor i a celor regsite pe internet, dac este cazul, corespund , expertul
bifeaz caseta corespunzatoare DA, preurile acceptate vor fi cele din oferta pentru bunurile a
caror valoare este mai mica sau egal cu 15 000 Euro, respectiv unul din preurile incluse in
cele dou oferte prezentate pentru bunurile a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro.

Daca solicitantul nu a atasat dou oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15 000
Euro, respectiv o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egal cu 15 000 Euro,
expertul ntiineaz solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea ofertei/ofertelor,
menionnd ca daca acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. Dup primirea
ofertei/ofertelor, expertul procedeaza ca mai sus. Daca, in urma solicitarii de informaii
suplimentare, solicitantul nu furnizeaza oferta/ofertele, cheltuielile corespunzatoare devin
neeligibile i expertul modifica bugetul indicativ in sensul micsorarii acestuia cu costurile
corespunzatoare.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii
preurilor i trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:
- Sa fie datate, personalizate i semnate;
- Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;
- S conin preul de achiziie pentru bunuri/servicii.
Observatie:
Preurile prezentate in oferte la faza depunerii studiului de fezabilitate/ Memoriului Justificativ
sunt orientative. Expertul verifica daca valoarea inclusa in deviz se incadreaza intre nivelul
minim i maxim al ofertelor prezentate i solicitantul a justificat alegerea.

4.5 Solicitantul a prezentat dou oferte pentru servicii a cror valoare este mai mare de 15
000 Euro i o ofert pentru servicii a cror valoare este mai mica sau egal cu 15 000 Euro?
Expertul verifica daca solicitantul a prezentat dou oferte pentru servicii a caror valoare este
mai mare de 15 000 Euro i o oferta pentru servicii a cror valoare este mai mica sau egal cu 15
000 Euro.
Daca solicitantul nu a atasat dou oferte pentru servicii a caror valoare este mai mare de 15
000 Euro, respectiv o oferta pentru servicii a caror valoare este mai mica sau egal cu 15 000
Euro, expertul ntiineaz solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea ofertei/ofertelor,
menionnd ca daca acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. Dup primirea
ofertei/ofertelor, expertul procedeaza ca mai sus. Daca in urma solicitarii de informaii
suplimentare solicitantul nu furnizeaza oferta/ofertele, cheltuielile corespunzatoare devin
neeligibile i expertul modifica bugetul indicativ in sensul micsorarii acestuia cu costurile
corespunzatoare.

4.6. Pentru lucrari, exista in studiul de fezabilitate declaraia proiectantului semnat i


tampilat privind sursa de preuri?
Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind sursa de preuri din Studiul de
fezabilitate, daca declaraia este semnata i tampilat i bifeaz in caseta corespunzatoare DA
sau NU.
Daca proiectantul nu a indicat sursa de preuri pentru lucrari, expertul ntiineaz solicitantul
prin formularul E3.4L pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preuri,
menionnd ca daca aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin neeligibile. Dup primirea
declaratiei proiectantului privind sursa de preuri, expertul bifeaz DA. Daca, in urma solicitarii
de informaii, solicitantul nu furnizeaza declaraia proiectantului privind sursa de preuri,
cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile i expertul modifica bugetul indicativ respectiv
valoarea totala eligibila proiectului, in sensul diminuarii acestuia cu costurile corespunzatoare.
n situatia n care o parte din bunuri se regsete n baza de date, iar pentru cealalt se prezint
oferte, se bifeaz DA i la pct.4.1 i la pct.4.4., iar la rubrica Observaii expertul va preciza acest
lucru.

E. Verificarea planului financiar


5.1 Planul financiar este corect completat i respect gradul de intervenie public stabilit de
GAL prin fia msurii din SDL?
Totalul cheltuielilor eligibile nu va depi 200.000 euro/proiect
Intensitatea sprijinului public pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1) lit. a) este de 50%.
Aceasta poate fi majorat cu 20 de puncte procentuale suplimentare cu condiia ca rata
maxim a sprijinului combinat s nu depeasc 90% n cazul:
1. tinerilor fermieri, cu vrsta pn la 40 de ani, inclusiv,la data depunerii cererii de
finanare (aa cum sunt definii la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit
n cei cinci ani anteriori solicitrii sprijinului, n conformitate cu anexa II a R 1305)

Pentru acordarea majorrii contribuiei publice n cazul Investiiilor realizate de tinerii


fermieri, cu vrsta pn la 40 de ani, inclusiv,la data depunerii cererii de finanare (aa cum
sunt definii la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit n cei cinci ani anteriori
solicitrii sprijinului, n conformitate cu anexa II a R 1305), expertul verific urmtoarele:
dac solicitantul se ncadreaz n una din urmtoarele categorii
Persoan fizic autorizat (PFA) nfiintata conform OUG nr.44/2008 cu vrsta pn la 40 de
ani inclusiv la data depunerii cererii de finanare a proiectului si care deine competenele i
calificrile profesionale adecvate
Intreprindere individual nfiinatn baza OUG nr.44/2008 al crei titular are varsta pn la
40 de ani inclusiv la data depunerii cererii de finanare a proiectului i deine competenele i
calificrile profesionale adecvate;
ntreprinderea familial (IF) nfiinat n baza OUG nr.44/2008 cu condiia ca tnrul fermier,
solicitant al sprijinului cu vrsta pn la 40 de ani inclusiv la data depunerii cererii de finanare,
cu competenele i calificrile profesionale adecvate s fie reprezentantul IF desemnat prin
acordul de constituire i s exercite controlul efectiv asupra exploataiei prin deinerea cotei
majoritare din patrimoniul de afectaiune,
Societate cu rspundere limitat cu asociat unic persoan fizic, care este si administratorul
societii, (administrator unic) cu vrsta pn la 40 ani inclusive la data depunerii cererii de
finanare care deine competenele i calificrile profesionale adecvate.
Societate cu rspundere limitat cu mai muli asociai, cu condiia ca tnrul fermier,
solicitant al sprijinului, s exercite controlul efectiv asupra exploataiei prin deinerea pachetului
majoritar al prilor sociale i deinerea funciei de administrator unic al societii comerciale
respective i s aibe competenele i calificrile profesionale adecvate.

Prin competenele i calificrile profesionale adecvate se nelege absolvirea a minimum 8 clase


plus calificare n domeniul agricol/agroalimentar/veterinar/economie agrar/mecanic agricol,
dup caz, n conformitate cu obiectivele vizate prin proiect demonstrat prin diploma/certificat
de calificare ce atest formarea profesional/certificat de competene emis de un centru de
evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte ci dect cele formale, care
trebuie s fie autorizat de Autoritatea National pentru Calificri care confer un nivel minim de
calificare n domeniu agricol/agroalimentar/veterinar/mecanic agricol. Verificarea se va face
cu documente justificative depuse la cererea de finanare.

Se verific dac tnrul fermier s-a stabilit pentru prima dat ntr-o exploataie agricol ca ef al
respectivei exploataii n ultimii cinci ani anteriori cererii de sprijin, respectiv,
- se verific n ONRC dac tnrul fermier a mai condus o forma de organizare juridic
cu activitate agricol ( fapt dovedit prin deinerea cotei majoritare a prilor sociale/
cotei majoritare din patrimoniul de afectaiune n cadrul altei entiti juridice i a poziiei
de administrator unic al exploataiei nregistrat la APIA pe numele respectivei entiti
juridice), caz n care nu se mai ncadreaz n categoria tinerilor instalai pentru prima
dat, si
- Se verific data la care acesta a devenit eful exploataiei agricole vizat de proiect i
dac au trecut cel mult cinci ani pn la depunerea cererii de finanare.
Data instalrii pentru prima dat ca ef de exploataie este data la care tnrul fermier
figureaz n ONRC c a preluat controlul efectiv asupra exploataiei nregistrat la APIA ca
asociat unic/majoritar i unic administrator al respectivei entiti (oricare ar fi statutul juridic)
respectiv titular PFA, II/reprezentant legal n cazul IF . Dac data nregistrrii n ONRC a
tnrului fermier, difer de data nregistrrii exploataiei la APIA pe numele solicitantului,
termenul de 5 ani se va calcula ncepnd cu cea mai recent nregistrare dintre cele dou, fa
de momentul depunerii. Se va avea n vedere data la care exploataia a fost nregistrat la
APIA i nu data la care solicitantul a obinut RO-ul de la APIA.
Daca din ONRC reiese ca tanarul fermier conduce mai multe entiti juridice cu activitate
agricol nscris la APIA, poate beneficia de sprijin majorat pentru calitatea de tnr, doar n
cazul acelei exploataii n care a avut loc instalarea sa ca sef de exploataie pentru prima dat,
cu respectarea tuturor cerintelor aplicabile tanarului (varsta, calificare si termen de 5 ani de la
data instalarii).

Din punct de vedere al varstei, se incadreaza in definitia tanarului fermier sef de exploatatie,
inclusiv tanarul fermier care depune o cerere de finantare cu o zi inainte de mplinirea vrstei de
41 de ani.

2. investiiilor colective, inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizaii de


productori

3. zonelor care se confrunt cu constrngeri naturale i cu alte constrngeri specifice


(menionate la art. 32, Reg. 1305/2013)
Intensitatea sprijinului se va majora cu 20 puncte procentuale dac amplasarea investiiei i,
acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale exploataiei agricole se afl n una
din localitile n dreptul crora exist meniunea ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC, conform
Listelor UAT disponibile pe site-ul AFIR.
n cazul solicitanilor care vizeaz prin proiect achiziia de maini i utilaje agricole, trebuie ca
peste 50% din terenurile agricole ale exploataiei s se regseasc n una din localitile n
dreptul crora exist meniunea ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC.

4. Investiiilor legate de operaiunile prevzute la art. 28 (Agromediu) i art. 29 (Agricultura


ecologic) din R(UE) nr. 1305/2013.
n cazul agriculturii ecologice (art 29) obinerea unei intensitati suplimentare cu 20 puncte
procentuale pentru valoarea eligibila a proiectului este posibila doar dac:
- ntreaga exploataie a beneficiarului este ecologic (n conversie sau certificat) n cazul
n care investiia deservete/poate fi utilizat/formeaz un flux cu activele ntregii
exploataii (ex: achiziionarea de utilaje agricole, acestea putnd fi folosite n orice
unitate de producie care vizeaz cultura vegetal i face parte din exploataia
solicitantului) sau,
- parcelele/suprafeele vizate de investiie sunt n conversie sau certificate, n cazul n
care investiia este utilizat n desfurarea unei activiti independente de restul
activitilor din exploataie (ex: solicitanul deine o exploataie zootehnic i propune
investiii pentru o unitate de producie vegetal, sau deine o exploataie vegetal,
cultur mare i propune prin proiect realizarea unei sere. n aceste situaii, investiiile
realizate se pot utiliza doar pentru obiectivul propus prin proiect neputnd fi utilizate
la celelalte uniti de producie).

Verificarea se face n baza doc. Verificarea se face n baza FIA DE NREGISTRARE CA


PRODUCTOR I/SAU PROCESATOR N AGRICULTUR ECOLOGIC, ELIBERATA DE DAJ, NSOIT
DE CONTRACTUL NCHEIAT CU UN ORGANISM DE INSPECIE I CERTIFICARE (n cazul investiiilor
noi sau n cazul modernizrii exploataiilor care obin dup implementarea proiectului, un
produs ecologic) sau Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de
un organism de inspecie i certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice cu completrile i modificrile ulterioare pentru aprobarea regulilor
privind organizarea sistemului de inspecie i certificare n agricultura ecologic (pentru
modernizri n vederea obinerii unui produs existent). Pentru solicitanii care aplic pentru
unul din pachetele destinate agriculturii ecologice din M11, expertul va face i verificrile n
IACS.
n cazul n care solicitantul prezint doar FIA DE NREGISTRARE CA PRODUCTOR, nsoit de
Contractul ncheiat cu un organism de inspecie i certificare, iar proiectul prevede i investiii
n procesare i/sau comercializare, creterea cu 20 puncte procentuale a contribuiei publice se
va aplica pentru intregul proiect (adica toate componentele, atat cea de producie primara
ecologic cat i cea de procesare/comercializare produs agroalimentar ecologic) cu condiia ca la
finalizarea investiiei (ultima cerere de plata) solicitantul s demonstreze obinerea produsului
primar ecologic (dovedit prin certificatul de conformitate pentru productia primara) si sa
prezinte Fisa de inregistrare ca procesator n agricultur ecologic, eliberata de DAJ, nsoit
de contractul ncheiat cu un organism de inspecie i certificare.

n cazul art 28 (Agromediu), intensitatea suplimentara se acorda, n urma verificrilor n


registrul APIA, dup cum urmeaz:
1. Pentru investiiile adresate terenurilor arabile cu condiia ca suprafaa aflat sub
angajament sa reprezinte mai mult de 50% din terenul arabil aparinand exploataiei
agricole.
Intensitatea mrit se acord pentru utilajele si echipamentele specifice lucrrilor de arat,
grpat, discuit, semnnat/nsmnat, tocat resturi vegetale, ncorporat resturi vegetale n sol,
numai n cazul n care peste 50% din terenul arabil deinut n cadrul fermei se afl sub un
angajament n derulare in cazul urmtoarelor pachete promovate prin Msura 10 Agromediu
i clim (AGM): Pachetul 4 culturi verzi, Pachetul 7 terenuri arabile importante ca zone de
hrnire pentru gsca cu gt rou (Branta ruficollis), suprafee pe care se realizeaz lucrri de
tehnologie a culturilor;
Intensitatea mrit se acord pentru faciliti necesare depozitrii i compostrii gunoiului de
grajd numai n cazul n care peste 50% din terenul arabil deinut n cadrul fermei se afl sub un
angajament n derulare in cazul Pachetului 4 culturi verzi, Pachetului 5 adaptarea la efectele
schimbrilor climatice i Pachetului 7 terenuri arabile importante ca zone de hrnire pentru
gsca cu gt rou (Branta ruficollis).

2. Pentru investiiile adresate pajitilor cu condiia ca suprafaa aflat sub angajament s


reprezinte mai mult de 50% din suprafaa de pajiti aparinnd fermei.
Intensitatea suplimentar se acord doar pentru contravaloarea urmtoarelor:
- utilajelor folosite pentru cosit, strns, balotat i transportat fnul i a altor asemenea
investitii utilizate in cazul pajistilor care fac obiectul sprijinului acordat prin Pachetul 1
pajiti cu nalt valoare natural (HNV) fr Pachetul 2 practici agricole tradiionale,
- utilajelor uoare (utilaje cu lama scurt, greutate redus i vitez mic de deplasare) folosite
pentru cosit, strns, balotat i transportat fnul i a altor asemenea investitii utilizate in cazul
pajistilor care fac obiectul sprijinului acordat prin varianta 2.2 utilaje uoare pe pajiti
permanente utilizate ca fnee din pachetul 2 practici agricole tradiionale, varianta 3.1.2
utilaje uoare pe pajiti importante pentru Crex crex din sub-pachetul 3.1 Crex crex,
varianta 3.2.2 utilaje uoare pe pajiti importante pentru Lanius minor i Falco vespertinus
din sub-pachetul 3.2 - Lanius minor i Falco vespertinus, varianta 6.2 - utilaje uoare pe
pajiti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) din pachetul 6 pajiti importante pentru
fluturi (Maculinea sp.);
- platformele pentru depozitarea i/sau compostarea gunoiul de grajd dejectiilor de origine
animala i utilajele/echipamentele de transport i de mprtiere a gunoiului de grajd/
dejectiilor de origine animala n cazul pachetelor 1, 3.1, 3.2 i 6;
3. Pentru investitiile ce deservesc animalele care fac obiectul angajamentelor pachetului nr.
8 (rase locale n pericol de abandon) contravaloarea investiiei n cauz se obine
nmulind procentul pe care l detine nucleul de rase locale n pericol de abandon n total
efective de animale, cu total valoare eligibil a proiectului. Intensitatea mrit se acord
doar pentru aceast contravaloare.
Ex. dac rasele n pericol de abandon reprezint 10% din total efective (exprimate in UVM), se
aplica acest procent la valoarea totala eligibila, si se acorda 20 puncte procentuale suplimentare
la intensitate sprijin doar pentru aceast cota de 10% din valoarea totala eligibil.

n situaia de mai sus, fie c sunt ndeplinite cumulativ cele dou condiii (investiii legate de
operaiuni de agromediu i agricultur ecologic) sau este ndeplinit doar una dintre condiii,
majorarea intensitii se va face doar cu 20 puncte procentuale suplimentare .

Intensitatea sprijinului public pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1) lit. b) este de 50%.
Aceasta poate fi majorat cu 20 de puncte procentuale suplimentare n cazul investiiilor
legate de o fuziune a unor organizaii de productori.
Pentru proiectele aferente schemei GBER se vor realiza urmtoarele verificri:
I) Valoarea ajutorului de stat schema GBER + Valoarea ajutoarelor (de stat i de minimis)
evidentiate in pct.2 al Declaratiei de cumulul + Valoare ajutorului de minimis solicitat prin
prezenta optiune de de minimis, nu trebuie s depeasc valoarea plafoanelor/proiect , dupa
cum urmeaza :
1.000.000 Euro/proiect pentru IMM n cazul proiectelor care nu presupun investiii care conduc
la un lant alimentar integrat;
1.500.000 Euro/proiect pentru alte ntreprinderi pentruproiectele care nu presupun
investiii care conduc la un lant alimentar integrat;
2.500.000 Euro/proiect pentru investiiile care conduc la un lan alimentar integrat*
(indiferent de tipul de solicitant), precum i pentru forme asociative (cooperative i
grupuri de productori) n cazul proiectelor care nu presupun investiii care conduc la un
lan alimentar integrat;
*Suma se acord doar n cazul n care solicitantul vizeaz prin proiect investiii n unitatea
proprie pe ntreg lanul alimentar (colectare, condiionare materie prima , procesare,
depozitare i comercializare direct), n funcie de specificul sectorului.
Incadrarea in IMM este rezultatul verificarii expertului de la eligibilitatea solicitantului.
Valoarea ajutorului de stat schema GBER + Valoarea ajutoarelor (de stat i de minimis)
evidentiate in pct.2 al Declaratiei de cumulul + Valoare ajutorului de minimis solicitat prin
prezenta optiune de de minimis, nu trebuie sa depaseasca Plafonul maxim/proiect ce se
acorda conform tipului de intreprindere corelat cu precizarilor din SF. privind investitiile care
conduc sau nu la un lant alimentar integrat.
II) Intensitatea ajutorului de stat este corelata cu tipul investitiei, cu tipul intreprinderii si
regiunea de dezvoltare(judetul) unde este amplasata investitia SI respect regula sa nu
depaseasca intensitatea maxima a ajutorului de stat aferenta regiunii (judetului) in care
este amplasata investitia?
In urma verificarilor expertului si corelarii cu criteriul EG2 se acorda Intensitatea max.
admisibila aferenta amplasarii investitiei, conform tabelului 5. privind intensitatile ajutorului
de stat intocmit in baza prevederilor Ordinului MADR 3433/31.12.2015 privind schema de
ajutor de stat GBER cu modificrile i completrile ulterioare
Ajutor GBER +ajutor de minimis raportat la valoare eligibila GBER+valoare eligibila minimis Nu
trebuie sa depaseasca intensitatea maxima a ajutorului de stat aferenta judetului in care este
amplasata investitia.
IV) In cazul in care, proiectul vizeaz investiii amplasate n regiuni (judete) n care se aplic
intensiti diferite, in urma verificarilor se respecta regula, sa nu se depaseasca plafonul
maxim pe proiect si nici Intensitatea maxim admisibila a judetului in care este amplasata,
investitia eligibila majoritara* ?
*valoarea investitiei eligibile majoritare este cea rezultata in urma verificarilor expertului.
Se verifica in SF si CF amplasarea proiectului la nivel de regiune (judet) comuna, oras, sat, sector.
Se verifica daca in SF/ devize sunt identificate fizic si valoric componentele investitionale
.Proiectul va beneficia de intensitatea maxima a ajutorului aferenta judetului in care este
amplasata investitia majoritara in urma verificarii..
IV) Daca Solicitantul este in curs de solicitare a unui/ unor ajutor(oare) de stat (inclusiv ajutoare
de minimis) pentru una sau mai multe dintre cheltuielile care fac obiectul prezentei cereri de
finantare, s-a angajat sa prezinte la momentul contractarii Declaratia pe proprie raspundere
rectificativa privind cumulul ajutoarelor de stat ( inclusiv ajutoare de minimis) in sensul
actualizarii declaratiei initiale ?
In Declaratia initiala privind cumulul ajutoarelor de stat se verifica bifa aferenta angajamentului
V)Solicitantul respecta Declaratia privind cumulul ajutoarelor de stat ( inclusiv ajutor de
minimis) in sensul ca, ajutorul de stat solicitat prin cererea de finantare curenta cumulat cu
ajutoarele de stat si ajutoarele de minimis (pentru aceleasi costuri eligibile care se suprapun
partial sau integral, indiferent de intervalul de aplicare) , respecta regula sa nu depaseasca
intensitatea ajutorului sau cuantumul ajutorului, aplicabil n temeiul prezentei scheme?
Expertul verifica toate informatiile din tabelul de la pct 2 din Declaratie privind cumulul
ajutoarelor de stat si/sau de minimis conform cerintei de la acest punct corelat cu bazele de
date AFIR SI Registrul REGAS (la momentul disponibilitii informaiilor).
Daca solicitantul a mai beneficiat de ajutor de stat i/sau de ajutor de minimis indiferent de
intervalul de aplicare , pentru acceleasi costuri eligibile, valoarea sprijinului nu trebuie sa
depaseasca plafornul maxim pe proiect prevazute la pct 5.
Intensitatea sprijinului public pentru proiectele aferente art. 19, alin. (1) lit. b) poate ajunge la
90%, n funcie de cele specificate n fia msurii din SDL.

5.2 Proiectul se ncadreaza n plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil?


Expertul verifica in Planul financiar, randul Ajutor public nerambursabil, coloana 1, daca
cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat la punctul 5.1 i sunt in conformitate
cu conditiile precizate.
Daca valoarea eligibila a proiectului se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public
nerambursabil, expertul bifeaz in caseta corespunzatoare DA.
Daca valoarea eligibila a proiectului depaseste plafonul maxim al sprijinului public
nerambursabil, expertul bifeaz in caseta corespunzatoare NU i i motiveaz poziia n linia
prevzut n acest scop la rubrica Observaii.

5.3 Avansul solicitat se ncadreaza ntr-un cuantum de pn la 50% din ajutorul public
nerambursabil?
Expertul verifica daca avansul cerut de catre solicitant reprezinta cel mult 50% din ajutorul
public pentru investiii. Daca da, expertul inscrie valoarea in Planul financiar i bifeaz caseta
DA. In caz contrar, expertul completeaza cu valoarea corecta, modificata a avansului, bifeaz
caseta NU i ntiineaz solicitantul asupra modificarilor, prin formularul E3.4L.
In cazul in care potentialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifeaz caseta NU ESTE
CAZUL.
5.4 Investitia initiala propusa indeplineste cumulativ conditiile proiectului unic de investitii?
(se verific doar pentru proiectele aferente schemei GBER)
CF, informatii ONRC,SPCDR
Bazele de date AFIR ,
Expertul verifica Bifarile subsecvente a1, a2, a3, a 4 indeplinite cumulativ care conduc la
indeplinirea eligibilitatii pentru pct.5.4
a1 ) Solicitantul ndeplinete condiia pentru a fi considerat grup?
Se verific dac solicitantul ndeplinete condiia pentru a fi considerat grup conform definiiei
din ghidul solicitantului.
a 2 ) Solicitantul este unul si acelasi cu beneficiarul la nivel de grup ,care are o alta investitie in
implementare pe o schema de ajutor regional exceptat (indiferent de sursa de finanare) n
aceeai regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unitilor teritoriale de statistic (NUTS),
respectiv acelai judet?
a3 ) Solicitantul a depus cererea de finantare curenta ntr-un interval de trei ani de la data de
initiere( demarare*) a lucrrilor la investiia pentru care a primit sprijin printr-o schema de
ajutor regional exceptat (indiferent de sursa de finanare)
a 4 )Valoarea totala a ajutoarelor de stat nerambursabile pentru proiectul unic de investitii al
beneficiarului la nivel de grup respecta regula ca nu poate depi valoarea aferent pragului de
notificare pentru regiunea n cauz, dupa cum urmeaza:
37,5 milioane euro pentru regiunile de dezvoltare cu intensitate de 50%;
26,25 milioane euro pentru regiunile de dezvoltare cu intensitate de 35%;
11,25 milioane euro pentru regiunile de dezvoltare cu intensitate de 15%;
7,5 milioane euro pentru regiunile de dezvoltare cu intensitate de 10%.

*demararea lucrrilor de execuie a proiectului sau a unei activiti - fie demararea activitilor
sau a lucrrilor de construcie aferente investiiei, fie primul angajament obligatoriu din punct
de vedere juridic de a comanda echipamente sau de a contracta servicii sau orice alt
angajament care face ireversibil proiectul ori activitatea, lundu-se n considerare situaia care
survine prima n ordine cronologic; cumprarea de terenuri i lucrrile pregtitoare, cum ar fi
obinerea permiselor i realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a
lucrrilor sau a activitii;
Expertul verifica perioada de 3 ani conform definitiei marcate.
Verifica in SCDR data Ordinului de incepere lucrari* la investitia anterioara si o compara cu data
primului contract de bunuri (pentru care este fisa de avizare achizitii aprobata de AFIR) si cu
data primului contract de servicii montaj(daca exista si pentru care este fisa de avizare achizitii
aprobata de AFIR) lundu-se n considerare situaia care survine prima n ordine
cronologic;.Daca nu se regaseste in SPCDR se poate solicita prin E3.4.L.

F. Verificarea condiiilor artificiale


6.1. Verificarea condiiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 17, alin. (1), lit. a i b
I. Seciunea A Indicatori de avertizare
Expertul care realizeaz evaluarea Cererii de Finanare va completa iniial seciunea A
Indicatori de avertizare.

Pct. - 1 Reprezentanii legali/ asociaii/ actionarii administratorii/ solicitantului sunt asociai/


administratori/ acionari ai altor societi care au acelai tip de activitate* cu cel al proiectului
analizat?
Se realizeaz verificarea n RECOM pentru identificarea societii/ societilor cu acelai tip de
activitate cu cel al societii care implementeaz proiectul analizat i care au reprezentanii
legali/ asociai/ administratori/ acionari comuni. Pentru aceasta se realizeaz urmtorii pai:
- Se identific n extrasul ONRC descrcat din RECOM asociaii/actionarii i administratorii
societii (ai solicitantului), iar din Cererea de Finantare se identific responsabilul legal al
proiectului. Extrasul din RECOM se printeaz i se ataeaz Dosarului administrativ.
- Se verific n RECOM dac reprezentanii legali /asociai /administratori /acionarii astfel
identificai sunt asociai /administratori /acionari n alte societati. Dac se identific astfel
de societi se descarc din RECOM extrasul ONRC aferent fiecreia, acestea se printeaz si
se ataeaz dosarului administrativ.
- Dac una sau mai multe din aceste societi desfaoar acelai tip de activitate cu
solicitantul acest fapt se menioneaz n rubrica observaii si se pune bif n coloana DA.
Dac nu se identific o astfel de situaie se pune bif n coloana NU.
*acelai tip de activitate reprezint acea situaie n care dou sau mai multe entiti
economice desfoar activiti autorizate identificate prin aceeai clas CAEN (nivel 4 cifre) i
realizeaz produse/servicii/lucrari similare

Pct. 2 - Exist utiliti, spaii de producie/ procesare/ depozitare, aferente proiectului


analizat, folosite n comun cu alte entiti juridice ?
Se verific informaia n partea scris a Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ i n
documentele care atest dreptul de proprietate/folosin depuse la dosarul cererii de finanare.
De asemenea dac se consider necesar se va realiza o verificare la faa locului unde se
urmrete identificarea unor astfel de situaii.
Dac se constat astfel de indicii acestea vor fi prezentate detaliat n rubrica observaii (n
cazul elementelor constatate pe teren se ataeaz i fotografii relevante care vor fi ataate
dosarului administrativ) i se pune bif n coloana DA. Dac nu se identific o astfel de situaie
se pune bif n coloana NU.

Pct. 3 - Exist legturi ntre vnztorul/ arendatorul/ locatorul cldirii/ terenului destinat
realizrii proiectului sau al terenurilor/ efectivelor de animale/ infrastructurii de producie
luate n considerare pentru calcularea SO-ului i solicitant ?
Se verific n actele de proprietate/folosin ale terenului/cldirii destinat/destinat
implementrii proiectului. Se urmrete identificarea situaiei n care terenul/cldirea a/au fost
achiziionat/ achiziionat/ achiziionate de la o entitate juridic care are acelai tip de
activitate* cu solicitantul sau de la o persoana fizic asociat/administrator ntr-o societate care
are acelai tip de activitate* cu solicitantul.
Dac se identific astfel de indicii acestea sunt prezentate detaliat n rubrica observaii i se
pune bif n coloana DA. Dac nu se identific o astfel de situaie se pune bif n coloana
NU.

Pct.4 - Activitatea propus prin proiect este dependent de activitatea unui ter (persoana
juridic) i/ sau creaz avantaje unui ter (persoan juridic)?
Se verific dac activitatea proiectului este independent din punct de vedere operaional si
economic fa de activitatea altor sociteti i/sau dac solicitantul creaz prin investiia
finanat prin FEADR, un avantaj pentru o alt societate n ceea ce privete activitatea acesteia
prin analiza previziunilor financiare i elementelor precizate n Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativ. Dac se consider necesar, se va realiza verificare la faa locului unde se va urmri
verificarea existenei unor astfel de situaii, realizndu-se i fotografii relevante, care vor fi
atasate la dosarul administrativ.
Dac pe parcursul verificrilor documentar i/sau pe teren rezult indicii din care rezult ca se
regsete unul din aceste dou cazuri, acestea sunt prezentate detaliat n rubrica observaii i
se pune bif n coloana DA. Dac nu se identific o astfel de situaie se pune bif n coloana
NU.
*acelai tip de activitate reprezint acea situaie n care dou sau mai multe entiti
economice desfoar activiti autorizate identificate prin aceeai clas CAEN (nivel 4 cifre) i
realizeaz produse/servicii/lucrari similare
n situaia n care solicitantul precizeaz n Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ faptul c
a preluat peste 50% din terenul aferent exploataiei agricole la care se refer solicitarea de
fonduri, de la un singur ter (persoana juridic sau nu), acest fapt se va meniona la rubrica
Observaii, cu solicitarea verificrii n implementare a unei eventuale existene de condiii
artificiale.
n cazul n care exist minim o bif pe coloana DA n Seciunea A se va trece la completarea
Seciunii B, verificndu-se dac proiectul se ncadreaz n una dintre premisele de creare
condiii artificiale sau n situaia n care expertul evaluator descoper indicii care conduc la
suspiciunea existenei de condiii artificiale, altele dect cele enumerate n seciunea A i pe
care le detaliaz la rubrica observaii.

II. Seciunea B ncadrarea ntr-o situaie de creare de Condiii artificiale.


Premisa 1 - Crearea unei entiti juridice noi (solicitant de fonduri) de catre asociati/actionari
majoritari, administrator/i, ai altor entiti economice cu acelasi tip de activitate ca cel propus
a fi finanabil prin proiect.
Se urmrete identificarea unor elemente care pot conduce la concluzia c, o entitate juridic
existent (care intr sub incidena restriciilor de eligibilitate) /asociatii/acionarii
/administratorii ai acesteia a/au creat o alt societate prin care acceseaza fondurile FEADR
eludnd astfel criteriile restrictive
Restriciile de eligibilitate sub incidena crora poate intra o entitate juridic existent sunt :
- Aceasta nu se ncadreaza n categoria solicitanilor eligibili pentru finanare aa cum
sunt ei desemnai n Ghidul Solicitantului.
- Aceasta este nregistrat n Registrul debitorilor AFIR ( pna la contractare acesta trebuie
s achite debitul catre AFIR).

6.2. Verificarea condiiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 19, alin. (1), lit. b
Expertul verific n cadrul proiectului i accesnd link-ul pentru Registrul electronic al CF:
<http://192.168.0.12/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fRapoarte%2fSMER
%2fRegistrulElectronicCF&rs:Command=Render> dac solicitantul a ncercat crearea unor
condiii artificiale necesare pentru a beneficia de pli i a obine astfel un avantaj care
contravine obiectivelor msurii.
Informatiile de la punctele 1; 2; 8 vor fi verificate n Registrul electronic al Cererilor de Finantare.
Punctele 3 si 4 se verifica in Bazele de date FEADR si in RECOM online istoricul
actionarilor/asociatilor/reprezentantului legal al solicitantului pe o perioada de 1 an, daca
acestia detin alte societati care actioneaza in acelasi domeniul sau domeniu complementar cu
cel al proiectului,
Punctul 5 - se verifica in Registrul Cererilor de Finantare si n RECOM online daca sediul social
si/sau punctul/punctele de lucru ale solicitantului se afla pe amplasamente invecinate cu cele
ale altor solicitanti/beneficiari FEADR. Dac DA, pentru confirmarea faptului c beneficiaz de
infrastructura comun, se impune vizita pe teren.
Se verifica daca activitatea propusa prin proiect este complementara cu activitatile proiectelor
cu care se invecineaza.
Se verifica daca proiectul are utilitati si acces separat, sau este dependent de activitatea unui alt
operator economic (cu exceptia furnizorilor de utilitati).
Aceste informatii se verifica la vizita in teren si vor fi consemnate si in formularul E 3.8L.
Punctul 6 - se verifica in documentele care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra
terenurilor/constructiilor (depuse de solicitant impreuna cu Cererea de Finantare) de la cine a
obtinut solicitantul terenul/cladirea care face obiectuL proiectului. Se verifica daca pana la acest
moment (in baza verificarilor sus-mentionate sau a altor informatii obtinute, daca este cazul) au
fost identificate alte legaturi intre solicitant (sau actionarii/asociatii acestuia) si persoana de la
care a obtinut terenul/cladirea.
Punctul 7 - se verifica in RECOM online daca solicitantii care depun Cerere de Finantare au
asociati comuni cu cei ai altor beneficiari. In cazul in care se identifica alti beneficiari FEADR cu
acelasi actionariat, se verifica daca cele doua proiecte formeaz mpreun un flux tehnologic
Punctul 8 - Se detaliaza alti indicatori (ex: acelasi consultant, posibile legaturi de afaceri cu
furnizori/clienti prin actionariat, mutarea sediului social din mediul urban in mediul rural sau
inchiderea punctului/punctelor de lucru din mediul urban si deschiderea in mediul rural)
identificati, care nu se regasesc in niciuna din categoriile susmentionate (la celelalte intrebari).
Dac n urma verificrilor expertul identific dou sau mai multe elemente comune cu alte
proiecte, i va extinde verificarea asupra acestora, mpreun cu ceilali experi implicai n
verificarea proiectelor respective.
Dac n urma verificrii se identific legaturi care conduc la:
Complementaritatea investiiilor propuse:
Se verific dac investiiile invecinate propuse de solicitanti diferiti se
completeaz/dezvolt/optimizeaz n cadrul unui flux tehnologic sau de servicii si nu pot
functiona independent una fata de cealalta.
Se verifica in RECOM istoricul actionarilor/asociatilor/administratorului solicitantului pe o
perioada de 1 an, daca acestia detin alte societati care actioneaza in acelasi domeniul sau
domeniu complementar cu cel al proiectului, in vederea crearii de conditii artificiale.
Se verifica daca solicitantul a bifat punctul din sectiunea F a Cererii de Finanatare - Declaratie pe
proprie rspundere a solicitantului conform cruia investiia finanat va deservi exclusiv
interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) n scopul obinerii de profit
propriu.
III. Concluzii finale
Solicitantul a creat condiii artificiale necesare pentru a beneficia de pli (sprijin) i a obine
astfel un avantaj care contravine obiectivelor msurii?
n situaia n care se constat ncadrarea proiectului verificat n premisa de creare condiii
artificiale, se va descrie n mod detaliat modul n care au fost create condiii artificale pentru
ndeplinirea criteriului de eligibilitate sau de selecie, se va bifa csua DA, iar cererea de
finanare va fi declarat neeligibil. n caz contrar se va bifa csua NU.

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI


Dac toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost ndeplinite i nu au fost create
condiii artificiale, proiectul este eligibil.
Se detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost ndeplinit, motivul
neeligibilitii, dac este cazul, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a
intensittii sprijinului, dac este cazul)
n urma verificrii documentelor de mai sus proiectul proiectul poate fi ncadrat cu statut:
eligibil;
neeligibil.
E1.2L FIA DE EVALUARE GENERAL A PROIECTULUI - tip de sprijin Sum Forfetar

Fia de evaluare general a proiectului


cu obiective care se ncadreaz n prevederile art. 19, alin. (1), lit. (a) pct. (i), art. 19, alin. (1),
lit. (a) pct. (ii) i art. 19, alin. (1), lit. (a) pct. (iii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013

Numrul de nregistrare al Cererii de Finanare* (CF):


......................................................................................
*se va prelua din Fia de verificare a ncadrrii proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________
Titlu proiect: ___________________________________________________________
Data lansrii apelului de selecie de ctre GAL: ________________________________
Data nregistrrii proiectului la GAL: _________________________________________
Data depunerii proiectului de ctre GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________
Date personale reprezentant legal
Nume: _______________________________Prenume:____________________________
Funcie reprezentant legal:___________________________________________________

A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI


1. Verificarea eligibilitii solicitantului
Documente verificate
DA NU Nu este
cazul
1.1 Proiectul se afl n sistem (solicitantul a mai depus acelai
proiect n cadrul altei msuri din PNDR)?

1.2 Solicitantul este nregistrat n Registrul debitorilor AFIR, att


pentru Programul SAPARD ct i pentru FEADR?
1.3 Solicitantul se afla n Bazele de date AFIR?
1.3.1 Pentru proiectele ncadrate n art. 19.1.a.i. i n art. 19.1.a.iii:
a) Solicitantul are contract de finanare aflat n implementare i
finanat pentru msura 112 Instalarea tinerilor fermieri/411.112
Instalarea tinerilor fermieri din LEADER, din PNDR 2007-2013
i/sau pentru submsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri sau proiecte similare finantate prin sub-msura 19.2
Sprijin pentru implementarea aciunilor n cadrul Strategiei de
Dezvoltare Local din PNDR 2014-2020?
b) Exploataia/parte din exploataia care solicit sprijin a mai
beneficiat de sprijin prin intermediul msurii 112 Instalarea

tinerilor fermieri/ 411.112 Instalarea tinerilor fermieri din
LEADER, din PNDR 2007-2013 i/sau prin intermediul submsurii
6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri sau proiecte
similare finantate prin sub-msura 19.2 Sprijin pentru
implementarea aciunilor n cadrul Strategiei de Dezvoltare Local
din PNDR 2014-2020?
c) Solicitantul are decizie de finanare pentru proiect aflat n
implementare i finanat prin intermediul msurii 141 Sprijinirea
fermelor agricole de semisubzistenta/411.141 Sprijinirea fermelor
agricole de semisubzistenta din LEADER, din PNDR 2007-2013,
i/sau prin intermediul submsurii 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici sau proiecte similare finantate prin sub-msura 19.2
Sprijin pentru implementarea aciunilor n cadrul Strategiei de
Dezvoltare Local din PNDR 2014-2020?
d) Exploataia/parte din exploataia pentru care s-a solicitat sprijin
aparine unui proiect aflat n implementare i finanat prin
intermediul msurii 141 Sprijinirea fermelor agricole de

semisubzistenta /411.141 Sprijinirea fermelor agricole de
semisubzistenta din LEADER, din PNDR 2007-2013, i/sau prin
intermediul submsurii 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor
mici sau proiecte similare finantate prin sub-msura 19.2 _
Sprijin pentru implementarea aciunilor n cadrul Strategiei de
Dezvoltare Local din PNDR 2014-2020?
e) Solicitantul are n derulare un proiect pe submsura 4.1
"Investiii n exploataii agricole", 4.1a Investiii n exploataii
pomicole 4.2 Investiii pentru procesarea/marketingul

produselor agricole, 4.2a Investiii n procesarea/marketingul

produselor din sectorul pomicol sau proiecte similare finantate
prin sub-msura 19.2 Sprijin pentru implementarea aciunilor n
cadrul Strategiei de Dezvoltare Local din PNDR 2014-2020?
1.3.2 Pentru proiectele ncadrate n art. 19.1.a.ii
- Solicitantul (inclusiv asociaii / actionarii acestuia aflai n
actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un
proiect sau a mai beneficiat de sprijin n cadrul sub-msurii 6.2 sau
pentru acelasi tip de finantare prin sub-msura 19.2?
1.4 Solicitantul i-a nsuit n totalitate angajamentele luate n
Declaraia pe proprie raspundere seciunea (F) din CF?
1.5 a) pentru proiectele ncadrate n art. 19.1.a.i i 19.1.a.iii: n
cadrul unei familii (so i soie) doar unul dintre membri
beneficiaz de sprijin?

b) pentru proiectele ncadrate n art. 19.1.a.ii: Solicitantul detine
parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza
aceluiasi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC
ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau
a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare
autorizate la ONRC?

B Verificarea conditiilor de eligibilitate


EG1 Solicitantul aparine categoriei de solicitani eligibili?
EG2 Dimensiunea exploataiei agricole se ncadreaz n
dimensiunile admise?

EG3 Planul de afaceri prevzut conine cel puin:


(a) n cazul proiectelor ncadrate n art.19.1.a.i i art.19.1.a.iii:
(i) situaia iniial a exploataiei agricole;
(ii) etapele i obiectivele pentru dezvoltarea activitilor
exploataiei agricole;
(iii) detalii privind aciunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea
mediului i de utilizarea eficient a resurselor, necesare pentru
dezvoltarea activitilor exploataiei agricole, cum ar fi investiiile,
formarea sau consilierea;

(b) ) n cazul proiectelor ncadrate n art.19.1.a.ii:


(i) situaia economic iniial a persoanei, a microntreprinderii sau
a ntreprinderii mici care solicit sprijinul;
(ii) etapele i obiectivele pentru dezvoltarea noilor activiti ale
persoanei sau ale exploataiei agricole, ale microntreprinderii sau
ale ntreprinderii mici;
(iii) detalii privind aciunile necesare pentru dezvoltarea
activitilor persoanei sau ale exploataiei agricole, ale
microntreprinderii sau ale ntreprinderii mici, cum ar fi investiiile,
formarea sau consilierea;
EG4 Implementarea Planului de afaceri va ncepe n termen de cel
mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului?
EG5 Proiectul prevede acordarea sprijinului n cel puin dou rate
pe o perioad de maximum cinci ani.
2. Valoarea sprijinului financiar este stabilit corect:
(a) n cazul ajutoarelor pentru proiectele ncadrate n art.19.1.a.i:
Maximum prevzut n fia msurii din SDL, dar nu mai mult
de 50.000 de euro.
(b) n cazul ajutoarelor pentru proiectele ncadrate n art.19.1.a.ii:
Maximum prevzut n fia msurii din SDL, dar nu mai mult
de 50.000 euro
Maximum prevzut n fia msurii din SDL, dar nu mai mult
de 70.000 euro n cazul activitilor de producie, servicii medicale,
sanitar-veterinare i de agroturism
(c) n cazul ajutoarelor pentru proiectele ncadrate n art.19.1.a.iii:
Maximum prevzut n fia msurii din SDL, dar nu mai mult
de 15.000 euro.

DA NU
3.Solicitantul a creat condiii artificiale necesare pentru a beneficia de pli
(sprijin) i a obine astfel un avantaj care contravine obiectivelor msurii?

OBSERVAII: .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.....................

VERIFICAREA PE TEREN DA NU NU
ESTE
CAZUL

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI


PROIECTUL ESTE:
ELIGIBIL
NEELIGIBIL

Dac toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost ndeplinite, proiectul este eligibil.
n cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaii cu toate motivele de
neeligibilitate ale proiectului.

Expertul care ntocmete Fia de verificare i concretizeaz verificarea prin nscrierea unei bife
() n csuele/cmpurile respective. Persoana care verific munca expertului certific acest
lucru prin nscrierea unei linii oblice (\) de la stnga sus spre dreapta jos, suprapus peste bifa
expertului.
Observatii: .
Se detaliaz pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost ndeplinit, motivul
neeligibilitii, dac este cazul, motivul reducerii valorii eligibile sau a valorii publice, dac este
cazul);
.................................................................................................................................................
.....................................................................................

Aprobat de: Director OJFIR


Nume/Prenume Semntura i tampila DATA..

Avizat/Verificat: ef Serviciu SLIN OJFIR


Nume/Prenume Semntura DATA..

Verificat de: Expert 2 SLIN OJFIR


Nume/Prenume Semntura DATA..

ntocmit de: Expert 1 SLIN OJFIR


Nume/Prenume Semntura DATA..

METODOLOGIA DE VERIFICARE

A. Metodologie de aplicat pentru verificarea condiiilor de eligibilitate

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE


1.1 Proiectul se afla n sistem (a mai depus Verificarea se face n Registrul electronic al
acelai proiect n cadrul altei msuri din cererilor de finanare, pe cmpul CUI.
PNDR)?
se va bifa NU - pentru cerere de
finanare care nu figureaz cu statut completat
n Registrul electronic

se va bifa DA cererea a mai fost


depus, dac solicitantul figureaz cu cod CF/
status proiect. Dac n registru acelai proiect
este nregistrat n cadrul altei msuri din
PNDR, dar statutul este retras/ neconform/
neeligibil, acesta poate fi depus la GAL. Dac
solicitantul are mai mult de o cerere de
finantare (mai exist o cerere neretras),
atunci cererea este respins de la verificare.

Statutul unei cereri de finanare n Registrul


electronic poate fi:

Rt = retras, solicitantul poate


redepune cererea de finantare;
Ne = neeligibil, solicitantul poate
redepune cererea de finantare;
Nc = neconforma , solicitantul poate
redepune cererea de finantare;

Dac n Registrul electronic statutul nu este


completat, atunci este o cerere de finanare al
crei proces de evaluare nu este finalizat.

1.2 Solicitantul este nregistrat n Registrul Expertul verific dac solicitantul este nscris
debitorilor AFIR, att pentru Programul cu debite n Registrul debitorilor pentru
SAPARD ct i pentru FEADR SAPARD i FEADR, aflat pe link-ul
\\alpaca\Debite
Documente verificate :
n situaia n care solicitantul este nscris n
Declaraia pe propria rspundere a
Registrul debitorilor, expertul va tipri i anexa
solicitantului din seciunea F din cererea de
pagina privind debitul, inclusiv a dobnzilor i
finanare.
a majorrilor de ntarziere ale solicitantului.
Dac solicitantul nu a bifat n declaraie acest
punct, expertul solicit acest lucru prin E3.4L i
doar n cazul n care solicitantul refuz s i
asume angajamentele corespunztoare
proiectului, expertul bifeaz NU, motiveaz
poziia sa n liniile prevzute n acest scop la
rubrica Observatii i cererea va fi declarat
neeligibil.

n cazul n care solicitantul i asum acest


angajament n urma solicitrii, semneaz i
tampileaz, dup caz, declaraia, expertul va
bifa DA, cererea fiind declarat eligibil.

n cazul n care solicitantul nu a semnat i dup


caz tampilat declaraia pe propria rspundere
din seciunea F, expertul solicit acest lucru
prin E3.4L i doar n cazul n care solicitantul
refuz s i asume angajamentele
corespunztoare proiectului, expertul bifeaz
NU, motiveaz poziia sa n liniile prevzute n
acest scop la rubrica Observatii i cererea va
fi declarat neeligibil.

n etapa prevzut la SECIUNEA II punctul D:


Verificarea conformitii i eligibilitii
documentelor solicitate n vederea contractrii
expertul va verifica dac beneficiarul a depus
Dovada achitrii integrale a datoriei fa de
AFIR, inclusiv dobnzile i majorrile de
ntziere (dac este cazul) n termenul
precizat n notificarea AFIR privind selectarea
cererii de finanare i semnarea contractului
de finanare.

1.3 Solicitantul se afla n Bazele de date AFIR? Verificarea evitrii dublei finanri se
efectueaz prin urmtoarele verificri:
Declaraia pe propria rspundere a existena bifelor n seciunea C din Cererea
solicitantului din seciunea F din Cererea de de finanare;
Finanare prin existena semnturii i dup caz a
tampilei n dreptul rubricii Semntur
Baza de date FEADR reprezentant legal i tampila (dup caz)
din declaraia pe propria rspundere din
Baza de Date pus la dispoziia AFIR de ctre seciunea F din Cererea de finanare
MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor solicitantul i asum toate punctele din
finanate din alte surse externe aflate n declaraia menionat mai sus, inclusiv
perioada de valabilitate a contractului punctul prin care solicitantul declar c
(inclusiv perioada de monitorizare); proiectul propus asistenei financiare
nerambursabile FEADR nu beneficiaz de
Raport asupra utilizrii programelor de alt finanare din programe de finanare
finanare nerambursabil ntocmit de nerambursabil. n cazul n care
solicitantul nu a semnat i dup caz
solicitant (va cuprinde obiective, tip de
tampilat declaraia pe propria rspundere
investiie, lista cheltuielilor eligibile, costuri i din seciunea F, expertul solicit acest lucru
stadiul proiectului, perioada derulrii prin E3.4L i doar n cazul n care
proiectului), pentru solicitanii care au mai solicitantul refuz s i asume
angajamentele corespunztoare
beneficiat de finanare nerambursabil
proiectului, expertul bifeaz NU, motiveaz
ncepnd cu anul 2007 pentru aceleai tipuri poziia sa n liniile prevzute n acest scop
de investiii. la rubrica Observatii i cererea va fi
declarat neeligibil.
verificarea n Baza de Date cu proiecte
FEADR;
verificarea n Baza de Date pus la
dispoziia AFIR de ctre MADR prin AM-
PNDR: lista proiectelor finanate din alte
surse aflat pe fileserver\ metodologienou\
Lista proiectelor finanate din alte surse.
Verificarea n Baza de Date cu proiecte FEADR
sau n Baza de date pus la dispoziie de AM-
PNDR se face att prin verificarea numelui
solicitantului, ct i a Codului de nregistrare
Fiscal.

n cazul n care se constat faptul c


solicitantul a beneficiat de alt program de
finanare nerambursabil pentru acelai tip de
investiie, dar nu a consemnat acest lucru n
Cererea de finanare i/ sau nu a prezentat
documentul din care s reias c nu este
finanat aceeai investiie, expertul solicit
aceste lucruri prin E3.4L i doar n cazul n care
solicitantul refuz s i asume angajamentele
corespunztoare proiectului, se consider c
punctul din declaraia din seciunea F din
cererea de finanare privind faptul c toate
informaiile din prezenta cerere de finanare i
din documentele anexate sunt corecte nu este
respectat i cererea de finanare este
neeligibil.

n cazul n care solicitantul a mai beneficiat


de finanare nerambursabil pentru acelai tip
de investiie, expertul verific n Raport asupra
utilizrii programelor de finanare
nerambursabil:
- dac amplasamentul proiectului actual se
suprapune (total sau parial) cu cele ale
proiectelor anterioare
-dac cheltuielile rambursate se regsesc n
lista cheltuielilor eligibile pentru care solicit
finanare
Expertul precizeaz concluzia asupra verificrii
la rubrica Observaii.
Dac se confirm cel puin una din aceste
condiii, expertul bifeaz casua DA i cererea
de finanare este neeligibil.

1.3.1.a) Solicitantul are contract finanare 1.3.1.a) Expertul verifica accesand link-urile
aflat n implementare i finanat pentru http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/Pages/Re
msura 112 Instalarea tinerilor port.aspx?ItemPath=%2fRapoarte+IT+AFIR
fermieri/411.112 Instalarea tinerilor %2fStatus+plati+141 si
fermieri, din LEADER, din PNDR 2007-2013
http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/report/R
i/sau pentru submsura 6.1 Sprijin pentru
apoarte%20IT%20AFIR/Status%20plati
instalarea tinerilor fermieri, din PNDR 2014-
%20PNDR2020%20tranzitie
2020?
Dac fermierul a mai beneficiat de sprijin
nerambursabil prin masura 112 Instalarea
tinerilor fermieri/ 411.112 Instalarea tinerilor
fermieri, din LEADER, din PNDR 2007-2013,
din PNDR 2007-2013 sau prin intermediul
submsurii 6.1 Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri, din PNDR 2014-2020.

n situaia n care se regasete n baza de date


AFIR se listeaza print screen-ul i se ataseaz la
fia de evaluare, situaie n care cererea de
finanare este neeligibil i se va bifa caseta
da. n caz contrar se va bifa nu, cererea
fiind declarat eligibil.

1.3.1.b) Exploataia/parte din exploataia care 1.3.1.b) Pentru verificarea acestei conditii se
solicit sprijin a mai beneficiat de sprijin prin verifica cedentii exploatatiilor preluate/parte
intermediul msurii 112 Instalarea tinerilor din exploataiile preluate de catre solicitant in
fermieri/ 411.112 Instalarea tinerilor bazele de date: IACS - APIA si/sau
fermieri din LEADER, din PNDR 2007-2013 ANSVSA/DSVSA. Se introduce CNP-ul
i/sau prin intermediul submsurii 6.1 Sprijin cedentilor exploatatiilor in baza de date din
pentru instalarea tinerilor fermieri sau AFIR si se verifica daca respectivii cedenti au
proiecte similare finantate prin sub-msura beneficiat de sprijin prin intermediul msurii
19.2 Sprijin pentru implementarea aciunilor 112 Instalarea tinerilor fermieri/ 411.112
n cadrul Strategiei de Dezvoltare Local din Instalarea tinerilor fermieri, din LEADER, din
PNDR 2014-2020? PNDR 2007-2013 sau prin intermediul
submsurii 6.1 Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri inclusiv ITI, sau proiecte
similare finanate prin sub-msura 19.2 din
PNDR 2014-2020 .
In situatia in care in urma verificarilor se
constata ca cedentii exploatatiilor preluate au
mai beneficiat de sprijin cererea de finantare
este neeligibila iar expertul va bifa caseta da.
n caz contrar se va bifa nu, cererea fiind
declarat eligibil.

n situaii excepionale, se verific


parcelele/animalele preluate de ctre
solicitant, dac figureaz ntr-o exploataie
care a beneficiat de sprijin prin 112/411.112.

1.3.1.c) Solicitantul are decizie de finanare 1.3.1.c) Se verific solicitantul in baza de date
pentru proiect aflat n implementare i AFIR (SPCDR) accesand link-urile
finanat prin intermediul msurii 141 http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/Pages/Re
Sprijinirea fermelor agricole de port.aspx?ItemPath=%2fRapoarte+IT+AFIR
semisubzistenta/411.141 Sprijinirea fermelor %2fStatus+plati+141
agricole de semisubzistenta din LEADER, din
http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/report/R
PNDR 2007-2013, i/sau prin intermediul
apoarte%20IT%20AFIR/Status%20plati
submsurii 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea
%20PNDR2020%20tranzitie dupa CNP-ul
fermelor mici sau proiecte similare finantate
reprezentantului legal de proiect, daca tanarul
prin sub-msura 19.2 Sprijin pentru
fermier are un proiect nefinalizat sau a
implementarea aciunilor n cadrul Strategiei
beneficiat de sprijin nerambursabil prin
de Dezvoltare Local din PNDR 2014-2020?
masura 141 Sprijinirea fermelor agricole de
semisubzistenta/ 411.141 Sprijinirea fermelor
agricole de semisubzistenta , din LEADER, din
PNDR 2007-2013 sau prin intermediul
submsurii 6.3 Sprijin pentrudezvoltarea
fermelor mici inclusiv ITI sau proiecte similare
finantate prin sub-msura 19.2 din PNDR
2014-2020. In situatia n care se regaseste n
baza de date AFIR cu un proiect nefinalizat
sau a mai beneficiat de sprijin se listeaza print
screen-ul si se ataseaza la fisa de evaluare,
situatie in care cererea de finantare este
neeligibila si se va bifa caseta da. n caz
contrar se va bifa nu, cererea fiind declarat
eligibil.

1.3.1.d) Exploataia/ parte din exploataia 1.3.1.d) Se verific dac exploataia/parte din
pentru care s-a solicitat sprijin aparine unui exploataie aparine unui proiect n
proiect aflat n implementare i finanat prin implementare i finanat pe msura
intermediul msurii 141 Sprijinirea fermelor 141/411.141, din LEADER, din PNDR 2007-
agricole de semisubzistenta /411.141 2013 sau prin intermediul submsurii 6.3
Sprijinirea fermelor agricole de Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
semisubzistenta din LEADER, din PNDR 2007- inclusiv ITI sau proiecte similare finantate prin
2013, i/sau prin intermediul submsurii 6.3 sub-msura 19.2 din PNDR 2014-2020, la
Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici sau momentul depunerii cererii de finanare. n
proiecte similare finanate prin sub-msura situatia n care se constata ca exploataia face
19.2 _ Sprijin pentru implementarea parte dintr-un proiect nefinalizat, cererea de
aciunilor n cadrul Strategiei de Dezvoltare finanare este neeligibila iar expertul va bifa
Local din PNDR 2014-2020? caseta da. n caz contrar se va bifa nu,
cererea fiind declarat eligibil.

Se verifica cedentii exploatatiilor


preluate/parte din exploataiile preluate de
catre solicitant n bazele de date: IACS - APIA
si/sau ANSVSA/DSVSA.

Se introduce CNP-ul cedentilor exploatatiilor


in baza de date din AFIR si se verifica daca
respectivii cedenti au proiect nefinalizate prin
intermediul msurii 141/411.141 din LEADER
din PNDR 2007-2013 sau prin intermediul
submsurii 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici sau proiecte similare finantate
prin sub-msura 19.2, din PNDR 2014-2020. n
situaia n care, n urma verificarilor se
constat c cedenii exploataiilor preluate au
proiecte nefinalizate, cererea de finanare este
neeligibil iar expertul va bifa caseta da. n
caz contrar se va bifa nu, cererea fiind
declarat eligibil.

n situaii excepionale, se verific


parcelele/animalele preluate de ctre
solicitant, dac figureaz ntr-o exploataie
care a beneficiat de sprijin prin 141/411.141

1.3.1.e) Solicitantul are n derulare un proiect 1.3.1.e) Expertul verific n C1.13 - Registrul
pe submsura 4.1 "Investiii n exploataii electronic privind situaia Contractului de
agricole", 4.1a Investiii n exploataii Finanare/Deciziei de Finantare, daca
pomicole 4.2 Investiii pentru solicitantul are n derulare un proiect pe
procesarea/marketingul produselor agricole, submsura 4.1 "Investiii n exploataii
4.2a Investiii n procesarea/marketingul agricole", 4.1a Investiii n exploataii
produselor din sectorul pomicol sau proiecte pomicole, 4.2 Investiii pentru
similare finantate prin sub-msura 19.2 procesarea/marketingul produselor agricole,
Sprijin pentru implementarea aciunilor n 4.2a Investiii n procesarea/marketingul
cadrul Strategiei de Dezvoltare Local din produselor din sectorul pomicol sau proiecte
PNDR 2014-2020? similare finantate prin sub-msura 19.2 din
PNDR 2014-2020, astfel:

-Solicitantul nu are n derulare un proiect pe


submsura 4.1/ 4.1a/ 4.2/ 4.2a/19.2 similar,
din PNDR 2014-2020, caz n care expertul
bifeaz csua NU i conditia de eligibilitate
este indeplinita iar Cererea de finanare este
verificata in continuare.

- Solicitantul are n derulare un proiect pe


submsura 4.1/ 4.1a/ 4.2/ 4.2a/19.2 similar
din PNDR 2014-2020, caz n care expertul
bifeaz csua DA i Cererea de finanare
este neeligibil.

n toate cazurile, expertul va face Print-screen,


va printa i anexa la Formularul E1.2, extrasul
din C1.13 - Registrul electronic privind situaia
Contractului de Finanare/ Deciziei de
Finantare.

1.3.2 Pentru proiectele ncadrate n art. 1.3.2. Expertul verific n Registrul electronic al
19.1.a.ii aplicaiilor (Cererilor de Finantare) dac
solicitantul (inclusiv asociatii si actionarii
- Solicitantul (inclusiv asociaii / actionarii
acestuia aflati in actionariatul altor persoane
acestuia aflati in actionariatul altor persoane
juridice) se regsete n sistem cu mai mult de
juridice) a depus mai mult de un proiect sau a
un proiect depus sau cu mai mult de un
mai beneficiat de sprijin n cadrul sub-msurii
proiect selectat (i neretras), n cadrul
6.2 sau pentru acelasi tip de finantare prin
submasurii 6.2 sau in cadrul submasurii 19.2
sub-masura 19.2?
Implementarea Strategiilor de Dezvoltare
Local, cu acelasi tip de finantare forfetara
(similar cu sub-masura 6.2).

Dac DA, cererea de finanare va fi declarat


neeligibil.

Se va verifica in sistemul RECOM online,


actionariatul solicitantului (actionarii /
asociatii acestuia) si daca acestia se regasesc in
alte societati. In situatia in care asociatii /
actionarii solicitantului se regasesc intre
asociatii / actionarii altor persoane juridice
care au soliciat finantare prin submasura 6.2,
inclusiv pentru acelasi tip de finantare prin
submasura 19.2 (similar cu sub-masura 6.2).

Dac DA, cererea de finanare va fi declarat


neeligibil.

Dac NU, cererea de finanare se consider


eligibil din acest punct de vedere i se
continu verificarea eligibilitii.

1.4 Solicitantul i-a nsuit n totalitate Expertul verific n Declaraia pe proprie


angajamentele luate n Declaraia pe proprie rspundere din seciunea F din Cererea de
raspundere seciunea (F) din CF ? finanare dac aceasta este datat, semnat
i, dup caz, tampilat.
Documente verificate :
Dac declaraia de la seciunea F din cererea
Cerere de finanare completat, semnat i,
de finanare nu este semnat i dup caz
dup caz, tampilat de reprezentantul legal
tampilat de ctre solicitant, expertul solicit
al solicitantului.
acest lucru prin E3.4l i doar n cazul n care
solicitantul refuz s i asume angajamentele
corespunztoare proiectului, expertul bifeaz
NU, motiveaz poziia sa n liniile prevzute n
acest scop la rubrica Observatii i cererea va
fi declarat neeligibil.

n situaia n care solicitantul i-a nsuit


declaraia pe propria rspundere de la
seciunea F din cererea de finanare i dac,
pe parcursul verificrii proiectului, expertul
constat c sunt respectate punctele nsuite
prin declaraia menionat mai sus, atunci
acesta bifeaz DA n casua corespunztoare,
cererea fiind declarat eligibil.

De asemenea, n situaia n care expertul


constat pe parcursul verificrii c nu sunt
respectate punctele asumate de solicitant n
declaraia de la seciunea F din CF atunci se
bifeaz NU iar cererea de finanare este
declarat neeligibil.

Dac expertul constat bifarea eronat de


ctre solicitant a unor csue n baza
documentelor depuse (aferente punctelor
privind registrarea ca pltitor/ nepltitor de
TVA, nregistrarea n Registrul debitorilor
AFIR), solicit beneficiarului modificarea
acestora prin E3.4L; n urma rspunsului
pozitiv al acestuia, expertul bifeaz casu DA;
n caz contrar, expertul bifeaz NU.

1.5 a) pentru proiectele ncadrate n art. 1.5 a) Expertul verific n baza de date AFIR
19.1.a.i i 19.1.a.iii: n cadrul unei familii (so (SPCDR) dupa CNP-ul soului/soiei, dac
i soie) doar unul dintre membri beneficiaz soul/soia acestuia a mai beneficiat de sprijin
de sprijin? nerambursabil fie prin intermediul Msurii 112
Instalarea tinerilor fermieri, fie prin
intermediul Submsurii 6.1 Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri, inclusiv ITI.
Aceast condiie va fi verificat i n cadrul
Cerererilor de Finanare depuse prin
intermediul Grupurilor de Aciune Local. In
situatia in care se regaseste in baza de date
AFIR, se listeaza print screen-ul si se ataseaza
la fisa de evaluare, situatie in care cererea de
finantare este neeligibila si se va bifa caseta
nu. n caz contrar se va bifa da, cererea
fiind declarat eligibil.

1.5. b) pentru proiectele ncadrate n art. 1.5.b) Expertul verific in sistemul RECOM
19.1.a.ii: Solicitantul detine parti sociale in online daca solicitantul detine, indiferent de
alte societati care isi desfasoara activitatea in procent, pri sociale in alte societati care isi
baza aceluiasi/ acelorasi cod/ coduri CAEN desfasoara activitatea in baza
autorizat/autorizate la ONRC ca si cele aceluiasi/acelorasi coduri CAEN autorizate la
propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de ONRC ca si cel/cele propuse prin CF/Planul de
Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor
activitati complementare autorizate la ONRC? activitati complementare autorizate la ONRC.

Dac DA, cererea de finanare va fi declarat


neeligibil, dac NU, se continu verificarea
eligibilitii.

Atentie cererea de finantare devine


neeligibila daca aceasta situatie este
identificata pentru minimum un cod CAEN din
cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri.

B Verificarea conditiilor de eligibilitate

EG1 Solicitantul aparine categoriei de solicitani eligibili?


a)Pentru proiectele care se ncadreaz n art. 19.1.a.i i 19.1.a.iii
Solicitantul este nregistrat ca microntreprindere sau ntreprindere mic i poate fi:
- Persoana fizica autorizat (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)

- Intreprinderi individuale (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)

- Intreprindere familial (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)

- Societate cu raspundere limitata SRL (Legea nr.31/1990)

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE

Acces baza date serviciul online RECOM al Expertul acceseaza baza de date a serviciului
Oficiul Registrului Comerului, conform online RECOM al Oficiul Naional a Registrului
Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul Comerului si verific:
RECOM online.
- daca solicitantul este/nu este n curs de
Copia actului de identitate pentru
lichidare, fuziune, dizolvare, divizare conform
reprezentantul legal de proiect (asociat
Legii nr. 31/1990, reorganizare judiciar sau
unic/asociat majoritar si administrator);
faliment conform Legii nr. 85/2006, republicata.
Se verific, de asemenea, capitalul social sa fie
100% privat si numrul de nregistrare;

- daca este inregistrat ca PFA/II/IF conform OUG


nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridica
conform Legii nr.31/1990;

- verificare doar pentru proiectele ncadrate n


art. 19.1.a.i - data atribuirii codului unic de
nregistrare de la ONRC sa fie de maximum 24
de luni de la momentul depunerii cererii de
finanare i are ca obiect de activitate- activitai
agricole (exploatarea terenurilor agricole)
i/sau activitatea zootehnic; n cazul n care
tnrul fermier a fcut parte n urm cu mai
mult de 24 de luni dintr-o alt ntreprindere,
este eligibil cu condiia s nu mai activeze la
momentul depunerii cererii de finanare n nicio
alt ntreprindere (nici n calitate de asociat/nici
n calitate de administrator), cu excepia
grupurilor de productori/cooperativelor
agricole. Reprezentantul legal n calitate de
asociat unic / asociatul majoritar (deine cel
puin 50%+1din aciuni) si administrator al
societii are vrsta de pn la 40 de ani
inclusiv(pn cel mult cu o zi nainte de a mplini
41 de ani) i se instaleaz pentru prima dat n
exploataia agricol n calitate de conductor
(ef/manager) ai unei exploataii agricole- Se
verific dac informaiile menionate n CF sunt
n concordan cu cele menionate n
document: date de identitate ale beneficiarului
de proiect, adresa, seria i numarul,
valabilitatea documentului.

Se verific dac solicitantul are vrsta de pn la


40 de ani inclusiv (pn cel mult cu o zi nainte
de a mplini 41 de ani) la data depunerii cererii
de finanare.

Se verific daca tanarul fermier detine calitatea


de asociat unic/asociat majoritar si
administrator in acelasi timp.

Solicitantul trebuie s dein competene i


aptitudini profesionale sau se angajeaz s
dobndeasc competente n domeniul agricol?

1.Studii medii/superioare n domeniul


agricol/veterinar/economie agrar;

Sau

2.Formare profesional prin studii/ curs de


calificare n domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar sau economie agrar de cel calificare
profesional, conform legislaiei aplicabile la
momentul acordrii certificatului de calificare
profesional.

Sau

3a) Competene n domeniul


agricol/veterinar/economie agrar dobndite
prin participarea la programe de
iniiere/instruire/specializare care nu necesit
un document eliberat de formatorii recunoscui
de ctre ANC i presupune un numr de ore sub
numrul de ore aferent Nivelului I de calificare
profesional (Nivelul I de calificare presupune
360 de ore de curs pentru cei care au urmat
cursuri pn la 1 ianuarie 2016, i 80 de ore de
curs pentru cei care au urmat cursuri dup 1
ianuarie 2016), se accept inclusiv certificat de
calificare/absolvire ANCA;

sau

3b) Recunoaterea de ctre un centru de


evaluare si certificare a competenelor
profesionale obinute pe alte ci dect cele
formale autorizat ANC, a competenelor
dobndite ca urmare a experienei profesionale.

sau

4.Angajamentul de a dobndi competenele


profesionale adecvate ntr-o perioad de graie
de maximum 33 de luni de la data adoptrii
deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar
nu mai mult de ultima tran de plat.

- verificare doar pentru proiectele ncadrate n


art. 19.1.a.iii - Expertul verifica n Registrul Unic
de Identificare al APIA/ Registrul National al
Exploatatiilor daca exploatatia a fost inregistrata
pe numele solicitantului/ persoanei fizice
aferente solicitantului cu cel puin 24 de luni
nainte de solicitarea sprijinului. (condiia de a fi
nregistrat cu cel puin 24 de luni nainte se
aplic doar primului cod atribuit vreodat
exploataiei fermierului).

- dac solicitantul este nregistrat cu cod CAEN


agricol n domeniul proiectului;

Verificarea n baza de date a serviciului online


RECOM al Oficiul Naional al Registrului
Comerului se realizeaz n amonte i aval, dac
solicitantul ca form de organizare se regasete
ca asociat/acionar n structura capitalului altor
persoane juridice sau alte persoane fizice/
juridice sunt asociai/acionari n structura
capitalului solicitantului.

a) Se verific dac solicitantul este societatea


partener sau legat cu alte societati (cu
excepia cooperativelor agricole i a grupurilor
de productori). Pentru aceasta, se introduce in
RECOM numele solicitantului si datele de
identificare, iar in cazul in care se regaseste cu
parti sociale/actiuni in proportie mai mare de
50% in alte societati, pentru stabilirea cifrei de
afaceri si a numrului mediu de salariai ai
solicitantului se vor cere prin formularul E3.4
situaiile financiare ale societilor implicate.

b1) n cazul in care in structura actionariatului


sunt persoane fizice sau juridice din Romania
care detin parti sociale/ actiuni in proportie mai
mare de 25% si sunt in acest fel partenere sau
legate de solicitant, expertul va verifica daca
acestia sunt la randul lor societati partenere sau
legate cu alte societati. n cazul n care
acionarii/ asociaii dein mai mult de 50%
actiuni/ parti sociale n alte societi pentru
stabilirea cifrei de afaceri si a numrului mediu
de salariai ai solicitantului se vor cere prin
formularul E3.4 situaiile financiare ale
societilor implicate.
b.2) n cazul in care in structura actionariatului
sunt persoane fizice sau juridice inregistrate n
alta ara care detin parti sociale/ actiuni in
proportie mai mare de 25% si sunt in acest fel
partenere sau legate de solicitant, se va cere
prin formularul E3.4 Fisa de solicitare a
informatiilor suplimentare, documentele
similare cu Certificat constatator de la Oficiul
Registrului Comerului iar n cazul n care
acionarii/ asociaii solicitantului dein mai mult
de 50% actiuni/ parti sociale n cadrul altor
societi si situatiile financiare din tara
respectiva, traduse oficial n limba romn, din
care sa se poata verifica cifra de afaceri si
numarul mediu de salariati.

Se verific dac reprezentantul legal deine


calitatea de asociat unic si administrator/asociat
majoritar deine cel puin (50%+1) din aciuni i
administrator i dac acesta se regsete n
structura altor forme de organizare conform
OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.
n funcie de cota de participare se determin
calculul numarului mediu de salariati si a cifrei
de afaceri ai solicitantului conform precizarilor
din Legea nr.346/2004, art4 i Ghidul IMM de
pe site-ul europaeuint/ comm/ entreprise/
entrepriseneurship/ sme_envoy/ index.htm,
respectiv ncadrarea n categoria de
microntreprindere, ntreprindere mic la
momentul depunerii cererii de finanare.
Expertul va printa print-screenurile din RECOM
identificate pentru solicitant, actionarii/
asociatii acestuia, pentru a proba verificarea
realizat.

Vor fi eligibili solicitantii care desfoar


activitate agricol numai prin intermediul
formei de organizare n numele creia solicit
sprijinul, respectnd statutul de
microntreprindere/ntreprindere mic.
Tnrul fermier solicitant al sprijinului de
instalare nu trebuie s dein aciuni n alte
societi care desfoar activiti agricole sau
n alte forme de organizare constituite conform
OUG 44/2008, cu excepia cooperativelor
agricole i grupurilor de productori.

Un tnr fermier poate face parte dintr-o


cooperativ agricol sau un grup de
productori, sau s se nscrie ulterior instalrii
ntr-o astfel de form de asociere, cu condiia
meninerii statutului de ef al exploataiei
agricole.

Se verific:
- nregistrarea tnrului fermier (care
urmeaz s se instaleze) la Oficiul
Registrului Comerului ca
microntreprindere/ntreprindere mic,
avnd pentru prima dat obiect de
activitate n domeniul agricol cu
maximum 24 de luni naintea depunerii
cererii de finanare,
- nscrierea la APIA i/sau Registrul
Exploataiei de la ANSVSA/DSVSA a
exploataiei deinute sub entitatea
economic prin care solicit sprijin, n
acelai termen de maximum 24 de luni.
Condiia de 24 de luni cu privire la nregistrarea
la ORC se aplic att tnrului fermier, ct i
microntreprinderii/ntreprinderii mici.

Solicitantul poate depi categoria de


microintreprindere/intreprindere mica pe
perioada de implementare a proiectului.

Copiile situaiilor financiare pentru anii n i , Expertul verifica incadrarea in categoria


n-1, unde n este anul anterior anului n care microintreprindere sau intreprindere mica
solicitantul depune Cererea de Finanare, analizand datele cu privire la numrul mediu
nregistrate la Administraia Financiar: anual de salariai, cifr de afaceri
anual/activele totale anuale
a) Pentru societi comerciale: Pentru unitatile in functiune care au incheiat un
an fiscal si au depus situatii financiare se verific
- Bilanul (cod 10); datele din bilant referitoare la cifra de afaceri
(formularul 20) si numarul mediu de salariati
- Contul de profit i pierderi (cod 20);
(formularul 30).
- Datele informative (cod 30);
ntreprinderile care se ncadreaz n categoria
- Situaia activelor imobilizate (cod 40); de microntreprinderi sunt ntreprinderi care
ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii, au
Si/sau
pn la 9 salariai i realizeaz o cifr de afaceri
- Declaraia de inactivitate nregistrat la anual net sau deine active totale de pn la
Administraia Financiar (cod S1046), n cazul 2 milioane euro, echivalent n lei.
solicitanilor care de la constituire, nu au
ntreprinderile care se ncadreaz n categoria
desfurat activitate pe o perioad mai mare de
de ntreprinderi mici sunt ntreprinderi care
un an fiscal.
ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii, au
ntre 10 i 49 de salariai i realizeaz o cifr de
afaceri anual net sau deine active totale de
pn la 10 milioane euro,echivalent n lei.
b) Pentru persoane fizice autorizate,
ntreprinderi individuale i ntreprinderi
familiale: Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de
profit si pierdere, conversia se face la cursul
- Declaraia privind veniturile realizate BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a
(Formularul 200 - cod 14.13.01.13) intocmit bilantul.

Si/Sau

Declaraia privind veniturile din activiti


agricole - impunere pe normele de venit
(Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), n
cazul solicitanilor care n anii n i n-
1 sunt autorizai conform OUG.
44/2008, cu modificrile i completrile
ulterioare i au optat pentru calcularea
venitului net pe baz de norme de venit.

n cazul solicitanilor persoane fizice autorizate,


ntreprinderi individuale i ntreprinderi
familiale nfiinate n anul depunerii Cererii de
Finanare, nu este cazul depunerii documentelor
mai sus menionate.

Hotrrea Adunrii Generale a Acionarilor Expertul verific Hotrrea Adunrii Generale


(AGA) a persoanei juridice a Acionarilor (AGA) a persoanei juridice, prin
care se desemneaz ca tnrul fermier (actionar
majoritar, deine cel puin 50%+1 din aciunile
societii) s reprezinte societatea n relaia cu
AFIR i c exercit un control efectiv pe termen
lung n ceea ce privete deciziile referitoare la
gestionare, beneficii, riscuri financiare n cadrul
exploataiei respective
Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul 6. Se va verifica concordana informaiilor
Naional al Registrului Comertului conform menionate n CF cu cele menionate n
legislatiei in vigoare. document: numele societii, adresa, cod unic
de nregistrare/ nr. de nmatriculare;
valabilitatea documentului.

b)Pentru proiectele care se ncadreaz n art. 19.1.a.ii

Solicitantul este nregistrat ca microntreprindere sau intreprindere mica i respect regulile de ajutor de
minimis?

DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE

Doc. 1 Planul de Afaceri Se va verifica concordana informaiilor


menionate n paragraful B1 cu cele menionate
Cererea de finantare
n document: numele ntreprinderii, adresa, cod
Doc.2.1 Situatii financiare/ Doc. 2.2. unic de nregistrare/nr. de nmatriculare,
Declaratie privind veniturile realizate din valabilitatea documentului.
Romnia - Formularul 200/ Doc 2.3.
Se verifica daca sediul social si punctul /punctele
Declaratie privind veniturile din activitati
de lucru unde se realizeaza investitia pentru care
agricole - Formularul 221/ Doc 2.4.
se solicit finanarea este/sunt amplasate in
Declaratia de inactivitate
7. Documente care atest forma de spatiul rural, cu exceptia spatiului rural ITI-DD.
organizare a solicitantului.
Declaratia F
7.1 Hotrre judectoreasc definitiv
n situaia n care punctul de lucru aferent
pronunat pe baza actului de constituire i
investiiei vizate de proiect nu este constituit la
a statutului propriu n cazul Societilor
momentul depunerii Cererii de Finanare, se
agricole, nsoit de Statutul Societii
verifica daca solicitantul a semnat si a datat
agricole;
Declaratia pe propria raspundere-Sectiunea F din
7.2 Act constitutiv pentru Societatea Cererea de Finantare . n cazul n care solicitantul
cooperativ agricol. nu a semnat Declaraia pe propria rspundere F
se vor solicita informatii suplimentare. n cazul in
Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile
care solicitantul a refuzat s-i asume Declaraia
pentru finantare in cadrul sM6.2
F, n urma solicitrii de informaii suplimentare,
Doc.10 Declaratie privind incadrarea criteriul de eligibilitate se consider nendeplinit.
ntreprinderii n categoria intreprinderilor
Se verific n serviciul RECOM online dac
mici i mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul
solicitantul se incadreaza in categoria
solicitantului)
solicitantilor eligibili:
Doc. 13 Declaraie pe propria rspundere a
1. Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF
solicitantului privind nencadrarea n
conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana
categoria "firme in dificultate". juridica conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990;
Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr.
566/2004.
Baza de date a serviciul online RECOM a Pentru Societatea cooperativ agricol se va
ONRC verifica daca din coninutul Actului constitutiv /
Hotararii judecatoresti rezult c scopul i
obiectivele societii cooperative sunt n
Doc. 18 Alte documente (procur conformitate cu activitile propuse prin proiect
notarial),
2. Capitalul social sa fie 100% privat;

3. Certificatul constatator emis de Oficiul


Registrului Comerului precizeaz la Domenii de
activitate codul CAEN conform activitii pentru
care solicit finanare.

4.Solicitantul nu se afl n procedur de lichidare,


fuziune, divizare, reorganizare judiciar sau
faliment, conform Legii 31/1990, republicat i
Legii 85/2006, republicat.

5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul


Procedurilor de Insolventa.
6.Incadrarea solicitantului in statutul de
microntreprindere i ntreprindere mic, cf. Legii
nr. 346/2004. Situatiile financiare:

2. Rezultatul din exploatare din situatiile


financiare (bilanul - formularul 10, contul de
profit i pierdere - formularul 20), precedent
anului depunerii proiectului s fie pozitiv (inclusiv
0) sau veniturile sa fie cel puin egale cu
cheltuielile n cazul persoanelor fizice autorizate,
ntreprinderilor individuale i ntreprinderilor
familiale, din Declaraia privind veniturile
realizate (formularul 200 insotit de Anexele la
Formular).
Nu se va lua in calcul anul infiintarii in care
rezultatul poate fi negativ, situatie in care
conditia pentru verificarea rezultatului financiar
se va considera indeplinita.

In cazul in care solicitantii au depus formularul


221, fiind o activitate impozitata, se considera ca
aceasta este generatoare de venit. Nu este cazul
sa se verifice pierderile.

Declaraia de inactivitate nregistrat la


Administraia Financiar, n cazul solicitanilor
care nu au desfurat activitate anterior
depunerii proiectului.

Declaratie incadrare IMM

Expertul verifica doc. 10 Declaratie incadrare in


categoria microintreprindere-intreprindere mica
cf. Legii nr. 346/2004, daca:

a) Declaraia este semnata de persoana


autorizata sa reprezinte intreprinderea conform
actului constitutiv / de persoana din cadrul
ntreprinderii mputernicit prin procur
notarial de ctre persoana autorizat legal
conform actului constitutiv.

n situaia n care reprezentantul legal al


intreprinderii este alt persoan dect cea
stabilit prin Actul Constitutiv s reprezinte
ntreprinderea, expertul va verifica existena
procurii notariale nsoite de copia CI a persoanei
mandatate. n procur va fi specificat
funcia/calitatea persoanei mandatate n cadrul
ntreprinderii

Not: n situaia n care aceste documente nu au


fost depuse conform Cererii de Finanare la
Seciunea Alte documente, expertul le va
solicita prin formularul E3.4

b) solicitantul se incadreaza in categoria


microintreprinderilor/intreprinderilor mici
(pn la 9 salariati, o cifra de afaceri anual net
sau active totale de pn la 2 milioane euro
pentru microintreprindere si ntre 10 i 49 de
salariai, cifr de afaceri anual net sau active
totale de pn la 10 milioane euro, echivalent n
lei, pentru intreprindere mic).

Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de


profit i pierdere conversia se face la cursul BNR
din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost
ntocmit bilanul.

Pentru ntreprinderile autonome:

- se verific n aplicaia RECOM online structura


acionariatului n amonte i aval, pentru
verificarea tipului de ntreprindere autonom
conform informaiilor prezentate n Doc. 10

- se verific dac datele din Doc. 10 corespund cu


datele din Doc. 2.1 Situaiile financiare / bilan
formularul 10 si formularul 30 informatii
referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de
afaceri i active totale.

Pentru verificarea cifrei de afaceri i a activelor


totale din contul de profit si pierdere, conversia
se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul
pentru care s-a intocmit bilantul.

Pentru ntreprinderile autonome nou nfiinate


verificarea se face doar pe baza informaiilor
prezentate de solicitant n Doc. 10.

Pentru intreprinderile partenere i/sau legate:


- se verific n aplicaia RECOM online structura
acionariatului n amonte i aval pentru
verificarea tipului de ntreprindere conform
informaiilor prezentate n Doc. 10 (partenere
i/sau legate)

- se verifica numarul mediu de salariati i cifra de


afaceri/active totale n Doc 10 - Cap I. i daca
persoana imputernicita sa reprezinte
intreprinderea, a completat si semnat Cap II-
Calculul pentru intreprinderi partenere sau
legate.

Verificarea precizarilor din Doc.10 cu privire la


societatea partenera i/sau legata, se va face prin
verificarea solicitantului si actionarilor /
asociatilor n baza de date a serviciului online
RECOM.

Aceast verificare se realizeaz n amonte i aval,


dac solicitantul are in structura capitalului alte
persoane juridice sau asociati / actionari sau dac
se regasete ca asociat/acionar n structura
capitalului social al altor persoane juridice.

Partenere:

Se verific dac n structura lui exist entiti


persoane juridice care dein mai mult de 25%
sau solicitantul deine mai mult de 25% din
capitalul altei/altor persoane juridice.

Dac DA, se verific calculul efectuat n Doc. 10,


pe baza situaiilor financiare ( informaii care se
regsesc pe portalul m.finante.ro, Seciunea
Informaii fiscale i bilanuri)
Legate:
Dac se constat c sunt ndeplinite condiiile de
ntreprindere legat prin intermediul altor
persoane juridice atfel cum sunt definite n art. 4
4
, din Legea nr. 346/2004, expertul verific datele
menionate n Doc. 10 n baza informaiilor care
se regsesc pe portalul m.finante.ro, Seciunea
Informaii fiscale i bilanuri.
n situaia n care n urma verificrilor expertul
constat c informaiile din Doc.10 nu sunt
conforme cu informaiile furnizate prin RECOM i
pe m.finane.ro, va solicita prin formularul E 3.4,
redepunerea Doc. 10 cu rectificarea informaiilor.

Persoane fizice

n cazul n care solicitantul se ncadreaz n tipul


de ntreprindere legat prin intermediul unor
persoane fizice conform art. 44 din Legea
346/2004, expertul verific corectitudinea
informaiilor completate n Doc 10 pe baza
datelor RECOM online pentru persoanele fizice
romne.

Atenie! Conform art. 44 alin (4) din Legea


346/2004, ntreprinderile ntre care exist
oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin
intermediul unei persoane fizice sau al unui grup
de persoane fizice care acioneaz de comun
acord sunt de asemenea considerate
ntreprinderi legate, dac i desfoar
activitatea pe aceeai pia relevant ori pe
piee adiacente.

Conform alin (5) al aceluiai articol, o pia


adiacent este acea pia a unui produs sau a
unui serviciu situat direct n amonte sau n aval
pe piaa n cauz.

Pentru persoanele fizice strine verificarea se va


face doar pe baza informaiilor din Doc 10.

Se verific dac persoana fizic a mai fost


asociata n ntreprinderi care au beneficiat de
sprijin financiar prin 6.2 inclusiv de acelai tip de
finanare pentru activiti neagricole obinut prin
Msura 19.2 Implementarea Strategiilor de
Dezvoltare ocal.

Se verific n RECOM online dac reprezentantul


legal deine calitatea de asociat si administrator
cu puteri depline i dac acesta se regsete n
structura altor forme de organizare conform
OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.
Verificari calcul intreprinderi legate:

Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul


persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor
juridice detin impreuna actiuni/parti
sociale/drepturi de vot in proportie de cel puin
50% plus 1 din totalul aciunilor/ prilor
sociale /drepturilor de vot n dou sau mai multe
intreprinderi, se realizeaza calculul de
intreprinderi legate pentru toate intreprinderile
in care acestia detin impreuna in diferite
proportii cel puin 50% plus 1 din totalul
aciunilor/ prilor sociale /drepturilor de vot,
conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor
CE pentru calculul intreprinderilor legate.

Exemple:

3. Dac persoana fizic sau juridic (X)


detine cel puin 50% plus 1 din totalul aciunilor/
prilor sociale /drepturile de vot ale
intreprindeii A si cel puin 50% plus 1 din totalul
aciunilor/ prilor sociale /drepturile de vot ale
intreprindeii B, cele dou ntreprinderi (A si B)
vor fi considerate intreprinderi legate.
4. Dac persoanele fizice sau juridice (X si Y)
detin cel puin 50% plus 1 din totalul aciunilor/
prilor sociale /drepturile de vot ale
intreprinderii A, in oricare dintre proportii si
totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si
Y) detin de cel puin 50% plus 1 din totalul
aciunilor/ prilor sociale /drepturilor de vot ale
intreprindeii B, cele dou ntreprinderi (A si B)
vor fi considerate intreprinderi legate. Cele dou
persoane fizice sau juridice, mpreun, vor fi
considerate actionari majoritari in ambele
intreprinderi si se vor cumula datele celor doua
intreprinderi.
Pentru exemplificare:

intreprinderea/persoana fizica (X) detine


30% plus 1 actiuni/parti sociale si
intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20%
actiuni/parti sociale in intreprinderea A,
totodata,
intreprinderea/persoana fizica (X) detine 20%
plus 1 actiuni/parti sociale si
intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30%
actiuni/parti sociale in intreprinderea B,
In urma calculului se vor cumula datele pentru
intreprinderi legate astfel: (A) 100% + (B) 100%.

Observatie!

In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice,


ntreprinderile implicate n una dintre relaiile n
cauz prin intermediul unei persoane fizice sau
al unui grup de persoane fizice care acioneaz
n comun sunt de asemenea considerate
ntreprinderi legate dac se angajeaz n
activitatea lor sau ntr-o parte a activitii lor pe
aceeai pia relevant sau pe piee adiacente.

O pia adiacent este considerat a fi piaa


unui produs sau a unui serviciu situat direct n
amonte sau n aval de piaa relevant.

Dupa caz, modalitatea de calculul pentru


intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai
mult de doua intreprinderi in care se regasesc
aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Yn) si
detin impreuna cel puin 50% plus 1 din totalul
aciunilor/ prilor sociale /drepturilor de vot in
oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia
sa intruneasca impreuna cel puin 50% plus 1 din
totalul aciunilor/ prilor sociale /drepturilor de
vot in cadrul intreprinderilor identificate, in care
detin calitatea de asociati/actionari.

Atentionare!

Prin intermediul persoanelor fizice care detin


calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua
sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza
calculul pentru intreprinderi partenere si nu se va
intocmi fisa de parteneriat conform prevederilor
Legii 346/2003 si a Recomandarilor CE- modelul
de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri,
pentru persoane juridice.

Prin intermediul persoanelor fizice


(asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai
legate numai in situatiile in care
intreprinderile respective activeaza pe piata
relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente
(amonte si/sau aval).

Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta


intreprindere mijolocie, B, pentru incadrarea in
categoria de ntreprindere mic, mijlocie sau
microntreprindere se vor analiza situatiile
financiare ale firmei legate, aferente anilor
anteriori depunerii proiectului. In urma calculului
se va verifica daca aceste plafoane au fost
depasite de firma legat (B) in dou exerciii
financiare consecutive, iar dac au fost depasite
firma A va fi incadrata in aceeasi categorie cu
firma B.

Verificri generale:

Pentru verificrile ce vizeaz firme nfiinate


nainte de anul 2000 se vor lua n considerare
Numele i Data Naterii persoanei verificate iar
pentru perioada ulterioar anului 2000, CNP ul.

n situaia n care n urma verificrilor expertul


constat diferene referitoare la valoarea cifrei de
afaceri anuale/activelor totale, completate n
Doc.10, care modific ncadrarea n categoria
microntreprinderii sau ntreprinderii mici, va
solicita prin formularul E 3.4, refacerea Doc. 10
cu completarea valorii n euro calculat utiliznd
cursul BNR din 31 decembrie din anul pentru
care s-a intocmit bilantul

n funcie de cota de participare se realizeaza


calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de
afaceri conform precizarilor din Legea nr.
346/2004, art. 4 i Ghidul IMM respectiv
ncadrarea n categoria de microntreprindere,
ntreprindere mic la momentul depunerii
cererii de finanare.
Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de
salariati este cel declarat in Declaratia privind
incadrarea intreprinderii in categoria
intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit
de numarul de salariati prevazut in proiect.

Expertul va atasa print-screenurile i Cerificatele


Constatatoare din RECOM identificate pentru
solicitant, acionarii/ asociaii acestuia, pentru a
incheia verificarea realizat.

Not: Solicitantul poate depi categoria de


microintreprindere/intreprindere mica pe
perioada de implementare a proiectului.
Se verific, n RECOM, dac solicitantul este
nscris la ONRC. n cazul n care solicitantul nu se
regsete in RECOM online sau la ONRC
nregistrat cererea de finanare va fi declarat
neeligibil
Daca exista neconcordante intre verificarile
realizate prin intermediul ONRC, Declaraia
privind ncadrarea ntreprinderii n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii i Calculul pentru
ntreprinderile partenere sau legate, se vor
solicita informatii suplimentare pentru corectarea
acestora.
Doc. 11 Declaraie pe propria rspundere a Se verifica in doc. 11, bazele de date AFIR,
solicitantului privind respectarea regulii de respectiv registrul C 1.13 si Registrul electronic al
cumul a ajutoarelor de minimis cererilor de finantare, precum si in baza de date
REGAS (cand va fi functionala) daca solicitantul a
Registrul electronic al cererilor de finantare
mai beneficiat de ajutoare de minimis si daca da,
Bazele de date AFIR cu proiectele
se verifica daca prin acordarea ajutorului de
contractate pe schema de minimis (M312,
minimis solicitat prin cererea de finantare depusa
M313, M413.312, M413.313, sM 6.2,
pe sM 19.2, se respecta plafonul de 200.000 euro
sM6.4, sM7.6) Registrul C 1.13
/beneficiar (intreprindere unica).
Baza de date REGAS a Consiliului
ntreprindere unic include toate
Concurentei
ntreprinderile ntre care exist cel puin una
dintre relaiile urmtoare:

(a) o ntreprindere deine majoritatea drepturilor


de vot ale acionarilor sau ale asociailor unei
alte ntreprinderi;

(b) o ntreprindere are dreptul de a numi sau


revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere
ale unei alte ntreprinderi;

(c) o ntreprindere are dreptul de a exercita o


influen dominant asupra altei ntreprinderi n
temeiul unui contract ncheiat cu ntreprinderea
n cauz sau n temeiul unei prevederi din
contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o ntreprindere care este acionar sau asociat
al unei alte ntreprinderi i care controleaz
singur, n baza unui acord cu ali acionari sau
asociai ai acelei ntreprinderi, majoritatea
drepturilor de vot ale acionarilor sau ale
asociailor ntreprinderii respective.

ntreprinderile care ntrein, cu una sau mai


multe ntreprinderi, relaiile la care se face
referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt
considerate ntreprinderi unice.

Cumulul ajutorului de minimis pentru


ntreprinderea unic se determina luand in
considerare numai legaturile ntre persoanele
juridice/persoanele fizice autorizate, nu si prin
intermediul persoanelor fizice.

Astfel dou sau mai multe ntreprinderi pot fi


legate prin intermediul persoanelor fizice
conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate
intreprindere unica.

n cazul n care, prin acordarea ajutorului de


minimis solicitat prin Cererea de Finanare
depus pe sub-msura 19.2, se depeste
plafonul de 200.000 euro/beneficiar
(ntreprindere unic), proiectul va fi declarat
neeligibil.

Data acordrii ajutorului de minimis se considera


data la care dreptul legal de a primi ajutorul este
conferit beneficiarului n conformitate cu regimul
juridic naional aplicabil, indiferent de data la
care ajutoarele de minimis se pltesc
ntreprinderii respective

Atentie

n cazul n care, n procesul de verificare a


documentelor din dosarul Cererii de Finanare, se
constat omisiuni privind bifarea anumitor casete
(inclusiv din Cererea de Finanare sau Declaratiile
pe propria raspundere) sau omiterea semnrii
anumitor pagini de ctre solicitant/
reprezentantul legal, iar din analiza proiectului
expertul constat c aceste carene sunt cauzate