Sunteți pe pagina 1din 1

INFRASTRUCTURA FIZICA

Scara 1:400 000


ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI GAZE
CET- centrala electrica de termoficare
CT- centrala termica
conducte de termoficare 2*DN1000 - 2*DN700
conducte de abur industrial 2*DN500 -1*DN600
pozate pe stalpi cca 1m

PROBLEME
uzura fizica si morala a echipamentelor existente
neasigurarea cantitatii de energie termica,
corespunzator normativelor in vigoare
P
poluarea mediului
P
P

P P
P
P ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

conducta magistrala gaze de inalta presiune


P P conducta gaze de medie presiune
P
conducta de gaze asociate
statie de reglare masurare
P
P nod tehnologic
zacaminte de hidrocarburi(exploatare si extractie)
localitati racordate la conductele de gaze naturale

PROBLEME
P P localitati cu solicitari de racordare la S.N.D.G.N la
P P
care s-au elaborat proiecte sau sunt in curs de
promovare lucrari de alimentare cu gaze