Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. PROMEX S.A.

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI


Braila
P M 0 1 0 2
IDENTIFICARE ASPECTE DE MEDIU AUGUST 2017 Editia 0 Revizia 0
STABILIRE ASPECTE SEMNIFICATIVE DE MEDIU Pag. 1 din 10

ANEXA 2 Registrul aspectelor de mediu

Nr.
crt Cod fisa de Activitate Localizare Aspect Impact asupra Observatii Punctaj Aciuni /solutii
inregistrare de mediului general corective
mediu

NTOCMIT APROBAT
COMPARTIMENT Funcia Manager de Mediu Director General
PROTECIA Nume Ing. Daniela POPA Ing. Ion MAISTRU
MEDIULUI Semnatur
S.C. PROMEX S.A. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI
Braila
P M 0 1 0 2
IDENTIFICARE ASPECTE DE MEDIU AUGUST 2017 Editia 0 Revizia 0
STABILIRE ASPECTE SEMNIFICATIVE DE MEDIU Pag. 2 din 10

ANEXA 3 Grila de evaluare a aspectelor de mediu

Nr.crt Criteriul de ierarhizare Notatie (ni)


1 Nocivitatea impactului efectiv sau Fara nocivitate, Nocivitate si/ sau Nocivitate si/ sau Nocivitate si/ sau
potential asupra factorilor de mediu nepericulor pentru periculozitate scazuta periculozitate ridicata periculozitate extreme pentru
vecintate sau salariati vecinatate si salariati
2 Persistent impactului efectiv sau potential Impactul inceteaza o Persistent redusa. Este Persistent mare de oridunul Transformarile sunt
luand n consideratie capacitatea naturala data cu incetarea nevoie de o perioada de anilor. Regenerarea ireversibile. Sunt necesare
de regenerare a m,ediului receptor actiunii perturbatoare. 6-12 luni pentru necesita unele lucrari de lucrari importante de
(reversibilitatea transformarilor) Capacitate naturala de regenerare naturala reabilitare a mediului. reecologizare
regenrare conservata totala.
integral
3 Magnitudinea impactului produs sau Redusa Medie Severa extrema
potential apreciat prin marimea spatiului
afectat
4 Frecventa de producer a aspectului de Ocazional Aproape periodic cu Periodic cu frecventa Permanent
mediu (probabilitate de aparitie a frecventa redusa ridicata
aspectului)
5 Incadrarea aspectului in prevederile legale Domeniu nereglementat Conformare actual. Risc Conformare la limita cu Neconformare
si reglamentarile in vigoare (cerinte legale si fara perspective minim de neconformare penalitati asumate. Risc
si alte cerinte) apropiate de in cazul schimbarii mare de neconformare in
reglementare legislatiei cazul schimbarii legislatiei
6 In fluent desfasurarii normale a procesului Influenta redusa Influenta negative Influenta negative asupra Influenta negative
de productie asupra unor procese cu ritm,ului general de semnificativa asupra calitatii
character local productie cu afectarea in produselor
mica masura a calitatii
produselor
7 Consumul relative de apa tratata (potabila Mic Moderat Mare Extreme de mare

NTOCMIT APROBAT
COMPARTIMENT Funcia Manager de Mediu Director General
PROTECIA Nume Ing. Daniela POPA Ing. Ion MAISTRU
MEDIULUI Semnatur
S.C. PROMEX S.A. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI
Braila
P M 0 1 0 2
IDENTIFICARE ASPECTE DE MEDIU AUGUST 2017 Editia 0 Revizia 0
STABILIRE ASPECTE SEMNIFICATIVE DE MEDIU Pag. 3 din 10

sau nepotabila)
8 Consumul relative de surse neregenerabile Mic Moderat Mare Extreme de mare
(gze, motorina, benzina)
9 Consumul relative de materii prime si Mic Moderat Mare Extreme de mare
material (altele decat combustibilii fosili)
10 Consumul relative de energie electrica din Mic Moderat Mare Extreme de mare
reteaua nationala
11 Imaginea de marca a societatii (calitatea Spatii bine gospodarite Spatiu cu nivel mediu Spatii prost gospodarite Spatii extreme de prost
gospodaririi spatiilor de lucru) (ordine si curatenie) de gospodarire gospodarite
12 Disponibilitatea resurselor finaciare Fara costuri sau cu Costuri relative mici ce Costuri relative moderate. Costuri mari. Rezolvarea
pentru rezolvarea problemei fonduti disponibile pot fi achitate din Rezolvarea problemei problemei necesita fonduri
prevazute in buget fonduri prevazute la necesita fonduri ce pot fi care trebuie prevazute din
(programe de cheltuieli de functionare asigurate din eventual timp in buget
management sau de suplimentare a bugetului
conformare in derulare) existent

13 Disponibilitatea resurselor tehnice pentru Organizatia are integral Organizatia are in mare Studiile de fezabilitate si Rezolvarea problemei
rezolvarea problemei capacitatea tehnica de masura capacitatea proiectarea se pot efectua necesita studii de fezabilitate,
rezolvare interna a tehnica de rezolvare in cadrul organizatiei. proiectare, executie, achizitii
problemei interna a problemei Executia lucrarilor de echipamente si punere in
proiectate, achizitiilor de functiune executate de alte
echipamente si punerea in firme
functiune efectuate de alte
firme
14 Preocuparea partilor interesate pentru Puternica preocupare, Preocupari actuale din Preocupari potentiale in Preocupari inexitente sau
aspectul de mediu presiune din partea unor partea unor grupuri de viitorul apropiat din partea izolate din partea unor
grupuri de parti parti interesate la nivel partilor interesate grupuri cunoscute sau
interesate de observare anticipate de parti interesate

NTOCMIT APROBAT
COMPARTIMENT Funcia Manager de Mediu Director General
PROTECIA Nume Ing. Daniela POPA Ing. Ion MAISTRU
MEDIULUI Semnatur