Sunteți pe pagina 1din 23

Avizat

Responsabil comisie metodica,

Avizat
Director,

PLANIFICARE

Instituia de nvmnt: Liceul Teoretic ,,I.C.Vissarion Titu


Disciplina de studiu: CHIMIE
Numele i prenumele cadrului didactic: Mateescu D. Lucretia
An colar 2015 -2016
Conform programei colare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaiei, Cercetrii i Inovrii cu
nr. 5099/09.09.2009
Clasa a IX-a, filiera teoretic
2 ore pe sptmn 35 saptamana = 70 ore anual
1 saptamana ,,Sa stii mai multe, sa fii mai bun- Scoala altfel
------------
36 saptamani

1
PLANIFICARE CALENDARISTIC

SEMESTRUL I - 36 ore ( 18 sapt. 2 ore/ sapt.)

Nr. Unitatea de nvaare Competene Coninuturi Nr. de ore Saptamana


U.. specifice alocate
vizate

Ocuparea cu electroni a nveliului de electroniStructura nveliului de electroniAtomul. Nucleul atomului


Prelucrarea NSSM in 1 S1
laboratorul de chimie.
Recapitularea materiei din
clasa a VII a, aVIIIa.
Test de evaluare initiala. 1 S1


Atom.Particule
1.1; elementare.Nr. atomic(Z). 1 S2
2.2; Masa atomica (A).
2.3; Masa atomica relativa.
1. ATOMUL 3.1; Izotopi.Utilizarile 1 S2
3.2; izotopilor. 10 S15
4.1; Exercitii recapitulative. 1 S3
4.2. Invelis electronic.
1 S3
Orbitali.Straturi.
Substraturi.


Ocuparea cu electroni a
1 S4
orbitalilor pentru
1 S4
elementele perioadei
1,2,3,4.
Elemente s,p,d,f. 1 S5
Exercitii. 1 S5
Test de evaluare

3
a unui element i locul ocupat n tabelul periodic
Tabel periodic.Scurt 1 S6
istoric.Legea
periodicitatii..Alcatuire
tabel periodic.
2. CORELAIA NTRE Corelatii intre structura 1 S6
STRUCTURA 1.1; invelisului electronic si
NVELIULUI DE 2.1; locul ocupat de element in
ELECTRONI, POZIIA N 2.2; S.P.Aplicatii. 1 S7,
TABELUL PERIODIC I 2.3; Propietatii fizice
PROPRIETI 3.1; periodice: ra, ri, energia de 1 10 S7 S610
ALE ELEMENTELOR 3.2; ionizare.
4.1; Electronegativitate, N.O. 1 S8,
4.2; Caracterul metalic.Starea
5.1; solida. 1 S8
5.2.


Natrium( sodiu).

metalic
Caracterul 1 S9

electronic
nemetalic.Starea gazoasa.
1 S9
Clorul.

Caracterul

Caracterul acido-bazic al
1 S10
oxizilor.
configuraia Test de evaluare 1 S10
intre nemetalic

Caracterul
Corelaia
Electronegativitatea

4
tura covalent coordinativPolaritatea legturii covalenteLegtura covalentLegtura ionic. Cristalul de NaCl
1 S11

1 S11
1 S12


3. INTERACIUNI NTRE 1.1;
IONI, ATOMI I 1.2; 1 S12
MOLECULE 1.3; 10 S1115
3.2; S13
4.1; 1
4.2. Metale.Nemetale.
Legaturi chimice.
S13
Legatura ionica. NaCl.
1
Legatura covalenta


nepolara
Legatura covalenta S14
polara.Molecule 2 S14
Legatura covalenta
coordinativa. Combinatii 2 S15
complexe S15
Test de evaluare

Forte intermoleculare.
Aplicatii

5
molar de stare
4 STAREA GAZOAS S16
3.2; 1
4.2 S16

VolumParametrii
1 4 S16- S17

2 S17


ideale
Gazul ideal.
Gazul ideal. Parametrii de S17
stare. Volum molar

de stare a gazelor
Ecuaia de stare a gazelor
ideale. Densitatea relativa
a gazelor


Aplicatii

Ecuaiagazelor
Densitatea

Recapitulare Atom.Tabel periodic. 1
. EVALUARE Legaturi chimice. 1 2 S18

PLANIFICARE CALENDARISTIC

SEMESTRUL II - 34 ore ( 17 sapt. 2 ore/ sapt.)

Nr. Unitatea de nvaare Competente Coninuturi Nr. de ore Saptmna


U.. specifice alocate
vizate

Cristalohidrai.Concentraia soluiilor.Solubilitatea.Dizolvarea.
1.2; Solutii. Dizolvarea / 2 S19
1.3; Dizolvarea substantelor S19


5. 2.1 ionice in apa.
SOLUII APOASE 3.2; Solubilitatea. 2 S20
3.3; Cristalohidrai. S20 S19-23
4.2; Concentraia soluiilor 2 S21
5.1; (procentuala, molara). 10 S21


5.2.
Aplicatii 3 S22
S22
Evaluare 1 S23
S23

Factorii care influeneaz echilibrul chimicEchilibrul chimic


1.1; Reactii reversibile.Legea S24
6. ECHILIBRUL CHIMIC 2.1; actiunii maselor.Principiul 2 S24 S24-25
2.2; lui Le Chatelier 4


2.3; Factorii care influeneaz S25
3.1; echilibrul chimic. 2 S25
3.2; Aplicatii.
3.3;
4.2

8
pH-ul soluiilor apoaseCuplul acid-baz conjugatAcizi i baze
1.1; S26 S26 -29
7. ACIZI I BAZE 1.2; Acizi.Baze- definitie. 2 S26
1.3; 2 S27


Cuplul acid-baz
2.1; conjugat.Acid tare- acid S27
3.2; slab. Baza tare- baza
4.2; slaba. 8
5.1; Ionizarea apei.Kw. 1 S28
5.2. Scara pH.Amfoliti acido- S28
bazici. 1


Indicatori acido-
bazici.Aplicatii. 1 S29
Test de evaluare.
1 S29

9
idani i reductoriStabilirea coeficienilor n ecuaiile reaciilor chimiceOxidarea i reducereaNumr de oxidare
1.1;
1.3; Oxidarea i reducerea. 1 S30
2.1; 2 S30


N.O.Calcularea
2.2; coeficienfilor redox. S31
8. REACII REDOX 2.3; Obtinerea metalelor prin 2 S31
3.1; reducere cu agenti S32
3.2; reducatori si electroliza.
3.3; Caracterul oxidant al unor 1 S32
4.1; saruri.


4.2; Pile electrice.Pila Daniel. 2 10 S33 S30-34
5.2. Pila Leclanche. S33
Acumulatorul cu plumb.
Coroziunea.Protectia
anticoroziva. 1 S34
Exercitii si probleme.
1 S34
Test de evaluare

10

EVALUARE Recapitulare Probleme recapitulative 2 2 S35 S35

PLANIFICARE PE UNITI DE NVARE


UNITATEA DE NVARE 1
ATOMUL 10 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Structura atomului 3.1 Utilizarea corect i sistematic a terminologiei Sistem periodic, manual; Prob oral
4.1 tiinifice pentru a defini atomul, particula elementar, Fie de lucru; Observare
4.2 numr atomic, numr de mas ; sistematic
Stabilirea numrului de particule elementare folosind
numrul atomic i numrul de mas ;
Elementul chimic . 2.2 Definirea elementului chimic, a izotopilor; Sistem periodic, manual, Prob oral
Izotopi 2.3 Scrierea simbolurilor izotopilor unor elemente; culegeri de probleme; Referat
3.1 Calcularea masei atomice a unui element ca medie Fie de lucru;
3.2 ponderat a maselor tuturor izotopilor stabili identificai
4.2 pentru elementul respectiv.
Folosirea surselor bibliografice pentru ntocmirea unui
referat viznd importana izotopilor.
Structura nveliului 2.2 Definirea noiunii de orbital, spin electronic; Plan, manual. Observare
de electroni 2.3 Clasificarea orbitalilor n funcie de form, orientare, Aplicaia AEL sistematic;

11
3.1 energie, numr de electroni ;
3.2 Deducerea relaiei dintre orbitali, Straturi, substraturi i
4.1 reprezentarea lor ;
4.2 ntocmirea diagramei energetice de distribuire a
electronilor n straturi, substraturi i orbitali.
Ocuparea cu 2.2 Modelarea configuraiilor electronice pentru elementele Sistem periodic Observarea
electroni a 2.3 din perioadele 1,2,3,4 utiliznd regulile de completare. Aplicaie AEL sistematic
nveliului electronic 3.1 Clasificarea elementelor n funcie de poziia electronului Prob oral
(configuraia 3.2 distinctiv n elemente de tip s,p,d,f. Fie de lucru
electronic) 4.1 Rezolvare de exerciii aplicative.
4.2
Evaluare sumativ Rezolvarea testului de evaluare Test de evaluare Proba scris

UNITATEA DE NVARE 2
CORELAIA NTRE STRUCTURA NVELIULUI DE ELECTRONI, POZIIA N
TABELUL PERIODIC I PROPRIETIALE ELEMENTELOR 10 ore

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Corelaia ntre 2.2 Efectuarea de exerciii de scriere a unor configuraii Tabelul periodic Observarea
structura nveliului 2.3 electronice pentru diverse elemente in vederea cret colorat sistematic a
electronic pentru 3.1 identificrii locului n sistemul periodic, variaia Fi de lucru elevilor
elementele din 4.1 proprietilor periodice ale elementelor, n grupele Rezolvarea fiei de
perioadele 1,2,3, 4.2 principale i n perioadele 1, 2, 3 lucru
poziia n tabelul
periodic i proprieti
ale elementelor
Corelaii ntre 2.2, Exerciii de scriere a unor configuraii electronice pentru Tabelul periodic Observarea
structura nveliului 2.3 diverse elemente din perioada a 4-a , cret colorat sistematic a
electronic pentru 3.1 Stabilirea variaiei proprietilor periodice ale Fi de lucru elevilor
elementele din 4.1 elementelor din perioada 4. Rezolvarea fiei de
perioada a 4-a, 4.2 lucru

12
poziia n tabelul
periodic i proprieti
ale elementelor;
Caracterul metalic 1.1 Studierea variaiei caracterului metalic ale elementelor Fi de laborator Observarea
2.1 din perioadele 1, 2, 3 prin cercetare experimental: Text suport cu informaii sistematic a
5.1 reactivitatea Na, Mg, Al, fa de O2, H 2O; despre proiect elevilor
5.2 Intocmirea unui referat despre importana sodiului Interpretarea
rezultatelor
Chestionare oral
Prezentarea temei
proiectului

Caracter nemetalic 1.1 Studierea variaiei caracterului nemetalic: Fi de laborator Observarea


2.1 reactivitatea nemetalelor din grupa VII A Sticlrie i substane sistematic a
5.1 Realizarea unor investigaii care dovedesc relaii chimice elevilor
5.2 structur proprieti: caracterul metalic/nemetalic, Text suport cu informaii Interpretarea
Studierea proprietilor chimice ale clorului prin reacii despre proiect rezultatelor
cu: Fe, Cu, iodur de potasiu i bromur de sodiu; Chestionare oral
(activitate experimental pe grupe de studiu) Prezentarea temei
Intocmirea unui referat despre importana clorului proiectului

Caracter metalic i 1.1 Studierea variaiei caracterului metalic i nemetalic n Fi de laborator Observarea
nemetalic 2.1 perioada a 4-a (grupele principale); Sticlrie i substane sistematic a
5.1 Realizarea unor investigaii care dovedesc relaii chimice elevilor
structur proprieti: caracterul metalic/nemetalic, Interpretarea
Studierea caracterului acido-bazic al oxizilor elementelor rezultatelor
din perioada a 3-a i din grupa a IV A (activitate
experimental pe grupe de studiu)
Numr de oxidare 3.1 Calcularea numerelor de oxidare a elementelor din Manual Observarea
3.2 diverse combinaii pe baza regulilor Culegere de probleme sistematic a
elevilor
Electronegativitatea 1.1 Studierea variaiei electronegativitii n grupele Tabel periodic Observarea
3.1 principale i perioadele 1, 2, 3 ; Manual sistematic a
Studierea variaiei electronegativitii n perioada a 4-a elevilor

13
(grupele principale);
Raza atomic, raza 1.1 Studierea variaiei razei atomice, razei ionice, n tabelul Tabel periodic Observarea
ionic 2.1 periodic Modelarea sistematic elevilor
2.2 Reprezentarea grafic a unor raze atomice i ionice Reprezentare
2.3 grafic a razelor
3.1 atomice i ionice
Energia de ionizare 1.1 Studierea variaiei energiei de ionizare n sistemul Tabel periodic Observarea
2.1 periodic Manual sistematic a
2.2 elevilor
2.3
3.1
Evaluare final Rezolvarea testului de evaluare final Test final Evaluare sumativ

UNITATEA DE NVTARE 3
INTERACIUNI NTRE IONI, ATOMI I MOLECULE 6+4=10 ore

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Legtura ionic. 1.1 Valorificarea informaiilor care se pot obine din Fie pentru activiti Observare
Cristalul de NaCl 1.2 configuraia electronic/poziia elementelor n tabelul experimentale sistematic
1.3 periodic; Referate ntocmite. Lucrare practic
4.1 Generarea de ipoteze asupra formrii legturii ionice Materiale suport aduse de Proiect. Referat
Modelarea legturii ionice n NaCl i n ali compui elevi. Manuale
ionici aplicaie AEL
Definirea legturii ionice Substane: NaCl, CCl4, ulei
Realizarea experimentelor cu ajutorul crora se studiaz i toluen
proprietilor ionice Ustensile: sticl de ceas,
Interpretarea observaiilor desprinse din experimente spatul, mojar, creuzet,
Identificarea claselor de compui care prezint legtur triunghi ceramic, trepied,
ionic surs de nclzire, clete de
Realizarea unui referat cu tema: Importana NaCl fier, surs de curent
continuu, fire conductoare,
bec, cristalizor

14
Legtura covalent. 1.2 Generare de ipoteze asupra formrii legturii covalente Fi cu exerciii i probleme Observare
Polaritatea legturii 4.1 Definirea i clasificarea legturii covalente Manual i culegere de sistematic
covalente 4.2 Modelarea legturii covalente polare i nepolare n probleme Test de
anumii compui aplicaie AEL autoevaluare
Explorarea structurii unor compui n care apar legturi Trus pentru modelat
simple, duble i triple
Recunoaterea claselor de compui cu legtur covalent
polar i nepolar
Reliefarea diferenelor dintre o molecul polar i o
molecul nepolar
Activiti de modelare a unor molecule folosind trusa
pus de dispoziie de profesor
Rezolvare de exerciii i probleme
Legtura covalent- 1.2 Generare de ipoteze asupra formrii legturii covalente Fi pentru activitate Observare
coordinativ 1.3 coordinative experimental sistematic
4.1 Stabilirea diferenelor ntre legtura covalent i legtura Fi cu exerciii i probleme Lucrare practic
4.2 covalent coordinativ Experiment Tema pentru acas
Modelarea formrii legturii covalente coordinative n aplicaii AEL
anumii ioni: NH4+, H3O+ Substane: soluie de CuSO4,
Stabilirea claselor de compui n care apare legtura soluie NH3, soluie NaOH,
covalent coordinativ soluie AlCl3,soluie AgNO3
Proiectarea unei investigaii experimentale n scopul Ustensile: eprubete i pipete
obinerii unor combinaii complexe
Rezolvare de exerciii i probleme
Interaciuni 1.2 Stabilirea diferenelor dintre legturile chimice care se Fi cu exerciii i probleme Observare
intermoleculare 4.2 stabilesc prin intermediul electronilor de valen i Problematizarea sistematic
legturile intermoleculare aplicaie AEL Tema pentru acas
Clasificarea legturilor intermoleculare
Identificarea condiiilor structurale n vederea formrii
legturii de hidrogen, dipol-dipol, van der Waals
Identificarea compuilor chimici care prezint legturi de
hidrogen. dipol-dipol i van der Waals ntre molecule
Extragerea unor informaii semnificative privind
consecinele interaciunilor intermoleculare asupra

15
proprietilor fizice ale substanelor chimice
Rezolvarea de exerciii i probleme
Recapitularea 1.1 Consolidarea i sistematizarea cunotinelor referitoare la Manual i culegere de Observare
tipurilor de 1.2 legturi chimice ntre atomi i ioni i a legturilor ntre probleme sistematic
interaciuni ntre molecule Test de
atomi, ioni i Rezolvare de exerciii i probleme autoevaluare
molecule
Evaluare 3.2 Verificare cunotinelor Test sumativ Prob scris

PLANIFICARE PE UNITI DE NVARE


UNITATEA DE NVTARE 4
STAREA GAZOAS 4 ore

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Gazul ideal. 3.2 Rezolvarea de probleme utiliznd expresiile matematice Manual Observarea
Parametrii de stare 4.2 ale relaiilor de dependen Culegere de probleme sistematic
dintre parametrii de stare, Chestionare

Volum molar 3.2 Rezolvarea de probleme n scopul stabilirii unor corelaii Manual Observarea
4.2 relevante Culegere de probleme sistematic a
elevilor
Chestionarea
Ecuaia de stare a 3.2 Rezolvarea de probleme demonstrnd raionamente Manual Observarea
gazului ideal 4.2 inductive i deductive Culegere de probleme sistematic a
elevilor
Chestionarea oral
a elevilor
Densitatea gazelor 3.2 Rezolvarea de probleme utiliznd expresiile matematice Manual Observarea
4.2 Culegere de probleme sistematic a

16
elevilor
Chestionarea oral
a elevilor
Probleme 3.2 Rezolvarea de probleme utiliznd expresiile matematice Manual Observarea
4.2 ale relaiilor de dependen dintre parametrii de stare Culegere de probleme sistematic a
elevilor
Evaluare final Rezolvarea testului de evaluare final Test final Evaluare sumativ

UNITATEA DE NVTARE 5
SOLUTII APOASE 8 ore

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Dizolvarea. Factorii 1.3 Definirea soluiilor Fie pentru activiti Observare
ce influeneaz 2.1 Definirea dizolvrii experimentale sistematic
dizolvarea. 4.2 Investigarea factorilor ce influeneaz dizolvarea aplicaie AEL Lucrare practic
Dizolvarea 5.1 Exemplificarea noiunii de soluii concentrate/diluate Substane: NaCl, KMnO4, Proiect. Referat
substanelor ionice n Importana practic a soluiilor H2SO4, NH4NO3
solveni polari. Ustensile: Pahare Berzelius,
Dizolvarea termometru, pipet, spatul
substanelor
covalent-polare n
solveni polari.
Solubilitate 1.2 Definirea solubilitii Fi pentru activitate Lucrare practic
1.3 Investigarea factorilor ce influeneaz solubilitatea experimental Observare
2.1 substanelor Fi cu exerciii i probleme sistematic
3.3 Exemplificarea noiunii de soluie saturat/nesaturat Substane: NaCl, zahr, iod,
5.2 Rezolvarea unor probleme cu solubilitate ulei alimentar, toluen, CCl4,
CuSO45H2O

17
Ustensile: eprubete, cilindru
gradat,
spatul, pahar Berzelius
Concentraia 2.1 Definirea concentraiilor soluiilor Fi pentru activitate Observare
soluiilor 3.2 Concentraie procentual/ concentraie molar experimental sistematic
Concentraie 5.1 Descoperirea modului de calculare a relaiei- Fi cu exerciii i probleme Lucrare practic
procentual. concentraiei procentuale/ concentraie molar Substane: NaCl, ap Tema pentru acas
Concentraie molar Prepararea unor soluii de anumite concentraii molare/ distilat, soluie H2SO4 20% Autoevaluare
procentuale Ustensile: pahare Berzelius,
Conducerea unor investigaii pe tema balon cotat de 100mL,
dilurii/concentrrii/ amestecrii soluiilor folosind date pipet, cilindru gradat,
numerice spatul i balan
Rezolvarea de probleme de calcul pe baza relaiei
concentraie procentual/ concentraie molar a soluiilor
Cristalohidrai 2.1 Definirea cristalohidrailor Fi pentru activitate Observare
3.2 Conducerea unei investigaii pentru studiul proprietilor experimental sistematic
5.1 unor cristalohidrai Fi cu exerciii i probleme Lucrare practic
Completarea fielor de activitate experimental Experiment Tema pentru acas
Rezolvarea unor probleme cu cristalohidrai aplicaie AEL
Substane: CuSO45H2O,
ap distilat
Ustensile: capsule, spatul,
cilindru gradat pahar
Berzelius
Evaluare 3.2 Verificare cunotinelor Test sumativ Prob scris

UNITATEA DE NVTARE 6
ECHILIBRUL CHIMIC 6 ore

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare

18
detaliate specifice
vizate
Reacii reversibile 2.1 Efectuarea de clasificri ale reaciilor n funcie de sensul Fi experimental, Observarea
ireversibile 2.2 de desfurare avnd la baz investigaia experimental ; substane chimice i vase de sistematic .
2.3 Scrierea ecuaiilor reaciilor chimice ireversibile i laborator; Fi de lucru
reversibile efectuate practic Lecie interactiv - Intuitext
Echilibrul chimic. 1.1 Definirea strii de echilibru; Fi experimental; Prob oral
Legea aciunii 2.1 Descoperirea dirijat a proprietilor unui sistem aflat n Substane chimice i Observare
maselor 3.1 echilibru avnd la baz activitile experimentale propuse ustensile de laborator; sistematic
3.2 prin fia de lucru;
4.2 Enunarea legii aciunii maselor i exprimarea constantei
de echilibru funcie de concentraie.
Aplicaii ale legii 2.1 Aplicarea de algoritmi specifici n rezolvarea Manual, culegere; Prob oral;
aciunii maselor 2.2 problemelor de echilibru chimic; Exerciiul; Fi de lucru.
3.1
3.2
Principiul lui Le 1.1 Formularea de concluzii cu privire la factorii care Fi experimental; Fi de lucru;
Chatelier i factorii 2.1 influeneaz echilibrul chimic, folosind informaiile Substane i ustensile de Observare
care infuleneaz 2.3 furnizate de datele experimentale ; laborator; sistematic.
echilibrul chimic. 3.1 Enunarea Principiului lui Le Chatelier ;
3.2 Identificarea sensului de deplasare al echilibrului n
3.3 funcie de factorii externi n cazul unor sisteme aflate n
4.2 echilibru;
Aplicaii ale legii 2.1 Aplicarea algoritmilor specifici n rezolvarea Manual, culegeri; Prob oral
actiunii maselor i a 2.2 problemelor de echilibru chimic; Fie de lucru; Fi de lucru
Principiului lui Le 3.1 Stabilirea condiiilor optime pentru obinerea unor
Chatelier 3.2 randamente maxime n cazul unor reacii cu aplicaii
practice;
Evaluare sumativ Rezolvarea testului de evaluare Test de evaluare Proba scris

UNITATEA DE NVTARE 7
ACIZI I BAZE 8 ore

19
Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare
detaliate specifice
vizate
Acizi i baze 2.1 Recunoaterea caracteristicilor generale ale acizilor i Manual Observare
5.1 bazelor pe baza cunotinelor acumulate n clasele Reactivi i ustensile de sistematic
5.2 anterioare. laborator Chestionare oral
Scrierea ecuaiei reaciei chimice dintre amoniac i acid Fi de activitate
clorhidric cu scopul de a evidenia teoria protolitic a experimental
acizilor i a bazelor
Investigarea experimental a utilizrii indicatorilor n
soluii de acizi i baze
Activitate experimental pentru determinarea triei
relative a acizilor prin reacia cu srurile altor acizi
Activitate experimental pentru determinarea triei
relative a bazelor prin reacia cu srurile altor baze
Soluii apoase de 1.2 Introducerea suportului noional : Manual, Observare
acizi tari i slabi 4.2 -Constant de aciditate sistematic
-Acizi poliprotici Chestionare oral
-Ionizare n trepte
-Clasificarea acizilor dup tria lor
Soluii apoase de 1.2 Introducerea suportului noional : Manual, Observare
baze tari i slabe 4.2 -Constant de bazicitate sistematic
5.2 -Clasificarea bazelor dup tria lor Chestionare oral
Exersarea scrierii cuplurilor acido-bazice
Ionizarea apei 3.2 Deducerea constantei de echilibru la ionizarea apei, pH- Manual Observare
4.2 ul Text suport cu informaii sistematic
5.2 Documentarea cu privire la pH i importana practic a despre proiect Chestionare oral
acestuia Prezentarea temei
proiectului

pH-ul soluiilor 1.1 Activitate experimental n scopul evidenierii Manual Interpretarea


apoase 1.3 caracterului acid, bazic sau neutru al unor soluii cu Reactivi i ustensile de rezultatelor
2.1 ajutorul hrtiei indicator laborator Observare
5.1 Fi de activitate sistematic

20
experimental Chestionare oral

Amfolii acido-bazici 2.1 Activitate experimental n scopul preparrii Manual Observare


hidroxidului de aluminiu i evidenierii caracterului Reactivi i ustensile de sistematic
amfoter laborator Chestionare oral
Fi de activitate Interpretarea
experimental rezultatelor

Aplicaii 2.1 Activitate interactiv elevcalculator: pentru Activitate experimental Sarcini n


consolidarea noiunilor nsuite despre amfolii acido- virtual n laboratorul AEL laboratorul AEL
bazici Manual Observare
sistematic
Chestionare oral
Evaluare final Test. Corectarea testului Test final Evaluare sumativ

UNITATEA DE NVTARE 8
REACII REDOX 10 ore

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Oxidarea i 1.1 Introducerea conceptelor de oxidare / reducere, agent Fi experimental, Observarea
reducerea reacii cu 2.1 reductor agent oxidant, numr de oxidare avnd la substane chimice i sistematic ;
transfer de electroni. 2.2 baz activitile experimentale propuse n fia de lucru; ustensile de laborator; Fi de lucru;
Numrul de oxidare 2.3 Scrierea ecuaiilor reaciilor chimice i interpretarea
3.1 proceselor prin prisma transferului de electroni ;
4.2 Stabilirea N.O. pe baza regulilor
Stabilirea 1.1 Exerciii de stabilire a coeficienilor n reacii redox Manual, culegeri de Prob oral
coeficienilor n 1.3 utiliznd algoritmul de egalare a ecuaiilor reaciilor care probleme, Tem de lucru n
reacii redox 3.1 au loc cu transfer de electroni.; clas
3.2
4.2
Caracterul reductor 1.1 Cercetarea caracterului reductor al metalelor : Na, Mg, Fia experimental, Investigaia

21
al metalelor 1.3 Zn, Fe, Cu; substane chimice i Observarea
3.3 Scrierea ecuaiilor reaciilor chimice i a transferului de ustensile de laborator; sistematic
electroni, egalarea reaciilor redox; Fia de lucru
Clasificarea metalelor n funcie de capacitatea de a
forma ioni n soluie, fa de hidrogen, ca element de
referin (seria reactivitii chimice a metalelor);
Obinerea metalor 1.1 Scrierea ecuaiilor reactiilor de obinere a metalelor, Fi experimental; Prob oral.
prin reducere 1.3 utiliznd ca ageni reductori H2, C, CO i metale active; Substane chimice i Fia de lucru.
3.3 Evidenierea transferului de electroni i egalarea ustensile de laborator;
reaciilor
Efectuarea practic a reaciilor de obinere a Cu i Ag
prin reducerea pe cale umed
Caracterul oxidant al 1.1 Cercetarea caracterului oxidant al KMnO4 i K2Cr2O7; Fi experimental, Observarea
unor sruri 2.1 Scrierea ecuaiilor reaciilor chimice, evidenierea substane i ustensile de sistematic
transferului de e, egalarea reaciilor; laborator;
Rezolvarea de probleme de calcul pe baza reaciilor
redox.
Aplicaii ale 1.1 Definirea elementelor galvanice; Fi experimental, Investigaie
reaciilor redox 1.3 Construirea pilei Daniel i interpretarea funcionrii ei; substane i ustensile de Observarea
elemente galvanice 2.1 Modelarea reaciilor la electrozi i simbolul pilei; laborator; sistematic
2.2 Interpretarea proceselor redox care au loc n pile din Aplicaia AEL
3.3 punct de vedere al conversiei energiei chimice n energie
4.1 electric;
4.2 Clasificarea pilelor n primare i secundare;
5.2 Descrierea elementului Leclache i a acumulatorului cu
plumb i interpretarea funcionrii lor.
Identificarea domeniilor de utilizare a elementelor
galvanice.
Aplicaii ale 1.1 Definirea coroziunii, clasificarea n funcie de modul de Aplicaia AEL Fi de lucru
reaciilor redox 4.1 aciune a factorilor din mediul nconjurtor; Manual, Proiect
Coroziunea i 4.2 Interpretarea coroziunii electrochimice prin formarea
protecia 5.2 unor micropile galvanice locale.
anticoroziv Modelarea reaciilor redox;
Identificarea metodelor pentru prevenirea i combaterea

22
coroziunii.
Comunicarea informaiilor dobndite prin documentare
pe tema proteciei anticorozoive.

23