Sunteți pe pagina 1din 3

Rezervaia natural MoletiRzeni

Rezervaia natural Moleti-Rzeni


Categoria IV IUCN (Arie de management pentru habitat/specie)

Poziia Republica Moldova, raionul Ialoveni

Cel mai apropiat ora Ialoveni

Coordonate 46.768689N 28.759923E

Suprafa 250,7 ha

nfiinare 1975

Modific date / text Consultai documentaia formatului

Rezervaia natural silvic Moleti-Rzeni reprezint o arie protejat cu suprefee ocupate de gorun,
ca specie dominant, constituit din alte arboreturi i puine suprafee cu poiene. Aceast arie a fost
instituit Conform Hotrrii Guvernului Moldovei nr. 5 din 8 ianuarie 1975, fiind atribuit la categoria
arii protejate de pduri valoroase. Din cauza odihnei neorganizate a populaiei este afectat nveliul
ierbos i sol.

Localizare[modificare | modificare surs]

Rezervaia este amplasat n sudului raionului Ialoveni, la hotarul administrativ cu raionele Hnceti i
Cueni. Se ntinde pe o fie de cca 15 km ntre satele Moleti i Rzeni. Rezervaia natural este
intersectat de drumul magistral M3. Distan pn la centrul raional, or. Ialoveni, este de 22 km, pn la
capital, Chiinu, - 24 km (Rzeni).

Componena floristic[modificare | modificare surs]

Realizarea unui studiu privind compoziia floristic a permis identificarea a 200 de specii de plante
vasculare, dintre care 18 specii de arbori, 13 specii de arbuti i 169 specii de ierburi (inclusiv 15 specii
de plante rare, dintre care 4 specii de plante vasculare incluse n Cartea Roie a Republicii Moldova).

Arboretul este reprezentat de: gorun (Quercus petraea), stejar pedunculat (Quercus robur), tei (Tilia
tomentosa, T. cordata), frasin (Fraxinus excelsior) .a.; crpinia (Carpinus orientalis) este inclus n
Cartea Roie, iar Sorbus torminalis i Sorbus aucuparia sunt catalogate ca plante rare pentru flora
Modovei.

Etajul arbutilor este redat de specii ce cresc solitar i doar unele fomeaz desiuri: scumpie (Cotinus
coggygria), porumbar (Prunus spinosa), corn (Cornus mas) spinul cerbului (Rhamnus cathartica), mce
(Rosa spinosissima, Rosa canina), pducel (Crataegus monogyna), salb moale (Euonymus europaea),
snger (Swida sanguinea); clocotiul (Staphylea pinnata) este specie de plante rare.
nveliul ierbos este alctuit din circa 167 specii de plante vasculare, dintre care 15 specii de plante rare,
inclisiv 3 specii de plante incluse n Cartea Roie: iarba-cprioarei (Doronicum hungaricum), bibilica
(Fritillaria meliagroides), ceapa bulgreasc (Nectaroscordum dioscoridis).

Rezervaia natural Olneti

Aria natural protejat Olneti

Categoria IV IUCN (Arie de management pentru habitat/specie)

Poziia Republica Moldova, raionul tefan Vod

Cel mai apropiat ora tefan Vod

Coordonate Coordonate: 46300N 29566E46300N 29566E

Suprafa 108 ha

nfiinare 1975

Modific date / text Consultai documentaia formatului

Aria natural protejat Olneti se afl pe maul drept al Nistrului, ntre localitile Olneti i Crocmaz,
raionul tefan Vod. Are o suprafa de 108 ha cu vegetaie forestier (102,7 ha) i praticol (5,3 ha). n
2012 a fost publicat primul studiu al compoziiei fitocenotice a ariei. Dup origine, sunt evideniate 2
categorii de arboreturi: natural fundamentale i artificiale. n total au fost identificate 120 de plante
vasculare: 14 specii de arbori (plop alb, frasin, ulm, paltin de cmp, jugastru, salcie), 11 de arbuti, 3
specii de liane i 90 de specii de plante ierboase, inclusiv 3 specii de plante rare: Acorus calamus,
Glycyrrhiza echinata, Vitis silverstris (ultima inclus n Cartea Roie a Republicii Moldova).

Rezervaia natural Vcui

Rezervaia natural silvic Vcui este o arie protejat constituit din vegetaie forestier i
tufriuri. Suprafaa total a rezervaiei este de 24 ha i se afl n gestiunea Ocolului silvic Susleni,
Gospodria silvic de stat Orhei.

Localizare Rezervaia se afl pe versantul unui rule, pe malul drept al Nistruului, la sud de satul
Vcui, raionul Orhei.

Componena floristic Flora Rezervaiei naturale Vcui este alctuit din circa 193 specii de plante
vasculare, inclusiv 17 specii de arbori, 16 specii de arbuti i 160 specii ierboase. Cinci specii de plante
sunt rare: rugini (Aspleiun tricomanes), ferigu de stnc (Cystopteris fragilis), dumbrvi (Epipactis
heleborine), clocoti (Staphylea pinnata), nvlanic (limba cerbului, Phyllitis scolopendrium), ultima fiind
inclus n Cartea Roie a Republicii Moldova.

Printre arboret, specia dominant este stejarul pedunculat (Quercus robur), nsoit de jugastru (Acer
campestre), arar american (A. negundo), arar (A. platanoides), arar american (A. tataricum), carpen
(Carpinus betulus), cire (Cerasus avium), frasin (Fraxinus excelsior), pr pdure (Pyrus pyraster), tei
(Tilia tomentosa, T. cordata'), ulm de cmp (Ulmus carpinifolia) etc.
Arbutii se ntlnesc la marginea rezervaiei, cele mai frecvente specii fiind: corn (Cornus mas), snger
(Swida sanguinea), spinul cerbului (Rhamnus chatarctica), porumbar (Prinus spinosa) etc.