Sunteți pe pagina 1din 7
TULBURARI ALE VOINTEI
TULBURARI ALE VOINTEI
Dr. Adina Paula GABUROI
Dr. Adina Paula GABUROI
DEFINITIE – VOINTA(BULIA) • Activitatea psihic orientat spre atingerea unor scopuri propuse conştient, pentru a
DEFINITIE – VOINTA(BULIA)
• Activitatea psihic orientat spre atingerea unor
scopuri propuse conştient, pentru a caror
realizare trebuie depasite obstacole interne sau
externe.
• Confer energia, impulsiunea şi tensiunea
necasare mecanismului declanşator al ac iunii
• Procesul psihic de dirijare a activitatii in vederea
atingerii unui scop propus
• Capacitatea unei persoane de a invinge un
obstacol, de a actiona sau a refuza.
Etapele desf şur rii actului voluntar: • 1. Formularea scopului ( stimul – activarea necesit
Etapele desf şur rii actului voluntar:
• 1. Formularea scopului ( stimul – activarea
necesit ii – tendin ei – dorin ei –
motiva iei).
• 2. Lupta motivelor.
• 3. Adoptarea hot rârii ( pentru definirea
scopului), preg tirea ac iunii.
• 4. Executarea ac iunii: implic efort
voli ional.
TULBURARI de VOIN -DISBULII • Cantitative • Calitative 1. Hiperbulia 1. Parabulia – Polipragmazia •
TULBURARI de VOIN -DISBULII
• Cantitative
• Calitative
1. Hiperbulia
1. Parabulia
– Polipragmazia
• Stereotipii de
mişcare
– Agita ia
psihomotorie
– Maniacal
• Stereotipii de
pozi ie
– Catatonic
• Ergoschizis
– Confuziv
• Hemiparamimia
– afectogen
• ambitendin
2. Disabulia
3. Raptusul
2. Hipobulia – Inhibi ia psihomotorie – stupoarea 3. Abulia
2. Hipobulia
Inhibi ia
psihomotorie
– stupoarea
3. Abulia

4. impulsivitatea

TULBURARI de VOIN -DISBULII • HIPERBULIA = Normal ( constitutionala; determinata social-istoric). = Patologic (
TULBURARI de VOIN -DISBULII
• HIPERBULIA = Normal ( constitutionala; determinata
social-istoric). = Patologic ( in tulb. obsesiv-fobica,
paranoia, toxicomanii)
• HIPOBULIA = scaderea capacitatii de a actiona datorita
focalizarii pe suferinta somatica/psihica.
• ABULIA = lipsa initiativei, incapacitate de a actiona; In:
catatonie, depresii severe.
• IMPULSIVITATEA = Insuficienta vointei pasive,
inhibitorii. In: tulb. de personalitate, psihoze.
• RAPTUSURILE = comportam. impulsive extreme, pot
culmina cu acte auto- sau heteroagresive de mare
violenta. In:depresii severe, anxietate, mania coleroasa,
schizofrenie.
Conduite impulsive • CLASTOMANIA • PIROMANIA • DIPSOMANIA • CLEPTOMANIA- B. MATTHEY-MARC • VAGABONDAJ •
Conduite impulsive
• CLASTOMANIA
• PIROMANIA
• DIPSOMANIA
• CLEPTOMANIA- B. MATTHEY-MARC
• VAGABONDAJ
• DROMOMANIA- SD. REGIS
• FUGA
• ONICOFAGIA-ONICOTILOMANIE- TITILOMANI
• TRICOTILOMANIE- SD. HALLOPEAN
• JOC PATOLOGIC E NOROC- DE ŞANSĂ
VA MULTUMESC!
VA MULTUMESC!