Sunteți pe pagina 1din 7

ARIA CURRICULAR: OM I SOCIETATE

AN COLAR 2010-2011 PLANIFICARE ANUAL CLASA A IX-A


OBIECT: ISTORIE UNIVERSALA
PROFESOR:
UNITATEA DE OBIECTIVE DE REFERIN CONINUTURI NR. ORE SPTM- OBSERVAII
NVARE 1h/spt. 2h/spt. NA
I. ANTICHITATEA s identifice duratele variate ale timpului istoric; 1. Popoare din Orient. 1h 2h 13-17.IX
I.1. POPOARE N s foloseasc informaii oferite de o surs istoric. 2. Popoare din Europa. 1h 2h 20-24.IX
ANTICHITATE Evidentierea relatiei cauza-efect, intr-o succesiune
de evenimente.
I.2. FORME DE Investigarea unui fapt istoric; 1. Monarhia egiptean. 1h 1h 27.IX-1.X 1h/spt:17h-
ORGANIZARE Recunoasterea asemanarilor dintre sine si celalalt; 2. Democratia ateniana. 1h 1h 4-8.X predare-
POLITIC N Construirea de afirmatii pe baza surselor istorice si 3. Republica Roman. 1h 2h 11-15.X nvare+1h-
ANTICHITATE formularea de concluzii. 4. Imperiul Roman. 1h 1h 18-22.X recap.
Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la 5.Regatul dac. 1h 2h 25-29.X semestrial=18h.
actualitate.
I.3. MOSTENIREA Construirea de sinteze tematice; 1. Arhitectura orientala. 1h 1h 1-5.XI. 24-28.I.2011-
CULTURALA A Folosirea limbajului adecvat in cadrul unei 2. Arta, educaia, tiina n 2h recapitulare
ANTICHITATII prezentari orale sau scrise; antichitatea greco+roman. semestriala
Exprimarea unei opinii fa de o oper cultural n
cadrul unei dezbateri.
I.4. MARILE RELIGII Sa foloseasca conceptul de identitate-alteritate in 1. Iudaismul. 2h 1h 8-12.XI 2h/spt:33h-
domeniul religios; 2. Budismul. 1h 15-19.XI predare-
Utilizarea dialogului intercultural. 3. Crestinismul. 2h nvatare+1h-
Analizarea critic a aciunilor personalitilor 4. Islamismul. 1h teza+2h-recap.
spiritual n context diferite. semestrial=36h
II. EVUL MEDIU Realizarea de analize comparative referitoare la 1. Popoarele europene. 1h 2h 22-26.XI Pe parcursul
1. FORMAREA spatii si perioade istorice diferite; 2. Arabii. 1h 1h 29.XI-3.XII sem.I se va
POPOARELOR Extragerea informatiei esentiale dintr-un mesaj; 3. Popoarele turcice. 1h susine teza
MEDIEVALE Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la semestrial, pn
actualitate. cel trziu 17.XII.
II.2. ETNOGENEZA Construirea de afirmatii pe baza surselor istorice si 1. Sigiliul Romei. 1h 1h 6-10.XII
ROMNEASC formularea de concluzii 2. Romanitate i barbari. 2h
Construirea de sinteze tematice; 3.Etnogeneza romneasc. 1h 1h 13-
Evidenierea relaiei cauz-efect ntr-o succesiune de 17.XII.2010
evenimente istorice.

1
II.3. CIVILIZATIA Intelegerea mesajului surselor istorice, arheologice, 1. Demografie si economie. 1h 2h 20-21.XII.
MEDIEVALA scrise, vizuale si de istorie orala; 2. Ierarhia feudala. 1h 1h 2010+5-
Exprimarea de opinii fata de o opera culturala. 3. Curente culturale si artistice. 1h 2h 7.I.2011
Caracterizarea unei epoci istorice pe o tem dat. 4. Arhitectura medieval 1h 10-14.I
romneasc. 17-21.I

SEMESTRUL AL II-LEA
II.4. STATUL Analiza critica a actiunii personalitatilor istorice si 1. Imperiul Bizantin 1h 1h 7-11.II
MEDIEVAL grupurilor umane in diferite contexte istorice; 2. Franta, model de centralizare 1h 1h 14-18.II
Utilizarea adecvata a coordonatelor spatio-temporale politica.
relative la un subiect istoric; 3. Imperiul Romano-German. 1h
Construirea de sinteze tematice;
II.5. STATE Construirea de afirmatii pe baza surselor istorice si 1. Trsturi generale. 1h
MEDIEVALE N formularea de concluzii 2. Transilvania. 1h 1h 21-25.II
SPAIUL ROMNESC Formularea de argumente si opinii referitoare la un 3. ara Romneasc. Moldova. 1h 1h 28.II-4.III
subiect istoric; 4. Dobrogea. 1h
Investigarea unui fapt istoric;
II.6. ISLAMUL I Utilizarea adecvata a coordonatelor spatio-temporale 1. Califatul arab. 1h 1h 7-11.III
EUROPA relative la un subiect istoric; 2. Imperiul Otoman. 1h
Construirea de sinteze tematice 3. Ideea de cruciad. 1h 2h 14-18.III
II.7. RILE ROMNE Folosirea limbajului adecvat in cadrul unei 1. Relaii ntre rile Romne n 1h 1h/spt:16h-
I STATELE VECINE N prezentari orale sau scrise; Evul Mediu. predare-
EVUL MEDIU s foloseasc informaii oferite de o surs istoric. 2. Mircea cel Btrn, Iancu de 1h 2h 21-25.III nvare+2h-
Hunedoara, Vlad Tepe. recap.
3. tefan cel Mare. Mihai 1h 2h 28.III-1.IV final=18h.
Viteazul.

III. EPOCA Extragerea informatiei esentiale dintr-un mesaj 1. Umanismul. 1h 1h 4-8.IV Pe parcursul
MODERNA istoric; 2. Renasterea artistica. 1h 2h 11-15.IV sem.II se va
1. UMANISMUL. Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la susine teza
RENATEREA actualitate; semestriala pn
ARTISTIC la data de 20.V.
III.2. REFORMA Investigarea unui fapt istoric; 1. Cauzele Reformei. 1h
RELIGIOASA SI Autoevaluarea raportata la valorile grupului; 2. Reforma forme de 1h 1h 26-29.IV
URMARILE SALE manifestare.
3. Contrareforma. 1h 1h 2-6.V
III.3. EXPANSIUNEA Formularea de argumente si opinii referitoare la un 1. Context i cauze. 1h 1h 9-13.V
EUROPEANA subiect istoric; 2. Marile descoperiri geografice. 1h 2h 16-20.V

2
Investigarea unui fapt istoric; 2. Imperiile coloniale intre 1h
secolele XVI-XVII.
III.4. ABSOLUTISMUL Evidentirea relatiei cauza-efect intr-o succesiune de 1.Trsturi generale. Instituii 1h 1h 23-27.V 2h/spt:31h-
MONARHIC evenimente sau procese istorice; 2. Dinastia HABSBURG. 1h predare-
Dinastia BOURBON. nvatare+1h-
3. Dinastia TUDOR. Dinastia 1h teza+4h-recap.
ROMANOV. final=36h
III.5. DIPLOMATIA Utilizarea adecvata a coordonatelor spatio-temporale 1. Cauzele i desfurarea 1h 1h 30.V-3VI 6-17.VI.2011-
EUROPEANA despre un eveniment istoric. rzboiului. recapitulare
2.Pacea din Westfalia. 1h final

3
LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA, BRILA ARIA CURRICULAR: OM I SOCIETATE
AN COLAR 2010-2011 PLANIFICARE SEMESTRUL I-CLASA A IX-A OBIECT: ISTORIA UNIVERSAL
PROFESORI: RDULESCU MIHAI

CONINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE


1 2 3 MATERIALE PROCEDURALE 5
I. ANTICHITATEA s identifice popoarele orientale construirea de tabele cronologice harta; expunere; evaluare
I.1. POPOARE SI STATE ALE antice. pentru invaziile indo-europene; manual; explicaie; continu;
ORIENTULUI ANTIC s defineasc termeni istorici: s explice naterea popoarelor atlas istoric; problematizare; lucrare de
genez etnic, preistorie, Orient orientale antice; culegere de date conversaie; control;
Antic. s analizeze impactul dintre Vechea istorice;
Europ i indo-europeni;
I.2. POPOARE SI STATE ALE s defineasc termenii: polis, s compare sistemele politice ale manual; demonstraie; evaluare
EUROPEI ANTICE cetean, vot, respublica, Greciei si Romei Antice i s-i hart; conversaie; direct,
triumvirat; susin preferinele; Eduard Gibbon: problematizare; frontal,
s neleag importana s comenteze aciunile unor Istoria decderii i explicaie; oral;
expansiunii romane n Europa; personaliti politice; a prbuirii aprecieri
sa identifice elemente ale civilizatiei Imperiului Roman verbale;
geto-dace la poporul roman.
I.3. MOSTENIREA s identifice elenismul n cultura manual; explicaia; evaluare
CULTURALA A s analizeze omul n viziunea roman; hart; conversaia; continu;
ANTICHITATII vechilor greci si romani; s realizeze un eseu cu tema: Viaa albume de arta; demonstraia; lucrri de
s neleag importana cotidian n Imperiul Roman. control;
elenismului; s analizeze influena artei greceti si lucrare
romane asupra celei europene scrisa
contemporane;
I.4. MARILE RELIGII s cunoasc termenii istorici s identifice asemanarile si deosebirile manual; expunerea; evaluare
specifici: sincretism religios, dintre crestinism si iudaism, budism; harta; nvarea prin continu;
budism, iudaism,etc; sa inteleaga importanta si necesitatea descoperire; aprecieri
s compare cele trei religii religiei pentru viata omului. problematizarea verbale;
principale ; ;
II.EVUL MEDIU Realizarea de analize Realizarea de tabele cronologice harta; expunere; evaluare
1. FORMAREA POPOARELOR comparative referitoare la spatii si despre invaziile migratorilor i apariia manual; explicaie; continu;
MEDIEVALE perioade istorice diferite; popoarelor medievale europene; atlas istoric; problematizare; lucrare de
Extragerea informatiei esentiale nelegerea noiunii de etnogenez i culegere de date conversaie; control;
dintr-un mesaj; importana acesteia pentru Europa istorice;

4
Aprecierea valorilor trecutului Medieval.
prin raportarea la actualitate.
II.2. CIVILIZAIA Intelegerea mesajului surselor nelegerea termenilor istorici: manual; demonstraie; evaluare
MEDIEVAL istorice, arheologice, scrise, demografie, ierarhie,etc. hart; conversaie; direct,
vizuale si de istorie orala; Realizarea unui eseu cu tema: Viaa Omul medieval problematizare; frontal,
Exprimarea de opinii fata de o cotidian n Evul Mediu. de Jacques Le Goff. explicaie; oral;
opera culturala. aprecieri
verbale;

5
LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA, BRILA ARIA CURRICULAR: OM I SOCIETATE
AN COLAR 2010-2011 PLANIFICARE SEMESTRUL II-CLASA A IX-A OBIECT: ISTORIA UNIVERSAL
PROFESORI: RDULESCU MIHAI

CONINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE


1 2 3 MATERIALE PROCEDURALE 5
II.EVUL MEDIU Realizarea de analize comparative referitoare Realizarea de tabele cronologice harta; expunere; evaluare
1. FORMAREA la spatii si perioade istorice diferite; despre invaziile migratorilor i manual; explicaie; continu;
Extragerea informatiei esentiale dintr-un apariia popoarelor medievale atlas istoric; problematizare; lucrare de
POPOARELOR
mesaj; europene; culegere de conversaie; control;
MEDIEVALE Aprecierea valorilor trecutului prin nelegerea noiunii de date istorice;
raportarea la actualitate. etnogenez i importana acesteia
pentru Europa Medieval.
II.2. CIVILIZAIA Intelegerea mesajului surselor istorice, nelegerea termenilor istorici: manual; demonstraie; evaluare
MEDIEVAL arheologice, scrise, vizuale si de istorie orala; demografie, ierarhie,etc. hart; conversaie; direct,
Exprimarea de opinii fata de o opera Realizarea unui eseu cu tema: Omul problematizare; frontal,
culturala. Viaa cotidian n Evul Mediu. medieval de explicaie; oral;
Jacques Le Goff. aprecieri
verbale;
II.3. STATUL I Analiza critica a actiunii personalitatilor s utilizeze termenii istorici n manual; explicaia; evaluare
POLITICA istorice si grupurilor umane in diferite contexte contexte diferite; hart; conversaia; continu;
istorice; s neleag evoluia statelor albume de demonstraia; lucrri de
Utilizarea adecvata a coordonatelor spatio- medievale romneti alturi de cele arta; control;
temporale relative la un subiect istoric; europene.
Construirea de sinteze tematice;
III.EPOCA Extragerea informatiei esentiale dintr-un S prezinte condiiile care au manual; expunerea; evaluare
MODERN. mesaj istoric; favorizat apariia Umanismului i a harta; nvarea prin continu;
Aprecierea valorilor trecutului prin Renaterii; descoperire; aprecieri
1. OAMENII I
raportarea la actualitate; S neleag implicaiile problematizarea; verbale;
LUMEA IDEILOR. Renaterii pentru cultura Europei.
III.2. REFORMA Investigarea unui fapt istoric; S analizeze principiile care au manual; expunerea; evaluare
RELIGIOAS I Autoevaluarea raportata la valorile grupului; stat la baza Reformei religioase; harta; nvarea prin continu;
S stabileasc consecinele descoperire; aprecieri
URMRILE SALE.
Contrareformei. problematizarea; verbale;

III.3. Formularea de argumente si opinii referitoare Identificarea termenilor istorici: manual; expunerea; evaluare
EXPANSIUNEA la un subiect istoric; colonialism, ax atlantic, iezuit,etc. harta; nvarea prin continu;

6
EUROPEAN Investigarea unui fapt istoric; S analizeze consecinele descoperire; aprecieri
tratatului de la Tordesillas; problematizarea verbale;
S descopere consecinele
marilor descoperiri geografice;
III.4. Evidentirea relatiei cauza-efect intr-o Aprofundarea noiunii de manual; expunerea; evaluare
ABSOLUTISMUL succesiune de evenimente sau procese dinastie i nelegerea rolului harta; nvarea prin continu;
istorice; acestora n Europa medieval. descoperire; aprecieri
MONARHIC.
Problematizarea; verbale;
III.5. DIPLOMAIA Utilizarea adecvata a coordonatelor spatio- Definirea termenului raiune de manual; expunerea; evaluare
EUROPEAN. temporale despre un eveniment istoric. stat; harta; nvarea prin continu;
Identificarea cauzelor i a descoperire; aprecieri
consecinelor rzboiului de 30 ani. Problematizarea; verbale;