Sunteți pe pagina 1din 1

-taxe

MIJLOACE DE CONSTITUIRE
-impozite

.
-contributii pt.asigurari
- sociale
PARTICIPANI

inteprinderile,indiferent -contributii la fondul de


de forma de proprietate somaj si la alte fonduri
si forma juridica de speciale
organizare -amenzi
-institurile publice si
CONSTITUIE
-penalitati
unitatile din subordinea FONDURILE DE
acestora -varsaminte din veniturile
institutilor publice RESURSE FINANCIARE
-populatia
-redevente si chirii
-persoanele fizice si
juridice rezidente in -venituri din valorificarea
strainatate dar care unor bunuri proprietate de
realizeaza venituri in stat
Romania -imprumuturi de stat
-donatii si ajutoare