Sunteți pe pagina 1din 15

leadership

TEOLOGIA SLUJIRII
PASTORALE
leadership PARTEA I
O teologie biblic a
slujirii pastorale

1. Conceptul de pstor n
Vechiul Testament
Psalmul 23
leadership
Hrnirea spiritual a
poporului
Cluzirea spiritual a
poporului
ndreptarea poporului
Ezechiel 34
leadership Sacrificiul personal pentru
popor (v. 2-3).
mplinirea nevoilor spirituale
ale poporului (v. 4).
ntrirea celor slabi spiritual
Vindecarea celor bolnavi
spiritual
Recuperarea celor
dezorientai spiritual.
Consecine majore ale pstoririi
leadership defectuoase, conform cu Ez 34:
Abuzul de autoritate (stpnii cu
asuprire i cu asprime)
Lipsa de unitate (s-
(s-au risipit)
Vulnerabilitate n faa oamenilor
ru intenionai (au ajuns prada
fiarelor).
Rtcire doctrinar.
leadership
2. Conceptul de pstor
n Noul Testament
Ioan 10:1-
10:1-11
leadership Familiaritatea pstorului n
relaia cu pstoriii (v. 3-5).
Conducerea poporului n
voia lui Dumnezeu (v. 4).
Hrnirea spiritual a
poporului (v. 9).
Sacrificiul personal pentru
popor (v. 11).
1Tes 2.1-
2.1-12
leadership V. 1 acordul privind rezultatele
pozitive.
V. 2
lucrarea din Tesalonic a fost
precedat de greuti.
Suferin (propaqo,ntej)
Dispre (u`brisqe,ntej)
Suferina produce, de obicei,
pesimism, depresie, descurajare,
team.
Nu i n cazul lui Pavel. El a
venit plin de ncredere
leadership (evparrhsiasa,meqa evn tw
tw/|/ qew
qew/|/))..
Am vorbit cu
ncredere/ndrzneal
i n Tesalonic, lucrarea s- s-a
desfurat tot n mijlocul
luptelor (evn pollw/| avgw/ni).
Conflicte?
V. 3 ethosul pastoral exprimat
prin negaii:
leadership Nu din eroare (doctrinar) - ouvk evk
pla,nhj referire la corectitudinea
teologic.
Nici din necurie - uvde.e. evx
avkaqarsi,aj - necurie moral,
promiscuitate. Referire la
moralitatea predicatorului.
Nici cu iretlic - ouvde. evn do,lw| -
mijloace de amgire a
asculttorilor, pentru a se altura
cauzei.
V. 4 ethosul pastoral
exprimat prin afirmaii.
leadership Cel care ne mandateaz
dicteaz coninutul
propovduirii!
Plcui lui nu oamenilor, ci lui
Dumnezeu (avlla. qew/| tw/|
dokima,zonti ta.j kardi,aj h`mw/n).
Cel care ne mandateaz
cunoate motivaiile secrete
ale inimii.
V. 5-
5-6
ou;te ga,r pote evn lo,gw|
leadership kolakei,aj - Nu am vorbit pe placul
mulimii, nu am fost populiti (D.
mulimii,
Michael Martin).
ou;te evn profa,sei pleonexi,aj
nici motivai de lcomie.
lcomie.
ou;te zhtou
zhtou/ntej
/ntej evx avnqrw,pwn
do,xan nici nu am cutat slav de
la oameni.
oameni.
V. 7
leadership nh,pioi - copii? Sau h;pioi
blnzi?
Nevinovai ca nite copii
sau blnzi ca o doic?
doic?
qa,lpw mai degrab a
alinta dect a crete.
crete.
V. 8
Avnd o dragoste printeasc
leadership - ou[twj o`meiro,menoi u`mw/n.
Att de iubii ne-
ne-ai devenit -
dio,ti avgaphtoi.
aphtoi. h`mi/in/ evgenh,qhte.
V. 9
munca noastr istovitoare i
osteneala (to.n ko,pon h`mw/
wn/ kai
kai..
to.n mo,cqon); zi i noapte.
noapte.
i v predicam Evanghelia.
Evanghelia.
V. 11 atitudine parental:
leadership parakalou
parakalou/ntej
/ntej u`ma/aj/ kai
kai..
paramuqou,menoi kai
kai..
marturo,menoi consolndu
consolndu--
v, ncurajndu-
ncurajndu-v i
implorndu--v
implorndu v..