Sunteți pe pagina 1din 5

Nr.

276/2noiembrie2017

Domeniul:Preurideproducienindustrie

PREURILEPRODUCIEIINDUSTRIALEAUCRESCUTCU0,3%

nlunaseptembrie2017,preurileproducieiindustrialepetotal(piaainternipiaaextern)
aucrescutcu0,3%fadelunaaugust2017.
n luna septembrie 2017, comparativ cu luna septembrie 2016, preurile produciei industriale
petotal(piaainternipiaaextern)aucrescutcu4,3%.

Grafic:Indiceleanual*)alpreurilorproducieiindustrialepetotal,piaainternipiaaextern(%)

Total Piata interna Piata externa

125.00

120.00

115.00

110.00

105.00

100.00

95.00
sep.-06
ian.-07
mai.-07
sep.-07
ian.-08
mai.-08
sep.-08
ian.-09
mai.-09
sep.-09
ian.-10
mai.-10
sep.-10
ian.-11
mai.-11
sep.-11
ian.-12
mai.-12
sep.-12
ian.-13
mai.-13
sep.-13
ian.-14
mai.-14
sep.-14
ian.-15
mai.-15
sep.-15
ian.-16
mai.-16
sep.-16
ian.-17
mai.-17
sep.-17

*)
Indiceleanualmsoarevoluiapreurilorluniicurentecomparativcuaceeailundinanulprecedent.
Datelegraficuluinformat.xls.

1/4
Tabelul1:Indicelepreurilorproducieiindustrialepetotal,piaainternipiaaextern
procente
Modificareprocentual:
2010=100 lunar1 anual2
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
Apr Mai Iun Iul Aug Sep Aug Sep Aug Sep
Total 113,85 113,79 113,66 113,70 114,52 114,91 0,7 0,3 4,1 4,3
Piaaintern 113,97 113,84 113,73 113,98 114,74 114,86 0,7 0,1 3,5 3,3
Piaaextern 113,60 113,68 113,52 113,14 114,08 115,01 0,8 0,8 5,4 6,3

Dateletabeluluinformat.xls.

Tabelul2:Indicelepreurilorproducieiindustrialepetotal(piaainternipiaaextern)pemarile
grupeindustriale
procente
Modificareprocentual:
2010=100 lunar1 anual2
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
Apr Mai Iun Iul Aug Sep Aug Sep Aug Sep
Total 113,85 113,79 113,66 113,70 114,52 114,91 0,7 0,3 4,1 4,3
Industriabunurilor
intermediare 112,59 112,74 113,05 112,43 112,59 113,61 0,1 0,9 4,4 5,7
Industriabunurilor
decapital 109,36 110,33 110,61 110,81 111,54 111,79 0,7 0,2 3,5 4,3
Industriabunurilor
defolosin
ndelungat 120,11 120,40 120,78 120,55 120,93 121,35 0,3 0,4 3,8 4,3
Industriabunurilor
deuzcurent 129,04 129,73 129,96 130,02 130,35 131,02 0,3 0,5 3,4 3,8
Industriaenergetic 106,27 104,42 103,08 103,76 105,87 105,44 2,0 0,4 4,9 3,1

Dateletabeluluinformat.xls.

1
Modificareaprocentuallunar(ratalunar)estecalculatcadiferenntreindicelelunar100.
2
Modificareaprocentualanual(rataanual)estecalculatcadiferenntreindiceleanual100.

2/5
Tabelul 3: Indicele preurilor produciei industriale pe total (piaa intern i piaa extern) pe
seciuniidiviziuniCAENRev.2
procente
Modificareprocentual:

2010=100 lunar1 anual2

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
Apr Mai Iun Iul Aug Sep Aug Sep Aug Sep
Total 113,85 113,79 113,66 113,70 114,52 114,91 0,7 0,3 4,1 4,3

Industriaextractiv 112,52 109,98 110,18 109,40 109,17 110,39 0,2 1,1 4,9 8,7
Extraciacrbuneluisuperiori
inferior c c c c c c c c c c
Extraciapetroluluibrutia
gazelornaturale 112,53 106,76 107,78 106,39 105,09 107,30 1,2 2,1 6,4 10,5
Extraciaminereurilor
metalifere c c c c c c c c c c

Alteactivitiextractive 110,40 110,41 110,77 110,92 110,91 111,02 0,0 0,1 0,9 0,1
Activitideserviciianexe
extraciei 116,88 117,33 118,52 118,01 120,29 119,63 1,9 0,6 0,5 7,8

Industriaprelucrtoare 115,27 115,27 115,21 114,97 115,59 116,59 0,5 0,9 4,5 5,2

Industriaalimentar 125,48 126,59 126,85 126,78 126,93 127,67 0,1 0,6 3,8 4,1

Fabricareabuturilor 129,83 129,89 130,05 130,13 130,33 131,44 0,2 0,9 2,7 3,6
Fabricareaproduselordin
tutun 119,01 119,24 119,01 118,96 118,86 118,77 0,1 0,1 1,4 1,2

Fabricareaproduselortextile 133,43 134,38 134,84 135,04 135,41 135,77 0,3 0,3 1,7 2,7
Fabricareaarticolelorde
mbrcminte 138,95 139,65 140,30 141,05 141,49 142,30 0,3 0,6 3,2 3,9
Tbcireaifinisareapieilor;
fabricareaarticolelordevoiaji
marochinrie,
harnaamentelorincl
mintei;preparareaivopsirea
blnurilor 132,91 133,20 133,09 133,29 133,85 134,08 0,4 0,2 2,5 2,9
Prelucrarealemnului,
fabricareaproduselordinlemn
iplut,cuexcepiamobilei;
fabricareaarticolelordinpaie
idinaltematerialevegetale
mpletite 124,93 125,23 125,53 126,20 126,63 128,07 0,3 1,1 3,1 3,7
Fabricareahrtieiia
produselordinhrtie 126,89 127,40 127,49 127,72 128,97 129,47 1,0 0,4 2,4 3,0
Tiprireaireproducereape
suporianregistrrilor 131,37 131,27 130,66 130,70 131,86 132,39 0,9 0,4 1,5 1,7
Fabricareaproduselorde
cocserieiaproduselor
obinutedinprelucrarea
ieiului 97,65 90,01 85,00 83,79 88,04 93,39 5,1 6,1 17,5 16,5

cdateconfideniale

3/5
Tabelul 3: Indicele preurilor produciei industriale pe total (piaa intern i piaa extern) pe
seciuniidiviziuniCAENRev.2continuare
procente
Modificareprocentual:

2010=100 lunar1 anual2

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
Apr Mai Iun Iul Aug Sep Aug Sep Aug Sep
Fabricareasubstaneloria
produselorchimice 107,61 107,02 106,39 104,63 103,81 106,89 0,8 3,0 7,7 10,2
Fabricareaproduselor
farmaceuticedebazia
preparatelorfarmaceutice 133,07 133,50 133,46 132,48 132,47 132,56 0,0 0,1 5,4 4,2
Fabricareaproduselordin
cauciucimaseplastice 117,60 118,32 118,36 118,06 118,54 119,17 0,4 0,5 1,3 2,0
Fabricareaaltorprodusedin
mineralenemetalice 100,13 99,88 100,38 100,64 100,47 101,41 0,2 0,9 1,2 1,9

Industriametalurgic 107,98 108,05 108,91 106,47 107,50 108,43 1,0 0,9 12,8 14,4
Industriaconstruciilor
metaliceiaproduselordin
metal,exclusivmaini,utilajei
instalaii 99,59 100,49 100,36 100,31 99,65 99,90 0,7 0,3 0,5 0,9
Fabricareacalculatoareloria
produselorelectroniceioptice 104,91 105,10 105,71 105,52 106,46 107,03 0,9 0,5 5,7 7,0
Fabricareaechipamentelor
electrice 107,32 106,70 107,78 108,06 107,32 107,30 0,7 0,0 2,9 2,8
Fabricareademaini,utilajei
echipamenteneclasificaten
altparte 113,43 115,90 115,37 115,87 116,29 117,37 0,4 0,9 5,6 7,6
Fabricareaautovehiculelorde
transportrutier,aremorcilori
semiremorcilor 115,28 115,77 116,26 116,64 117,89 118,01 1,1 0,1 4,1 4,6
Fabricareaaltormijloacede
transport 110,20 112,94 113,00 112,73 112,93 113,47 0,2 0,5 0,1 1,7

Fabricareademobil 120,11 120,39 120,94 120,74 121,07 121,31 0,3 0,2 3,5 4,0

Alteactivitiindustrialen,c,a, 138,71 138,66 138,92 138,59 137,66 137,97 0,7 0,2 3,4 3,4
Repararea,ntreinereai
instalareamainilori
echipamentelor 110,28 110,64 110,63 110,33 110,48 110,80 0,1 0,3 1,5 1,9
Produciaifurnizareade
energieelectricitermic,
gaze,apcaldiaer
condiionat 105,27 105,47 104,91 106,27 108,24 105,73 1,9 2,3 2,3 0,6
Produciaifurnizareade
energieelectricitermic,
gaze,apcaldiaer
condiionat 105,27 105,47 104,91 106,27 108,24 105,73 1,9 2,3 2,3 0,6
Distribuiaapei;salubritate,
gestionareadeeurilor,
activitidedecontaminare 163,95 163,97 163,96 167,23 167,32 167,35 0,1 0,0 0,5 0,6
Captarea,tratareaidistribuia
apei 163,95 163,97 163,96 167,23 167,32 167,35 0,1 0,0 0,5 0,6

Dateletabeluluinformat.xls.

4/5
Informaiisuplimentare:
Datelepentrulunaaugust2017suntrectificate,iardatelepentrulunaseptembrie2017suntprovizorii.
Pentruinterpretareacorectaindicatorului,vrugmsconsultaiPrecizrileMetodologice.
Urmtorulcomunicatdepresreferitorlapreurileproducieiindustrialevaaprealadatade4decembrie2017.
Arhivacomunicatelordepres:http://www.insse.ro/cms/ro/comunicatedepresaview

DireciadeComunicare
email:biroupresa@insse.ro
Tel:+40213181869

5/5