Sunteți pe pagina 1din 8

CRITERII DE EVALUARE PENTRU PROFESORI N VEDEREA OBINERII GRADAIEI DE MERIT

SPECIALITATEA: GEOGRAFIE

Punctaj detaliat in Comisia paritar din 20.02.2015

Numele i prenumele..
Unitatea colar
Funcia / specialitatea.
Gradul didactic.
Vechimea n nvmnt.
Autoe- Punctaj Punctaj
va- Consiliul acordat
luarea Consultati- de
Nr.crt. Criteriul Subcriteriul Punctajul propus cf. Anexa 3 Comisia
de
evaluare
1. Activiti a. rezultate deosebite obinute n pregtirea elevilor n atingerea
complexe cu obiectivelor/competenelor specifice impuse de curriculum colar, Inspecie la clasa 2p
materializate n progresul elevilor la clas, n rezultate ale elevilor la clas, la
valoare testri i examene naionale de sfrit de ciclu, rezultate obinute cu clasa. Coeficient promovare la Peste
instructiv- Maxim 20 puncte sfrit de an colar 95%
educativ (max. 4 p) -2p
85-
95%
-1p
80 puncte

1
Coeficient promovare la 100%
= 11 p
bacalaureat/Ponderea 95%-
elevilor de clasa a VIII-a 99,9%
care au susinut tez la = 10 p
geografie 90%-
95% =
(max. 11 p) 8p
85%-
90% =
6p
80%-
85% =
4p
75%-
80% =
2p
Rezultate obinute de >75%
elevii care au susinut note
proba de geografie a peste
examenului de 8,00
bacalaureat (media = 5p
sesiunilor 2010- 55-
2014)/rezultate la teza 74,9
de geografie din clasa a %
VIII-a (media ultimilor 5 note
ani colari) peste
(max. 5 p) 8,00=
2p
50,1-
54,9
%
note
peste
8,00
= 1p

b. iniierea si aplicarea unor proiecte de predare a geografiei prin utilizarea - lecii AEL 2p
platformelor electronice de nvare i a softurilor educaionale specifice
geografiei, existente n unitatea de nvmnt. - lecii proprii realizate pe
Max 4 p calculator 2p
c. Performante dovedite n pregtirea elevilor distini la olimpiad i/sau Jude-premii I 3p x
concursuri de geografie desfurate n coordonarea i/sau finanarea MECS: n
Sesiunea de comunicri tiintifice pentru elevii de liceu, Concursul tiinele Jude-premii II 2p x
Pmntului, Concursul de proiecte de mediu, Concursul National de n
Geografie Terra pentru clasele V-VII, Concursul de geografie Ioni Ichim Jude-premii III 1,5 p
pentru clasele V-VII. xn

2
Max. 20 puncte Jude-meniuni 1px
(n = numrul de premii obinute. Prin cumulare nu se poate depi punctajul n
maxim de 20 puncte) National - premii I 4,5 p
xn
National - premii II 3,5 p
xn
National - premii III 2,5 x
n
National 2px
mentiuni/premii speciale n
International (pregtire 5px
n centre de excelen n
universitare)

d. performane dovedite n pregtirea elevilor distini la concursuri cultural- Premiul I 2px


artistice, tehnico-tiinifice i sportive incluse n Calendarul activitilor n
educative naionale/regionale elaborate de MEN, materializate prin obinerea Premiul II 1,5 p
premiilor I,II, III i a premiilor speciale. (n = numrul de premii obinute. Prin xn
cumulare nu se poate depi punctajul maxim de 8 puncte) Premiul III 1px
n
Premiu special 0,5 x
n
e. Pregtirea loturilor olimpice de elevi, participarea, n calitate de membru al Pregatire lot judeean 1p
comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele i concursurile colare i Pregatire lot national 2p
extracolare, fazele judetene/interjudetene, nationale si internationale,
incluse n programul de activitti si n calendarul ISJ Bacu/MEN. Evaluator olimpiad 3p
Maxim 16 puncte judeean, examene din
calendarul privind
mobilitatea personalului
didactic
Membru comisie 3p
naional de
specialitate/membru
comisie judeean de
organizare a ONG
Bacu 2014
Membru comisie 2p
judeeana de specialitate
Insotitor lot faza 2p
national

3
Organizator: concurs de 3p
geografie (etap
judeean), olimpiad
local (clasa a VIII-a)
sau judeean
f. Organizarea de concursuri i festivaluri la nivel internaional, naional, sau Regional/interjudeean 1p
regional/interjudeean, organizarea de spectacole, expoziii, concerte la nivel
internaional, naional ori regional/interjudeean, incluse n programul de Naional 2p
activiti i n calendarul ISJ/ MEN, certificate prin diplome sau adeverine. Internaional 3p
Maxim 3 puncte
g. - Activitatea si rezultatele obtinute cu elevii capabili de performan n
centre de excelen,certificate de inspectorul de specialitate, sau cu elevii cu 1p
dificulti de nvare, certificate de CJRAE.
- Participare activ la edinele de cerc pedagogic (organizare edine cerc
1p, lecii deschise, prezentri de lucrri i comunicri 1 p, prezen 3p
constant 1 p) cu specificaii concrete ale responsabilului de cerc
pedagogic/avizul inspectorului colar de specialitate)
Maxim 4 puncte
h. Activitate de coordonator de programe educative colare i extracolare
sau ndrumarea colectivelor redacionale ale revistelor colare avizate de ISJ 2p
Bacu (ex: Orizontul bcuan - Revista profesorilor de geografie din judeul
Bacu)
Maxim 2 puncte
i. Activitate dovedit n cadrul Strategiei naionale de aciune comunitar.
1 punct 1p

j. crearea de softuri educaionale n specialitatea geografie, platforme de e- 2p


learning pentru susinerea progresului colar, avizate de MEN.
Maxm 2 puncte

2. Performante a. elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, Programe scolare,


deosebite n ndrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, avizate regulamente,
de ISJ sau de MEN, dupa caz; carti n domeniul educational, nregistrate cu metodologii avizate de 1p
inovarea ISBN/ISSN, elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, MEdCT/ISJ

4
didactic/ma nsotite de suportul de curs sau viznd curriculumul pentru optional integrat Indrumatoare/ghiduri
n dezvoltarea locala, avizate de ISJ Bacu metodice
nagerial
- avizate MEdCT 1,5px n
- avizate ISJ
(n = numrul de lucrri. Prin cumulare nu se poate depi punctajul maxim
de 3 puncte) Manuale colare 1pxn
Auxiliare didactice 1,5p xn
10 puncte avizate i publicate
Maxim 3 puncte Programe colare noi
pentru curriculum 1p x n
optional, insotite de
suportul de curs
Cri n domeniul 2p
educational,
nregistrate cu
ISBN/ISSN

b. elaborarea de crti si lucrri tiintifice publicate n domeniul didacticii, Cri de specialitate cu 2p


specialitatii si managementului educational, nregistrate cu ISBN/ISSN; ISBN;
Maxim 3 puncte Articole de specialitate
(n = numrul de lucrri. Prin cumulare nu se poate depi punctajul maxim n reviste
de 5 puncte) internaionale cotate
CNCSIS sau ISI
Articole de specialitate 0,5px n
publicate n reviste cu
ISBN;
c. activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator n formarea Evaluator 0,5 p
continu a personalului din nvmnt, activitate n cadrul comisiilor manuale/Referent
paritare/de dialog social, activitate n organismele de conducere ale tiinific/participare la
organizaiilor sindicale afliate federaiilor sindicale reprezentative la nivel de simpozioane
sector de activitate nvmnt preuniversitar/semnatare ale contractului Mentor PIR 0,5 p
colectiv de munc la nivel de sector de activitate nvmnt preuniversitar
precum i n cadrul asociaiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel Mentor 0,5 p
local/judeean/naional/international, participarea cu comunicri la debutanti/practic
simpozioane naionale si/sau internationale, participarea la formarea pedagogic studenti
personalului didactic prin Casa Corpului Didactic Bacu, n calitate de Formator naional 1p
formatori, contributia la cercetari stiintifice n specialitate sau n domeniul
problematicii nvatamntului si educatiei, atestat prin publicaii nregistrate Formator local (prin 0,5 p
cu ISBN/ISSN. diverse programe)
Formator CCD 0,5p
ef de catedr 0,5p

5
Lider sindical (local- Max1,25
1p, judeean/naional
-1,25p) 0,5 p
d. activitate ca metodist, membru n consiliul consultativ de specialitate de la Asociaii profesionale
nivelul ISJ i n Comisia naional de specialitate, coordonator cerc (SGR)
pedagogic; cercetare tiinific. Participant cu Na.-1,5 p
lucrri/comunicari la Jud. 1p
simpozioane de Local-0,5 p
specialitate (max. 3 p)
e. activitatea desfurat, n urma solicitrii MEN, n cadrul unor comisii Metodist ISJ 1p
tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter Membru n consiliul 1p
normativ i n comisiile naionale de specialitate/control. consultativ al
specialittii
Membru n comisii 2p
c+d+e = maxim 4 puncte naionale de
specialitate/comisii
tehnice
Coordonator cerc 1p
pedagogic
Studii postuniversitare 1,5 p
(studii aprofundate,
master) n specialitate
coal doctoral n 2p
derulare/doctorat
susinut n specialitate
Activiti n cadrul 1p
calendarului SGR,
SGR filiala Bacu,
atestate prin
diplome/adeverin
3 Criteriul privind participarea la proiecte Scriere proiect 2p
a) proiecte europene, proiecte internaionale care au ca obiective performana colar, Derulare proiect 2p
progresul colar, dezvoltarea competenelor i abilitilor elevilor, educaia civic, Diseminare proiect 1p
educaia complementar, formarea personalitii elevilor, dezvoltarea capacitii de
adaptare la schimbare, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice;
Raport de activitate 3p
b) proiecte elaborare i implementate n baza OMECTS nr. 5486/2011, materializate
Portofoliu personal 2p
prin raport de activitate i portofoliul personal.
Maxim 5 puncte

6
4 Criteriul privind a) atragerea de finanri extrabugetare pentru unitatea colar (1p), programe i proiecte
contribuia la dezvoltarea educaionale (1p), centre de documentare si informare, laboratoare de geografie etc (1p), 3p
instituional avnd ca efect creterea calitii instituiei i a procesului de predare nvare -
Maxim 5 puncte evaluare, a bazei didactico - materiale;

b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanare extrabugetar, avnd drept obiectiv 2p


creterea calitii procesului de nvmnt.

IMPORTANT:
1) se iau n calcul numai activitile desfurate n perioada 01 septembrie 2009 31 august 2014;
2) se recomand ntocmirea raportului de autoevaluare n ordinea criteriilor din fi; fiecare activitate va fi nsoit de acte doveditoare (copie legalizat /n conformitate cu
originalul prin semntura i tampila conducerii unitii de nvmnt);
3) documentele doveditoare ale raportului vor fi aezate n ordinea menionrii lor n raportul de autoevaluare;
4) softurile educaionale proprii vor fi prezentate pe suport electronic (CD/DVD); pentru lecii A.E.L. se va ataa la dosar listingul de pe server semnat i tampilat conform
cu originalul de directorul unitii colare; leciile proprii realizate pe calculator pot fi: lecii n format electronic care au coninuturi selectate din programele colare n
vigoare; se pot puncta i site-urile educaionale/platformele de e-learning la care cadrul didactic a fost iniiator/colaborator;
5) fia va avea completat coloana cu punctajul propus de unitatea colar pentru fiecare criteriu, trecndu-se la final i punctajul total. Este obligatorie acordarea
punctajului de ctre unitatea colar din care provine candidatul;
6) pentru fiecare punctaj propus se va trece n parantez pagina/paginile care fac dovada ndeplinirii criteriului. Exemplu: 2 p (pag. 23,24);
7) pentru publicaiile proprii (articole, cri) se vor anexa: pagina de copert, pagina cu ISBN/ISSN, prima i ultima pagin a lucrrii;
8) pentru participarea la simpozioane se va anexa programul manifestrii unde apare nscris cadrul didactic;
9) pentru a dovedi fr echivoc existena proiectelor de parteneriat educaional vor fi anexate copii xerox ale acestora cu semntura i tampila instituiilor partenere;
pentru derulare i diseminare-adeverin privind perioada derulrii proiectului, respectiv modul de diseminare a proiectului;
10) calificativul foarte bine n fiecare an colar din perioada evaluat este o condiie necesar i nu se puncteaz n cadrul fiei (dosarul va conine i adeverina emis de
conducerea colii, prin care se certific obinerea acestui calificativ);
11) dosarul depus va fi nsoit de opis n care se menioneaz fiecare document i pagina la care se gsete;
12) filele dosarului vor fi numerotate i NU vor fi puse n folii de plastic;
13) nu vor fi punctate acele criterii care nu au documente doveditoare, acolo unde exist acelai document multiplicat pentru mai multe criterii diferite sau materialele greu
lizibile.
14) dosarele incomplete nu vor fi luate n consideraie (v rugm s fii ateni la piesele obligatorii pe care trebuie s le conin dosarul, n conformitate cu Art 9 (1-3) din
OMEN nr. 4893/10.11.2014 privind Metodologia i criteriile de acordare a gradaiei de merit personalului didactic din nvmntul preuniversita de stat, sesiunea 2015,
aprobat n M.O., partea I, Nr. 37/16.I.2015.

Candidat, Inspector colar/ metodist, Preedinte:


Membri:

7
8