Sunteți pe pagina 1din 5

CERERE DE FINANTARE

INSTRUMENTE STRUCTURALE ALE UE

FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL

CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

TITLUL PROIECTULUI

Cresterea competitivitatii prin infiintarea unei statii de sortare si statii de betoane mobile

1.INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT

Denumirea firmei SC Beton SRL


Numar de inregistrare registrul comertului JO2/001/2003
CUI RO 1231234
Adresa postala Bucuresti, Stefan cel Mare nr.1
Posta electronica Office@beton.ro

DATE DESPRE SOCIETATEA COMERCIALA

Anul infiintarii 2003


La data depunerii Cererii de In anul anterior depunerii
Finantare Cererii de Finantare
Numar de angajati 214 191
Cifra de afaceri 701.169 3.930.650
Profit/ Profitul din exploatare 81.676/81.676 227.861/281.621
1.2 REPREZENTANTUL LEGAL

Nume si prenume Ana POPA/ Ioana POPESCU


Functia Asociati
Numar telefon 0720123456
Posta electronica office@betoane.ro

1.3 PERSOANA DE CONTACT


2 Nume si prenume Mihai Ionescu
3 Functia Director
4 Numar telefon 0720123456
5 Posta electronica office@betoane.ro

1.4 BANCA

Banca/Sucursala BCR SucursalaStefan cel Mare

Adresa Stefan cel Mare nr. 5

Cod IBAN RO12345678910

1.5 SPRIJIN PRIMIT IN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

Ati beneficiat de asistenta financiara nerambursabila din fonduri publice sau din imprumut din partea
unei institutii financiare in ultimii 3 ani? DA NU

Xx
2. DESCRIEREA PROIECTULUI

Cresterea competitivitatii prin infiintarea unei statii de sortare si statii de betoane mobile

2.1 AXA PRIORITARA A PROGRAMULUI OPERATIONAL SI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

AXA PRIORITARA 1 Un sistem inovativ si ecoeficient de productie

DOMENIUL DE INTERENTIE 1.1 Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a


intreprinderilor, in special a IMM

OPERATIUNEA A a) Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si


intangibile

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de IMM
Sprijin pentru consultanta specifica si instruire specializata acordata IMM pentru elaborarea si
implementarea proiectelor de investitii

2.2 LOCATIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

ROMANIA

REGIUNEA DE DEZVOLTARE: Bucuresti Ilfov

ORAS : Bucuresti
2.3 DESCRIEREA PROTECTULUI

2.3.0 Activitatea (Codul/codurile CAEN) pentru care se solicita finantarea nerambursabila 0811/2363

2.3.1 Obiectivul proiectului

Obiectivul general:

Modernizarea societatii comerciale SC BETOANE SRL, in vederea cresterii productivitatii si a


capacitatii de a raspunde cerintelor crescute de competitivitate pe piata unica europeana, in acord cu
principiile unei dezvoltari durabile, datorita dezvoltarii serviciilor de lucrari si portofoliului de produse
prin dotarea societatii cu o statie de sortare si statie de betoane in Cornetu, jud Ilfov.

Obiective specifice

Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv prin realizarea unei statii de sortare
si statii de betoane si modernizarea cu echipamente si utilaje necesare, in vederea cresterii
productivitatii pe piata constructiilor, in localitatea Cornetu, jud Ilfov.

Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile si intreprinderilor prin dezvoltarea societatii in
domeniul constructiilor drumurilor, constructiilor rezidentiale si nerezidentiale, al decolmatarilor albiilor
raurilor si prin cresterea portofoliului de produse si de clienti.

JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII NERAMBURSABILE

In urma analizelor financiare a investitiei si a impactului acesteia asupra realizarilor financiare


viitoare ale societatii, rezulta faptul ca societatea nu are capacitatea , pe termen scurt sau mediu, de a
finanta investitia di surse proprii.

Prin realizarea investiei propuse, societatea doreste sa-si dezvolte activitatea astfel incat sa fie
posibila realizarea de lucrari de mai mare anvergura, la termenele si calitatea impusa prin caietele de
sarcini ale lucrarilor de drumuri si constructii civile.

Analizand din punct de vedere financiar investitia, rezulta posibilitatea cresterii cifrei de afaceri
cu cca. 10% in cel de-am treilea an de la finalizarea investitiei.
Potentiali beneficiari ai proiectului/grupul tinta cuantificat ( daca este cazul)

Grupul tinta al proiectului este reprezentat de firme de constructii, institutii publice, administratii
publice si persoane juridice private, populatia, transportatorii.

Nr. Crt Grup Tinta Beneficiari directi Beneficiari indirecti


1. Firma de Constructii SC 4 100
Betoane SRL
2. Firme de constructii din
Zona Bucuresti- Ilfov Cca 50
3. Firme furnizoare de
servicii de constructii Cca 75
4. Administratia publica
din Bucuresti Ilfov Cca15
5. Populatia, Cca 100.000
transportatorii care
utilizeaza structurile
rutiere realizate de
firma beneficiara de
finantare

S-ar putea să vă placă și