Sunteți pe pagina 1din 43

1A - Bilanul

Completai cu informatii din Bilanul aferent ultimelor trei exercitii financiare


incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezint anul fiscal anterior depunerii Proiectia bilanului la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si
investitiei
cererii de finanare.

Implementare si operare
N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8
A.Active imobilizate
I.Imobilizari necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.Imobilizari corporale
1. Terenuri i amenajri de terenuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Construcii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Instalaii tehnice i mijloace de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
transport
4. Mobilier, aparatur birotic, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente de protecie a valorilor
umane i materiale i alte active
corporale

5. Investiii imobiliare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.Active corporale de explorare i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
evaluare a resurselor minerale
7.Active biologice productive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Instalaii tehnice i mijloace de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
transport n curs de aprovizionare

9. Mobilier, aparatur birotic, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente de protecie a valorilor
umane i materiale i alte active
corporale n curs de aprovizionare

10.Active biologice productive n 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
curs de aprovizionare
11.Imobilizri corporale n curs de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
execuie
12.Investiii imobiliare n curs de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
execuie

Pagina _____ din _____


13.Avansuri acordate pentru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizri corporale
14. Amortizri privind imobilizrile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
corporale
15. Ajustri pentru deprecierea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizrilor corporale
16. Ajustri pentru deprecierea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizrilor corporale n curs de
execuie
17. Ajustri pentru deprecierea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
investiiilor imobiliare n curs de
execuie
Imobilizari corporale - total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.Imobilizari financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Active imobilizate - total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.Active circulante
I.Stocuri:
1. Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
consumabile
2. Productia in curs de executie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Produse finite si marfuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Avansuri pentru cumparari stocuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stocuri - total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.Creante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.Investitii pe termen scurt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.Casa si conturi la banci 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Active circulante - total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C.Cheltuieli in avans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Sume de reluat ntr-o perioad de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pn la un an
2. Sume de reluat ntr-o perioad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mai mare de un an
D.Datorii: sumele care trebuie
platite intr-o perioada de pana la un
an

Pagina _____ din _____


1. mprumuturi din emisiunea de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
obligatiuni, prezentndu-se separat
mprumuturile din emisiunea de
obligatiuni convertibile

2. Sume datorate institutiilor de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
credit
3. Avansuri ncasate n contul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Sume datorate entitatilor de care 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
compania este legata n virtutea
intereselor de participare

8. Alte datorii, inclusiv datoriile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
fiscale si datoriile privind asigurarile
sociale
Datorii: sumele care trebuie platite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
intr-o perioada de pana la un an

E.Active circulante nete/datorii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
curente nete
F.Total active minus datorii curente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G.Datorii: sumele care trebuie


platite intr-o perioada mai mare de
un an
1. mprumuturi din emisiuni de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
obligaiuni
2. Credite bancare pe termen lung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Avansuri ncasate n contul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____


7. Sume datorate entitatilor de care 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
compania este legata n virtutea
intereselor de participare

8. Alte datorii, inclusiv datoriile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
fiscale si datoriile privind asigurarile
sociale
Datorii ce trebuie platite intr-o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
perioada mai mare de un an - total

H.Provizioane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I.Venituri in avans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Subvenii pentru investiii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat ntr-o perioad de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pn la un an
Sume de reluat ntr-o perioad mai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mare de un an
2. Venituri nregistrate n avans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pana la un an
Sume de reluat intr-o perioada mai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mare de un an
3. Venituri n avans aferente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
activelor primite prin transfer de la
clieni
Sume de reluat ntr-o perioad de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pn la un an
Sume de reluat ntr-o perioad mai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mare de un an
Fondul comercial negativ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J.Capital si rezerve
I.Capital, din care 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Capital subscris vrsat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Capital subscris nevrsat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Patrimoniu regiei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Patrimoniul institutelor naionale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de cercetare-dezvoltare

5.Alte elemente de capitaluri proprii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____


II.Prime de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.Rezerve din reevaluare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sold Creditor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aciuni proprii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ctiguri legate de instrumentele de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
capitaluri proprii
Pierderi legate de instrumentele de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
capitaluri proprii
V.Profitul sau pierderea reportat() 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sold Creditor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI.Profitul sau pierderea exercitiului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
financiar
Sold Creditor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Repartizarea profitului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capitaluri proprii - total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Patrimoniul public 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Patrimoniul privat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capitaluri - total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____


oada de implementare si operare a

9 10

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Pagina _____ din _____


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

Pagina _____ din _____


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Pagina _____ din _____


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

Pagina _____ din _____


0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Pagina _____ din _____


1B - Contul de profit i pierdere

Completai cu informatii din Contul de profit i pierdere aferent ultimelor trei Proiectia bilanului la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de impleme
exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezint anul fiscal anterior operare a investitiei
depunerii cererii de finanare.
Implementare si operare
N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Cifra de afaceri neta 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producia vndut 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venituri din vnzarea mrfurilor 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reduceri comerciale acordate 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venituri din dobnzi nregistrate de 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
entitile radiate din Registrul general si
care mai au in derulare contracte de
leasing

Venituri din subvenii de exploatare 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aferente cifrei de afaceri nete
2. Venituri aferente costului produciei 7/8. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
n curs de execuie (+ pentru C; - pentru
D)
3. Venituri din productia de imobilizri 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
necorporale i corporale
4. Venituri din reevaluarea 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizrilor corporale
5. Venituri din producia de investiii 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobiliare
6. Venituri din subvenii de exploatare 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Alte venituri din exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venituri din exploatare - total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. Cheltuieli cu materiile prime i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli privind mrfurile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reduceri comerciale primite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Cheltuieli cu personalul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____


Salarii i indemnizaii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli cu asigurrile i protecia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
social
10. Ajustri de valoare privind 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizrile corporale i necorporale

Ajustri de valoare privind activele 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
circulante
11. Alte cheltuieli de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajustri privind provizioanele 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli din exploatare - total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul din exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul din exploatare Profit
Rezultatul din exploatare Pierdere
12. Venituri din interese de participare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13. Venituri din dobnzi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14. Venituri din subvenii de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pentru dobnda datorat
15. Alte venituri financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venituri financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16. Ajustri de valoare privind 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imobilizrile financiare i investiiile
financiare deinute ca active circulante

17. Cheltuieli privind dobnzile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul financiar Profit
Rezultatul financiar Pierdere
Rezultatul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul curent Profit
Rezultatul curent Pierdere
Venituri extraordinare* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli extraordinare* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul extraordinar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul extraordinar Profit

Pagina _____ din _____


Rezultatul extraordinar Pierdere
Venituri totale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli totale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul brut Profit
Rezultatul brut Pierdere
Impozit pe profit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte impozite neprezentate la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
elementele de mai sus
Rezultatul net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul net Profit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezultatul net Pierdere

*Elementele de cheltuieli si venituri extraordinare au fost


eliminate din noul plan de conturi si din noul format al
situatiilor financiare

Pagina _____ din _____


erioada de implementare si

9 10
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Pagina _____ din _____


0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Pagina _____ din _____


0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

Pagina _____ din _____


1C - Analiza financiar extins

Istoric Bilan N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Active imobilizate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Active curente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stocuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creante de incasat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash si echivalente de cash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activ total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datorii curente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Datorii comerciale - furnizori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri inregistrate in avans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datorii pe termen lung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte datorii pe termen lung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Provizioane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital propriu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istoric cont de profit i pierdere N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Cifra de afaceri neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


7. Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din exploatare - total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli monetare de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajustri de valoare privind imobilizrile, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


activele circulante si provizioanele

Cheltuieli din exploatare - total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Rezultatul din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Ajustri de valoare privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
imobilizrile financiare i investiiile
financiare deinute ca active circulante

17. Cheltuieli privind dobnzile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Alte cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul financiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul curent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri extraordinare* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli extraordinare* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul brut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impozit pe profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte impozite neprezentate la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
elementele de mai sus
Rezultatul net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Indicatori structur bilan (% din total N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
activ)
0 Active imobilizate
0 Active curente
0 Stocuri
0 Creante de incasat
0 Cheltuieli inregistrate in avans
0 Cash si echivalente de cash
0 Activ total
0 Datorii curente
0 Datorii financiare pe termen scurt

0 Datorii comerciale - furnizori


0 Alte datorii pe termen scurt
0 Venituri inregistrate in avans
0 Datorii pe termen lung
0 Datorii financiare pe termen lung

0 Alte datorii pe termen lung


0 Provizioane
0 Capital propriu
0 TOTAL ACTIV
0 TOTAL CAPITALURI SI DATORII
10 Indicatori structur CPP (% in cifra de N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
afaceri)
0 Cifra de afaceri neta
0 Alte venituri din exploatare
0 Venituri din exploatare - total
0 Cheltuieli monetare de exploatare

0 Ajustri de valoare privind imobilizrile,


activele circulante si provizioanele

0 Cheltuieli din exploatare - total


0 Rezultatul din exploatare
0 Venituri financiare
0 Ajustri de valoare privind imobilizrile
financiare i investiiile financiare
deinute ca active circulante

0 Cheltuieli privind dobnzile


0 Alte cheltuieli financiare
0 Cheltuieli financiare
0 Rezultatul financiar
0 Rezultatul curent
0 Venituri extraordinare
0 Cheltuieli extraordinare
0 Rezultatul extraordinar
0 Venituri totale
0 Cheltuieli totale
0 Rezultatul brut
0 Impozit pe profit
0 Alte impozite neprezentate la elementele
de mai sus
0 Rezultatul net
0 EBT
0 EBIT
0 EBITDA
Indicatori modificare relativ N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8

Active imobilizate
Active curente
Stocuri
Creante de incasat
Cheltuieli inregistrate in avans
Cash si echivalente de cash
Activ total
Datorii curente
Datorii financiare pe termen scurt

Datorii comerciale - furnizori


Alte datorii pe termen scurt
Venituri inregistrate in avans
Datorii pe termen lung
Datorii financiare pe termen lung

Alte datorii pe termen lung


Provizioane
Capital propriu
TOTAL ACTIV
TOTAL CAPITALURI SI DATORII
Indicatori modificare relativ N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8

Cifra de afaceri neta


Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare - total
Cheltuieli monetare de exploatare

Ajustri de valoare privind imobilizrile,


activele circulante si provizioanele

Cheltuieli din exploatare - total


Rezultatul din exploatare
Venituri financiare
Ajustri de valoare privind imobilizrile
financiare i investiiile financiare
deinute ca active circulante

Cheltuieli privind dobnzile


Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Rezultatul curent
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut
Impozit pe profit
Alte impozite neprezentate la
elementele de mai sus
Rezultatul net
EBT
EBIT
EBITDA
9 10
9 10
1D - Analiza financiar - Indicatori
Completarea informaiilor se face n mod automat, n baza informaiilor introduse n Proiectia bilanului la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de impleme
foile de lucru 1.A-Bilanul i 1.B-Contul de profit i pierdere, precum i a Analizei operare a investitiei
financiare extinse (foaia de lucru 1C)

Indicatori de echilibru financiar N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8


AN (Activ net) = Activ total - Datorii totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FR (Fond de rulment ) = Capital propriu + Datorii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
termen lung - Imobilizari
NFR (necesar de fond de rulment) = Active 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
curente cu exceptia trezoreriei - Datorii curente
cu exceptia trezoreriei
TN (trezoreria neta) = FR - NFR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CF (cash flow) = variatia (D) TN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rata de acoperire a NFR din FR = NFR/FR

Solduri intermediare de gestiune N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8


CA (Cifra de afaceri neta) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din exploatare - total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli din exploatare - total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rexpl (Rezultatul din exploatare) = Venituri din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare - Cheltuieli de exploatare
Venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rfin (Rezultatul financiar) = Venituri financiare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli financiare
Rcrt (Rezultatul curent) = Rexpl + Rfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rextr (Rezultatul extraordinar) = Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
extraordinare - Cheltuieli extraordinare
Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R brut (Rezultatul brut) = Rcrt + Rextr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RN (Rezultatul net) = R brut - impozit pe profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBT (Rezultat inainte de impozit) = RN + impozit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


pe profit
EBIT (Rezultat inainte de dobanzi si impozit) = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBT + dobanzi
Pagina _____ din _____
EBITDA (Rezultat inainte de amortizare, dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
si impozit) = EBIT + amortizare

Rate de marja N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8


R_Rexp = Rezultat exploatare / CA
R_Rfin = Rezultat financiar / CA
R_Rextr = Rezultat extraordinar / CA
R_Rbrut = Rezultat brut / CA
R_RN (sau R_PN) = Rezultat net (profit net) / CA

R_EBITDA = EBITDA / CA
R_EBIT = EBIT / CA

Rate de rentabilitate N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8


Profit net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBIT - impozit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active
Rata Rentabilitii economice
descompunere ROA = R_PN viteza de rotatie a
activelor
R_PN = PN/CA
viteza de rotatie a activelor = CA/Active
ROE (rentabilitatea capitalului propriu) =
PN/CPR Rata rentabilitii financiare
descompunerea ROE = R_PN viteza de rotatie a
activelor
R_PN
rata de structura aferenta capitalului propriu
= PN/CA
viteza de rotatie a activelor = CA/Active
rata de structura aferenta capitalului propriu =
Active/CPR
Rec (rentabilitatea capitalului investit) = (EBIT-
impozit)/capital investit, unde CI=CPR+DTL+prov

descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit)


viteza de rotatie a activelor rata de structura
aferenta capitalului investit
R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA
viteza de rotatie a activelor = CA/Active
rata de structura aferenta capitalului investit =
Active/cap investit
efect de levier = ROE-Rec
Pagina _____ din _____
Durate de rotatie N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8
Durata de rotatie a activelor totale = (Active
totale / CA) 360
Durata de rotatie a activelor imobilizate = (Active
imobilizate / CA) 360
Durata de rotatie a activelor curente = (Active
curente / CA) 360
Durata de rotatie a stocurilor = (Stocuri / CA)
360
Durata de rotatie a creantelor = (Creante / CA)
360
Durata de rotatie a furnizorilor = (Furnizori / CA)
360
Viteze de rotatie N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8
Viteza de rotatie a activelor totale = CA / Active
totale
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = CA /
Active imobilizate
Viteza de rotatie a activelor curente = CA / Active
curente
Viteza de rotatie a stocurilor = CA / Stocuri
Viteza de rotatie a creantelor = CA / Creante
Viteza de rotatie a furnizorilor = CA / Furnizori

Rate de lichiditate N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8


lichiditatea curenta = active curente / datorii
curente
lichiditatea intermediara = (active curente -
stocuri) / datorii curente
lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii
curente

Rate de solvabilitate si indatorare N-2 N-1 N 1 2 3 4 5 6 7 8


Rata solvabilitii = Active totale/ Datorii curente

Rata solvabilitatii generale = Active totale /


Datorii totale

Pagina _____ din _____


Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital
propriu/capital propriu+datorii pe termen mediu
i lung, peste 1 an
Ponderea capitalului propriu in activ = Capital
propriu / Activ
Levier = Datorii pe termen lung / Capital propriu

Grad de indatorare pe termen lung = Datorii pe


termen lung / Activ
Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii pe
termen scurt
de/indatorare
Activ
Grad total = Datorii totale / Activ

Pagina _____ din _____


erioada de implementare si

9 10
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

9 10
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

Pagina _____ din _____


0 0

9 10

9 10
0 0
0 0

Pagina _____ din _____


9 10

9 10

9 10

9 10

Pagina _____ din _____


Pagina _____ din _____
1E -Verificarea ncadrrii solicitantului n categoria ntreprinderilor n dificultate

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie s nu se ncadreze n categoria ntreprinderilor n dificultate.


Verificarea de la pct. 1) se face n mod automat, n baza informaiilor introduse deja. Verificarea de la pct. 1) nu este aplicabil
ntreprinderilor ce au mai puin de 3 ani de la nfiinare.
Punctele 2) i 3) de mai jos fac obiectul Declaraiei de eligibilitate, pe propria rspundere.

O ntreprindere este considerat a fi n dificultate dac este ndeplinit cel puin una dintre urmtoarele condiii*:

1) Cnd mai mult de jumtate din capitalul social subscris a disprut din cauza pierderilor acumulate.
(Aceast situaie survine atunci cnd deducerea pierderilor acumulate din rezerve (i din toate celelalte elemente
considerate n general ca fcnd parte din fondurile proprii ale societii) conduce la un cuantum cumulat negativ care
depete jumtate din capitalul social subscris)

i) Se calculeaz Rezultatul total acumulat al solicitantului


Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului financiar
Rezultatul total acumulat
Dac Rezultatul total acumulat este pozitiv, atunci solicitantul nu se ncadreaz n categoria ntreprinderilor n dificultate.

ii) Dac Rezultatul total acumulat este negativ (Pierdere acumulata), atunci se calculeaz Pierderile de capital (Pierderea
acumulata + Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve)
Capital social subscris si varsat
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Pierdere de capital (dac rezultatul este negativ)
iii) Dac valoarea rezultat este pozitiv (>=0), ori valoarea rezultat negativ reprezint cel mult 50% din Capital social
subscris si vrsat, atunci solicitantul nu se ncadreaz n categoria ntreprinderilor n dificultate.
Rezultat: Solicitantul nu se ncadreaz n categoria ntreprinderilor n dificultate

2) Atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau ndeplinete criteriile prevzute de
legislaia naional pentru iniierea unei proceduri colective de insolven la cererea creditorilor si.
3) Atunci cnd ntreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a rambursat nc mprumutul sau nu a ncetat garania sau a
primit ajutoare pentru restructurare i face nc obiectul unui plan de restructurare.

*) n conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii
de ajutoare compatibile cu piaa intern n aplicarea articolelor 107 i 108 din tratat

Pagina _____ din _____


ui n categoria ntreprinderilor n dificultate

egoria ntreprinderilor n dificultate.


aiilor introduse deja. Verificarea de la pct. 1) nu este aplicabil

te, pe propria rspundere.

deplinit cel puin una dintre urmtoarele condiii*:

a disprut din cauza pierderilor acumulate.


rilor acumulate din rezerve (i din toate celelalte elemente
oprii ale societii) conduce la un cuantum cumulat negativ care

0.00
0.00
0.00
itantul nu se ncadreaz n categoria ntreprinderilor n dificultate.

acumulata), atunci se calculeaz Pierderile de capital (Pierderea


Rezerve)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ea rezultat negativ reprezint cel mult 50% din Capital social
categoria ntreprinderilor n dificultate.
a ntreprinderilor n dificultate

i colective de insolven sau ndeplinete criteriile prevzute de


ctive de insolven la cererea creditorilor si.
re i nu a rambursat nc mprumutul sau nu a ncetat garania sau a
ul unui plan de restructurare.

2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii


107 i 108 din tratat

Pagina _____ din _____


2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile


Nr. crt Denumirea capitolelor i subcapitolelor Total eligibil Total neeligibil
Baza TVA elig. Baza TVA ne-elig.
CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilitilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1 Construcii i instalaii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Dotri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalaii de lucru, mobilier, echipamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
informatice, birotic
4.2.2 Echipamente specifice n scopul obinerii unei economii de energie, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sisteme care utilizeaz surse regenerabile/ alternative de energie
4.3 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Cheltuieli diverse i neprevzute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 6 Cheltuieli cu activitile obligatorii de publicitate i informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitile obligatorii de publicitate i informare aferente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proiectului

Pagina _____ din _____


TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 8 Cheltuieli cu activiti specifice prioritii de investiie
8.1 Cheltuieli cu activiti de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proceselor
8.2 Cheltuieli cu activiti de certificare/recertificare a sistemelor de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
management
8.3 Cheltuieli cu activiti de internaionalizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
din care C+M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr crt SURSE DE FINANARE Valoare (lei)


I Valoarea total a cererii de finantare, din care : 0.00
I.a. Valoarea totala neeligibil, inclusiv TVA aferenta 0.00
I.b. Valoarea totala eligibil 0.00
II Contribuia total a solicitantului, din care : 0.00
II.a. Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile 0.00
II.b. Contribuia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta 0.00

III Finanarea nerambursabil total solicitat 0.00

SURSE DE FINANARE pe tipuri de ajutor


Componenta finanabil prin ajutor de stat regional, din care: 0.00
- cheltuieli eligibile 0.00
- cheltuieli neeligibile 0.00
Componenta finanabil prin ajutor de minimis, din care: 0.00
- cheltuieli eligibile 0.00 Nu poate depi 20% din valoarea eligibil total a proiectului
- cheltuieli neeligibile 0.00
Valoarea eligibil a proiectului 0.00
Valoarea neeligibil a proiectului 0.00
Valoarea total a proiectului 0.00

Pagina _____ din _____


Cuantumul ajutorului regional solicitat 0.00 Conform sectiunii 1.7. Rata de cofinanare acordat... din Ghidul specific.
Cuantumul ajutorului de minimis solicitat 0.00 Conform sectiunii 1.7. Rata de cofinanare acordat... din Ghidul specific, n limita plafonului
minimis aplicabil.

Finanarea nerambursabil total solicitat 0.00

Contribuia total a solicitantului, din care: 0.00


- contribuia la componenta finanabil prin ajutor regional 0.00
- contribuia la componenta finanabil prin ajutor de minimis 0.00

Pagina _____ din _____


TOTAL

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

Pagina _____ din _____


0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Pagina _____ din _____


n limita plafonului de

Pagina _____ din _____


2B - Planul investitional
Completai proiectia financiara privind costurile investitiei pe anii de implementare (an 14), in functie de perioada de implementare a proiectului.
Coloana "Total ani" verifica suma costurilor anuale cu costul total al investitiei, conform bugetului. Mesajul "Eroare!" se va afisa daca suma valorilor aferente anilor 1...3 nu este
egala cu valoarea din buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere")

Implementare
Capitol Denumire Buget cerere Total ani
an 1 an 2 an 3
CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilitilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1 Construcii i instalaii 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Dotri 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalaii de lucru, mobilier, echipamente 0.00 0.00 0.00 0.00
informatice, birotic
4.2.2 Echipamente specifice n scopul obinerii unei economii de energie, sisteme care 0.00 0.00 0.00 0.00
utilizeaz surse regenerabile/ alternative de energie
4.3 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Cheltuieli diverse i neprevzute 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____


CAP. 6 Cheltuieli cu activitile obligatorii de publicitate i informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitile obligatorii de publicitate i informare aferente proiectului 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00


CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 0.00 0.00 0.00 0.00
0 TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 8 Cheltuieli cu activiti specifice prioritii de investiie
8.1 Cheltuieli cu activiti de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor 0.00 0.00 0.00 0.00

8.2 Cheltuieli cu activiti de certificare/recertificare a sistemelor de management 0.00 0.00 0.00 0.00
8.3 Cheltuieli cu activiti de internaionalizare 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 8 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00

Implementare
SURSE DE FINANTARE Buget cerere Total ani
an 1 an 2 an 3
Valoarea total a cererii de finantare: 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribuia proprie total (la cheltuieli eligibile i neeligibile), asigurat din: 0.00 0.00 0.00 0.00
- Surse proprii 0.00 0.00 0.00
- Imprumuturi bancare / surse imprumutate 0.00 0.00 0.00
Finanarea nerambursabil total solicitat 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina _____ din _____


Se va completa foaia de lucru 3A- Imobilizri doar n cazul cererilor de finanare care includ investiii
iniiale legate de diversificarea unei uniti.
Valoarea contabil a activelor reutilizate (tangibile i intangibile), nscris in contabilitatea
solicitantului la sfritul anului fiscal anterior depunerii cererii de finanare, reprezentat din
valoarea contabil net (i.e. valoarea de intrare minus amortizarea)

valoarea contabil % de reutilizare


a
net (i.e. valoarea activelor(tangib
Active reutilizate (tangibile i intangibile) Valoare
de intrare minus ile i
amortizarea) intangibile)

Activ 1 0.00 0.00% 0.00


Activ 2 0.00 0.00% 0.00
Activ 3 0.00 0.00% 0.00
Activ 4 0.00 0.00% 0.00
Activ 5 0.00 0.00% 0.00
Activ 6 0.00 0.00% 0.00
Activ 7 0.00 0.00% 0.00
Activ 8 0.00 0.00% 0.00
Activ 9 0.00 0.00% 0.00
Activ 10 0.00 0.00% 0.00
Activ 11 0.00 0.00% 0.00
Activ 12 0.00 0.00% 0.00
Activ 13 0.00 0.00% 0.00
Activ 14 0.00 0.00% 0.00
Activ 15 0.00 0.00% 0.00
Activ 16 0.00 0.00% 0.00
Activ 17 0.00 0.00% 0.00
Activ 18 0.00 0.00% 0.00
Activ 19 0.00 0.00% 0.00
Activ 20 0.00 0.00% 0.00
Activ 21 0.00 0.00% 0.00
Activ 22 0.00 0.00% 0.00
Activ 23 0.00 0.00% 0.00
Activ 24 0.00 0.00% 0.00
Activ 25 0.00 0.00% 0.00
Activ 26 0.00 0.00% 0.00
Activ 27 0.00 0.00% 0.00
Activ 28 0.00 0.00% 0.00
Activ 29 0.00 0.00% 0.00
Activ 30 0.00 0.00% 0.00
Total 0.00 0.00