Sunteți pe pagina 1din 12

UNITATEA DE NVMNT: coala Gimnaziala George Apostu Stanisesti

Profesor: Obreja Andrei


MANUAL: Manual Limba Moderna Engleza pentru clasa a IV-a
Clasa a-IV-a (L1) 2 ore / sptmn,
Aria curricular : Limb i comunicare

PLANIFICARE UNITILOR DE NVARE


LIMBA ENGLEZ
AN SCOLAR 2017 - 2018

SEMESTRUL I

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Recapitularea noiunilor din clasa a III-a 1.1 - exerciii de corelare; Postere Evaluare
Tema: Copilul despre sine/Animale 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Jocuri frontala
Vocabular: insusiri fizice si morale, - exerciii de confirmare a nelegerii globale a
1.3 Fise Test
partile corpului, imbracaminte, unui text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini
2.3 simple (de ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Jucarii predictiv
culori,animale salbatice si animale manualul
deseneaz etc.);
domestice - exerciii de rspuns la
Gramatica: prezentul simplu (every day), comenzi/ntrebri/formule de comunicare n
prezentul continuu (now), can/cant, societate;
have got, substantivul (nr plural), - dialoguri, conversaii;
articolul nehotarat si hotarat, adjectivul - joc de rol;
posesiv (singular) - activiti de simulare;
Functii comunicative: a saluta si a
raspunde la salut, a se prezenta si a
prezenta pe cineva, a identifica elemente
din universaul familiar, a descrie
persoane, animale, locuri, a exprima
ceea ce iti place

Unitatea de nvare nr 2: Unit 1


Numr de ore alocate:
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Obs.
materiale
1a Hello 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare
1b The Mirror 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Fise de frontala
1c Super Gran - exerciii de confirmare a nelegerii globale a unui text
2.1 lucru
Tema: membrii familiei audiat, prin ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. bifeaz,
2.2 ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.); ilustratii
Cultur i civilizaie: nume i
2.3 - exerciii de repetare dup model;
prenume tipice
Vocabular: tri i naionaliti
3.2 - exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
- alctuire de enunuri cu elementele de vocabular i structuri
Gramatica: Verbul to be, to 4.1 noi;
have got, verbul can, - joc-concurs pentru alctuirea de propoziii coerente
adjectivele posesive coninnd mai multe cuvinte noi;
Functii comunicative: - dialoguri, conversaii;
- a saluta si a raspunde la salut, - joc de rol;
- a se prezenta i a prezenta pe - activiti de simulare;
cineva - exerciii de copiere;
- a angaja i a ncheia un schimb -completare de text lacunar;
verbal
- a descrie persoane
- a cere i a da informaii (de ordin
personal)

Unitatea de nvare nr 3: Unit 2


Numr de ore alocate:
Coninuturi CS Activiti de nvare Resurse Evaluare Obs.
materiale
2a Chores 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare
2b Waterland 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala
2 c A wonderful time 2.1 - exerciii de confirmare a nelegerii globale a Ilustratii
Tema: Familia/Activitati 2.2 unui text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini
Fise de lucru
Vocabular: membrii familiei, ocupatii, simple (de ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz,
2.3 deseneaz etc.);
Gramatica: prezentul continuu 3.2 - exerciii de repetare dup model;
(afirmativ), prepoziii 4.1 - exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
Functii comunicative: a angaja si a - alctuire de enunuri cu elementele de
incheia un schimb verbal,a cere si a da vocabular i structuri noi;
informatii de ordin personal, a relata - joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
activitati la prezent coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Checkpoint units 1-2 13 -diverse exercitii de aprofundare a notiunilor Fise Evaluare
23 invatate individuale si frontala
31 - exercitii de verificare a notiunilor si
pe grupe
41 competentelor acumulate
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare
competentelor acumulate individuala scrisa

Unitatea de nvare nr 4: Unit 3


Numr de ore alocate:

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Obs.


materiale
3a In town 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare
3b A new scarf 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala
3c The Green Cross code - exerciii de confirmare a nelegerii globale a unui
2.1 Ilustratii
Tema: Casa text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini simple (de
2.2 ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.); Fise de
Vocabular: cladiri, imbracaminte
2.3 - exerciii de repetare dup model; lucru
Gramatica: Prepoziii de loc,
3.2 - exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
Substantivul numrul plural - alctuire de enunuri cu elementele de vocabular i
4.1
Functii comunicative: a descrie locuri, a structuri noi;
identifica elemente din universal - joc-concurs pentru alctuirea de propoziii coerente
familiar, a relata activitati la prezent coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de nvare nr 5: Unit 4


Numr de ore alocate:
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare
materiale
4a A space trip 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare
4b XL in concert 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala
4c a Happy person - exerciii de confirmare a nelegerii globale a unui text
2.1 Ilustratii
Tema: Familia: srbtori n familie audiat, prin ndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
2.2 bifeaz, ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.); Fise de
Vocabular: ocupatii, activitti
2.3 - exerciii de repetare dup model; lucru
Gramatica: present simplu- actualizare,
3.2 - exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
4.1 - alctuire de enunuri cu elementele de vocabular i
adverbe, prepozitii de timp structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii coerente
Functii comunicative: a cere si a da coninnd mai multe cuvinte noi;
informatii de ordin personal, a exprima - dialoguri, conversaii;
dorinte, a relata activitati la prezent - joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Checkpoint 2: Units 3-4 1.1 - diverse exercitii de aprofundare a notiunilor invatate Manual Evaluare
1.2 - exercitii de verificare a notiunilor si competentelor Poster frontala
acumulate
2.1 Ilustratii
2.2 Fise de
2.3 lucru
3.2
4.1
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare
competentelor acumulate individuala scrisa

Unitatea de nvare nr 6: Unit 5


Numr de ore alocate:
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Obs.
materiale
5a The country code 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare
5b Yes, doctor 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala
5c Stay healthy - exerciii de confirmare a nelegerii
2.1 Ilustratii
Tema: Activitati globale a unui text audiat, prin
Vocabular: boli i remedii 2.2 ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. Fise de
Gramatica: prepozitiile de loc (at, in, on), must/mustnt, 2.3 bifeaz, ncercuiete, mimeaz, deseneaz lucru
should/shouldnt, pronumele personale 3.2 etc.);
Functii comunicative: a identifica elemente din universul, 4.1 - exerciii de repetare dup model;
familiar, a cere si a da informatii, a propune si a cere - exerciii de corectare a pronuniei i
cuiva sa faca ceva, a exprima ceea ce iti place sau ceea ce intonaiei;
nu iti place, a localiza obiecte - alctuire de enunuri cu elementele de
vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de
propoziii coerente coninnd mai multe
cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de nvare nr 7: Unit 6


Numr de ore alocate:
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Obs.
materiale
6a Yumville 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare
6b Meal time! 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala
6c On the shelves - exerciii de confirmare a nelegerii globale a unui text
2.1 Ilustratii
audiat, prin ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. bifeaz,
Tema: Mancare 2.2 ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.); Fise de
Vocabular: Cumparaturi, feluri 2.3 - exerciii de repetare dup model; lucru
de mancare 3.2 - exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
Gramatica: much/many/a lot of, 4.1 - alctuire de enunuri cu elementele de vocabular i structuri
some/any, prepozitii de loc noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii coerente
Functii comunicative: a exprima coninnd mai multe cuvinte noi;
ceea ce iti place sau ceea ce nu iti - dialoguri, conversaii;
place - joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Checkpoint 2: Units 5-6 1.1 - diverse exercitii de aprofundare a notiunilor invatate Manual Evaluare
1.2 - exercitii de verificare a notiunilor si competentelor acumulate Poster frontala
2.1 Ilustratii
2.2 Fise de
2.3 lucru
3.2
4.1
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si competentelor Fisa Evaluare
acumulate individuala scrisa

SEMESTRUL II
Unitatea de nvare nr 8: Unit 7
Numr de ore alocate:
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Obs.
materiale
7a Animal elections 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare
7b The new president 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala
7c animal homes - exerciii de confirmare a nelegerii globale a unui
2.1 Ilustratii
Tema: Animale text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini simple (de
Vocabular: animale salbatice si animale
2.2 ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.); Fise de
domestice, caracteristici 2.3 - exerciii de repetare dup model; lucru
Gramatica: comparativul 3.2 - exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
Functii comunicative: a identifica elemente 4.1 - alctuire de enunuri cu elementele de vocabular
din universul familiar, a descrie animale, a i structuri noi;
exprima ceea ce iti place sau ceea ce nu iti - joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
place coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de nvare nr 9: Unit 8


Numr de ore alocate:
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Obs.
materiale
8a A little green man 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare
8b Who was it? - rspunsuri la ntrebri de control;
8c Just the other day 1.2 - exerciii de confirmare a nelegerii globale a Poster frontala
Tema: copilul despre sine 2.1 unui text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini Ilustratii
Vocabular: adjective, cldiri simple (de ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz,
2.2 Fise de
Gramatica: was/were deseneaz etc.);
2.3 - exerciii de repetare dup model; lucru
Functii comunicative: a identifica elemente
din universul familiar, a exprima ceea ce iti
3.2 - exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
place sau ceea ce nu iti place, a descrie 4.1 - alctuire de enunuri cu elementele de vocabular
sentimente i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Checkpoint 2: Units 7- 1.1 - diverse exercitii de aprofundare a notiunilor invatate Manual Evaluare
8 1.2 - exercitii de verificare a notiunilor si competentelor acumulate Poster frontala
2.1 Ilustratii
2.2 Fise de lucru

Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si competentelor Fisa Evaluare scrisa


acumulate individuala

Unitatea de nvare nr 10: Unit 9


Numr de ore alocate:
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Obs.
materiale
9a Knights and castles 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare
9b it kicked me! 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala
9c A knight for a day! 2.1 - exerciii de confirmare a nelegerii globale a unui Ilustratii
Tema: cultura si civilizatie 2.2 text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini simple (de
Fise de
Vocabular: Personaje de poveste ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
2.3 - exerciii de repetare dup model; lucru
Gramatica: present simplu i present
continuu 3.2 - exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
Functii comunicative: a identifica elemente 4.1 - alctuire de enunuri cu elementele de vocabular i
din universul familiar, a descrie personaje structuri noi;
de poveste, a relata o intamplare la trecut - joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de nvare nr 11: Unit 10


Numr de ore alocate:
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.
materiale ore
10a Willows story 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare 1
10b I love this tree 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala
10c A better place - exerciii de confirmare a nelegerii globale
2.1 Ilustratii
Tema: Mediul inconjurator a unui text audiat, prin ndeplinirea unei
Vocabular: ocupatii, persoane
2.2 sarcini simple (de ex. bifeaz, ncercuiete, Fise de
cunoscute 2.3 mimeaz, deseneaz etc.); lucru
Gramatica: present simplu 3.2 - exerciii de repetare dup model;
Functii comunicative: a identifica 4.1 - exerciii de corectare a pronuniei i
elemente din universul familiar, a intonaiei;
descrie o persoana celebra, a relata - alctuire de enunuri cu elementele de
activitati la prezent vocabular i structuri noi;
- joc-concurs pentru alctuirea de propoziii
coerente coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Checkpoint 2: Units 9-10 1.1 - diverse exercitii de aprofundare a notiunilor Manual Evaluare 2
1.2 invatate Poster frontala
- exercitii de verificare a notiunilor si
2.1 Ilustratii
competentelor acumulate
2.2 Fise de
2.3 lucru
3.2
4.1
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1
competentelor acumulate individuala scrisa

Unitatea de nvare nr 12: Unit 11


Numr de ore alocate:
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Obs.
materiale
11a The fairy garden 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare
11b Helping Erlina 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala
11c The wishing well - exerciii de confirmare a nelegerii globale a unui
2.1 Ilustratii
Tema: animale de poveste text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini simple (de
Vocabular: lunile anului, numeralele 2.2 ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.); Fise de
ordinale 2.3 - exerciii de repetare dup model; lucru
Gramatica: questions words, will 3.2 - exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
Functii comunicative: a identifica 4.1 - alctuire de enunuri cu elementele de vocabular i
elemente din universul familiar, a descrie structuri noi;
animale de poveste, a vorbi despre viitor - joc-concurs pentru alctuirea de propoziii coerente
coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de nvare nr 12: Unit 12


Numr de ore alocate:
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Obs.
materiale
12a Were going to fly 1.1 - exerciii de corelare; Manual Evaluare
12b Port Fairy 1.2 - rspunsuri la ntrebri de control; Poster frontala
12c Fly away - exerciii de confirmare a nelegerii globale a unui
2.1 Ilustratii
Tema: vacante text audiat, prin ndeplinirea unei sarcini simple (de
Vocabular: activitati de vacanta, obiecte 2.2 ex. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.); Fise de
pentru vacanta 2.3 - exerciii de repetare dup model; lucru
Gramatica: be going to 3.2 - exerciii de corectare a pronuniei i intonaiei;
Functii comunicative: a identifica 4.1 - alctuire de enunuri cu elementele de vocabular i
elemente din universul familiar, a structuri noi;
descrie personaje de poveste, a vorbi - joc-concurs pentru alctuirea de propoziii coerente
despre viitor coninnd mai multe cuvinte noi;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- activiti de simulare;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Checkpoint 2: Units 9-10 1.1 - diverse exercitii de aprofundare a notiunilor Manual Evaluare
1.2 invatate Poster frontala
2.1 - exercitii de verificare a notiunilor si competentelor Ilustratii
acumulate
2.2 Fise de
2.3 lucru
3.2
4.1
Round up & Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si competentelor Fisa Evaluare
acumulate individuala scrisa