Sunteți pe pagina 1din 1

PROMISIUNE BILATERAL

DE
VNZARECUMPRARE

ntre:
Subscrisa S.C. ROCK DEVELOPMENT INVESTMENT S.R.L., persoan
juridic romn, societate nfiinat potrivit legilor romne, avnd sediul social n
Mun. Bucureti str. Veseliei nr. 3-5, corp C, etaj 1, biroul nr. 7, sector 5, nmatriculat la
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti sub nr. J40/3926/2014,
cod nregistrare fiscal RO 32999320, legal reprezentat prin administator
....... .............................., cettean romn, cu domiciliul n Mun.............
Bld. ........... bl. ................, sc. ............., et. ....... judeul ..........., posesor al CI seria ....
nr. ........ eliberat la data de ....... de ctre ..............., CNP ......................, n calitate de
Promitent-Vnztoare,
i
................................., cettean romn, necstorit, cu domiciliul n Mun. ........
Str........ nr. ..., bl...., sc...., et...., ap. ....., judeul ....., posesor al CI seria .... nr. .........

~1~