Sunteți pe pagina 1din 215

OSHO

Frica
S nelegem i s acceptm
nesigurana vieii
Cuprins

1. S n e le g e m f r ic a .....................................................................................9
De u n d e vin e frica? U nde se d u ce ea? 15
n g ro p a t de v iu 20
A t t de m u lte de f cu t, a t t de p u in tim p 27
n e le g e re a e ch eia 34
N esig u ra n d ivin 39

2 . S p eria t de m o arte - exp lo rare a rd cin ilo r fric ii.......................4 2


R ealiti: E stul i V estu l 59
P sih o lo gic versus fiz ic 73
C u n o scu t versus n e c u n o sc u t 84
Frica de v ia 93

3. In c e rtitu d in e si
i
n e c u n o s c u t-m is te ru l n c re d e rii 99
De la cu n o a te re la in o ce n 103
n c re d e re a n v o ce a in terio ar 105
M ic-te aa cu m te fa ce iu b irea s te m iti 111
S cu fu n d a re a n v id 120
n c h iso a re a lu i eu" 126

4 . A le g e s faci d ragoste, nu s te te m i - n c re d e re a n sine


si
i
n c e ila li i..............................................................................................1 3 4
F r ic a d e in t im it a t e 138
F r ic a d e t in e n s u i 144
C e a la lt la tu r a iu b ir ii 149
5. G sirea u n ei ci spre nen fricare -
o bse rvaii i m e d it a ii.............................................................
N u m ai fu g i 161
P re o cu p a t de sin e sau c o n tie n t de sin e? 162

T eam a de a rm n e t c u t 163
C n d ceva te sperie, p tru n d e n acel lu cru 165

A i grij la cele d ou e x trem e 167


N u te grbi 168
N u fa ce din curaj u n e l 170
T eam a de a exp ira 172
D ac sim i fric, accep t-o 175
N im ic de p ie rd u t 179
B u cu ria este a n tid o tu l 182
Ptrunde n frica ta.
Intr n tcere pn n miezul ei,
pentru a-i putea sonda profunzimile.
Iar uneori vei vedea c nu e foarte profund.

O P O V E ST E ZEN:

Un om care mergea pe timp de noapte a alunecat


i a czut de pe o crare pietroas. Temndu-se
c va cdea n hu sute de metri, ntruct tia c dincolo
de crare se lsa o vale adnc, s-a agat de o creang
ce atrna peste marginea drumului. n ntunericul nopii,
tot ceea ce putea vedea sub el era un abis infinit.
A strigat, iar strigtului su i-a rspuns ecoul -
nu era nimeni care s-l aud.
i-l poi imagina pe acest om, i chinul Iui ce a durat
ntreaga noapte. n orice moment simea c jos l atepta
moartea, minile i se rceau, creanga i aluneca printre
degete... dar a reuit s rmn agat de ea, iar, pe cnd
soarele rsrea, el s-a uitat n jos... i a nceput s rd!
Nu exista nici un abis. La doar civa centimetri sub
picioarele lui era o teras acoperit cu pietri.
Ar fi putut s se odihneasc acolo toat noaptea,
s doarm bine - tearasa era suficient de mare - ns,
dimpotriv, ntreaga noapte a fost un comar pentru el.
Din proprie experien i pot spune c frica nu este mai
adnc de civa centimetri. Rmne ca tu s alegi dac
te agi de creang i i transformi viaa ntr-un comar
sau dac dai drumul crengii i stai pe picioarele tale.
Nu ai de ce s te temi.

OSHO
S nelegem frica

Frica este la fel de lip sit de s u b s ta n p re cu m o um br,


dar ea exist. i u m b ra e x ist - lip sit de su b sta n , n ega
tiv, d ar e x ist -, iar u n e o ri u m b ra p o ate avea u n im p a ct
u ria a su p ra ta. n tr-o ju n g l In care se ap ro p ie n oaptea,
te p o i sp e ria p n i de u m b ra ta. n tr -u n loc izolat, pe
o crare sin gu ratic, o p o i lu a la g o a n din c a u za propriei
ta le u m b re. Fuga ta v a fi real, dar c a u z a ei v a fi lip sit
de su b sta n .
P oi fu g i de o fu n ie g n d in d u -te c este u n arpe; dac
te v e i n to a rce i v e i privi cu atenie, vei rde p en tru c totu l
i se v a p rea stupid. D ar o a m en ii se tem s v in n locu ri
n care ex ist fric. O a m en ii su n t m ai sp eriai de fric dect
de orice altceva, p e n tru c n s i e x iste n a fricii i zd ru n
cin tem eliile.
Z d ru n cin a re a tem eliilo r este fo arte real, re in e lu cru l
acesta. Frica este ca u n vis, ca u n com ar, dar d u p ce te
tre z e ti d in tr-u n com ar, se n za iile n c p ersist, efectele
t rzii se fa c n co n tin u are-sim ite. R esp iraia i s-a sch im
bat, tra n sp iri, c o rp u l n c i trem u r, e ti n fie r b n ta t.
10 OSHO

A cu m tii c a fo st doar un comar, u n vis, ceva lipsit de sub


sta n , dar ch ia r i a ce a st cu n o a te re are n ev o ie de tim p
p e n tr u a p tru n d e n a d n c u l fiin e i ta le. n tr e tim p ,
e fe ctu l v is u lu i lip sit de s u b s ta n v a co n tin u a . Frica este
u n com ar.
D in ce este p l m d it frica? Frica este p l m d it din
n e c u n o a te re a p ro p riu lu i sine. E x ist n u m a i o s in g u r
fric; ea se m a n ife s t n m u lte felu ri, se p o a te m a n ife sta
n o m ie de feluri, dar, n esen , frica este u n a singur, i
a n u m e a ce e a c: n a d n c u l m eu, s-ar p u te a s n u f iu .
i, n tr-u n fel, este a d e v ra t c n u eti. D u m n eze ire a este,
tu nu. G azd a n u este, oaspetele, da. i, p e n tru c e ti su sp i
cios - iar s u sp iciu n e a ta e ste n te m e ia t -, n u p riv e ti n
tin e. C o n tin u i s te p r e fa c i c eti; tii c d a c p riv e ti
n tin e, n u eti! n e le g e r e a a ce a sta e ste u n a p ro fu n d ,
tacit. N u in telectu a l , ci existen ial; e acolo, n a d n cu l
tu , s e n tim e n tu l c S-ar p u te a s n u fiu . M ai b in e n u
p rivesc n u n tru . Voi c o n tin u a s p rivesc n afar". M car
n fe lu l a ce sta te p c le ti singur, p stre zi in ta c t ilu zia c
Eu sunt". D ar fiin d c s e n tim e n tu l a ce s ta eu sun t" este
u n u l fals, el d n a te re fricii. tii c orice l p oate distruge,
orice n t ln ire in terio ar l p o ate sp ulbera. P oate fi sp u lb e
rat de iubire, p oate fi sp u lb e ra t de o b o a l grav, p o ate fi
sp u lb e ra t d a c v e zi pe cin e v a m urin d. P oate fi sp u lb e ra t
n m u lte felu ri, este fo a rte fragil. l g e stio n e zi cu m v a p rin
fa p tu l c n u p riv e ti n interior.

Mulla Nasruddin cltorea cu trenul. Controlo


rul a venit la el i i-a cerut biletul. Nasruddin s-a uitat
prin toate buzunarele, prin toate valizele, dar n-a gsit
biletul. A nceput s transpire i era din ce n ce mai
Frica 11

speriat. i atunci controlorul i-a spus: Domnule, dar


ntr-unul din buzunare n-ai cutat nc. De ce nu v
uitai i acolo?"
Mulla Nasruddin i-a rspuns: V rog, nu vorbii
de buzunarul acela. Acolo n-am de gnd s caut.
E ultima mea speran! Dac am s caut i n buzu
narul acela i n-am s-l gsesc, atunci este pierdut,
i nu mai poate fi gsit nicieri. Cu voia dumnea
voastr, voi cuta n orice alt loc; acel buzunar este
singura mea salvare, nc mai pot s sper c biletul
este acolo. L-am lsat deoparte n mod voit i nu l voi
atinge. Fie c pot sau nu s gsesc biletul acolo, nu m
voi uita n acel buzunar".

La fel se n tm p l i cu egoul. N u p riveti n tine, a ceasta


este u ltim a ta sp eran : Cine tie? P oate e acolo". D ar d ac
te uii, in tu iia i s p u n e c n u este acolo.
A c e st ego fals, pe care l-ai creat aleg n d s n u c a u i n
tine, ci s c a u i to t tim p u l n a fa ra ta, este rd cin a fricii
tale. i v a fi fric de to a te acele sp aii n care tre b u ie s te
u ii. i v a fi fric de fru m u s e e , p e n tr u c fru m u s e e a
te a ru n c n in terio ru l tu . U n rsrit fru m o s, i to a te acele
cu lo ri lu m in o a se din n o ri - i v a fi fric s te uii, p en tru
c a s e m e n e a fr u m u s e e te v a a ru n c a n in te r io ru l t u .
A s e m e n e a fru m u s e e i o p re te g n d ire a n loc: p e n tru
o clip, m in te a este a t t de co p leit, n c t u it s g n
deasc, u it s se to t n v rt i s to t eas. P lvrgeala
in terio ar se oprete, iar tu te tre z e ti b ru sc n u n tr u l tu.
O a m en ii se tem de m u zica m in u n at, o am en ii se tem de
p o e zia m in u n at , o a m en ii se tem de in tim ita te a p ro fu n d .
12 OSHO

P o v e tile de d ra go ste ale o a m e n ilo r s u n t d o a r a v e n tu ri


rapide. N im en i n u p tru n d e a d n c n fiin a celu ilalt, p en
tr u c a tu n c i cn d te a d n c e ti n fiin a c e lu ila lt, a p are
fric a - la c u l fiin e i c e lu ila lt te v a re fle c ta pe tin e n su i,
n acel lac, n acea o g lin d a fiin e i celu ilalt, d a c n u te v e zi
nicieri, d ac o glin d a rm n e goal, dac n u re fle c t nim ic,
a tu n ci ce se v a n t m p la ?
O a m e n ii se te m de iubire. Se p re fa c doar, jo a c to t felu l
de jo c u r i n n u m ele iubirii. Se te m de m editaie; ch ia r i n
n u m ele m ed itaiei, cel m u lt n c e p s p ractice n oi m etod e
de gn dire. A s ta este, de fap t, M ed ita ia T ra n scen d e n ta l
a lui M a h a rish i M a h esh Yogi - n u este n ici m e d ita ie i nici
tra n sce n d e n ta l , este p u r i sim p lu in c a n ta re a u n e i m an-
tre. Iar in c a n ta re a u n e i m a n tre n u este d ec t u n p roces al
gn dirii, g n d ire co n c e n tra t . E ste u n n o u iretlic, u n u l
p rin care s e v ii s m ed itezi. O a m e n ii re p e t ru g ciu n i
c retin e , r u g c iu n i m a h o m e d a n e , r u g c iu n i h in d u s e -
to a te s u n t m o d u ri de a e v ita m ed ita ia . A c e ste a n u su n t
m ed itaii, rein e. M in tea este a t t de viclean , n c t a creat
m u lte fe n o m e n e false n n u m e le m editaiei.
M e d ita ia este a tu n ci c n d n u faci a b so lu t nim ic, cn d
m in tea n u fu n c io n e a z a b so lu t deloc. A cea n e fu n c io n a re
a m in ii este m e d ita ie - n u im n u rile sacre, n u m an trele,
n u im agin ile, n u co n cen tra rea. A tu n ci eti, p u r i sim plu,
n a ce a sta re p u r a fiin rii, e g o u l disp are, i, o d a t cu
egoul, d isp are i u m b ra ego u lu i.
A cea u m b r e frica.
F rica e ste u n a d in tre cele m a i im p o rta n te p rob lem e.
Fiecare fiin u m a n tre b u ie s tre a c p rin ea i treb u ie
s aju n g la u n a n u m it n ivel de n e le g e re a acesteia. E goul
Frica 13

te fa ce s te terni c in tr-o zi v e i m uri. Te a m g e ti m ereu


c m o artea li se n t m p l do ar altora, i in tr-u n fel ai d rep
tate: m o are u n vecin, m o are o cu n o tin , m o are u n p rie
ten. M oare so ia ta, m oare m am a ta - m o artea i se n t m p l
n to td e a u n a a ltcu iv a, n u ie. Te p o i a sc u n d e n sp atele
a ce stu i fap t. P oate c tu e ti o excepie, p oate c tu n-ai s
m ori. E goul n c e a rc s te protejeze.
Dar, de fie ca re d a t c n d m o are cineva, ceva n tin e se
cla tin . F iecare m o a rte e ste o m ic m o a rte p e n tru tine.
N u trim ite n icio d a t pe cin e v a s n tre b e p e n tru cin e bat
clopotele; ele b at p e n tru tine. F iecare m o arte e m o artea ta.
C h ia r i a tu n ci cn d o fru n z u sc a t cad e din copac, m o ar
tea ei e m o artea ta. A adar, n u fa ce m d ec t s ne p rotejm
pe n oi n ine.
C in e v a e pe m o arte, ia r n o i v o r b im d e sp re n e m u r i
rea su fle tu lu i, iar cn d fru n z a cade din copac, n oi sp u n e m
Nici o grij. V in e p rim va ra cu r n d i co p a cu l v a avea din
n o u coro an . A c e a sta e do ar o schim bare, doar vem in tele
su n t schim bate".
O a m en ii cred n n e m u rire a s u fle tu lu i n u p e n tru c tiu,
ci p e n tru c le este fric. C u ct este m ai la o p ersoan ,
cu a t t m ai m are este p o sib ilita tea ca a ce a sta s cread n
n e m u rire a su fle tu lu i - n u fiin d c ar fi religioas, ci p e n tru
c e d o a r la. C re d in a n n e m u rire a s u fle tu lu i n u are
n im ic de-a face cu religia. P erso an a relig io a s tie c eu
n u sunt", i a tu n ci to t ceea ce rm n e este n em u rito r - dar
n u are leg tu r cu mine". A c e st mine" n u este nem uritor,
a ce st eu n u este nem uritor. A ce st eu" este doar tem porar:
este fa b rica t de noi.
^ ___
Frica e ste u m b ra lu i .eu". i p e n t r u c e u e s t e t o t t im
p u l a lert u n d e v a a colo, n in te rio r, e l v a t r e b u i s d is p a r
n m oarte... Frica d e b a z e s te fr ic a d e m o a r te ; t o a t e c e le
la lte frici o re fle c t p e ce a d e b a z . Ia r f r u m u s e e a e s t e c
m o artea e ste la fel d e n o n e x is t e n ia l c a e g o u l. A a c n tr e
a ce s te d o u lu c r u r i n o n e x is t e n ia le , e g o u l i m o a r t e a ,
p o d u l l re p re zin t f r i c a
Frica n sine e ste n e p u tin c io a s , e a n u a r e p u t e r e . D o a r
faptul c tu vrei s crezi n ea e s te s in g u r u l lu c r u c a r e i d
putere. Nu eti gata s te c u f u n z i n a d n c u l t u i s te
confru ni cu propriul vid in te r io r - d e a ic i v i n e p u t e r e a
frid L A lt fe l este n e p u tin c io a s , a b s o lu t n e p u t i n c i o a s .
Nim ic nu se nate vreodat d in fric . I u b ir e a d n a t e r e ,
iubirea creeaz; frica e s te n e p u t in c io a s . E a n u a c r e a t
niciodat n im ic Nu poate c re a n im ic p e n t r u c n u a r e s u b
stan. Dar ii poate distruge n tr e a g a v ia , te p o a t e n c o n
jura ca un nor n tu n ecat i p o a te e x p lo a t a t o a t e e n e r g iile .
Nu i va permite s cunoti n p r o f u n z im e f r u m o s u l, p o e
zia. iubirea, bucuria, celebrarea m e d i t a i a N u , t e v a m e n
ine doar la suprafa, pentru c n u p o a t e e x i s t a d e c t la
suprafa. Este o -und la suprafaa a p e l
Ptrunde n tine. privete in in terior- i c e d a c e g o l?
nseamn c asta este natura noastr, n s e a m n c a s t a
su n tem De oe ar trebui s fie cineva n g r ijo r a t d in c a u z a
vidului ;ntenor? Vidul este la fel de fru m os ca c e r u L F iin a
ta interioar nu este altceva dect cerul interior. C e r u l e s t e
g o i dar tocm ai cerul go l m en in e t o t u l n treag a e x is t e n ,
so arele luna. stelele p m n tu l planetele. C eru l gol e s t e cel
care ofer spaiu pentru tot ceea ce exist. C eru l gol este
fu n d alu l a tot ceea ce exist. L u c ru rile v in i d ispar, ia r
cerul rm ne la feL
15

n e x a c t a ce la i fel, i tu ai u n ce r interior; acesta este. de


a se m e n e a , gol. N orii v in i p leac, p la n ete le se nasc i dis
par, ste le le r s a r i m or, ia r ce ru l in te rio r rmne acelai,
n eatin s, n ep ta t, fr n ici o zgrietura. Numim acel cer in
te rio r m a rto ru l, p riv ito ru l - ia r a ce sta e ste sco p u l suprem
al m e d ita iei.
P tru n d e n tin e, b u cu r -te de ce ru l interior. A m inte-
t e - i n u e ti n ici u n u l d in tre lu cru rile p e ca re le p o i v e
dea. P o i v e d e a g n d u rile , n se a m n c n u e ti gn durile:
i p o i v e d e a s en tim en tele , n se a m n c n u e ti se n tim e n
tele tale; i p o i v e d e a visele, dorin ele, a m in tirile, n ch ip u
irile, p ro ieciile, n se a m n c n u e ti a cele lucruri. C o n tin u
s e lim in i to t ceea ce vezi. i atu n ci, n tr-o zi, v a so si acel
m o m e n t extrao rd in ar, cel m ai im p o rta n t m o m e n t d in via a
cuiva, n ca re n-a m ai r m a s n im ic de respin s. Tot ce este
d e v z u t a d is p ru t i a r m a s d o a r v z t o r u l A cel v z to r
e ce ru l goL
A-l c u n o a te p e a c e s t v z to r n s e a m n a fi lip sit de
fric, a-l cu n o a te n se a m n a fi p lin de iubire. A-l cu n o ate
n se a m n a fi u n zeu , a fi n em u ritor.

De unde vine frica? Unde se duce ea?


Frica m a fectea z n m od uri diferite, de la o vag sen zaie
de n e lin ite sa u n o d n sto m a c la o stare de panic am e
itoare. ca i cu m lu m ea s-ar sfri. D e un de vin e frica?
U nde se d u ce ea ?

T oate fricile ta le sunt subproduse ale identificrii


Iubeti o persoan i odat cu iubirea n acelai pachet
vin e i frica - persoana te poate prsi. Ea a prsit deja
pe cin eva i a ve n it cu tine. a a d a r e x is t u n p re ce d e n t;
poate c la fel ii va face i ie. A p a re frica , s im i n o d u l n
stom ac. Eti att de a ta a t. n c t u ii u n lu c r u e se n ia l:
ai venit singur pe lum e. Ai fo st i ieri aici. f r a c e a s t p er
soan. i i era fo arte bine. n u a v e a i n ic i u n n o d n sto
mac. Mine, dac acea st p e r so a n v a p leca ... p e n tr u ce
e nevoie de noduri n stom ac? tii d e ja c u m s fii f r acea
persoan, i vei fi capabil s fii s in g u r d in n o u .
Teama c lucrurile se pot s ch im b a m in e... c in e v a poate
s moar, poi da falim ent, i p o i p ierd e jo b u l, s u n t o m ie
de lucruri care se pot schim ba. E ti m p o v r a t d e frici i
tem eri i nici una nu este n te m eia t - p e n t r u c i ieri erai
plin de toate aceste fr ic i fr s fie n ev o ie . P o a te c lu c r u
rile s-au schim bat, dar tu e ti n c v iu . Ia r o a m e n ii au
o capacitate im ens de a se a d a p ta la o rice s itu a ie .
Se spune c num ai oam enii i g n d a cii d e b u c t r ie au
aceast capacitate im ens de a d ap tare. D e a c e e a , o riu n d e
vei ntlni oam eni, vei n t ln i i g n d a c i d e b u c t r ie , i
oriunde vei ntlni gndaci de b u c trie, v e i g s i i o am en i.
Ei convieuiesc, se aseam n prin ceva . C h ia r i n lo cu ri
ndeprtate precum Polul Nord sau P o lu l S u d - c n d o a m e
nii au cltorit p en tru prim a d a t n a c e le lo c u r i, i-a u dat
seam a c aduseser gn daci de b u c t rie c u ei, ia r g n d a cii
erau p erfect sntoi, triau i se re p ro d u c e a u .
D ac p riveti n ju r, poi ve d e a c, p e p m n t u l a cesta,
o m u l triete n m ii de clim ate diferite, c o n te x te g e o g r a fic e ,
situaii politice, situ aii sociologice, s it u a ii r e lig io a s e , dar
reuete s triasc. i tr iete d e secole... lu c r u r ile c o n ti
nu s se schimbe, el co n tin u s se a d a p te z e .
Frica 17

Nu ai de ce s te terni. C e dac lum ea se sfrete? Vei


sfri i tu m p reu n cu ea! Crezi c vei sta pe o insul i c
n treaga lum e se va sfri, iar tu vei rm ne singur? Nu-i
face griji. Cel p u in vei avea civa gndaci cu tine!
C are e p roblem a dac lum ea se sfrete? Am fost ntre
bat de m ulte ori n legtur cu asta, dar care e problema?
D ac se sfrete, se sfrete. Sfritul nu va crea pro
blem e, p en tru c noi nu vo m fi acolo; vo m sfri odat cu
ea, aa c n u v a m ai avea cine s-i fac griji. Va fi cu ade
vrat sup rem a eliberare de team . Sfritul lum ii nseam n
sfritul oricrei problem e, sfritul oricrei tulburri, sfr
itul oricru i nod din stom ac. N u vd un de este problem a.
D ar tiu c to at lum ea este plin de frici. O ricine are un
fel de arm ur, i e xist m otive p en tru asta. n prim ul rnd,
co pilul se n ate com p let lipsit de ajutor, n tr-o lum e despre
care nu tie nim ic. n m od firesc, el este speriat de n ecu
n o scu tu l cu care se co n fru n t. N u a uitat n c cele nou
lu n i de se c u rita te a b so lu t, de sigu ran , cele n ou luni
n care nu a vea nici o problem , nici o responsabilitate, nici
o grij p en tru m ine.
Pen tru noi, este vo rba despre n ou luni, dar pentru copil
e ste v o rb a d e sp re o e te rn ita te. El n u tie n im ic despre
calendar, n u tie n im ic d esp re m inute, ore, zile, luni. A trit
o e te rn ita te n s ig u ra n i secu rita te absolut, fr res
p o n sa b ilit i, i este b ru sc a ru n ca t n tr-o lum e n ecu n os
cut, u n d e d e p in d e de ceila li p en tru orice. E firesc s i fie
fric. T oi s u n t m ai m ari i m ai puternici, i nu poate tri
fr a ju to ru l ce lorlali. tie c este dependent; i-a pierdut
in d ep en d e n a , libertatea.
U n cop il este slab, v u ln e ra b il, n esigu r. A u to m a t ncepe

s i creeze, n d ife r ite m o d u ri, u n s c u t, o p ro te c ie . De


exem plu , treb u ie s d o a rm singur. E ste n t u n e r i c i i este

fric, dar are lng el ursu leu l de p lu i s e c o n v i n g e c nu

este sin gu r - p rieten u l lui este cu el. V e i v e d e a c o p i i crnd


ursulei de plu du p ei prin a ero p o rtu ri, p r i n g r i. C r e z i c

e doar o ju c rie? P entru tin e este, d a r p e n t r u c o p i l e s t e un

prieten - un p rieten atun ci cnd nu e x i s t n i m e n i a lt c in e v a

care s l aju te - n n tu n ericu l nopii, c n d e s i n g u r n p a t.

u rsuleul d e p lu e ln g el.
A p o i va crea ursulei de plu p s ih o l o g i c i . i a m i n t e t e - i

c, dei adultul cred e c nu are u n u r s u l e d e p l u . s e n a l .

Ce este D u m n ezeu l lui? Doar un u r s u l e d e p l u . D in t e a m a

co p il rie i om u l a creat o figur p a t e r n c a r e t i e t o t u l , c a r e

este atotp u tern ic i care este p r e z e n t p e s t e t o t ; d a c a i

I su ficien t n cred ere n el. te v a p r o t e ja . D a r n s i id e e a d e

\ protecie, ideea c un protector e s t e n e c e s a r , e s t e c o p il -

reasc. A p o i n v e i o ru gciu n e - a c e s t e a s u n t d o a r p r i a le

f scutului tu p sih o lo g ic - rugciu n ea e s t e p e n t r u a - i a m i n t i

lui D u m n ezeu c eti acolo, sin gu r n n o a p t e .

Rugciunile noastre, in c a n ta iile n o a s t r e , m a n t r e l e .


scripturile noastre, zeii notri, p reo ii n o t r i s u n t p r i a le
scu tu lu i n ostru psihologic. Este un f e n o m e n f o a r t e s u b t i l.
Un cretin crede c el va fi salvat, i n im en i a l t c i n e v a A cesta
e ste aran jam en tu l lui defen siv: to i v o r a ju n g e n ia d . m ai
p u in eL p e n tru c e ste cretin . D ar fie c a r e r e l i g i e c o n s i
d e r i n acelai m od, c d oar a d ep ii ei v o r fi s a lv a i. N u este
o p ro b lem d e religie, e s te o p ro b lem d e fr ic i d e s a lv a re
d e fric. E ste d eci n a tu ra l n tr-u n fel - d a r n t r - u n a n u m it
punct a l m a tu r it ii, in te lig e n a c e r e s r e n u n i. E ra n
re g u l a tu n c i c n d era i copil, d a r n tr-o zi va trebui s i
p r s e ti u r s u le u l d e p lu . C n d , n tr-u n fin al, ren uni
la s c u t n s e a m n c ai n c e ta t s m ai trieti dom inat de
fric. C e fel de v ia p o i du ce cnd trieti dom inat de fric?
A tu n ci c n d re n u n i la scu t, p o i tri gh id at de iubire, poi
tr i n tr -u n m o d m a tu r. P e rs o a n a p e rfe c t m a tu r nu
a re tem e ri, n ici n u se apr; e ste d e sch is p sih o log ic i
v u ln e ra b il .
La u n m o m e n t dat, a rm u ra p o ate fi o n ecesita te - poate
c i este. Dar, pe m s u r ce cre ti - d a c n u doar m b
tr n e ti, ci te i m a tu riz e z i - ve i n cep e s v e zi ce lucruri
d u ci cu tin e. P riv e te cu a te n ie i i vei gsi u rsu leu l n
sp a tele m u lto r lu cru ri.
O p e rso a n m a tu r ar tre b u i s se d ezlege de orice leg
tur cu frica. A a v in e m a tu rita te a.
P riv e te -i to a te a ciu n ile , to a te cred in ele, i ve i a fla
d a c i a u o rig in ile n realitate, n e x p e rie n sau n fric.
O rice i a re o rig in ile n fr ic tre b u ie a ru n c a t im ed iat,
fr s s ta i pe g n d u ri n ici m ca r o s ecu n d . A ceea este
a rm u ra t a
Eu n u o p o t to p i n lo cu l t u p o t d o a r s ii art cu m
s o n l tu ri. A rm u ra ta p sih o lo g ic n u i p o ate fi luat.
Vei lu p ta p e n tru ea. D o a r tu p o i fa ce ceva s o nlturi, iar
a s ta n s e a m n s o p riv e ti n to a te a sp e ctele ei. Dac
i are o rig in ile n fric, aru n c-o . D ac e b azat pe raiune,
pe e x p e rie n , pe n e leg ere, a tu n ci nu este ceva de care s
te d e sc o to ro se ti, e ce v a ce tre b u ie s fac parte din fiina
ta. D a r n u v e i g si n im ic n a rm u ra ta care s fie bazat
pe e x p e rie n . E n u m a i fric, de la A la Z.
20 bH U

C o n tin u m s tr im p rin fric - de a c e e a n e otrvim


orice experien. Iubim p e cin eva, d a r c n d iu b ire a noastr
vine din fric, atunci aceasta e ste d istru s , o t r v i t . Cutm
adevrul, dar dac a cea st c u ta re v in e d in f r i c , a tu n ci nu
l vom gsi.
Orice ai face, am in tete-i u n l u c r u : f r i c a n u t e la s s
creti. Ea te face din ce n ce m a i m ic , p n c n d m o r i . Frica
e n slujba morii.
O persoan care nu are f r i c s e b u c u r d e t o t c e e a c e viaa
i poate oferi n dar. A cu m nu m ai e s t e n i c i o b a r i e r . D a r u
rile se vor revrsa asupra ta, i o rice v e i f a c e v a a v e a fo r ,
putere, certitudine, o sen zaie m i n u n a t d e a u t o r i t a t e .
O persoan care triete cu fric t r e m u r t o t t i m p u l n
interior. Este continuu pe p u n ctu l de a n n e b u n i , p e n t r u c
viaa este cuprinztoare, iar d a c tu e t i t o t t i m p u l plin
de frici... i exist frici de to t felul. P o i f a c e o l i s t lung,
i vei fi surprins cte frici su n t a co lo - i n c i u d a lo r, eti
viu! Peste tot sunt infecii, boli, pericole, r p ir i, t e r o r i t i...
i o via att de mic! i la fin a l e ste m o a r t e a , c e a p e care
nu o poi evita. n treaga ta via v a d e v e n i n t u n e c a t .
Renun la team - team a te-a l u a t p r i z o n i e r n c din
copilrie, n mod incontient; acum , c eti c o n t i e n t , r e n u n
la ea i fii matur. A poi via a p oate d e v e n i o l u m i n c e s e va
adnci pe m sur ce vei crete.

ngropat de viu

S im t c s u n t ngropat de viu su b propria-m i fric. i a cum


c o n sta t c am ncercat n to tdea un a s fiu cin e v a s p e c ia l
21

p en tru a a scu n d e aceast fric, fugind din ce n ce mai


departe de m ine nsum i pn n punctul n care nu am mai
tiu t ce nseam n s fii real. De ce sim t nevoia asta de a m
a scu n d e n spatele m tilor? De ce mi este att de fric?

Frica de care su feri este n r d cin a t n fiecare fiin. Este


in evita b il s fie aa, p e n tru c n fiecare zi aflm c cineva
a m urit i tim c a te p t m la aceeai coad. i, ori de cte
ori cin ev a m oare, a va n s m la coad, ne apropiem de m oar
te. C urnd, v o m fi la ferea stra de la care ne vo m procura
un bilet de ieire din existen .
P o etu l are d rep tate c n d spune: Nu trim ite pe nim eni
s n tre b e p e n tru cin e b a t clopotele, ele bat p en tru tine".
C n d cin ev a m oare, n b iserici clop otele n cep s bat pen
tru a in fo rm a n tr e g satul: Cineva a m urit - n toarcei-v
de la ferm ele, de la grd in ile i de la livezile voastre". Este o
ch e m a re p rin care o am en ii s u n t a n u n a i c cin eva a m urit
i s u n t in v ita i s o fere u n u ltim rm as-bun. D ar p o etu l are
p e rfe ct d rep tate: Nu trim ite pe n im en i s n treb e p en tru
cine bat clop otele, ele b a t p en tru tine". O ricn d m oare cin e
va, i se a m in te te c i tu e ti o fiin m uritoare, c m oar
tea te p o a te lu a n s t p n ire a ei oricnd.
A c e a s ta e ste frica de baz: to ate celelalte frici su n t refle
xii ale ei. D ac p tr u n z i a d n c n frica ta, v e i descoperi frica
de m o arte.
Spui: Sim t c s u n t n g ro p a t de v iu su b p ropria-m i fric".
T o at lu m e a e ste n a c e e a i situ aie. Tu eti n oro co s c ai
d e v e n it c o n tie n t de a sta , cci, d a c e ti co n tien t, p o i iei
d in fric a asta. D a c n u e ti co n tie n t, a tu n ci nu e xist nici
o p o sib ilita te s iei.
Spui: Am n ce rca t n to td e a u n a s f iu c in e v a speciali
pentru a a scu n d e a cea st fric, fu g in d d in c e n ce m ai de
parte de m ine n su m i p n n p u n c tu l n c a r e n u a m mai
tiu t ce n seam n s fii real".
Crezi c o am en ii s p e c ia li fa c a ltc e v a ? P r e e d in ii, i
prim-minitrii, i regii, i regin ele - c re z i c s u n t n tr -o bar
c diferit? Privete n ju r u l tu . i i v e i v e d e a n aceeai
barc. n cearc toi s fie sp eciali n s p e ra n a c, p o ate, dac
sun t speciali, atu n ci v ia a i v a tra ta d ife r it d e c t i trateaz
pe oam enii norm ali. C u sig u ra n n u p o a te s-l tra te z e pe
preedintele unei ri la fel cu m l tr a te a z p e u n cizm ar.
Dar se nal am arnic. V ia a n u fa c e d e o s e b iri - pree
dini sau cizm ari, sp l to ri d e t o a le te s a u p rim -m in itri,
nu are nici o im p ortan p e n tru v ia . M o a rte a i lo v e te n
mod egal. M oartea este sin g u ra c o m u n is t d in lu m e: nu i
pas dac ai bani sau eti ceretor, d a c e t i e d u c a t sa u nu.
Nu poi spune: Hei, stai, s u n t s u p e r c a lific a t. N u te poi
purta cu m ine la fel cu m o fa c i c u o a m e n ii n e e d u ca i.
Ateapt puin... Sun t o p erso an s p ecia l , n u te p o i purta
aa. nti, d-mi de tire cu p u in tim p n a in te , i te v o i lua
n calcul. Trebuie s urm ezi o p ro ce d u r p e c a re o v o i deci
de eu". Fie c eti un m em bru re s p e cta t al c o m u n it ii sau
doar un cine vagabond, nu are im p o rta n - m o a r te a vine
i i face pe to i egali.
D ar tu tragi ndejde c d ac eti sp ecia l, e x is t e n a te va
tra ta cu m ai m u lt bu n tate, cu mai m ult c o m p a siu n e .
Se va g n d i de d o u ori nainte: Acest om a ctigat Pre
m iul N obel, a r tre b u i s i d au ceva m a i m ult via. A m
rtul e ste u n m a re pictor, n u a r tre b u i s-i sting candela la
fel cum o fa c cu to i ceilali".
23

A cea sta e ste d o rin a secret, sperana incontient,


m otivul pen tru care oricine ncearc s fie special. Dar este
abso lu t p rostesc i absurd. Privete doar n urm la ce s-a
n t m p lat cu m ilioanele de regi i regine care au avut atta
putere...
n faa m orii, cu to ii suntem lipsii de putere.
n scrip turile jain iste, exist o poveste foarte frumoas,
n India, circul u n m it p otrivit cruia, dac un om devine
cu cerito ru l lum ii, el p rim ete un num e special - nu este
un rege banal, nici m car un mprat. Este numit un chakra-
vartin. n seam n c roata carului su se poate mica oriun
de n lum e, n im en i nu o poate mpiedica. Este atotputernic,
iar m itul sp u n e c, n rai, un chakravartin este tratat n
m od special.
E xist u n m un te de aur n rai... Him alaya nu este dect
o in sig n ifia n t ju c rie n com paraie cu m untele de aur
din rai, n u m it Sum eru. Doar chakravartinii au privilegiul
sp ecial de a-i n scrie n um ele pe Sum eru. Iar cnd acest
chakravartin a m urit, era att de bucuros... nscrierea nu
m elu i cu iv a pe m u n tele de aur din rai este cel mai mare
p rivilegiu pe care l p oate obin e o fiin um an.
D ar ce ro st are, in n d con t c eti singur acolo i doar
tu v e zi a sta ? P rin u rm are, a cest om a decis ca ntreaga
cu rte - regin a lui, prietenii, generalii - s se sinucid exact
n m o m e n tu l n care a cesta avea s moar, pen tru ca toi
s aju n g n rai n a cela i tim p. A v ru t s i nscrie numele
pe m u n te le d e a u r a a cu m n im en i altcin eva nu o mai
fcu se. S-i n s e m n e z i n u m e le singur, fr nici un m ar
to r - u n d e m ai e ste b u cu ria ? P esem n e c era un exhibiio
n ist p erfect.
Din ca u za o rd in e lo r lui. t o i p r ie te n ii, r e g in e le , mem
brii curii, generalii, s-au s in u c is n m o m e n t u l m o rii lui i
toi au aju ns la p o rile ra iu lu i m p r e u n . P a z n ic u l i-a oprit
i asp us: .L sa in t i ch a k ra v a rtin u l s in tr e s in g u r i s-i
nscrie num ele pe m unte".
D a r e ia u s p u s :.N e -a m s in u c is c u t o ii p e n t r u u n motiv
simplu: vrem ca c h a k r a v a r tin u l n o s t r u s i s c r ie num ele
n faa tuturor. R egin ele lu i s u n t a ici. g e n e r a lii lu i s u n t aici
consilierii lui cei n e lep i s u n t aici, m in i t r ii lu i s u n t a ic L
i ne-am sacrificat v ie ile d o a r p e n t r u a-1 v e d e a c u m i
scrie numele. N u n e p o i opri".
Dar paznicul i-a sp u s c h a k r a v a r tin u lu i: Ia rt -m , ocup
acest post de secole, i n a in te a m e a l-a o c u p a t t a t l meu,
i naintea lui, b u n icu l m eu; a c e s t p o s t a f o s t o c u p a t de
strmoii mei de la n ce p u tu l v r e m u rilo r. i s tr m o ii mei
mi-au spus: Nu perm ite nici u n u i c h a k r a v a r tin s m earg
pe m unte de fa cu alii, p e n tru c v a r e g r e t a fo a r te tare
mai trziu. Dar to i ch a k ra va rtin ii in s is t ... N u e t i pri
mul care i-a adus cu el o n tre a g a rm a t ; a p r o a p e fiecare
chakravartin a p ro ced at la fel. P r in u r m a r e , v r e a u s i
ream intesc c vei regreta d a c le p e r m ii a c e s t o r oam en i
s mearg cu tine. Pe m in e n u m d e r a n je a z , i d a u tim p
s te gndeti. Eti nou, n u p o i ti c u m v a f i e x p e rie n a .
Am vzut m uli chakravartini v e n in d i p le c n d , i to i mi-au
m u lu m it ulterior, sp unn du-m i: A f o s t f o a r t e a m a b il din
p artea ta s m piedici pe to at lu m e a s v in c u m ine."
Chakravartinul s-a gndit: .C e e s te d e f c u t ? P e n tr u c
n u tiu ce se va n t m p la, i a c e s t o m p a r e s in c e r i nu
a re n ici u n m o tiv s m p re v in d a c n u a r fi n ecesar...
P o a te e ste m a i bin e s a sc u lt s fa tu l lui". i, a s t f e l, a o p rit
Frica 25

pe to at lu m e a la p oart, a lu a t in stru m en tele necesare de


la paznic p en tru a sem n a pe aur, apoi a intrat pe poarta m un
telui. Nu i-a v e n it s cread... a t ta frum usee! O rict vedea
cu o ch ii era n u m a i a u r i a u r - v rfu ri de m un te ajungnd
att de sus, n c t H im alaya ch ia r preau o jucrie.
A p r o p i i n d u - s e p e n tru a gsi u n loc un de s sem neze,

a f o s t o c a t s v a d c a n u m ai era spaiu! n tr e g m untele


e r a s e m n a t ... p e n t r u c ne a fl m aici de o etern itate. Mili

o a n e i m i l i o a n e d e chakravartin i au m urit. O m u l se gn

d is e : S u n t f o a r t e s p e c ia l" - i, de fap t, n u m ai era nici un

p ic d e s p a i u r m a s p e m u n t e !
S - a p lim b a t d e colo-acolo - n ici u n loc n ic ie ri A po i a dat

d e n g r i j i t o r u l m u n t e l u i , ca re i-a spus: N u-i pierde tim pul.


C h i a r d e v e i c u t a v r e m e de u n m ilen iu, n u v e i gsi n ici un

lo c g o l; e p lin d e se m n tu ri. D e seco le lu crez aici. Tatl m eu

a l u c r a t a ici - d e la n c e p u tu r i fa m ilia m ea a lu cra t aici.

i a m a u z i t d e la str m o ii m e i a cee ai poveste, c de fieca

r e d a t c n d v in e u n chakravartin , n u m a i este loc p en tru

s e m n t u r a lu i. S in g u ra s o lu ie e ste s tergi u n n u m e i s-l

tre c i p e a l t u , i s u ii c e ti sp ecial. E ste o e x isten att


d e v a s t . D e a ceea, p a z n ic u l i-a m p ie d ica t p e o am en ii pe

c a r e i- a i a d u s s v in c u tine; n fa a lo r i-ai f i p ierd u t m n

d r ia . P o i t e r g e u n a lt n u m e; te v o i aju ta, s u n t aici".

T o a t b u c u r ia i-a d is p ru t, to a t e m o ia i-a d isp rut, iar

c h a k r a v a r tin u l i-a s p u s o m u lu i: n s e a m n c m in e va
v e n i c in e v a i v a te r g e n u m e le m eu". n g rijito ru l i-a rs
p u n s: Cu s ig u r a n a a se v a n t m p la , p e n tru c a ltfe l
n u e loc. N u p u te m c r e a m a i m u li m u n i; t o t a u ru l din rai
a fo st fo lo sit p e n tru a-1 crea p e acesta. S em n ezi p u r i sim plu,
a p o i te n to r c i la p o a r t c u c a p u l s u s i p o i s te lauzi.
Nim eni nu va ti, pentru c eu n u v o i s p u n e n im n u i. Du-te
i laud-te c n treg m u n tele a f o s t go l".
D ar ch a kravartin u l e ra u n om c u o a n u m it in te g rita te
i iubea a d ev ru l. El a zis: .N u p o t f a c e asta; nu p o t terge
nici alt n um e p e n tru a fa c e lo c p en tru al m eu. Nu v o i sem
na - este co m p le t stu p id ". S -a n to rs i i-a sp u s p azn icu lu i:
.i su n t re c u n o s c to r i le v o i sp u n e o am en ilo r mei de ce
i su n t recu n o scto r. V oi m prtia ve stea n lum e, pen tru
c m uli d in tre a ce ti o a m e n i s-au sinucis. Trebuie c a ei s
se nasc din nou, n u p o t rm ne n rai. Voi face to t ce este
necesar p en tru a tr a n s m ite m esajul n lum e: nu v irosii
viaa cucerin d lu m e a p e n t r u a sem n a pe m u n tele de aur
din rai. Nu m ai e ste loc. n a in t e de toate, treb u ie s tergei
num ele altcuiva, c e ea ce e s te urt. apoi treb u ie s semnai
n acel loc, iar m in e a ltc in e v a v a terge nu m ele vostru. n
tregul exerciiu e ste c o m p le t stupid. S u n t ocat, dar am
neles ceva: n im en i n u a r trebui s cear s fie s p e c ia l
pentru c ex isten a n u a c c e p t p e nim eni ca fiin d special,
superior sau inferior".
Frica te face s n c e r c i s fii special, d ar a sta n u va
schimba situaia. S in g u ra s o lu ie p r in care poi scpa de
fric, mai degrab dect s in v e s te ti en ergia n a fi cin eva
special, este s foloseti e n e rg ia p e n t r u a fi tu nsui. G-
sete-te pe tine nsu i pentru c n n c e r c a r e a de a fi sp ecial
fugi din ce n ce mai mult de tin e n s u i. C a i a ju n s s fii
contient de asta este bine: cu ct f u g i m ai d e p a r t e d e tine
nsui, cu att eti mai departe de c u n o a t e r e a a d e v r u lu i
acela c eti nemuritor, c nu exist m o a r t e .
Atunci cnd i recunoti n e m u rire a , m o a r t e a d isp are.
i cu moartea, toate fricile se evap or n a er. D a r n u d eve
nind cineva special.
Frica 27

Vei fu gi din ce n ce m ai departe de tine n cutare de ceva


care s te p o at sc p a de fric, de paranoia, de m oartea ta.
D ar cu c t e ti m ai departe, cu a t t m ai m are va fi frica,
cu a t t m ai m are va f i paranoia, cu m ult m ai copleitoare
va fi m o a rtea . E m a i b in e s te n d re p i spre interiorul
tu i s d e sco p e ri a d ev rata ta fiin.
E lo gic sim p l, a ritm etic sim pl: n ain te s caui ori
un d e a ltu n d e va , c a u t n tin e n su i. Lum ea e vast, te vei
pierde n cutri... aadar, p rivete n tin e n prim ul rnd;
p o ate c ce ea ce c a u i e deja acolo. i to i oam enii ilumi
n ai ai lu m ii s u n t a b so lu t de acord c este acolo, fr nici
o e xce p ie .
E ste s in g u r u l a d e v r tiin ific care n u are excep ie -
ca re a r m a s n e s ch im b a t, o ric t am c u ta n trecut. Vei
v e d e a c cei care s-au cu n o s c u t pe ei n ii au declarat din-
to td e a u n a ; S u n te m n em u rito ri; su n tem fr de m oarte.
V ia a n u c u n o a te sfrit".
A a c, m ai n t i, p tr u n d e n tine. D oar o strfulgerare
a p ro p riei ta le n em u riri, i v a fi ca i cu m te-ai trezi dintr-un
co m ar. T o ate te m e rile dispar, i n lo cu l fricii nu vei gsi
d e c t b e a titu d in e pur, b u cu rie p ur - doar flori care te vor
n v lu i cu p a r fu m u l e te rn it ii.

Att de m ulte de fcut, att de puin tim p

A m d e v e n it c o n tie n t d e fa p tu l c tim p u l mi provoac


fo a rte m u lt a n x ie ta te . Te-am a u z it sp u n n d c contiina
tim p u lu i creea z frustrare, d a r m n treb d ac exist ceva
n n oi ce s e p o a te n u m i team a de tim p ?
Nimeni n u va ti, pentru c eu nu vo i s p u n e n im n u i, Du-te
i laud-te c ntreg muntele a fo s t g o l.
Dar chakravartinul era u n o m cu o a n u m it in tegritate
i iubea adevrul. El a zis: Nu p o t fa c e asta; n u p o t terge
nici alt num e p en tru a face lo c p e n tru al m eu . N u v o i sem
na - este com plet stupid". S-a n to rs i i-a s p u s paznicului:
i sun t recun osctor i le v o i s p u n e o a m e n ilo r m ei de ce
i sun t recunosctor. Voi m p r tia v e s te a n lu m e, pentru
c m uli dintre aceti o am en i s-au sin u cis . T re b u ie ca ei s
se nasc din nou, nu pot r m n e n rai. Voi fa c e to t ce este
necesar pentru a tran sm ite m e sa ju l n lu m e: n u v irosii
viaa cucerind lum ea p en tru a s e m n a p e m u n te le de aur
din rai. Nu m ai este loc. n ain te de to ate, tre b u ie s tergei
num ele altcuiva, ceea ce este urt, a p o i tre b u ie s sem n a i
n acel loc, iar m ine altcin eva va terg e n u m e le v o stru . n
tregul exerciiu este co m p let stu p id . S u n t o c a t, d a r am
neles ceva: nim eni nu ar tre b u i s c e a r s fie special,
pentru c existen a nu accep t pe n im e n i ca fiin d special,
superior sau inferior".
Frica te face s n cerci s fii sp e cia l, d a r a s t a n u va
schim ba situaia. Singura s o lu ie p rin ca re p o i s c p a de
fric, mai degrab dect s in ve ste ti e n e rg ia n a fi cineva
special, este s foloseti en ergia p e n tru a fi tu n su i. G-
sete-te pe tine nsui, p en tru c n n cerca rea d e a f i sp ecial
fugi din ce n ce m ai m ult de tin e n su i. C ai a ju n s s fii
co n tien t de asta este bine: cu ct fu g i m a i d e p a rte de tine
nsui, cu a t t eti m ai departe de c u n o a te re a a d ev ru lu i,
acela c eti nem uritor, c n u e xist m o a rte.
A tu n ci cn d i recu n o ti n em u rirea, m o a rte a dispare.
i cu m oartea, to ate fricile se e vap o r n aer. D a r n u d e v e
n in d cin ev a special.
Vei fugi din ce n ce m ai departe de tine n cutare de ceva
care s te poat scpa de fric, de paranoia, de m oartea ta.
Dar cu ct eti m ai departe, cu att m ai m are va fi frica,
cu att m ai m are va fi paranoia, cu m ult m ai copleitoare
va fi m o artea. E m ai b in e s te n d re p i spre in teriorul
tu i s descop eri ad evrata ta fiin.
E logic sim pl, a ritm etic sim pl: n ain te s cau i ori
un de altu n deva, ca u t n tin e n su i. L um ea e vast, te vei
pierde n cutri... aadar, p rivete n tin e n prim ul rnd;
poate c ceea ce ca u i e deja acolo. i to i o am en ii ilum i
n ai ai lu m ii s u n t a b so lu t de acord c este acolo, fr nici
o excepie.
Este s in g u ru l a d e v r tiin ific care n u are e x ce p ie -
care a rm as n esch im b a t, o ric t am c u ta n tre cu t. Vei
vedea c cei care s-au cu n o s c u t pe ei n ii au d eclarat din-
to td eau n a: S u n tem n em u rito ri; su n te m fr de m oarte.
V iaa n u cu n o a te sfrit".
A a c, m ai n ti, p tru n d e n tine. D o ar o str fu lgera re
a p ropriei tale n em uriri, i va fi ca i cu m te-ai trezi dintr-un
com ar. T o ate te m e rile dispar, i n lo cu l fricii n u vei gsi
d ect b e a titu d in e pur, b u cu rie p u r - doar flori care te vo r
n v lu i cu p a r fu m u l e te rn it ii.

Att de m ulte de fcut, att de puin tim p

A m d e v en it c o n tie n t de fa p tu l c tim p u l m i p ro vo ac
foarte m u lt a n x ieta te. Te-am a u z it sp u n n d c con tiin a
tim p u lu i cr e e a z frustrare, d a r m n treb d a c exist ceva
n noi ce se p oa te n u m i te a m a de tim p ?
28

A ceasta este sin gura tea m ca re e x is t : t e a m a d e tim p.


Team a de m oarte este tot o tea m d e tim p , p e n tr u c m oar
tea oprete tim pul. N im eni nu se te m e d e m o a r te - cu m te
p oi tem e de ceva ce nu ai c u n o s cu t? C u m i p o a te fi fric
de ceva absolut n ecu n o scu t, n e fa m ilia r, s tr in ? Frica nu
poate exista dect n legtu r cu c e v a ce e s te cu n o s c u t.
Nu, atunci cnd spui .M i-e fric de m oarte", n u i e ste fric
de m oarte - fiindc n-o cun oti! C in e tie ? - m o a rte a ar
putea fi mai bun dect viaa.
Teama nu este de m oarte, tea m a e s t e d e t i m p .
n India, folosim acelai cu v n t p e n t r u a m b e l e . Kala
nseam n tim p, dar kala n se a m n i m o a r t e . A v e m un
singur cuvnt i p entru tim p, i p e n tru m o a r t e . E s e m n i f i
cativ, cuvntul kala este sem n ificativ, f o a r t e s e m n i f i c a t i v ,
pentru c tim pul este moarte, iar m o a rtea n u e s t e altceva
dect timp.
Trecerea tim pului n seam n tre cerea v i e i i . A p a r e tea
ma. n Occident, teama este m ult m ai acut: a d e v e n i t aproa
pe cronic. n Orient, team a acea sta nu e ste a t t d e mare,
iar mptivul este acela c O rientul cred e c v i a a co n tin u
la infinit; moartea nu este sfritul; v ia a a c e a s ta n u este
singura via; au fost mii i m ii de v ie i n t r e c u t i vor
fi mii i mii de viei n viitor. Nu e nici o grab . D e aceea,
Orientul este lene: nu e nici o grab! De aceea, n O rie n t nu
exist contiina tim pului - cin eva sp u n e .Voi v e n i la ora
cinci fix", i nu vin e deloc. Nu sim te nici o re sp o n sa b ilita te
fa de tim p, iar tu atepi i atepi, i p e rso a n a a ju n g e cu
o ntrziere de patru, cinci ore i sp u n e .C a re e p ro b lem a?
Ei i ce?"
n c o n c e p ia v e s tic , tim p u l e s te fo a r te s c u r t, n tr u c t
c r e tin is m u l i iu d a is m u l c re d n tr -o s in g u r v ia . De aici
a lu a t n a te r e a n x ie ta te a . E x ist o s in g u r v ia , 70 d e ani
cel m ult; o tr e im e o iro s im d o rm in d - d a c tr ie ti 60 de
ani, 20 de a n i s u n t iro s ii c u s o m n u l, 20 d in cei r m a i s u n t
iro sii cu e d u c a ia , cu u n a -a lta ; c e ila li 20 d e a n i r m a i -
jo bu l, o cu p a ia , fa m ilia , c s to ria i d iv o ru l, i, d a c fa ci cu
a d ev ra t u n ca lcu l, v e i v e d e a c n u -i m ai r m n e tim p de
trit! C n d v o i tri?" T e a m a i s e n fig e n in im , ia r v ia a
trece, tim p u l i z b o a r p rin tr e d e g e te , i m o a rte a p la n e a z
n p e r m a n e n a s u p r a fie c r u i m o m e n t - p o a te s i b a t
la u n o rice clip . Iar tim p u l e s te ire v e rsib il, n u l p o i
rectiga, o d a t du s, e d u s p e n tr u to td e a u n a .
T eam a, a n x ie ta te a , o n e v r o z le g a t d e t im p - d e v in e
cronic, e ste a p r o a p e c a i c u m a r fi d e v e n it o a d o u a n a tu r
a m in ii o ccid e n ta le , c a re e m e re u c o n tie n t d e fa p tu l c
tim p u l se s c u r g e i ca re se te m e d in a c e s t m o tiv.
T eam a e s te n e s e n le g a t d e fa p tu l c n c n u a i fo s t
ca p a b il s tr ieti, ia r tim p u l tre ce, n u p o a te fi recu p e ra t;
nu p o i s d a i tim p u l n a p o i; o d a t d u s, e d u s p e n tru to t
d eau n a. Iar cu fie c a r e zi, v ia a s e s c u r te a z , d e v in e d in ce
n ce m ai m ic.
T ea m a n u e s te le g a t d e m o a rte , te a m a e s te leg a t de
tim p, ia r d a c p riv e ti a d n c n ea, v e i d e sc o p e ri c te a m a
este leg at de v ia a n e tr it - n u ai fo s t ca p a b il s trieti.
D ac tr ie ti, n u ai d e c e te te m e . D a c v ia a c u n o a te
m p lin irea , n u e x is t fric . D a c te-a i b u c u ra t d e ea. d a c
ai a tin s c u lm ile p e c a re v ia a le o fer, d a c v ia a ta a fost
o e x p e r ie n o rg a s m ic , o p o e z ie p r o fu n d ca re a vibrat
n tin e, u n c n te c, u n fe s tiv a l, o ce re m o n ie , i d a c ai trit
fieca re m o m e n t la m a xim u m , a tu n c i n u m a i e x is t frica
de tim p, atu n ci frica dispare.
Eti p regtit ch ia r dac m o a rtea s o s e te azi, e ti preg
tit. A i cu n o scu t viaa - de fapt, v e i a ju n g e s u re z i b u n venit
m orii p en tru c acu m i se d e sc h id e o n o u op ortu n itate,
o n ou u, i se reveleaz u n n o u m ister: m i-a m tr it viaa,
acum m oartea m i bate la u; v o i s ri s i d e sc h id ua -
.Intr!" Pen tru c am c u n o s c u t v ia a , m i-a r p l c e a s te
cun osc i pe tine.
A sta s-a n t m p la t i cu S o c ra te a tu n c i c n d era pe
moarte. Discipolii au n cep u t s p ln g i s se t n g u ia sc -
i era norm al. Socrate a desch is o ch ii i a sp u s: Oprii-v!
Ce facei? De ce p ln gei i v t n g u ii? M i-am tr it viaa,
i am trit-o la m axim um . A cu m m o a rte a v in e , i s u n t en
tuziasmat! A tept cu a tta iubire i dor, c u sp era n . O nou
u se deschide, viaa reveleaz u n n o u m ister".
Cineva l-a ntrebat: .N u i e ste fric?"
Socrate a rspuns: .N u vd de ce m i-ar fi fric de moarte,
pentru c, n prim ul rnd, nici n u tiu cu m va fi. Iar n al doi
lea rnd. su n t doar dou p osibiliti: fie v o i su p ra v ie u i, i
atu nci n u se p un e problem a de fric, fie n u v o i su p ravieu i,
i a tu n ci iari n u se p u n e p ro b le m a d e fric . D a c nu
sup ravieuiesc, nu este nici o p ro b lem - d e v r e m e ce eu
n u voi m ai fi, nu va m ai p u tea e x is ta n ici o p ro b lem ; iar
dac s u p ra v ie u ie s c dac c o n tiin a m e a s u p ra v ie u iete,
n u e ste nici o p roblem , p en tru c s u n t n c aici. P ro b lem e
a m a v u t i n v ia - le-am rezolvat, deci, d a c v o i fi a co lo i
v o r e x ista p roblem e, le vo i rezolva - i e ste m e re u o b u cu rie
s re zo lv i o p ro b lem , e ca o p ro vo care. A c c e p i p ro v o ca re a
i te co n cen tre zi asu p ra ei, iar dup ce ai rezolvat-o, o ex
plozie de fericire va avea loc".
T eam a de m o arte este tea m a de tim p, iar team a de timp
este, n p ro fu n zim e, tea m a de m om entele netrite, de viaa
netrit.
Ce este de f cu t? T riete m ai m ult, i triete m ai in
tens. Triete periculos! Este v ia a ta, nu o sacrifica pentru
prostiile cu care ai fo st n v a t. Este v ia a ta, triete-o.
Nu o sa c rifica p e n tru cu v in te, teorii, ri, politic. Nu o
sacrifica p en tru nim eni.
M u li s u n t p re g tii ca n ite m celari; te p ot prinde.
i i-au n r d c in a t n m in te con diion ri; Poporul tu
este n p erico l - m o ri p e n tru el!" P ro stie curat. Religia
ta este n pericol - m ori p e n tru ea!" Prostii. Este v ia a ta.
triete-o! N u m u ri p e n tru n im ic altceva, m ori doar pentru
via, a cesta este m esajul. i apoi n u va m ai exista fric. Dar
exist o am en i g a ta s te exp lo ateze. Ei co n tin u s spun;
Mori p en tru asta, m ori p en tru ailalt". Su n t pregtii pen
tru un s in g u r lucru, i an u m e ca tu s devii martir. i apoi
apar tem erile.
T riete v ia a , i n u te g n d i c a m uri este un act de
curaj. S in g u ru l curaj este acela de a tri v ia a n m od total,
nu ex ist alt curaj. A m u ri e ste fo arte sim plu i uor. Poi
sri de pe u n m un te, te p o i s p n zu ra - este un lucru ct se
p oate de uor. P o i d e ve n i m a rtir p en tru o ar, pen tru un
zeu, p e n tru o religie, p e n tru o biseric - n um ai mcelari,
n u m a i crim in ali. N u te a u to sa crifica . Eti aici pen tru tine,
p en tru n im en i altcin eva.
i a p o i triete. i tr iete n libertate absolut, att de
intens, n ct fiecare m o m en t s fie transform at n eternitate.
32

Dac trieti intens un moment, acesta este transformat


n eternitate. Dac trieti intens un m o m en t. ncepi s
trieti pe vertical, nu mai trieti pe orizon tal.
Exist dou moduri de a relaiona c u tim p u l: unul este
s noi la suprafaa oceanului, c e l la lt e s te s te scufunzi
n adnc, s te duci ctre fundul o c e a n u lu i.
Dac noi mereu doar la supra fa a o c e a n u 1u 1 1im pului.
i va fi tot timpul fric, pentru c s u p r a fa a n u e ste reali
tatea. Suprafaa nu este cu adevrat o c e a n u l, e s te doar
marginea, periferia. Scufund-te n a d n c, m e r g i c tr e fun
dul oceanului Cnd trieti intens u n m o m e n t, n u mai eti
parte din timp.
Dac eti ndrgostit, cu adevrat n d r g o s t it, timpul
dispare. Cnd eti cu persoana iu b it s a u c u u n p rietea
brusc timpul nu mai exist. Te c u f u n z i in a d n c . Dac
iubeti muzica, dac ai o inim m u zica l , tii c tim p u l se
oprete. Dac ai simul frumosului, o s e n s ib ilita te estetic,
privete un trandafir, i timpul va d isp rea , p riv e te luna
i unde este atunci timpul? Ceasul se o p re te im e d ia t. Lim
bile continu s se mite, dar tim pul se o p re te .
Dac ai iubit ceva In mod p ro fu n d , a tu n c : s til c poi
transcende nm pu l Secretul i-a fost r e v e la t d e a t te a ori
V iaa nsi i-J reveleaz.
Vieii t-ar plcea ca tu s te bucuii. V ie i: i-ar p l c e a ca
tu s srbtoreti Vieii h a r plcea s p a r tic ip i att d e in
tens nct s nu ai nici un regret pentru trecut, s nu rem e
m orezi trecutul ntruct cu fiecare m o m e n t, p tr u n z i dm
ce n ce mai adnc - cu fiecare m om ent, viaa d e v in e din ce
n ce m ai inim oas, mai o rg a s m ic i o exp erien de vrf.
Frica

i, treptat, pe msur ce te ap rop ii m a i m u lt d e v rf, a c e a s ta


devine cm in u l tu.
Aa triete un ilu m inat, el triete total i tr ie te c lip
de clip .
C in e v a l-a n t r e b a t pe un m aestru zen: C e a i f c u t de
c n d ai a ju n s la ilu m in a r e ? El a rspuns: C a r a p d e la f n
t n . ta i le m n e n p d u re , cnd m i e foam e, m n n c , ia r
c n d m i e s o m n , m c u lc . a s t a e tot ce fac.
D a r in e m in te , c n d un o m care a ajuns la o n e le g e r e
p r o fu n d a fiin e i sale taie lem ne, el taie lem n e i a t t. N u
m ai e ste n im e n i a ltc in e v a acolo. D e fapt. cel care ta ie lem
n ele n u e s te a co lo , d o a r tiatul lem n elo r a rmas. C e l c a re
ta ie le m n e le n u e s te acolo, pentru c el este trecutul. C n d
a ce s ta m n n c , el p u r i sim plu m nnc.
U n m a re m a e s t r u zen a spus: Cnd stai. stai. cnd m ergi,
m ergi. i. m a i p r e s u s d e toate, nu ovi.
T im p u l e s te o p r o b le m d in cauz c nu a i tr it c u m
tr e b u ie - e s t e c e v a s i m b o li c sim p tom atic. D a c t r ie t i
c u m tr e b u ie , p r o b le m a tim p u lu i dispare, te a m a d e t im p
disp are.
i a tu n c i, c e e s t e de fcu t? In orice m om ent, in d ife re n t
ce f a c i f lu c r u l acela in m od totaL Lucruri s im p le p re c u m
a fa c e o baie; f -o n m od t o t a l uit de lu m e a n trea g : c n d
s t a i s t a t c n d m e r g i m e r g i i m ai p re s u s d e t o a t e n u o v i
stai s u b d u i las toat existen a s s e re v e rs e a su p r a ta.
Contopete-te cu a cele picturi d e a p c a r e s e re v a rs a s u
pra ta. Lucrurile m runte: m e n a ju l g t it u l s p la tu l rufelor,
plim barea m atin al - f -le n m o d to ta l, i a tu n c i n u va mai
fi n evoie de nici o m e d ita ie .
M e d ita ia n u e s te d e c t u n m o d d e a n v a c u m s fad

u n lu c r u n m o d t o ta l - o d a t c e a i n v a t , tra n s fo rm -i
n tr e a g a v ia n tr -o m e d ita ie ; u i t c u t o t u l d e m e d ita ii
f d in v ia s in g u r a leg e. f d in v i a s i n g u r a m ed itaie.

i a tu n c i tim p u l v d is p re a .
i a m in te te -i. c n d t im p u l d is p a r e , m o a r t e a dispare.
A tu n ci n u i m ai e ste fric d e m o a rte . D e f a p t . c h ia r o a tep i
G n d e te -te d o a r la a c e s t f e n o m e n . C n d a t e p i m oar
tea, c u m ar p u te a m o a rte a s e x is t e ?
A te p ta re a a c e a s ta a m o r ii n u e s t e u n a s u ic id a l . Ea nu
este u n a p ato lo gic. i-ai t r it v ia a . D a c i-a i t r it viaa,
m o a rtea d evin e o c u lm e a ei. M o a r t e a e s t e p u n c t u l culm i
n an t al v ie ii e ste a p o g e u l ei.
Ai c u n o s c u t to a te m icile v a lu r i a le v ie ii - m n c a r e , b
utur. so m n , p lim b ri, d r a g o s te - , a i c u n o s c u t v a lu r i m ici
valuri m ari - a p o i v in e v a lu l c e l m a i m a re . M o a r te a ! T rebuie
s o tr ieti i p e ea n t o ta lita te a ei. i a t u n c i e t i p regtit
s mori. Faptul n sin e d e a f i g a ta s m o r i r e p r e z in t m o ar
tea m o rii n sei.
Aa au a ju n s o a m en ii s tie c n im ic n u m o a r e . M oartea
e ste lip sit de p u te re d a c e t i p r e g tit s o tr ie t i, m o a r
tea e ste fo a rte p u te rn ic d a c i e fr ic . V ia a n e t r it i d
p u te r e m o rii. O v ia tr it n t o t a lit a t e i ia m o r ii orice
u rm d e p u tere. M o a rtea n u m a i e x is t .

nelegerea e cheia
C u m p o a te fi fr ica st p n it s a u e lim in a t c o m p le t ?

F rica n u p o a te fi s t p n it , n u p o a te f i e lim in a t , p o a te fi
d o a r n e le a s . n e le g e r e e ste c u v n t u l- c h e ie a ici. i doar
Frica 35

n e le g e r e a a d u c e tr a n s fo r m a r e , n im ic a ltce va . D ac n cerci
s s t p n e t i fr ic a , a c e a s t a v a r m n e re p rim a t , se va
a d n c i n tin e . O a s t f e l d e a b o r d a r e n u -i v a fi de nici un
a ju to r, e a v a c o m p lic a lu c r u r ile . Ea ie s e la s u p ra fa , ia r tu
o r e p r im i- a s t a n s e a m n s o s t p n e ti. O p o i reprim a;
o p o i r e p r im a a t t d e a d n c n c t s d isp a r c o m p le t din
c o n tiin . A tu n c i, n u v e i m a i fi c o n tie n t d e ea, d a r ea va
f i a co lo , n s u b t e r a n , i v a e x e r c it a o in flu e n a su p ra ta.
Va reui, te v a m a n ip u la , d a r te v a m a n ip u la n tr-u n m od a tt
d e in d ir e c t, n c t n ic i n u i v e i d a s e a m a . D a r a tu n ci, p eri
c o lu l s-a a d n c it. A c u m n ic i m c a r n u l m a i p o i n e leg e.
P r in u r m a r e , fr ic a n u tr e b u ie s t p n it i n u tre b u ie nici
e lim in a t . E a n u p o a t e fi e lim in a t , p e n tr u c fric a c o n in e
u n tip d e e n e r g ie , i n ic i o e n e r g ie n u p o a te fi d is tru s .
A i o b s e r v a t c a t u n c i c n d i e ste fric , a i o e n e rg ie im e n
s ? L a fe l c a a t u n c i c n d e t i fu r io s ; a m b e le s u n t a sp e c te
a le a c e lu ia i f e n o m e n e n e r g e t ic . F u ria e s te a g re s iv , ia r
t e a m a e s te n o n a g r e s iv . T e a m a e s te fu r ie n tr -o s ta r e n e
g a tiv ; fu r ia e s te t e a m a n tr - o s t a r e p o z itiv . A i o b s e r v a t
c t e ti d e p u t e r n ic a t u n c i c n d e ti fu r io s , c t e n e rg ie ai?
P o i a r u n c a u n d it a m a i p ie tr o iu l c n d e ti fu rio s; n m o d
n o rm a l, n u a i p u t e a n ic i s l c lin te ti. P u te r e a ta d e v in e d e
tre i, d e p a t r u o r i m a i m a r e a tu n c i c n d e ti fu rio s . P o i fa ce
lu c r u r i p e c a r e n a b s e n a fu r ie i n u le-ai p u te a face.
S a u , a t u n c i c n d e t i c u p r in s d e fric , p o i fu g i a t t de
re p ed e , n c t i u n a le r g t o r o lim p ic a r fi gelo s. Frica p ro d u
ce e n e rg ie ; fr ic a e s t e e n e rg ie , ia r e n e r g ia n u p o a te fi d is tru
s. N ic i m c a r o io t d e e n e r g ie n u p o a te fi e lim in a t din
e x is t e n . T r e b u ie s i a m in t e t i c o n s ta n t lu c ru l acesta,
a ltfe l, v e i f a c e c e v a g r e it. N u p o i d is tr u g e nim ic, p o i d o a r
s i d ai a lt form . N u poi d is tru g e n ic i o p ietricic: un fir
de n isip n u p oate fi d istru s, el d o a r i s c h i m b form a.
N u p o i d istru ge o p ictur de ap. O p o i t r a n s f o r m a n
gh ea, o p o i tran sform a n abur, d a r e a v a r m n e . V a r
m n e undeva, nu poate fi sco as d i n e x i s t e n .
N u poi distruge nici frica. D e s e c o l e s e n c e a r c asta -
o am en ii au ncercat s d istru g frica , a u n c e r c a t s distru
g furia, au ncercat s d istrug s e x u a l i t a t e a , a u n c e r c a t s
distrug lcomia, una, alta. n tr e a g a l u m e a n c e r c a t c o n
stant s i distrug energiile, i ca re e s t e r e z u l t a t u l ? Fiina
um an a devenit o harababur. N im ic n u e s t e d i s t r u s , to tu l
exist n continuare; sin g u ru l r e z u l t a t e c l u c r u r i l e a u d e
venit confuze. Nu este n evoie s n c e r c i s d i s t r u g i nimic
pentru c, n prim ul rnd, n im ic n u p o a t e f i d i s t r u s .
i, atunci, ce este d e f c u t ? T r e b u i e s n e l e g i fr ic a .
Ce este frica? Cum ia natere? D e u n d e v i n e ? C a r e e s t e m e
sajul ei? Cerceteaz-o - d a r f r s o j u d e c i ; d o a r a t u n c i v e i
nelege. Dac ai d e ja p r e j u d e c a t a c t e a m a e s t e c e v a ru ,
c nu ar trebui s existe - N u a r t r e b u i s m i f i e fr ic " -
atunci n-o poi cerceta. C u m ai p u t e a s o n f r u n i ? C u m ai
putea s te uii n ochii ei, cnd deja a i d e c i s c e s t e d u m a
nul tu? Nim eni nu privete n o ch ii d u m a n u l u i . D a c tu
consideri c este ceva ru. a tu n ci v e i n c e r c a s o e v i i , s o
o coleti, s o neglijezi. Vei n cerca s f a c i n a a f e l n ct
s n u te n tln eti cu ea, dar ea va r m n e a c o l o . A b o r d a r e a
a cea sta nu te va ajuta.
n a in te de orice, ren u n s o c o n d a m n i, s o ju d e ci, s
o e v a lu e z i Frica este o realitate. T rebuie n fr u n ta t , trebuie
n e lea s . i d o a r p rin n e le g e re p o a te f i tr a n s fo rm a t .
Frica _______________ 37

De fap t, e ste tra n s fo rm a t p rin n elegere. N u este nevoie


s faci n im ic altceva; n e le g e re a o tran sfo rm .
C e e ste frica ? n p rim u l rnd, frica se a fl n to td eau n a
n p reajm a u n e i do rin e. i d o re ti s d evii u n om faim os,
cel m ai fa im o s d in lu m e - i a p a re team a. D ac n-ai s reu
eti? A p a re frica. Ea a p a re ca u n su b p ro d u s al d o rin ei Vrei
s d evii cel m a i b o ga t o m d in lum e. D ar d a c n u reueti?
n cep i s trem uri; a p a re frica. Vrei ca o fem eie s fie a ta i
i este fric de fa p tu l c m in e s-ar p u tea s n-o m ai ai,
p en tru c ar p u tea s p lece la altu l. Ea este n c vie, poate
pleca. N u m a i o fem e ie m o a rt n u v a fi cap abil s te pr
seasc, iar fem e ia a ce a sta e ste n c vie. Poi p oseda un ca
d a v ru - a tu n c i n u m a i e x is t n ici o fric , ca d a v ru l va
rm ne acolo. Poi p o se d a m obil, n-are de ce s-i fie fric.
D ar c n d n cerci s p o sezi o fiin um an , apare frica. Cine
tie, ieri n u era a ta, a zi este a ta... cin e tie? M in e a r putea
fi a altcu iva . A p a re frica. Frica se n a te din dorin a de po
sesie, este u n s u b p ro d u s al ei; v re i s posezi, de aici frica.
D ac n u vre i s posezi, a tu n ci frica n u exist. D ac n u ai
d o rin a de a fi cu ta re sau cu ta re lu cru n viitor, a tu n ci nu
e x ist fric. D ac n u v r e i s m ergi n rai, atu n ci nu exist
fric, p re o tu l n u te p o ate fa ce s te tem i. D ac n u v rei s te
d uci nicieri, a tu n ci n im en i n u te p o ate fa ce s i fie fric.
D ac n cep i s tr ie ti clipa, frica dispare. Frica vin e prin
d o rin . P rin urm are, d o rin a cre e a z fric.
C erceteaz-o. O ri de c te ori ap a re frica, vezi de unde vine,
ce d o rin o g e n ere a z , i a p o i v e z i c t de in u til e. Cum ai
p u tea p o se d a u n b rb a t s a u o fem eie? Este o idee att de
stup id! N u m a i lu cru rile p o t fi posedate, nu persoanele.
* _ ___________________W - ___________________

O m u l e ste lib ertate. O p e r s o a n e s te f r u m o a s datorit


lib ertii. P a srea e ste fr u m o a s c n d z b o a r s p r e cer -
o n ch izi n colivie, i n u m a i e ste a c e e a i p a s re , in e m inte
asta. Pare a fi, dar n u m ai e ste a c e e a i p a s re . U n d e e cerul?
U nde e soarele, u n d e s u n t v n tu rile , u n d e s u n t n o r i i ? Unde
este acea lib ertate a z b o ru lu i? T o a te a u d i s p r u t . N u mai
este aceeai pasre.
Iu b eti o fem eie p e n tru c ea e ste l i b e r t a t e . A p o i o n
chizi n colivie: m ergi la trib u n a l i v c s t o r i i , i c o n s t r u
ieti o fru m o a s co livie n ju r u l ei, p o a t e c h i a r d i n aur,
cu diam an te n cru sta te , d a r n u m a i e s te a c e e a i fem eie.
i apare team a. i-e fric, fric, p e n t r u c a c e l e i f e m e i s-ar
putea s nu i p lac acea colivie. P o sib il s t n j e a s c dup
libertate din nou. Ia r lib e r ta te a e s te v a l o a r e a su p re m ,
la ea nu se poate ren una.
O m ul const din libertate, c o n tiin a c o n s t d in lib erta
te. Aa c, mai devrem e sau m ai t rziu , f e m e i a v a n c e p e s
se sim t plictisit, stul. Va n ce p e s s e u i t e d u p a ltcin e
va. i-e fric. Frica ta apare din c a u z c v r e i s o p o se zi -
dar, m ai n t i de toate, de ce v r e i s p o se z i? N u - i m a i dori
s posezi, i nu va m ai exista n ici fric. i c n d n u m a i e xis
t fric, m ult din acea en ergie im p lica t n f r i c d e v in e dis
p o n ibil - iar acea e n e rgie p o a te d e v e n i c r e a tiv it a t e a ta.
Ea p oate deveni un dans, o srb to a re.
i-e fric de m oarte? N u ai c u m s m o ri, p e n t r u c, n
p r im u l rnd, tu nu e x iti. C u m ai p u te a m u r i? P riv e te
n fiin a ta, p tru n d e a d n c n ea. E x ist a c o lo c in e v a care
s p o a t m u ri? C n d p riveti n p ro fu n zim e , n u g s e ti nici
u n ego , n u g s e ti n ici u n .sine" acolo. P rin u r m a r e , n u e xis
t p o s ib ilit a te a m o rii. D o ar id e e a d e e g o c r e e a z tea m a
de m o arte. C n d n u e x is t e g o . n u e x is t m o a rte . E ti t c e r e
a b so lu t , n e m u rire , e t e r n it a t e - n u n c h ip d e tu n s u i, ci
n ch ip d e c e r d e s c h is , n e c o n t a m in a t d e n ic i o id e e d e eu .
de sin e - f r lim ite , n e d e f in it . A tu n c i n u m a i e x is t fric .
Frica a p a re d in c a u z a e x is t e n e i a lto r lu c r u r i. Va tr e b u i
s p riv eti n p r o f u n z im e la a c e le lu c r u r i, ia r c o n te m p la r e a
lor v a g e n e ra s c h im b r i.
A a c, te ro g, n u m n tr e b a c u m p o a te f i s t p n it s a u
d istru s . N u s e p u n e p r o b le m a s f i e n ic i s t p n it , n ic i
e lim in at. N u p o a te f i s t p n it , n u p o a te f i d is tr u s , p o a te
fi doar n e le a s . L a s c a n e le g e r e a s f ie s in g u r a t a leg e.

Nesiguran divin

tiu c orice idee a u n e i s ig u r a n e v e n ite d in e x te r io r este


prosteasc i n erea list , d a r e x is t o a re o s ig u r a n in teri
oar, pe care s n e s tr d u im s o o b in e m ?

N u e x is t s ig u r a n , in te r io a r s a u e x te r io a r . S ig u r a n a
n u e xist, to c m a i d e a c e e a e x is t e n a e s te a t t d e fru m o a s .
G n d e te -te la u n t r a n d a f ir c a r e d im in e a a a r n c e p e s se
g n d ea sc la c t d e s ig u r i e s te e x is te n a ; ce s-a r n t m
pla? D a c flo a r e a d e t r a n d a f ir a r c u t a c u a d e v r a t s ig u
rana, a tu n c i s -a r t r a n s fo r m a n tr - o flo a r e d e p lastic; a ltfe l,
n e s ig u ra n a r m n e p r e z e n t . U n v n t p u te r n ic p o a te n
cep e s b a t , i p e ta le le v o r f i s p u lb e r a te . U n co p il p o ate
v e n i s r u p flo a r e a . O c a p r a r p u te a s o m n n ce . Sau
e posibil ca n im ic s n u s e n t m p le - s n u v in nici u n copil.

i --------------------------------------------------
40

nici o ca p r i nici u n v n t, dar seara ea se va ofili. Chiar


d a c n u se n t m p l n im ic neobinuit, tot va disprea.
D ar a sta este fr u m u s e e a flo r ii d e t r a n d a fir , d e aceea
este ea a t t de fru m o a s - p e n tr u c t r ie t e n co n ju ra t
de m oarte, se lu p t cu m o a rtea , s e lu p t c u v n tu rile . Aa
o floare m ic, i a a o lu p t p u te rn ic , i t o tu i e a n flo rete
n ciuda tu tu ro r d ific u lt ilo r i p erico le lo r. C h ia r d a c este
vorba doar de cteva m in u te s a u de c te v a o re - n u co n tea
z, tim p u l este im aterial -, flo a re a i-a tr it tra iu l. A trit,
a vorbit cu vn tu rile, a vo rb it cu s o a r e le i c u lu n a i s-a
uitat ctre nori. i a sim it b u cu rie, im e n s p a siu n e ! Apoi
vine vrem ea s moar; n u se a g a d e v ia . U n tra n d afir
care s-ar aga de via ar fi urt; n u m a i f iin a u m a n poate
atinge un asem enea grad de u ren ie. C n d v in e m om en-
i tul, floarea pur i sim p lu m o are i d is p a re n p m n tu l din
I care a rsrit. N u e xist sig u ra n n e x te rio r, n ici n interi-
! or. N esigurana e n si m a te ria d in c a re e s te f c u t viaa.
A sta este d iferen a n tr e ce ea ce fa c e u i c e e a ce fac
alii - ei i ofer siguran , e u te p riv ez d e o rice fo rm de
siguran. Te fac c o n tien t de fr u m u s e ile v ie ii - d e riscu
rile ei, de pericolele, n esig u ra n e le ei. T e fa c m a i sensibil.
i acolo u nde este m ai m u lt sen sib ilitate, e ste i m a i m ult
p rovocare i aventur. i n im n u i n u i m a i p a s d a c ziua
d e m ine va m ai ven i sau nu; a st zi e m a i m u lt d e c t su fi
cient. D ac p u tem iubi, dac p u tem tri, z iu a a c e a s ta este
m ai m u lt d ect su ficien t.
Un sin g u r m o m en t de iubire p ro fu n d re p re z in t o eter
n ita te. C u i i p as de sig u ran ? Id eea n s in e p ro v in e din
l co m ie, id eea n sin e p ro vin e d in ego. N u m e te -o sig u ran
in te rio a r , n u m e te -o s ig u ra n e x te rio a r , n u e s te nici o
d iferen . T re b u ie s p r iv e t i i s c e r c e te z i i s v e z i c n u
e x is t n ic i o s ig u r a n i c n s i e x i s t e n a n u p e r m it e
sigu ran . n c h ia r a c e l m o m e n t, o im e n s r e v o lu ie a lu a t
n atere n fiin a ta; e ti m e ta m o r f o z a t .
Iisus n u m e te a s t a m e ta n o ia . M o m e n t u l c n d e t i c o n
vertit... n u p rin f a p t u l c d e v ii c r e t in , c a to lic s a u p r o t e s
ta n t. E m o m e n tu l n c a r e n u m a i e t i lu m e s c .
A c u ta s ig u r a n a n s e a m n a f i lu m e s c . A t r i n n e s i
g u ra n p re c u m u n t r a n d a f ir n s e a m n a f i n e lu m e s c .
S ig u ra n a e s te lu m e a s c ; n e s ig u r a n a e s te d iv in .
Speriat de moarte -
explorarea rdcinilor fricii

C nd o a m e n ii tr iesc n fric, v i e i l e lo r n u s u n t f o a r te vii.


Frica sch ilod ete i p aralizeaz. i t a ie r d c in ile , n u i d
v o ie s te n a li pn la c u lm ile p e c a r e le - a i p u t e a a tin ge
i n ici s c u n o ti d e p lin ta te a f i i n e i t a le . E a i fa c e pe
o a m e n i s rm n p ig m e i d in p u n c t d e v e d e r e s p iritu a l.
S-i m p lin eti d estin u l e ceva ce n e c e s it m a r e c u r a j, n en
fricare, iar n en frica rea este cea m a i r e li g io a s c a lita te .
O m e n ii plin i de fric i n u p o t t r e c e d in c o lo d e c e e a ce este
cu n oscu t. C eea ce este c u n o s c u t le o f e r o f o r m d e co n
fo rt, d e sigu ran , d e secu ritate, t o c m a i p e n t r u c e s t e cu
n oscu t. O m u l e ste p e rfe c t c o n tie n t d e c e e a c e a r e n fa.
tie cu m s se o c u p e d e o situ a ie c u n o s c u t . El p o a te s
r m n c h ia r p e ju m ta te a d o rm it i n a c e la i t im p s se
o c u p e d e ea - nu este n e v o ie s fie trea z; d in a c e s t m o tiv
e c o n v e n a b il s ai de-a fa c e cu ceea ce e s te c u n o s c u t .
n m o m e n tu l n ca re d ep eti g r a n ie le cu n o s cu tu lu i,
fr ic a a p a re p e n tru c d e a cu m v e i f i n e tiu to r, n u v e i ti
ce s faci, ce s n u faci. N u v e i m a i fi a t t d e s ig u r u e u n e ,
vei co m ite greeli; te p o i r tci. A s ta e s te te a m a c a re i in e
pe o am en i p rip o n ii d e c e e a ce e s te c u n o s c u t , ia r n m o
m entul n care o p e r so a n e ste le g a t d e c e e a ce e ste c u n o s
cut, este m o art.
V iaa n u p o a te f i tr it d e c t p e r ic u lo s - n u e x is t a lt
mod de a o tri. N u m a i p rin p e rico l se p o a te a tin g e m a tu
ritatea, d e zv o lta re a . O m u l tre b u ie s fie u n a v e n tu rie r, t r e
buie s fie p re g tit s rite to t tim p u l c e e a ce e s te c u n o s c u t
pentru ceea ce e ste n e c u n o s c u t. i, o d a t ce a g u s t a t d in
bucu ria lib e rt ii i a c u ra ju lu i, n u v a m a i a v e a n ici u n re
gret, p en tru c v a ti ce n s e a m n s tr ie ti la m a x im u m .
Va ti ce n s e a m n s a rzi to ra v ie ii de la u n c a p t la c e
llalt. i ch ia r i o s in g u r clip d e a s e m e n e a in te n s ita te
i ad u ce o m u lu m ir e m a i m a re d e c t e te r n it a t e a u n e i
viei m ediocre.

O m u l se te m e de m o a rte p e n tru c h a b a r n u are ce e ste


viaa. D ac tii ce e ste v ia a , te a m a d e m o a rte d isp a re de la
sine. P ro b lem a n u in e d e lo c de m o a rte , p ro b le m a in e de
via. P e n tru c n u tim ce e ste v ia a , n e e ste fric de fa p tu l
c n tr-o zi ea se v a sf ri. N ici m c a r n u a m tr it. C u m p o i
tri fr s ai h a b a r ce n s e a m n v ia a ? N u ai tr it n icio
dat i nici n u ai iu b it; d o a r ai l n c e z it, ai v e g e ta t. i tii
c un lu cru e sigu r: m o a r te a se a p r o p ie p e zi ce trece, n
fiecare m o m en t; d e aici, te a m a . T e a m a e ste fire a s c p en tru
c m o a rtea v a n c h id e u a v ie ii p e n tr u to td e a u n a . Fr ca
m car s ai h a b a r ce e s te via a , e a i v a f i lu a t . i s-a o ferit
o o p ortu n ita te, o m a re o p o r tu n ita te , i ai ratat-o.
C ontinui s am ni m ereu p en tru m in e. i s p u i: M in e

v o i tri". Dar tii c. sim ultan, a ltu ri d e a c e a s t a m n a r e ,


exist frica: M ine, cin e tie? M in e p o a t e v i n e m o a r te a ,
i atunci?" A i am n at v ia a p e n t r u m in e , i n u m a i e x is t
m in e - i atunci? A p a re fr ic a .
i nu tii cum s tr ieti m o m e n t u l a c e s t a . N im e n i nu
i spune cu m s-l trieti. P r e d ic a t o r ii, p o lit ic ie n ii, p rin
ii, to i i vo rb esc d esp re z i u a d e m in e . C n d e r a i c o p il, i
spuneau: Cnd v e i f i m a r e , v e i n e l e g e c e e s t e v ia a " . C n d
erai adolescent. i s p u n e a u : S u n t e i t i n e r i n e b u n i - tin e
reea este nebunie. C n d v e i f i b t r n i, a b ia a t u n c i v e i n
elege . i cn d a i m b t r n it , t o i i s p u n : E ti te rm in a t.
Nu a mai rmas n im ic eti c a u n c a r t u fo lo sit". C iu d a t lume!
C n d era m c o p il, o b i n u ia m s le p u n b t r n ilo r m ii de
n treb ri, aa c u m f a c t o i c o p iii. A p r o a p e c d e v e n is e o
tortu r p e n t r u ei, f i i n d c n t r e b r i l e m e le i s t n je n e a u .
Aa c cel m a i s im p lu p e n t r u e i e r a s m i s p u n : E ti prea
mic. A teapt".

U nul d in t r e p r ie t e n ii t a t e i e r a c u n o s c u t d r e p t n elep tul


satului. O b i n u ia m s m e r g c u t a t a p e la e l i s-l torturez
m ai m u lt d e c t p e o r ic a r e a lt u l. m i r s p u n d e a to t timpul:
Ateapt. E ti p r e a m ic , ia r n t r e b r i l e t a le s u n t p rea com
plicate. C n d v e i m a i c r e t e p u in , a b ia a t u n c i v e i fi capabil
s n elegi".
I-am spus: D -m i, t e ro g , n s c r is a n u l n c a r e v o i fi mare.
A b ia atu nci i v o i p u n e a c e s t e n t r e b r i. P e n tr u c ce fad
tu e o m ech erie! D e f i e c a r e d a t c n d n t r e b - i te ntreb
deja de v r e o c in c i a n i -, m i s p u i a c e la i lu c r u : Cnd vei
crete m are... P r o b a b il m i v e i s p u n e a s t a la nesfrit-
Aa c scrie an u l p e h rtie i s e m n e a z .

m am
I-am v z u t m n a tre m u r n d . L -am n tr e b a t: i_e ^i
trem ur m n a? D e ce i e ste fric ? D a c ai id e e la ce v r s t
o persoan d e v in e c a p a b il s n e le a g , s c rie a s ta p e h r
tie. Dac scrii d o u zeci, te v o i n tr e b a la d o u z e c i i u n u d e
ani - i voi da u n a n n plus!"
Aa c a scris: D o u ze ci i u n u d e ani".
I-am rspuns: n regu l, v o i re v e n i la v r s ta d e d o u ze ci
i doi de ani".
Pesem ne c s-a gn d it: Cel p u in , p e n tr u m o m e n t, p ro
blem a este rezo lv at . C in e tie ce v a m a i fi d u p ce va m
plini vrsta de d o u ze c i i d o i d e ani... ?" A v e a m n ju r de
paisprezece a n i pe v r e m e a aia.
La m p lin irea v rste i de d o u z e c i i d o i d e ani, m -am
ntors n so it de o m u lim e d e o a m e n i - a d u n a s e m m u li
oam eni n ju r u l m e u - i i-a m sp u s: Ia t s c ris o a re a ta.
A cum rspunde!"
Mi-a zis: Eti aa o p acoste! D e ce ai a d u s to i o am en ii
tia?"
I-am rspuns: Ca s fie m a rto ri la fa p tu l c m p cleti.
i nu n u m ai tu m p c leti pe m in e, ci la fel se n t m p l
p este to t n lu m e. C ei n v r s t i p c le s c p e ce i tineri,
sp u n n d u -le mine, i m in e n u v in e n icio d at . A cu m
am d o u zeci i doi de ani, ia r tu ai s cris d o u ze ci i un u pe
bucata de hrtie. i-am a co rd a t n c u n an, n e v e n tu a lita
tea n care nu a fi s u fic ie n t d e in te lig e n t i a avea n evoie
s m ai cresc p u in . D ar a cu m n u a m de g n d s plec, voi s t a
aici p n m i vei r sp u n d e la to a te ntrebrile".
Mi-a zis: Ca s fiu sincer, n u tiu nim ic. i, t e r o g , n u m
mai n treb a iar. I a r t - m , ai d r e p t a t e - t e - a m m i n i t .
.D e ce ai m in it un copil?", l-am n t r e b a t . .C u m ai p u t u t
s m in i un cop il care te n treb a c u a t t a in o c e n , c a r e c re
dea n tine? L-ai am git! N u tii d a c e x is t s a u n u D u m n e ze u ,
d a r m i sp u n eai c ex ist i c a v e a m s n e l e g m a i trziu .
A m tiu t n c d e pe a t u n c i c n u n e le g i. N u t ii n im ic des
p re D u m n ezeu , d o a r r e p e i c a u n p a p a g a l."
D ar asta este situaia; d a sc lii n u t iu . p r o f e s o r ii n u tiu,
p r e o ii nu tiu. dar, d ei n u t iu , c o n t i n u s p r e tin d c
tiu. i n tre a g a s tra te g ie c o n s t d in t r - o s in g u r m echerie,
aceea d e a a m n a : .Vei a fla c n d v e i f i s u f i c i e n t d e matur".
B in en eles c nu e ti n ic i o d a t m a tu r , n ic io d a t n u creti
m are. Ia r c n d a ju n g i b t r n , n u v r e i s t e f a c i n ici tu de
rs, aa c n c e p i s s p u i a c e l e a i l u c r u r i c o p iilo r ti.
D ac i i u b e t i c o p iii, d a c i i u b e t i f r a ii m a i m ici, su
ro rile m a i m ic i, n u le s p u n e n ic i o d a t m in c iu n i. Fii sincer,
sp u n e-le: .N u t i u i c a u t " . N u a m n a p e n t r u m in e .
n tr e a g a n o a s t r v i a e s t e o a m n a r e , d e aici, i frica de
m o a rte : .N u a m a f l a t n i m i c n c , ia r m o a r t e a vin e". Toi ne
t e m e m d e m o a r t e p e n t r u s i m p l u l m o t i v c n u am gustat
n c v ia a . O m u l c a r e t i e c e e s t e v i a a n u s e te m e niciodat
d e m o a rte : u r e a z b u n v e n i t m o r ii . C n d a p a r e m oartea
e l o m b r i e a z , i u r e a z b u n v e n i t , p r im e t e m oartea ca
p e u n in v ita t. P e n t r u c e l c a r e n u t i e c e e s t e v ia a , moartea
e s te u n d u m a n . I a r p e n t r u u n o m c a r e t ie ce este viaa
m o a r te a e s te p u n c t u l c u l m i n a n t a l v ie ii.
D a r fie c a r e s e t e m e d e m o a r t e , ia r lu c r u l a c e s ta este de
a s e m e n e a c o n ta g io s . P r in i i t i s e t e m d e m o a rte, vecinii
t i s e te m d e m o a r te . C o p i ii s u n t c o n t a m i n a i nc de mia
d e a cea st te a m c o n s ta n t . T o i s e t e m d e m o a rte. Oamenii

n ic i nu v o r s v o r b e a s c d e s p r e e a .
Frica

Cnd m oare u n om , e x is t s p e c ia li ti c a r e i m b l s m e a
z corpul. P erso an a r e s p e c tiv n u a a r t a t n ic io d a t a t t
de frum oas cu m a ra t a c u m , c n d e s te m o a r t - m a c h ia t ,
cu obrajii att de m b u jo r a i d e p a r c t o c m a i s - a r f i n t o r s
dintr-o va ca n d e tre i lu n i n F lo rid a ! A r a t a t t d e s n
toas, de parc to cm a i a f c u t n i te e x e r c i ii d e g im n a s t ic ,
iar acum st n p o stu ra y o g h in a m o r t u lu i, n u e m o a r t
cu adevrat. T re b u ie c r e a t im p r e s ia c n u e s t e m o a r t .
Chiar i pe p iatra d e m o r m n t scrie : N u e s t e m o a r t , ci
doar doarme". i, n t o a te lim b ile , o r ic n d m o a r e c in e v a ,
nimeni nu s p u n e c o m u l a c e la a m u r it p u r i s i m p l u .
Spunem: S-a d u s n rai. A d e v e n it p r e a iu b itu l lu i D u m n e z e u .
D um nezeu l-a a les i l-a c h e m a t la El. S -a d u s p e l u m e a
cealalt". Vorbim d e sp re d iv in ita te a o a m e n ilo r d o a r a t u n c i
cnd sun t m ori.
Cnd m oare u n om , n im e n i n u l v o r b e t e d e r u , n im e n i
nu spune n im ic ru d e sp re el. D e v in e b r u s c u n s f n t , b r u s c
devine m re. G o lu l l sa t d e el n u v a f i u m p lu t n ic io d a t ,
lumii i va fi pe v e c i d o r d e el, e ra a t t d e im p o r t a n t . D a r
nimeni nu bgase de s e a m c t fu s e s e v iu ! A s te a s u n t m e
cherii - m ech erii m e n ite s in m o a r te a d e p a rte , s n c h i
d uile i s fa c a s tfe l c a m o a r te a s fie u ita t .
O u m an itate re a l n u a r tr e b u i s a ib t a b u u r i - n ic i u n
tabu despre sex, n ici u n t a b u d e sp r e m o a rte . V ia a a r tr e b u i
trit la m axim u m , ia r m o a rte a fa c e p a r te d in v ia . O m u l
ar trebui s tr ia sc n m o d to ta l i s m o a r n m o d to ta l.

Cnd fa c terapie cu o am en i, trei fr ici ies n m o d


co n sta n t la sup ra fa n ei. Frica de a nu n n eb u n i,
frica de a se abandon a co m p let n tim p u l org asm ulu i,
i frica de m oa rte. A c e s te trei frici a p a r iar i ia r in
ed in ele m ele cu o am en ii. P o i co m en ta , te rog?

Este o n trebare foa rte s e m n ific a t iv , o n tr e b a r e exis


tenial.
U m an itatea a trit cu a c e s t e t r e i fr ic i t im p d e m ii de a n i
Nu sunt fric i in d ivid u ale, s u n t fr ic i c o le c tiv e . P r o v in din
in con tien tu l colectiv.
Frica d e a nu n n e b u n i s e a fl n f ie c a r e , p e n t r u sim plul
m o tiv c in te lig e n e i nu i s-a p e r m is s s e d e z v o lte . Inte
lig en a este p ericu lo a s p e n t r u g r u p u r ile d e in terese, aa
c acestea i-au t ia t r d cin ile m ii d e a n i la r n d .
n Japonia, e x is t u n a n u m it t ip d e a r b o r e considerat
a f i o m a re art. d a r c a re e s t e p u r i s im p lu o crim . Copacii
a ceia au patru , c in c i s u t e d e a n i i c iv a c e n tim e tr i nl
im e . G e n e r a ii d e g r d i n a r i a u a v u t g r ij d e ei. Tehnica
e s te a c e e a d e a p u n e a r b o r e l e n t r - u n g h iv e c i fr fund,
d u p c a re i se ta ie r d c i n i le n m o d c o n s t a n t . Rdcinile
a r b o r e lu i n u s u n t l s a te s c r e a s c n p m n t. Iar dac nu
p e r m ii r d c in ilo r s s e n f i g n p m n t , c o p a c u l mb
tr n e te , d a r n u c re te d e lo c . E s t e b iz a r s v e z i acel tip de
copac. P a r e s tr v e c h i, d a r e s t e d o a r b tr n , d in ce n ce mai
b trn ; d e c re s c u t, n u a c r e s c u t n i c i o d a t . N u a nflorit
n icio d at , n u a d a t fr u c te .
A ce la i lu c ru s e n t m p l i c u o m u l. Rdcinile i sunt
t ia te ; o m u l t r ie t e a p r o a p e f r rd cin i. Trebuie s
cre a sc a a p e n t r u a d e v e n i d e p e n d e n t de societate, de cul
tur, d e religie, d e s ta t, d e p rin i, d e to a t lumea. Trebuie
s d e p in d , n u a re r d c in i p ro p r ii. n m o m e n tu l n care
/ v a r i e n t c n u a re r d c in i, s im te c nnebunete,
r i ilo

c i pierde m in ile. P ie rd e o r ic e s p r ijin , c a d e n t r - u n a b i s


ntunecat... d e o arece c u n o a t e r e a lu i e s t e d e m p r u m u t , n u
este a lui. R e s p e c ta b ilita te a lu i e s t e d e m p r u m u t . E l n s u i
nu are respect p e n tru p r o p r ia -i f ii n . n t r e a g a - i p e r s o n a
litate este m p ru m u ta t d e la v a r ii s u r s e - d e la u n i v e r s i
tate, de la biseric, de la s ta t. El n u a r e n i m i c a l lu i.
G ndete-te d o a r la u n o m c a r e t r i e t e n t r - u n p a l a t
imens i lu xo s i c r u ia i s p u i n t r - o z i c p a l a t u l n u e s t e a l
lui, i nici lu x u l d in in te r io r n u i a p a r i n e . i s p u i: T o a te
acestea ap arin a ltc u iv a c a r e v in e s t e d e a a fa r " . V a n n e
buni. Aa c n tim p u l p s ih o te r a p ie i v e i a j u n g e la u n a s e
menea punct, iar p e r s o a n a v a t r e b u i s n f r u n t e a s t a , s - i
dea voie s n n e b u n e a s c .
Permite-i o m u lu i s n n e b u n e a s c n c a d r u l t e r a p i e i -
ndat ce o v a face , v a s c p a d e f r ic . A c u m t i e c e e s t e
nebunia. Frica e ste n to t d e a u n a d e n e c u n o s c u t . L a s -1 s
nnebuneasc, i c u r n d s e v a c a lm a , p e n t r u c f r i c a l u i n u
are o baz real. E ste d o a r f r ic a p r o ie c t a t d e s o c i e t a t e .
Prinii sp un : D ac n u f a c i c e s p u n e m , d a c e t i n e
asculttor, v e i fi p e d e p sit". D u m n e z e u l e v r e i l o r s p u n e n
Talmud: Sun t u n D u m n e z e u f o a r t e g e lo s , f o a r t e f u r io s .
Reine c n u s u n t d r g u , n u s u n t u n c h i u l t u ". T o a t e r e li
giile au p ro ced at a stfel, ia r d a c n c e t e z i s m a i u r m e z i d r u
mul urm at de m u lim e , e t i d e c la r a t n e b u n . P r in u r m a r e ,
fiecare se a g a de m u lim e , f c n d p a r t e d i n t r - o r e lig ie ,
o biseric, u n p artid , o n a iu n e , o ra s . O m u l u i i e s t e f r ic
s fie singur, or, tu c h ia r a s t a f a c i a t u n c i c n d l a d u c i c t r e
p rofun zim ile fiin e i sale . T o a t a c e a m u l im e , t o a t e a c e le
legturi dispar. E ste l s a t s in g u r , f r n ic i u n u l d in t r e a c e ia
pe care s-a b a za t.
N u d is p u n e d e p r o p r ia lui in te lig e n - a s t a es e-

m a. P n c n d n u v a n cep e s i c u ltiv e p r o p r ia in te lig e n i


se v a tem e s n u n n e b u n e a s c . i n u n u m a i asta. d ar soci
e ta te a n s i l p o a te n n e b u n i n o r ic e m o m e n t . Dac soci
e ta te a l v r e a n e b u n , d a c lu c r u l a c e s ta e n fa vo a rea ei.
a r u n c s o c i e t a t e a l v a n n e b u n i.

In U n iu n e a S o v ie t ic se n t m p la a s ta in fieca re zj.
D a u a c e s t exerr.p'. x p e n t r u c s o v ie tic ii a u fcu t-o n mod

t i i n i f i c m e t o d o l o g i c S e n t m p l p e s t e t o t n lu m e dar
m e to d e le l o r s u n t p r im itiv e . D e e x e m p l u , n India, dac
o p e r s o a n s e c o m p o r t in t r - u n m o d c a r e n u este acceptat
d e s o c ie t a t e , a t u n c i a c e a s t p e r s o a n d ev in e un paria.
N u m a i p r im e t e a ju t o r d in p a r t e a n i m n u i Oamenii nid

m c a r n u i v o r m a i v o r b i. P r o p r i a f a m i l i e li v a nchide ua
n n as. O m u l v a a ju n g e s n n e b u n e a s c , t u U vei nnebuni!
D a r I n U n i u n e a S o v i e t i c o f c e a u m e to d o lo g ic i o f
c e a u c h ia r i u n o r o a m e n i c a r e c t i g a s e r P re m iu l Nobel,

c a r e a v e a u i n t e l i g e n - d a r o i n t e l i g e n a f la t mereu sub

c o n t r o l, s u b s u p r a v e g h e r e a s t a t u l u i . i u n s im p lu act de

n e s u p u n e r e ... f i i n d c p e r s o a n a o b i n u s e P r e m iu l Nobeliar

g u v e r n u l s o v i e t i c n u d o r e a a s t a , p e n t r u c Prem iul Nobel

v e n e a d i n t r - o l u m e c a p i t a l i s t , i a r g u v e r n u l u i i prea c ar

f i u n f e l d e m it , c a r f i u n m o d d e a c u m p r a oamenii iar

o a m e n i i a c e t i a e r a u c e i c a r e d e i n e a u secretele tiinei

U n iu n e a S o v i e t i c n u d o r e a c a a c e i o a m e n i s fie cunoscui

l a s c a r in t e r n a i o n a l , n u d o r e a c a e i s f ie n contactcu

a l i o a m e n i d e t iin : n u le p e r m it e a s accepte Premiul


N o b e l . D a r d a c p e r s o a n a in s is ta , a tu n c i aceasta era inter

n a t n t r - u n s p it a l.
O m ul respectiv spunea fr n cetare: S u n t s n to s ;
d ece m internai?" Iar ei rspundeau: Pentru c d o c to rii
consider c te vei m bolnvi. P rim ele sim p to m e a u a p
rut deja. dar se pare c nu eti con tien t de asta". Ia r a p o i
i fceau injecii, persoana respectiv habar nu avea ce i s e
fece, iar la captul a cincisprezece zile aceasta nnebunea.
0 nnebuneau prin interm ediul su bstanelor chim ice. i
atunci cnd era com plet nebun, i intentau proces, spu
nnd c acest om este nebun, i trebuie nlturat din fu n c
ia lui i internat n ospiciu". i apoi n im en i nu m ai a fla ce
se ntmpla cu aceste persoane. A sta nseam n s o faci n
mod tiinific Dar flecare societate practic asta, ia r team a
s-a cuibrit adnc n incontient.
Scopul terapiei este de a elibera persoana de acea team.
Dac este eliberat de acea team, este eliberat de socie
tate, de cultur, de religie, de Dum nezeu, de rai. de iad. de
toate prostiile. i toate aceste prostii sunt sem n ificative din
cauza fricii, i tocmai pentru a face ca aceste prostii s fie
semnificative s-a creat frica.
Este cea mai urt crim la care ne-am putea gndi.
Orice copil din lumea asta este supus n fieca re clip la
acest tip de crim, iar cei care o practic nu au intenii rele.
Ei cred c fac ceva bun pentru copil. Au fo s t co n d iio n a i,
la rndul lor, d e prini, ia r ei tra n s fe r a c e la i tip d e c o n
diionri co p iilo r lor. P ractic. n tre a g a u m a n ita te s e a fl pe
culm ile n ebun iei. n terap ie p ro fu n d , frica p u n e b ru sc s t
pnire pe om , p e n tru c a c e s ta i p ie rd e to i s t lp ii de
susinere, p ierd e orice e le m e n t de sp rijin; m u lim e a s e n
deprteaz din ce n ce m a i m u lt. ia r p e rso a n a r m n e sin
gur. Brusc, se face n tu n e ric i a p a re team a. O m u l n u a fo st
niciodat e d u c a t discip lin at s f i e s i n g u r . i a s t a e s t e func

ia m e d ita ie i N id o te r a p ie n u e s t e c o m p l e t f r medita

i e pentru c doar m e d ita ia e s t e s u s c e p t i b i l d e a-I fa c e pe

om s-i regseasc r d c in ile , f o r a d e a r e d e v e n i o indivi

dualitate. Nu ai de ce s te t e m i. D a r a i f o s t c o n d i io n a t s

te tem i n fiecare m o m e n t la f i e c a r e p a s .
ntreaga u m a n ita te t r ie t e n p a r a n o ia . A c e a s t uma
nitate ar fi putut s t r ia s c n p a r a d is ; e a t r i e t e n iad.
Aa c ajut om ul s n e le a g c n u a r e d e c e s f ie ngri
jorat, nu are de ce s se te a m . E s te o t e a m f a b r ic a t . Copiii
se nasc fr team. S e p o t j u c a c u e r p ii f r fr ic , n u au
noiunea de fric sau d e m o a r t e s a u d e a l t e l e a s e m e n e a
M editaia ajut p e r s o a n a s s e r e n t o a r c la co p ilrie.
Aceasta renate.
Aa c ajut p e r s o a n a s n e l e a g d e c e e x i s t fric.
Arat-i clar c e ste d o a r u n f e n o m e n fa ls , c a r e i-a fo s t im

pus; .Nu ai de ce s fii n grijo ra t: n s it u a ia a c e a s t a p o i nne


buni, nu te teme. B u cu r -te c p e n t r u p r i m a o a r trieti
un moment n care p o i fi n e b u n i t o t u i s n u f ii co n d a m
nat, ci iubit, respectat". Iar g r u p u l t r e b u i e s r e s p e c t e per
soana, s o iubeasc - e a a r e n e v o i e d e a s t a , i, a s tfe l, se
va lin iti Va scpa de fric i v a s im i o m a r e lib e r t a t e , fo r

trie, integritate.
A doua fric este frica de o r g a s m u l s e x u a l . i a s t a este
creat tot de religie. Toate re lig iile e x i s t p e n t r u c l-au n
tors pe om mpotriva p ro p riilo r e n e r g ii. S e x u 1 e s t e ntreaga
energie a om ului energia lui vital, iar p r o f e ii i Mesia, me
sagerii lui Dumnezeu, toi fa c acelai l u c r u - fo lo s in d alte
cuvinte, limbaje diferite, dar m unca lo r este a c e e a i s-l trans
form e pe om ntr-un d u m an al lu i n s u i. Ia r strategia
______ Hit*
de b a z - p e n t r u c s e x u l e^ P
-ui te cea mai puternic energie
d in t in e - e s t e c sexu l tr e b u ie condam nat i c trebuie
c r e a t s e n t im e n t u l de vin ov ie. A p o i o m u l se confrunt
cu o p r o b le m . N a tu r a lui este senzual, sex u a l , iar m in tea
lu i e s te p lin d e gu n o a ie m p o triv a sexului. S e p ro d u ce n
el o r u p tu r . N u p o a t e r e n u n a la natura lui. dar n ici nu
p o a te r e n u n a la m in te a lu i. pentru c aceast re n u n a re
a r n s e m n a r e n u n a r e a la societate, la religie, la p ro fei, la
lis u s H risto s, la D u m n e z e u , la tot. Nu va fi capabil s fac
a sta d e c t a t u n c i c n d v a d e v e n i o fiin individual i va
fi c a p a b il s t r ia s c s in g u r f r nici o team.
P rin u r m a r e , la n iv e lu l m in ii, om u lu i i este fric de sex,
d ar b io lo g ia n u a re n im ic d e -a face cu m intea. Biologia nu
a p rim it in f o r m a ii d e la m in te , n u ex ist com unicare.
B io lo gia a r e fe lu l e i p r o p r iu d e a fu n cion a, prin urm are
b io lo gia l v a a tr a g e s p r e s e x , ia r m in tea lui va f i to t tim pu l
acolo, c o n d a m n n d u -1 . A a c o m u l fa ce dragoste, dar n
m are g ra b . A c e a g r a b a r e o e x p lic a ie psihologic. O m ul
face d r a g o s te n g r a b , f ii n d c s im t e c fa ce ceva greit.
Face c e v a m p o t r iv a lu i D u m n e z e u , m p o tr iv a religiei.
Se sim te v in o v a t , d a r n u p o a t e s n u fac dragoste, prin
u rm are, s in g u r u l c o m p r o m is e s t e d e a fa c e d ra g o ste n
grab! A s ta d u c e la e v it a r e a o r g a s m u lu i.
A cu m , im p lic a iile s u n t m u lt ip le . U n o m care nu a trit
orgasmul s e s im te n e m p lin it, fru strat, furios, p en tru c nu
a trit niciodat o s t a r e p e care natura o o fe r n m od liber,
o stare n care ar fi p u t u t f i c o m p le t rela x a t i ar f i d e v e
nit una cu existen a, ch ia r i dac n u m a i p e n tru c t e v a
momente. Din cauza gra b ei lui, o m u l nu p o a te a t in g e o r
gasm ul. S e x u l a d e v e n it e c h iv a le n tu l e ja c u l r ii. n c e e a c e
A cea sta este s in g u ra te a m c a r e e x is t : t e a m a d e tim p .
Team a de m oarte este to t o te a m d e tim p , p e n t r u c m o a r
tea oprete tim pul. N im e n i n u se te m e d e m o a r t e - c u m te
poi tem e de ceva ce nu ai c u n o s c u t? C u m i p o a t e f i fric
de ceva a b so lu t n e cu n o s cu t, n e fa m ilia r , s t r i n ? F r i c a nu
poate e xista dect n le g tu r c u c e v a c e e s t e c u n o s c u t .
Nu, a tunci cnd sp ui Mi-e fric d e m o a r t e " , n u i e s t e fric
de m oarte - fiin d c n-o cu n o ti! C in e t i e ? - m o a r t e a ar
putea fi m ai bu n dect via a.
Team a nu este de m oarte, te a m a e s t e d e t i m p .
n India, folosim a cela i c u v n t p e n t r u a m b e l e . Kala
n seam n tim p. dar kala n s e a m n i m o a r t e . A v e m un
singur cuvnt i p en tru tim p, i p e n tr u m o a r t e . E s e m n i f i
cativ, cuvntul kala este se m n ifica tiv , f o a r t e s e m n i f i c a t i v ,
pentru c tim p ul este m oarte, ia r m o a r t e a n u e s t e a l t c e v a
dect timp.
Trecerea timpului n se a m n tr e c e r e a v i e i i . A p a r e t e a
ma. n Occident, teama este m ult m ai a c u t : a d e v e n i t a p r o a
pe cronic. n Orient, tea m a a c e a s ta n u e s t e a t t d e m are,
iar mptivul este acela c O rie n tu l cre d e c v i a a c o n t i n u
la infinit: moartea nu este sfritu l: v ia a a c e a s t a n u este
singura via: au fost mii i m ii d e v i e i n t r e c u t i vo r
fi mii i mii de viei n viitor. N u e n ici o g r a b . D e aceea,
Orientul este lene: nu e nici o grab! D e a ce e a , n O r i e n t nu
exist contiina timpului - c in ev a s p u n e Voi v e n i la ora
cinci fix", i nu vine deloc. Nu sim te n ici o r e s p o n s a b ilita te
fa de timp, iar tu atepi i atepi, i p e r s o a n a a j u n g e cu
o n t rziere de patru, cinci ore i spune C are e p ro b le m a ?

Ei i ce?"
---------- ------------- _ riuf

n co n cep ia vestic, tim pul este foarte scurt, ntruct


cretin ism u l i iudaism ul cred ntr-o singur via. De aici
a l u a t n a t e r e anxietatea. Exist o singur via, 70 de ani

c e l m u lt ; o treim e o irosim dorm ind - dac trieti 60 de


ani, 20 d e ani su n t irosii cu som nul, 20 din cei rmai sunt
ir o s i i c u e d u c a i a , cu una-alta; ceilali 20 de ani rmai -
jo b u l, o c u p a i a , fam ilia, cstoria i divorul, i, dac faci cu

a d e v r a t u n calcul, vei vedea c nu-i m ai rm ne tim p de

tr it ! C n d v o i tr i? " Team a i se n fige n inim, iar viaa

t r e c e , t i m p u l i z b o a r p rin tre degete, i m oartea planeaz

n p e r m a n e n asu pra fiecru i m om ent - poate s i bat

la u n o r ic e c lip . Iar t i m p u l este ireversibil, nu l poi

r e c t ig a , o d a t d u s , e dus p en tru totdeauna.

T e a m a , a n x i e t a t e a , o n e v r o z le g a t de tim p - devine

c r o n ic , e s t e a p r o a p e c a i c u m a r fi devenit o a doua natur

a m i n i i o c c i d e n t a l e , c a r e e m e r e u co n tien t de fap tul c

t i m p u l s e s c u r g e i c a r e s e t e m e din a cest motiv.


T e a m a e s t e n e s e n le g a t d e fap tu l c n c nu ai fost

c a p a b i l s t r i e t i , ia r t i m p u l trece, n u poate fi recuperat;

n u p o i s d a i t i m p u l n a p o i; o d at dus, e dus p en tru to t

d e a u n a . I a r c u f i e c a r e z i, v i a a s e scu rteaz, devin e din ce

n c e m a i m ic .

T e a m a n u e s t e l e g a t d e m oarte, tea m a este legat de

tim p, ia r d a c p r i v e t i a d n c n ea, v e i descoperi c team a


este le g a t d e v i a a n e t r i t - n u ai fo s t capabil s trieti.
D a c tr ieti, n u ai d e ce te tem e. D ac v ia a cu n o a te
m p lin irea, n u e x is t fric. D ac te-ai b u cu ra t de ea, dac
ai a tin s cu lm ile pe care v ia a le ofer, d ac v ia a ta a fost
o e x p e r ie n o rg asm ic , o p o ezie p ro fu n d care a vib rat
n tine, u n cn tec, u n festiva l, o cerem o n ie, i dac ai trit
fiecare m om en t la m axim u m , a t u n c i n u m a i e x i s t frica

de timp, atunci frica dispare.

Eti pregtit chiar dac m o a r t e a s o s e t e a z i, e t i p re g

tit. A i cunoscut viaa - de fa p t, v e i a ju n g e s u r e z i b u n v e n it

m orii pentru c acum i s e d e s c h id e o n o u o p o r t u n it a t e ,

o nou u, i se reveleaz u n n o u m is te r : m i- a m t r i t v ia a ,

acum moartea m i bate la u: v o i s r i s i d e s c h i d u a -

.Intr!" Pentru c am c u n o s c u t v ia a , m i- a r p l c e a s te

cunosc i pe tine.

Asta s-a ntm plat i c u S o c r a t e a t u n c i c n d e ra pe


moarte. Discipolii au n c e p u t s p l n g i s s e t n g u ia s c -

i era normal. Socrate a d e s c h is o c h ii i a s p u s : .O p rii-v !


Ce facei? De ce plngei i v t n g u i i? M i-a m t r it v ia a ,
i i am trit-o la maximum. A c u m m o a r t e a v in e . i s u n t en-
k tuziasmat! Atept cu atta iu b ire i dor. c u s p e r a n . O n o u

u se deschide, viaa re v e lea z u n n o u m iste r".


Cineva l-a ntrebat: .N u i e s te fric ? "
Socrate a rspuns: .N u v d d e ce m i-a r fi fr ic d e m o a rte,
pentru c.in primul rnd. n id n u tiu c u m v a fi. I a r n al doi
lea rnd. sunt doar dou p o sib ilit i: f ie v o i s u p r a v ie u i, i
atund nu se pune problema d e fric, f ie n u v o i s u p r a v ie u i,
i atu n d iari nu se pune p r o b le m a d e f r ic . D a c nu
supravieuiesc nu este rua o p ro b le m - d e v r e m e ce eu
nu voi mai fi. nu va mai putea exista n i d o p ro b le m : iar
dac supravieuiesc dac contiina m e a s u p r a v ie u ie te ,
nu este n id o problem, pentru c sunt n c a i c i P r o b le m e
am avut i n via - le-am rezolvat d e c i d a c v o i fi a c o lo i
v o r exista p ro b lem e le voi rezolva - i este m e r e u o b u c u rie
s rezo lvi o problem , e ca o provocare. A ccep i p rovocarea
iI

i te c o n c e n t r e z i a s u p r a ei. iar dup ce ai rezolvat-o. o ex


p lo z ie d e fe r ic ire v a a v e a loc".
T e a m a d e m o a r te e s te te a m a d e timp, iar teama de timp
e ste, n p r o fu n z im e , te a m a d e m o m e n te le netrite, de viaa
n e tr it .
C e e s te d e f c u t ? T r ie te m a i m u lt, i tr iete mai in
ten s. T r ie te p e ricu lo s! E ste v ia a ta, n u o sa c rifica p en tru
p r o s tiile c u c a r e ai fo s t n v a t. E ste v ia a ta, triete-o .
N u o s a c r if ic a p e n t r u c u v in te , teo rii, ri, p o litic . N u o
s a c r ific a p e n t r u n im e n i.
M u li s u n t p r e g ti i c a n i te m ce la ri: te p o t p rin de.
i i-a u n r d c in a t n m in te c o n d iio n r i: P o p o ru l t u
e s te n p e r ic o l - m o ri p e n tr u el!" P r o s tie c u r a t . R eligia
ta e s te n p e ric o l - m o ri p e n tr u ea!" P ro stii. E ste v ia a ta,
tr iete-o ! N u m u r i p e n tr u n im ic a ltce va , m o ri d o a r p e n tru
via, a c e s ta e ste m e sa ju l. i a p o i n u v a m ai e x is ta fric. D ar
e x is t o a m e n i g a ta s te e x p lo a te z e . Ei c o n tin u s sp u n :
M ori p e n tr u a sta , m o ri p e n tr u ailalt". S u n t p re g tii p e n
tru u n s in g u r lu cru , i a n u m e ca tu s d e v ii m a rtir. i a p o i
a p a r tem e rile .
T r ie te v ia a , i n u te g n d i c a m u ri e s te u n a c t d e
cu raj. S in g u r u l cu ra j e s te a c e la d e a tr i v ia a n m o d to ta l,
nu e x is t a lt cu ra j. A m u ri e s te fo a r te s im p lu i uor. P o i
sri d e p e u n m u n te , te p o i s p n z u r a - e s te u n lu cru c t se
p o a te d e u o r. P o i d e v e n i m a r tir p e n tr u o ar. p e n tru u n
zeu. p e n tr u o religie, p e n tr u o b is e r ic - n u m a i m c e la r i
n u m a i crim in a li. N u te a u to s a c r ific a . E ti aici p e n tr u tine,
p e n tru n im e n i a ltc in e v a .
i a p o i tr ie te . i tr ie te n lib e r ta te a b so lu t , a t t de
intens. n ct fie ca re m o m e n t s fie tra n s fo rm a t n eternitate.
Dac tr ieti in te n s u n m o m e n t, a c e s t a e s t e t r a n s fo r m a t
in etern itate. D ac tr ie ti in te n s u n m o m e n t , n c e p i s
trieti p e v ertica l, n u m a i tr ie ti p e o r iz o n t a l .
E xist d o u m o d u ri d e a re la io n a c u t im p u l: u n u l este
s n o i la su p ra fa a o c e a n u lu i c e l la lt e s t e s te s c u fu n z i
n adnc, s te d uci c tre fu n d u l o c e a n u lu i.
Dac n o i m ereu d o ar la s u p r a fa a o c e a n u lu i tim p u lu i
i va fi tot tim p u l fric, p e n tru c s u p r a f a a n u e s te reali
tatea. S u p rafaa n u e ste cu a d e v r a t o c e a n u l, e s t e d o ar
marginea, periferia. S cu fu n d -te n a d n c , m e r g i c tr e fu n
dul oceanului. Cnd tr ieti in te n s u n m o m e n t, n u m a i eti
parte din timp.
Dac eti n d rgo stit, cu a d e v r a t n d r g o s t it, tim p u l
dispare. Cnd eti cu p erso a n a iu b it s a u c u u n p rieten ,
brusc, tim p ul nu m ai e xist. Te c u f u n z i n a d n c . D ac
iubeti muzica, dac ai o in im m u z ic a l , tii c tim p u l se
oprete. Dac ai sim ul fru m o su lu i, o s e n s ib ilita te estetic ,
privete un trandafir, i tim p u l v a d is p re a , p r iv e te lun a
i unde este atunci tim pul? C e a su l se o p r e te im e d ia t. L im
bile continu s se mite, dar tim p u l se o p re te .
Dac ai iubit ceva n m od p ro fu n d , a tu n c i tii c p oi
tran scen de tim pul. Secretul i-a fo s t r e v e la t d e a t te a ori.
V iaa nsi i-1 reveleaz.
V ieii i-ar plcea ca tu s te b u cu ri. V ie ii i-a r p l c e a ca
tu s srb to reti. Vieii i-ar p lce a s p a r tic ip i a t t d e in
t e n s n c t s n u ai nici un regret p e n tru t r e c u t, s n u re m e
m o re z i tre cu tu l. n tru c t, cu fie c a re m o m e n t, p t r u n z i din
c e n ce m a i a d n c - cu fiecare m o m e n t, v ia a d e v in e d in ce
n c e m a i fr u m o a s , m ai o rgasm ic, o e x p e r ie n d e vrf.
1------------
i. t r e p t a t , p e m s u r ce te apropii m ai mult de vrf, aceasta
d e v in e c m in u l t u .

A a t r ie t e u n ilu m in a t , e l t r ie te total i triete d ip

d e c lip .
C in e v a l-a n t r e b a t p e u n m a e s t r u zen: Ce ai fcut de

c n d a i a ju n s la ilu m in a r e ? El a r s p u n s : Car ap de la fn

t n , t a i le m n e n p d u re , c n d m i e fo a m e , m n n c iar

c n d m i e s o m n , m cu lc, a s ta e to t ce fac.
D a r in e m in te , c n d u n o m c a re a a ju n s la o nelegere
p r o fu n d a f iin e i s a le ta ie le m n e , e l ta ie le m n e i a t t. Nu

m a i e s te n im e n i a ltc in e v a a co lo . D e fa p t. ce l c a re ta ie lem
n e le n u e s te a co lo , d o a r t ia t u l le m n e lo r a r m a s. C e l ca re
ta ie le m n e le n u e s te a co lo , p e n tr u c e l e s te tr e c u tu l. C n d
a c e s ta m n n c , el p u r i s im p lu m n n c .
U n m a re m a e s t r u z e n a sp u s: C n d stai, stai. c n d m ergi,

m ergi, i, m a i p r e s u s d e to a te , n u o v i.
T im p u l e s te o p r o b le m d in c a u z c n u a i tr it c u m
tr e b u ie - e s t e c e v a s im b o lic , s im p to m a tic . D a c tr ie ti
cu m tre b u ie , p r o b le m a t im p u lu i d is p a re , t e a m a d e tim p
d isp are.
i a tu n ci, ce e s te d e f c u t ? n o ric e m o m e n t, in d ife r e n t
ce faci. f lu c r u l a c e la n m o d to ta l. L u c ru ri s im p le p re c u m
a fa c e o baie; f -o n m o d to ta l, u it d e lu m e a n trea g : c n d
stai, stai; c n d m ergi, m e r g i i m ai p re su s d e to ate, n u ovi;
sta i s u b d u i la s to a t e x is te n a s s e re v e rs e asupra ta.
C o n to p e te -te c u a c e le p ic tu ri d e a p ca re s e re v a rs asu
pra ta. L u cru rile m ru n te : m e n a ju l, g titu l, splatul rufelor,
p lim b area m a tin a l - f-le n m o d total, i atunci nu va mai
fi n ev o ie de n ici o m e d ita ie .
M editaia n u este d e ct u n m o d d e a n v a c u m s faci
un lucru n m od to ta l - o d a t ce a i n v a t, tra n s fo rm -i
ntreaga via n tr-o m editaie; u it c u t o t u l d e m editaii,
f din v ia sin gu ra lege, f din v ia s in g u r a m e d ita ie.
i atunci tim p u l v disprea.
i am intete-i. cn d tim p u l d is p a re , m o a r t e a dispare.
Arunci nu i m ai este fric de m oarte. D e f a p t , c h i a r o a te p i
G ndete-te doar la a cest fe n o m e n . C n d a t e p i m o ar
t e a cum ar putea m oartea s e x iste ?
Ateptarea aceasta a m o rii n u e ste u n a s u i c i d a l . Ea nu
este una patologic. i-ai tr it v i a a D a c i - a i t r i t v ia a
moartea devine o culm e a e i M o a rte a e s t e p u n c t u l cu lm i
nant al v ie ii este ap o geu l e i
Ai cun oscut toate m icile v a lu ri a le v i e i i - m n c a r e , b
utur. s o m a p lim b ri d ragoste - , a i c u n o s c u t v a l u r i m ic i
I valuri mari - apoi vin e va lu l cel m ai m are. M o a r t e a ! T rebuie
I s o trieti i pe ea n to ta litate a ei. i a t u n c i e t i p re g tit
s mori. Faptul n sine de a fi gata s m o ri r e p r e z i n t m o a r
tea morii nsei.
Aa au ajuns oam enii s tie c n im ic n u m o a r e . M o artea
este lipsit de putere dac eti p re g tit s o tr ie ti, m o a r
tea este foarte puternic d ac i e fric. V ia a n e t r it i d
p u tere m orii. O via trit n to ta lita te i ia m o r ii orice
urm de putere. M oartea nu m ai e x ist .

nelegerea e cheia
C u m p o a te fi frica st p n it sau elim in a t c o m p le t?

F rica n u p o a te fi stp n it, nu p o ate fi e lim in a t , p o a te fi


d o a r n e le a s . n e le g e re este c u v n tu l-c h e ie aici. i d o a r
n e le g e r e a a d u c e t r a n s fo r m a r e , nimic altceva. Dac ncerci
s s t p n e t i fr ic a , a c e a s t a v a rm ne reprimat, se va
a d n c i n tin e . O a s t f e l d e a b o r d a re nu-i va fi de nici un
a ju to r , e a v a c o m p lic a lu c r u r ile . Ea ie se la suprafa, iar tu
o r e p r im i- a s t a n s e a m n s o s t p n e ti. O poi reprima:
o p o i r e p r im a a t t d e a d n c n c t s d is p a r com plet din
c o n t iin . A t u n c i n u v e i m a i f i c o n t ie n t d e ea, d a r ea va
f i a c o lo , n s u b t e r a n , i v a e x e r c ita o in flu e n a su p r a ta.
V a r e u i te v a m a n ip u la d a r te v a m a n ip u la n tr-u n m o d a tt
d e in d ir e c t. n c t n ic i n u i v e i d a s e a m a . D a r a t u n c i p eri
c o lu l s-a a d n c it . A c u m n ic i m c a r n u l m a i p o i n e le g e .
P r in u r m a r e , f r ic a n u t r e b u ie s t p n it i n u tre b u ie n id
e lim in a t . E a n u p o a te f i e lim in a t , p e n t r u c fr ic a c o n in e
u n tip d e e n e r g ie , i n ic i o e n e r g ie n u p o a te f i d is tru s .
A i o b s e r v a t c a tu n c i c n d i e s te fric , a i o e n e rg ie im e n
s ? L a fe l c a a tu n c i c n d e t i fu rio s ; a m b e le s u n t a s p e c te
a le a c e lu ia i fe n o m e n e n e r g e t ic . F u r ia e s t e a g r e s iv , ia r
t e a m a e s te n o n a g r e s iv . T e a m a e s te fu r ie n tr - o s ta r e n e
g a tiv : fu r ia e s te te a m a n tr - o s t a r e p o z itiv . A i o b s e r v a t
c t e ti d e p u t e r n ic a tu n c i c n d e t i fu r io s , c t e n e rg ie ai?
P o i a r u n c a u n d it a m a i p ie tr o iu l c n d e t i fu rio s; n m o d
n o rm a l, n u a i p u te a n ici s l c lin te ti. P u te r e a ta d e v in e d e
trei, d e p a tr u o ri m a i m a r e a tu n c i c n d e ti fu r io s . P o i fa c e
lu c r u ri p e c a re n a b s e n a fu r ie i n u le-a i p u te a face.
Sau, a tu n c i c n d e t i c u p r in s d e fric , p o i fu g i a t t de
rep ede, n c t i u n a le r g to r o lim p ic a r fi g e lo s. Frica p ro d u
ce en ergie; fr ic a e ste e n e rg ie , ia r e n e r g ia n u p o a te fi d is tr u
s. N ici m c a r o io t d e e n e r g ie n u p o a te f i e lim in a t din
e x is te n . T re b u ie s i a m in t e t i c o n s t a n t lu c r u l acesta,
altfel, v e i fa c e c e v a g r e it. N u p o i d is t r u g e n im ic, poi doar
s i dai alt form . N u p o i d is tr u g e n i c i o p i e t r i c i c ; un fir

de nisip nu p oa te f i d istru s, e l d o a r i s c h i m b form a.

Nu poi distruge o pictur d e a p . O p o i t r a n s f o r m a n

ghea, o p oi tra n sform a n a b u r . d a r e a v a r m n e . V a r

m ne undeva, nu poate f i s c o a s d i n e x i s t e n .

N u poi distruge nici frica. D e s e c o le s e n c e a r c asta -

oamenii au ncercat s distrug fric a , au n c e r c a t s distru


g furia, au ncercat s distrug s e x u a l i t a t e a , a u n c e r c a t s
distrug lcomia, una. alta. n tr e a g a lu m e a n c e r c a t con
stant s ii distrug en ergiile, i c a re e s t e r e z u lt a t u l? Fiina
uman a deven it o harababur. N im ic r.u e s te c is tru s . totu l
e r m i in a x m n u a r c s in g u ru l r e z u l t a : e c . m r u rile au de

venu: to r tu r e N u este n e v o ie s n c e r c : s z .s t r u g : n im ic

p e n tru c. in p r im u l r i n i n im ic n u p e a t e f : z ts tru s .

. arunce ze esce de c u t ? T r e b u ie s n e le g i frica.

Ce fiica? Cum ia n a s c e re ' 3 e un c e r u te : I a re e r .e m e

ss _ c ? Cemeceaz-t - za r d s c . - cec_ c : a: a r m n vei


m eeee. Dac a. zea e r e _necara c te a m a acte ceva ru.
c n . ar tte ix z s e r a t e - ar t r e c _ s Im . f:e fric* -
a rm e.n -o p z u cernea. Cm c a_ p u te a s c i n f r m .:.? C _m a_
p u e s u te _ c n x r _ e_ cn d n e a a. c e n s c e r e c u m a-
n _ t m N s s e s t ol p r v e e n o c r_ c u m a n T a c cu

z a n s o e n z este c e .a r ~ acrncc - . ncerca s c e u _ s o


rec-est_ va z n eg_ eza ncerca s in au.a f e l n c t
s i n u * i n t i m e r . z_ a . z a r e s v a r m n e a m : - u c m area
a c e a s t a n . te .-a a m a .

In a u u e pe a c u . e e n o n s o c o o d a m m a c u e c s

; -*nca este c rsatzcac* 7 r e o je n i r m . c a c i : r e c e


Frica

D e f a p t , e s t e t r a n s f o r m a t p r in n elegere. N u e s te n e v o ie

s f a c i n i m i c a l t c e v a ; n e le g e r e a o t r a n s fo r m .

C e e s t e frica? n prim ul r n d , f r ic a s e a f l n totd eau n a

n p r e a jm a u n e i dorine. i d o r e t i s d e v ii u n om faim os,


c e l m a i f a i m o s din lum e - i apare te a m a . D a c n -a i s reu

e t i? A p a r e fr ic a . E a apare ca un s u b p r o d u s a l d o r in e i Vrei
s d e v ii c e l m a i b o g a t o m din lum e. Dar d a c n u r e u e t i?
n c e p i s t r e m u r i a p a r e frica. Vrei ca o f e m e ie s f i e a t a i

i e s t e f r ic d e f a p t u l c m in e s-ar p u tea s n - o m a i a l
p e n t r u c a r p u t e a s p le c e la a l t u l Ea este inc v ie . p o a t e
p le c a . N u m a i o f e m e ie m o a r t n u v a f i capabil s t e p r
s e a s c . i a : f e m e ia a c e a s t a e s t e n c v ie . Poi poseda un ca
d a v r u - a t u n c i n u m a i e x i s t n ic i o fric, ca d a v ru l va
r m n e a c o lc . P o i p o s e d a m o b il , n -a r e d e ce s-i f i e fric.

D a r c n e n c e r c i s p o s e z i o f i i n u m a n , apare frica. C in e
t i e :e ri n u e r a a ta . a z i e s t e a t a _ r in e t ie ? M m .e ar p urea
f . a a ltc u iv a . A p a r e f r i c a F ric a s e n a t e d i n dorina de p o
s e s ie e s t e u n s u b p r o d u s a i e l v r e i s p o s e z i c e a r i f r i ca.
D a c r. _ v r e . s p o s e z i a r u n c i f r ic a n u e x is t . D ac nu a;
c e r i n a c e a c u t a r e s a u c u t a r e l u c r u n v iito r , a r u n c nu
e x is t fric . D a c n u v r e i s m e r g i Ir. ra_ arunci nu e x i s t
f r i c p r e e r n r. u t e p e a t e f a c e s t e t e m i D ac n u vre; s te
c u c i r u c e r e a t u r e rum .eru n u t e peate face s ii f i e f r i c
D a c n c e p i s t r ie t i r i i p a ric e s ruspare. Frica ve n e cn n
dorin. P r in r e n a r e , d orina creeaz fr ic
Cerceceaz-c. O n de cate o ri apare in c a , v e z : de u n c e vine,
ce dorin c g en erea z s: a p c : v e n ct de ir u tu e P . r a;
putea p o s e e s un r re a : s _ c r e m e 7 Este c r e e att ce
- - e r a . Num ai .ixru riJ e poc f i p o s e d a te nu persoanee.
O m ul este libertate. O p e r s o a n e s te f r u m o a s d a to rit
libertii. P asrea e ste fr u m o a s c n d z b o a r s p r e c e r -
o n chizi in colivie, i n u m a i e ste a c e e a i p a s r e , i n e m inte
asta. Pare a fu dar n u m a i e ste a c e e a i p a s r e . U n d e e c e r u l?
Unde e soarele, u n d e s u n t v n t u r i l e , u n d e s u n t n o rii? U n d e
este acea libertate a zb o ru lu i? T o a t e a u d is p r u t . N u m a i
este aceeai pasre.
Iubeti o fem eie pentru c ea e s te lib e r t a t e . A p o i o in
d u c In coif/ie. m erg. ia trib u n a l s i v c s to r ii, i c o n s tr u
ieti o fru m oas coiivie in ju r u l e l p o a t e c h ia r d in aur.
cu diam ante incrustate, dar nu m a i e s te a c e e a i fem eie.
i apare te a m a i-e fric, fric, p e n tr u c a c e ie : fe m e i s-ar
ptnea s n u p la c acea coiivie. P o sib il s t n je a s c dup
Ebertaie din nou. iar lib e rta te a e ste v a lo a r e a s u p r e m
a ea n u se poate ren u n a
O m u l const din libertate, c o n t i i n a c e r u t c m . l i b e r t a

te. Aa c. mai devrem e sau m a i t r z i u , f e m e i a v a n c e p e s


se sim t plictisit, s tu l Va n cepe s s e u i t e c u p a l t a n e
va. i-e fric Frica ta apare din c a u z c v r e i s o p o s e z i -
dar. mai nti de toate, de ce v re i s p o s e z i ? N u -i m a i dori
s posezi, i nu va m ai exista n id f r i c i c n d n u m a i e x i s
t fric m ult din acea energie im p licat n f r i c d e v i n e dis
ponibil - iar acea energie p o ate d e v e n i c r e a t i v i t a t e a ta.
Ea poate deveni un dans, o srbtoare.
i-e fric de m oarte? Nu ai cu m s m o ri. p e n tr u c. n
p rim u l rnd, tu nu exiti. C u m ai p u te a m u r i? P r iv e te
n fiin a t a p tru n d e adn c n ea. E x ist a c o lo c in e v a care
s p o a t m uri? C n d p riveti n p ro fu n zim e , n u g s e ti nici
u n ego, n u g seti nici un .sine" acolo. P rin u rm a re , n u e x is
t p o s ib ilita te a m orii. D o ar ideea d e e g o c r e e a z te a m a
~ ------------------------- -----------or
de m oarte. C n d n u e xist ego, nu exist moarte. Eti tcere
a b so lu t , n em u rire, etern itate - nu n chip de tu nsuti, d
n ch ip de cer d eschis, n eco n tam in at de n id o idee de j e u ,
de sin e - fr lim ite, n ed e fin it. A tu n d n u m ai exist fric.
Frica a p a re d in c a u z a existen ei altor lu c r u r i Va trebui
s p riv e ti In p ro fu n zim e la acele lu c r u r i iar contem plarea
lor v a g e n e ra s c h im b r i
A a c. te rog, n u m n tre b a cu m p o ate f i stp n it sau
d istru s . N n se p u n e p ro b le m a s fie m c stp n it, m c
elim in a t . N u p e a te f i stp n it, n u p o ate f i distrus, poate
fi d o a r n e le a s . L a s ca n e le g e re a s fie sin g u ra ta .-ege.

Nesiguran divin

tiu c orice idee a un ei s ig u ra n e ve n ite din exterior este


p ro stea sc i n erea list . dar exist oare o siguran interi
oar. pe care s n e str d u im s o o b in em ?

N u e x is t s ig u ra n , in te rio a r s a u e xte rio ar. S ig u ra n a


n u e xist, to c m a i de a ce e a e x is te n a e ste a t t d e fru m o a s .
G n d ete-te la u n tr a n d a fir ca re d im in e a a ar n cep e s se
g n d ea sc la c t d e sig u r i e ste e x isten a ; ce s-ar n t m
pla? D ac flo a re a d e tra n d a fir a r c u ta cu a d ev ra t s ig u
rana. a t u n d s-ar tra n s fo r m a n tr -o flo a re de p lastic, a ltfel,
n e sig u ra n a r m n e p re ze n t . U n v n t p u te rn ic p o a te n
cepe s b a t , i p e ta le le v o r f i sp u lb e ra te . U n c o p il p o a te
v e n i s ru p flo a re a . O ca p r a r p u te a s o m n n ce . Sau
e posibil ca n im ic s n u se n t m p le - s n u v in nici u n copil,
40 conu

nici o capr i nici u n v n t, d a r s e a r a e a se v a o fili. C h iar


dac n u se n t m p l n im ic n e o b i n u it, t o t v a d is p r e a .
D ar a sta e ste fr u m u s e e a flo r ii d e t r a n d a f ir , d e aceea
este ea att de fru m o a s - p e n tr u c tr ie t e n c o n ju r a t
de m oarte, se lu p t cu m o a rtea , s e lu p t cu v n tu r ile . Aa
o floare m ic, i aa o lu p t p u te r n ic , i t o tu i e a n flo re te
n ciuda tu tu ror d ific u lt ilo r i p e rico le lo r. C h ia r d a c este
vorba doar de cteva m in u te s a u d e c te v a o re - n u c o n te a
z. tim p ul este im aterial -, flo a r e a i-a tr it tra iu l. A trit,
a vorbit cu vn turile, a v o r b it c u s o a r e le i c u lu n a i s-a
uitat ctre nori. i a sim it b u cu rie , im e n s p a s i u n e ! A poi
vine vrem ea s moar; n u se a g a d e v ia . U n tra n d a fir
care s-ar aga de via ar fi urt; n u m a i fiin a u m a n poate
atinge un asem enea grad de u r e n ie . C n d v i n e m o m e n -
1 tu f floarea pur i sim plu m o a re i d is p a r e n p m n t u l din
A care a rsrit. Nu e xist s ig u ra n n e x te rio r, n i c i n interi-
I or. N esigurana e n si m a te ria d in c a re e s te f c u t viaa.
* A sta este d iferen a n tr e c e e a ce f a c e u i c e e a ce fac
alii - ei i ofer siguran , eu te p riv e z d e o r ic e fo r m de
siguran. Te fac co n tie n t de f r u m u s e ile v ie ii - d e riscu
rile e f de pericolele, n e sig u ra n e le ei. T e fa c m a i s en sib il.
i acolo unde este m ai m u lt sen sib ilita te, e ste i m a i m u lt
p rovocare i aventur. i n im n u i n u i m a i p a s d a c ziu a
d e m in e va m ai ven i sau nu; a st zi e m a i m u lt d e c t s u fi
cien t. D ac p utem iubi, d ac p u te m tri, z iu a a c e a s ta este
m a i m u lt d ect su ficien t.
Un sin g u r m o m en t de iubire p ro fu n d r e p r e z in t o e te r
n ita te. C u i i p as de sig u ra n ? Id eea n s in e p r o v in e din
lcom ie, ideea n sin e p ro vin e din ego. N u m e te -o s ig u r a n
in terio a r , n u m e te -o s ig u ra n e x te rio a r , n u e s t e n ic i o
Frica

d ife re n . T reb u ie s priveti i s cercetezi i s


e x is t n ici o s ig u r a n i c nsi existena nu perm ite
s ig u ra n . n ch ia r acel m o m en t, o imens revoluie a luat
n a tere n fiin a ta; e ti m e ta m o rfo zat.
lis u s n u m e te a sta m etan oia. Momentul cnd eti con
vertit... n u p rin fa p tu l c d e v ii cretin , catolic sau protes
tan t. E m o m e n tu l n ca re n u m ai e ti lumesc.
A c u ta s ig u r a n a n se a m n a fi lumesc. A tri n nesi
g u ra n p re cu m u n tr a n d a fir n se a m n a fi nelumesc.
S ig u ra n a e ste lu m e asc ; n e s ig u ra n a este divin.
2
Speriat de moarte -
explorarea rdcinilor fricii

Cnd oam en ii triesc in fric, v i e i l e l o r n u s u n t f o a r t e v ii.

Frica schilodete i p a ra lizea z . i t a i e r d c i n i l e , n u i d

voie s te n a li pn la c u lm ile p e c a r e l e - a i p u t e a a t i n g e
i nici s cu n oti d e p lin ta te a f i i n e i t a l e . E a i f a c e p e

oam eni s rm n p ig m e i d in p u n c t d e v e d e r e s p ir i t u a l.

S-i m plineti destinul e ceva c e n e c e s i t m a r e c u r a j, n e n


fricare, iar n en fricarea este cea m a i r e l i g i o a s c a l i t a t e .

O m en ii p lin i de fric i nu p o t tre c e d i n c o l o d e c e e a c e e s t e

cunoscut. C eea ce este cu n o scu t le o f e r o f o r m d e c o n


fo rt, d e siguran, de secu ritate, t o c m a i p e n t r u c e s t e c u

n oscu t. O m u l este p e rfe c t c o n tie n t d e c e e a c e a r e n f a .


tie cu m s se ocu p e de o situ a ie c u n o s c u t . E l p o a t e s

r m n c h ia r pe ju m ta te a d o rm it i n a c e l a i t i m p s se
o c u p e d e ea - nu este n e v o ie s fie tre a z ; d in a c e s t m o t i v

e c o n v e n a b il s ai de-a fa ce cu ceea ce e s te c u n o s c u t.
n m o m e n t u l n ca re d e p eti g r a n ie le c u n o s c u t u lu i ,

f r i c a a p a r e p e n tr u c d e a cu m v e i f i n e tiu to r , n u v e i ti
c e s fa c i, c e s n u fa c i. N u v e i m a i fi a t t de sigur de tine.

v e i c o m it e g r e e li; te p o i r t c i. A s ta e s te te a m a c a r e i ine
p e o a m e n i p r ip o n i i d e c e e a c e e s te c u n o s c u t, iar in m o

m e n t u l n c a r e o p e r s o a n e s t e le g a t d e c e e a c e e ste cu n o s

c u t, e s t e m o a r t .
V ia a n u p o a t e f i t r it d e c t p e r ic u lo s - n u e x is t alt

m o d d e a o tr i. N u m a i p r in p e r ic o l s e p o a te a tin g e m a tu

r ita te a , d e z v o lt a r e a . O m u l t r e b u ie s f ie u n a v e n tu rier, t re

b u ie s f ie p r e g t it s r i te t o t t im p u l c e e a ce e s te c u n o s c u t
p e n t r u c e e a c e e s t e n e c u n o s c u t . i. o d a t ce a g u s ta t din

b u c u r ia lib e r t ii i a c u r a ju lu i, n u v a m a i a v e a n ici u n re
g r e t, p e n t r u c v a t i c e n s e a m n s tr ie t i la m a x im u m .
Va ti c e n s e a m n s a r z i t o r a v ie ii d e la u n c a p t la c e
l la lt. i c h ia r i o s in g u r c lip d e a s e m e n e a in te n s ita te
i a d u c e o m u l u m ir e m a i m a r e d e c t e te r n it a t e a u n e i

v ie i m e d io c re .

O m u l s e te m e d e m o a r t e p e n t r u c h a b a r n u a re ce e ste
v ia a . D a c tii c e e s t e v ia a , t e a m a d e m o a r t e d is p a r e d e la
sin e. P r o b le m a n u in e d e lo c d e m o a rte , p r o b le m a in e de
via . P e n tr u c n u t im ce e s te v ia a , n e e s te fr ic d e fa p tu l
c n t r - o z i e a s e v a s f r i. N ic i m c a r n u a m tr it. C u m p o i
tr i f r s a i h a b a r c e n s e a m n v ia a ? N u a i tr it n icio
d a t i n ici n u ai iu b it; d o a r a i l n c e z it , a i v e g e t a t . i tii
c u n lu c r u e s ig u r : m o a r t e a s e a p r o p ie p e z i c e tre ce , n
fie c a re m o m e n t; d e aici, t e a m a . T e a m a e s te fir e a s c p e n tru
c m o a rte a v a n c h id e u a v ie ii p e n t r u to td e a u n a . Fr ca
m c a r s ai h a b a r c e e s t e v ia a , e a i v a f i lu a t . i s-a o fe r it
o o p o r tu n ita te , o m a re o p o r t u n it a t e , i a i ra tat-o .
C o n tin u i s a m n i m e r e u p e n t r u m in e . i s p u i; .M in e
voi tri*. D ar tii c. s im u lta n , a l t u r i d e a c e a s t a m n a r e ,
exist frica; .M in e, c in e t ie ? M in e p o a t e v i n e m o a r te a ,
i atunci?* A i a m n a t v ia a p e n t r u m in e , i n u m a i e x is t
m ine - i a tu n d ? A p a r e fric a .
i nu tii cu m s tr ie ti m o m e n t u l a c e s t a . N im e n i n u
i spune cu m s-l tr ie ti. P r e d ic a t o r ii, p o li t i c i e n i i , p r in
ii, toi i v o rb e sc d e sp re z iu a d e m in e . C n d e r a i c o p il, i
spuneau; .C n d ve i fi m are, v e i n e l e g e c e e s t e v ia a " . C n d
erai ad o lescen t, i s p u n e a u : .S u n t e i t i n e r i n e b u n i - t in e
reea este n ebun ie. C n d v e i f i b tr n i, a b ia a t u n c i v e i n
elege*. i c n d ai m b tr n it, t o i i s p u n : E t i t e r m in a t .
Nu a mai rm as n im ic e ti ca u n c a r t u fo lo s it". C iu d a t lum e!
Cnd eram copil, o b i n u ia m s le p u n b t r n i l o r m ii de

1 ntrebri, aa cum fa c t o i c o p iii. A p r o a p e c d e v e n i s e o

V tortur pentru ei, f iin d c n t r e b r il e m e l e i s t n j e n e a u .

I Aa c cel mai sim plu p e n t r u e i e r a s m i s p u n : E ti p re a

' mic. Ateapt".

Unul dintre prietenii ta te i e ra c u n o s c u t d r e p t n e l e p t u l

satului. Obinuiam s m e r g c u t a t a p e la e l i s - l t o r t u r e z

m ai m ult dect pe oricare a ltu l. m i r s p u n d e a t o t t im p u l:

A te a p t . Eti prea mic, iar n t r e b r il e t a l e s u n t p r e a c o m

plicate. Cnd vei mai crete puin, a b ia a t u n c i v e i f i c a p a b i l

s nelegi".

I-am sp u s: .D-mi, te r o g n scris a n u l n c a r e v o i f i m a re.

A b ia atu n ci i v o i p u n e aceste n tre b ri. P e n t r u c c e fa c i

t u e o m e c h e rie ! D e fie c a re dat c n d n t r e b - i t e n t r e b

d e ja d e v r e o c i n c i an i -, m i sp u i a c e la i lu c r u : C n d v e i

c r e t e m a re ... P r o b a b il m i v e i s p u n e a s ta la n e s f r it !

A a c s c r i e a n u l p e h r tie i s em n ea z ".
I-am v z u t m n a tre m u r n d . L-am n trebat: .D e ce i
tr e m u r m n a ? D e ce i e s te fric ? Dac ai idee la ce vrst
o p e r s o a n d e v in e c a p a b il s n ele ag , scrie asta pe hr
tie. D a c s crii d o u z e c i, te v o i n tr e b a la douzeci i unu de
a n i - i v o i d a u n a n n p lu s !'
A a c a scris: .D o u z e c i i u n u d e a n i'.
I-am r s p u n s : . n re g u l , v o i r e v e n i la v r s ta de douzeci

i d o i d e ani".
P e s e m n e c s-a g n d it: .C e l p u in , p e n tr u m o m e n t, pro
b le m a e s t e r e z o lv a t . C in e tie c e v a m a i fi d u p ce v a m
p lin i v r s t a d e d o u z e c i i d o i d e ani... ?" A v e a m n ju r de
p a is p r e z e c e a n i p e v r e m e a aia.
L a m p lin ir e a v r s t e i d e d o u z e c i i d o i d e a n i, m -a m
n to r s n s o it d e o m u l im e d e o a m e n i - a d u n a s e m m u l i
o a m e n i n j u r u l m e u - i i-a m s p u s : .I a t s c r is o a r e a ta .

A c u m r s p u n d e !"
M i-a zis: E ti a a o p a c o s te ! D e c e a i a d u s t o i o a m e n ii

tia ?"
I-am r s p u n s : C a s fie m a r t o r i la f a p t u l c m p c le ti.
i n u n u m a i t u m p c le t i p e m in e , c i la f e l s e n t m p l

p e s te t o t n lu m e . C e i n v r s t i p c le s c p e c e i t in e r i,

s p u n n d u - le m in e , i m i n e n u v i n e n ic io d a t . A c u m

a m d o u z e c i i d o i d e a n i, ia r t u a i s c r is d o u z e c i i u n u p e
b u c a t a d e h r t ie . i- a m a c o r d a t n c u n a n , n e v e n t u a l i t a

te a n c a r e n u a f i s u f i c i e n t d e i n t e l i g e n t i a a v e a n e v o ie

s m a i c r e s c p u in . D a r a c u m n u a m d e g n d s p le c , v o i s t a

a ici p n m i v e i r s p u n d e la t o a t e n t r e b r ile " .

M i-a zis: .C a s f i u s in c e r , n u t i u n im ic . i, t e ro g , n u m

m a i n t r e b a iar. l a r t - m , a i d r e p t a t e - t e - a m m in it " .
.D e ce a i m in it u n c o p il? ", l-a m n t r e b a t . C u m ai putut
s m in i u n c o p il c a r e t e n tre b a cu a t ta in o c e n , care cre-
d e a n tin e? L-ai a m g it! N u tii d ac e x i s t s a u n u D um nezeu,
d a r m i s p u n e a i c e x is t i c a v e a m s n e l e g m a i trziu.
A m t iu t n c d e p e atu n ci c n u n e l e g i . N u t i i n im ic des
p re D u m n e z e u , d o a r re p e i ca u n p a p a g a l."
D a r a s ta e s te s itu a ia : d a sc lii n u t iu . p r o f e s o r i i n u tiu,
p re o ii n u tiu , dar. d e i nu tiu. c o n t i n u s p r e t i n d c
tiu . i n tr e a g a s tr a te g ie co n st d in t r - o s i n g u r m e c h e r ie ,
a cee a d e a a m n a : .Vei a fla c n d v e i f i s u f i c i e n t d e m a tu r".
B in e n e le s c n u e t i n iciod a t m a tu r , n i c i o d a t n u c r e ti
m are. Iar c n d a ju n g i btrn, nu v r e i s t e f a c i n ic i tu de
rs. a a c n c e p i s s p u i aceleai l u c r u r i c o p i i l o r t i.
D ac i iu b e ti co p iii, dac i iu b e t i f r a i i m a i m ici. s u
rorile m ai m ici. n u le s p u n e n ic io d a t m i n c i u n i . F ii sin c e r,
spune-le: .N u tiu i ca u t". N u a m n a p e n t r u m in e .
n tr e a g a n o a s tr v ia e s t e o a m n a r e , d e a ic i. i fr ic a de
m oarte: .N u a m a fla t n im ic n c . ia r m o a r t e a v in e " . T o i n e
tem e m d e m o a rte p e n t r u s im p lu l m o t i v c n u a m g u s t a t
n c v ia a . O m u l c a re tie c e e s t e v i a a n u s e t e m e n ic io d a t
d e m o arte: u r e a z b u n v e n it m o r ii. C n d a p a r e m o a r t e a ,
el o m b r i e a z . i u r e a z b u n v e n it , p r i m e t e m o a r t e a ca
p e u n in v ita t. P e n tr u ce l c a r e n u t ie c e e s t e v i a a , m o a r t e a
e s t e u n d u m a n . Ia r p e n t r u u n o m c a r e t i e c e e s t e v ia a ,
m o a r t e a e s te p u n c tu l c u lm in a n t a l v ie ii.
D a r f ie c a r e s e te m e d e m o a r te , ia r l u c r u l a c e s t a e s t e d e
a s e m e n e a c o n ta g io s . P r in ii t i s e t e m d e m o a r t e , v e c in ii

t i s e t e m d e m o a r t e . C o p iii s u n t c o n t a m i n a i n c d e m ic i

d e a c e a s t t e a m c o n s t a n t . T o i s e t e m d e m o a r t e . O a m e n ii
n ic i n u v o r s v o r b e a s c d e s p r e ea.
47
C n d m o a re u n om , e x ist specialiti care i mblsmea
z c o rp u l. P e r s o a n a re s p e c tiv n u a artat niciodat att
d e fr u m o a s c u m a ra t acu m , c n d este m oart - machiat,
c u o b ra jii a t t d e m b u jo r a i de parc to cm ai s-ar fi ntors
d in tr -o v a c a n d e tre i lu n i n Florida! A rat att de sn
to a s , d e p a r c to c m a i a f c u t n ite exe rciii de gim nastic,
ia r a c u m s t n p o s tu r a y o g h in a m o rtu lu i, nu e m oart
c u a d e v r a t. T r e b u ie c r e a t im p re s ia c nu este m oart.
C h ia r i p e p ia tr a d e m o r m n t scrie: Nu este m oart, ci
d o a r d o a rm e ". i, n t o a te lim b ile, o ric n d m o a re cineva,
n im e n i n u s p u n e c o m u l a c e la a m u r it p u r i sim plu.
S p u n em : S-a d u s n rai. A d e v e n it p reaiu b itu l lui Dum nezeu.
D u m n e z e u l-a a le s i l-a c h e m a t la El. S-a d u s pe lum ea
cealalt". V o rb im d e s p r e d iv in ita te a o a m e n ilo r d o a r atu n ci

c n d s u n t m o ri.
C n d m o a re u n o m , n im e n i n u l v o r b e te d e ru. nim en i
n u s p u n e n im ic r u d e s p r e el. D e v in e b ru s c u n sf n t, b ru sc
d e v in e m re . G o lu l l s a t d e el n u v a fi u m p lu t niciod at,
lu m ii i v a fi p e v e c i d o r d e el, era a t t d e im p o rta n t. D ar
n im en i n u b g a se d e s e a m c t fu s e s e viu ! A ste a s u n t m e
ch erii - m e c h e r ii m e n ite s in m o a rte a d ep arte, s n ch i
d u ile i s fa c a s t fe l ca m o a r te a s fie u ita t .
O u m a n ita te re a l n u a r tr e b u i s a ib ta b u u r i - n ici u n
tab u d e sp re sex , n ici u n ta b u d e sp r e m o a rte . V ia a ar tre b u i
trit la m a x im u m , ia r m o a r te a fa c e p a r te d in v ia . O m u l
ar tre b u i s tr ia s c n m o d to ta l i s m o a r n m o d to tal.

C n d fa c tera p ie c u o a m en i, trei fr ic i ies n m od


c o n s ta n t ia s u p ra fa n ei. Frica de a n u n n ebu n i,
frica de a se a b a n d o n a co m p le t n tim p u l orgasm ului.
i fr ic a d e m o a r te . A c e s t e t r e i fr ic i a p a r ia r i ia r n

ed in ele m ele c u o a m e n ii. P o i c o m e n t a , te r o g ?

E ste o n tr e b a r e f o a r t e s e m n i f i c a t i v , o n t r e b a r e e x is

ten ia l .

U m a n ita te a a t r it c u a c e s t e t r e i f r i c i t i m p d e m ii d e ani.

N u s u n t fr ic i in d iv id u a le , s u n t f r i c i c o l e c t i v e . P r o v in din

in c o n tie n tu l co le c tiv .

F rica d e a n u n n e b u n i s e a f l n f i e c a r e , p e n t r u s im p lu l

m o tiv c in te lig e n e i n u i s -a p e r m is s s e d e z v o lt e . In te
lig e n a e ste p e r ic u lo a s p e n t r u g r u p u r il e d e in t e r e s e , aa

c acestea i-au t ia t r d c in ile m ii d e a n i la r n d .


n Japonia, e x is t u n a n u m it t ip d e a r b o r e c o n s id e r a t
a fi o m are art, d a r c a re e s te p u r i s i m p lu o c r im . C o p a c ii
aceia au patru, cin ci s u te d e a n i i c iv a c e n t i m e t r i n l

im e. G en eraii d e g r d in a r i a u a v u t g r ij d e e i. T e h n ic a
este aceea de a p u n e a rb o re le n t r - u n g h i v e c i f r fu n d ,
dup care i se taie r d cin ile n m o d c o n s t a n t . R d c in ile
arborelui nu s u n t l sa te s c r e a s c n p m n t . Ia r d a c nu
perm ii rdcinilor s se n fig n p m n t, c o p a c u l m b
trnete, dar n u crete deloc. E ste b iz a r s v e z i a c e l tip de
copac. Pare strvechi, d a r e ste d o a r b tr n , d in c e n c e m ai
btrn: de crescu t, n u a c r e s c u t n ic io d a t . N u a n flo r it
niciodat, nu a dat fru cte.
A celai lu cru se n t m p l i cu o m u l. R d c in ile i s u n t
tia te: o m u l tr ie te a p r o a p e fr r d c in i. T r e b u ie s
crea sc a a p en tru a d even i d e p e n d en t d e s o c ie ta te , d e c u l
tur, d e religie, d e stat, de p r in i d e to a t lu m e a . T re b u ie
s d e p in d , n u are rd cin i proprii. n m o m e n t u l n c a re
d e v in e c o n tie n t c n u a re r d c in i s im te c n n e b u n e te .
------------- Ma
c i p ie r d e m in ile . P ie rd e o rice sprijin, cade n tr-u n abis
n tu n e c a t... d e o a r e c e c u n o a te re a lui este de m p ru m u t, n u
e s te a lu i. R e s p e c t a b ilit a t e a lu i e ste d e m p ru m u t. E ln s u i
n u a re r e s p e c t p e n t r u p ro p ria -i fiin . n trea ga -i p erso n a
lita te e s te m p r u m u t a t d e la v a rii s u r s e - d e la un iversi
tate, d e la b is e r ic , d e la s ta t. El n u a re n im ic al lui.
G n d e t e - t e d o a r la u n o m c a re tr ie te n tr-u n p alat
im e n s i lu x o s i c r u ia i s p u i n tr -o zi c p a la tu l n u e ste al
lui, i n ic i lu x u l d in in te r io r n u i a p a rin e . i s p u r Toate
a c e s te a a p a r in a ltc u iv a c a re v in e s te d e a afar". Va n n e
b u n i. A a c n t im p u l p s ih o te ra p ie i v e i a ju n g e la u n a se
m e n e a p u n c t, ia r p e r s o a n a v a tr e b u i s n fr u n te asta , s-i
dea v o ie s n n e b u n e a s c .
P e rm ite -i o m u lu i s n n e b u n e a s c n c a d ru l terap iei -
n d a t ce o v a fa c e , v a s c p a d e fr ic . A c u m tie ce e ste
n e b u n ia . F rica e s te n to t d e a u n a d e n e c u n o s c u t. Las-1 s
n n e b u n e a s c , i c u r n d se v a ca lm a , p e n tr u c fric a lu i n u
are o b a z re a l . E ste d o a r fr ic a p r o ie c ta t d e so cie ta te .
P rin ii s p u n : D a c n u fa c i c e s p u n e m , d a c e ti n e
a sc u lt to r, v e i fi p e d e p sit". D u m n e z e u l e v r e ilo r s p u n e n
T alm u d: S u n t u n D u m n e z e u f o a r te g e lo s , fo a r te fu rio s .
R ein e c n u s u n t d r g u , n u s u n t u n c h iu l tu". T o a te reli
giile au p ro c e d a t a s tfe l, ia r d a c n c e te z i s m a i u r m e z i d r u
m ul u r m a t d e m u lim e , e ti d e c la r a t n e b u n . P r in u rm a re ,
fieca re s e a g a d e m u lim e , f c n d p a r te d in tr -o religie,
o biseric, u n p a rtid , o n a iu n e , o ras. O m u lu i i e ste fric
s fie sin g u r, or, t u c h ia r a s t a fa c i a tu n c i c n d l a d u c i c tr e
p ro fu n zim ile fiin e i sale. T o a t a c e a m u lim e , to a te a c e le
legturi disp ar. E ste l sa t sin g u r, f r n ic i u n u l d in tr e a c e ia
pe care s-a b a za t.
N u dispune de p ro p ria l u i i n t e l i g e n - a s t a e s t e p ro b le

ma. Pn cnd nu v a n c e p e s i c u l t i v e p r o p r i a in te lig e n ,

se va tem e s n u n n e b u n e a s c . i n u n u m a i a s t a , d a r soci

etatea nsi l p o a te n n e b u n i n o r i c e m o m e n t . D a c so ci

etatea l vre a n e b u n , d a c l u c r u l a c e s t a e n f a v o a r e a ei,

atunci societatea l v a n n e b u n i.

n U n iu n e a S o v ie t ic s e n t m p l a a s t a n f i e c a r e zi.

D a u a c e s t e x e m p lu , p e n t r u c s o v i e t i c i i a u f c u t - o n m od

tiin ific, m e to d o lo g ic . S e n t m p l p e s t e t o t n lu m e , dar

m e to d e le lo r s u n t p r im itiv e . D e e x e m p l u . n I n d ia , d ac

o p erso a n se c o m p o rt n t r - u n m o d c a r e n u e s t e a c c e p ta t

d e s o cieta te , a tu n c i a c e a s t p e r s o a n d e v i n e u n p aria.
N u m ai p rim ete a ju to r d in p a r t e a n im n u i. O a m e n ii nici

m car nu i v o r m a i vo rb i. P r o p r ia f a m ilie i v a n c h id e ua

n nas. O m ul v a a ju n g e s n n e b u n e a s c , t u l v e i n n e b u n i!

Dar n U n iu n ea S o v ie tic o f c e a u m e t o d o lo g ic i o f
ceau ch ia r i u n o r o a m e n i c a r e c tig a s e r P r e m iu l N obel,
care aveau in te lig e n - d a r o in te lig e n a f la t m e r e u su b
control, su b s u p ra v e g h e re a s t a t u lu i. i u n s im p lu a c t de
nesupunere... fiin d c p e rso a n a o b in u s e P r e m iu l N o b el, iar
gu ve rn u l so v ie tic n u d o re a a sta , p e n t r u c P r e m iu l N o b el
ven ea din tr-o lu m e c a p ita list , ia r g u v e r n u lu i i p r e a c ar
fi un fel de m it, c a r fi u n m o d d e a c u m p r a o a m e n ii, iar
o a m e n ii a ce tia era u ce i c a re d e in e a u s e c r e t e le tiin e i.
U n iu n ea S o v ie tic n u do rea c a a cei o a m e n i s f ie c u n o s c u i
la sca r in te rn a io n a l , n u d o re a ca ei s f ie n c o n t a c t cu
a li o a m e n i d e tiin ; n u le p e rm ite a s a c c e p t e P r e m iu l
N o b el. D a r d a c p e rso a n a in sista , a tu n c i a c e a s ta e ra in te r
n a t n tr -u n sp ita l.
O m u l r e s p e c t iv s p u n e a f r n ce ta re : .S u n t sn to s:
d e c e m in t e r n a i? Ia r e i r sp u n d e a u : .P e n tru c doctorii
c o n s id e r c te v e i m b o ln v i. P r im e le sim p to m e au ap
ru t d eja, d a r s e p a r e c n u e t i c o n tie n t d e asta". Iar ap o i
i f c e a u in je c ii, p e r s o a n a r e s p e c t iv h a b a r n u a vea ce i se
face , ia r la c a p t u l a c in c is p r e z e c e zile a c e a s ta n n e b u n ea .
O n n e b u n e a u p r in in te r m e d iu l s u b s t a n e lo r ch im ice. i
a tu n c i c n d e r a c o m p le t n e b u n . i in te n t a u p ro ces, s p u
n n d c a c e s t o m e s t e n e b u n , i t r e b u ie n l tu r a t d in fu n c
ia lu i i in t e r n a t n o s p ic iu ". i a p o i n im e n i n u m a i a fla ce
se n t m p la c u a c e s t e p e r s o a n e . A s t a n s e a m n s o fa c i n
m o d t iin ific . D a r f ie c a r e s o c ie t a t e p r a c tic a sta , ia r te a m a
s-a c u ib r it a d n c n in c o n t ie n t .
S c o p u l te r a p ie i e s te d e a e lib e r a p e r s o a n a d e a c e a tea m .
D a c e s te e lib e r a t d e a c e a te a m , e s t e e lib e r a t d e s o c ie
tate, d e c u ltu r , d e re lig ie , d e D u m n e z e u , d e rai, d e iad, de
to ate p ro stiile . i t o a te a c e s t e p r o s t ii s u n t s e m n ific a t iv e din
c a u z a fricii, i t o c m a i p e n t r u a f a c e c a a c e s t e p r o s tii s fie
s e m n ific a tiv e s-a c r e a t fr ic a .
E ste c e a m a i u r t c r im la c a r e n e - a m p u t e a g n d i.
O rice c o p il d in l u m e a a s t a e s t e s u p u s n f ie c a r e c lip la
a ce st tip d e cr im , ia r c e i c a r e o p r a c t ic n u a u in t e n ii rele.
Ei cred c f a c c e v a b u n p e n t r u c o p il. A u f o s t c o n d iio n a i,
la r n d u l lor, d e p r in i, ia r e i t r a n s f e r a c e la i t ip d e c o n
d iio n ri c o p iilo r lor. P r a c t i c n t r e a g a u m a n it a t e s e a f l p e
cu lm ile n e b u n ie i. n t e r a p ie p r o f u n d , f r ic a p u n e b r u s c s t
p n ire p e o m , p e n t r u c a c e s t a i p ie r d e t o i s t lp ii d e
su sin e re , p ie r d e o r ic e e le m e n t d e s p rijin ; m u l im e a s e n
d e p rte a z d in c e n c e m a i m u lt , ia r p e r s o a n a r m n e s in
gur. B r u s c s e f a c e n t u n e r ic i a p a r e te a m a . O m u l n u a fo s t
n icio d a t e d u c a t, d is c ip lin a t s f i e s i n g u r . i a s t a e s t e fu n c
ia m e d ita ie i. N ic i o t e r a p ie n u e s t e c o m p l e t f r m e d ita
ie. p e n tru c d o a r m e d ita ia e s t e s u s c e p t i b i l d e a-1 fa c e pe
o m s-i re g s e a s c r d c in ile , f o r a d e a r e d e v e n i o in d iv i
d u a lita te . N u ai d e c e s te t e m i. D a r a i f o s t c o n d i i o n a t s
te te m i n fie c a r e m o m e n t, la f i e c a r e p a s .
n tr e a g a u m a n ita te t r ie t e n p a r a n o i a . A c e a s t u m a

n ita te a r fi p u tu t s t r ia s c n p a r a d is ; e a t r i e t e n iad.
A a c a ju t o m u l s n e le a g c n u a r e d e c e s f i e n g r i
jo rat. n u a re de ce s s e te a m . E s te o t e a m f a b r i c a t . C o p iii

se n a sc f r te a m . S e p o t j u c a c u e r p i i f r f r ic , n u au
n o iu n e a de fr ic s a u d e m o a r t e s a u d e a l t e l e a s e m e n e a .

M e d ita ia a ju t p e r s o a n a s s e r e n t o a r c la c o p il r ie .

A cea sta ren ate.


Aa c a ju t p e r s o a n a s n e l e a g d e c e e x i s t fric .

Arat-i cla r c e ste d o a r u n f e n o m e n f a ls . c a r e i-a f o s t im

pus: .Nu ai de ce s fii n g rijo ra t: n s it u a ia a c e a s t a p o i n n e

buni. nu te tem e. B u c u r -te c p e n t r u p r i m a o a r t r ie t i

un m om ent n c a re p o i f i n e b u n i t o t u i s n u f ii c o n d a m

nat, ci iubit, r e s p e c ta t. Ia r g r u p u l t r e b u i e s r e s p e c t e p e r

soana. s o iubeasc - e a a r e n e v o i e d e a s t a . i, a s t f e l , se

va liniti. Va scpa d e fr ic i v a s im i o m a r e l i b e r t a t e , fo r ,

trie, integritate.

A doua fric este fric a d e o r g a s m u l s e x u a l . i a s t a e s te

creat tot de religie. T oate r e lig iile e x i s t p e n t r u c l- a u n

tors pe o m m p o triva p ro p riilo r e n e r g ii. S e x u l e s t e n t r e a g a

e n e r g ie a om ului, en ergia lui vital, ia r p r o f e i i i M e s ia , m e

sa gerii lu i D u m n ezeu , to i fa c a cela i l u c r u - f o l o s i n d a lte

cuvinte, lim baje diferite, dar m unca lo r este a c e e a i, s - l t r a n s

fo r m e p e o m n tr-u n d u m a n al lu i n s u i. I a r s t r a t e g i a
d e b a z - p e n t r u c s e x u l este cea m ai puternic energie
d in t in e - e s t e c s e x u l tre b u ie co n d am n a t i c trebuie
c r e a t s e n t im e n t u l d e v in o v ie . A p o i o m u l se co n fru n t
cu o p ro b le m . N a tu ra lu i e ste sen zu al , sexual, iar mintea
lui e ste p lin d e g u n o a ie m p o tr iv a sex u lu i. Se produce n
el o ru p tu r . N u p o a te r e n u n a la n a tu ra lui, d ar nici nu
p o a te r e n u n a la m in te a lui, p e n tru c a cea st ren unare
ar n s e m n a r e n u n a r e a la so cie ta te , la religie, la profei, la
Iisu s H risto s, la D u m n e z e u , la to t. N u v a fi ca p a b il s fac
a sta d e c t a tu n c i c n d v a d e v e n i o fiin in d iv id u a l i va
fi ca p a b il s tr ia s c s in g u r f r n ici o team .
P rin u rm a re , la n iv e lu l m in ii, o m u lu i i este fric de s e x
d a r b io lo g ia n u a re n im ic d e -a fa c e cu m in tea. B iologia nu
a p rim it in fo r m a ii d e la m in te , n u e x is t co m u n ica re .
B iologia a re fe lu l ei p r o p r iu d e a fu n c io n a , p rin u rm are
biologia l v a a tr a g e s p re sex , ia r m in te a lu i v a fi to t tim p u l
acolo, c o n d a m n n d u -1. A a c o m u l fa c e d rag o ste , d a r n
m are grab . A c e a g r a b a re o e x p lic a ie p sih o lo g ic . O m u l
face d r a g o s te n g ra b , f iin d c s im te c fa c e ce v a greit.
Face c e v a m p o tr iv a lu i D u m n e z e u , m p o tr iv a religiei.
Se sim te v in o v a t, d a r n u p o a te s n u fa c d ra g o ste , p rin
urm are, s in g u r u l c o m p r o m is e s te d e a fa c e d r a g o s te n
grab! A sta d u c e la e v ita r e a o rg a s m u lu i.
A cu m , im p lic a iile s u n t m u ltip le . U n o m ca re n u a tr it
o rgasm u l se sim te n e m p lin it, fru s tr a t, fu rio s, p e n tru c nu
a trit n icio d a t o s ta r e p e c a re n a tu r a o o fe r n m o d liber,
o stare n c a re a r fi p u t u t fi c o m p le t r e la x a t i a r fi d e v e
nit u n a c u e x is te n a , c h ia r i d a c n u m a i p e n tr u c te v a
m om ente. D in c a u z a g r a b e i lui. o m u l n u p o a te a tin g e o r
gasm ul. S e x u l a d e v e n it e c h iv a le n tu l e ja cu l rii. n ce ea ce
p riv e te n a tu r a , lu c r u l a c e s t a n u e s t e a d e v r a t . E ja c u la r e a
e ste d o a r o p a r te la c a r e p o i a j u n g e f r o r g a s m . P o i face
cop ii, p rin u r m a r e b io lo g ia n u e p r e o c u p a t d e o r g a s m u l

t u . B io lo g ia t a e s t e s a t i s f c u t d a c t e r e p r o d u c i , ia r re

p r o d u c e re a p o a te a v e a lo c p r i n s i m p l a e j a c u l a r e , n u e ste

n e v o ie d e o rg a s m .

O rg a s m u l e s te u n m in u n a t d a r o f e r i t d e n a t u r . B rb a tu l

e ste p riv a t d e el. ia r p e n t r u c b r b a t u l e s t e a t t d e ra p id

c n d fa ce d rag o ste , i f e m e ia e s t e p r i v a t d e o r g a s m . F e m e ia

are n e v o ie d e tim p p e n t r u a s e p r e g t i. n t r e g u l e i c o r p e ste

erotic, i c t v r e m e a c e s t a n u p u l s e a z d e b u c u r i e , e a nu

va fi c a p a b il s t r ia s c o r g a s m u l. N u e t i m p p e n t r u a sta .

A a c, d e m ilio a n e d e a n i. f e m e i l o r Ii s - a n e g a t a c e s t

drept d in n a te re . D e a c e e a a u d e v e n i t e l e a t t d e r e le , a t t

L de cic lito a re, to t t im p u l g a t a d e c e a r t . N u p o i a v e a o c o n

v e rs a ie c u o fe m e ie . T r ie t i c u o f e m e i e a n i d e z ile , d a r n u

i p o i a m in ti d e v r e o c o n v e r s a ie n t i m p u l c r e i a s f i s t a t

[ a m n d oi v o r b in d d e s p r e lu c r u r i l e m r e e a l e v i e i i . N u . to t

ceea ce i v e i a m in t i v o r f i c e r t u r ile , r u t i l e . D a r f e m e i a

nu este v in o v a t d e a s ta . A f o s t p r i v a t d e o r i c e p o s i b i l i t a t e

de a se desfta. D e a c e e a e a d e v i n e n e g a t i v .

Iar lucrul acesta le-a o ferit o a n s p re o ilo r. T o a te b i s e


ria le i tem plele su n t pline de f e m e i p e n tr u c e le s u n t cele
care au pierdut m ai m u lt d ect b r b a i i O r g a s m u l m a s
cu lin este m ai to cat corp ul lu i n u e s te e r o t i c p r in u rm a re ,
co rp u l lu i n u are de s u fe rit in a b s e n a u n e i e x p e r ie n e
orgpszxs. dar n tregu l corp ai f e m e i s u fe r .
A s ta este Ins o afacere p rcfitafcu p e n t r u r e i g n . D a c
o a c m c : n u a u s u f e r in d p s m o io g x e . n u v o r v e ru la b ise ric .
N u v o r a sc u lta to t ren e de teo*ogu d io are. i t o c m a i p e n tr u
c s u f e r , e i c a u t c o n s o la r e , caut speran mcar d u p
m o a rte . In v ia , t iu c n u a u n ic i o speran; s-a terminat.
L u c r u l a c e s t a le o f e r r e lig iilo r a n s a de a le arta att
b rb a ilo r, c t i fe m e ilo r c s e x u l e s te a b so lu t fu til. Nu are
sen s. n u a r e s e m n if i c a i e . i p ie r z i e n e r g ia in u til. i con
s u m i e n e r g ia - ia r a r g u m e n t u l lo r p a r e co re c t, fiin d c n u
ai tr it n ic io d a t e x p e r ie n a o r g a s m u lu i.
P r in m p ie d ic a r e a e x p e r ie n e i o r g a s m ic e , re lig iile a u
t r a n s f o r m a t b r b a ii i f e m e ile n s c la v i. A c u m , a c e e a i
s c la v ie f u n c io n e a z p e n t r u a lte g r u p u r i d e in te re s e . P re o
tu l d e a z i e s t e p s ih a n a lis t u l; el e x p lo a t e a z a c e la i lu c ru .
A m fo s t u im it s a f lu c m a jo r it a t e a p re o ilo r, n s p e c ia l cei
c retin i, s t u d ia z p s ih o lo g ia la s e m in a r u l te o lo g ic . P s ih o
lo gia i p s ih a n a liz a a u d e v e n it e le m e n t e n e c e s a r e e d u c rii
lor. C e a re a fa c e p s ih o lo g ia c u B ib lia ? C e a r e a fa c e p s ih a n a
liza cu Iisu s H r is to s ? S u n t e d u c a i n s p ir it u l p s ih o lo g ie i i
p s ih a n a liz e i p e n t r u c e s t e c la r c v e c h iu l tip d e p r e o t d is
pare, i p ie rd e fo r a p e c a r e o a r e a s u p r a o a m e n ilo r . P r e o tu l
tre b u ie a c tu a liz a t , p e n t r u a f u n c i o n a n u d o a r c a te o lo g ,
ci i ca p s ih o lo g i p s ih a n a lis t . F ire te , p s ih o lo g u l n u p o a te
co n cu ra c u el. El a r e c e v a n p lu s : re lig ia .
T o at t r e a b a a s t a a f o s t p o s ib il p r in s im p la c o n d a m n a
re a s e x u l u i P r in u r m a r e , a t u n c i c n d n t ln e t i n te r a p ia
de g r u p o a m e n i s p e r ia i d e o r g a s m , a ju t - i s n e le a g
c o rg a s m u l t e n s n t o e t e , t e f a c e m a i i n t e l i g e n t m a i
p u in f u n o s . m a i p u in v i o l e n t m a i iu b ito r . O r g a s m u l i
va n a p o ia r d d n iie c a r e i- a u f o s t fu r a t e . A a c n u f i n
g r ijo r a t Ia r in t e a m a d e o r g a s m e a m e s t e c a t i tea m a de
nebunie. D a c n t im p u l o r g a s m u lu i c in e v a n n e b u n e te
ajut-i s n n e b u n e a s c : A b ia a t u n c i v a fi capab il s-l s im t
n to t a fit a D a r o tg a s m u T t. tv- '- n r m a ^
tv a immu. a c o r p u s
Esse toar importan: pentru m erm a: : :i : cessant
s r& asc mssm-. Afara a tu n c v s. r . . '- - m ansi per-
S C f it i S T-n<r a s 3 e s t e m m erzr j : E _ ~ ; f x p g r .-rO & 1 -

j^ sm -r o t s c s s r d T a d r r s s - _ r c a s f . sc
i S e e e e ^ * e a c . a t i t 3 S3 cr.*s ^ - - > 3
rs s n y ir s - ir d m a r .n .r~ r- .:- m s-m n -i m r :r m x * 5
ru n e s s s x n r n n c s r . 3 a c s x . m ar. r r re m i
larra a 3 m.a rr.y d i af:ar ~ : l~ ~ X ant
urmirl
~tr.a~i T i s i -T -iP-To - ac_ rTCC r I rSTr JT.SC-

asaura a rm a p e n e r d . I n a i 3 * ai. . d r~c -ru*


r,- eri n e u r a t c r a o c u a e 3 s u k t e rare : i r a a d 2l
l I 3 3 ~ - _T.3 - Ci ' - *-j2
zqstsr va tssprsa x ocad r_ ~ >=f. m r. r- rsapa.
c ; ps.~a~ r i r_ m are p m r._ -r >er.ir_ r i r e r te s r e s
de snm p.
A t r e a f a c i despre ra re v o r b e r _ e s te f r . r i r e nevarte.
P n rn i este f i v a de a fi sm gur. F n ca de m o a r .e va r: i n t r i s i
in m are m sur odat ce a;-ungi tr ie s c : e x r = r .e r .;a sin
g u r t i fr s-i fie fn c. C eea ce v a m a i r m n e rm. fnca
de m oarte va f i imediat n l tu r a t pnr. e x p e r ie n a crgas-
muuuu p en tru c in orgasm , p erso an a d isp u n e E g e u in u m a i
e x ist . E xist e x p e n e r .;a d a r ce i c a r e a re a c e a s t e xp e
rien nu mai e ste
Aceti p n m i doi paa l vo r ajuta s fac fo a r te u o r cel
de-al treilea pas. i cu fiecare p as tre b u ie s ajui omuis-i
adnceasc starea meditativ. T e ra p ia fr m e d ita ie nu
ajut la m are lucru. Este superficial, a re e fe c t e p e ic i
c o t e r f e o w ferji ^ 1JslhL i s b a *

ajerra ci Tit i a<ir tnsaart fee UtA med-


tape ,ar sr.ei sun; situaci iaant ru n osat n a iw -
anat- roa:* s i x r-asiert
?rr. * r i m . p a i a i x n s a m u . s 5 c a u g u r
* V . p i a_ d r u s a a n d v - i r _ r a s . s p u r-n n - - . s re r -un g
u m e e p r r :_ r . s -s o o i e s i i m e o u n e a s i i r tm e ru .
Tgpg~~ ti te-me ai 3 i i rs se v i lrr~rx S -zrsr
iir psrtr. s r.^s v l oi m e' 7c^ c -d acest an. pas.
csi j* s L :r _ ~ s . i f. ir-a te usoc Acesta esce a i n u t -sa:
rrjTi ai moarte pars a 5 tea ira: r s r f m ai a a c r_ _ -
r _ ese asa 7_ r._ m a j O moartea.cun a rp _ :~ s i!t e
fr e ae ea'_A_ .lr _ t rat timpul a2p cameni r m i au te-*
v ir_ : rnarari re m e - u r ia l One sn t p c a esc accep
ii p erir- : r _ exist rd o dovad cl ve: r a r s ru.
Ce care a_ .uri: a - irv e i: rarr_i c erau m u it t i
Cra era., ia universjtae i irrita r: jpgtea de ia p rie -
sorci m er ir. recare care de logic. ir. recare arr.erstare
ce peste tot din lu m e era prea a: aceia: silogism aratree-
lie jOmul este muritor. Socrate este un am. Prin . r a r e
Socrate este muritor*. Iar cnd r i s-a predat acei scgsn
pentru prima d a ti m-am ridicat : ar. spus .Sta: pu;:n_
Poate c eu sunt excepia. Pn acum am tot fost excepia.
De ce nu i de-acum nainte? Accept c silogismul este ade
vrat n cazul lui Socrate, fiindc este mort. dar cum rm
ne cu mine? Cum rmne cu tine? Cum rmne cu toi
aceti oameni aflai nc in via? Ei nu au murit nc".
E x p e n e n a m orii - o a m e n i m u r in d in d e z g u s t n sr
cie. in s u f e r in in to t s o iu l d e d u r e r i, m u r in d d e btrne
i asta e ce e a c e te fa c e s te te m i d e m oarte. N im en i nu
a cu n oscu t m o a rte a u n u i i l u m in a t , n u a v z u t c t de fru

m o s m o a re e i cu ct b u c u r i e . C l i p a m o r i i l u i e s t e de o

n em a ip o m en it lu m in o z it a t e , lin i t e , c a i c u m b u c u r ia ar

radia p rin to i p o r ii f iin e i l u i C e i d e l n g el. c e i su ficien t

de n orocoi s fie l n g eL v o r f i p u r i s i m p l u s u r p r in i c

m oartea este m a i g lo r io a s d e c t a f o s t v r e o d a t v i a a

Dar acest tip de m o a r t e li s e n t m p l d o a r c e lo r care

au trit la m axim um , f r te a m , c e l o r c a r e a u t r it orgas

m ic fr s le pese de id io i i d e c e e a c e a r a v e a e i d e spus.
Id io ii nu tiu nim ic despre m o a r t e , d a r c o n t i n u s vor

beasc despre ea.


T ea m a d e m o a rte e ste , d e ci, c e a m a i s im p l d in tr e cele
trei. T re b u ie s le re z o lv i p e p r im e le d o u , ia r a p o i s i spui
p e rso a n e i r e s p e c tiv e c m o a r t e a n u e s t e s f r it u l vieii.
D ac m e d ite zi p r o fu n d i a ju n g i n m ie z u l t u c e l m ai l
untric, vei d esco p eri b ru s c u n f lu x e te r n a l v ie ii. Corpurile...
au fo st m ulte. A u e x is ta t m u lte fo r m e a le f iin e i ta le , dar tu
eti e x a c t acelai. A c e a s ta n s n u t r e b u ie s f ie o sim pl
cre d in - tre b u ie s a ju n g s fie p r o p r ia lo r e x p e r ie n .
R ein e un lucru: te ra p ia d e g r u p p e c a r e o p r a c tic i nu ar
tre b u i s fie o terap ie o b i n u it - o s p o ia l c a r e s i dea
s e n z a ia o m u lu i c a n v a t ce va , c a a t r it c e v a , ia r dup
c te v a s p t m n i s fie la fel. N u e x is t o m p e p m n t care
s fi fo st c o m p le t p s ih a n a liz a t. i e x is t m ii d e p sih a n a li ti
ca re p ra ctic p s ih a n a liz a , d a r n u a u f o s t c a p a b ili s rezolve
p n la c a p t n ici u n ca z, p e n t r u s im p lu l m o t iv c nu au
n im ic de-a fa c e c u m e d ita ia . i, f r m e d ita ie , p o i s pic
tezi la n e s f r it s u p ra fa a , d a r r e a lit a t e a in te r io a r rm n e
n e s c h im b a t .
T e ra p e u ii m e i treb u ie s in tro d u c meditaia ca p arte
c e n t r a l a e d in e i terapeu tice, i tot restul trebuie s se
n v r t n j u r u l m e d ita ie i. A b ia atunci vom fi fcut din
t e r a p ie c e v a c u a d e v r a t valoros. i atunci ea nu se va mai
a d r e s a n u m a i c e lo r c a r e sunt bolnavi sau instabili psihic sau

c e lo r c a r e s e c o n f r u n t c u fric , gelozie, violen. Aceasta

e s te o p a r t e n e g a t iv a te ra p ie i.
T e r a p iile n o a s t r e a r t r e b u i s Ii ajute pe oam eni s i

r e c a p e t e i n d iv id u a lit a t e a . L e d m n a p o i copilria i ino


c e n a . L e d m in te g r ita t e , c r is ta liz a re , astfel ca acetia s
n u s e m a i t e a m n ic io d a t d e m o a rte . i ndat ce dispare
fric a d e m o a r te , c e le la lt e f r ic i r m a s e v o r fi fo a rte m ici iar
a c e s te a o v o r u r m a . v o r d is p r e a p u r i sim p lu .
i t r e b u ie s i n v m p e o a m e n i s tr ia s c n mod

to ta l i c o m p le t . m p o t r iv a t u t u r o r p r e c e p te lo r religioase.
Ei p r o p o v d u ie s c r e n u n a r e a . E u p r o p o v d u ie s c bucuria.

Realiti: Estul i Vestul

tiin a d in V e s t c u n o a t e o s in g u r r e a lita te - ce a a m ate


riei. E ste s r c c io a s , lip s it d e v a r ie t a t e . M isticism ul
e stic a c c e p t r e a lit a t e a e u lu i in te r io r - ce l p e care nu l poi
ved ea, n u l p o i n e le g e , d a r c a r e eti. In d iferen t dac te
tre z e ti i d e v ii c o n t ie n t d e r e a lit a t e a acestui eu sau con
tin u i s d o rm i i s r m i in c o n t ie n t , calitatea interioar
a fiin e i ta le v a r m n e n e s c h im b a t . A ceasta este reali
tatea ta u ltim .

Apoi e x is t c o rp u l, c a r e e s t e d oar o a p a r e n - o a p a re n
n sensul c s e s c h im b constant. V ezi o fe m e ie fru m o a s
s a u u n b r b a t f r u m o s , i d e ja s u n t p e c a l e s m b t r n e a s

c. n m o m e n t u l n c a r e t e b u c u r i d e f r u m u s e e a u n u i tran
d a fir, v r e m e a n c a r e a c e s t a v a d i s p r e a n a p o i n p m n t

n u e s t e fo a r t e d e p a r t e . A c e s t t i p d e r e a l i t a t e i a r e locul
i n c o n c e p ia e s t ic . E i o n u m e s c a p a r e n , s c h im b a r e

c o n s ta n t . E x is t u n m o m e n t p e n t r u a t e n a t e i u n u l pen
t r u a m u ri. A n o t im p u r ile v o r r e v e n i, i a r f l o r i l e v o r n flo ri

d in n o u . E s te c ir c u it u l e x i s t e n e i n c a r e t o t u l s e s c h im b

c u e x c e p ia f iin e i ta le , a c e n t r u l u i t u . L u m e a s c h im b

to a r e e s te o r e a lita te r e la t iv .
i a p o i e x is t i a lt e r e a li t i - p r e c u m v i s e l e . tii c

n u s u n t reale, d a r t o t u i le v e z i. N u n u m a i c le v e z i, d a r te

i a fe c t e a z . D a c a i u n c o m a r i t e t r e z e t i , v e i v e d e a
c in im a i b a te m a i ta r e , r e s p i r a i a i- a f o s t a f e c t a t de

com ar. S e p o a te c h ia r s t r a n s p ir i d e t e a m . N u p o i s p u n e

c a cel c o m a r n u e s t e a co lo ; a lt f e l, c e a r c a u z a tr a n s p ir a ia ,

ritm u l a c c e le r a t a l in im ii i r e s p i r a i a ? M i s t i c i i d in Est

a c c e p t i a c e a s t a t r e ia d im e n s i u n e a r e a li t i i : v is u l, o ri

z o n tu l p e c a r e l v e z i n j u r u l t u , c a r e n u e x i s t n ic ie ri,

d a r p e c a r e l p o i v e d e a d e o r iu n d e .

P o tr iv it m is t ic is m u lu i d in E s t, t o t u l e s t e t r e c t o r i, to

tui, e x is t c e v a c e n u tr e c e n ic io d a t ; t o t u l s e n a t e i m o a re

i, to tu i, e x is t c e v a c e n u s e n a t e i n u m o a r e n ic io d a t .

i p n c n d n u te c e n t r e z i n a c e a s u r s e t e r n , n u v e i g si

p a c e , n u v e i g s i s e n in t a t e . N u v e i g s i d e s f t a r e , n u v e i

gsi m u l u m ir e . N u te v e i s im i a c a s , n u t e v e i s i m i n la r

g u l tu n u n iv e r s . V ei r m n e d o a r o n t m p l a r e , n u v e i fi

n ic io d a t ceva e s e n ia l.

n t r e g e fo r tu l o ric re i m e to d e d e m e d i t a i e e s t e m e n it

s te a d u c m a i a p ro a p e d e ceea ce n u s e s c h i m b n ic io d a t .
d e c e e a c e e s t e p e r m a n e n t. A cest ceva nu cunoate tim p -
c t v r e m e n u e x is t schim bare, cu m ar putea e xista un
tr e c u t, u n v iito r, u n p r e z e n t ? Lumea ca re cu n o ate tre cu
tul, v iit o r u l i p r e z e n t u l p o a t e fi doar relativ real - astzi
e s te a ici, m in e a t r e c u t d e ja . C o r p u l n care ai cre zu t att
v a m u r i n t r - o zi. M in te a n c a r e ai c r e z u t att n u te mai
u r m e a z , m o a r e n a c e la i t im p c u co rp u l. A fost parte din-
tr-u n m e c a n is m al c o r p u lu i.
A c e l c e v a c e z b o a r a fa r d in co rp n m om entul m orii
e ste o p a s r e in v iz ib il c a r e z b o a r s p re u n c e r nevzut. Dar
d a c e t i c o n t ie n t , v e i d a n s a , f iin d c p e n tr u prim a dat
ve i fi a fla t ce e s t e lib e r t a t e a . N u e s t e v o r b a despre o liber
ta te p o litic s a u u n a e c o n o m ic ; e s t e u n a fundam ental,
e x is te n ia l . i to t c e s e n a t e d in a c e a s t lib e r ta te este fru
m os, p lin d e g r a ie . O c h ii i s u n t a c e ia i, d a r v e d e re a lor s-a
s c h im b a t. D r a g o s t e a ta e s t e a c o lo , d a r n u m a i e s te dorin
ca rn a l , n u m a i e s t e p o s e s iv it a t e . S e t r a n s f o r m n com pa
siu n e. i m p r t e t i m a i d e p a r t e iu b ir e a n cntece, n
d a n s u rile tale, n p o e z ia , n m u z ic a t a - d a r n u m a i d e d ra g u l
b u cu rie i p u re .
E x is t o d e z b a t e r e l u n g d e s e c o le : C e r o s t a r e a r ta ?
E x ist u t ilit a r i t i p r a g m a t ic i, c a r e s p u n c a r t a tr e b u ie s
aib u n s co p , a ltfe l, e in u t il . D a r a c e t i o a m e n i n u cunosc
a rta. A r t a n u p o a t e e x i s t a d e c t p e n t r u e a nsi. Este
b u cu ria p u r a u n u i c u c s o lita r , a b a m b u ilo r ce stau n
tcere, a u n e i p s r i z b u r n d p e cer. n s u i z b o r u l, senzaia
n s i d e lib e r t a t e i e s u f i c i e n t s ie i. N u s ervete nici
un u i a lt sco p .

Dar a s ta e s t e p o s ib il n u m a i d a c ai ajuns s i c u n o ti
existena f u n d a m e n ta l .
E ti fa m ilia r iz a t c u m in te a , c a r e e s t e d e m p r u m u t , care

e ste c u ltiv a t , e d u c a t . C u c o r p u l t u e ti f a m il ia r iz a t n

m od fo a r te s u p e r f ic ia l. N u a i h a b a r c u m fu n c io n e a z ,

d e i e ste c o r p u l t u . N u t ii c u m se t r a n s fo r m m n ca

rea n sn ge, c u m d is t r ib u ie o x i g e n u l n d iv e r s e le p r i ale

co rp u lu i. C o r p u l i a re p r o p r ia n e le p c iu n e . N a tu ra n-a

lsat n sea m a ta s i a m in te ti s respiri, p e n tru c ai putea

u ita c u m s o faci. E ti a t t d e a d o rm it, n a tu ra n u i poate

a su m a riscul. D ac a r fi n e v o ie s i a m in te ti s respiri,

n u cred c ai m ai fi aici! A i f i u it a t cu m u lt tim p n urm.

D ar fie c i a m in te ti, f ie c nu, f ie c e ti tre a z sau

c dorm i, respiraia c o n tin u d e la sine, in im a con tin u s

lucreze de la sine, s to m a c u l i co n tin u d ig e s tia d e la sine.

Nu i cere s f a t u l n u a re n e v o ie d e s tu d ii m e d ic a le i nici
nu are n evoie de v r e o r e c o m a n d a r e . El are p u r i simplu

o n elep ciu n e in trin sec.


Dar el este d o a r o ca s - tu n u e t i c u a d e v r a t corpul.
Aceast cas va d e v e n i c n d v a , o ru in . n t r - o zi, p e r e ii vor
cdea, uile vo r c d ea i ele. n tr -o b u n zi. n u v a m a i fi nici
urm de cas; totul v a d isp rea. D a r c e s e n t m p l c u om ul
care tria n casa a cea sta ?
Trebuie s n eleg i p rin cip iu l a c e la . P o i n u m i a s t a co n
tien tiza re , ilu m in are, c o n tiin , s t a r e d e b u d d h a - nu
co n te a z ce n u m e i dai. D ar e s te r e s p o n s a b ilit a te a a b so
lu t a fiec re i fiin e u m a n e s n u ir o s e a s c t im p u l n c h e s
tiu n i m u n d a n e . M ai n t i lu cru rile p rim o r d ia le ! i lu cru l
p rim o rd ial e ste s fii i s tii ce e ste a c e a s t f iin . N u aler
ga d u p flu tu ri. N u p rivi sp re o riz o n t, c c i a c e s t a p a r e c
este. d a r n u este.
--------------------- . y
m i v i n e in minte... eu dou a m u trei sute de an ita u r m i
A le x a n d r u c e l M a re a cltorit n India. Profesorul lui era
un m a re f i l o s o f , p r in te le lo g ic ii, A ristotel. i cnd
A le x a n d r u a p le c a t sp re India, A risto tel l-a ntrebat: .m i
p o i a d u c e u n c a d o u d e a c o lo ? "
A le x a n d r u i-a r s p u n s : .O r ic e , nu trebu ie dect s-mi

spui".
A r is t o t e l i-a zis: .N u e s t e uor, dar v o i atepta. Adu-mi,
te rog. u n s a n n y a s in a t u n c i cn d te ntorci, adu-m i un om
ca re a a ju n s la r e a liz a r e a d e s in e . Pen tru c nu tim ce n
s e a m n a s ta ... n u t i m c e n s e a m n s fii un buddha.

G s e te u n b u d d h a i a d u -1 c u tin e".
A le x a n d r u n u e r a c o n t ie n t d e c e e a ce prom itea. A rs
puns: .N u i f a c e g r iji. D a c A le x a n d r u vre a s m u te M un
ii H im a la y a , a c e t ia v o r t r e b u i s s e m ute. Ia r tu ceri doar

o fiin u m a n . A t e a p t d o a r - n c te v a lu n i m v o i

ntoarce".
E rau a t t e a d e f c u t . n c t A le x a n d r u i-a a m in t it doar
n u ltim u l m o m e n t c t r e b u ia s a d u c u n buddha, s aduc
pe cin e v a c a r e c u n o a t e c e a m a i l u n t r ic re a lita te . A n tre
bat n s t n g a i n d r e a p t a la g r a n i e le In d ie i, n t im p ce se
n to rcea s p r e c a s . O a m e n ii a u r s i i-a u s p u s : .n p rim u l
rnd. e s te f o a r te g r e u s r e c u n o t i u n b u ddh a. n al d o i
lea rnd, d a c d in n t m p l a r e e t i s u f i c i e n t d e desch is p en
tru a p rim i lu m in a u n u i b u d d h a , i v e i c d ea la p icioare.
Vei uita c t r e b u ie s -l ie i c u t in e . N o i sp e r m s nu g seti
nici un buddha - n to a rc e -te acas i gata".

A lexandru nu n elegea ... C e fe l d e fiin u m a n este


un buddha, nct s nu p o a t f i lu a t cu fo ra ? Pn la urm .
acesta a spus: .Trim itei m e sa g e ri p e s t e to t. v e r ific a i dac
exist cineva care d eclar c a a ju n s acas".
Oam enii lui s-au n to rs i a u sp u s : .D a . e u n sannyasin
g o l care st pe m alu l r u lu i i s p u n e : U n d e a ltu n d eva
a putea fi? - S u n t a i c i i c in e a lt c in e v a a p u te a fi? -
Sunt buddha.'
Alexandru s-a d u s s l n t ln e a s c p e a c e . o m . Dialogul
a fost m in u n a t dar fo a rte o c a n t p e n t r u A l e x a n d r u cel
Mare. Nu m ai fu sese n icio d at fa n f a c u u n asem e
nea om. cci, nainte ca el s s c o a t u n c u v n t - A lexan dru
inea o sabie n m n -, o m u l a c e la b t r n , g o l . srac i-a
spus: .Rag sabia ia loc n teac, n u v a fi n e v o i e d e ea aici
Un om cu inteligena ta s a ib la el o s a b i e ? A m s - i trag
una! Pune sabia la loc n teac*.
Alexandru n tln ise p e n tru p r im a o a r pe c in e v a care
putea s i dea ordine, i a tr e b u it s se c o n fo rm e z e . m
potriva voinei l u i a tr e b u it s se c o n f o r m e z e . i a zis:
.Am venit cu o rugm in te: V in o cu m in e , p e m e le a g u r ile
mele. Profesorul m eu v re a s v a d u n b u d d h a . n V e s t nu
tim nim ic despre acest sin e interior*.
Btrnul a rs i i-a rspu ns: .E h ila r. D a c p r o fe s o r u l
tu nu tie. a tu n d n i a m car n u e s te p r o fe s o r . i d a c vrea
s vad un b u d d h a v a tre b u i s v in la b u d d h a ; b u d d h a
nu poate fi d u s la eL Spune-i p r o fe so r u lu i t u : D a c i este
sete. m ergi la fn tn ; f n t n a n u v a v e n i la t i n e . '
.C t d esp re tine. A lexandru*, a z is b tr n u l, n v a cel
puin s fii om. Te-ai p re ze n ta t d re p t A le x a n d r u c e l M are.
Acesta este egoul care te m p ie d ic s i c u n o t i p ro p riu l
buddha El se afl n interiorul tu, l p o r i n tin e , d a r a ce a s
t mreie, aceast dorin de a c u c e r i lu m ea ... C u c e te vei
Fri 65

a le g e dac v e i c u c e r i lu m e a ? Curnd, moartea i va lua


totul. Vei m uri g o l v e i fi n g r o p a t n p m n t. Nimnui nu-i
v a psa c i calc m o r m n t u l n picioare, ia r tu n u v e i mai

fi capabil s obiectezi- Stai! Eu s u n t Alexandru cel M are.


Las d e o p a r t e , t e rog, ideea asta de mreie. i amintete-i
c n ic i m c a r c u v n t u l Alexandru n u este numele tu*.
A le x a n d r u l-a n t r e b a t : .Cum a d ic n u e s te n u m e le meu?

B in e n e le s c e s te !"
S a n n y a s m u l i-a r s p u n s : .Nim eni nu v i n e p e lu m e cu un

n u m e . T o a t e n u m e l e s u n t oferite - i s e p u n e t i c h e t e - .

i d e v ii o e t i c h e t . U i i c o m p le t c ai venit p e p m n t f r

u n n u m e . f r f a i m i c v e i m u r i la feL S p u n e - i p r o f e
s o r u lu i t u s v i n a ic i s n f r u n t e leul. D a c a r e c a p a c ita

tea d e a p t r u n d e n e l n s u i d o a r atu nd va ti c e n s e a m n
s f ii u n b u d d h a . c e n s e a m n s fii un iluminat. S im p la
n t ln ir e c u u n i l u m i n a t n u n s e a m n c l poi i n e le g e -
este ca i c u m c i n e v a a r b e a a p pentru a-i potoli ie setea*.
A le x a n d r u a a t in s p ic io a r e le b r b a t u l u i i i-a s p u s : . m i
p are ru c t e - a m d e r a n ja t . P o a t e c n u n e n e le g e m c t u i

de p u in u n u l a lt u ia lim b a ju l* .
l c h ia r i a s t z i, l u c r u l a c e s t a e s t e a d e v r a t : m in t e a d in
Vest i m in te a e d u c a t n s p ir i t u l c u l t u r i i v e s t i c e a u u it a t
lim b a ju l m is t ic is m u lu i, a l O r i e n t u l u i . T r e b u ie s fii fo a r t e
co n tien t, fo a r t e a le r t, p e n t r u a f i s i g u r c n u n e le g i g r e it.
0 lu m e d ife r it i u n c l im a t d if e r it a u e x i s t a t c n d v a i a u
f cu t ca lu m e a a c e a s t a s f i e u n a a m i n u n a t e lo r c u t r i i
pelerinaje... A c u m e s t e d o a r o p i a d e a r m e . d e r z b o a ie ,
lup te i crim e . C in e s e m a i i n t e r e s e a z d e m e d it a i e ? P a r e
a fi u n e c o u fo a r t e n d e p r t a t . N u p a r e a m a i a v e a n ic i o
legtur cu noi. Dar, a t t tim p c t n u e t i d e s c h is fa de
acest ecou ndeprtat, n u v e i n e le g e .
S-a ntmplat cndva... Pe v r e m e a lu i G a u ta m a Buddha,
un erudit foarte nvat era orb. Ia r e l e r a a t t d e elocvent
n dezbateri i n a rg u m e n ta ii, n c t t o t s a t u l e ra torturat
de e l pentru c toi n ce rca u s i s p u n : E ti orb, de aceea
nu poi s afli ce este lum ina". D a r el s p u n e a : A tu n ci vreau
s aflu ce este prin alte c i P o t s aud, f o lo s i i b t i d e tobe".
Nu poi arta lu m in a prin b t i d e to b e .
Iar o rbu l spunea: Pot a tin g e , c e l p u in l s a i-m s
ating lumina. M na m i e ste d e s c h is - u n d e e s te lumina
voastr? Pot m irosi.. " D ar n ici u n u l d in tr e a c e s te simuri
nu e capabil de sen zaia re a lit ii lu m in ii. n tr e g u l sat era
torturat: Ce s facem c u a c e s t o m ? A r e a s e m e n e a argu
m ente- toi tim ce este lu m in a, d a r el i n e a g rea lita tea
i vine cu m otive a rg u m e n ta te - n u i p u t e m o fe r i nici
o dovad".
Stenii au auzit c G a u ta m a B u d d h a u r m a s v in n
oraul lor. S-au gndit e l Este o b u n o c a z ie s l d u c e m pe
orb la Gautama Buddha Dac n ici G a u ta m a B u d d h a nu l
poate convinge, atunci poate c n u e ste c u p u tin . i. ori
cum, ar fi interesant; putem vedea c u m v a d is c u ta G au tam a
Buddha cu acest om".
Dar s-au nelat. Gautama Buddha nu a v o r b it c u orbul.
A spus pur i simplu: Nu l h ru ii e s te fo a r te urt din
partea voastr s i spunei c exist lu m in . Dac ai
fi avut compasiune fa de el. ar fi trebuit s i cutai un
vraci s i vindece ochii. Lumina nu este un argument:
ai nevoie de ochi pentru a o vedea l astfel, nu se m ai pune
problema ndoielii".
B uddha cltorea alturi de vradul su person al. l-a sp u s
acestuia: R m i n acest sat pn ochii orbului se v o r v in
deca. Eu v o i p leca altu ri de caravana mea'.

D u p ase lu n i vra ciu l i orbul au cltorit spre locul


n care se a fla B uddha, ia r orb u l i recptase vederea.
A v e n it d a n s n d d e b u cu rie! A c zu t la picioarele lui
G autam a B u ddh a i i-a spus: Sunt att de recunosctor c
nu m i-ai v o r b it filo s o fic , c nu m -ai um ilit. C. n loc s
porneti o d e zb a te re com p licat, ai preferat s exprimi lu
crurile sim plu : p ro b le m a nu e legat d e lum in, problema

e legat d e o ch i".

A c e la i a d e v r e s t e v a la b il i n cazul sinelui - nu este


o c h e s t iu n e d e in te lig e n , n u e ste o ch estiu n e de raiune,
nici de lo g ic s a u d e c u n o a t e r e tiin ific , nici de scripturi.
Este o c h e s t iu n e d e s o n d a r e c u o c h ii n ch ii a p ropriei tale
fiine a s c u n s e n s p a te le o a s e lo r. O d at ce o descoperi, o m i
nunat r e la x a r e v a u r m a . P en tru p rim a oar. via a devin e
un dans. N ici m c a r m o a r t e a n u te m ai tulbur.
Exist o p o veste veche... un p ete t n r i fo a r te c u r io s
din fire a zis: Am au zit a tt d e m u lte desp re o c e a n , d a r n u
l-am vzut niciodat'.
Un pete btrn i-a spus t n ru lu i filo s o f: .N u f i p ro s t -
su n tem n ocean, n oi s u n te m ocean u l. N e t r a g e m d in e l
i n el v o m disprea. N u s u n te m a lt c e v a d e c t v a lu r i
n ocean '.

A cela i lu c r u se n t m p l i c u p s r ile . Crezi c ele


gsesc cerul? D e i z b o a r t o a t z iu a - n locuri ndepr
tate -, nu p o t g s i c e r u l. P e n t r u c su n t nscu te din cer
i ntr-o zi vor d is p r e a n cer.
Acestea sunt afirm aii sim b olice, c a re nu fa c altceva
dect s demonstreze c tu eti p a rte d in u n ivers. Rsri
ca un val n univers i dispari n tr-o zi n a p o i n univers.
Acest univers nu este ceva ob iectiv, e s te ce v a subiectiv. E
ceva legat de interiorul profund al f i i n e i ta le . Dac te-ai
gsit pe tine nsui, ai gsit n tre g u l ocean , c e r u l n t r e g cu
toate stelele Iul cu florile, cu psrile. A te g s i p e tin e nsui
nseamn a gsi totul. Iar dac ra tezi n t l n i r e a cu tin e n
sui... poi avea palate, im p erii i b o g ii - t o t u l e zadarn ic
Petii i psrile sunt fiin e sp on ta n e. C u e x c e p i a omu
lui n acest univers nimeni nu a n n e b u n i t . C o n tin u i s
munceti chiar i cnd nu e n e v o ie d e a s t a - t e m e n ii ocu
pat fr a avea cu adevrat v re o treab . n c a z contrar, ci
neva te-ar arta cu degetul i a r sp u n e, C e f a c i? " N u vei
avea curajul s spui: Exist, nim ic m a i m u lt" . O a m e n ii vor
rde i i vor sugera: F ceva, s im p lu l f a p t d e a e x is ta nu

ajut la nimic Ia-i un job. Ctig bani". D a r u n p e te nu va


munci mai mult dect este necesar.
nainte s moar. Henry Ford a fo s t n t r e b a t : A i depit
toate limitele n materie de bogie, ai s p a r t t o a t e record u
rile. Nu mai ai ait competitor. De ce ai c o n tin u a t s m u n ceti
nencetat?"
Obinuia s ajung la birou la o ra a p t e d im in eaa .
Paznicii soseau la ora opt. fu n cio n arii la n o u , m an agerii
la zece. Managerii plecau la patru , f u n c i o n a r i i la c in c i
paznicii pe la ora ase. dar H enry Ford c o n t in u a s lucreze.
i era cel mai bogat om al vrem ii.
Cel care i-a pus ntrebarea era n d re p t it: D e c e co n ti
nui s m unceti? Este o a ctivitate in u til . A i c tig a t att

de m ult, ai putea face orice i d o reti'.


Frica 69

Rspunsul lui a fo s t acela al u n u i o m n e le p t - n u ilu


minat, d ar cu sigu ra n viaa l-a fcut n e le p t. A r sp u n s:
.A d even it ob in u in . N u m p o t opri d in m u n c a p e c a re
o fac p en tru a d e v e n i d in ce n ce m ai bogat. tiu c n u
m ai este n evoie, d a r e fo a rte g re u s renuni la u n o b ic e i
de-o via".
C u e x c e p i a o m u lu i... c o p a c ii n u au ob in u in e, nici
p srile, n ic i p e tii. N a tu r a n tre a g este spon tan . Func
io n e a z p u r i s im p lu a t u n c i cn d este n evoie, n ceteaz
s m ai f u n c io n e z e i r m n e n t cere cnd nu este nevoie.
De fa p t, p o t r iv it c o n c e p ie i m e le , asta n sea m n sn tate
m in ta l : s f a c i n u m a i a t t c t e s te n e v o ie . C h ia r i un
c e n tim e tr u m a i d e p a r t e d e c e e a ce este n ecesa r e su fic ie n t
ca s d e p e t i p r a g u l s n t i i m in ta le. Ia r n e b u n ia nu

are sfrit.
A c e s t lu c r u p o a t e f i n e l e s s u b m a i m u lte a sp ecte.
Cu e x c e p ia o m u lu i, n ic i u n a n im a l n u es te in te re s a t d e sex
tot tim p u l a n u lu i. E x is t u n s e z o n , u n s e z o n d e m p e r e
chere. i d in m o m e n t u l n c a r e s e z o n u l s-a te rm in a t, a n i
m alu l n u m a i e s t e in t e r e s a t d e s e x . N u v e i g s i o b s e d a i
sex u a li p r in tr e p s r i, n ic i a b s t i n e n i . N u v e i c o n s t a t a n ici
mcar n s e z o n u l m p e r e c h e r ii, c a n im a le le s u n t fe r ic ite
n mod d e o s e b it.

Am urm rit p s r ile , a n im a le le , i s u n t u im it c a c tiv i


tatea lor sexual p a r e ce v a im p u s. N u p a r fericite. U it-te
la un cine care fa ce sex. O fa c e p a rc fo r a t, fo ra t de im
pulsul biologic, a ltm in te ri, n ic i m c a r nu este in teresa t de
sex. Iar dup ce tre c e p e rio a d a d e m p ere ch ere, nu-1 m a i
intereseaz ctu i d e p u in . T o cm ai d e aceea, c s to r ia
' V* - - _
nu este p rezen t n re g n u l a n im a l. C e s f a c i c u u n mariaj?

Dup ce s-a te rm in a t s e z o n u l m p e r e c h e r i i - la revedere!


D ar n c a zu l o m u lu i e s t e v o r b a d e s p r e o b i n u in .
El a tran sform at pn i o n e c e s it a t e b i o l o g ic n o b in u in .
Vei f i surprins s a fli c. p o t r i v i t p s i h o l o g i l o r i c h e s tio n a
relor acestora, o rice b r b a t s e g n d e t e la f e m e i c e l puin
o dat la fieca re patru m in u t e , i a r o r i c e f e m e i e s e g n d ete
la brbai cel p u in o d a t la f i e c a r e a p t e m i n u t e . N econ-
cordana aceasta este c a u z a u n e i i n t e r m i n a b i l e n e fericiri.
Tocm ai de aceea, n f ie c a r e n o a p t e , c n d b r b a t u l so sete
acas... soia era p e r fe c t n r e g u l , d a r b r u s c a f i e a z o m in
nefericit, o apuc d u r e r e a d e c a p . U n b r b a t d e t e p t aduce
ntotdeauna a s p ir in a c a s ! D a r f o a r t e r a r e x i s t s o i de
tepi. pentru c, dac e t i d e t e p t , n u v e i f i n ic io d a t so.
A fi so nseam n a f i lip s it d e in t e l i g e n ; c e i in te lig e n i
rmn absolut liberi.

Dac ob servi u m anitatea, i v a v e n i g r e u s c r e z i c nu


este o cas de nebuni. C in e v a f u m e a z o ig a r ... d e i pe
pachet scrie c e pericu los p e n tru s n t a t e .
Sunt oam en i care m estec g u m . N u m p o t g n d i la
ceva mai stupid. S m esteci g u m ? S e f a b r i c g u m pen tru
a fi mestecat? O am en ii fa c to t fe lu l d e l u c r u r i p e c a r e , dac
le-ar observa i le-ar nota, li s-a r p r e a D u m n e z e u le ,

ce lucruri mai fac i eu, ia r o a m e n ii n c m c re d norm al".


D ar toat lum ea poart o m asc i n c e a r c s - i ascu n d
n ebu n ia n spatele ei. Acesta e scopul M e d ita ie i Dinam ice...
i d a n sa de a-i scoate m asca i d e a l s a to a t n eb u
n ia a cu m u la t de secole s ias la ivea l . N u o re p rim a , pen
tru c, lsn d -o s ias la suprafa, v e i n f p t u i o p ro fu n d
c u r a r e . i, o d a t c e c o n tiin a ta e c u r a t , lim p e d e ,
ilum inarea nu este denartp
a e Pa rte - Poate c nu mai ai dect un
pas pan la ea.

Relaia ocean ic din tre om i existen este com plet


rupt, nu m ai exist nici un pod care s l lege de ea. i din
cauza asta aju n ge om u l s fac tot felu l de lucruri nesbu
ite. n 3 o o o de ani, 5 000 de rzboaie... E de necrezut c sun
tem aici doar pen tru a ne ucide ntre noi! Nu exist lucruri
mai im portan te dect arm ele nucleare? Bogia um anitii
este investit n prop orie de 70% n rzboaie. C h iar i rile
srace, acolo u n d e o a m e n ii nu i perm it s m nn ce
dou m ese pe zi. unde se triete sub pragul de srcie,
irosesc 70% din p ro fitu l anual n construirea de bombe i
achiziionarea de arm e. Crezi c exist ceva mai nebunesc
dect rzboiul?
O ar ca Germania, una dintre cele mai cultivate, a czut
n minile unui nebun, A d o lf Hitler. N im en i nu se ntrea
b de ce s-a n t m p la t asta. Pn i M artin Heidegger,
poate cel mai m are filo s o f al nem ilor, a fost un adept al
lui Hitler. Iar H itler era com p let nebun. Trebuia internat
ntr-un ospiciu.
Dar trebuie s existe ceva n fieca re om, ceva care s
rezoneze cu H itler. n trea ga ar, cu toat inteligena ei.
a devenit victim a acelui nebun. i se poate vedea cu uu
rin stupiditatea. El a spus: D in cauza evreilor nu se dez
volt G erm ania ca o m a re p u tere m ondial, altm interi,
e dreptul nostru din natere s gu vern m peste umanitate.
Din vina evreilor nu putem".
De ce erau convini oam enii c H itle r a v e a d re p ta te cn d
spunea ceva a t t de stupid, a n u m e c e v re ii a r fi m p ie d i
cat G erm an ia s d e v in o m a r e p u t e r e ? E vreii a ju ta s e r
u e rm a n ia cu Dam, cu s e r v ic u a e s p io n a j, c u a t te a i attea

lu c r u r i D e ce t o i n e m ii s -a u c o n v in s d e c e l e sp u se de

H itler? D in gelo zie. E v re ii e ra u b o g a i, e v r e i i e r a u in teligen i

e v re ii erau n to td e a u n a n fr u n t e a a to t.

Este fo a rte p e ric u lo s s f i i u n o m d e s u c c e s n t r - o lum e

nebun, p en tru c to a t l u m e a v r e a s t e u c i d - c u orice

pre; c e c o re c t sau n u . n u c o n t e a z . G e r m a n i a s-a lsat


con vin s nu p e n t r u c a r f i a v u t H i t l e r v r e u n a r g u m e n t

solid, ci pen tru c n e m ii e r a u g e l o i p e i n t e l i g e n a evreilor,


pe succesul i a verile lor, p e s t i lu l l o r d e v i a . D in cauza
acestei gelozii, H itle r a f o s t c a p a b il s i c o n v i n g i p e cei
m ai in teligen i n em i s s e c o m p o r t e c a n i t e a n im a le .
Dar arm ele u tiliza te d e H it le r s u n t a s t z i d o a r ju c rii
pentru copii. De la al D oilea R z b o i M o n d ia l n c o a c e , te h n o
logia a deven it din c e n ce m a i s o f is t ic a t ... i e s t e to t n
m inile politicienilor, iar p o lit ic ie n ii s u n t o a m e n i b o ln a vi
psihic. Sim pla dorin de p u t e r e e s t e m a la d iv .
Un om sntos vrea s i u b e a s c - n u s p o s e d e , n u s
domine. Un om sntos se b u c u r d e v i a - n u c e r e te vo
turi. Oamenii care sufer d e u n c o m p l e x d e in fe r io r ita t e
vor putere cu orice pre. v o r s -i d o v e d e a s c lo r n ile i s
le dovedeasc celorlali c sunt s u p e r io r i. O m u l c u a d e v
rat superior nu d d oi bani p e p u t e r e . E l i c u n o a t e su
perioritatea. i triete su perioritatea. n c n t e c e l e lui. n
dansurile lui. n poezia lu i in picturi. n m u z ic a lu i i tr
iete su p erio ritatea Doar o a m e n ii in f e r i o r i s u n t f c u i
p en tru politic.
Poi fi sau nu contient de starea ta d e b u ddh a. ns
n u i fa ce griji. Cnd va veni tim pul, v e i n flo r i ntr-un
b u d d h a Ateapt... ateapt n m od in te lig e n t, ateapt
far dorin; bucur-te de a tep ta re, a din ateptare o t
c e r e b e a t i f i c a , i tot ceea ce re p re z in t dreptul tu d in
n a te r e v a n f lo r i in e v ita b il. N im e n i n u p o ate m p ied ica
o p a s r e s z b o a r e , n im e n i n u p o a te m p ied ica un c u c s
c n te , n im e n i n u p o a t e m p ie d ic a o flo a re s n flo reasc.
C in e te p o a t e m p ie d ic a s d e v ii b u d d h a ? n a far de tine.
n im e n i n u e s t e r e s p o n s a b il d e a c e a s t d even ire.
D a c p t r u n z i n lu m e a ta in te r io a r i n c e ru l t u in
terior, v e i g s i o e t e r n it a t e v e n ic , u n p e le r in a j f r n c e
p u t i f r s f r it... v e i g s i o n e m u r ire , o a b s e n a m o r ii
ca re b r u s c te v a t r a n s f o r m a t o ta l i f r e fo rt, f r p r iv a
iu n i, f r a u t o fla g e la r e . E ti d e ja c e v r e i s fii. d o a r u n m ic
lu c ru lip s e te - u n u l fo a r t e m ic. T re z e te -te ! T r e z in d u -te .

d ev ii u n b u d d h a .
D o rm in d , r m i t o t u n b u d d h a . d a r n u e ti c o n tie n t de

asta. C n d o p e r s o a n d e v in e b u d d h a t ie c o ric in e a ltci


n e va e s te b u d d h a . C in e v a d o a r m e , c in e v a sfo r ie , c in e v a
alearg d u p o fe m e ie , c in e v a fa c e a lt e lu c r u r i p r o s te ti -
d ar b u d d h a r m n e b u d d h a . C h ia r d a c fu m e z i o ig a r ,
nu n s e a m n c i-a i p ie r d u t e s e n ia lit a t e a ; n s e a m n d o a r
c dorm i, n im ic m a i m u lt.
D e stin d e -te . r e la x e a z - t e , a a z - t e n t in e i. a s tfe l. i
rectigi o rig in ile .

Psihologic versus fizic

Nu sunt s i g u r dac mi-e a t t fr ie d d e moarte ct m i e d e


b o lile i durerea i b d t r n e e a c a r e ar putea duce la moarte.

Cum s e p o a t e depi frica d e durerea f i z i c ?


Durerea psihologic poate f i d iz o lv a t , i n u m a i durerea
psihologic poate f i d iz o lv a t . C e a la lt d u r e r e , d u r e r e a fi
zic. este parte d in v ia i d in m o a rte ; n u e x is t m e to d de
a o nltura. Dar ea n u c r e e a z n i c i o d a t p ro b le m e .
Ai observat vreodat? P r o b le m a e x is t d o a r a t u n c i cnd
te gndeti la ea. D a c te g n d e t i la b t r n e e , n c e p e s
i fie fric - dar o a m e n ii n v r s t n u t r e m u r . D a c te
gndeti la boal i se fa ce fr ic - d a r c n d b o a la s-a in sta
lat, deja nu mai exist team , n u m a i e x is t n ic i o problem .
O accepi ca pe o realitate. P r o b le m a r e a l e s t e n to td e a u n a
psihologic. Durerea fizic e ste p a rte d in v ia . C n d ncepi
s te gndeti la ea, nu m ai e ste n ici p e d e p a r t e d u r e r e fizi
c, devine psihologic. Te g n d e ti la m o a r te i a p a r e frica -
dar cnd moartea se n t m p l c u a d e v r a t, n u m a i exist
fric. Frica este proiectat n t o t d e a u n a s p r e v iito r . Frica
nu exist niciodat n m o m e n tu l p r e z e n t.
Dac mergi la r z b o u i v a f i fric , v e i fi f o a r te tem tor.
Vei tremura, nu vei fi c a p a b il s d o r m i; n e n u m r a t e
comaruri te vor bntui. D a r n d a t c e a ju n g i p e fr o n t -
poi s-i ntrebi pe so ld ai -, o d a t c e e t i p e f r o n t, v e i uita
cu totul. Gloanele i vor trece p e l n g c a p , ia r tu v e i sa
vura prnzul; bombele i vor zb u ra p e d e a s u p r a ca p u lu i,
iar tu poi s joci cri.
Realitatea nu este niciodat o p ro b le m ; id e ile d e sp re
realitate creeaz problema. Aa c p rim u l lu c r u p e c a re tre
buie s l nelegi este c dac reueti s d iz o lv i d u re re a
psihologic, nu mai ai nici o problem . n c e p i s tr ie ti
momentul.
Durerea psihologic face ntotdeauna apel la trecu t sau
Ia viitor, niciodat la prezent. n prezent, cea care exist
e r e a lit a t e a , nu m intea. Mintea exist n trecut i n viitor.
ia r n t r e c u t i n viitor realitatea nu i are locul. De fapt.

m in te a i r e a lit a t e a n u se ntlnesc niciodat. Nu s-au vzut


n ic io d a t . R e a lit a te a rm ne necunoscut minii, i m intea
r m n e n e c u n o s c u t re a lit ii.

E x is t o p o v e s t e s tr v e c h e ...

n t u n e r ic u l s e a p r o p ie d e D u m n e z e u i i spuse:
D e s tu l, a ju n g e ! S o a r e le t u m b n tu ie f r ncetare,
m u r m r e te . N u m p o t o d ih n i n icio d a t : o riu n d e
m -a d u c e s m o d ih n e s c , el e a co lo , i treb u ie s o
iau iar d in loc. N u i-a m g r e it c u n im ic, e s te n ed rep t
c e m i s e n t m p l ! A m v e n it la tin e s c e r d r e p t a t e .
A v ea d r e p ta te : p l n g e r e a era n te m e ia t . D u m n e
z e u l c h e m p e S o a r e i l n tr e b , D e ce-l u rm reti
p e s r m a n u l n t u n e r ic ? C u c e i-a g r e it?
S o a r e le r s p u n s e : N u l c u n o s c d e lo c , nu l-am
v z u t n ic io d a t ! A d u -l n fa a m ea; a b ia a tu n c i voi
p u te a r s p u n d e . N u m i a m in t e s c s i fi f c u t v re u n
ru, p e n tr u c n u l c u n o s c ; n u n e tim . N im e n i n u
n e-a f c u t n ic io d a t c u n o t i n . E s te p rim a o a r
c n d a u d d e el, d e n tu n e r ic . A d u -m i-l!

C a zu l e n c o n t in u a r e n e s o lu io n a t , p e n t r u c D u m n e
zeu n u a p u t u t a d u c e n t u n e r ic u l n f a a soarelui. Cei doi
nu p o t c o e x is ta , n u s e p o t n t ln i. U n d e e s t e ntuneric, nu
exist soare; u n d e e x is t s o a re , n tu n ericu l nu poate exista.
Exact aceeai le g t u r este i n tre m in te i realitate.
Problema este la n ivel de psih ologie, niciodat la n ivel de
realitate. Trebuie doar s d iz o lv i p ro b lem ele p sih ologice -
i nu le p o i d izo lv a d ec t d iz o lv n d cen tru l lor, egoul.
Din m om entul n care n u te m a i c o n s id e r i s e p a r a t d e exis
ten. problem ele se e v a p o r p u r i s im p lu a a c u m dispar
picturile de rou d im in e a a , c n d r s a r e s o a r e le , nel-
snd nici o urm . D isp a r p u r i s im p lu .
Durerea fizic v a rm n e, d a r in s is t d i n n o u a s u p ra fap
tului c ea nu a re p r e z e n ta t n ic io d a t o p r o b l e m pentru
nimeni. Dac ai p icio ru l ru p t. e ru p t. N u e s t e o problem ".
Problema este d oa r n im a g in a ie : D a c a m p i c i o r u l rupt,
ce am s m fac? C u m s e v it asta , s a u c e t r e b u i e s fac
pentru ca piciorul m e u s n u f i e n i c i o d a t r u p t ? " Acum ,
dac i este fric de a s e m e n e a lu c r u r i, n u m a i p o i tri,
pentru c e posibil s-i ru p i p ic io a r e le , i p o i r u p e gtul,
poi orbi, orice este p osibil. M ilio a n e d e l u c r u r i s u n t posi
bile, i dac ncep s te o b s e d e z e t o a t e a c e s t e p r o b l e m e po
sibile... Nu spun c nu su n t p o s ib ile , t o a t e s u n t posib ile.
Orice i s-a ntm plat v r e o d a t f i i n e i u m a n e i s e poate
ntmpla i ie. Te poi m b o ln v i d e ca n cer, d e tu b e rc u lo z ,
moartea poate veni: orice e s te p o s ib il. F iin a u m a n este
vulnerabil. Poi iei pe stra d i s f i i l o v i t d e o m a in .
Nu spun s nu iei pe strad. Se p o a t e n t m p la s stai
n camera ta i s cad ta v a n u l p e s te t in e ! N u e x is t cale
de a te pune cu totul la adpost d e p e ric o le . P o i s s ta i lin i
tit n patul tu... dar tiai c 9 7 % d in t r e o a m e n i m o r n pat?
Este cel m ai periculos loc! E vit-1 c t p o i d e m u lt ; n u te
d u ce niciodat n pat, p en tru c 97% d in t r e o a m e n i m o r
a co lo . N ic i zborul cu avionul nu este a t t d e p e r ic u lo s ; e m ai

p e ricu lo s s fii n pat. i rein e, m a i m u l i o a m e n i m o r


noaptea... aa c n-ai d ect s tre m u ri n tr u n a !
D e tin e d ep in d e. D ar a tu n ci n u v e i m a i f i c a p a b il s
trieti deloc.
probleme. P o i
P r o b le m e le psihologice s u n t s in g u rele
d ev e n i paran oic, p o i deveni s ch izo fren ic, poi paraliza de
fric - d a r asta nu are nim ic de-a face cu rea lita tea .
Vezi un o rb plim b n du -se pe s tra d f r n ici u n fel
de prob lem ; o rb irea n sine nu este o p ro b lem . P o i v e d e a
ceretori cu p ic io a re le deform ate, minile a m p u ta te , i cu
toate astea co n tin u s rd i s brfeasc n tr e e i v o rb e sc
despre fem ei, fa c rem arci, fredoneaz melodii.
Privete viaa: via a nu este niciodat o problem. Avem
o capacitate uria d e a n e a d ap ta fa p tu lu i n sine, dar n u
avem cap acitatea d e a n e ad a p ta viitorului. Ct vrem e n
cerci s te p u i la a d p o st n viitor, vei tri n haos, n tumult.
Vei n cep e s c e d e z i psihic. Exist m ilioane de probleme -
problem e i p ro b le m e i p rob lem e. N u poi nici m car s te
sinucizi, p e n t r u c e p o s ib il ca otra va s nu funcioneze.
E posibil ca cin eva s o fi am esteca t cu ceva; poate nici nu
e cu adevrat otrav. P o a te c o ve i lua, te vei ntinde, vei
atepta i ve i a tep ta m oa rtea , ia r aceasta tot nu va veni.
Atunci, t o tu l d e v in e o p rob lem .

M u lla N a s r u d d in a v e a d e g n d s s e s in u c id .
Pe s tr a d s-a n t ln it c u u n a s tr o lo g , c a r e i-a sp u s:
.M ulla, a te a p t ! L a s -m s i v d m n a ".
El a zis: . D e c e m - a r p r e o c u p a a s tr o lo g ia a c u m ?
M voi s in u c id e ! N u a r e n ic i u n r o st; a c u m n u m a i
e x ist v iito r

A s t r o lo g u l i-a r s p u n s : .A t e a p t ! L a s - m s
vd d a c vei r e u i s a u nu~.

Viitorul rmne. Se poate s nu reueti, s e p o a t e s fii


oprit de poliie, se poate s nu fu n cio n eze a r m a . N u a i c u m
s fii s ig u r d e v iit o r - n ici m c a r d e m o a rte , n ic i m car de
sin u cid ere, ce s m a i s p u n em d e v ia ? V ia a e s te un feno
m e n a t t d e com plex; cu m p o i f i s ig u r? O r ic e e s te posibil
i n im ic n u e sigur.
D ac i-e fric , e totu l la n iv e l p s ih o lo g ic . T re b u ie fcut
ceva n p riv in a m in ii ta le . i dac m n e le g i c u m trebuie,
i v e i d a s e a m a c m ed ita ia nu e s te d e c t u n e fo r t de a
p rivi re a lita te a f r o c h ii m in ii - p e n tr u c a c e s ta este sin
g u ru l m o d de a privi re a lita te a . D ac m in te a e s te prezent,
ea co ru p e rea lita tea , o distorsion eaz. L a s m in te a deopar
te i p riv ete re a lita te a d ir e c t, im e d ia t, fa n fa , i nu vei
avea n ici o p ro b lem . R e a lita te a nu a c a u z a t p r o b le m e ni
m nui. S u n t aici. tu e ti a ic i - nu v d n ici o p ro b le m . Dac
m m b o ln v esc, m m b oln vesc. P e n tru ce s m n grijo
rez? De ce s fa c a t ta c a z d e a s t a ? D a c e s m o r, m or.
O problem are n e v o ie d e spaiu . n m o m e n tu l prezent,
nu exist spaiu. L u c ru rile d o a r se n t m p l , nu ai tim p s
te gndeti la asta. Te p o i g n d i la tr e c u t p e n tr u c exist
o distan; te poi g n d i la v iito r, e x is t o d is ta n . D e fapt,
viitorul i trecutul sunt c r e a te d o a r p e n tru a n e o fe r i spaiu
s ne ngrijorm. i c u c t a i m a i m u lt sp a iu , cu a tt eti
mai ngrijorat.
n culturi precum cea a Indiei, o a m e n ii s u n t c h ia r mai
ngrijorai, fiindc ei se gndesc la v ia a v iit o a r e i a p o i la
cea de dup aceea, i tot aa, la n esf rit - C e a re s se n
tm ple n viaa viitoare?" Cnd cineva e pe c a le s fa c ceva,
el se gndete nu num ai la consecinele ca re v o r a p re a aici
i acum , ci se gndete: Ce karm a am s a c u m u le z p en tru
viaa m ea viitoare?" A cum va fi i m ai n g rijo ra t. O p ersoa
n ntr-o cu ltu r cum e cea a Indiei a re m ai m u lt spaiu.
C u m v a u m p le acel sp aiu ? Il va umple cu din c e in c e m a .

m u lte p r o b le m e . n g rijo rarea este o metod de a u m p le


s p a iu l g o l al v iito ru lu i.

D u re re a f i z i c nu e s te o p r o b le m - cnd este acolo, este


acolo, c n d n u e acolo, nu e. O p r o b le m se nate atunci
cnd ceva nu e s te acolo, i v r e i s fie a co lo , sau cnd ceva

este a colo, i n u v r e i s f i e a c o lo . A c e s t e a s u n t probleme


p sih ologice: D e ce e x is t d u rerea asta a co lo ? " A c u m e totul
la n iv e l p s ih o lo g ic . C in e p o a te sp u n e d e c e e s te durerea
acolo? N im e n i nu p o a te rspunde. E x p lic a ii p o t f i date, dar

acelea nu su n t cu a d e v ra t rspunsuri.
E x p lic a iile s u n t sim p le. E ste fo a r te s im p lu - d u r e r e a
este acolo p e n tru c p l c e re a este acolo. P l c e r e a n u p o a te
exista fr d u rere. D ac v r e i o v ia lip sit d e d u r e r e , v a
trebui s d u ci o v ia c o m p le t lip sit de plcere; c e le d o u
vin m p re u n la p a ch et. N u s u n t d o u lu cru ri d is tin c te ;
sunt un s in g u r lu cru - nu s u n t d ife rite , nu sut s e p a r a te
i nici nu p ot fi separate.
Asta fa ce o m u l d e secole, separ, n cea rc s tr ia s c
toate plcerile lu m ii f r nici o d u rere. D ar n u e s t e c u p u
tin . Cu ct ai m ai m u lte p l ceri, cu a t t a i m a i m u lt e
dureri. Cu ct e m ai n a lt v rfu l, cu a t t m a i a d n c v a fi
valea ce-1 n con joar. N u v r e i vi, d a r v r e i p is c u r i n a lte ?
P iscu rile nu p ot exista n ca zu l sta; p o t e x is t a d o a r a l tu r i
de vi. Valea nu este d ect un co n te x t c a r e f a c e s f e p o sib il
piscul. C e le dou su n t unite.

Vrei p l c e r e i n u v r e i d u r e r e . D e e x e m p lu , iu b e t i u n
brbat sa u o fe m e ie , ia r c n d p e r s o a n a r e s p e c t iv e s t e c u
tine, e ti fe ricit. A c u m , a i v r e a s f ii f e r ic it d e f ie c a r e d a t
cnd e cu tin e , d a r c n d p le a c n u v r e i s te d o a r . Dac e ti
cu adevrat fericit cu o p e r s o a n a t u n c i c n d e s te lng
tine, cum poi evita durerea d e s p r ir ii c n d v a p leca ? Dac
nu vrei durere, atu n ci a r tr e b u i s e v i i p l c e r e a . Atunci,
cnd persoana este ln g tin e, n u f i fe r ic it ; r m i trist, r
mi nefericit, pentru ca a tu n ci c n d v a p le c a s nu fie nici
o problem. Dac cin eva te la u d i e t i fe r ic it , a tu n c i cnd
cineva te insult, v e i f i n e fe ric it. T r u c u l a c e s ta a fo s t deja
ncercat. Este unul d in tre tr u c u r ile d e b a z a l e aa-ziilor
oameni religioi; dac v r e i s e v i i d u r e r e a , e v i t plcerea.
i atunci, care m ai este rostu l? D a c v r e i s e v i i m oartea,
evit viaa - i care este ro s tu l? V e i f i m o r t . V e i f i m ort
nainte s mori. Dac v re i s fii p e r fe c t n s i g u r a n , intr
n mormnt, stai acolo i v e i fi p e r fe c t n s i g u r a n . N u res
pira. pentru c dac resp iri e p e r ic u lo s - s u n t t o t felu l
de infecii milioane de boli n ju r u l tu ; c u m p o i respira?
Aerul este poluat, e plin de p ericole. N u r e s p ir a , n u t e m ica_
i nu tr i Sinudde-te; atu n ci nu v a m a i e x i s t a d u r e r e . Dar
atund, de ce o caui? Nu v re i d e lo c d u re re , n s c h im b , vrei
toat plcerea din lum e? Ceri im p o s ib ilu l; v r e i c a d o i plus
doi s nu fac patru. Vrei s fa c d n a , sa u t r e i s a u orice
altceva, numai patru nu. Dar f a c p a tru . O r ic e f a c i o ric t ai
incerca s te am geti pe tin e i pe c e i l a l i t o t p a t r u f a c
Durerea i plcerea m erg m p reu n p r e c u m n o a p te a i
ziua. precum naterea i m oartea, p recu m d r a g o s te a i u ra
Intr-o lume mai bun. cu un lim baj m ai d e z v o lt a t , n u v o m
mai folosi cuvinte ca ur i iubire, fu rie i c o m p a s iu n e , zi i
noapte. Vom crea cuvinte com puse: iubireur - u n cu vn t.
z i noapte - un cuvnt, nu dou - nateremoarte - u n cu vn t,
nu dou: durereplcere - un cuvnt, nu d ou .
L im b a ju l c re e a z o i l u z i i n lim baj, d u rerea e ste s e
parat d e plcere. D ac v r e i s c a u i durere n dicion ar,
va trebu i s te u ii dup d u rere - plcere va fi u n cu v n t
separat. Dar, n realitate, d u r e r e a i p lcerea s u n t m p re u
n, la fel cu m m n a stn g i cea d re a p t s u n t m p reu n ,
la fel cum d ou a rip i ale unei psri s u n t m p re u n . D ic
ionarul creeaz o iluzie; lim baju l este o im p o rta n t su rs
de iluzii. El e x p lic n o iu n e a de iubire", d a r c n d sp u i
iubire", nu te g n d e ti n iciod at la ur. U ii c o m p le t de
ur - dar iu birea nu p o a te exista fr ur. D e-a ia iu b e ti
o persoan i urti aceeai persoan.
Nu i f a c e n ic io d a t p r o b le m e din cauza asta; dac
iubeti, c u s ig u r a n v e i i u r. Vor exista momente cnd
ura va fi m a i p u te r n ic ; v o r e x is t a ns i momente n care
iubirea v a d o m in a . E s te n a t u r a l i um an. i-ai dori o lume
n care fr ig u l s n u a ib n im ic de-a fa ce cu cldura, cl
dura s e x is te f r fr ig ? G n d e te -te puin; e absurd, pentru
c frigul i c ld u r a s u n t m p r e u n . Totu l d ep in d e de cum

le numeti.
Poi pune a p n d o u g lei: n tr -u n a ap fierbinte,
n cealalt, ap re c e c a g h e a a P u n e a m b ele m ini n glei
i simte numai. S u n t d o u s e n za ii? Sau e un spectru?
La o extrem este f ie r b in te , la cealalt este rece. Apoi las
s treac puin tim p. V ei v e d e a c cele dou senzaii s e v o r
apropia fierbintele se v a r d , ia r recele se va n c lzi D u p
cteva ore, vei spune: A cu m su n t la fel". Sau poi fa c e e x
perim entul cu o sin gu r g le a t cu ap - p u n e o m n
lng o su rs d e cldur i pe cealalt n ap re c e c a g h e a a
Rcete-i o mn i ncinge-o pe cealalt, a p o i b a g a m b e le
mini n a c e e a i gleat i fii aten t la c e s im i. O m n
v a s p u n e c a p a e c a ld i c e a la lt v a s p u n e c e rece, dar este
a ceea i a p. E re la tiv . C e v a p o a t e s e m n a a p l c e r e pentru

tin e, ia r a c e la i lu c r u p o a t e f i o d u r e r e p e n t r u altcin eva.

D e e x e m p lu , fa c i d r a g o s t e c u o f e m e i e ; s im i o imens

p l cere. n tr e a b u n c lu g r, i v a f i o r ip ila t ; .C e fa ci? Eti

nebu n ?* P o a te to c m a i d e a c e e a o a m e n i i f a c d r a g o s t e n pri

v a t - a ltfe l, o a m e n ii a r r d e i a r r id ic u liz a : t o a t e micrile

v o r p re a a b su rd e, r id ic o le . n t r - o s t a r e p a s io n a l a m in ii

p a ri a p r o a p e b eat.
C n d e ti fu rio s , fa c i c e v a ; n a c e l m o m e n t , v e i s im i pl

cere, a ltfe l nu ai fa c e -o . F u ria o f e r i m e n s p l c e r e , putere,

s e n za ia d e p u tere. D a r c n d f u r i a d i s p a r e . n c e p i s simi

rem u cri, re g re te . n c e p i s s i m i c n u a f o s t n regul,

iar a cu m e d u rero s. C n d t r ia i fu r ia , s i m e a i c e t i puter

nic, s im e a i p l cere. A c u m , c n d t e - a i m a i c a l m a t , p rivete

d in n ou . T e -a i r c o r it i e lib e r a t ; i a c u m p a r e d u reros.

U n lu cru p o a te p r o v o c a p l c e r e , d a r a c e l a i l u c r u p o a te fi

d u re ro s - d e p in d e . i a c e la i lu c r u i p o a t e p r o v o c a pl

c e re ie i d u r e r e a ltc u iv a - d e p in d e . D u r e r e a i p l cerea

m e r g m p re u n .

S u g e s tia m e a e s te ca a t u n c i c n d s i m i d u r e r e , s p

tr u n z i a d n c n ea, s n u o e v i i. L a s - o s s e m a n ife s t e , fii

d e s c h i s fa d e ea; f i i c t p o i d e s e n s ib il. L a s d u r e r e a i

s g e a ta e i s p tr u n d p n n m i e z u l f i i n e i ta le . S u fer,

i a r c n d v in e p l c e re a , la s -o s i p t r u n d p n n m -

d u v. D a n s e a z -o !

C n d a p a r e d u r e r e a , f i i n p r e z e n a d u r e r i i , i a r c n d
a p a r e p l c e r e a , f i i n p r e z e n a p l c e r ii. F ii a t t d e sen s ib il,

n c t f i e c a r e m o m e n t d e d u r e r e i d e p l c e r e s f i e o im e n

s a v e n t u r . D a c p o i fa c e a s ta , v e i n e l e g e c i d u r e r e a
eSte T J m o a s i U fel de frumoas ca plcerea Aduce o age
rim e fiin e i; adu ce contientizare - uneori chiar mai mult
dect plcerea. P lcerea moleete; de aceea, oamenii care
triesc n u m ai p en tru plceri se dovedesc a fi superficiali.
Nu vei v e d e a p ro fu n z im e n ei. Nu au cunoscut deloc du
rerea; au tr it d o a r la suprafa, trecnd de la o plcere
la alta. D iverii playboy... ei nu tiu ce este durerea.
Durerea te fa c e fo a rte vigilen t, i aduce compasiune,
sensibilitate fa de du rerea altora. Durerea te face s fii
imens, uria, en o rm . In im a crete din durere. Este fru
moas durerea, are p ropria ei frum usee. i nu zic s caui
durerea; spun d o a r c dac e acolo, e bine s te bucuri de
ea. E un cadou al existen ei, i trebu ie s existe o comoar
ascuns pe undeva pe-acolo. Bucur-te i de ea; nu o res

pinge. A ccept-o, u reaz-i bun ven it, fii m preun cu ea.


Va fi greu la nceput. Dar, treptat, vei nva s te bucuri

de gustul ei.
Cnd ncepi c e v a nou, treb u ie s i n vei gustul. i, de
sigur, gustul du rerii e amar, da r ndat ce l vei fi nvat, i
va conferi a gerim e i strlucire. Te scutur de praf, de apa
tie i de adorm ire. Te fa c e co n tien t ntr-u n fel n care nimic
altceva nu te p o a te face. n d u rere p o i m ed ita m ai bine
dect n plcere. Plcerea te distrage. Plcerea te nghite;
n plcere i aban d on ezi c on tien a. Plcerea este o form
de uitare. Durerea este a m in tire; nu p o i uita durerea.
D u rerea p oate d e v e n i o e n e r g ie e x tre m d e c r e a tiv ;
poate d e ve n i m editaie, co n tien tiza re.

Cnd d u re re a e s te a c o lo , f o lo s e t e - o c a pe o metod de
contientizare, d e m e d ita ie , d e trezire a sufletului. Iar cnd
plcerea e acolo, folosete-o ca p e c e v a n c a r e s te neci

ca pe o form de uitare.
Ambele sunt ci pe care s te n t o r c i a c a s . Una este
calea de a-i am inti com p let d e t in e , c e a l a l t e s t e calea de
a uita complet de tine. D u rerea i p l c e r e a p o t fi ambele
folosite, dar pentru a le fo lo si t r e b u ie s fii fo a r te , foarte
inteligent Ceea ce te n v nu e p e n t r u o a m e n ii p r o t i ceea
ce te nv este pentru cei i n t e l ig e n i r e p r e z i n t c a le a celor
nelepi Orice ii ofer e x is t e n a . n c e a r c s foloseti
darul ei ntr-un asemenea m o d , n c t s d e v in un context
care s-i permit s creti

Cunoscut versus necunoscut


Uneori amsenzaia c team a d e m o a r te i are rdcinile
intr-o team de n ecu noscu t, p e n tr u c n u tiu ce m i se va
ntmpladup ce mor. Poi s p u n e ce v a d e s p r e a sta ?

Odat ce afli ce este viaa, vei ti i ce e s te m o a r t e a . Moartea

face i ea parte din acelai proces. O b i n u im s credem

c moartea vine la sfritul v ie ii c e s t e d u m a n u l vieii

dar moartea nu este dumanul v ie ii Ia r d a c t e gndeti

la moarte ca la un duman, asta nu arat d e c t c nu ai fost

capabil s afli ce este viaa


Viaa i m oartea sun t doi poli ai aceleiai energii, ai ace
luiai fen om en - flu x u l i re flu x u l, z iu a i noaptea, vara
i iam a. Nu su n t separate i nici o p u se, nici contrare; su n t
com p lem entare. M oartea nu e ste s f r it u l vieii; de fapt,
este desvrirea unei viei, p un ctu l c u lm in a n t al u n ei v ie i
a p o g e u l, a c t u l fin a l. i. o d a t ce c u n o ti viaa i procesele
ei, n e le g i i c e e s t e m o a rte a .

M o a r te a e s t e o p a r t e o r g a n ic a v ie ii, i e s te fo a rte
p rie te n o a s c u v ia a . F r ea. v ia a n u p o a te e x is ta . V ia a
e x is t d a t o r it m o r ii; m o a r t e a o fe r fu n d a lu l. M o a rte a
este. d e fa p t, u n p r o c e s d e n n o ir e . i s e n t m p l n fie c a re
m o m en t. n m o m e n t u l n c a r e in s p ir i i n m o m e n tu l n
care e x p iri, a u lo c a m b e le ; in s p ir a ia n s e a m n v ia , e x p i
raia n s e a m n m o a r t e . D e a c e e a , p r im u l lu c r u p e c a re
l face u n c o p il la n a t e r e e s t e s in s p ire , a p o i n c e p e v ia a .
Iar c n d u n b tr n m o a r e , u lt im u l lu c r u p e c a r e l fa c e e s te
s exp ire, v ia a p le c n d a s t f e l d in eL E x p ir a ia n s e a m n
m oarte, in s p ir a ia n s e a m n v ia - s u n t p r e c u m d o u ro i
ale u n u i c a r c u b o i. T r ie t i e x p ir n d t o t a t t p e c t t r ie ti
inspirnd. E x p ir a ia e s t e p a r t e d in in s p ir a ie ; n u p o i in s p i
ra d ac n c e t e z i s e x p ir i. N u p o i t r i d a c n c e t e z i s
m o ri O m u l c a r e a n e le s c e e s t e v i a a i p e r m it e m o r ii
s se n t m p le; i u r e a z b u n v e n it . M o a r e n f ie c a r e m o
ment i n f ie c a r e m o m e n t r e n v ie . R s t ig n ir e a i n v ie r e a
Iui se n t m p l c o n tin u u , c a u n p r o c e s . M o a r e f a d e t r e c u t
n fiecare m o m e n t i s e n a t e d in n o u i d in n o u n v iito r.
Dac v e i c e r c e ta v ia a , v e i f i c a p a b il s t ii c e e s t e m o a r
tea. Dac n e le g i c e e s t e m o a r t e a , d o a r a t u n c i v e i n e le g e
ce este v ia a . C e le d o u s u n t o r g a n ic e . n m o d o b i n u it ,
din team, n oi le -a m s e p a r a t. C r e d e m c v i a a e s t e b u n i
c m oartea e ste rea. C r e d e m c v ia a t r e b u i e s n e - o d o r im ,
iar m oartea tre b u ie s o e v it m . N e g n d i m c t r e b u ie s n e
protejm c u m v a d e m o a r te . A c e a s t id e e a b s u r d g e n e r e a z
nefericire n e s f r it n v i e i l e n o a s t r e , p e n t r u c o p e r
soan ca re se p r o t e j e a z d e m o a r t e d e v i n e i n c a p a b i l
s triasc. E ste p e r s o a n a ca r e s e te m e s e x p ir e - prin ur

m are n u p o ate in sp ira i a stfel se b lo c h e a z . D u p care pur

i sim plu se t r te p rin v ia ; v ia a eu nu m a i e o curgere,


viaa ei nu m ai e a s e m e n e a unui ru.

D ac vrei cu a d e v r a t s trieti, t r e b u i e s fii pregtit


s m o t i C in e a n u m e d in tin e se te m e d e m o a r t e ? Se teme
oare via a de m o a rte? A a ceva nu e s t e p o s ib il. Cum poate
viaa s se tea m de p ro p riu l ei p r o c e s in t e g r a l? Altceva se
terne in t in e Egoul se tem e n tine. V ia a i m o a r t e a n u sunt
opuse.egoul i m oartea sunt opuse. E g o u l e s t e i mpotriva
vieu. i m p otriva morii. E g o u l s e terr.e s t r ia s c i se
tem e s moar. Se tem e s triasc p e r .tr u c f ie c a r e efort
fiecare pas spre via L apropie d e m o a r te .
Dac triete te a p ro p ii d e m o a r t e E g c s e te m e de
z a r e prin unnare ii esr* nc i s tr ia s c i Egoul doar
setcste
S u a rm ifp o a m e n i ca re n u s u n t n ic : v ... r.ici m o ri
O a d f c ce stare e m a: rea d e c t o rice. U n c m ci r. de via
sie u pur de moarte. A ce sta e s te s im b c .tr r s tig n irii lui
I s u l lisus p urtnd u-i c ru ce a r e p r e z in t u n sim bol care
nu a fost neles aa cu m a r t r e b u i Ia r ei ie s p u n e discipo
lilor si Va trebui s v p u rta i s in g u r i cru cea ". S e m n ifica
ia este simpl; fiecare tre b u ie s i p o a r te m o a r te a in
permanen, fiecare trebuie s m o a r n o r ic e m om ent,
fiecare trebuie s urce pe cruce, p e n tru c a c e s t a e ste sin
gurul mod de a tri plenar, total.
D e fieca re dat cnd te v e i s im i e x t r e m d e viu , vei
co n sta ta c i m oartea e acolo. n iu b ire s e n t m p l . n iu
bire, via a a tin g e apogeul - prin u rm a re , o a m e n ii se tem
d e iubire.
o st to t tim p u l u im it de oam en ii care vin la m in e
i sp u n c se te m d e iu b ire. C e este team a de iubire? E legat
de fa p tu l c d e fie c a r e d a t c n d iu b eti pe cin eva, ego u l
tu n c e p e s a lu n e c e i s se to p e a sc . N u p o i iu b i cu
egoul; e g o u l d e v in e o b a rie r , ia r c n d vrei s re n u n i la
barier, e g o u l s p u n e ; A sta n s e a m n m o arte. Ai grij!"
M o a rtea e g o u lu i n u e s te m o a rte a ta: m o a rte a e g o u lu i
este n s i a n s a ta d e a tr i. E g o u l e d o a r o c ru s t m o a rt
n ju r u l t u . t r e b u ie s f r m a t i a r u n c a t . El a ju n g e s
ia Fiin n m o d f ir e s c - la fe l ca a t u n d c n d u n c i to r
adun p r a f p e h a in e , p e co rp . ia r c a s s c a p e de p r a f tre b u ie
s fac o baie.
Pe m s u r ce n a in t m n tim p , s e a d u n p r a fu l e x p e
rien ei ai c u n o a t e r ii ai v ie ii tr ite , ai t r e c u t u lu i ai a m in
tirilor. P ra fu l d e v in e e g o u l n o s t r a A c u m u la t, d e v in e o cru sta
care tre b u ie s f r m a t i a r u n c a t . T r e b u ie s fa c i b a ie n
fiecare zi - d e fa p t, n f ie c a r e m o m e n t , p e n t r u ca a c e a c r u s
t s n u d e v in n ir io d a t o n c h is o a r e . E g o u l s e te m e s
iubeasc, p e n tru c n iu b ir e v ia a a t in g e u n p u n c t m a x im .
i acolo u n d e e x is t p u n c t u l m a x im a l v i e i i t o t a c o lo e x is
t i p u n ctu l m a x im al m o r ii - c e le d o u m e r g m p r e u n .
n iubire, m o ri i te n a t i d in n o u .
A m in tete-i c v ia a i m o a r t e a s e a p r in d m p r e u n ,
sunt inseparabile. D ac tr ie ti la p o te n ia lu l m in im al v i e ii
dac eti v iu la m in u m u m , a t u n c i v e z i v ia a i m o a r t e a
ca fiind sep arate. C u c t e t i m a i a p r o a p e d e v r f, c u a t t
se apropie u n a d e c e a la lt . n p u n c t u l m a x im , e le s e n t l
nesc i d e v in u n a . n iu b ir e , n m e d it a ie , n n c r e d e r e ,
n rugciune, o riu n d e v ia a e x is t la p o t e n ia lu l e i m a x im ,
este i m oartea a colo. Fr m o a r te , v ia a n u p o a t e f i to ta l .
D a r e g o u l g n d e t e n d i v i z r i , n d u a l i t i ; e l divide

to tu l. E x is te n a e s te in d iv iz ib il ; n u p o a t e f i s e p a r a t n mai

m u lte b u c i. E ra i c o p il, a p o i a i d e v e n i t a d u l t ; p o i demarca

c e le d o u m o m e n t e ? C e l n c a r e e r a i c o p i l d e c e l n care ai

d e v e n it a d u lt? n t r - o zi. v e i f i b t r n . P o i t r a s a c l a r linia

c a re m a r c h e a z b t r n e e a ?

P r o c e s e le n u p o t f i d e m a r c a t e . L a f e l s e n t m p l i cnd

te n a ti. P o i d e m a r c a m o m e n t u l n c a r e t e - a i n s c u t . n

care a n c e p u t v ia a ? n c e p e o a r e v i a a n m o m e n t u l n care

co p ilu l re s p ir p e n tr u p r im a d a t - d o c t o r u l l o v e t e co p ilu l

i a cesta n c e p e s r e s p ir e ? A t u n c i n c e p e v i a a ? S a u atu nci

c n d e n p n te c e , c n d m a m a r m n e g r a v i d . n m o m e n

tu l c o n c e p ie i c o p ilu lu i? A t u n c i n c e p e v i a a ? S a u c h ia r mai

n a in te d e a sta ? C n d n c e p e v i a a , m a i e x a c t ?

E ste u n p r o c e s f r n c e p u t i f r s f r i t . N u n c e p e

n icio d a t . C n d e s te o p e r s o a n m o a r t ? A t u n c i c n d n ce

tea z s re s p ire ? M u l i y o g h i n i a u d e m o n s t r a t t i i n i f i c c

ei i p o t o p r i re s p ira ia r m n n d v i i i r e n c e p n d u lte rio r

s resp ire. A a c o p r ir e a r e s p i r a i e i n u p o a t e f i s f r i t u l

u n d e se s f r e te v ia a ?

N u s e s f r e t e n ic ie r i, n u n c e p e n ic ie r i. S u n te m

in t e g r a i n e te r n ita te . A m f o s t a i c i n c d e l a n c e p u t u r i -

d a c a e x is t a t v r e u n n c e p u t - i v o m f i a i c i p n l a s f r it,

d a c v a f i v r e u n sf r it. D e fa p t , n u p o a t e e x i s t n i c i u n n

c e p u t i n ic i u n s f r it. S u n t e m v i a - c h i a r d a c fo r m a se

s c h im b , c o r p u r ile s e s c h im b , m i n t e a s e s c h i m b . C e nu

m im n o i v ia e s te d o a r o i d e n t i f i c a r e c u u n a n u m i t trup,

c u o a n u m it m in te , c u o a n u m i t a t i t u d i n e , ia r c e e a ce

n u m im m o a r t e n u e s te a ltc e v a d e c t ie ir e a d in a c e a fo r m

d in a c e l c o r p , d in a c e l c o n c e p t .
Frica g9

S c h im b i c a s e . D a c te id e n tifici prea tare cu una atund


s c h im b a r e a c a s e i v a fi fo a r te dureroas. Te vei gndi c ai
s m o ri p e n t r u c f o s t a c a s te rep rezenta pe tine - era
id e n tita te a ta. D a r n u s e n t m p l lucrul acesta, pentru c
tii c n u f a c i d e c t s s c h im b i casa. iar tu rmi acelai.
Cei c a re a u p r iv it n ei n ii, cei care au a fla t cine sunt, au
a ju n s s c u n o a s c u n p r o c e s e te rn , fr de sfrit. Viaa
este un p ro ce s, a te m p o ra l, d in co lo d e tim p. M oartea e parte

din a c e s t p ro ce s.
M o a rtea e s te o r e n a te r e p erp etu : un a ju tor oferit vieii
p en tru a o r e n n o i ia r i iar, u n a ju to r o fe rit vieii pentru ca
ea s se d e b a r a s e z e d e v e c h ile fo rm e, de ruine, p en tru a se
debarasa d e s t r u c t u r ile lim ita tiv e , a stfe l ca tu s i rectigi
curgerea i s r e d e v ii t n r i p ro a sp t, s d evii din nou

im aculat.
A m a u z it u r m to a r e a p o v e stio a r :

Un b r b a t c o tr o b ia p r in tr -u n m a g a z in de a n ti
chiti. n a p ro p ier e d e M o u n t V ernon, i a d a t p este
un to p o r v echi.
- I a uite ce to p o r v e c h i a i a ici! i-a s p u s a nticarului.
- D a , a r s p u n s o m u l, c n d v a i-a a p a r in u t lui
George W a sh in g to n .
-Serios?, a z is clie n tu l. S -a p s tr a t bine.
-D esig u r, a s p u s a n tic a r u l, .i-a m s c h im b a t de trei
ori m n eru l i d e d o u o ri lam a.

Exact a a e s te i v ia a - i s c h im b n p e r m a n e n
mnerele i lam ele; d e fa p t, p a r e c to tu l s e s c h im b n p er
manen i to tu i c e v a r m n e m e r e u la fel. P r iv e te doar.
Erai cndva un co p ii - ce a r m a s d in a s ta ? D o a r o a m in tire.
C orpul i s-a sch im b a t, m in t e a i s-a s c h im b a t , id en titatea

i s-a schim bat. C e a r m a s d in c o p il r ia ta ? D o a r o amin

tire. N u p o i s-i d ai s e a m a c la r d a c s-a n t m p la t cu ade

vrat, dac a fo s t un v is sau ai c it it d e s p r e e a n t r - o carte,

sau dac cin eva i-a p o v e s tit d e s p r e a s ta . A f o s t copilria

ta sau a altcuiva? U it -te d in c n d n c n d la a lb u m u l cu

fo to g ra fii vechi. P riv e te doar. a c e la e r a i tu. N u i va veni

s crezi, te-ai s ch im b a t m u lt. D e fa p t, t o t u l s - a s c h im b a t -

mnerele, i lam ele, i totu l! i t o t u i, u n d e v a a c o lo , n adn

cul tu, ceva i pstreaz c o n tin u ita te a : u n m a r t o r rm ne

n eschim bat Exist un fir, c h ia r d a c i n v i z i b i l , i. d e i totul

se schimb, acel f ir r m n e la fel.

Acel fir se a fl d in c o lo d e v ia i d e m o a r t e . V ia a i

moartea sunt cele d ou a r ip i a le a c e lu i c e v a c a r e se afl

dincolo de via i de m oarte. A c e l c e v a d e d i n c o l o con tin u

s foloseasc viaa i m o a rte a ca p e d o u r o i a le u n u i car,

ca pe dou lucruri c o m p le m e n ta re . A c e l c e v a t r i e t e prin

via i triete i prin m oa rte. M o a r te a i v i a a su n t pro

cesele sale, precum in sp ira ia i e x p ir a ia . D a r c e v a n tine

este transcendental.
N oi ns ne id en tific m p rea m u lt cu fo r m a - ia r asta d
natere egoului. Este ceea ce n o i n u m im eu". B in en eles

c acest eu" trebu ie s m oar d e m u lte o ri. A a c e s te tot

tim p u l tem tor, trem ur, e s p e ria t, m e r e u ia m s u r i de


protecie, de securitate.

U n m is tic s u fis t a b tu t la u a u n u i o m f o a r t e b o g a t .

E ra u n cereto r i n u d orea d e c t c e v a d e m n c a r e .
B o g t a n u l a u r la t la e l i i-a s p u s : N i m e n i n u te

c u n o a t e a ic i!"
. eu ma cu n o s c . o rsp uns derviul. .Ce trist
a r f i dac inversul ar fi a d evrat. D ac to at lumea
m -ar cu n o a te , iar eu nu a fi contient cine sunt.
ce trist ar fi! Da, ai d rep tate, nim eni nu m cun oate
a ic i, d a r e u m c u n o s c ."

A cestea s u n t cele d o u s itu a ii posibile, iar tu te afli n


cea de-a d oua. T o i p o t ti d e sp re tin e cin e eti. dar tu eti
com plet n e tiu to r n ce e a ce p riv e te tra n s c e n d e n a ta,
natura ta real, f iin a ta a u te n tic . A c e a s ta este sin gu ra
tristee n via . P o i g si m u lte scu ze, dar ad evrata tristee
este aceasta: n u tii c in e eti.
Cum p o ate fi fe r ic it o p e r s o a n ca re n u tie cin e e, n u
tie de u n d e vin e , n u tie n c o tr o se n d re a p t ? M ii de pro
blem e a p a r d in c a u z a a c e s t e i n e c u n o a t e r i d e sin e

fundam entale.

ntr-o d im in ea , u n roi d e fu r n ic i a ieit d in n tu


nericul su b te ra n la s u p r a fa , n c u t a r e de h r a n .
Din n t m p lare, fu r n ic ile a u t r e c u t pe l n g o p la n t
ale crei fr u n z e e ra u a c o p e r ite c u r o u a d im in eii.
.C e s u n t a stea ?", a n t r e b a t o f u r n ic , a r t n d
spre p ictu ri. .D e u n d e v in ? "
Unele au r s p u n s : Vin d in p m n t" .
Altei au zis: .V in d in m a re ".
C u rnd, s-a is c a t o c e a r t - u n g r u p a a d e r a t la
teoria m rii, ce l la lt, la te o r ia p m n t u lu i.
O singur fu rn ic , cea n e le a p t , s t te a d e o p a rte .
Ea a zis: .H a i s n e o p r im p u in i s c u t m s e m n e .
Pentru c to tu l tin d e s s t e a a p r o a p e d e s u r s a s a .
a a c u m s e s p u n e , t o t u l s e n t o a r c e la o r ig in i.
Nu c o n te a z c t d e s u s a r u n c i n a e r o c r m i d , ea

to t p e p d m n t v a c d e a . T o t c e t i n d e s p r e lu m in ,

trebuie s -i fi a v u t o r ig i n e a n l u m i n " .

Furnicile nu era u n t r u t o t u l c o n v i n s e i e r a u pe

ca le s reia d is p u ta , d a r s o a r e l e r s r i s e i p ic t u r ile

de rou d is p r e a u d e p e f r u n z e , r i d i c n d u - s e , rid i-

cndu-se spre s o a re i d i s p r n d n el.

Totul se n to a r c e la s u r s a i n i i a l , t r e b u i e s s e n to a rc

la sursa in iia l . D a c n e l e g i v i a a , n e l e g i i m o a rte a .

V iaa este o u it a r e a s u r s e i o r i g i n a r e , i a r m o a r t e a este

o ream intire a e l V ia a n s e a m n n d e p r t a r e a d e o r ig in i

moartea este n to a rc e re a a c a s . M o a r t e a n u e s t e u r t , m oar

tea este fru m o a s . D a r m o a r t e a e s t e f r u m o a s d o a r p e n tru

aceia care i-au trit v i a a lib e r , n e i n h i b a i i n e r e p r im a l

M oartea este fr u m o a s p e n t r u c e i c a r e i - a u t r i t v i a a fru

mos. pentru cei ce n u s -a u t e m u t s t r i a s c , p e n t r u c e i care

au fost suficient de c u r a jo i n c t s t r i a s c - c e i c a r e au

iubit, care au dansat, c a r e a u s r b t o r it .

M oartea este s r b t o a r e a s u p r e m , d a c v i a a t a a fo st

o srbtoare.

Las-m s i e x p lic a lt f e l: m o a r t e a r e v e l e a z f e lu l n
care a fost viaa ta. Dac ai f o s t n e f e r ic it , m o a r t e a r e v e le a z

nefericirea. M oartea are o m i n u n a t c a p a c i t a t e d e r e v e

lare. Dac ai fost fericit n via, m o a r t e a r e v e l e a z fe ric ire a .

Dac ai trit d oar o via de c o n f o r t m a t e r i a l i d e p l c e r e

fizic, atunci bineneles c m o a rte a v a f i f o a r t e in c o n f o r t a -

bil i foarte neplcut, p en tru c tr u p u l t r e b u i e prsit.

Trupul este doar un d o m iciliu te m p o ra r, u n a lta r n care


stm n oap tea i plecm d im in e a a . N u e s te d o m ic iliu l tu
p e r m a n e n t , n u e s t e c a s a ta. D eci. d a c a i tr it d o a r o v ia
t r u p e a s c i n u a i c u n o s c u t n im ic a ltce v a n a fa ra t r u p u lu i
m o a r t e a v a f i f o a r t e , f o a r t e u r t , n e p l c u t , dureroas.
M o a rte a v a fi o a n g o a s . D a r d a c a i tr it o v ia ca re s-a
n la t p u i n d in c o lo d e tr u p . d a c a i iu b it m u z ic a i p oezia,
d a c a i iu b it , d a c t e - a i u it a t la f lo r i i la ste le , i ce va
im a te ria l a in t r a t n c o n t i i n a ta . m o a r t e a n u v a fi a t t de
urt, m o a r t e a n u v a f i d u r e r o a s . O p o i t r a t a c u ca lm -
dar, to tu i, n u p o a t e fi o s r b t o a r e .
D a c a i a t i n s c e v a t r a n s c e n d e n t a l d in tin e , d a c a i p
tru n s p n n c e n t r u l v i d u l u i d in in t e r io r u l t u , c e n tr u l
fiin e i ta le , a c o lo u n d e n u m a i e t i c o r p i m in te , u n d e p l
cerile f iz ic e s u n t c o m p l e t l s a t e d e o p a r t e , u n d e p l c e rile
m in ta le p r e c u m m u z ic a , p o e z ia , lit e r a t u r a i p ic t u r a to a te
su n t l s a t e d e o p a r t e , ia r t u e t i d o a r c o n t i e n p u r -
atu n ci m o a r t e a v a f i o m a r e s r b t o a r e , o m a r e n e le g e r e ,

o im e n s r e v e la ie .
D ac a i c u n o s c u t c e v a t r a n s c e n d e n t a l d in t in e , m o a r
tea i v a r e v e la t r a n s c e n d e n t a l u l d in u n iv e r s - m o a r t e a
nu va m a i fi o m o a r t e , c i o n t l n i r e c u o r ig in ile , o n t ln ir e
cu d ivin u l.

Frica de via

Ai atins un s u b ie c t c a r e a r e e c o u r i n m in e - d a c m g n
desc serios la ce e a c e s p u i, s im t c m i e s t e m a i fr ic d e v ia
dect m i e ste d e m o a r te . m i p o i s p u n e m a i m u lt e d e s p r e
modul n ca re a c e s te d o u fr ic i s u n t le g a t e u n a d e a lta ?

Cine se te m e de m o a rte se t e m e i d e via , p e n t r u c v ia a


aduce m o a rte. D ac i-e fr ic d e d u m a n i b lo c h e z i ua.
nici p rie te n u l n u v a p u te a s in t r e . i- e a t t d e fr ic de fap-

tul c ar p u tea s in tr e d u m a n u l n c t n u i la i n ici prie

ten u l s in tre. D e v ii a t t d e s p e r ia t n c t n u p o i n ici mcar


s d esch izi u a u n u i p rie te n , p e n t r u c c i n e t ie ? Prietenul

se poate d o ve d i a fi u n d u m a n . Ia r c n d u a e s t e deschis
pen tru p rieten , i d u m a n u l p o a t e s in t r e .

O am en ii se te m d e v ia p e n t r u c s e t e m d e moarte.
Ei nu triesc - p e n tru c n m o m e n t e le d e m a x im inten
sitate, m oartea to t t im p u l p t r u n d e n v i a . A i v z u t deja
asta, nu? A ttea fem e i d u c o v ia f r ig id , s e t e m d e orgasm,
se tem de exp lo zia n e b u n d e e n e r g ie . D e s e c o le , fem eile
sun t frigide; nu tiu ce e s te o r g a s m u l. I a r m a jo r it a t e a br
bailor sufer de a cee a i t e a m - d e a c e e a , 9 5 % d in tr e br
bai sufer de e ja c u la re p r e c o c e . S e t e m a t t d e ta re de

orgasm, au a t ta te a m n ei, n c t i d o r e s c s term ine,


s scape m ai repede. Se te m c n d f a c d r a g o s t e . F em eia r
m ne frigid i b rb a tu l s e s p e r ie a t t d e ta r e , n c t nu
poate m en in e starea p n la a tin g e r e a o r g a s m u lu i. Team a
l face s e ja cu leze m ai d e v r e m e d e c t e s t e f ir e s c , ia r fe
m eia rm ne n ch is n e a n s i, n e d n d u - i v o ie s tr
iasc la in ten sitate m a x im .
n si posibilitatea o rg a s m u lu i d is p a r e c n d e x is t atta
fric. n cel m ai p ro fu n d o rg a s m , m o a r t e a i f a c e apariia;
te sim i ca i cu m ai m u ri. D a c o f e m e ie a r e o r g a s m , ea
n cep e s geam , s pln g, s ip e . A ju n g e c h ia r s spun;
Mor. N u m ucide!" C h ia r se n t m p l lu c r u l a c e s t a : Mor!
N u m ucide, oprete-te!" E x ist u n m o m e n t a l o r g a s m u lu i
n ca re e g o u l n u p o ate e xista, i m o a r t e a p t r u n d e . D a r a sta
e fr u m u s e e a o rg asm u lu i.
iti f a v i n i ' ' V ajUnS a t am a de W .m o d e sto iubire
a c e a p a r i ia 51 m o a rte a . D aca d o i iu b ii s ta u u n u l l n g
altui, in iu b ir e i in tim it a t e p ro fu n d , fr ca m car s v o r
beasc... D ia lo g u l e s te o e v a d a r e , o e va d a re din iubire. C n d
doi iu b ii i v o r b e s c , lu c r u l a c e s t a n u a ra t d e c t c e v it
in tim ita te a . C u v in t e le d in tr e ei im p u n d is ta n - f r cu
vinte, d is t a n a s e e s t o m p e a z i a p a r e m o a rte a . n tcere,
m o a rtea e s t e a c o lo , s e iv e t e - u n f e n o m e n m in u n a t! D ar
o am en ii s e te m a t t d e ta r e , n c t c o n t in u s s te a d e vo rb ,
in d ife re n t d a c e s t e s a u n u n e c e s a r . C o n t in u s v o r b e a s c

d esp re to t i o r ic e , d a r n u p o t p s t r a t c e r e a .
Dac d o i i u b i i s t a u n t c e re , m o a r te a i fa c e b ru sc

simit p r e z e n a n j u r u l lo r. Ia r c n d d o i iu b ii su n t tcu i,
vei putea o b s e r v a o a n u m e f e r ic ir e , d a r i o a n u m e tris te

e - fericire, p e n tr u c v i a a a a tin s p u n c tu l m a x im , i tris

tee, p en tru c t o c m a i a c e s t p u n c t m a x im e s te c e l n ca re

apare i m o a rte a . O r i d e c t e o r i e t i t c u t, v e i s im i o

tristee n e d e fin it . C h i a r i d a c p r iv e t i u n tr a n d a fir , d a c

eti tcu t i n u s p u i n im ic d e s p r e a c e l t r a n d a fir , d o a r l

priveti, n acea t c e r e v e i s i m i c m o a r t e a e s te a c o lo . V e i

vedea flo a re a o filin d u - s e , n c t e v a m o m e n t e v a d is p r e a ,

se va d u ce p e n t r u t o t d e a u n a . A t t a f r u m u s e e i t o t u i

atta fra g ilita te ! A t t a f r u m u s e e i t o t u i a t t a v u ln e r a b i

litate. A t ta fr u m u s e e , u n a s e m e n e a m i r a c o l c a r e c u r n d

va disprea p e n t r u t o t d e a u n a . B ru s c , v e i d e v e n i t r is t .

Ori d e c te o ri m e d i t e z i , v e i s i m i p r e z e n a m o r i i n

jurul tu. n iu b ire, n o r g a s m . n o r ic e e x p e r i e n e s t e t i c -

n muzic. n c n te c e . n p o e z ie . n d a n s - , o r i u n d e i p ie r z i
brusc egou l, m o a r te a e s t e a c o lo .
A a c la s -m s i s p u n u n lu c r u . T e t e m i d e via pen
tru c te tem i de m o a rte . i m i-a r p l c e a s te n v curo
s m ori a a n c t s s c a p i d e fr ic a d e m o a r te . n momen
tu l n care v e i s c p a d e fr ic a d e m o a r te , v e i d e v e n i capabil
s trieti.
S n u m n e le g i g re it. N u s u n t m p o t r iv a vieii. Cum
a p u tea fi m p o tr iv a e i? S u n t n d r g o s t it n e b u n e te de
via, su n t a t t d e n d r g o s tit d e v ia . n c t d in ca u za asta
m -a m n d r go stit i d e m o a rte . M o a r te a e p a r te din via -
cnd iu beti n esp u s d e m u lt v ia a , c u m s e v ii moartea?
Trebuie s iu b eti i m o a rte a . C n d iu b e t i p r o fu n d o floa
re, vei iubi i vetejirea ei. C n d iu b e ti p r o fu n d o femeie,
o iubeti i cnd m b tr n e te , ia r n tr - o z i v e i iu b i chiar i
m oartea ei. Este p arte d in v ia a ei, p a r te d in fem eie. m
btrnirea nu s-a n t m p la t d in e x te rio r, a v e n it d in interi
or. Chipul fru m o s s-a rid at - iu b e ti i rid u rile , s u n t parte
din fem eia ta. Iu b eti u n b rb a t, ia r p r u l lu i a n c ru n it -
iubeti i acel p r g r iz o n a n t. El n -a v e n it d e u n d e v a din
exterior; n u e un a ccid e n t. V ia a i u r m e a z cu rsu l, iar
acum prul n egru a d is p ru t i a p a re ce l c ru n t. Nu res
pingi prul cru n t. l iu b e ti, e ste p a r te d in b rb a tu l tu.
Apoi brbatu l m b trn e te , d e v in e s la b - iu b e ti i asta.
Iar ntr-o zi b rb atu l m o a re - iu b e ti i a sta .
Iubirea iu b ete totuL Iu b irea n u c u n o a t e a ltc e v a dect
iubire. Prin urm are, i s p u n s iu b e ti m o a rte a . D ac iu
b e ti m oartea, va fi fo a rte u o r s iu b e ti v ia a . D ac poi
iu b i p n i m oartea, n u m ai ai p ro b le m e . P ro b le m e le apar
din c a u z c ai rep rim at ceva, p e n tr u c te te m i d e via.
A tu n ci, re p rim a re a a d u c e c o n s e c in e p e r ic u lo a s e . Dac
re p rim i i rep rim i, n tr-o zi v e i p ie rd e o r ic e s im estetic.
97

Vei p ierd e o r ic e s im al fr u m o s u lu i a l
. g ra ie
o T i, aail udiiv iniiv.cn,
V ii it ii.
R e p r im a r e a t e a d u c e n t r - o s t a r e a t t d e n e r v o a s . n c t
p o i f a c e o r i c e l u c r u u r t .

L a s - m s - i s p u n o a n e c d o t fru m o a s . M i-a tr im is -o

un p r ie t e n c a r e t r i m i t e t o t tim p u l g lu m e bu ne!

Un m a r i n a r a f o s t t r i m i s p e o i n s u l f r fe m e i, u n d e

e x is ta d o a r o i m e n s p o p u l a i e d e m a im u e . A f o s t

o c a t s v a d c t o i c o le g ii lu i m a r in a r i f a c d r a g o s te

c u m a im u e le . i a j u r a t c e l n u v a f i n ic io d a t a t t

de e x c i t a t . C e i la l i i - a u s p u s s n u m a i f i e a t t d e

refra cta r. D ar. p e m s u r c e l u n ile tr e c e a u , m a r in a r u l

nu s-a m a i p u t u t a b i n e . A n f c a t p r im a m a im u

care i-a ie it n c a le i a f o s t p r i n s n f l a g r a n t d e c o le

gii lui, c a r e a u r s d e m a m a f o c u l u i .
S u r p r in s , le -a z is : D e c e r d e i ? V o i m i- a i s p u s

s-o fac!"
Ei i-au r s p u n s : A a e, d a r c h i a r tr e b u ia s - o iei p e

cea m ai u r t ?

Dac re p rim i, e x is t p o s i b i l i t a t e a s a l e g i c e a m a i u r t

via. A p o i d e v ii a t t d e t e n s i o n a t . n c t n ic i n u m a i e t i
contient d e c e e a c e fa c i. E t i a p r o a p e n e v r o t ic . n a in te ca

reprimarea s a p u c e s a ib e f e c t e n e p l c u t e , rela xea z -te,


exploreaz viaa. E ste v ia a ta! N u te s im i v in o v a t. V ia a i-a
fost dat ca s-o t r ie t i, s - o i u b e t i, s - o c u n o ti. i to a te

re spre direcia n c a r e s o iei. i


gseti mplinire.
tiu c a c e a s t v i a m a t e r i a l a c o r p u l u i n u e tot ce
e x is t - o v ia m a i a m p l s e a s c u n d e n s p a t e l e ei. D ar este
a s c u n s n s p a te le a c e s t e ia . N u p o i g s i a c e a v ia mai
a m p l d a c te m p o t r iv e t i c e le i d e a c u m ; o p o i g si doar
c u fu n d n d u -te a d n c n c e a d e a c u m . E x is t v a lu r i la supra
fa a o ce a n u lu i - ia r o c e a n u l e s t e a s c u n s n s p a t e le valurilor.
D ac, v z n d t u m u lt u l i h a o s u l, v e i f u g i d e v a lu r i, atunci
vei fu g i i d e o c e a n i d e a d n c i m il e lu i. S a r i n v a lu ri, ele
fa c p arte d in o ce a n . S c u fu n d - t e , i v a l u r i l e v o r disprea,
n u v e i m ai g si a c o lo d e c t p r o f u n z i m i l e i s u p r e m a linite
a o cean u lu i.
Incertitudine i necunoscut -
misterul ncrederii

Viaa p o ate fi c u n o s c u t , la fe l i m o a rte a - d a r n u se p oate

spune n im ic d e s p r e ele. N ic i u n r s p u n s n u v a fi a d e v r a t
nu poate fi, p rin n s i n a t u r a lu cru rilo r. V ia a i m o a rtea

sunt cele m a i p r o fu n d e m is te r e . A r fi m a i b in e s s p u n e m

c nu su n t d o u m iste re , ci d o u a s p e c t e a le a c e lu ia i m is

ter, dou ui a le a c e lu ia i s e c r e t. D a r n im ic n u p o a te f i s p u s

despre ele. O rice ai s p u n e , p ie r z i e s e n ia lu l.

Viaa p oate fi tr it , m o a r te a , d e a s e m e n e a , p o a te fi tr

it. Astea su n t e x p e r ie n e - t r e b u ie s tr e c i p r in e le i s le

cunoti. N im en i n u p o a te r s p u n d e la n tr e b r i. C u m p o i

rspunde la o n tr e b a r e d e s p r e v ia ? S a u d e s p r e m o a r te ?

Ct vrem e tu n u o tr ie ti, c t v r e m e tu n u m o ri, c in e


s rspund?

Multe r sp u n su ri a u f o s t o f e r it e - i in e m in te , to a te

sunt false. Nu ai d e u n d e a le g e . N u c u n r s p u n s a r fi c o r e c t
i a ltu l, in c o r e c t; t o a t e r s p u n s u r i l e s u n t in c o r e c t e . N u ai de

u n d e a le g e . E x p e r ie n a p o a t e r s p u n d e , n u r s p u n s u rile .

P rin u r m a r e , a c e s t a e s t e p r i m u l l u c r u p e c a r e tre b u ie s

i-1 a m in t e t i c n d te a f l i n f a a u n u i m is t e r , n u a u n e i ghi

c ito r i c r e a te d e o m . D a c e s t e o g h i c i t o a r e c r e a t de om,

a tu n c i e x is t r s p u n s , p e n t r u c e s t e u n j o c a l m in ii - pui

n tr e b a re a i c r e e z i r s p u n s u l. D a r d a c t e c o n f r u n i cu ceva

ce n u tu a i cre a t, c u m a i p u t e a g s i u n r s p u n s , c u m a r putea
m in te a u m a n s r s p u n d ? E d e n e n e l e s p e n t r u m intea

u m a n . P a r te a n u p o a t e n e l e g e n t r e g u l . n t r e g u l poate
f i n e le s d o a r d a c d e v ii n t r e g . P o i s s a r i n e l i s te

p ierzi - i a c o lo v e i g s i r s p u n s u l.
i v o i s p u n e a n e c d o t a p e c a r e o b i n u i a s o sp un

R a m a k rish n a .
O d a t , la m a lu l m rii, a a v u t lo c u n m a r e fe s tiv a l, pe

p laj. M ii d e o a m e n i s e s t r n s e s e r a c o lo i, d e o d a t , au
d e v e n it c u r io i s g s e a s c r s p u n s u l la o n t r e b a r e - poate
fi m a re a m s u r a t s a u n u ? A r e u n c a p t s a u n u ? A re sau
n u fu n d ? D in n t m p la r e , u n o m f c u t c u t o t u l d in sare
se a fla i el a co lo . A c e s t a a s p u s : Voi s t a i a ic i i d iscu ta i,
ia r e u m d u c n o c e a n s a flu . a ltfe l, c u m a m p u t e a ti dac
n im e n i n u in tr?"
A a c o m u l s-a a r u n c a t n o c e a n . O r e le a u t r e c u t , zilele
i lu n ile a s e m e n e a , ia r o a m e n ii a u p l e c a t s p r e c a s e le lor.
A t e p t a s e r m u lt tim p , ia r o m u l d e s a r e n u s e n to r c e a .
n m o m e n t u l n c a r e a in t r a t n o c e a n , o m u l d e sare
a n c e p u t s s e to p e a s c , ia r a t u n c i c n d a a ju n s la fu n d , el
deja n u m a i e x is ta . A a fla t r s p u n s u l - d a r n u s-a m a i p u tu t
n to a rce. Ia r cei care nu au a fla t a u c o n t i n u a t s v o r b e a s c
m u lt tim p . S e p o a te c h ia r s f , aju ns ,a co n d u S e
c m in te a a d o r s tra g con cluzii.

n d a t c e a tr a s o co n clu zie , m in tea se sim te relaxat -


de a c e e a e x is t a t t e a filo s o fii. F ilosofin e exist pentru
a r sp u n d e u n o r n ev o i: m in te a n treab i nu poate rmne
fr r s p u n s : n u s e s im t e c o n fo r ta b il. A re n evoie de un
rsp u n s - c h ia r i u n u l fa ls e bun , cci, a stfel, m intea i
gsete o d ih n a .
S te a r u n c i n m a r e e s te p ericu lo s. in e m inte, cu toii
suntem o a m e n i f c u i d in s a re n ce ea ce privete oceanul -
oceanul v ie ii i al m o rii. S u n te m o a m e n i f cu i din sare,
i ne vom topi n ocean , p en tru c de acolo n e tragem . Ne tra
gem din ocean , s u n te m f c u i d in o cea n . N e vo m topi!
M intea se te m e to t tim p u l s se c u fu n d e n o cean - e f
cut din sare, s e v a d iz o lv a in e v ita b il. Se tem e, d eci rm n e
la mal d iscu t n d , d e z b t n d , a r g u m e n t n d , cre n d teorii -
toate false, p e n t r u c s u n t b a z a te p e te a m . O p erso a n
curajoas se va a r u n c a n o c e a n i va r e fu z a s a ccep te orice
adevr pe ca re n u l-a tr it s a u p e c a re n u l-a c u n o s c u t prin
experien d irect .
Suntem lai. de a c e e a a c c e p t m r s p u n s u l alto ra. M aha-
vira, Buddha. H risto s - a c c e p t m r s p u n s u r ile lor. D a r rs
punsurile lor n u p o t fi r s p u n s u r ile n o a s tr e . C u n o a te re a
nimnui nu p o a te f i c u n o a t e r e a ta - s e p o a te ca ei s fi
ajuns la cu n o ate re , d a r c u n o a t e r e a lo r e d o a r in fo r m a ie
pentru tine. Tu v a tr e b u i s c u n o ti. D o a r c n d e a ta o p o i
numi cu n o ate re . A ltfe l, n u i v a o fe r i a rip i; d in co n tr ,
va atrna de g tu l t u ca o p ia tr . i v e i d e v e n i u n sclav.
Nu vei cu n o ate e lib e ra re a , n u v e i f i e lib e ra t.
1-

Iisus spune: .A d e v ru l e lib e r e a z " . A i v z u t p e cineva

eliberat cu aju toru l te o r iilo r ? E x p e r i e n a e lib e r e a z , da...

dar teoriile despre e x p e rie n ? N u , n ic io d a t !

M in te a s e te m e s f a c s a lt u l, p e n t r u c m i n t e a e fcu t

d in a c e e a i m a te r ie c a u n iv e r s u l: d a c f a c i s a lt u l, e ti pier

d u t. V ei a fla , e a d e v r a t, d a r v e i a f l a d o a r c n d n u v e i mai

fi. O m u l d e s a r e a a fla t . A a t i n s a d n c u r i l e , a a ju n s n

c e n tru , d a r n u s-a p u t u t n to a r c e .

i c h ia r d a c a r p u te a , c u m a r r e la t a ...? C h ia r dac

s-ar n to a rce , lim b a ju l lu i a r a p a r in e c e n t r u lu i, a d n cim i


lor, pe c n d lim b a ju l t u a p a r in e r m u lu i, p e r ife rie i. N u ai
p u tea co m u n ica . N u a r s p u n e n im ic c a r e s a ib sen s, ar
rm n e t c u t - o t c e re p lin d e s e n s u r i i n e le s u r i. Dac
ar sp u n e ceva, s-ar s im i v in o v a t, p e n t r u c i-a r d a im ediat

seam a c c u n o a te re a lu i n -a p u t u t f i t r a n s m is p rin cu
vinte; e x p e r ie n a lu i e s te l s a t n u r m . D o a r cu v in te le
au a ju n s la tine, m o a rte, fa d e , g o a le .
C u vin tele p o t c o m u n ica , d a r n u p o t t r a n s m it e adevrul.
A d evru l p o ate fi d o a r in d ic a t. O m u l d e s a r e i p o a te sp u
ne .H ai i tu" - i p o a te o fe r i o in v it a ie - f c u m in e un
salt n ocean".
D ar tu e ti fo arte d e te p t. Vei s p u n e : n t i r sp u n d e-m i
la n trebare: altfel, cu m a p u te a ti c a i d r e p ta te ? L as-m
s m g n d esc i s c n t re sc to tu l, a p o i te v o i u rm a . Cnd
v o i fi co n vin s, vo i sri cu tine".
D a r m in te a n u este n icio d a t c o n v in s , n u p o a te fi co n
v in s . M in tea n u este d e c t u n p ro ce s a l n d o ie lii; n u p o ate
fi co n v in s , a rg u m e n te a z la in fin it p e n tr u c, d r e p t rs
p u n s la o rice sp u i tu, ea cree a z u n a r g u m e n t.
De la c u n o a te re la inocen

N u c u t a s d e v ii m a i p lin d e cunotine, caut s d e v ii m a i

in o c e n t. R e n u n la t o t c e tii, u it d e tot ce tii. Rm i in

s ta r e d e m ir a r e , d a r n u t r a n s f o r m a a c e a s t m irare n n tre

bri, p e n t r u c , o d a t c e m ir a r e a e s t e transform at n n tre


bare, m a i d e v r e m e s a u m a i t r z i u n t r e b a r e a v a genera

c u n o a te r e . I a r c u n o a t e r e a e o f a ls m o n e d .
P o r n in d d e ia s t a r e a d e m ir a r e , n u a i d e c t d o u ci.

Una e s te a c e e a a n t r e b r i l o r - c a le a g r e it - , c e a c a re te
co n d u ce s p r e m a i m u l t i m a i m u lt c u n o a t e r e . C e a la lt

cale n u e s t e c e a a n t r e b r ilo r , c i a b u c u r ie i. B u c u r -te d e


m inune, d e m in u n e a c a r e e s t e v ia a , d e m in u n e a e x is t e n
ei, de m in u n e a s o a r e lu i i a r a z e lo r lu i i a p o m ilo r s c ld a i
n ele. T r ie te e x p e r ie n a d ir e c t . N u p u n e u n s e m n d e n

trebare, la s lu c r u r ile s f i e a a c u m s u n t .
R m i in o c e n t, a s e m e n e a u n u i c o p il, d a c n tr - a d e v r
doreti o c o m u n iu n e c u e x i s t e n a i c u r e a lit a t e a . R m i n
starea d e m ir a r e , d a c v r e i c a m is t e r e l e s i s e r e v e le z e .
M isterele n u s e r e v e l e a z c e l o r c a r e i p u n c o n s t a n t n
trebri. C ei c a r e i p u n n t r e b r i v o r s f r i m a i d e v r e m e
sau m ai t r z iu n t r - o b ib lio t e c . C e i c a r e i p u n n t r e b r i
ajung la s c r ip t u r i, p e n t r u c s c r i p t u r i l e s u n t p li n e d e
rspunsuri.
Iar r s p u n s u r ile s u n t p e r ic u l o a s e , u c i d m ir a r e a . S u n t
periculoase p e n tr u c i d a u s e n z a i a c u n o a t e r i i, d e i n u
cunoti. i o fe r a c e a s t f a l s c o n c e p i e c a i g s i t d e ja
rspunsul. . tiu c e s p u n e B ib lia , t iu c e s p u n e C o r a n u l, t iu
ce spune G ita. A m a ju n s " . V e i d e v e n i u n p a p a g a l; v e i re
peta lucruri d e s p r e c a r e n u t i i n im ic . N u a s t a es te calea
spre cunoatere - acu m u larea d e c u n o t i n e n u e ca le a spre

cunoatere.
i a tu n c i care este calea p e n t r u a c u n o a t e ? M irarea

Las-i inim a s dan seze plin d e m ir a r e . F ii p lin d e mirare:

pulseaz cuprins de m irare, in s p ir m ir a r e , e x p ir mirare.


D e ce n e -a m g r b i a t t d e t a r e s a f l m r s p u n s u l?
N u p o i p e r m ite u n u i m is t e r s r m n m is t e r ? tiu c

tentaia d e a n u p e r m ite e m a re . c v r e i s r e d u c i m isterul


la cunoatere. D e c e e x is t t e n t a i a a s t a ? P e n t r u c num ai

dac eti p lin d e c u n o a t e r e p o i d e i n e c o n t r o lu l.


Misterul te v a c o n tr o la , c u n o a t e r e a te v a t r a n s fo r m a in
cel care co n tr o le a z . M is te r u l t e v a p o s e d a . N u p o i poseda
m isterul este att d e c o m p le x ia r m in ile t a le s u n t a t t de
m ia. Este in fin it, n u l p o i p o s e d a , te v a p o s e d a , v a trebu i
s fii posedat de e l - d e -a ic i s e n a t e fr ic a . C u n o a te r e a o
poi poseda e att d e triv ia l ; c u n o a t e r e a o p o i c o n tr o la
Aceast t e n t a ie a m in ii d e a r e d u c e f ie c a r e m in u n e,
fiecare mister, la o s im p l n t r e b a r e e s t e b a z a t p e fric.
N e este team, ne e s te t e a m d e m r e ia v ie ii, d e a cea st
incredibil existen. N e e s te te a m . D e t e a m , c r e m nite
cunotine m runte d e c a re s n e n c o n j u r m p e n t r u a ne
proteja pentru a avea o arm ur, o a p r a r e .
Num ai laii reduc aceast im e n s d e v a lo r o a s c a p a c ita te
de m irare la sim ple ntrebri. C e i c u a d e v r a t c u r a jo i, cei
p u tern ici o las neschim bat. n lo c s t r a n s f o r m e m is te
rul n ntrebare, curajosul sare d ir e c t n e l. n lo c s ca u te
s l con troleze, el p erm ite m isteru lu i s -l p o s e d e .
Iar bucuria de a fi posedat, b in e c u v n t a r e a d e a fi p o se
dat este de nepreuit. N u i p o i im a g in a c u m e s te . n u ai
visat n iciodat la asa
c a fi posedat de mister
in s e a m n a a fi p o s e d a t d e n treg.

ncrederea n vocea interioar

Cnd m i a s c u lt v o ce a interioar, ea m i spune c uneori am


nevoie s nu fa c n im ic , p u r i sim p lu , s dorm , s mnnc,
s m j o c pe plaj. D a r m tem s d a u cu r s acestor triri,
n tru ca t cred c v o i d e v e n i p rea sla b p en tru a supravieui
lume. Oare e x is te n a m va p roteja cu
n a ceast adevrat

dac m i dau p u r i simplu v oie s fa c ce s im t?

Prim ul lu c r u p e c a r e t r e b u ie s l tii e s te c n u e n evoie

s s u p ra v ie u ie ti n a c e a s t lu m e . L u m e a a s ta e o ca s de
nebuni! N u e n e v o ie s s u p r a v ie u ie t i n ea. N u e n ev o ie

s s u p ra v ie u ie ti n tr - o lu m e a a m b iiilo r , p o lit ic ii e g o u ri-

lor. Este b o a l c u r a t . D a r e x is t i u n a lt fe l d e a f t i a n u
me s e x i ti n lu m e a a s ta . d a r s a n u f i a l ei.
.C nd m i a s c u lt v o c e a in te r io a r , e a m i s p u n e c u n eo ri
am nevoie s n u f a c n im ic , p u r i s im p lu ... A tu n c i n u fa ce
nimic! N im e n i n u e s te m a i m a r e d e c t tin e , ia r e x is t e n a i

vorbete d irect. E t im p u l s n c e p i s t e n c r e z i n s e n t im e n
tele tale in te rio a re . A t u n c i n u f a c e n im ic . D a c s im i d o a r
s dormi, s m n n c i, s te jo c i p e p la j , f o a r t e b in e - la s
ca asta s i fie re lig ia ! N u te te m e .

Va trebui s s c a p i d e fr ic . Ia r d a c v a f i n e v o ie s a legi
ntre fric i tr ir e a in t e r io a r , a l e g e - o p e c e a d in urm .

Nu alege teama. M u li o a m e n i i- a u a le s religia d e team .


ca s p o a t tr i n t r e i n tr e . N u s u n t n ic i r e lig io i i nici
lu m e ti; tr ie s c n n e h o t r r e .
T e a m a n u a ju t . T e a m a n s e a m n n t o t d e a u n a team a

d e n e c u n o s c u t . T e a m a n s e a m n n t o t d e a u n a te a m a de
m o a rte . T e a m a n s e a m n n t o t d e a u n a t e a m a d e a n u te
p ierd e. T re b u ie s a c c e p i n e s i g u r a n a n e c u n o s c u t u lu i,
d is c o n fo rtu l n e fa m ilia r u lu i, a l b iz a r u lu i. A c e s t a e s t e p reu l
p e ca re tr e b u ie s l p l t e t i p e n t r u b i n e c u v n t a r e a care
v a u rm a. i n im ic n u p o a t e f i o b i n u t f r p la t . T reb u ie
s p lteti; a ltfe l, v e i r m n e p a r a liz a t d e f r ic . n tr e a g a
v ia i v a fi iro sit .
B u cu r-te d e to a te s e n t im e n t e le t a le in te r io a r e , o ricare
ar fi a cestea.
.C re d c v o i d e v e n i p r e a s la b p e n t r u a s u p r a v ie u i n
a cea st lume". N u e n e v o ie s s u p r a v ie u ie t i. T e a m a v o r
bete n tine, te a m a c r e e a z a lt e t e m e r i. D in t e a m i m ai
m u lt te a m ia n a tere.
.O a re e x is te n a m v a p ro te ja ? " D in n o u , t e a m a e s te cea
ca re ce re g a ra n ii, p ro m is iu n i. C in e i- a r p u t e a o f e r i g a ra n
ii? C in e a r p u te a g a r a n ta p e n t r u v ia a t a ? C e r i o fo r m de
a sig u ra re. N u, n u e p o sib il a a c e v a . n e x is t e n , n im ic nu
e s te a s ig u ra t i n im ic n u p o a t e fi. i e b in e c e a a ! A lt
m in te ri. d a c e x is t e n a a r f i i e a a s ig u r a t , a i f i d e ja c o m
p le t m o rt. i a tu n c i fio r u l e x is te n e i, f io r u l p e c a r e l re s im i
c n d e ti v iu c a o f r u n z n v n t, f i o r u l a c e la s e v a p ierd e.
V iaa este fru m oas p e n t r u c e s t e n e s ig u r . V ia a e ste
fru m o a s p en tru c exist m o a r t e . V ia a e s t e f r u m o a s

p e n tru c p o a te fi ratat. D ac n - o p o i r a t a , d a c t o tu l
i se im p u n e cu fora , atu n ci v ia a d e v i n e o n c h i s o a r e .
N u v e i p u tea s te bucuri d e ea. C h ia r d a c i s e o r d o n
s f u b e a tific , d a c i se o rd o n s fii liber, atunci libertatea
i fe r ic ire a v o r fi d isp ru t.

O are e x is t e n a m v a p ro teja dac m i dau pur i sim plu


vo ie s fa c c e s im t? n c e a rc i vei aa! Un singur lucru i
pot sp u n e... n u v o r b e s c c u frica ta, in e minte. Un singur
lu cru v p o t s p u n e tu tu ro r, i a cela este c toi cei care au
n cercat a u a f la t c e x is t e n a p ro tejeaz. Dar nu vorbesc
cu frica ta. i n c u r a je z p u r i sim p lu aventura, asta este
tot. Te c o n v in g , te s e d u c s a le g i a v e n tu ra . Nu vo rbesc cu
frica ta. T oi ce i c a r e a u n c e r c a t a u d e sc o p e rit c protecia

este n e s f r it .
D ar n u tiu d a c n e le g i s u b c e fo rm te p ro tejeaz un i
versul. T ip u l d e p r o t e c ie p e c a r e l ceri tu n u p o ate fi dat
de un ivers, p e n t r u c n u tii c e ceri. C e ri m o a rtea . D o ar un
cadavru e ste c o m p le t p r o te ja t. C e v a v iu e ste to t tim p u l n

pericol. S fii v iu e s t e u n risc. C u c t e t i m a i viu , cu att


sunt m ai m a ri a v e n tu r a , ris c u l, p e r ic o lu l.
N ie tz s c h e a v e a u n m o t t o p e p e r e t e le s u : Triete
periculos". C in e v a l-a n t r e b a t : D e c e a i s c r is a sta ? El a
rspuns: Ca s m i a m in t e s c , p e n t r u c fr ic a m e a e s te
teribil".
Triete p e ricu lo s, p e n t r u c e s t e s in g u r u l m o d d e a tri.
Nu exist a ltu l. A s c u l t n t o t d e a u n a d e c h e m a r e a n e c u
noscu tu lui i f ii n m i c a r e . N u n c e r c a s te s t a b ile t i
nicieri. A te sta b ili u n d e v a n s e a m n a m u ri; e s te o m o a rte
prematur.

A sistam la p e t r e c e r e a a n iv e r s a r a u n e i fe tie , e ra u j u
crii peste to t, m u lt e c a d o u r i, ia r f e t i a e r a f o a r t e f e r i
cit toi p rieten ii ei e r a u a c o lo i d a n s a u . B ru s c , a n tr e b a t-o
p e m a m a ei: .M a r n i, e r a u z i le la f e l d e f r u m o a s e i n tr e c u t

p e v r e m e a c n d t r i a i tu ? "

O a m e n ii m o r n a i n t e s m o a r . A l e g s i g u r a n a , c o n fo r

tu l. O a m e n ii a le g o e x i s t e n c a d e m o r m n t .

N u m a d r e s e z f r ic ii t a le .

.O a re e x is t e n a m v a p r o t e j a d a c m i d a u p u r i sim p lu

v o ie s fa c c e s im t? " A p r o t e j a t n t o t d e a u n a , i n u c r e d c

v a f i c e v a d ife r it n c a z u l t u . N u m i v i n e a c r e d e c t u vei

f i o e x c e p ie . n t o t d e a u n a s - a n t m p l a t a a - e x i s t e n a i-a

p ro teja t p e ce i c a r e s -a u l s a t n s e a m a e i, c a r e i s - a u a b a n

d o n a t ei. c a re i s -a u s u p u s .

U rm e a z n a tu r a . U r m e a z - i n a t u r a t a in t e r io a r .

C ite a m o a n e c d o t c a r e m i- a p l c u t f o a r t e m u lt :

Era prim var n c a m p u s u l Universitii Columbia,


i p a n o u ri .N U CLCAI" erau instalate pe gazonul
proaspt n s m n a t. Studenii ignorau panourile
i c o n tin u a u s c a lc e p e iarb. Problema a devenit

destul de s p in o a s , p n cnd, n cele din urm, cei


n s rcin a i c u a d m in is tr a r e a cldirilor i terenurilor

l-au in fo r m a t d e D w ig h t Eisenhower, preedintele

u n iv ersit ii la a ce a v rem e.

.A i o b s e r v a t v r e o d a t ", a ntrebat Eisenhower,


.c t d e ra p id a ju n g e i n t r - u n l o c atunci cnd v
n d r e p ta i d ir e c t s p r e el. f r o c o l ? N-ar fi mai bine

s a fla i c a r e e d r u m u l p e c a r e l urmeaz de obicei

s tu d e n ii i s construii aleile a c o lo ? "

A a ar tre b u i s fie v ia a . S tr z ile , a le il e , p r in c ip iile


nu ar treb u i prestabilite.
109

< i ' !r o i ? f a c i c e s im t i' T ,a ie ? te in ,r -


l la s c a s t a s i i f ie d r u m u l M ergi l mergnd, con-
s t r u i e t e - i d r u m u l . N u lu a calea autostrzilor. Acestea
s u n t m o a r t e , n u v e i gsi n im ic urmndu-le. Totul a fost deja
n l tu r a t. D a c u r m e z i o autostrad, te ndeprtezi de na
tu r. N a t u r a n u c u n o a t e dru m u ri, nu are m odele pre
s ta b ilite . E a c u r g e n m ii d e tipare, dar toate spontane.
D u -te i t e u it . A a z - t e p e p la j i p rivete marea... m ili
o a n e d e v a lu r i s e f o r m e a z , d a r fie c a re este unic i diferit.
Nu p o i g s i d o u v a lu r i a s e m n t o a r e , ele nu urm eaz nici

un a b lo n .
N ici o f iin u m a n d e m n d e a c e s t n u m e nu va urma

un a b lo n .
O a m e n ii v in la m in e i m i s p u n : A r a t -n e d r u m u l .
Le r sp u n d : N u c e r e i a a c e v a . P o t s v a r t d o a r c u m
s m e rg e i - n u p o t s v a r t d r u m u l" . T e r o g n c e a r c s
nelegi d e o s e b ir e a . i p o t a r t a d o a r c u m s m e rg i i c u m
s o fa ci c u c u r a j. N u i p o t a r t a c a le a , n t r u c t cale a
este p e n tru la i. P e n t r u c e i c a r e n u t i u c u m s m e a r g ,
pentru cei p a r a liz a i, p e n t r u ei e x i s t c a le a . C e i c a r e t iu
cum s m e a rg , a c e ia p t r u n d n s l b t ic ie i, m e r g n d , i
croiesc calea.
i fieca re a ju n g e la a d e v r n t r - u n m o d d if e r it . N u p o i
descoperi a d e v r u l m p r e u n c u m u l im e a . l d e s c o p e r i
singur, a b s o lu t s in g u r .
Te n v s fii tu n s u i, n im i c a lt c e v a . E d i f ic il s m
nelegi, p e n tr u c . d in c a u z a te m e r ilo r , a i v r e a s i o fe r
un ablon al v ie ii, o d is c ip lin , u n s t il, u n m o d d e v ia .
Oamenii ca m in e nu a u f o s t n ic io d a t n elei. Un L ao
Tzu. un Zarathustra, un E picu r nu au fo s t n icio d a t nelei.
O a m e n ii c e i m a i r e lig io i a u f o s t c o n s i d e r a i a f i n ereligioi,
p e n t r u c, d a c c in e v a e c u a d e v r a t r e lig io s , te v a n va
lib e r ta te a , te v a n v a iu b ir e a . N u t e v a n v a le g e a , te va
n v a iu b ir e a . N u t e v a n v a u n a b l o n m o r t d u p care
s tr ie ti. T e v a n v a h a o s u l, a n a r h ia , p e n t r u c ste le le se
n a s c d in h a o s . T e v a n v a c u m s f ii c o m p l e t lib er.
tiu c e x is t t e a m - e x i s t t e a m a d e lib e r ta te ; altfel,
d e ce a r f i a t t e a n c h is o r i n lu m e ? D e c e a r t r e b u i ca o a m e
n ii s c a r e d u p e i n c h is o r i in v iz ib il e ? E x is t d o a r d ou
tip u r i d e p r iz o n ie r i - c e i c a r e t r ie s c n t r - o n c h is o a r e viz i
b il i ce i n c h i i n t r - u n a in v iz ib il . A c e t i a d in u r m i
c a r c u e i n c h i s o a r e a - n n u m e le c o n t iin e i, a l m o r a lit ii
n n u m e le tra d iie i. S u n t m ii d e n u m e p e n t r u a d e fin i scla
v ia i robia.
L ib e rta te a n u a r e n u m e . N u s u n t m u lt e t ip u r i d e lib er
tate; lib e r ta te a e s te u n a s in g u r . A i o b s e r v a t ? A d e v r u l este
u n u l s in g u r . M in c iu n i s u n t m i lio a n e . P o i m in i n tr -u n
m ilio n d e felu ri; n u p o i s p u n e a d e v r u l n t r - u n m ilio n de
fe lu ri. A d e v r u l e s t e s im p lu , u n s i n g u r m o d d e a-1 s p u n e
e s te s u fic ie n t . Iu b ir e a e s t e u n a s in g u r ; le g i s u n t m ilio a n e .
L ib e r ta te a e s te u n a s in g u r ; n c h is o r i s u n t m u lt e .
i dac n u e ti fo a r te v ig ile n t, n u v e i f i c a p a b il s te m iti
liber. n cel m a i b u n c a z , p o i d o a r s c h i m b a n c h is o r ile .
D in tr-o n ch isoare p o i m e r g e n t r - o a l t n c h is o a r e , i te
p o i bucura de d r u m u l d in tr e c e le d o u . A s t a s e n t m p l
n lu m e. U n c a to lic d e v in e c o m u n is t , u n h i n d u s d e v in e
c retin , un m a h o m e d a n d e v in e h in d u s , i s e b u c u r , da,
se bu cu r d e p u in a lib e rta te c a r e e x i s t p e d r u m u l d in tr e
c e le d o u n ch iso ri. P e d ru m u l d e la o n c h i s o a r e s p r e c e a
la lt s e s im t bine. D u p ca re cad n a c e e a i c a p c a n , d a r
d e n u m it aJtfeJ. Toate ideologiile sunt nchisori. Eu te nv
s te fe re ti de ele - in clu siv de ideologia mea.

Mic-te aa cum te face iubirea s te miti

Un vers dintr-un poem d e Rum i spune aa:.Mic-te nun


trul tu, dar nu aa cum te face frica s te miti". Uneori. n
timpul meditaiei, ating un spaiu orizontal alb. n care nu
exist nici un p u n c t de referin cares m ajute s mi dau
seama cine su n t; asta genereaz o fric teribil. Poi s m
ajui s neleg a cea st fric i s m m prietenesc cu ea?

Cuvintele lui M e v la n a R um i s u n t im en s de sem nificative.


Puini su n t o a m e n ii ca re au m ica t i transform at att de
m ulte in im i cu m a f c u t-o J ala lu d d in Rumi. n lum ea su-
fitilor, R um i e ste u n m p rat. C u vin te le lui trebuie nelese
nu ca sim p le c u v in te , ci ca s u r s e de t ce re p rofun d, ca
ecouri ale m u zicii in te rio a re a fiin ei. M ai m u lt de 1 200 de
ani au tre cu t de c n d a tr it el.
Tehnica lui de m e d ita ie e ste o fo rm sp ecia l de dans.
Este un fel de n v rtire , a a c u m se n v rt copiii mici; stnd
pe loc, se n v rtesc n tr u n a . n to a t lu m ea, copiii m ici fac
asta, iar p rin ii lo r i o p re sc, s p u n n d u -le : .Vei am ei, vei
cdea, te vei lovi" i: .D e ce te n v ri aa?"
Jalaluddin Rum i a f c u t d in n v rtire o fo rm de medi
taie. Cel care m e d ite a z s e r o te te o re n ir - a t t c t i
permite corpul; n u h o t r te el c n d s s e o p re asc . n tim
pul rotirii, v in e u n m o m e n t n c a r e s e sim te perfect ne
micat i tcut, ca i c u m a r fi c e n tr u l unui ciclon. Corpul
se rotete in ju n ii c e n tr u lu i d a r e x i s t u n s p a i u care r
m ne nemicat; aceea este Fiina lu i.
Rum i nsui s-a r o t it t im p d e 36 d e o r e f r n ceta re ,
i a czut doar cnd c o r p u l n u s -a m a i p u t u t r o t i D a r cn d a
deschis o c h ii e ra un a lt o m . S u t e d e o a m e n i s e a d u n a s e r
s l vad. M u li II c o n s id e r a s e r m e r e u n e b u n ; .D e ce se n
vrte aa? N im en i n u p o a te s p u n e c a s t a a r f i o ru g ciu n e;
nimeni nu poate s p u n e c a r f i u n d a n s e x t r a o r d in a r nim en i
nu poate spune c a s t a a r a v e a d e -a f a c e c u r e lig ia , c u spiri
tualitatea*. Dar dup 36 d e o re . c n d l-a u v z u t p e R u m i att
de luminos, att d e ra d io s, a t t d e n o u . a t t d e p r o a s p t -
renscut cu o nou c o n t iin , n u le -a v e n it a cre d e . Sute
dintre ei au plns c u p r in i d e c in . n t r u c t c r e z u s e r c
este nebun. De f a p t el e r a s n t o s i e i e r a u n e b u n i.
i de-a lungul acestor d o u s p r e z e c e s e c o l e c a r e s-au
scurs de la m oartea Iu l c u r e n t u l a c o n t i n u a t s Fie v iu .
Puine sunt m icrile de d e z v o lt a r e s p ir i t u a l c a r e s Fi
dinuit n m od continuu, v re m e a t t d e n d e lu n g a t . E x ist
i acum sute de d e rv i i D erv i e s t e t e r m e n u l su F is t fo lo s it
pentru a denum i un cuttor s p ir itu a l. i v in e g r e u s crezi
c dac te nvri ajungi s te c u n o ti t r e b u ie s p u i n p ra c
tic a s ta Nu este n evoie de au steritate, n u e s t e n e v o ie de
autoflagelare, d doar de o ex p erien a F iin e i t a le luntrice,
care te transport n tr-o alt d im e n s iu n e a e x is t e n e i, de la
m u ritor la nem uritor. n tu n ericu l d isp are, i nu rm n e
dect lum ina etern.
C u vin tele lui Rum i trebu ie n e le s e fo a r te bine. pentru
c el nu a vo rb it m ult - doar cteva m ici p o e m e . A firm a ia
lui; .M ic-te n u n tru l tu, dar nu aa c u m te fa c e frica
s te m iti - este deoseb it de fru m oas.
f f lt J 11 3

N u te m i c a a a c u m te face frica s i t e o r i g i
M i c -te aa c u m te fa c e iubirea sa te miti. M ica-te a a
cum te fa c e b u c u r ia s te miti - nu din fric, pentru c
toate a a -z is e le religii sunt b a za te pe fric. D u m n ezeu l lor
nu e ste a ltc e v a dect fric, ia r raiu l i iadul lor nu sunt a lt
ceva d e c t p r o ie c ii a le fricii i a le m n ie i
A fir m a ia lu i R u m i e s te re v o lu io n a r ; nu te mica dup
cum i d ic te a z fric a . T o i teologii spun; _Teme-te de Dum
nezeu!" M a h a tm a G a n d h i obinuia s spun; .N u m tem
de n im en i d e c t d e D u m n e z e u " . Cnd am auzit prima dat
a sta m i-am s p u s c e s t e c e a m a i stupid afirm aie pe care
o poate e m ite c in e v a . Te p o i te m e d e oricine, dar nu te teme
de D u m n e ze u , p e n t r u c d e El n u te p o i apropia dect prin
iubire. D u m n e z e u n u e s t e o p e r s o a n , ci btaia inim ii uni
versale. D ac p o i c n t a c u iu b ir e i d a n s a cu iubire - o acti
vitate b a n a l p r e c u m r o t ir e a p lin d e iu bire - bucuria i
celebrarea v o r fi s u f ic ie n t e p e n t r u a a ju n g e la lcaul inte
rior sf n t al fiin e i i e x is t e n e i.
Cu toii tr ii g h id a i d e fric . R e la iile v o a s t r e sunt con
struite pe fric . F rica e s t e a t t d e c o p le ito a r e , ca un nor
ntunecat, c a re i a c o p e r v ia a , a s t f e l c aju n gi s spui
lucruri pe ca re n u v r e i s le s p u i d a r f r ic a t e fa c e s le spui.
Faci lu cru ri p e c a r e n u v r e i s le fa c i, d a r fric a te ob lig
s le faci. E n e v o ie d o a r d e p u i n in t e lig e n p en tru a n e
lege asta.
Milioane d e o a m e n i s e n c h in n f a a u n o r s c u lp t u r i de
piatr crea te d e e i n i i. i- a u c r e a t z e ii i a p o i i prea-
slvesc. T rebuie c d in m a r e t e a m f a c a s t a , p en tru c n
realitate, u n d e l p o i g s i p e D u m n e z e u ? C el m a i u or este
s l sculptezi pe D u m n e z e u n m a r m u r i s i te nchini.
i n im e n i n u s e g n d e t e c a s t a e s t e p r o s t i e c u r a t , pentru

c t o a t lu m e a o fa c e , n m o d u r i v a r i a t e - u n ii n tem plu,

a lii n m o s c h e e , a l i i n s i n a g o g ; n u e n ic i o d iferen .

E s e n ia lu l e s t e a c e la i, c c e e a c e f a c i, f a c i p e n t r u c i e

fric . R u g c iu n ile t a le s u n t p l in e d e f r ic .

R u m i f a c e o a f i r m a i e r e v o l u i o n a r , e x tr a o r d in a r :

M ic -te n u n t r u l t u , d a r n u a a c u m t e f a c e fr ic a s te

m iti". C a re e s te d e c i m o d u l n c a r e s t e m i t i n u n tru l

t u ? D e c e s n u te m i t i c u u n s p ir it l u d ic ? D e c e s n u faci

d in re lig ie o jo a c ? D e c e s f ii a t t d e s e r io s ? D e c e s nu

te m i ti r z n d ? A a c u m a le a r g d u p f l u t u r i c o p iii mici,
f r n ici u n m o tiv, s im p la b u c u r ie a c u l o r ilo r i s im p la fru

m u se e a flo rilo r i a f lu t u r ilo r s u n t s u f i c i e n t e - ia r ei sunt

p ro fu n d fericii.
O d a t la fie c a r e ta d e o re, g s e t e c t e v a m o m e n te n

ca re frica s n u f ie acolo... a s t a n s e a m n c n a c e le m o
m e n te n u tre b u ie s ce ri n im ic. N u c e r i r e c o m p e n s e i nu
e ti n g rijo ra t d e n ici o p e d e a p s ; te b u c u r i d o a r d e rotire,
de d ru m u l sp re tin e .
De fap t, d o a r n c e p u tu l p o a te p r e a d ific il. Pe m su r ce
p tru n zi n tin e, d e v ii n m o d a u t o m a t b u c u r o s , lu d ic, plin
d e ru g ciu n e. O r e c u n o tin p e c a r e n u a i m a i c u n o scu t-o
n icio d at ia n atere n tin e i u n s p a iu in fin it se d e sc h id e -
ce ru l t u interior.
C e ru l t u in te rio r n u e ste m a i p u in b o g a t d e c t cel din
a fa ra ta: a re p ro p riile ste le i p ro p ria lu n i p ro p riile pla
nete i p ro p ria im en sitate; a re u n u n iv e r s la fel d e v a s t ca
cel pe ca re l vezi n a fa ra ta. S t a i d e fa p t, n tr e d o u uni
versuri - unul este n a fa ra ta. c e l la lt e s te n in te rio r u l tu.
U n iv e r s u l e x t e r i o r c o n s t n i
jj r o n c f i . . n S t d m iu cru n, cel interior co n st
din c o n t iin , b e a titu d in e , bucurie.

M i c -te n in t e r io r u l t u . d a r n u aa cum te face teama


s te m i ti, p e n t r u c t e a m a n u p o a te ptrunde att de
adnc. D e c e ? P e n t r u c t e a m a n u p o a te fi singur, iar n
in terio r tu t r e b u i e s f ii s in g u r . T e a m a a re n ev o ie de cuvin
te, te a m a a r e n e v o ie d e c a m a r a z i, d e p rieten i, c h ia r i cu
d u m a n i s e m u l u m e t e . D a r p e n t r u a fi sin g u r, p en tru

a n a in ta s p r e in te rio r , n u p o i lu a p e n im e n i c u tine; tre b u


ie s fii d in c e n c e m a i s in g u r . N u n u m a i c n u p o i lua pe
nimeni, d a r n u p o i lu a n im ic . A v e r e a ta, p u te r e a ta, p re sti
giul tu - n u le p o i lu a c u tin e . n u n t r u n u -i p o i lu a nici
m car h a in e le . T r e b u ie s m e r g i d e z b r c a t i sin g u r. Prin
urmare, t e a m a n u p o a t e n a i n t a c t r e in te rio r , s e m ic

doar n e x te rio r.
Team a s e n d r e a p t s p r e b a n i. s e n d r e a p t s p r e o b i

nerea p uterii, s e n d r e a p t s p r e D u m n e z e u ; t e a m a s e m ic
in toate d ire ciile , c u e x c e p ia d ir e c ie i l u n t r ic e .
Pentru a n a in t a s p r e in te r io r , e n e v o ie d e cu ra j.
i te n tre b i c u m s f ii p r ie t e n c u f r ic a . N u t r e b u ie s te
m prieteneti c u n t u n e r ic u l, c u m o a r t e a , c u fr ic a . T re b u ie
s te d eb arasezi d e e le . T r e b u ie s le s p u i a d io p e n t r u t o t
deauna. Dac, n s c h im b , le o f e r i a t a a m e n t u l i p r ie te n ia ,
se vor ad n ci i m a i m u lt .

Nu te g n d i c d a c te m p r i e t e n e t i c u f r ic a v e i fi
gata s p o rn eti p e d r u m u l in te r io r . C h i a r i o f r ic p r ie t e
noas te va m p ie d ic a ; d e f a p t . te v a m p ie d ic a i m a i a b itir.
Te va m p ie d ic a n t r - u n m o d p r i e t e n e s c , t e v a s f t u i:
Nu face asta! N u e n im ic n t in e . V e i c d e a n t r - u n v id , ia r

k>
n toarcerea din a cel v id e s te im p o s ib il . A i g rij s nu cazi
in p ro fu n zim ile d in tin e . A g a -te d e lu cru ri".

N u treb u ie s te m p r ie te n e ti - f r i c a t r e b u i e neleas,
a p o i dispare.

De ce i este fric ? A i v e n i t p e l u m e g o l. N -a i v e n it nici


cu un con t bancar, d a r n u i e r a f r ic . A i v e n i t p e lu m e cu
desvrire g o l d a r a i i n t r a t c a u n m p r a t . N ic i m car
un m p rat nu p o a te i n t r a n l u m e n a c e l a i fe l n care
o face un copil. A cela i l u c r u e s t e v a l a b i l i p e n t r u in tra
rea n spaiul luntric. E s te c a o a d o u a n a t e r e ; d e v ii din
nou copil - aceeai in o c e n i a c e e a i n u d i t a t e i aceeai
nonposesivitate. De ce te -a i t e m e ?
n via, nu te p o i te m e d e n a t e r e . S -a n t m p la t deja,
acum nim ic nu m ai p oate f i s c h i m b a t . N u te p o i te m e de
via, ea se n tm pl deja. N u te p o i t e m e d e m o a r t e - orice
ai face, ea se va n tm p la. i a t u n c i, d e c e te - a i te m e ?
A m fost n treb a t a d e s e o ri c h i a r i d e o a m e n i fo a rte
nvai; .N u te preocu p s tii ce s e n t m p l d u p m o a r
te?" i n totd eau n a m -a m ira t f a p t u l c o a m e n i i a c e tia
sunt considerai a fi n v a i. L e - a m s p u s ; A e x is t a t o zi
n care nu m nscusem nc, i n u - m i f c e a m n ic i o grij.
N u m-am gndit niciodat, nici m c a r o s e c u n d , la anxie
tatea. angoasa pe care ar f i tr e b u it s o n c e r c c n d nici
m c a r nu m n scu sem P u r i s im p lu n u e x is t a m ! La fel
v a fi i a c u m - cnd v o i m uri. v o i m u ri".
C o n fu d u s a fost n trebat de M en riu s, cel m a i im p orta n t
d isa p o l al lui- .C e se n t m p l d u p m o a rte ? "
C o n fu d u s i-a rspuns: .N u -i p ie r d e tim p u l. C nd vei
fi in m o rm n t t e vei putea g n d i d e c e s te p re o c u p e de
pe acum ?"
I7
T e a m a de c e s e n tm p la dup moarte nu este necesar
O n e s e v a m t m p la . se va m m pla - * o r t c j ^
ti nim ic d in a in t e . N u tii. prin urmare nu se pune proble
ma s ii fa c i te m e le , s te pregteti pentru ntrebrile care
i v o r fi p u s e s a u s te gn d eti ce fel de oameni vei ntlni,
s le n v e i o b ic e iu r ile , limbajul... Nu tim n im ic nu trebuie
s ne facem griji. N u -i iro s i tim pul.
Dar te a m a e x is t , t e a m a c c e v a s e va ntm pla dup
moarte. i v e i fi a t t d e sin g u r... c h ia r d a c vei striga din
m orm nt, n im e n i n u te v a a u z i.
Am a fla t d e s p r e u n fe n o m e n c a r e s e petrece n America
numit .M i c a re a C a r t o f u lu i d e C a n a p e a " '. A fost creat pen
tru oam en ii c a r e s t a u a c a s t o a t z iu a i s e u it la televizor.
A nceput n a n u l 1982 i a d e v e n it u n fe n o m e n . Dou cri
au fost p u b lic a te , T h e O f f i c ia l C o u c h P o ta to H a n d b o o k
{Manualul o fic ia l a l c a r t o fu lu i d e c a n a p e a ) i T h e C o u ch
Potato G uide to L ife (G h id u l v ie ii c a r to fu lu i d e canap ea).
Exista i u n b u le t in in fo r m a t iv , T h e T u b e r s V o ic e . Fon
datorul m ic rii d if u z a p e s t e t o t e v a n g h e lia C a r t o f u lu i de
Canapea: .S im im c p r iv itu l la t e le v i z o r e s t e o fo r m ver-
nacular a m e r ic a n d e a m e d ita ". El s p u n e a : N u m im asta
Vegetare T ra n s ce n d e n ta l ".
Din team , o a m e n ii p o t f a c e o r ic e . P o t c h ia r s devin
membri ai M i c rii C a r t o f u l u i d e C a n a p e a ! S tau apte,
opt ore pe zi ca un c a r t o f p e c a n a p e a i s e ngra, se n gra
. se ngra... Din c n d n c n d s e r id ic p e n tru a se duce

The Couch Potato Movement* - Couch potato. n traducere lite


ral xanof de canapea*, este o expresie cu sen s peiorativ folosit
PjUrua desemna o persoan lene, care nu face altceva dect s
P rc ore in ir pe ca n a p ea in faa tele vizo ru lu i Expresia este
orna m special in societatea de consum american, (a trad )
OSHO

la frigider, a ltfe l, p ra c tic V e g e ta r e a T r a n s c e n d e n ta l . Feno


m e n u l n u s-a p e t r e c u t n ic io d a t la o s c a r a t t d e mare.
De c e s-ar u ita o a m e n ii la t e le v iz o r z iln ic ? T re b u ie fcut
apel la p sih o lo g ie p e n tr u a r s p u n d e la a c e a s t ntrebare.
A cei o a m e n i p u r i s im p lu n u d o r e s c s c u n o a s c nimic
despre e l n c e a rc s se e v ite p e ei n i i p riv in d la televizor.
T ele viziu n ea e ste u n s u b s titu t; a ltfe l, d is p u n n d de att de
m u lt tim p, v a tre b u i s p r iv e ti n t in e - d e a ic i v in e teama.
n tin e? D ar frig id e r u l e s te n a fa r a ta . n tin e ? D ar iubi
tul este n a fa ra ta. n in te rio r n u v e i g s i n im ic. N u poi
m erge la cu m p r tu ri. Te v e i s c u f u n d a n v id . A ce a st scu
fu n d are n vid d n a te re fricii.
Dar p ro b lem a e ste c te a m a a c e a s ta a p a r e d o a r pentru
c tu nu c u n o ti fr u m u s e e a i b u c u r ia d e a te s c u fu n d a n
vid, pen tru c n u c u n o ti e x ta z u l c a re ia n a te re a tu n ci cnd
cazi ctre in teriorul tu. E n e v o ie s d e p r in z i p u in gustul.
N u v rea u s crezi, v r e a u s tr ie ti e x p e r ie n a .
D ac m ii de m istici a u tr it o e x p e r ie n in terioar, cel
p uin ipotetic, p o i s a ru n ci i tu o p riv ire. P o ate descoperi
ceva ce i-a sc p a t p n a cu m .
Nu se p u n e p ro b le m a d e te a m , e s te n e v o ie d o a r de
puin inteligen - n u de m p rie te n ire c u tea m a , ci de inte
ligen - de inima unui a ve n tu rier, d e c u r a ju l ce lo r care se
arunc n necunoscut. Ei s u n t ce i b in e c u v n ta i, p en tru c
gsesc nelesul i sem nificaia v ie ii. A lii d o a r vegeteaz.
Puin inteligen, puin sim al u m o ru lu i, o in im plin
de iubire, i nu vei avea nevoie d e a ltc e v a p e n tr u a intra
n fiina ta. Oam enii serioi prefer s s te a afa r , cu fee
posomorte.
Prin tele M u rp h y vrea s V
'/rea s strng bani pentru biserica
lui i a a u zit c se p o ate
te face
face avere din cursele de cai Totui. I
nu are suficieni bani ct s-i perm it s cumpere un caL
aa c decid e s cu m p e re u n m gar i l introduce n curs.
Spre m area lui su rp riz , m ga ru l sosete al treilea. Titlul la
rubrica s p o rtiv s u n a stfel: .M ga ru l preotului se arat
la linia de sosire".
Printele M u rp h y p a rtic ip la o n o u cu rs i de aceast
dat ctig. T itlu l la ru b rica sp ortiv : .M garu l preotului
pe locul nti".
Episcopul, s u p r a t d in c a u z a a c e s tu i tip de publicitate,
i cere p rin te lu i M u rp h y s n u m a i p articip e la curse cu
mgarul. T itlu l la ru b rica s p o rtiv : .E p isco p u l a ltoiete m

garul preotului".
Asta e deja p rea m u lt p e n tr u e p isco p . El i o rd o n prin
telui s scape de m gar. A c e s t a l o fe r m ic u e i T heresa.
Titlul de la ru brica sp o rtiv : M icu a are cel m a i b u n m gar

din ora"'.
Episcopul lein . A p o i o in fo r m e a z p e m ic u a T h e re sa
c trebuie s s c a p e d e m g a r. A c e a s ta i-1 v in d e lu i P a d d y

pentru zece dolari.


A doua zi, e p is c o p u l e s te g s it m o r t p e m a s a d in s u fr a
gerie, cu un ziar n m n . T it lu l d e la r u b r ic a s p o r tiv : M i
cua i vin de m g a ru l p e n t r u z e c e d o la r i" ."

In textul original, titlul este .Nun has best ass in town". In limba
englez, cuvntul .ass are att sensul de .mgar", ct i sensul de
fund". Anecdota vizeaz un ioc de rnvintP- M Sim ta pro roi moi
Nu e n evoie dect d e p u in s i m a l u m o ru lu i, d e puin

rs, de o inocen de co p il - i c e a i d e p ie r d u t? D e ce i-e

team? Nu avem n im ic . N u a m v e n it cu n im ic, n u vom

pleca cu nimic. n a in te s p le c m , p u in a v e n tu r l u n tri

c pentru a descop eri c in e e s t e tip u l c a r e s e a s c u n d e n

spatele hainelor, n in te r io r u l sch eletu lu i; c i n e este aceast

persoan care s-a n s c u t, c a r e a d e v e n it a d o le s c e n t , ca re se

ndrgostete, iar n tr-o zi m o a r e i n i m e n i n u tie n cotro

se duce...
E nevoie doar de puin c u rio z ita te p e n t r u a ptrunde
in fiina noastr. E ceva fo a r te firesc; n u s e p u n e problema

de fric.

Scufundarea n vid

Poi s detaliezi a ce st fe n o m e n p e c a re l numeti,s c u fu n


darea n vid"? M ie m i pare m a i d e g r a b ca o cdere ntr-un
spaiu g o i i m face s m s im t n e s ig u r i temtor.

Cuvntul englezesc em p ty' provin e de la o r d c in ce sem


nific .tihnit*, .neocupat*. Este un c u v n t f r u m o s , dac te
gndeti la rdcinile lu i Rdcina este p lin de sem nifi
caie .tihnit*, jieocupat*. O ri de cte ori e t i tih n it, neocu
pat, eti goL
i ine m inte proverbul care spune c o m in te goal este
atelierul diavolului este o prostie. Exact opu su l este adev
rat - mintea ocupat este atelierul diavolului. M intea goal

* Empty nseamn gol (a tradj


m 121

este a te lie ru l lu i D u m n ezeu , nu al diavolului. Dar trebuie


s n e le g i c e n s e a m n .gol" - tih n it, relaxat, detensionat.
n e m i c a t, lip s it d e d o r in e , care n u p leac nicieri. S im p lu l
fapt d e a e x i s t a a ici, c u desvrire aici. O m in te go a l e ste
p re ze n p u r . i t o tu l e s t e p o sib il n acea p rezen pur.
pentru c n tr e a g a e x is t e n p ro v in e din acea p rezen pur.
A c e ti c o p a c i c re s c d in a c e a p rezen p u r. aceste
stele s e nasc din acea st p r e z e n pur; suntem aici - toi
buddhaii au luat n a tere d in a c e a s t prezen pur. n acea
p re ze n pur, tu e ti n D u m n e z e u , tu e ti Dum nezeu.
O cupat, cazi; o cu p a t, tr e b u ie s fii e x p u l z a t d in Grdina
Edenului. N eo cu p a t, r e v ii n ea, n e o c u p a t e t i n a p o i acas.
C n d m in tea nu e s te o c u p a t d e r e a lit a t e - d e lucruri,

d e g n d u ri - , atu n ci e x is t ceea ce e x is t . Ia r c e e a c e e x is t
este a d ev ru l. D o a r n vid are lo c o n t ln ir e , o fu z iu n e . Doar

n vid te d e s c h izi a d e v r u lu i i a d e v r u l in t r n tin e .

Doar n vid te im p r e g n e z i cu a d ev ru l.
E xist tre i st ri a le m in ii. P r im a e s t e c o n t i i n a p lu s
coninutul. A i to t tim p u l c o n in u tu r i n m i n t e - u n g n d

care se m ic, o d o rin c a re apare, fu rie , l c o m ie , a m b iie .


Ai tot tim p u l un c o n in u t n m in te ; m in t e a n u e s t e n ic io
dat n eo cu p a t . T r a fic u l c o n tin u f r n c e t a r e . C n d eti

treaz, el e a co lo , cn d d o rm i, e s te a c o lo . C n d e t i treaz. l

numeti g n d ire ; c n d d o rm i, i s p u i v i s a r e - e s t e acelai

proces. V isarea e s t e p u in m a i p r im i t i v , a t t a t o t - p e n tru

c gndete n im a g in i. N u f o l o s e t e c o n c e p t e , fo lo s e te

imagini. Este m ai p r im it iv ; a a c u m g n d e s c c o p iii m ic i

in imagini. De aceea, n c r i l e c o p i i l o r m ic i t r e b u ie s p u i

ilustraii m ari. colora te, p e n t r u c e i g n d e s c n im a g in i.


a u j f t . ... . ___________________ ______________________________________________________

Prin interm ediul im a g in ilo r v o r n v a cu v in te . Cu timpul,


imaginile se m icoreaz i a p oi dispar.
Omul prim itiv gndea to t n im a g in i, ia r cele m ai vechi
imagini sunt picturale. L im b a ch in ez , d e ex em p lu , este o
limb pictural; nu are alfabet.
Noaptea redevii prim itiv, u ii de s o fis tic a r e a ta de peste
zi i ncepi s gndeti n im a g in i - d a r este acelai lucru.
Iar psihanaliza este u til - p sih a n a listu l c ercetea z visele
tale. i gsete mai m ult adevr acolo, p e n tru c eti m ai pri
mitiv; nu ncerci s am geti pe n im en i, e ti m a i autentic.
n timpul zilei ai o p erson alitate ca re te ascu n d e - stra
turi peste straturi de p erson alitate. Este foarte d ific il s
gseti persoana autentic; va treb u i s sapi adnc, i doare,
iar persoana va opune rezisten. D ar noaptea, n tim p ce
i pui deoparte hainele, i pui d e o p a rte i personalitatea.
Ea nu i este necesar, pentru c nu v e i co m u n ica cu ni
meni, vei fi singur n pat. N u v e i f i n lum e. v e i f i cu des
vrire n universul tu privat, acolo u n d e nu este nevoie
s te ascunzi sau s te prefaci. T o cm a i de aceea psihana
listul ncearc s ptrund n visele tale, pen tru c ele arat
cu mult mai mult claritate cine eti.
Dar este vorba despre acelai jo c ju ca t n lim b i diferite;
jocul nu este diferit. Aceasta este starea ob in u it a m inii -
minte i coninut, contiin plus con in u t.
A doua stare a m inii este contiina f r con in u t; adic
meditaia. Eti pe deplin vigilen t, i e x ist un spaiu, un
interval. Nu ntlneti nici un gnd, nu ex ist nici un gnd
n tine. Nu dormi, eti treaz - dar nu ai gn du ri. Aceasta
este meditaia. Prim a stare e nu m it m inte, a d ou a e nu
mit meditaie.
FricJ 123

d iq n n jT r ^ H tK 3 Atu n d cnd coninutul a


p . c a n d o b ie c t u l a d isp ru t, su biectu l nu mai poate
r m n e p e n t r u m u lt tim p. p e n tru c cei doi exist d o a r
m p re u n , c o e x is t . i dau natere u n u l altuia. C n d su
b iectu l e s t e s in g u r , e l m ai rm ne acolo doar p en tru p u in
tim p, n v ir t u t e a m o m e n tu lu i trecut. Fr co n in u t, co n ti
ina n u p o a t e e x is t a m u lt v re m e ; nu va fi necesar, p en tru
c o c o n t iin e s t e n t o t d e a u n a contiina a ceva. Cnd
spui c e t i c o n tie n t" , s e p o a t e pune ntrebarea; De ce
anum e?" S p u i, S u n t c o n t i e n t de... " A cel obiect este nece
sar, e c e v a d e c a r e s u b i e c t u l a r e n evo ie pentru a exista,
n dat ce o b ie c t u l a d is p r u t , c u r n d i subiectul va disp
rea. n t i d is p a r c o n in u t u r ile , a p o i d is p a r e contiina.
A tre ia s t a r e e s t e n u m i t s a m a d h i - f r coninut, fr
contiin. D a r in e m in te , a c e a s t lips de coninu t, lips
de co n tiin , n u e s t e o stare d e in c o n tie n . Este o stare de
su p ra co n tiin . de c o n t i i n t r a s c e n d e n t a l . C on tiin a
este acu m c o n t ie n t d o a r d e e a n s i. C o n tiin a s-a n
tors spre ea nsi; c e rc u l e s t e co rn p iet. A i a ju n s a cas . Aceasta
este a treia s ta re ; samadhi, i a c e a s t a tre ia sta re este ceea
ce Buddha n u m e t e shunyata, v id .
nti r e n u n la c o n i n u t - d e v ii p e ju m ta te gol, a p oi
renun la c o n t ii n - d e v i i p e d e p l i n g o l. Ia r acest g o l
desvrit e s te c e l m a i f r u m o s l u c r u c a r e se p o a te n t m
pla, cea mai m a r e b in e c u v n t a r e .

n acest n e a n t, n a c e s t v id , n a c e a s t s t a r e lip s it de
ego, n shunyata. e t i c o m p l e t n s i g u r a n i s ta b ilita te.
Vei fi uimit s a fli a s t a - s i g u r a n c o m p le t i sta b ilita -
teatunci cnd n u e t i? T o a t e t e m e r i le dispar... c ci c a re este
fnca fundam ental? Frica d e m o a rte . T o a te c e le la lte fric i
s u n t r e fle x ii a le a c e s te ia . T o a t e c e le la lt e fr ic i p o t fi reduse
la u n a s in g u r : fr ic a d e m o a r te , fr ic a d e fa p t u l c ntr-o
z i v a t r e b u i s d is p a r, n t r - o z i v a t r e b u i s m or. Acum
su n t. d a r v in e z iu a n c a r e n u v o i m a i fi" - a sta sperie, asta
e s te frica .
P e n tr u a e v it a a c e a s t fric , a c i o n m n a a fe l n c t s
tr im ct m a i m u lt p o s ib il. i n c e r c m s n e a s ig u r m vie
ile - fa c e m c o m p r o m is u r i, n e p u n e m la a d p o s t d in ce n
ce m a i m u lt, n e p ro te j m , d in c a u z a f r ic ii. D e v e n im para
lizai, d e o a re c e cu c t e ti m a i n s i g u r a n , c u a t t e ti mai
protejat", cu a t t e ti m a i p u i n v iu .
V ia a e x is t n n c e rc ri, n c r iz e , v i a a a r e n e v o ie de
in secu riti. Ea c re te n s o lu l i n s e c u r i t i i . D e f ie c a r e dat
cnd te sim i nesigur, i v e i d a s e a m a c e t i m a i v iu , mai
alert. T ocm ai d e aceea m u li o a m e n i b o g a i d e v in obtuzi;
un fe l de stu p id ita te i de a p a t ie i n c o n j o a r . S u n t n sigu
ran, nu n fru n t n ici o p r o v o c a r e . S u n t a t t d e n sig u ran
, n c t nici nu au n e v o ie d e in t e lig e n . S u n t n sig u ra n
d ep lin - de ce ar avea n e v o ie d e in t e l ig e n ? In te lig e n a
este necesar atunci cn d ex is t o p r o v o c a r e .
Aa c, din cauza fric ii d e m oarte, t n jim d u p sigu ran ,
dup un con t bancar, t n jim d u p a s ig u r r i d e v ia , m a
riaje, o v ia aranjat", o cas. Facem p a r t e d in tr - o ar,
a d erm la un partid politic, u rm m o b is e r ic - d e ve n im
hindui, cretini, m ah om edan i. T o a te astea s u n t m o d u ri de
a cu ta sigurana. Sunt m e to d e d e a gsi u n lo c d e ca re s
a p a r in e m - o ar, o biseric.
i d in cauza acestei frici, p o litic ie n ii i p re o ii te exploa
teaz. D ac nu te tem i, nici un p o litic ia n i nici un preot nu
te p o a te ex p lo a ta . N u m a i prin fric te p o t exploata, pentru
125
c a !i p r o m it c !, v o r o f e n c a , upemnlatefacesate
simi m s ig u r a n a : -Aceasta este garania siguranei taie.
P r o m it. P o a te c bunurile nu vor fi niciodat livrate, asta
e altceva, dar prom isiunea exist, iar promisiunea ii face pe
oameni s se lase exploatai i oprim ai. Promisiunea i ine
pe oam eni legai.
O d at c e ai c u n o s c u t vidul interior, nu mai ai de ce s te
temi. p e n tru c m o a rte a s-a ntmplat deja. n acel vid ea
a avut loc. A i d is p r u t n acel vid. cum te-ai mai putea
teme? De ce? D e cin e ? i cu i i-ar m ai putea fi fric? n acel
vid disp ar to a te tem e rile , p e n tru c moartea s-a ntmplat
deja. A co lo m o a rte a n u m a i este posibil. Simi un fel de
absen a m o rii, a tim p u lu i. E tern ita tea a sosit. Acum nu
mai caui s ig u ra n a ; n u e ste n evoie.
A ceasta e ste s ta r e a u n u i s a n n y a sin ; o stare n care nu
mai ai n ev o ie s fa c i p a r te d in tr-o ar. din tr-o biseric sau
din alte a se m e n e a s tu p id it i.
Doar atu n ci c n d ai a ju n s la s ta re a de n im ic interior poi
s fii tu n su i. P a re u n p arad o x...
Nu ai n ev o ie s fa ci n ici un com prom is, pentru c din
team i a va riie fa c i c o m p ro m is u r i. i poi tri rzvrtit
pentru c nu ai n im ic d e p ie rd u t. P o i deven i o rzvrtire;
nu ai de ce s te tem i. N im e n i n u te poate ucide, deja i-ai
fcut tu nsui a sta . N im e n i n u m a i poate lua nimic de la
tine; ai renunat la to t ce e a c e i-a r putea fi luat. Acum eti
n vid. Eti vidul; de aici, fen o m en u l paradoxal ca re face
ca n vid s rsar s ig u r a n a , stabilitatea, pentru c m o ar
tea nu mai este cu putin.

Iar odat cu moartea, dispare i tim pul. Cu m oartea d is


par toate problemele create d e m oarte i de tim p. n urma
_____________________ OSHO_________

- a c e r a r s p a r i p i c e e a c e r i m i n e e s t e ceru l pur. Acest cer


p u r e ste s c m a c r n ir v a n a .

" ui .eu'

i r e z e ste: _A fi s e u a n u fi?"
mmcrec mer supreme per.m u t i n e e ste : J f i i a n u fi7
Cure, e ste p e s te i: e s c c e v a ?

S h a k e s p e a r e este u n m a re po et. d a r n u este u n m is tic Are


o in tu iie a rea lit ii lu cru rilor, d a r e d o a r o licrire, foarte
v a g i c a o s t a r e de visare, n eclar. n tre b a re a lu i Hamlet
d e m o n s tr e a z n e c la rita te a _A f i sau a nu fi? " nu poate fi
n icio d a t o n tr e b a r e p e care s o pu n u n o m care cunoate
p e n t r u c n u e s t e o ch e s tiu n e d e a legere. N u p o i alege
n tr e .a fi" i .a n u fi".
n te r m e n i e x is t e n ia li t i, a nu fi e s t e s in g u r u l mod de
a fi. Pn c n d n u d is p a ri, nu eti c u a d e v r a t a co lo . Pare
greu de neles, p e n tr u c e x p lic a ia e s t e ir a io n a l . Dar ra
iunea nu e s te s p e c ific e x is te n e i; e x is t e n a e s te att de
iraional p e c t o p o i c o n c e p e .
Aici. cei ca re c r e d c e x is t , d e fa p t nu exist. Iar cei
care cred i i d a u s e a m a c n u exist - d oa r ei exist cu
adevrat.
Ideea c .eu sunt" e s te d o a r o id ee. o p roiecie a minii.
D ar realizarea faptului c .e u n u s u n t" v in e ca o revelaie
n urm a m editaiei. Cnd r e a liz e z i c eu n u su n t", doar
eu"-l dispare, i c e rm ne este p u ra e x is t e n , n ed e fin it ,
n e lim ita t , n e n c tu a t , doar un s p a iu pur.
ffCj
177
este o teribil nchisoare E a * m atte
In momentul in c a re in tri drncoio de ^f-dar
nu ai r u a o n o iu n e a fiinei taie ca ego. a fiinei tale ca un
*eu C u a ire c u v i n t e c u ct crezi mai muk ca c a tta i att
m ai p u in eti- c u c t a i m a i m uk experiena c nu
e t _ a i a r : m a i m u k eti. In momentul in care buia de s
pun a e g o u lu i t u s e s p a rg e, ai devenit ntreaga existen.
Da. ce v a a d is p r u t n a in te erai doar o pictur de rou.
acum e ti u n o c e a n n tre g ! N u pierzi nim ic Erai prizonier
intr-un s p a iu m i c l i m it a t ia r a cel prizonierat e nefenarea
noastr, d u r e r e a n o a s t r a n g o a s a n o a s t r Suntem ngr
dii din to a te p r ile , p e f ie c a r e p a r te n e ciocnim de un

perete g ro s - n u n e p u t e m m i c a
i s-a n t m p la t v r e o d a t n tr -u n com ar, intr-un vis_
tii fo arte b in e c o c h ii t i s u n t d e s c h i i i vrei s i miti
minile, d a r n u p o i; v r e i s a te rid ici, d a r n u p oi. 0 team
teribil te a c a p a re a z , fiin d c s im i c e ti p aralizat. Acea
experien i o f e r e x p l ic a i a n t r e g ii n o a s t r e v ie i ca
opictur d e ro u . N a tu ra n o a s t r in tr in s e c e ste o c e a n ic
i a ncerca s fo r e z i o c e a n u l s in tr e n tr -o p ic tu r duce
fr ndoial la a n x ie ta te , a n g o a s , n e fe r ic ire , a go n ie .
ntrebarea lui S h a k e s p e a r e , A f i sau a nu fi?", este doar
intelectual - i nu p o a te s f i e dect intelectual, pentru
c el nu a fost un o m c a r e s fi a ju n s la cunoaterea de sine.
A fost foarte talentat, p u in i p o e i de calibrul lui au existat.
Dar s fii poet e una - i s c u n o t i existen a din interior,
nu din exterior, e alta.

Poetul privete fru m u seea florilor, a apusului, f r u


museea unei nopi nstelate, dar este tot tim pul n e x t e
rior, este un observator, un spectator; nu este n ic io d a t un
privitor din interior. A c e a s ta e s t e d if e r e n a d in tr e u n poet
i un m is tic C n d p o e tu l v e d e t r a n d a f ir u l, t r a n d a f ir u l este
In afara poetului, iar p o e tu l e s t e In a fa r a t r a n d a f i r u l u i
Cnd m isticul v e d e tr a n d a fir u l, el e s t e tr a n d a fir u l.
Toate d iferen ele, to a te d is tin c iile , t o a t e d is ta n e le au
disprut.
In asem enea m o m e n te , vizio n arii U paniadelor au de
clarat A ham b ra h m a sm i - E u su n t D u m n ezeu . N u este o
declaraie a e g o u lu l e ste p u r i sim p lu o declaraie a e x p e
rienei m istice de a fi u n a c u realitatea u ltim . D a r este
adevrat i la scar m ai m ic.
Misticul poate sp u n e: .E u s u n t tran d afiru l, eu s u n t ste
lele, eu sunt oceanul". P o e tu l n u poate sp un e asta. Poate
spune c tran d afiru l e ste fr u m o s , poate emite o o b s e rv a ie
i o judecat despre tra n d a fir, d a r n u se poate topi i n u se
poate contopi n re a lita tea t r a n d a fir u lu i. N u se p o a te pier
de n ea, nu poate d e v e n i u n a c u ea, n u poate r e n u n a la
dualitate. Cu sigu ran p o e tu l v e d e m a i m ult fr u m u s e e
dect vezi tu. A re ve d e re a m a i cla r , a r e o in im m a i iu b i
toare i o abordare d iferit d e ce a a o m u lu i de tiin .
Omul de tiin se u it la t r a n d a f ir p r in in te le c t, prin
minte. Poetul se uit la el p rin in im , p rin in tu iie . E c u s ig u
ran mai profund dect o m u l d e t iin . O m u l d e tiin
nu poate vedea frumuseea tr a n d a fir u lu i; to t ce p o a te fa ce
este s disece trandafirul pentru a a fla u n d e s e a fl fr u
museea. Iar in momentul n ca re t r a n d a f ir u l e s t e d is e c a t
toat frumuseea dispare, prin u r m a r e , p e n t r u o m u l de
tiin nu exist frumusee, p en tru c f r u m u s e e a nu
poare supravieui diseciei Aadar, p en tru o m u l de tiin
au aosrJ via, pentru c in m o m e n tu l n c a r e dised
o fun vie. ceea ce gseti im paij
n ic io d a t v i a . ^ m a m - " *

M is t ic u l e s t e e x a c t o p u s u l o m u lu i d e t u n O m u l d e
tiin n c e a r c s c u n o a s c lu c r u r i d is e c n d u -ie . m m ic u i
n ce a rc s c u n o a s c l u c r u r i e lim in n d d is t a n a , s p a iu *
din tre el i realitate. A b o r d a r e a lu i e s t e u n a a f iin e i. A c e s te a
sunt cele trei a b o r d r i A b o r d a r e a m in ii - s p e c if ic o m u iu i
de tiin . A b o rd a re a i n i m i i - s p e c i f i c p o e t u l u i p ic t o r u
lu i a r t is t u lu i. i a b o rd a re a f i i n e i - a c e a s t a e s t e Jumea
m isticu lu i.
S h a k e s p e a r e este m r e n c r e a i i l e l u i p o e t ic e , in t u i i a
lui e ste p ro fu n d . D a r n u e s t e u n m i s t i c ; a l t f e l n u a r f i
putut e m ite acest e n u n , A f i s a u a n u fi? "
Nu exist alegere; n u s u n t d o u l u c r u r i d i s t i n c t e .
S in g u ru l m od de a fi e ste s n u fii.
D isp ari dac v re i e x is t e n r e a l , e x i s t e n a u t e n t i c ;
fu zio n e az cu re a lita te a , d iz o lv - i c u b u l d e g h e a n
ocean p e n tr u a d e v e n i u n a c u el. D e s i g u r c t e v e i p i e r d e
ca e n tita te de s in e s t t t o a r e , d a r v e i d e v e n i u n n t r e g .
Nu este o pierdere; este u n im e n s c t i g .
Spui; .n treb are a m ea s u p r e m p e n t r u t i n e e s t e A f i i
a nu fi? Nu este o n tre b a re ; e ste s i n g u r a m o d a l i t a t e p r i n
care te p o i re g s i. D a r n t i v in e a n u f i " i a b i a a p o i . a fi" .
Este singura m o d ificare p e c a r e a v r e a s o a d u c n t r e b r i i
tale. Tu s p u i _A fi i a n u fi?" - _a n u f i " t r e b u i e s f i e p r i m u l ,
i apoi .a fi". T r e b u ie d o a r s c r e e z i s p a i u . A r u n c t o a t
mobila care i o c u p s p a i u l . Ia r c e l m a i m a r e o b s t a c o l e s t e
egoul - sca p d e el!

U a templul fiin ei ta le sa fie c o m p le t g o l. A s t a n s e a m -


n .a nu fi*.
i v e i f i s u r p r in s ... t e s t r d u i e t i . s n u f i i ', ia r p e u a din
sp a te i in tr o n o u n e l e g e r e a f i i n e i . , a fi". D a r efortu l
tu n u a r t r e b u i s f ie n o r d in e a a s t a - n t i a f i i apoi a
n u fi. d e o a r e c e e s te m p o t r i v a p r o c e s u l u i n a t u r a l a l ilum i
nrii. T re b u ie s a tin g i v i d u l n a i n t e d e t o a t e , n o n p e r s o a n a .
A c e s ta e s te p r e u l p e c a r e t r e b u i e s l p l t e t i p e n tr u a

a ju n g e la e x p e r ie n a f i i n e i a u t e n t i c e . E s t e s a c r if ic iu l pe

ca re tr e b u ie s l fa c i. E s te c e e a c e I i s u s v r e a s s p u n prin;
.P n c n d n u v v e i n a t e d in n o u , n u v e i in t r a n m p

ria lu i D u m n e ze u ". C e v r e a s s p u n p r in P n c n d nu
v v e i n a te d in n o u 7 V r e a s s p u n c n t i t r e b u ie s m o ri

i d u p m o a r te a p a r e n v ie r e a .
Cnd egou l m o a r e , m o a r t e a l u i l a s s p a i u f iin e i tale

autentice p e n t r u a n f lo r i. P e m o r m n t u l e g o u l u i t u n

florete nufrul f iin e i t a le . D a r i n e m in t e , t r e b u i e s i

schim bi afirm aia, p e n t r u c n a f i r m a i a a c e a s t a e g o u l tu

va d in u i A f i e s t e p r im a t a d o r i n . D a r d a c a s t a este
prim a ta d o rin , a p o i v a f i f o a r t e d if ic il, a p r o a p e im p o sib il,

s perm ii ap ariia lu i .a n u fi". T e v e i a g a d e e g o u l tu .

S p u i A fi i a nu fi". U n l u c r u e s t e s ig u r , a n u m e c cele

dou treb u ie s e x is te m p r e u n ... d a r c a r e s f i e p rim a ?

N u p oi n cep e d e la c a p t u l g r e i t . T r e b u i e s n c e p i p rin

a fi n im e n i prin a f i p u r i s i m p l u s p a i o s . n a c e l s p a iu go l
sosete invitatu l.
Dar e firesc... felul n c a re p u i n t r e b a r e a e s t e f i r e s c p e n
tru minte.
S-a ntmplat ca la Gautama B u d d h a s s o s e a s c un om
cu aceeai ntrebare pe care ai pus-o tu. G a u t a m a B u ddh a
i-a spus: .nti trebuie s scapi d e e g o u l t u i a p o i nu mai
e ste n e v o ie s - fi
s p o n ta n '. g " :t ' u ' se " > " * * I
sme.

O m u l a r s p u n s : .D a c a cea sta este calea spre realizarea


de sin e, a t u n c i v o i d e p u n e to a te efortu rile n ecesare p en tru
a scpa de ego".
Buddha i-a sp us: Nu m -a i n e les. n c ncerci s ajungi
la realizarea de sine. E ti c h ia r g a ta s scapi de ego, dar do
rina din ad n cu l t u e s t e aceea d e a g si un ego m ai ade
vrat, m ai etern; asta n u m eti tu in e le. U it de sine. Nu ai
la ce s ajungi! Trebuie doar s r e n u n i la e g o i s atepi".
Nu se pune problem a de vreun e fo r t ca re s fie n ece sa r
nu ai de ajuns nicieri. Ce se n t m p l s e n t m p l de la sine.
Nu poi pretinde c este realizarea ta. D e a ceea, G au ta m a
Buddha este p rim u l om din lu m e care n u a fo lo s it e xp re sia
realizare de sine". A cu n o scu t atia oam eni care, n sp atele
cuvntului sine, i protejau p u r i sim p lu e g o u l. N u m e a u
asta realizare de sine, d ar de fapt era realizare d e ego. A veau
o dorin ascu n s de a-i face egoul perm an en t i e te rn .
Vznd viclenia m in ii um ane, B ud d ha a l s a t d e o p a rte
cuvintele .s in e " i realizare de sin e ". A n c e t a t s m a i v o r
beasc despre ce se n t m p l a t u n c i c n d r e n u n i la e g o u l
tu. A spus: .N u este treaba m ea i n ic i a ta . P o i r e n u n a
la ego i s atepi s vezi ce se n t m p l , d a r n u c u t a s
porneti la d r u m cu o idee p r e c o n c e p u t . N u f a c e d in a s ta
un scop, o a m b iie . n m o m e n tu l n c a r e t r a n s f o r m i a c e s t
proces n tr-o a m b iie , egoul se r e n t o a r c e p e u a a s c u n s ,
secret a fiin e i tale".

Buddha a fo s t g r e i t n e l e s . E r a e v i d e n t , n sp ecial
n India, unde tim p d e m ii d e a n i o a m e n i i r e lig io i din ain
tea lui vorbiser n u m a i d e r e a li z a r e d e s in e . D ar G au tam a
B udd h a a a v u t o n e le g e r e m u lt m a i c la r i m a i p r o fu n d
d ect o rica re a ltu l d in tr e p red eceso rii lui. A v zu t n sp atele
ideii re a liz rii d e s in e u n e g o p ro fu n d .

El a s c h im b a t lim b a ju l sp iritu a lit ii. n lim b a lu i - pali -


in ele e ste n u m it a tta . B u d d h a a re n u n a t co m p let la cu

v n t i a n c e p u t s f o lo s e a s c u n c u v n t negativ, anatta.
Atta n s e a m n sin e ; a n a tta n s e a m n f r de sin e. Era m
p o triva o ric re i tr a d i ii, n u n u m a i n I n d i a , c i peste tot.
N im eni n u a u z is e vreodat d e sp re .f r d e sine", .fr de
minte", .f r d e re a liza re ".
A poi o a m e n ii a u n c e p u t s l n tre b e : . C a r e este sensul
a cestu i e fo rt, a l m e d it a ie i, al d i s c i p l i n e i , a l p o stu lu i, al
austeritilor...? C a r e e s t e sco p u l, d a c l a f i n a l v o m f i n i
m eni? Este u n e fo r t b iz a r! O c l to rie a t t d e lu n g , a t t de
dificil, p e n tru ca la f in a l s a f l i c n u eti".
C e n treb a u e i e ra logic. D ar ori de cte o r i n t ln e ti un

o m ca G a u ta m a B u d d h a , iu b ire a lu i e ste m a i pu ternic


d ect p o ate fi lo gica . P r e z e n a lu i e ste m a i p u te rn ic dect

ra iu n ea ta, m in te a ta, p e rs o n a lita te a ta, a m b iiile tale,


dorin ele tale. P r e z e n a lu i este a t t de p u te rn ic , att de
m a gn etic , n c t o a m e n ii n c e p - m p o tr iv a lor, n ciuda
lo r - o c l to rie c a r e s e s f r e t e n fr de sin e.
Un om ca G a u ta m a B u d d h a a r e o a n u m i t a t r a c i e m a g

netic, foarte subtil. L u c r u r ile n u s e m i c n d i r e c i a lui,

dar sufletele se mic, c o n t iin e l e s e m i c , f o r a v i e i i se


mic. Prezena lui i o fer d o v a d a c a n u f i n u n s e a m n
m oarte, a nu fi este via a n s i.

in e m inte, a nu fi e s te p r im u l l u c r u ; a c e a s t a e s t e

m editaia ta, m oartea t a Din acea st m e d i t a i e , d in a c e a s t

m oarte, din acest vid, va rsri a d e v r a tu l t u c h ip , f i in a


frtc* 133
ta o r ig in a r . Va tr e b u i, deci. s faci o mic schim bare. P u n e
a nu fi pe p rim u l loc. A c e a s ta trebuie s i fie p rio rita
tea. Nu tre b u ie s te p r e o c u p i de fiin, ea vine oricum .
Fr a b s o lu t n ic i o e x c e p ie .

C e s p u n e s t e b a z a t p e p r o p r ia -m i experien. i eu a tre
buit s d is p a r n v id - i d in a c e l v id a rsrit o prezen
co m p let n o u . p r o a s p t , e te r n . N u e s te ce va ce am fcut
eu. N u e s t e m e r it u l m e u . C e l m u lt. a m p e rm is s se ntm
ple asta, p e n t r u c n u e r a m a c o lo s p e r tu r b p ro ce su l. A nu
fi este n e c e s a r p e n t r u a n u p e r t u r b a r s r itu l fiin e i tale...

doar o m ic s c h im b a r e .

Hymie Goldberg s -a n to r s la d o c to r p en tru


B tr n u l
a-i exp rim a ncntarea fa d e a p a r a tu l a u d itiv in v izib il
pe care a ce sta i-l instalase.
- S u n t convins c i f a m i li a ta e s t e n c n t a t , a z is

doctorul.
-A , nu, a rspuns btrnul H y m ie , e i h a b a r n u a u n c
despre asta, ia r eu m distrez d e m i n u n e . In u lt im e le d o u
zile, m i-am schimbat testamentul d e d o u o r i!

i tu tr e b u ie s i s c h i m b i t e s t a m e n t u l . C e a f o s t p e
locul doi tre b u ie s f i e p e lo c u l n t i, i c e e a c e a i p u s p e lo c u l
nti nu t r e b u ie s t e p r e o c u p e . V a s o s i , a a c u m s o s e s c
florile sin g u re a t u n c i c n d v i n e p r i m v a r a .
H

Alege s faci dragoste,


nu s te temi - ncrederea
n sine i n ceilali

V i a a f i e c r u i a , m a i m u l t s a u m a i p u in , este g u v e rn a t de
t e a m , p e n t r u c n u e x ist d ect dou m oduri d e a-i tri
v i a a . A c e a s t a poate fi g u v e rn a t fie de iubire, fie de team,
n m o d n o r m a l , c t v re m e n u n v e i s iubeti, ea va fi
g u v e r n a t d e te a m .
F r i u b ir e , te a m a v a fi in e v ita b il acolo. Ea este doar
a b s e n a iu b ir ii. N u are n im ic pozitiv n ea; este doar absena
iu b ir ii. D a r d a c p o i iu b i, te a m a dispare. A tu n c i cnd iu
b e t i n u e x i s t n ic i m c a r m oarte.
U n s i n g u r lu c r u n v ia poate n vin g e m o artea, i acela
e s t e iu b ir e a . T e a m a este legat de m oarte - i d oar iubirea
p o a te c u c e r i m o a rte a .
U n l u c r u p e c a r e a v r e a s i-1 s p u n e s te s nu acorzi
p r e a m u l t a t e n i e f r ic ii , p e n t r u c d e v in e o autohip-
n o z . D a c i t o t r e p e i c t r i e t i n fric i c viaa i-e
g u v e rn a t d e fric , c eti
O bserv fa p t u l c v ia a t a e s t e
a ta e s te g u v e rn a t d
asta, b a sta ! L u c r u l a c e s ta nu a r a t d ect c i ,
a d even it n c a t t d e p u te rn ic nct frica !

Frica e s t e d o a r u n sim p to m , nu este o boal. Nu are h a c


nu e n e v o i e d e l e a c . E ste d o a r un sim ptom , i este foarte
f o lo s it o a r e p e n t r u c i a r a t c nu tre b u ie s-i mai iro
seti v ia a . i s p u n e s i u b e t i m a i m ult.
Aa c eu n u v o i v o rb i d e s p r e fric. Te voi ajuta s iubeti
mai m u lt - i. n c o n s e c in , f r i c a va disprea. Dac ncepi
s lu c r e z i d ire c t c u fr ic a o v ei n t r i, pentru c n treaga ta
aten ie va fi c o n c e n t r a t a s u p r a e i. Este ca i cum cineva ar
ncerca s d is tr u g n t u n e r ic u l i s e focalizeaz a su p ra lui.
devin e o b se d at d e c u m s d is tr u g ntunericul. Observ
faptul c n t u n e r ic u l e ste a c o lo - i n c e p e s lucrezi pentru
a d e sc o p e ri c u m s a d u c i lu m in .
A ce e a i e n e r g i e p e c a r e o f o l o s e t i p e n t r u a te lupta cu

frica o p o i f o l o s i p e n t r u a iu b i . A c o r d m a i m u lt atenie
iubirii. D a c a t i n g i p e cineva, a t i n g e c u c t m a i m u lt iubire;
ca i cu m m n a t a a r d e v e n i n t r e a g a - i f ii n , ia r tu ai curge
prin m n a ta . V ei s i m i e n e r g i a t r e c n d p r in e a , o anum e
Dac faci d r a g o s t e , f i i s lb a tic i uit
cldur, o s t r l u c i r e .
de civilizaie. Uit ce ai f o s t n v a t d e s p r e iu b ire ; fii slba-
tic iiu b e te c a a n i m a l e l e .

In m o m e n t u l n c a r e r e a l i z e z i c p r e z e n a iu b irii d e
vine a b se n a f r ic ii, a i p r i n s i d e e a i a t u n d n u m a i ai nici
o problem.

Cnd om ul tr ie te in t e a m i e l d e v in e dur. Team a ere-


a duritatea. P rtn te a m a n e n c h id e m ; n ch id e m toate
fi
/

Alege sfaci dragoste,


nu s te temi - ncrederea
n sine i n ceilali

(& )
V ia a fie c ru ia , m a i m u lt sau m a i pu in , este gu vern at de
team , p e n tr u c n u ex ist d ec t d o u m o d u ri de a-i tri
v ia a . A c e a s ta p o a te f i g u v e rn a t fie de iubire, fie de team,
n m o d n o r m a l, c t v r e m e nu n v e i s iu beti, ea va fi
g u v e r n a t d e te a m .
F r iu b ir e , t e a m a v a f i in e v ita b il acolo. Ea este doar
a b s e n a iu b irii. N u a r e n im ic p o z itiv n ea; este doar a b sen a
iu b irii. D a r d a c p o i iu b i, tea m a dispare. A tu n ci c n d iu
b e ti n u e x is t n ic i m c a r m oa rte.

U n s in g u r lu c r u n v i a p o a t e n v i n g e m o a r te a , i acela
este iu b ir e a . T e a m a e s t e le g a t d e m o a r t e - i d o a r iubirea
poate c u c e r i m o a r t e a .
Un lucru p e c a r e a v r e a s i -1 s p u n e s t e s n u acorzi
prea m ult a t e n i e f r ic ii , p e n t r u c d e v i n e o a u to h ip -
noz. Dac i tot r e p e i c t r i e t i n f r ic i c v ia a i-e
Frica
~ " J ___ n s
g u v e rn a t d e f r i c , c e t i d o m i n a t de fric Z I _
O bserv f a p t u l c v i a a t a e s t e g u v e r n a t S S - t
asta, b a s ta ! L u c r u l a c e s t a n u a r a t d e c t c iu b ir e a nu
a d even it n c a t t d e p u t e r n i c n c t f r ic a s dispar.
Frica e s te d o a r u n s i m p t o m , n u e s t e o b o a l . N u are leac;
nu e n e v o ie d e le a c . E s t e d o a r u n s i m p t o m , i este foarte
folositoare p e n t r u c i a r a t c n u t r e b u i e s - i m a i iro
seti viaa. i s p u n e s i u b e t i m a i m u l t .
Aa c e u n u v o i v o r b i d e s p r e f r i c . T e v o i a j u t a s iu b e t i
mai m ult - i. n c o n s e c i n , f r i c a v a d i s p r e a . D a c n c e p i
s lucrezi d i r e c t c u f r i c a o v e i n t r i , p e n t r u c n t r e a g a t a
atenie va f i c o n c e n t r a t a s u p r a e i . E s t e c a i c u m c i n e v a a r
ncerca s d i s t r u g n t u n e r i c u l i s e f o c a l i z e a z a s u p r a lu i,

devine o b s e d a t d e c u m s d i s t r u g n t u n e r ic u l. O b s e r v
faptul c n t u n e r i c u l e s t e acolo - i ncepe s l u c r e z i p e n tru

adescoperi c u m s a d u c i l u m i n .
Aceeai e n e rg ie p e c a r e o f o l o s e t i p e n t r u a t e l u p t a c u
frica o poi f o l o s i p e n t r u a i u b i . A c o r d m a i m u l t a t e n i e
iubirii. Dac a tin g i p e c i n e v a , a t i n g e c u c t m a i m u l t i u b i r e ;
ca i cum m na ta a r d e v e n i n t r e a g a - i f i i n , i a r t u a i c u r g e
prin mna ta. Vei s i m i e n e r g i a t r e c n d p r i n e a , o a n u m e
cldur, o str lu cire. D a c f a c i d r a g o s t e , f i i s l b a t i c i u i t
de civilizaie. U it c e a i f o s t n v a t d e s p r e i u b i r e ; f i i s l b a
tic i iubete ca a n im a le le .

In m om entul n c a r e r e a l i z e z i c p r e z e n a i u b i r i i d e
vine absena fricii, a i p r i n s i d e e a i a t u n c i n u m a i a i n i c i
0problem.

Cnd omul tr ie te n team el


eaz duritate* n ~'
uile i toate ferestrele. n c e p e m s tr im n tr -o gaur mic,
n tu n ecat. V ia a n oastr d eja a d e v e n it m o a rte . i crem
un scu t n ju ru l n ostru , u n s c u t dur, d e oel, p en tru a ne
p ro teja i a ne s im i n sig u ra n .
A c e s ta nu este u n m o d d e a t r i v i a a ; e s t e o f o r m d e
suicid. A cea sta este a d e v ra ta s i n u c i d e r e . n s e a m n s in t r i

deja n m o rm n t, p e n tru c a c e s t t i p d e e x i s t e n nchis


nu i v a p e r m ite s a fli n i m i c d e s p r e a d e v r , d e s p r e f r u
m u see, d e s p re iu b ire, d e s p re f e r i c i r e , d e s p r e d u m n e z e i r e .
D ac nu lai s in tr e n im ic n tin e, c u m p o i t i c e te n c o n
jo a r ? i d a c nu tii c e te n c o n j o a r , n u v e i f i c a p a b i l s te
c u n o ti p e tin e n s u i . U n o m s e p o a t e c u n o a t e p e s in e
d o a r n ra p o r t cu ce l la lt. n t i t r e b u i e s -l c u n o t i p e c e l
lalt, i a b ia a p o i l p o i c u n o a t e p e e u " .

P s ih o lo g ii s p u n c a u n c o p i l d e v i n e n p r i m u l rnd con
tie n t d e c e ila li: m a m a , t a t l , f r a i i , s u r o r i l e , f a m i l i a , lucru
rile c a re l n c o n jo a r , c a m e r a , p e r e i i , j u c r i i l e . Apoi, uor,
uor, se apropie... i d e v in e c o n t i e n t d e c o r p u l s u . i ntr-o
z i n c e p e s se s im t p e s in e c a i n d i v i d u a l i t a t e separat,
n t i d e v in e c o n tie n t d e c e l l a l t , i n r a p o r t cu c e l la lt
se d e fin e te p e sine. C e l l a l t l d e f i n e t e .
O p e rs o a n c a re t r i e t e d o a r la n i v e l u l a v u i i l o r nu i
v a c u n o a te n ic io d a t a d e v r a t u l s i n e , p e n t r u c tr ie t e
n c o n ju r a t d e lu cru ri, i l u c r u r i l e t e p o t d e f i n i ca lucru;
nu te p o t d e fin i ca s u flet.
D o a r n d ra g o s te p r o fu n d d evii con tien t de sufletul
tu. p e n tr u c a tu n ci c n d iu b eti p ro fu n d devii contient
d e s u fle tu l c elu ila lt, ia r s u fle tu l celu ila lt d natere unei
rea cii n tine. d n atere u n ei rezon a n e n tine. Brusc, devii
c o n tie n t d e o n o u d im en siu n e, de ceva ce se afl dincolo
de tim p i spaiu . . C e l l a l t * d e v i n e o d ^ T
adevratu l c h i p . , u b i r e a a ^ ^

arat cin e eti. '

P e r s o a n a n c h is n sin e nu tie niciodat cine e, nu are

cum s t i e . i t o t c e tie despre sine este fals; triete cu


o f a l s i d e n t i t a t e . C r e d e c este reprezentat de numele
i b a n ii, i p u t e r e a , i p r e s t i g i u l su, dar toate astea sunt

p r o s t ii - u n o m n u e s t e n i m i c d i n aceste lucruri Omul este

ce v a d i v i n , c e v a c e e x is t d i n a i n t e de natere i care va exis

ta i d u p m o a r t e . . . d a r e l n u v a f i con tien t de asta.


Omul t r e b u i e s d e v in lip s it de duritate, vulnerabil,
deschis. T r e b u i e s d e v in a p r o a p e a sem en ea unui burete,
astfel c a s o a r e l e i ploaia i v n tu l s poat intra, s fie in
vitate, a c c e p t a t e , b in e v e n it e , a s t f e l ca existen a s l poat
ptrunde. i t r e b u i e s i p e r m i i e x is te n e i s ajung la
nucleul fiin e i tale, p e n t r u c n u m a i aa - dac existena
ptrunde a d n c n fiina ta - d e v ii c o n tie n t de p rofu n zi
mile tale. D a c e a ajunge la nucleul t u , v e i d even i contient
de centrul tu. Asta nseamn c u n o a t e r e d e sin e .
Dar t r e b u i e s n v e i cum s f i i l ip s it d e duritate, cum s
lai d e o p a r t e o r i c e s c u t , c u m s d e s c h i z i uile i ferestrele,
cum s nu t e m a i a g i d e fric - c u m s te n d rgosteti
de copaci, i d e m u n i , i d e r u r i , i d e o a m e n i... p en tru c
iubirea este cheia c a r e i d e s c u i e u i l e . T e d e s c h izi n faa
cuiva doar atunci c n d e t i n d r g o s t i t , p e n tru c atunci
nu ii mai este fric. i p o i p e r m i t e c e lu ila lt s aju n g la
dne, te poi ncrede n eJ. t i i c c e l l a l t nu te va rni.

n ziua n care cin eva s e n c r e d e n n tre a g a ex is te n


ziua n care tie c .N u m v a r n i p e n tr u c s u n t p a rte
ain ea ------------------------ - * -
cum p o a te n t r e g u l s r n e a s c p a r t e a ? P e n f m
c du rerea m ea va fi d u rerea n tre g u lu i, n e fe ric ire a mea
va f i n efericirea lui... Cnd eti n efericit, o parte a existen
ei este nefericit. Cnd plngi, e x is te n a p l n ge pentru c
lacrim ile tale sunt la crim ile n tregu lu i. T o i och ii sunt ochii
existen ei, i toa te m in ile su n t m in ile existen ei. Atunci
cnd och ii ti su n t p lin i d e la crim i in im a ta e plin de du
rere. ex is te n a este p lin d e d u re re i d e lacrim i. Cum ar
p u tea n tr e g u l s r n ea sc p a rtea ? Este im p osib il! Este
o team inu til.

N u te n v d ec t s re n u n i la fric. Aceasta este abso


lu t in u til i te s c h ilo d ete, te p a ralizeaz. Este o otrav
lent, ca re o m o a r o a m e n ii. i d istru ge. A cetia triesc i
totu i nu triesc, ci d o a r m or. M o r de-a lu ngu l unei lungi
p e rio a d e d e tim p . a p te z e c i d e ani, o p tz e c i de ani, ncet,
n cet, p a rte cu p arte. Ei nu se sin u cid dintr-odat, prin
urm are, n im e n i v o rb e te d esp re asta ca despre un suicid -
d a r este un suicid.
D in c te a m o b s e rv a t e u . 99 % d in tr e o a m e n i se sinucid.
F oa rte ra r n t ln e ti o p e r s o a n c a r e s tr ia s c cu adev
rat. A c e a p e rs o a n t r e b u i e s f i e s u f ic ie n t d e curajoas
p e n tru a se d e s c h id e fa d e t o t f e lu l d e e x p e rie n e , pentru
a se d e s c h id e n e c o n d iio n a t.

Frica d e in tim ita te

D e c e r e s im t fr ic a t u n c i c n d cin e v a s e a p rop ie de mine?


S fie d o a r o lip s d e n c r e d e r e ?

n c re d e re a es te p o sib il d o a r dac, n ain te de toate, crezi n


t in e n s u i. L u c ru l fu n d a m e n ta l treb u ie s se ntmple
r 139
in u ne nsui in p n m u l rnd- Daca crea intl
crezi in tine, te poi in-
. . ncrede in existen. Dar dac nu crezi
in tine, atunci nici ncrederea n cellalt nu e posibil.
i toat lu m ea sim te team, mai mult sau mai puia
De aceea o a m e n ii nu le perm it celorlali s se apropie:
de aceea o a m en ii evit iubirea. Uneori, chiar n numele iu
birii, ei de fa p t evit iubirea. Oam enii i in la distan pe
ceilali - i accept p e ceilali doar pn n momentul n care

apare frica.
Ce este frica? Frica ap are atunci cnd simi c cellalt ar
putea vedea g o lu l din tin e dac se apropie prea mult. Ea nu
are nimic de-a f a c e cu cel la lt - nu ai fo s t niciodat capabil
s i accepi v i d u l interior, d e aici teama. Ai creat o supra
fa foarte f r u m o s d e co ra t . A i un chip fr u m o s i un zm

bet plcut i v o r b e t i b in e i eti articu lat i cni i ai un


corp frumos i o p erson a lita te charism atic. Dar toate aces
tea sunt doar la s u p r a fa . n s p a te le lo r e s te vidul pur.
Te temi c dac c in e v a s e a p r o p ie de tine. va fi capabil s
vad dincolo de m a s c a t a . d in c o lo d e z m b etu l tu , dincolo
de cuvintele tale. T e s p e r i e lu cru l acesta. tii c nu mai exis
t nimic altceva, c e t i d o a r o s u p ra fa - d e aici vin e
teama -, c nu ai nici o p ro fu n z im e .
Nu c nu p o i a vea p r o f u n z i m e - o p o i avea, d a r n u ai
fcut primul p as. P r im u l p a s e s te s a c c e p i c u b u c u r ie
acest vid interior i s p t r u n z i n el. N u e v ita v id u l in te
rior. Dac l evii, nu le v e i p e r m i t e o a m e n ilo r s s e a p r o p ie
de tine. Dac te bu cu ri d e g o lu l in te rio r, v e i f i c o m p le t
deschis i vei invita o a m e n ii s se a p ro p ie d e t in e i s p ri
veasc n a lta ru l tu in terior. P e n tru c a t u n c i c n d este
acceptat, vidul are o anum e calitate, d a r c n d e s t e refuzat

are o calitate diferit.


D iferen a este n m in tea ta . D a c l r e fu z i, s e a m n cu
m oartea; dac l a c c e p i a c e la i lu c r u d e v in e s u r s a vieii.
Doar prin m e d ita ie v e i d e v e n i c a p a b il s le p e rm ii celor
lali s se ap rop ie d e tin e . D o a r p rin m e d ita ie , a tu n c i cnd
ncepi s s im i v id u l in te r io r c a p e o b u c u r ie , ca p e o cele
brare, c a pe u n c n t e c , a t u n c i c n d v id u l in te r io r n u te mai
sperie, c n d v i d u l t u d e v i n e a lin a r e , a d p o s t, refugiu ,
o d ih n - i o ri d e c t e o r i e t i o b o s it , te a d n c e t i n vidul
t u in te rio r, d is p a r i n e l - , c n d n c e p i s iu b e ti go lu l din
tin e i b u c u r ia c a r e r s a r e d in el. a tu n c i m ii d e n u feri vor
n flo r i n v id u l a c e la . Ei v o r p lu t i p e la c u l a c e lu i vid.
D a r te t e m i a t t d e t a r e s fii g o l, n c t n u p riv eti n el.
Faci toate e f o r t u r ile n e c e s a r e p e n t r u a-1 e v ita . A sc u li ra
dioul. m e r g i la film . t e u i i la te le v iz o r, c ite ti ziaru l, citeti
p o v e t i c u d e te c t iv i - fa c i c e v a , o rice , c a r e s te a ju te s evii
go lu l tu in te rio r . C n d v e i f i o b o s it, v e i a d o rm i i vei visa.
d a r nu te v e i c o n f r u n t a n ic io d a t c u el. N u l ii niciodat
a p r o a p e d e tin e , n u l m b r i e z i. A c e s t a e ste m otivul.
n treb i; .D e c e r e s im t fr ic a tu n c i c n d cin ev a se apropie
d e m in e?" T o a t l u m e a s e t e m e c n d c in e v a se apropie,
d a r p u in i s u n t c e i c o n t i e n i d e a s ta . O a m e n ii permit
a p ro p ierea d o a r n m o d c o n d i io n a t - fe m e ia e ste nevasta
ta. p rin u rm are. i p e r m i i s d o a r m c u tin e n pat, s fie
cu tin e noaptea. Dar. c h ia r i a a . m e n ii u n p erete invizibil
n tre tin e i so ia ta. P e r e te le e s t e in v iz ib il, d a r este acolo.
Dac v re i s l v e z i s l observi. l p o i g si - u n perete trans
p a re n t un p erete d e sticl, dar e s te acolo. Rmi izolat soia
ta rm n e i ea izolat. In tim it ile voastre nu se ntlnesc
n ic io d a t . T u ai , ui
. u a i b r e t e l e tale. ea le

ci m car in iubire n u i permii celuilalt sa * aptopie


de tin e. n u i p e r m ii s te ptrund . i ine minte, dac
permii c e lu ila lt s ptrund n tine. vei simi o mare beati
tudine. C n d c o r p u r ile a d o i iu b ii p trund unul n cellalt
are io c un o r g a s m fizic , cnd d o u m in i ptrund una in
cealalt, a re lo c u n o rg a s m p s ih o lo g ic iar cnd dou suflete
ptrund u n u l in c e l la lt, a r e lo c un o rgasm spiritual.
Poate c n ici m c a r n u a i a u z it de u ltim ele dou. Chiar
i prim ul tip d e o r g a s m e s t e o ra rita te. P u in i sunt cei care
au orgasm fiz ic cu a d e v r a t, o a m e n ii au u ita t complet deeL
Ei cred c e ja c u la r e a e s t e o rg a s m . M u li b rb ai consider
c au o rgasm - i p e n t r u c fe m e ile n u eja cu le az, cel puin
nu vizibil, 80% d in tr e fe m e i c r e d c e le n u a u orgasm . Dar
ejacularea n u n s e a m n o r g a s m . E s te d o a r o e lib e ra re loca
l, o elib era re s e x u a l - n u e s t e o r g a s m . O e lib e ra re este
un fen om en n e g a t iv - p u r i s im p lu p ie r z i e n e r g i e - o r g a s
mul este ceva d ife r it. E s te u n d a n s a l e n e rg iilo r, n u o e lib e
rare. Este o s t a r e e n e r g e t ic e x t a t ic . E n e r g ia d e v in e un
flux. i e r s p n d it n t o t c o r p u l; n u e s t e s e x u a l , e ste
fizic. Fiecare c e lu l i f i e c a r e f ib r a c o r p u lu i t u p u ls e a z
de o bucurie n o u . E s te o r e n tin e r ir e ... i o im e n s p ace
i urmeaz.

Dar oamenii n u c u n o s c n ic i m c a r orgasm u l fizic, a a c


ce s mai vorbim d e s p r e ce i p s ih o lo g ic ? C nd p e r m ii cu iv a
s se apropie foarte m u lt d e t in e - unui p r ie te n , u n u i iu b it,
unui tat. unui fiu, nu c o n t e a z re la ia d in t r e v o i - , c n d
permii cuiva s fie att d e a p ro a p e n c t m in ile voastre
w p sa se s u p ra p u n . a lu n o c e v a s e n t m p l dincolo d e
c a lita t e , d a r c n d e s t e r e fu z a t
acceptat, vid u l are o anum e
are o calitate diferit.
D iferen a este n m in te a ta . D a c l r e f u z i, s e a m n cu
m oartea; dac l accepi, a c e la i lu c r u d e v i n e s u r s a vie ii.
D oar prin m e d ita ie v e i d e v e n i c a p a b il s le p e r m ii celor
lali s se a p r o p ie d e t in e . D o a r p r in m e d it a ie , a tu n c i cnd
n cep i s s im i v id u l in t e r io r c a p e o b u c u r ie , c a p e o ce le
brare, c a p e u n c n t e c , a t u n c i c n d v id u l in te r io r n u te m ai
s p e r ie , c n d v i d u l t u d e v i n e a lin a r e , a d p o s t , re fu g iu ,
o d ih n - i o r i d e c t e o r i e t i o b o s it , te a d n c e t i n vid ul
t u in te rio r , d is p a r i n e l - , c n d n c e p i s iu b e ti g o lu l din
t in e i b u c u r ia c a r e r s a r e d in el, a t u n c i m ii d e n u fe ri vor
n flo r i n v id u l a c e la . Ei v o r p lu t i p e la c u l a c e lu i vid.
D a r te t e m i a t t d e t a r e s fii g o l, n c t n u p riv e ti n el.
F aci t o a t e e f o r t u r i l e n e c e s a r e p e n t r u a-1 e v ita . A sc u li ra
d io u l, m e r g i la film , t e u i i la t e le v iz o r , c it e t i ziaru l, citeti
p o v e t i c u d e t e c t iv i - f a c i c e v a , o ric e , c a r e s te a ju te s evii
g o lu l t u in te r io r . C n d v e i fi o b o s it , v e i a d o r m i i vei visa,
d a r n u t e v e i c o n f r u n t a n ic io d a t c u el. N u l ii niciodat
a p r o a p e d e t in e , n u l m b r i e z i. A c e s t a e s te m o tivu l.
n tr e b i: .D e c e r e s im t f r ic a t u n c i c n d c in e v a se apropie
d e m in e ? " T o a t lu m e a s e t e m e c n d c in e v a se apropie,
d a r p u i n i s u n t c e i c o n t i e n i d e a s t a . O a m e n ii perm it
a p ro p ie re a d o a r n m o d c o n d i io n a t - fe m e ia e ste nevasta
t a p rin u r m a r e . i p e r m i i s d o a r m c u tin e n pat. s fie
cu tin e n o a p te a . D ar. c h i a r i a a . m e n ii u n p e re te invizibil
n tr e tin e i s o ia ta . P e r e t e le e s t e in v iz ib il, d a r e ste acolo.
Dac v re i s l vezi, s l o b s e r v i, l p o i g s i - u n p erete trans
parent. un p e re te d e s tic l , d a r e s t e a co lo . R m i izolat, soia
ta r m n e i ea izola t . I n t im it ile v o a s t r e n u se ntlnesc
141
n i c i o d a t Tu ai se c re te le tale ea le ai# ~ ---------
cu a d e v r a t d e s c h i i i d is p lbili
N i c i m c a r in i u b i r e n u p e r m , (|

de tin e, n u 11 p e r m ii s te p trund . i ine minte, dac


p erm ii c e lu ila lt s p tr u n d n tine. vei simi o mare beati
tudine. C n d c o r p u r ile a doi iu b ii p trun d unul in cellalt
are lo c un o rg a sm fiz ic , c n d d o u m in i ptrund una n
cealalt, a re Ioc u n o r g a s m p sih o log ic, ia rc n d dou suflete
p tru n d u n u l n c e l la lt, a re lo c u n orgasm spiritual.
Po ate c n ici m c a r n u a i a u z it d e u ltim ele dou. Chiar
i p rim ul tip d e o r g a s m e s t e o ra rita te. P u in i su n t cei care
au orgasm fiz ic c u a d e v r a t, o a m e n ii a u u ita t com plet de eL
Ei cred c e ja cu la r ea e s t e o rg a s m . M u li b rb ai consider
c au o rg a sm - i p e n t r u c fe m e ile n u e ja cu le az, cel puin
nu vizibil, 80% d in t r e fe m e i c r e d c e le n u a u orgasm . Dar
ejacularea n u n s e a m n o r g a s m . E s te d o a r o eliberare loca
l, o e lib e ra re s e x u a l - n u e s t e o r g a s m . O e lib e ra re este
un fen o m en n e g a t iv - p u r i s im p lu p ie r z i e n e r g ie - , o rg as
mul este ce va d ife r it. E s te u n d a n s a l e n e rg iilo r, n u o e lib e
rare. Este o s t a r e e n e r g e t i c e x ta tic . E n e r g ia d e v in e un
flux. i e r s p n d it n t o t c o r p u l; n u e s t e s e x u a l , e ste
fizic. Fiecare c e lu l i fie c a r e fib r a c o r p u lu i t u p u ls e a z
de o bucu rie n o u . E s te o r e n tin e r ir e ... i o im e n s p ace
urmeaz.

Dar oam en ii n u c u n o s c n ic i m c a r o r g a s m u l fizic, aa c


ce s mai vorbim d e s p r e c e l p s ih o lo g ic ? C n d p e rm ii cuiva
s se apropie fo a r te m u lt d e t i n e - u n u i p rieten , unui iubit,
unui tat, unui fiu . n u c o n t e a z r e la i a d in tr e v o i -, cnd
permii cuiva s f ie a t t d e a p r o a p e n c t m in ile voastre
ncep s se suprapun, a t u n c i c e v a s e n t m p l d in co lo d e
o rg a sm u l fizic. O rg a s m u l f iz ic e fr u m o s , d a r n u s e co m p ar
c u cel p sih o log ic. n d a t c e 1-a i c u n o s c u t p e c e l p sih o log ic,
ce l fiz ic i p ierd e d in a tr a c tiv ita t e . El e d o a r u n s u b s titu t.
D a r n ici m c a r o r g a s m u l p s ih o lo g ic n u s e p o a te co m p a
ra c u cel sp iritu a l, c e l n c a r e d o u s u f le t e - i p rin suflete"
n e le g d o u v id u ri, d o u z e r o u r i - s e s u p r a p u n . in e m inte,
d o u c o rp u r i s e p o t d o a r a tin g e ; n u s e p o t s u p r a p u n e pen
tr u c s u n t fiz ic e . C u m p o t o c u p a d o u c o r p u r i a celai
s p a iu ? E ste im p o s ib il. C e l m u lt v p u t e i a tin g e . D o u cor
p u ri n u p o t d e c t s s e a tin g ; c h ia r i n iu b ir e a sexual,
c o r p u r ile n u p o t f a c e a ltc e v a d e c t s s e a tin g . P en etra
re a e fo a r te s u p e r f ic ia l , n u e m a i m u lt d e c t o atingere,
fiin d c d o u o b ie c t e f iz ic e n u p o t e x is t a n a c e la i loc.
D a c s t a u aici, p e s c a u n u l a c e s ta , a tu n c i n im e n i altcin eva
n u p o a te s t a n a c e la i lo c c u m in e . D a c o p ia tr st ntr-un
lo c a n u m e , n u p o i p u n e u n a lt lu c r u n a c e la i loc. Spaiul
e s te o c u p a t.
O b ie c t e le f iz ic e o c u p s p a iu , p r in u r m a r e d o u obiecte
f iz ic e p o t d o a r s s e a t in g - a s t a fa c e p a r te d in suferin a
i u b i r ii D a c n u c u n o t i d e c t iu b ir e a fizic , v e i fi to t tim pul
n e fe r ic it, p e n t r u c n u v e i p u t e a d e c t s a t i n g i ia r dorina
p r o f u n d e s t e d e a te c o n to p i. D o u c o rp u r i fiz ic e n u pot
d e v e n i u n u l s in g u r . E ste im p o s ib iL
O c o m u n iu n e m a i r e u it a r e lo c n tr e d o u psihicuri.
A c e s t e a s e p o t a p r o p ia . D a r c h ia r i aa , d o u gn d u ri nu
p o t ocu p a a c e la i s p a iu , p e n t r u c g n d u r ile s u n t lucruri
subtile. Ele s e p o t a t in g e m u lt m a i b in e, s e p o t n tree se mai
b in e d e c t d o u c o r p u r i... c o r p u r ile s u n t fo a r te solide,
g n d u rile su n t f o a r t e lic h id e . C n d c o rp u r ile a doi iubii se
ntlnesc, e ca i c u m d o u p ie tr e s -a r a ltu ra; c n d dou
~~ * M u _________________________
p s i h i c u r i s e ntlnesc, este ca i cum apa i uleiul s-ar ames-

u C1 ')<i' Pstx> 0 ' n tlnire m ai profund, dar tot exist o d i


v iz a i e s u b t i l . D o u gnduri nu pot ocupa acelai spaiu.
C n d a i u n g n d n m in te , n u poi avea i altul n acelai
t im p - p r im u l g n d tr e b u ie s plece, doar atunci vei f i ca
p a b il s a c o r z i a t e n ie a ltu i gn d. Doar u n singur gnd poate
e x is t a n m i n t e a t a n tr - u n m o m e n t d a t i ntr-un spaiu
d a t. P r in u r m a r e , c h i a r i p rie te n ie i, prieteniei psihologice,
i s c a p c e v a , i lip s e t e c e v a . E ste m ai b u n d e c t prima,

d a r n ic i n u s e c o m p a r c u a tre ia .
P e n e t r a r e a s p ir i t u a l e s t e s in g u r a p o sib ilita te ca dou
fiin e s d e v i n e u n a s in g u r - p e n tr u c s u fle tu l nseam
n v id , g o l. D o u v id u r i p o t f i m p r e u n . i n u d o a r dou.
to t v id u l lu m ii p o a t e e x is t a s im u lt a n n a ce la i sp aiu , n

a ce la i tim p , n u e s t e n ic i o p r o b le m - p e n tr u c v id u l nu
este n ici p a lp a b il p r e c u m o b ie c te le , n ic i lich id p re cu m apa.
V id u l e p u r i s i m p lu g o l. P o i a d u c e la o la lt u n n u m r

in fin it d e v id u r i.
C n d v e i n c e p e s i s i m i v id u l - c u b u c u rie , in e
m inte - , a b ia a t u n c i v e i f i c a p a b il s le p e r m ii o a m e n ilo r
s se a p r o p ie d e t in e . N u n u m a i c le v e i p e r m ite lor. d ar
i tu v e i fi in v it a t i b in e v e n i t - c c i p e n t r u ca c in e v a s
poat v e n i s p r e tin e . a c e a p e r s o a n t r e b u ie n e a p ra t s i
perm it la r n d u l e i s te a p r o p ii d e ea. N u e x is t a lt m od.
Dac v re i s v ii n m in e , t r e b u ie s m la i s v in n tine.
Nu e xist a lt m o d .

ine m in te - c n d c e v a e s t e f o a r t e n fr ic o to r , exact
atunci n u t r e b u ie s fu g i, a t u n c i e m o m e n t u l s te afli aici.
Cnd ceva n fr ic o to r s e n t m p l , a tu n c i cev a s e ntm pl.
Momentul e ste in te n s i t r e b u ie s fii a ic i trebuie s-l trieti.
orgasmul fiz ic Orgasmul fiz ic e fr u m o s , d a r n u s e c o m p a r
cu cel psihologic. ndat ce l-a i c u n o s c u t p e c e l p s ih o lo g ic,
cel fizic i pierde din a t r a c tiv ita t e . El e d o a r u n s u b s titu t.
Dar n ici m c a r o r g a s m u l p s ih o lo g ic n u s e p o a t e c o m p a
ra cu cel sp iritu a l, c e l n c a r e d o u s u f l e t e - i p r in su flete"
neleg d o u vid u ri, d o u z e r o u r i - s e s u p r a p u n . in e m inte,
d o u c o r p u r i s e p o t d o a r a tin g e ; n u s e p o t s u p r a p u n e p en
tru c s u n t fiz ic e . C u m p o t o c u p a d o u c o r p u r i a ce la i
s p a iu ? E ste im p o s ib il. C e l m u lt v p u t e i a tin g e . D o u cor
p u ri n u p o t d e c t s s e a tin g ; c h ia r i n iu b ir e a sex u a l,
c o rp u r ile n u p o t fa c e a ltc e v a d e c t s s e a tin g . P e n e tra
re a e fo a r te s u p e r f ic ia l , n u e m a i m u lt d e c t o a tin gere,
fiin d c d o u o b ie c t e f i z i c e n u p o t e x is t a n a c e la i loc.
D a c s t a u aici, p e s c a u n u l a c e s t a , a t u n c i n im e n i a ltcin ev a
n u p o a te s t a n a c e la i lo c c u m in e . D a c o p ia tr s t n tr-un
lo c a n u m e , n u p o i p u n e u n a lt lu c r u n a c e la i loc. S p aiul
e s te o c u p a t.
O b ie c t e le f iz ic e o c u p s p a iu , p r in u r m a r e d o u obiecte
fiz ic e p o t d o a r s s e a tin g - a s t a fa c e p a r te d in su ferin a
iu b irii. D a c n u c u n o t i d e c t iu b ir e a fizic , v e i fi to t tim pul
n e fe r ic it, p e n t r u c n u v e i p u t e a d e c t s a tin g i, ia r dorina
p r o f u n d e s t e d e a te c o n to p i. D o u c o r p u r i fiz ic e n u pot
d e v e n i u n u l s in g u r . E s te im p o s ib il.
O c o m u n iu n e m a i r e u it a r e lo c n tr e d o u psihicuri.
A cestea s e p o t a p r o p ia . D a r c h ia r i a a , d o u g n d u ri nu
p ot ocu pa a c e la i s p a iu , p e n t r u c g n d u r ile s u n t lucruri
subtile. Ele s e p o t a tin g e m u lt m a i b in e, s e p o t n tre e se mai
b in e d ec t d o u c o r p u r i... c o r p u r ile s u n t fo a r te solide,
gn du rile sunt f o a r te lic h id e . C n d c o r p u r ile a doi iu b ii se
ntlnesc, e ca i cu m d o u p ie tr e s -a r a l tu ra ; c n d dou
__ _____ frig_________ __________

^ TlJn Se G in esc, este ca i cum apa i uleiul s-ar am es


teca. a, e s te o n t ln ire m ai profund, dar to t e x ist o d i
v iz a re s u b til . D o u gnduri nu pot ocup a acelai spaiu.
C n d ai u n g n d n m inte, nu poi avea i altu l n acelai
tim p - p r im u l g n d treb u ie s plece, doar atu nci vei fi ca
pabil s a co rz i a te n ie altu i gnd. D oar un singur gnd poate
exista n m in te a ta n tr-u n m o m en t dat i n tr-u n sp aiu
dat. P rin u rm a re , c h ia r i prieteniei, prieteniei psihologice,
i sca p ce v a , i lip s e te ceva. Este m ai bu n dect prima,
dar n ici n u s e c o m p a r cu a treia.
P e n e tra re a s p ir itu a l e s te sin g u ra p o sibilitate ca dou
fiin e s d e v in e u n a s in g u r - p e n tru c su fle tu l n seam
n vid, go i. D o u v id u r i p o t fi m p re u n . i n u do ar dou.
tot v id u l lu m ii p o a t e e x is ta s im u lta n n a celai spaiu, n
acelai tim p , n u e s t e n ic i o p ro b le m - p e n tru c vid u l nu
este n ici p a lp a b il p r e c u m o b ie c te le , n ici lich id p re cu m apa.
Vidul e p u r i s im p lu g o l. P o i a d u c e la o la lt u n n u m r

infinit de v id u ri.
C n d v e i n c e p e s i s im i v id u l - c u b u cu rie , in e
minte -, a b ia a tu n c i v e i f i c a p a b il s le p e r m ii o a m e n ilo r
s se a p ro p ie d e tin e . N u n u m a i c le v e i p e rm ite lor, d a r
i tu vei fi in v it a t i b in e v e n it - c c i p e n t r u c a cin e v a s
poat ven i s p r e tin e , a c e a p e r s o a n tr e b u ie n e a p ra t s i
permit la r n d u l ei s te a p r o p ii d e ea. N u e x is t a lt m od.
Dac vrei s v ii n m in e , t r e b u ie s m la i s v in n tine.
Nu exist a lt m o d .

ine m in te - c n d c e v a e s t e f o a r t e n fr ic o to r , exact
atunci nu tre b u ie s fu g i, a t u n c i e m o m e n t u l s te afli aici.
Cnd ceva n fr ic o to r s e n t m p l , a tu n c i cev a s e ntm pl.
Momentul este in te n s i tr e b u ie s fii aici, trebuie s-l trieti.
r -------------------
ntrebi de ce i este fric atunci cnd c in e v a se apropie
de tine, iar asta dovedete c ai ajuns l a o a n u m it ne
legere. Devii puin contient de v id u l d in tin e . A c u m las
aceast stare de con tien tiza re s s e d e z v o lte ; p erm ite
contientizrii s devin o e x p e r ie n m in u n a t . P tru n d e
n acest vid i curnd v e i f i s u r p r in s s d e s c o p e ri c acest
vid este de fa p t m editaia, acest v id e s te c e e a ce e u n u m esc
divinitatea, du m nezeirea. i a p o i v e i d e v e n i u n te m p lu -
deschis fiecru i strin care d o r e te s in tr e .

Frica de tin e nsui

D a c p riv e s c la p r o p r i a m e a s i t u a i e , o b s e r v c m i e ste
a t t de fr ic d e c e ila li o a m e n i , n c t i d e e a d e a le p e r m ite
s se a p r o p ie n ici m c a r n u s e i v e t e ! C e e s t e a c e a s t fr ic
de c e ila li?

Dac i este fric de t in e n s u i, a tu n c i i e ste fric i de


ceilali. D ac te iu b eti pe t in e n s u i, i iu b e ti i p e ceilali.
Dac te urti, i urti i p e c e ila li. I n r e la ia c u ceilali, eti
d oar tu - oglin d it. C el la lt n u e s te a ltc e v a d e c t o oglind.
Aadar, orice se n t m p l n re la ie , s tii c s-a m a i n tm
plat cndva, n tin e - p en tru c r e la ia n u p o a te d ect s
a m p lif ice ceea ce se a fl deja n tine. E a n u p o a te crea; poate
doar arta i m a n ifesta ceea ce e s te d e ja aco lo .
Dac te iubeti pe tin e nsui, i iu beti i pe ceilali. Dac
te te m i de tin e n su i, te te m i i de ceilali. Cnd intri n
con tact cu ceilali, n cep i s i m a n ifesti propria fiin.
- _______ Frica 145
fost co n d iio n a t - n O rient. n O ccident, peste to t,
tln l hindui, m a h o m e d a n i ja in iti -, to i ai fo s t co n -
io n a i s v uri pe vo i niv. A i fost n v a i c a v
iubi pe v o i n iv este ceva ru. Se presupune c ar trebu i
s i iu b eti pe ceilali, nu pe tin e nsui. Asta este o absur
ditate, este im p o s ib il - dac nu te iu b eti pe tin e nsui,
avnd n v e d e re c eti cel m ai ap roap e te tin e nsui, cum
ai putea iubi pe o ricin e a ltcineva? N im e n i nu se iubete pe
sine i totui n cearc s i iubeasc pe ceilali. Iu birea ta
nu este n cazu l acesta d ect ur m ascat, ascuns.
Dac i s p u n s t e iu b e t i n t i pe tin e este p en tru c
numai a tu n c i c n d iu b ir e a s e n t m p l n tine, o p o i rs
pndi i a s u p r a c e lo r la l i. E s te c a i cu m ai aru n ca o piatr
ntr-un lac lin i tit. P ia t r a c a d e , u n d e le apar. a p oi se rspn
desc i se r s p n d e s c p n a t i n g m a lu l cellalt. P rocesu l
continu i c o n tin u , d a r e s t e n e c e s a r c a p ia tra s f i czu t

nti n tine.
Iubirea t r e b u ie s a p a r m a i n t i n r e la ie cu tin e
nsui. Trebuie s te iu b e t i p e t i n e n su i; e s t e o ce rin de

baz-care nu e ste n d e p lin it m a i n ic ie r i n lu m e . D e aceea


lumea este m c in a t d e a s e m e n e a n e f e r ic ir e . T o a t lu m ea
ncearc s iu b e a s c , d a r e s t e i m p o s ib il s iu b e ti p e n tru
c baza nu este aco lo , f u n d a i a l ip s e t e . I u b e t e - t e p e tin e
nsui i te vei vedea b r u s c r e f l e c t a t p e s t e to t.
Eti o fiin u m a n , i t o a t e c e le l a lt e f i i n e u m a n e s u n t
Omenea ie. D ifer d o a r fo r m e le , n u m e le , d a r re a lita te a
aceeai. C ontinu s i r s p n d e t i iu b ire a , t o t m a i
Aparte i mai departe; i a n im a l e l e s u n t ca t in e - fo r m a
^ difer puin m ai m ult. D a r f i i n a ? A p o i c o p a c ii s u n t i

*Semenea *ie- M ergi i m ai d ep a rte, r s p n d e te u n d e le


iu b ir ii- a j u n g i a p o i i la p ie tre , p e n t r u c i ele exist ca

i t in e . E x i s t e n a e s te a c e e a i, e s t e sim ilar.

A c e s t a e ste s in g u r u l m od: n cep e prin a te iubi pe tine

i la s iu b ire a s s e rspndeasc. N u m ai ridica bariere;


c o n t i n u s r s p n d e ti iu b irea la in fin it.

D ar d a c ra tezi prim u l punct, dac piatra nu a fost arun


cat. a tu n c i p o i s tot atep i i s priveti, dar undele nu
v o r a p re a n icio d a t ... N u p oate n cep e nicieri altundeva;
n u p o a te n c e p e dect n in im a ta. Iu b irea este o und n
in im , o v ib r a ie n inim , o pulsaie, o m prtire a ceea
ce e t i o n e v o ie adnc i in ten s de a-1 atin ge pe cellalt,
d e a m p r i cu c e ila li fiin a ta, b u cu ria ta i muzica ta
in te rio a r . D ar cnd in im a i este a p roa p e moart, nghe
a t , i a i fo s t n v a t s te au to co n d a m n i - i s-a spus c
e ti u r t, c e t i ru, c acesta e un pcat, nu face asta, eti
v in o v a t" - , atunci nu te p o i a ccep ta pe tin e nsui. Cum ai
p u te a a c c e p t a pe o ric in e altcin eva?
E s te n e c e s a r o a c c e p ta re p ro fu n d . O rice i oricine
ai fi, o a c c e p t a r e p r o f u n d este necesar - nu numai accep
ta r e a , ci i n c n t a r e a c e ti. C u vn tu l se cuvine" nu ar
t r e b u i s e x is te . L as -1 d eop arte, i n treaga lume devine
d ife r it . C h ia r n m o m e n t u l acesta, con tin u i s te gndeti:
S -a r c u v e n i s f i u a s t a i a s ta ; a tu n ci v o i putea iubi i
v o i fi iu b it".
Pn i D u m n e z e u l t u nu este dect cel mai mare ju
dector care te p r iv e t e d in c e r i spune: Poart-te frumos!"
A sta te fa c e s te s im i p r o s t. T r e p ta t, n cepe s i fie fric
pentru c te reprim i, ia r d a c r e la io n e z i cu cin eva, reprima
re a p o a te disp rea i t o t u l p o a te ie i la s u p r a fa . i atunci,
c e s e v a n t m p la ? A a c i e s t e fric , fr ic s in tri n
.t a c t cu altceva i r m i ascuns n tine n su i N im eni
nu tie c t e t i d e u r t. n im e n i nu t i e c t e t i de furios.
N i meni n u t ie c t d e p lin d e u r e ti. n im e n i nu i cunoate
gelozia, p o s e s i v i t a t e a . in v id ia . N im e n i nu t ie . Creezi o ar
mur n jurul t u i t r i e t i c u a c e a a r m u r . i pentru a -i
gestiona mai b in e im a g in e a , n u m a i p e r m i i c o n t a c t e . Dac
intri n contact p r o f u n d c u o a lt p e r s o a n , im a g in e a i v a
fi nimicit. Realitatea, n t l n i r e a r e a l o v a f i s u r a - d e a ic i
vine teama.
ntrebi: De ce m tem de ceilali oam eni?" Te tem i pen
tru c te tem i de tine nsui.
Scap de team. Scap de v in a creat n tine. Politicienii,
prinii, preoii, to i creeaz n tin e vin a p en tru c acesta
este singurul m od prin care p o i fi m a n ip u la t i co n tro
lat. Este un m od foarte simplu, d a r fo a rte viclean de a te
manipula. Te-au condam nat pentru c d a c e ti accep tat,
i nu condam nat - dac e ti iubit, a p re c ia t i d a c p este
tot i se spune c eti n regul -, a tu n c i v a fi d ificil s fii

controlat.
Cum s con trolezi o persoan care este a b so lu t n re g u
l? Nici nu se pune problem a. Aa c ei c o n tin u s i s p u
n-preoii, politicienii, prinii - c nu e ti n regu l. Odat
ce au creat sen tim en tu l c nu eti n re g u l , a u devenit
dictatori; a cu m trebuie s i d icteze d is cip lin a : Acesta este
modul n care ar trebui s te c o m p o ri" . P r im a oar creeaz
sentim entul c eti greit; a p o i i o f e r prin cip ii despre
cum s fii.

Accept-te a a c u m e ti, p e n t r u c e s t e singu ru l m o d n


care poi fi. Aa a v r u t n t r e g u l c a t u s fii. A a a m e n it
ntregul s fii. R e la x e a z -te , a c c e p t , fii n c n t a t d e fe lu l n
^148 ________________
care eti - i apoi vin e i transform area. N u v in e prin efort;
vine prin acceptarea a ceea ce e ti o a c c e p ta r e a t t de plin
de iubire profu n d i extaz, n ct n u m a i e x is t n ici o con
diie, contient sau incontient, c u n o s c u t sa u n ecu nos
cut. A cceptare n econ d iion at - i b r u s c v e i v e d e a c nu
i va m ai fi team de oam eni. D im p o tr iv , te v e i bucura
de ei. O am enii sunt frum oi. S u n t to i m a n ife s t ri ale dum-
nezeirii. i iubeti, i, dac i iu b e ti, s c o i la iv e a l dum ne
zeirea din ei.

Cnd iu beti o p e r s o a n , d u m n e z e i r e a a c e l e i persoane


iese la suprafa. S e n t m p l - p e n t r u c a tu n c i cnd ci
neva te iubete, c u m p o i s i a r i u r e n i a ? P u r i simplu,
fru m u seea ta iese la s u p r a f a . U o r , u o r , c h i p u l urt dis
pare. Iu b irea este a lc h im ic . D a c t e i u b e t i p e tin e nsui,

partea urt d in tin e d is p a r e , e s t e a b s o r b i t , transform at.


Energia a celei fo r m e e s t e e lib e r a t .
T o tu l p o a rt e n e r g ie . F u r i a t a a r e m u l t en ergie n ea,
iar frica ta are n e a m u lt e n e r g i e , s c h i l o d i t i sufocat.
D ac fric a dispare, f o r m a s e p r b u e t e , i e n e rg ia este eli
berat. Furia d ispare - i m a i m u l t e n e r g i e e s t e eliberat.
G elo zia d isp a re - n c i m a i m u l t e n e r g i e . .Pcatele" dis
par. N u se p u n e p ro b le m a s le s c h i m b i : tre b u ie s i iu
b eti fiin a , i ele se sch im b d e la s in e . S ch im b a re a este o
con secin ; a t ta e n e rg ie m in u n a t e s te e lib e ra t, nct
n cep i e fe c tiv s p lu teti din ce n ce m a i s u s. i cresc aripi
Iu b ete-te p e tin e nsui. A ceasta ar tr e b u i s fie porun
c a fu n d a m en ta l . Iu b ete-te pe tin e nsui. Toate celelalte

v o r v e n i, d ar aceasta este tem elia.


Ceala'ta latur a iubirii
Frica es te cea la lt latur a Iubirii. D ac e ti n d r g o s-
tit, f r ic a dispare. Dac nu eti n d rgostit, frica ap a re -
o f r ic te r ib il . D oar cei care iubesc sunt fr de team ;
n u m a i n t r - u n m o m en t de iubire profund, team a dispare,
n tr - u n m o m e n t d e iubire profund, existen a d evin e un
c m in - n u e t i u n s tr in , nu eti unul din afar, eti accep
tat. C h ia r d a c d o a r o s in g u r f iin te accept, ceva n
a d n c u l t u s e d e s c h id e - u n fe n o m en asem enea unei n
floriri a r e lo c n f i i n a ta l u n t r ic . E ti acceptat de cineva,
e ti p r e u it ; n u m a i e t i li p s i t d e im p o rta n . A i o

s e m n ifica ie , u n s e n s .
D ac n v i a a t a n u e x is t iu b ir e , a tu n c i i se va face fric.
i apoi fric a v a a p r e a p e s t e to t, p e n t r u c peste tot v o r fi

dum ani, n u v o r f i p r ie t e n i, ia r n t r e a g a ex is te n i va
prea s tr in ; p a r i a f i u n a c c id e n t , n u a i r d c in i, nu ai
cas. C h ia r i o s i n g u r f i i n u m a n i p o a t e o fe r i un sen

timent de a c a s a t u n c i c n d t e iu b e te , c e s m a i sp u n em
ins desp re a f i n t r - o r e l a i e d e iu b ir e c u n t r e g u l, cu to ta

litatea e x is te n e i?
Aadar, fr ic a e s t e a b s e n a iu b ir ii. I a r d a c fric a este o
problem p e n tr u t i n e , a s t a a r a t c te u ii n d ire c ia g r e
it. Iubirea ar t r e b u i s f i e p r o b le m a , nu frica. D ac frica
este problem a n s e a m n c a r tr e b u i s c a u i iu b irea ,
bac frica este p r o b le m a , p r o b le m a e s te d e fa p t aceea c
ar trebui s fii m ai iu b ito r , a s t f e l c a i a ltc in e v a s p o a t fi
iubitor cu tine. A r treb u i s fii m a i d e s c h is s p re iu b ire.

Dat tocmai acesta e s t e n e c a z u l; c n d i e fric, eti n -


ncepi s resim i a t ta fric, n c t n c e te z i s te m a i
F -----------
' ndrepi spre o fiin uman. i d o re ti s fii singur. Ori de
cte ori cineva este lng tin e te s im i n e r v o s , p en tru c
ceilali i par dumani. i dac eti o b s e d a t d e fric , te nvri
ntr-un cerc vicios. A bsena iu b irii g e n e r e a z f r ic in tine,
i acum. din cauza fric ii te n ch izi. T e t r a n s f o r m i ntr-o
celul ferecat i fr ferestre, p e n t r u c te t e m i c cineva
ar putea intra pe fereastr, iar d u m a n i s u n t p e s te to t. Te
temi s deschizi ua, pen tru c a t u n c i c n d o d e s c h iz i orice
este posibil. Aa c, ch iar i a t u n c i c n d iu b ir e a i b ate
la u, nu ai ncredere.
Un om adnc n r d c in a t n f r ic s e t e m e s se n d r
gosteasc, pentru c u ile in im ii s -a r d e s c h id e i a r in tra
cellalt, iar cellalt e s te d u m a n u l. S a r t r e s p u n e : In fern u l
sunt ceilali".

Cei care iubesc cunosc o alt re a lita te . C e l la lt este raiul


nsui paradisul. Se prea poate ca S a r t r e s f i tr it p rizon ier
ntr-o fric adnc n rd cin at, n a n g o a s i anxietate.
Iar Sartre a deven it fo a rte in flu en t. D e fa p t, Sartre ar tre
bui evitat ca o m aladie periculoas. D a r p la c e oamenilor,
pentru c ceea ce spune este sim ila r c u c e e a ce sim t oam e
nii n viaa de zi cu zi. A cesta este fa rm ecu l lui. Depresia,
tristeea, angoasa, team a - astea sunt tem atich e abordate
de Sartre, tem atiche pe care se bazeaz n treaga micare
existenialist, iar o a m e n ii sim t c acestea sunt proble
m ele lor. Sigur c atu n ci cn d i v o rb e s c despre iubire,
nu i pare c aceasta ar fi p ro b lem a ta; tea m a este pro
blema ta. Dar a vrea s i spun c iu birea este problema
ta, nu teama.
Este precum n situ a ia u rm toare: n cas este ntu
neric, eu vorbesc d espre lum in, i tu spui - Tu vorbeti
r i lid

m tru n a desp re lu m in. A r fi m a i b in e s v o r b e t i d e s p r e n


tu n eric, pen tru c n tu n e ric u l es te p r o b le m a n o a s t r . C a s a
este n tu n ecat. L u m in a n u e s te p r o b le m a n o a str ". D a r t u
n e le g i ce sp u i? D ac n tu n e ric u l e s te p r o b le m a ta. a v o r b i
d esp re n tu n e ric nu aju t. D ac n tu n e r ic u l e s te p r o b l e m a
ta, n im ic n u p o a te fi f c u t p rin a c io n a r e a a s u p ra n t u n e
ricului n m o d d ire c t. N u p o i s l a ru n ci, n u p o i s l s c o i
din cas, nu p o i s-l s tin g i. n t u n e r ic u l e s te o a b s e n .
Nu p o i a c io n a n n ic i u n fe l d ir e c t a s u p ra lui. D a c e s t e
ceva d e f c u t, a tu n c i t r e b u ie s fa c i c e v a cu lu m in a , n u
cu n tu n ericu l.
A c o r d m a i m u lt a t e n i e l u m i n i i - g n d e t e - t e c u m
s o gseti, c u m s o c r e e z i , c u m s a p r i n z i o lu m n a r e n
cas. i b ru sc n u v a m a i f i n t u n e r i c .
ine m inte: iu b ire a e s te p ro b le m a , n u frica . T e u ii n d ir e c
ia greit. i p o i c o n t in u a s te u i i n d i r e c i a g r e i t
multe v ie i d e a c u m n c o lo , i t o t n u v e i f i c a p a b il s r e z o l v i
nimic. A d u -i a m in t e n t o t d e a u n a , a b s e n a n u a r t r e b u i s
fie o p ro b le m - p e n t r u c n u s e p o a t e f a c e n i m i c n c e e a
ce o privete. D o a r p r e z e n a t r e b u ie s f i e o p r o b le m , p e n
tru c n cazu l ei se p o a t e f a c e c e v a i s e p o a t e g s i o s o lu ie .
Dac s im i fric , a t u n c i iu b ir e a e s t e p r o b l e m a . F ii m a i
iubitor. F c iv a p a i s p r e c e l la lt ... p e n t r u c to i se
tem, nu n u m a i tu. A t e p i c a c i n e v a s v i n l a t i n e i s
te iubeasc - p o i a t e p t a o v e n ic ie , p e n t r u c i c e l l a l t

se teme. Ia r o a m e n ii s e t e m d e u n l u c r u - a c e l a c a r p u t e a
fi respini.

Dac v in i b a t l a u a ta, e x i s t p o s i b i l i t a t e a c a t u s
ri respin gi. R e s p i n g e r e a s e v a t r a n s f o r m a n r a n , a a
t i mai b in e n u f a c a s t a . E s te m a i b i n e s r m n s i n g u r .
Este mai bine s f u sin g u r, s n u te n d r e p i sp re cellalt,
pentru c c e l la lt te -a r p u t e a r e s p in g e . n m o m e n tu l n
care te ap ro p ii d e c in e v a i p r e ie i in iia t iv a iu b irii, n acel
m oment ap are p rim a te a m - v o i f i a c c e p t a t s a u n u ? Exist
p o sib ilita te a ca p e r s o a n a c e a la lt s t e re s p in g .
D e aceea, fe m e ile n u fa c p r im u l p as; s u n t m a l tem toare.
A te a p t n to td e a u n a c a b r b a tu l s f a c p r im u l p as - el ar
tre b u i s v in sp re ele. F em eile i r e z e r v n to td e a u n a pen
tr u e le p o s ib ilita te a d e a-1 r e s p in g e s a u d e a-1 a ccep ta pe
ce lla lt, ele n u i d a u n ic io d a t p o s ib ilita te a c e lu ila lt s fac
a sta , p e n tr u c e le se t e m m a i m u lt d e c t b rb a ii. Aa c
m u lte fe m e i n u fa c a ltc e v a d e c t s a te p te o v ia ntreag!
N im e n i n u v in e s b a t la u a lor, p e n tr u c o p erso a n care
se te m e d e v in e , n t r - u n fe l, a t t d e n c h is , n c t i ine pe
o a m e n i la d is ta n . C h ia r i c n d c in e v a se apro pie puin,
p e r s o a n a t e m t o a r e e m ite a s e m e n e a v ib r a ii n ju ru l ei,
n c t c e i c a r e s e a p r o p ie s e n d e p r t e a z im e d iat. Chiar
i n m i c rile lo r p o i s im i fric a .
V o r b e te c u o fe m e ie - d a c s im i n tr -u n fel iubire i
a fe c iu n e p e n t r u ea, i v a p l c e a s i f ii a p ro ap e. i va
p l c e a s te a p r o p ii d e e a i s v o r b ii. D a r p riv ete-i corpul,
c o r p u l a re p r o p r iu l lim b a j. F e m e ia se tra g e u o r n ap oi de
s p a te , f r s i d e a s e a m a , s a u p u r i s im p lu b ate n retra
gere. Te a p r o p ii d e ea, i e a s e n d e p r te a z . i d a c nu este
nici o p o s ib ilita te c a e a s s e t r a g n a p o i, d in ca u za unui
perete, s s p u n e m , e a s e v a s p r ijin i d e a c e l p erete. Prin fap
tul c nu se a p le a c s p re tin e , e a i sp u n e : Pleac". i spune:
Nu te aprop ia d e m in e".
A tu n ci cnd o a m e n ii s t a u a e z a i, a tu n c i c n d oamenii
m erg - privete-i. S u n t o a m e n i c a r e p u r i sim p lu i dau pe
i t a ^ a rt0 , *n d ! f e r e n t c in e s - a r a p r o p ia d e e i, d e v i n te -
n . I a r t e a m a n s e a m n e n e r g ie , la f e l c a i i u b i r e a ,
d o a r c e s t e o e n e r g ie n e g a t iv . U n o m c a r e s i m t e i u b ir e
v a e m a n a o e n e r g i e p o z it iv . C n d t e a p r o p i i d e e l. e s t e
c a i c u m a i f i a t r a s d e u n m a g n e t ; i- a r p l c e a s f i i c u
acea p erso an .

D a c t e a m a e s t e p r o b l e m a t a . a t u n c i g n d e t e - t e la p e r
s o n a l i t a t e a t a , o b s e r v - o . S e p o a t e s f i n c h i s u ile iu b ir ii,
a t t a t o t . D e s c h i d e u ile . B i n e n e l e s c e x i s t p o s i b i li t a t e a
s f ii respin s, d a r de c e t e - a i t e m e ? C e l l a l t p o a t e s p u n e n u ,
a s ta e t o t . E x i s t n p r o p o r i e d e 50% p o s i b i l i t a t e a s i s e
s p u n nu; i d in c a u z a a c e s t u i 50% a l e g i o v i a l i p s i t
de iu b ir e n p ro p o rie d e i o o % ?
P o sib ilita te a e x is t , d a r d e ce s te tem i? Sunt atia
oameni. D ac u n u l i s p u n e nu, nu te sim i rnit, nu o lua ca
pe o ran. P u r i s im p lu n-a f o s t s fie. P u r i simplu,
cealalt p e r s o a n n u a s im it la fel; n u v p o triv ii unul
cu cellalt. S u n te i t ip o lo g ii d ife r ite . N u ie i-a spus nu;
nu o lua p e rso n a l. N u v - a i p o tr iv it , m e r g i m a i departe.
i este bine c a c e a p e r s o a n a spus nu, p en tru c d a c o
persoan cu care n u te p o t r iv e t i spu ne da, v e i a v e a m a ri
probleme. Poate p e m o m e n t n u realizezi, dar c e a la lt p e r
soan te-a scpat d e o m u l im e de p rob lem e! M u lu m e te -i
i mergi m ai departe, p e n t r u c n im e n i nu se p o t r iv e t e c u
oricine. Toi suntem u n ic i, a s t f e l c e d if ic il s g s e t i p e r
soana p o trivit . n tr -o l u m e m a i bu n, c n d v a , n viitor,
oamenii vor a ve a o m ai m a re lib e rta te d e m i c a r e , a s tfe l c
^ vor putea g si fe m e ia p o tr iv it s a u b r b a t u l p o triv it.
^ N u te tem e de greeli, p e n tru c d a c t e t e m i d e gre e li
te vei mica d e lo c i i v e i r a t a n t r e a g a v ia . E m a i
indicat s faci greeli dect s nu fa c i n im ic . E m a i bine s
fii respins dect s rmi doar c u t in e n s u i, te m n d u -te
i nelund nici o iniiativ - p e n t r u c r e s p in g e r e a dezv
luie posibilitatea acceptrii; e s te c e a la lt la tu r a a ccep t rii.
Dac cineva te respinge, a ltc in e v a te v a a c c e p t a . T re b u ie
doar s continui s c a u i p e r s o a n a p o tr iv it . C n d o n t l
neti, un semnal se d e c la n e a z . S u n t e i f c u i u n u l p e n tru
cellalt, v potrivii. Nu c n u v o r f i c o n flic t e s a u m o m e n te
de furie i ceart, nu. D a c iu b ir e a e v ie , v o r f i i co n flicte .
Uneori, vor aprea i m o m e n te d e fu r ie . A s t a n u i arat
dect c iubirea e ste un fe n o m e n v iu . U n e o r i, in te r v in e i
tristeea... pentru c o r iu n d e e x is t fe r ic ire , t r e b u ie s exis
te i tristee.

Numai n tr-u n m a ria j n u e x is t tr is t e e , p e n t r u c nu


exist nici fericire. S o ii se t o le r e a z u n u l p e c e l la lt - este
un aranjament, un fe n o m e n g e s t io n a t. C n d p tr u n z i cu
adevrat n miezul vieii, v a f i p r e z e n t i f u r ia - d a r cnd
iubeti o persoan, i a c c e p i fu r ia . C n d iu b e ti o persoan ,
i accepi i tristeea. U n e o ri v n d e p r t a i d o a r ca s v
apropiai apoi i m ai m u lt. D e fa p t, e s te u n m e c a n is m com
plex n spatele a tot: iu biii s e c e a r t d o a r p e n t r u a se n
drgosti din nou m a i m u lt i m a i m u lt, p e n t r u a p u te a avea
mici luni de m iere iar i iar.
Nu te tem e de iubire. D e u n s in g u r lu c r u tr e b u ie s te
temi: de fric. Tem e-te de fric , d a r n u te tem e de nimic
altceva, pentru c frica schilodete. Este otrvitoare, suici
d a li D-te la o parte din calea ei! F o rice vrei, dar nu te
obinui cu frica, pentru c g en erezi o situ aie negativ.
Pentru mine, iubirea nu este o m are problem pentru
c eu privesc mai departe dect tine. Dac ratezi iubirea.
Vei rat:a i m e d i t a i a , i a s t a e s t e a d e v r a t a m e a p r o b l e m .

P e n t r u t i n e s e p o a t e s n u f i e o p r o b le m , p e n t r u c d a c

t e a m a e s te p r o b le m a , a t u n c i p e n t r u t i n e n ic i i u b i r e a n u

e s t e o p r o b l e m , d e c i, c u m t e - a i p u t e a g n d i la m e d i t a i e ?

Eu v d n t r e g u l c ic lu a l v i e i i i m o d u l n c a r e a c e a s t a s e

m i c . D a c r a t e z i iu b ir e a , n u p o i m e d i t a , p e n t r u c s t a r e a

d e m e d it a ie e s te iu b ir e a c o s m ic . N u p o i o c o l i iu b ir e a .

M u l i a u n c e r c a t , i s u n t m o r i n m n s t i r i . P e s t e t o t n

lu m e . m u l i o a m e n i a u n c e r c a t . D i n c a u z a f r i c i l o r , a u n

cercat s e v it e c o m p le t iu b ir e a i a u n c e r c a t s g s e a s c

o s c u r t t u r d e la f r i c la s t a r e a m e d i t a t i v .

A s t a f a c c l u g r i i d e s e c o le , c r e t i n i i , h i n d u i i i b u d i t i i -

t o i c l u g r ii f a c a s t a . n c e a r c s o c o l e a s c i u b i r e a . R u g

c iu n ile l o r s u n t f a ls e , n u a u v i a . R u g c i u n i l e l o r n u s u n t

a u z ite n ic ie r i, i a r c o s m o s u l n u l e v a r s p u n d e . n c e a r c

s a m g e a s c n t r e g u l c o s m o s .
Nu, tr e b u ie s t r e c i p r in iu b ir e . D e la t e a m m e r g i s p r e

iubire. D e la i u b i r e v e i p i n s t a r e a d e r u g c i u n e a u t e n t i

c, d e m e d i t a i e , i a r d i n m e d i t a i e s e n a t e n e n f r i c a r e a .

Fr iu b ir e e t e a m . n p r e z e n a i u b i r i i a p a r e n e n f r i c a r e a .

i n e n fr ic a r e a u l t i m e x i s t n u m a i n m e d i t a i e , p e n t r u c

atunci n ic i m c a r m o a r t e a n u n a t e f r i c , p r i n u r m a r e , n u
mai e x is t m o a r t e . E t i c o n e c t a t p r o f u n d la e x i s t e n - ,
cum ar p u t e a s e x i s t e f r i c a ?

Te rog, n u f i o b s e d a t d e f r i c . I e i d i n e a i i a c a l e a i u b i r i i .

i nu a te p ta , p e n t r u c n i m e n i n u e s t e i n t e r e s a t d e t i n e ;
dac a te p i, v e i a t e p t a la n e s f r i t .

Din c te a m o b s e r v a t e u . n u p o i o c o l i i u b i r e a ; v e i c o m i t e
o sinucidere n f e l u l a c e s t a . D a r i u b i r e a t e p o a t e o c o l i d a c
nu faci a ltc e v a d e c t s a t e p i . M i c - t e ! I u b i r e a a r t r e b u i
s fie pasional, vie. vital. A b ia a t u n d i a tr a g i p e c e ila li
C n d eti m o r t d n e i p ie r d e t i m p u l c u t in e ? C n d eti
m o r t o am en ii ar vrea s s c a p e d e tin e . M o r t, d e v ii u n fen o
m en plictisitor, d evii o p lic tis e a l . T o t ce a d u c i c u tin e este
m izeria p lic tis e lii a s t f e l c o r ic in e t r e c e p e l n g tin e
v a sim i c este o n e a n s s te f i n t ln it .
Fii iubitor, p lin de v ia , n e n fr ic a t - i m i c - t e . Viaa
are att de m ulte de o fe r it d a c n u i e s t e f r i c . Iar iubirea
i poate o feri m a i m u lte d e c t i p o a t e o f e r i v i a a , p en tru
c iubirea este n u c le u l a c e s te i v ie i. i d i n a c e l n u c le u poi
pi spre cellalt r m .
Sunt trei pai: v ia a , iu b ir e a i l u m i n a . V i a a e x is t deja.
Iubirea trebuie s o d o b n d e ti. O p o i r a t a p e n t r u c nu
i este dat; trebu ie s o c r e e z i. V ia a e s te u n fe n o m e n deja
oferit; eti viu. i c u a sta , e v o lu ia n a t u r a l se sfrete.
Iubirea trebuie s o g s e ti. B in e n e le s c e x is t pericole,
riscuri, dar toate o fa c s fie m a i f r u m o a s . T reb u ie s g
seti iubirea, i d u p c e a i g s it iu b ir e a , d o a r a tu n ci poi
gsi i lum ina. A b ia a t u n c i a p a r e s t a r e a d e m e d ita ie i
rugciune autentic. Li s-a n t m p la t m u lto ra care iubesc -
dar cei care iubesc c u a d e v r a t s u n t rari - li s-a n tm p lat
ca atunci cnd iubesc p r o fu n d s a tin g o s ta r e de medi
taie . Doar stnd unul l n g a ltu l, n tce re , in n d u -i mi
nile. sau stnd n tin i pe plaj, b r u s c au s im it o n evoie de
a tre c e d in co lo .
N u a co rd a prea m ult a te n ie fricii, p e n tru c este peri
cu lo s s p ro ce d e z i aa. Dac i a c o rz i a te n ie , o hrneti, i
v a crete. n to a rce sp atele fricii i m ic-te n direcia iubirii
Gsirea unei ci spre nenfricare-
observaii si meditaii i i

Frica e x i s t d o a r n m e ca n ism u l m inii. Va trebui s nvei


s te s e p a r i d e a cel m e can ism . Ne-am identificat att de
m ult cu a c e l m e c a n i s m , n c t am uitat com plet de distana
care e x i s t n t r e n o i i el. E ste d o a r mintea, iar mintea nu
este a ltce v a d e c t s u m a co n d iio n r ilo r care i-au fost
impuse de c e i l a l i .
n cep e s o b s e r v i p u in . D e e x e m p lu , v e zi u n tra n d a fir
i spui im ed iat: E s t e fru m o s". E xam in eaz-1, observ-1: ale
cui cuvinte le r e p e i ? A fir m a ia c a c e a s t flo a re e ste fru
moas re flect cu a d e v r a t e x p e r ie n a ta d e a cu m . de aici,
din acest m o m e n t? R e fle c t e a e x p e r ie n a ta din acest
moment sau n u fa c i d e c t s r e p e i c u v in te le altora, cuvin
te pe care le-ai a u z it n c o p il r ie s a u p e c a r e le-ai citit ntr-o
carte? Un p ro feso r, u n p r in te , u n p rie te n ... am intete-i
numai, i vei fi s u r p r in s s v e z i c e descoperi. Dac sondezi
01 Profunzime, vei p u te a s a fli - .Da, o persoan a n u m e
a spus pentru prima dat: Uite, ce flo a r e frum oas!"
Apoi asta a devenit parte din p ro gram u l tu , i de atunci
tot repei lucrul sta. i cu ct l-ai re p eta t m ai m ult, cu att
mai adnc nrdcinat a devenit. A cu m e ste a p ro ap e ca
o caset nregistrat. Vezi floarea, s tim u lu l e ste acolo, i
reacia vine imediat - p o rn eti caseta: Este frum oas".
Nu tu eti cel care spune c floarea este f r u m o a s . Nici m
car nu i s-a permis s vezi floarea p en tru c program area
este prezent.
Nici frica nu provine d i n f i i n a t a . P r i v e t e - o , a n a li-
zeaz-o, ptrunde n ea, i v e i f i s u r p r i n s s d e s c o p e r i c in e
te-a nvat s-i fie fr ic . C i n e v a d in c o p i l r i a t a t e - a fcut
s i fie fric de iubire, d e s t r in i, d e n e c u n o s c u t - d e aici
toate aceste voci. i v e i o b s e r v a c v o c i le s u n t a le m a m e i
tale. ale tatlui tu... nu s p u n c n u a v e a u d r e p t a t e . L a v r e
mea la care i s-a u s p u s a c e s t e lu c r u r i, e ie e r a u re le v a n te .
Dar acum sunt irelevante. A i c r e s c u t : p r o g r a m e le a c e le a nu
mai corespund. P r o g r a m e le a c e le a s u n t d o a r r m i e d in
trecut. Dar ele continu s e x i s t e p e n t r u c m in t e a n u tie
cum s le tearg - le p o i t e r g e n m o d c o n t i e n t d o a r
dac devii foarte lucid.
Mintea nu i poate terge p r o g r a m e le a u t o m a t . Mintea
tie doar cum s fie program at: n u a r e c a p a c it a t e a de a se
deprograma. Aceasta este una dintre c e le m ai importante
probleme cu care se confrunt un om. D e a c e e a , m unca mea
const din a te ajuta s devii contient de program ele aces
tea din mintea ta, astfel nct s ncepi s te separi de ele i
s vezi c nu eti programul respectiv. Abia atunci vei de
veni capabil, cnd distana va fi su ficien t de m are s tergi
multe dintre programele care pur i sim plu nu mai sunt
ci
e a c t U a ^ ta te , pe c e l e c a r e n u m a i a u n i c i u n s e n s , d a r p e
c a r e c o n t i n u i s le c a r i c u t i n e i v e i c o n t i n u a p n l a m o a r
te , d a c n u t e s e p a r i d e e le .

D in o b s e r v a i i l e m e le , u n d e v a n j u r u l v r s t e i d e c i n c i
a n i, c o p i l u l n c e p e s s e i d e n t i f i c e c u a c e a s t m i n t e p r o g r a
m a t . i d o a r p n la a c e a v r s t c o p i l u l e s t e v i u , p e n t r u
c n c n u a f o s t p r o g r a m a t. n c e p n d d e a t u n c i, e l d e v i n e
d o a r u n m e c a n is m .
n j u r u l v r s t e i d e c i n c i a n i. p r o c e s u l d e n v a r e r e a l
se o p r e t e . n c e p i s r e p e i d i n c e n c e m a i b i n e p r o g r a m u l
cu m a i m u lt p r ic e p e r e i e fic ie n , d a r e s t e p r a c t ic a c e la i
p r o g r a m p n la m o a r t e . .. d a c n u c u m v a , p r i n t r - u n n o r o c ,
dai p e s te o s it u a ie , p e s t e u n c m p d e e n e r g i e c a r e s t e
fa c - a p r o a p e m p o t r i v a v o i n e i t a l e - s c o n t i e n t i z e z i
a c e s t n t r e g n o n s e n s p e c a r e i-1 f a c e m i n t e a .
D e fie c a r e d a t c n d n t l n e t i c e v a n o u , m i n t e a i
sp un e: .A te a p t ! E u n lu c r u f o a r t e c i u d a t - n u a i m a i f c u t
a sta n iciod at". M in t e a i s p u n e : O r i c e l u c r u p e c a r e n u
l-ai m ai f c u t p n a c u m , n u - 1 f a c e n i c i a c u m . e s t e p r e a
riscan t. C in e t ie c a r e v a f i r e z u l t a t u l ? " M i n t e a e s t e n t o t
deau na o r to d o x , p e n t r u c t r i e t e p r i n p r o g r a m e . N u i
perm ite s fa c i d e c t lu c r u r i p e c a r e l e f a c i d e j a , p e n t r u c
eti p r ic e p u t i e f i c i e n t n c e e a c e f a c i . E s t e m a i s i g u r a a .
tii cu m s fa c i c e e a c e fa c i. A c u m . d a c i n t r i n t r - o s i t u a i e
bizar - c in e t ie c e s -a r p u t e a n t m p l a ? C i n e t i e d a c e s t e
bine sa u n u ? A i g r ij ! M i n t e a s p u n e : U r m e a z v e c h i u l p r o
gram - t r ie t e l a f e l c u m a i t r i t p n a c u m . U r m e a z
aceeai r u tin , i p o s i b i l i t a t e a d e a g r e i v a f i m a i m i c " .
Mintea d o r e t e s e v i t e e r o r i l e , i a r v i a a n u v r e a s l e e v i t e .
a s tr e a c p r in e le , p e n t r u a n v a d i n e l e - p e n t r u c
nvm numai din e x p e r ie n i d in g r e e li. D a c n cet m
s mai com item greeli, n c e t m i s n v m . Iar, d in cte
am vzut eu. o a m e n ii c a r e n c e t e a z s n v e e d e v in n evro
tici; n evroza este o fo r m d e n o n n v a r e . i e s te fric s
m ai nvei, p rin u r m a r e t e n v r i p e a c e la i f g a . E ti obo
sit, plictisit, d a r te n v r i p e a c e la i f g a p e n t r u c te-ai
obinuit cu el; i e s te fa m ilia r , c u n o s c u t .
Cnd a p a r e t e a m a , e a e s t e u n in d ic iu c c e v a v in e n
co n flic t cu p r o g r a m u l p e c a r e l p o r i n t in e . A i d a t de o
situ aie n c a r e v a t r e b u i s n v e i d in n o u . A s t a n se am n
c treb u ie s la i n u r m n e v r o z a . n s e a m n c o rice ai
fcu t din c o p il r ie i p n a c u m , d e la v r s t a d e c in c i ani i
pn acum, t r e b u ie s f ie te rs... p e n t r u c a tu s d e vii din
nou c o p il i s n c e p i d e u n d e s -a o p r it p r o c e s u l d e nvare.

Dac m e d ite zi p r o f u n d , fie t e a m a , fie iu b ir e a va deveni


ua. Dac m o a r t e a a f o s t r e p r im a t , a t u n c i fr ic a v a fi ua.
Dac sexul a fo s t r e p r im a t, a tu n c i iu b ir e a v a f i ua. D e exem
plu, n c iv iliz a iile o r ie n t a le , u n d e s e x u l a fo s t i n c este
reprim at, p rim u l lu c r u c u c a r e s e c o n f r u n t m in te a n pro
cesu l m e d ita tiv e s t e o c r e t e r e a c u t a e n e r g ie i sexuale,
pen tru c, p rin m e d ita ie , t o t c e e s t e r e p r im a t reapare la
suprafa.
C nd nu ai n ici o r e p r im a r e le g a t d e sex , tea m a va fi
cea care se va ivi. L u c r u l r e p r im a t i t a b u d in m ajoritatea
cu ltu rilo r o c c id e n ta le este m o a r t e a , p r in u r m a r e trebuie
s i p e rm ii n m o d fo a rte r e la x a t s s e d e s f o a r e . ndat
c e i-ai perm is fric ii s se arate, ea v a d e v e n i n cu r n d m oar
te; va treb u i s tra versezi un m o m e n t n c a r e m o a rte a este
p rezen t. O dat ce m oartea i sex u l nu m ai su n t ta b u u r i
o m u l este liber.
A cestea su n t cele dou tru curi care subjug um anitatea.
C n d nici u n a din tre ele nu m ai exist, devii libertate; nu
eti lib er - e ti libertatea nsi.

N u m ai fu g i
Vei fu g i d e o a m e n i dac vei p u rta ceva fals n tine. Nu vei
p e rm ite n im n u i s fie p rie te n o s cu tine, s fie intim ,
p e n tru c n in tim ita te apare pericolul ca cellalt s poat
ved ea ce v a ce s tr in ii n u vd. Vei in e o am en ii la distan;
vei fu g i de o a m e n i n g o a n a m are. Vei avea doar relaii for
male, n u vei re la io n a n m o d a u te n tic p en tru c a relaiona
n m od a u te n tic n s e a m n a te exp u n e.
D e a cee a, a a -z i ii s f in i a u fu g it la m n stire. A u f
cut-o d in te a m . D a c a r fi fo s t n p ia a public, ar fi fost
prini; s-a r fi d e s c o p e r it c n a l , c m in t. c s u n t n ite
ipocrii. n m n s tir i i p o t p s tra ip ocrizia, i n im en i nu
va fi c a p a b il s i d e te c te z e . M ai m u lt d e c t a t t. s u n t i ali
ipocrii a co lo ; a c o lo p o t m u lt m a i u o r s i m e n in
con spiraia m p r e u n d e c t p o a te fie c a r e ip o c rit s i-o

m enin sin gu r.
M n stirile a u lu a t f iin p e n t r u ce i c a re f u g d e lum e.
Dar poi tri i n lu m e o v ia m o n a s tic , p o i in e o a m e n ii
la distan, fr a p e r m ite n im n u i a c c e s u l la fiin a ta in
terioar, fr a te d e sc h id e , f r a p e r m ite n im n u i s trag
cu ochiul s v a d c in e e ti, f r a p r iv i n o c h ii oam enilor,
evitnd p riv irile o a m e n ilo r , p r iv in d n a lt parte. i tot
timpul fo arte g r b it, p e n t r u c a t o a t lu m e a s tie c eti
ocupat, nu ai tim p s s a lu i, n u a i t im p s ii pe cineva de
162 -
mnl s stai cu cineva de vorb. Eti att de ocupat, tot
timpul pe picior de plecare.
Nu vei permite intimitatea nici cu cei apropiai ie -
soi soii copii - vei avea i cu ei o re laie form al,
instituional.

Preocupat de sine sau contient de sine?


Exist dou concepte foarte diferite, dar care par foarte
asemntoare. Unul este preocupare de sine, cellalt este
contien de sine. Sensul lor este asem ntor din p u n a de
vedere lingvistic, dar, la nivel existenial, este o mare dife
ren. Preocuparea de sine este o boal. A ccentul cade pe
sine. Devii preocupat de tine doar cnd eti agitat, cnd te
temi. Dac brusc trebuie s mergi la un interviu, devii pre
ocupat de tine, la fel i atunci cnd i se cere s susii o
prezentare n faa unui auditoriu. Faptul de a vorbi n faa
attor oameni creeaz n tine un mare tremur.
Se spune c mintea ncepe s funcioneze din momen
tul naterii i pn n ziua cnd eti nevoit s urci pe un
podium i s vorbeti atunci se oprete! Brusc, nu mai tii
nimic. Brusc, dispar toate gndurile. Acestea sunt singurele
momente n care nu ai nici un fel de gnduri. Dar ele dispar
pentru c te temi foarte tare, trem uri i transpiri. Aceasta
este preocuparea de sine. n aceast stare, cel care contea
z este egoul - de aceea tremuri. Vrei s proiectezi o anume
imagine; acum te temi pentru c nu tii dac vei reui sau
nu. Fa n fa cu atia oameni, te tem i c dac ceva nu
va merge cum trebuie vei fi expus, se va afla c nu eti
att de inteligent, c nu eti persoana care pretinzi a fi, c
eti aproape gol n faa ochilor care te scaneaz precum
razele X. D evii fo a r t e p r e o c u p a t d e e g o . d e c u m s l p r o t e
jezi. A a ce v a e s te u n fe l d e b o a l .
C o n tie n a d e s in e e s te c o m p le t d if e r it . N u a r e n i m i c
d e - a fa c e cu e g o u l. A i d o u e u r i. U n u l e s t e fa ls . e g o u l . i e s t e
d o a r o c r e d in . D a c l c a u i c u a t e n ie , n u l v e i g s i n i c
ie r i. C e l la lt e s t e e u l t u r e a l. f a a t a o r i g in a r , n a t u r a t a
e s e n ia l . A fi c o n tie n t d e e l n s e a m n a fi c o n t i e n t d e
m i s t e r u l p e c a r e l r e p r e z i n t v i a a . i s i n g u r a u t r e c e
p r in t i n e . N u p o i a t i n g e a c e l m i s t e r p e n i c i o a l t c a i e , p e n
t r u c c e l m a i a p r o p i a t lu c r u d e a c e l m i s t e r e s t e p r o p r i a
ta f i i n , i n i m a t a . P e a c o lo t r e b u i e s i n t r i .
O d a t c e a i c u n o s c u t m is te r u l v ie ii p r in i n t e r m e d iu l
f iin e i t a le , l v e i c u n o a t e p r e t u t i n d e n i . O d a t c e l v e i f i
c u n o s c u t n u n t r u l t u . l v e i c u n o a t e i n e x t e r i o r u l t u .
D ar lu c r a r e a i n i i a l t r e b u i e e f e c t u a t n l u m e a t a i n t e r i
oar. T r e b u i e s d e v i i u n l a b o r a t o r , u n m a r e e x p e r i m e n t .
Tu e ti e x p e r i m e n t u l , t u e t i i n s t r u m e n t u l e x p e r i m e n t u l u i ,
la b o r a to r u l, t o t u l , p e n t r u c n t i n e n u m a i e s t e n i m e n i a l t
cin eva. n u m a i e s t e n i m i c a l t c e v a . T u e t i t o t u l : c e l c a r e e x
p e r im e n t e a z , e x p e r i m e n t u l i c e l a s u p r a c r u i a s e f a c e

e x p e r im e n tu l.
Odat ce n c e p i s p t r u n z i n s u b i e c t i v i t a t e a l u m i i t a l e
interioare, n c e p i s d e v i i c o n t i e n t d e m i r a c o l . I a r a f i
contient d e m ir a c o l n s e a m n s t i i c e e a c e m e r i t t i u t ;
altfel, nu fa c i d e c t s a c u m u l e z i c u n o t i n e - i n u t i l e , s i m
ple gunoaie.

- Teama de a rm ne t c u t
^ n e ru i vorbesc n o n s t o p - t a c a - t a c a - t a c a . I a r
care vorbesc e s te c le e f r i c *
adevrul, le este fric s i v a d g o lu l in te rio r , le e s t e fric
s se expun, le este fric s p r iv e a s c a d n c u n u l n ce l
lalt. Vorbria continu i in e la s u p r a f a , i i n e o cu p a i,
angajai.
Atunci cnd ii m n a fe m e ii ta le s a u a b r b a t u l u i tu , de
ce s nu stai tcut? D e ce s n u n c h i z i o c h i i i s sim i?
Simte prezena c e lu ila lt, in tr n p r e z e n a c e lu ila lt , la s
prezena celuilalt s in tre n tin e; v i b r a i m p r e u n , d a n sa i
mpreun; dac b r u s c o e n e r g ie p u t e r n i c v cu p rin d e ,
dansai m p re u n - v e i a tin g e a s e m e n e a c u l m i o rg a sm ice
ale bucuriei cum n u a i m a i c u n o s c u t n i c i o d a t . A ce ste
culmi nu au n im ic d e -a fa c e c u s e x u l , a u m u lt d e -a face
cu tcerea.

Iar dac re u e ti, d e a s e m e n e a , s d e v i i m e d ita t iv n


viaa sexual, d a c p o i f i t c u t n t i m p c e f a c i dragoste,

ca ntr-un dans, v e i fi s u r p r in s . S e d e c l a n e a z d e la sine


un proces interior c a re te v a d u c e p e r m u r i n d e p rta te .
Oamenii fa c d r a g o s te a t t d e u r t , n c t d a c u n copil
i vede prinii f c n d sex , v a c r e d e c s e b a t , c se lu p t -
c tati o va ucide pe m arni! G e m , r e s p i r n t r - u n m o d urt,
violent, micrile lo r n u a u n ici o e l e g a n . N u e s te u n dans;
cu siguran, nu este u n d a n s .
Iar dac nu devin e un d a n s , v a r m n e p u r fiziologic, nu

va avea spiritualitate. Dar este i m p o s i b i l : ct vrem e viaa

ta nu este saturat cu acele m o m e n t e n care m intea tace,

nid iubirea ta nu poate intra n d i m e n s i u n e a t c e rii

Noaptea este plin de stele. A az-te pe pm nt, dispari


In pm nt N o i ven im din pm nt, n tr-o zi ne v o m ntoar
ce n pmnt s n e o d ih n im p en tru totdeau n a. Din cnd n
cn d . n o a p tea . cnd s t i n tin s pe iarb, dispari in pm n t.
P r iv e te s te le le - doar p r i v e t e - l e , c u o privire pur. N u te
g n d i la n u m e l e lo r , la n u m e l e c o n s t e l a i i l o r . U it to t ce tii
d e s p r e s t e le , p u n e d e o p a r t e c u n o t i n e l e i d o ar p r iv e te
s t e le le . B r u s c , v e i s i m i o c o m u n i u n e ; s t e l e l e vor n c e p e s-i
r e v e r s e lu m in a n tin e , i v e i s im i o e x p a n s i u n e a c o n ti
in e i. N i c i u n d r o g n u p o a t e f a c e a s t a .

D r o g u r ile s u n t a r tific ia le , a r b it r a r e i s u n t m eto d e d u


n to a re d e a c u n o a te c e v a c e e s te n m o d n a tu r a l accesibil,
u o r a c c e s ib il, a c c e s i b i l n m o d b e n e f i c . D o a r p r i v i n d stele
le, t e v e i s i m i e u f o r i c , v e i s i m i c t e n a l i .

F o lo s e t e c t p o i d e m u lt o p o r t u n i t i l e p e c a r e i le

o fe r v i a a i e x i s t e n a . N u r a t a n i c i o o p o r t u n i t a t e d e a l s a

m in t e a d e o p a r t e , i, u o r . u o r , i v e i d e s c o p e r i t a l e n t u l d e

a fa c e lu c r u l a c e s t a . E s t e u n t a l e n t - c u s i g u r a n n u e s t e

o tiin , p e n t r u c n u a r e m e t o d e f i x e .

U n ii p o t f i n c n t a i d e s t e l e , a l i i n u . C i n e v a p o a t e f i

fa s c in a t d e f l o r i , a l t c i n e v a p o a t e s r m n c o m p l e t r e c e

fa d e e le . O a m e n i i s u n t a t t d e d i f e r i i n c t n u e x i s t n i c i

o m e to d d e a s t a b ili n m o d t i i n i f i c c e a n u m e f u n c i o

neaz; n u e s t e v o r b a d e s p r e o t i i n . N u e s t e n i c i m c a r

vorb a d e s p r e o a r t , p e n t r u c a r t a p o a t e f i n v a t .

A a c in s is t a s u p r a t e r m e n u l u i t a l e n t . E s t e u n t a l e n t .

T reb u ie s l d e s c o p e r i e x p e r i m e n t n d d e c te v a o r i cu

tine n s u i.

Cnd c e v a te sperie, ptrunde in acel lucru


Cnd c e v a t e s p e r ie , p t r u n d e n a c e l l u c r u . P u n e d e o p a r te
toate m s u r ile d e s i g u r a n , t o a t e ce rtitu d in ile ; jo a c l a
noroc V ia a e s te c a u n j o c d e n o r o c i a r m in tea tu tu ro r a d e v e -
n*t aceea a u n u i o m d e a f a c e r i : calcu lat, g n d i n d *
tim pul la p ro fit i la pierderi, n e a s u m n d u - i n icio d a t ris
curi - riscul este n ecesar. V ia a e ste a c e lo r ca re risc, a celor
care triesc p ericu lo s, a p r o a p e p e m a r g in e a p rp astiei.
De aici v e n e a n t r e c u t a tr a c ia f a d e v ia a de soldat,
de r zb oin ic. N u r z b o i i d o r e a u c e i c a re a le g e a u asta,
ci p ericol - s m e a rg c o t la c o t c u m o a rte a . A s ta i ofer
o crista liza re, i v in e o v r e m e c n d fr ic a te p rsete.
Im a g in e a z -i m o m e n t u l n c a r e n u m a i e x is t nici
u rm de fric n tin e . A s ta n s e a m n lib e r ta te , ce ea ce hin
d u ii n u m e s c m o k s h a - lib e r ta te a b s o lu t . F rica n seam n
sclav ie. N u e x is t a lt f o r m d e s c la v ie d e c t frica. Frica
e ste o n c h is o a r e . N im e n i n u te n ca rce re a z ... d o ar frica ta,
i te a s c u n z i n s p a te le zid u rilo r. F rica te -a s ch ilo d it i acum
n u m a i p o i ie i la lu m in . A i o r b it p e n t r u c ai tr it att de
m u lt n n tu n e r ic , iar, o r i d e c te o r i te a p ro p ii de lumin,
a c e a s ta d e v in e n u c ito a re .
D e c te o ri te a p r o p ii d e fric , e ti a p ro a p e de u. Frica
e ste s im b o lic . T e fa c e s f ii a te n t, i s p u n e s n u intri acolo;
a co lo te a t e a p t m o a rte a . D a r m o a rte a e ste u a ctre ilu
m in a re , c tr e t o t c e e a ce e s te f r u m o s i ad ev rat. n va s
m ori; e s te s in g u r u l m o d d e a o b in e o v ia bo gat.
V ia a a p a re n u m a i n m o m e n te risca n te, n pericol. Cnd
p e r ic o lu l e s te a co lo , n ju r u l t u , c e v a n tin e se cristalizea
z, p e n t r u c p e r ic o lu l te s c h im b . P e ric o lu l creeaz o situa
ie n c a r e t r e b u ie s d e v ii u n ita r . N u m a i p o i continua
s g n d e ti; d e v ii lip s it d e g n d u ri.
A i o b s e r v a t c a tu n c i c n d d a i d e u n a rp e pe strad,

g n d i r e a s e o p r e t e ? B r u s c , d is p a r g n d u r ile - m intea
r m n e g o a l p e n t r u c s it u a ia e ste a t t d e periculoas,

n c t n u i m a i p e r m i i s g n d e ti. G n d ire a n ecesit timp,


ia r ^a rp e*e este acolo i s-ar putea s nu mai atepte dup
rine... te p oate muca.
T reb u ie deci s faci ceva fr s gndeti. Trebuie s
a c io n e z i fr s apelezi la m inte, treb u ie s sari - de fapt,
nu tu iei d ecizia de a sri. Dup ce ai srit, m in tea revine i
n cep i s te g n d eti la m ulte lucruri. U ii c sritura a fost
rezu ltatu l m ed ita iei, c a fo st spontan.
O r iu n d e este pericol, gn direa se oprete. G ndirea este
un lu x . C n d o a m e n ii se s im t la adpost, n cep s gndeas
c p re a m u lt - m u lt z g o m o t p en tru nimic. Vocea interioar
d e v in e o b a r ie r n c a le a s im u rilo r - d e v in e o greu ta te
m o a rt . N u -i d v o ie s vezi, n u-i d v o ie s auzi. nu-i d
vo ie s tr ie t i, n u - i d v o ie s iubeti. Frica i om oar pe
o a m e n i n a in t e c a m o a r t e a s vin . Un o m m oare de o m ie
de ori n a in t e s v in m o a r t e a . M o a rte a adevrat este fru
m oas, d a r m o a r t e a p e c a r e o p ro ie c te a z frica este cel m ai

urt lucru.
A a c d a ta v iit o a r e f o lo s e t e s o lu ia asta: oricn d apare
team a n s e a m n c te a fli n a p r o p ie r e a z id u lu i care trebu ie
distrus - e t i c h ia r a c o lo , u n d e v a a p r o a p e d e u . B ate tare
la u i in tr . F ii f r a ie r i in tr . N u n c e r c a s fii iste - fii
fraier, i m u lte s e p o t n t m p la .

A i grij la cele dou extreme


De dou lu c r u ri t r e b u ie s i a m in t e t i; e v o r b a d esp re cele
dou extreme. F ie o a m e n ii n c e p s i re p r im e te a m a i s
i impun s fie v ite ji - a t i t u d in e fa ls , p e n tru c d ed esu b t
afl teama - , f i e v o r d e v e n i a t t d e sp eria i, n c t d e v in
^ t e a m a d e v in e o p ie d ic . n a m b e le cazu ri, v e i
cat n fric. M o d u l c o r e c t d e a a c io n a este s accep i
168 ! -

frica, a stfel n c t s nu fie n evoie s r e p rim i. A c c e p t fire s


cul fricii - e firesc s fie aa. A c c e p t-o i m e r g i m a i d eparte,
depete-o. N u o reprim a i n u o c o n s id e r a o p ied ic ; con-
tin u -i d ru m u l, n ciuda ei. T re m u r n d , b in e n e le s , p en tru
c tea m a este acolo, dar m e rg i m a i d e p a rte . T re m u r n d , dar
co n tin u s te grbeti s p re ab is.
Nu-i im p u n e s a i c u r a j, n t r u c t c u r a j u l i m p u s este
contrafcut. E ste lip sit d e v a lo a r e . A a c f i i n a t u r a l , a u ten
t ic sincer. Ia a m in te c fr ic a e x is t , d a r c o n t i n u - i d r u m u l.
La asta m refer a tu n c i c n d s p u n s c o n t i n u i n c i u d a fri
cii. Tremur, e ste n r e g u l - i m e r g i m a i d e p a r t e . T r e m u r
ca o fru n z n v n t.
A i o b s e r v a t c t f o r a re o fr u n z ? A t t d e f r a g i l , dar
totui a t t d e p u te r n ic . C h ia r i n f u r t u n i p u t e r n i c e , fru n
za c o n tin u s tr e m u r e - d a r i-ai v z u t f r u m u s e e a ? Team a
este aco lo , p e n tr u c f u r t u n a e a p r i g , i a r f r u n z a e s t e pl
p n d i d e lica t , fin . m o a le . P o a te f i z d r o b i t f o a r t e uor,
dar i-ai v z u t fo ra ? E a c o n tin u s d a n s e z e , s c n t e . C on
tinu s c r e a d n v ia .
Aa c fii d e lica t, f ii b l n d , fii t e m t o r , d a r n u t e m p ie
dica niciodat d e te a m i n u o r e p r i m a . A c c e p t lim ite le ,
lim itele umane, d a r c o n tin u - i d r u m u l . N u m a i aa poate
crete fiin a uman.

N u te grb i
T e a m a poate fi dizolvat, d a r n u te g r b i s s c a p i de ea;
a ltfe l, o v e i reprim a. F ii r b d to r, o b s e rv -o , n ce a rc s o
n e le g i. Accept-o ca i c u m a r fi p a r te d in tin e . N u consi
d e ra c e ste ceva urt care se aga d e tin e - a sta n seam n
s o re s p in g i, ia r respin gerea n u v a fi de aju to r. Ea face
Parte din tine. Aa cum iubirea face parte din tine, la fel
i frica; face parte din tine la fel ca furia.

N u respinge nici o em oie, pentru c em oiile te fac ceea


c e e t i, i toate sunt utile. Sigur c nici o em oie nu trebuie

s d e v i n obsesie: ar trebui ca ele s fie un fel de orch estr

i n t e r io a r . N ic i o em oie nu ar trebui s te copleeasc, asta

e t o t c e t r e b u i e s ii minte. Dar nici o em oie nu ar trebui

s fie r e s p in s .

T e a m a i a r e l o c u l ei - este necesar, fr ea ai pierde

c e v a - d a r n u tre b u ie s devin o fobie. Trebuie s m enii

u n e c h ilib r u .
E x i s t o a m e n i a t t d e p li n i d e t e a m , n ct team a este

r s p n d i t n t o a t f i i n a lo r; a s t a e s t e ceva p ato lo gic i

s u n t o a m e n i c a r e s e t e m a t t d e t a r e de fric, n ct o repri

m , o c o n d a m n , o r e s p i n g a t t de tare c d evin duri ca

n i t e s t n c i . i a s t a e s t e c e v a p a t o lo g ic . T e a m a i are locul

e i n e c o n o m i a i n t e r i o a r , c o n t r i b u i e la c e v a de o m are

im p o r t a n .

U n e o r i, t e a m a p o a t e e x i s t a p r e a m u l t n v ia a ta. dar

n u m e r g e la e x t r e m a c e a l a l t i n u o re sp in ge com p let.

T r e b u ie s f i e a d u s n a r m o n i e c u c e l e l a l t e em oii; trebuie

s r m n a c o lo .

n p r i m u l r n d , r e n u n l a i d e e a d e a s c p a de fric,
n a l d o ile a r n d , a c c e p t - o ; e s t e p a r t e d i n tine. i n al treilea
rnd, p r i v e t e - o , o b s e r v - o ; n c e a r c s n e le g i de ce este
acolo i c e e s t e e a . D a c f a c i a c e s t e t r e i lu cru ri, o v e i ad u ce
n echilibru. T e a m a n u v a d i s p r e a , d a r n ici n u v a m ai e x is
ta ntr-o m s u r a a d e m a r e . V a fi e x a c t a t t c t ai nevoie.
r N u fa c e d in c u r a j u n el
elul este m odalitatea m in ii de a c re a n efe ricire . Stabi-
el.
lete-i un el, i devii n efericit, p e n tr u c a p a re nelinitea:
cum s l ating? N u l-am a tin s n c . C o n tin u i s ca u i i
s cau i i nu-1 a tin g i n icio d at . R m i n e fe r ic it i ratezi
b u cu riile vie ii, p e n tru c o c h ii t i s u n t co n c e n tra i pe
viitor. Eti aici, dar o ch ii t i s u n t c o n c e n tra i p e viitor.
n cea rc s n e l e g i asta: co rp u l e x is t aici, dar m intea
n u este aici. A sta e s t e d ih o to m ia , a s ta e ste problem a. Cnd
bei ap, co rp u l t u b e a a p aici i a cu m . C o rp u l n u poate
s bea a p n v i it o r , n u p o a te s b e a a p n tre cu t, pen tru c
tre c u tu l n u m a i e x i s t , ia r v iito r u l n c n u a sosit. C n d i
este fo am e, i e s t e f o a m e aici i a cu m . i n u v o rb esc despre
fo a m e a p e ca re o c r e e a z m in tea; v o r b e s c d esp re foam ea
co rp u lu i. C o r p u l t r i e t e to t tim p u l n p re ze n t, dar m intea
n u e ste n icio d a t n p re ze n t, n icio d at ; p rin urm are, apar
a n x ie ta te a i s e n t i m e n t u l c e ti ru p t n d ou. M intea se
g r b e te sp re v i i t o r , ia r c o r p u l r m n e n p re ze n t. Apoi
m in te a c o n d a m n c o r p u l ca i c u m co rp u l ar fi letargic,
n ce t, ca i c u m n u a r p u t e a s in ritm u l.
C o r p u l e ste p u r i s im p lu aici, el n u este letargic. Iar min
te a tr e b u ie s n v e e u n lu c r u - s se n to a rc la corp. Iei
d in m in te a t a i r e i n t r n sim u ri, i v e i red o b n d i sigurana
d e sine, b u c u r i a . T o t c e e s t e n e c e s a r e c a m in te a i corpul
s Fie re u n ite: e u n p r o c e s sim p lu . i n u fa ce din aceast
legtur u n sco p . D a c f a c i d i n a s t a u n scop, aceeai p ro
blem va reven i p e u a d i n d o s .
Pur i sim plu n e le g e ! i b ru s c, t o a t e n e r g i a i va sta
la dispoziie; v e i f i n cre z to r, v e i f i fe ricit i v e i n cep e s

acionezi fr team. N u n s e a m n c n e s ig u ra n a dispare;


Frica 171

n e s ig u r a n a r m n e . E a f a c e p a r te d in v ia , e in trin sec.
O a m e n ii c a r e c r e d c s u n t n s ig u r a n s u n t , d e fapt, d o a r
n a iv i; n im e n i n u p o a t e fi n s ig u r a n c t v r e m e e nc
v i a . V ei f i n d e p lin s ig u r a n a b ia c n d v e i m u ri. n icio

d a t n a in t e d e a s ta . i c u m a i p u te a fi n s ig u r a n ? E x is t

b o a l , e x i s t m o a r te , p r ie te n u l p o a te m u ri, iu b it a p o a te
p le c a n a l t p a r te . C u m a i p u t e a f i n s ig u r a n ? Banca
p o a te d a f a l i m e n t , t u p o i a ju n g e fa lit, p o i s -i p ie rzi s lu j
ba, p o i s - i p i e r z i v e d e r e a , p o i a ju n g e p a ra liz a t, in firm .
i s e p o t n t m p la o m i e d e lu c r u r i. C u m p o i s fii n
s ig u r a n ?
Dar n s i id e e a d e a fi n s ig u r a n g e n e r e a z p r o b l e m e .
Eu i ajut pe o a m e n i s n c e a p s s e b u c u r e d e n e s i g u r a n .
N u i aju t s c r e e z e s ig u r a n t o t a l . C u m p o t f a c e a s t a ?
N im e n i nu o p o a t e f a c e i, d e a l t f e l , n i c i n u e b i n e s o f a c i
C h ia r dac ar reui c in e v a s o fa c , u n a s e m e n e a l u c r u n u
trebuie totu i fcut, f iin d c a t u n c i c n d u n o m s e a f l n
s ig u r a n , el este m o rt; n u p o i f i i v iu . i n s i g u r a n .
V iaa este n ed esp rit d e m o a r t e . C n d i n s p i r i , t r e b u i e s
i expiri; nu p o i spune; A m s in s p ir d o a r " . I n s p i r a i a i
e x p ira ia m e rg m p re u n . V i a a e s t e in s p ir a ie , m o a r t e a
este expiraie. Iu b ire a e s t e i n s p ir a ie , u r a e s t e e x p i r a i e .
Bucuria e s te in spiraie, t r i s t e e a e s t e e x p i r a i e . C s t o r i a
este in sp ira ie, d ivo ru l e s t e e x p ir a ie ; e l e s u n t n t o t d e a u n a
m preun!
A c u m . d a c v r e i c s n ic ie f r d i v o r , c s n i c i a v a f i c e v a

a r t ific ia l i n u -i v a a d u c e n ic i o b u c u r i e . V e i f i n s ig u r a n ,

dar n u v e i a v e a p a r te d e b u c u r i e , c c i c u m p o i fi f e r ic it cu
Un *ucru m r t ? D a c v r e i c a s o i a t a s f i e v ie , a tu n c i exist
un risc. O f e m e i e v i e e s t e o f e m e i e p e r ic u lo a s : e a s-ar putea
^ ndrgosti de altcin eva, cin e tie? O p e r s o a n v ie e ste o per
soan vie; iu b irea i p o a te a p r e a d in n o u ! D a c e ti viu,
te p oi n d r g o sti d e a lte fem e i. V ia a n u c u n o a te legi i
nici m oral.
D o ar m o a rte a p o a te f i c o n tr o la t - deci, c u c t e ti mai
m ort, cu a t t m ai u o r p o i f i c o n tr o la t. i a tu n c i rm i un
so sa u o so ie , ia r lu c r u rile ce l p u in p a r a f i sigu re. O cas
b u rg h e z , u n c o n t la b a n c , o m a in n garaj, o fem eie,
u n brbat, cop ii, o slu jb b u n , i o m u l se sim te n siguran.
D ar o are e ste a c e a s ta s ig u r a n ? S ig u ra n a n u este posibil;
d o a r c o n fo r tu l e s te p o sib il. A c e s te lu c r u r i in de con fort, nu
d e s ig u r a n - ia r e le p o t f i p ie rd u te , i p o t f i luate.
S in g u r a s ig u r a n p o s ib il e s te s n c e p i s te bucu ri de
s ta r e a d e n e s ig u r a n . P a re p a r a d o x a l, d a r to t ceea ce este
a d e v r a t n v ia e s t e n t o t d e a u n a p a r a d o x a l. A devrul
e s te u n p a r a d o x . I u b e te lip s a d e s ig u r a n , i ea v disp
rea. N u n s e a m n c te v e i s im i n s ig u r a n , dar, cnd vei
n c e p e s iu b e ti i s te b u c u r i d e n e s ig u ra n , de ce i-ai
m a i b a te c a p u l? N u m a i e x is t g r iji i n ici a n x ie ta te n
a c e a s t p r iv in . E ti c u a d e v r a t n c n ta t. E ti n cn tat
i te n tr e b i: o a r e c e -m i v a a d u c e z iu a d e m in e ? i vei r
m n e d e s c h is t u t u r o r p o s ib ilit ilo r.

T e a m a d e a e xp ira
V ia a i m o a r t e a s u n t d o u p o la r it i a le a ce le ia i energii,
a le a c e lu ia i f e n o m e n - f lu x u l i r e flu x u l, z iu a i noaptea,
v a r a i ia r n a . E le n u s u n t s e p a r a te i n u s u n t op use, con
tr a r e u n a a lte ia , c i c o m p le m e n ta r e . M o a rte a n u e sfritul
v ie ii, ci, d e fa p t, o c o m p le ta r e a v ie ii, a p o g eu l, n cu n u n area
existen ei terestre. i. de n dat ce aju ngi s c u n o ti via a
i procesele acesteia, vei n elege i ce este m oartea.
M oartea este o parte organic, in tegran t a vieii, i e
fo a r te prieten oas cu viaa. Fr ea, viaa nu poate exista.
V ia a e x is t d a to rit m orii; m o a rtea o fer fu n d a lu l.
D e fap t, m oartea este un proces de rennoire. Iar m oartea
se n t m p l n fiecare m om ent. M om entul n care inspiri
i m o m e n tu l n care expiri su n t m anifestri ale vieii i ale
m o rii. C n d inspiri, e via; cnd expiri, e m oarte. Iat de
ce, a tu n c i c n d u n copil se nate, primul lucru pe care l face
e ste s in sp ire; abia dup aceea ncepe viaa. i cnd un
b tr n m o a re, u ltim u l lu cru pe care l face este s expire,
d u p ca re v ia a p leac din tru pu l lui. Expiraia este moarte,
in sp ira ia e ste v ia - s u n t ca dou roi ale un ui car tras de
boi. T r ieti in sp ir n d n egal m sur cum trieti expi
rnd. E x p ira ia e ste parte a inspiraiei. Nu poi inspira dac
n ce te z i s m a i exp iri. N u p o i tri dac ncetezi s mori. Cel
ca re a n e le s ce e ste v ia a va lsa m oartea s se ntmple;
o va p rim i cu b ra e le d esch ise. El m oare n fiecare clip i
n fie c a re clip n vie. M o a rtea i n vierea lui se ntm pl n
c o n tin u u , ca u n p ro c e s n e n tre ru p t. El m oare n fiecare
m o m e n t fa d e tr e c u t i re n a te iar i iar, n viitor.
D ac c e rc e te z i viaa n profunzime, vei fi capabil s tii
ce este m o a rtea . D a c nelegi ce este moartea, doar atunci
vei putea n e le g e ce este, cu adevrat, viaa. Ele su n t orga
nice. Dar, d e o b ic e i din team, n o i am creat o divizare.
Credem c v ia a este bun, iar m o a rtea este rea. Credem c
viaa trebuie d o rit , n vrem e ce m o artea trebuie evitat.
Credem c trebuie s ne protejm, cum va, m potriva morii
Aceast idee absurd creeaz o n e fe ricire n esfrit n
viaa noastr, fiindc o p e r s o a n c a re s e p ro te je a z m p o
triva morii d evin e in c a p a b il s tr ia s c . E ste p erso a n a
care se teme s expire, a p o i n u p o a te in sp ira i e ste blocat.
O astfel de p erso a n p u r i s im p lu se t r te , ia r v ia a sa
nu mai e ste o cu rgere, n u m a i e s te a s e m e n e a u n u i ru.
D ac vrei cu a d e v ra t s tr ie ti, tre b u ie s fii gata s
mori. C in e se te m e d e m o a rte n in te r io r u l t u ? Se tem e
via a de m o a rte? A a ce v a n u e ste c u p u tin . C u m s se
tea m v ia a de u n p ro ce s ce fa c e p a rte in te g ra n t din ea?
A ltcin e va se te m e n tin e . E g o u l se tem e . V ia a i m oartea
nu s u n t o p u se, d a r e g o u l i m o a rte a s u n t. V ia a i m oar
tea n u s u n t o p u se, d a r e g o u l i v ia a su n t. E go u l se tem e s
tr ia s c i to t el s e te m e s m o a r . Se te m e s triasc,
fiin d c fie ca re e fo rt, fie c a re p a s c tre v ia a d u ce m oartea
m ai a p ro ap e. D ac t r ie t i a ju n g i, p as cu pas, m ai aproape
de m o a rte. E g o u l se te m e s m o a r i de a ceea se tem e
s i tr iasc . El p u r i s im p lu se trte .
E x ist m u li o a m e n i c a re n u s u n t n ici vii, nici m ori.
A cest lu cru e m a i ru d e c t orice. Un o m care este plin de
v ia este i plin de m oarte. A c e a s ta este sem n ificaia crucii
lui Iisus. F ap tul c Iisu s i-a p u rta t p ro p ria cru ce nu a fost
n eles cu m se cu vin e. Iar el le-a sp u s ap o sto lilo r si: Trebuie
s v p u rta i crucea". S e n su l g e s tu lu i lui Iisus de a-i purta
crucea e ste fo a rte sim p lu i p o a te fi n e le s astfel: fiecare
trebuie s-i p o a rte p ro p ria m o a rte n m od co n tin uu , fie
care trebuie s m o a r n fie c a re m o m e n t, fieca re trebuie s
fie rstignit, p e n tr u c a c e a s ta e ste s in g u ra m odalitate
de a tri total, cu a d ev rat.
Oricnd ajungi la u n m o m e n t de tr ire intens, brusc,
a co lo vei vedea i moartea. n iu b ire se n t m p l la fel.
n iubire, viaa ajunge la un a p o geu - de aceea, o a m en ii
se tem s iubeasc.
Am fost nencetat surprins de o am en i care v e n e a u la
m ine i-mi spuneau c se tem de iubire. De ce a cea st fric
de iubire? Pentru c atunci cnd iu b eti cu a d ev rat pe
cin eva, egoul ncepe s se topeasc. Nu poi iubi cu egoul;
el d e vin e o barier. Iar cnd vrei s arunci bariera, e go u l i
sp u n e: A a ceva va fi o m oarte pentru tine. Pzete-te!"
M o a rtea ego u lu i nu este m oartea ta; m oartea e go u lu i
e ste n s i an sa ta de a tri. Egoul e doar o cru st m oart
n ju r u l tu , treb u ie sfrm at i aruncat. El aju nge s ia
fiin n m od fire sc - la fel ca atunci cnd un cltor adun
p ra f pe haine, pe corp, iar ca s scape de p ra f trebuie s fac
o baie. Pe m su r ce n a in t m n tim p , se a d u n p rafu l
e x p e rie n e i, al cu n o a te rii, al v ie ii trite, al tr e c u tu lu i
P ra fu l d e v in e e g o u l n o stru . A cu m u la t, devin e o cru st care
tre b u ie s f r m a t i a ru n ca t . T rebuie s faci baie n fieca
re zi - de fap t, n fie c a re m o m e n t, p e n tru ca acea cru st s
nu d e vin n icio d a t o n ch iso are.

D a c s im i fr ic , a cce p t-o
Dac s im i fric i ncepi s fa ci ceva n p riv in a e l a tu n ci
o n ou fric i-a f c u t apariia: frica de fric; ea a d even it
mai co m p le x . Aadar, dac sim i fric, accep t-o. N u n cer
ca s fa ci nim ic n privin a e l d e o a re ce a face" ceva n u va
ajuta. Tot ce faci din fric va g e n e ra m a i m u lt fric; to t ce
faci din con fu zie va genera i m a i m u lt co n fu zie . N u face
nimic! Dac exist frica, c o n sta t a sta i accept-o. Ce-ai putea
face? Nu se poate fa c e n im ic.
.Simt fric." Vezi? D ac p o i s c o n s ta i p u r i sim p lu
faptul c simi fric, un de m ai e ste frica ? A i a cce p ta t-o ; s-a
dizolvat. Acceptarea o dizolv - d o a r a c c e p ta re a , n im ic a lt
ceva. Dac ncerci s te lu p i cu ea, v e i cre a a lte tu lb u rri,
i acest lucru ar putea c o n tin u a la in fin it; e o s itu a ie fr
ieire i fr sfrit.
Oamenii vin la m ine i-m i sp u n : N e e ste fo a r te fric,
ce-ar trebui s facem?" D ac le d au s fa c u n a n u m it lucru,
l vor face cu fiin a p lin de fric, d eci a c iu n e a se va nate
din frica lor. Iar a ciu n ile care se n a s c d in fric n u p ot fi
dect nfricoate.
Dac ai o problem , n u m ai crea n c u n a. R m i cu
prima, nu ncerca s te lu p i cu ea g e n e r n d alta. E m ai uor
s rezolvi prim a p roblem d e ct s o re z o lv i p e a doua, cci
prima este m ai a proap e de su rs. A d o u a se v a n d ep rta
de surs, i cu c t e o p ro b le m m a i d e p a rte de surs,
cu att i e m ai greu s o rezolvi.
Dac i-e fric, a ccep t c i-e fric - de ce s fa ci o pro
blem din asta? Vei ti c i-e fric to t a a c u m tii c ai
dou mini. De ce s creezi o p ro b lem d in asta, ca i cum
ai observa c ai u n sin g u r nas, i n u d o u ? D e ce s creezi
o problem din aa ceva? Frica e x is t - accep t-o, observ
c exist. A ccept-o i n u-i bate ca p u l cu ea. C e se va n tm
pla? D intr-odat, vei sim i c a d isp ru t.
A ceasta este a lch im ia in terio a r : o p ro b lem dispare
dac o accepi, i o p ro blem se a cce n tu e a z i devin e mai
com plex dac in tri in co n flict cu ea. Da, e x ist suferin,
i deodat ap are i tea m a - accep t-o ; e x ist , i nu poi
face nim ic n p rivin a ei. i c n d sp u n c nu se poate face
n im ic s nu crezi c vo rb esc d esp re pesim ism . C nd spun
Frica

c nu se Poate face nim ic, i o fe r o c h e ie p e n tr u r e z o lv a r e a


problem ei.
S u fe rin a exist - e parte din v ia i p a r te d in e v o lu ie ,
n u e n im ic ru n ea. S u fe rin a d e v in e c e v a m a le f ic d o a r
a tu n c i c n d este d istru ctiv i d eloc crea tiv ; s u f e r in a d e
v in e rea d o a r atu n ci cnd su feri i n u c tig i n im ic p e d e
u rm a ei. D a r i s p u n c p rin s u fe r in p o i a ju n g e la
in tro sp e c ie , ia r a tu n ci s u fe r in a d evin e crea tiv .
n tu n e r ic u l e fru m o s d a c din el se n a sc zorile; n t u n e
ricu l e p rim e jd io s d o a r c n d e n esf rit i n u se t r a n s fo r m
n lu m in a d im in eii, ci co n tin u i co n tin u , i te s im i ca i
cu m a i a le rg a n tr -u n cerc, u n cerc vicio s. A sta se p o a te n
t m p la d a c n u e ti a te n t - p e n tru a s c p a d e o s u fe r in ,
poi g e n e r a o alta; ca s s c a p i i de a c e a s ta d in u rm . g e n e
rezi n c u n a, i to t aa. Ia r to a te a c e le s u fe r in e p e ca re n u
le-ai tr it v o r c o n tin u a s te a te p te . A i s c p a t, d a r n u de
tot, ci d o a r ai t r e c u t d e la o s u fe r in la a lta - fiin d c a ce e a i
m in te c a re a c r e a t o s u fe r in v a g e n e r a i o a lta . P o i sc p a
de o s u fe r in p e n t r u a tr i a lt s u fe r in , d a r s u fe r in a va
fi m ereu p re z e n t , fiin d c m in te a ta e s te o fo r cre a to a re .
A c c e p t s u f e r in a i tr e c i p r in ea; n u n c e r c a s sca p i.
Este o d im e n s iu n e c o m p le t d ife r it n c a d r u l c r e ia p o i
lucra. S u fe r in a e x is t - n t m p in -o , t r e c i p rin ea. F rica v a
fi i ea p r e z e n t - a c c e p t - o . V e i t r e m u r a d e f r ic - n u -i
nimic, tre m u r ! D e ce s te p r e fa c i c n u tr e m u r i, c n u te
tem i? D ac e ti la, a c c e p t a s ta .
O rice o m e la. Ia r o a m e n ii p e c a r e i c o n s id e r i c u r a jo i
doar se p re fa c c s u n t a s t fe l. n a d n c u l in im ii lor, i e i s u n t
la fel de lai ca o r ic a r e a lii; d e fa p t, s u n t m a i lai, p e n t r u c,
spre a-i a s c u n d e la ita te a , e i i-a u c r e a t o im a g in e d e v ite ji
i ncearc s se co m p o rte a s tfe l n c t t o a t lu m e a s cre a
d c nu su n t lai. D a r v ite jia lo r e d o a r u n p a r a v a n .
Cum am p u tea fi v ite ji? M o a rte a e x is t . C u m p u te m fi
viteji, cnd fieca re d in tr e n o i n u e a ltc e v a d e c t o fr u n z n
v n t? C u m p o a te o f r u n z s n u t r e m u r e ? C n d v n tu l
bate, fru n za v a tre m u ra . D a r n u -i v e i s p u n e n ic io d a t u n ei
fru n ze Eti o fricoas". V ei s p u n e d o a r c f r u n z a e ste vie.
A a c a tu n ci c n d tre m u ri, i fric a p u n e s t p n ir e p e tine,
nu eti d ect o fr u n z b tu t d e v n t - c e fru m o s ! i atu n ci,
de ce s-i fa ci p ro b le m e d in c a u z a a s ta ? D a r s o c ie ta te a
a creat p ro b lem e d in o rice.
D ac u n co p il s e te m e d e n tu n e r ic , n o i i sp u n e m :
Nu te speria, fii viteaz!" D e ce ? C o p ilu l e in o c e n t, e fire sc
ca el s se te a m d e n tu n e ric . Tu l o b ligi: Fii curajos!", i
a s tfe l el se fo re a z , la r n d u l s u , i d e v in e te n s io n a t.
S u p o rt n tu n e r ic u l, d a r a c u m e t e n s io n a t ; n tr e a g a sa
fiin e ga ta s tre m u r e d e fric, d a r e l i re p rim ce sim te.
A cest tre m u r re p rim a t l v a u r m r i n tr e a g a v ia . A r fi fost
fo a rte b in e ca el s fi tr e m u r a t n n tu n e r ic , n -a r fi fo st
n im ic g reit n a sta . A r fi fo s t b in e s p l n g i s alerge,
speriat, la p rinii lui, n -ar fi fo st n im ic a n o rm a l n asta. C opi
lul a r fi ieit d in n tu n e r ic m a i e x p e r im e n ta t, m a i n elep t.
El ar fi realizat, d a c a r fi t r e c u t p rin n tu n e r ic tre m u rn d
i pln gn d , c n -are m o tiv e s se te a m . S u p r im n d o sen
zaie, n- o v e i tr i n d e p lin ta te a ei i n u v e i d o b n d i nim ic
valoros de pe u r m a ei.
nelepciu nea v in e p rin s u f e r in i p rin a ccep ta re.
Orice i s-ar n t m p la , a c c e p t f r s -i fa c i p ro blem e.
S nu-i pese de societate i d e ce i c a re te co n d a m n p en
tru felu l cum te pori. N im e n i nu a re d r e p tu l s te judece
i n im en i nu se p o a te p r e tin d e ju d e c t o r . N u -i j u d e c a p e
a lu i n u te lsa tu lb u r a t i d e ra n ja t d e ju d e c a t a a lto r a . E ti
s in g u r i eti unic. Nu ai m a i e x is t a t v r e o d a t i n u v e i m a i
e x is t a v re o d a t . E ti m in u n a t! A c c e p t a s t a i, in d if e r e n t
c e s -a r n t m p la , la s s s e n t m p le i tr e c i p r in a c e a s i t u a
ie. C u r n d , s u fe r in a v a d e v e n i n v tu r ; a t u n c i e a a d e
v e n it c r e a tiv .
F rica te v a a ju ta s d e vii n e n frica t, iar d in m n ie v a v e n i
c o m p a s iu n e a . D in n e le g e r e a urii, n t in e s e v a n a t e iu b i
rea. D a r a c e a s ta n u s e n t m p l d a c n a t i u n c o n flic t , ci
d a c t r a v e r s e z i s i t u a iil e c u c o n t ie n a t r e a z . A c c e p t
i tr e c i p r in o r ic e s it u a ie .

Nimic de pierdut
N u t r e b u ie s n e t e m e m d e n im ic , p e n tru c nu a vem n im ic

de p ie r d u t. N im e n i n u n e p o a t e je fu i i n im ic d in ce n i se
p o a te lu a n u p r e u ie t e n im ic , aa c d e ce s a v e m tem eri,
s u s p ic iu n i, n d o ie li? A c e tia s u n t a d e v ra ii je fu it o r i - n
d o ia la , s u s p ic iu n e a , t e a m a . E le i d is tru g n si p o s ib ilita
tea d e a c e le b r a , d e a s r b t o r i.
P rin u r m a r e , c t v r e m e e t i p e p m n t , c e le b re a z p
m n tu l. C t v r e m e a c e a s t c lip d u r e a z , b u cu r -te d e e a
p n n s t r f u n d u r i . Ia t o t n e c t a r u l p e c a re i-1 p o a te o fe r i
i pe c a r e e g a t a s i-1 o f e r e .
Din c a u z a f r ic ii, v e i p ie r d e m u lte lu cru ri. D in c a u z a f r ic ii
nu putem iu b i, s a u . c h ia r d a c o fa c e m , iu b im n t o t d e a u n a

cu ju m ta te d e in im , aa i aa. Iu b im p n la u n p u n c t ,
i nu d in c o lo d e el. A ju n g e m m e r e u la u n p u n c t d i n c o l o d e

care ne te m e m s tr e c e m , aa c r m n e m b l o c a i a c o lo .
N u p utem s ne im p lic m m a i p r o f u n d i n t r - o p r i e t e n i e d in

c a u z a fr ic ii. N u p u te m s n e r u g m d i n cau za fr ic ii.

S un t u n ii c a re s p u n c o a m e n i i se r o a g d in fric. E a d e
v r a t m u li o a m e n i s e r o a g f i i n d c le e fric . D a r e x is t
un a d ev r i m a i m a r e c a r e s p u n e c m u li o a m e n i n u m erg
p n la c a p t n r u g c i u n e d i n c a u z c s u n t d o m in a i de
fric. E i p o t n c e p e s s e r o a g e d e fric , d a r n u m e rg prea
d e p a rte n r u g c i u n e a lo r . R m n d o a r la u n n iv e l form al,
la u n n iv e l d e c l i e u . A c e i o a m e n i d o a r r o s te s c ru g ciu n ile,
d a r n u le sim t, n u s u n t m i c a i d e ele, n u in tr n tr -o stare
d e e x ta z . N u s u n t p t r u n i d e c r e d in , n u se a v n t n val
n ic n r u g c i u n e . E i p e s c c u p r e c a u ie - i o ric e p re cau ie
e s te g e n e r a t d e f r i c .
Fii c o n t i e n t , d a r n u f i n ic io d a t p r e c a u t. D istin c ia
e fo a r te s u b t i l . C o n t i i n a n u -i a re r d c in ile n team ,
n s c h im b p r e c a u ia d a . U n o m e s te p r e c a u t d in tea m a de
a n u d a g re , d a r a c e l o m n u p o a te a ju n g e p rea departe.
T e a m a n s i t e v a m p ie d ic a s n c e r c i n o i s tilu ri de via,
n o i c a n a le d e e n e r g i e , n o i d ir e c ii, n o i t r m u ri; p u r i sim
p lu n u -i v a p e r m i t e . V ei m e r g e m e r e u pe a c e e a i cale,
rru c n d u -te n c o l o i n c o a c e d e -a lu n g u l ei. V ei d e ve n i ca
u n tre n d e m a r fa .
C o n t iin a s p u n e p u r i s im p lu : _?ii c o n tie n t de orice
f a c i in d ife r e n t - u n d e m e r g i . R m i a te n t p e n tr u a te putea
t u c u r a t e e x p e r ie n p n _a u lt im a p ic t u r n aa fel
n ct s n u p ie r z i n im ic * .
F r ta e s t e u n a d u r e re p r o t . e m e . e m r .t a m e n t a i e ca re
t r e b u a e n t m p in a t e : n f r u n t a t e A a c i t a c sim i c

fr ic a cLr. s u f le t u l t u n u r a i c r e t e a a t e m u lt. : s - o s
crea sc s : m a i p u in . F rica e s te c a b u r u i e n u e d i n g r d i n
11-1lnarul trebuie s le smulg i s le arunce Jn continuu.
' tti I. i vor npdi toata gradina. Dac lai buruienile s
1lM m a* ^vreme sau mai trziu trandafirii ti se vor
ofili, florile tale vor disprea, i toat grdina va fi plin de
b u ru ien i. Trebuie s le smulgi nencetat. Doar atunci, gr
din a ta va rm ne frum oas. Cnd toate rdcinile rele
su n t sco ase, nu va mai exista nici o problem. i atunci
te p o i relaxa.
n a sta co n st ntregul efort, esena disciplinei interi
oare, m unca.
G u rd jie ff o b in u ia s le spun discipolilor si: Gsii-v
tr stu ra v o a str de baz, fiindc de ea se leag tot restul.
De e xe m p lu , un o m are un sen tim en t de vinovie; aceasta
e ste p rin cip a la lui trstur, i totul este nlnuit de ea.
Dac o m u l re sp e ctiv i va pierde sen tim en tul de vinovie,
toate se n tim e n te le legate de acesta vo r disprea de la sine.
La fel e n ca zu l u n u i om d o m in at de fric: va fi suficient
s re n u n e la fric i nu va m ai treb u i s lepede nimic
altceva. Tot ce e leg at de fric va cdea autom at, pentru
c e d o a r o co n se c in a fricii.
O riu n d e v e zi c e x is t fric, re n u n la ea. Uneori, dac
e necesar, n ce a rc s p tru n z i n acea fric, s o nelegi,
n via, n u e x is t lu cru ri rele, lucruri de care s te temi.
Exist d o a r a n u m ite id ei ca re au fo st nrdcinate n m in
tea n o a str n a n u m ite m o m e n te fragile, iar acestea con ti
nu s se p ro iecte ze n exterior. U n copila e lsat n ptuul
lui E fl m n d i p l n g e , s e u it n jurul lui i nu poate
vedea n im ic e n tu n e ric i n u vine nimeni la eL Sin gurtatea
3amea- lip sa de re a cie a celor din jur, p ln su l i frica ajung
s fie toate a so c ia te n m intea lu i Ele d evin asociate aa
jp m ____________
de profund. nct, o r i d e c t e o ri c o p ilu l v a fi l sa t n n tu
neric. chiar i peste 50 d e ani. el v a n c e p e s s im t o a n u
mit team. A cea a s o c i e r e e s t e n c vie, d e i a u t r e c u t cin ci
decenii. El nu m a i e s t e u n co p ila, n u s e m a i a fl n tr -u n
ptu. nu m a i e s t e d e p e n d e n t de m a m a lui. d a r te a m a n c
funcioneaz i s e p ro iecte az .
A a d a r, o b s e r v n u m a i i re n u n to t m a i m u lt la team .

D a c - i p o i c u r a c o n tiin a d e te a m , ai a ju n s p e ca lea

c e a b u n . A b i a a tu n ci v e i p u te a n c e p e a d e v r a ta c l to rie
a c e le b r r ii.

B u c u r ia e s t e a n t id o t u l
B ucuria este antidotul pentru fric . F rica a p a r e d a c n u
te bucu ri de via. Dac te b u c u r i d e v ia , fr ic a disp are.
A a c n cearc s fii p ozitiv i s te b u c u ri m a i mult. s rzi
mai m ult s cni i s dansezi m a i m u lt R m i to t mai
bucuros, mai entuziasmat de lu c r u rile m ru n te , de lucru-
rile tnic. Viaa const din lu c r u r i m ru n te , d a r d a c poi
s a d u d a ce lo r lu c r u ri m ici c a lita t e a v e s e l i e i t o ta lu l va
S imens.
N u a te p ta s se n t m p le c e v a g ra r.d tcs. A s ta n u n
seam n c l u c r a r le m re e n u se n t m p l , ci d o a r c n u
trecu te s a tep t: a p a riia lor. Ele v o r ap re a d o a r c n d vei
ncepe s t r e t : lu cru rile m ru n te , de zi cu zi. c u o m in te
nou. cu o p ro sp eu r.e n ou . c u o v ita lita te n o u i cu u n
entuziasm n ou . A s t f e l a c u m u le z : tre p ta t, iar in tr-o zi acu-
m ujarea aceea v a e x p lo d a in tr -o b u c u r ie p u r .
Dar nimeni nu tie cn d se v a n t m p la asta. De aceea
trebuie s continui s lu n i p ietrice le p e m a lu l m r ii Tota
litatea lor nseamn m a rele e v e n im e n t. A t u n d c n d a d u n i
singur Pietricic, ea este doar o pietricic. D ar cn d to a te
p i e t r i c e l e l e sunt adunate laolalt, e l e se tra n s fo rm bru sc

n d i a m a n t e . A c e s t a e miracolul vieii. Deci, nu treb u ie s te


g n d e t i la a c e s t e lucruri mree.

E x i s t m uli oam eni n lume care au de pierdut, d e o a re

c e a t e a p t ntotdeauna s li se n t m p le ceva m re. N u se

p o a t e n t m p l a . A cel ceva se n t m p l d o a r p rin lu cru ri

m r u n t e ; m n n c , plimb-te, f baie. vo rb ete cu un p rie

t e n , s t a i s i n g u r privind cerul sau stai n tin s n patu l tu.

f r s f a c i n i m i c . Din aceste lu cru ri m ru n te este fcu t

v i a a . E l e s u n t m a t e r i a nsi a vieii.

P r i n u r m a r e , f t o t u l cu bu cu rie i ap oi to tu l va d even i

o r u g c iu n e .
F t o t u l c u e n t u z i a s m . T erm en u l e n tu z ia s m e foarte fru
m o s. R d c in a lu i n s e a m n d r u it de D u m n e z e u . Cnd fa d
c e v a c u p r o f u n d e n t u z i a s m , d u m n e z e ire a este n u n tru l
t u . C u v n t u l e n t u z i a s m n s e a m n , d e fa p t, un o m plin de
d u m n e z e i r e . A d u m a i m u lt e n tu zia s m n v ia a ta, iar team a
i a l t e l u c r u r i v o r d i s p r e a d e l a sine.

N u t e p r e o c u p a n i d o d a t d e lu cru rile n ega tive. A p rin d e

l u m n a r e a , i a r n t u n e r i c u l va p leca d e la sine. N u n cerca

s t e l u p i c u n t u n e r i c u l . N u p o i fa c e asta. fiin d c n tu n e

r ic u l n u e x i s t . C u m ai p u te a s te lu p i cu el? A p r in d e o
lum nare i n t u n e r i c u l d isp a re. A a c u it d e n tu n e r ic
uit de f r i c . U i t d e to a te a c e le lu c ru ri n e g a tiv e care b n
tuie, de ob icei, m in te a u m a n . T o t ce a i d e f c u t e s te s
aprinzi o m ic lu m n a r e d e e n tu zia s m .
T im p de c in c is p r e z e c e z ile n c e a rc s te tr e z e ti cu u n
mare e n tu zia s m - .d u m n e z e ir e a in te rio a r * - , cu h o t r
rea ca n ziu a r e s p e c tiv s tr ie ti cu a d e v r a t cu toat
bucuria i apoi ncepe s trieti c u t o a t b u c u r i a ! M n n
c micui d e ju a dar f-o c a i c u m a i m n c a d i n t r u p u l lu i
Dum nezeu nsui; h r a n a d e v i n e s a c r . m b i a z - t e , d a r
dum nezeirea s fie n t i n e , c a i c u m a i s p l a u n z e u . A t u n c i,
mica ta baie va d e v e n i u n t e m p l u , i a r a p a c a r e c u r g e a s u p r a
ta va fi ca un b o t e z .
Trezete-te n fiecare d i m i n e a c u o p u t e r n i c d e t e r m i
nare, cu certitudinea, c l a r i t a t e a , p r o m i s i u n e a f a d e t in e
nsui c acea zi o s f i e n e a s e m u i t d e f r u m o a s i c o v e i
tri din plin. i de f i e c a r e d a t c n d m e r g i s e a r a la c u lc a r e ,
ream in tete-i c t e l u c r u r i f r u m o a s e i s - a u n t m p l a t n
acea zi. Sim plul fa p t c le v e i r e a d u c e n m i n t e le v a a ju t a
s se rep ete a d o u a z i . A m i n t e t e - i - l e i a d o r m i g n d i n -
du-te la a cele m o m e n t e f r u m o a s e n t m p l a t e p e s t e zi.
V isele tale v o r fi m a i f r u m o a s e . E l e v o r p u r t a e n t u z i a s m u l
tu, d ep lin ta tea t a i v e i n c e p e s t r ie t i i n v i s e c u
o en ergie nou.