Sunteți pe pagina 1din 4
FUNDA Ţ IA PENTRU Ş TIIN Ţ E Ş I ARTE PARALELA 45
FUNDA Ţ IA PENTRU Ş TIIN Ţ E Ş I ARTE PARALELA 45
FUNDA Ţ IA PENTRU Ş TIIN Ţ E Ş I ARTE PARALELA 45

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER

EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA I – 12 decembrie 2012

COMPER – MATE 2000, CLASA a VI-a

Toate subiectele sunt obligatorii.

Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.

Citeşte cu atenţie textele, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

I. INIȚIERE

Dacă în cuvântul COMPER vocalele valorează câte 2 3 puncte, iar consoanele valorează câte 5 2 puncte, atunci suma punctelor tuturor literelor este egală cu:

a. 76;

b. 81;

c. 100;

d. 116.

Dacă un sfert din lungimea unui segment are 5 cm, atunci lungimea segmentului va fi egală cu:

a. 10 cm;

b. 15 cm;

c. 20 cm;

d. 25 cm.

Suma dintre cifra zecilor şi cifra zecimilor numărului 157,96 are pătratul egal cu:

a. 196;

b. 100;

c. 225;

d. 400.

La ora 6:00, arătătorul şi minutarul unui ceas formează între ele un unghi cu măsura de:

a.

90°;

b. 180°;

c. 270°;

d. 360°.

Rezultatul calculului 3,2 · 5 – 10 : 2 este egal cu:

a.

6,4;

b. 8,3;

c. 11;

d. 12.

Dacă AB = 20 cm, C (AB), atunci lungimea segmentului ale cărui extremităţi sunt mijloacele segmentelor [AC] şi [BC] este egală cu:

a. 5 cm;

b. 6 cm;

c. 8 cm;

d. 10 cm.

Rezultatul calculului

a.

1

4 ;

b.

 

31

42

3

4 ;

 

:

3

8

este egal cu:

c. 2 ;

3

d.

1

8 .

Numărul gradelor din 240ʹ este egal cu:

a. 3°50ʹ;

b. 3°40ʹ;

c. 3°;

d. 4°.

Cel mai mic multiplu comun al numerelor 18 și 24 este egal cu:

a. 72;

b. 64;

c. 24;

d. 18.

FUNDA Ţ IA PENTRU Ş TIIN Ţ E Ş I ARTE PARALELA 45
FUNDA Ţ IA PENTRU Ş TIIN Ţ E Ş I ARTE PARALELA 45
FUNDA Ţ IA PENTRU Ş TIIN Ţ E Ş I ARTE PARALELA 45

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

Media aritmetică a numerelor 126 şi 532 este egală cu:

a. 63;

b. 266;

c. 300;

d. 329.

Perimetrul triunghiului echilateral cu latura egală cu 12 cm este egal cu:

a.

24 cm;

b. 36 cm;

c. 48 cm;

d. 60 cm.

Suplementul unghiului cu măsura de 45° este egal cu:

a.

135°;

b. 140°;

c. 130°;

d. 145°.

Dacă [OC Int(AOB), m(AOC) = 2m(COB) = 20°, atunci m(AOB) este egală cu:

a. 40°;

b. 60°;

c. 30°;

d. 80°.

Cel mai mare element al mulţimii x

a. 4;

b. 4,6;

| 2x

c. 4,7;



6,3

15,7

este egal cu:

d. 4,8.

Dacă ∆ABC are m(A) = 90°, m(B) = 50°, atunci m(C) este egală cu:

a. 40°;

b. 45°;

c. 30°;

d. 60°.

Dacă x

a. 1,5;

5

3

şi

II. CONSOLIDARE

y z

9 , atunci xy xz este egală cu:
10

b. 0,5;

c. 2;

d. 2,5.

Numărul a

a. 8;

care verifică egalitatea

a

5

3

4 2

b. 10;

c. 13;

este egal cu:

d. 14.

Complementul unghiului cu măsura de 46°15ʹ este egal cu:

a.

43°35ʹ;

b. 43°45ʹ;

c. 43°55ʹ;

d. 42°45ʹ.

Dacă 6 caiete costă 270 lei, atunci 10 caiete costă:

a.

340 lei;

b. 350 lei;

c. 430 lei;

d. 450 lei.

Dacă x + y = 60, iar x este egal cu un sfert din y, atunci numerele x şi y sunt egale cu:

a. 3 şi 12;

b. 4 şi 16;

c. 8 şi 32;

d. 12 şi 48.

Dacă ∆ABC este isoscel şi m(B) = m(C) = 70°, atunci m(A) este egală cu:

a. 40°;

b. 45°;

c. 60°;

d. 110°.

Ordonarea descrescătoare a numerelor

este:

a. y, x, z;

x    

1

b. y, z, x;

2

,
3

 

2

2

y  

c. x, y, z;

5

,
6

 

z

51

42

 

:

9

8

d. z, x, y.

FUNDA Ţ IA PENTRU Ş TIIN Ţ E Ş I ARTE PARALELA 45
FUNDA Ţ IA PENTRU Ş TIIN Ţ E Ş I ARTE PARALELA 45
FUNDA Ţ IA PENTRU Ş TIIN Ţ E Ş I ARTE PARALELA 45

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

Dacă ∆ABC are AB = 8 cm, AC = 12 cm, atunci cea mai mare valoare, exprimată printr-un număr natural (în cm), pe care o poate lua lungimea segmentului [BC] este egală cu:

a. 21 cm;

b. 20 cm;

c. 19 cm;

d. 18 cm.

III. STANDARD

Dacă patru unghiuri formate de aceeaşi parte a unei drepte au măsurile exprimate prin valorile x° + 6°, x° + 12°, x° + 18°, x° + 20°, atunci cel mai mic unghi are măsura egală cu:

a. 28°;

b. 30°;

c. 31°;

d. 37°.

Măsura celui mai mare unghi exterior al triunghiului MNP, cu m(M) = = 60°, m(N) = 20°, m(P) = 100°, este egală cu:

a. 100°;

b. 120°;

c. 160°;

d. 170°.

Restul împărțirii numărului

a. 2;

b. 3;

11 5

 

n

4

5

1

nn

5

c. 4;

2

13

la 7, pentru orice d. 6.

n

*

, este egal cu:

Din suma economisită, Claudiu a cheltuit în prima zi

25 ; a doua zi a cheltuit 1 3 din suma

1

rămasă, a treia zi a cheltuit 1 4 din noul rest, rămânându-i pentru a patra zi suma de 18 lei. Ce

sumă a avut inițial Claudiu?

a. 35,5 lei;

b. 36,5 lei;

c. 37,5 lei;

d. 38,5 lei.

IV. EXCELENŢĂ

Soluția naturală a ecuației

a. 0;

b. 1;

xx 

1

2

2

3



c. 2;

x

2012

2013

2012

este egală cu:

d. 2 012.

Fie unghiurile neadiacente MON și MOP astfel încât m( m(

Atunci măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor MON și MOP este egală cu:

a. 16°;

MON

)

3 , m(NOP) = 36°.

7

MOP

)

d. 22°.

b. 18°;

c. 20°;

Suma numerelor naturale x, y, z care verifică relația

este egală cu:

a. 5;

b. 6;

2

x 

2

23

1

y  

1

z 1

5

c. 7;

d. 8.

GRILADERĂSPUNSURI–CONCURSULCOMPER-MATE2000 ETAPAI–ANULȘCOLAR2012-2013
GRILADERĂSPUNSURI–CONCURSULCOMPER-MATE2000
ETAPAI–ANULȘCOLAR2012-2013

X