Sunteți pe pagina 1din 1

Denumirea angajatorului.........

Tel...............; Fax.............

Nr.........................din data de ....................

ADEVERIN DE VENIT DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUAL

Societatea ......................., avnd sediul social n ................................Strada....................................................,


Nr....., Bloc ......., Et......., Sc........, Ap.......jude / sector ...., cod de identificare fiscal ............, nregistrat la
Registrul Comerului sub nr. ................, certificm prin prezenta faptul c Dl. / D-na .........................................................................................,
CNP..................................................................a ncheiat cu societatea noastr un contract de cesiune de drepturi de autor pe durat:

nedeterminat, de la data de ..........................

determinat, contractul ncheiat la data de ........ n vigoare pna la data de....

In baza acestui contract, persoana mai sus menionat beneficiaz lunar de o remuneraie n valoare de (se va indica mai jos) :

Luna / An
...../ ..... ...../..... ...../.....
(se vor completa cu luna/anul aferente
ultimelor 3 luni de venituri)

(n cifre) RON
Venit lunar brut
conform Contract (n litere) RON

(n cifre) RON
Venit lunar net
ncasat*
(n litere) RON

* Se va completa venitul lunar net. A NU se include contravaloarea tichetelor de mas, drepturilor de hran sau veniturile care nu sunt ncasate lunar,
avnd caracter ocazional (de exemplu: prime/sporuri anuale/trimestriale).

n evidenele societii figureaz un numr de salariai cu contracte de munc dup cum urmeaz:

Mai mic de 5 ntre 5 i 10 ntre 11 i 50 Mai mare de 50

Venitul este / nu este afectat de urmtoarele obligaii: ......................................................................................................................................................

La data emiterii prezentei adeverinte, nu avem in vedere incetarea contractului si nici nu avem cunostinta despre existenta vreunui caz de incetare, din orice
motiv, a acestuia. Ne asumm ntreaga responsabilitate cu privire la datele menionate n acest document i confirmm c persoanele semnatare ale
acestei adeverine angajeaz rspunderea noastr cu privire la realitatea informaiilor cuprinse n prezenta. S-a eliberat prezenta adeverin pentru a-i servi la
ING Bank.

Reprezentani legali
Nume i Prenume CNP Semntura
(funcie)
1

n calitate de reprezentant legal, confirm c sunt autorizat/ s semnez n mod individual prezenta adeverin. (Se va bifa doar n cazul n care
adeverina este semnat de un singur reprezentant al societii

Semntura

L.S.

ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucureti este inscrisa in Registrul operatorilor de date cu caracter personal sub numarul 273. Prin prezenta,
reprezentantii legali ai angajatorului isi dau acordul expres in vederea prelucrarii datelor lor cu caracter personal (nume si prenume, CNP) si sunt
informati cu privire la drepturile de care dispun si pe care si le pot exercita n temeiul Legii nr. 677/2001, in special: dreptul de informare, dreptul de
acces la date, dreptul de interventie si dreptul de opozitie.

RPD/ADPID/v.07.2012