Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PENAL

TEZ DE AN
OMORUL SVRIT DIN INTERES MATERIAL N TEORIA I
PRACTICA DREPTULUI PENAL

Conductor tiinific:

Autorul: Grama Irina, studenta grupei 1409

Chiinu 2017
CUPRINS:
Lista abrevierilor utilizate n lucrare ............... Error! Bookmark not defined.
Introducere ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Capitolul I CARACTERISTICA GENERAL ............. Error! Bookmark not
defined.
1.1Concepte operaionale privind motivul infraciunii, n general, i interesul
material, n special ............................................... Error! Bookmark not defined.
1.2 Oportunitatea diferenierii omorului din interes material ca element
circumstanial ....................................................... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL II.OMORUL DIN INTERES MATERIAL: ASPECTE
TEORETICO-PRACTICE ............................... Error! Bookmark not defined.
2.1 Condiiile de operare a circumstantei agravante prevazute la lit.b) alin(2)
art.145 CP ............................................................. Error! Bookmark not defined.
2.2 Modalitile faptice specifice circumstanei agravante . Error! Bookmark not
defined.
2.3 Problemele operrii circumstanei agravante, prevzut la lit.b) alin.(2)
art.145 CP n cazul infraciunii neconsumate i n cazul participaiei .......... Error!
Bookmark not defined.
2.4 Delimitarea omorului din interes material de omorul la comand ......... Error!
Bookmark not defined.
CONCLUZIE...................................................... Error! Bookmark not defined.
BIBLIOGRAFIE .................................................................................................. 3
BIBLIOGRAFIE
I.Cursuri,tratate, monografii
1. S.Brnz, V.Stati, Tratat de drept penal. Partea special, vol.II, Chiinu, 2015.
2.Costic Bulai, Manual de drept penal. Partea general, Bucureti, ALL, 1997
3.Dalia Toader Drept Penal Romn, Note de curs. Bucureti 2005
4.V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazr, Drept penal.Partea
general, ed.Europa Nova, Bucureti, 1997
5.S.Botnaru, A.avga, V.Grosu, M.Grama, Drept penal.partea general, ed.Cartier, Chiinu,2005
6.Gh. Diaconescu. Infraciuni n Codul Penal romn. Bucureti, Editura Oscar Print, 1999
7.S.Bogdan.Drept penal.Partea special,ed.Sfera juridic, Bucureti,2007
8.Alexandru Boroi, Infractiuni contra vietii, Editura National, Bucuresti, 1996
9.V.Drobrinoiu, Drept penal. Partea special, vol.I, ed.Lumina Lex, 2000
10.Alexandru Boroi, Drept penal. Partea special, ed. ALL Beck,Bucureti, 2011
11.V.Dobrinoiu, Drept penal.Partea special,vol.I,ed.Lumina Lex, 2000, pag.85.
12.Ilie Pascu, Valeric Lazr, Drept penal. Partea special, ed.Lumina Lex, Bucureti, 2003
13.Tudorel Toader, Drept penal.Partea special, vol.I, ed.C.H.Beck, 2016
14.Sergiu Bogdan.Drept penal.Partea special,vol.I, ed.Sfera juridic, 2007
15.M.Avram,T.Popovici, V.Cobenco,V.Zubco, Cercetarea infraciunilor contra persoanei,
ed.Arc, Chiinu, 2004
16.Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi, Drept penal.Partea special, ed.ALL
Beck,Bucureti,2002
17.Ivan Macari, Dreptul penal al Republicii Moldova.Partea special, Chiinu, 2003
18. V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stanoiu, V. Rosca,
Explicatii teoretice ale Codului penal romn, vol III., partea speciala,ed ALL Beck, 2003
19.C. Bulai, Drept penal roman, Partea generala, Vol. I, Bucuresti, 1992
20.Gh.Diaconescu, C.Duvac. Tratat de drept penal. Partea special. Bucureti, 2009
21. .. , -.
", 2003
22. . . , .
., 1998
23. ., ,Volgograd,1969.
24. .. :
. ., 1994
25. , , 2014
26. .. ( ). ., 2003
27. .. . , 1998
28. .. : , , . , 1999

II.Reviste de specialitate,publicaii periodice

1.Sergiu Brnz Omorul svrit din interes material n reglementarea legii penale a Republicii
Moldova, Jurnalul de studii juridice, nr.3-4 2009
2.Vasile Balaican, Conceptul de omor calificat-caracterizare, Revista tiinifico-practic Legea i
viaa, nr.7, 2011
3. .. // . 1995. N 6
4. .., .. . .: "",

5. ..
, (- ): . . . . ., 2004
6. ..
: . ... . . .
, 2005

III.Legislaie relevant
1.Constituia RM din 79 august 1994.
2.Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002
3.Codul penal al Republicii Moldova Comentariu, Chiinu, 2009.
4. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova Cu privire la practica
judiciar n cauzele penale referitoare la infraciunile svrite prin omor, nr.11 din 24.12.2012
5. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asisten medical nr.1585 din 27.02.1998

IV.Alte surse
1.Decizia pronunat de Curtea de Apel Piteti nr. 104/A din 2 decembrie 2010
2.Sentina Judectoriei Fleti nr. 1ra-337/2014 din 23 iulie 2014
3.Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, dosarul nr. 1ra-
210/2016 din 20 ianuarie 2016
4. Decizia Colegiului Penal al CSJ al RM, nr.1ca-27/2002 din 05.03.2002

S-ar putea să vă placă și