Sunteți pe pagina 1din 1

CATRE,

TREZORERIA JUDETULUI ILFOV

Prin prezenta va comunicam faptul ca lucrarile de .................... executate de


SC .............................., conform contractului nr...... din data
de au fost finalizate in data de , fara obiectii din partea
contractantului

Din acest motiv , suntem de acord cu deblocarea sumei de . lei,


reprezentind ....% din valoarea garantiei de buna executie depusa de
........................., in contul , deschis la ..............................................

Data Administrator

19.07.2017 ............................