Sunteți pe pagina 1din 3

Trimestrul I Individul si societatea,

Structurile de putere (7 cursuri)

Cat de grea este sociologia?

Studiul societatii; Perspectiva sociologica asupra societatii.


Ce este sociologia? Este sociologia o stiinta? Locul sociologiei in cadrul stiintelor
sociale.
Ce sunt si ce fac sociologii? Imaginatia sociologica.
Cunoasterea comuna si cunoasterea stiintifica. Formularea de intrebari
sociologice. Intelegerea relatiei cauza efect.
Procesul de cercetare. Cercetarea comparativa. Micro si macro sociologia.
Metodele de cercetare sociologica (etnografia, anchetele/ sondajele, esantionarea,
experimentele, analiza istorica).
Concepte statistice cheie (medie, mediana, mod, abatere standard, dispersie) si
lectura tabelelor cu date statistice descriptive.
Subiectii umani si problemele de etica in cercetarea sociologica.
Repere in istoria sociologiei, ca domeniu de studiu. Primii teoreticieni: A. Comte,
E. Durkheim, K. Marx, M. Weber, H. Martineau, W.E.B. DuBois.
Perspective teoretice in sociologie: interactionalismul simbolic, functionalismul,
marxismul si conflictul de clasa, feminismul si teoria feminista, teoria alegerii
rationale, teoria retelelor sociale, sociologia publica.
Relevanta sociologiei: constientizarea diferentelor culturale, evaluarea efectelor
politicilor publice, dezvoltarea personala. Influenta sociologiei.

Cultura si societate

Cultura si societatea. Ce este cultura?


Studiul sociologic al culturii. Schimbare culturala.
Dezvoltarea culturii umane. Cultura umana timpurie. Diversitatea culturala
(cultura si subculturi; asimilare, multiculturalism, integrare, acomodare,
adaptare, izolare, segregare).
Elemente culturale universale (limbajul, discursul si scrisul; semiotica si cultura
materiala).
Cultura si dezvoltare sociala. Culturile pre-moderne (vanatorii si culegatorii;
societatile agrare; societatile de pastori; societati traditionale sau civilizatii).
Societatile industrializate, dezvoltarea globala, societatile in curs de
industrializare.
Globalizarea si efectele globalizarii; The internet of things; Globalizare si
culturi.

Socializare si ciclul vietii

Cultura, societate si socializare.


Socializarea si tipuri de socializare. Socializarea primara, secundara si continua.
Socializarea anticipatorie, negativa si resocializarea.
Agenti ai socializarii. Familia, scoala, grupul de egali, mass media, mediile de
munca.
Identitatea, statusul si rolurile sociale. Statusuri atribuite si dobandite.
Indicatorii de status. Roluri asteptate si performate. Conflictul de rol.
Socializarea de gen.
Socializarea si principalele etape ale vietii. Copilaria, adolescenta, maturitatea
timpurie, maturitatea si senioritatea (batranetea).
Institutiile sociale. Familia si tipologia familiei (normele familiei, divort si
casatorie). Religia.

Interactiunile sociale si viata cotidiana

Comunicarea non-verbala (fata, gesturile si emotiile). Comunicarea non-verbala


si genul
Comunicarea si regulile sociale. Intelegerea impartasita. Experimentele lui
Garfinkel. Vandalismul si tipetele.
Fata, corp si discurs in interactiuni.
Tipuri de interactiune, managementul impresiei.
Spatiul personal si proximitatea.
Interactiunea in timp si spatiu.
Constructia sociala a realitatii.
Conectarea micro si macro sociologiei.

Grupuri, retele si organizatii

Multime, echipa, categorie sociala, grup social.


Grupurile sociale (grupuri primare si secundare; grupuri formale si informale;
grupuri de apartenenta si de referinta; inauntrul si inafara grupului).
Diade, triade, grupuri mici si mari.
Dinamica grupurilor: formarea grupurilor. Presiunea de grup. Efecte de grup
(gandirea de grup, sinergia pozitiva si negativa, conformarea si obedienta).
Leadershipul. Tipuri de leadership.
Retelele sociale. Retele off si online (platformele de socializare).
Organizatiile si organizarea sociala. Teorii cu privire la organizatii (birocratia,
disfunctii ale birocratiilor). Organizatiile ca sisteme mecanice si organice.
Mediul fizic al organizatiilor. Spatii de lucru deschise si conventionale. Impactul
culorilor asupra performantei angajatilor.
Supravegherea si controlul in organizatii; Birocratie si democratie.
Gen si organizatie; diversitatea fortei de munca. Femeile in management.
Socializarea si integrarea organizationala.
Schimbarea organizationala.
Tehnologie si organizatii moderne (tehnologia informatiilor, tehnologizarea
locului de munca). Proiectarea locului de munca.
Organizatiile ca retele sociale. Retele de organizatii si retele in organizatii.
Organigrama si sociograma. Relatii formale si informale.
Societatea organizatiilor: organizatii publice, private si nonprofit.
McDonaldizarea societatii. Organizatiile globale. Organizatiile supranationale
publice si non-profit.
Impactul grupurilor, retelelor si organizatiilor asupra vietii individuale. Capital
uman si capital social.

Conformism, devianta si infractionalitate

Studiul comportamentului deviant. Ce este devianta? Norme si sanctiuni.


Perspectivele biologica si psihologica asupra deviantei.
Teoriile functionaliste. Crima si anomia (Durkheim si Meron)
Teoriile interactionaliste (devianta invatata, teoria etichetarii)
Teoria conflictualista si teoria controlului (teoria geamurilor sparte)
Gen si infractionalitate. Tinerii si infractionalitatea.
Crima organizata si infractionalitatea cibernetica.
Strategii de reducere a infractionalitatii
Rusinea ca forma de sanctionare