Sunteți pe pagina 1din 14

Nr.

________/___/___/______

Plan managerial
An colar 2017-2018

Avizat n CP din data de ____/____/_______


Aprobat n CA din data de ____/____/_______

OBIECTIVE GENERALE:

1. Realizarea unui proces de proiectare a activitilor manageriale i educaionale particulariznd obiectivele strategice ale colii, n vederea
creterii calitii procesului instructiv-educativ i a implementrii valorilor specifice educaiei cretine.
2. Implementarea strategiilor, a mecanismelor i a procedurilor specifice managementului operaional, printr-o planificare, realizare i
monitorizare permanent, implicnd i Comisia de Evaluare i Asigurare a Calitii.
3. mbuntirea comunicrii interne ntre angajai, elevi, prini.
4. Creterea calitii educaiei printr-o pregtire permanent a cadrelor didactice i aplicarea metodelor i mijloacelor moderne de predare,
reflectat i n examenele naionale.
5. Proiectarea i formularea ofertei educaionale i implementarea unui curriculum adaptat nevoilor beneficiarilor educaiei, mai ales la nivelul
ofertei C.D.. i a programelor de formare extracurriculare i extracolare.
6. mbogirea parteneriatelor, demararea unor activiti extracurriculare/extracolare noi i diversificate, n contextul politicii educaionale a
colii.
7. mbuntirea condiiilor materiale prin obinerea de fonduri i sponsorizri.
8. Creterea siguranei elevilor prin montarea camerelor video.
9. Popularizarea permanent a activitilor colii prin intermediul noului site.
10. Creterea spiritual a elevilor i a cadrelor didactice.
DOMENII, STRATEGII, ACTIVITI

I. Domeniul: CAPACITATE INSTITUIONAL

Obiective specifice:

Proiectarea activitilor manageriale pe baza unei analize realiste, cu obiective strategice care s vizeze creterea calitii
actului educaional i implementarea valorilor educaiei cretine.
Implementarea strategiilor, mecanismelor i a procedurilor specifice managementului operaional, care s produc creterea
eficienei i funcionalitii structurilor colii.
Modernizarea bazei materiale pentru asigurarea unui climat optim de desfurare a activitii instructiv-educative.
Implementarea noilor prevederi metodologice referitoare la recrutarea resurselor umane, n condiiile descentralizrii sistemului de
nvmnt i crearea unui sistem de selecie, angajare i formare continu a personalului didactic,
personalului didactic auxiliar i nedidactic.
Monitorizarea ntocmirii i completrii tuturor documentelor colare.
Analiza Proiectului de mbuntire a calitii educaiei din Raportul de Evaluare Intern a Calitii i remedierea problemelor n
conformitate cu obiectivele de mbuntire propuse.

II. Domeniul: EFICACITATE EDUCAIONAL

Obiective specifice:

Meninerea standardelor educaionale i promovarea valorilor morale.


Promovarea activitilor educative colare,extracolare i spirituale prin noul site al liceului.
Meninerea parteneriatelor existente i mbogirea acestora.
mbuntirea performanelor realizate de elevi n anul trecut colar.

2/14
III. Domeniul: MANAGEMENTUL CALITII

Obiective specifice:
Implementarea strategiilor i a procedurilor interne de evaluare a calitii colii i a tuturor msurilor care
asigur atingerea standardelor calitii n activitatea instructiv-educativ.
Elaborarea i aplicarea unui sistem de proceduri cu privire la iniierea,
monitorizarea i revizuirea periodic a programelor i activitilor desfurate.
Crearea unui sistem de proceduri de monitorizare a evalurii pentru creterea calitii i optimizarea
procesului de evaluare a activitilor didactice.
Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare n specialitate n vederea formrii continue .
Constituirea i actualizarea bazei de date a colii legate de evaluarea intern a calitii i
funcionarea structurilor responsabile cu evaluarea intern a calitii.

3/14
PLAN DE ACIUNE PENTRU SEMESTRUL I/ SEMESTRUL II
ANUL COLAR 2017-2018
RESPONSABILITI
RESURSE EVALUARE / INDICATORI
OBIECTIVE MSURI / ACIUNI COMISII/ TERMEN
UMANE DE REALIZARE
COMPARTIMENTE
1. Analiza raportului de activitate
pe anul colar 2016-2017 - analiza n CA i CP
2. Stabilirea direciilor generale de - concluziile analizelor, planurile
dezvoltare ale colii, a obiectivelor de remediere
Stabilirea Consiliul de administraie
anuale i semestriale n funcie de Director - strategii i planuri ale comisiilor
direciilor septembrie-
analiza punctelor tari i slabe din CEAC CEAC metodice
generale, octombrie
anul colar trecut efii de catedr - buna cunoatere a nevoilor de
formularea Comisiile metodice 2017
3. ntocmirea PM pe anul colar educaie a comunitii i axarea
politicii colii
2017-2018 activitii colii pe 2-3 direcii ce
4. Plan de mbuntire CEAC pot fi mbuntite calitativ n acest
5. Strategii i planuri ale comisiilor an colar.
metodice
1. Desfurarea orelor de discipline
teologice de specialitate ntr-un
climat afectiv
2. ntlniri ntre profesori pe tema
Director
Realizarea rolului educatorului cretin Consiliul profesoral
Director spiritual - urmrirea atent a activitilor
climatului moral- 3. Organizarea Sfintei Liturghii
Consiliul elevilor Profesorii de Septembrie spirituale
religios optim pentru Vinerea I din lun i
Discipline 2017 - grafic de asistene spirituale
pentru ntreaga srbtorile din timpul sptmnii
Teologice de August 2018 - chestionare de satisfacie a
activitate din 4. Participarea elevilor la
Specialitate beneficiarilor
coal activitile spirituale, comemorri
(Fericitul Ieremia)
5. ndrumri spirituale pentru elevi
6. Participarea cadrelor didactice la
formarea spiritual
Elaborarea 1. Revizuirea ROI Consiliul profesoral Director - analiza mediului intern
instrumentelor 2. Elaborarea planului operaional efii de catedr Septembrie - - decizii de constituire a comisiilor,
de lucru i a i distribuirea responsabilitilor Consiliul de administraie efii comisiilor de Noiembrie - procese verbale ale CA i CP
procedurilor n 3. Reorganizarea Comisiile metodice lucru 2017 - planul activitilor tematice
vederea catedrelor/comisiilor metodice, Consilier educativ

4/14
eficientizrii stabilirea responsabilitilor Comisiile de lucru Coordonatorul - planul activitilor
activitii membrilor CA i a membrilor CEAC extracurriculare/extracolare
comisiilor de lucru - graficul asistenelor la or
4. Grafic ntlniri CA i CP, a
activitilor
extracurriculare/extracolare
5. Realizarea de asistene la ore,
mpreun cu efii de
catedr/coordonatorul CEAC
1. ntocmirea organigramei liceului
2. Stabilirea ariilor de
Septembrie -
responsabilitate, a fluxurilor Consiliul de administraie - organigrama afiat
octombrie
Eficientizarea decizionale i de comunicare Director - program consiliere prini - afiat
Comisiile metodice 2017
sistemului de 3. Stabilirea unui program de efii de catedr i cunoscut
comunicare comunicare cu prinii Comisia pentru promovarea Diriginii - popularizarea pe site-ul colii i
Septembrie
intern i extern 4. Promovarea imaginii colii prin Consilier educativ n pres a tuturor activitilor
imaginii unitii de nvmnt 2017 - August
intermediul site-ului desfurate n coal
2018
5. Solicitarea mass-mediei n
aciuni publicitare
1.ncheierea de parteneriate cu
Diseminarea ONG-uri, instituii culturale, Director - existena parteneriatelor cu alte
obiectivelor colii Poliie, alte instituii de nvmnt Consiliul profesoral Consilier educativ Octombrie - instituii
n rndul preuniversitar, Biblioteca Responsabilii Noiembrie - programe specifice
Comisiile de lucru
partenerilor Municipal, Muzeul de istorie, comisiilor de lucru 2017 - procese-verbale de edin,
sociali Asociaia Kolping Moldova, ntlniri
Centrul Misionar Diecezan Iai etc.
- corectitudinea realizrii
1. Realizarea normrii pentru anul - Consiliul de administraie
Director Septembrie normrii n raport cu nevoile
colar 2017-2018 n concordan
Asigurarea i - Compartimentul secretariat Secretar 2017 instituiei, n conformitate cu
cu cifrele aprobate
eficientizarea numrul normelor aprobat de ISJ
managementului 2. Realizarea ncadrrii
Septembrie - plan de ncadrare n conformitate
resurselor umane personalului didactic, didactic
2017 cu legislaia n vigoare
a) Realizarea auxiliar i nedidactic
- Consiliul de administraie Director - centralizator privind ncadrarea
ncadrrii 3. Repartizarea catedrelor/orelor
Secretar personalului didactic
personalului neocupate, cadrelor didactice - Compartimentul secretariat
didactic calificate
Noiembrie - fia postului
4. Actualizarea fiei postului pentru
2017 - dosare personale
toi angajaii

5/14
5. Proiectarea mobilitilor cadrelor
didactice pentru anul 2018-2019, - comunicarea posturilor vacante,
- Consiliul de administraie
conform legislaiei: Conform propuneri de restrngeri de
Director
- posturi i norme pentru 2018- - Comisia pentru curriculum calendarului activitate conform planului de
2019 i colarizare pentru anul colar
- Compartimentul secretariat Secretar
- pretransferri, transferri, metodologiei 2018-2019 i innd cont de
concurs, detari, supliniri MECS prognozele cu privire la evoluia
6. Proiectarea ncadrrii pentru populaiei colare n anii urmtori
anul colar 2018-2019
1. Asigurarea efectivelor de elevi la
Iunie -
clasele de nceput de ciclu: - propunerea planului de
- Consiliul de administraie septembrie
- formarea claselor a IX-a n urma colarizare pe baza unei analize
Director 2018
admiterii - Compartimentul secretariat pertinente a opiunilor viitorilor
Secretar
- respectarea etapelor prevzute de absolveni de clasa a VIII-a din
- Comisia pentru curriculum Dirigini
metodologie pentru accederea comunitate, dar i a tendinelor
b) Realizarea Mai 2018
elevilor n ciclul superior al liceului demografice n anii urmtori.
planului de clasa XI
(clasa a XI-a)
colarizare pe
Director
nvmnt - identificarea cauzelor
2. Monitorizarea colarizrii - Consiliul de administraie Responsabil
obligatoriu i - activiti comune ale comisiilor
elevilor, prevenirea absenteismului Comisia pt. Lunar
ciclul superior al - Comisia pentru absenteism cu atribuii, cel puin o dat la 2
i a abandonului colar absenteism
liceului luni
Diriginii
- Consiliul de administraie - cunoaterea legislaiei i a altor
3. Evidena micrii elevilor i Director acte normative prin activitile
respectarea legislaiei referitoare la - Comisia diriginilor Secretar Semestrial comisiei diriginilor, respectarea
nscrieri, transferri, retrageri etc. - Compartimentul secretariat Dirigini lor n completarea documentelor
de ctre serviciul secretariat
- realizarea unei analize referitoare
4. Stabilirea i realizarea ofertei Director la nevoile comunitii pentru
educaionale n funcie de
Secretar elaborarea ofertei colare pentru
obiectivele strategice ale colii i
Consilier educativ Noiembrie/ 2018-2019
de nevoile de dezvoltare ale
- Consiliul profesoral Responsabilul decembrie - prezentarea calitativ a ofertei
elevilor, pentru stabilirea planului
2017 educaionale
de colarizare pentru anul colar - Consiliul de administraie Comisiei pentru
- pliante de promovare pentru
2018-2019 promovarea Mai 2018 informarea elevilor de clasa a VIII-
5. Promovarea activitii colii prin imaginii unitii de a din colile din Oneti i din
intermediul noului site i prin
nvmnt satele limitrofe
prezentri n media
- afie n coal

6/14
1. Monitorizarea aplicrii i
continurii reformei n domeniul Responsabil Septembrie
curriculumului privind: - Comisia pentru curriculum Comisia pentru 2017
- buna cunoatere a Planurilor curriculum
- procese verbale de edin
cadru Directorul
- aplicarea tehnicilor de predare- Februarie
nvare centrate pe elev 2018
- aplicarea noilor criterii de Comisia pt. examene de
- documente colare
Realizarea evaluare diferene Profesorii cu Septembrie
curriculumului 2.Stabilirea CD-urilor pentru anul materii de BAC 2017/ianuarie
- fie de opiuni
colar 2018-2019 2018
3. Organizarea examenelor de
- grafic pregtiri suplimentare
diferene Septembrie
4. Realizarea pregtirilor 2017 - August
- orar afiat
suplimentare pentru bacalaureat Comisia pentru orar Responsabilul 2018
5. Realizarea orarului colar i comisiei pentru
aprobarea lui de ctre director orar Septembrie
2017
Proiectarea i 1. Realizarea proiectrii didactice
planificarea innd cont de curriculum-ul
procesului naional, structura anului colar,
instructiv- nevoile identificate pentru anul
educativ colar 2017-2018 - planificrile vizate de director i
2. Aplicarea testelor iniiale Septembrie
a) Diagnoza 3. Adecvarea strategiilor i a 2017 efii de catedr
procesului metodelor didactice la specificul Director
instructiv-educativ profilului i la motivaia fiecrui Responsabil - portofoliile profesorilor i ale
Comisia pentru curriculum
la nivelul colii n elev Comisia pentru
scopul proiectrii 4. Utilizarea demersurilor didactice Comisiile metodice curriculum elevilor
activitii pe anul moderne centrate pe elev, efii comisiilor
colar 2017-2018 formative, difereniate metodice Septembrie - rapoarte de monitorizare
5. ntocmirea programelor de 2017 - August
activitate ale comisiilor metodice 2018 - plan de mbuntire
pornind de la obiectivele colii i
atribuiile specifice stabilite pentru
comisiile metodice (se vor organiza
ntlniri/discuii, lecii
demonstrative la nivelul catedrelor)

7/14
- cunoaterea amnunit a
b) Optimizarea metodologiei pentru examenul de
procesului de 1. Pregtirea, organizarea i - Comisia pentru curriculum atestare profesional
predare-nvare participarea la concursurile colare Director - respectarea calendarului
pentru realizarea pe discipline - Catedre de specialitate Consilier educativ examenului i efectuarea
Conform
idealului 2. Asigurarea pregtirii Secretar demersurilor pentru pregtirea
planificrii
educaional i al corespunztoare i organizarea elevilor i a organizrii examenelor
ISJ
finalitilor conform legii, a examenelor de Membrii comisiei n coal
nvmntului pe atestare profesional limba englez - Comisii de examen de examen - prezentarea la aceste examene a
toate nivelurile (clasa a XII-a intensiv englez) 100% din elevii claselor terminale
i promovarea 100% din cei
nscrii
- edine ale Consiliului profesoral
i ale catedrelor (comisiilor)
3. Monitorizarea continurii Director
- prezentarea realitilor educaiei
reformei nvmntului pentru: - Consiliul profesoral efii de catedre i
din coal n Consiliul profesoral
- descentralizarea nvmntului comisii
- Comisia pentru curriculum Septembrie - realizarea cunoaterii amnunite
preuniversitar Responsabil
2017 - August ale noutilor reformei la nivelul
- dezvoltarea unui nvmnt - Catedre i comisii metodice Comisia de
2018 catedrelor i comisiilor
performant perfecionare
- CEAC - cel puin odat pe semestru,
- implementarea unor dimensiuni Coordonatorul
catedrele i comisiile vor aborda
europene n educaie CEAC
teme ce vizeaz mbuntirea
calitii n nvmnt
- Consiliul de administraie
4. Eficientizarea evalurii
- Consiliul profesoral - promovarea la sfritul anului
rezultatelor colare pentru: Director
colar a circa 100% din totalul
- elevi - Comisia pentru curriculum efii de catedre i Octombrie
elevilor
- personal didactic responsabilii 2017 iunie
- Catedre i comisii - obinerea calificativelor foarte
- personal didactic auxiliar comisiilor de lucru 2018
bine la circa 100% din totalul
- personal nedidactic din - Compartimente/comisii de
personalului
compartimente
lucru
5. Pregtirea, organizarea i Septembrie - afiarea n locuri accesibile a
Director
desfurarea corespunztoare a 2017 calendarelor de desfurare i a
- Consiliul profesoral efii de catedre i
BAC 2018, atestate profesionale fragmentelor de metodologii
comisii
prin : - Comisia pentru curriculum Septembrie - prezentri n orele de dirigenie
Diriginii claselor a
- cunoaterea metodologiilor 2017 - August i n edinele cu prinii a
- Catedre i comisii metodice XII-a
- organizarea simulrilor 2018 prevederilor metodologiilor

8/14
- organizarea pregtirilor pe Profesorii cu - realizarea graficului de pregtire
obiecte materii de BAC suplimentar i a simulrilor
- organizarea examenelor
6. Pregtirea, organizarea i - Comisia pentru curriculum Director - cunoaterea metodologiei de
desfurarea nscrierii n ciclul - Comisia diriginilor Secretar Martie mai ctre diriginii claselor a X-a
superior al liceului a absolvenilor Diriginii claselor 2018 - buna pregtire a documentelor
de clasa a X-a - Comisia de nscriere a X-a necesare n serviciul secretariat
1.Organizarea comisiei metodice a
Director
diriginilor pe criterii de eficien
pentru sprijinirea profesorilor Director spiritual
c )Septembrie dirigini n realizarea misiunii
Consilierul colar
2017-August 2018 educative - Comisia diriginilor - plan de msuri absenteism
Monitorizarea 2. Diagnoza i prognoza Responsabilul Septembrie - identificarea timpurie a cazurilor-
activitilor de activitilor de consiliere i - Comisia pt. absenteism 2017-August problem i monitorizarea
Comisiei
consiliere i orientare pentru: - Comisia de disciplin 2018 continu a msurilor propuse spre
orientare colar i - elevi capabili de performane diriginilor mbuntire
profesional - elevi cu comportamente deviante
Consilierul
- reducerea absenteismului colar
- parteneriat cu ceilali factori educativ
locali
3. Monitorizarea proiectrii,
organizrii i implementrii - Consiliul profesoral Septembrie - realizarea a cel puin o activitate
activitilor de:
- Comisia pentru curriculum 2017 - August semestrial la nivelul fiecrei clase
- orientare colar i profesional Director
2018 - elaborarea pachetelor de
- armonizarea curriculumului colii - Comisia diriginilor Secretar
opionale i prezentarea lor la
cu nevoile elevilor prin CD Diriginii
- Cabinetul de asisten Ianuarie/ nivelul claselor n funcie de
- lansarea ofertei colare pentru Consilierul colar
februarie specializare i nevoi de formare ale
2018-2019 psihopedagogic 2018 elevilor
- colaborarea cu cabinetul de
asisten psihopedagogic
- realizarea programului de
1. Monitorizarea proiectrii i - Consiliul de administraie Director
activiti cu echilibru ntre cele de
organizrii activitilor extracolare Consilier educativ
- Comisia dirigini formare i cele de organizare a
- continuarea proiectului Trupa de Responsabil Septembrie
timpului liber
teatru a liceului - Comisii de lucru Comisia diriginilor 2017 - august
- stimularea contribuiei elevilor la
d) Eficientizarea - vizionarea de filme artistice i Responsabilii 2018
- Consiliul elevilor organizarea unor activiti
activitilor educaionale de scurt metraj Comisiilor de lucru
specifice vrstei lor

9/14
extracolare ca
mijloace de 2. Realizarea de programe care s - Consiliul profesoral Director
- organizarea semestrial a cel
educare a elevilor vizeze: Consilier educativ
- Comisia dirigini puin o activitate comun cu elevii
- combaterea i prevenirea Responsabilul
i comisiile colii sau cu ali
devierilor de comportament - Comisia pentru sntate Comisiei
Semestrial parteneri educaionali
- prevenirea delincvenei juvenile diriginilor
- Cabinetul de asisten - monitorizarea evoluiei elevilor
- combaterea consumului de Responsabilul
posibil predispui la nclcarea
droguri, tutun etc. psihopedagogic Comisiei pentru
legii
- prevenirea traficului de persoane sntate

Director - pregtirea formaiilor n vederea


3. Participarea la activitile - Comisia diriginilor Consilier educativ asigurrii participrii la activitile
Conform
sportive i cultural-artistice la nivel Responsabilul propuse la nivel local: echip
- Catedra de educaie fizic i graficului
local Comisiei sportiv
sport diriginilor

4. Organizarea spectacolelor
colare conform planului de
- plan de activiti
activiti extracolare (Balul Comisia pentru proiecte i - proiecte
bobocilor, Crciun, Pate, 8 martie, Director
programe educative colare i Cf. - fotografii, procese verbale
Zilele liceului) Consilierul
calendarului - programul activitilor din
5. Organizarea i popularizarea extracolare educativ
sptmna S tii mai multe s fii
aciunilor din perioada 20-24
mai bun aprobat
noiembrie 2017: coala Altfel
S tii mai multe s fii mai bun!

Consiliul profesoral
6.Realizarea revistei colii Cuvnt Director - popularizarea revistei colii prin
Mai 2018
i via Consiliul elevilor Consilier educativ site-ul liceului

Director
1. Monitorizarea cunoaterii i
- Consiliul de administraie Responsabilii PSI - plan de evacuare
Meninerea unui respectrii normelor PSI i de
i ai Comisia pt. - cte o aciune de instruire la
sistem de protecie civil, de ctre elevi i Septembrie
sntate i nceputul fiecrui semestru
securitate al personalul unitii 2017 - August
securitate n munc (procese verbale)
elevilor i 2018
- o activitate practic, cel puin o
personalului 2.Msuri pentru sigurana i
Diriginii dat pe semestru
securitatea elevilor n timpul

10/14
programului colar : montarea mai - Comisia PSI i Comisia pt. - verificarea semestrial a
multor camere video Profesorii de instalaiilor ce pot provoca
sntate i securitate n munc
serviciu pe coal accidente sau incendii
3.Eficientizarea serviciului pe - simulare situaii de urgen prin
coal exerciii de evacuare/semestrial
Comisia pentru orar
- afiarea atribuiilor profesorilor i
elevului de serviciu pe coal
- Consiliul de administraie Director - identificarea urgenelor n
1. Realizarea reparaiilor curente, - Compartimentul contabilitate Secretar Ianuarie/ reparaii, avnd n vedere:
igienizarea spaiilor de nvmnt Contabil august 2018 - grupuri sanitare
- Sector administrativ - sala sport etc.
Asigurarea - liste de inventar
resurselor 2. Realizarea inventarului anual - Consiliul de administraie
- conlucrarea diriginte-comitet de
materiale Director
- Compartimentul secretariat Septembrie- prini pentru mbuntirea bazei
3.mbuntirea i modernizarea Secretar
octombrie materiale
materialelor didactice - Contabil Contabil
2017 - identificarea ofertelor i
efii de catedre
- Comisii metodice procurarea materialelor didactice
4. mbogirea fondului de carte
- contract de donaii
- Consiliul de administraie
5. Dezvoltarea reelei pentru - Comitetul de prini Director Octombrie -
- ntreinerea laboratorului de
pregtirea elevilor n domeniul Secretar noiembrie
- Compartimentul contabilitate informatic
informaticii Informatician 2017
- Catedra de informatic
- asigurarea manualelor pentru toi
- Consiliul pentru curriculum Director elevii din nvmntul obligatoriu
6. Stabilirea necesarului de Secretar Conform - respectarea termenului de
manuale gratuite i acte de studii - Compartimentul secretariat Responsabilul planificrii procurare a documentelor colare
pentru anul colar 2017-2018 - Comisia pentru manuale comisiei pentru ISJ i a actelor de studii pentru clasele
manuale terminale i cele de nceput de
ciclu
Director
- Consiliul de administraie Secretar
Septembrie - insisten la toate organismele ce
7. mbuntirea slii de sport, a - Compartimentul contabilitate Contabil
2017 - August au putere de decizie n obinerea
spaiilor colare, i a dotrii. Preedintele
- Comitetul de prini 2018 finanrilor
Comitetului de
prini

11/14
1. Realizarea bilanului financiar
Noiembrie - - respectarea legilor financiare i
contabil pentru anul 2017 - Consiliul de administraie Director
decembrie constituirea unui buget
- ntocmirea bugetului pentru 2018 Secretar
- Compartimentul contabilitate 2017 corespunztor pentru 2018
- urmrirea semestrial a realizrii Contabil
Semestrial - existena planului de buget
Asigurarea operaiunilor financiare
resurselor Director
financiare 2. Preocuparea pentru obinerea de Contabil
- Consiliul de administraie - aciuni ale Consiliului de
fonduri prin: Responsabilul
Septembrie administraie n colaborare cu
- Procurarea i - sponsorizri - Comitetul de prini Comisiei pentru
2017 - August agenii economici
gestionarea - donaii proiecte
- Comisia de proiecte 2018 - cooperare dirigini-comitet de
corect a - programe Preedintele
prini
resurselor - valorificarea produselor proprii Comitetului de
financiare prini
3. Utilizarea eficient a fondurilor
- Consiliul de administraie Director Septembrie
asigurate prin finanare direct sau - asigurarea cheltuielilor ce vizeaz
Secretar 2017 - August
proiecte de formare a cadrelor - Compartimentul contabilitate obligaia angajatorului
Contabil 2018
didactice
Asigurarea
eficienei 1. Realizarea unor activiti de
Director - prezentarea n fiecare Consiliu
activitilor de informare i formare a personalului
- Consiliul de administraie Secretar profesoral a noutilor din
perfecionare cu atribuii de ndrumare a
efii catedrelor Septembrie domeniul perfecionrii
activitilor catedrelor i - Comisia pt. perfecionare metodice 2017 - August - ndrumarea calitativ a catedrelor
a) Perfecionarea comisiilor, a compartimentelor
- Comisia pentru curriculum Responsabilul 2018 i comisiilor pentru a veni n
personalului cu secretariat, bibliotec, contabilitate,
Comisiei de ntmpinarea nevoilor de formare
atribuii de pentru aplicarea politicilor
perfecionare ale personalului
ndrumare a educaionale ale MEN i ISJ
activitii
2.Participarea personalului didactic
compartimentelor Consiliul de administraie
auxiliar i nedidactic la formare, n Director Cf.
colii - evidena formrii continue
funcie de exigenele postului sau Comisia pentru perfecionare Secretar calendarului
la solicitarea conducerii colii
Director
b) Optimizarea
Secretar
competenelor
- Consiliul pentru curriculum efii catedrelor Septembrie - identificarea nevoilor de formare
personalului 1. Diagnoza procesului instructiv-
metodice decembrie prin activitatea comisiilor i
didactic educativ i a nevoilor de formare - Comisia de perfecionare
Responsabilul 2017 catedrelor la nceputul sem. II
Comisiei de
perfecionare

12/14
2. Proiectarea i monitorizarea
formrii continue a personalului
didactic la nivelul colii, prin:
Director - cunoaterea activitilor de
- lrgirea ariei de informare i - Consiliul profesoral
Secretar formare propuse de universiti i
documentare
- Comisia pentru curriculum efii catedrelor Conform de ctre CCD
- stimularea cadrelor pentru
metodice programelor - participarea a cel puin 50% din
nscriere la examene de grad, - Comisia de perfecionare
Responsabilul de activitate personal la activitile de formare
masterate i cursuri
- Catedre i comisii metodice Comisiei de - realizarea perfecionrii de
postuniversitare
perfecionare specialitate o dat la 5 ani
- consilierea profesional la nivelul
catedrelor pentru profesorii
debutani

3. Implicarea personalului didactic Director


- Consiliul de administraie Conform - monitorizarea organizrii i
i auxiliar n activitatea de Secretar
programelor participarea personalului colii la
perfecionare la nivel judeean prin - Consiliul pentru curriculum efii catedrelor i
ISJ cercurile pedagogice
cercuri pedagogice sau alte forme compartimentelor

1.Comisia CEAC i va stabili


Funcionarea i responsabilitile pentru anul colar
eficientizarea n curs - planul operaional i planul de
sistemului de 2. Revizuirea regulamentului de mbuntire pentru anul colar
asigurare a organizare i funcionare a CEAC 2017-2018
calitii 3. Prezentarea raportului activitii Director - regulamentul CEAC
- Consiliul de administraie
(CEAC) pe anul colar 2016-2017 Octombrie - raportul CEAC pentru anul colar
4. ntocmirea planului de - CEAC Coordonatorul 2017 2016-2017
mbuntire a activitii, CEAC - baza de date a colii
- Consiliul profesoral
identificarea punctelor slabe Tot anul - procese verbale
5. Realizarea procedurilor prin care - Comisiile metodice efii comisiilor colar
se pun n aplicare politicile metodice - portofoliul CEAC
organizaiei - proceduri
6. Prezentarea rapoartelor - portofoliile catedrelor/comisiilor
semestriale metodice
7. Revizuirea procedurilor n caz
de neconformitate

13/14
- controlul eficient la intrarea i
elaborarea actelor de studii la
1. Monitorizarea respectrii - Consiliul de administraie Septembrie
ndrumare i Director nivelul secretariatului
legalitii gestionrii actelor de - Compartimentul secretariat 2017 - August
control Secretar - urmrirea i ntocmirea
studii i imprimatelor colare - Comisia de arhiv 2018
procesului verbal cu cele anulate
sau nefolosite

Director,
Pr. prof. CONSTANTIN DANIEL-COSMIN

14/14