Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR

RAPORT DE EXPERTIZARE
ETANOL

Masterand(e): Tinca Alina Georgiana

Uncescu Ioana Alexandra

Prof. Coord.: Adina Cotarta

Anul : I - EPCAM
Cuprins
ETANOL

I. PREZENTAREA PRODUSULUI:
1.1. Denumirea substantei:
Etanol : CHO / CHOH / CH-CHOH
II. METODE DE OBTINERE:
2.1. Hidratarea etilenei:

Etanolul folosit pentru scopuri industriale, adica celfolosit ca materie prima sau
solvent (etanol sintetic) se obtine artificial din materii prime petrochimice, in general prin
hidratarea (reactia de hidroliza) catalizata in mediu acid a etilenei:

CH+HO CHCHOH

Catalizatorul cel mai comun folosit pentru aceasta reactie este acidul fosforic, absorbit
pe un support poros, precum silicagel sau diatomit.

2.2. Fermentatia alcoolica:

Etanolul din compozitia bauturilor alcoolice se obtine exclusiv prin fermentatia


alcoolica. Unele specii de drojdii (precum Saccharomyces cerevisiae) metabolizeaza
polizaharidele si glucoza, obtinandu-se etanol si apa:

CHO 2CHOH+2CO
CH+HO 4CHCHOH+6CO

2.3. Fermentatia zaharurilor (cu drojdie)

Materia prima este de obicei constituita din seminte de cereale sau din melasa.
Drojdia produce o enzima care catalizeaza reactia de fermentare, in ecuatia
urmatoarea formula CHO reprezinta compozitia zaharului numit glucoza (dextroza sau
zahar de struguri).

CHO 2CO+2 CHOH


III. METODE DE DETERMINARE
a) Metoda volumetrica;
b) Metoda polarografica;
c) Metode spectrofotometrice cu reactive Sohiff (se obtine o coloratie de la roz la violet);
d) Metoda cu nitropresid de sodiu [Na[Fe(CN)NO] in mediu alcalin (se obtine o coloratie
de la galben portocaliu la galben rosu);
e) Metoda cu benzidina in acid acetic glacial (se obtine un produs de culoare galben
inchis; metoda cel mai des folosita);
f) Metoda titrimetrica, care consta in oxidarea alcoolului etilic in mediul acid si in prtezenta
de bicromat de potasiu. Se procedeaza astfel: solutie standard de KSO concentrat (1.84)
peste care se adauga 10 mg alcool etilic. Se agita, se lasa in repaus 15 min, dupa care se
dilueaza cu apa distilata pana la 125cm, se adauga 20cm HPO (acid fosforic) de
concentratie 85%. Excesul de bicromat se titreaza cu o solutie de Fe in prezenta de
difenilamina sau acid difenilaminosulfonic pana la trcerea culorii in albastru persistent in
violet persistent.

IV. COMPOZITIA, INFORMATII, INGREDIENTE:


- Aspect: lichid incolor;
- Masa molara: 46.07 g/mol;
- Punct de fierbere: 78.32C;
- Punct de topire: -114.4C;
- Temperatura de inflamabilitate :11C;
- Temperatura de autoaprindere:425C;
- Limita de explozivitate: 3.50-18.00 (vol.% in aer);
- Densitate: ~0.7893g/cm
- Densitatea vaporilor de aer:1.59g/cm
- Presiunea de vapori:40mm Hg la 19C
- Nr.index: 603-002-00-5
- Nr.de inregistrare (REACH) 01-2119457610-43-XXXX
- Nr.CE: 200-578-6
- Nr CAS: 64-17-5
V. IDENTIFICAREA PERICOLELOR REACTIVULUI CHIMIC:
5.1. Conservarea

Etanolul (alcool etilic) se poate stoca in recipient din table galvavizata sau din otel.
Sticla este recomandata pentru stocarea cantitatilor mici. In cazul conservarii in butoaie, se
vor evita garniturile de cauciuc, care se pot dizolva partial in etanol.

5.2. Riscuri de incendiu


Fiind lichid, etanolul este usor inflamabil cand este expus la caldura sau la flacara.
Alcoolul etilic poate sa reactioneze violent cu substantele oxidante. Vaporii de alcool
etilic formeaza cu aerul amestecuri explozive.

5.3. Mijloace de stingere


In caz de incendiu, sunt recomandate urmatoarele: spuma chimica, spuma
aeromecanica, bioxid de carbon sau jet de apa.

VI. CONSIDERATII TOXICOLOGICE


Alcoolul etilic este un narcotic. Produsul este absorbit de tubul digestive prin mucoasa
bucala, gastric si intestinala. El difuzeaza rapid in tesuturi, unde este supus metabolizarii. Cea
mai mareparte a cantitatii de alcool absorbit se concentreaza in creier, iar restul, in alte
organe ca plamanii, splina sau rinichii. Concentratia de alcool care se acumuleaza in ficat este
greu de apreciat, deoarece in acest organ se produce biotransformarea alcoolului. Alcoolul
etilic nu se acumueaza in organism, ci dispare intr-un ritm rapid din momentul aparitiei lui in
testuturi.
Cea mai mare parte din alcoolul absorbit (90-95%) este metabolizat si numai cantitati
mici (2-4%) se elimina castare prin urina si prin aerul expirat (3-7%). Biotransforamrea
alcoolului se produce prin influente alcooldehidrogenezei, enzima care are drept cofactor
nicotina-mid-adenin-dinucleotidul (NAD).
Oxidarea etanolului succesiv in acetaldehida, acetat, CO si apa, se face exclusiv in
ficat, care contine o cantitate ce nu poate degreda, la adultul normal, mai mult de 8-10g
alcool/h.
Pentru o alcoolemie de 1g%o (ingestie de 1g de alcool pur/kg) sunt necesare 6-7 ore
pentru disparitia complete a alcoolului din organism. Toxicitatea lui este diferita, dupa cum
este vorba de intoxicatia acuta sau cea cronica.
Simtomatologia intoxicatiei acute evolueaza in 3 faze in functie de alcoolemie: faza
de excitatie, faza medico-legala si faza de coma.
In faza de excitatie, in care alcoolemia este de 0.5 1.5%, intoxicatul prezinta o stare
de euforie, expasivitate, logoree si comportament neretinut. Capacitatea de observatie,
acuitatea vizuala si cea acustica precum si promptitudinea reflexelor sunt diminuate.
In faza medico-legala, care corespunde unei alcoolemii de 1,.5 2.5%o, intoxicatul
prezinta manifestari ale betiei alcoolice: ideile sunt confuse si incoerente, se constata trecerea
treptata de la logoree la dizertrie, se produce slabirea vederii si auzului, mersul este cu
incertitudine in miscarile membrelor inferioare. In aceasta faza intoxicatul poate prezenta
tulburari psihice care duc la acte aggressive: furturi, crime, accidente, etc.
Ultima faza, coma alcoolica, corespunde unei alcoolemii de peste: 2.5%o, si care
dureaza 6-12h. Coma alcoolica evolueaza prin insuficienta respiratorie sau circulatorie.Unele
complicatii ale comei alcoolice sunt: aspiratia varsaturilor si asfixierea, aspiratia de suc
gastric acid, urmata de pneumonie chimica, pneumonii bacteriene, accidente vasculare
cerebrale si pancreatite acute. Dupa comaapar fenomene de gastrita acuta, cefalee si stare de
rau general. Alcolemii peste 4%o(300 400ml alcool pur) conduc rapid la coma si moarte.
In intoxicatia cronica, se observa manifestari neuropsihice (polinevrita, nevrita optica,
tulburari de comportament, insomnia) si manifestari organosomatice (gastrite, ulcere, hepatita
subacuta pana la ciroza, tulburari cardiovasculare, endocrine, etc). Bauturile alcoolice nu au
nici o actiune la combaterea gripei sau bolilor infectioase. Alcoolul de concentratie 70% este
folosit ca bactericid in aplicatii locale.
In scopuri medicale, pentru uz extern el este denaturant, de exemplu, prin adaugare de
methanol si piridina. Aceste substante dau spirtului denaturant un gust si miros neplacut,
devenind impropriu pentru consum.

VII. MANIPULAREA SI DEPOZITAREA REACTIVULUI


7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
- se va asigura o ventilatie suficienta si o absorbtie punctiforma in punctele critice
- se va pastra recipientul inchis etans
7.2. Masurile de prevenire a incendiilor, precum si a generarii de aerosoli si praf
- se pastreaza departe de orice sursa de flacara sau sursa de scanteie; fumatul strict interzis.
- se vor lua masuri impotriva descarcarilor electrostatic;
7.3. Sfaturi privind igiena generala la locul de munca
- nu se consuma apa, mancare si nici nu se fumeaza in timpul utilizarii produsului. Inainte
de pause si la terminarea lucrului se vor spala mainile si se va utilize crema.
7.4. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusive eventuale
incompatibiliati.
- se va depozita intr-un spatiu bine ventilat.
- se patreaza recipientul inchis etans.
- se protejeaza de lumina solara.
7.5. Substante sau amestecuri incompatibile
- se respecta recomandarile pentru depozitarea combinata;
7.6. Cerinte privind ventilatia
- se foloseste ventilatia locala;
- spatiile de depozitare respective cele ale rezervoarelor vor fi proiectate intr-un mod
special;
- temperatura recomandata de depozitare este cuprinsa intre:15 - 25C.

VIII. PROPRIETATILE REACTIVULUI


8.1. Proprietati Chimice
Alcoolul etilic reactioneaza cu metalele alcaline conducand la alcooxizii
corespunzatori. Cu toate ca este neutru fata de mijloacele obisnuite de a determina aciditatea
(fata de indicatori), reactia alcoolului etilic cu metalele denota insa o aciditate foarte slaba, la
fel ca si in cazul apei.
Etanolul se combina cu el insusi, in prezenta de catalizatori acizi, eliminand apa si
dand eterul etilic. O reactie importanta a alcoolului etilic este eliminarea de apa, in cataliza
acida, prin care se obtine etena.
Prin oxidare alcoolul etilic se transforma in aldehida acetic, si daca
oxidareaesteenergica, in acid acetic.
Transformarea alcoolului etilic si acetaldehida, se poate efectua si prin cataliza
heterogena, conducand vaporii lui la 280 - 300C, peste cupru metallic fin divizat. Alcoolul
etilic descompune compusii organo-magnezieni intocmai ca si apa.
8.2. Proprietati Fizice
Alcoolul etilic este un lichid incolor, volatile, cu miros caracteristic. Este miscibil cu
apa in orice proportii. Alcoolul oficial, de 95, contine 92.5% alcool pur. In amestec cu apa
are loc o concentratie de volum datorita formarii de legaturi de hydrogen intre alcool si apa;
la 20C, cea mai mare concentratie se produce la amestecarea a 52 vol. alcool cu 48 vol.apa;
rezulta 96.3 vol.de amestec. Se amesteca si cu eterul etilic.

IX. INFORMATII TOXICOLOGICE SI ECOLOGICE


9.1. Informatii privind efectele toxicologice
a. Toxicitate acuta.
Nu se clasifica cafiind toxic(a) acut(a)

Calea de
Efect Valoare Specii Sursa
expunere
prin inhalare: 95.6
LC50 sobolan TOXNET
vapor mg/l/4h
7.060
orala LD50 sobolan TOXNET
mg/kg

b. Corodarea/iritarea pielii
Nu seclasifica ca fiind corosiv(a)/iritant(a) pentru piele.
c. Lezarea grava a ochilor / iritarea ochilor
Provoaca o iritare grava a ochilor.
d. Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii
Nu se clasifica ca fiind sensibilizant(a) pentru caile respiratorii sau pentru piele.
e. Rezumatul evaluarii proprietatilor CMR
Nu se clasifica ca fiinf mutagen(a) asupra celulelor embrionare, cancerigen(a) sau toxic(a)
pentru reproducerea umana.
f. Toxicitatea asupra unui organ tinta specific o singura expunere
Nu se clasifica ca fiind toxic(a) asupra unui organ tinta specific (expunere repetata)
g. Pericol prin aspirare
Nu se clasifica ca prezentand pericol prin aspirare.

9.2. Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice si toxicologice


In caz de inghitire:
Greata, voma durere abdominala; la expunerea prelungita sau repetata prin inghitire
provoaca daune asupra ficatului;
In caz de contact cu ochii:
Provoaca o iritare grava asupra ochilor;
In caz de inhalare:
Vertij, stare de betie; narcoza; dificultati de respiratie;
In caz de contact cu pielea:
Expunerea repetata sau prelungita poate provoca iritatii ale pielii si dermatite, pe baza
proprietatilor degresante ale produsului

9.3. Informatii ecologice


Toxicitatea:
Conf. 1272/2008/CE: Nu se clasifica ca fiind periculos (periculoasa) pentru mediul
acvatic.
Toxicitatea acvatica (acuta):

Durata de
Efect Valoare Specii Sursa
expunere
>9.000
EC50 daphnia magna IUCLID 48 h
mg/l
vaduvita (Leuciscus
LC50 8.140 mg/l IUCLID 96 h
idus)
ECS: 6500 mg/l Pseudomonas putida 16 h (IUCLID)

Proces de degradabilitate:
Consumul theoretic de oxigen: 2.084 mg/mg;
Cantitatea teoretica de dioxid de carbon: 1.911 mg/mg;

Rata de
Proces Timp
degradare
biotica/abiotica 94% d

Potentialul de bioacumulare:
Nu se acumuleaza in organisme in cantitati importante.
n-octanol/apa (log KOW) 0.31;

X. SCOPUL UTILIZARII REACTIVULUI


10.1. Domenii care sunt dependente de reactivul chimic analizat
a) Recomandari tehnice:
- Incaperile unde se lucreaza cu alcool etilic trebuie sa fie prevazute cu instalatii de
ventilatie si iluminat;
- Se interzice fumatul precum si folosirea chibriturilor sau a brichetelor;
- Se va asigura o buna etansare a recipientelor care contin alcool si a instalatiei de lucru cu
acest solvent;
- Cand se lucreaza cu concentratii mari de alcool se vor utilize manusi de protectie
b) Recomandari medicale:
- Majoritatea intoxicatiilor se produc prin ingerare voluntara de bauturi alcoolice;
- Persoanele care vin in contact cu bauturile alcoolice sau cu alcoolul, trebuie sa fie in mod
deosebit instruiti asupra pericolului consumului excesiv de alcool;
- Evitarea asfizierii cu resturi alimentare (varsaturi);
- Daca intoxicatul este surprins in primele doua ore de la ingerare, se practica spalarea
gastric cu suspensie de carbine activat 5% in solutie de bicarbonate de sodium 5%o.
- Administrarea per os de apa sau lapte si provocare de varsaturi;
- Ingerarea de acetat de amoniu 1-5 g intr-un pahar cu apa zaharata sau cafea tare;
- Administrarea de purgative saline;
- Administrarea per os de fructoza (50-100g);
- Combaterea hipotermiei;
- Intoxicatii comatose vor fi spitalizati
- Se anunta medical.

XI. AMBALAREA, ETICHETAREA REACTIVULUI


a. Elemente pentru eticheta:
Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 (CLP)
a. Cuvant de avertizare : Pericol

b. Pictograme:
c. Frazele de pericol:
H225 Lichid si vapori foarte inflamabili
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor
d. Frazele de precautie prevenire:
P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si
alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P233 Pastrati recipientul inchis etans.
e. Frazele de precautie interventie:
P305+P351+P338 In caz de contact cu ochii: Clatiti cu atentie cu apa timp de mai
multe minute. Scoateti lentilele de contact daca este cazul si dacaacest lucru se poate face
cu usurinta. Continuati sa clatiti.