Sunteți pe pagina 1din 14

Dezvoltarea fabricii de

produse de panificatie
MaluPan

Februarie 2016
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Dezvoltarea fabricii de produse de panificatie MaluPan

Fia proiectului

1. Contextul i justificarea proiectului

Cetatenii din localitatea Malu si din localitatile adiacente se aprovizioneaza cu


produse de panificatie de la companii care au fabricile in localitatea Bucuresti,
desi in zana Giurgiu se gaseste materie prima la o calitate foarte buna si
preturi competitive. In plus, in localitatea Malu nu exista multe companii care
sa ofere cetatenilor locuri de munca decente.

Pentru rezolvarea situatiei mentionate ne propunem dezvoltarea unei fabrici


de produse de panificatie care sa valorifice materiile prime locale, care sa
ofere produse de o calitate buna la un pret rezonabil folosind cele mai noi
tehnologii si care sa integreze in campul muncii persoane din localitate.

Pe langa locurile de munca care se vor crea in perioda de functionare a fabricii


sunt foarte important pentru comunitatea locala locurile de munca ce vor fi
create in perioada realizarii lucrarilor de constructii la noua fabrica.

2. Beneficiarii proiectului

2.1 Beneficiari directi:


Societatea MaluPan SRL;
Locuitorii comunei Malu si ai comunelor adiacente care vor beneficia de
propuse de panificate de calitate

2.2 Beneficiari indirecti:


Angajatii fabricii;
Compania de constructii ce executa lucrarea;
Furnizorii de servicii si echipamente implicati in construirea fabricii
Furnizorii de materie prima si de utilitati
Comunitatea locala din com. Malu, jud. Giurgiu

3. Analiza SWOT a capacitii organizatiei de a rezolva problema identificat


2
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Dezvoltarea fabricii de produse de panificatie MaluPan

- Mediul intern -

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- actiuni si calitati pozitive - - actiuni si calitati negative -

Terenul necesar realizarii Firma este nou infiintata;


fabricii Lipsa fonurilor
Calitatea produselor Lipsa retelei de distributie
Tehnologia avansata ce
va fi folosita

- Mediul extern -

OPORTUNITATI AMENINTARI
- posibile situatii favorabile - - posibile situatii nefavorabile -

Posibilitatea accesarii Schimbari legislative;


fondurilor europene; Concurenta
Piata de desfacere Variatia pretului materiei
Forta de munca locala prime;
Materia prima cu cost redus

Deciziile luate n urma analizei SWOT

In urma analizei SWOT s-a luat decizia demararii proiectului de construire a fabricii
de produse de panificatie MaluPan in localitatea Malu, Jud. Giurgiu.

4.. Scopul proiectului

Dezvoltarea unei fabricii de produse de panificatie care sa satisfaca cererea din


comuna Malu si localitatile limitrofe.

3
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Dezvoltarea fabricii de produse de panificatie MaluPan

5. Obiectivele proiectului

Infiintare societate comerciala in termen de 2 saptamani;

Realizarea documentatiei tehnice in termen de 1 luna;

Obtinerea avizelor si acordurilor necesare realizarii lucrarilor de constructii in


termen de 2 luni;

Realizarea achizitiilor lucrarilor, serviilor si produselor necesare proiesctului in


termen de 2 luni;

Executia lucrarilor de constructii in termen de 3 luni la un cost maxim de


200.000 ;

Asigurarea a minim 30 de locuri de munca pe perioada realizarii lucrarilor de


constructii;

Asigurarea si formarea persoanelor pentru 20 de locuri de munca pentru o


perioada de minim 1 an.

6. Rezultatele proiectului

O societate comerciala nou infiintat

O fabrica de produse de panificatie moderna in localitatea Malu din jud.


Giurgiu

20 de locuri de munca pentru o perioada de minim 1 an.

7.Analiza riscurilor proiectului

Au fost indentificate urmatoarele riscuri:

Riscuri pozitive:
Facilitatile primite de la autoritatile publice locale;
Noi reglementari in domeniul panificatiei;
Cresterea consumului;
Aparitia de noi tehnologii;

Riscuri negative:
Modificarile legislative;
Conditiile meteo nefavorabile (pentru realizarea lucrarilor de constructii);
Variatia pretului materiilor prime;
Defectiunea utilajelor;
Intarzierea finantarii;

4
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Dezvoltarea fabricii de produse de panificatie MaluPan

8. Graficul de indeplinire a activittilor

5
Cod Activitati Cod Subactivitati Resurse necesare durata
wbs wbs (materiale, umane)

LUCRARE PRACTICA1.1. PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT


1. Managementul Initierea proiectului Resurse umane: 7 zile
proiectului Manager de proiect (50 lei/ora)
Dezvoltarea fabricii de produse de panificatie MaluPan
1.2. Planificarea proiectului Resurse umane: 7 zile
Manager de proiect (50 lei/ora)

2. Infiintare socitate 2.1. Intocmire si depunere documentatie infiintare Resurse umane: 7 zile
comerciala firma Manager de proiect (50 lei/ora)
Expert juridic (35 lei/ora)
2.2. Obtinere documente firma si deschidere cont Resurse umane: 14 zile
bancar Expert juridic (35 lei/ora)

3. Realizare documentatii 3.1. Studiu de fezabilitate Resurse umane: 14 zile


tehnice pentru constructii Manager de proiect (50 lei/ora)
Expert constructii (40 lei/ora)
3.2 Documentatii pentru obtinerea avizelor si Resurse umane: 14 zile
acordurilor Manager de proiect (50 lei/ora)
Expert constructii (40 lei/ora)
3.3. Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de Resurse umane: 5 zile
construire Manager de proiect (50 lei/ora)
Expert constructii (40 lei/ora)
3.4. Proiect tehnic si detalii de executie Resurse umane: 14 zile
Manager de proiect (50 lei/ora)
Expert constructii (40 lei/ora)
4. Obtinere avize si 4.1. Certificat de Urbanism Resurse umane: 30 zile
acorduri pentru realizare Manager de proiect (50 lei/ora)
constructie
4.2. Avize si acorduri mentionate in certificatul de Resurse umane: 30 zile
urbanism Manager de proiect (50 lei/ora)

4.3. Autorizatia de construire Resurse umane: 30 zile


Manager de proiect (50 lei/ora)

5. Obtinere finantare 5.1. Realizare documentatie pentru obtinere finantare Resurse umane: 7 zile
Manager de proiect (50 lei/ora)
Expert constructii (40 lei/ora)
Expert economic (35 lei/ora)
Expert juridic (35 lei/ora)
5.2. Obtinere finantare Resurse umane: 30 zile
Manager de proiect (50 lei/ora)
6 Expert juridic (35 lei/ora)
6. Realizare achizitie de 6.1. Achizitie lucrari de constructii Resurse umane: 15 zile
lucrari, produse si Manager de proiect (50 lei/ora)
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Dezvoltarea fabricii de produse de panificatie MaluPan

9. Bugetul

Numr de Costuri totale /


Categorie de cheltuieli Unitate Cost/unitate
uniti linie bugetara

Achizitii
Lucrari de constructii Contract 1 550.000 lei 550.000 lei
Furnizare echipamente Contract 1 200.000 lei 250.000 lei
Furnizare servicii Contract 1 30.000 lei 30.000 lei

Resurse Umane
Manager de proiect Tarif 2128 ore 50 lei/ora 106.400 lei
Expert Constructii Tarif 1232 ore 40 lei/ora 49.280 lei
Expert Economic Tarif 416 ore 35 lei/ora 14.560 lei
Expert Juridic Tarif 784 ore 35 lei/ora 27.440 lei
Diriginte de santie Tarif 720 35 lei/ora 25.200 lei

Administrativ 7% +
Diverse si neprevazute
5%

TOTAL 1.052.880 lei

7
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Dezvoltarea fabricii de produse de panificatie MaluPan

10. Rapoarte
STAREA COSTULUI
Starea costului pentru activiti de nivel nalt.

PROGRES VERSUS COST


Progresul efectuat versus costul cheltuit n timp. Dac linia % Finalizat este sub linia de cost cumulat,
proiectul poate fi suprabugetat.

8
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Dezvoltarea fabricii de produse de panificatie MaluPan

STATISTICI DE LUCRU
Arat strile de lucru pentru toate activitile de nivel nalt.

STARE RESURSE
Starea de lucru pentru toate resursele de lucru

STARE RESURS
Lucru rmas pentru toate resursele de lucru.

9
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Dezvoltarea fabricii de produse de panificatie MaluPan

VARIAIE COST DE ACTIVITATE


Variaia de cost pentru toate activitile de nivel nalt din proiect.

VARIAIE COST RESURS

Variaia de cost pentru toate resursele de lucru.

10
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Dezvoltarea fabricii de produse de panificatie MaluPan

11
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Dezvoltarea fabricii de produse de panificatie MaluPan

Tabel activitati extras din Microsoft Project


Numr
Nume activitate Durat Pornire Terminare Nume resurse Cost Predecesori
schi
1 Managementul proiectului 14 zile Vineri 19.02.16 Mc 09.03.16 5.600,00 lei
1.1 Initierea proiectului 7 zile Vineri 19.02.16 L 29.02.16 Manager Proiect 2.800,00 lei
1.2 Planificarea proiectului 7 zile M 01.03.16 Mc 09.03.16 Manager Proiect 2.800,00 lei 2
2 Infiintare socitate comerciala 21 zile Vineri 19.02.16 Vineri 18.03.16 8.680,00 lei
2.1 Intocmire si depunere documentatie infiintare firma 7 zile Vineri 19.02.16 L 29.02.16 Manager Proiect;Expert Juridic 4.760,00 lei 2SS
2.2 Obtinere documente firma si deschidere cont bancar 14 zile M 01.03.16 Vineri 18.03.16 Expert Juridic 3.920,00 lei 5
3 Realizare documentatii tehnice pentru constructii 42 zile L 21.03.16 M 17.05.16 33.840,00 lei
Expert Constructii;Manager
3.1 Studiu de fezabilitate 14 zile L 21.03.16 J 07.04.16 10.080,00 lei 3;6
Proiect
Expert Constructii;Manager
3.2 Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor 14 zile Vineri 08.04.16 Mc 27.04.16 10.080,00 lei 8
Proiect
Expert Constructii;Manager
3.3 Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire 5 zile J 21.04.16 Mc 27.04.16 3.600,00 lei 8;9FF
Proiect
Expert Constructii;Manager
3.4 Proiect tehnic si detalii de executie 14 zile J 28.04.16 M 17.05.16 10.080,00 lei 10
Proiect
4 Obtinere avize si acorduri pentru realizare constructie 90 zile Vineri 08.04.16 J 11.08.16 36.000,00 lei
4.1 Certificat de Urbanism 30 zile Vineri 08.04.16 J 19.05.16 Manager Proiect 12.000,00 lei 8
4.2 Avize si acorduri mentionate in certificatul de urbanism 30 zile Vineri 20.05.16 J 30.06.16 Manager Proiect 12.000,00 lei 13;9
4.3 Autorizatia de construire 30 zile Vineri 01.07.16 J 11.08.16 Manager Proiect 12.000,00 lei 10;14
5 Obtinere finantare 37 zile Vineri 12.08.16 L 03.10.16 29.360,00 lei
Expert Constructii;Expert
5.1 Realizare documentatie pentru obtinere finantare 7 zile Vineri 12.08.16 L 22.08.16 Economic;Expert 8.960,00 lei 6;15
Juridic;Manager Proiect
5.2 Obtinere finantare 30 zile M 23.08.16 L 03.10.16 Manager Proiect;Expert Juridic 20.400,00 lei 17
6 Realizare achizitie de lucrari, produse si servicii 15 zile M 04.10.16 L 24.10.16 37.000,00 lei
Expert Constructii;Expert
6.1 Achizitie lucrari de constructii 15 zile M 04.10.16 L 24.10.16 Economic;Expert 19.200,00 lei 18
Juridic;Manager Proiect

12
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Dezvoltarea fabricii de produse de panificatie MaluPan

Expert Economic;Expert
6.2 Achizitie produse necesare echiparii fabricii 15 zile M 04.10.16 L 24.10.16 14.400,00 lei 18
Juridic;Manager Proiect
Expert Economic;Manager
6.3 Achizitii servicii de formare profesionala pentru viitorii angajati 5 zile M 04.10.16 L 10.10.16 3.400,00 lei 18
Proiect
595.000,00
7 Executie lucrari 60 zile M 25.10.16 L 16.01.17
lei
Diriginte santier;Expert
109.000,00
7.1 Fundatii 15 zile M 25.10.16 L 14.11.16 Constructii;Contract lucrari 20
lei
constructii[100.000,00 lei]
Diriginte santier;Expert
318.000,00
7.2 Cladire 30 zile M 15.11.16 L 26.12.16 Constructii;Contract lucrari 24
lei
constructii[300.000,00 lei]
Diriginte santier;Expert
109.000,00
7.3 Instalatii 15 zile M 27.12.16 L 16.01.17 Constructii;Contract lucrari 25
lei
constructii[100.000,00 lei]
Diriginte santier;Expert
7.4 Finisaje 15 zile M 27.12.16 L 16.01.17 Constructii;Contract lucrari 59.000,00 lei 25
constructii[50.000,00 lei]
260.200,00
8 Dotare fabrica 15 zile M 03.01.17 L 23.01.17
lei
Diriginte santier;Manager
206.800,00
8.1 Furnizare, montare si racordare utilaje 10 zile M 03.01.17 L 16.01.17 Proiect;Contract furnizare 25;27FF
lei
echipamente[200.000,00 lei]
Diriginte santier;Manager
8.2 Realizare probe de punere in functiune 5 zile M 17.01.17 L 23.01.17 Proiect;Contract furnizare 53.400,00 lei 29
echipamente[50.000,00 lei]
9 Formare profesinala 5 zile M 17.01.17 L 23.01.17 33.200,00 lei
Manager Proiect;Contract
9.1 Formare profesionala personal TESA 3 zile J 19.01.17 L 23.01.17 furnizare servicii de 11.200,00 lei 30FF
formare[10.000,00 lei]
Manager Proiect;Contract
9.2 Formare profesionala muncitori 5 zile M 17.01.17 L 23.01.17 furnizare servicii de 22.000,00 lei 30FF
formare[20.000,00 lei]

13
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Dezvoltarea fabricii de produse de panificatie MaluPan

10 Finalizare proiect 13 zile M 24.01.17 J 09.02.17 14.000,00 lei


10.1 Punere in functiune fabrica 3 zile M 24.01.17 J 26.01.17 Manager Proiect 1.200,00 lei 30;32;33
Expert Constructii;Expert
10.2 Realizare raporte finantator 10 zile Vineri 27.01.17 J 09.02.17 Economic;Expert 12.800,00 lei 35
Juridic;Manager Proiect

11. Proiect editat in programul Microsoft Project

14