Sunteți pe pagina 1din 1

Sustinerea restantei Drept Procesual civil II

28.05.2017, ora 16:00 17:00

Contestatie grila 8 Drept Procesual Civil II

Conform baremului afisat de dumneavoastra, pentru aceasta grila nu este luat in considerare niciun
raspuns corect.

Grila 8 Lamurirea hotararii judecatoresti:

a) Poate fi solicitata oricand


b) Se judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor
c) Daca este admisa, cheltuielile de judecata vor fi suportate de stat
d) Spre deosebire de completarea hotararii, se refera numai la dispozitivul hotararii
judecatoresti

Consideram ca in ceea ce priveste raspunsul/raspunsurile corect/corecte corespunzatoare acestei


grile sunt toate variantele.

Pentru varianta a) in art. 443 CPC nu este mentionat perioada in care se poate face cererea pentru
lamurirea hotararii, rezultand astfel ca aceasta cerere privind lamuririle hotararii poate fi formulata
oricand.

Pentru varianta b) art. 443 CPC alin. 2 Instanta va solutiona cererea de urgenta, incheiere data in
camera de consiliu, cu citarea partilor.

Varianta c) art. 447 CPC prevede ca In cazul in care cererea de intreptare, lamurire sau de
completare a hotararii a fost admisa, cheltuielile facute de parte in aceste cereri vor fi suportate de
stat, din fondul constituit potrivit legii. Cand cererea a fost respinsa, cheltuielile vor fi suportate
potrivit dreptului comun.. In varianta c) a grilei 8 se refera la admiterea cererii de lamurire, prin
urmare, cheltuielile generate revin statului.

Varianta d) mentioneaza ca lamurirea hotararii, spre deosebire de completare, aceasta se aplica


doar dispozitivului hotararii. In art. 443 CPC alin. (1) legea prevede ca sunt necesare lamuriri cu
privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori daca acesta cuprinde dispozitii
contradictorii, partile pot cere instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa
inlature dispozitiile potrivnice.

Va multumim! Asteptam rapsunsul dumneavoastra!

Biserica Andreea, grupa 408 ID