Sunteți pe pagina 1din 2

GUIDE UNPACK

QUICK SETUP
<40-55> <60-65>
USER MANUAL
REGULATORY GUIDE

8EA: M4 X L14 A BN96-32380B (4EA: M4 X L14)


SAMSUNG SMART REMOTE POWER CORD
COMPONENT IN / AV IN ADAPTER
B BN96-38693A (4EA: M4 X L14) & BATTERIES (AA X 2)

ASSEMBLE

1 <55-65>
2

<40-50> 3 4EA: M4 X L14


(60-65: A BN96-32380B)

4 5 4EA: M4 X L14
6
(60-65: B BN96-38693A)

! ! !
BN68-07841A-
-01

KU6300_ZA_QSG_BN68-07841A-01.indd 1 2016-04-05 9:33:15


CONNECT

INITIAL SETUP SMART REMOTE BUTTON GUIDE


1 2 3

KU6300_ZA_QSG_BN68-07841A-01.indd 2 2016-04-05 9:33:16