Sunteți pe pagina 1din 6

Tehnica nr.

4 - Exerciiul Coloanei Centrale

Esteunexerciiucareiareorigineanstrvechiulsistemde
iniierecunoscutsubnumeledeKabalamistic.Folosete
sunetul,vizualizareairespiraia:
pentruaumpleauracuimensecantitideenergie;
ajutlasigilareascurgerilorigurilordincmpulauric;
stabilizeaziechilibreazaura;
sporetenivelurileenergetice,astfelnctsdispuide
rezervemultmaimari
pentruaputeafacefaactivitilordezicuzi;
previneepuizareaenergiilordecaredispui.Exerciiul
implicfolosireavechilornumeebraicealeluiDumnezeu,ca
mantra,asociatecuanumiteimaginiirespiraie.Esteo
combinaiececreeazunefectsinergetic.Putereasporetenu
detreiori,cideoptori.Celetreielemente(numele,imaginile
irespiraia)crescenergiaexponenial(nacestcaz,doila
putereaatreia).
1.Aaztesaustainpicioare.Relaxeaztectevaclipe.
2.Vizualizeazosferluminoasdeunalbcristalince
coboarncetiorspretinedinspreboltacereasc,pnajunge
chiardeasupracapuluitu.Estevibrantifreamtde
energie.Pemsurcerostetinumeledemaijos,veziisimte
cumaceast
lumincretenintensitateiumpletoatzonasuperioara
corpuluitu.
3.PronunrarnumeleEHEIEH(Eheie).Accentueaz
fiecaresilab,simindcumcretetulcapuluiiseumplede
energie.Repetnumeledecincizeceori.Traducerealuieste
EUSNTCELCARESNT".
4.Fopauzivizualizeazocoloanluminoascecoboar
dinaceastsfer,alunecndnjossprezonagtului,undese
formeazadouasferdelumin.ntimpcerosteticuvoce
tareNumeleluiDumnezeu,IEHOVAHELOHIM(Ie~hova
Elohim),nouasferdelumindevinetotmaivibrantimai
strlucitoare.Pronunacest
numedecincizeceori.SemnificaialuiesteDomnul
DumnezeulCreaiei".
5.Fopauzivizualizeazocoloandelumincobornddin
aceastsferpnnzonainimii,undeseformeazoatreia
sferdeluminstrlucitoare.Rar,silabcusilab,pronun
NumeleluiDumnezeuIEHOVAHELOAHVaDAATH(Ieho
vaEloahVuDat).
Repetdecincizeceori,simindcumsferadelumincrete
totmaiputerniciumplerespectivaparteacorpuluitu.
AcestnumenseamnDomnulDumnezeulcunoaterii".
6.Fopauzivizualizeazocoloandelumincobornddin
aceastsferdeluminctrezonainferioarabazinului.
Vizualizeazisimteformnduseaicioapatrasferde
luminstrlucitoare.PronunNumeleluiDumnezeu
SHADDAIELCHAI(adaiElHai)rar,decincizeceori.
Simtecumenergiaprindevianaceastparteacorpului.
NumelerespectivnseamnDumnezeuCelAtotputernic".
7.Fopauzivizualizeazcumcoloanadelumincoboar
dinceadeapatrasferluminoaspnnzonapicioarelor.
Aiciseformeazoacinceasfer,ntimpcecoloanade
lumincoboarnadnculpmntului.ntimpcetupronuni
NumeleluiDumnezeuADONAIHaARETZJ(AdonaiHaA
re),sferacretecuostrlucirecristalin.Repetaciuneade
cincizeceori.AcestnumesetraduceDumnezeul
Pmntului".
8.Infelulacesta,aicreatColoanaCentraldeechilibrucei
strbatecorpuliaura.ndreaptidinnouateniaasupra
cretetuluicapuluituinceperespiraiaritmic.Pemsur
ceexpirincet,ctainumrapnla4,veziisimtecum
energiatase
scurgenjos,peparteastngacorpului,radiindnspre
exteriorifortificnduiauradepepartearespectiv.Inspir
ctainumrapnla4iaspirenergiansus,pepartea
dreaptacorpului,dinspretlpilepicioarelorctrecretetul
capului.Vizualizeazisimtecumaceastenergieradiaz
nspreexterior,fortificndui
auradepeparteadreaptacorpului.ineirespiraiactai
numrapnla4,dupcarerepetexpiraiaiinspiraiade
patrucinciori.
9.Acum,pemsurceexpiri,vizualizeazisimtecurentul
energeticcoborndprinfaata,dealungulcorpului,ctai
numrapnla4.Inspiripermiteisurceprinspate.ine
irespiraiactainumrapnla4irepetaciuneade
patrucinciori.nacestmomentiaifortificatntregulcmp
auric.Simtecumenergiatenconjoaricontientizeaz
faptulciareparattoateimperfeciunileaureiiarecuperat
pierderiledeenergie.
10.Simteacumenergiaadunnduselapicioareletale.Pe
msurceinspiri,absoarbeluminacoloratntoateculorile
curcubeuluidinsprepicioare,nsus,dealungulcoloanei
centrale,pnncretetulcapului.Expirirevarsaceast
lumincurcubeuprincretetulcapului,astfelnctsumple
totcmpulauriecuenergiaiculorilesale.Fopauzilas
tecuprinsdeacestcmpenergeticremprosptatsistrlucitor.
ExerciiulColoaneiCentraleesteiotehnicdepurificare
pentruntregulcmpauric,pecarelfortific,ifaciliteaz
dezvoltareaunorenergiisuperioare,inclusivacapacitile
mediumnice.Iarsporireaniveluluienergeticalindividuluila
ungradattdenaltajutladezvoltareaviziuniicmpului
auric.Deasemenea,cretecapacitateadepercepiengeneral
isensibilitateafizicsaudealtanatur.
Predauacestexerciiulastagiilepecareleorganizezi
ntotdeaunasubliniezcaracterulsuabsolutfundamentalsiar
trebuipracticatdeoricinedoretesidezvolteabiliti
superioare.Esteattdeputernicideeficient,nctartrebuis
devinunelementesenialipentrunceptori,daripentru
ceicuexperiendeanidezilendomeniulmetafizicii.Este
fundamental,protectorintritor.Nuamgsitniciunalt
exerciiucaresdeaattdemulterezultateicaresse
adaptezenaamaremsurfiecruiindividaparte.
Inmodtradiional,exerciiulColoaneiCentralefolosetecinci
sferedelumin.Ovariantdinamicincludeioaasea
sfer,activatnzonaceluidealtreileaochi(ntresprncene).
Aceastchakraarelegturicuvedereafizic,icuviziunea
mediumnic(clarviziune).Esteovariantimaidinamic
pentrustimulareaviziuniiaurice.
1.ncepecaimainainte,npoziieeznd.nchideochiii
relaxeazte.
2.Vizualizeazsferacristalindelumincobornddinspre
boltacereascioprindusedeasupracretetuluicapuluitu.
PemsurcerostetinumeleEHEIEH(Eheie),simtecum
cretetulcapuluivibreazdeenergie.Repetaciuneade
cincizeceori.
3.Vizualizeazocoloandelumincobornddinaceast
sferpentruaformaoadouanzonasprncenelor.Intoneaz
ncetiorNumeleluiDumnezeuIEHOVAH(Iehova).
Vizualizeazsunetulajungndpnlalimiteleuniversuluii
napoi.Simtecumochiultuluntricvibreazplindeenergie.
Repetdecincizeceori.
4.Dinaceastsfer,coloanadelumincoboarmaideparte,
formndatreiasferluminoasnzonagtului.Pronun
NumeleluiDumnezeuIEHOVAHELOHIM.(IehovaElo
him).Veziisimtecumaceastsfertulluminvibreazplin
deenergiestrlucitoare.
5.Dinaceastsfer,coloanadelumincoboariformeazo
apatrasferluminoasnzonainimii,carencepesvibreze,
plindeenergie,cufiecareintonaieaNumeluiluiDumnezeu
IEHOVAHELOAHVaDAATH(IehovaEloahVuDat).
Repetdecincizeceori.
6.Fopauzivizualizeazcoloanadelumincobornd,din
sferainimiictrezonainferioarabazinului,undese
contureazoacinceasferluminoas.Urmreteocumse
formeaziradiazstrlucirecufiecareintonareaNumelui
luiDumnezeuSHADDAIELCHAI(adaiElHai).
7.Fiariopauz,dupcarevizualizeazcoloanadelumin
cobornddinacinceasferctrepicioare,undeseformeazo
aaseasferluminoasiarcoloanadelumincontinus
coboarespreinimapmntului.PemsurceintoneziNumele
luiDumnezeuADONAIHaARETZ(AdonaiHaAre),vezi
cumaceastaaseasferluminoasvibreazpentrutine,
plindeenergie.
8.nacestmomentaicreatoColoanCentraldelumin
caresentindedelacerlapmntstrbtndntreagata
fiin.Aiactivatastfelcentreleinterioaredelumincarei
vorntriiprotejaauraitevorajutasitrezetiviziunea
auric.Acumexecutrespiraiaritmicivizualizarea
descrisencadrulexerciiuluitradiionalal
ColoaneiCentrale,paii8,9i10delaimagineademaisus